Reklama

středa 20. prosince 2017

České národní zájmy - 2. část

Jaroslav Tichý
20. 12. 2017
V této druhé části se pokusme položit si otázku, jaké národní zájmy může mít země, jako je Česká republika, a jakých prostředků k jejich dosažení může využívat. Otázkou zásadního významu též je, za jakých podmínek může ČR své národní zájmy uplatňovat. Začněme v tomto případě od konce a věnujme se podmínkám nezbytně nutným k uplatňování našich národních zájmů.


Ačkoliv velké členské země EU jako je Německo či Francie jsou schopné si své vlast-ní zájmy do jisté míry prosadit i v rámci EU (byť jeho činnost a orientace je ovlivněna poválečnou podřízeností Německa zájmům USA – viz vázací kancléřský akt atd.), u dalších zemí, jako je Polsko či Maďarsko tomu již tak není. ČR je na tom pak ještě hůře, a to vinou submisivních politiků, které si volíme do našeho čela, jakož i zčásti do orgánů EU. Ti pak často vystupují v roli jakýchsi drábů EU vůči vlastní zemi a zapomínají, že by měli naopak zájmy vysílající země hájit.

Stále více se ukazuje, že EU byla zakládána s cílem ovládnutí Evropy Německem, o čemž svědčí i její zakladatelé krátce po 2. sv. válce a její vrcholní činitelé. Jak z tehdejší doby (viz např. jeden z prvních předsedů předchůdce EU tzv. Montánní unie uhlí a oceli Haller (úředně potvrzený nacista), tak její nedávný předseda Schulz (jeho otec byl za války důstojníkem SS v koncentračním táboře). Nedivme se tedy ani rétorice ani postupům, které EU začala postupně používat.

S ohledem na postupy a podmínky postupně uplatňované vůči ČR a dalším tzv. východoevropským zemím po jejich vstupu do EU jsme se dostali z dřívější pozice středně rozvinuté průmyslové země do pozice rozvojové země. Takto je na nás nahlíženo na Západě, takto nás i překlasifikovala americká banka J.P. Morgan. Jestli se tedy někdo dnes v ČR „cítí být Evropanem“, projevuje se v lepším případě jako neznalý základních faktů, v horším případě jako hlupák, který si ze základních faktů neumí udělat vlastní závěry. Je to stejné, jako když někteří naši politici chtějí, abychom patřili k „pevnému jádru Evropy“. Jako co, za těchto podmínek a za situace, kdy Slovany považují opět za podřadnou rasu? Když vyzývají fakticky k tomu, abychom se přidali k západoevropským zemím, které evidentně ztrácejí svůj charakter z důvodu jejich postupující islamizace vinou neprozřetelnosti jejich vůdců. Jaké společné hodnoty to máme podle jejich představ a výzev vlastně sdílet?

Budeme-li vycházet z naší reálné situace (velikost území, jeho umístění, počet obyvatel, zaměření naší ekonomiky, malé surovinové zdroje a tudíž ve většině případů závislost na jejich dovozu, naše předešlé zkušenosti a výsledky), dostaneme se nejspíše k závěru, že bychom měli:

a/ vyvarovat se cizím snahám o naše zatažení do války. Ať již občanské z titulu následků masového dovozu migrantů do ČR, tak i agresivní války proti Rusku (a případně i dalším zemím světa) iniciované ze strany USA prostřednictvím NATO. Zajistit si tedy především vlastní bezpečnost. A velmi přitom zvažovat, jaký krok může přispět k zajištění naší bezpečnosti a jaký krok znamená naopak naše ohrožení. V současné době tyto kroky často zaměňujeme;

b/ zbavit se koloniálního jha a usilovat o to, abychom se znovu postavili jako země na vlastní nohy, a to po všech stránkách (politické, ekonomické, sociální, kulturní a dalších, vč. obnovení naší potravinové soběstačnosti). Je přitom třeba říci si jasně, že bez předchozího vystoupení z EU a z NATO to nepůjde. O tom nás nakonec přesvědčuje dnes již téměř každodenní praxe s ohledem na stále se zhoršující podmínky pro naše další setrvání v těchto organizacích;

c/ poučit se konečně z neblahých zkušeností z našich nedávných dějin z hlediska naší další politické orientace (při zohlednění celkové situace a našich reálných možností z ní vyplývajících). Za dané situace se jeví jako nejvýhodnější jít vlastní cestou, avšak nikoliv samotní, nýbrž v rámci nového uskupení zemí, kterým by mohla být V4+ či země na půdorysu bývalého Rakousko-Uherska. Toto uskupení by mohlo představovat jistou protiváhu proti zbytku stávající EU směřující (a zřejmě již i odsouzenou) k její plné islamizaci;

d/ navázat na naše předchozí zkušenosti a výsledky v oblasti ekonomiky a exportu při naší další činnosti. Základem pro naši další ekonomickou činnost po vystoupení z EU by bylo naše členství v ESVO (EFTA), která funguje na principu volného pohybu zboží, osob, služeb i kapitálu. Oproti EU však nestanoví svým členským zemím žádné kvóty či jiná omezení, nečiní členské země závislými na dotacích z jimi předem odvedených peněz. Taková nová obchodně-politická orientace umožňuje jak další hospodářskou spolupráci se zeměmi EU, a to bez jakékoliv submisivnosti z naší strany, tak i snazší spolupráci se zeměmi BRICS a euro-asijského prostoru. Tedy spolupráci se zeměmi a oblastmi, které jsou na ekonomickém i politickém vzestupu, namísto našeho slepého lpění na jedině možných vazbách s postupně upadající částí světa. Takový postup dává i větší možnost k našemu návratu na mnohé tradiční trhy v Africe a zejména v Latinské Americe, které jsme v souvislosti se vstupem do EU nesmyslně opustili.

e/ vytvořit si tak i v současném bouřlivém světě s mnohými změnami základní předpoklady k udržení a rozšiřování sociálního státu pro naše občany. Je proto třeba zabývat se docilovanou úrovní našeho HNP a způsobem jeho rozdělování tak, aby sociální stát bylo možné opět obnovit. Přestat se tedy honit za růstem HDP, jehož část pak odvedeme nevratně do zahraničí.

Jak již bylo naznačeno, tyto záměry nelze však realizovat při dalším setrvávání v:

- Evropské unii, která nás do současného stavu kolonie cíleně dostala a jejíž zákony, směrnice a předpisy z nás vytvářejí stále méně svéprávný subjekt a směřují až k našemu úplnému pohlcení v rámci tzv. Evropské federace nerovnoprávných států. Té unie, která má být přeměněna v evropský islámský chálifát, k čemuž průběžně provádí řadu opatření, do nichž nutí i tzv. východoevropské země, jež se tomu stavějí na odpor. Té unie, která nás cíleně učinila nesamostatnými a ve všem na ní závislými, vč. zásobování potravinami;

- NATO, které odmítá bojovat proti teroristům a které odmítá též chránit tzv. schengenské hranice, které dnes vinou stávající praxe EU již fakticky ani neexistují. Jediným cílem této vojenské organizace je agrese proti dalším zemím, především vůči Rusku. Bez ohledu na svůj zakládací dokument, tj. washingtonskou smlouvu a podmínky v ní uvedené. Ty totiž předpokládají mírové řeščení vzniklých problémů, jejich předání k řešení Radě bezpečnosti, nevyhrožování jiným zemím silou a dávají též v případě napadení jedné členské země jinou zemí ostatním členům NATO na výběr, jak budou reagovat. Tvrzení o tom, jak ostatní členské země přijdou napadené zemi automaticky na pomoc je ničím nepodložené a je v jasném rozporu s ustan. článku 5 zakládací washingtonské smlouvy. Krom toho NATO postupuje v praxi v rozporu s mezinárodním právem a s Chartou OSN, takže naší spoluúčastí na těchto akcích se stáváme spoluagresorem. Za těchto okolností není tedy na místě otázka, proč z NATO vystupovat, jako spíše otázka, proč v NATO dále být.

I přes shora naznačené cíle je zřejmé, že z hlediska českých národních zájmů je taková formulace neúplná. Chybí v ní totiž především to, jakou roli chce ČR v měnící se Evropě a v nově vytvořeném politickém uskupení zemí (ať již V4+ či na půdorysu bývalého Rakousko-Uherska) po svém odchodu z EU a z NATO hrát. O co vlastně chce usilovat. V tom musíme mít jasno dopředu, kroky, jež budeme realizovat po odchodu z obou uvedených organizací, je třeba mít předem předjednané.

Je přitom třeba vzít v úvahu, že se mění na mezinárodní scéně podmínky, na což je třeba i z české strany reagovat. Doba „odečítačů ze rtů“ reprezentovaných Sobotkovou vládou odchází do propadliště dějin a většina z nás nepochybně chápe či alespoň intuitivně tuší, že takto dále postupovat nelze.

Otázkou ovšem je, zda jsme si zvolili správné osoby a strany k provedení potřebné nápravy v tomto směru. Tedy strany a osoby, které přicházejí s formulací a prosazováním českých národních zájmů, s představou o prosazování naší vlastní české pozice na mezinárodní scéně. Zdá se ale, že nikoliv. Podle volebních programů se u nás žádná taková strana či hnutí do parlamentu nedostaly. Ať již pro-to, že po tom nebyla před volbami dostatečná společenská poptávka či proto, že taková nabídka se nemohla dostat od jiných účastníků voleb včas a v potřebném rozsahu mezi občany z důvodu jejich mediální blokace.

- - -

118 komentářů :

 1. Podnětný článek. Za kruciální sdělení považuji: Jestli se tedy někdo dnes v ČR „cítí být Evropanem, projevuje se v lepším případě jako neznalý základních faktů, v horším případě jako hlupák, který si ze základních faktů neumí udělat vlastní závěry.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-12-18-ceske-narodni-zajmy-debata-ans-mgr-j-kozaka-phdr-v-vitove-a-ing-j-ticheho/

   Toto je velmi důležité, hlavně přednáška Jana Kozáka. Na začátku lépe je přeskočit prapodivně mňoukajícího redaktora Marcikána.

   Smazat
  2. střední a východní Evropa je kolonií Německa, Německo je protektorátem amerických bank a kdo vlastní americké banky ví každé malé dítě.
   A vše ostatní jsou jen blbé kecy.
   Lhali jste si do kapsy před volbama, lhali jste si do kapsy posledních třicet let a zkoušíte to znovu. Proč, Jednáte, jako malé děti a nechcete nazývat věci pravými jmény. Blížíte se k samému dnu své podstaty. po jedněch volbách po listopadovém převratu skupina "liberálních pravicový politiků" obvinila to, čemu dnes říkáme pražská kavárna, že svou lživou propagandou přemalovala skutečnost tak dokonale, že to zmátlo politiky i voliče a tzv. demokratické strany prohrály volby.
   Pokud budete zastírat skutečnost, dopadnete stejně.
   Je na vás zda zvolíte pravdu či blbost.

   Smazat
 2. Dokud nevystoupíme z EU jsou diskuse o českých národních zájmech naprosto bezpředmětné. Ty se za nás řeší v Bruselu a jeho pátá kolona složená z českých zrádců jen v naší zemi dohlíží na to aby byli v souladu z danou linií EU. Tam se rozhoduje o tom co je v českém zájmu a co není, bez ohledu na to co je opravdu v českém zájmu.Zatím není síla se tomu v naší zemi postavit. Navíc, dle mého názoru až příliš mnoho našich lidí za žvanec zrazuje svou vlast a její české národní zájmy.Ti co s tím chtějí něco dělat to mají těžké. Vyjádříte li se k této problematice, jste okamžitě prohlášen za nacionalistu, vyjádříte li se v nesouladu s EU např. k migrační politice, jste ihned označen za xenofoba, rasistu. Navíc co si myslet o vlastních lidech kteří sebekriticky tvrdí, že jsme podle nich národem buranů. I tak přeji autorovi tohoto odsudku uzdravení. Toto jsem napsal proto abych alespoň malinko přispěl k obhajování našich národních zájmů. M.Radikowski

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. M.Radikowski Souhlas přesně tak.

   Smazat
  2. Souhlas! A baba Merkelová s nedoukem Schulzem už teď začínají germanizovat EU. Hitler by měl z nich radost!

   Smazat
  3. Skvělá analýza, pane Tichý. Zdá se však, podle reakcí "diskutérů", ža ne všichni pochopili, o co jde, a ne všichni skutečně by chtěli z EU a NATO odejít. Pravdu by odhalilo pouze referendum, která však (pro jisttotu) nikdo nevypíše. Osobně se domnívám, že účast by se pohybovala kolem 50% a mírná většina účastníků by odchod z obou institucí odmítla. Důvody by byly na samostatnou analýzu, ale ty základní jsou jasné a známé: čecháčkovské přizdisráčství, neochota ke změnám, zvláště svých postojů, konzum zažraný hluboko pod kůži i do duše a "jen pro ten dnešní den stojí za to žít", pro budoucnost (dětí a vnuků) už nemá smysl se anganžovat aneb po nás potopa. Žij a užij, kašli na pravidla, tvoř si vlastní pravidla, atd. Nihilismus prorůstá společností jako rakovina a za pár desítek let skončíme jako ty myši v eslavném pokusu, které vyhynuly uprostřed luxusnílaboratoře s klimatizací, miskami plnými jídla a vody, ale za naprostého vlastního nezájmu o svůj život i rozmnožování...

   Smazat
  4. Souhlas pane Radikowski !

   Smazat
 3. Země nemá zájmy, ty mají lidé. Ty mohou být a bývají sdílené, společné, ale málokdy nějaký zájem sdílí všichni v té zemi nebo jasná a dostatečně silná (není totéž), dostatečně vlivná většina lidí. (Odpor proti islamizaci by mohl nakonec být takovým příkladem, ale to mohl být svého času Mnichov také.) Již před Marxem proto začali sociologové, kteří si tak tehdy ještě neříkali, ve společnosti rozlišovat různé třídy, právě na základě různých zájmů lidí, v rámci třídy společně sdílených, ale zdaleka nikoli nutně jasně uvědomovaných.

  Vlastenectví je jedním ze spojujících prvků či zájmů, které jdou napříč třídami nebo jinak vymezenými skupinami ve společnosti. Možná vůbec nejsilnějším, či spíše nejuniverzálnějším či nejživotnějším takovým prvkem (ve srovnání s příslušností ke sparťanům, slávistům či baníkovcům nebo sexuální orientací či preferencí). Má ale podle mě jen slabou vazbu na vymezování, identifikaci, uvědomění si nějakých zájmů. Je to citová záležitost, převážně, a každopádně jde v ní o nehmatatelné hodnoty.

  VR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. VR- máte jako vždy pravdu, jen to vlastenectví jdoucí napříč třídami lze dělit na státní a národní dle charakteru ohrožení. Státní vlastenectví mívá širší základnu, národní bývá fragmentované v závislosti na druhu ohrožení uvnitř, či mimo státu. Současnost nám "nabízí" obé ohrožení, proto ta chaotičnost v postoji jedinců a etnik.

   Smazat
  2. pokud budete tvrdit že Klaus, Štětina Ježek, Pithart, Havel, Stropnický. Patočka, Sobotka, Rychetský, ... kopou za české národní zájmy, tak v této zemi budou mešity místo kostelů.

   Smazat
 4. Jenže i v "českých národních zájmech" jsou obrovské rozdíly.
  Stačí číst "diskuse" na Hovínkách či iDneshovno. Většina tamních fašizujících pravičáků a milovníků germánů, se prezentuje jako národ.
  Já se jako národovec necítím. Jsem člověk, oficiálně české národnosti, s prapředky z Polska, narozen ještě za první, podobně "demokratické" republiky, dělnického "původu", odpůrce lezení do zadku komukoliv ale hlavně germánům, jejich establišmentu, kde vidím zárodky nového velkoněmecka. Cestou Merkelové, kdy už vzdala starou Hitlerovu myšlenku o čisté rase, kterou se nedá nijak povzbudit k vyšší natalitě.
  Rozhodla se pro zabarvení nových němců, křížením a vypěstováním ještě agresivnějších novoGermánů, kteří to Rusko a veškeré slovanstvo konečně zlikvidují.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. nepleťte si sionismus a fašisty

   Smazat
  2. Ono se to snadno plete, když dělají podobné či stejné kurvárny.

   Smazat
 5. Představa nové vlády Andreje Babiše o pojmu "České národní zájmy" je opravdu "zajímavá" a měli by jí věnovat pozornost nejen jeho voliči a obdivovatelé:
  " Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF), Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil (Follow-On Forces)."
  https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/navrh-programoveho-prohlaseni-vlady-162319/

  A této vládě přislíbila podporu KSČM ? Zřejmě Filip s Dolejšem si vytkli za cíl už nebýt v příští PS ...


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:43 - A k oportunistickým superdinosaurům Filipa a Dolejše třeba také přiradit jejich soukmenovce Kováčika a politickou rychlokvašku europoslankyni Konečnou.

   Smazat
  2. to je fantasmagorie lidí, kteří nemají vztah a představu k pojmu vlast a národ.

   Smazat
 6. Trošku tahle teorie zavání utopistickým komunizmem.
  Jestli si nikdo myslí že volbou politických stran a kandidátů vyřeší národní zájmy,
  je z hlediska dějin i současnosti na omylu.
  Změna systému a znovu získání suverenity byl, je a bude vždy boj narážející na největší ohavnosti lidstva*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moudrý Brouk Pytlík20. prosince 2017 15:52

   10:45 - Hele Unknown ("Neznámy"), nehraj se na nějakého vědátora a myslitele.
   1. Uvědom si, že tím svým nickem projevuješ jakousi svou nadřízenost, protože ty "umíš emericky"!
   2. Použil jsi spojení "utopistický komunismus". Je to blbost! Takové spojení jsi si jen vymyslel, aby jsi dal najevo, jaký jsi to jen lumen! Přitom jsi legální blb, protože existuje jen spojení "utopistický socialismus"! Zde je link:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Utopick%C3%BD_socialismus
   Takže neoblbuj a neopruzuj čtenáře svou vyscaností - nemáš na to! Když máš důkaz o správnosti svého tvrzení - sem s ním!

   Smazat
  2. 15:52- Nick "Moudrý Brouk Pytlík" je stejná inovativní pitomost, jako utopický komunizmus. Parodie na "Brouka von Pytlíka" s ještě nižší úrovní.

   Smazat
  3. Hele moudrý pytlík co ti leze brouk v hlavě,
   neumím Anglicky, prostě se přihlásím a automaticky to tam napíše...škoda že máš vyhlodané myšlení a agresivní mluvu jenž z tebe dělá vola*

   Smazat
 7. České národní zájmy jsou úmyslně potlačovány je jisté. Je chyba, že se na multikulti Bruselskou variantu evropanství nachytala i naše mládež, která se nám pomalu a cíleně odnárodňuje, viz mladí vítači imigrantů a demonstranti proti Okamurovi. Až tu manipulaci prohlédnou, tak bude pozdě a s Českem konec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. podívejte se, kdo a jak prosazuje národní zájmy Poláků a Maďarů a kdo cizopasí na národních zájmech Čechů.

   Smazat
 8. Děkujeme za analýzu postavení ČR v Evropě. Jakkoliv se bijí u nás mnozí politici v hruď a deklarují se jako Západ, tak ten bájný Západ nás odsouvá dokonce ze středu Evropy na východ. No a neméně kvalitní je propad našeho státu ze "středně rozvinutého" do rozvojového stadia. Čí zásluhou, to si stále jen ti přemýšlivější připouští. Celý převrat tzv. východní Evropy měl posloužit jen k záchraně zemí EU před katastrofální hospodářskou krizí a to také splnil za cenu jejího totálního vytunelování. Snaha EU a USA podobně dobýt/dobít i Rusko přes "havly", jako byl Jelcin, skončily fiaskem. Proto i ten "odvážný vstup" EU na podporu nacismu a fašismu v řadě zemí, proto to rozhodné uvádění těchto zemí do hospodářské smrti. Eu přežila a přežívá jako kontinentální parazit diktatury kapitálu a jedinou cestou jak se "Europané" mohou zachránit, bude revoluce sociální a národní spravedlnosti.
  Pokud jde o NATO, jedinou cestou záchrany před tímto agresívním válečným paktem typu Berlín-Řím-Tokio je neutralita.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. A je to zase tady. Proč jsou všichni antikomunisté hulváti a nevychovanci? Navíc uráženi jsou od nich lidé, kteří si s komunisty nezadali. A další věc, za chvíli se tu objeví sprostý komentář a nadávky od komunisty. To aby se řeklo, vždyť komunisti jsou taky dobytek. Jsem přesvědčen, že to je od jednoho autora...

   Smazat
  4. A je to tady! Napsal jsem to a nevěděl, že ta reakce už tady byla!!!

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. moje reakce byla na příspěvek 11:58- takže kdyby se ti antikomouši a zamindrákovaní uměli podepsat nebo osignifikovat když už tady lezou bylo by to alespoň slušné.Přijde mi naprosto úchylné když někdo leze někam kde mu to evidentně nesedí nikoliv s tím, aby polemizoval ,ale sprostě jiným nadával- tohle mně začíná nehorázně srát a na hrubý pytel hrubá záplata

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. Tebe potkat....o jednoho krypla méně. A víc k tobě už nenapíšu- s takovou troskou ztrácet čas.

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  12. 13:07- slušní lidé se podepisují. 13:17- nikdy neříkejte nikdy, totalita má více modifikací, např. tu Schulcovu.

   Smazat
  13. epfe ty tu vedeš diskusi sám proti sobě. Je fakt zajímavé, že když tu vystoupí hnusný antimomunista, okamžitě se objeví stejný hnusný komunista. To jen aby to nezůstalo na těch antikomunistech, že jsou hovada. 11.58 si napsal ty. neoblbuj tady.

   Smazat
  14. soudruhu, na střední východ si se poslal sám. Ať je ti palestinská země lehká.
   šalom

   Smazat
  15. soudruhu, na střední východ si se poslal sám. Ať je ti palestinská země lehká.
   šalom

   Smazat
 9. 11,58
  Převrat jednoduše proběhnul,protože na příkaz uASSackej okupantů sem nastrčili toho zrzavýho kolaboranta a udavače Havla a vymysleli si,že celej stát ho chce za prezidenta ty hovne z patníku!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas, ale....Nešlo by to napsat slušně?!

   Smazat
 10. "...jeho otec byl za války důstojníkem SS v koncentračním táboře" - i to je způsob argumentace.

  Pan Tichý potvrzuje, že je jen jedním z plejády břídilů a bezvýznamných grafomanů.

  Zatímco druzí otřepaně rajtují na tom, že Schulz je "nevyučený knihkupec", pan Tichý nás obohacuje informací, která má cenu zlata. Ono je to pohodlnější, než analyzovat Schulzovu dlouholetou činnost v Bruselu.

  Pro rozhořčenou a přitroublou část publika je ale právě toto optimální způsob, jak podnítit "diskusi": ta spočívá převážně jen ve vzájemném spílání a osočování.

  Jen tak dál! Ať žijí"národní zájmy"! Kdo chčije s Evropou, chčije proti nám! Éljen!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to bylo za eurtohujerský výkřik?! Schultz dělá v Bruselu stejné prasárny jako ostatní kolaboranti s korporátkami, ukrajinským fašismem a americkými páníčky. Ne nadarmo o něm blahé paměti V.Klaus řekl, že je jako dozorce v koncentráku. Klause nemusím, ale v tomhle měl pravdu. Eurohujere 13:01, jsi schopen napsat něco konkrétního na Schulzovu obhajobu? Vím, bude to těžké, ale když už jsi vykřikl "A" ...!

   Smazat
  2. 19:03

   Nic takového Klaus neřekl.
   Řekl to Berlusconi v Bruselu!
   Žvanilové jako ty se raději nemají mísit do hovoru.

   Smazat
  3. 19:10-ono to něco mění v pohledu na Schultze?

   Smazat
  4. 20:01
   - A jak já to mám vědět?! Mluvíte o svém názoru - nebo o jakém pohledu?

   Jen jsem pisatele upozornil, že se plete. Proč se plete, to mne nezajímá.

   Smazat
  5. 20:11-nebýt poslední věty, "Žvanilové jako....", bych Vám to i věřil.

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 13. „d/ navázat na naše předchozí zkušenosti a výsledky v oblasti ekonomiky a exportu při naší další činnosti.“
  Nemá význam vzpomínat na časy socialismu, jaký jsme měli výborný těžký průmysl. Ano měli, jeho porevoluční kolaps nás poškodil. Ale není na vině jen dravý Západ. Dost se o to zasloužilo také Rusko a nejspíš i další státy tábora míru. Čím? Neplacením!
  Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Jednou po převratu, tu byl p. Baťa na návštěvě a mimo jiné řekl: Kdybych začínal s podnikáním dnes, tak už by to nebyly boty. Je třeba zmapovat současnou situaci, v jakých technologiích máme nějaké parciální výhody a na nich stavět prosperující výrobní obory. Máme dobré výsledky v nanotechnologiích, máme zde špičkové centrum laserových technologií, je u nás část centra evropského družicového navigačního systému, máme výborné softwarové odborníky, ČVUT se zabývá robotikou, atd., atd. Tyto obory spolu s naším již tradičním strojírenstvím, případně zbrojní výrobou jsou dobrým základem k prosperitě. Např. i nejnovější příležitost celého výrobního odvětví na bázi lithia. Jenom se nesmíme všeho zbavovat a poté pracovat pro zahraniční vlastníky ve mzdě. Ty firmy by měly být české a zde také platit daně. P.K.

  OdpovědětSmazat
 14. Pojem "národní zájmy" je nesmyslný. Společnost tvoří vždy různé skupiny, které se pochopitelně vyznačují různými zájmy. Pojem "národní zájmy" slouží vždy jenom k tomu, aby bylo nějakým parciálním zájmům či pohledům na svět (v tomto případě autorovým) dáno zdání objektivný pravdy. V tomto smyslu je článek ryzím příkladem demagogie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V tomto musím souhlasít. Článek by se měl opravdu jmenovat spíše "Zájmy J. Tichého".

   Smazat
  2. 14:15

   Jaké překvapení! Objevil se tu rozumný člověk.

   Označovat skutečně existující obecný zájem (tedy zájem občanů žít v právním státě = jediný obhajitelný raison d´etre demokratického státu) jako zájem "národní" je skutečně demagogie a politické ignorantství, jež se skutečným vlastenectví nemají nic společného.

   Bláboly pana Tichého podrobně ilustrují jeho neschopnost odlišit podstatné od nepodstatného.

   Kokotko

   Smazat
  3. Vy dva trollové, vždy v tandemu, jste jistě "beznárodní", možná bezpohlavní. Povila a odkojila vás vlčice nebo kojot(ice)? Troufnu si i za cenu smazání uhodnout vaši národnost, které se česky říká sionismus.

   Smazat
  4. Jistě, Kokotko třetí do mariáše.

   Smazat
  5. A kdo nemá stejný "národní" zájem jako Povolný tak je troll a navíc židák!
   Dnes je tady zase legrace, všichni ti zdejší komouši a náckové jsou ve formě.

   Smazat
  6. PS.-zkuste slušně formulovat vaše národní zájmy, aby byly diskutovatelné, bez nálepek!

   Smazat
  7. "vaše národní zájmy" je nonsens. Jsou to jen moje zájmy nebo vaše zájmy.
   Nebo definujte pojem "národní zájmy" co tím vlastně myslíte.

   Smazat
  8. 17:09-(16:13)-národní zájem je průnik zájmů v množině členů stejného etnika. "vaše národní zájmy" není nonsens ale průnik jiného etnika do klidového vztahu. Střet, který ústí v asimilaci nebo souběh nesmiřitelného. Jsem Moravák, potažmo Slovan. Mezi nesmiřitelná etnika považuji Němce, sionisty a nově Araby. K tomuto tvrzení mne opravňuje historická(genová) zkušenost(vědecky doložitelná). No a teď mi můžete napsat Vaši verzi národního zájmu!

   Smazat
  9. "Národní zájem" (podle Bolzana) je zájem souhrnu občanů naší republiky, kteří tu žijí, platí daně a akceptují společné hodnotové normy. Kdo píše, že jde o "nonsens", tak vědomě lže nebo se přiznává k úplné ztrátě rozumu.

   Smazat
  10. Kokotko je zajisté obřezán. Ten "kosmopolita".

   Smazat
  11. 19:39
   Vážně - že by mohamedán?
   1) podle čeho tak soudíte?
   2) jaké si z toho máme vzít ponaučení?
   Předem děkuji za vysvětlení - nerad bych totiž umřel blbej.

   Smazat
  12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  13. 19:14-asi jste vytrhnul Bolzana z kontextu. Nevím, ale "souhrn občanů naší republiky" je státní zájem, ne národní!

   Smazat
  14. 19:48
   Fakt?! To nám ve škole zapomněli říct (nebo jsem možná chyběl).
   A jak se to pozná?
   A proč se používá krycí název?

   Smazat
  15. Miroslav Povolny 20. prosince 2017 19:49
   A jaký je ten správný kontext (19:14 bohužel neříká, kde k tomu přišel)?

   Smazat
  16. Pro Povolného, který rád diskutuje a asi nerad čte: Bolzano "český národ" bere ve smyslu územním, zemském - všichni, kdo žijí na území Čech. Tedy ne český národ, ale i zde bydlící, daně platící a normy dodržující Slováci, Vietnamci, Cikáni, Židé, Řekové a další. Oni všichni mají společný zájem - tím jsou především vlastní bezpečnost a blahobyt. To jsou národní zájmy.

   Smazat
  17. 19:59-nevěřím, že by Bolzano se tak hloupě vyjádřil, proto se ptám jako Vy, "kde k tomu 19:14 přišel"?

   Smazat
  18. 20:02
   Díky, že to nemusím hledat - já si to zhruba takhle nějak matně pamatoval.

   Smazat
  19. Povolný tu zase trollí. Neberte ho vážně, on to tak nemyslí, on je za to placen.

   Smazat
  20. 20:44-copak, dochází vám dech, dolaroví trotlíci? Pravda se neuplácí!

   Smazat
  21. 20:44
   Ale jděte, kdepak troll, obyčejný trulant. Něco jako hovno na košili...

   Smazat
  22. 21:04-máte zkušenost z tím vlastním?

   Smazat
  23. 14:32 Kokotko a jemu podobní bez valného zdůvodnění napadají termín „národní zájem“ obecně vzato tím, že jeho užití označují nejméně za demagogii. Fakta, která ještě platí jsou ta, že stát, kterého jsem občanem nese oficiální název Česká republika, Češi, Moravané a Slezané používají společný jazyk, který má i vlastní spisovnou formu, v rozhodující míře mají společnou kulturu a historicky vzato, stali se politickým národem, vzato nejpozději, tak rokem 1918. Na území České republiky představují Češi, Moravané a Slezané naprostou početní většinu s tím, že občané jiné národnosti, menšiny, požívají stejná práva, jako většinová kultura, podle spisovné formy státního jazyka obecně nazývaná Češi. Pak nemůže být hrubou chybou, pokud pro představy, jak formulovat cíle státní politiky, aby byly co nejlépe naplňovány oprávněné zájmy občanů, mluvit o národních zájmech. To zvlášť tehdy, kdy jde o uchování národního jazyka, národní kultury, historického národního území ... Čechů, Moravanů a Slezanů, státní suverenity tohoto dosud národního státu, i když tento charakter je řadou státně právních aktů, vrcholovou politikou, tlakem propagand i orientací životního stylu od změny režimu v roce 1989 soustavně oslabován. Pak mám nutně dojem, že zdánlivě nesmyslná strkanice o pojem „národní zájmy“ obsahuje záměr odnárodnění, rozpuštění existující národní pospolitosti Čechů, Moravanů a Slezanů do evropských majorit tak, jak se za současné „evropské“ politiky utvářejí. Jsem překvapen, že tento trend nachází tady psanou podporu a očekávám, že přispěvatel Kokotko svoje odmítání diskutovaného pojmu logicky vysvětlí, popřípadě přizná, že existenci národního státu odmítá podporovat. Zdravím JiH

   Smazat
 15. efpe seš to ale vůl

  OdpovědětSmazat
 16. Koloniálního jha se asi nikdy nezbavíme. Můžeme pouze zkusit vyměnit pána, který nás uváže na o něco delší řetěz.
  Země naší velikosti si může na suverenitu pouze hrát. I Kima začal okolní svět brát trochu vážně jenom díky jeho jaderným zbraním.
  Můžeme se pouze pokusit se vzepřít a dělat problémy. Sice nás to ekonomicky posune o sto let zpátky, ale tím spíš o nás mocnosti začnou ztrácet zájem. Kdo by si chtěl uvázat na krk deset milionů žebráků, kteří navíc dělají potíže.
  Mám tu výhodu, že můžu porovnávat. Za socíku jsme žili v "omezené suverenitě", dnes nás tlačí do "sdílené odpovědnosti". Tenkrát jsme nikam neposílali vojáky. Pokud se Velký bratr někde vojensky angažoval, angažoval se zpravidla sám. Dnes, kdy jsme ještě ani nepostoupili ve své podřízenosti na nejvyšší level, už vesele zachraňujeme demokracii v polovině světa. Zachraňujeme a občas i umíráme.
  Z tohoto pohledu jsem bytostně přesvědčený, že ten sovětský řetěz byl o poznání delší, než ten západní.
  A pindy o banánech a současném luxusu neberu. Až jednou, ten na dluh koupený luxus budeme muset zaplatit, bude nám chybět mnohem víc a důležitějších věcí, než banány.

  OdpovědětSmazat
 17. S posledním příspěvkem souhlasím. Suverenitu má každý takovou, jakou si vybojuje, nikoliv jakou si zaslouží. Je to vidět například při obyčejném sousedském soužití. Pokud je člověk "tolerantní" obvykle se zlou se potáže, když udělá ze sebe "zlého muže" nejsou sice vztahy ideální, ale mnoho věcí se vyřeší.
  Na druhé straně je nutno vzít v potaz lenost protivníka a jeho tendenci se spolčovat pomocí pomluv a jiných zákeřností, protože přímému kontaktu se bojí. Něco podobného je i v našem veřejném životě. Nenalhávejme si, že určitá část obyvatel není schopna normálně vyjednávat, jen se shrocuje za účelem dosáhnout lepšího ekonomického postavení. Takzvaná levice složená z ratolestí dobře situovaných občanů je ukázkou jak frustrace v rodině přechází na takzvané demonstranty, co se nechtějí smířit se zavedeným pořádkem.
  Ovšem onen pořádek, není jen onen pořádek stávajícího režimu, je to stav, kde stát absentuje a je nahrazen všeobecnou dohodou obyvatelstva, tedy kompromisem mezi státní mocí a naší bezmocí. Lidově řečeno, tam policajta nikdy neuvidíte.

  OdpovědětSmazat
 18. 16:22... dekuji za zajimavy prispevek ! Ted konecne vim, proc jste tak zdivoceli !
  To musi byt hruza u vas zit !

  OdpovědětSmazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, děkuji za poklonu. Problém Židů je složitější. Byli zlí, vraždili(Starý zákon) jako jiní. Občas vítězili, pak prohráli a byli rozpřášeni. Nevím jestli vinit jejich víru, je nebo jejich Boha, že se neasimilovali a neztratili se mezi mnoha jinými ztracenými národy, přesto jim fandím, ne všem. Jen těm, kteří se chtějí vrátit na BV, do jejich domova. Vadí mi ti, kteří chtějí vládnout Světu. Jsou-li to Židé nebo Užidé(ukomunisté) nevím. Začínám rozumět Trupovi a Zemanovi v podpoře "Velkého" Izraele. Tam budou skuteční Židé, ostatní budou "Khazari".

   Smazat
  2. Jejich víra... No, když věří že duše je krev, tak to je rovnou idiocie. Věří že peníze-zlato jsou nejvyšší bůh. Modlí se k věcem, k hmotě. Spiritualitu jen napodobují. Tahle semitská krvavá náboženství jsou zlo světa. Bylo to i u Aztéků. Satanismus v nejzákladnější podobě. Židokřesťanství je tím také zkažené k neopravitelnosti, ostatně vidíme právě jeho konec a kolaps. Co si mysleli židokřesťané, když v kostelích slouží krvavé rituály židovskému Jahvemu?

   Smazat
  3. 17:50
   19:04

   Konečně si dva vzácní duchovní velikáni našli čas, aby si popovídali. Jak povznášející a inspirující!

   Kokotko

   Smazat
  4. Kokotko, co nám povíte "z druhého břehu" víc než prdy?

   Smazat
 20. Pane Tichy, hlavu vzuru ! Vas clanek je dulezity pro budoucnost Ceska !

  OdpovědětSmazat
 21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 22. Celý tento traktát se mi zdá poněkud pochybný. Totiž už jednou bylo Německo stejnými státy poníženo a asi se nic tak moc nestalo. Ale použít čistě naprosto nepřevidatelnou muslimskou entitu? To je od globalistů doopravy hloupý tah. Islamisté se nebudou s globalisty párat zrovna tak, jako se nepárali barbaři s římskou a tedy i byzantskou říší. Je to krok do propasti a je jen malá šance na návrat k normálu (tedy v řádu opět tísíciletí).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svatá pravda. Kdo s čím zachází....
   Nejde o ty šedé eminence. Ty přijdou na řadu vždycky až naposled. Jde o ty tisíce poskoků, kteří jim dnes, za 30 stříbrných tlačí káru.
   Já už to mám za pár a myslím si, že to už nějak doklepu. Ale ti Jandové, kterým je sotva polovina, co mě, ti se z toho poserou. Jsem asi škodolibý, ale chtěl bych se dožít, až všem buzíkům, vč. Jandy, budou muslimové řezat palice. Všechny slepice navlečou do burek a ukážou jim, kde je jejich místo. Zlodějům začnou sekat pařáty a štětky z Pussy riot zakopou po pás do země a začnou je kamenovat.
   Kvůli tomu, abych tohle zažil, bych si klidně omotal hlavu ručníkem a třikrát denně, s výkřikem Alláh akbar, bych bouchnul hlavou o zem. Za pohled na uříznutou Jandovu palici by mi to stálo.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 20,15
   Třeba mne nemaže proto, že ho nenazývám kurvou.

   PS
   Mě demokracie nevadí. Ale Jandům a jejich poskokům, jako jsi třeba ty asi ano. Ty se zastáváš Jandů, kteří volají po cenzuře a všechny, kterým se nelíbí tahání muslimů do Evropy nazývá fašisty, nebo komunisty.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 23,43
   Potřebuješ ubrat kyslík ty hovne zavšivenej z hvězd a phuhů!!!!!!!!

   Smazat
  7. 7:36 Takový a jiný olezlý a odulý putinovský agentský čechomužíky vodsad už brzo vypudíme, tak snad vám Putler poskytne nějakou tu asylovou kvótu na Sibíři! Tam budeš mít vlastní kyslik a možná i příděl jedovatý pěny do kouple!:D:D:D

   Smazat
  8. 8,58
   Tebe ty tesilovej smarďochu nechtěl vzít do tvojí milovaný uASSacký žumpy ani ten čokovopičák Onan....a to už je co říct!!!!!:-DDDD
   A azyl se píše se Z,Hovnodolní Hovnolulane!!!!!

   Smazat
  9. 8,58
   Za to tebe ty tesilovej pochcandíro nechtěl do uASSacký debilokracie pustit ani ten čokoládovej lemp Onana!!!!!!.-))))

   Smazat
  10. 9,36
   Tapetuješ dokola ty stejný sračko prochcaná tesilko!!!!!!!
   Onanovo sice není,ale to nemění nic na faktu,že ani ta čokoládová zomii tě v uASSacký latrínodebilokracii nechtěla!!!!!!.-DDD

   Smazat
  11. 10:07 místo nesrozumitelnýho blekotání si radši sprav ten tvůj ruϟϟkej drek co mu řikáš klávesnice! Nedotahuje mu "R"! A pozor, u východních mongolců vypadá jinak než to naše civilizovaný! Hledej "P"! Jako Putler ...

   Smazat
  12. 11,23
   Ty mongoloidní tesilko,polib si PRRRRRDEL a zakukej!!!!!!.-DDDD

   Smazat
  13. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  14. Nechci vám do toho kecat, pánové, ale vy dva na Západ určitě nepatříte !!

   Smazat
  15. 15:58 My jsme z Východu (i ty chytrolko), ale máme aspň snahu se za to stydět, na rozdíl od liliPutího souprda Mongola Šojgu z 11:35

   Smazat
 23. Administrátorům blogu:

  Kdybyste neumožňovali anonymní a pseudonymní diskusi, nemuseli byste se zabývat sysifovským úkolem mazání příspěvků. Vymazat jednou za čas pár vulgarit a hloupých útoků je úplně nesmyslné, když jich každý den desetinásobky zůstanou a dalšíá průběžně přibývají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Kopecký, ono je to baví.

   Smazat
  2. 20:58
   Přeslechl jsem Vaše ctěné jméno, ale optám se: A k čemu to má být dobré?

   Smazat
  3. 20:58-znamená to, že jste klaun?

   Smazat
  4. Pane Kopecký, Zrušením svobodné a relativně bezpečné otevřené diskuse zajištěné anonymitou a pseudonymem (nick) dosáhnete obsahově vymiškované potlachiády a přitakyjády, jako byly povinné diskusní příspěvky na schůzích SČSP, nebo jsou po povinné registraci již roky třeba na Aktuálně.cz... apod.

   Smazat
  5. 21:43-nejsem pan Kopecký, ale "vymiškovat potlachiády a přitakyjády" by bylo záhodno. Zbyly by názory lidí, kteří neexhibitují v přítmí. Nepotřebuji k diskuzi jméno a příjmení, stačí mi stálý nick jako nositel názoru, vy mopslíci za plotem!

   Smazat
  6. Jan Kopecký Bohužel jsem lezou práskači z neziskovek tak anonymita je na místě.

   Smazat
  7. 22:50
   Nerozumím, jak to myslíte. Z čeho máte strach?

   Smazat
  8. Pane Kopecký, shluk písmen, který snad představuje vaše jméno a příjmení mi nic neříká, názory pod nim psané stejně jako všechny ostatní čtu, abych tím celým byl informován o tom, jak nejspíš nepříliš početná pospolitost orientovaná na NR reaguje na to či ono. Místo mazání příspěvků jsem několikrát doporučil pro nevhodné vytvořit jakousi vedlejší větev, protože i ty nesou informaci. Nadsadím a napíšu, že pro rádoby elitáře zřejmě nesnesitelnou. No, budiž. Tuším, že dvakrát, možná třikrát jsem se pokusil Vám vysvětlit nesmyslnost podepisování příspěvků vlastním jménem. Marně. Pak se divím, proč nepřejdete na „vznešenější“ Deník referendum, kde jsou tak důslední, že je přístup do diskuze pod jménem s historií zpoplatněn a příliš vytrvalé oponentury místnímu naladění vedou až k vyloučení. Čistota diskuze je tak skutečně zajištěna. Mějte se

   Smazat
  9. A vida, tedy jste se přiznal, že roztleskávači jsou vaše dílo, jak ubohé.
   Tohle ale dělají psychologové v nemocnicích, sbírači dat a informací od zahraničních agentů až k našim agentům BIS, jak skvělý myšlenkový pochod.

   Smazat
 24. Oceňuji článek autora Tichého za to, že ve zkratce naznačil nár. zájmy a rozepsal svůj náhled na to, jak je naplňovat.
  A z nesmyslných či nemístných komentářů smutný být nemusí. Jistě si již i povšiml, že se svými bláboly sem pravidelně přispívají početní prosťáčci a sprosťáčci ...
  Podle mého je pro budoucí zdravý rozvoj společnosti potřebná i formulace strategie rozvoje republiky (ekonomického, kulturního i ekologického, politického ..) vypracovaná a expertně "vyladěná" na úrovni státu. A jako východisko přijatá politickou reprezentací.
  Aby se poté stala vodítkem pro alokaci financí (do výzkumu, vývoje a investic).
  Souhlasím s p. Tichým i v tom, že je nezbytné přestat hrát roli obětovaného vazala a kolonizovaného nevolníka pro zájmy západních mocipánů, jejich hospodářských a finančních korporací.

  OdpovědětSmazat
 25. Pane Povolny CENZOR maze slusne prispevky, a to i z dejin, ktere jsou v anglictine vsude v knihkupectvui ! To je obycejne prase a ke vsemu velmi hloupe, ktere nema politicky cit !

  Budu pretransferovan na informace pro jizni Ameriku, tak si ty hovada ode mne odpocinou ! Budu psat mene.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.