Reklama

pátek 15. prosince 2017

Ukrajina: Ledy se hnuly? - Ukrajincům řeknou pravdu o vraždě „nebeské setniny“

Snajper, Kyjev, Majdan, 2014

Dmitrij Pavlenko
15.12.2017  překlad Outsidermedia

Ukrajinský soud vyslechne výpovědi gruzínských žoldnéřů, kteří se zúčastnili střelby do lidí na Majdanu.
Skoro čtyři roky od násilností na Majdanu připravených organizátory státního převratu na Ukrajině začala konečně pravda vyplývat na povrch. 
 
 
 

Pokud normálně uvažující lidé na Ukrajině, v Rusku i na Západě při sledování událostí a záznamů videokroniky z Majdanu zpočátku nepochybovali o tom, kdo a s jakým cílem to vše uspořádal, tak nyní se už dokonce i u mnohých adeptů „revoluce důstojnosti“ začínají projevovat záblesky vědomí a pocitu, že je prostě podvedli, jak o tom zpíval jeden ukrajinský zpěvák, který zahynul nedávno za docela podivných okolností.

Ale ke smrti více než stovky lidí, s jejichž památkou velmi rádi spekulují nepoctiví postmajdanoví politici, nedošlo zaviněním pořádkových sil, ani v důsledku vydání rozkazu k zahájení střelby později uprchlým prezidentem Janukovyčem a jeho okolím. Jejich smrt byla naplánována a uskutečněna těmi, kdo jsou nyní v Kyjevě „pány nad životy“ a potichu a plánovitě pokračují v cílevědomém snižování počtu obyvatel Ukrajiny.

Ukrajinský advokát Alexandr Gorošinskij, který byl obhájcem v kyjevským režimem inspirovaném procesu proti příslušníkům speciální jednotky „Berkut“ obviňovaným z rozstřílení takzvané nebeské setniny*) prohlásil, že žoldnéři z Gruzie, kteří se zúčastnili událostí na Majdanu, jsou ochotni vypovídat ve věci této tragédie.

Lidé, o kterých je řeč, tvrdí, že v předvečer tragických událostí v centru Kyjeva na Ukrajinu přijelo z Gruzie 50 žoldnéřů, kterým vydali zbraně, náboje a rozkazy k zorganizování střelby na Majdanu. Tito snajpeři přitom stříleli jak do protestujících, tak i do příslušníků pořádkových sil z budovy konzervatoře a se střechy hotelu „Ukrajina“. Za to každý snajper dostal odměnu ve výši 5000 USD.

Stojí za zmínku, že o účasti gruzínských žoldnéřů v násilnostech na Majdanu se mezi prvními zmínil italský novinář Gian Micalessin. Letos v listopadu publikoval investigativní film na základě rozhovorů se třemi Gruzíny, nyní přebývajícími v jedné ze zemí východní Evropy. Koba Nergadze, Alexandr Revazišvili a Kvaracchelia Zalogi – právě tak se jmenují – vyprávěli, že se zúčastnili střelby do účastníků „majdanu“ 18. až 20. února 2014. Všichni byli příslušníky tajné bezpečnostní služby gruzínského exprezidenta M. Saakašviliho a byli posláni do Kyjeva na jeho přímý pokyn. Bezprostředním koordinátorem gruzínských žoldnéřů byl nejbližší Saakašviliho spolupracovník Mamuka Mamulašvili, který se později stal pohlavárem „Gruzínské národní legie“ jako součásti ukrajinských karatelů. Kromě něho koordinoval činnost ostřelovačů střílejících do účastníků „majdanu“ a příslušníků pořádkových jednotek jistý americký vojenský instruktor, důstojník 101. výsadkové divize USA Christopher Boyenger.

Gruzínský Národní ozbrojený legion - součást ozbrojených sil Gruzie. Jeho příslušníci stříleli v Kyjevě po lidech na Majdanu v roce 2014.

Zbraně gruzínským žoldnéřům dodával do hotelu „Ukrajina“ poslanec Nejvyšší rady za „Baťkivštinu“ (předsedkyně Julie Tymošenková) Sergej Pašinskij (týž Pašinskij, který se ještě 18. února dostal do záběru kamery při pokusu vyvézt z Majdanu snajperskou pušku, ze které se nejspíš střílelo do příslušníků „Berkutu“ a vnitřních vojsk) a nikoli neznámý setník Vladimir Parasjuk, který je dnes rovněž ukrajinským poslancem. Revazišvili italskému novináři sdělil toto:

„Museli jsme střílet ve skupinách po dvou-třech. Každý vystřelil 2 až 3 krát a Pašinskij obcházel od skupiny ke skupině. Po jeho boku byl vždycky mládenec, který se jmenoval Parasjuk. Neměli jsme na vybranou: Měli jsme rozkaz střílet jak po zvláštní jednotce policie „Berkut“, tak i po demonstrantech, bez rozdílu. Byl jsem z toho v šoku.“

Podle slov advokáta Gorošinského může být pravdivost výpovědí gruzínských žoldnéřů ověřena jen procesní cestou. Tito bývalí účastníci masového zabíjení v centru Kyjeva jsou ochotni, kvůli obavám o svou bezpečnost, svědčit prostřednictvím videokonference z Arménie.


Potřebuje však ukrajinská státní moc takovou pravdu? Viníci násilností na Majdanu byli, v rozporu se zdravým rozumem a s fakty, už dopředu určeni, ale pravda za nynějšího režimu nejenže je zakázána, ale může nést velmi neblahé následky jak pro ty, kteří se jí pokouší dobrat, tak i pro ty, kteří ji zveřejňují.

Tato pravda je, nicméně nutná pro lidi, kterým dosud nedošla, nebo došla jen částečně, celá hloubka tragičnosti následků státního převratu roku 2014 pro Ukrajinu a její lid. Budou se samozřejmě všemožně bránit jejímu přijetí a pokoušet se věřit tomu, co jim říkají masmédia zaplacená státními zločinci a jejich zahraničními kurátory. Nicméně, v případě, že lidem zblblým banderovskou propagandou zbyl kousek kritického myšlení, začne se jejich víra nahlodávat pochybnostmi a lámat.

Tak, či onak se ledy ve věci snajperů na Majdanu konečně hnuly. Přijde řada i na Ukrajině zakázanou pravdu o Oděsské „Chatyni“ (397 obětí) a válce na Donbasu.
*) Nebeská setnina – pojmenování pro 106 obětí střelby na kyjevském Majdanu během tzv. „Revoluce důstonosti“ (účastníci byli rozděleni do tzv. setnin). Kyjevský režim dokonce 1.července 2014 ustavil státní vyznamenání „Řád hrdinů Nebeské setniny“.

Zdroj: Cargrad TV
Překlad: st.hroch 171213

20 komentářů :

 1. Dojdou u nás lidé zblblí havlovskou propagandou vůbec někdy ke kritickému myšlení? Pochybuji. T

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. dokud budou dostávat finance ze zámoří, tak určitě nezmoudří :-)

   Vymazat
  2. 11:36 Havloidi nikdy nepřiznají pravdu nebo by šly do lochu.

   Vymazat
  3. 12,08
   V lochu havlobanderovci nikdy pořádně nebyli....v rámci udávání měli teplý místečko na Hrádečku kde vesele chlastali i s některejma strážcema StB!

   Vymazat
  4. Zajímavý je že ještě na konci WWI. žádní Ukrajinci NEEXITOVALI! Právě čtu knihu TGM Nová Evropa psanou v lednu 1918 a tam na straně 88. stojí toto:

   "Důležitým stal se pangermanismem problém maloruský (ukrajinský). Tu je lišit otázku jazykovou a národnostní od otázky
   politické. Jde totiž o to, jsou-li Ukrajinci zvláštní národ, nebo jen ruský kmen, je-li maloruština (ukrajinština) zvláštními jazykem, nebo dialektem ruštiny. I odborníci jazykozpytcové (i slovanští) jsou tu rozděleni. Podle analogie jiných národů může se říci, že Ukrajinci i v tom případě, že by jejich jazyk byl jen dialektem, mohou se od Rusů oddělit z důvodů jiných, hospodářských, sociálních a
   politických. Politická samostatnost se neřídí pouze jazykem, jak nejlépe dokazují samostatné státy německé. Co platí na západě, platí na východě. Ovšem, západní historie ukazuje, že se dialektické individuality podřizovaly kulturní výhodě, vyplývající ze spojení s větším kulturním národem; ve Francii na př.
   provencalština je od spisovné frančiny rozdílnější, nežli maloruština od ruštiny;
   i německý dialekt plattdeutsch a jiné jsou odchylnější od spisovného jazyka než maloruština od ruštiny. Arci že francouzská a německá literatura a kultura poskytují mnohem více než ruská, a Francie a Německo vůči dialektickým individualitám, nepostupovaly tak
   nerozumně jako carism ruský. Politicky Ukrajina sama v 3. „Universálu“ (1917) uznala centrální
   ruský stát a sebe prohlásila za část ruské federace; je přirozeno, že nehotový politický útvar ukrajinský cítil potřebu opírat se o ruský celek. Teprve později (4. Universál) Ukrajinská Rada prohlásila Ukrajinu za stát samostatný, na Rusku nezávislý; v tom, rozumí se, byla podporována Němci a Rakušany. Pangermáni, němečtí i rakouští, na Ukrajinu pamatovali a Ukrajincům ukládají úkol protiruský. Rakouská politika užívala haličských a bukovinských Malorusů (Rusínů) nejen proti Rusku, ale i proti Polákům a na Ukrajinu pohlíží jen jako na prostředek pro svůj klerikální imperialism. (Memorandum Szeptyckého.) "

   Vymazat
  5. Na samým konci této knížky je zajímavá poznámka o budoucnosti Ruska! Cituju:

   "Rusko se zorganisuje ve federaci národů. V této federaci byli by na západě Estové, Lotyši, Litevci; Ukrajina bude autonomní součástí Ruska – pokus o samostatnost ukázal Ukrajincům, že jejich odtržení od Ruska je přivádí v područí Němců."

   To je prdel, co?

   Vymazat
  6. 21:02 Jenže to má háček! Německo přestává být německé! Dnešní Pseudoněmci jsou jen pouhé nemnožící se a proto vymírající polobuzny schopné plivat na pokyn cizáků na dějiny svého vlastního národa! Nad zájem národa je jim sloužit té nejodpornější xenofilské havěti, hodlající podkopat a zničit základy naší - tedy Bílé civilizace!! Německo po svém sjednocení se nikomu zvenčí "otvírat" nepotřebovalo! Samo kolonizovalo a rozvíjelo se! Německá Jihozápadní Afrika se stala domovem pro statisíce Němců, kteří tam byli svrchovanými pány a místním lidožroutům, různým těm Herrerům apod. předali základy kulturního chování! A sami si žádnýho z nich, aby je čímkoliv "obohacoval" do Německa nepustili! A proto bývávali hrdými Němci! Kdyby se nevzdali, tak by je nikdo porazit nedokázal. To že válka skončila je pouze dílem politiky bílé Ameriky (+ Stalina a jeho známému "Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale německý národ a stát zůstává!") , která dala jisté přísliby vládnoucím německým kruhům, že na tom budou lépe než s Hitlerem. T co vyvolali obě světové války původně počítali právě s Německem! Přesedlali až v důsledku podobných příslibů od Bílých Britů:)) Takový paradox dějin - https://www.protiprudu.org/mytus-o-nemecku-ako-narode-zla-cast-2/

   Vymazat
  7. A tak jediní opravdu germánští jsou právě tihle Ukrajinci! Páč maji vizigótskou krev, ale taky dost slovanský a ta je tíhne dolu - ke korupčení. Nicméně jsou houževnatí, včetně děfčat! Putler je nezlomí -
   https://www.youtube.com/watch?v=08P7pyHBlq0

   Vymazat
 2. Kdo asi vedl ruku Saakašviliho v této dopomoci a čemu ta, a proti komu, posloužila? Za vším tím čouhá ten velký, největší, na mrtvé nehledící bojovník za lidská práva. Samotným Bohem předurčené USA.
  Komu asi příště, chystají se zkroutit ruce?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Porošenko byl a je člověk USA, ale aby si státy i nadále udržely vliv na Ukrajině, musejí nespokojeným občanů předhodit nějakou novou figuru, také řízenou z USA, která zdánlivě stojí v opozici proti Porošenkovi. Přitom oba, Porošenko i Saakašvili jsou pouhé americké loutky. USA si jistě přichystají kromě nich i dalšího rezervistu. Pro všechny případy.

   Vymazat
  2. Prosím nesměšovat! USA pod ochranou Boha nejsou, ale budou pod ochranou Hospodina či, chcete - li, Jahveho. Hospodin (Jahve) představuje energii Temna. Jeho přičiněním (genetickými manipulacemi) byli stvořeni Adam s Evou (ne-lidé se zvířecími geny neandrtálců, kteří dále šířili zvířecí geny mezi ostatní lidi s výsledkem, který je naprosto zjevný). Bůh (RA) představuje energii Světla, která nechránila, nechrání a nikdy ochraňovat nebude myšlenky a činy založené na zotročování, zabíjení, manipulování... USA tedy pod ochranou Boha být nemohou.

   Vymazat
 3. Teď je na řadě Severní Korea,dovolila si totiž mít vlastní jaderný zbraně a neposlouchat """"laskvé demokratické sliby"""""od uASSackejch celosvětovejch okupantů!!!!!

  OdpovědětVymazat
 4. Svět, politici, politika, impotentní miliardáři,všichni jejich podržtašky, přizdisráči, leštiči klik a panští slouhové, a hafo odporných zrádců, je jedna jediná, obrovská, smradlavá žumpa, už přetékající, z níž hovna padají na všechny strany a smrad se šíří po celým světě. Už to začínají cítit i ti pracháči a zbohatlíci, samozřejmě je to sere, ale nikdo neví, jak teď ven z hoven.Všelijaké mediální kurvy,a nájemní vrazi, prašivé zplundrované socky všech zemí, které za všivé peníze zabijí kohokoliv včetně vlastních rodičů, je svinčík, který vyprodukoval tenhle zahovněný svět. Je zajímavé, že ani v letech po druhé světové válce nebyl na světě tak příšerný svinčík, jako je dnes.Lidi žijí jen virtualitou u internetů a televizních beden, a krmí své smysly tím, co se ze všech stran hrne z medií, neboť mediální průmysl, a průmysl, který vytvořil celebrity, a veškeré to bulvární bahno, je to nejodpornější "vydělávání" peněz, které existuje. Vydělávat lhaním, žvaněním, pomluvama, przněním a zesměšňováním kultury a odkazu našich předků, a ničením psychiky davů lidí, je ta největší možná lidská ubohost, a dnes všechna media produkují důkazy, jak hluboko lze klesnout - a nic jiného. Tenhle prohnilý, zkažený a zahovněný svět je před koncem - impotentní, prachatí staříci s vykuchanými vlastními vnitřnostmi, přešití na mládence, se mohou radovat, protože než úplně shnijou, ještě jim bude dopřáno vidět a užít si všechen ten zmar, zkázu, a tragický konec světa, což je jejich snaha, a představa o tom je rajcuje nejvíc.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:49 moc hezky napsané a výstižně

   Vymazat
  2. DOKONALE POPSANÝ STAV

   Vymazat
  3. A že ti tolik špinění soudruzi, kteří nás učili v šedesátých letech ve školách měli pravdu, když nás vyrovali před prohnilým imperiálním kapitalismem.

   Vymazat
 5. Čelný Ukrajinec se jménem Saakašvili dohlédne v Kyjevu tak nějak po Americku (ba přímo po Clintovovsku), aby se tito gruzínští žoldáci, kteří zradili, konce soudu nedožili. Takovému Miloševičovi nepomohla ani vazba, no a tito svědkové budou muset k soudu docházet, nebudou v "bezpečí" vazby.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naopak - ten je na ukrajinské zmrdy pěkně nasranej, ten bude své spoluobčany ještě povzbuzovat, aby řekli, jak to bylo. A vůbec - kdo jim dal zase prachy za to, že budou vypovídat, (jaký producent?) i za cenu toho, že polovina těch žvástů už je v něčím scénáři, ještě potřebují režii, a kompars.Všechno, co předvádějí media, jsou jen účelové lži a komedie. Všechno. I to, co nažvanili o tom Saakašvilim - všechno je dnes dezinformační masáž, a pokud jde o žvásty Novinek.cz nebo Seznam.cz - tak to už je jen tvrdej, sprostej bulvár. Bohužel - to české zmasírované čtenáře zajímá nejvíc. Takže - o ty "gruzínce" a další najaté lumpy a vrahy nemám strach. A časem o tom někdo natočí úspěšný film. Upálení a postřílení lidé, obecná perverze a uslintanost dnes nejvíc divácky frčí.

   Vymazat
  2. 12:17 Lidé nechápou, že výstavka je putovní. Každý si bude moci tento "bulvár" vyzkoušet v praxi.

   Vymazat
 6. Cítím nějakou nezdravou souvislost mezi vyváděním gruzínského požírače kravat a potřebou vypovídat těch vraždícîch netvorů z Gruzie.Ukrainská tragédie pokračuje v režii gruzínských Ušáķů.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.