Reklama

čtvrtek 14. prosince 2017

Jaké jsou náklady na 1 migranta? Že by 250 tisíc Eur – při započítání kolateraláních škod z vražd, znásilnění, loupeží a krádeží?

Martin Kunštek
14. 12. 2017
V pátek bude Evropská Rada (summit šéfů států a vlád EU) rozhodovat o návrhu Evropské komise na reformu azylového práva – známou jako Dublin IV. Součástí reformního balíku je i zavedení trvalých kvót na přerozdělování migrantů do všech členských států EU. V návrhu je zakotvena i možnost členského státu odmítnou migranty ovšem s tím, že za každého odmítnutého migranta musí zaplatit pokutu 250 tisíc Eur do Bruselské pokladny. Z čeho toto číslo vychází, není známo. Oficiální údaje o nákladech na jednoho migranta neexistují. Záleží na tom, co všechno se do toho počítá.

Proč zrovna 6.250.000,- korun (v přepočtu 250. tisíc Eur) není uvedeno ani v důvodové zprávě návrhu evropského nařízení. V Německu se pokusili spočítat náklady na migranty. Skandální bylo hned první zjištění. Spolkové ani zemské úřady neví, kolik se jich vlastně v Německu zdržuje. Podle Deutsche Welle se od září 2015 do července 2016 v Německu registrovalo 900 623 azylantů. Nicméně toto není spolehlivý údaj, protože uprchlíci se registrují anonymně bez uvedení jména či čísla pasu. Někteří mohou být registrování pod více jmény několikrát a pobírat několikanásobek sociálních dávek. Řada z nich pobývá v Evropě pod falešnou identitou. Problém s přesnými údaji o uprchlících přiznala i tisková mluvčí Německého úřadu pro migraci a uprchlíky: „Bohužel je nemožné říci, kolik z registrovaných uprchlíků zůstalo v Německu, osobní data se neshromažďují,“.

DW se pokusila od různých analytických pracovišť získat aspoň odhady nákladů na migranty. Odhady se následně pohybovaly v rozmezí 12 až 20 tisíc eur (300 až 500 tisíc Kč) za jednoho uprchlíka na rok. Oficiální údaje od vlády nejsou k dispozici.

V ČR rovněž ne. Ministerstvo vnitra uvádí, že je schopno vyčíslit pouze náklady na pobyt azylanta v detenčním centru. Ty vychází v rozmezí 20 až 30 tisíc korun měsíčně, což je 240 až 360 tisíc korun ročně. Vnitro však přiznává, že to nemusí být veškeré náklady spojené s migrací. Nezletilí migranti se podle zákona musí účastnit školní docházky, kterou financuje Ministerstvo školství a obce, jež se podílí na financování škol. U každé školy vychází náklady na žáka jinak. Zásadní položku pak představují výdaje na zdravotní péči poskytovanou migrantům. Na tu rovněž nemá MV dosah, protože péče je hrazena z plateb zdravotních pojišťoven. A ty údaje odmítají zveřejnit. U nakažlivých chorob, typu tropické nemoci nebo AIDS se však léčba může pohybovat i v rádu kolem milionu korun za osobu.

Ani tak to však nevychází na částku 6,25 milionu, kterou by měla činit výše pokuty za odmítnutého migranta. Jako ekonoma mě napadla pouze dvě řešení. Buď je sazba stanovena tak, že má jít o odstrašující sankci. Nebo je metoda výpočtu komplexnější, než je běžné státní účetnictví, které umí zachytit jen výdaje přímo placené z rozpočtu. Ekonomická věda samozřejmě umí počítat i s tzv. externalitami. Což jsou tzv. vyvolané náklady, které nejsou zahrnuty do konstrukce ceny, nebo nejsou placeny přímo z rozpočtu. Mezi ně mohou patřit např. ušlé zisky z turistiky v případě měst zahlcených migranty. Kam z bezpečnostních důvodů jezdí méně turistů. Mezi externí náklady patří i škody na majetku a zdraví způsobené kriminalitou imigrantů. Respektive náklady na jejich odstranění. Někde je jejich vyčíslení snadné. Třeba v případě, který se stal včera v Německu, kde 3 opravu černí „černí pasažeři“ napadli ve vlaku průvodčího, který je požádal o předložení jízdenek. Když byli na další zastávce vyloženi z vlaku, tak vlak demolovali házením kamení a poté zničili i zastávku. V tomto případě výpočet škod jednoduchý. Náklady na opravu lze zjistit z faktur dodavatelských firem. Ovšem v Německu se oficiálně tají. Podobně by bylo možné ze statistik pojišťoven přibližně odhadnout i škody na majetku spáchané migranty při krádežích a loupežích. Horší už to je s cenou života a zdraví, nebo s psychickou újmou. V případě loupežných přepadení, znásilnění, nebo vražd. Pojišťovny sice mají nějak „oceněné“ úrazy nebo částky, které musí vyplácet v případě smrti pojištěnce. To ovšem z ekonomického hlediska asi není vše vystihující. Správě bychom měli počítat i kolik toho zavražděný mohl vyrobit, kolik by zaplatil na daních atd.

Přitom se ovšem stále bavím jen o čísle. A to velmi surově. Ztráta, kterou pro příbuzné představuje zavraždění např. manžela či manželky, se vyčísluje velmi obtížně. Stejně tak újmu, kterou musí vytrpět znásilněná žena.

Nevím, na kolik si Evropská komise cení života a zdraví jednoho Evropana. Mohlo by to však klidně být tak, že cifra na pokutě v sobě zahrnuje i kolaterální škody způsobené pobytem migrantů v Evropě. Tedy „nějak“ oceněné vraždy, zabití, ublížení na zdraví a znásilnění spáchané na Evropanech a Evropankách imigranty. Je však známo, že jeden migrant dokáže spáchat i sérii trestných činů. Po migrační tsunami stoupl počet obyvatel Německa o 2%. Kriminalita však podle statistik BKA vzrostla na třiapůlnásobek. Takže to může být ono.

Ještě více udivující však je, že když EK dala dohromady číslo, které nějak souvisí s náklady na pobyt migrantů, tak že nadále trvá na tom, že imigranti mají do Evropy dále masově proudit. V návrhu reformy azylového práva není nic o tom, jakými opatřeními by mělo být zabráněno v příchodu migrantů. Jsou tam pouze způsoby, jak by se Evropa – včetně států, které migranty nezvaly a nechtějí je – měla rozdělit o migranty a o náklady s jejich pobytem vyvolané.

Mimochodem podle vzorce obsaženého v návrhu přerozdělovacího nařízení by na ČR mělo připadnout minimálně 15,5 tisíce migrantů ročně. To je takové průměrné okresní město. Za jejich odmítnutí bychom podle návrhu Komise měli zaplatit 86 miliard korun. Stali bychom se tedy čistým plátcem do rozpočtu EU ve výši 17 miliard korun ročně. To je hlavní předmět materie, o níž bude v pátek hlasovat předseda vlády Andrej Babiš (ANO) na Ev ropské Radě. Výběr je to strašný. Nechat si u nás ročně od imigrantů napáchat škody za 86 miliard a nechat si dotace. Nebo jako národ přežít platit do Bruselu výpalné 17 miliard ročně.

V úterý se pokusila část poslanců neúspěšně zavázat vládu k odmítnutí tohoto návrhu. Poslanec za KSČM Leo Luzar navrhl do pořadu právě probíhající schůze zařadit bod stanovisko České republiky k reformě azylového práva Dublin 4. Upozornil na to, že náš Parlament propásl příležitost „ukázat žlutou kartu“. Během předvolebního období a voleb, kdy Sněmovna nezasedala, neměl kdo projednat návrhy došlé z Bruselu. Jenže Brusel mezi tím nezahálel. Evropský parlament již návrh Dublin IV. schválil. Nyní je rozhodování na Radě. Náš parlament, stejně jako ostatní parlamenty, měly možnost proti návrhu komise protestovat. Jenže nejednal. Na rozdíl od Polského Sejmu a Maďarského Parlamentu, které už poukázaly na to, že návrh porušuje zásadu subsidiarity a tím onu žlutou kartu uvedl. Komunista Luzar se na poslední chvíli pokusil situaci zachránit. Navrhl bruselský návrh zařadit na projednávání ve Sněmovně. Ta by pak podle článku 10b Ústavy a jednacího řádu Sněmovny mohla zavázat vládu k odmítnutí Dublinu IV., pokud by obsahoval povinnost přijímat migranty a sankce za jejich nepřijetí. Pouze Sněmovna jako celek může svým usnesením přijatým v plénu takto vládu zavázat. Usnesení výboru pro evropské záležitosti má pouze doporučující charakter. Lidově řečeno vláda si s ním může vytřít …...

V okamžiku hlasování se však ukázalo, že žádná mýtická koalice ANO+SPD+KSČM k níž mnozí upínali své naděje, reálně neexistuje. Ačkoli návrh na zařazení bodu podpořil svým vystoupením i místopředseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), tak návrh byl hlasy poslanců za ANO, ČSSD, TOP 09, Starosty a Piráty zamítnut. Pro návrh komunistů projednat Dublinský balíček hlasovali i lidovci a ODS, kteří rovněž chtěli Babiše zavázat k odmítnutí návrhu. Nestačilo to. Výsledek hlasování o návrhu lze najít na http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=67122

Každý kdo bude chtít se může přesvědčit, jak hlasovali poslanci, které zvolil. A případně začít přemýšlet o tom, jestli při podzimních volbách volil správně.

Babiš tedy ve čtvrtek odjel na jednání Rady se zcela volnýma rukama. Ve středu se ještě sešel výbor pro evropské záležitosti. Pouze doporučil vládě, aby trvala na tom, že o reformě azylového práva se má v radě hlasovat jednomyslně. Přijetí odmítavého stanoviska ke kvótám a k pokutám zablokovala stejná koalice jako v případě zařazení bodu na Sněmovnu. Tedy Babišovců z ANO s Kalouskovci TOP 09, Sobotkových socanů, Farského Starostů a Bartošových Pirátů.

V praxi se tak velmi brzo ukázalo, že Babiš si s touto Sněmovnou může dělat, co chce. Že ani KSČM ani SPD, které mu pomohly do křesla premiéra (zatím vlády bez důvěry), nemají nejmenší šanci jej nijak korigovat. Babiš se klidně při hlasování spojí s Kalouskem, na kterého jinak plive špínu.

Ukazuje se, že dohoda ANO s SPD a KSČM byla pouze dohodou o „rozdělení koryt“. Babiš se s pomocí komunistů a okamurovců stal premiérem. KSČM a SPD za to dostala pár křesel místopředsedů Sněmovny a pro své členy několik křesel ve vedení výborů. Dál jejich moc nesahá. Babiš si může dělat, co chce. I kdy jeho vláda ještě o důvěru ani nepožádala. A ani SPD ani KSČM s tím nic nenadělají.

V tento pro národ stejně osudový okamžik jako bylo září 1938, březen 1939 nebo srpen 1968, se Parlament stejně jako tehdy ukázal být nepoužitelný. Reálně jsme bohužel Babišovi vydání na milost a nemilost. Jen na něm záleží, jestli bezpečnost občanů ČR vymění za pokračování evropských dotací pro Agrofert. Nebo třeba za to, že OLAF nadále nebude spěchat s vyšetřováním causy Čapí hnízdo a nelegálního čerpání zemědělských dotací na 1.700 ha půdy, kterou Agrofert užívá, aniž by na to měl nějakou nabývací nebo nájemní smlouvu.

Jediný kdo nás v tuto chvíli může zachránit, jsou Poláci a Maďaři. Jejich parlamenty i vlády již dopředu signalizují, že s návrhem nebudou souhlasit. My sami jsme se bohužel opět na obranu nezmohli.

81 komentářů :

 1. Po ovoci ho poznáme. Podle výsledku na zasedání, který nám přiveze, nám všem (jak "běžným" občanům ČR tak i svým voličům) Andrej ukáže, čí zájmy bude ve své funkci skutečně hájit.
  Pokud si vybere přistěhovalce, tak by asi měl rychle diverzifikovat rizika a prodávat vepříny, kliniky umělého oplodnění a nechat si zaměřit v pracovně azimut na Mekku, aby bil hlavou o zem správným směrem.
  Pak by ale i prezident mohl "klidně" na druhý pokus pověřit Kalouska, aby s "Demokratickou unií" sestavil druhou vládu.

  Napadají mne jen tato slova klasika, která to dokážou nějak popsat: "Povedzte Kefalín, čo vy si predstavujete pod takým slovom absurdné?"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. El Quibla pro Prahu je 44,19°... Tam máte směřovat hlavou, zadkem v opačném směru... tedy někam do Německa.

   Smazat
  2. PS Samozřejmě 44,19° od směru na jih k východu; tedy azimut 135,81°

   Smazat
 2. V tom Bruselu jsou stejni banditi jak v horach Mexica !
  Pozadejte presidenta Trumpa o pomoc a presidenta Putina ve stejnou dobu - take !
  Stavejte ploty na hranicich a postavte vitace pred soud za snahu o zniceni zeme !
  Zavedte domobranu pro kazdeho, od 17 do 80 let.
  Dejte lidem zbrane a ucte je NACIONALISMU !
  Prece si nenechate poroucet DOMA, co mate delat ?

  -------------------------------------------------------

  Germanske kmeny Markomanu a Qvadu opustily svoje uzemi roku 411 A.D. NA SVOJE PRANI a odesly do provincie LUSITANIA s povolenim rimskeho cisare !

  Slovanske kmeny (t.zn. vy !), prisly na vase uzemi od 412 A.D. do 450 A.D. Ta zeme je vase legalne - 1600 let +/- ! Studie vaseho nejslavnejsiho historika JOSEFA PEKARE se plne shoduji s tim co psali Rimane !
  Prestante byt aspon NEKDY poseroutkove a
  reknete NEEEE ! Nebo vase deti dopadnou jako jsme dopadli my v JAR !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tohle neni v ustave zadneho statu. Musi fasisticky svine nejdriv udelat Referendum.
   V kazdym state.
   To neni vlada EU , ale TERORISTICKA ORGANIZACE A POBOCKA ISIL...
   Zatim misto macet a nasili pouzivaji SANKCE a hrozby zbidaceni pro narody Evropy, ktere DOSTAVAJI DIKTAT jako zeme napr. ktere vyprovokovali valky a musi byt potrestany !!...
   Ani programy novych zvolenych vlad nic o tom nerikaji.
   Bude populace Evropy hladovet , bez zdravotniho osetreni vcetne deti , rodin ??

   Smazat
  2. Kde na to vzali ?
   Kde na afroaraby berou penize?
   250 tisic X nejmin 5 milionu a daleko vice potom ...

   Smazat
  3. 1:43 - Zoufalče, jak se můžeš tak blbě ptát? Ty peníze berou zejména od nás přes neziskovky a bandu pražské kavárny, havloidů, sluničkárů a další protilidové verbeže!

   Smazat
  4. 0.04,Honolulu,my slovane nikdy nebudeme zadat o pomoc chromou kachnu Trumpa!!Nikdy nepozvednem zbran proti bratu Rusku,ve prospech usa !!Vyrid to doma vsem.Nasi politici nas zaprodali Nato,bez nasi vule!

   Smazat
  5. Kdyby ty uASSacký svině nestrkali všude ten svůj smradlavej rypák a nechali Afriku na pokoji i s jejich absolutorskejma vládcema v čele,tak by tady žádnej s těch ksindlů nebyl!!!!!!
   Jenže oni to tam všechno postavili na hlavu v rámci """"tý jejich vnucovaný demokracie""" a kroucení rukou se Evropa nestačí divit!!!!!
   Žeňte tu verbež pryč,dokud je čas....to co stihli jako lázeňský hosti udělat v Teplicích si nikdo neumí představit!!!!

   Smazat
  6. 0:04
   Fantasmagorie.
   Požádejte Trumpa o pomoc? Dementního Trumpa, poslušného pudlika svých nosatých páníčkú? Ten je rád že je rád. Hrozí mu vyšetřování za sexuální obtěžování hromady žen a jestli to vyjde, bude odstaven než se jeho začínající demence projeví naplno.
   Putin Trumpem pohrdá, hlavně pro jím uvalené zostřené sankce proti Rusku a loupež a vydrancování ruského majetku v USA.
   To že spolu telefonují nic neznamená,Kennedy a Chruščov si telefonovali denně tak jako další US presidenti s Brežnevem, atd.
   Putin je uznáván jako nejlepší světový statesman v této blbé době,Trump je pouze klaun s trapnou přehazovačkou ze kteryho má srandu celej svět.
   Jeho job approval je zoufale nejhorší ze všech presidentů před ním, potácí se kolem 35%!

   Smazat
  7. Každý migrant je hodnocen skoro jako by byl německým mistrem světa ve fotbale v roce 2018.A je ?

   Smazat
  8. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky?
   Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté.
   Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí.
   Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Řešení na konci příspěvku.
   Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor.
   Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu bačovského Bureše - nástupce Husáka ???

   Smazat
 3. No, myslím, že přijímání muslimských uprchlíků, kterým jejich náboženství Islám přikazuje bojovat proti všem nevěřícím v něj a kteří jsou ochotni se v tomto boji obětovat jako mučedníci, aby se dostali do jim Koránem slíbeného údajného ráje a měli tam pro sebe sedmdesát dva panen, je přímou a vědomou sebevraždou států, které to činí a navíc bez průkazné souhlasné vůle jejich občanů, a tato sebevražda logicky není solidaritou, je pouze zvůlí a zločinem. Solidarita je pomocí a snahou o vyřešení problému, není spoluzničením se, to je morbidní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mohl by někdo vysvětlit, kde se berou v ráji ty panny a k čemu jim tam jsou? Pokud je hned zprzní, tak co tam bude mučedník celou věčnost dělat?

   Smazat
  2. 0:12 Je to slepá víra, jde o klasický Myšlenkový vir, tedy o "Formu logického myšlení, založenou na špatných základech, potvrzených hlubokou neznalostí nebo vírou." .

   Smazat
  3. --- a budou ty nesmyslné bludy tvrdit a opakovat dokud nezačnou myslet. Ale,... donuťte je myslet. Na jejich stupeň vývoje platí zatím jen síla, nic jiného nerespektují. Nedá se s nimi, jakkoliv, jednat, protože údajná vůle Alláha, kterou je jen ta pro ně zrovna nejvýhodnější, samozřejmě vždy rozhoduje a ruší okamžitě veškeré dohody s kýmkoliv, byly-li vůbec nějaké uzavřeny. Nic křivějšího a ubožejšího neznám. Prostě "Alláh je veliký" a amen.

   Smazat
  4. 0:12 podle mohamedána, každá panna se po defloraci opět stane pannou. Ale to není nemožné ani na zemi, neboť v současnosti si už některé slepice chirurgicky nechávají obnovit panenskou blánu.

   Smazat
 4. Jestli to bude pokračovat,
  vyjde nás jeden uprchlík pomálu stejně draze jako jeden katolík*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Křoví u cesty15. prosince 2017 3:32

   Za Nečase (ODS) nás okradla o miliardy Kč kat. církev a spol. přes církevní restituce! Teď nás chce ještě víc okrást za bílého dne totalitní superzločinecká nevolená verchovka EU a její centrály v Bruselu! Jako lucemburský opilec Juncker, nedoučený německý knihkupec Schulz a býv. svazačka NDR a německá slepice Merklová! A námi volení čeští europoslanci si vůbec proti této vydíračské zlodějské arcizlodějině ani necvrnkli! Tak, k čemu jsou nám, kteří je živíme z našich kapes, že za své půlmilionové měs. platy tak "odpovědně" vysedávají v tom totalitním Bruselu jako hlasovací automaty?! A také ani je nemáme právo je odtud odvolat.

   Smazat
 5. Muslim = Imbecil

  Není to invaze Muslimů, je to invaze imbecilů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oprava 3.07 - Je to invaze muslimských imbecilů.

   Smazat
  2. Babiš na jednání o imigrantech pouze odkývne to co prosazují jeho eurohujeři Telička , Jourová a spol . Vy kteří jste ho volili co na to řeknete ?

   Smazat
 6. Pokud nás Babiš zradí , tak dopadne jak ČSSD , Kalousek a ostatní vítači . Proč neni Orbán Čech ....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč není i Putin Čech - To by byla dvojka
   Putin president, Orbán předseda vlády. Hned by bylo po pirátech , kteří prokazují dnes a denně , že nevědí kdo jsou a kam patří,

   Smazat
  2. Páč je to Rus a ten bude vždy jen Rusem! Kam ho postavíš, tam zůstane sedět a čekat na rozkaz. Udusá si hlínu v zemljamce, maximálně stluče srub a hnáty vomotá slámou a má "láptě"! Prostě je to jen a pouze ten "bílej negr", jak ho vystih Bronstein. Bez pana Forda by byl i celej Asiat Stalin totálně v prdeli! A to chtěli trockisti, věda že tato spolupráce přivede Rusko k síle a proto jen zdržovali vyjednávání. Kontrakt na stavbu první ruský automobilky začal už v roce 1927, ale srali se do toho nosatý šíbři z Wallstreetu co spolýhali že jim Bronstein přinese Rusko na zlatým podnosu a Forda nesnášeli že jim nakouk do kuchyně a napsal vo tom bestseller. Až když ho Stalin vypakoval za hranice, tak se to podařilo uzavřít - tedy v roce 1932! To už běžela dávno pětiletka, který se taky říkalo "fordizace SSSR".

   Smazat
 7. ale veď to je celkom jednoduché - uvedené prepočty sa kryjú s výškou dotácií z Bruselu, šlo len o to, čím toto argumentačne podporiť - nedáme vám nič, už sami máme málo ... a hotovo

  OdpovědětSmazat
 8. od začiatku sa totiž Česko stavalo k V4 bokom ...a popravde, vaša politická - už bývalá - elita bola veľmi slabá ....

  OdpovědětSmazat
 9. Teď se rozhoduje o kvótách. Doufejme že Babiš nezradí. V optimistickem případě bude kvóty nadále odmítat, v pesimistickém případě vymění kvóty za dotace pro Agrofert. Co si myslíte vy?

  http://www.epshark.cz/clanek/292/ted-jde-o-to-nepustit-sem-prisliky-nebo-vyhraji-dotace-babisi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Změní!
   Každý politik, který se vrátí z DC nebo z Bruselu, přijede se změněnými názory, téměř jakoby to byl někdo jiný.

   Smazat
 10. Nevím na základě čeho si tady někdo myslí, že Andrej během dvou dnů "porazí" byrokratický aparát EU ve věci migrace.Andrej řekl před odjezdem, že bude za nás "bojovat", ale jen naiva si může myslet, že zvítězí, že doveze zpět zprávu, že migrace žádná nebude. Brusel má na Andreje páku ve formě rozhodnutí OLAF k Čapímu hnízdu, které prozatím tají. Bude li Andrej povolný bude rozhodnutí , že vše bylo OK, bude li se Andrej vzpírat, bude rozhodnutí opačné a Andrej půjde do tepláků.EU může "napravit" jen když se na naši stranu tvrdě postaví Poláci, Slováci, Maďaři, Rakušáci, Italové a věc vyhrotí rozhodnutím "buď a nebo". No a ta částka za jednoho odmítnutého je vypočtena tak aby byla pro odmítající zemi likvidační, to je demokratické.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já si myslím, že až takovou páku na Andreje nemají. Než mu ty peníze dali, tak muselo dojít ke schválení na mnoha úrovních, ale Chazaři se chtějí pomstít Rusům a o nějakém spravedlnosti nelze hovořit a jenom doufám, že Andrej to svinstvo co na něj ušili ustálí, pomůže to nám všem. Stejně, jak si šmejdi za 10 let náhle vzpomněli:)

   Smazat
  2. to 8:58
   Ale mají, pokud budou chtít. Co na tom co je pravda. Tento svět je založen na tom, že argumenty, pravda nikoho nezajímá. Podle potřeby se vyrábějí obvinění, lež se vydává za realitu. Vždyt nám to ti eurohujeři denně předvádějí.Andrejovi můžeme tak akorát držet palce. Obdivuji ho za to, že to co musí snášet ze všech stran, ještě nepropadl zoufalství a neemigroval. Má peněz více než může jeho rodina spotřebovat a přesto se bije za nás. Slovák se bije za Čechy.

   Smazat
  3. 9:58 Jste hlupák až na půdu. Babiš je gambler, který zjistil, že se dá brát zdarma po hrstech co si zamane. Zajímá ho kde je strop. To co představuje v politice je jenom hra.

   Smazat
  4. to 12:51
   Hlupák můžete být je vy sám, ani jste se nezamyslel nad tím co jsem napsal a střelil jste sám sebe. Váš problém, nedivím se, že jste nezaměstnaný a ještě k tomu nezaměstnatelný. Současný svět potřebuje lidi co přemýšlejí.

   Smazat
  5. 14:08- on ten 12:51 není hlupák. Na to má dobrou češtinu. Je jen troll a to je jeho strop.

   Smazat
 11. Hlavně aby Andrej nepřijel s papírem jako lord Chamberlain . Marcel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V souvislosti s Babišem se hodně píše "hlavně aby" a je hodně předpovědí, co všechno prý "udělá". Ten chlap je kšeftman, proč taky ne, hlavně že to nedělá jako Kabala. Ekonomika EU je řízena modelem zadlužit a ovládnou, tedy čím hůře, tím lépe a to mu zřejmě nevyhovuje a ty šmejdy, co si už nahrabali a co to ovládají ze "země svobody", má u zadku.

   Smazat
  2. to 9:46
   Souhlasím s Vámi, má to logiku a vidíme to v praxi.

   Smazat
 12. Mno jo byla šance to změnit většina jsi vybrala hrabiše tak uvidíme. 4 roky je dlouhá doba s počtama eu by se jsem dostalo 60000 migrantů a ty jsi přitáhnou příbuzné. Také hrozí že nás včlení do jejich superstátu a budeme úplně nahraný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:45 Koukám,že rád drmolíte jména.Napište také své jméno,ať si zadrmolíme...

   Smazat
 13. http://svobodnenoviny.eu/novy-rakousky-kancler-nasleduje-kroky-madarskeho-premiera-viktora-orbana/

  Doufám že nás Babiš nezradí.

  OdpovědětSmazat
 14. 10,28
  Před Mnichovem jsme taky DOUFALI....a bylo nám to hovno platný!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:35 Pokud Zeman vyhraje volby tak se sem nedostanou.

   Smazat
  2. 12:22 To není tak jistý. Jeden starý chlap má jen určité možnosti.

   Smazat
 15. Pozoruhodné, jeden náš průměrný důchodce je za nějakých 11 tisíc Kč za měsíc plus zdravotní náklady, což si během svého života předplácel. Jeden migrant v detenci přijde na 25 tisíc za měsíc plus zdravotní náklady, nějaké to vzdělávání zejména u dětí, když mj. také občas působí škody a nic si nepředplácel. Ten důchodce s tím vyjít musí, migranta máme mít povinnost nejspíš ještě lépe zabezpečit. Domnívám se, že ti, co migrují ohroženi na životech, budou skromnější než naši důchodci. Pokud ne, není důvod se s nimi zabývat. Jestli kdo tvrdí, že ano, ať se stará na svém území a ze svých prostředků. O to víc ti, co těžili z kolonií, nebo navíc státy migrantů vojenskými zásahy a jejich podporou rozvrátili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, tak praví logika myslícího člověka. Realizaci úkolů má však na starosti někdo, kdo odpovědnost necítí. Defenestrace se holt odkládá.

   Smazat
 16. Ani jednoho negra! Ani jednoho umouněného arabáka. Ať si jsou kde se narodili. Co nám je do toho, že mají holou prdel a neuživí své parchanty co si nadělali. Je to jejich problém a jejich zodpovědnost. Nahou prdel měli vždycky. Proč máme na nějaké přivandrovalce přispívat? Kdo přispívá na naše bezdomovce, důchodce, sociálně slabé, na Klokánky, nemocné děti atd.? Generace po generaci tady dřou aby každá další se měla o něco lépe. Ať si to zaplatí Soroš a jeho kámoši v USA, když tak rozdrbali celý blízký východ a sever Afriky. Nikdo jsme je nezvali, kolonie jsme tam neměli a co nám je nakonec do problémů Itálie, Řecka, Francie, Německa, Švédska i Rakouska? Co si zadělali ať si vyžerou sami! Na nás se stejně vždy vykašlali a nebo nás jen vraždili a okrádali, podváděli. Nemají si je tahat z moře a nechat vozit neziskovkami. Ani korunu bych na Brusel nedal. Ať si nás klidně vyhodí z EU, však nepůjdeme sami, Polák, Maďar a další se rádi přidají. Je to novodobý koncentrák národů vedený zločinci, blbci a prolhanci. Tak výnosnou kolonii si ale jen tak nevyhodí. Stačí se podívat, jak kňučí že se jim trhla Británie a jaký poprask byl z vyhlášení svobodného Katalánska. Bez těch Euro zlodějů a našich podržtašků přežijeme. Britové, Švícaři, Srbové a další asi dobře vědí proč na tu EU vábničku neskočili. Paraziti potřebují aby je někdo živil. Jak dopadla Ukrajina s fašistama? Žádná migrační krize nemusela být, kdyby jim rovnou na začátku řekli, že nemají nárok na žádné dávky a rovnou je deportovali v doprovodu válečných lodí. Na co je celé NATO? Na co mají Francie, Itálie, Řecko, Španělsko a další válečné lodi? Aby s nimi na pokyn USA otravovali na Baltu a v Černém moři? Co vyřešili s naší účastí za 16 let v Afghanistánu a stojí nás to bratru 2 miliardy korun ročně. Co vyřešili v Iráku, Lybii? Proč máme stále platit na cizí blbé nápady a lumpárny? Proč bych měl být solidární s nějakýma Němčourama, když jejich pomatená kráva si tam natahá miliony úplně pitomých, nevzdělavatelných, líných náboženských pitomců, nefachčenků co nic neumí kromě mrdání, ale požadavky mají jako holyvůdské hvězdy? Kdy byli Němci solidární s námi? Leda za socíku Němci z NDR a ti teď taky čumí kam se to dostali. Ani Rusák nebyl takový debil se svojí internacionalitou. A to jak si pamatuji jsme ve škole pořád dávali desetikorunky na Namibii, Angolu, Ghanu, Nigérii,Somálsko, Biafru, Větnam, Kambodžu a kdejakou internacionální nahou prdel. Proč? Jen aby pár našich sviní bylo za hezké v něčí prdeli? Co se vlastně změnilo? Z jednoho chomoutu jsme vlezli do ještě horšího! Jedny domácí lháře nahradili arcilháři. Jedny zloděje ještě větší loupežníci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlezli jsme do miliardu krat horšího chomoutu,ze kterýho se živý nedostanem!.-/

   Smazat
 17. Tak "chutná" kapitalistický ráj.

  OdpovědětSmazat
 18. Mne nejvic irituje fakt,ze krajiny V4 venuji z dani poplatniku na boj proti paserakum lidi v Libii 950 000 000 euro!!!
  Je to fak kopanec do ksichtu obcanum a jeste poradnej chrchel nysmrkanej az z paty.
  Ja si to beru na sebe v pripade ze mne poslou na ucet 500 milionu euro. A garantuju ze do 3 mesicu migrace z Libie skonci s jistotou 300%.
  A to si najmu jenom 50 schopnych lidi a dodam jim spickove vybaveni.Paseraci se nebudou stacit tak rychle kotit jak budou ubyvat a problem bude vyresen. A jeste vydelam 450 melonu pro sebe.
  Ale ne! Stat zase potrebuje ojebat obcana o prachy,ze?! :-)

  OdpovědětSmazat
 19. A proč tak daleko, a k čemu jsou ty vzteklé vášně? Jaké jsou náklady na jednoho cikána v ČR? Když spočítáme množství jejich spratků, kdy šestnáctiletí výrostci už plodí další spratky, o které pečují jejich prarodiče - tedy rodiče těch výrostků, jakožto "pěstouni" přičemž pobírají obrovské prachy, každý usmrkaný cikán má přiznané sociální podpory, a dvě třetiny těch odporných hnědých prasáků je v invalidním důchodu asi tak od třicítky - do práce jít je nikdo nenutí, a nikdo nepodmiňuje jejich příjem soc. podpor tím, že půjdou do práce - ani veřejně prospěšné práce nikdy cikáni nedělají, a neexistuje v ČR cikán - bezdomovec. Jen a jedině oni dostávají byty od obcí zdarma na příděl, a nejen to, ještě za ně obce platí nájemné. Cikánských zmrdů jsou plné kriminály, a jakmile zmrda pustí ven, hned pokračuje ve své zmrdí činnosti. Nebojí se vůbec ničeho, zákony pro ně neplatí, zákroky byrokracie jim nehrozí. Když své byty rozmlátí, nemusí nic uhradit - dostanou nové. Takové podmínky k životu, jaké mají v ČR cikáni, nemají migranti v žádné zemi, a není z toho úniku. Cikáni se v ČR silně rozmnožili, jsou sprostí, agresivní, strašně nás nenávidí ( za to, že ty zmrdy živíme,) a kdybychom jim přestali vyplácet podpory a dávky, začali by nás pobíjet na ulicích. Jejich odporné špinavé hnědé uřvané ženské, jsou vykrmené prasnice - každá přes metrák, pupky se na nich jen třesou, stejně tak vyžraní a pupkatí jsou dnešní cikánští samci. A ještě k tomu se jim nesmí říkat "cikán" vymyslelo se "rom" a kvůli nim se musela přepsat i pohádka o kocouru Mikešovi, a kvůli nim je zakázána písnička - oblíbené tango "Cikánka" ( cikánko ty krásná, cikánko malá) - my tady nadáváme na světové migranty, zatím tady máme nejvíc cikánů, co jich ve světě existuje, a žijeme v úděsném pokrytectví - jak to, že si tenhle rasismus proti bílým občanům v ČR nikdo neuvědomuje?

  OdpovědětSmazat
 20. Pokud hlasování v Radě proběhne kvalifikovanou většinou, nemá ani celá Vyšegradská čtyřka dohromady žádnou naději přijetí návrhu Nařízení zabránit. Nařízení je právní předpis, který bude platit přímo. Parlament na tom nemůže nic změnit. Případné neplnění je postihováno tvrdými pokutami EK.

  OdpovědětSmazat
 21. 9:18 To co jsi napsal jsou primitivni pomluvy, ktere nemaji nic spolecneho s realitou.
  Je videt, jaka velka desinformovanost vladne v Cesku !
  Trump je proti sankcim !
  Stavi plot na jizni hranici, ktery bude dlouhy
  5000 km !
  Je pro spolupraci s Ruskem, obchodni a ekonomickou !
  Nema rad Muslimy pro jejich terrorismus ! Kritizoval nekolikrat INVAZI barbaru do Evropy !

  Globaliste, NWO, Neoco's, ho nenavidi a jejich 6 hlavnich informacnich agentur na neho plive takovy hnuj jako to delas ty !
  Sexualni vysetrovani je nova zbran NEvzhlednych feministek. Ty hezke napadli Trumpa ve vytahu a dozadovali se jeho "attentions" , bez cehoz Americanky ve vetsine nemohou zit.

  Fanaticti levicaci, etnicka skupina vyvolenych (Neocon's) , cernosi (ne vsichni) Sorosovi Globaliste - to jsou ti, kteri ho brzdi v progressu a stejne se jim to nedari.

  Snad si nemyslis, ze milliony lidi, kteri ho volili uznaji nekoho jineho, kdyz bude NELEGALNE sesazen ?
  Budou zmatky !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:43

   Blbečků jako Honolulu je v USA víc. Doporučuji reportáž polského novináře o podobných magorech:

   https://a2larm.cz/2017/12/nedovoli-ti-ani-samolepku-s-trumpem/

   Smazat
  2. Honolulu, bylo by hezké, co tu o Trumpetovi píšeš, kdyby to nebyl exhibující samolibec, s kovbojskými móresy. Clintonová Hitlery byla sice pro nás horší, protože jsme ji už znali a věděli, co dokáže. Ale co se týká Trumpa, jsme denně nemile překvapování, jaký je to hadrák nebezpečný pro celý svět.

   Smazat
  3. Honolulu, nejsem neinformovany Čech, mám dobré zdroje informací, jako Zero Hedge.com, Rense.com, Quayle.com a další. Angličtina je můj druhý jazyk, žil jsem 45 let v anglicky mluvící zemi. Asi je to pro tebe překvapení ale nejsi jediny kdo umí anglicky.

   Smazat
  4. 13:22- co si to převést k nám? Není Zeman médií prezentován podobně? Jste závislý na názoru médií nebo znáte oba pány osobně?

   Smazat
 22. Vas narod zije v nedostatku, protoze musi vydelat na vase Cikany.
  Definice rasismu = UZAKONENA diskriminace. Rikaji cernosi a OSN ! Affirmative Action v Americe a privilegie Cikanu u vas je rasismus obracen proti vam Cechum !
  Kazdy duchodce u vas ma pravo jet na dovolenou na Floridu, na Hawaii, ci do Karibske oblasti - protoze pracoval cely zivot.
  Lumpove prerozdeluji ovoce jejich prace a duchodci nemohou jet ani do Vidne na strudl ! T.j. skandalni nespravedlnost ! Cesi NEDEJTE ! Nedejte se okradat !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, neotravuj s kavinama!

   Smazat
  2. 12,56
   Azzo Bassou,vrať se mezi africký opice kam patříš ty primivní nádobo výkalů!!!!!!

   Smazat
  3. Nežijeme v nedostatku, je zde všeho dost. A procentuálně je v Usa víc lidí žijících pod hranicí chudoby než u nás.
   Máš zkreslené představy o Česku a přitom si myslíš že nám můžeš radit, starej se o ten děsnej bordel kterej teď vládne ve SS a nech Česko na pokoji, vono to u nás nejak dopadne, ješte se nikdy nestalo aby něco nějak nedopadlo. Jestli dobře, nebo špatně je naše věc a ty do toho nestrkej rypák. Je vidět že jsi se poameričtil, Usa taky strká rypák do věcí do kterých jim nic není.

   Smazat
 23. Co se týká cikánů, tak to jsou naši občané. Narodili se zde a mají naše občanství. Žili tu jejich předci a spolupodílí se na osudech republiky. Je jen hloupostí tohoto státu, že více jak 60 letá pozitivní diskriminace z nich udělala co jsou. Tedy vyčůrané nemakačenky a pojídače sociálních dávek s úrovní primitivů a morálkou kriminálníků. Že je to rasismus a diskriminace majoritní většiny a dalších menšin je na snadě. Bohužel řekněte to dnes našim pravdoláskařským zástupcům. Nechtějí to řešit, ptorože by museli přijmout tvrdá opatření a vnější kritiku. Je podivné, že v demokratické, tolik proklamované společnosti si nějak nejsou lidé rovni. Čím to asi bude? Ta tzv. pozitivní diskriminace devastuje nejen vztahy mezi občany a cikáni jsou občané, ale hlavně devastuje toto etnikum jako celek a rovnocenné lidi a znevíhodňuje je do budoucna. Souhlasím s tím, že tento problém je uměle živen a věřím, že by se normálně dávno začlenili stejně jako větnamská komunita, čínská, ukrajinská a další. Podle mého názoru je s naší civilizací neslučitelná pouze islámská kultura, protože prostě její vyznavači mají od mala vytvořený blok k vnímání reality a tolerance k jiným vírám a naprosto jinou hodnotovou stupnici. To je neřešitelný problém každého fanatismu. Co se týká EU je potřeba jednoznačně říci, že se musí prosadit referendum o setrvání v EU a otevřeně říci občanům co znamená setrvat v tomto fašistickém koncentráku a co bude znamenat náš odchod pro nás a jak zabezpečit naši existenci po opuštění tohoto spolku zla. Propojit se s co možná nejvíce zeměmi hospodářsky mimo EU. To vyžaduje od našich politiků osobní odvahu a oddanost národu. To bohužel u těch prospěchářů a zbabělců nevidím. Navíc můžeme počítat s řadou naschválů a sankcí. Rovněž bude pak brutální tlak ze strany USA, protože EU jak je jasně vidět, je jen soubor jejich kolonií.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosto s Vámi souhlasím 13:01 . Jen jaksi vidím problém v tom prosazení referenda o vystoupení z EU . Babiš ho určitě prosazovat nebude . A Okamura ? Ten by ve volbách musel získat aspoň 61 % . A to se asi nestane .

   Smazat
  2. Za komoušů museli dělat a ve většině pracovaly. Západní demokracie podnítila jejich vrozený parazitizmus jako u všech zvrhlíků.

   Smazat
 24. 12:47 - kdyz ja budu nadavat, jako to delas ty, tak budu mazan. Ty mazan nejsi ! Jsi privileovany ! (FUJ ty politicka stetko !)

  Duvodu proc byl Trump zvolen je hodne, ale jsem tak casto mazan, ze je zbytecne je uvadet.

  Atlantu znam a je mi jasne, proc cele mesto volilo Trumpa ! Trump bude znovu presidentem, az budou pristi volby !

  (Mam rad Americany a rozumim jejich psycholoii. To, ze Atlanta nema rada Washington a jeste vice Ohio, me vubec netankuje ! To je kvuli obcanske valce v 19-tem stoleti. Tam maji stale vliv Konfederati.)

  Trump dostal prezdivku "BULDOZER, ktery projel nevestincem" ! A "personal" nevestince, jeci jako HOGS v pasti !
  (naguglujte - Hogs images - at vite, co je v anglictine hogs.
  U vas to zije take - asi !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, nás nezajímá, co ten tvůj idol "buldozéruje" v SS. Nás zaráží, jaký je to nebezpečný člověk pro okolní svět.

   Smazat
 25. Babiš před volbami tvrdil, že v ČR nechce žádné ilegální imigranty, ale nikdy netvrdil, že je sem nepustí.

  OdpovědětSmazat
 26. 13:18... Ono se ti to nelibi ? ? Muzes to necim
  vyvratit ?

  Ja jsem take duchodce u nas na Floride a mohu jet do Prahy zitra. Tak proc vy nemuzete jet k nam ? Hmmm ?
  Kraviny rikaz ty a ne ja ! Jsi RASISTA v praxi !

  OdpovědětSmazat
 27. 13:24 t.j. sorosova propaganda !
  On (Trump) je "nebezpecny" protoze chce s Ruskem mir !
  Jak Hillary tak Soros se dozadovali vojenskych akci proti Rusku a oni nebezpecni "nejsou" !

  Trump je take nenaviden na zaklade ETNICITY od tech, co "bojuji" proti rasismu.
  Podcenujete nase mozky. My vime vsechno !

  (T.j. sranda ! Demokrate zalozili v 19-tem stoleti KKK a svadi to na "rasisticke" Republicany ! Ja jsem mazan za "SPROSTARNY" a ti slusni jsou daleko vice sprosti.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu doporučuji se podívat na YT Negramotný cigán. Říká že jejich řeč je starohebrejština a svůj původ odvozují od Kaina a cigánkou prý byla i matka Ježiše a dokládají to genetickými testy. Chování mají skutečně podobné.

   Smazat
 28. 13:01 To delaji GENY ! To zavinila kralovna priroda !
  V genologii to nejsou ani cikani ani romove , ale DRAVIDIANI a Indie ma 4 skupiny Dravidianu !
  Tyto skupiny jsou geneticky daleko blize k Australian ABORIGINES, nez ke zbytku Indie !

  (T.zn. k Hindi, Urdu, Bengali, Marathi, Assamese, Sindi, Oriya, Pujabi, Kasmiri a Nepali !
  Ani jedna z tech skupin NEMA nic spolecneho s Dravidiany. NIKDY se vam neprispusobi. Jejich kmenova vernost je prikladna ! A vy je casem NEUZIVITE ! - Z tech vasi THEORII se jednou probudite, jako z opice po flamu !)

  OdpovědětSmazat
 29. 13:22 "HADRAK" ?
  Je velmi peclive oblecen ! Svym chovanim sice patri k americke aristokracii na kterou se vsak diva z vrchu pro jeji CLANINISHNESS. Nikdy nepatril do zadne spolecenske kliky, a to ani v Palm Beach !

  Svet Cowboy-ju, je uplne jiny svet nez svet
  New York-canu. Definitivne ma radej luxusni auta, nez kone. Snobove mu vycitaji jidelnicek - tak jako presidentu Reaganovi. Jidelnicek oblibeny pracujici tridou ! Napr. LAYS Clasicc (smazene bramburky) !

  Nikdy nepije a nikdy nekouril ! Zadne cigarety, zadny alkohol ! Hraje rad golf.

  Je velmi inteligentni, analyticky a strategicky !
  Sleduji kazdou jeho vetu a kazdy jeho krok ! Protoze zachranil Ameriku, pred lidmi jako Soros, Obama, Hillary a treba senatory Chuck Schumer, nebo John Mc Cain atd.

  Panove, nadavejte mi az se vratim ! Povinnosti volaji !
  Bye, bye now !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chlastá 12 plechovek diet coly denně, to je horší pro mozek než vychlastat flašku whisky, aspartám ničí mozek čehož je Trump přikladem. Zavislák na kofeinu s vyhnilým mozkem od aspartámu.

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-5163579/Trump-drinks-12-Cokes-watches-8-hours-news-day.html

   Smazat
 30. Oprava 14:32 : CLANNISHNESS !

  OdpovědětSmazat
 31. Bože,proč tě fotr nevyhonil do kanálu ty hovado vzešlý z lejna maxima?!

  OdpovědětSmazat
 32. Vy vzdy skoncite u nadavek ! (Napr. 14:43) !
  To nema ucinek, kdyz nereknete proti argument !
  Akorat ze sebe delate podradne blbce !
  (A kdyz vam odpovim, tak se citite dotceni a zacnete plakat, jako steky po sezone !) Vy nedonoseni prirodou osizeni chudacci - vy slabomyslni Hurvinci ! Stejne se vse obraci proti vam a t.j. pouze ZACATEK !

  OdpovědětSmazat
 33. Ty jsi neskutečně kokote Azzo Bassou!!!!!

  OdpovědětSmazat
 34. Honolulu odpověděl jsem na váš komentář výše.

  OdpovědětSmazat
 35. 15:04 - ty veris tomu so rika nejvetsi vul v Americe - JOE SCARBOROUGH ? Ty jsi opravdu ultra hlupak !
  12 Diet Coke by ho zabilo behem tydne !
  Zeres atrocitni propagandu a to nejprimitivnejsi co v Americe existuje. Jsi proste blb !


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevěřím co píše Joe Scarborough, to že Trump chlasta diet colu je ve spoustě jiných artiklů, blb jsi ty a velkej.

   https://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bostonglobe.com/metro/2017/12/12/trump-drinks-diet-cokes-day-what-does-that-body/DAQZzvud7T3hSeITkTNOtJ/story.html&ved=2ahUKEwjhnbHn54zYAhUTTo8KHWPvCmEQFjAPegQIARAB&usg=AOvVaw0GizMYcRDUnWCcSg3_JT5h

   http://www.newsweek.com/trump-drinks-12-diet-cokes-what-can-do-persons-body-744236

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.