Reklama

úterý 7. listopadu 2017

Sto let stará revoluce, vyvolávající spousty nikdy nezodpovězených otázek

Svoboda-rovnost-bratrství (revoluční plakát 1917)
- vlk -
7.11.2017 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Už dlouho a dlouho před dnešním dnem jsem přemýšlel, co ke stému výročí Říjnové revoluce napsat. Bylo totiž jasné, k čemu se Kosa dne 7. listopadu 2017 musí vyjádřit. Že totiž nějaké jiné téma může na její dnešní stránku jen tehdy, pokud by se jednalo o něco dějinně velkého o rozměru například II. světové války… Jinak prostě pojednání tohoto dne musí být o tom, co se stalo v Petrohradě přesně před sto roky!


Zrovna tak bylo zřejmé, že jestli ale to dnešní psaní má mít nějaký smysl, musí být alespoň trochu jiné než ty megatuny článků a článečků, kterými jsme nejen dnes, ale dobře už celý minulý týden zavalováni. Kde se v drtivé většině řeší rudý, posléze bolševický teror, gulagy, nesvoboda, útlak, násilí, nesvoboda atd. atd. V sofistikovanějších verzích pak jde o historické, či spíše historizující seriály o peripetiích té bolševické revoluce.

Jakkoli nemíním ani trochu třeba jen relativizovat bolševický teror a celou tu hrůzu zejména Stalinova vládnutí, v které se koupalo po revoluci Rusko a ruské impérium, zrovna tak necítím sebemenší potřebu se k tomuhle stejně širokému, jako plytkému informačnímu proudu připojovat. Nehodlám, ba dokonce ani nejsem v situaci, kdy si mohu dovolit mrhat svým časem u počítače a vaším jako pozorných čtenářů. Tohle snadno najdete dnes a zítra v jakémkoli mainstreamu. A na to tady Kosa skutečně není a nikdy nebude.

Co by mne docela lákalo, je druhá možnost – podat nějaký, byť třeba jen útržkovitý pohled na 7. listopad 1917 a věci s ním související nebo z něj vyplývající v historizující formě. Lákalo určitě, ale jsem si vědom svých možností. Tudíž stokrát se vám nějaká cesta může líbit a lákat vás, ale vkročit na ni má smysl jen tehdy, když víte, že jste schopni po ní jít a někam se dobrat. A tohle není moje /současná, ale bojím se, že ani budoucí/ pozice..

Takže co s tím uděláš vlku?

Těžká otázka a ještě nesnadnější odpověď… Vlastně – otázka a nesnadná?! Proč??!!! A proč otázka??? Co takhle otázky? Těch mám celou řadu! Právě k dnešnímu výročí. Už hodně dlouho. Většinou nezodpovězených, protože je (pro jistotu někdo, alespoň co je mi známo) nepoložil. Aby na ně on sám nebo někdo jiný nemusel odpovídat.

Takže dnes to napíši formou, kterou jsem dosud v žádném svém článku nepoužil – jako seznam otázek, které mne ohledně dnešního data nebo v souvislosti s ním napadají. Znovu opakuji – půjde jen o soubor více či méně souvisejících dotazů. Ale nehledejte za nimi žádné odpovědi. Ne, že bych si nějak neuměl většinově odpovědět, ale myslím, že daleko lepší bude, když si na každou odpoví jeden každý z vás sám. Jen sám pro sebe. Aby ho nikdo neslyšel. Protože pak je největší pravděpodobnost, že odpověď bude poctivá. Poctivostí vnitřního hlasu. Bez pózy vůči okolí, které by leckdy mohlo reagovat velmi nepříjemně a vaši odpověď zmoderovat. Jste-li s touto formou článku srozuměni, pak vstupte do světa vlkových otázek.

Jak se teror a počínání bolševiků lišilo od teroru spojeného s Velkou francouzskou revolucí, která je považována za start moderní demokracie?

Jak je relevantní poukaz na to, že Velká francouzská revoluce proběhla v roce 1789, tedy v 18. století a tudíž tam bylo barbarství přípustné, zatímco stejný teror v roce 1917, tedy ve století 20., ne,  když mezi naším dnešním výročím a časovou distancí 1789-1917 je vlastně stejný časový úsek?

Byla revoluce nevyhnutelná?

Proč přišla ve třetím roce I. světové války?

Byla možná bez vzniku války, do které se poprvé oficiálně zapojil celý svět?

Pokud ne, kdo o proč rozpoutal tenhle dosud nevídaný válečný konflikt, který prakticky zdecimoval celou Evropu?

Respektive – jak je možné, že tzv. demokratické státy, tehdejší sloupy světové demokracie vůbec připustily a umožnily celosvětový konflikt? Proč vlastně? A jak je možné, že připustily a vlastně svým počínáním po konci 1WW založily důvody k ještě horší II. světové válce?

Bylo Rusko jediným válčícím státem, kde situace hrozila sociálním výbuchem a vzpourou frontových vojáků?

Bolševik - kresba ruského dítěte-současníka

Proč v Rusku nezabraly drakonické tresty proti vzbouřeným vojenským jednotkám na rozdíl od od vzpour a odmítání poslušnosti vojenských jednotek v Rakousku Uhersku (Rumburk, Boka Kotorská), Francii /vzpoura 112 divizí účastnících se ofenzivy v Champagni v dubnu 1917, Itálii nebo Německu?

Byl ten rozdíl dán tím, že v Rusku bylo samoděržaví a ve Francii a Rakousku Uhersku demokracie?

Nebo byl rozdíl v tom, že situace v zásobování fronty i v zázemí byl v Rusku, na rozdíl od ostatních válčících zemí, naprosto katastrofický?

Co udělaly tzv. západní demokracie před první světovou válkou, po revolučním výbuchu nespokojenosti v roce 1905 v Rusku, pro to, aby carskou vládu korigovali, aby se tak revoluční vzpoura nemohla v budoucnu opakovat?

Byl rudý teror v průběhu občanské války jednostrannou záležitostí nebo používaly obě strany konfliktu stejné metody?

"Bolševici obětují Rus Marxovi" - kontrarevoluční antisemitský plakát
Neukazuje náhodou finská občanská válka a její vyústění do nevídaného běsnění bílého teroru vítězných tzv. bílých Finů, co by se bylo odehrávalo v Rusku v případě opačného výsledku tamní občanské války? Zde si dovolím připodotknout, že maršál Mannerheim byl elitním carským generálem s výlučným vojenským postavením u carského dvora… Byl by dnes v takovém případě mluvil o genocidě?

Byly gulagy a teror proti civilnímu obyvatelstvu jedinečným bolševickým vynálezem nebo měl své velké vzory v nedávných činech ostatních velmocí? Například postupu Washingtonu proti původnímu obyvatelstvu v druhé polovině 19. století. Kdy podle některých odhadů bylo zdecimováno až 10 000 000 původních obyvatel USA na výsledných 250 000? Co Mahdího povstání v Sudánu a Egyptě proti Britům? Co opakované protibritské vzpoury v Indii -viz povstání Sipahiů a v rámci jejich potlačení dělostřelecké zmasakrování žen a dětí v Kánpůru? Co bůrská válka a masové zavedení koncetračních táborů pro „nespolupracující “ civilní obyvatelstvo, kde kvóta úmrtí mezi internovanými ženami, dětmi a starci byla až 25%, což snese srovnání s počtem úmrtí v nacistických koncentrácích, pokud jsou odečteny oběti průmyslového způsobu vyvražďování plynem a podobnými způsoby? Co nizozemská kampaň kapitána Westerlinga v rámci tzv. špinavé války proti indonéským partyzánům na Celebesu? Co francouzské decimační bojové metody v Alžírské válce? Abych jmenoval jenom některé nejznámější a nejkřiklavější případy? Jak se tohle lišilo od bolševické praxe?

Dětský obrázek z Ruska těch dnů  ("Ať žije svobodné Rusko")

Byl by bez bolševické revoluce skončil koloniální systém?

Jak se lišil hladomor na Ukrajině od hladomoru v Irsku kvůli tzv. plísni bramborové?

Jak se lišilo nucené stěhování obyvatelstva v Sovětském Rusku oproti tzv. vystěhování Vysočiny – tzv. Highland Clearances, kdy angličtí majitelé skotských pozemků donutili původní obyvatelstvo k masovému exodu ze Skotska, protože potřebovali pozemky pro rozšíření chovu ovcí?

Pokud jde o hromadný stalinský teror a útisk – jak se lišilo právní postavení obyčejného sovětského Rusa od postavení britského domorodého podaného v tehdejším Egyptě, Indii, Jižní Africe a dalších britských korunních koloniích?

Byl příchod bolševiků k moci v Rusku a pozdější jejich vládnutí v Sovětském svazu pouze o teroru nebo měl také nějaké světlé stránky?

Revoluční plakát (1919) propagující Dělnické kluby, knihovny, obchodní domy, školy pro dospělé, mateřské školky a restaurace přístupné široké veřejnosti

Byl by někdo zmodernizoval tak rychle Rusko, kdyby neproběhla revoluce?

Bylo by nebolševické Rusko odolalo německému útoku v roce 1941 nebo by se bylo nejspíše rychle zhroutilo stejně jako Francie či Polsko?

Byla by se udržela proti Hitlerovi Británie po rychlé porážce Ruska Hitlerem?

Byl by býval Hitler ve 2WW vůbec poražen, kdyby nebylo Sovětského svazu a jeho teroristického vládního systému?

Existoval by, bez zapojení Sovětského Ruska do 2WW dnes český element ve střední Evropě?

Revoluční plakát z roku 1921: "Říjnová revoluce - most k světlým zítřkům"

Jak by vypadal dnešní mapa Evropy, kdyby před sto lety nezvítězil bolševik a neumožnil vznik nových samostatných států -konkrétně Polska, Finska, Estonska, Lotyšska a Litvy?

Byla by Trojdohoda umožnila rozpad Rakousko-Uherska a vznik nových států na jejich troskách – konkrétně Československa a Jugoslávie, kdyby nebylo říjnové revoluce, která vyslala jasný signál, že monarchie ruského, ale i rakousko-uherského typu nemají budoucnost nebo by Česká republika byla stále součástí Habsburské říše? ?

A nebyly státy bez budoucnosti jen novým sudem prachu další bolševické revoluce?

Nebyl takhle náhodou v pozadí souhlasu se vznikem Československa Jugoslávie strach z bolševické nákazy u velkých nespokojených národnostních skupin ve střední a jihovýchodní Evropě?

Nepřispělo k bolševickému teroru v třicátých letech i politické nastavení ostatních velmocí vůči bolševickému státu a snaha o jeho totální izolaci?

Nevedla politika takhle náhodou Politika détent, zahájená Západem koncem 70-tých let v konečném důsledku k instalaci Gorbačova a zániku komunistického světového impéria?

Jak uspěla západní demokracie a demokratická politika vůči Německu? Jak a proč vznikl a zvítězil v Německu nacismus, který málem vyhubil demokracii, tak jak ji chápeme my dnes? Kdo umožnil a podporoval jeho vznik a růst a proč?
Revoluční plakát: "Negramotný je jako slepý, všude ho čekají neúspěchy a neštěstí"

Jak je možné, že naprosto nesvobodném a terorizovaném sovětském státě se podařilo z učinit z beznadějně zaostalé země supervelmoc, která jako první vstoupila do kosmu a vyslala do vesmíru prvního člověka?

Byla by se byla, bez ruské bolševické revoluce byla vůbec někdy osamostatnila jako suverénní stát? Totéž Indie?

Jak je možné, že dnešní Čína se nepochybně stane osudovým vyzyvatelem Spojených států, když jde o komunistickou diktaturu, kde existují občanské svobody buď velmi omezeně nebo jen formálně? Jak je možné, že v direktivním a rigidním komunistickém politickém systému došlo k hospodářskému zázraku, který nemá v lidských dějinách obdoby?

Dětský kresba malého současníka revoluce: "Všechny zbraně bolševikům"

Existoval by na Západě sociální stát, kdyby nebylo bolševické revoluce a následného podílu SSSR na vítězství Spojenců ve válce s Hitlerem?

Měli bychom dnešní vějíř lidských a sociálních práv, kdyby zde byl neexistoval konkurenční politicko-společenský systém?

Není takhle celý ten virbl kolem bolševiků sporem o nadřazené postavení  soukromého vlastnictví, které je nadřazeno úplně všemu ostatnímu, včetně práva na život a a udržitelné životní prostředí?

Je hromadění a držba majetku opravdu tou jedinou a největší hodnotou existence člověka?

Lze dosáhnout svobody jednotlivce bez jeho svobody existenční?

Není takhle náhodou důkazem boží existence, že stvořil dvě obrovská zla, ohrožující samu podstatu lidské civilizace – Hitlera a Stalina v jenom jediném okamžiku a toho horšího a nebezpečnějšího z nich pro lidstvo nechal potřít tím druhým? Nebyla by to příliš velká náhoda, kdyby v tom nebyl nějaký vyšší záměr?

Tyhle otázky mi víří v hlavě už hodně dlouho hlavou. Nepochybně si zítra vzpomenu na tucet dalších, stejně významných. Zejména tehdy až budu číst ty masové, ale stejné komentáře o bolševické revoluci jako erupci zlého, ničemného, tupého a antilidského násilí… Ale momentálně zůstanu u těch, co už opravdu dlouho, v souvislosti s dnešním dnem řeším. Odpovědi, jak jsem napsal v úvodu, ode mne nečekejte. Smyslem mého otázkového kvízu je donutit vás vaší vlastní odpovědi. Jen sama sobě. Protože k tak obrovské a významné události v lidských dějinách, jakým byla revoluce v Petrohradu 7. listopadu 1917, musí, každý politicky motivovaný člověk zaujmout svůj vlastní postoj. Což znamená odpovědět si poctivě na otázky, které nikdo nikdy nepoloží. Ne z mainstreamu a to jak zpravodajského, tak zejména politického. A ti, co je položí, z krajních křídel spektra nabídnou všeřešící a samospásné odpovědi. Já nikoli. Já to nechám na každém z vás. Záměrně.

A večer nebude od věci věnovat krátkou tichou vzpomínku všem obětem – přímým i nepřímým té revoluce, staré sto let! Jejich tragický osud rozhodně nebyl nutný. Ale, a to je má poslední otázka na vás, – byl marný a promarněný?

- - -

35 komentářů :

 1. připadá mi trochu podivné, že v povolební době, kdy politické strany navzájem urputně bojují proti sobě a vůbec je nezajímá proč je občané volili a co je jejich poslanecká povinnost tak se tady široce diskutuje VŘSR. Může mi někdo vysvětlit co to má společného s tím co se děje v tomto státě?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:32 Odpověď je nasnadě. O událostech před 100 lety se píše a diskutuje zřejmě snadněji o současnosti.

   Smazat
  2. Re (19:32):
   No, kulatá výročí takto význačných událostí jsou nejen důvodem k jejich připomenutí, ale (a to zejména) důvodem k zamyšlení.
   Třeba nad příčinami, které je vyvolaly, a důsledky, ke kterým pak vedly, o souvislostech a historickém kontextu ... i o poučení pro dnešní dobu.
   A o tom je i tento článek, ne?

   Smazat
  3. Stejné protihumánní síly, které překrucují a pro své cíle deformují výklad minulosti, totéž dělají i s výkladem současnosti.

   A některé paralely nejsou od sebe až tak vzdálené a už vůbec ne přitažené za vlasy.

   Dějinami se musíme poučit, ne se jimi, po jejich falzifikaci, nechat ještě lépe zmanipulovat.

   Smazat
  4. Neda se skocit z niceho nic nekam. Dejiny nezacaly tam kde by si autor pral. Krutost rimanu , potom pokracovala v dalsich hruzach fanatiku cirkve svate a straslive radeni spanelu v Jizni Ameerice..
   Tedy je zde jisty vyvoj ..

   Smazat
  5. Mannerheim byl krysa a zrazoval ..Potom kdyz fasisti zacali prohravat ihned rekl Hitlerovi . Ja stahuju 17 divizi , my jsme malej narod..
   To ovsem "nevedel" , kdyz fasisti vyhravali..
   To samy co dneska..

   Smazat
  6. 2:56 Kdyby to vítězství "bílých Finů" znamenalo že by se Rusko alespoň krapet dnes podobalo Finsku pak by to vůbec nebylo marné!:)

   Smazat
 2. Asi odpověď vlkovi: negativní vnímání porevoluční občanské války a následného teroru ve 30. a 40. letech v SSSR je způsobeno tím, že je ve všech médiích akcentováno a zveřejňováno zásadně vždy bez publikace analogických a většinou násobně horších zvěrstev, které prováděly západoevropské země. Analogie mezi SSSR a západoevropskými zeměmi zahrnovala jen velmi malý rozdíl. V SSSR vedli bolševici boj třídní se strašnými následky - občanská válka a stalinský teror, západní země vedly válku rasovou s ještě strašnějšími následky - genocida původních etnik v koloniích. Věc jde dokonce tak daleko, že dnes lidé si lidé myslí, že vražedné rasové imperativy britský ("civilizační břímě bílého muže") a americký ("chránit svobodné lidi na celém světě") byly a jsou morálně oprávněné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (19:55):
   Ano, ruští bolševici (nebo spíše jejich vůdčí osobnosti) neztráceli ze zřetele historické zkušenosti z let minulých. A nedělali si o svých protivnících a jejich metodách zbytečné iluze!
   I oni věděli, že protistojící strana by je bez váhání zmasakrovala stejně! Tak, jak to i učinila v době Pařížské komuny. Málokdo z nás asi nezná ten obraz, na kterém střílí do posledních komunardů u zdi pařížského hřbitova Père-Lachaise.
   Hovořit proto z pozice jednostranného odsudku rudého teroru a nevidět ten druhý - "bílý", je pokřivenou reflexi historie toho revolučního zápasu na život a smrt, "kdo z koho".

   Smazat
  2. Teror nezačali bolševici, ale Kornilov ve službě prozatímní vlády. Bolševici odpověděli až na teror monarchistů po 7.11.(25.10.). To by si lidi měli uvědomit.

   Smazat
  3. 22:37 - a není to dneska už jedno?

   Smazat
  4. Samozřejmě že není! Rudý teror byla obrana proti bílému teroru.

   Smazat
  5. Přesně tak! S touto premisou článku o "dvojím měření" se nedá než souhlasit! Dějiny nejsou přeci primárně o tom, kolik bylo obětí, ale které jsou hodny uctívání a které naopak mají být zapomenuty! Kdosi si tu myslí že otevření jakýchsi archívů prý "vezme vítr z plachet popíračům holocaustu" a já mám za to, že naopak odhalí fakt, že zkušenosti sovětských velitelů s osovobozenými německými lágry se mnoho neliší od zkušeností amerického generála Pattona. Jen bylo potřeba je z politických důvodů upravit. Však taky sovětským kameramanem pořízené záběru dětiček vyhrnujících si rukávy aby ukázaly vytetovaná čísla nesvědčí o žádné podvýživě, jsou tam hezké baculaté holčičky, teple oblečené. Takto jistě nevypadaly indické děti, které nechal pomřít hladem v Bengálsku za WWII. Winston Churchill, jenže o těch se nikde nepíše! Zrovna jako o minimálně 8 milionech povražděných černoších v Kongu za panování belgického krále Leopolda II. Pročpak to? No proto že dějiny píší vítězové a Belgie k nim patří stejně jako masový vrah a rasista Churchill! Kdyby mi kdokoliv před 40-ti lety řekl pojem "sovětský koncentrák", považoval bych to za oxymorón! Když se mi do ruky dostal časák z roku 68 a v něm byl článek líčící Stalina jako diktátora s mocí srovnatelnou s egyptskými faraony, měl jsem to za štvavou "kontrarevoluční" propagandu! V dějinách WWII. psaných tehdy se o JVS hovořilo jako o prvním ze sobě rovných velitelů sov. ozbrojených sil! Nic víc, nic méně! O tom že by měl být "krvavým diktátorem" co zahubil miliony spoluobčanů v koncentrácích jsem se dozvěděl až po Plyši. Jak to? No páč SSSR prohrál studenou válku a vítězové napsali jeho dějiny, resp. ty na Západě již dříve napsané dovezli i sem k nám ... toť vše. Jinač bych dodnes o byť jediným popraveným vězni v SSSR nic netušil.

   Smazat
 3. Ve všem zlém, temném je zárodek světla. Ovšem platí to i obráceně, že i ve všem skrze světlém je ukryt zárodek temnoty. Na všechny děje a věci kolem nás je nutno pohlížet z různých úhlů pohledu. Slyšel jsem kupříkladu jednu zajímavou myšlenku, že sovětské jho, které opanovalo naši zemi po roce 68 na dlouhých dvacet let, nás ochránilo od zhoubné amerikanizace společnosti.

  OdpovědětSmazat
 4. Portugalsko s diktatorem Salazarem ,Franco ve Španelsku az do roku 1975 !!!

  OdpovědětSmazat
 5. Koho dneska zajímá bolševická revoluce v Rusku před sto lety.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravděpodobně jste článek nečetl pozorně a nebo trpíte určitou nedovzdělaností.

   Smazat
 6. Autor článku má plnou hubu bolševiků a jen bolševiků, nějak mu unikl trockismus. Takže článek je ve výsledku ignorantský a nekvalifikovaný z důvodu neznalosti komentovaného problému. Nakolik byl teror dílem trockistů, s nimiž se bolševici museli vypořádat? Nakolik byl teror výsledkem konfliktu trockistů s bolševiky a tedy důsledkem, který se ztrátami projevoval v řadách stoupenců obou těchto angažovaných táborů? Nakolik pak byly Stalinovy čistky opravdu Stalinovy čistky? ZNá autor vůbec roli trockismu v ruské občanské válce i v období tzv. Stalinových čistek a ví kam patřil "odhalitel stalinského kultu osobnosti," který otevřel cestu připsaní všech zločinů Stalinovi, Chruščov? Evidentně NE.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V období, o kterém se píše, byl Trockij součástí bolševické strany. Onen stalinský pojem trockismus označuje děje až po roztržce Stalina s Trockým, a to bylo o hodně později!

   Smazat
  2. 21:44- Nechává odpovědi na nás, což je rozumné. I ty Vaše otázky je možné tam zahrnout. Také jich pár přidám ale odpovím si na ně. Financovalo Německo Lenina a další? Získalo z toho výhodu? Na obě zní ano, je někdo proti? Byli Lenin a další na výplatní pásce občany Ruska, nevím. V obojím byli vlastizrádci a jen vítězství jim prodloužilo život. Stalin jen čelil sionismu domácímu i zahraničnímu. Následníci se střídali ale vždy k horšímu. Završil to Gorbačov, Jelcin byl jen nastrčená loutka. Putin mi připomíná Stalina. Poslední otázka zní: "kam kráčíš Rusko"? Odpověď neznám.

   Smazat
  3. Na podporu mého názoru mohu se ještě zeptat: financovaly USA "Majdan"?

   Smazat
  4. A jedna všetečná otázka: nebyla doba před říjnovou revolucí zajímavější k pochopení té říjnové?

   Smazat
 7. Jsem předválečný. Celoživotní nestraník. Až s věkem přišla chuť přemýšlet a shrnout své prožitky za války, rokem 1948, dobou "socialismu", dalším mílníkem v r. 1968 až po současnost.
  To co se dělo nejen před sto léty v Rusku ale i dříve, od r. 1905 (to se narodil můj otec), je věc velice složitá, po všech stránkách. Vyhodnocují ji vetšinou lidé, kteří nepoznali ani poslední válku, vybírají si z události spíš věci vhodné do bulváru. Dělají to hlavně pravicově zaměření "historici", kteří vaří hodně z vody, s vlastně dodanými ingrediencemi.
  V televizích se střídají různé pravicové pohledy z Britanie či Francie. Samozřejmě patřičně laděné.
  Ano, koho dnes zajímá ruská revoluce, či francouzská, která stvořila Napoleona, většiho tyrana Evropy než nějací bolševici.

  OdpovědětSmazat
 8. v Rakousku Uhersku demokracie? fakt ?????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě v R.-U. byl rozsah demokracie větší než v Rusku za cara.

   Smazat
 9. Rozhodne VRSR byla pohroma pro Evropu a ted CZ zvlaste. Zil jsem 20 let v USA, tam nikdo o VRSR ani nepipne a nevi. Ja jsem si jeji vyznam uvedomil az tam. Kdyz jsem poprve videl bezdomovce, lidi bez zubu, bez zdravotniho pojisteni, zamestnani, sance dosahnout pravdy pokud nemaji penize na obhajce, bez vzdelani, neznajici rodinne pridavky, rekreaci, jen 5% s cestovnimi pasy a mohl bych vyjmenovavat a vyjmenovavat. A PRITOM STASTNI, verici ze rosiruji demokracii a zabijeji pritom aspon 10x vice nez Stalin (=bolsevici a KSSS), jako zeme majici na svedomi jen po 2.svet.valce vice nez 30 milionu mrtvych po celem svete. A stale stastni jsou, neb nevi, ze se da zit jinak nez v demokracii USA. To Evropa a byvale CSSR vi. A proto to tady ma tak zhoubny vliv. Ale vse pomine, i vzpominky na VRSR az vyhyne generace socialismu a tady zase budou vsichni stastni, blbi a bez vydobytku socialismu, atd. Chce to jen par generaci....vydrzat!

  OdpovědětSmazat
 10. Četr vem bolševiky.

  OdpovědětSmazat
 11. Ve světle těchto nikdy nezodpovězených otázek vypadá VŘSR zcela jinak, než jak ji prezentují soudobá média.
  Určitě si i zítra vzpomene na další otázky o kterých do nedávné doby nebylo ani uvažováno.

  OdpovědětSmazat
 12. Koncept článku vypadá jako by VLK hodlad dostat zlatou medaili za počet příspěvků.
  BTW lidi, mám dojem, že největší zabiják za 1. války a revolty v Rusku se jmenoval generál virus Španělské chřipky.

  OdpovědětSmazat
 13. To je třeba jsi přečíst jak tam lidé pod carem žily a 1 sv byl jen hřebík do rakve carismu.

  OdpovědětSmazat
 14. Ruský stařec se ptá : "Děti, co se to tam venku děje ?" Ale dědo, revoluce, přece. Chtějí odstranit bohaté"
  "To je ale zvláštní, my jsme tenkrát chtěli odstranit chudobu !"

  OdpovědětSmazat
 15. Tentokrát pro vlka potlesk! Tím spíš mi nedá nepřipomenout naprosto nepřijatelný výrok jistého Novotného Stanislava, autora to článku na NR, kde k ruské říjnové revoluci 1917 pravil: „Všechno se to mělo stát v zemi, kde byl proletariát marginální a kde jej bylo nutno vytvořit zbídačením rolníků a rudým terorem." Pokud míněno vážně, ignoruje strádání, spíš totální ohrožení holé existence těch obyčejných v Petrohradu, Moskvě a dalších městech, ani to stupňované kdekoli na venkově v Samoděržaví. Nejen to válečné, ale i všechno to carské předchozí. Pokud míněno jako osten vůči bolševikům, spíš marxizmu, tak hrubě vulgarizující a nenávistné, nehodné dost vzdělaného, věcně myslícího člověka. Nejen bolševici, ale politicko mocenský střet za účasti vnějších sil, zločinecké bandy, předchozí bída s nouzí násobené válkou, zhroucením hospodářství rozpadem státní moci, vrcholící občanskou válkou, loupením i vnější intervencí nebylo dílem jen a samotných bolševiků. Bylo historickým důsledkem opoždění „východu“ v industrializaci, důsledkem carismu, První světové války i zásahů západních mocností. Pokud tedy pan Stanislav Novotný, údajně křesťan, takto jen vtipkuje, je člověkem hrubě nemravným a měl by se za tak protilidsky sprostý, z podstaty až neuvěřitelně hloupý výrok omluvit. JiH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi jen onen Novotný rozvedl (rozkošatěl) názor kohosi z TV24, která výročí VŘSR vzpomněla běžícím titulkem asi tohoto znění : "před sto lety začal v Leningradu bolševický puč ". Myslí si onen redaktor, že tím odpověděl na Vlkovy, a nejen ty uvedené, otázky?
   Taky mě čílí, že řada lidí neuvažuje o příčinách jednotlivých událostí dějin. Přeci i ten odsun( v řeči mnohých vyhnání) byl jen výsledkem 2.SV, kterou jsme my nezačali. Q.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.