Reklama

čtvrtek 21. prosince 2017

Páni herci, herečky a vy všichni ostatní, kteří se pasujete na morálně lepší a odpovědnější lidi než ostatní prostí občané (ovčané) národa českého.

Jiří Baťa
21. 12. 2017
Přečetl jsem si některé vaše názory, které jste vyjádřili k problematické volbě pana Zdeňka Ondráčka do funkce předsedy komise pro kontrolu GIBS. Z principu vynechám vlastní názor na osobu pana Ondráčka, abych se mohl více věnovat vašim vášnivým názorům, ve kterých se vyjadřujete nejen k osobě pana Ondráčka, ale také velmi netaktně se otíráte o komunisty. Dovolte mi, abych vám připomněl několik „velkých maličkostí“, které vy, rovněž z principu, zásadně neakceptujete.Jen stručně zmíním, že mohu pochopit váš nesouhlas s volbou pana Ondráčka do zmíněné funkce. Od toho existují, chtělo by se říct demokratické volby, v nichž se lidé vyjadřují k otázce, zda zmíněného člověka do funkce podpoří či ne, avšak o demokratické volbě jako takové nelze mluvit i to ani v případě dosud realizovaných voleb. Proč si to myslím je na dlouhé povídání, takže to vynechám a vrátím se k vašim kritickým názorům.

Je skutečností, že na panu Ondráčkovi vám vadí nejen jeho minulost, ale také současnost a tím je jeho členství v KSČM. Jsem člověk v zásadě tolerantní a proto také mohu pochopit vaši zásadní kritiku a názor na pana Ondráčka, že jako bývalý příslušník SNB se účastnil demonstrací, na kterých měl údajně proti demonstrantům použít i obušek. Ale, nebyl to jen pan Ondráček, byly tam stovky příslušníků SNB, ostatně i v jiných městech byly tyto jednotky nasazeny pro zajištěné pořádku. Je otázka, zda dovedete pochopit pojem slov „ veřejný pořádek“ v podmínkách tzv. totalitního režimu. Nebudu daleko pravdy, že to nebudete schopni pochopit, neboť co pro příslušníky SNB znamenal „veřejný pořádek“, pro řadu z vás tzv. umělců, lepších lidí a lidských géniusů, znamenal tento pořádek pravý opak tedy, vyvolávat nepřístojnosti, provokace, fyzický nepořádek apod. Příslušníci SNB konali svou povinnost, pokud vám také toto slovo něco říká. Že to zřejmě ne zcela platí pro současnou Policii ČR, je věc jiná. Nu a mezi těmi, kdo konal svou povinnost z titulu svého zaměstnání, byl i pan Zdeněk Ondráček. To, zda byl či nebyl v tu dobu členem KSČ není podstatné, protože stejné povinnosti plnili i ti, co v KSČ nebyli. Jasné?

Když už jsme u těch komunistů, pak musím vyjádřit „obdiv“ hééérečce Aňi Geislerové, s jakým přehledem, (ne)bohatými (ne)životními zkušenostmi se pustila do kritiky komunistů. Pozoruhodný je její výrok: „Opravdu nemám představu, co by mohlo být horšího, než komunisté, kteří budou o nás rozhodovat!“ Není však sama s podobnými názory. Například pan Mládek uzavřel svůj názor slovy, že „ODS, TOP 09 a další mnou podporovaní pravičáci dosáhnou možná kádrové čistoty nějakého našeho jiného předsedy vlády, ale budou tady o mnoha věcech nakonec rozhodovat drzí komunisté.“ 

Své polínko si, podle očekávání, přiložila zavilá, ale stále aktivní antikomunistka hééérečka Daniela Kolářová: „Komunisti nemají být u vlády – jakékoliv – a to z principu. Protože téhle zemi uškodili, mnoho lidí poslali do vězení a zabili další spoustu lidí. Uškodili celé téhle zemi, vzdělání, prostě všemu. Nesouhlasím a nechci, aby byli nějací komunisti u moci. Jsou sice parlamentní stranou, ale žádné vysoké funkce ani ve výborech anebo v komisích jim nenáleží. A to by mělo platit napořád!“

Tečku za plamennou kritikou a vášnivými názory však učinil pan Milota, který polemiku uzavřel tímto resumé „Není pravdou, že se komunisti změnili, že teď je KSČM jinou stranou, nežli bývala KSČ. To není pravda! Tu urputnost si něco uzurpovat mají v sobě a budou to mít i jejich děti. Zatím to nemůže být lepší, musí vymřít dvě tři generace, než přijde nějaká, která se vrátí zpátky do nějakého rozumného normálu!“ Pro komunisty fakt nezáviděníhodná budoucnost!

Pokud použiji slova slovutného Volteira: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat!“, tak i já mohu prohlásit, že zcela a zásadně nesouhlasím s tím, co jmenovaní říkají, přesto jim neupírám právo to říkat. Už třeba proto, že podle jejich vyjádřených názorů lze totiž rozpoznat, s kým mám tzv. „tu čest“. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale těmito anachronickými výpady a názory tak nějak před ostatní občanskou veřejností obnažujete své myšlenkové a ideové soukromí a ne u všech občanů najdete očekávané pochopení.

Dovolil bych si vám, dámy a pánové, připomenout jeden nezpochybnitelný fakt. Použiji k tomu jeden jediný příměr a sice fašistické Německo a druhou světovou válku, i když poučení z první světové války není rovněž k zahození. Málokterý z vás je natolik stár, aby si mohl pamatovat hrůzy a utrpení, které způsobilo fašistické Německo a přesto jste schopni komunisty srovnávat s jejich zločiny. Podotýkám, že tím nechci a ani nehodlám tolerovat případy, spáchané komunisty, které jsou bezpochyby hodny odsouzení. Nicméně, pokud v této souvislosti použiji slova vašeho kolegy Pavla Nového, ten o věcech, které se udály před 30 a více léty a ke kterým se jaksi z principu nerad vyjadřuje říká: „To už je tak dávno!“, pak si dovolím stejným způsobem okomentovat tyto činy, které se udály za vlády komunistů: „To už je tak dávno!“ Nepochybně budete s tím názorem nesouhlasit, protože podle vás jsou činy komunistů prostě neodčinitelné a s tím se zřejmě nedá nic dělat!

Pak se tedy musím vrátit ke zmíněnému fašistickému Německu. Nechci věřit ani pomyslet, že by někdo z vás si mohl myslet nebo dokonce tvrdit, že činy KSČ byly horší než činy německých fašistů. Pokud se někdo takový z vašich řad najde, pak je to člověk, který nemá v naší společnosti místo. Nebo ano? Nicméně, zmínil jsem fašisty, fašistické Německo a jeho hrozné činy, které způsobilo nesmírná utrpení a tragedie milionům lidí. Byly doby, kdy se ještě dlouho po válce Němcům nemohlo přijít na jméno, říkalo se, že nejlepší Němec je mrtvý Němec, Němci nejsou lidí, ale zvířata atd. Takřka celý český národ po skončení druhé světové války Němce a Německo nenáviděl. Jaká je skutečnost dnes? Myslíte si dámy a pánové, že jsou stejní nebo se změnili?

Změnili, i když u jisté části (sudetských) Němců zůstaly pocity křivdy z odsunu a ponechání majetku v ČSR, ale v zásadě jsou dnes Němci našimi sousedy, největšími obchodními partnery, jsme s nimi společně v EU a v NATO, máme s nimi dobré sousedské vztahy, někteří z vás je dokonce nazýváte milými krajany... atd., atd. Nepřijde vám to poněkud neadekvátní ve srovnání, jakou zášť a nenávist máte ke komunistům dnešní doby, kteří se také změnili, jako se změnili Němci? Nebo jsou vám Němci bližší než vlastní lidé? Neumíte, nebo z falešného principu zásadně nemůžete či nechcete odpouštět, abyste se snad nezpronevěřili svým imaginárním ideálům? Vždyť i ten váš (ne)slavný idol Václav Havel (ať už chtěl či ne) pochopil, že komunistům, od kterých přejímá moc a se kterými musí ale spolupracovat, že jim musí důvěřovat a svým způsobem prominout! Máte mu to také za zlé, nebo mu to s pravdou, láskou pochopením tolerujete? Možná si tuto abstrakci ve své antikomunistické euforii , zášti a nenávisti vůbec neuvědomujete.

Rádi tvrdíte, že např. prezident M. Zeman národ rozděluje, místo toho aby jej stmeloval. To co děláte vy je přesně to, co Zemanovi vyčítáte. Vy totiž nejste schopni pochopit nebo přiznat, že váš nepřekonatelný odpor vůči komunistům není motivován ničím jiným, než falešnou pózou nadřazenosti, kterou sobě i veřejnosti chcete jakoby dokazovat, že jste lepší, chytřejší, vzdělanější, uvědomělejší, mravnější, prostě že jste jiná kategorie-elita, než jsou ti prostí lidé kolem vás. Když dovolíte zeptám se: čeho jste kromě odporu, urážek, provokací a oportunistických výkřiků dosáhli? Kde je nějaký váš významný člověk? Tedy kromě Havla, ale toho jste si vytvořili sami k obrazu svému, abyste měli ke komu vzhlížet a koho velebit, když jen málokdo se hodí do vaše portfolia, snad ještě kromě (uf) noblesního hajného s čírem Schwarzenberga!


Takže si to sesumírujme. Jste proti Ondráčkovi, aby zastával post předsedy sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Jste proti ani ne tak kvůli jeho kvalifikačním předpokladům, jako z důvodů, že je komunista a před 28 lety byl příslušníkem SNB a mával nad demonstranty obuškem. Názor hloupý, ale váš. Dále, nejste schopni, nebo spíše nechcete prominout, odpustit, ani tolerovat minulost předchůdce dnešní KSČM, tedy KSČ s tím, že komunisté se nezměnili a proto nemají právo zastávat jakékoli významné funkce. Apropó, tak to byste neměli zapomenout, jaksi z principu, vznést zásadní nesouhlas a protest, resp. požadavek na odvolání V. Filipa z postu místopředsedy dolní komory parlamentu. Nu a na konec, na základě vašich názorů je možné vydedukovat, že vzhledem ke stálé nepřekonatelné nenávisti a zášti vůči komunistům, jsou vám zřejmě bližší Němci, bývalí němečtí fašouni, vrazi, dnešní Německý Landsmančaft, protože ti se změnili, jsou lepší a proto jim můžete jejich činy a minulost prominout, zato čeští komunisté se nezměnili a prominout jim nehodláte!

Ptám se však, v čem konkrétně spatřujete dnešní KSČM nedemokratickou, nebo jak někteří z vás dokonce tvrdí fašistickou? Co udělali komunisté za dobu své novodobé existence špatného, co vás nutí k takovým odsudkům, alias pomluvám? Čím vás, nebo společnost, poškodili současní komunisté? Máte k tomu nějaké relevantní důkazy? Nebo jste jen z principu zatíženi mindráky, kdy jen vnímáte události z padesátých či šedesátých let, které vás asi pronásledují až tak, že nejste schopni vnímat realitu současné existence a činnosti KSČM? Není to poněkud ubohé a schizofrenní vzhledem k vašemu intelektu, výši IQ, potažmo vaší výjimečnosti? Vaše odpověď by byla zajímavá nejen pro mě, ale celou občanskou veřejnost. Nejspíš však takoví už jste a takoví zřejmě i zůstanete. Na závěr bych jen připomněl jedno pravdivé přísloví: „Každý se může mýlit, ale jen hlupák v omylu zůstává!“ Co vy na to?

S upřímnou lítostí a krajním nepochopením vašich postojů k těmto skutečnostem

občan Jiří B a ť a ,
21.12.2017

206 komentářů :

 1. Za mě dobrý,pane Baťo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... slova slovutného Voltaira: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat!“ - V těchto slovech jsou ty evropské hodnoty, kterých mají EU-rochňata plnou hubu, ale o Voltairovi ani nemuknou! - Kdopak že to říkal, "Moji Pražané mi rozumějí"? VelkÝ PRD, WOLFI, jsou to namyšlení burani. Nejen Pražáci. I paňácové s humanitním vzděláním, co se chlubí tím, že jsou blbí na matematiku.

   Smazat
  2. Nakonec, volby dopadli ta k jak dopadli, a když už byla po převratě tomuto národu vnucena demokracie, bylo by od HavlárnoKavárny korektní /fuj to je hnusný slovu/, aby držela kušnu.

   Smazat
  3. Poznal jsem pana Stanislava Milotu když v padesátých letech sloužil u pohraniční stráže,doufám,že se za to dnes nestydí.

   Smazat
  4. Za mně také dobrý pane Baťo.

   Smazat
 2. mohl bych si zažadat o odškodněni když jsem by donucen převzit dekret na byt tři plus jedna zcela zdarma a podepsat smlouvu že budu chodit to chodit podtrhuji do prace minimalně dva roky

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:38 Samozřejmě, to byl jasný zločin, páchaný na vaší svobodě. Dnes se můžete svobodně rozhodnout, jestli budete celý život dávat jeden průměrný plat na splácení hypotéky nebo budete žít pod mostem.
   Je paradoxem dnešní doby, že svobody a demokracie mají plná ústa hlavně ti, kdo žijí z práce jiných lidí.

   Smazat
  2. Pro 18 43.
   Já bych vás poopravil. Nejvíc o svobodě a demokracii žvaní parazité, kteří se mají dobře z veřejných rozpočtů a jsou živeni jinými, poctivě pracujícími lidmi.Ti totiž mají největší strach z toho, aby se nemuseli začít živit rukama a ne bezvýznamným žvaněním.

   Smazat
 3. Nelze než souhlasit.

  OdpovědětSmazat
 4. Je to nenávist parazitů, kteří velmi dobře vědí, že bez svého hostitele - pracujícího lidu - by pochcípali.T

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PS. Komunisté, jako obhájci zájmů dělníků! a jejich předvoj, měli být vakcínou proti těm parazitům jakéhokoli ražení. I když se vakcína ukázala jako málo účinná, nenávist zůstala, protože co kdyby se kolo obrátilo.

   Smazat
 5. TO JSOU KECY!!!!!!
  Umělci mi nikdy nevadili, naopak, ale pomalu a jistě je začínám nesnášet. Ta pýcha a arogance! Bože, kdo je pasoval na arbitry dobra a zla? Paní Kolářová - hrála do r.89 jak vzteklá a nikdy neutrousila ani slovíčko kritiky režimu, a teď řve a uráží - proč? Měla se tak zle? A ten současný režim je tak krásný a prolidový?, tak úžasný? To ta ježibaba nevidí????
  Vypůjčím si její slova:
  "ODS, TOP09, KDU a ČSSD nemají být už u vlády – jakékoliv – a to z principu!!!. Protože téhle zemi uškodili, mnoho lidí poslali do vězení a zabili další spoustu lidí (sebevraždy, exekuce, bezdomovci ...). Uškodili celé téhle zemi, vzdělání, prostě všemu. Nesouhlasím a nechci, aby byli znovu u moci. Jsou sice parlamentní strany, ale žádné vysoké funkce ani ve výborech anebo v komisích jim nesmí náležet - morálně už nikdy!!! A to by mělo platit napořád!“

  OdpovědětSmazat
 6. Umnělci su hlas národa a zrcadlo společnosti,podívejte se na show Krause o strejovi s Kanadi kterému Zeman neudelil metály na víročí republiki.

  OdpovědětSmazat
 7. Jiná demokracie platí pro "bohaté" a jiná pro "lůzu".
  Když Okamura řekl, že Senát je třeba vyhladovět, mohli se poslanci LDU-ČSL po...t. Když řekne Martin Stropnický, že je lidem třeba zakroutit krkem, kteří nechtějí poslechnout "jeho pořádky", nic se neděje.
  To je také svoboda a demokracie.


  OdpovědětSmazat
 8. Za jidášský groš jsou umělci schopni ze sebe udělat komedianty.
  Je to jejich úděl za každého režimu který je platí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:14 - Památník si ještě pamatuje jak při státním převratu v list. 1989 herec Petr Nárožný vykřikoval do pražských ampliónů: Nezabíjejte nám naše děti! Byla to jeho reakce na údajnou smrt studenta Šmída alias přísl. StB Žifčáka! Tato údajní smrt byla spouštěčem státního převratu v XI/1989. Ale nikdy za toto účelové lháni nebyl nikdo brán k odpovědnosti!

   Smazat
  2. 17:14
   Z těch ksindlů kteří se pokládají za umělce žádná DAMU umělce neudělá. Jediné co o nich vím, že na mne neustále vystrkují drzé ksichty z obrazovky.

   Smazat
 9. Komunisti jsou legitimní strana v naší republice, pan Ondráček a jeho strana dostala ve volbách do parlamentu více hlasů než mnou nenáviděný Kalousek.Taky s tím nic neudělám. Ondráček není za svůj postoj před rokem 89 nijak stíhán. Zvolili jsme jeho, Kalouska a jiné. O tom jak si legálně zvolení poslanci v parlamentu rozdělí své funkce už je jen na nich. Do toho voliči, paní Kolářová, Hřebejk, Gajzlerová ...nemají co zasahovat. Jsou jen voliči, nic víc nic míň. Že se jim nelíbí Ondráček je jejich problém. Můj problém je, že se tam dostal Kalousek ale nic s taky neudělám neudělám. Je tam legálně jako Ondráček. Ondráčkovi a všem bezpečnostním složkám před rokem 89 osobně vyčítám, že si řádně neplnili své povinnosti a bez většího odporu předali vládu Havlistům, kteří nas dovedli tam kde jsme. Plná republika banánů až tak, že jsme banánovou republikou. Umělecká šmíra by měla zalézt, neboť po sameťáku nic pozitivního společnosti nepřinesla? Nebo jo? M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak ty vyčítáš bezpečnostním složkám, že málo mlátily? Ty, ty rudý zmrde, jsi názorným důkazem toho, že jste se vy, komouši, vůbec nezměnili.

   Smazat
  2. 17.28 Vy mi to nebudete věřit ale nikdy jsem nebyl komunista a jsem úspěšný podnikatel. Kdyby bezpečnostní složky pracovali zodpovědně, nemuseli by nikoho mlátit. I když si myslím, že v Evropě se v té době proti odpůrcům tamních režimů mlátilo daleko více. Možná jsme mohli nastoupit trochu jinou cestou, než která nám byla za podpory Ondráčků po roce 89 nalajnována. Takovému čínskému modelu bych se nebránil. To je na delší diskusi. Ale promiňte, pro mě nejste rovnocený diskutér. Jen si přečtěte co jste napsal a zamyslete se kdo je tu rudější. M.R. P.S. Nejsou jen názory komunistické a proti nim antikomunistické, jak si vy představujete. Je i něco mezi...

   Smazat
  3. Nech se zmlatit uASSackou debilokratickou policií....budeš rád,že tě bez varování nezastreli ty vohone tupej !!!!!!

   Smazat
  4. Má pravdu 17:21, jak napovídá zuřivý koment hnědavce 17:28.

   Smazat
  5. Sám si zmrd, pravda je, že měli na demonstranty moc krátké obuchy. Měli si vzít ty delší a pořádně jim tenkrát vyprášit kožichy. Nebyli bychom dneska tam kde jsme - v řiti.

   Smazat
  6. 17:43
   Ty pro mě nejsi rovnocenný diskutér, ty rudý zmrde. Je úplně nepodstatné čemu ty by jsi se nebránil. Lidi si prostě poprvé po 40 letech, kdy jste si vy, komouši, uzurpovali pro sebe veškerou moc, svobodně zvolili co oni většinově chtěli. Vás, komouše prostě už nechtěli ani cítit. Ani naše ani ty čínské. tečka.

   Smazat
  7. Tady je jeden problém, když člověk, který před rokem 89 nebyl u komunistů řekne, že v té době byly i pozitiva, je ihned
   označen takovými hlupáky jako je 17.28 okamžitě za komunistu. Možná by jsme se divili jak jim jemu podobní lezli do zadku...

   Smazat
  8. 17:55
   V řiti jsou leda neschopní nýmandi, líné nuly co nic neumí jako jsi ty. Všem ostatním se daří dobře
   Ty buď rád že jsi se v 89 nezhoupl na kandelábru, zmrde jeden.

   Smazat
  9. Na internetu jsem viděl hezký vtip, kdy jeden bezdomovec pod mostem říká druhému: V roce 89 jsem zvonil klíčema, byly od auta, bytu, garáže, chaty...

   Smazat
  10. 18:01
   I za Hitlera byly jistá pozitiva a i sám Hitler měl kladné stránky. No a co z toho jako má plynout?

   Smazat
  11. 18,01 - NULA promluvila.
   Dej si čípek, hulváte.
   Myslíš jako že kdo nekrade, neintrikuje, nepomlouvá, nesnaží se prosadit přes kamarádíčky a hlasitě neřve Vivat EU a Brusel, je líný a neschopný??
   Naopak, tento režim se schopných lidí bojí a proto se dobře mají hlavně zmetci, řiťolezci, vlastizrádci a hloupí zkorumpovaní debilové, co budou poslušní a nebudou mít vlastní názor a hlavně nebudou chtít nic dělat a pracovat pro republiku - absolventi různých humanitních směrů různých škol, tupí herci, zpěváci, rychlokvašky z Plzně ... atd, + Vy.

   Smazat
  12. Z toho plyne,že nikdo z tehdejších cinkalu,až na výjimky nechtěl za prezidenta uASSacky ožralý udavacsky hovado jménem chrchel Havel....o jeho doprovodu debilu nemluvě!!!!!

   Smazat
  13. 18:13
   Ne ty tupý rudý šuline. Líný a neschopný je ten kdo tvrdí, že "dnes, na rozdíl od socíku, jsme v řiti" (v překladu, on je v řiti).

   Smazat
  14. 18.06 Ano máte pravdu, i za Hitlera byla pozitiva, ale budiž. V čem se pozitiva u nás obyčejných občanů po roce 89 zlepšila, např, v sociální, bezpečnostní, ekonomické, zdravotní atd. oblasti? Co tato změna obyčejným lidem přinesla? Že mohou beztrestně nadávat na Zemana? Klidně ať jsou za to tresty, jen když budu mít recept za korunu.V mnohém se i za toho Hitlera měli občané Německa a byly zabezpeni ve jmenovaných oblastech lépe než občané dnes u nás. Přečtěte si Peroutku a budete se divit, jaký byl Hitler gentleman...Bohužel(dík) že na rozdíl od něho naši komunisté nevedli proti nikomu válku. Jinak uznáte, že to srovnání je hloupé.

   Smazat
  15. Anonymní21. prosince 2017 18:01
   Každému tu nadáváš, přitom blahem uchcáváš.
   Kdo tě platí blbý čmoude, nebo si jen velký moudě!

   Smazat
  16. Anonymní21. prosince 2017 18:32
   Filcka přisátá k americký prdeli tu opět perlí. Každému tu nadává, přitom blahem uchcává.
   Kdo ho platí toho čmouda, nebo je jen blbej jouda?

   Smazat
  17. 18:13
   Ty tupá uASSacka prdelni díro,jsme v prdeli a buzerujou nás debilokrati z EU v čele s Mer-Kheli a havlobanderovskou lejnolahvarnou!!!!!

   Smazat
  18. Pardon,odpověď z 18:46 je pro havlodebila z 18:32.

   Smazat
  19. 17:43 - pusť si video jak fízlové v roce 2012 mlátili lidi v Českých Budějovicích - takhle se mlátěj lidi demokraticky !!!! mimochodem do dneška jsem nikde nečetl že by to někdo vyšetřoval !!!
   Vaska

   Smazat
  20. Zajímalo by mě, zda by některý z těch policistů, kteří před několika týdny "demokraticky" zmasakrovali 900 lidí v Barceloně, jenž chtěli pouze uplatnit základní lidské právo na sebeurčení, by za 30 let nemohli kandidovat do veřejných funkcí?

   Smazat
  21. 17:28
   Ty o tom víš naprosté ho...o. Buď jsi ještě nebyl na světě nebo to znáš z vyprávění ovčí babičky. Tak prosím drž hubu.

   Smazat
 10. Období komunistického režimu, bylo ukončeno rozebráním jak komunistického, tak státního majetku novými demokraty. Tato nová kategorie naší společnosti, se rekrutovala nejspíš z bývalých papalášů KSČ, Stb a dalších privilegovaných komunistů. Posloužilo k tomu ono slavné Klausovo „zhasnutí“. Tedy rozebrání majetku, bez vytvoření právního rámce. Takže pouze pro blízké a zasvěcené. Tito lidé lidé jsou největší zločinci. I když mladý Klaus trhá rekordy v popularitě.
  A tito lidé budou stále od sebe odvracet pozornost občanů, hledáním a vytvářením nějakých pseudoafér, jako je ta s Vondráčkem. Dokud nebudou souzeni, budou stále kalit vodu. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:26 Je zvláštní jak dokážete v posledním odstavci vidět pravdu a před tím předvádět, jak těm manipulacím podléháte.
   Zřejmě jste nezažil, kdo nahradil vyhozené "papaláše" ve vedeních podniků a potom je privatizoval. Kdo byl "kooptován" do parlamentu a vytvářel podmínky pro rozkradení státu. Jací lidé zakládali Občanská Fóra, která bourala všechno, co jim stálo v cestě za kořistí. Řeči o tom, že to byli komunisté, jsou pohádky právě pro odvrácení pozornosti občanů od skutečných zločinců.

   Smazat
  2. Anonymní21. prosince 2017 19:05
   Vidím to tak, že Západem dosazená garnitura Chartistů, se musela srovnat s garniturou spolupracujících komunistů. Samozřejmě těch na nejvyšších pozicích, kteří něco věděli a o něčem rozhodovali (ohledně movitého a nemovitého majetku). To byli někteří z ÚV, jiní ze zahraničního obchodu a další třeba z tajných služeb.
   To Vaše poukazování na situaci v podnicích, také není tak úplně pravdivé. Často „privatizovali“ vedoucí pracovníci, takže opět komunisti. P.K.

   Smazat
  3. 17:26 jste schopen to svoje tvrzení, že bývalí komunisté rozkradli tento stát nějak doložit, věcně vyargumentovat? Co vím, tak "akční" výbory občanského fóra („Akční výbory Národní fronty“ byly o Vítězném únoru 1948 vykonavateli změn komunistického převratu) vyakčnili všechny komunisty, až na výjimky, ze všech funkcí a jejich místa obsadili sami. Kdo to tedy byl, co privatizoval? Máte na mysli Vladimíra Dlouhého, Vlastimila Tlustého – a které další u- komunisty, převlékače kabátů? Bylo jich tolik?

   Smazat
  4. 20:47 V době privatizace už žádní komunisté na vedoucích pozicích nebyli. Copak Koláčkové, Kožení, Bakalové atd. byli komustié? Komunisté byli všude nahrazeni lidmi, jejichž jediným předpokladem pro kariéru byl antikomunismus. A protože se jim náramně osvědčil jako štít proti kritice jejich diletanství a zločinů, tak se ho drží dodnes. Taková je podstata toho, co vidíte i vy: "A tito lidé budou stále od sebe odvracet pozornost občanů, hledáním a vytvářením nějakých pseudoafér, jako je ta s Vondráčkem."

   Smazat
  5. Anonymní22. prosince 2017 2:40
   Nemám potřebu Vám vyhledávat soudně neprůstřelná tvrzení. Jenom jedním detailem je rozprášení majetku a financí KSČ. To nevyrabovalo Občanské fórum. To „zprivatizovali“ právě ti výše jmenovaní komunističtí papaláši s přístupy ke kontům a s blízkými vztahy k bankám. Žádný Dlouhý, Tlustý, ale stovky pro veřejnost bezejmenných komunistických papalášů a jejich nových demokratických kamarádíčků. Na ochranu svých kořistí, vytvořili ODS. P.K.

   Smazat
  6. Anonymní22. prosince 2017 16:05
   „Komunisté byli všude nahrazeni lidmi, jejichž jediným předpokladem pro kariéru byl antikomunismus.“
   To právě není pravda. Jenom ti nejznámější, Dubček, Čalfa, to byli antikomunisté? V parlamentu nebyli komunisté? Atd. P.K.

   Smazat
  7. P.K. 21:17, 21:21 vy jste, celkem překvapivě, docela trouba. Chcete tvrdit, že např. podnikový ředitel měl přístup k bankovnímu kontu? Co rozkradl Dubček, co mohli rozkrást tehdejší poslanci za KSČS? Argumentujete zcela nesmyslně. Pravda ovšem je, že komunisté, svého času na řídících pozicích v hospodářství nebyli vesměs žádní blbci, takže se v pohodě vypracovali metodami, které kapitalismus považuje za standardní. Viz např. Babiš.

   Smazat
  8. 21:17 Jak tak koukám, tak znáte tehdejší dobu jenom z doslechu. Finance a majetek KSČ byl zákonem "navrácen lidu" s tím, že byl PRÝ pořízen ze státních peněz. K takovému tvrzení se nikdo neobtěžoval ani nejmenším důkazem. Přitom komunistů bylo asi 1,5 miliónu, měsíční členský příspěvek byl kolem 100,-Kčs. Celkem přes 100 000 000,-Kčs MĚSÍČNĚ. A to byly před převratem nějaké peníze. Všechno, co za ně bylo postaveno, bylo po převratu "znárodněno" a postupně zprivatizováno.
   16:05 Mluvil jsem o funkcích, na kterých se privatizace fakticky prováděla. Vámi jmenovaní se na privatizaci nepodíleli. Jakou sílu měli komunisté v parlamentu po kooptacích a po volbách? Určitě ne takovou, aby mohli omezit restituce a zabránit privatizaci.

   Smazat
  9. 1:30 - Souhlas! Já jsem dělala v stranické tiskárny Rudé právo jako ekonomka. Majetek KSČ byl tvořen z příspěvků členů a kandidátů KSČ a z výrobně-hosp. činnosti tiskárny. Tudíž se státními penězi to nemělo nic společného. Lze říci, že polistopadový popřevratový čs. stát ukradl a zpronevěřil (rozfrcal)komunistům jejich majetek!

   Smazat
  10. Anonymní23. prosince 2017 7:22
   Podniková ekonomka věděla o majetku KSČ asi tolik co každý běžný člen, tedy nic. Takže Vaše životní zkušenosti vůbec nejsou k tématu. P.K.

   Smazat
  11. Anonymní23. prosince 2017 1:30
   „Finance a majetek KSČ byl zákonem "navrácen lidu"“
   To je právě to o čem dokola píšu. Navráceny byly pouze trosky toho majetku. Zbytek si rozkradli komunističtí papaláši. Nepochybuji, že v soudružské spolupráci s novými demokraty.
   Hlavně mi nevykládejte, že u Vás v podniku to tak nebylo.

   „Určitě ne takovou, aby mohli omezit restituce a zabránit privatizaci.“
   Proč by tomu bránili, tito Vaši soudruzi se toho společně s demokraty účastnili. P.K.

   Smazat
  12. Anonymní22. prosince 2017 23:57
   „ Chcete tvrdit, že např. podnikový ředitel měl přístup k bankovnímu kontu?“
   Myslím, že ano, ale o tom řeč není.

   „Pravda ovšem je, že komunisté, svého času na řídících pozicích v hospodářství nebyli vesměs žádní blbci, takže se v pohodě vypracovali metodami, které kapitalismus považuje za standardní.“
   Jsem hrdý na svůj přínos, že to i Vám konečně dochází. Ty metody samozřejmě neodpovídaly socialistickému zákonodárství. Prostě kradli již za socialismu a po převratu hodně silně přitvrdili a vyškolili v tom i nové pány, nové demokraty. P.K.

   Smazat
 11. Pár hysterických chudáků nemůže změnit směřování k demokracii. Psi štěkají a karavana jde dál. To že si odhlasovali, že komunistický režim je zločinný, neznamená, že tady tento režim byl. Je to asi podobné jako kdyby si retardi odhlasovali, že zejtra nevyjde slunce a celý den bude tma. U retardů, nic proti nikomu, by se to asi dalo pochopit, ale srovnávat komunisty s fašisty na to už musí být extra kapacity. Aottj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:30 Když srovnání s fašisty, tak co takhle porovnat vámi zmiňovaný zákon a Norimberské rasové zákony? Tam vidím skutečnou podobu dvou režimů. Prostě se vydá zákon a pak už není třeba nic dokazovat. Stačí se odvolat na příslušný zákon jako na nezpochybnitelnou pravdu. Oba případy jsou velmi podobné. Šlo o majetky a moc.

   Smazat
 12. Článek je pravdivý a odhaluje proradnost naších herců, kteří "ZA KOMUNISTŮ" hráli až do roztrhání těla, ale dnes to prezentují, jako boj proti komunismu. Místo toho, aby "drželi hubu", tak nás nyní budou moralizovat a poučovat. Článek správně připomíná, že dnešní herci říkají, že komunisti byli dokonce horší než fašisti a přitom, kdyby druhou světovou válku vyhrál Hitler, dnes by již tady Český národ vůbec nebyl, protože fašistické Německo mělo v plánu obyvatelstvo Českého národa úplně vyhladit. A navíc, že v době do roku 1989 si nikdo nevšiml lítej boj herců proti komunistickému režimu. Jak by mohl, když to byli právě oni, kteří šli v prvních řadách, a jako i dnes, kritizovali vše co nebylo prorežimní. Vystupovali na obrazovkách televize a poučovali nás jak jsme málo pro socialismus. Po roce 1989 zjistili, že nový režim potřebuje jejich proradné služby stejně jako režim starý a začali chrlit oheň a lávu na komunisty od kterých dostávali všichni herci vysoce nadprůměrné platy od komunistů. Jak se říká: ! Koho chleba jíš, toho zpívej písničku". A herci toto rčení naplňuji vždy a za každého režimu. Jsou to přeci herci a hrají nám divadlo, takové jaké nám hráli za doby protektorátu, za socialismu a nyní nám hrají pod taktovkou havloidů další divadelní představení ve kterém se pasovali za nejchytřejší. Jinými slovy, jsou schopni věrohodně zahrát i chirurga, ale operovat by se od nich asi nikdo nechtěl dát. Tak co páni herci, budete nám ještě dál lhát?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bezpartajní občan21. prosince 2017 21:13

   17:33 -
   - Anna Geislerová, nar. 1976, v r. 1989 měla 13 let, tudíž prd ví o komunistech, ale vyskakuje jak stará káča. Zde je link:
   www.csfd.cz/tvurce/1162-anna-geislerova/
   - Daniela Kolárova, nar. 1946, byla za komunistů v r. 1965-1989 velmi obsazovanou herečkou. Dařilo se jí velmi dobře - asi kamarádila se svými komunistickými živitelami. To až po převratu v XI/1989 srazu prozřela ve svém zralém veku 44 let. Zavrhla své bývalé komunistické živitelé a nečekaně si uvědomila "zločiny komunismu"!
   Zde je link:
   www.csfd.cz/tvurce/1223-daniela-kolarova

   Smazat
  2. Samotná skutečnost, že všichni herci zastávají shodný (havlistický) názor, navzdory tomu, že většina společnosti má názor opačný, svědčí o tom, že herci jsou neuvěřitelně zmanipulovatelná, bezcharakterní a zbabělá skupina lidí, jejímiž názory by se slušný a inteligentní člověk neměl vůbec zabývat, natož se jimi nechal ovlivňovat.

   Smazat
  3. 21:32 Jasně, tohle je přesně ono. "Všichni" herci zastávají shodný názor, "většina společnosti" má názor opačný. Člověče, jak to víš?
   Podle mě se názor společnosti dá celkem snadno odvodit z výsledků voleb. Ale jak se zjišťuje názor všech herců, to je mi teda záhadou.

   Smazat
 13. Článek nemá chybu. Samozřejmě je i mizivé procento kumštýřů, ale Ti se zdržují komentáře, nebo jim není dovoleno vyslovit svůj názor, jenž by neodpovídal současným požadavkům. Osobně bych si velice přál, aby takoví geniové, jako Mádl,Issová,Hřebejk, Klus a spousty dalších nýmandů byli nuceni živit se tím, co tady předvádí v USA. Takových sraček tam jsou tisíce, na každém rohu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jedinou kvalifikací herců je v současné době jejich politická, resp. ideologická orientace. Všimněte si, že do všech filmů a seriálů jsou obsazování pořád stejní, politicky aktivní herci, kteří v podstatě rotují (Issová, Mádl, Geislerová, Vetchý atd.). Kdyby se veřejně odchýlili od oficiální bruselské neomarxistické ideologie, už by si nikdy neškrtli. Jsou největším odpadem společnosti, ačkoli si hrají na elitu.

   Smazat
  2. 21:44 To nemyslíš vážně. To jako chceš říct, že produkci a režisérovi filmu nějaký stranický sekretariát doporučuje nebo dokonce schvaluje herecké obsazení filmu?

   Smazat
  3. 21:55
   No jak bys řekl tomu,že na Čt,ale i jinde jsou pouze ty dva prdelni ksichti....Donutil a Bartoška???!!!

   Smazat
  4. Pane 21:44. Stranický sekretariát to určitě nedělá, jedná se spíš o spontánní jednání "profesní podskupiny", kterou spojuje ideologická jednotnost (alespoň navenek), jež se vzájemně podporuje. Tato samozřejmě zahrnuje i autory, režiséry a producenty. Důkazem je nejen ono "rotování" pořád stejných herců, ale i jejich absolutní názorová shoda, což není normální. Stačí si dát tu práci a sledovat jejich politické názory. Pokud si myslíte, že v této branži neexistuje určité kádrování a cenzura, tak se např. podívejte na to, co se dělo kolem letošního Českého slavíka. Jak je možné, že hudební skupina, která se objektivně umístila na prvním místě a jejich frontman na druhém ve zpěvácích, se nikdy nevyskytuje v jakémkoli médiu, ačkoliv jsou nejen na špici oblíbenosti, ale i kvalita jejich produkce daleko převyšuje většinu našich protěžovaných "umělců". Sice se v tomto případě spíš jedná o tuhou cenzuru, než kádrování, ale společným znakem je to, že všichni majitelé těchto médií šlapou tak, jak se od nich očekává a nikdo se neodváží odchýlit, i když by to pro ně bylo ekonomicky výhodné (sledovanost je pro média v liberálním ekonomickém prostředí hlavním kritériem).

   Smazat
  5. 22:17 Výrokem "na ČT, ale i jinde" myslíš ve všech televizích? No nevím, jestli je všude Donutil a Bartoška. Já tu televizi zas tak nesleduju. Ale soukromé televize si vybírají herce, kteří jim přitáhnou diváky, to je jasan.
   Ale partajní zákulisí bych v tom nehledal.

   Smazat
  6. Cca před 5-ti lety Martin Dejdar prohlásil, že podporuje Zemana na prezidenta. Kdo má paměť, vzpomene na histerii scééénaristy Stráského (dělal scééény), kavárny a ostatních. Vzpomene si i na to, že se Dejdar z obrazovek ne nějakou dobu jako komentátor ztratil. Asi si to vyhodnotil a odstěhoval se do USA, aby děti měli lepší start (jak říká) a prý se vrátí.
   Takže ostatní herci uviděli jaké role takový vlastní názor nabízí a podle toho se chovají.

   Smazat
 14. Kavárna řve? Tak to bude dobrá volba! Že jich má lid plné zuby? Tak hlavně demokraticky, máme vládu lidu a ne šmejdů.

  OdpovědětSmazat
 15. Už dlouho mám na umělce vyhraněný názor. Drtivá většina z nich se hrdě hlásí k listopadu 89, kdy byl národu naordinován kapitalismus. Oni samotní nám ovšem ustrnuli v hlubokém socialismu. Jejich slovy, kultura přece musí být dotována, protože jinak by jsme byli národem barbarů.
  Tak že zatímco drtivá většina národa zakouší kapitalismus bez přívlastků, našim umělcům jsou dotována divadla a často velmi pochybná filmová a televizní tvorba. Z rozpočtů měst, obcí i samotného státu je dotován provoz divadel aby našim umělcům zbylo na tučné honoráře.
  Nesnáším dvojí metr. Proto tvrdím, že by na naše umělce měl platit stejný metr, jako na většinu národa. Jsi dobrý, vydělávej si kolik chceš. Jsi nula, změň profesi a táhni třeba k lopatě.
  A že se potom nic nenatočí? Žádná škoda.
  Když už nic jiného, nebudou slyšet stejně, jako drtivá většina těch, kteří musejí tvrdě makat, aby přežila od výplaty k výplatě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nic nebylo národu nikým "naordinováno" ty prolhaný rudý blbe. Lid si zvolil sám a komouše poslal sám a s chutí do prdele.
   O kapitalismu bez přívlastku vůbec nic ani netušíš, chcípl by jsi v něm během jednoho týdne. Žádný důchod, žádné zdravotní ošetření atd, blbe.

   Smazat
  2. 17,49 - spadl jste z Měsíce nebo co, že nevíte, jak to bylo s listopadem 89???????
   Proberte se, rozhlédněte kolem sebe a pak teprve pište - o TOTO, co tu máme NIKDO V 89 nestál ani omylem mimo pár zaprodanců a slouhů západního kapitálu a havlobandy.
   V jednom souhlasím - zde není kapitalismus, ale korporátní fašismus.

   Smazat
  3. 18,06
   Tenhle "diskutér" se pravděpodobně narodil až po listopadu 89, nebo v oné době tahal ještě kačera.
   Ještě v lednu 1990 chtělo 90% lidí zachovat socialismus. Vadil jim protekcionismus, elitářství a nedostatek spotřebního zboží. V podstatě to samé, co jim vadí i dnes, vyjma onoho spotřebního zboží.

   Smazat
  4. Jasně Hricáku. A proto, že 90% lidí chtělo zachovat socialismus, vyhrála v prvních svobodných volbách 1990 do federálního shromáždění ODS s 53%.

   Evidentně jste dodnes ani po 30 letech nic nepochopili a stále nalháváte blbosti jiným i sobě.

   Smazat
  5. Kdyby se tenkrát lidi seznámili s dnešním stavem a mohli si v dnešní "demokracii" prožít jeden rok, většina z nich by se šla komunistům omluvit.

   "Komunisté o mne říkali, že jsem nepřítel socialismu, a že usiluji o majetek. ...budou vás strašit nezaměstnaností, nevěřte jim!"
   Václav Havel, Letenská pláň, leden 1990

   Smazat
  6. Kdyby se většina těch ukvičenců vrátila jen na týden do předrevolučního socíku se vším co k němu patřilo, prosila by na kolenou aby se mohli vrátit.

   Smazat
  7. Pane Hricáku, že v lednu 1990 chtělo 90% lidí socialismus, to jste asi nemyslel vážně. Já vím, je to už bezmála třicet let. Ledacos člověk zapomene. Ale pokud zapomněl, neměl by si vymýšlet báchorky.

   Smazat
  8. 18,46
   Kdysi jsem to někde četl, ale už to nedokážu dohledat. Zapamatoval jsem si to proto, že mne to samotného překvapilo.
   Ale nepřímo to potvrzuje i projev V. Havla, který v oné době rozhodně nehodlal bourat socialismus. Naopak, mluvil o lidském socialismu. A už vůbec nemluvil o restitucích církvím a šlechtě. To bylo tenkrát tabu. Asi, aby se lidi nepolekali.

   Smazat
  9. 18,27
   Ještě mi došla jedna věc. V roce 1990 ODS neexistovala. Lidi volili OF, které mělo do pozdější ODS sakra daleko.

   Smazat
  10. No, pane Hricáku, každopádně nikdo z mého okolí, ať už z práce, z fotbalu nebo z hospody, ani nikdo z mých kamarádů a známých si v roce 1990 socialismus nepřál. NIKDO!
   To je moje osobní zkušenost.

   Smazat
  11. 19,10
   Mám podobné vzpomínky. Jenomže ono je to trochu složitější. Lidi kolem mne odmítali komunisty ve svých nedobytných pozicích. Odmítali gestapácké chování a politické kádrování. Samotný socialismus, kdy veškeré výrobní prostředky vlastnil stát, jim rozhodně nevadil.
   Generace našich předků bojovaly za osmihodinovou směnu. Kdyby lidi jejich šéf nutil makat deset, dvanáct hodin denně, poslali by ho někam. Dnes, alespoň kolem mne, naprostá samozřejmost. Řidiči, dietáři, sice nosí domů 40-50 tisíc, ale na pásku dostanou jen o málo víc, než minimální mzdu. I v té Americe udávají minimální mzdu jako hodinovou. Jenom u nás se stále operuje s platy měsíčními. Ano, znám spoustu lidí, kteří si vydělávají státem udávaný průměr, nebo i víc. Ale za 200 - 220 hodin měsíčně.
   Ano, spousta věcí byla špatná, ale v otázkách výší mezd a životních nákladů se tenkrát většina lidí měla mnohem lépe, než dnes. A bez stresů.

   Smazat
  12. 19:26
   Výsledky voleb říkají jednoznačně, že drtivá většina lidí doby socialismu a tu dnešní hodnotí jinak než vy, Hricáku.
   Předrevoluční socík by si přálo zpět tak 10% zoufalců.

   Smazat
  13. Pane Hricáku, nemůžu s Vámi souhlasit. Lidem vadil už samotný socialismus. Všichni jsme se těšili, jak se rozjede soukromé podnikání. Což je opakem stavu, kdy výrobní prostředky vlastní stát.
   A jestli někdo nosí domů 50 tisíc za 200 hodin měsíčně a nelíbí se mu to? No ať jde dělat něco jinýho. Já za 168 hodin měsíčně nosím domů necelých 25 tisíc.
   Tak kdo je na tom líp?

   Smazat
  14. 19,35
   Tak chvilku se mnou počítejte. Od roku 89 uplynulo 28 roků. Těm, kteří mají možnost srovnání, to znamená, že byli před listopadem již v pracovním procesu, je dnes od padesáti výš. Odečtěte důchodce, protože ti už dnes neřeší spravedlivé, nebo nespravedlivé odměňování. Tak že vám zůstane skupina mezi 50-63 lety. Odhadem se jedná o nějakých 1-1,5 milionu voličů. Vemte v úvahu cca 60% volební účast a začnete se přibližovat k počtu odevzdaných hlasů komunistů a socanů.
   Pro současný režim pracuje čas a samozřejmě propaganda. Pokud jsem tu dobu nezažil, musím vzít za vděk jenom tím, co mi kdo řekne. A z médiích se o oné době už nedovídám nic jiného, než že jsme byli oploceni plotem, hlídáni Pohraniční stráží a lidi byli za odlišné politické názory zavíráni do vězení. Už tam ale neslyšíte nic o tom, že za bydlení v centru města jste dal, včetně energií a služeb, 25-30% svého platu. Školství a zdravotnictví bylo skutečně zdarma. Doprava za školou, či prací bylo opravdu v symbolické rovině.
   Já nechci glorifikovat minulý režim. Jenom mi vadí glorifikace toho současného a zatracování toho minulého. S ubíhajícím časem a přibývajícími výdobytky typu cenzura, inkluze, nepřiměřeného sledování a ubývání svobod, musím konstatovat, že, pokud v tom minulém nebylo lépe, určitě nebylo hůře.

   Smazat
  15. Ne ne ne pane Hricáku, to neberu. Vy počítáte s čísly, která jste si sám vymyslel. To postrádá smysl. Podle vaší teorie by socany a komunisty volili jen lidi 50-63 let.
   Podle mě je úplně jedno, jakou dobu kdo zažil. Účelem voleb je volit toho, kdo bude vládnout v budoucnosti. Naopak ti nejmladší voliči si můžou na komunisty udělat svůj názor bez těch zkušeností před třiceti lety.

   Smazat
  16. I já jsem chtěl poctivě podnikat v roce 1989, protože jsem podnikal už za socialismu. Jenže ono se ukázalo, že to nebude poctivé podnikání. Zahraniční firmy dostaly daňové prázdniny a dotace. Domácí měli více či méně smůlu. A socialismus jsem chtěl změnit na kapitalismus. Jenže se ukázalo, že jsem měl málo informací a mýlil jsem se v tom, co je kapitalismus. Havel nám lhal. Nevím jestli od začátku záměrně nebo tomu sám věřil. Kdybych měl informace o kapitalismu ve formě prožitku cca jednoho roku, tak bych v roce 1989 šel sám hájit socialismus proti demonstrantům. Do té doby jsem socialismus moc nemusel. Teď se omlouvám soudruhům. Odpusťte

   Smazat
  17. Jak by jsi chtěl Nováku hájit socialismus?
   Bránit násilím své idiotské zájmy proti vůli 87% obyvatelstva? Jakým právem? Buď rád že jsi to neudělal, kdyby takových "obránců" totality proti demokracii bylo víc, tak by vás rozhněvaný národ rozvěšel po kandelábrech. Bez sovětských invazních tanků v zádech jste nebyli nic, zmrdi jedni.

   Smazat
  18. 21:17 proboha, jakou vy to máte logiku? Jak můžete napsat takovou blbost? Jak si může kdokoli utvořit správný názor, když vlastní zkušenost nemá a o věci je falešně informován?

   Smazat
  19. 1:09 může mi to být celkem jedno, protože se mám jak bych se neměl, být tu komunistický režim dodnes. Plácáte, 1:09, sem tam procenta o podpoře toho i onoho a neráčíte vědět, že jednak žádná tvrdá data o věci neexistují a především, neráčíte chápat, co je zmanipulovaný dav, co je realita a co propaganda. Není divu, když sám jste jejím produktem. Co mi vadí? Hloupost vašeho typu a drzost, s jakou mi je vnucována jednostrannost a filtrována realita. Roli manipulovaného blba nepřijímám. A nakonec, ti „zmrdi“ ve vašem textu vás dost dobře charakterizují.

   Smazat
  20. 3:15
   Tvrdá data je volební zisk komoušů v prvních svobodných volbách 13%. A o jaké propagandě a zmanipulovaném davu to ráčíte žvanit? 100% sdělovacích prostředků bylo v rukou komoušů. Jakýkoli jiný názor se tvrdě trestal. Tak kde ta propaganda jako probíhala a jakým způsobem se dav manipuloval?
   Jsi hlupák který si ve svém fanatismu a tuposti nechce připustit, že komoušů měli tehdy všichni plné zuby a dnes o ně nikdo zbla nestojí.
   A jak jsem psal, ty jsi pěkný zmrd pokud by jsi chtěl tehdy masakrovat těch 87% lidí - nekomunistů - prodemokratů.

   Smazat
  21. 19:09
   Pane Hricáku, nevím co jste viděl na OF lepšího než na ODS. OF jak jsem alespoň já poznal byla na dvě věci. Už tenkrát se to tam hemžilo Havlovo osvobozenými flákači a zloději.

   Smazat
  22. 9:11 je zřejmé, že vůbec nechápete o čem je řeč. Dav "se" nemanipuloval, dav byl manipulován, řečeno srozumitelně česky, propagandou, která slibovala pomyslný západní komfort, zaručovala, že např. nehrozí nezaměstnanost atd. atd. Kdepak méme ty "kamenné obchůdky", "rodinné farmičky", dostupné "králikárny" k bydlení? To nebyla propaganda? Nebuďte se svou jednostranností směšný, já nechválím předchozí režim, já si na současný nestěžuji, pouze se nehodlám nechat oblbovat a nemíním respektovat neschopné rozumného pohledu na realitu vašeho typu. Zvlášť ne takové, kteří místo adekvátních argumentů trapně nadávají.

   Smazat
 16. Komouši, místo plivání síry raději pořádně zapřemýšlejte proč vás letos volilo místo tradičních 12 až 15% pouhých 7% voličů.

  OdpovědětSmazat
 17. Komouši, místo vzteklého plivání síry raději pořádně zapřemýšlejte proč vás letos volilo místo tradičních 12 až 15% pouhých 7% voličů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odstavit současné vedení a dostanou minimálně 15%.

   Smazat
  2. Oni to dnes moc dobře vědí,protože byli slušní a měkcí..

   Smazat
  3. Bezpartajní občan22. prosince 2017 14:42

   17:59 - Souhlas!

   Smazat
 18. 17:45
  A tvuj havlobanderovskej untermensch se tam málem ani nedostal ty dementni kecali!!!!!:-))))

  OdpovědětSmazat
 19. Jak jde o zvýšení důchodů o pár stovek, tak je celá TOP a spol. proti. Jak jde o přidání několika tisíc poslancům, tak jsou všichni pro. Čemu se diví?!:) Odstavení ČSSD, to byl nejkrásnější dárek k Vánocům.

  OdpovědětSmazat
 20. Vse by rychle vyresilo uplne odebrani dotaci nasi kulturni fronte. Dotoval bych jen a pouze Narodni divadlo. Nechapu proc jsou dotovany divadla a dalsi kulturni akce jako je treba Karlovarsky MFF a jine.
  Kdyz se tyto subjekty sami neuzivi....at zaniknou a jejich cinovnici jdou na pracovni urad! Jako kazdy jiny normalni clovek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:03 Národní divadlo bys dotoval a jiné divadla ne? To ti přijde v pořádku?
   Představ si, zrušíš všechny granty a z roku na rok zavřou všechna divadla. Je to stav, kterého bys rád dosáhl?
   Když nebudeš dotovat MFF, tak zanikne. Když nebudeš spolufinancovat VC MotoGP v Brně, tak se to tam jezdit nebude. Když nebudeš ve sportu dotovat různá mistrovství světa konanaá na našem území, tak se tu nic konat nebude. To bys chtěl?

   Smazat
  2. Proč ne? Ušetřilo by se a některé mafie by zmizely. To by bylo docela fajn, ne ?!

   Smazat
  3. To by bylo fajn, kdyby se tu nic nekonalo? Zrušil bys taky Českou filharmonii? Pražské jaro? Národní galerii? Všechna muzea?
   Tak to i rovnou zrušit ministerstvo kultury a hotovo. Ne? A ušetříme.

   Smazat
  4. 22,06 - není potřeba hned rušit, stačí přestat dotovat z daní občanů. Sponzoři, nadšenci, mecenáši jistě mohou zůstat a přispívat, ne ale všichni z daní - to je nešvar!!!... co je dobré, vydělá si na sebe samo.

   Smazat
  5. 23:08 Jeden příklad - MotoGP v Brně.
   V motocyklovém sportu je to řekněme to nejlepší, co může divák vidět. Ale bez spolufinancování státu/kraje/města by se to uskutečnit nedalo.
   Tak co s tím?

   Smazat
  6. 23:22 nevím, proč bych měl fandům GP v Brně, hokeje, fotbalu atd. atd. dotovat jejich zábavu. O kulturu v tom užším slova smyslu tu nejde, je to pouhá aréna, je to komerční cirkus. Plaťte si, vy fandové, svoje libůstky, plaťte si je laskavě sami!

   Smazat
  7. 3:25 - Souhlas nastokrát!!!

   Smazat
  8. Anonymní21. prosince 2017 21:04
   Svého času ty dotace možná sloužily k rozvoji těch sportů. Ale v současnosti už ten rozměr přerůstá rozumnou míru. Navíc výsledku bývají často cinknuté, sázkové kanceláře jsou v kontaktu se sportovci, je to všechno jenom důl na peníze. Na naše dotační peníze. Nějakou změnu by to vyžadovalo. P.K.

   Smazat
 21. A jeste k 18.03
  Kdo to bude platit a kdo nam bude davat penize budou kvicet umelci? Odpoved = najdete si sponzory! Jako vsude jinde ve svete! Ale nedelejte si dojnou kravu ze statu a z nasich dani! Z nasich penez!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:06 I Pavel Tygrid se podivoval, že dotujeme divadla. Ve Francii nic takového neí. Buď je divadlo úspěšné a vydělá si na sebe nebo zanikne.
   Min. kultury a jeho přerozdělování peněz se mu už vůbec nelíbilo. Nechápal k čemu to je.

   Smazat
  2. SEBRAT DOTACE!

   Smazat
 22. Komunistům i socanům utekli voliči proto, že zapomněli na vlastní ideologie. Jejich hlavní ideologií bylo od jejich vzniku zastání poctivě pracujících. Místo toho začali podporovat ty, kteří se práci dlouhodobě vyhýbají.
  Navíc, třeba takový Dolejš velmi často budil dojem člena Kalouskovo vypráskané partaje. O socanech je zbytečné cokoliv psát.
  Naši umělci by měli dostat podle svých schopností. Jsi dobrý, vydělávej třeba miliony. Jsi nula, táhni k lopatě. Potom se budou muset ohánět stejně, jako většina národa a nebudou mít čas se politicky angažovat.
  Žádné dotace do kultury.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Hricáku, ale umělci to tak mají, že kdo je dobrej, vydělá si, kdo není dobrej, neuživí ho to.
   Nebo máte příklad opaku?
   p

   Smazat
  2. 18,38
   Součástí umění je i třeba provoz divadel. Divadlo je podnik, jako každý jiný. Ředitel by si měl vystačit s tím, co vybere na vstupném, nebo dostane od mecenášů. Zaplatit provoz, opravy a ze zbytku platy herců. Proč se tedy co chvíli dovídám, kolik milionů dalo město Praha do oprav toho, či onoho divadla? Naše slavná televize polkne rok co rok sedm miliard koncesionářských poplatků. Z nich nemalý peníz skončí u našich herců, za velmi pochybnou televizní tvorbu.
   To nejsou veřejné peníze? Když už na nás tihle umělci hledí, jako na lidi druhé kategorie, tak od těch podlidí ani korunu.
   Jestli zaplní divadla a kinosály, ať je jim to přáno.

   Smazat
  3. 18,47 - super, naprostá pravda!!!

   Smazat
  4. To je samozřejmě nesmysl. Jednak divadlo NENÍ podnik jako každý jiný. A pak pokud město Praha opravuje nějaké divadlo, pak je to možná tím, že samotná budova divadla je v majetku města, nemyslíte?
   A k té televizi. Netuším (a vy evidentně taky ne), kolik peněz z rozpočtu ČT jde na platy herců. Jestli je televizní tvorba podivná, to věc názoru, Navíc, to já neumím posoudit, protože televizní tvorbu na ČT nesleduji. Ale troufnul bych si tipnout, že z rozpočtu televize jde na platy herců tak desetina procenta.
   p

   Smazat
  5. 20,06 - ne ne, nemáte pravdu, pokud je divadlo v majetku města, tedy budova, ať ji opravuje, to je v pořádku, soubor resp. jeho ředitel má platit nájem a na provoz a platy si musí vydělat, jako každý jiný podnikatel. Může samozřejmě shánět sponzory a mecenáše, ale ne si cokoliv!!! nárokovat od státu a z daní občanů, jiní podnikatelé to též nedělají.
   Být to takto, odpadl by bezcenný odpad všelijakých netáhel, co dělají tzv moderní divadlo o ničem, a udrželo by se to, na co by lidé chodili a oč by měli zájem. Tak, jak to bylo celá staletí.
   Umění je pro radost a pro nadšení, ne pro prachy, přeplácet "umělce" je největší chybou, je potřeba se zbavit parazitů.

   Smazat
  6. 23:04 S tím nesouhlasím. Jedna věc jsou divadla ve velkých městech, druhá věc malá oblastní divadla. Divadlo v okresním městě by bez dotací nebylo schopno fungovat. Takže co s ním. Zavřít? Na malých městech moc kulturních příležitostí není. Žádného herce osobně neznám, ale máte povědomost o tom, jaký plat má herec oblastního divadla? Myslíte, že je přeplácen?
   Moderní divadlo nazýváte bezcenným odpadem. Nenapadlo vás, že každá forma umění byla ve své době moderní?
   p

   Smazat
  7. 23,54
   No a co? Tak tedy zaniknou. Pamatuji si zánik desítek a stovek firem. Jejich zaměstnanci byli často mistry ve svých oborech, skutečnými umělci. Nikdo pro ně ani neštěkl. Dnes bouchají v montovnách.
   Možná že bych tolik neprudil, ale dnes a denně se od našich umělců setkávám s arogancí. Naše elity nám dnes a denně připomínají, že oni jsou něco víc a my jsme povinni to trpět a ještě je štědře živit.
   Tak já sám za sebe říkám NE! Jestli někdo plive na ruku, která ho živí, tak ať z té ruky už nevypadne ani groš. Ať si najdou jiného vola, který je bude živit a ještě se od nich nechá ponižovat

   Smazat
  8. Tolik stálých divadel nejen v krajských ale i v okresních městech nemají asi nikde na světě jako u nás.

   Smazat
 23. Zajímavé, jak tady na NR po volbách utichla ta každodenní záplava štvavých pamfleů očerňujících Babiše a ANO.

  Po tom co Davidovi a Dvořákovi svým volebním ziskem Babiš vytřel zrak, se budou po krátké oddechové pauze snažit všechny přesvědčit že Babiš je vlastně bojovníkem za jejich zájmy proti establišmentu :-D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní21. prosince 2017 18:39
   „Zajímavé, jak tady na NR po volbách utichla ta každodenní záplava štvavých pamfleů očerňujících Babiše a ANO. „
   To je něco, co třeba taková přiblbla, která chtěla Kcharla prezidentem a nedokážou jeho porážku přijmout dodnes, nepochopí. Před volbami je třeba podpořit svého kandidáta, po volbách je třeba žít s výsledkem voleb. Do dalších voleb. P.K.

   Smazat
  2. Až na to, že NR neměla v parlamentních volbách žádného kandidáta, svého favorita. Stále jen štvala. Chvíli proti babišovi, pak proti ČSSD, ODS, KDU, TOP.... Ani pro toho Okamuru nebo KSČM se nevyslovili. Opravdu konstruktivní platforma.

   Smazat
  3. Anonymní21. prosince 2017 19:29
   „.. NR neměla v parlamentních volbách žádného kandidáta, svého favorita.“
   Třeba v těch příštích už mít budou. Doporučoval bych SPD – Tomio Okamura. P.K.

   Smazat
  4. 20:30 Svého kandidáta sice NR neměla, ale že silně propagovala jakousi ANS jsme viděli všichni.
   A jak ANS dopadla jsme taky všichni viděli.

   Smazat
 24. S jakým zaujetím ti komedianti hráli v minulosti Leniny, Gottwaldy, Husáky a kdejaké komunistické geroje, jak se kasali, že tyto své životní role studují,aby co nejlépe pochopili genialitu Leninů Gottwaldů a dalších komunistických gerojů. Jak pokorně a ve frontě čekali ma tužku, aby mohli podepsat antichartu, tak dnes se stejnou jiskrou v oku plivou a chrchlají své odsudky tu vlevo tu vpravo, jen aby zůstali v tom chumlu, kde se rozdělují role, granty a penízky do jejich kapes.Nic jiného v tom není. Herci a herečky to je ta nejprodejnější pakáž, když je třeba, tak zahrají matku abatyši z kláštera a druhý den děvku prodejnou z bordelu. A o tom je celý ten jejich zápal. František

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Franto, pozor aby ti z té nenávisti nepraskla žilka.

   Smazat
  2. 18,46 - František napsal pravdu a nenávist cítím akorát z Vašeho příspěvku

   Smazat
  3. 19:03
   A ty jsi potrafená husa, že jsi se jak na povel rozhýkal?

   Smazat
  4. 18.43 Je to tak. Od prvního úspěchu nevynechala například paní Bohdalová JEDINÉHO PRESIDENTA ĆSSR, ČSFR, ČR, a vlivného papaláše, aby se kolem něho nemotala a nenechala se s ním natáčet a fotografovat vždy v nadšeně pokorné a obdivné masce. Jiřinka má moc ráda penízky, je na penízky, ví, že peníze nesmrdí a kudy k penízkům cesta klauna vede... A samozřejmě není sama. Komediant vždy hraje roli zadanou jeho živitelem. Tím není tvůrce hodnot, ale ten, který se jich zmocnil a může je podle svého PŘEROZDĚLOVAT... JAK SE ŘÍKÁ ŠÁBOVÁNÍ SE, PODMAZÁVÁNÍ, HONOROVÁNÍ..., ZAVAZOVÁNÍ SI "OSOBNOSTÍ"...

   Smazat
 25. to 17:45
  tech 7% komousu do tech 15% volilo ANO :):):) a muzes kvicet.....mam neuveritelnou radost, kdyz takovi jako ty kvici

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč bych kvičel? Já jsem spokojený, rudý magore. Mě se stejně jako drtivé většině lidí daří. A mám taky radost jak vy, postbolševici, už 30 let vzteky bezmocně a beznadějně třepete ručičkama, kopete nožičkama a brečíte do polštáře. Ubožáčci zoufalí :-D

   Smazat
  2. Blbovi z 18:56
   Pokud se tady vyskytuje nějaký rudý, tak jich bude daleko míň jako vás, modrých magorů.
   Tak buď spokojený, dlouho to už trvat nebude, ty drtivá většino.

   Smazat
  3. Blb z 18,56 postrádá minimum sociální inteligence, má radost, když může nadávat a urážet slušné lidi. Dusí se žlučí z toho, že se národ již probouzí a prohlédl už lež a podvody polistopadové garnitury, k níž ta hulvátská stvůra evidentně patří - profituje z loajality ke zrůdnému režimu, lokajská nátura.

   Smazat
  4. Agent, který zde za peníze uráží lidi, co mají jiný názor, než má jeho zaměstnavatel nebo jen náctiletý ťulpas, který ani socialismus nezažil a posuzuje vše optikou nasazenou našimi demokratickými médii?

   Smazat
  5. 0:44 je dobře, že ses' po svém a ke svému tak charakteristicky přihlásil. Opravdu úroveň.

   Smazat
 26. Pan Ondráček mi až tak nevadí, jako současné české, v maskách lupičů skryté tváře mlátiček. Lamačů vazů, škrtičů, Golemů troufajících si na křehké ženy jako barbaští pohunci či muslimští migranti nejen na vlastní ženy. Že je soudy osvobozují? To mi také vadí, ale poznali jsme soudy diktatury proletariátu a tak by bylo bláhovostí, kdyby soudy diktatury kapitálu nebyly ještě nespravedlivější! A česká umělecká retrogarda se v našem dnešním Temnu přece solidně činí. Má národ naději, že přijde obrození a generace Dobrovských, Krameriů, Kollárů, Palackých, Havlíčků, Němcových, Čelakovských..., že přijde pád kapitalistické protireformace, kapitalistického baroka a sluhovského postavení občanů Česka vůči bájnému Západu?

  OdpovědětSmazat
 27. 18:56
  Máš pravdu,nekvicis.
  Ty tady hejkas jako uASSackej hulibrk z vohonu PornoJandovo eurohovnot!!!!!!:-DDD
  To je jediný,co vám vy lejnolahvarensky havloflasky jde!!!!

  OdpovědětSmazat
 28. Politická reprezentace jenž využívá ke svému cíli herce,
  jasně dává veřejnosti najevo,
  že hraje divadlo*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:38 Která politická reprezentace využívá ke svému cíli herce? Herci jsou jako jakákoliv jiná skupina lidí. jedni jsou pro tyhle, druzí jsou pro ty druhé a další se o to nestarají.
   Je to úplně stejný jako to bylo za bolševika.

   Smazat
  2. Ba ne,
   chcete li točit a nebo dobré angažmá,
   stačí se přidat na tu správnou stranu a obráceně.
   Nejen bývalý ministr kultury fašista Herman
   protěžoval své dobré katolíky,
   ale producenti,sponzoři, zahraniční partneři
   a tuta parta jsou cizinci a nebo cizincům zavázaní.*

   Smazat
  3. 22:41 Hermana sem nepleť, ten s tím nesouvisí.
   Producenti si samozřejmě vyberou herce, který jim přitáhnou nejvíc diváků a vydělají nejvíc peněz bez ohledu na hercovy politické názory.
   Sponzoři taky mají zájem na tom, aby byl film úspěšný, protože každý sponzor chce být spojován s úspěšným projektem.
   Ale jaký "zahraniční partnery" máš na mysli, to netuším.

   Smazat
  4. Herman nesouvisí s poškozováním naší kultury ?
   Znám osobně producenta , říká něco jiného než ty.
   Partnery si přečti v závěrečných ty tulkách*

   Smazat
 29. Víte, nejkrásnější na tom je, že komedianti můžou ječet, můžou nesouhlasit, můžou si třeba samým vztekem uhnat mrtvičku, ale to je asi tak vše, co s tím, co se děje, mohou dělat. Důvěru, které se po listopadu těšili, dávno promrhali.

  OdpovědětSmazat
 30. Kapitalismus je o tom jak se komu daří parazitovat. Když kapitalismus tak i pro umělce. Dotovat jen to co není dostupné pro lidi nějak postižené. Neziskovky zrušit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jako všechny neziskovky bys navrhoval zrušit?
   "Kapitalismus je o tom jak se komu daří parazitovat. " - kdes to vzal. Zkoušel jsi někdy podnikat?

   Smazat
  2. Souhlasím s 21:15. A pokud jde o neziskovky, tak všechny politické zrušit! A přijmout zákon FARA.

   Smazat
  3. Anonymní21. prosince 2017 21:26
   Podle mého názoru zaměňujete živnostničení, kdy OSVČ buď sama, nebo s několika spolupracovníky, se fyzicky podílí na svém předmětu podnikání, s podnikáním držitelů kapitálu, kteří někdy ani neznají předmět „svého“ podnikání, neboť ho zajímá pouze podle finančních ukazatelů. A to ještě nebyla řeč o majitelích bank.
   Takže při vší úctě k Vašemu podnikání, řeč byla zřejmě o zcela jiné kategorii. P.K.

   Smazat
  4. 23:26 - A kde je to parazitování?

   Smazat
  5. Anonymní21. prosince 2017 23:33
   Parazitování je v principu, získávání prospěchu z držení kapitálu. Zhodnocování svého kapitálu, prací jiných. P.K.

   Smazat
 31. Někteří umělci mají sklon nám vnucovat svoji pravdu. Namísto aby dělali to, co jim jde nejlíp: pomáhali nám v hledání naší pravdy.

  Pablo Picasso „Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu.“
  Elbert Hubbard „Umění není věc, je to cesta.“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vystihl jste to přesně.

   Smazat
  2. 21,57
   Koho chleba jíš ...
   Umělci nikdy žádnou pravdu hledat nebudou. Budou hrát své role. Stejně, jako řada z nich zapáleně hrála Gottwaldy a Leniny, dnes si hrají na velké demokraty. Demokraty, kteří dnes pranýřují Babiše, ale kde byli, když se tenhle stát rozkrádal rukama Bakalů, Krejčířů, nebo Kožených? Když jim to nevadilo tenkrát, proč jim to vadí dnes?
   Já vám odpovím. Protože tenkrát za své role "svědomí národa" nedostali zaplaceno. Netvrdím, že třeba Bára Štěpánová dostala za svůj emocionální výstup přímo na ruku. Ale jsem přesvědčený, že jí to otevřelo dveře do různých rolí, které jsou financovány z veřejných peněz. A i to vidím, jako špatné.
   Zavřít kohouty. Od sametu je nám nepřímo dávána Amerika, jako vzor. Tak tedy ano. Žádaní herci ať si vydělají třeba miliony. Nuly ať hrají zadarmo, nebo vymění profesi.

   Smazat
  3. Ad vladimír hricák 21:57 "Koho chleba jíš ... Umělci nikdy žádnou pravdu hledat nebudou."

   To podstatné je, že pomáhají nám hledat pravdu. Povzbuzují nás k pohledům z dalších a dalších úhlů. Pokud jsou to umělci a dílo se daří.
   Vláďa z Brna

   Smazat
 32. V té "české" tele se objevují jak na objednávku samí héérci, co jsou ochotni aspoň trochu plivnout na socík.
  Včera se tam objevil jistý Ladislav Mrkvička, znamý z "majora Zemana".
  Skoro jsem ho nepoznal. Šedivý, roztřepaný a poloslepý si postěžoval, jak se měl hrozně za komárů, jak ho ten režim drtil, že nemohli hrát jistého Mrožka.
  No, málem jsem se rozbrečel.

  OdpovědětSmazat
 33. Dobře napsáno ať komedianti třeba skočí do zdi šmejdi nepotřebný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty asi do divadla moc nechodíš, co?

   Smazat
  2. 23:30 Nechodím nedívám se na tv.

   Smazat
 34. Když tu slyším ty antikomunistické a zaprodané umělce, jak i dnes haní socialismus a nevidí dnešní negativa, tak si říkám, že je načase volit komunisty. A není pravda, že si lidi v 89. vybrali sami kapitalismus. Nikdo se nás totiž neptal. Lidi bohužel zapomněli, jaké má problémy a lehce si tak nechali socialismus vzít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ptají se tě každé volby, už 28 let, rudý blbečku. Vol si koho chceš.

   Smazat
  2. 0:17 Hodně ubohé. Stejně tak se tě "ptaly každé volby" i před tím. Tehdy jsi také mohl volit, koho jsi chtěl. A 99% lidí volilo kandidáty Národní fronty, mezi kterými byli i komunisté.
   Volby při lhaní a prosazování "jediného správného názoru" veřejnoprávními médii jsou svobodné jen virtuálně.

   Smazat
  3. 0:17 a rudý blbeček ti odpovídá, že každé volby ti vymývají hlavu nesplnitelnými sliby, překrucováním reality a zamlčováním nepříznivého stavu. Rudý blbeček ti říká, že umí počítat a hlavu si vymýt nenechá.

   Smazat
 35. Nejsem komunista, zřejmě jsem marxista a dle názoru shora tedy ovčan. Co člověk, to názor, ovšem blbec se vždy pasuje na všenálka. Před rokem 1989 jsem Havlovi fandil, poslouchal jsem Svobodnou Evropu a jelikož jsem pracoval v centru Prahy, když jsem šel večer z práce, musel jsem několikrát vymýšlet cestu, jak se dostanu domů, protože policajti, kterým se říkalo všeobecně "gestapo" zatarasovali ulice a honili demonstranty jako dobytek. Jednou, když jsem vyšel už z neexistujícího divadla na Václaváku jsem byl dokonce polit, jen kvůli tomu, že jsem se šel podívat, co se děje pod Muzeem, viděl jsem Havla v reálu a měl můj obdiv. Později jsem se s ním i trochu sblížil.
  Předtím jsem byl rozumem ještě kluk, ze stávajícího zaměstnání jsem měl frustraci, tak jsem vsadil na peníze a šel jsem dělat k vojákům jako civilista. Neměl jsem na to žaludek a po roce musel jsem se vrátit do civilní firmy, i když jsem měl kvůli tomu velké osobní problémy. Situace v armádě nebyla o moc jiná než u policie. Práce se předstírala, předstírala se i loayalita k řežimu a dělaly tam opravdu jen spodina a kariéristi.
  Kdo byl v té době u policie musel se tedy po zákroku buť opít do němoty, protože to vnitřnosti nemohly unést, nebo byl tak uvědomělý, že to vydržel. To nám pan Ondráček nikdy neřekl.
  Na druhé straně je fakt, že Gottwaldův režim trval cca 40 let, byl několikrát modifikován jarem a normalizací, dvě generace už nepředpokládaly, že se něco změní. Dnešní "demokratický" režim trvá již 27 let a napáchal toho dost, snad jen nezavíral za názor a majetek a neposílal lidi na šibenici. Ovšem nadělal mnoho bláznů, zoufalců a vyloženě vyšinutých lidí.
  Každý umělec není stejný. Vážím si například Dejdara, ten nejde s houfem, ovšem jiní mají strach, že nebudou mít práci, protože je to všechno stejná pavučina, kdo se v ní nezaplete, je mimo mísu. Pak tu jsou ještě jejich ratolesti, ty vžešly z dostatku a konekcí, to jim určitě stát nemůže zajistit ani režim. Jenže jak už kdosi nahoře podotkl, umění je dotované, tedy oni mají pořád socialismus, my ne.
  Tedy závěrem. Panu Ondráčkovi do hlavy nevidíme, byl mlád, a tedy už by se to mohlo zamlčet, nebo přejít, vždyť je to všechno pasé a jen pitomci a kariéristi z toho dělají politiku. KSČM zadleka nevystihuje názory svých členú a dostala tak málo křesel v parlamentu, protože ani většinová společnost s její politikou nesouhlasí. Je to vidět i na této diskusi, jeden, či dva křiklouni všetně místního roztleskávače zaplnili nástěnku.
  Předpokládám, že po mém příspěvku už tu bude jakovždy ticho po pěšině. Howgh.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lidi se rozhodují na základě informací, které mají. Je smutné, že se dnes nemůžeme opírat ve svých názorech na informace z médií a musíme si ty své často pracně dolovat na internetu.
   I když mám k Zemanovi spoustu výhrad, je to moudrý člověk. Jeho výrok: "Každý se může mýlit, ale jenom blbec v omylu setrvává", je nadčasový.
   Po sametu jsme věřili, že se západ, do kterého jsme se hrnuli, posunul někam výš a nás spolu s ním čekají jenom světlé zítřky. Proto ta současná frustrace většiny lidí.
   V otázce umělců jsem už napsal vše, co si myslím. Jenom bych dodal, že nekriticky chválit jenom proto, že dostanu dobře placenou funkci, nebo roli, je od našich umělců počin rovnající se zločinu. My nevidíme do zákulisí, ale jenom slepý by si nevšiml, že celá řada herců a zpěváků se politicky angažuje výměnou za pro ně výhodné role v různých nekonečných seriálech, nebo za přístup do médií bohatě dotovaných z peněz koncesionářů, nebo daňových poplatníků.
   Nic proti tomu. Každý má právo na svůj názor. Ale ne za moje peníze.

   Smazat
 36. Sám za sebe jsem vyhlásil bojkot všech "Umělců" angažujících se v politice. Nechodím na žádného, kdo, místo aby dobře hrál, raději dělá surikatu různým politickým nulám a kdo lidi s jiným názorem nazývá extremisty, nebo fašisty. Ne li přímo hlupáky.
  A sám za sebe říkám, ani korunu z daní a koncesionářských poplatků. Jestli si na sebe vyděláš, nic proti tomu. Jestli ne, vyměň profesi stejně, jako tisíce jiných. Městská divadla pronajmout ochotníkům, nebo pro ně najít jiné smysluplné využití.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Hricák,to jsme na tom stejně.Též bych nešel na tzv.Umělce do divadla,nesleduji je ani v televizi,když je vidím,zvracel bych.Jak můžou hrát v těch bezduchých seriálech,které pouze vyplachují lidem mozek.Vždyť my je k životu nepotřebujeme.Naši předci se obešli bez kultury a taky to přežili.Já bych jim vyměřil za pronájem divadla nájem a sebral dotace,ať se dokáží uživit.Platí třeba stát soukromníkům,kteří mají krámky v pronájmu,nájem?Zdeněk.

   Smazat
  2. "Naši předci se obešli bez kultury a taky to přežili."
   No to je teda materiál tady.

   Smazat
  3. Někdy je to těžké, jsou to často opravdu dobří umělci, a účastní se ve svém oboru ve výborných počinech, a taky jsou to většinou normální lidi v tom smyslu, že jsou přirozeně puzeni se angažovat.
   Takže já je bojkotuji jen nedůsledně a nevědomky prostě proto, že z některých se mi jednoduše zvedá kufr.
   Vláďa z Brna

   Smazat
 37. Milý pane, na můj příspěvek nemusíte reagovat, těžko změníte můj názor. Ovšem ve vaší reakci je zřejmě nějaké skryté nutkání, zřejmě průjem.
  Odpověděl bych jako Ludvík Vaculík: mám na to dvojí názor, totiž, že máte pravdu a nemáte. Proč, to si musíte odpovědět sám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaculík byl a vždycky bude skvělý. Navzájem se formovali s partnerkou Lenkou Procházkovou. Oba jsou skvělí a obdivuhodní.
   Vláďa z Brna

   Smazat
  2. No Vaculíka nemusím, ale Lenka Procházková je třída a nezapře otce.

   Smazat
  3. Anonymní22. prosince 2017 9:24
   Vaculík byl zvlášť dobrý v tom uměleckém vystoupení pěveckého sboru Pen klubu, když u klavíru pěli: „Kníže, k lidu blíže ..“ P.K.

   Smazat
 38. Cca před 5-ti lety Martin Dejdar prohlásil, že podporuje Zemana na prezidenta. Kdo má paměť, vzpomene na histerii scééénaristy Stráského (dělal scééény), kavárny a ostatních. Vzpomene si i na to, že se Dejdar z obrazovek ne nějakou dobu jako komentátor ztratil. Asi si to vyhodnotil a odstěhoval se do USA, aby děti měli lepší start (jak říká) a prý se vrátí.
  Takže ostatní herci uviděli jaké role takový vlastní názor nabízí a podle toho se chovají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, "Skončili jsme s ním," řekli takydemokrati Stránský s Bočanem. A já zase skočil s nimi a podobnými takyumělci. Jako pamětníku se od nich nenechám přesvědčovat, že ten socialismus byl opravdu ale opravdu hrozný.

   Smazat
  2. No jo. I nácky, pamětníky, je taky zbytečné přesvědčovat, že nacismus byl opravdu, ale opravdu hrozný.

   Smazat
 39. Herec se dokáže naučit roli a pak ji s větším či menším talentem předvede.Ale aby mu mozek samostatně dokázal přemýšlet-nedej bože analyzovat situaci v politice,na to nemá(až na vyjímky).A tak budou svého guru obdivovat a nesmlouvavě odmítat vše jiné.

  OdpovědětSmazat
 40. Na tak malou zemi je tady hodně herců i zpěváků nevalné úrovně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Herců a zpěváků nevalné úrovně je všude víc než dost, ale ti u nás jsou vydržováni z našich peněz i když nechceme. A ti, kdo o našich penězích rozhodují, rozhodují i o tom, co tihle "taky umělci" budou "rádi" říkat.

   Smazat
  2. Samozvaný "demokrate" Vláďo, nikdo nikoho nic říkat nenutí. Nevydávejte vaše blouznivé představy za skutečnost. Dejte sem nějaké důkazy nebo si budu nucen myslet, že jste prolhanec, mimoň, fanatický propagandista apod.

   Smazat
  3. :-D
   vždyť jsem taky napsal, co budou "rádi" říkat. A dodávám, že taky co budou "rádi" mlčet.
   Takže souhlasím s vámi, nikdo je nenutí.

   Smazat
  4. Anonymní22. prosince 2017 14:34
   Vždycky platilo, kdo platí, ten poroučí. Pokud někdo dostává z něčích rukou dotace, tak bude hodně opatrný, aby si ty ruce proti sobě nepopudil. Vaše vyžadování důkazů, je pro malé děti. P.K.

   Smazat
  5. Hele, PéKá, ty také přijímáš od státu dotace v podobě důchodu. Jste na státu 100% závislý. A přesto "opatrný" nejsi vůbec. "Trochu" ta vaše teorie tedy kulhá.
   Pro lidi typu vás, Ládi a podobných je evidentně nepřekonatelně těžké přijmout fakt, že drtivá většina lidí, umělců, vědců, VŠ profesorů, sportovců, významných i nevýznamných osobností, má zcela opačné názory než ty jsou ty vaše. A tak si vymýšlíte nesmysly a lžete sami sobě.

   Smazat
  6. Anonymní22. prosince 2017 18:17
   Máte to trochu pomotané. Já nedostávám žádné dotace, ale to, co jsem si předplatil svojí prací. Umělci si můžou ty dotace „předplatit“, pouze svojí loajalitou.
   Vaše závěrečné smotání pátého přes deváté, nemá význam komentovat. P.K.

   Smazat
  7. 19:10
   Vy jste si nic nepředplatil. Je vidět, že naprosto netušíte jak funguje důchodový a sociální systém v ČR.
   Důchodový systém je průběžný, tzn, že stát (zlý, kapitalistický režim, kolonie...) vám vyplácí váš důchod z toho co vybere od dnešních pracujících. To co vy jste si jakože "předplatil" dávno projedli vaši rodiče.
   Výše vašeho důchodu záleží čistě jen na rozhodnutí dnešního státu.
   Pomotané to máte evidentně vy.

   Smazat
  8. Anonymní22. prosince 2017 19:22
   V prvé řadě, moje rodiče nechte na pokoji. V druhé řadě, moje předplatné rozpustil a rozfofroval Klaus ve státním rozpočtu. Takže ty Vaše teorie, si nechte pro adolescenty. P.K.

   Smazat
  9. 21:03
   Jste prostě ignorant, nevzdělanec, mimoň a hlupák. Žádné předplatné jste nikdy neměl. Místo neustálého klepání rádobychytrých nesmyslů tady v diskusích si raději dostudujte jak funguje průběžný systém ať tu nejste za vola.

   Smazat
  10. Ad 23:57
   trochu předbíháte, až nám kvůli nepatřičným názorům začnou upírat i zákonné důchody, dotace, náhrady apod. tak to bude až teprve následující level. Vypadá to, že už se toho nemůžete dočkat.

   Zatím, v tomto levelu, se u nás pouze vyhazuje z místa, nedávají se granty, likviduje se pokutami, soudními tahanicemi a exekucemi, špiněním v médiích atd.

   Ale nejprv si vy dostudujte, kdo u nás má nárok na důchod, kolik let musí mít odpracováno. Než ještě něco zablábolíte o průběžném systému. Samozřejmě z hlediska státu byste měl pravdu, ale o tom řeč nebyla.

   Kreténa vašeho kalibru fakt aby pohledal.

   Smazat
  11. Vláďo, systém je průběžný, výše důchodu, věk odchodu do důchodu, nutný počet odpracovaných let a všechny další parametry jsou závislé jen a jen na rozhodnutí vlády. Stejně jako výše odvodů dnešních zaměstnanců aby na vaše důchody bylo. A vaše a PK kydy, výmysly, lži, bláboly a bludy na tomto faktu nic nezmění.

   Nikdo se odnikud nevyhazuje a nelikviduje. Kdo koho kdy vyhodil a zlikvidoval? Provozovatele těchto stránek Davida a Dvořáka? Nebo snad Konvičku? Nebo je zlikvidován Okamura? Keller? Švihlíková? Koller? Stwora? Hájek?
   Jak velký ubožák a lhář vy musíte být, vy samozvaný "demokrate"?

   Smazat
  12. 1:50 je agresivní nevychovaný trouba. A demagog. Penzijní systém je sice průběžný, ale Vláďa má pravdu, že si své odpracoval a má zákonný nárok. O těch "loajálních" umělcích má Vláďa také pravdu. Stačí si zajít do jakéhokoli pražskjého divadla a chvíli posedět se hereckým souborem. To budete koukat, co za nenávist vůči prezidentovy z těch lidiček padá. A jaké mají politické názory. A běda tomu, kdo si dovolí vyslovit názor jiiný. Jen si vzpomeňte, jak se vrhli na Dejdara, jak se ten literární pitoma Stránský vyjadřoval, že už ho nikdy neobsadí do těch svým nablblých Zdivočelých zemí. Takže Anonyme 1:50 - víc studovat, chodit mezi lidi, víc empatie a přemýšlet. Snad vás potom ty nadávky a ponižování oponentů přejdou.

   Smazat
  13. Zákonný nárok? A zákony navrhuje a schvaluje jako kdo? Souruh Jakeš? Dejdar si žije v klidu, hraje v klidu, v TV je furt, syna vydržuje v USA platí mu hokej i školu, polovinu času užívá života na Floridě, vydělává jako maharádža. Takže o čem to tu kurva točíte, vy lháři?

   Smazat
  14. Před 2012 byl v TV furt i jako konferencier. Pak se naživo vytratil. Řekl jen svůj názor a za to byl pošpiněné od rádoby demokratů. Diskuze nikde,jen demokratické nadávky, urážky a nálepky.
   To se pak budete divit, až vaše děti stejným metrem poměří Vás a místo argumentů v diskuzích bude násilí. Hlavně je vidět kdo spojuje národ a používá mozek.

   Smazat
  15. Anonymní22. prosince 2017 23:57
   „Jste prostě ignorant, nevzdělanec, mimoň a hlupák.“
   Přes to všechno mi je jasné, že Vy jste ubohý manipulátor. Za mého aktivního života, ten systém nebyl průběžný. Přispívali jsme do důchodového fondu, ze kterého byl důchod vyplácen. Kolik do něj přispíval stát, nevím. Tento fond Klaus rozpustil v rozpočtu a zavedl ten Váš slavný průběžný systém. Do něho stát přispívá nějakými 8-9%, zatímco evropský průměr je přes 12%. Takže nejsou na vině důchodci, jak se klausovci stále snaží manipulovat, ale je na vině nízké zdanění korporací, opět evropsky podprůměrné. P.K.

   Smazat
 41. Kdysi davno jeden muj kolega-starej pan rikaval:komedianti jsou kur..vy,m ... daji a kradou.A dokued nebudou chodit s holou pr....deli tak nebude ve svete klid!
  Je to uz snad 40 let ale pasuje to jak vysity:-)...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tvůj kolega byl stejný debil jako jsi teď ty.

   Smazat
  2. 15:48-pornojando neopruzuj tady! Letosni odmenu za snazeni stejne od sveho reditele nedostanes.)

   Smazat
 42. Bolševici už měli dávno zmizet v propadlišti dějin jak hovno v záchodě.
  To, že se na ně vzpomíná a čím dál víc, to rozhodně nebude chyba bolševizmu, ale chyba toho, co nastalo po něm.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale kdepak. Je to chyba jen těch lidí co na ten bolševismus s láskou vzpomínají.

   Jed to podobné jako když vězeň propuštěný po mnoha letech z vězení neví co si s nabytou svobodou počít, je zcela dezorientovaný, nedokáže se uplatnit...
   A po nějaké době začne na vězení, kde se nemusel o nic starat, nic řešit, bylo mu tam teplo, nepršelo tam, dostal jídlo 3x denně, nemusel se o nic starat, stačilo jen plnit příkazy, s nostalgií vzpomínat a chtěl by se tam vrátit.
   Soudruzi, klidně se do toho svého smrádku vraťte. Ale netahejte do toho většinu společnosti, která svobodu umí ocenit ráda v ní žije a o váš koncentrák ani zbla nestojí.

   Smazat
  2. Souhlasim,tys mel byt taky vychcan kozam do piti a neexcelovals bys tady.)

   Smazat
  3. 18:27 je přituplý demagog. Nevidí, že dnešní systém má mnoho chyb a páchá mnoho nespravedlnosti, že proti němu reálný socík, který se tu praktikoval od 48, byl procházka cukrárnou. Uvědomte si, že tenhle režim tu už jednou byl a naši dědkové po neblahých zkušenostech se rozhodli ho změnit. Tenhle systém čeká změna. Je jen otázkou, zda pozvolná cestou přímé demokracie nebo to zase jednou křupne s násilím, čistkami a vězením.

   Smazat
 43. Ale ti Němci českému národu tolik snad ani moc neudělali (jako ti komunisti), že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mj. 3,51% Československých obětí je málo?!!!
   Např. Spojené království 0,94% obětí.

   Propaganda je sviňa, co?
   Vláďa z Brna

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.