Reklama

pondělí 4. prosince 2017

Začíná brutální islamizace Evropy. Podle plánu připraveného v Bruselu. Martin Koller jej odkrývá i s podrobnostmi...

4.12.2017 Rukojmí
Dohoda mezi vedením EU a Tureckem znamená začátek brutálního nástupu agresivnější fáze islamizace Evropy. To může v některých zemích, především v těch, které budou muslimy odmítat, trvat řadu let, někdy i celou generaci.Otevření hranic s islámským Tureckem s 80 miliony obyvatel, vesměs s nižší životní úrovní ve srovnání i s nejchudšími zeměmi EU, je prvním krokem k praktické realizaci prvního programu EuroMed. Ten je součástí Lisabonské smlouvy a umožní příchod do Evropy až 150 milionům muslimů ze zemí kolem Středozemního moře.
 Do těchto zemí budou zároveň přicházet další muslimové z Afriky a Asie. K tomu, aby se vyrovnala průměrná životní úroveň v Turecku s úrovní Bulharska, bude třeba financí ve výši 40 ročních výběrů daní v celé EU!

Zásadní je negativní nábožensko-ideologický a politický dopad posilováním tendence k islamizaci původních obyvatel s rostoucím počtem muslimů, budou se spojovat rodiny a zabydlovat celé příbuzenské kmeny o stovkách členů. Vzhledem k vysokému počtu dětí v muslimských rodinách, které v EU samozřejmě využívají veškerou sociální podporu, se můžeme v průběhu několika desítek let dočkat reálného vítězství muslimské většiny v legálních volbách a zavedení islámu a práva šaría jako oficiální doktríny v zemích EU. Přitom naprostá většina muslimů bude volit jako jeden blok na rozkaz z mešity, včetně jinak do značné míry bezprávných žen.

Přispívejte na charitu, Alláh vám to vrátí


Dohoda je výhodná pouze pro ilegální a ekonomické (jak a pro koho ekonomicky výhodné) migranty, kteří se zajímají především o bezplatné dávky z evropského sociálního systému, dále pro různé zločinné obchodníky a pašeráky migrantů, kteří údajně vydělali kolem 300 miliard EUR, dále samozřejmě pro spekulanty se stavbou ubytoven pro migranty a pro různé neziskovkáře, kteří na nich a především na okolní společnosti a státní kase parazitují víc, než všichni takzvaně nepřizpůsobiví. První pokusy o stavbu ubytování pro migranty se již objevily v západních Čechách. Například v Plzni na tichém sídlišti Slovany byla zahájena přestavba bývalého obrovského showroomu na ubytovnu pro 2000 osob. S velkou mediální ostudou v ní byli prozatím objeveni dělníci v ostudných podmínkách. Zajímavé je, že západočeská Charita vyhlásila nedávno zájem přijmout z Německa 2000 (samozřejmě muslimských, protože jiní tam ani nejsou) migrantů. A to je pouze jeden kraj. Nezapomínejte přispívat na charitu, Alláh vám to vrátí.

Rozsáhlá migrace muslimů do Evropy bude vytvářet další rozsáhlé prostory s početnými uzavřenými paralelními komunitami nepřátelskými k okolí a tvořícími základnu pro islámské extrémisty a teroristy.


Merkelová před deseti lety uvedla, že integrace Turků v Německu (po 30 letech integrování) zcela selhala. Třetina Turků v Německu nepracuje. To je zhruba tolik, kolik tam chybí pracovních sil. V současnosti Merkelová spolu s kumpány v Bruselu otevírá cestu do EU pro další miliony Turků a dalších etnicky a nábožensky cizích a vesměs neintegrovatelných obyvatel Afriky a okolí.

Ostudným způsobem se angažuje i současný papež. Jakoby přehlížel, že islám byl a stále je nepřítelem křesťanů. Pravděpodobně se jedná o jeho vydírání z hlediska jeho neslavného působení v Argentině z doby fašistické vojenské junty, která povraždila tisíce politických odpůrců. Pravděpodobně nemá čisté svědomí.

Dohoda nemá logický základ, jestliže má EU přijímat za každého ilegála z Turecka do Řecka jednoho ekonomického migranta z Turecka, údajně původem ze Sýrie. O uprchlíky se nejedná, neboť v Turecku není válka a je to údajně bezpečný stát (s výjimkou Kurdů). Ostatní cesty zůstávají pro pašeráky a ilegály otevřené.

Naopak pro naprostou většinu křesťanů pronásledovaných Islámským státem, ale rovněž ostatními muslimy v Sýrii a Iráku, jsou možnosti omezené. Křesťanský uprchlík ze saláfistického muslimského světa je výjimkou. Rovněž nejcivilizovanější muslimové, alávité ze Sýrie se mezi uprchlíky nevyskytují. Již to je dokladem řízené a výběrové islamizace Evropy!

Ubytování migrantů v jiných zemích – za německé sociální dávky


Dohoda se stejně jako dříve podporovaná ilegální imigrace vztahuje především na osoby spřízněné s terorismem a saláfistickým islámem – to je bezpečnostně nepřijatelné. Další skupinu tvoří ilegální ekonomičtí migranti z celé Afriky a okolí, kde se vůbec neválčí. Naprostou většinu dosavadních ilegálů tvoří osoby, které nemají v Evropě co dělat.

Podle německých odborníků z Freiburger Denkfabrik SAT lze v roce 2016 předpokládat příchod jednoho až pěti milionů dalších muslimů, především do Německa a Švédska. Jaksi to koliduje s oficiálně domluvenými 72 000 výměnou za ilegály na řeckých ostrovech.

Německo se bude snažit část z nich natlačit do okolních zemí. Je sice schopné zničit svoji ekonomiku a sociální systém podporou ilegálních i legálních islámských migrantů, ale nedokáže je všechny ubytovat. To mají zajistit jiné země, včetně naší. Tlak na ubytování nejméně civilizovaných ilegálů za německé peníze představuje největší ohrožení naší země od května 1945.

Evropa je v pozici pevnosti, jejíž brány otevřeli zrádci nepříteli. Turecko nikdy nebylo evropskou zemí a nikdy nebylo zemí přátelskou Evropě, což dokazují především dějiny Balkánu. Islám si nárokuje všechna území, na něž kdykoli v historii vstoupila noha muslima, přesněji kam sahala islámská státní moc. Tedy území v Evropě až po Vídeň a Pyreneje.

Bezpečnou zemí bude Rusko. Dokladem vývoje je fakt, že v posledních letech odchází ze stále méně bezpečného multikulturního islamizujícího se Švédska každý rok kolem 50 000 etnických Švédů, kteří tam pracovali a platili daně. Nahrazují je násilničtí pobírači sociálních dávek z islámských zemí. Z města Malmö odešlo 40 % židů, kteří tam pracovali a platili daně. Podobná je situace i v jiných zemích postižených evropským proislámským rasovým multikulturalismem.

Schengen přestává existovat de facto
Následky bezvízového styku s Tureckem jsou podstatně horší, než kdyby například USA otevřely svoje hranice s Mexikem, spíše to lze přirovnat k otevření hranic Jižní a Severní Koreje z iniciativy jihu, nebo nejlépe k otevření hranic Izraele do oblastí ovládaných palestinskými teroristy.

Dohoda s Tureckem o bezvízovém styku od června, pokud bude skutečně realizována v plném rozsahu, je zločin vůči národům Evropy hodný nejvyšších trestů – za sociálně ekonomické inženýrství, tedy rasismus pod pláštíkem multikulturalismu a podporu islámského terorismu.

Vzhledem k tomu, že jsme chudá země, můžeme čekat dopady opožděně až po Německu, Švédsku a dalších bohatších zemích, kam budou směřovat hlavní proudy ekonomických migrantů, nejen z Turecka, toužících po vysokých sociálních dávkách a bezpracném životě.

Podle šéfa německé kontrarozvědky Massena je každý stý migrant terorista rozhodnutý zabíjet, tedy z milionu to je 10 000 bojovníků. A nemusí se jednat pouze o migranty, jak ukazují atentáty z Paříže a Bruselu. Migranti především posilují islámskou komunitu, která je základnou terorismu.

Schengen přestává existovat de facto – současná armáda bude do jisté míry zbytečná, protože válečnou zónou hybridní islámské války a terorismu bude celá Evropa od mysu Tormentoso v Porugalsku po ruské hranice. Enormně vzroste potřeba policie a četnictva v zemích EU.

Především se jedná o rostoucí tlak na uznání práva šaría jako paralelního práva pro muslimy a konvertity k islámu v zemích EU. Právo šaría je jedním z pilířů islámu. Přitom šaría je podle tří rozsudků evropských soudů neslučitelná s evropským právem – a můžeme rovnou říci, že je neslučitelná s civilizací.

Bezpečnostní dopady

Důležité jsou bezpečnostní dopady ve formě volného a nekontrolovaného pohybu teroristů a islámských extrémistů po Evropě. Dokladem jsou právě atentáty v Paříži a Bruselu. Podle oficiálních informací je provedla skupina 30 teroristů, z nichž jen několik provedlo přímý útok.

Méně viditelné, ale o to razantnější, jsou bezpečnostní dopady ve formě rozšíření obchodu s drogami a s lidmi, což jsou jedny z hlavních finančních zdrojů terorismu. Mimo to daně 10 % z každého halal kebabu a přímé podpory ze Saúdské Arábie. V praxi se jedná o mnohamiliardový černý byznys sloužící ke korupci evropských politiků, státní správy a médií. Nemůžeme se divit, že česká dívka spáchala podle oficiální policejní zprávy na návštěvě u muslimského narkomafiána sebevraždu 13 ranami nožem.

Bezpečnostní dopad zvýšeným ohrožením žen i dětí přímou agresí ze strany muslimů je prozatím viditelný především v zahraničí. To vidíme bez ohledu na politicky korektní snahy mnohých evropských politiků a médií o zatajování reality především v Německu a Švédsku.

Obecně lze předpokládat nárůst kriminality. Německá policie přiznala nárůst kriminality v oblastech vražd, znásilnění, loupeží a krádeží za rok 2015 o zhruba 250 000 případů. Přitom objasněnost v Německu je kolem 50 %, takže se jedná reálně o půl milionu závažných trestných činů navíc ve srovnání s rokem 2014. V přepočtu na naši republiku by to byl nárůst o zhruba 40 000 vražd, znásilnění, loupeží a krádeží za rok.

Ekonomické dopady


Negativní ekonomický dopad cestou rozšíření šedé ekonomiky nepostihne žádná EET. Zemí s vysokým podílem nezdaněné šedé ekonomiky a otrockých pracovních podmínek je právě Turecko. Tato ekonomika nejen neplatí daně, ale také svojí produkcí vytváří cenový dumping a bere práci firmám a lidem pracujícím legálně.

Další negativní ekonomický dopad vznikne tlakem na snížení výroby a konzumace vepřového z takzvaně nečistých zvířat a alkoholu odporujícího koránu, včetně propadu daně z alkoholu. V některých zemích, například v Británii, jsou již dopady reálné, počínaje snahami omezit nabídku vepřového masa v jídelnách a restauracích.

Evidentní je jednostranné prosazování ekonomických zájmů Turecka vůči Evropě a vytváření závislosti EU na Turecku z hlediska transferu surovin, což je i v souladu se zájmy Saúdské Arábie a USA.

Penězotoky neziskovkám

Negativní finanční dopad vznikne dalším růstem penězotoků ze státní kasy pro různé humanitární, ideologické a multikulturní neziskovky zabývající se humanitou a integrací neitegrovatelných. To vše na úkor etnických Evropanů, školství, zdravotnictví, sociálního a důchodového systému. Můžeme mluvit o bezúčelně vyhozených penězích pro ty, kteří sami žádné příjmy státní kasy nevytvářejí.

V oblasti zaměstnanosti lze předpokládat negativní hospodářský dopad nabídkou levnějších pracovních sil ochotných pracovat za stále nižší mzdy v otrockých podmínkách (u nás například severní Korejci, Mongolové, dříve Ukrajinci) s rostoucí nezaměstnaností domácích. Výsledkem jsou a budou propady v příjmech státu. Z levnější práce novodobých migrantských otroků (pokud někteří budou chtít vůbec pracovat) se budou získávat nižší nebo žádné daně. To povede ke zhoršení sociální obsluhy všech obyvatel z důvodu nedostatku financí na opravy komunikací a rozvodu vody a propadu příjmů sociálního systému, méně peněz na školství, zdravotnictví a důchody.

28 komentářů :

 1. Ideme do zahuby a tie Hydry v Bruseli sa tvaria a snazia sa nas presvedcit,ze migrantov potrebujeme.Mozno sa nadejeju,ze budu bojovat za zaujmy zapadu,ktory ich rozvratil,proti Rusku.Ak si 2 myslia to iste,nemusi to byt iste!

  OdpovědětSmazat
 2. Smrtelny nepritel ceske spolecnosti je havlokavarna,ktera lize prdel americe a jejich priblblymu prezidentu Trumpovi.Zel,my si to tady povidame,ale karavany jdou dal,proti nam!

  OdpovědětSmazat
 3. Patrně to bude tou pověstnou vidinou zářných zítřků, se kterou jsme vstup do EU hodně uspěchali, jakkoliv jsme vstupovali i do hodně odlišné Unie ...
  Útěchou nám budiž to, že stejné hlouposti se dopustily a dopouštějí i mnohé další národy, kterým politici před nos šikovně strčí tu mrkvičku, která je pro každého tak na dosah!
  A teď místo mrkvičky toto!! Jak z toho?, když i náš novopečený (babuš) je skalním europeistou??

  OdpovědětSmazat
 4. Já bych opravdu nestrašil občany. K tomuto nikdy nedojde, protože žádný stát tohle prostě nepřipustí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jedna bačovská trubko, vždyť jestli sis toho nevšiml, tak právě náš stát a jeho instituce a úřady včetně vlády sem tenhle islámskej bordel na popud fašistů z EU zavlékají...tys asi zrovna teď spadl z Měsíce, že?!

   Smazat
  2. Rád bych tomu věřil, ale Německo, Francie, Švédsko, možná další to již v podstatě udělali. Naši hovoří neustále o EU integraci (vzdor špatným zprávám) a poslední EU dohoda s Tureckem to jistí. Divné to poměry ve státech dánských a jiných.

   Smazat
 5. 21.47.pane kolego,kto v state to nedovoli?Jmenujte!Vzdyt vse jde,jak je to naplanovano!Tim bych se neutesoval!

  OdpovědětSmazat
 6. Doufám že Česko zůstane s Maďarskem a Polskem proti migrantům.

  OdpovědětSmazat
 7. Ti neposlusni slovaci,maju jedine stastie v nestasti,ze na slovensku nechcu zit,ani ti zo zemi,kde je vojna!Za 300 e,to ma kazdy na haku!

  OdpovědětSmazat
 8. Tady čtěte voliči KSČM příští volby pudou do kytek:

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dolejs-a-Konecna-hodne-prekvapili-volice-KSCM-Chteji-prijmout-euro-a-nejlepe-co-nejdrive-514917

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bezpartajní komunista5. prosince 2017 3:16

   Jiří Dolejš pochází z líhně nechvalně známého Prognostického ústavu. Od r. 2002 je poslancem. V dnešní době už patří mezi superdinosaury.
   Link: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Dolej%C5%A1#Biografie
   Kateřina Konečná - její otec byl před XI/1989 okresním tajemníkem KSČ. Holce se ale zázračně zadařilo ve vysoké politice. Od r. 2002 byla poslancem za KSČM (nebyla v KSČM, měla 21 let, studovala, bez životních zkušeností). Od r. 2014 raketově postoupila - stala se europoslankyňou. Je obecně známo, jaké mají europoslanci vysoké nadstandardní platy a různé výhody. S ohledem na její dosavadní trvání ve vysoké politice lze uvést, že se z mladé děvuchy stává také superdinosaurus.
   Link: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Kone%C4%8Dn%C3%A1

   Smazat
 9. Uzavřením hranic a dokladovou kontrolou je po mega-problému.
  Což pak suverénní stát nemůže být členem EU ?*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:33 - Jsi tak blbej! Ty fakt nic nevíš o Dublinských protokolech IV?! Nevíš, že plešatý Sobotka a falešní marxista Zaorálek v den demise vlády ještě svými posledními činy nás v Bruselu účelově protiústavně a protiparlamentarismu zbavili našich posledních práv suverénního státu?! Takže nezmatkuj a neoblbuj čtenáře!

   Smazat
  2. Přečtěte si článek ještě jednou- ti všichni příchozí budou mít už doklady, tak jak jim odepřít vstup? A tak si znovu můžeme zazpívat: " Teď už máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela.." Q.

   Smazat
  3. Distribuce vody nepatří Čechům, k tomu, aby si mohli natočit vodu, potřebují souhlas francouské Veolie, kam také odvádějí zisk z prodeje. Veolia rovněž přebírá prodej elektřiny, autobusy má už léta. 'Ale to je jen jedna zahraniční společnost, vezměte si telekomunikace, banky, atd.Až se po zasunutí vaší karty do bankomatu ozve zachechtání, co budete dělat? (migrantům bankomaty a telefony fungovat budou, je to otázka softwaru.

   Smazat
  4. Pozorovatel5. prosince 2017 1:39
   Jsi tak blbej !
   To nevíš že plešatý Sobotka a Zasrálek jsou kriminální živly a že smlouvy takto podvrženě podepsané ztrácí právní podstatu ???
   Tak nemel jako ochočený osel a neoblbuj čtenáře !*

   Smazat
  5. ..zatím doklady nemají a doklady vydané účelově, nemusí ČR akceptovat*

   Smazat
 10. 21:40 NEVYMYSLEJ si hlouposti !
  President Trump ODSOUDIL invazi barbaru do Evropy !
  Odsoudil politiku Merkerove jako velmi chybnou a destruktivni.
  Stavi plot na jizni hranici proti illegalnim immigrantum a zakazal pristup do zeme Muslimum z nekolika zemi !
  Jsi neiformovany a pletes si Sorose a Globalisty s Trumpem a Patrioty !
  Takze, je-li nekdo priblbly, tak jsi to ty a rozhodne ne nas president, ktery je chlouba zeme. !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A dnes nejvyssi soud Spojenych Statu konecne potvrdil Trumpuv zakaz imigrace z 8 zemi
   Ten zakaz co mu z potlesku globalistu zakazali politicti soudci z regionalnich soudu

   Smazat
 11. Trump jiz hraje kazdy patek na roh a cely tyden na klarinet se souborem rodinnym zidoklanem . Bude take otevirat vyslanectvi v Jerusaleme coz je provokace proti palestincum .Krakore po dvore ohledne S. Korea jako by to byl vylet na Sumavu na ryby.Obklopen senilnimi generaly ve vysluzbe a stojice proti FBI CIA A ostatnim silnym slozkam v USA asi moc klidne nespi . Nedela nic poradne ,dosadil si do aparatu smejdy a ted ho asi tito parasiti uvari . Samozrejme ve skrytu to vede opet zidovska klika Rosenstein z posice vedeni uradu justice instaloval Muelera jakozto popravciho Trumpa . Z povzdali ocumuje sasek Seasion byvaly senator jez toto min vede a mekta uplne nesmysle. Jinak prcackari ,hlavne zidi padaji z pozic (platy mezi 10-30 miliony $)Samozrejme mezi prcackari je i 90 lety neegr ktery sedi kongresu jiz 51 let a zadal po personalu "hand job" cili lesteni saska cili ptaka honeni .Je to soubor upne shnileho panoptika.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý, velmi přesný popis situace.
   Trump je nejhorší president všech dob.

   Smazat
 12. 8,19
  A teď máte geronta na svědomí,prdla mu cévka v mikromozku a bude tahat tu dřevěnou protézu po celým Fuckingtownu!.-D

  OdpovědětSmazat
 13. Je třeba ve spolupráci s NATO obklíčit bezpečnou zemi Rusko, aby do ní nepronikaly nežádoucí obyvatelé ze západu podle vzoru miliónů Ukrajinců. Evropané musejí zůstat ve "tvrdém jádru" EU, aby zde mohl proběhnout genetický pokus s mísením ras a jejich kultur. Hlavním cílem je ale podstatné snížení životních nákladů (třeba až na úroveň subsaharské Afriky), protože surovinové zdroje Země začínají docházet. Útěk a přesídlení do Ruska je nežádoucí ze dvou důvodů: za prvé ani tam nesmí dojít k nežádoucímu růstu životní úrovně nad dlouhodobě plánovaný celosvětový průměr a za druhé je Rusko určeno jako zdroj surovin a zdravých potravin pouze pro světové elity a nikoliv pro ostatní plebs. Proto třeba v Rusku nejsou pěstovány ani GMO plodiny, ty jsou určeny pro zbytek světa k potlačení růstu populace. Všechno souvisí se vším, učte se arabštinu, držte hubu a krok. Stejně už nemáte kam zdrhnout, přátelé :-)

  OdpovědětSmazat
 14. Nechápu, že v době vrcholícího existenčního ohrožení našeho státu může být ještě někdo tak neinformovaný. Takže: 1/ suverénním státem již dávno nejsme, přinejmenším ne od podpisu přístupových dohod s EU (tedy již od doby před naším vstupem do EU); 2/ veškeré zákony a nařízení vydané v EU jsou nadřazeny našim zákonům a ustanovením ústavy. Mají prioritu. Takže jaképak bránění hranice či vydávání vstupních víz? Vždyť nám to EU nedovolí. Budíček!!!!! 3/ naši představitelé již dávno podepsali Lisabonskou dohodu, jakož i Euro-Med, Agendu 2030 a další návazné dohody, kdy se k přijímání masové migrace k nám zavázali. Teď se to "pouze" začíná realizovat. V zemích V4 ale ne s dostatečnou rychlostí. 4/Nyní za všechny členské země podepíše vedení EU v Bruselu tzv. Kompakt s OSN, kdy se zaváže, že bude přijímat a rozmísťovat další milióny migrantů v Evropě, a to podle toho, kde je "místo". Bez ohledu na kvóty. Tedy zejména do těch zemí, kde jich zatím tolik není. Jako jsou země V4. Tady je jediným řešením urychlené vystoupení z EU, jak to navrhuje Aliance národních sil a jak to udělala Velká Británie (byť teprve poté, kdy již nevěděla, co si doma s migranty počít).

  OdpovědětSmazat
 15. Okamžitý odchod s EU a s NATO a vytvorenie nového obranného bloku s Ruskom. Lebo toto aj tak skončí vojnou. Keď muslimovia pohltia západ začnú sa tlačiť aj na východ a zastaviť ich môžme len vojensky a to bez Ruska určite nedokážeme.

  OdpovědětSmazat
 16. Jsem zvědav, kdo bude za 30 let tu muslimskou nefachčenskou většinu živit, když bílých pracujících bude minimum...

  OdpovědětSmazat
 17. Jen by mě zajímalo kdo má zálusk na uvolněné území, když se všichni nacpou do Evropy?

  OdpovědětSmazat
 18. Ať žije nový Socialistický Sovětský Evropský Svaz (SSES) v čele s jejich trimvirátem MMJ, nová "moderní doba" nám otevírá další obzory.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.