Reklama

čtvrtek 18. ledna 2018

Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. kolem prezidentské volby!

- VK -
18. 1. 2018 AE News
Dnes definitivně skončila nezávislost České televize, to málo, co z ní zbývalo. Generální ředitel ČT Petr Dvořák vstoupil oficiálně do politiky, podepsal výzvu proti Andreji Babišovi, kterou sepsali lidé z okolí Jiřího Drahoše a Kroměřížské výzvy! Neziskovku, která za výzvou stojí, financuje Open Society Foundations George Sorose, americká ambasáda v Praze, britská a kanadská ambasáda a fond Karla Janečka! Nový skandál jen 9 dní před 2. kolem prezidentské volby!


A je to tady. Dochází k lámání chleba, nervy jsou na pochodu, rukavičky jdou dolů a masky jsou odhazovány, protože jde o všechno. Dnes došlo k naprosto bezprecedentní události, která možná ovlivní nejen prezidentskou volbu za 9 dní, ale možná i ohrozí účast prezidenta republiky v prezidentské debatě s Jiřím Drahošem na České televizi, i když není vyloučeno, že v této chvíli už může být Miloši Zemanovi jedno, jestli je hlavním problémem v ČT Václav Moravec nebo někdo jiný, protože to, k čemu dnes došlo, nemá obdoby. Generální ředitel České televize Petr Dvořák se totiž podepsal pod politický manifest neziskového uskupení Rekonstrukce státu [1], který má název “Mantinely demokracie” a jde celkem o 19 mantinelů, které by politici nikdy neměli překračovat. Text je namířen proti Andreji Babišovi a proti SPD Tomia Okamury, kromě toho, že jde o vměšování do české politiky zvenčí, ale o tom až níže. Problém je v tom, že celý tento dokument je převzatý od amerického velvyslanectví v Praze, kde byl tento dokument v původní anglické verzi k dispozici již od roku 2011, dva roky předtím, než vznikl neziskový projekt Rekonstrukce státu.
Petr Dvořák, generální ředitel České televize.
Výzva “Mantinely demokracie” má svoji vlastní webovou stránku [2], kde je uvedeno celkem 19 bodů, které na přednáškách v Americkém centru v Praze v roce 2016 prezentoval bývalý americký velvyslanec Andrew Schapiro jako 19 mantinelů pro omezení politické moci českých politiků v ČR, kde cílem je vyčlenit některé výkonné a justiční mechanismy v ČR z vlivu Poslanecké sněmovny a demokraticky volených zástupců. Jde o zásadní dokument, kterým americké velvyslanectví zasahuje do chodu České republiky a skrze neziskový projekt Rekonstrukce státu se snaží omezit demokratický politický proces v České republice způsobem, který u veřejnosti má vyvolat pocit skryté války proti politickým stranám, které apriori prý chtějí v České republice zneužívat moc. ***Celý dokument je zpracovaný způsobem, že dává sice smysl, ale podprahově obsahuje nebezpečné prvky odebírání svrchované demokratické moci českému politickému systému demokraticky volených zástupců.**** Pojďme si těch 19 mantinelů rozebrat.

Mantinely demokracie

 1. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislé vyšetřování případů orgány činnými v trestním řízení.
 2. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily řádný a nestranný výkon činnosti Finanční správy, Finančního analytického úřadu a bezpečnostních sborů.
 3. Vláda nečiní žádné kroky, jež by ovlivnily nezávislou činnost kontrolních a dozorových orgánů veřejné moci.
 4. Podstatné organizační a personální změny ve fungování orgánů činných v trestním řízení probíhají jen v případě, že o nich byli s dostatečným předstihem informováni vrcholní představitelé těchto orgánů a zástupci opozice a byla umožněna debata o vhodnosti těchto změn.
 5. Vláda odvolává Nejvyššího státního zástupce jen v případě, že k tomu budou dány jednoznačné důvody prokázané zejména v kárném řízení.
 6. Vláda zajišťuje nezávislost, odbornost i potřebnou finanční a personální kapacitu Výboru pro personální nominace, který posuzuje obsazování orgánů podniků vlastněných státem.
 7. Vláda zajišťuje, aby veřejní funkcionáři uvedení v § 2 zákona o střetu zájmů, jejichž jmenování je v pravomoci vlády či jí podřízených orgánů, prošli řádným výběrovým procesem a splňovali odborné předpoklady pro výkon funkce.
 8. Vláda, která nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, vládne v demisi jen po nezbytnou dobu.
 9. Vláda neobchází služební zákon neopodstatněnou systemizací služebních a pracovních míst.
 10. Vláda nezužuje rozsah práva občanů na informace a dbá na to, aby orgány státní správy informace poskytovaly řádně a včas.
 11. Pokud bude schválen ústavní zákon o obecném celostátním referendu, nebudou připuštěny otázky, které mohou vést ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, zrušení či omezení ústavně zaručených práv a svobod nebo k rozporu s mezinárodními závazky ČR.
 12. V případě novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny směřující k zefektivnění jednání ve Sněmovně nedojde k potlačení práv opozice na diskusi.
 13. Vláda zachovává v procesu přípravy zákonů prostor pro nestranné odborné posouzení ústavnosti a dalších podstatných aspektů legislativních návrhů, které v současnosti provádí Legislativní rada vlády.
 14. Vláda zachovává veřejný přístup k legislativním dokumentům vlády.Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.
 15. Vláda nepřijímá žádná opatření týkající se způsobu jmenování soudců a jejich funkčního období, která by vedla k oslabení jejich nezávislosti.
 16. Vláda ve své činnosti respektuje rozhodnutí Ústavního soudu a neprosazuje omezení jeho kompetencí.
 17. Vláda zachovává veřejnoprávní média a neprosazuje změnu jejich právního postavení, směřující k jejich větší podřízenosti výkonné moci.
 18. Vláda nečiní žádné kroky narušující nezávislost obsahu veřejnoprávních médií.
 19. Projednávání výročních zpráv mediálních rad není využíváno k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií.

Nebezpečnost výzvy Mantinely demokracie spočívá ve dvou paragrafech, 11 a 17, které jsou vpašovány do tohoto dokumentu z čistě účelového lobbistického hlediska. *****Paragraf 11 výzvy už dopředu diskredituje snahy SPD a Tomia Okamury o zavedení nejen přímé demokracie, ale i o vyvolání referenda o vystoupení z EU a zejména z NATO.**** Na tomto má největší zájem především americké velvyslanectví, které nechce dopustit vyvolání referenda o vystoupení ČR z NATO, neboť to je jeden z mezinárodních závazků ČR. Některé paragrafy sice dávají význam a nelze proti nim moc namítat, nicméně ostatní paragrafy dokumentu se snaží ovlivňovat v ČR politický proces, který vychází z legislativního a především plebiscitního rámce demokratických voleb. Pokud se totiž podíváme na paragraf 17, tak najednou pochopíme, že v celé výzvě začíná něco opravdu vážně zapáchat.
Tisková konference Rekonstrukce státu.
Generální ředitel ČT Petr Dvořák připojil svůj podpis pod výzvu Mantinely demokracie zejména kvůli paragrafu 17, ale v důsledku i dalších dvou paragrafů. Problém je v tom, že generální ředitel ČT musí být apolitickou osobou a nesmí se vyjadřovat k politickým krokům a prosazovat politické teze, a to ani ve vztahu k vlastnímu subjektu, kterému šéfuje. Veřejnoprávní služba znamená, že médium má vyjadřovat názory všech občanů a z principu věci je naprosto nemyslitelné, aby se generální ředitel ČT podepisoval pod výzvu, kterou vytvořila nezisková organizace ve spolupráci a na základě konzultací v Americkém centru v Praze se zástupci amerického velvyslanectví, nemluvě o sponzorech a organizacích, které tuto neziskovou organizaci financují, čímž se skandál Petra Dvořáka dostává do úplně jiných rozměrů.

Za Rekonstrukcí státu stojí zahraniční fondy a americký NGO sektor spolu s podporou US Embassy a americké Transparency International


Rekonstrukce státu je sdružení více jak 20 neziskovek, které vzniklo v roce 2013 z původního pro-amerického projektu v ČR s názvem Frank Bold
a za nímž stála americká neziskovka Transparency International, kterou financuje americký Kongres, ministerstvo zahraničí USA, Rockefellerova rodina a v neposlední řadě George Soros. Transparency International se později z projektu stáhla. Pokud se podíváme na seznam významných a největších dárců Rekonstrukce státu, najdeme tam subjekty, které nám jsou velmi dobře známy a vůbec nás nepřekvapí.
 • Americká ambasáda v Praze
 • Open Society Foundations George Sorose
 • Fond Otakara Motejla
 • Fond Karla Janečka
 • Student Agency
 • Program Evropské unie
 • Britská ambasáda
 • Kanadská ambasáda
 • EEA Grants
 • Norské fondy

Ředitel České televize se tak podepisuje pod lobbistický dokument neziskovky, která je odshora dolů financována cizími mocnostmi, ambasádami a soukromými fondy, které pomocí politického lobbingu a politických neziskovek v ČR zasahují a vměšují se do vnitřních zájmů ČR.

Seznam hlavních a největších dárců Rekonstrukce státu

Jenže to stále není ten nejvyšší vrchol tohoto skandálu. Když se totiž podíváme na stránky Rekonstrukce státu na citace signatářů výzvy, najdeme tam stejné lidi, kteří podepsali také Kroměřížskou výzvu [3], která pro změnu usilovala o odvolání prezidenta Zemana a současně vyrobila dva prezidentské kandidáty proti Miloši Zemanovi, Michala Horáčka a Marka Hilšera. Oba dva po 1. kole prezidentské volby ihned běželi za Jiřím Drahošem a vyjádřili mu podporu pro 2. kolo volby. Kroměřížská výzva je v současné době hlavním podporovatelem Jiřího Drahoše pro 2. kolo a s velkým překvapením najednou zjišťujeme, že ředitel České televize se připojil k výzvě, kterou signují vesměs výhradně signatáři Kroměřížské výzvy, která usiluje o odstranění Miloše Zemana z funkce prezidenta. O Kroměřížské výzvě a o jejím napojení na Jiřího Drahoše jsme psali zde.

Rekonstrukce státu a Kroměřížská výzva jako dvě dvojčata na podporu Jiřího Drahoše a společného boje proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi


„Každá moc má vždycky tendenci rozpínat se za vytyčené hranice. Hrozba rozpínání moci se v osobě předsedy vlády už nějaký čas ohlašuje jako to, co by mělo být: zrušení či omezení Senátu, likvidace územní samosprávy, zjednodušení jednacího řádu Sněmovny i vlády,” říká o svých motivech pro přesné vytyčení mantinelů Petr Pithart. A právě Petr Pithart podepsal i Kroměřížskou výzvu. Obě výzvy podepsali i Tomáš Halík a Fero Fenič. Mantinely demokracie podepsali Tomáš Hanák a Jiří Grygar.
Co je zajímavé, že Kroměřížskou výzvu podepsal i Tomáš Přikryl, který v roce 2014 ve spolupráci s americkou ambasádou organizoval pro Američany v Praze operaci “Red Square” (Rudé náměstí), krycí název pro operaci s červenými kartami proti Miloši Zemanovi v listopadu 2014, která podle amerických plánů měla přerůst ve všelidový Majdan proti prezidentovi a měla ho donutit k abdikaci, nebo měl být sesazen. Akce se však nesetkala s podporou široké veřejnosti a celá operace skončila fiaskem. Jak se ukazuje, neziskový sektor pod přímým vlivem amerických organizací ve spolupráci s Pražskou havlérkou a tzv. kulturní frontou dostali na svoji stranu i generálního ředitele České televize. V současné chvíli došlo k odkrytí karet, všichni se odkopali a stojí proti Miloši Zemanovi a současně se postavili na stranu Jiřího Drahoše, kterého podporuje Kroměřížská výzva a Rekonstrukce státu, protože vidíme stejné signatáře pod oběma výzvami.

Mantinely demokracie jsou americkou “maskírovkou” na zabránění referenda o vystoupení z NATO a zestátnění nebo reformy veřejnoprávní televize a rozhlasu


Mantinely demokracie jsou primárně nastaveny proti Andreji Babišovi, alespoň tak to tlumočí média. Nicméně já o tom nejsem až tak přesvědčený, protože jednotlivé paragrafy dokumentu jsou namířené proti svrchovanosti České republiky a jejich cílem je zabetonovat v ČR vliv amerických mocenských sil a zabránit SPD ve vystoupení z NATO, a současně ochránit největšího spojence Američanů v Praze, Českou televizi. Neoconi v Praze posilují svoje pozice, protože americký prezident Donald Trump přišel o veškerou kontrolu zahraniční politiky a veškerou mezinárodní politiku dnes ovládá a definuje americký Kongres, který je prolezlý neocony a válečnými jestřáby. Praha tak zůstává pod kontrolou těch samých neoconů, kteří fungovali a americkém velvyslanectví v Praze pod předchozími velvyslanci, které tam dosadil Barack Obama.

Pouhých 9 dní před volbami odkrývají černé figury své masky a otevřeně se staví na stranu proti Miloši Zemanovi a proti politickému rozdání karet po říjnových parlamentních volbách


Jen 9 dní před volbami prezidenta se tak generální ředitel podepsal pod lobbistický nátlakový dokument, který připravila ve spolupráci s americkou ambasádou neziskovka, za jejímž vznikem stojí americká NGO Transparency International, kterou financuje americký Kongres, to znamená ti samí neoconi, kteří odstavili Donalda Trumpa od zahraniční politiky. Všechno to do sebe zapadá před volbami jako skládačka. Figurky jsou odkryty, masky spadly, všichni čekají na závěrečné tahy voličů.
Marek Hilšer, prezidentský kandidát podporující nyní Jiřího Drahoše na tiskovce Kroměřížské výzvy.
Hra na demokracii už neskřípe, demokracie v ČR se rovnou už zadřela, šéf veřejnoprávní televize vyrazil do angažované politiky proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Pohnutky a důvody ponechme stranou. ČT je už v tak zoufalém stavu, že o její nezávislosti už se dokonce vyprávějí v poslanecké sněmovně vtipy, takže Petr Dvořák tuší, že když vyhraje Miloš Zeman, jeho ředitelská židle se záhy pod ním rozsype. Proto mu nezbývá nic jiného, než se otevřeně a sám za sebe postavit na stranu signatářů Kroměřížské výzvy a Mantinelů demokracie z podkladů americké ambasády. Co na to řeknou občané, to uvidíme 26. a 27. ledna u voleb prezidenta.

Postavte se na stranu ochrany národa před vlivem cizích fondů a ambasád, podpořte Miloše Zemana a sdílejte tento článek na sociálních sítích a v emailech svým přátelům a kamarádům. Musí se dozvědět, že proti voličům po říjnových volbách a proti Miloši Zemanovi už vyrazil do boje i ředitel veřejnoprávní televize, na které má brzy Miloš Zeman diskutovat s Jiřím Drahošem. Sami si domyslete, jaká diskuse to bude a jak budou otázky stavěny proti Miloši Zemanovi s cílem ho pošpinit. Česká televize je v rozkladu v přímém přenosu, ředitel se otevřeně postavil na stranu podporovatelů Jiřího Drahoše. Toto se musí voliči dozvědět, k čemu právě došlo na Kavčích horách.

-VK-
Šéfredaktor AE News

75 komentářů :

 1. Ale vžyť se nic nového neodkrývá, vždyť jsou to pořád titíž "petenti" jako vždy. Pořád ti stejní lokajové, napojení na sorosovské penězovody. Možná že jsme takové cvičiště, kde si nanečisto zkoušejí své manipulace ještě před prezidentskými volbami v Rusku...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sice "se nic nového neodkrývá, ...titíž 'petenti' jako vždy..., pořád ti stejní lokajové, napojení na sorosovské penězovody;" to máte pravdu, ale:

   tady v žádném případě nejsme jenom nějaké "cvičiště, kde si nanečisto zkoušejí své manipulace."
   Tady je stejně tak, totéž, bojiště, jako ve všech zemích i mezinárodních institucích s anglosaským vlivem, ten vliv je v Rusku nebo Číně jistě trochu menší než v Polsku, Maďarsku, u nás nebo jinde, ale v různé míře je téměř všude.
   Ten vliv je koordinovaný a vzájemně se podporující a odehrává přes rádoby nezávislé a nestranné organizace.

   Nejen prezidentské volby v Rusku jsou ty důležité. Pro ně jsou důležité i naše prezidentské volby, stejně jako obsazování všech dalších rozhodujících postů u nás.

   Vymazat
  2. Souhlas, ale i malé bojiště je cvičištěm pro velkou válku. Takže stejně cvičiště, i když bojiště... Nazývejte to jak chcete, význam je vždy stejný.
   J.C.

   Vymazat
  3. Katastrofou je, že tyto výzvy a agitace je jejich placená ''práce'' a Amazon nahání lidi
   po celé republice, zřejmě krom Prahy. Tam by
   byli američanům prospěšnější a ješťe by mohli
   být na jejich zemi hrdí.

   Vymazat
 2. Zeman na Hrad!18. ledna 2018 5:02

  VOLÍM Zemana i v II. kole! Má chyby, ale je náš, český! Je nezkorumpovaný, pracuje ve prospěch naší země, hájí naši samostatnost a zájmy!
  Video 10.3.2017:
  • https://livestream.com/accounts/17590784/events/7103089/videos/151392392
  Projev 9.12.2017:
  • www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-4.-celostatni-konferenci-hnuti-svoboda-a-prima-demokracie-13788
  • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=187702
  • www.novarepublika.cz/2016/09/carl-gershman-rekl-ze-zemanovy-vyroky.html#more
  • www.novarepublika.cz/2016/10/exkluzivne-kdyz-nemohou-zemana-sesadit.html#more
  • www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Podporou-te-opile-prostitutky-davate-hlas-Putinovi-Ctete-prohlaseni-kterym-se-svetove-znama-skupina-hlasi-k-utoku-na-Zemana-519800• www.svobodnenoviny.eu/skutecne-prezident-zeman-rozdeluje-narod-v-otazce-prijimani-uprchliku/#more-40780

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Také volím Miloše Zemana - je sice jednooký, ale mezi ostatními slepými alespoň vidí, co se chystá. Je to náš Žiška.

   Vymazat
  2. 5:56 Žižka !

   Vymazat
  3. S tím rozdílem že vojevůdce bojoval s církví.
   Náš rozdává a sbližuje prokletou církev se státem*

   Vymazat
 3. Máme v naší vlasti tolik západního sajrajtu
  že snad každý soudný člověk musí schvalovat obnovu státních hranic*

  OdpovědětVymazat
 4. Mnoho lidí už přejímá západní kulturu až tak za svou, že pak to odnárodňování a sajrajt s tím spojený chápou jako s tím spojené nutné zlo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mnoho lidí také vidí že do dvaceti let budeme ve vlastní zemi menšinou*

   Vymazat
  2. Kupříkladu V Holandsku je již hezkou řádku let více cizinců než Holanďanů*

   Vymazat
  3. 10:07
   Zbytečná obava - ta země totiž není vaše, ale naše!
   6:46
   A ty Vláďo z Brna - copak ti vlastně vadí na Shakespeareovi?! Je snad horší než bratři Mrštíkové nebo Těsnohlídek?

   Vymazat
  4. 10:13 Myslíte rybářské pruty ? Ty jsou jedna báseň

   Vymazat
  5. 10:13
   Shakespeare se neumel pomaku ani podepsat,natoz aby napsal takovy veledila....Anglanum se to ovsem nesmi rikat;-)

   Vymazat
  6. 11:15
   Odvádíte od tématu. Nebo je snad skrytým smyslem Vaší poznámky domněnka, že Shakespearovi připisované dílo napsal nějaký zarytý odpůrce západní kultury?
   (Vláďa z Brna má buď zrovna na práci něco jiného nebo pořád ještě dumá, jak to vlastně s tím Západem je.)
   (Mimochodem: zapeklitá otázka Východu a Západu je pojednána i ve filmu "Help!" s Beatles.)

   Vymazat
  7. Jsem pro uzavření hranic a vystoupeni z schengenu ! a přechod hranice trestat velkými pokutami ,na přechod jen celnice!

   Vymazat
  8. 10:07
   Zbytečná obava - ta země totiž není vaše, ale naše!
   Tato země patří všem Čechům jen ji úmyslně nepoškozují.
   Nejedná se o obavu
   nýbrž o výsledky statistické studie*

   Vymazat
  9. Pro každého, kdo doufá, že bych mohl něco mít proti západní kultuře, upozorňuji, že to "až tak" jsem tam napsal úmyslně a přesně tak, jak jsem to i myslel.

   Vymazat
  10. 12:33
   Možná by ale bylo přece jen lepší nechat si své dobré úmysly potvrdit u notáře.

   Vymazat
 5. Tahle tlupa je dobrá! Vždycky, když jim nevyjdou volby, začne podepisovat. Což je poslední dobou pokaždé !!! Co už, i demokracie má své mouchy....

  OdpovědětVymazat
 6. Co už se toho napodepisovalo. Kocáb by mohl vyprávět. Psi štěkají a karavana jde dál...

  OdpovědětVymazat
 7. Krysy opouštějí loď na které se měli dobře. Telička, Jourová EU - Babiši to jsou kádry ANO!! Ředitel ČT a další šmejdi. Až toho Zemana udolají opět budou v čele pořadníků na funkce. Jako za bolševika. Poskoků se najde vždy dost a nejvíce jich je vždy z pražských kaváren. I v 50. letech nejvíce řvali- popravte je!!!!

  OdpovědětVymazat
 8. Hajzlu jménem Dvořák Petr asi nezbylo nic jiného než přiznat co je v něm za gaunera.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To si nemyslím, že by to musel dělat, předpokládám že není idiot, takže musel před tím posoudit dva protichůdné dopady.
   Když výzvu podepíše, podpoří ji vahou své osobnosti, ale zároveň zpochybní nestrannost své instituce ČTV, ze zákona povinně nestranné.

   To,že podepsal tedy znamená, že si je tak jist anti-demokratickou mocí, že udržování mimikry nestranné veřejnoprávní televize je mu doslova u prdele. Sorry.

   Vymazat
  2. Tzv.verejnepravni TV mu u p..ele je urcite ,podpisovanim petic proti vitezi voleb a proti vlade se odhalil
   V PRAVNIM STATE BY MEL BYT OKAMZITE ODVOLAN .To bychom ale museli ten pravni stat mit.

   Vymazat
 9. V autoru článku kupodivu naivně dřímala falešná náděj o nezávislosti ČT...
  U České televize už minimálně 25 let nezbývalo ani to málo z nezávislosti. Jestli vůbec se někdy dá mluvit o nezávislosti ČT i ve smyslu toho "málo"...
  J.C.

  OdpovědětVymazat
 10. Na té fotce s Hilšerem snad je i ten druhý kandidát na prezidenta? Nevzpomenu si na jméno, je to stejně fuk. Jinak mě pobavilo to krycí jméno pro červené karty Rudé náměstí, fakt vtipné. Dvořák je podrazák a nositel popelníčku z první volby. Přestože to pak napravil neustálým vysíláním toho, jak Zeman tehdy vybral dva schody, ale pořád cítí potřebu se očišťovat. To je jako ten slavný Pokorný z rádia, jak rval Kocábovi mikrofon, když ten třesoucím hlasem kníkal: každý národ má..... Nová pravda: každý národ má novináře, jaké si zaslouží. A je to horší než u vlády, ta se může volbami vyměnit, novináře můžete odstavit jenom kalašnikovem. Jenom cituju Zemana, noné?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi myslíte Pavla Fischera.
   Fischer i Hilšer by byli v 2 kole ještě těžší oříšek než Drahoš, jsou určitě schopnější, lidsky jsou to ale odpad úplně stejný.

   Vymazat
 11. Jen se oficiálně potvrdilo co každý normální člověk ví.

  OdpovědětVymazat
 12. Proč neustále voliči Zemana píšou, že má nějaké chyby.
  Připadáte mi, jako by jste se báli jeho odpůrců.
  Jestli má chyby, tak je prosím vyjmenujte.
  Děkuji předem za odpovědi.
  Sloven

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 8:48 Trefná poznámka.
   Ostatně se domnívám, jak už jsem napsal jinde, že "důvodem jejich váhání nemusí být jen sám Miloš Zeman, ale často spíš něco nevyhnutného ale potřebného mimo něj, co on svým způsobem úspěšně reprezentuje?"

   Vymazat
  2. Každý má chyby.Podobně jako Babiš, využili dotace stovky podnikatelů, ale chybu proměněnou v trestný čin udělal pouze on. Podívejte se na chyby Swarzenberga - ty se naopak prezentují jako jeho plus. Takže, jak si vybrat, aby toho druhý nevyužil?

   Vymazat
  3. Jednou z velkých a chronických Zemanových chyb je, že se obklopuje nevhodnými lidmi (vzpomeňte na provokaci zvanou Bomberský kufřík) a odhazuje lidi, kteří mu pomohli (viz. lidé z minulé volební kampaně). To je myslím chyba základní a jestli na něco dojede, tak je to tohle. Leo

   Vymazat
  4. 9:11 - lžeš

   Vymazat
  5. 9:04

   Milý Vláďo (z Brna), uměl bys vysvětlit, co je
   a) nevyhnutelné a
   b) potřebné a
   c) mimo něj?
   Srdečný dík -

   Vymazat
  6. Žádné chyby v podstatě nemá. Viz článek Jak se vyrábí Zemanův volič.

   http://www.novarepublika.cz/2018/01/jak-se-vyrabi-zemanuv-volic.html

   ... Ale on přece řekl v rádiu kunda“, úplně slyším ty rozhořčené hlasy. No a? Úplně podle Gutha-Jarkovského-Špačka to asi nebude, ale mě to pobavilo. Umí si snad někdo představit profesora Želé, jak říká nahlas kunda? Asi ne, viďte? To chce totiž odvahu a sebevědomí, přátelé...

   ... tím, jak na něm nenechají suchej chlup, ať udělá či řekne cokoliv, tím, jak ho neustále kritizují i za věci, které si zaslouží chválu, tím mě havloidi postupně doslova donutili postavit se na jeho stranu. Protože tam, kde oni viděli burana, já viděl charismatického chlápka z lidu. Kde oni viděli agenta Kremlu, já viděl pragmatického politika. A tam, kde oni viděli sprostého ožralu, já viděl vtipného hříšníka, který mi byl svými slabostmi vlastně sympatický...

   ... Zeman je dobrý prezident. Má svoje chyby, jako každý. Kromě Havla, pochopitelně, ten byl naprosto dokonalej. S radostí teď opět použiju onen slavný výrok Jacka Nicholsona, pronesený na obranu prezidenta Clintona v souvislosti s aférou Lewinská: „Vy byste snad chtěli prezidenta, který nešuká?“ ...

   Vymazat
  7. Buďte od té laskavosti a netykejte diskutujícím. Děkuji Vláďův advokát.
   Spíše nechť vysvětlí to své ''Sorry'',
   není vhodnější naše české ''Pardon''.
   Antonín Kmín

   Vymazat
  8. Ad 10:16
   v onom článku jsem to trochu vysvětlil: "nutný pragmatismus může být někdy až na hranici cynismu a to není zrovna příjemné; proto většina lidí potřebuje opravdu silnou motivaci, aby vůbec začali uvažovat tímto nepohodlným směrem; avšak v této době je takové motivace pro každého už víc než dost a lidé konečně vytahují z písku své hlavy, dosud schovávané před nechutným přívalem dobroserské propagandy; ano, je to nepohodlné; systém po nás chce, abychom se snažili myslet pozitivně, i sami po tom toužíme, přitom ale realita zdaleka vždy pozitivní není; přesto, kdo už je přesycen přívalem lživé kvazi-pravdy a nenávistné kvazi-lásky, kdo chce v nadcházejících volbách pragmaticky volit silnou nezkorumpovanou osobnost, která sice nemluví vždy libozvučně, ale zato se snaží věci pojmenovávat pravdivě a výstižně, nemůže v tomto týdnu volit nikoho jiného, než Miloše Zemana; bez bujarého nadšení."

   Vymazat
  9. 12:26
   "...realita zdaleka vždy pozitivní není..."
   Tož to je ta "potřebná nevyhnutelnost", která postihuje přesycené? To je tedy to dílo, ke kterému teď národ, který třista let trpěl, "bez bujarého nadšení" a "bez zbytečných řečí" napře své síly?

   Vymazat
  10. Milý Slovene!
   Každý máme chyby a přiznat je je lidský a není to vždycky, jak říkával svého času můj otec. To, že lidské přiznání slabostí je odpůrcem zneužito k dehonestaci přiznávajícího se vypovídá více o tom odpůrci. Pokud nemá jiné argumenty neosloví váhající voliče, ale mobilizuje ty neváhající až k nepříčetnosti.
   Volby mohou havloidy vedené havlovy gardy vyřvat a uzurpovat za pomoci majstrmedií ve prospěch akademika, který zaprodá národ, stát i vlastní krev korporátně fašistickým uskupením sorošů, klintonů, bušů a jim podobných, aby mohli nastolit odpornou satanistickou světovládu. Zeman na hradě nás nemůže spasit (zachránit se můžeme pouze sami byť všichni), ale může nám dát velikou šanci (celému lidstvu) se ubránit, tím že o pět let oddálí totální převzetí moci eurohujery a jourosatany. Těch pět let můžeme využít k probuzení bratrů gojímů z metrixové agonie koblih a spolu pak své životy, rodiny, obce a Země ubráníme.
   Zeman za nás - všichni za Zemana.
   Ďuro Trulo

   Vymazat
 13. 8:48
  Odpovím krátce a stručně- každý má nějaké chyby.
  Na rozdíl od havlérky si inteligentní voliči chyby přiznávají.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 14. Vedoucí kolotoče (- VK -) je hodný a slušný člověk, který ve dne v noci bojuje za naši záchranu (a bůhví, zda to vůbec má slušně honorováno), kdežto ředitel ČT Dvořák je bezcharakterní darebák, který za koncesionářské příspěvky lidi oblbuje a slouží monoctem pekelným?

  Doufám, že jsem to pochopil správně?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na poměrně retardovaného (asi redaktor/ka Zpravodajství ČT) jste to pochopil/a celkem správně.

   Vymazat
  2. 9:49

   Děkuji za a prosím o laskavé dovysvětlení toho, co jsem jako retardovaný/á nepochopil/a úplně - děkuji srdečně.
   Žiji totiž ve víře, že demokracie je tu i pro nás blbečky. Mýlím se?

   Vymazat
  3. Demokracie je tu samozřejmě i pro blbečky, pokud existuje. Blbečci by ale rozhodně neměli být redaktory, neboť to demokracii krutě ničí.

   Vymazat
  4. 11:06
   S takovým elitářským postojem nemohu souhlasit!
   Kromě jiného byste tím odstavil i anonymního Vedoucího kolotoče (-VK-) jehož mimořádný přínos pro šíření blbosti je naprosto nepopiratelný.

   Vymazat
  5. Je příznačné pro blbečky, že považují pohoršení nad dosazováním blbečků do v funkcí, kde mohou ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch jediného správného názoru, za elitářské.

   Vymazat
  6. 11:34
   A chcete mi snad tvrdit, že neustálé potírání, diskriminace a zesměšňování blbečků NENÍ elitářství?
   A když je někdo zblbnutelný - je to snad proti demokracii nebo proti přírodě? Chcete už člověku upírat i to nejzákladnější z lidských práv: být a zůstat blbý?!

   Vymazat
  7. Nic vám neupírám, právo "být boží" má každý lidský tvor. Ale "neustálé potírání, diskriminace a zesměšňování blbečků", kteří jsou dosazeni do funkcí, "kde mohou ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch jediného správného názoru", je naopak velmi potřebné, když oni sami nejsou schopni se svých funkcí vzdát, a zůstat tak čestným, nevinným blbečkem.

   Vymazat
  8. 12:20
   Boha do toho netahejte:
   1) je to podvrh
   2) na něj seru

   Blbost není synonymem nevinnosti. Jen tím svým rádoby smířlivým tónem, zakrýváte, že byste nás blbečky i s našimi šéfredaktory chtěl zavřít někam ro rezervace. To je apartheid! Proč by se někdo měl vzdávat funkce? Nebo se stavět do fronty před apatykou? Já Vás pomalu začínám chápat: Vy budete asi nějakek zakuklenej osvícenec a napravovatel světů! Něco jako Györgyi Soros...

   Vymazat
  9. "být boží" je rčení, ale můžete zůstat klidně u blbečka, aniž byste si vyplachovala hubu žumpou, jako ve vašem bodu 2). Blbeček nechápe vůbec nic, proto má tendenci přiřazovat k ostatním osoby, činy a vlastnosti, které jsou mu vlastní. Proto vaše komentáře jsou pro mne toliko, jako bzučení mouchy, kolem mých uší, a ponechám vám prostor k dalším výplachům, již bez odezvy.

   Vymazat
  10. Děte i s tím vaším blbcem do prdele. Já jsem se sem přišel bavit.
   Marie Kurí ze Smolence

   Vymazat
 15. HNUS vlastizrádný se spolčí s cizinou aby škodil vlastní zemi.

  OdpovědětVymazat
 16. Tááák a teď tam vlítne Ruml se spacákem a zajistí demokracii v ČTv.

  OdpovědětVymazat
 17. 10:10
  On se ten havlodebil jeste neuchlastal???

  OdpovědětVymazat
 18. Zatím jedna konkrétní odpověď:
  Obklopuje se špatnými lidmi.
  Toto není chyba. Špatní lidé se vždy přisávají na lidi z kterých kouká prospěch.
  Navíc platí: svého nepřítele měj, co nejblíže.
  Přítel tě může zradit u nepřítele to není možné.
  Sloven

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obklopovat se lidmi méně schopnými a se špatnou minulostí (např. Mynář) , to je velká chyba, ne že ne!!!
   Neocenit a nevážit si přátel, kteří mi pomáhali na cestě nahoru (viz Šlouf a to děvče, co vedlo kampaň před 5 lety), to je také velká chyba a navíc porucha charakteru!

   Zemana budu volit, i přes vědomí, že tyhle chyby má. Ten druhý -BAS z Jablůnkova - je por mne stejně nepřijatelný jako Spící Číro.

   Vymazat
  2. 10:27 10:32

   Nesouhlasím. Horší než přátelé i nepřátele jsou lhostejní, protože jen s jejich mlčenlivým souhlasem se na světě dějí ty největší lumpárny.

   Jinak to, že si Zeman nikdy neuměl vybírat lidi (geniální Ovčáček je tu spíš výjimkou potvrzující pravidlo) bije do očí.

   Vymazat
  3. Ovčáček taky za mě ano.
   Mlynář je pro mě záhada.
   Šouf a to děvče byli zřejmě najati na vrdení kampaně a práce pro ně tím zřejmě skončila.

   Pořád mi tu stále chybí další chyby.
   Sloven

   Vymazat
  4. Ovčáček taky za mě ano.
   Mlynář je pro mě záhada.
   Šlouf a to děvče byli zřejmě najati na vedení kampaně a práce pro ně tím zřejmě skončila.

   Pořád mi tu stále chybí další chyby.
   Sloven

   Vymazat
  5. Podílel se nemalou měrou na znovuobnovení tohoto zdegenerovaného nelidského systému. Jeho vláda nás zatáhla do NATO. Povolila přelety bombardérů NATO k "humanitárnímu" vraždění civilistů v Jugoslávii. Pohrdání dělníky (každý slušný člověk v 7:00 ještě spí). A starými lidmi (100vka důchodce v nemocnici nezabije). Nicneříkající proslov k Ukrajině - "oslavují-li Banderu, pak nemají být na co hrdi". Stačí? T

   Vymazat
 19. A stále tomu Dvořákovi platíte koncesionářské poplatky? Pokud ano, tak nekecejte!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co mám podle vás dělat, když televizi chci a občas se chci i podívat na ČT, například dnes na ME krasobruslení ženy?

   Problém není ve statusu televize, ale v naplňování zákona. protože už všechny instituce jsou znásilněny, ani rada čtv se neodváží zasáhnout byť i při zcela zřejmých proviněních.

   Toto už je rozvrat státu, konec práva a spravedlnosti i konec demokracie.

   Vymazat
 20. Nic se neodhaluje,jsou to pořád jedni a ti samí,ale je potřeba je ukazovat co za šmejdy nám nalezlo do politiky a hrají si na demokraty.Dobrá informace je že stoláři budou mít hodně práce a výrobce nebude stačit vyrábět kvalitní provazy.Pánové ,Pražská elito,Havlojidi,Kroměřižáci/máte tu cvokárnu hned doma/pamatujte že tento národ není blbej jak myslíte.

  OdpovědětVymazat
 21. Tak už nám chybí jen internacionální pomoc, je zase 8!!

  OdpovědětVymazat
 22. toto nám bolo treba ? - tak sa nechať dobehnúť Havlom a spol.?

  OdpovědětVymazat
 23. celá tá zlodejská garnitúra verila, že to čo nakradli je ich a môžu robiť čo chcú - na, každá pesnička má svoj koniec - hudobníci začali hrať na inú nôtu a národ nepočúva staré pesničky - tak ho treba vymeniť a to doslova

  OdpovědětVymazat
 24. Jenom žvásty. Počítač, internet, dřepění na zadku, a žvásty. Všechno si necháme líbit, jako už přes dvacet let. Všechno. Budeme jenom kvákat u internetu. Necháme si líbit i střílení do lidí. Zalezeme k počítači a budeme odkazovat, kde co všechno o tom píše, a nadávat. Dřepět a nadávat. A venku se bude střílet do lidí. Mají nás zajištěné a pojištěné. Z hospod, kde se odjakživa scházeli lidi, a kde se většinou rekrutovaly rebelie, nás mazaně vyhnali, a zaktivizovali k tomu ty posrané blbečky nekuřáky. Voni se ďéééésně bojí o svoje zdraví, když polezou do hospody mezi štamgasty. A máme to - všechno je v prdeli a v hajzlu. Mazaně nás všechny zahnali k počítačům, a mají nás tam, kde nás chtěli mít. V izolaci. Žádné hloučky, žádné debaty naživo. Můžeme už jenom hovno. To o té ČT? Je to kanál plný sraček už dlouho, a ještě jim ty sračky platíte. Ochotně,a rádi.

  OdpovědětVymazat
 25. Chlapi už už mě s tím bombardováním Srbska serete. Ano, Zemanova vláda to povolila, bylo to cca deset dní po jejím nástupu. Samozřejmě bylo to špatně, to se nemělo stát. Ale, na druhou stranu, kdo si z vás vzpomíná na tak zvaný Česko - řecký plán, který zabránil dalšímu bombardování. Kdo si dnes vzpomene, že iniciátorem tohoto plánu byl Miloš Zeman a jeho realizátorem byl Jan Kavan tehdejší ministr zahraničních věcí. Takže vás prosím, když už říkate "a" řekněte i "b". Jinak to jsou jen polopravdy a lži hodné ČT a Rádia Flus.
  Morave

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V kterém roce byl Miloš Zeman předsedou vlády? Nějak si to nemůžu vybavit. Ani to, že jeho vláda povolila nějaký bombardování - ono to záleželo na český vládě, jestli nějaký americký kurvy budou někam házet bomby? A pak ses probudil s pazourou v nočníku?

   Vymazat
  2. Samozřejmě 20:50, je to tak, Zemanova vláda "jen" povolila přelety nad Českem.
   Ale ze strany NATO to vůči nám bylo odporně sehrané, těsně před tím sprostým přepadením Srbska nás najednou konečně přijali do NATO a hned poté česká vláda těžko mohla přelety nepovolit.

   Vymazat
 26. Pivo značky Bernard si už nekoupím.

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.