Reklama

neděle 24. prosince 2017

O ekonomii rozumné, politické a zpolitizované: Rozhovor s Josefem Mrázkem (II. část)

23. 12. 2017
Pokračujme v rozhovoru O ekonomii rozumné, politické a zpolitizované: Rozhovor s Josefem Mrázkem (I. část)
Od vytunelování OF jsem se dostali ke zlaté době české privatizace a mafiánského kapitalismu, kterému tehdy kralovala ODS a Klausova parta. Jak to vlastně všechno začalo?
Vrcholila doba, kdy aktivní složky společnosti zaujímaly nové pozice. Komunističtí funkcionáři dokončovali výměnu politické moci za moc hospodářskou a byli při tom docela úspěšní. I s principem vedoucí strany vstoupili do ODS. Přesvědčení socialisté byli zatlačeni do role viníků a jako obětní berani zbaveni mnohých práv. Chamtivci a asociálové se účelně spolčovali.

 
Produkující občané se marně rozhlíželi, kdo by se zastal sociálních práv, již i jen slovo “sociální” bylo na indexu, všechno správné mělo být “pravé”. Probíhal proces transformace české ekonomiky na tržní variantu, bohužel s chybami. Ochranu společného vlastnictví vystřídalo adorování priviligovaného soukromého vlastnictví rychle množeného divokou i soustavnou privatizací a sprostým kradením.
V té době byli za ekonomy pokládáni i ti, kteří neměli potřebné schopnosti, mezi nimi, bohužel, I dnešní prezident Zeman, který ovšem je vynikající jako prezident, pokud není třeba zakročit proti zvůli ČNB. To nikdo jiný nemůže udělat. V ekonomických kruzích je neschopných, nebo zlovolných aktérů většina a tak ty dobré přehlasují, což je osudné, zvláště když dojde na problémy národohospodářské. V dosavadních vládních ideologicko-politických bandách se zatím nikdo neprosadil jako skutečný národohospodář. 
Takže Zemanova ekonomická politika vám nesedí?
Zemana jsem volil za prezidenta, protože nevidím nikoho, kdo by byl v této roli prospěšnější pro stát. To si někteří neuvědomují a říkají, že sprostě mluví. A myslí si, že to je moc důležité, ale není,  i když se to někomu nemusí líbit. Je to ale nebezpečné tím, že na základě této záminky někteří budou volit Drahoše. Nechválím Zemanův styl, ale je to mnohem lepší, než hladká falešná slova. Udělal ekonomické chyby, ale z kandidátů na presidentství je nejlepší. 
A nebylo vytunelování bank a jejich prodej na Západ spíše vinou Klausova bankovního socialismu? Banky byly přinuceny dávat úvěry, u kterých se od začátku vědělo, že je nikdo nezaplatí.
Tento smutný příběh má dvě fáze. První z nich je vy tunelování bank, o kterém se zmiňujete. Potom ovšem mělo následovat vsazení účastníků první etapy za mříže, sanace a pokračování státního vlastnictví s novým vedením poučeným těmi mřížemi. Místo toho následovala kardinální chyba. Každý soudný člověk by měl vědět, že předáním i jen částečně sanované a nebo dokonce zcela solventní banky cizině prakticky zadarmo vznikne taková ztráta, že se nedá ničím omluvit. Sanace těch bank se nedala ušetřit, ale neměly se stát nástrojem trvalého vysávání státu. Jejich zisk není patřičně regulován a plyne jen do ciziny, je to posttunel, i když prý je to zcela legální. 
Jenže oni asi Klausovi řekli, že když ty banky zkrachují, tak velké fabriky, tedy těch pár, co v té době ještě bylo, nebudou mít na financování provozu, platů a důchodů. Lidé by přišli o úspory a Klause by svrhla další sametová revoluce.
Banky bylo nutné ozdravit (sanovat), ale ne odevzdat je do ciziny. A připomeňme, že v té době centrální banku ještě neřídili neoliberální banksteři jako je to dnes. Stačí se podívat, co dnes ČNB provedla devalvací koruny, to je pseudolegální krádež století. Ale vidíme na tom, jaké možnosti být naopak užitečná, centrální banka má, ale bohužel je v cizích službách.
Vraťme se do minulosti. Centrální banka mohla úvěrovat a dozorovat poškozené či insolventní komerční banky, ale neudělala to. V roce 1995 vycházel prominentní časopis na křídovém papíře, který se jmenoval Parlamentní zpravodaj. Byl to měsíčník a vycházel pro potřebu poslanců a senátorů. To bylo jejich periodikum, tam měla být jejich stanoviska a analýzy pro ně. Podařilo se mi do tohoto časopisu dostat článek v dubnu 1995. Analyzoval jsem tehdejší a dodnes trvající katastrofální přístup k měnové politice. Od samého začátku byl Zeman zastáncem toho, že se máme orientovat na export. Já jsem psal, že to nebylo dobré vzdát se soběstačnosti, kdy jsme byli schopni skoro všechno vyrobit a vypěstovat sami. Podívejme se na Rusko, které dnes touto politikou poráží tak zvaný Západ. Byli jsme schopni existence téměř nezávisle na okolí a za lepších podmínek, než mělo a má Rusko. Vzdát se vnitřního trhu? Všechno orientovat na vývoz při tak katastrofálním směnném kurzu v porovnání s kurzem kupní síly? To je prostě  zásadně špatně. V tomto bludu Zeman ještě setrvává, ovšem jeho konkurenti asi ani nevědí, že ten problém existuje.
Já bych se Zemana zastal, protože on dneska tvrdí to, že bychom měli vyvážet věci s vysokou přidanou hodnotou a nechce, abychom byli jen montovna. Ale socdem i za jeho vlády prováděla cílenou politiku znevýhodňování domácích výrobců oproti zahraničním. Dneska sklízíme důsledky.
To řekl, ale museli bychom je nejdříve vyrobit, což nemůžeme z důvodu ztráty závodů a jejich programů při špatně provedené transformaci. To je jedna ze tří hlavních příčin, proč je naše průměrná mzda o tolik nižší, než třeba v Německu nebo v Rakousku. Ale těmi příčinami se nikdo nezabývá. Já jsem to sice ve 2-3 článcích rozebral. Ale kdo dnes čte ekonomické analýzy uveřejněné na nezávislých webech? Ti politicko-ekonomičtí lidé zlé vůle nemají zájem to číst a ostatní z kategorie hodných a neznalých nevědí, že to mají číst. Takže to nečte vlastně nikdo, kdo by se poučil. 
Teď ale děláme rozhovor pro e-republiku. A tu čte přece jenom jiná, i když celkem malá sorta přemýšlivých lidí.
Tak ty příčiny ještě stručně probereme.
1. Hrubý domácí produkt (HDP) připadající na jednoho občana klesl vlivem špatně provedené transformace národního hospodářství po roce 1989 a zločinné privatizace na asi 70 % původní hodnoty, protože je dosahován činnostmi s přidanou hodnotou v průměru o dost menší . Není to tedy leností nebo neschopností pracovníků, ale větším zastoupením méně placené práce. To je objektivně existující důvod pro průměrnou mzdu ve výši 70% průměrné mzdy ve státech jinak srovnatelné úrovně (Německo, Rakousko)
2. Ani tyto v průměru nižší mzdy však nejsou vypláceny v plné výši, protože zaměstnavatelé zneužívají velmi nízké nominální ceny práce před rokem 1989. Za komunistů o mzdách a platech totiž rozhodoval stát, a ten z té části HDP, která připadá na odměnu za práci, vyplácel na mzdách jen asi dvě třetiny. Zbylou třetinu používal na benefity, kterých mohl využívat každý občan, takže to byl v podstatě nepodmíněný základní příjem o kterém se teď občas mluví. Ten nebyl vyplácen, ale poskytován jako levná doprava, levné bydlení, bezplatné školství a zdravotnictví, dotace na kulturu a sport, rekreace, levné potraviny, voda, energie, oblečení, péče o děti atd. Tyto benefity po roce 1989 zanikly a tuto ztrátu ještě zvýšilo zdražení obsahu těchto benefitů během privatizace o zisk poskytovatelů příslušných služeb. Přesto nedošlo ke kompenzaci odpovídajícím zvýšením platů a mezd. Zaměstnavatelé v nově vzniklém soukromém sektoru se chopili příležitosti zneužívat nízkou nominální cenu práce a bylo to snadné, protože odbory nefungovaly, byl dostatek nezaměstnaných a hlavně, ani ve sféře státního vlivu se nic nekompenzovalo. Výsledek je ten, že místo na zmíněných 70% německé či rakouské mzdy se dostáváme na 42%. Nevyplacená část mezd zůstává zaměstnavatelům jako bezdůvodný zisk navíc.
3. Ovšem, pojednáváme o platech a mzdách v korunách, a když chceme srovnat jejich kupní sílu po vyměnění za eura, musíme použít kurz stejné kupní síly a ne směnný. V roce 2013, ještě před zničujícími intervencemi ČNB byl podle OECD poměr obou kurzů 17.6 : 25.5 = 0.69 , takže kupní síla průměrné české mzdy utracené v Německu byla 0.42 x 0.69 = 0.29 kupní síly průměrné německé mzdy, to jest 3.45 x menší. Ovšem utracena doma, bez kurzové ztráty, měla kupní sílu “jen” 2.4 x menší. Intervence proti koruně a podobné manipulace s eurem tyto poměry ještě zhoršily a jejich následky i po skončení intervencí přetrvávají. Nekalé plány vycházejí
Takže Západ doženeme v české verzi zločinného kapitalismu tak za tisíc let. A to jsme měli v 60. letech zhruba stejnou životní úroveň jako v Rakousku.
Nízké mzdy jsou údajně ekonomicky zdůvodněny, ale nejsou, viděl jste snad, že by se naši tak zvaní ekonomové zmohli aspoň na takové vysvětlení, jaké je ve výše uvedených třech bodech ?  A to je jen část problému. Velká většina podniků působících v ČR má zahraniční vlastníky. Nejen obvyklý zisk, ale také bezdůvodný zisk z nevyplacených mezd odchází do zahraničí, aniž by byl přiměřeně zdaněn. Ten bezdůvodný zvláště vysokou sazbou. A nejen to, jsou li vypláceny jen dvě třetiny mezd, také odvody na zdravotní a sociální pojištění jsou jen dvoutřetinové. Měly by být o 50% větší, než jsou. Potom by bylo dost peněz na solidární zdravotnictví, ne 7%, ale kolem 10% HDP, lepší důchody a dávky. Naši asociálové dovedou vymýšlet spoluúčasti, poplatky, jak neopravovat zuby, jak omezit maminky a děti a krátit důchody, ale nevšímají si, že každý rok stovky miliard korun neprávem opouštějí naše hranice, aby usedly na konta těch chytráků, kterým nás skoro zadarmo vydali hlupáci, které už málem třicet let volíme jako své elity.
Jak ale by se dala zvýšit úroveň mezd a platů, když je tolik soukromých zaměstnavatelů, kterým se to nedá nařídit?
Chybí k tomu pouze odhodlání vlády a chápavost parlamentu. Malé, ale nedostatečné, kroky se už uělaly. Spočívají v cíleném zvyšování platů a mezd ve sféře státního vlivu. Peníze pro úvěrování energického rozjezdu této akce by mohla obstarat ČNB místo cizině sloužícího znehodnocování české koruny. Nebylo by to trvalé zatížení státního rozpočtu, protože by zároveň s vydáním  vzrostl také výběr daní a odvodů z příjmů obyvatelstva, daně z přidané hodnoty následkem zvýšené spotřeby, a totéž z platů a mezd v soukromém sektoru, který by byl nucen přizpůsobit se zvýšené ceně práce. Ovšem s tím rozdílem, že toto zvýšení mezd a platů by neplatil stát, ale hradilo by se z bezdůvodných zisků odcházejících do ciziny. Premiér s hlavou Babiše by to asi byl schopen pochopit a realizovat, kdyby došel k závěru, že jako podnikatel už má dost, a utlumil by svůj střet zájmů. Tak by se to dalo realizovat.
Naznačil jste, že intervence ČNB  nebyly v zájmu České republiky. Vždyť ale HDP rok po začátku intervencí vzrostlo o 4.7%?
Podvodníci a celá ta banda v televizi a jinde cpe lidem do podvědomí, že ekonomika se zlepšila, protože je větší HDP. Starou belu, nezlepšilo se nic. Intervencemi jsme znehodnotili korunu asi o 10% proti euru a tím jsme při skoro nezměněných korunových cenách poskytli v zahraničním obchodu významnou slevu. A tak i ten, co nic moc nepotřebuje, něco koupí. Poptávka po českém zboží trochu stoupla, protože ceny byly dumpingové. To nám umožnilo, abychom vyráběli již po roce asi o 5% více. To se chválilo jako růst HDP. Ovšem nikdo neuvádí, že jestli se poskytne sleva 10% a vyveze se toho o 5% víc, tak za těch 105% se dostane míň, než za těch původních 100%. Takže úspěch, který je uváděn, spočívá v tom, že se více vyrábí a méně se za to dostane. Což je absurdní, ale je to smutný fakt. A když se má více vyrábět, tak bychom potřebovali nějaké přivezené ekonomické otroky, abychom měli více lidí na ztrátovou výrobu. Tak to dopadá, když se úspěšnost ekonomiky měří jen objemem výroby a ne spořebou obyvatelstva. Ani tato spotřeba neříká všechno, ale nejvíce se řídí vývojem reálé hodnoty mezd a růst této hodnoty je dost dobrým důvodem pro to, abychom mluvili o úspěchu.
Jako hlavní cíl intervencí se uvádělo odvrácení hrozící deflace. Růst inflace až ve čtvrtém roce po začátku intervencí nenasvědčuje tomu, že by ty intervence dělaly, co se tvrdilo.
Snad bych měl nejprve podotknout, že deflace neohrožovala občany, a jestli vůbec někoho, tak zisky bank. Domnívám se, že skutečným cílem intervencí nebyla inflace 2%, ale opětovné a dostatečně trvalé zhoršení poměru kurzu stejné kupní síly a kurzu směnného, protože to je nástroj, pomocí kterého kolonizátoři těží z republiky v průměru asi bilion Kč ročně a v roce 2013 hrozilo, že se kořist bude již výrazněji zmenšovat, a tak bylo rozhodnuto zasáhnout. A tento zlý čin se našim škůdcům povedl.

185 komentářů :

 1. Sem tadi prvnííííí!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ekonomie není věda. Ekonomie je pavěda, která slouží především globální finanční elitě, t. j. tzv. lidem velkých peněz. Materiálně- technická základna světa se vyvíjí stále se zrychlujícím tempem. Naproti tomu vývoj realizace především mezinárodní politiky stagnuje. Uvedený nesoulad je nezbytné pokud možno co nejrychleji odstranit nebo to špatně dopadne.
   Předpovídat budoucnost je přežitek, je to zastaralé. Svět už se už vyvinul tak, že budoucnost je možné globálně realizovat. Jedna možná alternativa realizace budoucnosti je uvedena v článku: SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/soucasnost-budoucnost-lidstva.html
   Jak zneužívá globální finanční elita k ovládání světa globální finanční systém je pěkně vylíčeno ve zprávě: „Ronald Bernard o manipulácii sveta elitami pomocou finančného systému“ – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/ronald-bernard-o-manipulacii-sveta.html
   Uvedenou problematikou se zabývá také zpráva: „Svetový podvod s financiami odhalený“ – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/svetovy-podvod-s-financiami-odhaleny.html

   Smazat
  2. JEŠTĚ ŠTĚSTÍ,ŽE HVzV TVOŘI NÁRODNÍ PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ

   jinak by to v té naši republice šlo ještě rychleji z kopce.Že ANO?

   Smazat
 2. Jeden z velmi mála ekonomů, které tu máme, ale které bohužel nikdo neposlouchá. Uvidíme, co Babiš.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Za prvé: HDP je hausnumero, kdo zná metody jeho výpočtu, ten ví, že jde o skalární výkonový indikátor, který neredukuje výkony o negativní externality, které se vyskytují ve všech oblastech lidské činnosti. HDP je proto uměle zvýšené. Za druhé: Jako finančník, ekonom a sociolog obecenstvu sděluji, že pracovat s oficiálním daty je jako věřit, že Země je placka. Falšování oficiálních dat je značné, čemuž odpovídá nepochopitelná existence podniků bez zákazníků, pohybů peněz bez konečného cíle a stále vysoké procento populace s čistými příjmy na hranici chudoby a pod ní.

   Smazat
  2. 16:36
   Oficiální data jsou jediná která jsou k dispozici. Zbytek jsou jen vaše dojmy a "přání otcem myšlenky", vy "finančníku". Nemáte na vytvoření vlastních dat aparát, znalosti, prostředky.
   Tady máte pořadí zemí podle HDP na obyvatele v paritě kupní síly:
   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
   Nechcete nám snad namluvit, že to pořadí nějak zásadně neodpovídá empirii?

   Smazat
  3. Anonyme 16:48, slepá víra v v oficiální data je hrobem. Zroje, jež uvádíte, porovnávají nesprovnatelné, a to zdůvodu odlišných metodik. Znám skutečná reálná data, jsem investigativec, který díky vědomostem dokáže číst globální finanční situaci a jeko její část i tu naši, údajně národní. Pocity a dojmy trpíte vy, ve slepé víře v oficiální data a v neznalosti metodik jejich výpočtů. Takže věřte si, čemu račte, ale pak neste na vlastních bedrech důsledky svých rozhodnutí učiněných na falešných datech z oficiálních zdrojů.

   Smazat
  4. 19.21
   Neznáte nic. Nemachrujte, vy "investigativče. Jak jsem psal, nemáte naprosto žádnou kapacitu sbírat každý měsíc miliony údajů o mzdách, cenách výrobků a služeb potažmo inflaci, výkonu podniků, exportu, importu, zaměstnanosti atd atd napříč celou republikou a nemáte ani odbornou kapacitu toto moře dat odborně zpracovat a vyhodnotit. Pokud tvrdíte, že ano, tak jste lhář nebo mimoň. Jen v ČSU na tom na plný úvazek pracuje cca 1500 odborníků. O jiných zemích ani nemluvě.
   Ale pokud chcete věřit kravinám jako "shadowstats" kde sedí v kanclu jeden strejda a jeho sekretářka tak si jim věřte :-D Chtěl bych vidět ty vaše finanční výsledky.

   Smazat
  5. 19:21
   Nevím nejsem super ekoknom, ale v tomto dávám za pravdu Bufferovi.

   Smazat
  6. Jsem rád, že pan Mrázek naznačil, že Zeman je nafoukaný hlupák. Na Primě se chvástal, že stabilizoval bankovnictví. Únik kapitálu omlouval cizími investicemi. Jen se divím, že mu spousta hlupáků zobe z ruky.

   Pan Mrázek by si mohl odpustit plivance na komunisty. Z tisícičlenné ZO na velkém podniku jen jeden náměstek komunista odešel do banky. Zločinecké OF nemělo nic jiného na práci než ústrky komunistů a vlastní koryta.

   Smazat
  7. Asi budu Zemana zase volit. Udělám tím radost Pražské kavárně. Ať se vzteky poserou. Útoky na jeho zdraví se mi nelíbí. Anonym 7:16

   Smazat
 3. Ještě že po Klausovi nastoupil Špidla a zjistil, že zdroje a vypůjčil 100 miliard. Jsou Vánoce, nebudu proto vulgární. Jdu se dívat na pohádky, u kterých mně nestoupá tlak.
  Celé zadlužování Evropy je šmejdy řízený proces, který má ovládnout státy a daří se jim to. Koukněte se na zadlužení států EU a neřešte nesmysly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ja jdu na všechny diskuse protože sem dostál na pod stromeček noví aple s alza a mamínka mu koupila počítač múj životní sen a nic mi na živote nezáleži hlavne má aple a počítac.

   Smazat
 4. Naprosto perfektní článek.
  Čím víc se krade,tím se musí stát víc zadlužovat.
  Nejásám nad Babišem,který stejně tomu nerozumí,ale jasně předvedl.co jde využít,nebo zneužít,to udělal.Také nevěřím tomu,že může někdy být rozpočet bez dluhů,bez dluhopisů,kam by vkládaly banky,mafiáni,ale i fondy své ulité peníze.

  OdpovědětSmazat
 5. Kuci Cessti,Ondra Babisu zaplati 50 melounu levou-zadni,ale kdy zaplati botu na CR,Sasa Vondru a Nej ministr eu Kalousek za Promopro 360 melounu...a kto jich v CR obvinil...bylo by proto zahodno merit jednim metrem!!Cesti pitomci !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, jsem celkem hrdý Čech a mám rád i Slováky, o nichž bych si nedolvolil paušálně říkat, že jsou pitomci. Měřím stejným metrem vše, zatímco naše poslanectvo a vláda měří sobě vždy o notný kus více a tomu, kdo to o nich víé, o notný kus méně než členům stáda kam se svým výrazivem řadíte. Příště to zkuste slušně a budete ctěn za měření týmž metrem a za dobrý příklad falešné štvanice Babiše.

   Smazat
 6. Vsetky tie ceske geny,ktore kocirovali ekonomiku CR,nevydelali svojimi rukami ani 1 CZK !! Preto nakladali s majetkom,ani,ako so svojim!Tak minimalne Babisu,citi,co by bylo lepsi!A neporebuje krast.Zkauzy Capi hnizdo si cesti politici udelali zaminku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 13:12
   Babiš je jen produktem zlodějské privatizace.Už nemusí krást,dá si na všechno razítko.
   Babiše udělat premiérem,je jako bankovního lupiče udělat ředitelem banky.

   Smazat
 7. Nejlepší bil premier Topolánek aneb prezidentem mohl blít baron fon Svarcemberg toť praví angloeuropan a šmitec.

  OdpovědětSmazat
 8. Nezaměstnanost se blíží nule, nominální mzdy se blíží v průměru ke 30.000 a rostou i reálně, důchody 12.500, HDP roste rychlým tempem atd atd, ale pro idioty typu Mrázka je vše špatně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 15:15
   Stačí se podívat kdo dostal přidáno,když roste průměrná mzda.Politici v tisicovkách,státní zaměstnanci ve stovkách a ostatní v korunách.Nezaměstnané nejvíc pohltila státní správa,co je k tíži státního rozpočtu.Takže o co bylo více v příjmech státu,také to stát pohltil.Jestli někomu dole přidali,tak mu to sebrala inflace.

   Smazat
  2. 15:15 a co bylo prohospodařeno, rozdáno a rozkradeno, to tě nezajímá, zato jásáš nad tím, co přináší pouze konjuktůra jako hospodářský cyklus kapitalismu a vůbec tě nenapadá, že přijde deprese, nejspíš i krize. Osvědčuješ rozhled i schopnost pochopit co je napsáno na úrovni IQ 70.

   Smazat
  3. 15:15
   ...nezaměstnanost a počet evidovaných na pracovních úřadech je kapitální rozdíl.
   Náš stát patří cizincům,
   který vyplácí paty které vyjdou i s přesčasy kolem tisíc euro.
   To bere v Německu chůva a má k tomu bydlení a stravu zadarmo.
   Jsi dobře převychovaný otrok ochoten jít proti svým zájmům*

   Smazat
  4. 16:49

   Ta zaměstnej lidi a vyplácej jim třeba 5000 euro! Nebo běž do toho Německa dělat! Kdo ti v tom brání? Jsi jen hloupý, lenivý, neschopný, rudý žvanil.

   Smazat
  5. Ty si k tomu všemu ještě lhář,
   z partaje mě vyškrtli v osmdesátých letech.
   Není lepší lustrační osvědčení otroku*

   Smazat
  6. Nezaměstnanost se samozřejmě žádné nule neblíží, je ale na kapitalistické poměry celkem nízká. Je totiž rozdíl mezi počty lidí bez práce a papírem, který snese vše. Dalším faktorem je to, že čtvrtstoletí trvající žebrácké mzdy přinutili k emigraci tolik lidí(emigrace za socialismu je proti tomu nic), dnes prostě nejsou už nejen kvalifikovaní lidé, ale dokonce ani nekvalifikovaní pro otrokárny.
   S těmi průměry je to stále stejné - bláboly pro blbce vašeho formátu. Ve skutečnosti si o takové mzdě může drtivá většina lidí nechat jen zdát. A to přesto, že s ohledem na ceny životních nezbytností to není na víc než pouhé přežívání z měsíce do měsíce. O důchodcích snad radši ani nemluvě.
   HDP může být pracujícím lidem u zadku, jim to chleba nezlevní. Nemluvě o tom, že je to opět gumový údaj pro blbečky, který se nechá ohýbat na vše strany, bez ohledu na hospodaření země.

   Smazat
  7. Nejlepší lustrační osvědčení jsou tvoje rudé kydy tady.
   Když si myslíš, že jsi otrok tak jím asi i budeš. Mě do tvého svrabu ale laskavě netahej. A raději si najdi nějakou slušnou práci, pokud něco vůbec umíš.

   Smazat
  8. 17:12

   hahaha :-D tak ty zcela vážně srovnáváš emigraci za socíku a tu porevoluční :-D
   Kluci rudí, s vámi je tu opravdu legrace.
   A zjisti si co je to "medián mezd" a jak se zvýšil za poslední dobu, ty většino.
   Důchodci se mají jako jako prasata v žitě. raději mlč a šoupej nohama.
   https://ekonomika.idnes.cz/odchod-do-penze-duchody-0vk-/ekonomika.aspx?c=A171223_101746_domaci_fer

   Smazat
  9. Jdi s těma pindama ala Kradousek do prdele ty uASSackej hulibrku!!!!!

   Smazat
  10. Anonymní 17:20
   Přesně tak, zcela vážně. Přestože, připouštím, není to zcela adekvátní, protože za socíku utíkali převážně zločinci před zákonem a dobrodruzi s vidinou Ráje, zatímco dnes lidé prchají proto, aby nechcípli uživili rodiny. Legrační mi to vůbec nepřipadá, musíte být velice zvrácený člověk.
   Ano, medián je samozřejmě podstatně nižší, než těch vašich hloupých 30 tisíc, vy trumbero.
   Jak jste přišel na to, že "důchodci se mají jako jako prasata v žitě"??? Jste vůbec při smyslech? Víte co stojí dnes bydlení, jídlo, léky, doprava a další náklady navíc, spojené se stářím?
   Nevíte vůbec nic.

   Smazat
  11. 16:56 nejsi schopen odpovědět na to, co je psáno. Místo argumentů blbě nálepkuješ. Kdo či co ti nesedí, co nechápeš, musí nutně být od rudých? 28 let od převratu slaboduchost!

   Smazat
  12. Každý občan republiky je zadlužen částkou státního dluhu asi 200.000. Takže pan Mrázek idiot rozhodně není.

   Smazat
  13. 17:33
   Medián je vždy nižší. Z principu věci, nevzdělaný troubo. Je aktuálně 25.200 a jen za poslední rok vzrostl o 7%!!!
   Tak za socíku utíkali převážně zločinci? Tady už ale končí veškerá diskuse. Ty jsi totiž obyčejná fanatická rudá svině.

   Smazat
  14. Anonymní 19:09
   Proč by medián neměl být vždy nižší a jak vás taková s odpuštěním stupidita vůbec napadla? To, že se mzdy za práci za desítky let působení kapitalismu vyškrábou po počátečním propadu na žebračenky až k hluboce podřadným platům, může považovat za dostatečný úspěch snad jen prosťáček jako vy, živený rodiči.
   Je mi nejvyšší ctí, být označen "fanatickou rudou sviní" od bezmozka, jakým se projevujete být vy. Opravdu těžce bych nesl, kdybych měl být s něčím takovým jako vy, na jedné vlně. A ano, dle svých znalostí identit kopečkářů nemám jinou možnost, než mít názor takový, jaký mám. Něco obdobného mohu říct i o těch nemnoha jedincích z okruhu mně známých, kteří byli za socíku v base a dnes se snaží profilovat jako "političtí vězni". Nemakačenkové zavření za příživu, feťáci, vykradači kiosků a vesnických prodejen Jednoty,...
   Nemám k nim však zvláštní zášť. Jenom se jich štítím. Stejně jako vás.

   Smazat
  15. 17:15
   A raději si najdi nějakou slušnou práci, pokud něco vůbec umíš.
   TOHLE MĚ NAPOSLEDY ŘÍKAL PŘÍSLUŠNÍK VEŘEJNÉ BEZPEČNOSTI

   Smazat
  16. 19:34
   Hele ty rudá svině, v první řadě se dovzdělej v matematice, statistice a ekonomii ať tady nejsi za blbečka. Vsadím se že nemáš ani hotovou základku.
   https://finexpert.e15.cz/jak-se-lisi-prumerna-mzda-a-median
   A pak zkus ty své bláboly o emigrantech a politických vězních někdy prezentovat na veřejnosti. Drtivá většina si před takovým hovadem jako jsi ty leda zhnuseně odplivne. Právem.

   Smazat
  17. Anonymní 19:55
   Milý bezmozku, mohl byste se prosím rozepsat, podle čeho si právě vy dovolujete domnívat se, že já neznám rozdíl mezi průměrem a mediánem, když jsem to byl právě já, kdo vás na hloupost vašeho šermování průměrem upozornil? Děkuji.
   Pokud dotyční budou "chytří" jako vy, tak asi budu nucen vyslechnout mnoho nepěkného obdobným slovníkem nejnižších sociálních skupin, jako předvádíte vy. Nicméně z vás chlístající primitivismus a imbecilita na skutečnosti nic nezmění a na mě rozhodně nezapůsobí.

   Smazat
  18. pro hlupáky typu 15.15 - důchod 12,5 kKč nemá rozhodně každý a i kdyby měl, není to na žití, ale jen na chudobné přežívání se strachem z vyšších nepředpokládaných výdajů.. Asi tak.

   Smazat
  19. Anonymní 20:21
   Milý bezmozku, a co tím chcete říct, nebo čím mi chcete oponovat? Co to mění na faktu, že lidské zdroje ve zkolonizované České "republice " pracují za žebrácké mzdy, které jsou zlomkem mezd v zemích kolonialistů? Zkuste mi to prosím vysvětlit. Děkuji.
   Bohužel, mezi "disidenty" a kopečkáři jsem se osobně potkal ve velké většině s jedinci zmíněných profilů. Z těch několika, kteří byli skutečně nevinně stíhaní za opozici vůči negativním jevům tehdejší společnosti, se mnozí ostře vymezují proti současnému uspořádání a tak jako dříve, i dnes jsou na indexu. Těm věřím, že se angažovali a angažují pro morálku a ne primárně z touhy po osobním prospěchu. Ostatně kdo kritizoval tehdy a nemá slova kritiky dnes, ten se v mých očích naprosto diskvalifikuje. V mnoha ohledech je poplyšová éra nesrovnatelně horší pro tuto zemi a její občany, než to co bylo za minulého režimu, kterému byla vnucena studená válka a s tím spojená správa státu.

   Smazat
  20. 20:52
   Důchod 12.500 má být průměrný důchod pro rok 2018. Kdo tvrdí, že ho má každý???
   Počet starobních důchodců v ČR je 2.4 milionu, invalidních důchodců 400.000, celkový počet vyplácených důchodů je 3.5 milionu! Třetina republiky bere nějaký důchod. Kolik by jste si teda představoval že by měl být? Jako průměrná mzda? A kdo by na ně měl teda platit?

   Smazat
  21. Anonymní 21:24
   Milý bezmozku, až mi na druhé vyzvání zodpovíte mou první otázku z předešlého dotazu, můžete přidat pro pobavení ještě vaše jistě neméně legrační zdůvodnění svého dojmu, že nevím co znamená slovo "kolonialista". Tak do toho, ať je sranda.
   A protože srandy není nikdy dost, můžete se prosím rozepsat o svých fantasmagoriích, v nichž jste spatřil příčinu zuboženosti českých pracujících ve 40 letech vlády "rudých sviní".¨Nešetřete prosím detaily.
   Upozorněte mě, prosím, až budou vpuštěni do sdělovadel a až budou mít neustálý prostor v masmédiích lidé kritizující současný režim, včetně bývalých disidentů jako je např. pan Umlauf, Popelka, Bašta a další, jestli se toho dožijí a neskončí zapovězeni jako Kryl, kterého současný režim odstranil jako prvního.
   Mohl byste se prosím taktéž rozepsat o svém legračním mentálním zkratu, v němž jste svou imbecilitou vyvodil, že volební výsledky KSČM jsou spojenou nádobou se zrůdností současného režimu? Děkuji a nešetřete prosím detaily, ať to stojí za to a bránice se chvěje ještě za několik let, když si na to vzpomenu.

   Smazat
  22. 21:44
   Až nebudeme chodit k volbám, nebudeme mít námi zvolený vlastní parlament, potažmo vládu, prezidenta atd, až na našem území bude vykonávat neomezenou moc nějaký protektor přímo dosazený z jiné země, tak budeme opravdu "kolonie".
   Víc se těmi tvými nesmyslnými hovny odmítám zabývat, ty hloupý, užvaněný, rudý ignorante.

   Smazat
  23. 15:15
   To je právě to bezvadné. Nezaměstnanost srovnávat s HDP, průměrné mzdy a důchody . Srovnej nárůst cen základních potravin, ovoce a zeleniny, energií, a pod. Doopravdy jsi tak blbý nebo nechodíš nakupovat ?

   Smazat
  24. 22:38
   Prosťáčku, kolonizace hrubou silou se neprovádí už od prehistorie, "trošku" jsi zaspal dobu. Dobyvatel si vždy na dobytém území vytvoří loutkové správce a snaží se být v pozadí, vždyť je to logické a hlavně méně nákladné a efektivní.

   Jinak, kolonie se vyznačují tím, že nemají svrchovanost, nekontrolují bankovní systém, nemají vlastní armádu, výrobní prostředky stejně jako banky jsou v zahraničních rukách a hlavně, zisky plynou ven. Že domorodci jsou nuceni pracovat za mzdu pokrývající sotva nároky na přežití, to je snad logické.

   Smazat
 9. To ti nakecal Kradousek nebo ses vrátil z Marsu ty pindale!!!???

  OdpovědětSmazat
 10. Nejhorší je to, že hodně lidí pracuje a jejich výdělek tak mizerný, že nemají peníze na celý měsíc, a to by si měli vytvořit nějakou zásobu na horší časy. Dokud budou politici před Vánoci vydávat "rybí polévku" či jindy "volební guláž" tak je přesně to, co nikdo nechce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejhorší je to, že o těchto skutečnostech se už dávno ví, že si je začínají uvědomovat i ti nejpomalejší, ale lidové soudy nezasedají, nikdo nesedí, nikdo nevisí, zločinci dál těží z nakradeného a mnou si ruce, jak s těmi českými ovcemi pěkně vydrbali a připravili je o důstojnost a budoucnost celých generací.

   Smazat
 11. https://www.youtube.com/watch?v=JCC1AWDR6Vk&feature=youtu.be
  u nás by se to šiklo taky - akorát bych přidal zrádce a kolaboranty
  Vaska

  OdpovědětSmazat
 12. Polévku by měli vařit ze státního každý pracovní den v každém okresním městě pro školáky, studenty a sociálně slabé lidi.
  Ono s plným žaludkem teplé stravy je pro každého nadějný nový den.
  Kolika rodinám by to pomohlo a kolik dětí jenž nemá svačiny by si to pamatovalo*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane bože, když někdo není schopen dát vlastnímu dítěti ani 500 kč měsíčně na školní obědy tak ať raději žádné dítě nemá!

   Smazat
  2. No panebože a to je také účelem téhle politiky.
   Český národ řízeně vymírá. Jsi spokojený*

   Smazat
  3. Než aby se rozmnožoval takový "materiál" tak to ať takový národ raději vymře, nezaslouží si existovat.
   Naštěstí, drtivá většina Čechů své děti nemá žádný problém uživit.

   Smazat
  4. Žiješ v bludu,
   snad budeš mít někdy to štěstí a poznáš pravdu, soucit a začneš žít*

   Smazat
  5. 16:53
   A nezapomeň na sbírku na Afriku, Afganistán, něco na Drahoše , Horáčka. No a potom si jdi vypůjčit třeba k Home credit.
   Zdravím Václav

   Smazat
 13. Děkuji uctivý pane Mrázku,
  byl bych velice potěšený kdyby vaše články četlo co nejvíce policistů a vojáků.
  Na vzdory povinnému politickému školení je v řadách těchto příslušníků mnoho inteligentních lidí, kteří dovedou sami myslet.
  V rozhodujících chvílích tak možná nedojde ke krveprolití*

  OdpovědětSmazat
 14. Zítra se budu dívat a poslouchat ramadánoví projev imáma Františka Vatikánskeho,sem zv3dav na perly sviním.

  OdpovědětSmazat
 15. 18:17 mám mocovinu v delíriu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poprava,kocovinu v delíriu a už mně chápte

   Smazat
 16. Ty drtivá většino 17:11, nejsi schopen pochopit humanitní rovinu věci, darwinistické prase? Ani na Vánoce?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hanbou bych se propadl kdybych nedokázal uživit vlastní děcka a rozkrájel bych se abych to dokázal, ty hloupá lenivá humanitní socko!
   Humanita je z principu vždy dobrovolná a ne aby si ji lenivé socky nárokovaly a vynucovaly a místo vděku dárci ještě flusli do ksichtu!

   Smazat
  2. 19:01 Znám dost imbecilů, kteří mají více štěstí než rozumu a kupodivu se jim daří své děti uživit. To ale neznamená, že jejich osobní přínos je takový, že by mohli otvírat hubu na jakékoliv téma.

   Smazat
  3. 19:01
   ...jsi tedy idiot který za peníze udělá všechno.
   Takové levné lidské zboží ve vegetativním stavu. Hlavně se nažrat*

   Smazat
  4. 19:33
   Své děcka jsem ale vždy uživit slušně dokázal. Na rozdíl od tebe, ty neschopný, líný, hloupý kriple s nataženou zlodějskou rukou.
   I takový "idiot ve vegetativním stavu" je pro společnost 1000x přínosnější než ty, ty nulo.

   Smazat
  5. 19:41
   ..no jak říkám sprostý idiot kterému nedochází že jeho děti už na obživu svých rodin nebudou mít*

   Smazat
  6. 19:41 pro dnešní stav kolonie jsi opravdový přínos. Jedničko*

   Smazat
  7. 19:53
   No ty je naštěstí vychovávat nebudeš, takže v pohodě budou. Neměj péči, nulo.

   Smazat
  8. Kde bereš tolik sociálních jistot jedničko ?
   Tvé peníze nejsou kryté zlatem,
   to znamená že dnes máš na účtě miliardu a zítra to může být pouze číslo*

   Smazat
  9. 21:06
   Peníze nebyli nikdy kryty zlatem, bambulo. Za komoušů určitě ne. Na účtu mohu mít nulu, ale stále budu mít krom domu schopnosti, znalosti, ale hlavně pracovitost.

   Smazat
  10. BAMBULO peníze suverénních států jsou kryté zlatem i dnes :))
   ...nežiješ v realitě*

   Smazat
  11. Bambulo vezmi si starou stovku z dob bolševika a lupu a čti...*

   Smazat
  12. 21:34
   Co to sem proboha lozí za ignoranty? Napřed si nastuduj pojem "fiat money" a pak mi sem dej konkrétní příklady těch dnešních měn krytých zlatem ať se ti od srdce zasměju.

   Smazat
  13. 21:36
   :-D
   Aha a jsme doma. Papír snese všechno a hlupákovi se dá nakukat cokoli. Proto taky takový úspěch podomních prodejců u nás.
   Znáš někoho kdo někdy zkoušel vyměnit si Kčs za zlato? A kolik je vlastně na té stovce napsáno, že toho zlata za ni vlastně dostanu? :-D

   Smazat
  14. 19:01 ujišťuji tě, že zdaleka nejsem žádná socka ani hlupák, když zajímavou část příjmů mi nesou patenty. Líný, líný to asi jsem. Humanismus je obecný pojem, který společenské vědy používají ve vztahu ke společnosti, takže u tohoto pojmu o dobrovolnosti psát ani mluvit dost dobře nejde. Dobrovolná je charita, česky dobročinnost. To vysvětlení proto, aby ti tato diskuze byla k něčemu dobrá.
   Nakonec, i tobě se může stát, že vlastní děcka, možná ani sám sebe neuživíš. Stačí autonehoda, kdy viníkem jsi ty, exekuce o náhrady tě zbaví majetku a invalidita schopnosti dosahovat příjmů.

   Smazat
  15. 21:34 fiat money"
   :))) další převychovaný*

   Smazat
  16. 21:43

   Ano, všechno to se může teoreticky stát. Co se ale zaručeně netane je, abych si pomoc drze nárokoval jako vaši povinnost a když byste mi něco dal tak bych vás ještě nakopal do zadku s tím, že je to málo.
   Už tomu rozumíte nebo se okolo této prosté věci budeme točit jako káča až do noci?

   Smazat
  17. 21:48
   No tak. Ty příklady krytých měn, bambulo. Nenech se prosit. Už se chci smát.

   Smazat
  18. Unknown 21:36
   Ten mongoloid asi těžko může pochopit i tak jednoduchou věc, že nezadlužený stát, disponující téměž veškerým majetkem na jeho území, včetně zlata, může garantovat hodnotu měny právě tímto majetkem. Narozdíl od vykradené a nesplatitelné zadlužené kolonie, jejíž gubernátoři zašmelili i to zlato za bezcenné papírky a která ostatně už ani nevlastní ty banky. Marná snaha, je to blb a musíte na něj být proto hodní. Nemůže za to.

   Smazat
  19. 21:42
   jsou lidé kteří se bez angloamerické ekonomiky neobejdou...
   Za peníze kryté zlatem ti v každé světové bance prodají zlato a nebo je smění.
   Neznám všechny státy na ekonomiku je odborník autor článku, ale Ruský Rubl,nebo Čínský Juan...proto třeba v Praze je o tyhle měny veliký zájem..směnárny...*

   Smazat
  20. https://www.aktuality.sk/clanok/364734/nixon-pred-45-rokmi-navzdy-poslal-zlaty-standard-do-dejin-vznikol-petrodolar/

   Smazat
  21. Tak co bambulo to je prdel :))*

   Smazat
  22. Nic ve zlém a dobrou bambulo*

   Smazat
  23. 21:55
   Aha, Rubl a Yuan. Přesně jak jsem čekal. Tak mi prosimtě vysvětli jak je možné, že "zlatem krytý" rubl ztratil v letech 2014 až 2016 vůči ničím nekrytému dolaru 60% hodnoty?

   http://xe.com/currencycharts/?from=USD&to=RUB&view=10Y

   Jak je možné, že se "zlatem krytým" rublem byla v roce 2015 v Rusku inflace 17%? A dlouhá léta se pohybuje v průmětu okolo 10%? Tzn, že úspory rusů ztrácí každý rok 10% hodnoty. Tak to je to krytí zlatem v praxi?

   https://tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi

   Nic takového by

   Yuan, dlouhá léta navázaný pevně na dolar.

   V praze je o rubl a yuan zájem proto, že je tam hodně turistů z číny a ruska, proboha!!!

   Smazat
  24. 22:06
   Hele, nechoď, sranda teprve začíná :-D

   Smazat
  25. Rusko se stalo největším vlastníkem zlatých rezerv na světě,
   pracuje společně se zbytkem světa na odstranění spekulativního dolaru právě pro tyhle politické pikle.
   Dolar ztrácí vliv a tak nešermuj historií a
   dej se unášet budoucností.
   Hodně štěstí*

   Smazat
  26. 21:42
   nepovažuji nikoho za hlupáka,
   stačí když se chová slušně...
   sám nemám dodělanou ZŠ*

   Smazat
  27. 22:21
   Ne, nestalo. Další kdo plácá páté přes deváté, vymýšlí si a lže.
   https://www.statista.com/statistics/267998/countries-with-the-largest-gold-reserves/
   A i kdyby, zlaté rezervy nemají nic společného s krytím měny zlatem.
   Dolar žádný vliv neztrácí, opět si vymýšlíš. je to naopak rubl který dlouhodobě ztrácí hodnotu a význam.
   http://xe.com/currencycharts/?from=USD&to=RUB&view=10Y

   Smazat
  28. V Praze je o tyhle měny zájem mimo jiné,
   proto že šetřit peníze nekryté zlatem může jenom hlupák a že je těchto hodně a mají tučné účty a netuší že jde jen o psychologickou hranici a potištěný papír*

   Smazat
  29. Anonymní24. prosince 2017 22:30
   :)) jestli svůj rozum krmíš těmito odkazy,
   pak jak říkám další převychovaný.
   Na lži a propagandě stojí celá západní měna*

   Smazat
  30. Anonymní 21:35
   Ta americká měna předvádí vůbec podivné jevy, dokládající už i těm jednodušším(ne úplným debilům), že se děje něco nestandardního, vymykajícího se ekonomickým zákonitostem. Nejen to co uvádíte, aniž byste sebeméně pochopil o čem to je, ale zejména naprosto šokující působení tzv. kvantitativního uvolňování v dlouhých předešlých letech. To nebylo nic jiného, než masivní tisknutí ničím nekryté měny, naprosto bez ohledu na vývoj hospodářství. Všude jinde by to vyvolalo smrtelnou hyperinflaci, ale v USA se stal další "zázrak", měna prakticky nereagovala a klidně si i rostla. Ovšem se "zázrakem" se spokojí jen hlupáček, ostatní ví, že v tom asi bude něco jiného, zvláště při sledování prudkého růstu zadlužení.
   Jinak, když USA přestaly krýt dolar zlatem, tak ono to "krytí" tak docela nezmizelo. Vlastně nezmizelo vůbec. Jen se začalo "krýt" vojenskou silou. A na to slyší kdekdo, když má u hlavy nabitou pistoli. Jenomže ono to nějak poslední léta přestává fungovat, USA ztrácejí autoritu a už se objevují i země, které otevřeně na USA kašlou a dělají si vše po svém. Ku zlosti země dosti silné, na které rezavějící pistolky USA už nemají účinek. A to není pro USA a jejich silou udržovanou měnu vůbec dobré. Navíc i ostatní dosud poslušné státy vidí, že USA už nejsou tím neohroženým kovbojem, který si umí sjednat pořádek mezi neposlušnými. No, bude to veselé. A o to veselejší, že ty americké papírky jsou poházené různou měrou snad ve všech zemích.

   Smazat
  31. Pak mají eminentní zájem nakupovat tyto měny západní banky.
   Ono totiž koupit od těchto států nelze nic
   měnou děravou...*

   Smazat
  32. Tak ty si kupuješ "zlatem kryté" měny opravdu ve směnárnách??? Jseš normální? A kolik jsi na tom ty chytrolíne s holým zadkem už vydělal, když rubl je dnes na poloviční hodnotě než ještě před 3 lety?
   Ty už fakt raději nic nepiš.

   Jo, a nepříjemná FAKTA shodíš ze stolu tím že je to lež? Tak tady končí jakýkoli pokus o diskusi.
   Tak čest, soudruhu. A nezapomeń si nakoupit zlatem kryté ruble do směnárny :-D

   Smazat
  33. 22:38
   Hele, aby jsi měl ponětí o čem píšeš, tak tady máš časový vývoj rublů v oběhu. V překladu, kolik vytiskla Ruská národní banka. Nutno kliknout na kolonku "max"

   https://tradingeconomics.com/russia/money-supply-m2

   Takže rublů je dnes v oběhu 40X!!! více než v roce 2001. To je to vaše slavné "zlaté krytí". Tisknutí ze vzduchu raketovým tempem.

   Kdežto množství dolarů v oběhu za stejnou dobu se ani nezdvojnásobilo

   https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2

   Nikdo tu nemáte tucha o čem to vlastně blekotáte, neznáte fakta, pojmy, vaše přání je otcem myšlenky.

   Smazat
  34. 22:57
   Ježíšku, ty jsi vážně blbej, jak daleko vidíš. Tady nejde primárně o to, kolik je v oběhu fyzických peněz(těch papírků), tato potřeba je samozřejmě omezená. Zde se emitují matematická čísla, virtuální jednotky, směňují se za dluhopisy apod. a jen blázen si může myslet, že mu dotyčný sdělí pravdu o tom, kolik přesně si těch čísel naklepal. To se odvozuje až podle druhotných ukazatelů. Přičemž je obrovský rozdíl když se emituje národní měna a když se emituje uvadající světová rezervní měna. To může zase srovnávat jen pablb.
   A co sem motáš ruble, které se pod tlakem ekonomické války spolu s juanem uzavírají do sebe a směřují k izolaci od USD a tudíž je stále méně důležité, jaký je kurz USD/RUB nebo jaká je inflace rublu. Oni si vytvářejí vlastní trh, kurz k dolaru je bude stále méně zajímat a inflace nehraje roli, pokud s ní rostou příjmy. A mimochodem, daří se jim jak uzavírat, tak hospodařit velice dobře. V příkrém rozporu se snahou USA a jejich poskoků škodit jak jen to jde.
   Škoda že se nemůžeme spolu vsadit. Vsadil bych vše co mám na rostoucí hospodářskou a s ní související mocenskou sílu RF s Čínou, na úkor USA a jejich satelitů.

   Smazat
  35. 23:41
   Tady dnes zřejmě probíhá soutěž o největšího idiota. Jinak nevím. Zjisti si ty ignorante co je to "M2". Pomůžu ti. M2 zahrnuje přesně to co ty si myslíš, že nezahrnuje.
   https://www.investopedia.com/terms/m/m2.asp
   Účetnictví centrálních bank není holubník aby si tam naklepal co koho napadne jak si představuješ ve své makovici.

   Tak ono je jedno jaká je v rusku inflace? To jako vážně? Úplně tě vidím jak bys hystericky pištěl, kdyby byla u nás inflace 17% za rok a reálné mzdy klesly o desetinu!!!

   http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/makroekonomicka-data/v-rusku-klesla-nezamestnanost-na-5-3-procenta-snizuji-se-ale-realne-mzdy-1219897

   A rusku že se daří dobře? už 5 let mají růst hdp záporný, nebo nulový
   https://tradingeconomics.com/russia/gdp-growth-annual

   Prosímtě ty se o nic nesázej nebo skončíš pod mostem

   Smazat
  36. 22:47
   ..soudruzi mě vyškrtli z partaje počátkem osmdesátých let.
   Vlastníci směnáren musí být podle tebe hodně bití...:)) a nebo bohatnou ?
   Peníze nevlastním žádné,
   nemám je v oblibě a chtěl bych se bez peněz do budoucna obejít.
   S tím že Rusko vlastní největší zlaté rezervy se pravděpodobně mýlím,
   za to se omlouvám.
   Nenašel jsem ten článek a moje ruština stojí za starou belu,
   možná myšleno že nejvíce nakoupili za dané období...nevím, také se mně nezdá že by přeskočili pět nebo šest států...dle našich novinářů jsou až na sedmém či šestém místě.
   Jinak lépe bych to neřekl než : 22:57

   Smazat
  37. Anonymní25. prosince 2017 0:26
   VELIKÁ GRATULACE
   VYHRÁL SI*

   Smazat
 17. 19:01
  Tak se můžeš po vzoru havlovitacu humanitne postarat i o ty slimaky z Afriky!!!!

  OdpovědětSmazat
 18. 19:53 i ty se můžeš octnout, v tomto bezohledném systému zisku za jakoukoli cenu, v nouzi. Pak bys' možná pochopil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pak bych byl každému velmi vděčný za jakoukoli pomoc. A ne abych si pomoc drze vynucoval a nárokoval nebo dokonce vyhrožoval když ji nedostanu. A dárce nakonec ještě pomluvil a nakopl do zadku.
   Vy tento zásadní rozdíl zřejmě nejste schopen pobrat.

   Smazat
  2. 19:12
   ...chápu nouzi,
   nemusí z nás ale dělat sprosťáky.
   Mého kamaráda z dob vandrů zavřeli pro opakované krádeže.
   Když jsem se ho nechápavě zeptal, vylíčil jak to chodí v Krupce a okolí se zaměstnáním a vždy byl přistižen u krádeží potravin pro svoji tří člennou rodinu.
   Žijeme v době kdy lidé v zoufalých situacích se uchylují k věcem které by nikdy jako hrdý občané nedělali.
   Nemusí to být zrovna kriminalita, stačí u nás na venkově občasně spatřit starého stopaře který nestihl jediný spoj...
   a to je snad dostatečný důvod pro změnu k lepšímu*

   Smazat
  3. 21:24
   Člověče, co to tu blekotáte o "zoufalé době"? Žijeme v nejlepší době historie, v době přebytků všeho. Máme to štěstí, že patříme mezi 20% nejbohatších obyvatel planety, 3/4 století jsme nepoznali válku a ještě déle ani žádné epidemie nebo hladomory. Na jídlo na měsíc si dnes člověk vydělá za pouhé 2 dny práce. Váš (doufám že) bývalý kamarád je obyčejný neomluvitelný zloděj, nic víc.

   Smazat
  4. Hm,
   tak si tu dobu užívejte
   věřím starým přátelům, poctivko*

   Smazat
  5. ..a jezdit stopem je koníček starých lidí*

   Smazat
  6. Anonymní 21:35
   Člověče, co to tu blekotáte o "zoufalé době"? Žijeme v nejlepší době historie, v době přebytků všeho.

   To je jako s tím co padá z okna mrakodrapu a při průletu kolem každého patra si říká, je to dobré, ještě jsem nedopadl. Určitě je takovým lidem, kteří nedokáží vnímat mimo sebe žádné vnější děje a trendy, nějaký čas lépe než těm, kteří vidí kam se to valí. Pak si role vymění a zúročí svůj dosavadní život. V obou směrech.

   Smazat
  7. 22:15
   Jenomže my nikam nepadáme a vy nic nevidíte. Vše u nás jde nahoru, zlepšuje se. A vy se jen z neznámého důvodu snažíte ignorovat objektivní fakta a snažíte se sami sebe i ostatní přesvědčovat o tom jak je vše špatně. Je to záležitost pro psychologa, ne pro mě.

   Smazat
  8. Anonymní 22:24
   veřejný dluh:
   http://www.verejnydluh.cz/

   vývoj státního dluhu:
   https://media.novinky.cz/867/468679-top_foto1-jcu6y.jpg?1437129337

   vývoj zadlužení domácností:
   http://pomocdluhy.cz/wp-content/uploads/dluhy-domacnosti-2011.jpg

   vývoj počtu exekucí:
   https://1gr.cz/fotky/idnes/14/062/org/FIH53dc0d_exekgrafika.jpg

   privatizace:
   http://nr1a.com/privatizace.htm

   Kam zmizel zlatý poklad republiky:
   https://www.denik.cz/zlinsky-kraj/kam-zmizel-zlaty-poklad-republiky-vypravel-stanislav-motl-v-hradistske-knihovne-20160803.html

   Česko už není vyspělou zemí, podle expertů patří opět mezi rozvojové
   na http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/cesko-uz-neni-vyspelou-zemi-podle-expertu-patri-opet-mezi-rozvojove-1329152

   Ano, vše jde u nás nahoru... :-/

   Smazat
  9. 22:57
   Hele bambulo, když už nechceš být za blbce tak sem nedávej odkazy na 5 až 10 let staré tabulky a články. Dík.

   Smazat
  10. 21:24 nevím kolik vám je let, nevím, jaké jste utrpěl vzdělání a nevím, v jaké jste, pokud vůbec, vyrostl rodině. Jsem si ale jist, že jste mimořádně prosté mysli, když melete cosi o tom, že žijeme v nejlepší době. Tak tomu v jakkoli civilizovaném světě bylo mimo období válek, přírodních katastrof, epidemií, hladomorů... zcela samozřejmě, málokdy ovšem téměř pro všechny a bez výjimek, jak by si přáli skuteční humanisté. Jestli tedy máme bezdomovce, nezaměstnané a chudé, není to pokrok proti blízké minulosti, ale krok zpět. A vy si uvědomte, že jestli jste nějak zdatný, byl jste v náhodném procesu prostě obdařen, nemáte na tom pražádnou zásluhu, tedy ani právo se s tím vytahovat. Zrovna tak jste se mohl narodit jako sotva schopný i tak mizivého intelektuálního výkonu, jaký jste 21:24 předvedl.

   Smazat
  11. 23:03
   Proč, troubo? On snad přestal být tok času lineární?

   Smazat
  12. 23:43
   Ale nic, bambulo. Dávej si sem třeba 50 let stará data. Čas je přece lineární :-D

   Smazat
  13. 23:11

   Ze srdce přeji všem zoufalcům, kteří se tak moc trápí v této strašné době aby jejich cesta plná utrpení, co nejdříve skončila. Uleví se všem.
   Ještě předtím ale můžete nějakému podobně nešťastnému bezdomovci, nevinné oběti hnusného polistopadového režimu, jinak ale moc pracovitému, pomoci zmírnit jeho utrpení

   https://ostrava.idnes.cz/krnov-bezdomovec-cirova-bydleni-rodina-pomoc-fad-/ostrava-zpravy.aspx?c=A171218_135811_ostrava-zpravy_jog

   https://www.expres.cz/ales-bejr-youtube-majsner-bezdomovec-cesi-dovolena-more-alkohol-rum-lync-internet-facebook-abu-dhabi-i5p-/viral.aspx?c=A171220_185349_dx-viral_lare

   Smazat
  14. 23:53
   A není, troubo?

   Mimochodem, jseš si opravdu jist, že 50 je méně než 28? No, u tebe už nepřekvapí zhola nic.

   Smazat
  15. 23:53 lineární je, ve stejné inerciální soustavě, pouze čas fyzikální, biologický se vůči objektu protahuje, psychologický zkracuje. To je ten nejjednodušší školní výklad.

   Smazat
  16. 0:05 já se vy troubo netrápím, žiju z renty, pokud víte co to je. Jen si nenechám namluvit propagandistické nesmysly nemravných slouhů nemravného režimu. Lidé jsou produktem prostředí, ve kterém jsou nuceni žít. Nemravný režim, stále nemravnější lidé. Ztroskotanci na hazardu, na kterém bohatnou Horáčci, aby kandidovali na prezidenta ČR, nebo pod mostem na alkoholu. Úspěšní v čele firem, které nabízejí co nejméně užitečného za co nejvíc peněz. Jedni stále víc bohatnou, většina stále víc chudne. Aby to fungovalo vy, prosťáčku, makejte! Jste mi k smíchu.

   Smazat
  17. 0:32
   "Aby to fungovalo vy, prosťáčku, makejte!"
   =============================
   To řekněte těm prosťáčkům kteří makají na tu vaši rentu.
   Tak si srát do huby jak to předvádíte vy může jen korunovaný blb.

   Smazat
  18. 0:50 ta renta mi plyne z patentů, realizovaných v ČR i na vyspělém západě. Platím z ní v ČR daně. Užití spočívá v bezpečnosti drážního provozu. Nemám se za co stydět! Podotýkám, že ve své argumentaci proti vašemu tvrzení, jsem vulgární nebyl. Jste mi zas o něco víc směšný.

   Smazat
  19. 1:17

   Na základě toho co jste vyplodil v 23:11 na vašich patentech (pokud teda nějaké opravdu existují, že) nemáte žádnou zásluhu, byl jste pouze v náhodném procesu náhodně obdařen. Stejně tak jste se mohl narodit jako blb.
   Proto byste se měl za to, že nespravedlivě žijete z výpalného nedobrovolně vybraného od všech chudých uživatelů dráhy (bohatí dráhou nejezdí), stydět.
   Ale klidně v tom kakání si do huby pokračujte. Je to zábava.

   Smazat
  20. 1:34 máte pravdu v tom, že jsem byl, čirou náhodou, příznivě obdařen. Nějakou tu zásluhu na svých příjmech mám, protože věc jsem si odpracoval nejen řešením a ověřením technicky i komerčně zajímavého problému. Vy ovšem nemáte nejmenší tušení, jaké náklady a rizika nese patentové řízení, aby nakonec neslo rentu, ze které, možná i ve váš prospěch, platím daň. Vám uniká, že přes všechnu tu aktivitu mám tolik sociálního cítění, že vašemu Darwinismu odporuju. Proberte se, machře.

   Smazat
  21. 2:25

   Člověče, vy jste stále nic nepochopil. Já vůbec ničím nemachruju. Naopak! Vyzývám všechny vás, věčné nadávače a stěžovatele ke špetce pokory a soudnosti, k vážení si a vděku za to jaké štěstí tady na tomto malém kousku země a v této době máme.

   Smazat
  22. 2:36 vaše patetická reakce ignoruje podstatu kritiky současného režimu. Nehodlám být, "v této době" vděčný za rozkradenou republiku, za to, že každý občan jsme prostřednictvím tohoto státu zadlužen téměř dvěstětisíci Kč, že za 28 let "demokracie" máme bezdomovce, nezaměstnané, chudinu a důchodce, kteří nemají příjmy nutné k důstojnému životu, atd. Takže k tomu machrování přidám ještě pokrytce.

   Smazat
 19. 15,15 Jde o to co z republiky nenávratně odchází a ty peníze vznikly v ČR měly by sloužit rozvoji ČR, protože neni peněz na zdravotnictví, školství, sociální programy, důchody a dopravní ifrastruktůru atd.

  OdpovědětSmazat
 20. 19:18
  Přesně tak!!!!

  OdpovědětSmazat
 21. Po delším čase jsem kouknul na Lidovky a čtu nadpis:
  Kapr se definitivně rozšířil až za komunismu, říká etnolog Šimša.
  PRAHA Když vyjde první hvězda o Štědrém večeru, drtivá většina Čechů považuje za samozřejmé, že na stole čeká smažený šupináč s vychlazeným bramborovým salátem, přičemž scenerii ozařuje stromek ověšený skleněnými ozdobami. Jako by to tak bylo odjakživa. Je to omyl, třeba kapra na štědrovečerní tabuli tlačil až rozvoj rybníkářství a definitivně ho coby štědrovečerní stálici etablovala až normalizace, jak popisuje Martin Šimša z Národního ústavu lidové kultury.

  Možná se dočtu, že Stalin napadnul Hitlera. Veselé Vánoce:)))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapr je komunistická ryba a proto se již nikdy více nesmí objevit nejen na vánočním stole správně uvědomělé kapitalistické rodiny, byť by třeba byl polepen nálepkami "exekučně zabaveno".

   Smazat
  2. 22:03 - je možné, že si spletli etnologa s entomologem a jihočeské rybníky stavěli ve středověku komunisté.

   Smazat
 22. Hluboce, ale opravdu hluboce lituji všechny diskutující, viz shora. Jestli se nemýlím, je Štědrý den, a namísto poklidného užití si tohoto dne a teď už i večera po posezení pod stromečkem apod, co k tomuto dni už tradičně patří, pár duševních mrzáků (i přes svůj obrovský význam, znalosti a tituly) dřepí u počítače, čtou negativní, drastické, a dramatické sračky ( výplody to ve všech mediích, neboť pozitivní zprávy v
  publicistickém bulváru neexistují), a hádají se a sprostě si nadávají rudých sviní a podobně. Jste osamělí ubožáci, to se hned pozná podle času diskuzí a kvality diskuzí a podle toho, že ti samí lidé dřepí u počítače dnes a denně, ať je pátek nebo svátek, a hádají se a nadávají si - vy to snad považujete za normální? Už to je imbecilní jev, který za minulého režimu nikdo neznal. Každý - úplně každý slavil svátky doma s rodinami, pro výjimky byly otevřeny některé restaurace, slavilo se i v nemocnicích a v domovech důchodců - dnes je celá společnost a celá doba, ať již jde o HDP, a všechny ekonomické atributy, o nichž se tak idiotsky hádáte, tedy celá společnost a doba je ZMRZAČENA! Jsou zmrzačeny úplně normální lidské hodnoty, svět našich politických a byrokratických činovníků, a hlavně svět zcela nově vytvořených přemaštěných celebrit a pracovníků "mediálního průmyslu" je stát ve státě, s úžasem člověk čte, co všechno je možné, a ještě bulvár považuje za potřebné informovat nás o všech těch zhovadilostech, které vytahují z kapes našich ( i těch nejubožejších lidí, co nemají peníze ani pro své děti na školní obědy) peníze, aby se mohla miliardami dotovat zmrzačená kultura, literatura, umění, a zmrzačená televizní produkce. O čem se vůbec hádáte? O tom, že v ČR bylo nejlépe v době, kdy ještě všechno stálo jenom za hovno?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Běžte se podívat na nádraží a pod mosty, desítky tisíc obětí demokracie.

   Smazat
  2. Oběti vlastních nezodpovědnosti, činů a rozhodnutí, chlastu, drog, gamblerství, lenosti...

   Smazat
  3. 0:46 - proč nebyli bezdomovci, drogy a gambleři za totality? Ona to možná totalita nebyla. Nevím zda si to uvědomujete, ale to co jste napsal, obsahuje silnou dávku rasismu. Je s podivem, že se šmejdi nestaví stejně jako Vy k imigrantům. Prostě lžete i o Vánocích!

   Smazat
  4. 12:02
   Protože byla povinnost pracovat a kdo nechtěl pracovat tak šel sedět. Nebo byl zavřen do ústavu pro choromyslné.
   Drogy samozřejmě byly, chlast i cigára jsou taky drogy. Pervitin se bral ve velkém, určitě znáte knihu Memento atd. Určitě jste taky viděl majora Zemana a díl Mimikry atd atd.

   Smazat
  5. 12:36 kdo nechtěl pracovat (za totáče) tak šel sedět, tvrdíš ty agitátore. Nesmysl, povinnost pracovat byla dána zákonem, ale příslušný paragraf neobsahoval trestní sankci! Byla ovšem povinnost, málokdy uplatňovaná a snadno splnitelná, prokazovat zdroj příjmů k obživě.
   Sám jsem nikdy neměl v tehdejším občanském průkazu obvyklé razítko zaměstnavatele, na což vesměs „dopravka“ při kontrole náležitostí reagovala otázkou, kde jsem vůbec zaměstnán. Odpovídal jsem, že nikde (v rozporu se skutečností) a že živí mě maminka. Končili, ovšem pokuta za dopravní přestupek asi byla o něco vyšší. No, těch 20 namísto 10ti Kčs jednoho tenkrát opravdu nezabilo.
   Sečteno, agitátore 12:36, drze, trapně a hloupě lžeš!

   Smazat
 23. Soustřeďme se všichni na obsah tohoto článku. Je pravdivý, ač je to bohužel smutné čtení. Umíme se z toho ale poučit? Nebo budeme setrvávat nadále v EU, které nás do této situace ještě zakovalo? Proč se třeba vůbec zabýváme HDP, z něhož je významná část každoročně nevratně odváděna do zahraničí a ne HND, tedy penězi, které zůstanou u nás? Vždyť HDP je de facto jen ukazatel pro zahraniční investory (spekulanty), v které zemi si mohou nejvíce namastit kapsu. Nás by měl zajímat zejména HND.

  OdpovědětSmazat
 24. Před nedávnem tady byl článek o příčinách zániku římské vyspělé civilizace a znacích které rozpad předem naznačovaly a charakterizovaly.

  Po přečtení diskuse jeden z těch znaků jasně vidím i teď:
  Lidi dnes v našich západních končinách mají vše. Absolutní dostatek a přebytek všeho. Navíc 3/4 století míru, dlouhý, snadný a pohodlný život, sociální vymoženosti stejně jako nevídané vymoženosti technické atd.
  Přesto si ve své rozežranosti, neskromnosti a ztrátě jakékoli soudnosti ničeho neváží, vše je jim málo, vše je špatně, stále jen nadávají a stěžují si. I když mají vše, chtějí víc a víc.
  Tohle opravdu nemůže dobře skončit...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:44 nějak vám uniká, že to neplatí pro všechny ani v ČR, natož třeba v Rumunsku nebo Bulharsku ... Netřeba pokračovat, pokud nejste ještě větší tupec, než naznačujete!

   Smazat
  2. 1:26
   Platí to pro všechny. Nikdo u nás, kdo vyvine aspoň minimální aktivitu netrpí hladem, nechodí nahý a nebydlí pod mostem. Kdo nevyvíjí žádnou aktivitu ať si žije podle toho, nebo ho sponzorujte z vaší renty.

   Bavím se o obyvatelích ČR, 28. nejvyspělejší země světa ze 190 podle indexu lidského rozvoje HDI sestavovaného každoročně OSN. Ne o obyvatelích Konga.

   Smazat
  3. 1:41 asi se cítíte nějakou lepší rasou, když ne a ne pochopit, že lidé se rodí s různými předpoklady, do různých hmotných a kulturních poměrů, mají buď větší nebo menší smůlu či štěstí, takže ne každý má předpoklady a možnost, zejména v současném systému, dosáhnout toho, aby vedl důstojný život. Je mi líto, ale to je právě to, o co se snažili skuteční komunisté. Vy jako věru tupý sobec to prostě nechápete. Nepřeji vám nic zlého, ale nebuďte tak sebejistý a trochu víc se zamyslete.

   Smazat
  4. 2:02
   No a zrovna tady u nás v ČR jsme jedna z nejvíce rovnostářských zemí na světě. Podle Gini indexu který se snaží sociální nerovnost měřit jsme v tomto 4.!!! nejlepší ze 160 měřených zemí, ještě před Norskem, Finskem.

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality

   Zrovna u nás jsou nejmenší rozdíly v příjmech "chudých" a bohatých. Zrovna tady u nás mají i největší lemplové, postižení nebo jakkoli znevýhodnění šanci žít "důstojný život".

   Přesto furt nadáváte a dožadujete se čehosi. Vůbec netušíte jaké štěstí tady máte. Vypravte se někdy za poznáním do světa.
   Když vynechám vyloženě chudé africké země, tak zkuste třeba zde na těchto stránkách tolik oslavovanou, relativně vyspělou Brazílii, kde žije cca 5% boháčů opevněných v luxusních sídlech a zbytek 95% živoří ve slumech. A nic mezi tím.

   Smazat
  5. 2:30 všechno to pozitivní, co tady citujete, je pouze značně degradovaný pozůstatek proklínaného, reálného socialismu. Neználku.

   Smazat
  6. Anonymní 10:03

   Vysvětlujete to tupci bez životní zkušenosti, který žije ve virtuální bublině současné propagandy.

   Smazat
  7. Také se divím, co se lidem nelíbí. Vždyť je to vymoženost koupit si jednou za 10 let ojeté auto z německého bazaru.

   Smazat
  8. 10:03

   Pozůstatek reálného socialismu jsou především pokřivení bolševici jako jsi ty. A taky stále třetinové mzdy oproti německu, když po revoluci byly desetinové.

   Smazat
  9. 12:16

   Zapomínáš, revoluční hlupáčku, na jednu maličkost:
   kurs koruny byl tenkrát stanoven podle kursů veksláckých. To byla první loupež, která předcházela loupežím privatizačním.

   Smazat
  10. 11:30
   Můžeš si koupit nové auto kdy tě napadne. Ne jako za komoušů kdy stála plečka Favorit 30 celých průměrných platů, tj dnešních cca 900.000. Jenomže to bys nesměl být lenivý dement který nic neumí a proto má taky po právu holý zadek.

   Smazat
  11. 12:19 to ovšem bylo před bezmála 30ti lety. Víš ty, kolik průměrných platů stála Škoda Popular nebo Tatra 57B v roce 1938? Víš ty, kolik stálo bydlení, voda, elektřina, plyn před rokem 1989 a kolik stojí dnes? Víš ty, jaká byla parita kupní síly Kčs/ATS? Víš ty, v jakém poměru byl průměrný starobní důchod k předchozímu výdělku a jak tomu je dnes? Víš ty, jaká byla spoluúčast pojištěnce na zdravotních službách a jaká je dnes? Víš ty, jakou armádu a civilní obranu měla tehdejší ČSSR a jakou má ČR dnes? K jakému zlepšení životní úrovně, za cenu ztráty národního majetku, zadlužení státu i obyvatelstva, došlo za celých těch 28 let?

   Smazat
  12. 13:34
   Co to na mě zase zkoušíte? Netuším kolik stála Škola Populár a ani mě to nezajímá. Reagoval jsem jen na hloupého ruďocha který tu blábolí, že si může dovolit auto jednou za 10 let z bazaru.
   Ke zvýšení životní úrovně došlo k maximální míře. Stačí jen nebýt fanatický rudý hňup a rozhlédnout se kolem. Silnice plné nových Oktávek, Pasátů, Superbů, nákupní centra jsou tak narvané že místo k parkování musím hledat půl hodiny, lidé přes narvané nákupní vozíky ani nevidí před sebe, domácnosti jsou zaplaveny všemožnou elektronikou, každý má přístup k mobilní síti a internetu, zdravotnictví je na takové úrovni že se dožíváme o 9 let déle než za komoušů a můžu pokračovat do nekonečna.

   Nabytí všemožných svobod a volnosti ani nebudu zmiňovat, protože vím, že tohle "lidi" jako vy vůbec nezajímá.

   Smazat
  13. 13:51 jestli tě nezajímá vývoj životní úrovně v běhu let, pak neagituj k současnému stavu. Jestli měříš životní úroveň počtem aut a ruchem v supermarketech, neznáš pojem „úroveň života“ a nevidíš ty, kteří se automobilového provozu a ruchu v marketech zúčastňují sporadicky, nebo vůbec.
   Jen tak pro legraci: Dnes máme mimo jiné i tyto svobody: Nejméně každý pátý rok si muset koupit nové auto nejméně za 600 tisíc, každý třetí rok notebook alespoň za 30 tisíc každý nejméně druhý rok mobil alespoň za 8 tisíc, hodinky mít nejméně dvoje, každé alespoň za 25 tisíc, nějaká ta komplet kvádra za desítky tisíc, vybělené zuby, nagelované vlasy, úsměv úspěšného v ksichtě, ať je co se děje, to všechno a mnohé navíc třeba na úvěr u Kellnera. To, abychom společensky i v poptávce o džob obstáli. O dovolených v atraktivních destinacích, o léta mladších a pravidelně inovovaných manželkách, luxusních milenkách, kontaktech a selfíčkách s VIP figurami nemluvě. A že mi je přáno, he!

   Smazat
 25. Máme se lépe protože sme zvolili za premiera Babiše,ať žije eurooska unie ať žije NATO a jsem hrdí patriot a hrdí na zakladatele demokracie a otce národa Václava Havla kterí amnestoval mojeho stríce s basi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vrátil sem se s půlnoční a poslech sem si papeže Františka.

   Smazat
  2. ..no povídej a co říkal ?
   Není mu divné že Ježíšek se narodil při úplňku a dnes svítí měsíc jako na Turecké vlajce?
   Co má tahle muslimská symbolika znamenat ?
   A nebo je František mimo realitu Boha a dokola opakuje lži ?*

   Smazat
 26. Co sem psal 2:11 a 2:14 to bilo odemně s ironie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :)) co uvozovky ?
   Stejně je to paradox,
   celý prolhaný západo-křesťanský svět slaví narozeni syna boha v dnešních dnech a vůbec jim není dáno povšimnout si že není úplněk a podle všech dostupných informací se Kristus narodil při úplňku...
   Papežové kroutili z kalendářem po staletí tak dlouho až jim na jejich katolické svátky
   začal svítit muslimský symbol*

   Smazat
 27. Máme vykradenou, zadluženou zemi, v níž se z občanů-spolupodílníků, staly lidské zdroje, spotřebovávající svůj čas vyměřený k životu primitivní, rutinní a ubíjející prací pro zahraniční vlastníky.
  Lidé i země jsou předlužení, stěžejní systémy jsou v permanentní krizi, z vyspělé země jsme se stali zemí rozvojovou, společnost je rozeštvaná, utápějící svou beznaděj v alkoholu a jiných drogách.
  To je daň za pasivitu, kdy Češi nechali darmošlapy, opilce a zloděje převzít státní moc.
  Samozřejmě vždy je možnost začít s nápravou, ale stálo to sebezničení za tuto snadno předvídatelnou zkušenost?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :))
   ...povinné akce Z a pracovní soboty
   to byl nářez :)))*

   Smazat
  2. Dobrovolně povinné byly pro partajníky, ostatní lidé pomáhali většinou proto, že chtěli mít v obci nový obchod, hospodu, hřiště apod. Někteří šli za srandou, případně se najíst a dát si pivo. Ještě krátce po puči u nás na vesnici lidé dobrovolně chodili na občasné brigády ke zvelebování obce, i když už se tomu neříkalo akce Z. No, dnes už máme tu pravou harmonii, to správné soužití a svobodně demokratickou společenskou vzájemnost. Obchod je zrušený, hospoda poloprázdná i v sobotu a dokud se nezamává balíčkem peněz, tak nikdo nikoho k veřejně prospěšné činnosti nepřiměje a lidé si vyjma hospody ani nemají co říct. Jen si nejsem jist, jestli jsme právě tohle chtěli a jestli je nám(lidem a jejich zemi) to prospěšné.

   Smazat
  3. 10:59
   No dnes máme v obci o 1100 obyvatelích obecní vodovod, kanalizaci, čističku, plyn. Nic z toho tu za komoušů nebylo. Dále máme nové chodníky a silnice, opravený kostel, školu, 2 obchody, hospodu... Takže o čem to točíš?
   Jo a v hospodě vysedává míň lidí protože lidi mají dnes naštěstí desítky deleko lepších možností než si prolívat držku v zahuleném pajzlu.

   Smazat
  4. 12:27
   Hospody na venkově hromadně krachují.
   Již politika že si v obchodě koupíte pivo za šest korun a v hospodě za dvacet,
   dala těmto pořádnou ránu pod pás.
   Zákazem kouření likvidují to co zbylo.
   Většina obcí nemá čističku a serou do potoků.
   O rozkradeném vodárenství nelze polemizovat.
   O mentalitě obyvatelstva a dopravní dostupnosti, ničení zemědělství a tím i vymírání venkova také nelze polemizovat.
   Kde žiješ vesničane ?

   Smazat
  5. Hospody krachují protože dnes musí díky EET konečně platit daně. Dobře že takové zanikly.
   Že v hospodě stojí pivo násobně víc než hypáči není žádná politika, ale to, že v hospodě musíš zaplatit nájem, energie, zaměstnance...
   Chvála pánu bohu za zákaz kouření díky kterému po každé občasné návštěvě hospody nemám druhý den bolehlav a nemusím prát všechno smradlavé oblečení.
   Většina obcí samozřejmě čističku má a do potoků dnes na rozdíl od komoušů nikdo nesere.
   O mentalitě obyvatelstva diskutovat opravdu netřeba, stačí se podívat na vás.
   Žiji na jižní Moravě.

   Smazat
  6. Unknown25. prosince 2017 10:13 „...povinné akce Z a pracovní soboty to byl nářez :)))*“
   Kdo ti to nakecal, nebo jen tak lžeš? Nikým jsem k akcím „Z“ nucen nebyl, pokud jsem si vůbec všimnul, že je něco takového vyhlášeno. Kdo nechtěl, nešel, žádné sankce neexistovaly, i když je pravda, že leckterý z těch co se zapojovali, byli obyčejní šplhouni. Nejvíc ve městech.
   Pravda, pracovní doba obsahoval zprvu i soboty, jako učeň mezi 15 a 17ti lety, např. tři dny škola 8 vyučovacích jednotek, tři dny dílny po 8mi hodinách, 14 dnů dovolené. Bylo to 6 let po světové válce. Bylo dost co obnovovat.
   Někdy v šedesátých letech odpadla každá druhá pracovní sobota, několik let potom obě. Jak tomu bylo ve vámi opěvovaném „demokratickém“, už zadluženém světě s nezaměstnaností a chudinou, to bohužel nevím.
   Tím, co se tady od některých o totáči dočítám, jsem čím dál víc překvapován. Nevím, kde a jak žili autoři a dědicové všech těch nesmyslných zvěstí, já to celé prožil, dobře pamatuju a nakecat si nic, Unknowne, nechat nemusím. Vaše drzost, s úbytkem pamětníků, neuvěřitelně stoupá.

   Smazat
  7. 15:33
   No, i bývalí náckové mají o době nacistického Německa poněkud jiný názor než vy a většina obyvatelstva. A nakecat si nic nenechají. Jsou to přece pamětníci! Styďte se a dejte si facku.

   Smazat
  8. 12:27 a to je nějaký zázrak po dvacetiosmi letech? Měl byste vidět ten rozdíl mezi rokem 1945 a 1973.

   Smazat
  9. Já žiji na západě Čech,
   jsme spádová obec ke které náleží tři přiléhající.
   Škola se proměnila v obecní úřad,
   hospoda která získala republikové ocenění je zavřená i se sálem a kuchyní.
   Čističku nemáme a neznám obec jenž ji vlastní.
   Za to máme opravenou faru za více než deset miliónů, prý národní památka.
   EET je po dlouhém čase okrádání států nutnost,
   ovšem není rozhodně důvodem krachů.
   Zakázat kouření v hospodě je jako zakázat sladké v cukrárně a nebo zvuk v kině.
   Tvůj pach je jistě šlechetný a tak chápu důvody proč.
   Mám celou rodinu z Moravy a Moravu miluji.
   Jsou tam zrůdy jako ty, mamon a blbost a pár původních obyvatel mentality strýců a tetiček.*

   Smazat
  10. 15:33
   ...vole,
   nemyslím to ve zlém a mluvím za sebe.
   Nářez je myšleno hodně humorných situací...
   Jinak pracovní soboty jsem měl nedobrovolně a dost mě vadili.
   Uklidňovalo mě vědomí, že volné soboty nejsou zas tak starý výdobytek.
   Tak neměj rudě zatměno a víc přemýšlej*

   Smazat
  11. 15:55 ty nevíš, že pracovní doba se vyvíjela historicky, že mezi válkami, za a po druhé světové byl šestidenní pracovní týden standardem? Po pravdě řečeno, samotnému mi vadil každý pracovní den, protože mi bránil bavit se po svém. Něco k nepochopení?

   Smazat
  12. 15:45 "EET je po dlouhém čase okrádání států nutnost, ovšem není rozhodně důvodem krachů."
   Ó ty ekonome, u nepříliš rentabilní hospody, nepříliš rentabilního obchůdku, je EET snadno důvodem ukončení provozu nebo krachu. Krátili tržby a udrželi jakous takous rentabilitu. Teď to zabalili, služby na venkově to omezilo, a jestli od nich stát dostával málo, nedostává nic. Tak já nevím.
   Protože jsem v řadě případů pomáhal drobným OSVČ zavést EET vím, že ta nejjednodušší varianta, co do vybavení a provozu, přijde nejméně na deset až dvanáct tisíc v prvním roce. Pro důchodce, kteří si přivydělávají s tržbami do 160 tisíc/rok, ze kterých po zákonné slevě daň z příjmu neplatí, je to docela rána. I oni totiž mají nějaké provozní náklady, hospodský, pokud nechce vést daňovou evidenci, má možnost užít paušál 80 %. Tak prosím počítejte a do toho o čem nic nevíte, čemu nerozumíte, nekecejte.

   Smazat
  13. Anonymní 19:35
   Zde panuje tržní hospodářství, takže pokud nějaký soukromník není schopen uživit se bez kradení a podvádění, tak ať se na to radši vykašle a jde do fabriky, nebo ať jde dělat to, co umí, čím se uživí. Nakonec i ty odvody státu budou vyšší, než v případě jejich dvacetiletého "ztrátového podnikání".

   Smazat
  14. Anonymní 12:27
   To musíte být opravdu zvláštní obec se zvláště retardovanými občany, kteří si nebyli schopni sestavit zastupitelstvo, které by obec aspoň trochu normálně spravovalo. Husák se Štrougalem opravdu ani nám vodovod a kanalizaci nekopali.
   Navíc musíte být i obec mimořádných lemplů, které nikdo k práci pro obec nedokopal ani za socialismu.
   To se máte čím chlubit.

   Smazat
  15. 19:35
   Především z takto nastavených zlodějských podmínek bohatli velké podniky s většinou zahraničními vlastníky.
   Obhajuješ vlastizradu a principiální ničení naší kultury a země. Gratuluji*

   Smazat
  16. 19:08 Vím a proto opakuji :Uklidňovalo mě vědomí, že volné soboty nejsou zas tak starý výdobytek.
   Lidé jenž pracovali šest dnů v týdnu s úmyslem vybudovat naší překrásnou zemi si moc vážím*

   Smazat
 28. Komouši zkrátily pracovní dobu na 8 hodin a tenhle ekonomický zázrak chce aby jsme pracovaly zase 10 a více hodin. Při současných technologiích je pracovní doba více jak 6 hodin absolutně nepřijatelná a to k tomu stále schází pracovníci. NO OHROMNÝ ÚSPĚCH A POKROK PRAVDY A LÁSKY.

  OdpovědětSmazat
 29. Pane Mrázek, klobouk dolů za reálné zhodnocení toho co jsem zažil, a na rozdíl od většiny si i pamatuji.
  Lišíme se v jednom detailu, osobně jsem předpokládal, že tento stát ročně přichází o cca 500 miliard. Vy tvrdíte dvojnásobek, fíha. Jen tento fakt o co stát příchází většina lidí ani není schopná pobrat.

  Pokládám si otázku už 20 let: "Jak dlouho hlupáci budou volit lidi co je okrádají? Stále dokola... Kam až jejich stupidita dosahuje?"

  Takže problém není v těch zlodějích, těm je jen dovoleno dělat to co perfektně umějí. Problém je v hlupácích co je stále dokola volí, nebo "inteligentně" raději k volbám nejdou...
  Úrověň většiny lidí chápat řídící procesy je na úrovni mateřské školky. Diskutovat s nimi tyto věci ani nelze, zkoušel jsem mnohokrát....

  Six

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. " osobně jsem předpokládal, že tento stát ročně přichází o cca 500 miliard. Vy tvrdíte dvojnásobek, fíha."
   ================================
   Švihlíková říká 300 miliard, vy 500, Mrázek bilion. Proč ne 10 bilionů? Každý plácáte co vás napadne.
   Ano s takovým samozvaným "odborníkem na řídící procesy" který nazývá zisk z investic "kradením" a investory "zloději" diskutovat opravdu nelze.

   Smazat
  2. Anonymní 14:05
   To má velice jednoduchý důvod, každý z autorů počítá s jinými podmínkami pro hodnocení. Švihlíková to bere s ohledem na realitu, tedy stav kdy jsme dobyté, vyrabované a zkolonizované území, na němž Češi nejsou svými pány a pravidla určuje zahraničí. Mrázek zřejmě vychází z hypotetické úvahy, KDYBYCHOM byli svrchovaným státem a sami určovali pravidla.

   Smazat
 30. A žvaní, a žvaní, a žvaní, a dřepí to u počítačů a dřepí a dřepí! Stačili jste si všimnout, že jsou vánoční svátky? Stačili jste si všimnout, že s vámi nediskutuje ani jediná žena? Alespoň ty že mají rozum. Stačili jste si všimnout, že všechno, co denně dřepí u počítače, už jsou závisláci na elektronice, a na žvástech? Že by to patřilo zavřít do blázince a hlavně neumožnit tomu přístup k počítači. Odvykačku! Asi by si hodili mašli, protože bez toho už neumějí žít. Jeden jako druhý, impotentní pitomci, kteří neznají jinou zábavu, než dřepět u počítače. Asi to už má pupek až pod nos,venku to šmachťá, už to neumí ani zvedat hnáty a chodit - to mají z toho dřepění.A úplně zmrzačenej mozek z toho věčnýho žvanění - manželky a partnerky už je dávno koply do prdele, protože s vydřepávačem u počítače není žádná normální komunikace možná. Děti se k tak blbýmu fotrovi ( spíš dědkovi) neznají. Pojde to u počítače. Příšerný osud duševního mrzáka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:30 a vy jste co, se svou kritikou? Že toho o každém tolik víte. Že rozdáváte recepty na život?

   Smazat
  2. Víte co 15.56? Dejte si tu práci, a přečtěte si pečlivě všechny příspěvky od shora dolů. Já jsem si jist, že zdejší diskutující příspěvky druhých většinou nečtou, jen nažvatlají to svoje, a dál od toho - a to je chyba. Tak nepochopí nikdo nic. Ale protože jste mi položil otázku, radím vám - přečtěte si to. VŠECHNO! A vemte si k tomu plivátko, nebo kapesník - budete si totiž odplivávat nad těmi pitomostmi a sprostotami. Pak se zamyslíte, proč tohle asi tito ubožáci dělají i o svátcích. A pak se zamyslíte nad tím, jestli jsou tyto aktivity ( čtení a diskuze a věčné dřepění u počítačů) normální. A pak pochopíte, proč jsem svůj příspěvek napsal. Taky se může stát, že to nedokážete přečíst všechno - možná to nedokáže nikdo. A to je chyba. Protože pak nepochopíte, proč jsem svůj příspěvek napsal, jako "recept na život" jak jste to nazval vy. Jakákoliv jiná aktivita je zdravější, než tohle. Když už číst, tak proč ne nějakou pěknou knihu? Proč ti postižení dřepí celé dny jen u tohohle humusu?

   Smazat
  3. Já to čtu celé. Protože žijeme v totální cenzuře co se týče ekonomiky, nelze se divit, že lidé nadávají. Před převratem jsem pracoval ve výzkumu. Pod střechu ústavu patřilo několik desítek ekonomů, kteří propočítávali, za kolik se vyrábí a za kolik prodává. Také sledovali bilance toku materiálů a proto se perfektně vědělo, co uniká do životního prostředí a podle toho se investovalo do nápravných opatření. Dnes nikdo neví nic. Já v tom vidím úmysl, aby lidé nic neznali a nechali se opíjet falešnou svobodou a havlismem.

   Smazat
  4. 16:49 vedle jak ta jedle. Pod článkem, který si přečtu sleduji diskusi, dokud nekončí. Případný svůj příspěvek ukládám ve Wordu s odkazem k článku, datu a času, k případným reakcím se tak snadno vracím. Vy například mi to komplikujete, když nejste schopen zapsat čas příspěvku, ke kterému se vyjadřujete standardně, to je s dvojtečkou. Jak jsem k vám podotknul, o přispěvatelích víte houby, v mém případě jste se trapně splet. Trochu skromnosti, milý pane!

   Smazat
  5. Anonymní 20:00
   Přesně jak píšete, dnes jsou prakticky veškeré informace, statistiky a výstupy všelijak kamuflované, nekompletní, ohýbané a třeba i komplet vylhané. K tvrdým, ověřitelným datům se dostane málokdo, pokud vůbec někdo. Ostatní se dohadují u blábolů pro veřejnost, přičemž co zdroj, to odlišné údaje. Mnohdy diametrálně.
   Normální člověk jen vidí jak nic řádně nefunguje a věci jdou od desíti k pěti, navzdory všemu blábolení konformních hlásných trub propagandy. A také si lze domyslet, že když je vše tak maskováno, asi to má nějaký důvod, asi opravdu jedeme s kopce, asi se pozorování reality vlastníma očima příliš neliší od objektivní reality.

   Smazat
 31. Ztráty, které za rok odcházejí do zahraničí jsou hlavně tří druhů. Největší je kurzová ztráta při zahraničním obchodování způsobovaná rozdílem kurzu směnného a kurzu stejné kupní síly. To samo je asi bilion korun ročně. Nevyplácená část spravedlivé mzdy unikající do zahraničí tvoří asi 400 až 500 miliard Kč a dalších několik set miliard jsou daně uniklé pomocí daňových rájů a zisk zahraničních vlastníků, který odchází jako výnos akcií a podobně a nemuselo to tak být (banky atd.). Z toho vidíte, že ten bilion není přehnaný, objem zahraničního obchodu letos překročí 4 biliony Kč a ztratit z toho jen 25% je optimistický odhad. A co ty další položky?
  Josef Mrázek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Mrázek,
   napište znovu zdejšim diskutujícím,že by se měli starat o Nepodmíněný základní přijem,který jak všichni po PŘEČTENÍ vašeho článku ví,že byl vyplácen VŠEM i za blbého komunismu.
   Kdyby tady měli diskutující začit bojovat o jeho vyplácení i dnes tal radši zalezou zbaběle do nejbližši díry.
   Jen se zkuste zeptat těch ignorantů proč je všude vymazován NÁRODNÍ PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ,který jako první v republice nabízi originální řešení toho jejich vylupování,kterému jak se zdá budou tady a všude dále tleskat a volat ANO BUDE LÍP!

   Smazat
  2. Pane Mrázek, na jaké zahraniční investice se Zeman dívá, když mu nestojí za to kritizovat únik kapitálu do ciziny, protože investice a odliv jsou vybilancovány. Komentuji čtvrteční agitky na Primě, kdy spolu se Soukupem chlácholí obyvatelstvo a především svoje voliče, že je všechno v nejlepším pořádku. Cizí investice nejsou darem českému lidu. Toto hospodaření povede ke stavu, kdy domorodcům nebude patřit zhola nic. Zemanova dychtivost po prezidenství se nám nemusí vyplatit.

   Smazat
  3. POLITICKÁ TŘIDA ŠMEJDŮ,OKRÁDÁ VADNÝMÍ ZÁKONY

   na př.exekučním ,své voliče a oni si to nejen nechtějí uvědomovat,ale shrbeně tomu i tleskají..
   Jakoby nikdo nechápal viz diskuze kde o tom jakoby každý chtěl nízký plat ROZVOJOVÉ ZEMĚ,že za naše nám kradené peníze musime začit bojovat,počinaje Nepodmíněným základním přijmem a konče bankstery,kteři nerespektuji platné zákony a patři proto před soud a ne na místa,.kde budou dále olupovat nás už čtvrtstoletí zubožované občany.

   Smazat
 32. Pane Mrázku, díky moc za výborné články! Děda.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.