Reklama

středa 29. listopadu 2017

Zpráva o životním prostředí ČR zítra na vládě: pokles znečištění a spotřeby zdrojů nebrání prosperitě

29.11.2017  Hnutí Duha

Tisková zpráva Hnutí DUHA

úterý 28. listopadu 2017
Loni žilo stále 58,9 % lidí v oblastech, kde jsou překračovány limity znečištění ovzduší. Přitom vysoká míra znečištění není výsledkem ani podmínkou ekonomického rozvoje. Zpráva o stavu životního prostředí v ČR za rok 2016 – kterou zítra projedná vláda a již má Hnutí DUHA k dispozici – znovu potvrzuje, že znečištění není podmínkou ekonomické prosperity, právě naopak. Za posledních šestnáct let totiž kleslo množství prachu vypouštěného do ovzduší o třetinu, přitom ekonomika od té doby výrazně vzrostla.


Zpráva však také ukazuje, že loni 28,2 % vzorků podzemní vody obsahovalo nepovolené množství pesticidů. Vodní eroze ohrožuje 56,7 % zemědělské půdy. Loni nadále klesalo zdraví lesů – defoliací (částečnou ztrátou listů či jehličí) – bylo poškozeno již 74,8 % jehličnanů (oproti 64,8 % v roce 2000) a 41,9 % listnáčů (oproti 25,8 % v roce 2000) [1]. Recyklovalo se jen 35 % komunálních odpadů, téměř polovina z nich končí na skládkách (to, že to jde lépe, ukazuje úspěšná recyklace průmyslových odpadů). Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů od roku 2014 stagnuje.

Pozitivní je růst ekologického zemědělství, které nepoužívá pesticidy a umělá hnojiva a navíc brání erozi půdy a pomáhá zadržovat vodu v krajině. Loni již ekologičtí farmáři obhospodařovali 12 % zemědělské půdy, třikrát víc než v roce 2000. Lidé také čím dál více využívají vlaky, osobní železniční přeprava vzrostla v roce 2016 o 6,6 %. Spotřeba surovin na produkci 1000 Kč HDP byla 39,1 kg, což znamená pokles o 37 % oproti roku 2000, a energetická náročnost ekonomika klesla (oproti roku 2005) o 23,4 %. Klesala však pomaleji než v jiných státech EU a proto máme nyní již třetí energeticky nejméně efektivní ekonomiku v EU.

Hnutí DUHA upozorňuje na fakt, že lidé chtějí chránit životní prostředí (třídit odpad, jezdit veřejnou dopravou či vyrábět energii z obnovitelných zdrojů) a silně podporují ochranu přírody. Zlepšení nastalo v případech, kdy stát nastavil dobré podmínky pro spotřebitele, zakázal škodlivou činnost a motivoval k inovacím. V řadě oblastí však stále chybí účinná řešení a lidé nemohou volit ekologické přístupy. Nová vlády bude mít možnost udělat účinné kroky ke zlepšení prostředí pro život a tím i posílit čistší ekonomiku.

Pro vyčištění vzduchu bude muset vláda a parlament zajistit, aby uhelné elektrárny nedostaly výjimky z nových evropských limitů pro znečištění, prosadit rozvoj stagnující výroby elektřiny z čistých domácích obnovitelných zdrojů. Bude muset poplatky a dotacemi motivovat k výměně uhelných kotlů a kamen za čisté zdroje a prosazovat postupné ukončení výroby aut na benzín a naftu.

Ve včerejším hlasování členských států EU došlo i díky pozici ČR k prodloužení registrace o dalších pět pro herbicid glyfosát, který je podezřelý z karcinogenity a má negativní účinky na přírodu [2]. Příští vláda tedy bude muset pesticidy omezovat domácími regulacemi a ještě víc podporovat ekologické formy zemědělství.

Akutní a rostoucí zdravotní problémy lesů volají po novele lesního zákona, která bude vyžadovat přírodě blízké hospodaření (omezení holosečí, zlepšení druhové skladby atd.) a zároveň po zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC. Ta zaručuje udržitelné lesní hospodaření a zároveň zabrání ztrátě tisíců pracovních míst v dřevařském a nábytkářském průmyslu.

Také bude nutné ochránit cennou přírodu v našich národních parcích přijetím zonací a zásad péče, které stanoví konkrétní harmonogram rozšiřování zón divoké přírody na alespoň polovinu území každého z parků (to je podle nového zákona cílem národních parků). Zdraví lesů by prospělo ponechat některé jejich cenné části svobodnému vývoji přírody. Hnutí DUHA prosazuje jako první krok vyhlásit jedno nové území divočiny o velikosti minimálně deset km2 ve státních lesích mimo stávající národní parky. Sloužilo by ochraně samovolného vývoje přírodních procesů a zůstalo by přístupné lidem k prožitku a poznání divočiny [3].

Češi jsou dobří v třídění těch odpadů, k jejichž třídění mají podmínky. Stát nám již dlouho dluží zlepšení recyklačních služeb tak, aby rostlo celkové množství míra recyklace komunálních odpadů. Příští vláda bude muset aktualizovat Plán odpadového hospodářství ČR (současná vláda nastavila příliš nízké cíle a zarazila tak zvyšování recyklace) a přijmout nový odpadový zákon. Ten musí obce a města motivovat k vyššímu třídění a tedy zlepšit podmínky pro občany.

Strany, které slíbily, že budou řešit palčivé ekologické problémy, mají v Poslanecké sněmovně dostatek hlasů, aby svoje závazky přeměnily v zákony. Ukázala to nedávná analýza politické odpovědnosti, kterou sestavily Hnutí DUHA a Zelený kruh [4]. Závazky samozřejmě neznamenají, že je strany naplní. Tož však neumenšuje jejich politickou odpovědnost a oprávněná očekávání voličů.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl: 
„Zpráva o životní prostředí ukazuje, že se Češi a Češky chovají ekologicky, když jim to stát umožní či alespoň nekomplikuje. Podobně reaguje průmysl. Pokles znečištění je u nás doprovázen ekonomickým růstem. Klesá surovinová i energetická náročnost ekonomiky, více lidí jezdí vlakem a více půdy obhospodařují ekologičtí farmáři. Na druhou stranu třeba na Slovensku či v Rumunsku se daří snižovat plýtvání energií rychleji, a proto jsme bohužel postoupili v EU z pátého na třetí místo v plýtvání energií. Chybějící nebo špatné zákony také způsobují, že stále většina z nás musí dýchat špatný vzduch a třetina pít ve vodě pesticidy, že nemůžeme dobře recyklovat odpady a že naše lesy rychle chřadnou. Nová vláda bude zodpovědná za prosazení účinných řešení. Může zásadně zlepšit ovzduší, rozhýbat čisté obnovitelné zdroje, zvýšit recyklaci odpadů či zajistit ochranu cenných území s divokou přírodou. Veřejnost si to přeje a bude spolupracovat, ale pravidla musí stanovit stát, v mnoha případech to zatím nedělá.“

Poznámky:

[1] http://hnutiduha.cz/aktualne/tri-ze-ctyr-jehlicnatych-stromu-v-nasich-lesich-jsou-nemocne-situace-se-zmenou-klimatu

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/glyfosat-evropske-staty-odhlasovaly-prodlouzeni-o-dalsich-pet-let-bez-omezeni

[3] http://hnutiduha.cz/aktualne/nastava-zlom-zda-se-ze-lesy-cr-maji-divoke-plany

[4] http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/122-hlasu-pro-ciste-ovzdusi-pro-jaderne-subvence-jen-40-povolebni-analyza-politicke-odpovednosti-na-jaka-ekologicka-reseni

7 komentářů :

 1. Lidé mají jaksi zafixovaný odpor ke spalovnám odpadů- myslí si, že se to rovná extrémnímu znečištění nejbližšího okolí.
  Opak je pravdou, pokud se to bude dělat pořádně.Dokonce při strategickém umístění se dá teplo využít k vytápění školy, nebo jakéhokoliv blízkého objektu.Prý jsou na našem území pouze 2 spalovny, jsem za to, aby jich bylo mnohem více.A o zdraví lesů- nemusím být odborník, abych rozpoznal jak to jde za 40 let do kopru- lesy se parcelují drancují za různými záminkami tam jsou zpevňovány a zřizovány cesty- nu aby tam mohla technika- a výsledek- dramatický úbytek stromů schopnost krajiny zadržet vodu. po nás potopa.

  OdpovědětSmazat
 2. Spalovna Chotíkov byla dokončena technologicky a spuštění do provozu zabránily tzv. ekologické iniciativy - neziskovky- zpochybněním stavebního povolení. Zdržely uvedení do provozu o několik let. Přitom s uvedením do provozu souhlasili i sami občané Chotíkova, které se snažili přátelé spaloven v Rakousku a Německu zastrašit.(AVE je rakouská firma) Spalovna již běží. Velké peníze kolem spaloven lákají i podvodníky. V Plzni ručilo město za dluhy na spalovně Navrátil a nakonec je muselo zaplatit, spalovna neexistuje, pouze bývalá manželka pana podnikatele se stala majitelkou pozemku v lukrativní části Plzně.

  OdpovědětSmazat
 3. Též mám rád přírodu ale pokud kapitalisté nepřestanou plundrovat zem tak to dopadne špatně.

  OdpovědětSmazat
 4. Těch nedostatků na jedné straně sice ubývá, ale na druhé zase rostou. Já považuji za hrůzostrašné vyjmutí již statisíce hektarů orné a spíše té lepší půdy z fondu zemědělství a jejich přeřazení do fondů skladů, skladů, skladů.... Obnovitelné zdroje elektřiny? Pro voltaiku musí svítit slunce a to často stávkuje i ve dne, pro větrníky zase nefouká vítr hlavně ve špičkách spotřeby a také přehrady nemají vždy vodu v době, kdy by měly vyrábět elektřinu. Takže jedině výroba plynu z biomasy za cenu zasvinění statisíců hektarů půdy právě umělými hnojivy, herbicidy, pesticidy.... a jednou může chybět půda na výrobu pšenice, až se přesunou miliony muslimů do srdce Evropy, neb i muslimové dobře vědí, že kdo je pánem Čech, je i pánem EU. Takže jediná schůdná cesta jsou atomové elektrárny a vše ostatní je doplňkové a mnohé z toho doplňkového je nespolehlivé a kontraproduktivní.
  Spalovny: V Brně funguje již přes 80 roků, možná by veřejnost zajímalo, jak je to s její ekonomikou a ekologií proti hromadám skládek.
  Tučným zdrojem pro podnikatele - zloděje, většinou zahraniční, se stala u nás pitná voda, kanalizace, odpadové "hospodářství", energie. A nevím, proč tento kdysi komunální majetek, byl zašantročen vládami, které buď z nekvalifikovanosti, nebo z podvodného záměru nechali ho rozkrást především do zahraničí. Víte které to byli vlády? Byli to vlády tzv. tradičních stran a tedy pokud jste je nevolili v říjnových volbách, blahopřejeme, konečně jste procitli z opojení tím bohatstvím, které jste nezadluženi získali po r. 1989. Jinak šetřete, dluhy občanů (jednoho každého včetně novorozenců)a státu atd. se blíží 500.000 tisícům - tedy 4členná rodina ať spoří, bude potřebovat aspoň 2 miliony + úroky! Jinak vše patří bankám a ty výše zmíněné vlády nechaly nejdříve vykrást, pak občané museli zaplatit vykradené a pak je vlády za hubičku věnovaly do zahraničí, které si z českých peněz za tu práci nyní berou 37 miliard ročně na dividendách!(Jinak ovšem na bájný západ z české práce putuje ročně přes 400 miliard, takže Kalous by řekl: "to co berou banky, to je vlastně bakšiš".) Tak aspoň vidíme, oč je ten kapitalismus spravedlivější než socialismus.

  OdpovědětSmazat
 5. Si vzpomeňte, jak vypadalo životní prostředí před třiceti lety za bolševika a jak vypadá dneska. Jak vypadalo ovzduší na Ostravsku nebo Ústecku. Nebo jak vypadaly vrcholky Krušných hor. A jak to všechno vypadá dneska.
  Fakt nikdo nevidí rozdíl? Fakt chce někdo tvrdit, že jsme na tom hůř?

  OdpovědětSmazat
 6. Jablka bývala tehdy kdysi červivá, což už dnes ve velkém městě nebývá obvyklé. Hustší autoprovoz ničí motýlky škodlivé a i neškodlivé.

  OdpovědětSmazat
 7. 13:08 vy nevíte, kdy ještě byla Temže stokou, která část Evropy byla tou dobou nejvíc zatížená smogem, která měla nejhorší ovzduší? Vy nevíte, která část světa byla v 70tých letech tou nejvíc znečištěnou? Domníváte se, že za 30 let je zázrakem a zásluhou, že v některých parametrech došlo ke zlepšení životního prostředí, když tento obrat u nás nastal už rokem 1983 odsířením uhelných elektráren? Projekt a realizace jaderných elektráren je ze kdy, Dukovany byly projektovány a investičně původně zajištěny kdy, Gabčíkovo například byl projekt jaký a čí? Jaké byly technická možnosti tehdy a jaké jsou dnes? Jste propagandista nebo neználek?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.