Reklama

sobota 25. listopadu 2017

Z Německa za poslední týden

- OP -
24.11.2017

Díky O.P. můžeme předložit přehled, co se v několika minulých dnech odehrálo na německé politické a mediální sféře. Nabízíme pohled hlubší a podstatnější, než nám aktuálně nabízejí česká média.


Německý spolkový ministr vnitra Thomas de Maizière (CDU) ve středu, podle zprávy zveřejněné v EpochTimes, informoval o tom, že „nebezpečí teroristických útoků v Německu je v nezmenšené míře vysoké. Víme, že se teroristé mohli také přimíchat mezi uprchlíky“. Ministr považuje i téměř po roce od atentátu na Berlínském vánočním trhu situaci v Německu za velmi napjatou a reagoval tím i na zatčení šesti podezřelých Syřanů z terorismu, kteří údajně plánovali útok na vánoční trh v Essenu. Sdělil také, že německé bezpečnostní složky činí vše proto, aby tato nebezpečí byla eliminována, což se několikrát v minulosti podařilo. Podle něj se to však vyloučit nedá.

V minulém týdnu v Německu zkrachovala tzv. Jamaika jednání o vytvoření vládní koalice složené z CDU/CSU, FDP a Zelených, což mnozí považují za státní krizi. Expert na právo Ulrich Battis se však dle informace zveřejněné na internetovém portálu Focus.de k situaci vyjádřil s tím, že Německá ústava (Grundgesetz) umožňuje podle § 81 tzv. stav nouze. Na toto také poukázal v pořadu televizní stanice ZDF. Tato neuvěřitelná varianta by umožnila předat velkou moc prezidentovi Německa Walteru Steinmeierovi. Pokud by ten odmítl případnou žádost kancléřky Merkelové o vypsání nových předčasných voleb, může tak přinutit Unii (CDU/CSU) k vytvoření menšinové vlády. Automaticky by tak tato strana s většinou hlasů obdržela výzvu k vytvoření vlády, a aby tato vláda mohla prosadit důležité zákony, mohl by prezident přikročit k dalšímu kroku a to, k částečnému zbavení moci Německého spolkového sněmu - parlamentu (Bundestag). Toto umožňuje zmíněný § 81, který tento tzv. nouzový zákonný stav ustanovuje. Spolková vláda tak může se souhlasem prezidenta odsouhlasit jednotlivé zákony a předložit je Spolkové radě (Bundesrat). Takže s pomocí prezidenta Steinmeiera může Spolková vláda v jednotlivých případech převzít kompetence Německého spolkového sněmu.

V Německém spolkovém sněmu v úterý 21. 11. na 2. jednání poprvé společně pracovně zasedli nově zvolení zástupci stran. S očekáváním se hledělo zejména na představení zástupců AfD (Alternative für Deutschland) – o straně viz článek http://www.novarepublika.cz/2017/09/nekolik-aktualnich-postrehu-o-strane.html, kterou volilo celkem 6 miliónů voličů, a která získala celkem téměř 13 % hlasů. Tvoří tak třetí nejsilnější frakci v parlamentu. Podle ne-mainstreamového zpravodaje Petera Bartelse (bývalého šéfredaktora deníku Bild) nastoupení představitelé AfD dokonce vypadali jako skuteční poslanci, tedy nenapochodovali ani v hnědých uniformách, žádný hákový kříž, žádné kalhoty s laclem a ani žádné kecky, v kterých kdysi nastoupili Zelení. Za řečnickým pultem hovořili stejným způsobem jako řečníci z CDU/CSU, SPD, FDP, Zelených i Levice. Dodržovali i stanovené doby pro své výstupy.

Tak například Marc Bernhard zastupující mluvčí spolkové země Bádensko-Württembersko ve své řeči apeloval na představitele SPD, aby setrvali na svém stanovisku a nevstoupili do velké koalice s CDU/CSU, zejména v souvislosti s jejich bilancí hospodářské politiky za minulé volební období a zůstali raději v opozici.

Jan Ralf Nolte se vyjádřil k tématu vojenského zastoupení Německa v zahraničí s tím, že vojákem je ten, kdo bojuje za práva a svobodu německého obyvatelstva a přirozeně brání Německo a také pokud má být zabráněno pašování zbraní a terorismu ve Středozemním moři. Ke čtyřem hlavním starostem lidí v Německu, a tyto lidi právě zastupujeme ve Spolkovém sněmu, patří násilí, kriminalita, teror a nekontrolované přistěhovalectví. Nemůžeme z Německa vytvořit světového policistu. Naše pozornost musí být soustředěna na naše vstupní dveře a nikoliv na širý svět. Je skandál, že realita umožňuje, že spolková armáda se stává převaděči.

K takzvanému Islámskému státu se ve své úvodní řeči vyjádřil Norbert Kleinwächter s tím, že je opakem našich západních hodnot. IS se ve svých hodnotách vrací do středověku a prohlašuje šaríju za zákon. Nelze bojovat proti IS a zároveň paušálně prohlašovat, že islám patří k Německu. A je toho více v právní oblasti, co bylo za vlády paní Merkelové pokrouceno. Stejně jako byla ignorována Maastrichtská kritéria, smlouvy a Dublinská smlouva týkající se imigrace.

Jeden ze stěžejních představitelů AfD Dr. Alexander Gauland hovořil na téma Afgánistánu s tím, že Německá armáda je tam přítomná již 17 let. Má zajišťovat bezpečnost a pořádek, avšak dle Německého armádního spolku tyto snahy, jak se ukázalo, jsou pouhou iluzí. Přesto vláda žádá o prodloužení mandátu. Místo toho by mělo dojít k reálné bilanci a přiznání očividného selhání západu na Hindúkuši. Paní ministryně obrany von der Leyen neustále zmiňuje úspěchy, jako že již existují média, volby, pitná voda a elektřina, tak to možná souhlasí, řekl Gauland, ale to nebylo úkolem armády v Afganistánu, nýbrž zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, to však podle něj ve skutečnosti selhalo a bilance je zničující – Afganistán patří k nejkorupčnějším státům světa, stal se jedním z největších producentů opia a to vše přes nejmodernější vojenskou technologii ze západu a velkým ofenzívám. Nejsou vítězové ani poražení. Statisíce Afgánců žádá o azyl v Německu, jen v minulém roce to bylo 227 000 žádostí o azyl, avšak v roce 2000 to bylo pouze 5 400. Gauland se ve své řeči přímo obrátil na ministryni obrany von der Leyen „Vy chcete opět poslat německé vojáky do Afganistánu, zatímco afgánští uprchlíci popijí kávu na Ku´dammu (prominentní obchodní třída v bývalém západním Berlíně), na místo, aby pomáhali při znovuvybudování své země“.

Ne, Německo nemůže být bráněno na Hindúkuši, ale na evropských a německých hranicích. AfD slovy Alexandera Gaulanda odmítá prodloužení mandátu. Současně zaznělo bučení ze všech ostatních parlamentních stran, ze strany AfD potlesk.

Nejvýznamnější řeč pronesla vedoucí frakce AfD a druhá nejvýznamnější představitelka strany Alice Weidelová. Hned v úvodu své řeči zdůraznila, že podle smluvních ujednání k euru, není ustanoveno žádné ujednání o ručení společenství za závazky členských států. Maastrichtská smlouva to jasně zakazuje. Bylo to i závaznou a elementární podmínkou pro založení Evropské měnové unie. Avšak očividně těm, co ve sněmu sedí již dlouho, je jedno co občanům slibují, protože jinak by nemohly být odsouhlaseny záchranné balíčky Řecku. To co se děje je nejen nemorální, ale odporuje to článku 123 Smlouvy, který zakazuje financování států ze strany centrální banky. Nedávno toto bylo podpořeno i rozhodnutím spolkového ústavního soudu. AfD se bude proti tomu vehementně stavět. Proslovy p. Angely Merkelové, Wolfganga Scheubla, Junckera a Emmanuela Macrona zcela nepochybně udávají vize dalšího směrování, a to, že cílem eurozóny je trvalé zespolečenšťování dluhů, vytvoření jednoho ministerstva financí eurozóny s vlastním rozpočtem, které bude financované zejména německými daňovými poplatníky. AfD to považuje za skandální a tímto prvním pracovním dnem ve sněmu požaduje, aby bylo obnoveno dodržování smluvního práva v EU. Požadujeme, aby byly podány žaloby proti všem rozhodnutím Evropské centrální banky k masovému tisku peněz a tímto ničení majetku obyvatel. Program Evropské centrální banky na výkup dluhopisů jsou protiprávní v rozporu s evropským právem. Stejně tak musí být ukončen systém TARGET2 viz článek http://www.novarepublika.cz/2017/09/jak-funguje-system-target2.html. Na konci své řeči p. Weidelová prohlásila, že musí být obnoven právní stát.

Další stěžejní prioritou frakce AfD je zpětvzetí zákona o zlepšení prosazení práva v oblasti sociálních sítí (NetzDG), který je v Německu platný od 1. 10. 2017. AfD v pondělí navrhla Spolkovému sněmu zákon k jeho odstranění (pozn. Návrh EK - Zpráva od Komise - TRIS/(2017) 00838, směrnice (EU) 2015/1535, překlad zprávy 001, Oznámení: 2017/0127/D – mj. předpokládá zavedení zákonných předpisů o shodě (Compliance) pro sociální sítě s cílem donutit sociální sítě k rychlejšímu a rozsáhlejšímu vyřizování stížností týkajících se zločinů z nenávisti a jiných trestných obsahů. V návrhu se stanoví zákonné normy pro účinné řízení stížností, které zaručují, že jednoznačně trestněprávně relevantní obsahy, které splňují objektivní skutkovou podstatu jednoho z trestních ustanovení uvedených v § 1 odst. 3, budou sociální sítí odstraněny, a to zpravidla do 24 hodin po přijetí stížnosti od uživatele. Požadují se účinné a transparentní postupy týkající se neprodleného smazání protiprávních obsahů včetně uživatelsky přívětivých mechanismů na podávání stížností. Úmyslné nebo nedbalé nedodržení oznamovací povinnosti, porušení povinnosti udržovat účinné řízení stížností a porušení povinnosti jmenovat subjekt zplnomocněný pro doručení v tuzemsku a subjekt zplnomocněný pro příjem v tuzemsku žádostí o informace ze strany orgánů trestního řízení, představují dle návrhu přestupek, který lze trestat peněžitou pokutou ve výši až 5 milionů EUR. Peněžitá pokuta má být dle § 17 odst. 4 zákona o přestupcích (orig. OWiG) vyšší, než je ekonomická výhoda vyplývající z přestupku. Poskytovatelé sociálních sítí mají zodpovědnost za společenskou kulturu debatování, kterou musí řádně plnit).Čerpáno z:

http://www.focus.de/politik/deutschland/grundgesetz-notstands-artikel-81-erster-experte-bringt-voellig-neue-loesung-fuer-jamaika-chaos-ins-spiel_id_7884062.html

GrundgesetzNotstands-Artikel 81: Erster Experte bringt völlig neue Lösung für Jamaika-Chaos ins Spiel


22 komentářů :

 1. Evropa je na hnoji

  OdpovědětSmazat
 2. Německo se nepoučí, bude mít neustále roupy a dělat bordel po Evropě. Místo aby mu stačilo, jak se stalo rozvinutou bohatou zemí po dvou prohraných válkách, místo aby bylo po právu navěky rozvojovou, začalo si zase vyskakovat, chce všemu velet a kupí chyby a zlo. Nemá dost, chce víc a víc - hlavně moci a také na to dojede, kdo se povyšuje a cítí se pánem Evropy, bývá ponížen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejdříve by se Německo muselo osvobodit z pod diktátu USA a být nezávislé.Jde to vůbec mírovou cestou?Krym byl vyřešen bez výstřelu.

   Smazat
  2. 17:53
   Byl ovšem přímým důsledkem výstřelů v Kyjevě a masakru v Oděse.

   Smazat
 3. Zajímavé je, že po volbách se o Německu fakticky nic nedozvídáme, jak tam probíhala ta jednání apod. Ono asi tam to je jiné, tam je nějaká politická kultura, ne jako u nás, když Babiše honí jak nadmutou kozu a každou hodinu bombardují hloupými otázkami a provokacemi: Už tam budem? Už tam budem? Už je hotovo? Koho na kulturu? A on se s nimi ještě vybavuje, místo aby je odkázal na svoji mluvčí.

  OdpovědětSmazat
 4. Dělá to jako odplatu. Za první WW platilo takové reparace, že to vyzvedlo Hitlera k moci a které splatilo až na konci století. Za druhou WW reparace neplatilo (protože tolerantní poškození nechtěli, aby nevznikl Hitler č.2.) "Ukřivdění" Němci chtějí aby ostatní národy prožili stejné utrpení jako oni po válce (kterou ale sami zavinili) a tak je ždímají, až se stane něco nepěkného. Podle stávajících pravidel půjčky MMF Řecku jdou na zaplacení dlužníkům (Německu za předražené zbraně). Při stejném principu měly být všechny peníze poslané Německu po válce sebrané na reparace. Za druhou WW nezaplatilo, ale vymoci si své pohledávky umí.

  OdpovědětSmazat
 5. Hlavně že i naše armáda se podílí na stávajících úspěších Afghánistánu. Ve výrobě opiátů převzal Afghánistán prvenství od Kolumbie a v oblasti korupce nemá ve světě konkurenci. Bravo, váleční veteráni. Nedá mi nevzpomenout slova Lorda George Gordona Byrona (anglický básník): „Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky.“ Ano, váleční veteráni, jeli jste si do Afghánistánu pro slávu a statky.

  OdpovědětSmazat
 6. Převyprávění projevů poslanců AfD = "pohled hlubší a podstatnější"?
  Mluví-li autor o "českých médiích", patrně nezná !Argument, který přináší detailní informace o Německu několikrát týdně.
  Nemluvě o tom, že dokonce i mainstreamová média (kromě ČT) přinášejí kvalitnější zprávy než je tento úzce stranicky zaměřený výběr.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Faktem je,
   že naprostá většina zdejších diskutujících
   ovládá pouze češtinu, částečně ještě ze školy ruštinu,
   tak je smutné, že jsou odkázáni na to, co jim kdo přeloží, mnohdy i chybně...

   Smazat
  2. KDO ovládá němčinu,
   tak doporučuji stránky anonymousnews.ru ,kde najdete aktuální dění v postgoebbelsovském
   Německu...
   Trefný výraz pro Angelu : Schlepperkönigin,
   jest....KRÁLOVNA převaděčů.

   Smazat
 7. Zkráceně - Německo je na tom pořád stejně zle, ale mluvit a psát se o tom nesmí. Tomuto musíme u nás s pomocí V4 a dalších v EU zabránit, pokud to nepůjde nebo už je příliš pozdě, pak z EU vystoupit a nechat ji svému wahábistickému osudu. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Karlíčku,

   nesouhlasím. Představa, že si zalezeme do české kotliny a všechno bude fajn, kdežto EU v sousedství si bude hnít kdežto Čech si bude mnout ruce, jak na to vyzrál, je nesmírně naivní.

   A proč by se o čem nesmělo psát? Kdopak Vám tuhle hloupost nakukal? Trump, Okamura nebo snad Petr Cibulka?

   Jestli to není tím, že neumíte jazyky, takže namísto znalostí nastupují pohádky?
   (To není míněno osobně jako posměch "Karlovi z Plzně". To je adresováno všem žvanílkům-papouškům.)

   Kokotko

   Smazat
  2. Proč by se o tom nemělo psát? Ani na svém Face. nesmíme, jinak dostaneme za názor několik měsíců natvrdo, tedy v Něnecku. To není výsměch Kokotkovi pouze všem Neználkům, kteří málo čtou a hodně píšou. Karel z Plzně

   Smazat
  3. Kokotko: Karel z Plzně vám to napsal přesně pryč z eu.

   Smazat
  4. 14:15
   Však já mu rozuměl. On ať si klidně vystoupí; já zůstanu.
   Kokotko

   Smazat
  5. Já chápu, že se němcum nelíbí podporovat ekonomicky slabé státy jihu. Ale jak si určitě chrochtali, když nezaplacením vál. reparací přijímali podporu od států, které napadli, okupovali a vykradli. Ale co mě vysloveně vytáčí, že naši Gauneři v ČNB, Tošovský, Singer a i Rusnok, okradli svoje spoluobčany umělým udržováním koruny o 2 mld Euro, které z nich svým jednáním vydřeli. A když už je měli v rezervách, /na ho-no/, tak místo aby nám je nějakým užitečným způsobem vrátili, tak ti dacani pujčí 1,5 mld Euro zločinecký organizaci MMF. Perfektně o tom píše ekonom Nobelovy ceny Joshep E. Stiglitz.

   Smazat
  6. Všem, kdo si myslí, že cenzura u nás není:
   1) mazání příspěvků na facebooku a googlu
   2)těšte se na tohle:
   https://aeronet.cz/news/vime-prvni-bis-se-snazi-potichu-do-novely-trestniho-zakona-protlacit-nahubkovy-paragraf-na-zakaz-sberu-neutajovanych-informaci-napr-o-migrantech-v-cr-na-stole-lezi-nejvetsi-ohrozeni-svobody/

   Smazat
  7. Anonymní25. listopadu 2017 11:21
   Vidím to podobně. Západní Evropa oddaluje svůj pád vykrádáním širokého i blízkého okolí. My máme tu čest, být jejich blízkým okolím, tedy zdroji pro jejich život. Našim vykrádáním, si kupují trpělivost svých obyvatel.
   Ale my, střední Evropa, nemáme nejmenší důvod být trpěliví a nečinně sledovat, jak jsme rabování (stovky miliard odtékající od nás k západním matkám). Naši politici musí být rozhodnější a ohradit se proti těmto poměrům a nikoliv z EU přijímat stále další zákony, způsobující likvidaci jakékoliv naší obranyschopnosti. Ale dokud bude EU poskytovat dotace, tak Babiš proti poměrům nehne prstem, nepůjde proti svým zájmům. P.K.

   Smazat
 8. Cenzura v Evropě bude, je to neuvěřitelné, že musím znovu zažívat to, co už mělo být dávno odstraněno. Evropští komunisté" k tomu mají dostatek moci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jeden z těch kteří si přejí utužení paktu Berlin,Paříž je Kokotko
   Václav

   Smazat
  2. Anonymní 25.listopadu 2017 20:28

   Milý Václave,
   můžete mi, prosím, vysvětlit, jak jste na takovou kravinu přišel? (Nejste Vy nakonec nějaký investigativní novinář??)
   Děkuji předem za odpověď a zdravím -
   Kokotko

   Smazat
  3. Kokoto, běž už prosím tě do tý brusele.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.