Reklama

čtvrtek 28. prosince 2017

Do Nového roku: Pokračování dějinného zlomu

Radim Valenčík
28.12. 2017   Blog autora
Kdo není slepý, vidí, že rok od roku přibývá problémů, které nás ohrožují, dokonce začínají ohrožovat samotné naše přežití. Co a proč se odehrává? Odpovědět na tuto otázku není jednoduché, ale je nejvyšší čas na ni odpovědět, pokud máme tomu, co nás ohrožuje, účinně čelit.
Rok 2017 lze z výše uvedeného hlediska označit za začátek určitého dějinného zlomu, kdy většině lidí (v řadě případů i těch, kde bych to ani nečekal) začalo "po kapkách" docházet, že se něco děje, dokonce začali tušit i to, co se děje, v neposlední řadě pak do svého uvažování promítají otázku, co s tím.

Do Nového roku 2018, KTERÝ JE ROKEM OSMIČKOVÝM, si tedy lze přát (a nejen si přát, ale také se o to snažit, protože je to v naší moci), aby lidem v naší zemi, v zemích našich sousedů i po celém světě co nejvíce docházelo, o co jde.

Toto obecné přání lze rozdělit do přání sice menších, ale o to konkrétnějších. Uspořádal jsem dílčí přání podle toho, jak daleko ode mne je to, s čím souvisejí:

1. Přeji si, aby v hybridní občanské válce, která se naplno rozhořela ve Spojených státech, alespoň o trochu více než letos nabyly převahu v roce 2018 ty síly, které umožní postupnou obnovu účinného vlivu institucí vzešlých z demokratické volby občanů, nad současnou globální mocí. Tou současnou globální mocí, kterou zrodilo prorůstání organizovaného zločinu se státními (zejména zpravodajskými a finančními) enklávami institucí. Tou globální mocí, která se vymkla jakékoli kontrole a dosazuje prostřednictvím vydírání a manipulace své politické a administrativní reprezentace nejen ve Spojených státech, ale i po celém světě. Přeji si proto, aby se zvýšil vliv občanů této velké země na to, co se v ní odehrává i na její roli ve světě.

2. Přeji si, aby se v roce 2018 alespoň část politických reprezentací zemí daleko od nás i blízko nás s pomocí stále více znepokojené veřejnosti a jejího hlasu vymanila z vlivu současné globální moci. Té globální moci, která zasévá po celém světě další a další konflikty, aby překryla důsledky svého zhoubného působení. Překrývá konflikty, které již vyvolala, konflikty ještě většími, které začínají ohrožovat samotné přežití naši civilizace.

3. Přeji si, aby během roku 2018 Rusko, jeho politická reprezentace i jeho občané nadále projevili trpělivost, nenechali se vyprovokovat štvanicí proti této velké zemi, jejímu vedení a jejím občanům.Štvanici, která zasáhla všechny oblasti společenského života, štvanici, kterou nepamatuje ani Německo po prohrané První světové válce. Přeji si, aby občané Ruska aby byli schopni odolávat soustředěnému tlaku současné globální moci, která se s historicky bezprecedentní zuřivostí zaměřila proti současnému Rusku jako hlavní překážce, která omezují vliv současné globální moci i její schopnost zničit svět.

4. Přeji si, aby v roce 2018 po celé naší EU nadále jako v letošním roce a ještě výrazněji rostla role politických sil a politiků, kteří si uvědomují, že EU nepřežije, pokud bude sloužit politice současné globální moci, pokud bude ovládána politiky dosazenými, vydíratelnými a manipulovatelnými současnou globální mocí. Přeji si tudíž, aby rostla a začala převažovat role politických sil a politiků, kteří si uvědomují, že se restart evropské integrace stal nevyhnutelný.

5. Přeji si, aby se podobně jako v letošním roce i v roce 2018 prohlubovaly vztahy s našimi nejbližšími sousedy na sever od nás, na západ od nás, na jih od nás, na východ od nás, s politickými subjekty i nepolitickými organizacemi samostatných i spolkových zemí. Se zeměmi, se kterými nás spojují těžce nabyté historické zkušenosti a z nich vzešlé hodnoty. Se zeměmi, v nichž v rámci evropského kontinentu probíhá nejintenzívněji rozšiřování povědomí i vědomí toho, o co jde v současném světě a co dělat.

6. Přeji si, aby podobně jako v letošním roce, kdy lidé u nás začínající postupně chápat, o co jde a čemu se bránit, svým hlasem ale i dalšími aktivitami, které činí demokracii živou a funkční, ovlivnili ještě více v roce 2018 naše politické reprezentace, jejich složení, jejich politické zrání i chování. Přeji si tudíž, aby tyto reprezentace cítily účinný tlak ze strany probouzející se veřejnosti a neupadly do bahna politiky slouhovství globální moci, na což v letošním roce významná část politických reprezentací doplatila – a dobře jí tak.

7. Přeji si, aby nadále pokračovalo sjednocování lidí, které bylo v letošním roce zvlášť výrazné, sjednocování lidí, kteří naši zemi považují za svůj domov, nikoli však svoji kořist. Přeji si tudíž, aby sjednocování lidí probíhalo bez ohledu na jejich politické přesvědčení či náboženské vyznání. Také si však přeji, aby obětí odštěpování se od tohoto velkého sjednocování národa, které není v historii tak časté a ke kterému dochází zpravidla jen v období rozpoznání velké hrozby, bylo co nejméně, aby v roce 2018 rostla role těch hodnot, které nás sjednocují.

8. Přeji si, aby nadále, podobně jako letos, ztrácel na lidi vliv mediální mainstream sloužící současné globální moci, aby se stále častěji i v rámci současného mediálního mainstreamu začaly objevovat kvalifikované názory. Přeji si tudíž, aby se nedařilo velké sjednocování národa, které probíhá a nabývá na síle, překrývat demagogickými výlevy na téma, že "nás někdo rozděluje". Přeji si také to, aby bylo co nejméně těch lidí, kteří ve snaze posloužit současné globální moci spadnou do žumpy hyenismu a podobných nechutných a smutných rolí, čímž ovšem dávají najevo, jaká je povaha té moci, které slouží.

9. Přeji si, aby co nejvíce lidem v naší zemi došlo, že přijetí demonstrativního používání dvojího metru, jeho odůvodňování či nevzdorování tomuto projevu zla nutně vede k zapouzdření, tj. psychické destrukci, při které člověk ztrácí schopnost vidět věci z nadhledu, uvažovat v alternativách. Oběti přijetí politiky dvojího metru, tj. ti, kteří ji vezmou za svou a obhajují, pak neodvratně ztrácejí základní morální kvality, což se snaží kompenzovat uzavíráním do skupinového utvrzování se v přijatých schématech. Přeji si tudíž, aby obětí tohoto zapouzdření v roce 2018 přibylo co nejméně, aby bylo co nejvíce těch, kteří se z počínajícího zapouzdření dokážou vymanit.

10. Přeji si, aby se mně během roku 2018 co nejvíce dařilo to, co považuji za nejdůležitější – použít dobrou teorii (včetně zdokonalování nástrojů, kterými disponuje) a využívat možnosti týmové práce k co nejsrozumitelnějšímu vysvětlení nejen příčin současných problémů, ale rovněž co nejnázornějšímu ukázání cesty jejich řešení. Přeji si, abych touto formou přispěl k přípravě a vytvoření podmínek pro prosazení nezbytných změn formou komplexních a provázaných reforem zaměřených na plné využití možností rozvoje schopností každého člověka v podmínkách postupně zvyšující se rovnosti příležitostí pro uplatňování schopností lidí a jejich společenský vzestup.

O současné globální moci, procesu její degenerace a transformace, kterou prochází, podrobněji zde:


http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html

Stávající výsledky přípravy komplexních reforem jsou obsaženy v následujících třech monografiích dostupných ke stažení:


http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2479-monografie

68 komentářů :

 1. Tak, jako "rok od roku přibývá problémů, které ohrožují nás a naše přežití", přibývá a bude přbývat i takovýchto článků, které nám pomáhají porozumět, co se děje. Snad bude společenské probuzení dost rychlé.
  Vláďa z Brna

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Panu docentu je ještě stále dovoleno nepřetržitě rozumovat a neproduktivně snít,ovšem nikdy mu nebude dovoleno zkomentovat
   Národní program občanů voličů,nebot jen on návodem co dělat

   A PROTO HO PAN VÁLEČNÍK BUDE DONEKONEČNA IGNOROVAT.

   Vymazat
  2. 19:53


   Pan Válečník válčil v Lidových milicích - dneska už je žvaní.

   "Občani voliči" - ti ať si radši jdou schrupnout.

   Vymazat
  3. Vádo z Brna nenavrhujte tady cenzuru,ale řešení
   SPOLEČENSKÉ PROBUZENÍ TAK ZAČNE U VÁS!

   Vymazat
  4. Hlupáků je stále dost.
   lada

   Vymazat
  5. 20.00
   nejde chrupat občane voliči,nebot se blíži OSMIČKA v Novém roce.Tak se vzpamatuj a žádej po našem Lidovém milicionáři,aby začal konečně společně s tebou vychvalovat jednotlivé body Národního programu občanů voličů, nebo mu ujede Vejtřaska a uniformu mu sežerou moli!

   ON SI TOTIŽ URČITĚ MYSLÍ,ŽE SE SVÝMI PRÁZDNIMISMY DOSTANE DÁL DO POLITICKÉ TŘIDY ŠMEJDŮ

   a tak ho nechme dále snit na víc totiž nemá..

   KDO JE JINÉHO NÁZORU AT TO TU NAPÍČE A ZDŮVODNÍ!!! .

   Vymazat
 2. Kdo je na tom lépe? Jsou to ti, kteří se hodně zajímají o to, co se děje ve Světě, nebo v tomto státě, a kteří si z toho vývoje dělají vrásky, nebo jsou to ti, kteří si říkají, že rozčilováním se nic nezmění, nezajímají se o takové věci, věnují se rodinám, koníčkům?
  Doufejme, že věci půjdou směrem ke spravedlnosti, míru a větší ohleduplnosti k přírodě, i jiným lidem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokládáte špatnou otázku.

   Vymazat
  2. Tohle zlo to právě potřebuje:
   "....nové fakty o „Demokracii EÚ“ Soros
   http://www.czechfreepress.cz/evropa/sorosov-zoznam-226-spolahlivych-spojencov-v-ep-sokujuce-nove-fakty-o-demokracii-eu.html
   video http://www.czechfreepress.cz/evropa/sorosov-zoznam-226-spolahlivych-spojencov-v-ep-sokujuce-nove-fakty-o-demokracii-eu.html

   Vymazat
  3. Otázka, zda je lepší se rozčilovat nad nešvary doby či si zacpávat uši a zavírat oči je naprosto správná. Kdysi za vlády Adolfa Hitlera v Německu si ji kladlo také nemálo Němců a my jsme se pak při setkáních s nimi po válce divili jejich omluvě nacismu: my jsme nic nevěděli, my jsme nic neslyšeli, neviděli. A mnozí dodávali, my tomu ani dnes nevěříme! Takže i u nás začínáme žít touto hrou. Copak, kdyby to byla hra jen o český národ a stát. Ale my, Západní nejcivilizace, předstíráme, že nejsme participanty na okupacích cizích států a národů, že nejsme soudobými válečnými zločinci, naopak své agrese vydáváme za tzv. humanitární či dokonce tzv. mírové mise! Terorismus zrodily války, které vedeme, my jsme za terorismus vinni a odpovědní, my k terorismu provokujeme vlastní agresí, dnes třeba jen v arabském světě máme na svědomí více jak milion mrtvých civilistů.

   Vymazat
  4. Špatný příklad s tím meziválečným Německem.Obyčejní Němci cítili křivdu z Velké války, nebyla práce a ten jejich fuhrer jim sliboval z Německa velmoc rovnou s Francií a Británií- Koloniální mocnost, lidem práci a růst životní úrovně.Na tohle mnoho lidí slyšelo.A proto- a to mám z vyprávění svých starých spolužijících- Masaryk- cituji ta kurva prezident- na periferie kašlal, žilo se tu zle. A mnoh lidí jak od nás z prajzké, tak Polska odjíždělo za prací do reichu.A ta náklonnost k Německu se tady, a hlavně za čárou drží dodnes.
   Je to podobné jako s prací. Vím, že do 3 let pro polovinu lidí ve firmě nebude místo- to už mi potáhne na padesát, nebudu pro další zaměstnavatele až tak atraktivní- už dnes se poohlížím po něčem perspektivnějším. A mnoho lidí z firmy mi říká co děláš brod je ještě daleko, nějak bude apod. A to je přesně takový příměr, co na to pasuje- a co je tedy lepší?

   Vymazat
 3. Také bych si to, co jste pane Valenčíku popsal a navrhl, přál s co nejzdařilejším výsledkem pro normální lidi a normální svět.

  OdpovědětVymazat
 4. Zeman a političtí aktivisté a komentátoři typu Radima Valenčíka chtějí, abychom se báli o přežití.

  Když jde o život, tak se škrtá demokracie, říká politolog
  Když jsou sázky příliš vysoké, tak je demokracie pomalá. A podle politologa Ondřeje Slačálka i proto třeba prezident Zeman vytváří v lidech pocit stavu ohrožení. Demokracie pak je prý luxus, který je potřeba seškrtat a ústavní hodnoty jdou stranou. Kdo kým cynicky manipuluje? Co je třeba za zákazem islámu? Slačálek odpovídá v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Definuje ale taky, kdo je dnes vlastně extrémista a přibližuje, proč je střední třída ohrožená a její vyhlídky nejsou dobré.
  http://video.info.cz/strunc/zeman-chce-abychom-se-bali-o-preziti-kdyz-jde-o-zivot-tak-se-skrta-demokracie-rika-politolog-14748.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:02 "Šťastný" to člověče, to nemáš nic jiného na práci než se dívat na bláboly Štrunce se Slačákem ? Vždyť mají strachy "bobky u zadku" ...

   Vymazat
  2. 15:30
   Na práci nic jiného skutečně nemám.
   Bobky u zadku visí vám.
   Bláboly podle mého píše Valenčík.
   Slačálka považuji za kvalifikovaného politologa.
   Politolog a levicový aktivista Ondřej Slačálek nepatří mezi ty,co šíří politiku strachu jako Zeman,Okamura nebo Valenčík.
   Zmiňovaný rozhovor se Slačálkem jste slyšel nebo znáte některé jeho texty ?
   A jaké ?
   Doporučuji např. Slačálkuv nedávno publikovaný článek (Čechofobie).
   https://revueprostor.cz/ondrej-slacalek-cechofobie

   Vymazat
  3. 17,54 - budiž vám vaše přesvědčení přáno, bohužel však jste totálně vedle, ale nevědomost je tak sladká, že?

   Vymazat
  4. 17:54 Informace z uvedeného článku:
   Ondřej Slačálek je odborným asistentem na Ústavu politologie Filozofické fakulty UK, působí také v redakci časopisu Nový Prostor.

   Časopis Nový Prostor prodávají bezdomovci a financuje ho město Praha. V tomto časopise byly v letech 2012-2013 oslavné články o islámském státu (tehdy začínal a jmenoval se jinak), které popisovaly příchod "osvoboditelů" do Sýrie a Levanty. Z toho si můžeme udělat představu, o koho asi tak jde. Užiteční idioti přes samolibé žvanění nechápou svou roli v systému, přesto se nám budou holedbat svým intelektuálnem.

   Z výše uvedených důvodů bych tento časopis nikomu nedoporučoval. Pokud pomoci osobám v nouzi, tak přímo nějakou finanční částkou.

   Vymazat
  5. 20:07 není pan Slačálek i vítaným autorem na Britských listech, potažmo i Deníku referendum?

   Vymazat
  6. 0:59 To nevím, ale tuším, že v sebraných žblemtech je odkaz na s. Čulíka.

   Vymazat
  7. 20:07 -- Faktem ovšem je, že Nová republika úrovně časopisu Nový prostor nedosahuje.

   Vymazat
  8. 9:39 Patrně se domníváte, že lidé kupují NP kvůli vysoké literární, naučné a umělecké úrovni. Vidím to jinak. Hodnotu NR se všemi troly, idioty a slušnými lidmi, potvrzujete tím, že ho dobrovolně navštěvujete.

   Vymazat
  9. 28. prosince 2017 19:05
   Nevědomost je problém především u vás.
   Bráníte se přijímat jiné informace než ty,které chcete slyšet.
   Politolog Slačálek politickou,ekonomickou a morální krizi Západu a celého globálního kapitalismu nezpochybňuje.Právě naopak.Patří mezi velké kritiky neoliberálního kapitalismu a polistopadového vývoje u nás.To by jste musel ovšem jeho texty a politický aktivismus znát.Na rozdíl od populistického nacionalisty a pseudolevicového ,,intelektuála" Valenčika fundovaně Slačálek krizi současného kapitalismu velmi dobře popisuje.

   28. prosince 2017 20:07
   Vyloženě lžete. Slačálek žádné oslavně články na islámský stát nikdy nepublikoval.Nevím,co je špatného na tom,že výtěžek z prodeje časopisu putuje např. k bezdomovcům.Empatie k obětem volnotržního kapitalismu bez přívlastků jako bezdomovci a sociálně nejslabší skupiny společnosti je vám bezpochyby cizí.Cynismus a asociální myšlení je vám bližší.Polistopadová propaganda vám vymyla dokonale mozek.A ještě k tomu nestydatě lžete.


   Vymazat
  10. 15:23

   Navíc Ondřej Slačálek byl, pokud vím, první, kdo už pčed několika lety upozornil na to, že levici chybí vlastní jazyk a že k vlastní přebírá terminologii neoliberalismu.

   ..........

   Ti, kdo ústřední problém naší doby vidí v migraci z třetího světa nedokážou rozlišit příčiny a následky. Svou monotónní tupostí jen slouží mocným tohoto světa.

   Veselá je např. do omrzení omílaná představa o zničení Evropy smíšením ras. Ti, kdo před tím neustále varují, si ani po desetiletích nestačili všimnout, že se např. Turci po generace sídlící v zemích EU mísí až na výjimky výhradbě mnezi sebou a většinu negramotných nevěst, respektujících patriarchální pravidla, si dovážejí z Anatolie. Totéž platí pro ostatní etnika neevropského původu.

   Vymazat
  11. 15:23 Zřejmě čtete selektivně, nikde není psáno, že oslavné články na IS psal Slačálek. Kdo to psal, by se mělo dát dohledat v archivu.

   Přesnost ve vyjadřování chybí také. Říci, že výtěžek z prodeje časopisu jde k bezdomovcům je zavádějící. Pokud řekneme, že z každého prodaného časopisu dostane prodejce 50%, pak si každý udělá lepší představu, jak se věci mají.

   Vymazat
 5. Zeman, Valenčík a mnoho dalších, čím dál víc tuší a vyjasňuje si, že něco se děje, něco, čemu je těžké porozumět, a nemusí to být nevinné a bez tvrdých následků.

  Tohle dělá Zeman a Valenčík, anonymní debile?
  Vláďa z Brna

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano tohle dělá naše prý inteligence namísto toho,aby navrhovali občanům řešení,anebo se přidali na stranu občanů,kteři jim to už začali předkládat a vyzyvají je k dialogu ovšem bezvýsledně.
   Ti inteligenti totiž mají strach se přidat,aby prý nemuseli potom vybírat popelnice.

   NIKDY PROTO NEBUDOU SCHOPNI NĚCO NAVRHOVAT KONKRÉTNĚ,ALE JEN SNÍT A POPISOVAT CO UŽ DÁVNO VŠICHNI OBČANÉ VIDÍ A TAM JEJICH LATINA BUDE KONČIT!

   Vymazat
 6. Nejpravdivější věta z celého článku je, že
  "rok od roku přibývá problémů, které nás ohrožují, dokonce začínají ohrožovat samotné naše přežití".
  Říká se tomu stárnutí.

  Jinak zase jen obvyklé povrchní povídačky pána, který by moc chtěl, aby ho lidé považovali za vědce (to úpěnlivé vzývání "dobré teorie"!). Budiž mu to do nového roku přáno - každý má své ambice. Tím, že mu pár lidí přitaká, se z něj ale vědec stane stejně málo, jako se z Okamury stane politik.
  Grafomani a mluvkové...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Úroveň trolů výrazně stoupla s nástupem nové vlády.
   Bude to tvrdý boj.
   Vláďa z Brna

   Vymazat
  2. Kdo má jiný názor tak je trol, případně anonymní debil.
   Aneb, demokracie podle samozvaného "demokrata" Vládi z Brna.

   Vymazat
  3. Je třeba ocenit humor i pravdu v něm obsaženou od pána v 15:39. T

   Vymazat
  4. Ne. Jde o souběh toho, že to je anonym a neargumentuje, jenom špiní.
   Takže je to trol.

   Kdyby ten anonym (možná vy, u anonymů to tak nějak nepoznám), buď argumentoval nebo nešpinil nebo se podepsal, víc bych zvažoval, jestli to je trol, takhle to je jasné.
   Vláďa z Brna

   Vymazat
  5. 16:39

   Na co si to hraješ, prosimtě? Tady jsou všichni anonymové. I ty.

   Vláďa z Brna
   nebo třeba
   Karel z Prahy :-D

   Vymazat
  6. Pseudonym není anonym. A neupírám nikomu právo být anonymní. Viz výše.
   Vláďa z Brna

   Vymazat
  7. Anonymní28. prosince 2017 15:39
   „Tím, že mu pár lidí přitaká, se z něj ale vědec stane stejně málo, jako se z Okamury stane politik.“
   Psi štěkají, ale karavana jde dál, grafomane a mluvko. P.K.

   Vymazat
  8. 18:01

   Karavana vám dojela už v roce 1989 :-D

   Vymazat
  9. 18:46 snad vám špatně rozumím, pak promiňte.

   V roce 1989 to vypadalo, že se vše změní k lepšímu. A taky se mnohé k lepšímu změnilo.

   Jenomže teď to nabralo zcela opačný směr, už zase do záhuby. A to, že hloupě něco mektáte o 89. roce, lidem už snad nezabrání, aby se té vaší karavaně postavili do cesty.
   Vláďa z Brna

   Vymazat
  10. P.K. 18:01

   Máte to pane popletený - karavana štěká a psi táhnou dál! Tož štěkejte dál s karavanou -

   Vymazat
  11. Zcela opačný směr to nabralo ihned po tom neslavném "listopadu". Čili - vše je jak má být a směr cesty započatý v r. 89 pokračuje v intencích daných zákony kapitalismu. T

   Vymazat
 7. "rok od roku přibývá problémů, které nás ohrožují, dokonce začínají ohrožovat samotné naše přežití."
  ======================
  Opět přání otcem myšlenky. Žijeme v historicky relativně velmi klidné, pohodlné a bezproblémové době. Samozřejmě, že ve není perfektní ale to nebylo nikdy.

  Pokud autor nesouhlasí tak ať tedy poví kdy tedy byla doba bezproblémovější, kdy nás nic neohrožovalo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Četl jste ten článek vůbec, anonyme?
   Ty problémy jsou zásadní!
   Vláďa z Brna

   Vymazat
  2. 16:04 je z království pravdy a lásky, korunovaného ...., a ti nečtou, oni jen soudí: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/FOTO-Schwarzenberg-byl-korunovan-na-krale-pravdy-a-lasky-Mnozi-neveri-vlastnim-ocim-Ty-vole-to-je-nejakej-spatnej-humor-Saskarna-Sekta-517779

   Vymazat
  3. Ad 16:O4
   Vy snad ani nevíte, že v Česku je 70 000 bezdomovců, což je tolik jako město Zlín. Každý rok jich několik desítek bezdomovců zemře podchlazením. Upozorňuji na skutečnost, že zemřít na podchlazení se dá již při teplotě + 5°C. Za prezidentování humanistu Havla a ekonoma Klause byl rozkradený státní majetek ve výši 5 až 7 bilionů Kč. Co se stalo zlodějům. Nic. Posílání vojáků do muslimských zemí a bombardování civilního obyvatelstva těchto zemí, to je správné?
   A co Srbsko? Kterému se zhovadilec Havel
   vyhrožoval humanitárním bombardováním, které nakonec spočívalo v bombardování civilních objektů! Zkuste si někdy skutečný život a ne pindat jak je nám dobře. Každý z nás ví jak nám je.
   Morave

   Vymazat
  4. 16,04 - hlavně že mám to pivo, bůček a fotbálek v televizi a hodně moc programů ... žejo?
   To se to pak píše cosi o historicky relativně velmi klidné, pohodlné a bezproblémové době.
   Z některých takyobčanů je mi do breku ...

   Vymazat
  5. 17:39 Mohu Vás ujistit, že i mnozí inteligentní lidé takto uvažují, tj. že žijeme v klidné bezproblémové době. Sám jsem tomu nechtěl věřit. Soustředění se na vlastní úspěch dokáže překrýt ostatní informace. A přitom se stačí podívat třeba na film Michaela Moora O Americe s láskou, a máte to jak na dlani. Tedy někdo má a někdo asi skutečně nemá.

   Vymazat
  6. Nedávno v televizi říkali, že těch bezdomovců je už 200 000. Ale bylo ta na ČT 1, tak čemu věřit.

   Vymazat
  7. 20:23, lze ještě tyto lidi řadit mezi inteligenty?

   Vymazat
 8. Eu měla tři desítky let na to aby se projevila.
  Škody jenž napáchala na naší zemi, moudrým lidem
  stačí ke zkušenosti že unii nelze restartovat.
  STÁTNÍ SUVERENITU si autor nepřeje ?*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. EU nikdy neměla sloužit lidem, ale stát se jejich žalářem a ničitelem. Díky zákonu času to ani netrvalo tak dlouho, než to začalo být nad slunce jasnější. Bohužel národy Evropy strašlivě rychle hloupnou a degenerují, takže je to stále buď - anebo.
   Restartovat EU nelze, za rozpad se modlím - čím dřív, tím míň to bude všechny bolet.

   Vymazat
  2. Vytvořit bezváleční stezkou EU s vůdčím Německem byl dávnější nacisticko-fašistický model.

   Vymazat
 9. Bod 10 opět blábol o něčem co má pan Valenčík nej, ale ztrácí se to v mlžení. Teorie které se obratně obtáčí kolem jádra problému, patrně proto aby jej skryly.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. krajtl 28. prosince 2017 20:07

   Je to žvanílek, a nemá smysl se jeho úvahami zdržovat.

   Čtěte Kellera, Švihlíkovou, Kotrbu, Hekrdlu, Slačálka nebo Zbořila -

   Vymazat
  2. 20:10 a taky ANS, Aeronet, cz. sputnik, leva-net, Argument atd.

   Vymazat
  3. Čtu Kellera, Koukolíka, Švihlíkovou Spencerovou, analýzy odborů... nerad ztrácím čas nad přímočarými deklaracemi které jen klouzají po povrchu, a selektivně si vybírají pro svůj předobraz fakta i klišé, místa i čas, jen aby mozaika vyšla podle představ předem idealizované, zjednodušené ideje autora.

   Vymazat
  4. 20:10 Podle vás je sice žvanílek, ale asi uniklo, že sám držíte hubu

   Vymazat
  5. 12:51

   Mám si hrát na vědce jako on?
   Dobré autory jsem Vám doporučil.

   Vymazat
 10. Já si do novího roku přeju abi sme se dostali do jádra Europske unie jako Slováci za Fica.Slováci,dejte nám Kisku a Fica a mi vám vrátime Babiše s Okamurov.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ješte vám přibalíme Miloše Zemana a pána Kotlebu si nechte protože on neumí vihrávat volby a je simpatizant Putina,Cibulka na hrad.

   Vymazat
  2. Lepší bude když 3% skupinka havloidů odejde k makrele nazdar pryč s eu.

   Vymazat
  3. 21,46+21,49 - jdi radši spát, provokatére.

   Vymazat
 11. Číše je buď způlky prázdná anebo způlky plná, do nového roku si přeji, aby byla způlky plná.

  OdpovědětVymazat
 12. Já chápu že každý nemusí umět dobře česky, ale asi by bylo lepší kdyby takovýto člověk sám uvedl, jsem dislektik, disgrafik, nebo já nevím co, aby bylo předem jasno o koho jde.

  OdpovědětVymazat
 13. Autoru doc. Valenčíkovi ěkuji za pěkný článek a přeji, aby za rok, pokud jej bude bilancovat, mohl vidět byť i jen příslib těch změn, po kterých tak touží.
  Není totiž ani zdaleka sám, kdo ...

  OdpovědětVymazat
 14. Docente,
  zde je příklad efektivní reformy.
  Prioritně je třeba našim strategickým partnerům vysvětlit, že se na našem území dopouštějí kriminálního chování a pak hned na řadu patří domácí poskokové a kriminálníci.
  29. prosince 2017 12:29
  Soud v nepřítomnosti odsoudil Browdera k 9 letům vězení

  8
  2
  0
  4
  Tverskoiský soud v Moskvě v nepřítomnosti odsoudil zakladatele Britského velkokapacitního kapitálu William Browdera do 9 let v kolonii obecného režimu. Byl odsouzen za záměrné bankroty a daňové úniky o více než 3 miliardy rublů.
  Také Browderovi byla udělena pokuta ve výši 200 tisíc rublů, zprávy Tass . Jeho partner, Ivan Cherkasov, byl odsouzen soudem ve formě 9 let, kdy sloužil v kolonii obecného režimu s pokutou 200 000 rublů. Kromě toho soud získal od Browdera a Cherkasova 4,2 miliardy rublů a také zakázal jim, aby se podnikali v Rusku po dobu tří let.
  Verdikt ještě nevstoupil do právní moci, ale obhajoba již oznámila svůj záměr podat odvolání proti soudnímu aktu v Moskevském městském soudu.
  Podle šetření byli Browder a Cherkasov vůdci společnosti "Far Steppe". Ve skutečnosti byla "falešná firma". Podle článků byly zaměstnanci zdravotně postižení, což umožnilo zahraniční společnosti získat velké daňové výhody. Poté Gazprom koupil 37,5 milionů akcií.
  Pak byla tato společnost v konkurzu, její akcie byly prodány a 2,8 miliardy rublů, které pro ně byly získány, byly staženy na Kypr. Podle vyšetřovatelů kriminální schéma pomohlo Browderovi a Čerkasovovi rozvinout právníka Sergeje Magnitského .*

  OdpovědětVymazat
 15. Pan kolega Valenčík si našel jako Pjakin globálního prediktora. Je to globální moc. Chce se mi zeptat, kdo tu moc reprezentuje. Pjakin nic neřekne. Globální moc představují podle mne pravicové strany. Ovládají téměř všechno. Zpočátku to sice tak se sociální demokracií nevypadalo, ale po deseti létech už to musel vědět každý, kdo uměl porovnávat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Valenčík se trochu mýlí, mluví sice o globální moci, ale má na mysli jen státní elity SSA.

   Vymazat
  2. Pan Pjakin říká všechno a někdy si už říkám, když něco zcela jasně vysvětlí a příště se ho na to ptají znova, že má svatou trpělivost. On pouze chce aby lidi byli v obraze a ne úplně blbí. Na toho globálního už bylo taky několik nejapných dotazů, přitom na internetu se najde všechno, třeba na Leva net.cz, stačí se podívat a ne se stále nejapně dotazovat.

   Vymazat
 16. 29. prosince 2017 15:38
  Správné doplnění.Naprostý souhlas.
  ------------------------------------
  29. prosince 2017 16:35
  Já nic selektivně nečtu.Žádný článek od Slačálka na oslavu IS či v podobném duchu neexistuje.Proč nepředložíte konkrétní odkaz ?
  Migrační krizi a její dopady popisuje Slačálek od ultrapravičáka Valenčíka ovšem jinak.To je pravda.
  Slačálek není vydavatel ani redaktor NP.Pouze zde publikuje některé své články.
  Na charakteru charitativní činnosti NP to nic nemění.Moralizovat nad výši výtěžku je irelevantní.
  Na Slačálkovi vám nevadí,že je intelektuál,ale vadí vám jeho levicový přesvědčení.

  OdpovědětVymazat
 17. Ondřej Slačálek:
  Čeští intelektuálové se s oblibou vyžívají v jakési formě „sebenenávistného“ výsměchu naší národní „čecháčkovské“ průměrnosti. Ve skutečnosti jde spíše o blahosklonný projev elitářské nadřazenosti, který sklízí své plody – naposledy během přímé volby prezidenta, kdy „kníže Karel“ cílil svou kampaní právě na tuto takzvaně „lepší“, sebevědomou a kosmopolitní část společnosti.
  Celý text najdete:https://revueprostor.cz/ondrej-slacalek-cechofobie

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.