Reklama

pátek 5. ledna 2018

Dramturgická náhoda nebo záměr?

Stanislava Kučerová
5.1.2018  ČeskéNárodníListy
Na Nový rok bylo zvykem vysílat přenos slavnostního provedení opery B. Smetany „Libuše“ z Národního divadla v Praze. Mimořádná událost, projev národní sounáležitosti a úcty k dílu, zasvěcenému slavnostním okamžikům národa. Respekt i k nejstarším pověstem, které zaznamenal již Kosmas, jako „bájná vyprávění starců“, a které po staletí tradovaly národní, přemyslovský mýtus: Krok a jeho dcery, kněžna Libuše, Přemysl oráč, cesta Přemyslova ze Stadic na Vyšehrad, otka a lýčené střevíce, Libušina věštba budoucnosti národa.


Letos místo prožívání Smetanovy opery, výsostného díla našeho kulturního bohatství, jsme u televize mohli oslavit příchod Nového roku nejen již zavedeným poslechem Straussových valčíků, v provedení Vídeňských filharmoniků, ale i filmovou novinkou, výpravným filmem o Marii Terezii. Ne již Libuše, ale Marie Terezie...! Nesrovnatelné, po všech stránkách. Něco jiného je pověst, něco jiného historická realita. A něco jiného filmové ztvárnění historické reality. Film nám ukázal hlavně rozmařilý život dvora, to, co historik nazval „ zpronevěřilost a cynické opovrhování všemi zásadami mravními ...“ Marie Terezie to jistě na trůně neměla lehké. Jistě by byla vhodným námětem pro psychologicko historickou studii ženy-vladařky v 18. století. Ale nehodí se za patronku českého národa. Vedla válku o dědictví rakouské, první válku slezskou, druhou válku slezskou, třetí válku slezskou (sedmiletou). České království v nich ztratilo Kladsko a téměř celé Slezsko, s výjimkou Opavska a Těšínska. Hladomor, válečné útrapy, ztráty na lidských životech a vysoké robotní povinnosti poddaného lidu (nevolníků) vedly k selským bouřím. (Sedláci u Chlumce r. 1775.) Němčina zavedena u všech úřadů i na obecných školách. Se jménem Marie Terezie je ovšem spojena i řada pozitivních reforem, jak je přinesl osvícenský absolutismus. Ale ty nestačí překrýt všechno to zlé, čím naši předkové v té době procházeli. A nemůže být důvodem, proč by měla císařovna Marie Terezie nahradit kněžnu Libuši! 

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

80 komentářů :

 1. Rézina dvakrát zachránila českou prdel. Resp. dvakrát rozhodla že tu budem my a ne Velkoněmecká resp. Velkofrancouzská říše! Poprvé když dala košem princi Fridrichovi, jak si přál Eugenius de Savoi. A podruhý když jela do Prešpurka mvat mečem na ten kopeček! Bez uherského vojska a chorvatských pandurů by francouzský vojsko z Práglu nevyhnala!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. oprava: navzdory tomu co si Evžen přál, což by znamenalo že by se České země staly Pruskem!

   Smazat
  2. Nezachránila českou, ale svojí prdel. Paní profesorka tohle televicní svinstvo hodnotí naprosto správně. Jsme Česká republika a máme naprostý dostatek osobností, které je třeba připomínat. Při státním svátku připomínat tuto okupantku je prostě nemravné. Jistě má jisté zásluhy, ale především to byla okupantka. Je to snaha odnárodňovat naši minulost. Typický postoj pražské žumpy.

   Smazat
  3. 15:54 Tak jistě - netušila kdo jsou nějací Češi! Navíc spousta českých pánů líbala prdel Khárlikovi Sedmýmu, francouzský to loutce! Jak nám mohla věřit? Ale! Nedla Hradecko fricoj a mohla se na něj vysrat! A - zachoval nám císaře Tedy poddunajskou říš, kde jsme směli existovat, kde Leopold Druhý - její synek už věděl kdo jsou Češi!

   Smazat
  4. Germani se nikdy nespokoji a nesmiri se svobodnym a samostatnym Ceskem..

   Smazat
 2. Pro mě byl ten film poučný v tom, proč v R-U měly Uhry tak významné postavení. Na rozdíl od Čechů. Uhři vlastně zachránili Rakousku existenci. Národ uherský byl silnější než Češi. Ale také si myslím, že vláda Habsburků, nebyla z hlediska rozvoje té říše, optimální. Proto bylo v našem zájmu rozbití R-U. Dnes je to podobné s EU. EU je brzdou rozvoje Evropských národů. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uhři byli kulový silnější, Češi prostě odmítli bojovat za nástupnictví rakušanské.

   Smazat
  2. Je to tak, jen pojem "uherský národ" je směšný:) Není takovýho národa! Šlo o rajch! A ten se vyznačuje tím, že se skládá z poddaných koruny mnoha národů a vyznání! A to druhé bylo klíčové, páč tehdý platilo čí pán toho víra. Tedy kmáni podléhající katolickému pánu byli rovněž katolické víry a protestantskému zase protestantské. Ti druzí se chtěli odtrhnout od Habsburků a tak získat v Uhrách navrch. Katolická uherská šlechta vedená Esterházym se opírala o Habsburky a pokud by Rézi pojala za muže Velkýho Frice, lutherána, Uři by se trhli zcela jistě a vznikla by Velkoněmecká říše s dvousetletým předstihem a nás by čekal osud Lužických Srbů. Jak Hitler řekl - na germanizaci českého prostoru je zapotřebí zhruba dvě stě let. A ty by Němci dostali!

   Smazat
 3. Bili sme součastí sjednocene Europi a pořád sme,přestávka dvou separatistickich samozvanich republik ČSR a ČSSR bila pro sjednocenu Europu jenom krátka pauza.Teď sme se vrátili do normalu a štěpení Europske říše pi jedno staletí bila chyba,viď zato bojoval prúkopnik sjednocene Europi Havel,ať mu je zem lehká ať spočine po pravici svatích jako Pius sdob válki aneb po pravici K.H.Franka mučednika kterého dal vrah Beneš zavraždit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16,21. Nauc se cesky ,vole...

   Smazat
  2. 16:21 Neměla by Vám vrchní sestra sebrat psací náčiní? V.J.Horák

   Smazat
  3. 17:38 To není vůbec od věci! Cílem Karla Velikého a právníků v jeho okolí bylo navázat na tradici západořímské říše v její křesťanské podobě, tedy za Konstantina Velikého, a pokusit se rozšířit toto impérium na celý kontinent. Jeho přáním bylo vytvořit jednotnou Evropu mající jednoho císaře, jednu státní formu, jeden právní systém, jeden systém výběru daní, jednu světskou hierarchii. Zkrátka jeden systém, řád a pořádek. Toto se mělo uskutečnit v naprosté jednotě s římským papežem. Mělo jít tedy i o jednu jedinou církevní strukturu. Světská moc a moc římského papeže se měly navzájem o sebe opírat a společně vytvořit pokud možno věčný řád!

   Z toho pohledu se skutečně zdá, že se předkové Čechů a Moravanů ustavičně mýlili, když protestovali proti nadvládě Východofranského státu formou přijetí křesťanství z Východu. Nebo když utíkali z moci římského císaře Zikmunda (nota bene syna Karla IV., „Otce vlasti“). Případně, když revoltovali proti Ferdinandu Habsburskému a jeho katolicky uspořádané říši ve střední Evropě.

   Češi se tak vlastně ustavičně vzpírali systému, který dominoval v prostoru střední Evropy, a neměli nikdy dost vlastních sil k tomu, aby ten systém sami nahradili jiným. Takže, nakonec byli vždy poraženi, systém je ovládl a samozřejmě potrestal. Odtud patrně dobře míněný posměch dějepisných „opravců“, kteří všechny tyto obrozenci heroizované etapy českých národních dějin „uvádějí na pravou míru“ a říkají tak v podstatě, že Čechům by bylo mnohem lépe, kdyby následovali osudu Lužických Srbů a tiše se rozpustili v německém moři pěstujíce svobodně národní písně, tance a říkadla.

   Smazat
  4. 17:43-můžeš se klidně jít, ty vole volovatá, dnes rozpouštět k milovanýmu fricovi s negrama...a vem si sebou Kchárla von und zu SchláffenDrecka (nach čechiše špráche-SpícíHovno) Bělobrádka a Hermana...

   Smazat
  5. Anonymní5. ledna 2018 17:43
   „.. vytvořit jednotnou Evropu mající jednoho císaře, jednu státní formu, jeden právní systém, jeden systém výběru daní, jednu světskou hierarchii. Zkrátka jeden systém, řád a pořádek.“
   To je pohádka, tak akorát pro Němce. Naši předkové dobře věděli, proč se jim to nelíbí a proč se proti tomu bouří. Nejspíš to bývalo spojeno se ztrátou práv a potlačováním bezprávných.
   Něco podobného dnes vidíme v EU a kdo nemá dutou hlavu, tak se proti tomu bouří. Samozřejmě, že Němci opět ne, neboť jako vždy, měli z potlačování práv ostatních, nějaký užitek. P.K.

   Smazat
  6. 19:07 To je předmluva k článku o "korektorech dějinných mýthů"! Myslíš že bych se s ti tu sepisoval? Na cenzorovaným kom-webu? Když nepoznáš profitext od sepsanýho názoru taksám si volem a jakým! Vidíš snad demente že tam není jediný nespisovný slovíčko natož překlep kterejch dělám hodně, ach jo ... sem sem to hodil proto že ten nahoře řiká napsal cosi podobného této koncepci dějin. Tedy Češi jako věční vzpěčovači historické koncepce sjednocené Evropy pod Abendlandem!

   Smazat
  7. 17:43, velice dobře jste to vystihl, jen bych dodal, že Česi nemají žádné tance ani říkadla, jelikož je převzali od Němců.

   Ad. Marie Terezie. Velice krásný počin, chválím, a doufám, že ND bude v podobném duchu pokračovat. Císařovna byla skutečnou matkou národů střední Evropy a my k ní cítíme oddanost a úctu. Léta strávená v monarchii Habsurku byla lepšími pro toto území než v rámci Svaté Říše.

   Smazat
  8. 16:21
   A kde ty si tak dlocho blil,kdiž ja na tebe tak dlocho ščekal?

   Smazat
 4. V čété není nic náhoda, tam to mají všechno podložené. Mají na to dost času a dost peněz, když dokola pouštějí totalitní zločinné produkty. Jedna propagace komunismu za druhou, ale ušetří a nevypadají jako neumětelé, protože sami nic lepšího nevytvoří. A kupovat kvalitní zahraniční zboží, to jim je zase líto peněz, nalijí to svým protéžé, ti něco splácají a mají vystaráno. A ještě se za to navzájem odměňují cenami.

  OdpovědětSmazat
 5. To nic... pokud se nebrečí nad zásluhami Liny Heydrichové a paní Evy Hitlerové (také se podepsaly se svými muži na osudech našeho Českého Národa a na naší Otčině), tak to ještě jde. A pokud Malý Jeruzalém zůstane Malým Jeruzalémem, tak to tak daleko snad nedojde.

  Ovšem pro Potátu Dientsbiera ovšem nějaká Libuše znamené totéž, co pro nás Ester, královna Babylonská. A v Rakousku vyvolení byli germanofonní ... ono totiž mezi Němci bylo více peněz, než u Čechů a o státních zakázkách rozhodovali německymluvící....

  OdpovědětSmazat
 6. Tady přece nejde o Čechy, ani o Libuši, ani o nějakého hraběte Kinského! Všimli jste si, že minisérie skončila zcela náhle, korunovací Marie Terezie uherskou královnou. To bylo vyvrcholení, to byla klíčová událost, ze které se odvinuly následující děje, tj. záchrana císařství v 18. století díky vojskům z Uherska. Jinotaj je přece v tom, že stejně dnes pomáhají Maďaři zachránit podstatu křesťanské Evropy tentokrát kupodivu opět bojem proti spojenému západu (Bavorsko, Francie a Prusko),který v 18. století smlouva nesmlouva (nepřipomíná vám to náhodou něco? další smlouva se stala cárem papíru!) chtěl zničit Rakousko - Uhersko. No není to nádhera, jak se nám ta historie opakuje i dnes, kdy Orbán bojuje skoro sám proti muslimské invazi (tentokrát ze západu). Kouzlo nechtěného? Náhoda?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak to je! Nás Rézi tím zamáváním šavlí nad tím bratislavským kopečkem zachránila jakožto národ!

   Smazat
  2. Přidám ještě jeden pohled - vlastně dva.
   1 Byl to první a zároveň asi poslední rakousko-uherský film, navíc s nádhernou výpravou, dobrým scénářem a dobrými hereckými výkony.
   2. Byla to učebnice zákulisní politiky, jak ji po staletí prováděly šlechtické, královské a církevní kruhy, přičemž hlavní byl zisk území = více poddaných čili více příjmů. Totéž se děje dnes, jen kruhy jsou jiné - US vojensko-průmyslový komplex, nadnárodní korporace a nejvyšší světové politické špičky spolu s nejvyššími neziskáři. Cíl mají stejný - území se zdroji.
   Poznámka na závěr: chyběl mi tam třetí díl ukončený nástupem spoluvladaře Josefa II. a počátek omezování moci církví...

   Smazat
 7. No, jo, když ale tvůrci se shlédli v základní červené niti příběhu - zhroucení lože s baldachýnem při lačné souloži budoucí císařovny a Lotrinského o svatební noci.
  Závěrečný pohled filmu je od jihu na moravskou Pálavu. Že by se zachtělo?
  Orbán? Není to spíše poučení Maďarů z 2. světové války, podobné, jaké si z ní vzali Finové, neutralita? - Buďme rádi, že je i v EU někdo s rozumem. Kdy asi dojde i do Česka?

  OdpovědětSmazat
 8. Je třeba si zvykat, mládeži. Nějaká Terka bude časem jen odvar. Až my staří co jsme prožili válku pomřem, tak bude na piedestal vyzdvižen sám Adolf Veliký.
  To už tady bude čeština na ústupu, Německoevropská unie (říše) vyhlášena a Euromarka prosazena.

  OdpovědětSmazat
 9. Je třeba poslat tu Bruselskou Marii-Terezii do exilu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kterou "Bruselskou Marii-Terezii" máš na mysli?

   Smazat
 10. Pokud to měla být nějaká sluníčková propaganda pro "evropskou ůnii" tak to teď míří trochu jinam, než si eurohujeři přáli. Kdyby předem věděli, jak dopadnou rakouské volby, možná by tohle dílo ani nezačali natáčet.
  Zrovna teď by nějaké spojenectví s Rakouskem a Uherskem bylo velice užitečné... :-)

  Heřman Vidlák

  PS: 12. května 1743 byla Marie Terezie v Praze korunována.

  OdpovědětSmazat
 11. Ano," minisérie" byla paskvilem, propagující vymyšlenou lidskost těchto feudálů, válkychtivých predátorů. kam až klesne český národ? respektive jeho "vzdělanci"? Vloni byla v Brně / opět to Brno! / symbolicky vítána Marie Terezie v centru města...Chápete to...? Já ano.

  OdpovědětSmazat
 12. Co komu vadí na historii? Čtu, kdyby, kdyby ale jak se říká o těch rybách v zadku? Dobře i já říkám:kdyby se po roce 1918 české a slovenské země neodtrhly od Rakouska a kdyby Německo neposlalo Lenina do Russka a kdyby se Adolf toho plynu nadýchal více a kdyby bankovního lupiče Stalina lámali v v kole, tak v této zemi by bylo žít veselo. Co je dnes za špínu ve společnosti se jen tak nevidí. Nejhorší je, jak ti dnešní OldSerové, Opluštilové, Povolny a spol dokážou hádat až tomu sami věří, přitom v % kdo komu dal hlas při volbách tito znalci všehomoudra maji směšných 7% hlasu lidu. Komu mám věřit 7% menšině, anebo tomu zbytku? Tady někdo blbne ale já to nejsem

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je vidět, že nic nechápeš, trumbero...

   Smazat
  2. Jedinec utváří dobu tak jako ona si své génie šije na míru. To vše o čem píšeš mohla změnit třebas už královna Isabella Kastilská, pokud by trvala na likvidaci všech obřezanců v Grenadě a nedala šanci z nich nikomu uniknouti či zmaranizovat! Ale také by stačilo zastřelit knížete Jusupova (třeba pod záminkou souboje) hned po jeho návratu z Anglie, kde se stal agentem britské rozvědky. Rusko by pak nenaletělo na průhlednou záminku a do války by nevstoupilo, tak jako se nedalo vtáhnout do tzv. balkánských válek 1912/13 díky svatému starci Rasputinovi, který Imperátorovi dobře radil! Kdyby Rusko vyčkalo v neutralitě až do roku 1917, kdy mělo být vojensky zcela připraveno, dějiny by se odvíjely zcela jinak! Pak oni mohli být tou vážkou na vahách dějin a rozhodnout o vzniku Slovanské říše jak ji chtěl skutečný český vlastenec Karel Kramář! - http://suslikova.klanweb.cz/rubriky/ceskoslovensky-politicky-system/kramarova-ustava-slovanske-rise

   Smazat
  3. Kramář a českém vlastenec????
   Jak teda mohl bejt jedna ruka s tím podle tebe zednarem Masarykem???
   Opisování ti jde,myšlení he slovo,který neznás,ať ti to Pauk napíše!!!!

   Smazat
  4. 10:05 Jaký opisování, debile? To je normální odkaz na Slovanskou ústavu! Její autor Kramář byl slavjanofil, TGM byl anglofil a sionista! Tak kdo si šel s kým "naruku" ty kreténe nedoučenej ...

   Smazat
  5. 18:58
   No ty jsi se zase asi ve škole nenaučil pochopit čtené. Naučil jsi se jen papouškovat.

   Smazat
 13. 18:58
  Za to STOPprocentni znalci z uASS mají zaplaceno od Sorose celých 5%,to je teda """veličina"""":-)

  OdpovědětSmazat
 14. Já bych si zas až tak nestěžoval. Byl to po dlouhé době alespoň slušně udělaný film. Nezapomínejte, že bývalý ministr kultury mohl místo toho financovat film o tom, jací byli naši "milí krajané" správní chlapíci a jak nás obětavě chránili před židobolševiky a plutokraty. A jak bestiálně jsme se my jim za to odvděčili. Tak buďme rádi za připomenutí jen toho, co je blízké knížepánu a hraběti Kinskému, pánu dnešního Žďárska.

  OdpovědětSmazat
 15. Boha jeho! Diskuzní hnus v plné akci! Historických filmů byla natočena u nás i ve světě celá hromada. A neznamená to, že postavy tomu kterému národu někdo "vnucuje" Televizní film, a film obecně má diváka pobavit, nikoliv nasrat, a ve srovnání s tím, co televize produkuje na všech kanálech celý rok ( žvatlání, žvanění, propagace, podsouvání názorů, přiblblé seriály, 70 % amerických zabijáckých sraček, i účelové filmy, které jednoznačně jsou tematicky zaměřené proti době socializmu) byl závěr roku alespoň trochu psychicky oddechový, díky starší televizní a filmové světové i naší tvorbě, z dob, kdy ještě lidé včetně herců byli normální. Film Marie Terezie byl udělaný velmi dobře, ano, je to pohled na rozmařilost dvora, ale ta byla všude. Tak to prostě bylo. Film Marie Terezie byl dobře zvládnutý i herecky, a měl od diváků velice příznivou kritiku - proč zase tady je nutné tohle špinění? Tak holt to nebylo o Libuši! Konec konců, ono to o té Libuši je taky dost vyfabulované. Není to historicky věrohodné, a taky se nikdo zatím nikdy nezmínil, že aby mohl rod Přemyslovců vzkvétat, bylo nutno do posledního mimninka vyhubit rod Slavníkovců, což se také v Čechách stalo. Mně spíše trochu vadilo, že televize neuvedla historickou klasiku noblesního devatenáctého století, to už je téměř novověk - my přece máme natočené povídky Malostranské, nebo Jiráskův Zahořanský hon, historické filmy o Boženě Němcové, a další a další opravdové televizní skvosty na dívání, ale to už je myslím účel, protože propaganda nechce, aby divák mohl srovnávat společnost tehdejší se společností současnou, tedy tehdejší vkusnou a noblesní - s dnešní hnusnou, zkaženou, vulgární, oplzlou, lidi potetovanci, odrbanci, narkomani.
  Nechápu vůbec, proč a na co tady diskuzní smečka zas nadává, film o Marii Terezii byl udělaný velmi dobře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymnímu z 5. ledna 2018 19:09
   Absolutní souhlas s Vašim citátem!!??

   "Boha jeho! Diskuzní hnus v plné akci! Historických filmů byla natočena u nás i ve světě celá hromada. A neznamená to, že postavy tomu kterému národu někdo "vnucuje" Televizní film, a film obecně má diváka pobavit, nikoliv nasrat, ".
   Až na malou manipulaci. Každý film i chbotničky z 5. patra má pochopitelně až v první řadě diváka pobavit, protože jinak mu nevěnuje žádnou pozornost natož vstupné. Ale už v poslední řadě má každý film diváka indoktrinovat (naladit na dané sociální téma) a vnitřně se vymezit-zaujmout postoj, jak zpívá Karel Kryl v proslulé DEMOKRATUŘE. No ještě že až v poslední řadě, jinak by si toho mohli diviaci i všimnout a začít chrochtat jinou znělku, třeba nějakou vlasteneckou hymnu či sociální revoltu.
   Pro ty méně chápavé: Literatura, divadlo chcinema a TV včetně tisku jsou skryté nástroje mocných, otupující vnímání nemocných až se stanou bezmocnými. A o to de votroci.

   21.12.2112 Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

   Smazat
 16. No,oproti Bathohy se na to chvíli koukat dalo....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Úžasné dobové interiéry, drahé dobové kostými - prostě hadrárna pro snoby. Jinak červená knihovna o trucovité mladé dámě, která se pubertálně vzpírá a prohraje přitom Slezsko a Kladsko (velké kusy Zemí koruny české). Příběh na h...no, psala to česká scénáristka, točil režisér z Holéhoúdu. Hlavní představitelka moc hrát neuměla, což se ukázalo hlavně vedle českých a slovenských herců. Gróf Esterházy - maďarská sexmachine. Prostě pobavení nižší úrovně, ukázka úpadku evropské kinematografie, o té čeké darmo mluvit.

   Může mi někdo vysvětlit, proč za toho hrozného bolševika, který každého týral na uranu, vznikla "Nová filmová vlna" s bezva filmy, na které se dá dívat ještě teď. A proč se to neopakovalo po "osvobození" z toho rudého jha?

   Smazat
  2. Odpověď je jednoduchá.....NEJSOU UMĚLCI,JEN PAUMĚLCI!

   Smazat
  3. Jak tak sleduji diskusi, tak se přispěvatelé poněkud odpoutali od jádra problému. Proč nezazněla první den v roce, který přinese 100 let samostatné existence českého národa Smetanova Libuše, či Má vlast či cokoliv z klenotnice českého umění?
   Marie Terezie si pro své mocenské záměry vybírala naše české synky, které za její mocnářství krváceli pod vedením dementních urozených vojevůdců, jichž měla císařská vojska přehršel.
   Takže nechte na hlavě. A.Š.

   Smazat
  4. 21:07
   Naprostý souhlas. Příště by mohla při slavnostní akci zaznít hymna Zachovej nám hospodine.

   Smazat
 17. Po zkušenostech s filmem o Sisi, který byl mimochodem tak blbý, že dokonce R.Schneiderová odmítala v jeho pokračování hrát,se nedívám ani na Terezii a mám klid. Myslím, ža takovéto filmy mají především pobavit, nedrží se až tak striktně historických faktů a neměly by vést až tak moc k hlubokomyslným úvahám. To by byly zřejmě k nekoukání. S chutí se podívám až Hřebejk natočí noblesní životopisný film o Schwarzenbergovi...M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Film o Sisi byl velice výpravný, kostýmově dokonalý, s vynikajícím hereckým obsazením, divácky značně přitažlivý, a ten trapácký blábol o tom, že R.Schneiderová odmítala pokračování, jste si vycucal z prstu. Ovšem záleží na divácích - ti, kteří s oblibou sledují americké bezduché krváky, kteří slastně vzdychají nad postelovými hekačkami, a vůbec - jsou jednoduší, asi jako větev stromu, by něco jako je Sisi vůbec neměli vyhledávat, samozřejmě ani Marii Terezii, a žádné historické filmy, v nichž se nezabíjí, neznásilňují ženy, ( což někteří fajnšmekři mají obzvlášť rádi) a nejsou tam žádná bezduchá zvěrstva. Divák ocení výpravu, historické fakta i když upravená pro účely zábavy, výpravu, kostýmy apod. - ale to vám určitě píšu zbytečně.Ano, filmy mají pobavit - ale každého baví něco jiného. Odsuzovat film, který bodoval, boduje a bude bodovat u drtivé většiny diváků, zatímco stovky dalších můžete na DVD přehrabávat vidlemi a ani za deset káčé to nikdo nechce ( zrovna třeba ty americké krváky) může jen hloupý, zlý a egoistický týpek.

   Smazat
  2. Nic není z prstu vycucáno. Vynikající herecké obsazení? Vždy´t i ta Romi byla tehdá zcela neznámá...

   Smazat
  3. 22:50
   Ale ano, vše u historických filmů a to zvláště u amerických je naprosto znehodnoceno scenáristou tohoto filmu. Tito kreténi absoulutně ignorují historické skutečnosti z naprosto neznámých příčin překrucují a zkreslují známé skutečnosti a překládají nám naprostý paskvil. A protože každý další idiot
   který se chce zviditelnit neumí nic jiného než překopírovat již uvedené a dle svého "vkusu" toto pozmněmit zhlédneme v krátké době několik Kleopater, Cesarů, Spartaků, a podobných výtvorů. Nejvíce se tito nedoukové vyřádí na románech které již nechrání autorské právo. Po určité době se ten kdo četl originál zhrozí že z padoucha se stal hrdina a z hrdiny padouch. To je ta moderní kinematografie. Drahá, kýčovitá, ubohá!

   Smazat
 18. Ta Marie ta zlá panovnice měla potomka Josefa II, který zrušil robotu a jiné, nastudujte. Tak bych řekl, že to nebyla tak špatná volba. Tu robotu tady částečně zavedli komunisti ale to je už jiná historie

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V době Marie Terezie a jejího syna Josefa II došlo k největšímu nástupu germanizace Čech a Moravy. T.T. nám prohrála Kladsko a skoro celé Slezsko!!!

   Smazat
  2. 19:26
   Marie Terezie byla katolicka a církev podporovala jak mohla.... Josef II je bral ty cernoprdelnicky kriply u držky a dělal to dobře!
   Jen škoda,že žil tak krátkou dobu:-/

   Smazat
  3. Ano 19.26, a taky zrekvíroval majetek klášterů a značně omezil moc fláterníků. Komunisti nezavedli "robotu" ale podle hesla "bez práce nejsou koláče" zajistili možnost pracovat všem lidem. Aby se nikdo nemohl vymlouvat, že musí zemřít hlady v kanále. Zajistili proto možnost bydlení a nástupu do práce i muklům, retardovaným jednincům, cikánům, hnědým, černým - všem. Robotu zde zavedli plně až demokrati, kteří tvrdili, že hybnou silou každé společnosti je nezaměstnanost. Proto vypukla genocida všech pracujících a pracovitých lidí - kdo nebyl ve straně a zajištěn stranickými rodiči či známými, měl smůlu - letěl na dlažbu. Zavedla se výroba a úklid bezdomovců, kterým se vždy podařilo přežít zimu. Samotné slovo "práce" je tak zesměšněné, a mzdovým ohodnocením "za byt a stravu" postavené na roveň otroctví. Tudíž například "hrdí cikáni" pracovat nikdy nebudou, navíc demokrati umějí donutit ty, kteří dělají nějakou tu směšnou "práci" živit ty, kteří pracovat nechtějí a nebudou. Na jakém principu dnes ještě vzniká a probíhá bezdomovectví, mě uniklo, ale kdo dokáže napsat, že "robotu" zde zavedli komunisti, je duševní mrzáček.

   Smazat
  4. 19:26 Josef II zestátnil církevní majetek a dal ho církvím jen k užívání. Zrušit jeho rozhodnutí se podařilo až modrým strakám s knížepartají. Tomu se říká cesta "vpřed", k pravdě a lásce. Kdyby byli u moci ještě chvíli, tak by nejspíš znovu zavedli i tu robotu. Jak k tomu přijdou restituenti šlechtického a církevního majetku, když jim na něm nikdo zadarmo nepracuje?

   Smazat
  5. 19:43 naprostý souhlas. A i když formálně svobodný dělník, tak naprosto závislý a nesvobodný otrok v montovně robotuje v bezduché, monotónní a bezobsažné činnosti dennodenně za žebráckou mzdu. Prostě svoboda jak vyšitá. T

   Smazat
 19. Na Novy rok se vysilala Prodana nevesta .Libuse 28 řijna.Dnes je Smetana v ČT asi na černé listiné -nebo v trezoru .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dnes se spíše preferuje Dvořák, byl v Americe a napsal Novosvětskou. Divím se že se nevysílala alespoň ta!

   Smazat
  2. Samozřejmě Bagoune že váš vejžblecht je nenávistný, blbý blábol. Pro Smetanovy fajnšmekry jsou zde DVD - můžete čumět na Libuši nebo na Prodanou každý den, to samé je blbý blábol o Dvořákovi 19.36. Že byl v Americe a bla bla ... to už je přes čáru výhrad proti USA, když výhrady kvůli jejich válečné agresivitě vám nikdo nebere, ale montovat do toho zase úplně všechno .. inu, diskuzní zmrzačenost ... co s tím? Spousta světových a našich oper se v divadle neprodukuje, protože nejsou na to umělci, a aby někdo zazpíval operu, už musí být pan zpěvák a paní zpěvačka - a ty nemáme. Ani schopné režiséry, kteří by byli schopni to nastudovat, a už vůbec ne kulisy. Ale to není úmysl. Produkce dnešních anglosaských (většinou) stupidit v překladu nepotřebuje kulisy, scénu, výpravu, a nedá práci, přičemž peníze jsou v nezměněné výši, a o tom to je. Brát a neodvádět za to nic. Žádná snaha, žádná námaha - to je dnešní přístup současné společnosti. Kdybyste měl přede dveřmi na rohožce psí hovno - sebral byste ho, a tečka, nebo byste se sháněl po tom, kdo to má uklízet, kdo je za to placen, a stěžoval byste si od čerta k ďáblu, ale hovno byste překračoval? No vidíte - a to je taky přístup. Procházíme obdobím velikých změn.

   Smazat
  3. 19:52 - co se rozčiluješ. Asi velíš nějaké falanze prodejných knechtů přímo na Krkavčích Horách, že?! Obhajuješ neobhajitelné. Procházíme obdobím velkých změn už 29 let a stále tu není "nová vlna" ani nic hodnotného. V televizi zjevně vládnout nedoukové, kteří pošlou nedokončené, nedotažené scénáře do výroby. Nikdo nenese odpovědnost, vše klouže po po vrchu, nikdo za nic nebojuje (vyjíma peněz).

   Smazat
  4. Tak za prvé se nerozčiluju -proč? A že bych někomu "velel" dokonce nějaké "falanze na Kavčích Horách"...?? Bože - ty to vidíš! Inu -diskuze! Co jiného než diskuze. Co na nich lze očekávat za skvosty? Já že něco obhajuju? A co asi tak?

   Smazat
 20. 19:43 co to meleš! Dobře si pamatuji, co bylo za dob totáče za 3 Áčka. Měl jsem peníze a tudíž nebyl příživník ale paragraf se našel. Ty duševní mrzáku pochop, že jsou i jedinci, který raději chcípnou hlady než, aby v sovchoze

  brali Stachanovce za svýho fotra.Ty neoduševnělá nádhero raději nic nepiš a jdi do háku pro svého páníčka a je jedno, jestli je to kapitalista, anebo komunista. Já vím, ty nemáš vlastní názor

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zato ty ses poved 20.09 Jsi jeden velikej Názor - ovšem na hovno. A jak to souvisí s Marií Terezií? Už jsi zase někde jinde - ne? Zkrátka diskutér -diskuzní borec. Žvanit a žvanit, žvatlat sračky. K článku mají prd, na to nemají dost intelektu, tak žvatlají kraviny. A dost! Jdu sledovat film "Vesničko má středisková" s Marianem Labudou, PAN HEREC, který dnes zemřel - ale o tom asi nemáte ani šajn - co? Diskuzní závisláci!

   Smazat
  2. 20.09 Že raději chcípnou hlady, než by PRACOVALI (jistě práce špiní a unavuje, jistí také lidé, vadí-li jim v práci alkohol, udělají to po HAVLOVSKU = PŘESTANOU PRACOVAT)? TOMU ANI SÁM NEMŮŽETE VĚŘIT! Budou švindlovatg, podvádět, krást, loupit, vyžírat kdejaké sociální dávky, simulovat nemoci na invaliďáky... ALE NIKDY NECHCÍPNOU HLADY NEBO NA ABSŤÁK! NA TO SE MAJÍ, ČERTI ŠPINAVÍ LÍNÍ, MOC RÁDI...

   Smazat
  3. 20:57 Na takových pijavicích, jako je 20:09, stojí dnešní režim. Dříve vexláci, dnes vážení podnikatelé, které pro své zlodějny konečně získali neomezenou svobodu. To je ten jejich "vlastní názor".

   Smazat
  4. Konečně trochu rozumnější diskuze k článku paní profesorky. Vždyť tam v podstatě nešlo o nic jiného, že na konci roku by bylo jistě vhodnější dát něco trochu českého. S tím plně souhlasím. Pokud se týká filmu samého, beru jej jako okénko do minulosti. Ovšem dělat si názor o minulosti na základě filmů je značně pofidérní. Ona je produkce filmů vždy ovlivněna snahou a nutností o to, udělat zisk z čehož vyplývá, že takové filmy mají pasáže rázu červené knihovny. V tom vyniká v prvé řadě film o Sissy, mírněji pak ten o Terezii. Mimo jiné Maryškův film je také většinou hodnocen jako kýč první třídy. Ale koukat se na to dá s tím vědomím, že je to mnohdy limonáda. Pokud to někdo chce vzít jako poučení o historii, tak mohu jen doporučit doplnit si to skutečně historickou literaturou. Já jsem si vzal na Sissi knížku Brigid Hamannové Elisabeth a životopis Franze Josefa od manželů Vocilkových. Tím se dá ten limonádový filmový úvod dobře korigovat a doplnit. Od B.Hamannové je pak mimo jiné výborná knížka Hitlerova mladá léta ve Vídni. To nikoli kvůli Adolfovi, ale je to pěkný obraz Vídeňského života na přelomu století, včetně zajímavých osobností té doby. Problém povrchních pověstí, ať filmových, nebo románových, je obvyklý. Např. pověstný sir Drake, je často označován za vítěze v bitvě s Armadou. Skutečnost je ale velice jiná, mnohem méně tak sladká, než jeho výrok: Nejprve dohrajeme partii kriketu a pak porazíme Španěly. Ale k tomu je opět nutno se začíst do skutečně historických knížek a ne do sladkých románů. Paní profesorce děkuji. On mne také moc výběr na Silvestra a Nový rok nepotěšil, některé stanice měly dokonce v programu americké krváky. Václav.

   Smazat
 21. Ať se nám to líbí nebo ne, Marie Terezie byla a navždy bude součástí naší historie. Kdyby naši "udatní" předci lépe bojovali, nemuseli jsme se stát součástí říše Habsburků. Na rozdíl od autorky nejsem úzkoprsý. Ač ČT sleduji málo a stále méně, na tento film jsem se se zájmem podíval. Po slibném začátku nastalo ale zklamání. Tak že spíš než téma mi vadila forma. Tato osobnost by si zasloužila mnohem větší prostor a spíš, než nástup by mne víc zajímala samotná vláda. Škoda. Velké téma, kterých právě ČT nemá zrovna na rozdávání, a taková láce.

  OdpovědětSmazat
 22. Obdivuji tu sveřepost lidí, kteří se dokážou dokoukat až do konců takovýchto limonádových (velko)filmů.
  Které se skutečnými historickými postavami a souvislostmi mají snad společné jen jméno postav, jež "ztvárňují". (Již i Formanův Amadeus trochu napověděl o tomto "neotřelém" stylu ztvárnění historických postav ...)
  Byla to asi spíš jalová "růžovka" nazvaná Marie-Terezie. Dobrá leda tak pro debilizaci lidu obecného, předhazování zkarikovaného obrazu dobových osobností k budování falešného historického idolu.
  Vřele souhlasím s paní prof. Kučerovou. Habsburgové a jim podobní (Ditrichsteinové, Lichtensteinové, Schwarzenbergové ...) ostatně ani nejsou a neměli by být našimi modlami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepovažuji šlechtu za svou modlu, ale stále víc, v tváří tvář rozkladu systému zvaného demokracie, se mi vnucuje myšlenka osvíceného monarchy.
   Když už nic jiného, tak v případě "neosvícení" by nám to zjednodušilo hledání viníka.

   Smazat
  2. 50.04 Reflektory vám dnes osvítí kdejakého lumpa nebo šaška...

   Smazat
  3. Re (20:54):
   Pane Vladimíre!, osobně bych přece jen upřednostnil autentickou demokracii vedenou LIDMI (nikoliv sociálně dobře přizpůsobenými psychopaty typu kalouska a pod. či šlechtou). Lidmi, kteří jsou k vedení a řízení svého úseku všestranně připraveni (postupnou profesní kariérou). Lidmi morálně integrovanými a (trestně-právně) odpovědnými za své konání. A kdykoliv odvolatelnými (bez poprav), pokud by snad i selhali ... A také i řádně ohodnocenými, a to jak finančně, tak i společenskou úctou a uznáním.
   I mezi autory příspěvků na tomto webu bych o několika věděl ...

   Smazat
  4. Pane Opluštile, jsem si vědom, že každá forma vlády má svá rizika, ale řekněte mi, jak donutit vládce, aby se ke své zemi choval, jako opravdu ke své. Jediná možnost, která mne napadla, že jí bude chtít předat svému synovi.
   Čest vyjímkám, i když mne zrovna žádná nenapadá, ale po sametu jsme ještě neměli to štěstí na osvícené vůdce. Netvrdím, že to byli všichni hlupáci, ale ten upřímný zájem tuto zemi postrčit kupředu, abych jí mohl předat svému nástupci v lepším stavu, než jsem jí převzal, ten byl vidět pouze jednou. Jinak platilo heslo, Po mě potopa.

   Smazat
  5. Pane Opluštile, to jako myslíte, že ta současná politická šlechta není řádně ohodnocená? Já myslím, že se sama ohodnocuje tak, že už snad nejsou lidé, jakými neuvěřitelnými schopnostmi a pílí oplývají. Těch funkcí, co zastanou, kdejaké rady a předsednictva a musí tuto činnost (vyhýbám se pojmu "práce") vykonávat snad 100 hodin denně nebo i více. A společenskou úctu si rovněž sami dekorují při rautech a vyznamenáváním se. Stačí se jen rozhlédnout, co po těchto lidech ve společnosti zůstane jako jejich epitaf. T

   Smazat
  6. Re (11:23):
   Dnešní "šlechta", která se snad i má za elitu, není ohodnocena, ona si přece své odměny sama uzurpuje! Silou své politické moci. Ani vy ani já, a ani nikdo z nás - lidu obecného - by jí za její práci nedal to, co si sama přisvojuje.
   A k dovršení všeho toho neštěstí!, oni - jsouce již jednou zvoleni - jsou do další volby neodvolatelní.
   Ledaže by spáchali trestní čin ...
   A na to si i ti největší gauneři z nich dávají sakra pozor!
   Zejména ti z nich, co je dr. Koukolík zve "nadmíru dobře sociálně přizpůsobenými psychopaty" = "ofenzivními deprivanty".
   Vyjmenovávat je není ani nutno ...
   Vidím v tom (vele)jemný rozdíl.

   Smazat
 23. xxx Dle mne mnoho povyku pro nic. TV film hodnotím kladně, je to součást naší historie (stejně jako legendární Libuše) a je tudíž dobré si ji takto filmově připomenout. Mimochodem, na slovenské TV to běželo ještě ve starém roce. M-T byla schopnou panovnicí, českou královnou, reformátorkou atd. Zavedla u nás a asi jako první v Evropě plánovité lesní hospodářství, má zásluhy na rozvoji sadovnictví, školství, budování cest atd. Škoda hlavně, že nedokázala území České koruny udržet, ty uzemní ztráty byly velké. Ovšem je třeba si uvědomit, že její protivník Bedřich II. byl protivník velmi silný a agresivní. Česká koruna přišla o Slezsko atd., naštěstí se M-T nakonec podařilo uhájit a osvobodit centrální Čechy před Prusy a Francouzi (tím se film ale nezabýval). R-U hodnotím v té době pozitivně, pro rozdrobenou Střední Evropu tehdy znamenalo sjednocení a ochranu jak před expanzivními Osmany tak před militantními Prusy. A zajímavé je také si zjistit, kdo byl v té době pátou kolonou Prusů na území R-U včetně českých zemí. Kdo byl "kavárnou své doby"./// A film hodnotím kladně i jako zajímavý kulturní počin středoevropské spolupráce (Rakušané, Slováci, Maďaři, Češi atd.). Je dobře, že se naše kultury v něčem vzájemně prolínají a že o sobě něco víme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní6. ledna 2018 0:31
   „Dle mne mnoho povyku pro nic. TV film hodnotím kladně, je to součást naší historie“
   Film byl hezké podívání, neměl by být považován za učebnici dějepisu. ˇPohled na život vládnoucí vrstvy nic nevypovídá o životě v zemi. A o tom ten film nebyl, to už by nebylo hezké podívání.
   Vzal jsem si z toho informaci, že střední Evropa měla společnou historii, společné problémy a ty musíme řešit společně. Nelze je řešit marginalizací menších národů, jako to dělalo R-U.
   Pro ty menší národy to je poučením, že vlastní zájmy, si musí vůči těm větším prosazovat, hledat spojence a nenechat se marginalizovat. Jinak budou potlačeny, zlikvidovány. Naštěstí středoevropští Slované mají dost vůle k vlastní existenci a nenechali se pomaďarštit, ani poněmčit, těmito silnějšími národy. Z tohoto hlediska, je hodna úcty, vůle Lužických Srbů, držet si svoji identitu v germánském moři. Ty bychom měli podpořit, to je první linie v boji o slovanskou identitu. P.K.

   Smazat
  2. xxx: 10:00
   Souhlasím. Od filmu se nedá očekávat, že bude (věrnou) učebnicí historie. Má pobavit, zaujmout atd. Přesto, v současné době, kdy se mládež o dějepis moc nezajímá, tento film přece jen určitou dějepisnou/výchovnou hodnotu měl - už jen sledovanost (2 mil.!) je obdivuhodná. Mně se na něm z historického pohledu líbilo připomenutí evropské diplomacie (složité aliance), s tím související sňatkové politiky, a tím i tehdejší postavení ženy (v tomto případě císařské dcery). A je v tom příběhu též ilustrativní, jak se po smrti silného panovníka (Karla VI). okamžitě vrhli na "slabou" nástupkyni v boji o dědictví, Prusové,Sasové, Italové, Francouzi ("I bratři Bavoři nás zradili", jak říká M-T). A tyhle aspekty film předvedl dobře a obrazně (jinak by bylo k pochopení takových reálií třeba načíst mnoho knih).

   Smazat
  3. Anonymní6. ledna 2018 11:52
   Souhlasím s Vámi, myslím, že to vidíme podobně.
   Doufám, že to bude poučením i pro značku, jako vladimír hricák a jemu podobní s jejich halucinacemi, jak osvícený panovník pečuje o zemi, kterou předá svým potomkům. Když je třeba, nebo je to výhodné, tak klidně vymění Lotrinsko za Toskánsko, i se „zbožím“. P.K.

   Smazat
 24. Musím nato říct,proč nás ve škole neučili dejiny České a učili nás o dejinách Habsburské monarchie a že Masarik bil odštěpenec a separatista i s Edwordem Benešem a ČSR sme bili separatisti odštepení od sjednocení Europi.Za dejiny co nás učili ve škole nemúžu a gramatiku Búh ví jak nás neučili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. cizinče, agente cizí mocnosti, tak tedy gramatiku nás učili ze všeho nejlépe, cintáte si na bryndák !

   Smazat
 25. Mne to spíše vedlo k zamyšlení jak se historie opakuje, jak opět řešíme důležitou křižovatku směrování národů střední Evropy. Opět jako za Marie Terezie politikové z Německa, schovaní za komisy EU, usilují o ovládnutí celé Evropy a k dosažení svého cíle se neštítí použít jakékoliv prostředky a to i za cenu zničení svého národa. Opět jako v minulosti jsou to především Maďaři, kteří prostřednictvím premiéra Orbána tvrdě oponují německé zvůli a nebojí se vládnoucím elitám EU postavit. Jejich neměnný a tvrdý postoj vůči organizované migraci ,kulturně odlišného etnika, je nadějí a příkladem pro ostatní národy východní Evropy. Ve filmu Marie Terezie spíše vidím jakési poselství, že se nelze vzdávat ani v situacích, kdy už to vypadá naprosto beznadějně. Jde jen o správné rozhodnutí v pravý čas a já pevně věřím, že takové správné rozhodnutí uděláme i my v ČR. Neberme to jako urážku, ale spíše jako návod, jak z té současné "šlamastiky" ven. Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, to není zanedbatelný počet obyvatel EU, je nás dost na to, aby nás bylo vidět i slyšet. Je jen na našich politicích,zda se nestaneme kudlou v zádech V4.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.