Reklama

pondělí 25. prosince 2017

Ježíš se narodil v policejním státě

John W. Whitehead
25.12.2017 GlobalResearch, překlad Zvědavec

Vánoční příběh o dítěti, narozeném v jesličkách, je známý. V Římské říši, což byl policejní stát sám o sobě, bylo nařízeno, že má být provedeno sčítání lidu. Josef a jeho těhotná manželka Marie cestovali do města Betlém, aby se sčítání lidu zúčastnili. Jelikož v žádném hostinci nebylo volné místo, zůstali ve stáji, kde Marie porodila chlapečka Ježíše.


Ježíš se bohužel narodil v policejním státě, který se tolik neliší od narůstající hrozby amerického policejního státu. Když Ježíš vyrostl, nezdráhal se sdělovat pravdu mocným. Jeho učení skutečně v té době podkopalo politický a náboženský establishment. Nakonec byl ukřižován, což mělo být varování pro ostatní, aby nezpochybňovali úřady a mocenské síly.

A co kdyby se Ježíš nenarodil v římském policejním státě, ale místo toho by se narodil a byl vychováván v americkém policejním státě?

Ježíšovi rodiče by nemuseli cestovat do Betléma kvůli sčítání lidu, zaslali by jim 28 stránkový povinný vládní dotazník, do kterého by museli uvést své zvyky, informace o členech domácnosti, pracovní plány, atd.

Asi by se nenarodil v jesličkách, ale místo toho by se narodil doma. Rodinu by nenavštívili mudrci a pastýři s dary, ale rodiče dítěte by nejspíš byli donuceni odhánět sociální pracovníky, kteří by je chtěli stíhat kvůli domácímu porodu. Například jednomu páru ve Washingtonu odebrala sociální péče všechny tři děti poté, co sociální pracovníci vznesli námitky, že jejich dvě nejmladší děti se narodily doma bez odborné asistence.

Pokud by byli Ježíšovi rodiče neregistrovaní přistěhovalci, pravděpodobně by spolu s novorozeným dítětem skončili v ziskuchtivém soukromém vězení pro ilegály, a stala by se z nich levná pracovní síla, donucená pracovat pro takové korporace, jako je Starbucks, Microsoft, Walmart a Victoria’s Secret.

Když už by byl Ježíš dost starý na to, aby začal chodit do školy, vtloukali by mu do hlavy, jak dodržovat pravidla a poslušnost vůči státním orgánům, a zároveň by ho jen velmi málo učili o tom, jaká jsou jeho vlastní práva. Kdyby se odvážil vybočit z řady a chovat se nekonformně, zřejmě by na něj příslušník školní ostrahy použil elektrický paralyzér nebo fyzickou sílu, přinejmenším by však byl ze školy vyloučen v rámci školní politiky nulové tolerance, kdy jsou drobné přestupky trestány stejně přísně jako závažnější trestné činy.

Kdyby Ježíš zmizel na několik hodin, natož jako 12letý, jeho rodičům by byla nasazena pouta, byli by zatčeni a uvězněni za rodičovskou nedbalost.

Od okamžiku, kdy by se Ježíš dostal do kontaktu s „extremistou“ Janem Křtitelem, byl by na něj nasazený policejní dozor kvůli tomu, že je ve spojení s prominentním aktivistou, který je jinak nenásilný a mírumilovný. Od 11. září by byl pod dohledem FBI, která by aktivně prováděla dohled a operace, při nichž by shromažďovala informace o aktivistických skupinách v širokém měřítku.

Ježíšovy protivládní názory by jistě vedly k tomu, že by byl označen za místního extrémistu. Policie a bezpečnostní složky jsou vyškoleny v rozpoznávání známek protivládního extremismu během interakcí s potenciálními extrémisty, kteří sdílejí „víru v blížící se zhroucení vlády a ekonomiky“.

Zatímco by Ježíš cestoval od jedné komunity k druhé, zřejmě by ho někdo udal vládním úředníkům jako „podezřelého“ v rámci programu „Když něco uvidíš, řekni to“, který zřídilo Ministerstvo vnitřní bezpečnosti.

Nejspíše by mu nebylo umožněno žít jako kočovný kazatel, ale zřejmě by mu hrozilo zatčení za to, že se odvažuje žít v chatrči bez elektřiny nebo že přespává venku. Ve skutečnosti se zdvojnásobil počet měst, v nichž se uchýlili ke kriminalizování bezdomovců tím, že schválili zákazy táboření, spaní ve vozidlech, potulování a žebrání na veřejnosti.

Jelikož by vláda nahlížela na Ježíše jako na disidenta a potenciální hrozbu moci, nejspíš by mezi jeho následovníky nastrčila tajné agenty, aby monitorovali jeho činnost, nahlašovali jeho místa pobytu a vlákali ho do pasti, aby porušil zákon. Dnešní Jidáši - nazývaní informátoři - často dostávají pořádný balík od vlády za jejich zradu.

Kdyby Ježíš používal internet k šíření svého zásadního poselství o míru a lásce, zřejmě by na jeho příspěvky na blogu reagovali vládní agenti, kteří by se pokoušeli podkopat jeho bezúhonnost a diskreditovat ho, anebo by na internetu uveřejnili nějakou inkriminující informaci o jeho osobě. Minimálně by se mu nabourali do jeho webových stránek a sledovali jeho e-maily.

Kdyby se Ježíš pokoušel nakrmit velké davy lidí, hrozilo by mu zatčení za porušení různých nařízení, která zakazují distribuci jídla bez povolení. Například úředníci z Floridy zatkli 90letého muže za to, že dával jídlo bezdomovcům na veřejné pláži.

Kdyby Ježíš veřejně mluvil o tom, že strávil 40 dnů na poušti a že hovořil s ďáblem, byl by zřejmě označen za duševně chorého, zavřeli by ho na psychiatrickou kliniku, aniž by ho směla navštěvovat rodina a přátelé.

Kdyby se Ježíš pokoušel převrátit stoly v židovském chrámu a rozčilovat se kvůli materialismu náboženských institucí, byl by obviněn z trestného činu z nenávisti. V současnosti má 45 států a federální vláda zákony o trestném činu z nenávisti.

Namísto toho, aby ho zatkla ozbrojená stráž, vládní úředníci by nařídili, aby na něj a jeho následovníky provedla zátah jednotka SWAT - s použitím ručních granátů a vojenského vybavení. Každý rok provede jednotka SWAT přes 80 000 zásahových akcí.

Kdyby někdo nahlásil Ježíše na policii jako potenciálně nebezpečného, mohl by se tak Ježíš dostat do potyčky s policií - a být zabit - neboť jakékoliv chování, související s nedodržováním pokynů (trhnutí těla, vyslovení pochybností, zamračený výraz), může skončit střelbou. Otázky jsou kladeny později.

Ježíš, který by byl obviněn ze zrady a označen za místního teroristu, by mohl být odsouzen k doživotnímu trestu v utajovaném vězení, kde by byl nucen vykonávat otrockou práci pro korporace, nebo by také mohl být odsouzen k trestu smrti elektrickým křeslem nebo smrtelnou injekcí.

Tak či onak, jak uvádím ve své knize „Battlefield America: The War on the American People“ (Americké bitevní pole: Válka proti americkému lidu), ať už by se Ježíš narodil v naší nebo ve své době, stejně by zemřel rukou policejního státu.

Uvědomte si, že to, co se stalo oné hvězdné noci v Betlémě, je jen součástí příběhu. To dítě v jesličkách vyrostlo a stalo se mužem, který nezavíral oči před zlem, ale vystupoval proti němu, a my musíme činit to samé.

- - -

Jesus Was Born in a Police State vyšel 22. prosince 2017 na Global Research. Překlad v ceně 392 Kč Zvědavec.

79 komentářů :

 1. Ale papež říkal, že byli Josef s Marií vyhnanci, tak nevím, asi historka s tím sčítáním lidu do Vatikánu ještě nedorazila.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zákon o cizoložství a o povinném ukamenování cizoložnic Islám beze zbytku a úprav převzal z IUDAISMU. I když Židé v současnosti veřejně cizoložnice nepopravují ukamenováním, bylo to samozřejmé ještě dlouho po křížových výpravách do Palestiny, natož v době Heroda Velikého. V případě gravidity NEPROVDANÉ Židovky či Muslimky JE důkazní stránka věci jednoznačná, nezpochybnitelná.

   Marie se snad provdala za starého pěstouna Josefa až po porodu Ježíše, když jí Josef zvěstoval "vůli boží" aby se s ní nebál žít... přitom měl její život i smrt doslova v hrsti... protože prchali PŘED VYKONÁNÍM OHRANIČENÍ (čti ukamenováním cizoložnice po porodu) a využili cestovní boom a zmatky se sčítáním lidu - což byla ideální legenda pro zdrhání a skrývání se před pronásledovateli... řádní občané se jdou dát započítat mezi plátce daní.

   Jak k "tomu" došlo? Hymen není celistvý (žena by zemřela již při první menstruaci), ale perforovaný v jednom směru prochází menstruační výtok, v opačném pánský střik; je-li pánská výbava malá a měkká a hymen pevný a elastický, i dnes se stává, že jsou mnohé ženy skutečně deflorovány až v rámci prvního porodu. Žid Josef využil nevědomosti lidské, vystavoval Marii s jejím děckem a vybíral vstupné ve zlatě i v naturáliích.

   Je ve svatých Hadíthech dojemný příběh, kdy taková "Marie" přišla za Svatým Prorokem, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, s prosbou, aby na ní vykonal ohraničení...

   Posel Boží dal zavolat jejího příbuzného a nařídil mu, ať se o ni stará, ať je na ni hodný... a přivede ji, až porodí, k vykonání ohraničení.... a vroucně se modlil za její duši.

   Co když starý Josef, chudý, takže si nevěstu nemohl koupit, využil situace... a dal Marii NOVOU ŠANCI?

   K věřícím v oplodnění mužskými chromozómy vajíčko Mariina Andělem, či Duchem Svatým: ANDĚL, či DUCH SVATÝ SE MOHL PŘED AKTEM S MARIÍ OŽENIT A PAK HNED ROZVÉST... A NEDOŠLO BY K CIZOLOŽSTVÍ.

   O tom ale Bible nepíše, takže Marie otěhotněla cizoložstvím a její syn Ježíš byl BASTARD milosrdně adoptovaný Josefem. Jde tedy o první SVATOU SVOBODNOU MATKU.

   Smazat
  2. A o tom jsi musel tak dlouho """duchaplne""" plácat???!!!
   No potěš koště:-)

   Smazat
  3. 13.25 Košťata jistě opatrují vaše domácí ženy - jako motorkáři motorky. Jak by se bez nich dostaly na příští Valpuržinu noc na Čertovy kameny? ;-)

   Smazat
  4. Jako ty tvoje....stopem!!!!:-)

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Nepochopil jste obsah článku. Zbytečně naříkáte nad textem i diskuzí. Naříkejte spíš nad svou nechápavostí a omezeností. Doporučuji: přečíst si článek ještě jednou a pak si odpovědět na otázku - Proč to srovnání biblického příběhu se situací v USA?

   Smazat
 2. Ze zde napsaneho,vychazi,ze zivot v juesej je holyud !/s prominutim k vanocnim svatkum/

  OdpovědětSmazat
 3. Ježíš se narodil v létě, po žních. Betlehem není označení místa, ale času. Jen blbec by svolával sčítání lidu na zimu, lepší je sčítat tehdy když jsou všichni zaměstnání prací na poli a sami se o dožínkách slézají. Betlehem - dům chleba.

  OdpovědětSmazat
 4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 5. Nezlobte se, nevím, ten článek mi připadá v tuto dobu malinko uhozenej...Křesťanům přeji hezkou oslavu narození Páně, já oslavím slunovrat, že je dnes den už o nějakou vteřinu delší.Radost a pohodu v těchto dnech přeji všem a na chvilku se vykašleme na střílení, házení granátů a všechna ta příkoří. Zkusme se alespoň nyní kouknout spíše po něčem krásném, co lidi spojuje. Ono je na světě taky hezky. Váš M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vám tak isto prajem ničím nerušené vianoce a viac si pohovoriť s blízkov rodinov ako zabíjať čas na diskusiach,prajem šťastné a kľudné.

   Smazat
 6. Môže to biť pravda,kto bi ľudí naháňal na sčítanie ľudskích zdrojov ako je to v dnešnej móde písať lebo už nie sme ľuďia,bohužiaľ sme továreňské čísla zo svojimi číp senzormi v občianskich prevkazoch a v kredit kartách.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bratislavčan (Blavák)25. prosince 2017 11:29

   9:04 - Kulkovský, prezraď na seba - to si len taký sprostý gramatický nedouk alebo provokatér, ktorý úmyseľne naseká v jednej vete 7 gramatických chýb?! Veď nás Slovákov verejne urážáš z toho, že neovládame svoj materinský jazyk! UŽ SEM NIKDY NELEZ!!!

   Smazat
 7. Honolulu čekáme na Váš komentář k tomuto článku, který vyvrátí všechnu uvedenou zrůdnost systému kde žijete. Přece máte DEKLARACI , sic podle nějaké informace od určitého času nějakým kouzelným vloženým slovem zdeformovanou ale přece jen fungující a zaručující uplatňování demokracie na celém světě. Celý svět chce aby armáda jusej je ochraňovala před lží a nenávistí.

  OdpovědětSmazat
 8. S posledním odstavcem souhlasím.

  OdpovědětSmazat
 9. Autor toho podobenství nám tím přinesl i docela případné poselství. Mnozí jej pociťujeme stejně tak i po těch tisíciletích.
  Dalo by se říci, že nic moc se od té doby nezměnilo, snad jen technické prostředky používané k umlčení buřičů jsou sofistikovanějšími.
  ---
  Jen v jednom se malinko přeřekl. Ježíš se nerozčiloval kvůli materialismu náboženských institucí, ale jejich nenasytné hrabivosti a tolerovanému konzumerismu. Materialismus je zcela jiná (filosofická) kategorie ...

  OdpovědětSmazat
 10. Ježíšek Kristus se narodil při úplňku.

  Papežové po staletí tak překrucovali kalendář,
  až v dnešní době svítí katolickým svátkům
  z nebe symbol muslimů, srp měsíce.

  Že těmto duchovním to nedochází je následek úplného oddělení od Boha
  a zákonitost že dokola opakující se lež nikdy nebude pravdou.*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To o tom úplňku jsem nikde nečetl. Vy jste to..unknown ( neznalý)... četl (kde?) nebo je to vaše vlastní vylepšení biblického příběhu? A jaký by měl mít měsíc v úplňku vliv na všechny pozdější události? A co Ježíšovo ukřižování - taky za úplňku? A rozhodně nepřekrucovali kalendář papežové.Už jste viděl někdy kalendář z doby před sto lety - co tam bylo za jména a za svátky? Ne? Tak se příležitostně mrkněte. Kdo to všechno překroutil do dnešní podoby? A bude se muset překrucovat dál, aby se tam někam vešla všechna ta přiblblá americká křestní jména českých dětí, která jim dávají přiblblé úchylné "české" hvězdy ( viz Emma Smetana a další), co se strááášně stydí za své české předky. Já bych je nakopl do českého zadku - a honem rychle mazej i s frockem do Ameriky ty krávo! Nebo myslíte, že raději se z kalendáře vypustí tradiční česká jména jako Jiří nebo Václav, Anežka, Růžena, apod. ve prospěch těch amerických jmen dětí přitroublých hvězd? Nebo budou v každém řádku dvě jména? Oni za minulého režimu dobře věděli, proč tyhle hnusné extravagance zakazují, jako je prznit českým dětem jména, oni dobře věděli, kam až dokážou zajít přiblblé sebestředné hvězdy, i když je tehdy drželi dost nakrátko, zato teď vyvádějí jako pominuté - jako psiska utržená ze řetězu, a ještě to domovnické trubky a drbny v bulváru hltají. Což nikdy nepochopím.Že český národ nasraly církevní restituce, to plně chápu, a doufám, že političtí lumpové, šmejdi a krysy, které to zprostředkovaly, budou jednou viset, ale trefovat se kvůli tomu i do Ježíše - proč?

   Smazat
  2. 10:28
   Tady někdo koukal na Harryho Potrata,tam se při úplňku vyskytovali vlkodlaci.....

   Smazat
 11. Kdyby se narodil podobný Ježíš v dnešní době,byl by prohlášen za fašistu a také by ho ukřižovali.
  Ta snaha,znevážit tuto historickou osobu,znevážit jeho činy,je v zájmu židů-sionistů a když ho navíc ukřižovali,tak je snaha to všechno popřít,vymýtit z hlav věřících.

  OdpovědětSmazat
 12. Další hloupý článek, vyhledaných na jednom z ujetých webů, kterých si nikdo nevšímá, pracně přeložený a opět přenechán větší částí obyvatelstva bez povšimnutí. Dobrý materiál pro moje studenty, po vánocích to probereme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A vzniká i otázka, zda-li si i vás kdo vydržuje za navštěvování a komentování tohoto a dalších "ujetých" webů, kterých si ovšem již nikdo jiný "nevšímá", nebo jen tak z nutkavého niterného zájmu? ....

   Smazat
  2. ... jo, a studenty nijak nešetřete!, a hlavy jim po Vánocích řádně vymyjte!! Mají teď dost času, aby brouzdali po ujetém internetu, a co kdyby!??
   Vypatlanců není nikdy dost ..., to i naši havloidi by mohli dlouze povyprávět.

   Smazat
  3. Tento web za poslední týden navštěvovalo průměrně 37.500 čtenářů. Pro ohýbače mladých proutků, placeného bůh ví jakým zahraničním "sponzorem", je to samozřejmě nikdo.

   Smazat
  4. 10:43 kdesi tady jsem popsal, jak na tom byli „osvětáři“ vašeho typu, když „své“ studenty (tedy mou generaci koncem padesátých let) formovali podle oficiálních představ. Nudili, otravovali a byli směšní. Jenže, nikdo jim to nejen neřekl, ale ani nenaznačil, takže věřili ve svůj úspěch. A všechno bylo, ne v nepodstatné míře, docela jinak. Čím víc se budete se „svými“ studenty snažit, tím hůř dopadnete, protože agitujete prokazatelně falešně. Život je jinde.

   Smazat
  5. 10:43 Já bych tento web naopak označil jako jeden z nejlepších a děkuji tímto všem autorům za příspěvky. Úpadek SSA je patrný již několik let, proto se objevují články, které popisují otřesný stav tzv. "země neomezených možností".

   Smazat
  6. 10:43 Tento web je nejlepší a vymývání mozku se nemůže povést pokud rodiče vysvětlí potomkům jak to je. A komu se tu nelíbí tak ať jsem neleze.

   Smazat
  7. 12:21

   Ano, úpadek USA je velmi patrný, hlavně pokud vezmeme v úvahu fakta a ne vaše představy a bláboly :-D

   https://goo.gl/R3wrg2

   Smazat
  8. 13:21
   Za to bláboly zrzavy Coca-Coly stojí za to!!!!:-D

   Smazat
  9. 12,53
   Já vás nechci připravit o iluze, ale pokud o nějaké vysvětlení potomci budou vůbec stát.
   Škola má tu "výhodu", že do ní potomci musí chodit. A protože, krom formování osobnosti, se jejich kantoři spolupodílejí na jejich budoucnosti hodnocením množstvím přijatých informací, musejí si to potomci zapamatovat, ať už o to stojí, nebo ne.
   Za naše rodičovské pindy jim, bohužel, nikdo známky nedává. Tak že vysvětlovat můžeme, ale s velmi pochybným výsledkem.

   Smazat
  10. 13:21 Domníváte se, že nesplatitelný státní dluh je projevem blahobytu ? Já nikoli.

   Smazat
  11. vladimír hricák tak u nás v rodině to fungovalo.

   Smazat
  12. 11:05 No jó, Venco, ale z toho 200 x já a 37000 x šelomo-putleří "ussákující a havlobanderující" prd! A zbylých 300 návštěv je pár uslintaných penzistů včetně tebe:))) Jo a ještě Čeněk tu byl aspoň 100 x! Mimozemšťan ...

   Smazat
 13. Je velmi zajímavé, s jakou "osvětou" se člověk potká při čtení komentářů. Některé jsou přímo vzorem jasnozřivosti!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. také vás rozesmály tu "úplňky" a "Hetlémy"?

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. Kdo ví, zda se ten muž chtěl stát mučedníkem a po staletí být zneužíván mocichtivou, hrabivou církví a jinými kruhy v pozadí, toužícími po vládě nad lidem, po hromadění bohatství .....
  Možná jen chtěl v té velké skupině utlačovaných podnítit touhu zamyslet se a procitnout ze stavu poníženého posluhování vrchnosti. "Slzy, tekoucí mi po tváři nejsou mé, ale jsou vaše. Okovy mě poutající jsou okovy svazující vaši duši. Hleďte na mé utrpení a neplačte pro něj, plačte pro utrpení své a svých bližních."
  Každá dobrá myšlenka může být uchopena nehodným vykladačem. Je to odvěký boj dobra se zlem. Oboje je ukryto v lidské duši a povznésti se na vyšší úroveň znamená oprostit svoje myšlení od vlivu toho zlého v nás. Znamená to procitnout, soucítit s okolím a být imunní proti zcestným výkladům těch nehodných vykladačů.
  Zajímalo by mě, co bude 10:43 probírat se svými studenty ...
  Můžete mít klidné svátky a pohodu v duši, když někde na světě je utrpení? Zavřeme oči a budeme na chvíli v iluzi nádherného světa?
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, to jsou velmi dobré otázky a odpovědi. Děkuji za ně. Takto by měl každý správný "křesťan" přemýšlet a rozjímat.

   A přidávám jednu, která asi moc nepotěší křesťanskou komunitu. Nechci všechno zpochybňovat, ale přiznejme si - není náhodou ta postava Ježíše Krista jen postavou pohádkovou pro "dobro vyvolených elit ! ??? A to jen "díky" náboženství ?

   Smazat
  2. Nejlépe Vám to vysvětlí katolík Honolulu. Má ohromné znalosti o antice a žije v nejdemokratičtějším státě na světě.

   Smazat
  3. 13:01
   I vy vtipálku:-)))

   Smazat
  4. Rozhodně se mučedníkem stát nechtěl, a také se jím nestal.To jste si vycucal z prstu 11.25. A všem diskutujícím od shora až sem uniklo, že článek není prostým blábolem o Ježíšovi, ale že ke každé formě Ježíšova života a jeho počínání, je uvedeno synonymum současných reálných a skutečně praktikovaných společenských zákonů USA - které jsou šílené!!! Pokud jsou pravdivé - lidé tam vypatlaní být musí, protože v takové šílenosti by normální člověk žít nemohl. Prakticky za každé prdnutí tam hrozí člověku trest, to odebírání dětí rodičům je zcela neuvěřitelné, a toto se nazývá země neomezených možností - PROČ? Je to země plná omezených lidí, u nichž je jejich omezenost jakýmsi pudem sebezáchovy, protože jinak by tam nemohli žít. V takové přitroublé senkrůvně plné politických a prachatých ambiciozních vypatlanců? Amerika byla intelektuálně na jakési úrovni naposled, než zcela vymřeli pováleční němečtí a evropští zajatci, které američané natahali do své země - to byly ještě intelektuální mozky, to ještě měla americká kultura víz filmy a literatura slušnou úroveň. Pak už nastoupil hnusný brak a násilí, protože Američané jsou jen tupé lebky - jen zabíjet, chlastat, žvanit, předvádět příšery a theatrální pitomosti úplně odtažené od života, když má jít o romantiku a cokoliv. Vše naprosto přehnané a hnusné. Potřebovali by tam natahat Evropany, ale teď se jich už celý svět štítí. Mají, co chtěli. Ale diskuzním trubcům toto úplně uniklo - navážejí se do Bible, náboženství, Ježíše .. bože! Samej blb tady. Pochopil vůbec někdo smysl toho článku? Nebo myslíte, že píše o Ježíšovi?

   Smazat
  5. Vy znáte detaily příběhu o Ježíšovi? 16:02? Možná je to jen vymyšlený příběh. Kdo ví. My dnes neznáme pozadí současných dějů ve společnosti, natož před dvěma tisíci lety. Zprostředkované informace různých zdrojů, ovlivněných dobovými zájmy. Víte, možná není důležitá postava, možná není až tak důležitý osud Ježíše. Podstatná je myšlenka a to, jak ji uchopíte.
   Článek si vzal Ježíše jako příklad, jsou vánoce, takže .. je o Ježíšovi, stejně tak, jako je o Americe a o nás. My si pro klapky na očích nechali svoji zem rozkrást, necháme si ukrást i svoje soukromí a do budoucna třeba i domovy. O tom je článek .... o tom, jak se mocní dokáží sjednotit při rozdělování mas do skupin, zdánlivě rozličných zájmů. Jinak by stávající systém nemohl fungovat ....
   ABC

   Smazat
  6. Ano - a přesně tak jsem to pochopil i já.Že článek není prvoplánově o Ježíšovi, ale o příšerné totalitě, které jsou vystaveni občané USA, tudíž to blebtání o zemi neomezených možností je blebtání omezenců. A pokud jde o Ježíše Krista jako takového, četl jsem několik nuancí o jeho životě, ale ty se v zásadě od sebe příliš neliší. Ještě podrobněji jsou zpracované reálie o sv. Šimonovi, Judovi, Petrovi a Pavlovi, tj. některých Ježíšových učedníků. Samozřejmě nelze bazírovat na detailech - ostatně na těch nelze bazírovat ani na událostech starých sto let, dokonce i události staré deset let už se nepopisují pravdivě - natož pak těch starověkých.

   Smazat
 16. koukam jak tele na nove vrata co je tu zastancu katolizace naroda že propagadu flaterniku rozjela čete čro za penize neznabohu s agenty vatikanu je všeobecně znama pravda ale že je tolik znalcu neli přimych učestniku zrozeni kazatelu před tisity lety tak to teda vopravdu je hnus velebnosti

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není tu žádný zastánce katolizace národa. Legenda o Ježíšovi, který skutečně existoval, je považována za legendu, která se lidem zalíbila víc, než celá řada jiných, oplzlých a krvavých legend, jichž jsou plné knihovny, protože lidský život je doprovázen krvavými a hrůznými tragediemi. A důkaz o tom, že krvavé sračky se lidem líbí nejvíce, jsou právě diskuze. Hnusné krvavé články o tragediích a mukách, k nimž toho diskuzní duševní mrzáci nažvaní nejvíce.Ano, asi lidi ve všech dobách těšilo utrpení jejich spoluobčanů, viz jak se se zájmem dokázaly dívat na křesťanské rodiny trhané lvy - jistě okouzlující zábava, kterou lidem zprostředkovávali úchylní a opzlí císařové, viz mučení lidí, viz hnusné formy veřejných poprav, které měly mnoho čumilů, viz pálení čarodějnic apod. Zkrátka - co jsme dříve tak nevnímali - díky diskuzím je teď dokázáno, že zvrhlých, perverzních prasáků je v lidské společnosti fůra, a většinou se rekrutují z impotentů, nebo z frustrátů -prostě z úchyláků, neschopných normálně žít, a mít děti a rodiny. Politická spektra jsou plná takových hnusáků s poklopcem - proto taky svět vypadá jak vypadá. Tyto zmrdy nic nevzrušuje víc než mučení, zabíjení, zvrhlosti a oplzlosti, a protože mají peníze, dopřávají si to v podobě válek apod. Ke všemu zneužívají svoji politickou moc, kterou bohužel většinou mají a všichni beze zbytku by zasloužili provaz. Nebo včas vykastrovat - než jim hormonální zvrácenost z nedostatku přirozeného šoustání vleze na mozek. Tak tady nežvaňte o jakési katolizaci národa - v tom ohledu je dnešní člověk nemanipulovatelný. Jo takhle - začít žrát drogy, nechal se potetovat, a celé dny čučet do tabletu, tam to jde, ale katolizace? Jděte se vycpat.

   Smazat
  2. Jen tak na okraj: o existenci Ježíše a jeho ukřižování nejsou žádné historické důkazy.

   Smazat
 17. Nevím, co tu melete. Biblický projekt byl založen kvůli prosazení celosvětové lichvy a zotročení všech národů. K tomuto účelu byla také vymyšlena postava dobrého vousatého muže, který je systémem peskován až nakonec zahuben. To nám však nebrání svátečně zameditovat o stavu říše, která má patent na všechny pravdy světa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co to melete vy? Takový kraviny! Ježíš skutečně existoval, byl chudý jako kostelní myš, a právě křesťanství zakazuje lichvu!!! Přísně!!! Proto taky všichni lichváři byli jen a jen židi. Kupčíci, lichváři, darebáci. Ježíš se narodil, žil, a zemřel ve dvaatřiceti letech ukřižováním, právě proto, že poukazoval na neřádstvo, kupčení a lichvu ( asi jako náš mistr Jan). Ježíš se narodil jako žid, ale byl pokřtěn. Co vy tady žvatláte o "vymyšleným vousatým mužovi"? Vy blbče! Taky jste vymyšlený blbec? Ne -vy jste skutečný blbec. Statisíce lidí Bibli nečetlo, nezná ji, a nechtějí ji znát, což neznamená, že legenda o Ježíšovi je nepřitažlivá, a že my, Češi, si své vánoce slavíme jako narození "Ježíška" který rozdává našim dětem dárky, protože Ježíš chtěl rozdávat dobro. Proto mu v tom židi zabránili - ti dobro neuznávají vůbec. Jen zlo, lichvu, dluhy, utrpení z dluhů a vydírání. Viz Shakespearův Shylock-což zná možná celý svět. A což taky sedí.

   Smazat
  2. Ježíš není doložen v žádném dobovém historickém prameni! Možná jen hezká pohádka.

   Smazat
  3. Žvást! 15.51 - a pitomej! Existence Ježíše je doložena v řadě historických pramenů. Pohádku z toho potom následně udělali, ale jen pokud jde o jeho uzdravovací schopnosti, o možnost přeměny vody ve víno, o padání nebeské many, o jeho nanebevzetí.....v historii najdete detaily i o životě některých jeho "učedníků", a rovněž o Jidášovi, a šlo o skutečnou zradu za peníze, a Jidáš se skutečně oběsil na stromě zvaném "olše" nebo chcete tvrdit, že stromy s názvem olše jsou vymyšlená pohádka? Netušil jsem, že důchodci, kteří dřepí u počítačů celé dny s cílem se nějak zabavit v jejich osamělosti, jsou tak nesečtělí a hloupí.

   Smazat
  4. 15:13 V bibli je psáno, že zhruba po dvě generace vodily Židy po poušti a vtloukali jim do hlavy, že jsou vyvolený národ. Kam poté přišli, věnovali se lichvě, která byla v křesťanské Evropě zakázána. Nyní je lichva legální a biblický projekt je tedy úspěšný.

   Smazat
  5. Jidáše si Ježíš naopak vybral,nebyl to tudíž zradce,ale Jedinej z těch všech,kterej Ježíše chápali....To cernoprdelnici z něj udělali zmetka!!!!

   Smazat
  6. 17;39

   Těch 40 let tahání po poušti , mělo zcela prozaický důvod . Byla to genetická selekce ! Vše slabé a neodolné bětem 40 let zemřelo . Zůstali jen ti psychicky a fyzicky nejodolnější a ti se pak stali základem židovského národa.

   Smazat
  7. 16:09 - u veďte jeden jediný soudobý historický pramen, který by potvrzoval existenci Ježíše z Nazaretu, ukřižovaného. Doufám, že se od vás dočkám. A prosí, žádný "pitomý žvást".

   Smazat
  8. Taky si myslím, že to nebyl Jidáš, kdo zradil, ale někdo jiný, který to na něj potom hodil. Nejspíš Jan, který se Ježíšovi lísal na prsou a byl nejblíž k oné číši. Po ukřižování také chodil svobodně bez obav ze zatčení. Pravděpodobně se také později v převleku vydával za zmrtvýchvstalého Ježíše, a zřejmě si kvůli tomu i způsobil zranění, do kterých Tomáš vkládal prsty. Věřit ve zmrtvýchvstání můžou lidé starověku, ale ne lidé moderní doby, totéž platí o chození po vodě a dalších zázracích, které jsou zřejmě pohádkové alegorie anebo další podobenství, a nikoliv záznamy skutečnosti.

   Smazat
 18. "Ano, jsme judo-nacisti! A proč ne?" uvedl izraelský premiér Ariel Šaron v rozhovoru s novinářem Amosem Ozem.

  OdpovědětSmazat
 19. Článek je jeden z nejlepších, jaké jsem v poslední době četl. Jestli je jeho obsah pravdivý, a v USA se provádějí popisované šílenosti, je to děs a hrůza! Do toho má doba po osmačtyřicátém u nás hodně daleko. Nechápu, jak v něčem takovém mohou lidé vůbec žít, ale asi nevědí, že na světě existují kromě šílených USA také normální země, kde lidé mohou žít, a žijí normálně. Pokud jde o web - opět se nejvíce vyznamenávají novinky. Krev, násilí, požáry, tragedie, úmrtí a další šokové žvásty. Nikdy jsem nechápal a nechápu, jak je možné diskutovat k tragedii - třeba že se někdo zabil v autě. Co bych k tomu mohl žvanit? Ale diskuzní fórum novinek mně poučilo, že někteří moji spoluobčané žvaní a žvatlají kokotiny úplně ke všemu, a řekl bych, že zvláště tragedie je psychicky uspokojují nejvíce. Po takových článcích přímo prahnou - považuji to za anomálii - za druh zvrácenosti. Abych na Štědrý den a další svátky vykrmoval své čtenáře hnusy a tragediemi? Abych mocí mermo vyhrabával všechen dostupný hnus, abych ho mohl zveřejnit? Asi jsou tam v jejich redakci ( bývalé Rudé právo!!) zvrácení nýmandi, kteří nedokážou psát normální články. A další zvrácení nýmandi u počítačů ( obrovské množství hrubých chyb) to vyhledávají a radostně k tomu žvatlají. Může být taková společnost považována za normální?

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 22. Honolulu dejte komentář k uvedenému článku. Nevěřím že u Vás vládne takový teror jak uvádí autor. Máte přeci DEKLARACI podle nějaké informace záhadným slovem pokroucenou ale celosvětovou vojenskou osvětou stále šíříte jen dobro a klid. Všemohoucí Vám pomáhá a je to ve světě čím dál lepší. Brzy se asi dočkáme komunizmu.

  OdpovědětSmazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu opet jsi dopil lahev burbonu?Nebo ty tvi zlataniny nejdou cist.Smrt kongresu juesej !

   Smazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu,129 statu ukazalo tvemu presidentu holou prdel.Svet nepotrebuje jeho krvavy $!

   Smazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 27. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 29. Až na to, že žádný biblický Ježíš nikdy nebyl.
  Tak jako neexistoval žádný Šalomoun.
  Všechno to jsou rabínské výmysly a nesmysly. Příběh Ježíše je opsán z podobných starších vyprávěnek. Rabíni si sice dokázali vymyslet "dokonalého" člověka Ježíše, poloboha nebo dokonce boha, ale nedokázali si vymyslet nic o jeho dětství. To je totiž tvrdší oříšek, než by se zdálo.. Proto v Bibli nenajdete o Ježíšově dětství zhola nic. Kromě toho, že ve 12 letech šel do chrámu. A ani to není na "dokonalé dítě" moc přesvědčivé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Příběh Ježíše nebyl opsán :-) Proč ? Protože ty "starší vyprávěnky" asi popisují stejný příběh ale s jiným jménem.

   Víte , že univerzálně platí fyzikální zákony . Platí v každém čase , teď jako před 10000 léty :-)

   Stejné je to i s metodou duchovního vývoje člověka . Ta platí stejně nyní jako před 10000 léty !!!

   Z logiky věcí ! Připusťte , že v každém časovém období se mohl vyskytnout člověk , který dle časově platných univerzálních duchovních zákonů mohl dosáhnout stejných duchovních výsledků jako Ježíš , a stejně jako on , byl třeba i ukřižován , neboť i Zlo je stejné teď jako třeba i před 10000 léty .

   Nečtěte ty ruské "vševědy" , nic neví :-)

   Smazat
 30. Z Bible cernoprdelnici vyškrtnutí za ta léta vše,co se jim nehodilo!!!!!
  Úplně první vydání Bible neexistuje,takže se můžeme jen dohadovat....

  OdpovědětSmazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 33. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 34. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 35. A co tady předvádís ty,třetíhorni zmetku???!!!!
  Rozumného z tebe nikdy nic nevypadalo a teď už ani nevyžádané a jen dokola píšes hovadiny,který nemají žádnou signifikantní hodnotu,tak zavři hubu a mazej za sabesdeklem,smrkso dementni!!!!!

  OdpovědětSmazat
 36. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.