AA

Reklama

neděle 3. prosince 2017

Studená válka Západ-Rusko (I.)

Korporatokracie 
Václav Umlauf
3.12.2017 E-republika

Činností banksterů sedících ve správních radách korporací vzniklo fašistické spojení mezi bankami a politiky, které v nacistickém Německu zajišťoval směšně potrestaný bankéř Schröder. Současná situace ve světě je dost podobná.Po nástupu korporátního fašismu spojeného v EU a v USA s globálními korporacemi postavenými mimo stát vznikla podobná situace jako před První a Druhou světovou válkou. Chrabrá česká mládež se špunty i-podu v uších zatím nemrzne na ruských bitevních polích a nestojí před dalším Stalingradem. Ale totální mobilizace zdrojů se pomalu rozbíhá a je dobré postupně vědět o důležitých meznících nového fašistického Drang nach Osten. Rusko má jiný systém korporátního fašismu, ale i pro něj platí totéž. Překročení těchto pomyslných Rubikonů znamená, že nakonec již nebude cesty zpět.

Váleční štváči a spiklenečtí teoretikové vždy podávají svobodná rozhodnutí jako fatální a nevyhnutelný průběh dějin. To není pravda a proto je třeba na pokračování pokládat následující otázky. 

Kdo dnes potřebuje terorismus, válku a proč?
Jak přechází studená válka přes proxy-války na Blízkém východě do horké fáze na evropském kontinentě?
Co dnes chce Rusko a jeho spojenci, a co chce Západ a jeho spojenci?
Čím se liší ruský korporátní fašismus od západního?
Jaká je role globálních korporací v tomto konfliktu?
Které jsou první válčiště ve světě a v Evropě?
Jaké konflikty budou následovat a proč?

Je jasné, že v současné situaci nikdo není prorokem, protože lidé jsou a budou svobodní. Kdokoliv a kdykoliv může svobodně ovlivnit průběh událostí, protože je výsledek nepředvídatelný. Ale rozpad stárnoucích a utlačovatelských impérií je historicky viděno nevyhnutelný, nové civilizace vždy nastoupí místo starých. Při těchto dramatických změnách daných úpadkem a iracionalitou tradičních hegemonů roste míra válečného nebezpečí sama od sebe. Ale v mnoha případech je urychlena úmyslným směřováním událostí do konfrontace s tzv. “nepřítelem”. Pokud tento konfrontační potenciál se napojí na vojensko-průmyslový komplex a na státní či korporátní propagandu, pak dostane fatální charakter. Za situace totální mobilizace státu drženého zločinci je válka prakticky nevyhnutelná. Systém korporátního fašismu představuje první krok k tomu, aby se zločinci zmocnili státu a jeho zdrojů.Definice korporátního fašismu


Začněme definicí základních pojmů, které už několik let používáme, aby dostaly jasný význam. Heslo “korporátní fašismus” vykazuje na webu odkazy na téměř 400 článků a jde o nejrozšířenější téma charakterizující tuto epochu. Popisný článek definující tento systém nese název Rozdíl mezi korporátním kapitalismem a korporátním fašismem. Zde byl vidět rozdíl mezi systémem oligarchické vlády v Rusku a v USA a byly uvedeny odkazy na starší články. Politickou definici korporátního fašismu podal článek Plíživá destrukce demokracie a nástup korporátního fašismu. Zavedení korporátního fašismu je možné jen skrze legální zničení liberální demokracie, kde má volební moc 99 % občanů, a ne jedno procento. A tato oligarchická skupina musí udržet pod kontrolou i technologie, které by jinak patřily střední třídě, která je objevila a udržuje v chodu. K tomu viz články Robotizace a korporátní fašismus a zejména článek Pálení peněz střední třídy na korporátní svatbě. Mediální manipulace nevyhnutelně spojené s nástupem korporátně-fašistického systému popisujeme průběžně. Viz zejména sérii tří analýz ohledně politicko-ekonomického mechanismu mediálních manipulací (Mediální manipulace z pohledu neomarxismu I-III). V souvislosti se zahájením studené války mezi Západem a USA je důležitý článek Prolhat se až ke korporátnímu fašismu.

Česko má v tomto bodě značný náskok. Našeho milého Trumpa jsme si vybrali už dávno před USA, protože zkorumpovanost zdejších “demokratických” partají dosáhla nevídané úrovně už za tatíčka Klause a během panování různorodých pravých a levicových partajních strak. K tomu viz analytický článek Jak šlape český korporátní fašismus. Článek vysvětloval, proč a jak u nás přecházíme od korporátního kapitalismu na korporátní fašismus. Pokud jedno promile vyvolených podnikatelů, banksterů a politiků selektivním způsobem upravuje výkon spravedlnosti a státní správy ve svůj osobní prospěch, pak jsme v korporátním fašismu.


Rozpad Výmarské republiky a nástup nacismu v Německu


Tolik alespoň k základnímu přehledu a nyní návrat do historie. Zásadní článek na toto téma se jmenuje Takový obyčejný vraždící EU-fašismus. Zde jsou také uvedeny základní ekonomické úvahy ohledně korporátního fašismu v EU, které jsme psali na e-republice. A nyní se vraťme k základnímu mechanismu, který spustil Druhou světovou válku. Opakuji nálezy historiků, protože jsou důležité pro současnou etapu korporátního fašismu a studené války. Klíčová schůzka Hitlera s hlavním korporátním fašistou Franzem von Papenem proběhla v Kolíně dne 4. 1. 1933. Toto setkání zprostředkoval bankéř Kurt Freiherr von Schröder ve své vile. Tento den a tuto schůzku mnozí historikové považují za datum založení Třetí říše. Tento bankéř technicky vzato vedl jako finančník německý válečný průmysl, včetně koncentráků. Schröder seděl ve správních radách asi 30 nacistických klíčových podniků. Bankéř Schröder u mezinárodního soudu s I. G. Farben (1947) hezky vysvětlil, proč se všechny tři druhy fašismu spojily v roce 1933 mnohem efektivněji než fašisty vyvraždění němečtí proletáři, židé a komunisté. Důvod setkání Hitlera a Papena cituji z výše uvedené stránky v německé Wikipedii. Cituji výpověď bankéře Schrödera na Norimberském tribunálu.

Když NSDAP 6. 11. 1932 utrpěla volební neúspěch a překročila svůj zenit, bylo zásadně třeba najít pro NSDAP podporu německého průmyslu. Společný zájem byl daný strachem z bolševismu a v naději, že NSDAP - pokud se dostane k moci - vybuduje v Německu trvalý hospodářský a politický systém.

Schröder byl zajat v Britské zóně a od Britů dostal trest 3 měsíců vězení a pokutu 1500 marek, kterou jistě s obtížemi zaplatil. Tím je jasný podíl německých a britských bankéřů na vzestupu fašismu, o němž jsme psali již několik článků. Současná Evropa již vstoupila po fázi aktivního “boje s teroristy” i do fáze politických vražd. Připomeňme, že Hitler za podporu v kampani na říšského kancléře slíbil fašistickým banksterům a korporátním bossům tři základní věci: zničí levici a odbory, zavede válečný průmysl, provede vojenskou expanzi na Východ pro zábor území a jich kolonizaci. Ke spojení mezinárodních banksterů s Hitlerem viz článek G. G. Preparata: Kdo dal moc Hitlerovi (recenze).


Nová korporátně-fašistická triáda


Současná studená válka se v EU a v USA vyznačuje “bojem proti Kremlu”, který má zatím charakter měkké represe a masivní indoktrinace na způsob Göbelsovy říšské kampaně proti Židům. Jistěže je jiná doba a mediální manipulace se věku virtuální reality dělají po technické a organizační stránce jinak. K tomu viz analýzu na pokračování pod heslem “agent Novák”. Nejsem spiklenecký teoretik a nevím, zda již proběhly schůzky korporátních fašistů, bankéřů a politiků výše uvedeného typu. Konec konců, na podobné schůzky dnes stačí skype, pivní sklep v poslanecké Sněmovně, či golfová hřiště a letoviska na daňových rájích roztroušených pro potěchu jedno procenta všude na zeměkouli. Klíčové nálezy pro stav současného světa jsou následující.

 • Koncentrace rozhodování úzké korporátně-politické elity mimo národní státy, která skrze tzv. struktury “deep state” ovlivňuje politiku EU a USA. V Rusku je centrální řízení státu nezbytnou podmínkou existence země, takže administrativa slouží mocenské elitě zcela automaticky. Příkladem na Západě může být nechvalně známá Sorošova nadace lobující ve Strasburku a v Bruselu. Tyto nadace nyní disponují miliardami dolarů, které nepodléhají žádnému zdanění a žádné politické kontrole. V USA dělají podobnou činnost stovky lobbistických organizací, které dostávají peníze anonymně a nyní i zcela legálně. Tím je dána politická platforma korporátního fašismu v centrálních politických orgánech EU a USA.

 • Faktická beztrestnost korporátních banksterů, kteří vyvolali masivní dluhovou krizi 2006-9, zničili střední třídu a nikdo z nich nebyl potrestán. Jedno promile banksterů po vzoru šéfa banky Goldman Sachs dělá na světě tzv. “boží dílo”, řečeno jejich vlastními slovy. Napojení těchto banksterů na politickou kliku ukazuje článek Proč bylo 19 bankéřů v Bílém domě dne 2. října 2013? a pro EU je to článek Jak velkobanky bez války ničí Evropu. K tomu samozřejmě patří i korporátní politika FED, ECB a ČNB, kterou průběžně analyzujeme. Činností těchto banksterů sedících ve správních radách korporací vzniklo fašistické spojení mezi bankami a politiky, které v nacistickém Německu zajišťoval směšně potrestaný bankéř Schröder.

 • Snaha globálních korporací neplatit žádné daně, mít peníze v daňových rájích a smlouvami typu CETA a TPP a TTIP si zajistit globální supremacii postavenou mimo pravomoci a autoritu národních států. K tomu viz souhrnný článek Smlouva TTIP: korporátní revoluce, která požere své děti. Známe například EU-debatu o kvótách pro uprchlíky, které korporátně-fašistický systém USA odmítl převzít poté, co dané války pomohl stupňovat (Sýrie) nebo je s některými státy EU přímo rozpoutal (Libye). Ale migrace uprchlíků a proxy-války tvoří jen viditelnou část ledovce daného hegemonií globálních korporací. Globální korporace dnes mají v ruce prakticky všechny nástroje, jimiž mohou vydírat zkorumpované, líné a hloupé politiky. Korporace mohou masivně oblbovat občany v dané zemi, protože jim patří všechna hlavní privátní média dnes řízená globálně danou politickou agendou. Korporace řídí skrze byrokraty sdružené v oligarchické nomenklatuře “deep state” a skrze prodejné politiky také státní média, které platíme z daní. Korporace mohou do vteřiny kamkoliv přesunout peníze, do roka kamkoliv průmyslovou výrobu, patří jim všechny bankomaty v zemi, řídí úrokové míry zadlužených států, patří jim suroviny planety. Korporace díky slabosti neoliberálně zblblých států také disponují globálním rezervoárem pracovních sil, které si přesouvají z místa na místo.

Takže to shrňme. Máme zkorumpované jednoprocentní politiky v daných státech, z nich se rekrutuje jedno promile korporátních poskoků v Bruselu nebo ve Washingtonu. Ti jsou spojeni pupeční šňůrou moci a peněz s nomenklaturní korporátní byrokracií v fungující v modu “deep state”. Tito byrokrati pak skrze mechanismus “otočných dveří” volně přecházejí mezi korporacemi a státem. Pro situaci v USA viz článek Všichni Obamovi koupení muži. Klika jednoho promile korporátní bossů a politiků propojená skrze administrativu pak kontroluje zdroje skrze destruktivní mechanismus státního dluhu a virtuální ekonomiky kontrolované jedním promile banksterů a šéfů cedulových bank (FED, ECB apod.).

Kde jsme a co chceme

Spojení těchto tří skupin (korporace, banksteři, politikové) je v současné době snadno doložitelným faktem, protože tato triáda korporátního fašismu má naprosto totožný zájem. Chtějí koncentrovat bohatství do rukou nejužší skupiny vyvolených zástupců z popsaného trojúhelníku. K tomu je třeba potlačit reálnou demokracii, nastolit její karikaturu a pomocí studené a později i horké války zahájit to, co Německo znalo pod termínem “totální mobilizace” nikoliv lidí, ale tzv. “lidských zdrojů”. A pokud je třeba, tato zločinecká triáda symbolizující moc korporátního fašismu pohne zblblé státy k mediální, ekonomické či horké proxy-válce proti těm vzpurným státům, které jim v této globální kolonizaci planety nejdou na ruku. Tím je dán v základním trojúhelníku poslední důležitý člen, což je ničím neomezená moc průmyslových korporací dnes daná v rámci neoliberální ideologie. Takže je co komentovat nejen z nedávné evropské a světové historie, ale i ze současnosti.

36 komentářů :

 1. Jako by autor opomněl úmyslně generální úlohu Vatikánu a katolické církve řídící politiku.*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tak to je pravda - hlavne pápež ...

   Smazat
 2. Je to pořád dokola. Ale co s tím?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...dokola než se konečně pojmenuje generátor zla.
   Pak nastane pokrok*

   Smazat
  2. co s tím? Lid je zdrojem veškeré státní moci - č. 2 odst. 1 Ústavy ČR a článek 23 LZPS je jasný návod jak pořešit, když někdo ten šlánek Ústavy nerespektuje.

   Smazat
  3. Generátor zla už je dávno pojmenován. Pokrok nenastal. Jak to bude dál? Už vím. Budeme sedět u počítače a psát a psát a číst a číst. Už to je pokrok - dřív to nikdo nedělal. Lidi chodili do kina, do divadla, do kaváren tancovat a bavit se, zpívat a povídat si - kdepak v neděli a dřepět doma, a žvanit o válce. To dřív fakt nebylo. Tak takhle nějak vypadá svoboda, demokracie a pokrok. Je nám fajn. Ještě i pod stromečkem budeme dřepět u počítače, a číst, a psát o válce. Jsme šťastná generace.

   Smazat
  4. Ale musíme ty články nejprve doplnit:

   Článek 6 Ústavy

   (1) Občané jsou zdrojem, nositelem a vykonavatelem veškeré státní moci; vykonávají ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
   (2) Ústava a ústavní zákon stanoví, kdy občané vykonávají státní moc přímo, tj. všelidovým hlasováním občanů.
   (3) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, přičemž ustanovení zákona nesmí být v rozporu s přirozeným právem, Ústavou a Listinou svobod, práv a povinností.

   Článek 25 Listiny svobod, práv a povinností

   (1) Občané mají právo a současně povinnost postavit se na odpor proti každému, kdo by omezoval, potlačoval nebo odstraňoval svobody a práva občanů, měnil nebo rušil ústavní pořádek proti vůli občanů, omezoval nebo znemožnil činnost ústavních orgánů a orgánů státní správy a územní samosprávy nebo jejich činnost namířil proti občanům a státu.
   (2) Podmínky a podrobnosti držení, nošení a použití zbraní upravuje zákon.

   a potom beze zbytku naplnit - a to co nejdříve.

   Smazat
  5. 18:59
   ...opravdu už dávno,
   kdo je a nebo co je tedy příčinou zla ?*

   Smazat
 3. Ten je součástí tohoto systému. Článek dobře vystihuje stav a způsob vlády současné moci. PRADĚDA.

  OdpovědětSmazat
 4. Článek obsáhle a zasvěceně komentuje mocenskou situaci. Všechna čest. Ale právě vzhledem k té zasvěcenosti, mi chybí alespoň náznak nějakého východiska, anebo co by autor považoval za východisko. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Východiskem je tzv. zúčtování. Jde o projev spravedlnosti, prosazený někým dostatečně mocným. Například pro arabské státy platí, že si luxusně žijí z ropy a plynu a ne z jimi vykonané práce, ačkoliv ostatní státy jim vlastní prací za tyto přírodní suroviny platí, respektive protože peníze jsou vyjádřením její hodnoty. Potom se není čemu divit, že se považují za nadlidi a zarputile - agresivně vyznávají náboženství, které jim přikazuje proti všem ostatním, nevěřícím v Islám, bojovat.

   Smazat
  2. Anonymní3. prosince 2017 18:29
   Ty Vaše souvislosti, nejsou příliš výstižné. Islám vyznávají lidé nejen v ropných státech, ale třeba i v takovém Afghanistánu, nebo Pakistánu. P.K.

   Smazat
  3. 18:48 Hmm.

   Podobné je to ale i s tzv. dějinnou spravedlností a tou je například ovlivnění vývoje lidstva a nebo jednoduše státu - národa ze strany jiného. Příkladem může být například zrovna aktuální přísun islámských imigrantů do Evropy, jejichž náboženství je v rozporu s morálními a i s právními hodnotami evropské civilizace a to protože především Německo opět, obětovává všechny ostatní státy jen pro vlastní prospěch, z důvodu jeho údajné potřeby třech milionů nových pracovních sil pro německý průmysl.

   A zase, jako v celých německých dějinách, cílem je zřejmě i zničení stávající stabilní mezinárodní - mezistátní situace v Evropě vyvoláním chaosu právě jimi, protože jsou nejen nekompatibilními s křesťany, i s prostě nevěřícími, i věřícími v jakékoliv neislámské náboženství, jak už výše napsáno, ale i schopni se pro své blaho v údajném posmrtném ráji mučednicky sebevražedně obětovat. Německo už dostatečně prokázalo, zahájením dvou světových válek a pokračováním v nich, krutostí, kterou lze jen stěží překonat, že je schopno věc vyřešit opět, jen ve vlastní prospěch na úkor kohokoliv jiného.

   Smazat
  4. Nechceš už jít do prdele s tím náboženstvím a islámem ty posedlej magore 18.29? Je vůbec nějaký tema, ke kterýmu bys nepsal žvásty o islámu? Takže - půl světa má náboženství takový, půl světa makový, a spousta lidí na to sere - neuznává žádný. Co s tím? Je povinností pro celý svět mít jediný náboženství, nebo žádný - nebo o čem pořád skřehotáš? Nech každýho na pokoji - nebo ono to nejde? Co s těmi magory, kteří vraždí a zabíjí a nevyznávají žádné náboženství, navíc jsou bílé pleti? Co vymyslíme? Pořád stejný žvásty. Bude se ještě někdy v životě žít normálně - tím myslím, že si každý bude hledět svého, a nekrafat pořád do toho, jak žijí a jaké hodnoty preferují ti druzí?

   Smazat
  5. 19:05 Hlavně se uklidni, neprskej, tvoje sliny mi tečou po monitoru. Mně je jedno, kdo jaké náboženství vyznává a já osobně dokonce prostě žádné, ale není a nesmí, dokonce, a nesmí být nikomu, jedno, že islám je agresivní a cíleně bojuje především proti "křižákům", rozuměj proti západní civilizaci. Evidentně je nepřítelem. Takže, hlupáku, dovol mi, nám, se mu bránit.

   Smazat
  6. 19:05 Tak prý žvásty o islámu? Islám by mě nezajímal, kdyby s ním a šáriou zůstali muslimové doma. Je to pro nás největší nebezpečí od listopadu.

   Smazat
  7. Anonymní3. prosince 2017 19:02
   „Německo opět, obětovává všechny ostatní státy jen pro vlastní prospěch, z důvodu jeho údajné potřeby třech milionů nových pracovních sil pro německý průmysl.“
   Nechci dělat advokáta Němcům, zvláště kvůli nim se domnívám, že by se státy střední Evropy měly více sjednotit. Ale hodit organizování těch masových přesunů na Němce, mi přijde neodpovídající. Merkelová, je takový větší Sobotka a oba, spolu s dalšími evropskými politiky, nejspíš slouží organizátorům těch přesunů. A oba, každý po svém, zdůvodňují a ospravedlňují tu svou špinavou práci. Merkelová např. potřebou pracovních sil, Sobotka např. tím, že nemá kdo vydělávat na naše důchody. P.K.

   Smazat
  8. No - já bych byl taky nadšenej, TES kdyby odtáhli všichni cikáni do horoucích pekel, hlavně ti,které sem cíleně přitáhli z Rumunska, Bulharska a Slovenska šmejd majitelé ubytoven, které si honem honem hlavně pak političtí kámoši pořídili ze starejch činžáků, když začali mít možnost okrádat stát na podpoře na bydlení. Cikánská havěť se tady uchytila, rozmnožila a dále množí, pracovat nikdy nebude, a spolehlivě nás vyžere - to nás asi chrání od migrantů, protože když se vezme v potaz jaké množství hnědáků živíme, sotva bychom mohli živit další - islám - neislám.Ano, byl bych rád, a dokonce jdu tak daleko, že bych byl rád, kdyby odtáhli i Ukrajinci, Poláci, Rumuni, Korejci, a všechna přivandrovalá verbež, kterou sem tahají pracovní agentury, a abych byl ještě upřímnější, už mi vadí i ti rákosníci. Taky se tady množí neuvěřitelně rychle, za nějaký čas budou chtít menšinové zastoupení v parlamentu, kupujou kde co. Vadí mi to, a hodně. ČR je hnusný Babylon - samej haťmaťák. Ale žvanění o šaríji, a všechny tyhle hovadiny, je jenom žvanění. Choré mozečky na diskuzích - schizoidní - už vidí šaríja i doma na hajzlu, a všude, asi jako ožrala bílé myšky. Jsou to taky v podstatě ožralové - jak denně "chlamcají" mediální žvásty, drby, a všechny ty hovadiny, jimiž nás media schválně nasírají, abychom byli na sebe navzájem jako psi, a furt abychom se báli - abychom žili ve strachu. Dříve strašili lidi vodníkama, polednicema, čaroddějnicema a dalšíma strašidlama, a dnes v 21. století jakousi šaríjou a dalšími pitomostmi. Já žádnou šaríju nikde nevidím - vy jo? Za to vidím cenu másla 6O kaček za kostku, a cenu vajec 5 kaček za jedno - vy ne?

   Smazat
  9. 19:53 Podle všeho za tím stojí i Rusko, zase dohoda Německo - Rusko jako před druhou světovou válkou. Rusko je prvním a jediným státem, který anexí Krymu změnil poválečné hranice států silou. Že se podařilo zabránit anexi celé Ukrajiny, je skoro zázrak a dalo to práci, neznamená to ale, že už nehrozí nebezpečí.

   Smazat
  10. Jo a ještě - hrdino 19.10 - jsi příkladnej rek! Furt žvanit o islámu, a jak je nebezpečnej -to už je nějakej tvůj fetiš - ne? Ty se fakt bojíš? Asi schizofrenie -ne? A co to žvaníš o jejich boji s křižákama a takový sračky - kolik je ti let osmdesát? Takový blbý žvásty pořád. A kdo ti brání se islámu bránit? Vem vidle a makej na hranice nebo kam - braň se! Jak se bráníš? Žvaníš o tom každej den na diskuzích - no, tak to jo, to je obrana jak stehno. To se islám děsně lekne, ty křižáku.

   Smazat
  11. Anonymní3. prosince 2017 20:14
   Nevím, jestli by to Rusko samo zvládlo, hádám, že za tím bude stát také Kim. Jenom jsem myslel, že když na něj Trump nahnal všechny své letadlové lodě, tak že s tím přestane. P.K.

   Smazat
  12. 20:14 : Hlupáčku, nejprve se zeptej někoho znalého, jak a hlavně PROČ události na Krymu proběhly tak, jak proběhly, nech vysvětlit, co by se stalo, kdyby TAK neproběhly a TEPRVE POTOM piš příspěvky do diskuzí na témata, o kterých nic nevíš - nebo lépe - zdrž se raději komentářů.

   Smazat
  13. 19:05 Běž do prdele fašistický blbečku z neziskovky. Kdo páchá teroristický útoky po celé Evropě muslimský náboženský fanatici ve jménu islámu tak buď ticho makrely svazáku.

   Smazat
  14. 19:05 není ani nijak divné, že argumentujete hloupě, když svůj příspěvek musíte šperkovat magory, skřehotáním, žvásty, kafránám... Není snad problémem terorizmus, ke kterému dochází vůči „nevěřícím“ na jejich historickém území, za volání „Allahu akbar“? Chápu, že ti „nevěřící“, přesněji jejich vládnoucí elita si takovou reakci do značné míry vysloužili. To ovšem neznamená, že si dovolím problém ignorovat, jeho důsledky bagatelizovat a že se nebudu dožadovat jeho civilizovaného řešení. Stejně, jako jakéhokoli jiného nesmyslného násilí. Protože v rozhodující míře jde o produkt současného společenského systému, uvítám každou jeho racionální kritiku s nadějí, že bude dřív nebo později, ať už po zlém nebo po dobrém, aktivitou většiny vyvrácen. Máte rozumný argument proti?

   Smazat
  15. 20:14 je mi záhadou, jak se může najít pitomec, který napíše, že „Rusko je prvním a jediným státem, který anexí Krymu změnil poválečné hranice států silou“, jako by nebylo vybombardování Srbska a odtržení Kosova, zatímco Krym, bez jediného výstřelu, na základě referenda, svými legálními představiteli požádal o znovupřipojení k ruskému státu. Jste skutečně tak pitomý, že vám uniká rozdíl mezi Kosovem, které je historickou součástí srbského státu, mezi tříměsíčním bombardováním Srbů zámořskou supermocností a referendem občanů Krymu o znovupřipojení k mateřskému státu, to celé bez jediného výstřelu? Jste sprostý, drzý, prolhaný propagandistický dobytek, ukázka „západní“ propagandy.

   Smazat
  16. čo má robiť- berie za to plat

   Smazat
  17. Ale ještě před oním sklanálním násiplným odtržením Kosova od Srbska tu byl turecký útok na Kypr a ustavení samozvané Severokyperské turecké republiky jako následek turecké agrese proti ostrovní republice. Dva státy NATO se rvaly mezi sebou a odnesla to neutrální Kyperská republika!

   Smazat
 5. Bohužel termín korporátní fašismus definován autorem nebyl. Nejsem odborník, ale životní zkušenosti, též z doby nacistického Německa, mi říkají, že se jen ten nacismus expandoval do Bruselu a idea Hitlera a Velkoněmecké říše se uskutečňuje pod zástěrkou EU. Hranice EU celkem tomu odpovídají, propaganda také, snahy o dobytí/dobití Ruska jakbysmet. Boj proti bolševismu máme také, cenzura nám už také nechybí, nepochybně jsou i seznamy nepohodlných osob určených do koncentráků a na likvidaci. A Eu je ein Volk, ein Reich! Aspoň politici tak jednají a nejspíše si to i myslí, protože jsou k tomu zkorumpováni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebylo to "Jeden lid, jeden stát - říše, jeden vůdce."?

   Smazat
  2. No a já jsem za socíku nepozoroval nikde žádnej komunizmus, stejně jako teď nepozoruju nikde žádnej fašizmus. Kdybych občas nečetl na internetu všelijaký žvásty, žvatlaniny a diskuze pořád o tom stejným ... fašizmus...banderovci... korporátní fašizmus... islám.... válka...bla bla bla - připadal by mi svět úplně normální, jako mi připadal, když jsem byl malej. A proč mi teď připadá všechno praštěný, zvrácený, a že je každej nějakej magor? Aha - už vím! Protože mám počítač a možnost číst internetový blafy. Ty o ničem jiném než o zvrácenosti a magorech nepíšou. Jen tragedie, mrtví - tragedie -mrtví - hrůzy válek které už jsou na spadnutí - a pořád dokola.

   Smazat
  3. 19:10 Nepozoroval, protože tady ještě žádný komunismus nebyl a byl to jen socialismus, ke kterému směřuje postupně celé lidstvo. To soci..., to je to, že nespíš bezzubej a nemocnej pod mostem.

   Smazat
  4. k 19:10 - čaro žaby pomaly varenej -

   Smazat
 6. Reseni je odpojit se od generatoru zla...no my se prave naopak hrdime,ze jsme ve vrazednem exklusivnim spolku s jmenem Nato a lizeme prdel juesej.Staty vych.europy se v ocekavani demokracie prodali zapadu.Nedomyslili jsme,ze za onu demokracii zaplati miliony lidi po celem svete,zivotem.Jak hovori scena z filmu Cerni baroni...ale pane poruciku vzdyt jde o lidi...hovno Kotaliku,lidi je jak sracek...

  OdpovědětSmazat
 7. Skvělý článek. V okamžiku, kdy se autor rozhodl říci A, je logické, že by mělo následovat i B. Tím myslím, že je nepochybně dostatek konkrétních podkladů a argumentů pro věcnou analýzu české cesty od korporátního kapitalismu ke korporátnímu fašismu. Říjnové vítězství pozitivního kritického rozumu voličů ve volbách je možné chápat jako vítězství demokracie, jako celorepublikový protest proti Systému vlády korporací a klientelistických politických elit. Současně však máme na parlamentní scéně, za oponou různých falešných "Demokratických bloků", možnost sledovat urputný boj "tradičních politiků" (tradičních ve smyslu onoho Systému). Je to boj za zachování mocenských struktur, které pan Umlauf nazval Korporátním fašismem, A.Babiš prostě Systémem. Ano průvodní jevy důsledků korporátního fašismu, chcete-li novodobé totality, tedy souručenství korporací, politických, mediálních a akademických elit, vidíme u nás dnes a denně, jakkoli jsou nám z České televize či od chovanců Evropských hodnot, jako přednosti té jediné správné Západní demokracie zdůrazňovány. Na druhé straně pokud by měly Systém diskreditovat, jsou důsledně zamlčovány.

  OdpovědětSmazat
 8. 23:33 Co je pravou příčinou zla? Všimněte si,že i zde většina diskutujících se bojí slova kapitalismus jako čert kříže-ano,zásadní příčinou zla na této planetě je kapitalismus.Dokud to lidstvo nepochopí,je vše zbytečno!Je třeba zlikvidovat kapitalismus dříve,než kapitalismus zlikviduje nás!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Je zajimave , jak lze napsat dlouhy clanek o korporatnim fasismu a "Drang nach Osten" (a hystericke Rusofobii ruznych "Kaganu") a nezminit pri tom slovo "žid" jinde nez na strane obeti te davno stare valky... ? (A zaroven nezminit, kdo tehdy predevsim financne podporoval Hitlera, dokud to vypadalo, ze by mohl znicit Rusko...)

  Ono totiz vsem tem globalnim korporacim je jedna vec spolecna. A to je vlastnictvi a rizeni globalnimi anti-narodnimi ale pevne sjednocenymi - no hadejte kym?! !

  Davno jiz nejde o volny trh a soutez, je tu Kartel, celkem uspesne likvidujici nejen ekonomickou konkurenci bilych lidi, nyni zacali (od jadra z USA, ale i Kalergi Pan-Europa) masivne pracovat i na likvidaci bilych lidi celkove... (coz treba termin "White privilege" nebo "Diversity", ktery predevsim siri zide, a jimi placeni cernosi, na socialnich sitich?)

  Tezko se da hledat reseni problemu, kdyz pouze probirate priznaky, ale ne priciny...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.