Reklama

neděle 31. prosince 2017

Masakr u Poraněného kolena


Petr Schnur
31.12.2017  Literárky
29. prosince 1890 zmasakrovala americká armáda v Jižní Dakotě na místě zvaném Wounded Knee (Poraněné koleno) na tři sta příslušníků indiánského kmene Lakota-Siouxů – mužů, žen a dětí. Jednalo se o závěrečný akt brutálního státního terorismu na posledních svobodně žijících původních obyvatelích USA; krvavou tečku v celé řadě masakrů, kterým předcházelo systematické porušování smluv, devastace životního prostoru a zdecimování celých kmenů zavlečenými nemocemi „bílé civilizace“.Tato genocida původních obyvatel, native Americans, stojí na počátku vzniku Spojených států, v ní se nacházejí jejich kořeny. Kdo chce skutečně pochopit moderní americkou politiku, ten musí otevřít tuto kapitolu, ze které vzešel mýtus nazývaný 'American Way of Life'.

Co předcházelo

Nelze prodat zemi, po které chodíme!“ Crazy Horse, Oglala-Sioux

Legendární bitva u Little Bighornu 25. června 1876, ve které spojené síly kmenů Lakota-Sioux, Cheyenne a Arapaho porazily 7. kavalérii pod vedením generála George A. Custera, znamenala sice morální i válečné zadostiučinění, v celkovém kontextu reálných sil ovšem byla labutí písní zoufalého ozbrojeného odporu indiánských kmenů severních Velkých plání (Great Plains). Zatímco početně omezené síly indiánských kmenů byly již tak zdecimované předchozími masakry, nemocemi a nedostatkem přirozené obživy, mohla americká armáda a oddíly dobrovolníků počítat s fakticky neomezeným přísunem lidských i materiálních rezerv.

Po Pyrrhově vítězství na Bighornu se zbytky oněch třech kmenů rozdělily a zvolily různé cesty útěku před pomstou americké armády, nicméně každý z nich se nacházel ve svízelné situaci.

Zatímco Sitting Bull a jeho Hunkpapa-Sioux zvolili kanadský exil, hledal Crazy Horse se skupinou svobodných Oglalů (druhá část tohoto lakotského kmene již sídlila pod vedením Red Clouda v rezervaci Pine Ridge) útočiště v pohoří Black Hills mezi rameny řeky Cheyenne River.

Poté, co americká armáda etnicky vyčistila Nebrasku, zůstal Siouxům kus země mezi 103. poledníkem a řekou Missouri: 35 000 čtverečních kilometrů (!), které úřady považovaly za bezcenné. Ale ani před nimi se bílá tsunami nezastavila. Nový proud vystěhovalců ze severní Evropy se valil přes rezervaci, což uvedlo do chodu novou mašinérii složenou z pozemkových spekulantů, vládních lobbyistů a armády coby exekutivního orgánu tohoto big businessu. Nastal čas plánovat zrušení i tohoto posledního útočiště svobodných lakotských kmenů.

Tanec duchů

Všichni indiáni musí tančit. … . Brzy příjde Velký Duch a přinese s sebou zpět divokou zvěř, mrtví indiáni povstanou k novému životu. … . Potom se všichni odeberou do hor, kde jim Bílí nemohou ublížit.“  Wovoka, prorok z kmene Paiute

Od října 1890, zhruba rok po rozkouskování poslední siouxské rezervace, se mezi indiánskými kmeny roznesla zpráva o proroctví paiutského medicinmana Wovoky. Jádrem jeho poselství s biblickými prvky bylo osvobození indiánských národů od bílé nadvlády, zmrtvýchvstání minulých generací, návrat stád bizonů a příchod velké potopy, která smete bílou invazi.

Ačkoliv Wovokovo poselství odmítalo veškeré násilí, které by vyšlo od indiánů, zachvátila vládní úředníky panika. Důvodem byla neschopnost nebo neochota „Bílých“ pochopit zoufalou situaci indiánů a beznaděj, která je zachvátila. Ale americké byrokraty alarmovala i politická dimenze celé kauzy: Tanec duchů (Ghost Dance) totiž spojil kmeny, které do té doby žily v tradičním nepřátelství. Paradigma vnímání světa anglosaského puritanismu, ve kterém je vše jiné a priori vnímáno jako ohrožení, vyvolalo paniku a vedlo ke klasifikaci tohoto spirituálního hnutí jako 'nepřátelský akt vůči Spojeným státům'.


Čankpe Opi Wakpala (Wounded Knee)

Na Zemi již nebylo naděje a zdálo se, že na nás Bůh zapomněl.. .“ Red Cloud, Oglala-Sioux

Po zavraždění Sitting Bulla v rezervaci Standing Rock 15. prosince 1890 zahájily americké úřady honbu na další potenciální „výtržníky“. Na jejich seznamu byl uveden i Big Foot, vůdce dalšího lakotského kmene Minneconjou, ke kterému se přidala skupina Sitting Bullových Siouxů ze Standing Rocku. Ve stejný den, 17. prosince, vydalo ministerstvo války příkaz k zadržení Big Foota a jeho skupiny tábořící u Cherry Creeku. Ten po obdržení zprávy o Sitting Bullově násilné smrti tábor zrušil, a dal se na cestu do rezervace Pine Ridge, ve které se nacházel Red Cloud s jeho Oglaly, poslední z velkých lakotských vůdců, v naději na jeho ochranu.

O jedenáct dnů později, 28. prosince, byla Big Footova kolona obklíčena čtyřmi oddíly 7. kavalérie, tedy toho oddílu, který padl u Little Bighornu a byl obnoven, a v němž ovšem i nadále žila trpká vzpomínka na krutou porážku.

Její velitel, major Samuel Whitside, sdělil siouxkému náčelníkovi, který bojoval s těžkým zápalem plic a krvácel z úst i nosu, že má příkaz indiány zatknout, odzbrojit a deportovat k jednomu z blízkých vojenských táborů. Whitside se ale nakonec po poradě se zkušeným stopařem oddílu, který majora varoval před možnými katastrofálními důsledky v případě okamžitého odzbrojování, rozhodl odložit akci až do vojenského tábora. Velitel, který přece jen disponoval pocitem lidskosti, dokonce nařídil lékařskou pomoc nemocnému náčelníkovi, kterého uložil do ambulantního vozu kavalérie. Navíc přikázal rozdat potraviny mezi vyhladovělé a promrzlé Indiány a dal dokonce k dispozici armádní stany těm, kteří žádné neměli. Teploty se v ony dny pohybovaly kolem -15°C.

Celá situace se radikálně změnila navečer, kdy do tábora dorazil zbytek 7. kavalérie a celkové vedení převzal plukovník James W. Forsyth. Nový velitel, který sloužil pod generálem Custerem, sdělil Whitsideovi, že má rozkaz transportovat Siouxy do vojenského vězení v Omaze. Kolem tábora byla rozmístěna moderní horská děla typu Hotchkiss, v oficírském kvartýru tekla proudem whisky.

wound-knee-telaNadcházející ráno zazněla vojenská polnice, indiánský tábor byl obklíčen kavaleristy na koních a oproti původní dohodě byl vydán příkaz k okamžitému odevzdání zbraní. Došlo k brutálnímu prohledávání stanů, při kterém byly ničeny i poslední osobní věci indiánů, a k ponižujícím osobním prohlídkám. Když jeden z mladých Siouxů odmítl vydat svoji drahou pušku, došlo k nepřehledné tahanici, ve které zazněl výstřel. Zda se jednalo o úmysl nebo nedopatření není jasné, známé je pouze to, co následovalo: okamžitá palba z armádních pušek bez ohledu na to, zda šlo o muže, ženy nebo děti. A ty, kterým se podařilo ze smrtelného kruhu uniknout, kosily hotchkissovy kanóny. Celková bilance masakru: na tři stovky mrtvých mužů a žen, dětí i starých lidí.

Mrtví zůstali ležet ve zkrvaveném sněhu a teprve navečer začala armáda sbírat raněné, kteří přes krutou zimu ještě dýchali. Ti, kteří krátce poté nevydechli naposled, byli dopraveni do blízkého episkopálního kostelíku, vánočně vyzdobeného a osvětleného hořícími svícemi. Kdyby potrhaní, krvácející indiáni uměli číst, mohli by se podivit nad poselstvím křesťanské lásky, hlásané z plátna visícího nad oltářem: “Mír na Zemi a pokoj lidem dobré vůle!“

Black Elk, který přežil masakr jako chlapec, v podobných „poselstvích bílé civilizace“ útěchu nenašel, jeho slova nepotřebují komentář:

Tehdy jsem nevěděl, co všechno skončilo. Když se dnes z vysoké hory svého věku dívám nazpět, zřetelně před sebou vidím všechny ty zkosené ženy a děti ležet roztroušené podél rokle nebo nakupené na hromadu, tak, jak jsem je viděl, když mé oči byly ještě mladé. A mohu vidět, že tehdy v tom krvavém marastu zemřelo ještě něco jiného, co zakryl padající sníh. Zemřel tam sen jednoho národa. Byl to krásný sen… . Kruh našeho lidu je rozbitý a rozpadlý, jeho osa již neexistuje a posvátný strom je mrtvý."

Epilog

V únoru 1973 obsadila početná skupina ozbrojených indiánských aktivistů z American Indian Movement (AIM) Wounded Knee, jejich akce trvala 71 dnů. Požadavek na odstoupení zkorumpovaného kmenového předáka Wilsona zůstal sice nevyslyšen, svět byl ale upozorněn na zoufalou situaci indiánů v USA. Americká vláda nasadila speciální policejní jednotky, Národní gardu, agenty FBI, obrněné vozy a odstřelovače, kteří usmrtili mladého příslušníka kmene Oglala. Buddy Lamont nebyl jedinou obětí policejního zásahu, akce Wounded Knee '73 ovšem opět pozvedla hlavy původních obyvatel, znamenala počátek postupného znovunabytí kulturního a politického sebevědomí nezávislého národa. Duchovní i fyzické spojení s vlastní historií spolu s pocity účastníků odporu tehdy vyjádřil jeden z organizátorů a vůdců akce, Leonard Crow Dog: „Nebojím se smrti, když zemřu ve Wounded Knee. Odejdu tam, kde jsou Crazy Horse a Sitting Bull, tam, kde jsou naši otcové.

Kdo dnes sleduje situaci severoamerických indiánů, ten ví, že se onen posvátný kruh pomalu, ale jistě obnovuje.

- - -

101 komentářů :

 1. Vypovídající je už první věta americké ústavy- Amerika je země přistěhovalců????? A proč to není také země původních obyvatel? Proč s nimi nepočítá tento "demokratický svobodný" svět?

  OdpovědětSmazat
 2. Jako protiklad bych uvedl několik faktů o Tambovském povstání. V letech 1920-1921 se tamní rolníci vzbouřili proti zločiným praktikám tehdejší státní správy. Vojsko povstání potlačilo a to snad i za pomocí chemických látek. Vojsku velel generál Tuchačevský, kterého později nechal Stalin popravit ale ne proto, že nechal zmasakrovat ruský lid. Odhaduje se, že v celé Tambovské oblasti bylo zabito 240000 lidí a to i posléze v taborech smrti.(zdroj Wikipedia)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vytrženo z kontextu událostí a ještě blbě!

   Smazat
  2. 8:10 "Vážený", odvoláváte-li se na Wikipedii, bylo by třeba citovat přesně a vše !! Jinak, zřejmě úmyslně, lžete ...

   Nemluvě o tom, že srovnávat genocidu Indiánů v USA s občanskou válkou v Rusku je zcela scestné ....

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Tambovsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
   https://aeronet.cz/news/souboj-stalina-s-trockim-proc-se-ti-dva-tak-nenavideli-cs-legie-v-sssr-plnily-ulohu-usa-ceske-vazalstvi-od-samotneho-pocatku-vzniku-masarykovske-republiky/

   Smazat
  3. Tambovské povstání nelze uvádět jako protiklad, protože nešlo o zabíjení původního obyvatelstva v rámci kolonizace. Tam šlo o úplně něco jiného. A ještě to máte vytrženo ze souvislostí. Rusové při kolonizaci Sibiře nevybíjeli původní národy jako přistěhovalci v USA. V zásadě platí, že do dnešních USA utíkal lidský odpad v převážné většině. Utíkali kriminálníci před spravedlností, dobrodruzi, zlatokopové, naivkové apod. Normální člověk tam nešel. Podle toho taky vypadá mentalita amerického národa, kde základem je mentalita vyvrhelů společnosti, kteří doslova ukradli původním obyvatelům zemi a za to je ještě vyhubili. A dnes ? Ti samí si brousí zuby na Rusko, protože to je poloprázdná země, zejména za Uralem. Nechápu, jak někdo může mít za svůj vzor mít USA a jejich tzv. hodnoty. USA jsou rakovinou planety.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 12:45 Ty jsi začal, studente s oslavou Silvestra zřejmě už včera. Možná jednou dospěješ. Ale rozum je definitivně v prdeli.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. 12:32 - to je zčásti pravda to o tom nehubení domorodců. Viz tento dobrý muž! - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Prokudin-Gorskii-19.jpg

   Ten pochopil výhody být součástí Impéria a naopak nevýhody klást mu odpor jak učinili turkmenští pasáci koz od Kaspiku a byli generálem Skobelevem zmasakrováni u Geok Tepe! Tento uzbecký emír se vzdal odporu a stal se vysokým hodnostářem Impéria s titulem "Výsost" a hodností generál-majora carské armády! A v Pitěru si nechal postavit dokonce palác! Jeho koncem byl až bolševický puč a následné obsazení Buchary Rudými pod velením Frunzeho. Pak musel uprchnout do Afganistánu, odkud řídil basmačský protibolševický odboj až do smrti v roce 1944. Více tu - http://www.vhu.cz/exhibit/ruda-armada-v-dobyte-buchare-1920/

   To právě o takových mužích jako tento emír se píše v románu Petra Krasnova Od dvojhlavého orla k rudému praporu, románu jehož hrdinové jsou ideálním příkladem ruského imperiálního vlastenectví, příkladem logiky „půda nad krev“, která byla charakteristická pro hraběte Vitteho, pro barona Ungerna-Šternberga, pro tajnou organizaci Baltikum, složenou z baltických aristokratů a do poslední hodiny oddanou carské rodině. A vyjadřuje v knize údiv nad faktem, v jaké míře si odvážně a ušlechtile počínali v roce 1917 Asiaté, Turkotataři, Němci a jiní Nerusové, sloužící tehdy vírou a pravdou carovi a impériu, sloužící Eurasii, půdě, kontinentu, a jak to kontrastovalo s mnohými přívrženci slavismu a panslavismu, kteří rychle zapomněli na Konstantinopol, na balkánské bratry a prchli z Ruska opouštějíce cara a vlast!

   Smazat
 3. Satan můžete to napsat správně?

  OdpovědětSmazat
 4. 8:10
  Pokud chcete publikovat nějaké Vaše články tak je publikujte. Ale zde jsou komentáře ke genocidě původních obyvatel Ameriky ziskuchtivými kolonizátory (zloději).
  Václav
  Jinak článek je velmi poučný. Díky.

  OdpovědětSmazat
 5. kdo zapoměl že proste obyvatelstvo je masakrovano napřič věky a napřič světem tak stači mrknout jak u nas řadili černoprdelni bratři a vatikanske vojska dnes tolik oslavovani stejně tak jak ono drahe rak-ousko či naše mila třeti řiše

  OdpovědětSmazat
 6. Článek je pěkný četl jsem o těchto událostech knihu.

  OdpovědětSmazat
 7. Jen bych doplnil věc, která se mi jeví důležitá. Když došlo k objevení Ameriky a začali odjíždět první nespokojenci, byl na britských ostrovech pro poddané zrušen zákaz vlastnit zbraň. Zajímavá náhodička. Tento zákaz je již dávno obnoven, přičemž člověk nesmí mít u sebe nic, čím by mohl někoho ohrozit.

  OdpovědětSmazat
 8. Třeba dodat že tyto zvěrstva se děli pod taktovkou církve*

  OdpovědětSmazat
 9. Indiani byli kruti vrazi , kteri zabijili nejen belochy, ale i jeden druheho.
  Je v poradku, ze se vsichni belosi spojili i pres rozdilne zajmy a znicili je. Proti Indianum bojovali i Spanele...Nekteri Indiani si brali zajatce jako zive cerstve konzervy.
  PORAD SI JEN VYMYSLITE nesmyslnou propagandu.

  7:41 ... v prvnim clanku Constituce neni psano nic o pristehovalcich , ale hlavne o svobode projevu !

  11:02..Dalsi lhani ! Cirkev Indiany civilizovala. Na zabijeni Indianu se soustredila domobrana a vojaci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 31. prosince 2017 11:33
   jo jo až je zcivilizovala.
   Naši zemi v současnosti také civilizuje*

   Smazat
  3. Blbeček trolíček, zlodej kričí chyťte zlodeja, že? To, že usáci vyvraždili milióny indiánov, že im ukradli zem, že sú to potomkovia vrahov a zlodejov,je známe dávno. Darmo tu budeš písať nehorázne klamstvá, to, že si sluha vrahov a zlodejov aj tak nezaprieš!

   Smazat
  4. Honolulu když vám na Váš pozemek vstoupí cizí člověk a začne tam stavět co uděláte? Platí to pro každého? Samozřejmě vyvolený katolík může vše. Ta Vaše DEKLARACE je jen podvod.

   Smazat
  5. Původní obyvatelé severní Ameriky byli divoši. Tedy krom malé části dnešní Arizony a Colorada, kde už došli do stupně barbarství a přiblížili se primitivní civilizaci (tzv. skalní puebla).
   Divoštví umožňuje na území USA přežít maximálně 30 milionům osob. Pak zemřou hladem. I proto se divoši mnoho nemnoží, protože je živí lov a sběračství a tudíž potřebují velký životní prostor, aby se uživili. To barbarství spočívající na pastevectví domestikovaného dobytka a pěstování divokých bylin či kopaničářství uživí až pětkrát tolik lidí! Jenže to už USA dávno taky překonalo. Pouze a jen civilizace, tedy společnost založená na intenzívním zemědělství uživí dvacetinásobek lidí než barbarství! Tedy až 3 miliardy na území USA! Což je ohromný potenciál, využitý zatím pouze z 1/10. Totéž v menším měřítku platí pro Kanadu a Austrálii (které jsou ovšem zčásti neobyvatelné). Lidstvo jako celek si nemůže dovolit ponechávat celé kontinenty divochům, je nás příliš mnoho na budování obřích rezervací pro "původní obyvatele".

   Smazat
  6. Tito divoši, jak tvrdí katolická církev,
   byli v úzkém kontaktu s Bohem.
   Měli zápisy až třicet pokolení staré a uměli se orientovat v souhvězdích.
   Kolik znáš ty svých dědů a pradědů a jejich otců ?*

   Smazat
  7. 10:31 To je prt platný, páč kvůli nějakým nezachovaným motouzům by již dnes neměla 1 (a potencionálně až 3) miliarda(y) x-tisíckrát vyspělejších lidí kde žít, to je podstata toho sdělení!

   Smazat
  8. :)) jsi vyspělí proto že musíš vydělávat peníze za které vše koupíš.
   Jinak v téhle vyspělé společnosti jsi na ulici kde v zimě umrzneš.
   Kdyby tě někdo odvezl do přírody,
   umřeš také kam až si vyspělí.
   Mentalitou lidskou jenž čiší tvé uvažování,
   jsi dobře převychovaný otrok.
   Podstata sdílení je svoboda národům a respekt kultur.*

   Smazat
  9. Unknown1. ledna 2018 19:12

   "Na nejzazší škále sociálního vyloučení – v případě bezdomovců – můžeme tento posun od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti zaregistrovat už i dnes.

   Ještě nedávno platilo, že v dobách prosperity bezdomovectví ustupovalo.
   Od poloviny sedmdesátých let 20. století bezdomovců v nejvyspělejších zemich přibývá v dobách dobrých i zlých.

   Dříve se předpokládalo, že bezdomovec je stejný jako ostatní, a pokud dostane příležitost bydlet, integruje se jako všichni ostatní. Dnes se má za to, že je to JINÝ TVOR. Tito tvorové nejsou zapotřebí, není možná jejich integrace, maximálně je můžeme učinit předmětem charity. Bezdomovci jsou vypuzováni z městského prostoru. Veřejná moc od nich čistí celé čtvrti, aby v nich mohl probíhat proces gentrifikace."

   JAN KELLER, Tři sociální světy, str.172

   Smazat
  10. 19:12 To je bezesporu tak. Právě proto nám nic jinýho nezbývá než se globalizovat. Vytlačení etnik přežívajících na úrovni lovců sběračů či pastevců ethnikem vybaveným schopností intenzívní zemědělské výroby se stalo nezb ytností pro přežití tak velkého množství lidí. Ale je tu jisté řešení! Lidstvo může být do 30-ti let znovuzrozeno, tedy začít znovu a lépe! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

   Smazat
  11. :))
   přeji panu Kellerovi aby přišel o zdroj příjmů ( práci ) a vzali si ho do parády exekutoři...pak by mohl psát z vlastní zkušenosti.
   Být bohatý není záruka moudrosti.
   Dokonce heslo ,,moudrý kdo dává, moudřejší kdo nebere,, v sobě skrývá veliké prozření.
   Nová společnost která jako svoje základní stavební kameny použije genocidu,
   nemá žádnou cenu. Z dějinných ponaučení nemá dlouhé trvání tahle novota.
   Nebudu vás nutit k moudrému uvažování,
   čas a váš osobní život je dostatečným
   ukazatelem pravdy*

   Smazat
  12. mimoriadne sa podarila christianizácia Južnej Ameriky - výsledkom sú kreolovvia - vydržia viac ako černoši a indiáni, popritom sú odolní voči chorobám - Mendel v praxi - autori Jezuiti -

   Smazat
 10. Jaké plyne ponaučení z výše uvedeného článku? Měli Indiáni právo bránit svoji zem? Kde udělali chybu? Co by se stalo, pokud by kolonizátory nenechali usadit a včas je zahnali zpět na moře? Prodloužili by svoji existenci o pár desetiletí?
  ABC

  OdpovědětSmazat
 11. 11:33 Člověče, četl jste někdy Vinnetoua ? Styďte se.

  OdpovědětSmazat
 12. Indiani se maji dnes velmi dobre. Nemusi pracovat - vlada je zivi. Umiraji v 35 letech na alkoholismus.
  Oni maji porad "zizen".

  -------------------------------------------------------

  Za zminku jeste stoji kmen CHEROKEE, puvodem z jihozapadu severni Karoliny. (Lesni indiani). Dnes na jihozapade Ameriky. Jejich zeny maji neobycejne pekne obliceje a jsou velmi nadanne na praci sestricek. Nemocnice je radi zamestnavaji. Oni jsou sami o sobe chodici ozdravovny !

  Americke dejiny jsou bohate a krute a zanechali v psychologi Americanu neco , co je v Evrope nezname.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. HOVNOluláku, nesnaž se! Stejně chcípneš jako bezdomovec a zahrabou Tě na krchově pro chudé!

   Smazat
 13. 11:40... Cetl a nevydrzel jsem u toho ! To napsal Nemec, ktery v Americe nikdy nebyl !
  APACHE kmen, ("Vinnetou") se skladal z 5 vetvi a vstoupil do dejin jako kmen nejkrutejsich vrahu. Oni zasadne belochy umucili , nikdy nezabili primo.

  Cela prvni vlna - colonie pristehovalcu (v Jamestownu ) zmizela bezestopi. Vsichi zavrazdeni i s detmi . Dodnes je archelogove hledaji. (Powhatan Indians z pobrezni Virginie.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:04
   ONI ten privandrovalej drek Indiani do vlastní země zvali????
   NEZVALI!!!!!!
   TAKŽE TY OKUPANTSKY SVINE DOSTALI JEN TO,CO SI ZASLOUŽILI.....ŠKODA,JE TEN UNTERMENSCH NEVYVRAZDILI ÚPLNĚ!!!!!

   Smazat
  2. 12:17 To nebyla jejich zem. Předtím tam žily jiné kmeny, které tito bestiální mordýři vyvraždili. Prostě zvítězila civilizace nad divochy, to je přirozené, kdyby tomu tak nebylo tak dodnes tu skáčeš po stromech jako ta vopice ... i když u tebe se ten rozdíl po pravdě moc poznat teda nedá :)))

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Kdyby to napsal pan doktor Stingl bylo by to věrohodný,ale ty pindy MADE in uASS nemají žádanou signifikantní hodnotu!!!!!!

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. 20:24
   Ty a základní škola????
   Ty idiot,vždyť nemáš ani rok pomocný!!!!!!:-))))

   Smazat
  9. 20:49
   No speciální školu máš určitě....vysokou pomocnou!!!!!:-))))

   Smazat

  10. Nač by mi to rudej prde, bylo? Mám speciální mateřskou školu ve stejt Wisconsin a to je stokrát informativnější než všechny kurzy mordochai-zederblumismu a PŠM cos kdy absolovoval dokupy a desetkrát kvalitnější než jakákoliv univerzita v Šelomí lhotě :))))

   Smazat
  11. Jenže na takový vzdělní ten tvůj hnilobnej škaredej vřed co ti místo hlavy raší mezi těmi komoušskými rachitickými ramínky zhmotnělýho šelomího prda nestačí. :D:D:D

   Cituju:

   Patrně nejsložitější vztah měli Apačové s Pueblany. Na jednu stranu od nich převzali zemědělství, výrobu keramiky, četné obřady i další kulturní prvky, velmi často ale usedlé Pueblany znepokojovali svými nájezdy, loupili jim úrodu, zajímali jejich ženy a děti. To se odráží i v jedné z možných etymologií slova Apač ze zunijského apaču (nepřítel, záškodník). V mýtech a pohádkách Hopiů, Zuniů či Keresů jsou Apači často prezentováni jako záškodníci, nadaní magickými vlastnosti a jejich nájezdy jako živelní pohroma.

   - https://cs.wikipedia.org/wiki/Apa%C4%8Dov%C3%A9

   A právě ti Indiáni v těch pueblech byli jediní na území USA představují jakžtakž civilizace. Ostatně jejich příbuzní v Mexiku a Guatemale civilizaci na nižší úrovni skutečně vybudovali a proto taky přežili! Tam převažuje indiánská krev dodnes! A to i v celé stření Americe a také v části té Jižní! Státy jako Venezuela, Kolumbie, Peru, Bolívie či Ekvádor jsou většinově indiánské. Proč asi! Páč tamní Indiáni dosáhli na úroveň zemědělské civilizace a státu! Naopak na karibských ostrovech a v jižní části Jižní Ameriky kde se nachází Argentina, Uruguay a velká část Brazílie už byli indiáni zcela vyhubeni, páč tam se živili buď lovem nebo pastevectvím v pampách a nemohli konkurovat bílým zemědělcům z Evropy. I od nás!

   Smazat
 14. Jaká minulost, taká přítomnost.

  OdpovědětSmazat
 15. Pouze na zasmani !
  Jednou jsem se kutalel s autem a probral se v nemocnici.
  Za tyden jsem se domahal propusteni a doktori to nedovolili, coz se mi nelibilo.

  Po tydnu prisla k me posteli sestricka KRASAVICE (Indianka) a rekla mi, ze mam navstevu.
  Nez jsem se vzpamatoval z prekvapeni , tak mi polozila do postele STENATKO, ktere se mi okamzite zakouslo do nosu. Cele oddeleni se smalo a vsichni meli dobrou naladu. Indianky / sestricky v nemocnici maji napady, na jake bych neprisel.
  (Ta stejna sestricka se postarala o propusteni cernosky, ktera nam menila obvazy.)
  CHEROKEE = maji sestricky, ktere maji HEALING POWER = lecitelky. Tyto sestricky , kdyz nekam jedou v jejich sluzebnich autech , ktere jsou oznaceny, RN* maji od vsech ridicu prednost i kdyz ji nevyzaduji.
  *(RN = registered nurse). Nastupni plat 60 K v prestiznich nemocnicich, ktery roste kazdy rok.

  I ty kmeny lesnich Indianu se vsak 19-tem stoleti zabijely vzajemne.
  Indiani byli zniceni infekcnimi nemocemi z Evropy, proti kterym nemeli immuni system. Proto to belosi vyhrali - diky Bohu !

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 20;38
   Od ty doby co existujou sudy a cisterny nepijes......ALE ROVNOU CHLASTAS!!!!!:-)))))

   Smazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. HALT DIE KLAPE PUSSYNKO ZUZOVA!!!!!:-))))

   Smazat
 18. "V roce 1924 bylo všem americkým indiánům uděleno americké občanství. Podle Markéty Křížové rozklad indiánské civilizace nebyl způsoben expanzí Evropanů, indiánské říše byly oslabeny a vzhledem ke svému násilnému a často zaostalému způsobu života byl zánik předurčen a proto byl nevyhnutelný. Podle Markéty Křížové celá kultura prérijních Indiánů je produkt styku s Evropou. Indiáni neznali např. koně, kovové zbraně, nože, korálky nebo kotle, v předkolumbovské době neměli jak ulovit bizony. Vyšší životní standard a větší bezpečí indiánům přinášely křesťanské misie. Při neúrodě pomáhaly ostatní misie. Misionáři se snažili zabránit nejhorším excesům – lidským obětem, mučení zajatců, kanibalismu, týrání manželek, ale i sirotků."

  "Nárůst indiánské populace se datuje okolo roku 1900, v roce 1970 žilo na území USA 0,827 mil. indiánů, v roce 1980 celkem 1,361 mil., v roce 2000 2,4 mil. indiánů a 1,8 mil. míšenců, celkem 4,2 mil. osob, v roce 2010 2,9 mil. indiánů a 2,3 mil. míšenců, celkem 5,22 mil. osob.[6]

  V dnešní době indiáni často žijí v jedné z 314 rezervací, které mají vyjednány smlouvy s vládou USA a mají i občanství té které rezervace. Rezervace spadají výhradně pod jurisdikci indiánské rezervace a neplatí na jejím území většina zákonů USA, včetně daňových povinností. Mimo rezervace jsou indiáni osvobozeni od daní v taxativně vymezené oblasti činností, nejznámější je provozování hazardních her. V roce 2001, indiáni provozovali celkem 290 kasin v 28 státech USA s celkovým příjmem 12,7 miliard USD. Vedle toho je kultura indiánů dotována z federálního rozpočtu, v roce 2001 celkem 9,4 miliard USD. Indiáni mají nárok na nespočet sociálních dávek a podpor, včetně zdravotní péče a školství zdarma, jsou přijímáni přednostně na univerzity. I přes tuto podporu, se je mnohdy nedaří integrovat do běžného života."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:56
   Z toho musí mít domorodci a vlatně oficiální vlastníci, ohromnou radost že okupanti jim přidělili pravo bý v |US sajrajtu doma. Nějak tak si to možná u nás představovali Habsburkové a Hitler.

   Smazat
  2. 13:22
   Zapomenuté,že pro Poseroutku byl HITLER GENTLEMAN....

   Smazat
  3. 19;30
   Nebo je mohli uSSAcky dreci humanitarne bombardovat ty hovnophuhu!!!!!

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 20:24 Jééé, šelomí prd je dokonce spisovnej:))) Nikdy nespim, pamatuj, my jsme na stráži, rasě podřadnej rudej odpade ...

   Smazat
  7. 20:30
   Ty nemůžeš spát,protože ti.na zachytce dávají 24 hodin denně skotský striky....hovnohulibrku!!!!!!;-)))))

   Smazat
  8. 20:40 Ty celej si jeden střik, ale z Putlerova vobřezanýho smrdutýho vohonu! :D:D:D

   Smazat
  9. Kuku retardo z GRAMOFONU,polepši se a nech si napsat něco novyho.....ty a myšlení se totiž snášejí jako olej a voda!!!!!!!!!!!:-))))))))

   Smazat
  10. 17:05 A co je "myšlení" u šelomího pšouka? Šíření smradu z putleří lejnolíhně? V tom případě souhlasím - mou prací je tento smrad rozhánět ...

   Smazat
  11. 18:24
   Sysifos si taky """"""myslel""""",že je nej....jak dopadnou víme ty uASSackej ASSHOLE!!!!!!!:-)))))

   Smazat
  12. 18:45 místo toho dokola stejnýho blekotání, lejnere putleryči, popřej svýmu fýrovi k svátku! Třeba ti dopřeje novou klávesnici s funkčním "R":))) - http://iks2010.info/?p=128679

   Smazat
  13. 19:50
   Ty seš holt rektosigmoideani nedodelek PornoJandoPussynky!!!!!:-))))))
   Emigranti v Mer-Kheli stanu by ti ten tvůj ASS pořádně kulturně obohatili,ale táta euroJando tě ty nabino nepustí!!!!!:-DDD

   Smazat
  14. Jak už jsem psal, místo toho dokola stejnýho blekotání, lejnere putleryči, popřej svýmu fýrovi k svátku (na již zde výše uvedeném linku! Třeba ti dopřeje novou klávesnici s funkčním "R" a poprvé tak tvý rudošská skřeky o neexistujících kapelách dostanu možná i logický smysl:)))

   Smazat
  15. 7,16
   Masnej vlas a podělaný tesilky z Plastickej havlopussynek......Hownwre debiloviči z Hulibrkostánu,je to pořád slabota!!!!!!!!!

   Smazat
  16. 9:13 Jj. přesně popsanej tenhlecten jevrejskej podržkufřik? - https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2014/09/27/14808.jpg

   Ty jeho tesilky myslím znáš dobře z obou stran! :D:D:D

   Smazat
 19. Podcenění imigrační politiky se nevyplácí.

  OdpovědětSmazat
 20. Tolik dobrodiní, co pro ty Indiány prokázala vláda USA si snad ani ti ubohé zbytky Indiánů nezaslouží. Velmi poučná a aktuální je řeč Sedícího Býka k národům Dakotů po jeho návratu od "Velkého Bílého Otce" ve Washingtonu (Nejstarší američané, str 86-87). T

  OdpovědětSmazat
 21. Jako v celém demokratickém světě jsou to zákony které využívají neziskovky a nastrčené osoby k obcházení zákonů a čerpání ze státní kasy.

  OdpovědětSmazat
 22. Pro úplnost uvádím rozuzlení sporu mezi p. prezidentem Zemanem a jeho oponenty ve sporu o tvrzení, že Ferdinand Peroutka nazval Hitlera gentlemanem, v souvislosti se zabráním našeho pohraničí. Článek byl nalezen v Čapkově vile, v časopisu Přítomnost, Ročník XV, 28. října 1938, ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ.
  Pokud si vzpomínám, tvrdil p. prezident, že si vybavuje, že článek byl umístěn na stránce vpravo dole.
  A tam také je.
  V našich médiích mi asi ta zpráva nějak unikla.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:04
   "Pro úplnost" k historii vyhlazování Indiánů?!

   Jinak k tomu "rozuzlení":

   „I vytvořil jsem ‚zvláštní vydání‘ časopisu Přítomnost z 28. října 1938. Tedy – jen první list, ba ještě méně, pouze první stranu, a i z ní jsem nakonec kus odtrhl. Vyzkoušel jsem si o víkendu na několika vcelku inteligentních lidech mezi 24 a 61 lety, že tento vtip na jedno použití chviličku funguje: ‚Počkej... Kdes to našel?‘ Sotva dotyční vzali papír do ruky, zasmáli se: takto tři čtvrtě století stará stránka časopisu věru nevypadá (gramáž), Čapek by nenapsal ‚zákony zůstávaj v platnosti‘, Peroutka by se nepodepsal Ferdinad. Atd. V mém nejbližším okolí byla taškařice shledána poněkud dětinskou, nicméně neškodnou,“ píše autor v textu pro server Týden.cz.
   Se svým výtvorem odmítal jít na Hrad a žádat o sto tisíc, protože by to byl podvod. Jemu prý nešlo o podvod, ale o žert. Postupoval přitom v duchu Ferdinanda Peroutky, jenž skutečně napsal, že humor vyplňuje v chápání života ty mezery, jež zanechává vážnost. Stalo se tak v textu z roku 1931 s názvem „Autor v offsidu“. Podvodný text zanechal v pokoji, kde ho za chvíli objevil bývalý starosta Prahy 10, a rozjel se úsměvný kolotoč.

   Zaznělo však i vážné varování. Radnice Prahy 10 chce prý po „žertéřovi“ požadovat úhradu nákladů na expertízu. A autor podvodného textu se ptá na jednu věc. „Pardon, co bude podrobeno expertize? Ten papír, nebo mentální způsobilost lidí, kteří by jej snad chtěli považovat za pravý? Radnice Prahy 10 ať to dobře zváží.“
   PRAMEN: Parlamentní listy 3. července 2015 -
   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Autor-falesneho-Peroutkova-clanku-promlouva-Vedeni-Prahy-10-nebude-rado-382449

   Smazat
  2. No meziválečná čísla časopisu Přítomnost jsou digitalizována a všem veřejně přístupná, je možné číst nejen Peroutkovy články, ale i jeho odpovědi na dopisy čtenářů Přítomnosti... čili nestojí vše jen na tom, zda existuje nadpis nebo věta "I Hitler byl džentlmen", bažina je mnohem a mnohem hlubší, než jak ji kdysi pan Zeman naznačil. Nedokážu pochopit, že leckteří "antizemanovští" novináři sami nevidí, jak směšní a trapní jsou třeba právě v této otázce svou neznalostí.

   Smazat
 23. Možná jsem přehlédl konečný účet masakrů bílých kolonistů v Americe na Indiánských národech! Ale údaje USA hovoří o 160 milionech a kanadské o 190. Zdá se, že holokaust 6 milionů židů bal proti tomu "prkotina". A snad proto se nám dnes servíruje, že takové "prkotiny" jsou jen laskavým během dějin. Tak kdysi nacisté vyhlazovali židy a okupovali cizí země, dnes obráceně židé okupují cizí zem a vyhlazují její obyvatelstvo. "Normální", že!
  Paní Křížová se nás snaží přesvědčit o čiré nahodilosti kolonizace Ameriky bílými a vyhynutím indiánských národů. Jen alkohol a infekční nemocí, které bílí mezi Indiány zanesli, pozabíjeli miliony Indiánů. Války další. Snaha vyhnout se bílým odpovědnosti za vymření původního obyvatelstva je zcela směšná. Ostatně poučeni a "potěšeni" grandiózní genocidou Indiánů se pustili bílí do genocidy černých v Africe - kolik milionů obětí bylo při lovech otroků? Kolik při jejich transportu horším, než byly transporty židů do Osvětimi? Kolik při "výchově" karabáčem na plantážích kapitalistů? A to vše bylo dílo těch, kteří se pyšnili a pyšní křesťanstvím!!! Ostatně snad většina těch vraždících "božích dcer a synů" byla vyškolena doma v Evropě v honech na kacíře a čarodějnice.
  Nevěřím, že lze Svět zbavit lidských jatek, pokud nebude zbaven občanské nerovnosti či nerovnoměrnosti. To se proklamuje snad od antického Řecka, ale není v dohledu.
  Ad 17.09 Dobrý fór, jenže to by musel autor narazit na lidi podobné mentální kondice a kde že by se v českém prdisvětě vzali? Jinak ovšem nic nemění, že náklonnost k Hitlerovi Peroutka projevil opakovaně. Ale nebyl tehdy sám, vzpomeňme bratry Poláky s panem Bekem a Pilsudskim, či Francii s panem Daladierem, Británii s panem Chamberleinem, i Kennedyho - USA velvyslance - jak ti všichni se miliskovali k nacismu a Hitlerovi!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 19:27
   Tys tam byl ty Custere,že seš tak chytrej???
   Prostě a jednoduše.....indianskou zem ukradli ty přistěhovalecky svině,který mají doteď plnou držku demokracie!!!!!!!
   Už tomu ty hovnophuhu rozumis???!!!!

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Kde se schází duchovní elita českého národa?
   Na Nové republice.

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. holokaust 6 milionů židů bal proti tomu "prkotina". - a to vám kto natáral tú cifru ??? - podobne ako v Birkenau - po vojne - prvá pamätná doska -
   - tu zahynulo 4,5 mil.
   druhá -
   - tu našlo svoju smrť 2,5
   - tretia -
   - najmenej dva mil. židov
   štvrtá
   - tu zahynulo viac ako milion židovských občanov a iných národností
   dobré nie ?
   a ešte tú rozprávku o Cyklone B

   Smazat
 24. Koukám, že téma tu vyvolalo pěknou řežbu - úplná exploze ušlechtilých myšlenek příslušníků urozených vrstev. Co kdyby si Nová republika otevřela novou rubriku "Arijský boj"?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trefil jste to dokonale - hlavně tu "explozi ušlechtilých myšlének příslušníků urozených vrstev"... na diskuzích napříč diskuzním spektrem se vyskytují převážně vrstvy urozených důchodců s ušlechtilými myšlénkami - jeden ušlechtilejší než druhej.

   Smazat
  2. Jen vy dva veleduchové se vznášíte nad vodami, že?!

   Smazat
 25. Ve skutečnosti Indiány zmasakroval Putin na objednávku Rotschilda. A KGB pak zfalšoval všechny dokumenty a všichni americký profesoři jim to sežrali.

  OdpovědětSmazat
 26. A to jsme se ani nedostali na masakry v Jižní a střední Americe.
  Na masakry v Asii, a na blízkém východě.
  Tam také agnglo, španělsko, pordugalsko,německo a holandsko lidumilové masakrovali ve velkém původní obyvatele.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to ďáli všichni, Japonci, Mandžurové, Rusáci i my! Lemúzi a Lučané by mohli vyprávět!

   Smazat
 27. zabudli ste na germánov a Lužických Srbov a Vatikán na Ukraine

  OdpovědětSmazat
 28. A na USA na Srby, včetně Srbů na Kosově.
  Morave

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.