AA

Reklama

pondělí 4. prosince 2017

Totální selhání vedení ČT. Moravec, 168 hodin, Reportéři... Zločinecká organizace? Někdejší „hlídač“ České televize promluvil

Radek Mezulánik
rozhovor
4. 12. 2017 ParlamentníListy  


V České televizi selhává nakládání s veřejnými prostředky, jsme svědky totálního selhání managementu média veřejné služby. Kvalitní manažer s veřejnoprávním cítěním a zkušeností by takovou úroveň pořadů – 168 hodin, Reportéři ČT a Otázky Václava Moravce – nepřipustil. Vedoucí Katedry mediálních studií UJAK Praha a bývalý člen Rady České televize Radek Mezuláník rovněž tvrdí, že Rada ČT kontroluje pouze to, co vedení dovolí, nebo samo nabídne, pracuje tak pouze s tím, co jí generální ředitel předloží.

PL: Vůči České televizi je dlouhodobě velice kritický prezident Miloš Zeman, podobně na ni nahlíží i budoucí premiér Andrej Babiš. Na její obranu se ale vždy postaví ti, kteří bývají řazeni k těm v ČT protežovaným, ať už TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL nebo Zelení. Jak spory o objektivitu zpravodajství a publicistiky České televize vnímáte vy?

Spor vzniká právě tím rozdílným politickým pohledem. Ale máme-li hodnotit objektivitu zpravodajství ČT z odborného hlediska, pak je nutné se od stranické příslušnosti či sympatií oprostit. A pomineme-li dokonce i odborné hodnocení, pak nejlépe poslouží známý příklad: jaký obrázek by si o České republice a jejích představitelích asi udělal „marťan“ odkázaný pouze na příslušné zpravodajské relace. Dokážeme-li se do této role vžít, pak musíme uznat, že takto podávaný obraz má s realitou jen velmi málo společného. Ale platí to, přiměřeně, o zpravodajských nebo takzvaně zpravodajských pořadech všech českých televizí.

Co se týká publicistiky, zde je to poněkud jinak. K publicistice, do jisté míry, subjektivní vklad autora, daný například sympatiemi nebo příslušností ke konkrétnímu politickému proudu, patří. Médium veřejné služby, tedy v tomto případě Česká televize, musí ovšem i v těchto případech dbát na vyváženost. Tento pojem mám raději než tzv. čistou objektivitu, která je de facto nemožná.

Rozdílné hodnocení zpravodajských a publicistických pořadů ČT ze strany různých politických stan a hnutí chápu a rozumím mu. Bez ohledu na něj však je nutné konstatovat, že vyvážené tyto pořady zcela jistě nejsou. A tedy, možná právě proto, to takto příkré a rozdílné hodnocení ze strany různých politických proudů. Kvalitní pořady by takovéto reakce nevyvolávaly.

PL: Dal byste za pravdu těm hlasům, podle nichž výsledek říjnových voleb byl i dílem České televize, která svými neustálými útoky na Andreje Babiše udělala z šéfa hnutí ANO mučedníka a vehnala mu tak do náruče jen další voliče?

Ano, i když ne úplně v tom smyslu, jak se ptáte. Prožíváme změnu paradigmatu a v rámci této změny již nějakou dobu pozorujeme změny politické komunikace, jejíž součástí jsou především média. Dnes je již v této oblasti dokladovatelný proces – „navzdory médiím“. Souvisí to zřejmě i se současnou obecnou krizí médií a žurnalistiky. Ideje, kandidáti, hodnoty preferované médii se ve veřejném mínění a volbách setkávají s neúspěchem.

Chcete-li mluvit pouze o ČT, pak v jejích současných zpravodajských i publicistických pořadech zcela zřetelně pozoruji, že jsou si toho velmi dobře vědomi, že se snad i „poučili“ z předchozích výsledků a jasně v mnoha případech vidím, jak se snaží „to hlavně nepřepálit“, aby „zase nepomohli nechtěnému opaku“. Nicméně to potvrzuje zase jen ono výše zmíněné, že jak předchozím, tak současným pořadům do vyváženosti mnoho chybělo a chybí.

PL: Bývalá členka Rady ČT Jana Dědečková v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prohlásila, že lidé nemají chuť platit neustálou propagaci názoru jedné skupiny lidí, kteří si veřejnoprávní instituci privatizovali pro sebe. Jaké názory na Českou televizi slýcháte ve svém okolí vy?

V tomto případě jsem ve zvláštní situaci, protože jsem byl po určitou dobu s ČT velmi úzce spojen a jsem znám jako obhájce médií veřejné služby, pokud se týká jejich významu v současnosti. Mezi nejbližšími je to rozděleno na příznivce a odpůrce, obecně ve svém okolí zaznamenávám spíše pasivitu a nezájem, v akademickém prostředí naopak jednoznačnou kritiku týkající se fungování ČT dnes. Znovu zdůrazňuji, že jsem zastáncem médií veřejné služby, ale to, co v tomto případě selhalo, je kontrola veřejnosti, podobně jako selhává politický systém. Víme, že všechno kolem nás má nakonec společného jmenovatele ve financích a v případě ČT je, dle mého, stávající situace zcela katastrofální. Peníze televizních poplatníků tam zkrátka „mizí“ jako v černé díře, poplatníci za své peníze nedostávají očekávané, a konečně i zákonem předepsané, a nikdo z nás přece takto se svými korunkami nezachází. Postupně si zvykáme, že kromě reklamací výrobků, můžeme reklamovat i poskytované služby ve všech podobách. A platí to i o námi placeném televizním vysílání. Jsme kupující a jako takoví vyžadujeme požadovanou kvalitu. Otázka je, zda nám to současný systém kontroly a „reklamací“ v ČT umožňuje. Jsem přesvědčen, že orgán kontroly veřejnosti, kterým je Rada ČT, fatálně selhává, ale to je na jinou otázku.

Od kontroly hospodaření a nakládání s finančními prostředky poplatníků se pak může odvíjet i kvalita vysílání. Tím jen například poukazuji na nepoměr sumy vydané v ČT na výrobu a vývoj nových pořadů a formátů a celkového rozpočtu.

PL: Názory jedné skupiny lidí jsou podle kritiků nejvíce patrny v pořadech 168 hodin, Reportéři ČT a Otázky Václava Moravce. Cítíte z nich protichůdný přístup k oblíbencům a nepřátelům, když to budu personifikovat, tak k Miroslavu Kalouskovi a Bohuslavu Sobotkovi na straně jedné a Andreji Babišovi a Tomio Okamurovi na straně druhé?

Jak jsem již řekl, do nedávna to tak platilo a „bilo do očí“. Dnes to téměř sklouzává k jinému extrému. Česká televize je velmi složitá struktura, ve které musí fungovat řada různých mechanismů s jediným účelem – dostát požadavkům plynoucím zejména ze zákona o České televizi. Stejně jako selhává nakládání s veřejnými prostředky, selhává i řízení chodu této složité instituce. Dle mého jsme svědky totálního selhání managementu média veřejné služby. Kvalitní manažer s veřejnoprávním cítěním a zkušeností by takovou úroveň zmíněných pořadů nepřipustil. Zde chci jen připomenout, že na nepochopení skutečného poslání ČT současným vedením jsem poukazoval již v roce 2012 stejně jako na problémy s hospodařením. Tedy v době, kdy pánové Andrej Babiš a Tomio Okamura ještě téměř nebyli na politické scéně. Dnes se to jen potvrzuje.

PL: Co si myslíte o požadavku zestátnit Českou televizi, s nímž nejrazantněji přišel hned po volbách Tomio Okamura? Byla by ohrožena její nezávislost, když bychom stejně nebyli první v Evropské unii, kde je televize veřejné služby hrazená ze státního rozpočtu?

Souvisí to s předchozí odpovědí, protože není možné pouze kritizovat či poukazovat na nedostatky, a nepřinášet řešení.

„Zestátnění“ evokuje „znárodnění“, ale dejme tomu, že by majetek zůstal tzv. veřejnoprávní a z eráru by byl placen pouze provoz. Ve svém okolí vnímám velmi intenzivní požadavek na převedení ČT pod státní rozpočet. Slibují si od toho především právě důkladnější kontrolu s jednoznačným vymezením odpovědnosti. Tedy je to reakce na ono výše popsané selhání. Po této stránce jim dávám za pravdu, jistě by bylo vše transparentnější. Nebezpečí jsou zde ovšem také, zvláště v České republice. Co funguje bezproblémově jinde, nemusí fungovat u nás. Vliv těch, kteří budou rozhodovat o financování, se upřít nedá. Ale v dobře fungujícím státě s kvalitní legislativou a uvědomělými občany to může fungovat a funguje zcela dobře.

Osobně se spíše přikláním ke stávajícímu způsobu financování, protože více podporuje sounáležitost těch, kteří si médium veřejné služby platí a jeho vysílání potřebují. Vyžaduje to ovšem také určitou kvalitu uvědomění a změnu mechanismu kontroly a řízení. Tedy například zřízení správní rady, změnu volby členů Rady, transparentnost hospodaření a podobně.

Umím si také představit jistý kompromis vyplývající z uvedeného rozdělení – majetek veřejnoprávní, vysílání financované státem. Bylo by možné rozdělit financování ČT na část veřejnoprávní a státní. Provoz, správa majetku a část vysílání za peníze poplatníků a část vysílání – jasně definovaná zákonem a vyjadřující veřejný zájem – financovaná ze státního rozpočtu.

PL: Kromě vyváženosti a objektivity ve vysílání bývá Česká televize terčem kritiky kvůli svému hospodaření, které nesmí zkontrolovat ani Nejvyšší kontrolní úřad. Jak docílit toho, aby na nakládání ČT s veřejnými penězi bylo lépe vidět a dalo se posoudit, jak je to se strukturou spřízněných subjektů, které opakovaně dostávají zakázky, někdy dokonce na nadbytečné služby?

Legislativně to bylo „na stole“. Proč to nedopadlo? Jistě i „zásluhou“ snah a působení managementu ČT, který „o to nestojí“. Současné vedení s tím mělo problém od počátku. Již tehdy jsem vznášel požadavek na transparentní účet, zvláště je-li i soudními rozhodnutími potvrzeno, že finanční prostředky ČT jsou veřejnými prostředky. Nepochopitelné pro mne bylo a je to, že i podle „stošestky“, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím, ČT požadovaná data nezveřejňuje. Nejčastěji s odkazem na ochranu osobních údajů. Že se tomu brání management – není za stávajícího stavu divu, ale že s tím nic nedělá Rada ČT je na pováženou. Soudní „přetahování“ je pro většinu poplatníků finančně a časově neúnosné.

Klientelismus je tou cestou pro vyvádění peněz z České televize. Plátci televizních poplatků se stali zdrojem pro nevídané kšefty. Není pak divu, že někteří autoři mluví o ČT jako o zločinecké organizaci. Kvalita jde stranou. Svého času, když „noví“ producenti přicházející z prostředí mimo ČT začali dostávat zakázky, jsem požadoval zdůvodnění každého pořadu, jak a v čem naplňuje zadání veřejné služby. Nemusím dodávat, že to mnohé vystrašilo.

Kromě toho v ČT narostl počet „administrativních“ nevýkonných zaměstnanců.

PL: Ke kontrole ze strany Rady ČT nebo Dozorčí komise Rady ČT měl výhrady Martin Komárek, bývalý předseda Volební komise Poslanecké sněmovny, která má média v gesci. Tvrdil, že Rada neví, jak ČT hospodaří, vadilo mu, že žádné kontroly nařízené Radou se netýkaly peněz vyplácených soukromým produkcím, což jsou asi dvě miliardy korun ročně. Jaký je váš pohled na účinnost stávajících kontrol hospodaření České televize?

Snažím se, i v předchozích větách, zdůraznit, že nejen stávající kontrola hospodaření ČT nefunguje a to sebou nese i nedostatky v obsahu vysílání. Zde musím dodat, že se situace rapidně ... ... .... ....

(celý text rozhovoru ZDE)

27 komentářů :

 1. Mohl by ten bordel babiš zrušit je třeba vyhodit havloidy ze všech veřejných funkcí.

  OdpovědětSmazat
 2. Naštvaný divák a plátce daní5. prosince 2017 0:44

  Už mě nebaví stále číst a poslouchat stížnosti na ČT. Kecami se nic nevyřeší. Jaké okolky na ČT a jeho havloidného gen. ředitele? Když jí v této podobě veřejnost (a daňoví poplatníci) nechtějí, tak zrušit ČT bez náhrady! A toho gen. ředitelovi naložit pořádnou pálku za neschopnost a zmetek!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Plytkou kritikou nejnize upadle a uvadle zdegenerovane a byvale medialne slouzici propagandisticke byvaleho vynalezu technicko - pokrokove "Bedny s Obrazkama" potupne zdegenerovane do zvaneni Zvastu a tupych Zvancu , s jeste horsimi obrazky udesne tupych , zblblych a NARUSENYCH PO VSECH STRANKACH CHARAKTERU , neni PAK VUBEC zadnym umenim...
   Je ZDE naopak i vetsi riziko ze se DOTYCNY /kritizujici si/se DIVAK ponizuje a degeneruje zpet do Primitivnich Prvohor... Mnoho stesti turistum v case pokroku nazpet do bunek
   nesjednocennych, neserazenych a disorganizovanych a vydegenerovanych do Iracionalniho chaosu...
   Priklad Havloismus...

   Smazat
 3. Vazeny Divaku.
  ZAVADA NENI NA VASEM PRIJIMACI.

  OdpovědětSmazat
 4. A NEBO JE !! %&*(*^%$#@??!!Dej se vysetrit.

  OdpovědětSmazat
 5. Zprivazitovat a nechat je žvanit, to je jediné řešení. Postupem času budou hledat investora i v Číně. Já si myslím, že v dnešní době, kdy si může každý najít informaci na internetu, žádné veřejnoprávní medium není potřeba. Stačí, když mají vlastní weby ministerstva, kraje a obce.

  OdpovědětSmazat
 6. jak by napsal mistr jan hus kažou totalni kapitalismus a sami žiji v totalnim komunismu zrušit bez nahrady a hlavně bez kecu jako tento titulkovy radoby kritik z ktereho kouka jen jak se dostat ke kasičce a k tantienam v čete

  OdpovědětSmazat
 7. řev že když ji zestani tak nebude veřejno pravni to jako že veřejnopravni je či snad to neni komunita neznamych komunistickych svazaku převlečena do haloidnich kostymku na což to nejen vypada ale i je tak pročn nam sudruh babiš neřekne kam ty naše prachy jdou lepe mizi snad těch sedm miliard přiznanych o nepřiznanych z reklam se cudně mlči jen neprožerou otom by nam mohli povypravět ne o pejskovi a kočičce

  OdpovědětSmazat
 8. zaujímavé je, že na Slovensku jednoducho nesmie žiaden redaktor hovoriť pri voľbách o jednotlivých kandidátoch, maximálne si ich pozvú, majú vyhradený čas na svoje spoty rovnako, a hotovo, súkromné si robia čo chcú, ale sú obmedzované práve tým, že v štátnej sa hovorí to isté, nedá sa klamať - a máme tu TA3 - tak ani jeden redaktor nenadržiava nikomu, prídu politici, dostanú rovnaké otázky a vyjadrujú sa -korektne ich upozornia na nezrovnalosti ale že by zavolali len jednu stranu a to furt, nie - no sme už ďalej - opíšte naše zákony o TV a Rozhlase a bude dobre ... pravdou je, že my máme Matoviča - a nemáme KSS v parlamente

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zapomněl jsi dodat,
   že máte prezidenta, scientologa, podporovatele zločinné ukrajinské bandy, hluboce zaraženého do zadku amerických okupantů, ale chápu,
   že se takovým lidským odpadem nechceš chlubit.

   TAK si strč ta vaše média, víš kam...

   Smazat
 9. Co v pravdoláskařské ČT nikdy neuvidíte:
  DĚSIVÁ REPORTÁŽ CBS: MUSLIMSKÉ ZNÁSILŇOVACÍ GANGY PŮSOBÍ V BRITÁNII OD 80. LET (VIDEO)
  http://pravyprostor.cz/desiva-reportaz-cbs-muslimske-znasilnovaci-gangy-pusobi-v-britanii-od-80-let-video/

  OdpovědětSmazat
 10. Bohužel má, zatím, většina lidí demokracii spojenou s kapitalismem. Ten omyl začíná být fatální.Je nejvyšší čas začít proti kapitalistický pro demokratický odboj.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
 11. ČT je kanál a stoka. Ty jejich diskuse s Moravcem, vždy si tam pozvou tři lidi s identickým názorem, není to žádná diskuse. Lidé jako Jaques Rupnik, nebo Bělohradský jsou tam pečení vaření. ČT je neomarxistická stoka. Ale věří ji už jenom 18 procent čechů, takže OK.
  http://www.epshark.cz/clanek/93/smrt

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tak von tam je Moravec stále? na jeho pořad jsem se přestal dívat snad před 12ti roky! to nemá ČT už někoho jiného, neokoukaného a objektivnějšího? ve skutečnosti asi ČT řídí Moravec, že ?

   Smazat
  2. 9:36 Moravec není zaměstnancem ČT. Pracuje tam jako OSVČ. Je jen jedním z mnoha pijavic, které tímto způsobem vysávají tučné zdroje ČT, plněné povinně z našich kapes.

   Smazat
  3. JEŠTĚ
   vám nedošlo, závisláci,
   KDO prakticky šéfuje ČT ?!

   Jak jinak by byla tato instituce tak imunní vůči mnohaleté kritice ze všech stran ?!
   Myslíte si,
   že tento nejúčinnější nástroj té jediné správné propagandy, skutečně řídí ony viditelné loutky - ředitel a spol. ?!
   OMYL.
   Vše, co musí být v souladu se zločinnou zahraniční politikou USA, řídí, ostatně jako všude ve světě, jejich ambasády.
   A ČR, se svými eurohujery a lokaji není vyjímka.
   Souhlasu netřeba.

   Smazat
 12. Předseda bezpečnostního výboru Radek Koten: "Pravda začíná tam, kde končí signál ČT" :-)

  OdpovědětSmazat
 13. No vidíte, co všechno už se kolem této obzvláště vypečené televize a jejího vedení odehrálo a není síly, která by s nimi udělala pořádek. Dokonce si ho tam nainstalovali znovu. Rozum zůstává stát nad tím, co všechno je v této zemi možné. Dokonce se hádají o to a ženou k soudu, aby zjistili, že poplatky od lidí jsou veřejné prostředky. Jak dlouho ještě budete tu komedii s lidmi hrát. Prblém je, že si někdo myslí, že to je nějaká hra nebo co, ale to moc hra není, a pokud je, tak velmi nebezpečná, a pak se tomu už hra neříká, leda hra s ohněm. Jak nezodpovědné počínání, důsledky toho budou velmi velmi nepěkné.

  OdpovědětSmazat
 14. Politika, ale i kultura ČéTé není ani tak o tom, koho protěžují, nebo zatracují, ale jaké zvrácené ideologie podporují za asistence všech těch různých "parad". Ale jako služka či spíše prostitutka kapitálu mají snad ČéTé a její tzv. rady, taktéž do dna zkorumpované,jiné možnosti? To není veřejnoprávní medium, to je výlučně medium diktatury kapitálu. A kapitáni tohoto media, to jsou jen pasáci televizních šašků. Co na něm druhořadí občané ČR mohou změnit?

  OdpovědětSmazat
 15. Jak všechny ty weby, které jsou správné a pravdivé a které nikdy ale nikdy nečtou PL, začaly tohoto bývalého radního cupovat, urážet a dehonestovat. Potrefené husy, už se bojí i článku.

  OdpovědětSmazat
 16. Tažení proti ČT je snahou o úplné ovládnutí mediálního trhu tandemem Babiš-Zeman. Už ovládla TV Barrandov, NOVA a PRIMA už se přizpůsobují a tak ČT je jediná, která si ještě dovolí kritické a odlišné názory.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:05 Je jen škoda, že kromě oněch kritických a odlišných názorů tam nic jiného není. To má k objektivitě a vyváženosti hodně daleko. Je hodně smutné, když funkci veřejnoprávního media musí alespoň částečně nahrazovat soukromé TV.

   Smazat
  2. Tv barandov ví že Zeman a Babiš maji pravdu . Tolik miliard se prošustrovalo a čt kamarádi s Bakalou . Vystřháni z projevu Zemana až po Koženého . Babiš po nich jede a čt pomáhala v honu na novodobého Jánošika . Já jsem volil Okamuru . Ale jsem rád že Babiš vičistí čt jako Poláci . Marcel

   Smazat
 17. 13,05
  Ty prouASSácký bláboly může za názor považovat jedině eurohovnotnej teplomilec typu Jakub Janda a spol!!!!!

  OdpovědětSmazat
 18. Pokud nová vláda neudělá průtrž stímto xindlem tak to odhlásím,
  lada

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám asi tak stejný názor, je ale potřeba aby to udělali všichni bez výjimky. Jenom mně ale fascinuje a nejde do hlavy jedna věc, před sametovým pšoukem disidenti byli zavíráni, perzekuováni, ale dokázali se organizovat a vyrábět na koleně samizdat, bez těch technických možností, které jsou dnes a šlo to. Možná asi protože to bylo organizováno a placeno ze západu. Proč by to ale nemohlo jít dneska, proč neexistuje solidarita a vůle lidí udělat něco pro ostatní a trochu něco riskovat. Stejně nám nakonec nic jiného nezbude, než se ozvat, ale aby už nebylo pozdě.

   Smazat
 19. Jednostranost čt nás přinutila hledat a porovnávat informace z více stran . Máte pravdu že z Babiše udělali mučedníka a Kalouska politickou trosku . Ten byl v čt jak
  doma .

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.