Reklama

pátek 8. prosince 2017

V. V. Pjakin: Spor o ruského chlapce v Bundestagu8. 12. 2017
Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

Dnes je 4.12.2017. A dnešní pořad zahájíme tím, že se ještě vrátíme k minulé tématice. Mám na mysli tu otázku, kterou jsme zahajovali minulý pořad. A konkrétně Roman Bražnikov pod naším videem na našem kanálu na YouTube napsal následující:  "Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, podívejte se prosím ještě jednou na to vystoupení našich školáků v Bundestagu. A uvádí citát z vystoupení Nikolaje: „Příběh Georga a práce nad projektem ve mně vyvolaly pohnutí a přiměly mne navštívit hřbitov vojáků wehrmachtu v blízkosti města Kopejsk. A tam jsem pocítil velkou bolest, neboť jsem uviděl hroby nevinně padlých, mezi kterými mnozí chtěli žít v míru a nepřáli si válčit…“ Konec citátu. 

Podívejte se na internetu na hřbitovy v Kopejsku! Jsou jich tam desítky! Chlapec mluvil o několika hrobech a konkrétně vojáků wehrmachtu a hrobech nevinně padlých!!! Nechal jste se unést masovou hysterií! A co jste to říkal o té poslankyni?  Celý skandál vyvolala pouze média takovým způsobem, který někomu vyhovoval! A přitom jen Rusové dělali referáty o Němcích a němečtí školáci zase o ruských vojácích! To je vše. 

Ne, to není vše. Ani žádná hysterie. Dříve než jsem vyslovil svůj názor, tak jsem se pozorně podíval na celé vystoupení všech těch školáků v tom Bundestagu.  Podíval jsem se i na Děsjatničenkovo vysvětlení, podíval jsem se na rozhovor s jeho mámou, přečetl jsem si všechno, co napsali. A závěr je jen jeden. Ten školák tam říká, že to nejdůležitější se tam nedostalo. Ne, to nejdůležitější bylo řečeno. Nevinní vojáci!  Nevinné oběti!  Opakuji, že všechna ta vystoupení byla zařízena právě proto, aby tam zazněla jmenovitě tato věta, která by naroveň postavila padlé vojáky wehrmachtu s těmi lidmi, které zabíjeli. Jedni i druzí byli nevinní. A to okamžitě vede k otázce, zda to byla Velká vlastenecká válka, nebo šlo o střet dvou tyranů. A jestliže šlo o střet dvou tyranů, a Hitler jen o trošku předběhl Stalina, tak je vlastně Sovětský svaz vinen z rozpoutání války a je povinen platit reparace. Overtonovo okno jako vymalované. 

Když jsem mluvil o tom školákovi, tak jsem uvedl jako příklad tu báseň, kterou Michail Světlov napsal v roce 1943 - Ital. Všem jsem poradil, aby se podívali na její podstatu. Vždyť co tam ve své podstatě Michail Světlov v té básni Ital vyjadřuje? Nebudu ji číst celou, na internetu jsou k dispozici umělečtější přednesy, na které se můžete podívat. Takže on tam říká: Já, který jsem tě zabil u Mozdoku, tak moc jsem snil o sopce daleké!  V Povolží široširém toužil jsem alespoň jednou povozit se v gondole! Ale já přece nepřišel s pistolí ukrást ti tvé italské léto…" Chápete to?! "…ani mé kulky přece nesvištěly nad svatou zemí Rafaelovou! A oni přišli a narušili mír a klid našich lidí. Oni ničili města, vesnice. Oni zabíjeli! Nevinný voják wehrmachtu ve Stalingradu aby přežil… 

Protože mu nestačil jeho potravinový příděl ve Stalingradu, tak nepřežil zajetí a zemřel vyčerpáním.  To byl následek Stalingradského kotle. Ale předtím, aby přežil Stalingradský kotel, ten nevinný voják zabavoval jídlo civilistům, kteří tam zůstali. Tak on je nevinný. A co ti civilisté? Ti nejsou bez viny, protože se demokraticky nepodvolili.  On je tam přišel zabíjet, přišel je tam demokratizovat. Takže  v té Světlově básni je napsáno: „Přivezli tě vojenským vlakem, abys obsadil daleké kolonie…“  A potom je tam odpověď: „…Já nedovolím, aby má vlast byla vyvezena, za prostory cizozemských moří!  Já střílím a není spravedlnosti spravedlivější nad kulku moji!"  Je třeba uvědomovat si jednoduchou věc. Voják cizí armády, který přišel do našeho státu, který vtrhnul do našeho státu, do naší země je vinný, protože přišel se zbraní v ruce a bojuje.  A pro jeho vinu nejsou potřebné žádné důkazy, to je třeba si uvědomovat.  Jestliže je u nás voják, který k nám přišel zabíjet, považován za nevinného, tak není o čem dál mluvit.  Národ, který zastává takový postoj, nemá právo na svou historickou existenci. Jestliže tím říká, že ho může zabíjet kdokoliv. Přijdou do vašeho domu a zabíjejí. Prý jsem věnoval příliš času, jak lidé říkají, tomu chlapci z Nového Urengoje.  Prý to za to nestojí. Jak to, že to za to nestojí? Takoví urengojští chlapci tvoří základ adeptů Navalného, ta školní mládež, navalňata.  To jsou oni a s nimi budeme mít co do činění už na příštích volbách, s nimi, s produktem našeho vlastního vzdělávacího systému. Už teď bojují. Je jim 15-16 let a jdou bez ohledu na svou reputaci do boje za své zájmy. Za to, jak je chápou. A jestli tento školák s tou druhou dívkou vystoupili s tím, že vojáci wehrmachtu byli nevinní, tak tím dali všanc svou reputaci a teď si myslí, že bojují za dobrou věc. Už teď šli za svou ideu do boje proti své zemi. A já si toho nemám všímat? Jaká prý hysterie?

 Žádnou hysterii zde nemůžeme připustit, musíme si přesně ujasnit co a jak. A co je ještě třeba si uvědomit? Vy říkáte, že studenti, tedy spíše školáci psali ty referáty stylem, že naši školáci psali o německých vojácích a němečtí školáci zase o našich vojácích. A co je výsledkem? U nás, kde měli zdravotní péči, kde zajatí vojáci jedli sice podle válečných norem, ale přesto dostatečně, kde vojáci neumírali jako mouchy s výjimkou těch, kteří právě vyšli ze Stalingradského kotle a zemřeli v prvních několika dnech… U nás ti vojáci neumírali jako mouchy. U nás nebyly vypracovávány systémy na likvidaci válečných zajatců. A naši školáci tam přečetli, že všichni vojáci zahynuli. V hitlerovské říši byl vypracován systém likvidace našich válečných zajatců. A jaké referáty byly na druhé straně? Ukazuje se, že prý náš voják, tedy důstojník sice v německém zajetí onemocněl, ale vrátil se živý! Tak co byste ještě chtěli? 

Ty životopisy přece někdo vybíral! Jaké tam budou přečteny. A kdo je vybíral? Fond Friedricha Eberta, který je vybíral oběma stranám. A co je to za fond?  Jedná se o výzvědnou diverzní strukturu, která pracuje na území našeho státu a pracuje na podkopávání naší státnosti. Proto také tajné služby věnují pozornost tomuto vystoupení: jak vůbec bylo umožněno, kdo ho zorganizoval, zda tam nejsou vazby na fašistickou Ukrajinu, ta pozornost je zcela vysvětlitelná.  Ta výzvědná diverzní struktura tu pod krytím humanitárního fondu působí už dlouho. A proč říkám, že nějaká humanitární struktura je výzvědná a diverzní?   Jen se podívejte například na jednoho z odchovanců tohoto fondu, Fondu Fridricha Eberta. Je to náš altajský krajan Vladimir Alexandrovič Ryžkov. To je odchovanec tohoto fondu! A byl to on, kdo v devadesátých letech řídil. Kdo hnal lidi na Bolotné náměstí a do občanské války. Tohle si přejete?  Tak na to tedy pojďme zapomenout.  Formování právě takových odchovanců v Ebertově fondu je tou diverzí proti našemu státu. 

A opakuji, že ta pozornost tajných služeb, je v tomto případě zcela pochopitelná a správná.  My musíme dávat velký pozor na to, co se u nás děje s naší mládeží. Co se děje s naším vzdělávacím systémem. Opakuji, že žádné…  ...špinění, urážení nebo pronásledování tohoto školáka není přípustné, neboť jde o spor v ideologické rovině. A on se za svou ideu vydal na frontu informační války a vystoupil tam s ní. Kdyby mu bylo správně vštípeno, že voják nepřátelské armády z podstaty věci nemůže být nevinný, protože přišel zabíjet a narušil mírový život našich občanů... A ještě je tu takový moment: Jak prý mohl takto vystoupit? Oni jsou všichni rukojmími totalitního systému… Ten, kdo takto uvažuje, neví vůbec nic o vlastenectví. První měsíc války, když byl šestý den války obsazen Minsk a o prohře SSSR nepochyboval nikdo, kdy se celý svět domníval, že už brzy pluky hitlerovské říše budou slavnostně pochodovat po dláždění Rudého náměstí,  ti Němci, kteří si nepřáli fašistickou tyranii ve své zemi, ti Němci, kteří chtěli mír a prosperitu, ti Němci, kteří chápali, že čím dříve bude zlomena vojenská teroristická mašinérie wehrmachtu a SS už tyto první dny přecházeli na stranu Rudé armády. A mnozí se účastnili ozbrojeného boje proti hitlerovské říši. A nejednalo se o zradu jejich vlasti, protože si velmi dobře uvědomovali, že hitlerovská říše je pouze jedním z agresorů proti SSSR. Proti Rusku, proti SSSR se tehdy spojila celá Evropa!
 
Proto jsem také uváděl tu báseň od Světlova, která se jmenuje Ital.  Italové u nás padli, Rumuni, rumunská armáda, italská armáda, finská armáda. Jednotky všech evropských států se účastnily toho vpádu. Ano, nejpočetnější část tvořila německá vojska, ale každý mohl udělat svůj uvědomělý krok  a rozhodnout se, co je pro něj vlastenectví. Sloužit utlačovatelské mašinérii, snít o osvobození od Untermenschen a o Lebensraumu,  protože on sám je Übermensch, nebo chápat, že všichni lidé mají právo na existenci a život, a že nikdo nemá právo přijít se zbraní v ruce do jiného státu. A jestliže to udělal, že přišel se zbraní v ruce do cizí země, tak je už z podstaty věci vinen a nevinní jsou ti, kteří okamžitě odešli z hitlerovských vojsk.  Oni tím nepřešli na stranu Rudé armády, ale na stranu Německa, a potom to Německo pozvedali, po válce. To oni se stali tou kádrovou základnou, která si uchovala kulturní identitu Německa, a která předvedla, že Němci, že všichni Němci nebyli bezduchými šroubky v hitlerovské mašinérii. 

To právě díky nim, jejich činnosti, Stalin všem poukázal na očividný fakt, že Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale německý národ tu zůstává. A německý národ zastupovali ti, kteří se účastnili odboje v ilegalitě, mezi partyzány, v řadách Rudé armády proti vojenské teroristické mašinérii wehrmachtu a SS, o kterých nám dnes tvrdí, že byly nevinní. Pro Němce té doby, kteří se uvědoměle rozhodli, že budou bojovat za Německo  a tedy proti Hitlerovi, to byla fakticky občanská válka. Vina těch německých vojáků, kteří přišli zabíjet v řadách wehrmachtu civilisty, pokořovat je a osvobozovat svůj Lebensraum, byla nesporná. A teď najednou z nich dělají nevinné. Proto ještě jednou zopakuji, že budeme-li vycházet z toho, že každý agresor je nevinný, tak jako národ, jako stát nemáme právo na svou existenci. A právě takové lidi u nás vychovává Fond Friedricha Eberta, který organizoval tu cestu. 

No a my dnes s těmi navalňaty, která si myslí, že každý agresor je nevinný a že Rusové se z podstaty věci provinili tím, že tomu agresorovi kladli odpor, budeme mít co do činění. Ti všichni jsou posluchači a přívrženci Navalného. A Navalnyj je vrhne na barikády, protože on a síly, které za ním stojí, chtějí vyvolat občanskou válku. A veškerá ta hysterie… Odkud jsme se dozvěděli o tom vystoupení? Protože ten chlapec ještě ani nedomluvil a už se našel bloger, který podal oznámení.  Okamžitě vyzval státní aparát, aby si to s ním vyřídil, protože ten jeden kluk si dovolil…  Jenže on není sám, opakuji, že se jedná o produkt našeho systému výchovy a vzdělání. Co bychom tu měli, kdybychom postupovali podle návodu toho blogera? 

Sociální napětí, protože každý z těchto školáků má rodiče, přátele a spolužáky, kteří by ho nějakým způsobem podpořili. A hned tu máme sociální rozkol a to v předvolebním roce, což i bylo účelem toho jeho vystoupení.  To vystoupení toho školáka a to oznámení toho blogera, jsou články jednoho řetězu, a všichni, kteří teď volají po tom, aby ten školák byl potrestán, jsou ti samí, ze stejného týmu. Všichni dostali instrukce z jedné centrály. Je třeba to řešit jinak, je třeba vyřídit si to s celým systémem. Je třeba popřemýšlet jak tuto dětinskou mládež ubránit před tím, aby se takto nerozvážně stávala součástí politiky. Protože oni v občanské válce nevidí nic tak hrozného, jsou připraveni do ní jít, jsou připraveni do toho spadnout. Jsou do toho nasměrováni a oni jdou, jedná se o mládežnický maximalismus. A my si přejeme občanskou válku?  Aby zase někdo zpoza oceánu donutil zabíjet jedny Rusy ty druhé? Aby se tu rozpoutala válka jako na Donbasu? A vždyť právě k tomu cílilo to vystoupení v tom Bundestagu. Je třeba zcela zřetelně si uvědomovat, že nesmíme špinit, dusit, pořádat štvanice na toho školáka, ale že je třeba prošetřit co, jak a proč se stalo.  A je třeba vzít na vědomí, že náš učitelský sbor není úplně v pořádku. Máme ještě starý sovětský učitelský sbor, ale už i ten nový. A tomu novému je ukradené, co budou děti umět či jaký bude jejich občanský postoj. Nejdůležitější je splnit instrukce ministerstva školství a napsat správně hlášení, protože potom jste ten správný učitel, a budete-li se věnovat výchově dětí, tak vám na ta hlášení nebude zbývat čas a budete špatným učitelem. Všechno je zaměřeno na to, aby zde byli vychováváni Ivanové, kteří by si nepamatovali svůj původ, kteří přišli o své kořeny. A tady vidíme konkrétní výsledek. Školáci jeli na výlet. Ti školáci nechápou, čeho se dopustili, nechápou to ani jejich rodiče. No ano, mají doma mnoho knih, a hodně se učí… 

V románu Izraila Mettera – Pátý roh, je taková fráze:  "Faktů znám mnoho, mám jich k dispozici dost a dost, ale metodologicky jsem neschopný." Všichni, co psali ty referáty, k tomu takto přistoupili. Dali jim životopisy, které byly opět vybrány cíleně. V Německu měli zajatci lepší podmínky. A u nás za té "totality" zajatci umírali. Ještě jednou zopakuji. Jestliže považujeme vojáka z nepřátelské armády, který k nám přišel zabíjet a ničit, za nevinného,  tak jako národ, jako stát, nemáme právo na existenci a někdo jiný toho využije. Ti, kteří nám takové ideje vkládají do hlav, do hlav naší mládeže. Proto jsem také řekl, že ta mládež brzy bude na řadě, aby řídila náš stát, a co zbyde z našeho státu s takovými názory? Rusko se vždy snažili zotročit. Ale až teď se objevuje, objevila možnost díky zákonu času a té informační revoluci vychovat pokolení lidí, kteří se vzdají svého bytostného já, bez ohledu na to, že jejich dědové položili své životy, aby toto pokolení mohlo žít. Proto tu také máme ty takzvané ruské nacisty. Také dědové mnohých z nich válčili na bojištích Velké vlastenecké války za nezávislost našeho státu, hájili své právo na existenci na této zemi. A teď jejich vnuci a pravnuci zastávají názor, že by bylo lépe, kdyby vyhrál Hitler. Je u nás takový jev? Je. A to je také plod našeho vzdělávání.
 
U nás se z nějakého důvodu domnívají, že nedostane-li se někomu znalostí, vyroste z něj sociálně aktivní člověk. Že nebudeme-li dětem umožňovat, aby si nastudovali Mein Kampf, tak z nich vyrostou antifašisté. A kdy u nás vyrostli tito nacisté? V sovětské době, když byla kniha Mein Kampf úplně zakázaná. A najednou přišla přestavba a objevili se tu mladí nacisté. A proč? Protože tam, kde chybí informace, vyrůstá bodláčí. Ke každé ideologii je zapotřebí do určité míry přistupovat jako k nemoci. Jestliže ve vztahu k takové ideologii budou lidé očkováni v potřebném věku, tak takový člověk… Jestliže je naučíme rozumět těmto ideologiím a chápat je, tak z nich budou vždy samostatní lidé. A potom také žádné takové ideologii nepodlehnou a nezotročí je. A když se postaráme, aby měli absolutně prázdnou hlavu, a oni se potom při odmítání jednoho chytí toho druhého, tak než se z toho dostanou, napáchají plno škod. Jako tito školáci. 

Vzdělávací systém je třeba urychleně přehodnotit. Urychleně!  Systém výchovy je třeba urychleně přehodnotit. Oni lidem podstrkují jednoduchá řešení: „Tu banderovskou líheň je třeba rozehnat, je třeba…“ Co nám to navrhují? Ty samé recepty, které vedly k občanské válce na Ukrajině. To dělají z čistého srdce? Ne oni to dělají… I kdyby to ti lidé, co to píšou, dělali z čistého srdce, tak to opisují od toho jazyka, který si přeje, aby u nás došlo k občanské válce. My potřebujeme… Jestliže v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší a účinnější zbraně a kdo je lépe ovládá, tak v informační, studené válce vítězí ten, kdo má lepší a účinnější informace a kdo s nimi umí lépe zacházet. V ideologickém boji je slovo tou zbraní. A v tomto ohledu je zapotřebí mít účinnější informace a lépe s nimi umět nakládat.
 
Co ve vztahu k tomu řekl Vladimir Vladimirovič Putin? „Vy byste pořád jen chtěli všechno zakazovat. Jenže je zapotřebí předvést nezpůsobilosti té či oné ideologie.“ Zákazy se zabývají pouze nepřátelské struktury, pouze agenti nepřátelských zahraničních rozvědek, protože tak neumožňují lidem, aby si vypracovali protijed. A zakázané ovoce je vždy nejsladší. A ilegální struktury se budou množit. Nikdy nelze zvítězit na šesté prioritě, když ta třetí je vyšší. Jestliže si tohle naše tajné služby neuvědomí, tak zakazovači, kteří se z čistého srdce pokoušejí pomocí šesté priority bojovat se třetí, úspěšní nebudou. My jsme vojenskou mašinérii wehrmachtu, hitlerismus porazili na šesté prioritě a mysleli jsme si, že ta třetí priorita se změní sama od sebe, „tak nějak“. A tak to taky „tak nějak“ dopadá. 

Takže taková je ta situace. O tom je možné mluvit dlouho, o každém jednotlivém prvku té rozsáhlé provokace. Řeknu k tomu už jen jedno, v žádném případě nesmí dojít k žádným represím, k žádnému pronásledování. Nesmí dojít k žádné štvanici proti tomu školákovi.  Je možný pouze dialog a diskuse. Snad s výjimkou toho, že by bylo třeba se podívat na jeho otce,  který zaujímá dost vysokou funkci v bezpečnostním systému Rosněfti. A zase problém, za koho ho chcete vyměnit? Aby to nedopadlo tak, že se tam dostane někdo, kdo bude ještě horší. 

42 komentářů :

 1. Tak takové bláboly by měli říci pozůstalým z 700 vypálených Ruských vesnic nebo: https://www.youtube.com/watch?v=zB7S5l-y-Qg atd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těch měst a vesnic bylo 21 tisíc !!

   Smazat
  2. 13:40 Já vím spletl jsem se 700 bylo jen v Bělorusku.

   Smazat
 2. K závěrečnému odstavci:
  Vladimír Putin vyzval ústy svého mluvčího Dmitrije Peskova, aby skonili se štvanicí na 16-tiletého studenta.

  K věci se vyjádřil i známý komentátor Vladimír Pozner:
  http://pozneronline.ru/2017/11/19886/

  OdpovědětSmazat
 3. Poměrně kvalitní komentáře jsou zde:
  http://leva-net.webnode.cz/products/znovu-o-koljovi-v-bundestagu-doplnujici-informace-kontext/

  OdpovědětSmazat
 4. Možná i proto u nás ten umělecký xindl natočil film "Kolja". Děti si čokoládou koupíš, zrovna tak jako feťáka dávkou. V obou případech můžeš zabít. Ať tělo, nebo duši.

  OdpovědětSmazat
 5. ano je potřeba ukončit tu štvanici a tu smradlavou rybu chytit za žábra a udusit.Ne ji dusit od ocasu.Pjakyn má pravdu,Schody se nezametají od spodu ale od vrchu dolů,to nezná jen vůl nebo člověk který vše řídí a že se to auto bezhlavě řítí známe.Zavčas zadusit nebo se vám ti Navalní přemnoří jak krysy.Nám se tu také množí Štětinači,Kocábáci,Valachováci odnož Navalných.

  OdpovědětSmazat
 6. dějiny se neustale přepisuji podle toho kdo zrovna vladne aby se nakonec nevědělo jak to doopravdy bylo a druha světova neni vyjimkou stejně jako podělane čezko a nemusite chodit daleko v historii třeba jen o třicet let nazpatek kdy ještě žiji podvedeni pamětnici a někteři maji ještě kliče s kterymi cinkali

  OdpovědětSmazat
 7. Tohle je nejlepší, nejtrefnější úvaha Pjakina za celou dobu, co publikuje.

  ( A to říkám jako jeho ne-fanoušek, protože občas Pjakin pořádně ujíždí a fantazíruje. )

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:24 Pjakin netvrdí, že vše, co řekne, je správně a nebrání se diskuzi.
   Tvrdit, že "občas pořádně ujíždí a fantazíruje", je, bez vyvrácení jeho slov, přinejmenším ubohé.

   Smazat
 8. Jako obvykle, ani tady si člověk nevybere stranu. Na jedné Pjakin, který ví, že zrovna tenhle voják zabíjel Rusy na potkání, protože byl rozhodnut je vyhubit, na druhé častá představa, že vojáček byl nevinná oběť, kterou naložili do vagonu a poslali zabíjet a umřít v Rusku.
  Přitom je pravděpodobné, že vojáček aspoň částečně souhlasil s nacistickou ideologií (ostatně jako většina Němců, dokud Německo vyhrávalo), ale jeho osobní vinu nelze posoudit a je vůbec otázka, jestli má dneska význam se o to pokoušet.
  Otázka je, jak se stavět ke skutečnosti, že za chyby a zločiny vládců - včetně toho, že podporují šíření zločineckých ideologií - trpí celá společnost. Jsou ti prostí lidé také vinni? Do určité míry ano, jestliže tu ideologii přijmou za svou. V tom je třeba s Pjakinem souhlasit.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Prostí lidé" otázku. zda jsou vinní či nevinní, většinou neřeší a poslušně následují své "vůdce", páchající zločiny.

   V případě, že se "karta obrátí", většinou svalují vinu za toho, který se původně bránil, poukazují na jeho brutalitu, apod.

   Obecně platí, že málokdo hledá chybu u sebe, častěji u druhých.

   Smazat
  2. Nesouhlasím, zastíráte podstatu. Není možné omlouvat agresora už vůbec není možné omlouvat nízkou morálku ať prostých lidí nebo vůdců. Morálka je tenká vrstva, která chrání lidskou společnost před vyhubením. Jak řekl dokonce Baťa není ekonomických krizí, jsou pouze krize morálky, protože všeho je dost, jen s tím hospodařit a správně rozdělovat (a tomu brání nedostatek morálky, kdy se vše rozkrade malou skupinou zmetků a to umožní nízká morálka ostatních).

   Co pak ti vojáci neměli svědomí (no Němci pro svědomí chodí hodně daleko je jim bližší nadřazování) a navíc Pjakin řekl, že mnoho Němců se připojilo na stranu Ruska již na začátku války, kdy si všichni mysleli, že Němci snadno vyhrají. Ano to je Německý člověk, který může zachránit německý národ a o takových se má mluvit. Všichni, kteří sloužili Hitlerovi zradili německý národ. Skutečnost nelze ohýbat jak komu libo, pouze může být jak libo popisována, jenže katastrofa se tím spíše urychlí. Němci se nepoučili a zase se chovají jako nemyslící stádo (stejně jako židé, kteří se také všichni chovají stejně a myslí si, že jsou něco více) a hrozí jim vyhubení (Islamizace).

   Smazat
 9. Část článku, upravená dle současného stavu školství v ČR :

  "A je třeba vzít na vědomí, že náš učitelský sbor není úplně v pořádku. Máme ještě starý učitelský sbor z doby ČSSR, ale už i ten nový. A tomu novému je ukradené, co budou děti umět či jaký bude jejich občanský postoj. Nejdůležitější je splnit instrukce ministerstva školství a napsat správně hlášení, protože potom jste ten správný učitel, a budete-li se věnovat výchově dětí, tak vám na ta hlášení nebude zbývat čas a budete špatným učitelem. Všechno je zaměřeno na to, aby zde byli vychováváni Honzové, kteří by si nepamatovali svůj původ, kteří přišli o své kořeny."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo jo, přesně. Neustále ohýbají historii. Zase jsem zaslechl v rádiu, že chystají nějaký pořád, o nějakých samotách po odsunutých Němcích, vlastizrádci jedni. Jde o to co je hlavní a co je podružné. A to hlavní je, že Německý národ se upsal satanu a zavedl nelidský systém - fašismus, kdy nelidská ideologie ničí veškerý život a z lidí dělá loutky bez svědomí, schopné ve jménu ideologie jakýkoliv zvěrstev. Kde je tvorba o té hrůze, aby se to nezapomnělo.

   Kde jsou omluvy Němců za Lidice?
   Kde jsou válečné reparace?
   Alespoň něco, když jsou Němci na úkor druhých bohatí a mají dost. Ne oni si stále myslí, že jsou vyvolení žít na úkor druhých (svoji stádovitost a neschopnost myslet vydávají za disciplínu - jak směšné, jak si někdo může myslet, že Němci mají disciplínu - to není disciplína - to je věrná služba Satanu).

   Smazat
  2. Máte pravdu . U nás je výchova mládeže k vlastenectví na českých školách ještě horší než v Rusku . Co se bude dít až generace studentů kterým na školách přednášejí profesoři jako je Kohout , Putna , Pithart atd ... , se dostane do sněmovny , senátu a vlády ? Raději nedomýšlet .

   Smazat
  3. Není se co divit, degradace školství je cílená a probíhá všude podle stejných instrukcí. Akorát něco jak Valachová si to neuvědomuje.

   Smazat
  4. 13:21
   To s tou Valachovou ti řekli na cíleném školení, pitomče?

   Smazat
 10. Nejvíc mě na tom šokuje, že se pořád říká, že Skopčáci ty tyjátry s imigranty dělají kvůli svému špatnému svědomí z 2. světové války, ale z těchto aktivit vyplývá, že to tak není. K nám se chovají taky urážlivě a přezíravě a vysávají nás, kde můžou, žádná pokora a žádné špatné svědomí. O ruských válečných zajatcích už se taky hodně psalo, kolik jich ubili v zajetí, takže podsouvat Rusům, že oni špatně vyživovali po Stalingradu německé zajatce a raněné, to je fakt odporné. A zajímavé je, že neustále slyšíme o tom, že běžence jejich policie nemůže vyšmátnout a na druhé straně neustále čteme o tom, jak skopčáctí policisté kontrolují naše řidiče kvůli pašování drog. Na to kapacity mají a to je pro ně důležité, buzerovat naše lidi. Odporná čeládka. Nic se nenaučili, nic nezapomněli, už zase zvedají tu svoji hlavu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A většina našich politiků, včetně nového premiéra Babiše, před nimi "poklonkuje". Zřejmě to mají v genech ...

   Smazat
 11. Jasně, že Pjakinovo hodnocení německého vojáka je správné. Vinen je celý německý národ a všichni podporovatelé nacismu. Všichni němečtí vojáci a vojáci jeho satelitů, všichni ti, kteří podporovali Hitlera na cestě k moci. Angličané a Němci zneuctili povolání vojáka a jejich šlépějích maže celé NATO v čele s USA. Proto profesinalizace armád - s armádou občanskou totiž nejde po druhé světové válce tak lehce páchat a utajovat válečné zločiny. Znovu - každý, kdo sloužil Hitlerovi nese spoluvinu a jen ten Němec, který proti nacismu aktivně bojoval vinu nenese. Měli jste hlavně otisknout jeho hodnocení této věci ai s odkazem na "Itala".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:17 Je třeba uvědomit, že Pjakinovo "hodnocení viny německého vojáka" platí obecně pro vinu vojáka jakéhokoliv státu, tzn. např. i pro vojáky NATO, kteří svrhli bomby v minulých letech na obyvatele Koreje, Vietnamu, Jugoslávie, Iráku, Afghanistánu, Lýbie, atd. atd.

   "Zdůvodnění" se vždy našlo a najde, někdy ideologické, někdy se to jejich "vůdci" nazvou bojem proti terorismu. Řada "prostých lidí tomu do chvíle, dokud ty bomby a rakety nezačnou padat na jejich hlavy, ještě "tleská"...

   Smazat
  2. 10:24 Jasně, že to platí obecně ... proto je to současnou fýreržumpou odmítáno. On by to totiž jinak znamenal konec dobyvačných válek a to by byl pro Západ konec.

   Smazat
 12. Nepochází rodina toho studenta z Pobaltí, nebo z Ukrajiny?

  Nebo poslouchá něco jako Svobodnou Evropu... po 1968 jsme jim také věřili každou zhovadilost a lež. Třeba tu, že Brežněv není Ukrajinec, ale Rus...

  OdpovědětSmazat
 13. Jako že má Pjakin pravdu o tom žádná. Pokud chce někdo zpochybňovat to co na svých videích říká, tak ať kritizuje konkrétně a jmenovitě, ale bacha asi si šlápne na hrábě. Teď jsem objevil článek ze 7. 12. 2107 na Aeronetu "Ukrajinští separatisté už nevěří Putinovi"... Tam popisují vývoj ve světě pod taktovkou globalistů naprosto dokonale. Už vím proč je Aeronet na čele dezinformačních a manipulativních webů, protože tam píší přesně to co říká Pjakin to jest P R A V D U.

  OdpovědětSmazat
 14. trochu jiný názor: https://aeronet.cz/news/video-rusky-student-v-bundestagu-se-stal-obeti-promyslene-provokace-ani-ruska-delegace-nepochopila-do-jake-pasti-byla-chycena-nemecko-prepisuje-historii-zmenou-interpretace-vykladu-valky/

  OdpovědětSmazat
 15. Každý vítěz má svůj výklad historie a děti se jej musí naučit.Vidím to na vnučkách V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
 16. Ano!!!, všichni vojáci světa (i ti, co se za peníze nechávají najímat) by měli jasně chápat, že lidé jimi napadených zemí mají právo na existenci a život. A že nikdo nemá právo přijít se zbraní v ruce do jiného státu. (A to ani proto, že by tam měl vojenským násilím šířit jakési civilizační hodnoty).
  A jestliže to udělal, že přišel se zbraní v ruce do cizí země, tak je už z podstaty věci vinen!
  Tento Pjakinův morální soud, by měl být i na našem ministerstvu války důstojně vytištěn a ve zlaté obřízce věnován každému z našich bojovníků ještě před tím, že se tito nechají vyslat na zahraniční "mise", o kterých jim vrchnost valí do hlavy, že jsou misemi obrannými. Ve skutečnosti jsou však součástí agresí, jež nejsou vyvolány obrannými důvody, ale právě naopak.
  Důvody politicko-mocenskými a kořistnickými.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:12 Ten "problém" by neměli chápat nejen vojáci, kteří napadnou obyvatele jiných států, ale i všichni občané států, ze kterých tito vojáci pochází.
   V případě, že se situace obrátí nebudou se pak divit oprávněné odplatě dříve napadeného.
   Samozřejmě, dokud se "vítězí", to je hej ...

   Smazat
  2. Re (13:41):
   Souhlasím! ...
   Lidé - obecně - by si zavčas měli hledět mezinárodního práva, respektovat je, a neschovávat se před ním za sílu zbraní či pokryteckou demagogii militantních politiků.
   Zatím to tak, jak to píšete, ale (bohužel) funguje. Že totiž vítězové soudí ty poražené, viz i haagská soudní fraška - ICTY. Podle svého vidění.
   Trpce nad tím úkazem sebelítostně zahořekoval dokonce i nacistický zločinec Göring, tou dobou již držený v norimberské cele.

   Smazat
 17. Jak jsem už psal jinde a mnohokrát, na vině je hlavně dlouhá absence války, žádné hrůzné prožitky z houkání sirén, bombardování, nekonečného strachu, bídy a hladu.
  To ty mladší a nové generace naprosto neznají a tak jsou lehce ovlivnitelní sofistikovanou pravičácko fašistickou propagandou.
  A že se tento fenomén neobjevuje jen u nás či obecně na západě ale i v Rusku a bývalém sovětském prostoru je pochopitelné.
  Kdo z dnešních mladých dnes vzpomene na hrdinství i slabost svého, už dnes více než dědečka spíš pradědečka.
  Vždyť život dnes je tak sladký (samozřejmě jak pro koho), plný všelijakých možností nepracovat, žrát a srát, kurvit se, chlastat a šňupat. Všude plno buzerantů, porna a kalousků.
  K tomu ještě ta umělecká germánská propaganda, která dovede i z řídkého hovna uplést bič.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas . Co by asi dnes řekl Jan Zˇižka na zdegenerované potomky husitů ?

   Smazat
 18. To je jak u nás, když učitelka vysvětlila že Přerov osvobodili ušáci,tak je mi stoho nevolno.

  OdpovědětSmazat
 19. Bohužel, je to skutečně otázka vdělávání. Vlastivěda je pokroucená jako vývrtka. A doma se rodiče kteří jsou zaměstnáni na více než plný úvazek nemají čas věnovat se výchově dětí. Pokud dítě otevře internet tak se je přesvědčován, že západní státy nás osvobodili a rusové nás okupovali. Někdy je do bohužel tím, že hodně lidí si nechce přiznat, že se zachovali jako hlupáci a přivítali západ po r. 1989 jako osvoboditele od ruska.Třista let poroby náše vlastenectví posílilo. Ale dvacetdevět let naše vlastenectví naprosto poničilo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Příští rok dojde k události, které na stoleté výročí vzniku samostané československé republiky vydá informaci o stavu země a o naději, která je v nás samotných - odpovědných občanech onajících ve jménu pravdy a lidské důstojnosti.

   Smazat
 20. Je to neuvěřitelný paradox, že každý Američan má zákonné právo toho kdo se vloupal do jeho nemovitosti zastřelit a upiraji toto právo statum které napadly.

  OdpovědětSmazat
 21. 20:11 zajímavý argument

  OdpovědětSmazat
 22. Historie je jasná: SSSR jako první akt svého vládnutí vydal "dekret o míru" a tím ukončila 1. světovou válku na svém území v r. 1917. V průběhu následujících dvou desetiletí nebylo možné zaznamenat žádnou válku, kterou by SSSR začal proti svým sousedům. Po novém uspořádání Evropy volal v r. 1919 jako první fašistický polský maršál Pilsudski a vtrhl do SSSR, anektoval rozsáhlá území Běloruska a Ukrajiny, která pak okupovalo Polsko až do r. 1939. Současně s touto válkou vtrhli do SSSR žoldáci v intervenční válce z Británie, Francie a USA, ale dostali na frak! Polsko s panem Beckem na čele bylo první Evropskou zemí, která se přátelsky paktovala s Hitlerem. Pak v r. 1938 se kamarádili s Hitlerem Velká Britanie a Francie a Itálie, dolézali za Hitlerem do řady míst v Německu a posléze v Mnichovské dohodě tyto státy daly Hitlerovi volnou ruku pro jeho válečné tažení. "Státníci" vyvinuli velké úsilí na to, aby Hitler táhl na východ a zcela obětovali po ČSR také Polsko a tak Západ vyvolal spolu s Německem 2. světovou válku a Západ nese plně odpovědnost za její důsledky a měl by on platit reparace státům, které se s Hitlerem až do útoku na Polsko nepaktovali, také např. Řecku. Současně Západ odmítl na jaře 1939 uzavřít s SSSR smlouvu o vzájemné pomoci při napadení nacistickým Německem a toho využil Hitler, který poslal do Moskvy min. zahraničí - a vznikl pakt Ribbentrop-Molotov. Všimněte si, že ne Stalin přispěchal do Berlína, jako Chamberlein a Daladier do Mnichova, ale Němci jeli do Moskvy. A tak nakonec Západem stále směřovaný Hitler na Východ se šel vyzbrojit na Západ - a použil proti němu zbraně ukořistěné mj. v ČSR, zejména tanky. V době blížícího se vpádu Němců do SSSR, SSSR žádalo na Finsku územní výměnu, která by posunula hranice jdoucí podél Leningradu na západ, tak, jak domu bylo do r. 1917 - a to za území na poloostrově Kola. Tehdy prohitlerovské Finsko odmítlo a došlo k válce, kterou spíše SSSR prohrálo a předvedlo svoji totální nevyzbrojenost. Zda skutečnou nebo fiktivní, nevím. Leningrad byl sice obklíčen, ale nikdy nepadl, rozvinula se tam dnešními slovy humanitární katastrofa, nikdo ale nepřispěchal s pomocí. Západ potřeboval, aby SSSR pořádně vykrvácel, aby se pak stal snadnou kořistí kapitálu. Do 2. světové války vstoupil Západ proti Hitlerovi fakticky až v červnu 1944, 10 měsíců před pádem Berlína a koncem války, když se vylodil v Normandii. Nevstoupil do války, aby pomohl porazit nacismus, ale proto, že se obával, že vojska SSSR skončí své osvobozovací tažení na březích Atlantiku. Proto také Churchill nelenil a vyjednával s veliteli jednotek SS o jejich přezbrojení a začlenění do armády Velké Britanie v pokračujícím tažení znovu proti SSSR. To nejsou báchorky, to jsou fakta, Churchill byl klasický představitel anglické aristokracie a byl plně oddán službě monarchii a koloniálnímu panství. To toužil rozšířit směrem na Sibíř. O tom, jaký byl podrazák ostatně píše Churchillova manželka v pamětech. S plánem Churchilla kategoricky nesouhlasil Roosewelt a tak se britsko-nacistické tažení do SSSR nakonec nekonalo.
  Není sporu, že byla řada Němců, kterým se nechtělo padnout za nacistické idee a že byli obětí 3. Říše a Hitlera. Nebyli ale oběti napadeného SSSR. Také naši padlí ze Svobodovy armády jsou obětmi nacistické 2. světové války a stejně letci v Británii, ti ale současně jsou obětmi "katastrofální" politiky Západu vůči Hitlerovi. Je zajímavé, který národ předvedl svoji inteligenci v souvislosti s válkami proti SSSR, potažmo Rusku. FINSKO A ZVOLILO SI CESTU NEUTRALITY, STEJNĚ JAKO DŘÍVE ŠVÉDSKO (BYŤ TO VYDĚLÁVALO NA 2. SVĚTOVÉ VÁLCE DODÁVKAMI HITLEROVI, PODOBNĚ JAKO DLOUHO I USA), ČI RAKOUSKO A IRSKO, SAMOZŘEJMĚ DÁVNO ŠVÝCARSKO. Nevím, proč my Češi jsme za uvedenými státy tak zaostalí. Nevím, proč mladí čeští muži touží padnout ve válkách pro byznys militaristů a světovou oligarchii. Nevím, proč musíme participovat svými "mírovými misemi" na výrobě válek proti jiným národům v zájmu západního kapitálu a tím i výrobě teroristů a migrantů.

  OdpovědětSmazat
 23. Pjakin argumentuje naprosto přesně a není o čem debatovat: Kdo přijde do mé vlasti jako nezvaný cizí voják s výzbrojí a napadá mé spolubčany, střílí po nich, drancuje moji vlast, tak je to člověk vinný napadením cizí země a jejích obyvatel. Tečka, vymalováno.

  OdpovědětSmazat
 24. Dobrá nepřítel - mrtvý nepřítel... nejméně spálený na popel ve vlastním tanku či bombardéru, nebo alespoň zasypaný dva metry pod zemí na dně jámy po granátu... aby nám tu nesmrděl. Nepřáteli jsou i jeho přisluhovači jako Dientsbier, Sobotka, Herman...

  OdpovědětSmazat
 25. Podívejte se na komentář k tomuto případu : Nikita Michalkov - Besogon TV. Je to absolutně nejlepší, co jsem na toto téma slyšel nebo četl.

  https://www.youtube.com/watch?v=psjm7ZUApr8&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpsjm7ZUApr8&has_verified=1

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.