Reklama

středa 13. prosince 2017

Drahoš „fór“ prezident

Jiří Baťa
13. 12. 2017
Do voleb hlavy státu, tedy prezidenta republiky už mnoho nezbývá a někteří kandidáti hodně přitvrzují a ve své předvolební kampani občas používají metody, které, alespoň z pohledu slušného člověka, už předem vylučují takového kandidáta od možného úspěchu. Jiří Drahoš, vzhledem gentleman, tváří se lidumilně, přátelsky dobromyslně, ve skutečnosti ale takový není. Tváří se, že by mouše neublížil, přitom si troufne okopávat kotníky, hanit, pomlouvat, odsuzovat jednání a postoje i samotného současného prezidenta Miloše Zemana. To gentleman, za kterého se vydává, nedělá!


Takové jednání zrovna nesvědčí  o ideálním člověku, který by svými schopnostmi a předpoklady měl být vhodný či ideální kandidát na prezidenta. Samozřejmě, jak pro koho, protože se najde nemálo těch, kteří s jeho jednáním, názory a postoji souhlasí a budou jej v tomto stylu kampaně vydatně podporovat. Jak se říká, svůj k svému.
          V Drahošově kampani se jako červená nit táhne to známé papouškování, že prezident Miloš Zeman český národ rozděluje. Opakuje něco, co chtějí slyšet jeho přátelé a příznivci, aniž by uvažoval, nakolik je takové tvrzení vůbec opodstatněné a relevantní.  Společnost je skutečně rozdělena, ale ne vinou M. Zemana ale těch, kteří v důsledku nedostatku jiných argumentů,  tento nesmysl melou  stále dokola. 
Pan Drahoš Miloši Zemanovi hrubě vytýká, že prý nedostatečně nerespektuje základní přirozenou orientaci země na Evropu a snaží se nás odvést na Východ, nebo o něm říká, že „Kdo se mu klaní, toho odměňuje, kdo s ním nesouhlasí, je u něj hlupák.“  Na to lze opáčit jediným, že něco takového  může prohlásit jen hlupák! Buď jak buď, o úrovni  a intelektu pana Drahoše to zrovna nesvědčí, spíše naopak.
      Apropos, kde je psané či dané, resp. na základě čeho pan Drahoš soudí a obviňuje M. Zemana, že by Česko mělo mít základní přirozenou orientaci na západ? Současná orientace na Západ (USA) je pouze paralela bývalé orientace na Východ (SSSR), vyplývající ze změny režimu (tzv. pádu komunismu) a následného kurzu zahraniční politiky. O tom, že by měla být základní orientace našeho státu na Západ nezmiňuje ani Ústava České republiky, ani žádné jiné zákonné ustanovení. Proto M. Zeman může maximálně nerespektovat či nedodržovat danou současnou linii politiky státu. Snaží se politiku státu rozumně a objektivně uplatňovat jak na Západ, tak také na Východ. Prezident, jakkoliv je mu vytýkáno, že se nedrží základní linie zahraniční politiky, má bezpochyby také jisté práva na vlastní úsudky názory a jistou  představu o umírněné, středově orientaci státní či mezinárodní politice. Tím, že se dnes obrací i na Východ ale neznamená, že razí tendenci vrátit  zemi do výhradního východního vlivu, že  bychom měli být znovu orientováni na Východ, jak vykřikují někteří antizemanovci. Stejně tak platí, že není nutné ani žádoucí,  být orientováni výlučně jen na Západ.
      Pan Drahoš však tímto postojem jen dokazuje, že upřednostňuje orientaci na západ, protože od našich ultrapravicových politiků, vyznavačů západní politiky, cítí značnou podporu. Jinými slovy, nebude dělat to, co uzná sám za vhodné a rozumné, ale pod tlakem jeho blízkého okolí bude konat tak, aby vyhověl především jim a až nakonec, pokud to bude vůbec možné, těm ostatním, tedy občanům. Už dnes docela  zmateně říká, že „...ztrácíme mnohé z toho, co jsme ještě před pár lety považovali za samozřejmé a správné. Například základní demokratické uspořádání, naši orientaci ve světě, naši důvěru v budoucnost. Když se nám nelíbí, jak funguje stát, hledejme pozitivní příklady a chtějme, aby se prosadily jako norma. Když budeme odolní, žádný problém nebude dost velký, aby se nedal překonat.“  Po těchto slovech si jistě musel utřít orosené čelo, protože říct něco takového, k tomu už musí být nejen velká odvaha, ale i kus drzosti.
     Pokud se zamyslíme se nad těmito  silnými, ale hlavně nicneříkajícími slovy zjistíme, že pan Drahoš jakoby žil léta mimo naši společnost. Co asi chtěl říct tím, že Dnes ztrácíme mnohé z toho, co jsme ještě před pár lety považovali za samozřejmé a správné ? To totiž nejsou, jak by se zdálo slova kritiky toho, že se nenaplnily představy o naší společnosti po listopadu 1989,  ale pro něj smutné zjištění, že se občané pomalu a jistě vzpamatovávají z šoku, slibů a prognóz o neuskutečněné změně společnosti a životní úrovně, jak nám po listopadu 1989 velkohubě slibovali Klaus a Havel. Také není zřejmé, co  pan Drahoš myslí tím, že jsme prý ztratili základní demokratické uspořádání, ztratili naši orientaci ve světě a důvěru v budoucnost.  Především si neuvědomuje (nebo si toho ještě ani nevšiml), že jsme zatím skutečnou demokracii neměli a nemáme, že o ní mluví jen politici, kteří si tím kryjí svou činnost, osobní aktivity a lumpárny.
     Když se nám nelíbí, jak funguje stát, hledejme pozitivní příklady a chtějme, aby se prosadily jako norma. Když budeme odolní, žádný problém nebude dost velký, aby se nedal překonat. Co tím asi chtěl básník, bývalý akademik Drahoš říct? Má pravdu v tom, že velké většině občanů České republiky se nelíbí, jak dosud funguje stát, proto také občané volili lidi a politické subjekty, od které se očekávají změny k lepšímu. Nebo snad máme slovům pana Drahoše rozumět jako pobídku a návod k projevu občanské nespokojenosti? Že by byl pan Drahoš až tak sociálně citlivý,  že doporučuje hledat pozitivní příklady, jak to změnit? Třeba v masových  demonstracích, shromážděních, stávkách, veřejných nepokojích?
       V záležitosti naší obrany a obdobných tématech (např. vystoupení ze svazku NATO) by pan Drahoš nedoporučoval hlasovat v referendu, je to prý odpovědností vlády.  Jaká odpovědnost vlády, když se za dosavadní nedostatky a hrubé chyby vlády  (a že jich bylo nemálo) žádná vláda k odpovědnosti nehlásilaMožnost odvolání politiků demokrat Drahoš nesouhlasí, není to prý ta správná cesta. Posilování přímé demokracie a požadavek  referend je podle pana Drahoše projevem nejistoty českého státu. Kur..a, je vůbec něco, s čím se Drahoš ve věci požadavků občanů ztotožňuje a souhlasí? Podle něho jsou nebezpečné snahy občanů prosadit právo, spravedlnost a referendum, které podle něj jdou údajně proti samotné demokracii. Jak toto může říkat kandidát na prezidenta, když tato práv jsou zakotveny v Ústavě ČR a v Listině  lidských práv?
     Tak jestli tyto názory, postoje a mínění má člověk, který kandiduje na funkci prezidenta, pak je to přesně to, o čem mluví sám Drahoš: Dnes ztrácíme mnohé z toho, co jsme ještě před pár lety považovali za samozřejmé a správné . Ano, ztrácíme. Ztrácíme možnost, víru a naději na spravedlivější občanskou společnost, ve které bude existovat skutečná demokracie, právo na referenda, uzákoněnou odpovědnost politiků a možnost či právo na jejich odvolání. Drahoš říká, že bychom měli důvěřovat více pravidlům (míněno názorům a požadavkům politiků), snažit se volit lidi, kteří k nim budou mít respekt. Respekt koho ke komu, občanů k politikům, nebo politici k občanům? Je to bohapustý blábol, stejně jako je blábol všechno, co v rámci své kampaně kdy řekl.  A že už toho stačil říct hodně, např. že je pro udržení se v EU, zavedení eura, setrvání v NATO, souhlasí s přerozdělování imigrantů na bázi kvót atd.
      Pan Drahoš svými velkohubými řečmi by zřejmě rád státnicky naznačil své představy, kudy a jaká má být cesta k lepšímu. Nic ale neříká o tom, že by se měl např. změnit volební zákon, zkvalitnit zákony, revidovat Ústavu,  vytvořit podmínky, abychom mohli říkat, že opravdu žijeme v právním státě, kde vítězí ne pravda a láska, ale právo a spravedlnost. Rovněž ani slovem nemluví o potřebě bránit zem před multikulturní invazí, potřebě chránit národní identitu, projevit chrabrost a vlastenectví. Kromě planého žvanění oficiálně občanům nemůže nic reálného slibovat, protože projevit sebemenší náklonnost nebo porozumění názorům k potřebám občanů, projevit pozitivní vztah k sociální spravedlnosti, připustit kritiku a nesouhlas výlučného politického směřování státu na západní orientaci, naslouchat požadavkům o vystoupení z členství v EU nebo NATO, by znamenalo utrum jeho nadějím na prezidentský stolec. A  přitom, on by jej tak strašně rád...

88 komentářů :

 1. Tahle západní loutka a slouha nesmí vyhrát to samé horáček.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ani modrý ptákTopolánek.

   Smazat
  2. tohle vyšlo před půl rokem a p. Baťa potvrzuje, že autor se nemýlil.
   http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/3676-narodil-se-antizeman

   Smazat
 2. Nevím, jestli jsem teda gentleman, ale ten prezident Zeman už buď ztrácí soudnost a plácá veřejně nepromyšlené nesmysly, nebo je idiot a nebo lže schválně. Jeho čerstvá vyjádření o vládě Česka jsou toho fakt mocným důkazem: "Vláda bez důvěry je plnoprávná vláda a může vykonávat svou činnost včetně provádění změn.", Ústava nezná pojem neplnoprávná vláda.", Vláda je plnoprávná okamžikem, kdy ji jmenuji." . No, tak, prezidente, lid Česka vládne, podle demokratické Ústavy Česka, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců. ANO získalo ve volbách do PS PČR jen třetinu volebních hlasů a kdo tedy vládne, pokud jeho menšinové vládě není vyslovena důvěra parlamentem Česka. Je jedna třetina hlasů nadpoloviční, aby byla splněna ústavní podmínka demokracie? Ne, asi fakt není, protože nadpoloviční = nad padesát procent. Čemu nerozumíte? Sorry, prezidente, sorry, že vás tedy považuji přinejlepším za idiota, protože ostatní dvě varianty jsou vlastně zločinné. Budíte dojem mafiána a to už moc silně! Už příliš silně!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. --- "Vláda bez VYSLOVENÉ důvěry ... . Vzpomněl jsem si, že tam to -vyslovené- řekl. sorry.

   Smazat
  2. 23:58
   Ale jo
   Uz je cas polozit vladu
   A nove volby
   A ty nic nevyresi
   Takze zase nove volby
   Dale jen anarchie
   Nebo holt musi vladnout Babis s neduverou
   Tak si vyberte
   Moc toho k vybrani neni

   Smazat
  3. 23:58
   A pokud jde o Zemana tak se holt smir ze bude zase president pokud nezemre
   A pokud se ti to nelibi tak jdi pryc z Ceska

   Smazat
  4. 23:58
   Jak to chces resit?
   Me se neptej, ja se Cesku jen chechtam, s komedii nic jineho nelze

   Smazat
  5. Hele, zase, musím přiznat, že jsem ho necitoval přesně. Místo slov neplnoprávná a plnoprávná on řekl neplnohodnotná a plnohodnotná. Tedy znova:

   "Ústava nezná pojem _neplnohodnotná_ vláda.", "Vláda je _plnohodnotná_ okamžikem, kdy ji jmenuji." .

   Je mi fakt trapně, že jsem si hned nevzpomněl přesně. Omlouvám se.

   Smazat
  6. O:15 Mně osobně je lhostejné, jestli bude Zeman opět prezidentem Česka. Je mi to fakt jedno. Skutečností ale zároveň je, že buď dělá stále víc a víc chyb a nebo je stále víc a víc zkažený.

   Smazat
  7. 0:17 Já to řeším tak, že ty jeho nesmysly tady opravuji a vysvětluji. Víc nedělám a nechci dělat, nemám jakýkoliv důvod angažovat se víc.

   Smazat
  8. I v té jeho první jeho větě je asi slovo -plnohodnotná- namísto toho slova -plnoprávná-. Pokud si teda vzpomínám už lépe. To je totiž dost divné, to jeho vyjádření faktu. Slovo plnoprávná - neplnoprávná, by odpovídalo víc, bylo by adekvátnější. Vláda bez Ústavou podmíněného vyslovení důvěry Parlamentem totiž nikdy nemůže být plnoprávná, zatímco plnohodnotnost spočívá například v její dostatečné kvalitě, kdy se ministr nemusí ptát svých podřízených, co má dělat, protože obor, kterému ministruje, nezná.

   Smazat
  9. 0:38 takze jen rejpas
   No tak jo, tak rejpej

   Me od Zemana staci ze bije do kavarny

   Smazat
  10. 23:58
   Fakt nevím koho pokládáte za gentelmana ? Jestli ty co nás předhodili Germánům, nebo ty co bombarovali civilní obyvatelstvo suveréního státu. Ty co nechali znásilnit právo suvereních států a a nechali přivést jejich představitele k nezákonému soudu. Pokukud to myslíte takto tak jste dle mého názoru normální igorant! Nehodný se považovat za inteligentního a soudného člena homo sapiens.

   Smazat
  11. No Drahoš je asi menší blbec než Horáček. Potom co jsem si poslechl a bohužel i zhléddl tu jeho tapnou scenu v pořadu Soukupa (pokud by to bylo ze záznamu tak bych to přešel jako propagandu ČT) bohužel byl to přímý přenos. Ale byla to síla. KAM s HRABE JAKEŠ. Akorát Horáček byl akčnější.
   Václav

   Smazat
  12. zeman už připomina soudruha stalina ktery taky prosazoval jajinkovstvi stejě jako zemanuv pokrevni bratr soudruch klaus oni přeci jsou nechytřejši a na demokracii tak nějak z vysoka vědice o sve vesmirne velikosti z vesmirne dalky seřou ale abych jen nepomlouval v evrosajuzu je toto vydavano za standart dal netřeba pisma ani doufat že bude někdo jiny nedejbože lepši

   Smazat
  13. 7,09
   Tak mi toho lepšího ukaž ty Všeználku....

   Smazat
  14. Tady se opět sešli gajdaři a humpoláci, kteří vědí hovno, ale do všeho by chtěli kecat.

   Smazat
  15. Drahoš jen upravuje cestičku Topolánkovi. A že o tom neví? Produkt pražské VŠ.

   Smazat
  16. 5:55 Neviděl jsem, ale peníze zaslepují

   Smazat
  17. 7,09 - tys fakt znal Stalina, že tady tak zasvěceně vykládáš, jaký byl.
   Jo, tak akorát přání otcem myšlenky, viď, ty brepto.
   Víš houby, ale chceš strašit lidi, aby se báli, o Stalinovi nevíš ani zbla, jaký byl doopravdy a co bylo po jeho smrti rozšířeno o něm za lži.
   Tak se starej o sebe a neplet se do politiky.

   Smazat
  18. Nikomu nerikej aby mlcel
   Mlceni je v tomhle marastu to nejhorsi

   Smazat
  19. Bylo kdy na Hradě ještě intrikánštější hovado? Zakomplexovaný, mstivý, žvanivý a frustrovaný synek opuštěné samoživitelky, podobný ožralému panchartu Gottwaldovi, opuštěný svým synem a obdařený doma dvěma pussys, držený za koule Putinem, likviduje svoji dceřinnou partaj i lůzovitou malomocnou sockovitou třídu, která si ho vynesla na hrad, jako použitý nepotřebný kondom na cestě za Ural. Skončí stejně bídně, jako jeho buranský vzor, včetně vyhazovu z Maus-olea. Z toho Maus-olea ho bude vyhazovat stejná nepoučitelná lůza, která si ho tam uložila a která teď blije do éteru podle jeho taktovky.

   Smazat
 3. Ve Francii maji Milouse Macrouse, v nemecku Merkelouse a v Ceske kolonii musi byt Drahous Milous...Porozumneni mezi narody !!

  OdpovědětSmazat
 4. Budu volit Topolánka, Zemana v žádném případě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já taky. Konečně se Mašínové dočkají spravedlivého ocenění od prezidenta. A možná, že přijede i Brady...

   Smazat
  2. Hlavně si dejte pozor, aby Vás někde neviděli s Dalajlámou, abyste z toho neměl problémy v zaměstnání.

   Smazat
  3. 7,36
   Toho brejlatce platí CIA,to se mu to pak pindá po celým světě!

   Smazat
  4. https://imgur.com/a/VlqbQ

   Smazat
  5. Topolánka volit rozhodně nebudu, už měl možnost tady v ČR ukázat, co je zač, a já na rozdíl od vás mám docela dobrou paměť.

   Smazat
  6. Tak potom jsi debil!!...

   Smazat
  7. 16:52 Debil jste vy!!!

   Smazat
  8. 14:02 Jo ukázal holý zadek a předek. NEVOLIT.

   Smazat
 5. Úroveň článků klesá s blížícíni se presidentskými volbami o přispěvcích ani nemluvě, polovina je napsána provokatéry a agenty, kteří mermomocí se snaží otrávit prostředí. Zemana jsem nevolil, ten však postupuje logicky, vždyť moc uzurpovala skupina, která nemá o demokracii ani ponětí. Příkladem je starý Svěrák, který situačně těžil za starého režimu a dnes si lebedí stejně jako jeho syn a poučuje, ačkoliv byl špatný učitel.
  Prostě volby nějak dopadly a nikdo nemá právo dosazovat do institucí lidi, než strany, které se zúčastnily volebního klání. Tyto tendence jsou všude na všech úrovních, takový Kroupa v ČR je ukázkou, jak se gauner snadno do židle usadí, těžko se dá vypudit.
  Co se týče Topolánka, nejsem si jist jeho morálními vlastnosmi, nicméně je to snad jediný presidentský kandidát s kulemi, který je schopen velet a vzít si za svoji blbost odpovědnost. Co jiného je president, je to vrchní velitel ozbrojených sil. V případě nějakých zvratů a vnějších ataků, ostaní jsou k poměru k němu jen Háchové ve stadiu puberty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co jste čekal, akce budí reaci. Na hrubý pytel hruba záplata. Lidě ze sebe nechtějí dělat nohsledy nějakých pochybných debilů, kteří se jim snaží vysvětlit že oni jsou ti pravý protože mají peníze. Pokud k těmto patříte tak jděte tam kam patříte.
   Václav

   Smazat
  2. Já si myslím, že vy patříte do basy. Zatím si ovšem myslíte, že tu patříte.

   Smazat
  3. Rudo Rudo Ty jsi jenom blb, takový který nemá ani na normální odpověď. Jdi mezi své.
   Václav

   Smazat
  4. Vy RUDO O HÁCHOVI víte úpně hovno. On byl vlastně požádán Benešem aby nastoupil na jeho místo. A on mu vyhověl. Tento pán PRÁVNÍK dělal jen co bylo v dané době možné. Jak si pana presidenta Beneše vážím myslím, že jeho odsouzení pana Háchy bylo jeho největší chybou v jeho naprosoto bezchybné politické činnosti.

   Smazat
  5. ja si ho taky važim pro jeho rychou reakci byl totiž prvni kdo republiku opustil kulantně řečeno shodou okolnosti jako prvni aniž by dal sbohem a docela by se dalo řici že na co sahl to bylo v hajsliku a ti co nasledovali jeli ve stejnych kolejich jako onen slavny osvoboditel

   Smazat
  6. 6,08 7,16
   Souhlas až na to,že Beneše si pro jeho povahu ani zbla nevážím!

   Smazat
  7. No veľa Slovákov má na Benešovú bezchybnú politiku názor,no radšej ho nebudem definovať.

   Smazat
  8. 7:16, 7:58, 10:54 je až urážející, jak si dovolujete při své až neuvěřitelné neznalosti historických souvislostí kohokoli odsuzovat za takové, nebo jiné jednání. Rád bych věděl, jakou jinou variantu politiky byste volili v situaci, kterou spolu s dalšími řešil prezident Dr. Edvard Beneš po Mnichovské dohodě. Jakých že lepších výsledků a jakými jinými prostředky a kde se domníváte, že bylo možné od té doby a během 2 WW dosáhnout, než bylo dosaženo exilovou činností Dr. Edvarda Beneše? Ono totiž obnovení ČSR na jejím původním území nebylo vůbec nic samozřejmého! Můžete podotknout leda ztrátu Podkarpatské Rusi resp. Zakarpatské Ukrajiny. To je tak všechno. Pak si ujasněte „skvělý“ politický manévr demise části ministrů vlády v únoru 1948 a máte vymalováno. Jste neznalí, nemyslící pitomci. JiH

   Smazat
 6. Ta akademie věd musí vypadat, kdy tomu velel.Poskok za vlády KSČ poskok i nyní.Tvářit se jak vědec neznamená být vědcem.Rád bych věděl kolik má patentů a co vlastně vyzkoumal.Z Drahošova životopisu vyplývá,že se nemá čím chlubit.Prostě chodil do práce.University chtějí pořád víc peněz na nic nevyzkoumání. Vynálezy a objevy jsou z 99 % dílem jednotlivce a na něm se přiživují různí drahošové atd.Topolánek a ostatní kandidáti - bez komentáře.To by už mohl presidentovat i Déžo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kooukám, že chceš kandidovat. Zkus to!
   Ale pospíchej dokud bude stačit několik hlasů senátorů které podplatíš- nebo oblbneš promiň neznám tvé možnosti.

   Smazat
  2. 6,00 - máte pravdu, přesně tak to je.

   Smazat
 7. Pánové, problém není ve mně, ale ve vás. Zapojte se soudruzi. Kandidujte, podnikejte, vezměte si nějakou odpovědnost a přestaňte kálet. Já si píšu, co si myslím a myslím to dobře i za vás. Bohužel, většina ví úplné prd, ale chytá se slovíčka. Tady slovo není slovo Boží, tady je názor a vy máte názor obyčejných hovad. Potřebujete ohradníky s elektrickým proudem, abyste si neublížili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:26
   Pokiud jsem to správně pochopil, tak ty jsi velký podnikatel. A píšeš co si myslíš, to jsm opravdu rád. Všichni víme úpně prd. No hlavně že ty viš vše. Jsem celkem rád, žes mne zařadil mezi hovada, protože hovada proti tobě je jen slabý odvar. Pracuj na sobě a snad se i z podnikatelského ne-hovada stane normální člověk. Ale dá to práci. Věřím, že ohradníky tě doopravdy ubližovali. Asi jsi vyrostl v nějaké inkluzivní školce. To víš u nás je to novinka. Nemáme tyto zkušenosti.

   Smazat
  2. Ruda z Ostravy, skvělý duševní elaborát, buďte na sebe hrdý, to je fakt výkon století.

   Smazat
  3. Rudo, nikdy jsem u komunistů nebyl, úspěšně jsem kandidoval do samosprávy, převzal jsem za sebe zodpovědnost, podnikám, dávám práci takovým pablbům jako jsi ty. Přesto mám podle tebe názor obyčejných hovad. Pracuji na sobě ale pochybuji, že ty také. Urážet je tak snadné...Co ty? V čem podnikáš?

   Smazat
  4. Když vynechá pan Ruda invektivy(zbytečné), na negativní ohlasy, časem, kromě trollů, ostatní poznají, že má (Ruda) pravdu, aspoň ve 4:23.

   Smazat
  5. 16:14 ty dáváš práci pablbům, nebo ti svoji práci pablbové poskytují, aby ses' nějak uživil? Náfuko?

   Smazat
  6. Někdo práci v kapitalismu musí dávat, stát to nechal na nás na schopných. Já kapitalismus nevymyslel a socialismus mi nevadil. Schopný se uživí vždy. Skromnost si nechte do socialismu, který si ti pablbové nechali ukrást. No a teď jsme tady my, no jo jsme třídně rozděleni.A že by mi měla být hamba že živím lidi? To snad ne!Ať jdou sami podnikat, mají neomezené možnosti, nebýt nás živnostníků a podnikatelů nebyl by to kapitalismus a to by jste nechtěli, vždyť jsme si ho vycinkali...

   Smazat
 8. Já myslel, že se hovado neozve, ale mýlil jsem se. Nuž, zůstaňme každý na své straně ohradníku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7,07
   Ty myslíš??????
   No tak to byl bezesporu tohle ráno ten nejkratší fór!!!!!.-DDDDD

   Smazat
  2. Rudo z Ostravy, opět další výblitek namachrovaného ega - překonal jste sám sebe v hlouposti a hulvátství, klobouk dolů, nazýváte jiné hovady a přitom sám je překonáváte o kilometry. No hlavně že se máte rád a fandíte si vy sám, protže nikdo jiný to už evidentně nedělá.
   Ruda = jedinec myslící zadečkem - unikát!

   Smazat
 9. Buďmě rádi, že Zeman rozděluje společnost. Jak by to vypadalo, kdyby jsme ho všichni milovali? Podle mne Zeman rozděluje společnost na několik lidí, kteří mu jdou po krku ale ovládají sdělovací prostředky a ty, kteří ho respektují jako demokraticky zvolenou hlavu státu(nemusí to být bezpodmínečně jeho sympatizanti) a těch je podle mne drtivá většina. Pražané nemohou zapomenout Zemanovi jeho vítězství nad jimi podporovaným feudálem. Od doby kdy dostali na prdel u Malešova od jiného zemana se moc nezměnili. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opravdu si Drahouš myslí, že on nás všechny sjednotí? To si myslí, že za ním půjdeme v jednom šiku jako kdysi pod rudou fanglí za Gottwaldem? A budeme všichni s ním sdílet ty jeho jedině správné názory?

   Smazat
 10. Před 5ti lety študáci dávali v těch "volbách" organizovaných "Lidma v pr..li" Zemanovi asi 9,5% a Franz asi 40%, tentokrát dali Zemanovi skoro 20 a Drahošovi 34. A na sev.Moravě místy doknce Zeman vyhrál. Vypadá to, že to vymývání mozků přece jen pomalu ztrácí účinnost. A Zeman by to mohl dát už v prvním kole. To by byla pecka pro havloidy!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně, čekal jsem, že Drahoš dostane 55%. Osttaně to asi čekali všichni, no, je to propadák, co se dá dělat. Už i ti mladoši se nenechají zblbnout a dělají si z toho srandu. Mě taky těší, že si hodně pomůže charita. Všechny peníze, které dostali pseudokandidáti na účet od dobrotivých dárců, ty půlmiliony od soukromníků pro Drahoše v posledním týdnu jsou fakt boží, tak zbytek peněz půjde na charitu. Chytrý Horáček to dělá tak, protože používá svoje, že tam přisypává opatrně, aby tam nic nakonec nezbylo, přece nebude dávat na charitu zbytečně, noné? I když je mi jasné, že Drahošovi v posledním týdnu pofrčí výdaje také do astronomických výšek. Topolánek též vybral 4 miliony za 14 dní a utrácí zásadně jenom přes kartu, žádné velké placení přes účet se tam nekoná.

   Smazat
  2. Drahos ma uz ted 110 procent preference, bude tedy dvojnasobnym presidentem
   Ma uzasnou podporu

   Smazat
 11. Drahoš je tragédie. On je tak špatný, že dokonce hrozí, že se nedostane do druhého kola a tams e dostane Topolánek.

  http://www.epshark.cz/prezident

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždyť ten buran Topolánek už prohlásil, že když se dostane se Zemanem do 2. kola, tak nad ním zvítězí! Takové chválenkařství a vystatování Topolánka jen svědčí o jeho podvyživeném mozku!

   Smazat
 12. Minulý týden moje známá obsluhovala v restauraci Horáčka. Říkala mi, že tak arogantního hňupa tam dlouho neviděli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bratislavčan (Blavák)14. prosince 2017 22:19

   Ani sa tomu nečudujem. Veď ten váš vekslák a zbohatlík Horáček je ako cez kopirák tomu vekslákovi a zbohatlíkovi Kiskovi - slov. prezidentovi! Tie isté kecy, táraniny, eurohujerstvo, rusofobia, amerikofilia, riťolezectvo u baby Merkelovej atď. Slováci preto už dlho ľutujú, že si ho zvolili!

   Smazat
  2. Podle ověřitelných informací je to bývalý vekslák, černý sázjař a agent StB s přezdívkou "Sázkař". (Poslanec Ondráček).

   Smazat
 13. 9,09
  A dlouho neuvidí!!!!!

  OdpovědětSmazat
 14. https://www.youtube.com/watch?v=BR7v6SaLjy4 .
  Tento pán se před veřejností vyjadřoval, že jeho kampaň nebude v duchu antizeman. A v tomto videu jasně ukazuje, co je zač. Už vidím ty umělecké dýchánky na Hradě za účasti elit přítomných na tomto videu. A co se týká pana Drahoše - stačí se podívat na jakékoli jeho vystoupení. V článku je to popsáno velmi dobře. A tito dva jsou nejvážnějšími Zemanovými protikandidáty. No ochraňuj nás příroda. Jediné řešení - výhra Zamana v prvním kole. (A to Pana Zemana zrovna nemusím, ale on alespoň ví, kterým směrem se svět ubírá - no a to je směrem od USA).

  OdpovědětSmazat
 15. Vzdělání a tituly nejsou garantem inteligence dotyčného. Že pane Putno, Bendo, Pospíšile...

  OdpovědětSmazat
 16. Jak to tenkrát zpíval Orlík - Miloš Frýba for President ? Protože pan Frýba pravděpodobně nemá zájem, tak to holt bude yase Miloš Zeman.

  OdpovědětSmazat
 17. Mám dotaz, každý kandidát musí mít listinu s podpisy 50.000 občanů a ověřené podpisy podle občanského průkazu? Kde to berou? To mají nějakou univerzální listinu a mění se v hlavičce pouze jméno kandidáta dle pokynů kavárny?

  OdpovědětSmazat
 18. Jistě, že je Drahoš nepoužitelný... ale prokázal POSLUŠNOST, ČÍST NOTY Z CIZÁKOVA UMÍ, nosí hezké brejle, A HLAVNĚ, ZARUČENĚ, NENÍ ANTISEMITA!

  OdpovědětSmazat
 19. "Redakční censura ve prospěch Jiřího Drahoše"
  12. 12. 2017 / Ivan Větvička
  https://blisty.cz/art/89135-redakcni-censura-ve-prospech-jiriho-drahose.html

  OdpovědětSmazat
 20. Drahoš nebo kdokoliv jiný. Hlavně at tam uz neni Ovar.
  Palmer

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:26 Palmere, člověka tvého vyjadřování bych nerespektoval ani z donucení. Lidsky máš zřejmě nulovou hodnotu.

   Smazat
 21. 15:28
  Skapni ty schizoidni hovado z Hovnodolni latriny!!!!

  OdpovědětSmazat
 22. Pěkně jsi to řekl.....co má slovan společného s germánem,či jiným západním ?,...ani rakušák není jejich bratr a má raděj moraváka....proč nezůstal velkokníže v Rakousku ???,...zůstalo tam jen asi 300 žalob na jeho osobu,což je důkaz jeho počestnosti......

  OdpovědětSmazat
 23. Pan Drahoš byl vybrán za kandidáta kapitálem, to je první důvod nedůvěry. Svými prohlášeními nakonec ani neskrývá, že slouží kapitálu, že jsou mu blízké militarismus a války, že diktatura kapitálu, označovaná jako liberální demokracie, jsou mu více než blízké a v podstatě kdyby nepotřeboval hlasy, tak jsou mu občané ČR ukradení. Pan Drahoš a nejen on (který si bezva rozumí prý s molekulami) pořádně nezná zeměpis, když mluví o naší politrucké orientaci na Evropu a občanské na Východ. Jenže Evropa je od Uralu po Atlantik a staronový Drang nach Osten je pořád snaha kořistit v Evropě - ani Napoleon nebyl v tomto směru první a Hitler poslední a pan Drahoš by chtěl podporovat Západ právě v tom Drang nach Osten a přitom Východ zakazovat občanům. Na ja, mein Lieber, jenže Češi netouží být kanonefutr (Raketenfutr) takových principálů, jako je naše prezidentské princátko.
  Zeman není ideální, jenže: který z kandidátů mu sahá výše než po kolena! Takže tedy Zeman. Ostatní je podpora a volba blbosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano souhlas.

   Smazat
  2. Je také možné nevolit. Zeman tady restauroval kapitalismus, který si vyžádal mnohem více lidských obětí než v nenáviděných 50. létech. Ročně prý umírá asi 100 bezdomovců. U Soukupa se chlubil, že zašantročením českých bank do ciziny stabilizoval české bankovnictví. Česká spořitelna odvádí ze země pryč asi 9 miliard a Komerční banka o miliardu méně. Toho si máme nevšímat?

   Smazat
 24. Pan Drahoš byl vědeckým pracovníkem Ústavu teoretických základů chemické techniky v Praze Suchdole. Ústav patřil akademii věd. Komunisté, které tak perverzně nenávidí, mu dali důvěru a poslali ho na dlouhodobou stáž do západního Německa. Dostal proplacené i cestovní náklady. V době zuření sametové revoluce se stal bez manažérských zkušeností ředitelem ústavu. Musel odkráglovat tedy stávajícího ředitele. Zřejmě se tehdy žádné výběrové řízení nekonalo a nikdo neposuzoval vědecký ohlas jeho prací.

  Velmi by mne zajímalo, jak probíhala tato revoluční výměna a jaké charakterové vlastnosti tehdy Drahoš prokázal. Jistě to někdo z Pražáků ví a mohl by tuto událost pravdivě popsat. Zatím se to tají. Kdo se tehdy ušpinil, nepatří do slušné společnosti a mělo by se jim opovrhovat.

  OdpovědětSmazat
 25. Děkuji za podporu několika jednotlivcům, kteří nepodlehli davu. Tento režim se mi nelíbí i z důvodu, že dav, který se dere k moci, nemá a nemůže mít odpovědnost. Přesto vítám Zemanovo ujištění, že je možné i referendum o vystoupení EU, pokud si navrhovatelé seženou štvrtmilionu podpisů. Pan Drahoš je kvalifikovaným pracovníkem na svém postě, nicméně do presidentského fleku nic závratného nepřinese, má vidění šedé zóny ukřivděných pracovníků jeho oboru, kteří si myslí, že jejich snaha o vzdělání jim nepřináší docenění. Jejich postoj je přirozený, stejně jako postoj jiných profesí, které žádají o zvýšení platu, například řidičů.
  Každý má takový úděl, jaký si vytvoří sám, nebo za pomocí blízkého okolí. Nasnáším však zloděje a somráky všeho druhu, kteří jsou schopni pomluvami a manévrováním davu se obohatit. Bohužel, jsou tací, co si tímto způsobem nahrabali a dnes dělají lidumily a říkají, že lidem naslouchají.
  Na internetu je normální, že hovado dělá inteligenta a bývalý polír za seba dělá velkého podnikatele, když občas sežene práci i pro pár ukrajinců. V to já nevidím až tak velký problém, prostě je to ukřivděné ego. Problém je ovšem v tom, že pár jednotlivců se na internetu realizuje zcela. Buď jako "Václav" tu dělají "přízpěvky" za bůra pro tento server, nebo ještě v horším případě manipulují pisálky k negativním reakcím. Nutně pak člověk sdílí názory jiných, kteří zdejší hnůj už odradil zcela a vysvětlují to agenty zvenčí.

  OdpovědětSmazat
 26. a co má ten chudák okopávat když nad kotníky nedosáhne??? Prostě proti Zemanovi je to trpaslík!!!

  OdpovědětSmazat
 27. Další kandidát na presidenta a je zcela nezávislý.

  Kalouskův politik během placeného jednání chrápal. Neprobrali ho ani lidé okolo.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kalouskuv-politik-behem-placeneho-jednani-chrapal-Neprobrali-ho-ani-lide-okolo-FOTO-pouze-na-PL-516361

  To je svoboda a demokracie!!!!!

  OdpovědětSmazat
 28. Dobrý den, pane Dvořáku. Kampak zmizel tento diskuzní příspěvek: "Anonymní14. prosince 2017 18:44
  Chytráku 23:58 místo pocitů a dojmů, respektujte důsledně to, co je skutečně řečeno. Vláda bez vyslovené, opakuji vyslovené, důvěry je vláda plnoprávná, což neznamená nic jiného, než že má všechny vládní pravomoci. Pokud z toho co jiného dovozujete, jste demagog a vynecháním slova "vyslovené", objektivně vzato, lžete!", když hláška žádná? Zas a zas nekorektní?

  OdpovědětSmazat
 29. Jiří Drahoš - vítač imigrantů: http://bit.ly/2j5Rb7P

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.