Reklama

pondělí 29. ledna 2018

Dva zázraky do tří dnů a horkovzdušný balón jménem Drahoš


Václav Umlauf 
29.1.2018 E-republikla

Proč chtěla pražská katolická kavárna zařídit hned dva zázraky do tří dnů? V prvním kole připravila Drahošovo neposkvrněné politické početí. Ve druhém kole už šla přímo na Drahošovo nanebevstoupení.


Odvolili jsme v Praze 2 ve druhém kole Zemana, což byl na zdejší poměry heroický výkon. A zcela vyčerpaní házením lístků do urny jsme zapadli do jedné asijské restaurace. Před třemi lety byla tato putyka laciná a asijsky dobrá; pak byla jen dobrá a drahá; dnes si tam dávám smažák s hranolky, jako v každé jiné podezřelé české hospodě. Asijci perfektně pochopili, o čem je česká ekonomika, a tím i politika. A pochopitelně jsme se bavili o volbách s vědomím, že to Zeman už vyhrál. Proti mne u stolu seděla blondýna v hezkých letech, která měla nepokrytě ráda chytré a inteligentní kněze, neb o nich s chutí mluvila. A tato přívětivá blondýna vysvětlovala na názorných příkladech, že hysterie v pražských katolických kruzích pro Fischera a pak pro Drahoše dosáhla eschatologického 1/ maxima.

To mne zaujalo, protože při bližším dotazu připustila, že není pravá blondýna, pouze se za ni chemicky vydává. Na šarmu jí to ale nic neubralo, což připomíná českou politiku a pseudo-levicového Zemana. Začněme racionálně. Levice neměla v prezidentských volbách žádného kandidáta. Takže katolíci kolaborující už jednu generaci s prodejnou a zkorumpovanou pravicí a s českými tuneláři mohli být naprosto klidní. Zeman jako Drahoš, pravicově je to prašť jako uhoď. Pravice vyhrála ve druhém kole kontumačně. Pro křesťany všeho pravicového druhu a speciálně pro katolíky stačilo vyslat klasický pravicově-agitkový pokyn, že mají být moudří, rozumní atd. jako posledních dvacet let a že mají jít k volbám. Ne tak pokřtěná pražská kavárna, která spustila v Praze protizemanovskou a prodrahošovskou kampaň hodnou husitských iluminátů za pravdu a lásku.

Patřím nedopatřením vzdělání, diplomů a živobytí také ke skupině akademiků, ale smýšlením jsem klasický vesničan. To je zásadní důvod, proč mne rojčení pražských pravicových husitů pro jedno procento nechává chladným. Ale jako politický filosof se musím ptát. Proč chtěla pražská katolická kavárna zařídit hned dva zázraky do tří dnů? V prvním kole připravila Drahošovo neposkvrněné politické početí. Ve druhém kole už šla přímo na Drahošovo nanebevstoupení, což byl přímo božský výkon. Politicky neposkvrněný Drahoš dodnes ovládá mainstreamová média. Ufon by po přistání do Česka jistě konstatoval, že volby vyhrál Drahoš, nikoliv Zeman. Nanebevstoupení Drahoše na Hrad zmařil zejména moravský katolický venkov, protože je chudý a zcela přízemní, jak konstatovali samotní pravdoláskaři. Proto zásadně a radikálně odmítá věřit na pitomosti bohaté a ideologicky zblblé pražské kavárny.

Už před třemi lety jsem pozoroval na vlastní uši a oči vývoj jedné skupiny aktivních sorošovců a jiných pravicových osvícenců, kteří pak připravovali tzv. Kroměřížskou výzvu a kandidaturu Drahoše. K tomu viz článek Spanilé jízdy Pražské kavárny po zemích českých, ba i moravských. Cituji z tohoto článku jeho podstatnou část, která je důležitá pro dnešek.
Od této party jsem se odloučil v momentu, když jsem pochopil, že pro regiony ve skutečnosti nechtějí udělat vůbec nic. Původní projekt občanských aktivistů, s nímž jsem ideově souhlasil, byl ten, že vznikne koordinační centrum aktivistů o dvou pólech, tedy pražským a regionálním. To zcela padlo, protože spanilé jízdy kavárny po temném českém a moravském venkově mají mobilizovat veřejnost pro zářné ideje přicházející z města, jehož neoliberální sláva se už nyní dotýká hvězd. Jsem racionální člověk a mytologii čtu až v noci, když nemůžu usnout. A nejraději mám knihy o upírech a vlkodlacích, pochopitelně těch, kteří skrze svou vrozenou či získanou vlkodlačí a upíří dobrotu zvítězí nad zlem. Vzdělán současnou mytologií proto mohu lépe porozumět aktivní pražské kavárně a pasivní české levici.

A nyní k té mytologii. Pražští katolíci a další ilumináti neúspěšně zařizovali Drahošovo všeobecné (čili katolické) neposkvrněné početí skrze Kroměřížskou výzvu. Viz náš článek Perestrojkové médium a komunistická mlátička. Blaničtí rytíři pro jedno procento pak najeli na velkou mediální akci Drahošova nanebevstoupení na Hrad, kterou ve druhém kole prezidentských voleb zmařil zejména katolický moravský venkov. Výsledky z krajů mluví jasně. Drahoše volila některá velká města a z krajů jen Hradec, Liberec, Praha a Středočeský kraj. To jsou typické pravicové kraje nebo místa, kde se lidem daří tak dobře, že mohou věřit ideologickým pohádkám pro dospělé. Chudí lidé už musí přemýšlet a na mytologii pražské kavárny dávno nevěří. Normální lidi musí brzo ráno vstávat a pak jít celý den šuftit do německé montovny za minimální mzdu. Tandem “Zeman-Babiš” vůbec není moje krevní skupina, protože nemám rád našlápnutou českou cestu ke korporátnímu fašismu. Ale lidé správně pochopili, že je zásadní rozdíl mezi pomalou smrtí na Babišův způsob a rychlou ekonomickou smrtí na způsob pražské kavárny spojené s proatlantickými blanickými rytíři. I já se chci dožít důchodu, což je v pokračujícím neoliberalismu stále méně pravděpodobné. Mimochodem, podívejte se na volební výsledky Zemana na Ostravsku, které vytuneloval americký občan jménem Bakala, předtím brněnský dámský kadeřník.

Dva zázraky do tří dnů se nekonaly a historická zrada českých intelektuálů dostala další dějství. Proč vlastně české elity tak snadno zrazují normální lidi? Proč nejsou inteligentně levicoví nebo pravicoví, jako jejich sousedi v normálních demokratických zemích? Proč trvale a notoricky skáčou na špek jednomu procentu? Obecný moravský a český lid pak musí tyto ideologické ilumináty na poslední chvíli zastavit na cestě jejich mytologického rojčení a politické ignorance. A proč ti patentovaní liberální demokrati a evropští humanisté mají v ústech jen zběsilou zášť? Noblesní komentář Evy Hájkové v jinak problematickém “levicovém” webu Deník Referendum si hezky všiml základní vlastnosti mytopoetických pravdoláskařů, kteří sprostě tupili Zemana a jeho voliče (Jsou Češi ubozí a nízcí?). Zde je jádro pudla. Zrada českých a moravských politických elit v této generaci dostala tragikomický a téměř kolosální charakter. O křesťanských církvích u nás raději ani nemluvím, nechci kydat do vlastního hnízda. Shrňme v kostce ideologickou psychopatologii nenávisti pražské kavárny a pravdoláskařů k Zemanovi.

Citovaní pravdoláskaři fedrující horkovzdušný balón jménem Drahoš jednoznačně a zcela nekriticky honí mocenskou agendu jednoho procenta. A nejsou tak pitomí, aby to nevěděli, takže pro své jednání nemají žádnou omluvu. Snad jen tu, že Zeman je také kandidát jednoho procenta. Ale to je vůbec neomlouvá, protože tlačili globalistickou káru v době, kdy jsme jim říkali, že mají konečně začít dělat občanskou politiku v návaznosti na vytunelované OF. Viz článek O ekonomii rozumné, politické a zpolitizované: Rozhovor s Josefem Mrázkem a citovaný článek o mém ideovém rozchodu s touto skupinou. Kavárníci se identifikovali s americkou jednoprocentní pohádkou o success story a vytvořili si falešné ideologické vědomí přesně podle Marxe. Ilumináti Pravdy a Lásky žijí ve světě naruby, což bohužel způsobuje jejich vrozená ušlechtilost a inteligence. Tyto své patologické ideologické představy si promítli v rámci Freudova obranného mechanismu Verkehrung ins Gegenteil do mytologického upíra, vlkodlaka, čarodějníka atd. jménem Zeman. Pak ho mytologicky a zcela biblicky vyhnali na poušť zvanou Nezvolení, což starozákonní znalci najdou v prastarém rituálu knihy Leviticus (Lv 16,4-11). Podívejme se na archetypické jednání pražské kavárny staré asi 4 tisíce let. Kmenový šaman má udělat toto.

Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omyje vodou, než je oblékne. Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. Potom přivede Áron býčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Vezme i oba kozly a postaví je před Hospodina, u vchodu do stanu setkávání. O obou kozlech bude Áron losovat: jeden los pro Hospodina, druhý pro Azázela. Pak přivede Áron kozla, na kterého padl los pro Hospodina, a připraví jej v oběť za hřích. Kozel, na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý před Hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal jej k Azázelovi na poušť. Potom přivede Áron býčka jako svou oběť za hřích, aby za sebe a za svůj dům vykonal smírčí obřady , a porazí ho jako svou oběť za hřích.

Kroměřížská losovačka určila Drahoše jako vítězného kozla pravdoláskařů a začala pilně zařizovat za peníze sponzorů ony dva výše uvedené a zcela nepravděpodobné zázraky. Druhý kozel vyhnaný na poušť je pochopitelně Zeman. Všichni, kdo máme za sebou tzv. “mazáckou vojnu”, tento mechanismus známe pod termínem “obětní beránek”. Inteligenti to znají podle knížek René Girarda (Des choses cachées depuis la fondation du monde) jako mechanismus kolektivní posvátné viktimizace 2/. Mechanismus ideologické identifikace žene pražskou kavárnu do vypouštění horkovzdušných balónů sponzorovaných jedním procentem, aby byl oblbnut obecný lid a hlavně aby zapomenul na svou minimální mzdu. Obranný mechanismus Freudovy “projekce do opaku” pak způsobuje, že vlastní politické a intelektuální selhání tito výtečníci maskují milenaristickými husitskými tendencemi, kterým se v Praze historicky vždy velice dobře dařilo a daří. A k tomu je třeba nezbytný kozel vyháněný na mediální poušť Prokletí. Roli velkého Satana teď hraje Zeman, Putin atd. Na jméně ale nezáleží, jednoprocentní losovačka a kolektivní rituál vyhánění je stále stejný, Ale my na venkově víme, že iluminátské a chiliastické 3/ fantazie pražských husitů nám přinesly jen a pouze zkázu. 
 

1/ eschatologické - zabývající se konečností (světa, konec života, druhý příchod mesiáše, soudný den, apod. - pozn.red. NR)
2/ viktimizace - čin, který někoho ponižuje, vede k zneužití, vykořistění, vyloučení,
3/ chiliazmus - středověké náb. učení o druhém Kristově příchodu a o jeho tisíciletém království na Zemi, též součást středověkého lidového kacířství

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!
 

Související články:

71 komentářů :

 1. Pan Umlauf asi nechápe souvislosti.Na Liberecku a Hradecku volili pražáci co zde byli na lyžích nebo na něčem podobném.Měl se dív at na telku a viděl by,že na volič.průkaz zde volilo 2-3víc lidí než je registrovaných voličů.V tom je to jádro pudla.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je dobrej postřeh!

   Smazat
  2. V Hradci žijí inteligenti, kteří vzhlíží ku Praze a jsou rozklepaní z každého pražského ometáka či uklízečky.

   Smazat
  3. nemužu si pomoci když už je republika rozbita diky jajinkum klauzovi a zemanovi na rozkaz veškrny tak nejlepši a stale platici řešeni je odtrhnout se od moravske černoprdelni a bolševicke svoloče reprezentovane od gotwallda novotneho zemana tupolanka fialy gandaloviče sobotky julinka čunka čuby zavoralka kalouse a předevšim od pitomia s lojzou z dolni losy až k drahoušovi i s bakalou a koblihou navrch

   Smazat
 2. Uf,na mě to je moc dlouhý a náročný čtení.IQ mám prý nad průměrem ale tady jsem už ve třetině článku ztrácel souvislosti.Bible,Freud,Ilumináti,Husité,upíři,Blaničtí rytíři,Satan a Putin!Dočetl jsem a připadal si jak poslední blb na planetě.A to mi fakt dobře nedělá......

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ona je to esej a ta vyžaduje i určité znalosti.

   Smazat
  2. 10:14 Pravdu díš. Lauf to přehnal. Jedno je fakt. Zeman či Drahouš jsou oba pravičáci, proNATO,EU a judebank. Jen drobné rozdíly rozhodly, že jsem dal přednost čertovi před belzebubem.

   Smazat
  3. 10:29 Pravdu díš. I já a moji blízcí jsme na tom stejně. Jen o malinko menší zlo rozhodlo. T

   Smazat
  4. Anonymní29. ledna 2018 10:29
   Ono to tak úplně jedno není, zda Zeman, nebo Drahoš. Jedno by bylo, jestli Horáček, Drahoš, nebo Hilšer.To trojčení kavárny, není jen kvůli vyplavení adrenalinu, to má sakra reálný základ. Např. v přijímání kulturně nepřizpůsobivého etnika, určeného k rozvratu evropských států (Drahoš neprotestuje, Zeman odmítá), dále přijetí Eura a tím se stát spoludlužníkem za enormně zadlužené státy Eurozóny (Drahoš by přijal, Zeman nepřijme). Samostatnou kapitolou je mezinárodní orientace. Drahoš výhradně směrem k USA a jeho EU, Zeman na všechny směry, včetně Ruska a Číny.
   Přeji prezidentu Zemanovi, hlavně pevné zdraví. I když jeho volba nebyla u mě zrovna srdeční záležitost, ale smysl pro realitu. P.K.

   Smazat
  5. - Nejde o to, že je to dlouhé; to nevadí.
   - Nejde ani o to, že je to usilovně "vtipné"; někoho to třeba i baví.
   - Co ale ruší, je autorova manýra opakovaně odkazovat na vlastní dřívější texty. To má společné s Radimem Valenčíkem.

   - Čtenář by mohl dostat moindráky z toho, že nevěnuje dostatek úsilí, aby pochopil rodící se "Opus Magnum" těchto autorů.
   - Jenže ono je to docela prosté: oba zmínění jsou pedagogové.
   A lid sprostný tu má staré osvědčené pravidlo: "Kdo neumí - učí!"

   PS: Opakované adjektivum "husitský" budiž vodítkem pro psychoanalytika, na něhož by se Václav Umlauf (proti očekávání) obrátil

   Smazat
 3. Jo a ty vysvětlivky dole kterých jsem si všiml až teď,ty už mě dočista zbořily.Co se to s lidmi děje?

  OdpovědětSmazat
 4. Ve volebním okrsku u nás je zapsáno 600 voličů. Protože jsme okrsek pražské čtvrtě doslova zamořené různými VŠ, bohužel v dnešní době spíše pseudoVŠ, k volbám přišlo kromě 62% zapsaných oprávněných voličů více než 120 mladých nadějných studentů ve věku 19-25 let s voličským průkazem. V drtivé většině volili Drahoše. Tím se skutečný výsledek neskutečně zkresluje. Všichni tito "studenti" jsou z venkova. Už mě unavují kydy buranů o pražských zmrdech. Takže občané z venkova: zpacifikujte si svoje propagandou zblblé parchanty, třeba jenom tím, že si budou muset na leháro v Praze přivydělávat. Starejte se o sebe, protože skončí v Praze a na vás se jednou vykašlou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, já byl v pobouchané Praze 10 let a dodnes z toho mám kopřivku.

   Smazat
  2. A v té Praze venkovským vymyjí mozky a jsou zblblí, zblblí, zblblí ....
   Na VŠ je učí arogantní Drahošové, kteří bez nápovědy neřeknou v celku pár vět.

   Smazat
  3. Jo jo,je to tak.Do Prahy se tlačí ruzné ambiciózní hovada z celé republiky.
   B.H.

   Smazat
  4. 10:42

   Neučí je jen arogantní Drahošové, vážený, ale také Umlaufové a Valenčíkové.

   Smazat
 5. Pražští lyžníci nejedí lžíci a jsou tudíž velmi nebezpeční.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejedí lžíci, ani lžicí.

   Smazat
  2. Používají brčka a vysávají zbytek země.

   Smazat
 6. No,hlavní je,že jim ta nevzdělaná spodina podle nich---dala na frak.Pak, kdo tu společnost vlastně rozděluje.A to zapomínají,za čí peníze si žijou jako prasate v žitě-Je nejvyšší čas,aby se začali živit ze svého.To bude podívaná.....LM

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odstřihneme ty pijavice.

   Smazat
  2. Jo anonyme 10.55? Vážně? Opravdu? A kdy to bude? Kdy lidi zvednou zadek od počítačů a přejdou k nějaké aktivitě? Zatím -a velice mazaně, to se musí nechat - se jim podařilo i vypudit tradiční lidi z tradičních hospod. V každé době byly všechny klasický český hospody vždycky plný štamgastů - stoly štamgastů apod. No a stačilo, aby ti úžasní demokrati, jak se pořád prsí, že jsou, zakázali v hospodách kouření, a po prdeli. Nikde ani noha. Proč si to všichni ti živnostníci nechali od těch zmrdů líbit? Jak si někdo - kdokoliv -může dovolit takové sprosté omezování soukromníků? Ani "totalitní" režim si něco takového nedovolil, prostě nikdo. Jak může smečka humusoidů, která rozkradla majetek státu, z politiky si nahrabala miliony, a kecá o sobě, že je demokratická, dovolit něco takového? Jste schopni vůbec pochopit, co se v téhle společnosti děje? Jak drze utahují šroub za šroubem? Pochopitelně- nemohli potřebovat taková přirozená shromáždiště lidí, jako byly právě hospody, a ve všech dobách. Tak vymysleli tu nehoráznou kravinu, že jako pečují o naše zdraví!!! A lid nic! Zas nic! A nikdy nic! Jak stádo ovcí - jednou je ženou na jatka zprava, podruhé zleva, ovce se řídí pokyny, a netuší, že jdou na jatka, aby se třeba rozutekly. Ne - jdou poslušně, jak zvířecí blbečkové. A my jsme lidští blbečkové. Zahnali nás k počítačům, kde každej dřepí osaměle, jak trubec, nadává. No a co? To jim je fuk. Tak kdy se dočkáme té podívané?

   Smazat
  3. Ano, přesně řečeno - hospody vadily. Ano, ten lid pořád mlčí, čeká. Jenže, co dál? Obávám se, že lidi si už něuvědomují pravdu o prutech Svatoplukových.

   Smazat
  4. 11:29 Poslyšte, k počítačům nás nikdo nezahnal. U nich dřepíme dobrovolně a s vášní. A taky z nich čerpání informace, že naše názory má ještě někdo jiný. A že nás není málo. Bez PC by volby dopadly mnohem hůře. Informace by byly jen oficiální. Tak si užívejme, dokud na internetu nezavládne cenzura. Bojím se, že už stojí za dveřmi na prahu. Přichází od souseda jako nezvaný host.

   Smazat
  5. 11:29 Dnes už každá montovna je vybavena na vstupních dveřích čidlem s elektronickým vrátným. Od jisté pozice- co jsem si všiml- tak asi referent, programátor a pod. má kartu s čipem. Je veliký problém ty venkovské hospody vybavit něčím podobným, mezi místních několik štamgastů dát tyto karty, ostatní návštěvníci budou jejich hosté a hospoda se přemění na soukromý klub. Možná, že ani EET nebude podmínkou- doma to zatím také nemáme. Jediné, co mi trochu kazí víru v uskutečnitelnost této myšlenky, je ta lidská závist; jak spolknout, že on Franta bude teď vydělávat na mé konzumaci (ale i to by se dalo nějak ošetřit- husité měli takové kádě,,,to všichni znáte). Q.

   Smazat
  6. Anonymní29. ledna 2018 17:17
   „Ano, přesně řečeno - hospody vadily.“
   Hospody nemají proč vadit, jsou neškodné. Dokonce, i když je veden útok přímo na ně, tak sklopí uši a jdou kouřit na mráz, na ulici. P.K.

   Smazat
 7. Nechť mi někdo vysvětlí, proč se u nás študuje tolik humanitních oborů a na to co potřebujeme si vozíme ukrajince a podobnou svoloč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože absolventi těch pseudohumanitních oborů přeci netrávili roky ve městech se studentskými průkazy v kabelkách a v kapsách proto, aby nakonec doopravdy pracovali. Nikdo nestudoval kupříkladu romistiku nebo gendercosi proto, aby řídi tramvaj, lokomotivu, autobus, prodával v krámě, pekl hambáče u "Meca".... tak uplatní právo na vlastní neziskovku s osobním platem. Menšiny a lidstvo přeci je, krasoduchy, potřebují. A na tu práci si zjednejte cizince. neziskovkáři za ty prachy vnucují pracovně nepoužitelné, geneticky nekompatibilní Afričany... PROTO VOLILI DRAHOŠE!

   Podle nových amerických poznatků ke staré fosilii čelisti (citují název českého článku!) LIDÉ ODEŠLI Z AFRIKY DŘÍVE, NEŽ VĚDA SOUDILA. Takže to co se tam potom vyvinulo ze zůstavších primátů a do Evropy se vnucuje od 20. století, uměle ve století 21.masově, jsou takélidé... A lidé by se tomu konečně měli začít ÚČINNĚ BRÁNIT!

   Smazat
 8. 10.42- drahošové se tetelí blahem, když můžou opustit rodné vsi a uchytit se v Praze. A udělají cokoli, aby se udrželi. Tento konkr. Drahoš přitáhl do Prahy z Jablunkova přes Brno. Takže venkovské studenty blbne zase jen zpanštělý venkovan.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No vždyť v současné době - a už dlouho - se Praze říká Mekka zmrdů - každej zmrd táhne tam, proto je plná zmrdů. Rodilí Pražáci se stěhují na venkov na chalupy, a Prahu přenechávají cizincům a zmrdům. Stal se z ní stát ve státě. Už by mohly být kolem Prahy hranice. A aby přestala kušnit do ostatní, rozumné části ČR.

   Smazat
 9. Furt lepší tandem Zeman+Babiš než drahoš+kalousek.

  OdpovědětSmazat
 10. Ta zmíněná paní Hájková z Deníku referendum byla jediná, díky které jsem asi před 5 lety ještě tento rádoby levičácký web četl. Tehdy její komentáře v diskusích byly jediné, které nebyly odtržené od skutečnosti. Teď už tam dlouho nepáchnu, protože chtějí pro diskutující nějakou evidenci a tudíž tam ty články žádnou pořádnou diskusi nemají. Je to už jen takový malý blátivý brněnský rybníček, kde se odehrávají bratrovražedné brněnskolevičácké zápasy v bahně. Paní Hájkovou zdravím a obdivuji, že zůstala tolik let normální.

  OdpovědětSmazat
 11. Pražská kavárna (tím vůbec nemyslím Pražáky), je horda zbabělců , kteří se báli proti Zemanovi sami kandidovat a proto nastrčili chudáka Drahoše , jehož 50% odpovědí znělo " nevím" . A jestli někdo tvrdí, že Zeman rozděluje - nikoliv, to rozdělují novináři, ať už přestanou štvát lidi proti sobě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak ještě jeden příspěvek, stran toho rozdělování. Ve společnosti, jež je rozdělena už jen principem vztahů k výrobním prostředkům a potažmo i zisků z tohoto plynoucích, není přeci možné dosáhnout jakési veliké shody. Kdo vás (i mě) donutí milovat majetek oněch vlastníků, byť si ho ne všichni nakradli., Q.

   Smazat
 12. Na vítězství Zemana je nejcennější to, že bude zvolněno tempo našeho zotročování.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
 13. Co tak pozoruji,tak na Jižní Moravě Katolická církev agitovala pro Drahoše a myslím že mu dost hlasu nahnala.Kdo z Katolíku volil Zemana většinou to držel v tajnosti.Tak nnevím kde autor vzal ty informace,že venkovští katolíci volili Zemana.
  B.H.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. při zpovědi budou muset jít s pravdou ven, naštěstí to většinou nejsou pravověrní a praktikující katolíci. Něco jako ta šlapka, co sice studovala církevní školu, ale i ta ji asi utvrdila ve světonázoru, že "peníze zmohou vše", a proto se věnovala pašování heroinu z Pákistánu do světa

   Smazat
  2. P.S.: chtěl jsem jenom jinými slovy napsat, že už ani ta katolická církev není jakou bývala

   Smazat
  3. Anonymní29. ledna 2018 15:35
   Podle mého názoru je katolická církev to, co vždy bývala. Spolek usilující o moc a bohatství. Pro ten účel vzdaluje lidi od Boha a váže je na sebe. P.K.

   Smazat
  4. P.K. 18:06
   To jste ale měl adresovat spíše Václavu Umlaufovi (Societas Jesu).

   Smazat
  5. Anonymní29. ledna 2018 19:58
   Trochu mám z něho dojem, že to také tuší. P.K.

   Smazat
  6. 22:53
   Tušení lze zahnat. Třeba obšírným psaním.

   Smazat
  7. Anonymní29. ledna 2018 22:55
   Ono to bude ještě o něco složitější. P.K.

   Smazat
 14. Ten "balon" Drahouš vypadá jak Gusta husáků. Ale ten byl daleko chytřejší, života znalý a hlavně udělal z Dubčeka zelináře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, je podobný Gustávu Husákovi, už jsem to tady psal. Ale je hloupý. Posloužil jakýmsi lotrům, dirigovaným ze zámoří, jako špek. Jako když se klade do pasti špek na myši. A znovu píšu -
   je hloupý! Na jeho místě, když už mám být špek, a nadějný, nikdy bych neřekl slovo špatné proti současnému prezidentovi, za kterým logicky stojí větší část národa, protože národ se neskládá z profláknutých elit, naopak z prostých lidí, a Praha není národ.Ani zdaleka. Naopak - byl bych slušný, zdvořilý, zdrženlivý, se Zemanem bych se snažil spřátelit, a klidně bych absolvoval čtyři debaty na kterémkoliv kanále - vždyť to byla jen fraška! A vůbec bych se nestyděl, že nejsem politicky vytříbený jako Zeman - proč? Vždyť je to pravda! Ale otázkou pořád zůstává, jestli bych i za těchto okolností nutně musel být špatný prezident? Naopak, občanům bych se přiznal, že nejsem politický matador, ani jím nehodlám být, ale co mám umět jako prezident, se rád a ochotně naučím, přece mám vzdělání - ne? A rád budu zastupovat občany, ale pokud dají přednost svému prezidentovi, v pořádku. Přeji mu to. Asi tak nějak. A špek by určitě zabral víc - na víc myší. Ale opakuji znovu - Drahoš je hloupý! Copak on nepostřehl, že je jen zneužíván? Voděn jak loutka na provázcích? A že je té vodící smečce úplně jedno, kdo bude prezidentovat, jen když to nebude Zeman? Protože jsou to snobi, ubožáci, a ješitové? Drahoš měl mnoho ambicí - ale neproměnil je. Všechno zmařil a pobil tím, že okamžitě se postavil na stranu plivačů na prezidenta, celebrit, šmejdů, a pučistů- od toho se měl distancovat velice okázale a zakázat si svoji podobiznu všude vnucovat. Seznam.cz -Novinky - Super.cz -nejhorší bulvár ho vnucoval denně vedle reklam na pánské slipy, ženské podprsenky, dryák na zvětšení erekce - apod. To bych si zakázal velice přísně - být Drahošem. On to neudělal - proč? Nevěděl to? Myslel si, že tím si získá lidi, protože i bulvár si ( díky trotlovským diskuzím) myslí, že celé ČR se skládá z trotlů? Jenže Drahošovi to nedojde nikdy.

   Smazat
 15. Socdem hejtman Netolický z pardubického kraje tak agitoval proti Zemanovi, až ten vyhrál ještě výrazněji, než v celé republice. Netolický, děkujeme za podporu a na zvolení v přístím obodobí zapomeňte. Ještě párkrát si budete moci dovolit prezidentovi okopávat kotník, že mu jako nezaplatíte výjezd do kraje a pak pápá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Netolickému málem spadla Českotřebovská sportovní hala na jeho ctěnou palici v on-line přenosu a musel od této kauzy nějak odpoutat pozornost (po roce oprav ji totiž právě otvírali).

   Smazat
  2. Hejtman Netolický se spolu s ostatními pěkně hloupě odkopal. Zapomněl že jsme byli součástí RakouskoUherska a jsme hodně podobní Rakušákům a o těch je notoricky známo, že pokud tam běží třeba kampaň proti kouření, tak po jejím skončení se zjistí, že kouří více lidí než předtím. Je to hloupé být hloupý. Aottj.

   Smazat
 16. Kuci ceski,svojho Drahosa sa urcite dockate,mam pana Zemana rad,ale neverim,ze vydrzi dalsich 5 rokov.V pripade,ze by musel zo zdravotnych dovodov odstupit,nastupi 2.uspesny kandidat.Co bude mat za nasledok maly statny prevrat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Drahoš je politická mrtvola. Druhý z voleb vůbec nikam nepostupuje, budou nové volby a prezidentem asi nejspíš Fischer.

   Smazat
  2. Proč ty žvásty mister anonym 14.11? Aby se žvatlalo? Proč by musel Zeman odstupovat ze zdravotních důvodů - protože není zrovna mládenec? Takových už bylo! Protože špatně chodí? No a? Já naopak věřím, že vydrží dalších pět let, a že do té doby taky bude vyčištěn ten hnusný žabinec z hladiny českého rybníka. A pak to bude o jiných poměrech, kam nastoupí jiný prezident, ale to už budou jiné okolnosti - ne jako přímý následek odporné mediální štvanice, která mimochodem trvala celých pět let, jen teď ke konci mimořádně zhnusla. Řada šmejdů z té novinářské sebranky poletí na ulici, protože celý ten současný dav novinářů nikdo neuživí. Budou hopsat po krku jeden druhému, a zlikvidujou se sami. Bude to celé o něčem jiném.

   Smazat
  3. 14.47 Roosevelt presidentoval Spojeným státům americkým Z INVALIDNÍHO VOZÍKU.

   K výkonu funkce presidenta je zapotřebí CEREBRUM, čili MOZEK. Chcete excelentní běžce? Pak volte sprintéra geparda, nebo chceta dálkaře s velkým srdcem? Pak volte vlčí smečku. Hledáte někoho kdo pije jenom občas? Zkuste velblouda... ALE NEDĚLEJTE Z NICH PRESIDENTA ČR; NEMAJÍ NA TO.

   ALE AŽ BUDU POTŘEBOVAT SPECIALISTU na pobíhání, na stahování králíků, na BASový hlas v chrámu, zvážím Drahoše. Ale jenom na tyto činnosti...

   Smazat
  4. Roosevelt byl na kolečkovém křesle, německý ministr financí Scheuble také, Churchill pil, kouřil a uměl být hulvát. Potřebujeme presidenta krasavce či olympionika?

   Smazat
 17. Nicméně i ta Morava by se nad sebou měla zamyslet, ač volila v těchto volbách Zemana a ne svého Jablunkovského odrodilce. Právě Morava nám v minulosti exportovala do Prahy takové velikány jako Miroslav Topolánek, Jiří Čunek, Petr Nečas, Bohuslav Sobotka. No a dnes nám fedruje dalšího velikána Jiří Drahoš. Proboha, to tam nemáte někoho kvalitnějšího?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No - volby máme šťastně za sebou, a snad skončí všechny ty bulvární žvásty. Proč máte potřebu o tom pořád žvatlat? Nikdo nám Drahoše "nefedruje" - ten posloužil jako loutka, a konec. Přijdou další loutky, jiné,a možná zmizí i to užvaněné obecenstvo z diskuzí. Třeba namísto toho věčného žvanění a brebtání začnou dělat něco užitečného pro společnost, namísto vyživování té novinářské sebranky diskuzemi.Anebo myslíte, že pro všechny ty chlapy se nenajde už jiné využití, než že budou dřepět u počítačů a žvanit ty trapárny?

   Smazat
  2. 14:21 to už je lepší ten import ze Slovenska (viz třeba Husák a Dubček) :-)

   Smazat
  3. 14:52 ty vaše bulvární žvásty by naopak končit neměly a mělo by se jimi stále připomínat, jak masmédia s horním procentem se nám snažila z totálního trouby udělat toho nejlepšího prezidenta. Právě toto lidi žere a musejí se z toho vypovídat, je to zákonitý zpětný úder tzv. pravici.

   Smazat
  4. Žádné žvásty neskončí, protože pražská kavárna čili Přátelé kultu Václava Havla budou dalších 5 let provokovat, blbnout, zneuctívat národní symboly, vyvěšovat všelijaké trencle, natírat věci na růžovo, atd. tentokrát v ještě větší křeči za ještě většího mediálního vřískotu.

   Smazat
 18. Dvacetisekundový pohřeb Drahoše: http://www.euportal.cz/Articles/18537-tak-to-je-sila-tento-okamzik-rozhodl-prezidentske-volby-podivejte-se.aspx

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čím větší trouba, tím lepší prezident. Ne pro Česko, ale pro loutkovodiče a bandu ze zákulisí.

   Smazat
 19. Pane Umlaufe, Vy jeden nekatolický jezuito, tudíž hlásná troubo z přesvědčení, pište to ještě delší a ještě upovídanější. Jen tak lze dosáhnout toho, že to nikdo nebude číst. Proč by měl? Někdo tu zmínil, že jste napsal esej. Ani náhodou, jen další díl svého nekonečného kázání jediné pravdy. Co věta, to těsně vedle, a vůbec ne náhodou. Jste manipulátor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:44 na rozdíl od vás považuji článek pana Umlaufa za vynikající tím, že rozpoznává a logicky řadí to podstatné, co umožňuje dojít k pravdě blízkým závěrům. Jako ateista jsem potěšen, že takto věcně uvažuje a veřejně vystupuje i věřící. Chápu, že ledakomu může text připadat dlouhý a málo srozumitelný. Svět už je ovšem takový, že poctivě popsat jeho problémy několika primitivními frázemi nelze. Jak už by každému mohlo být známo, pouhý početní průměr nám říká, že aby 50 % z lidstva mohlo být intelektuálně nadprůměrných, je nutně 50 % podprůměrných. Každý jsme přírodou obdarován nějak a rodíme se do různých podmínek, což na nás nezávisí. Každý se ale můžeme snažit získávat vědomosti, znalosti a dovednosti, abychom byli, těmi bezcharakterními z nadprůměrných, co nejméně manipulovatelní. Manipulátorem, nebo hluboce podprůměrným jste, se vší pravděpodobností a bohužel, právě vy 15:44!

   Smazat
  2. Anonymní29. ledna 2018 22:30
   Hezky jste mu to nandal, Umlauf hadr. P.K.

   Smazat
 20. No ona i ta Praha p. Zemanovi docela pomohla : hlas pro něho dalo v Praze 203 tis. voličů. P. Drahošovi sice 2x víc, ale 203000 hlasů není k zahození. Takže i vám, někteří Pražáci, dík!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to tak, paní Nedvědilová. Hlasy se počítají naštěstí celostátně. Ovšem do Prahy se přeci započítávají i hlasy ze zahraničí... a mezi emigranty moc vlastenců není... a k volbě presideta Zemana je třeba být vlastencem, protože je jediným z kandidátů bojujícím za OTČINU ČESKÉHO NÁRODA. Za naše národní zájmy.

   Smazat
 21. Stal se zázrak: Zeman opět vyhrál.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stala se jednou také i v ČR SPRAVEDLNOST. I Kalousek pár dní drží zcela neobvykle hubu, nebo ani veřejnoprávní žumpalisté nemohou jeho "výroky" odvysílat?

   Smazat
 22. Ne, nevěřím tomu, že by prezidenta Zemana zachránili moravští katolíci. Vezmu to zleva, tedy ze západu, do prava tedy na východ.
  Olomoucký kraj není příliš religiozní, hanácké katolictví je umírněné, lidé žijící v oblasti Jeseníků jsou ještě méně religozní než Hanáci. Praktikující křesťané jsou nejen katolíci, ale i husité, evangelíci, pravoslavní jakož i nějací jehovisté, apoštolská cirkev atd., ale vše s malým počtem věrících.
  Podobně je to i v Moravskoslezském kraji, kde ještě kromě uvedných církví působí na Těšínsku Slezská evangelická cirkev a.v.
  Oba uvedené kraje dosti postihly neuvážené, překotné reformy vedené ekonomickými jakobíny okolo Klause.
  Zlínský kraj je trochu pestřejší. Zhruba 2/3 okresu Kroměříž je též na Hané, takže je to zde jak v Olomouckém kraji. 1/3 okresu Kroměříž je na Valašsku, celý okres Zlín (s vyjímkou nejjižnější části Hornomoravského úvalu) a celý okres Vsetín je taktéž na Valašsku. V této oblasti, s vyjímkou nejjižnější části Hornomoravského úvalu, je religioznost značně vyšší než v uvedených dvou krajích. Na druhé straně však okrese Vsetín je poměrně silná Českobratrská cirkev evangelická. Zbývá už jen čtvrtý okres Zlínského kraje a to okres Uherské Hradiště. A to je síla, zde opravdu katolická cirkev má moc nad lidmi, tady by to tak mohlo být jak píše pan Umlauf, kdyby...
  Tu nebyl háček. Nevěřím, že by cirkevní tatíci - počínaje moravským metropolitou Graubnerem a konče nějakým farářem na Kopanicích anebo třeba v Osvětimanech - radili svojim ovečkám volit Miloše Zemana. To ani náhodou. Avšak Bělobrádka, Hermana, Kalouska, Čunka, Trautenberka, to ano, ale Zeman to je dábel.
  Při vší úctě pane Umlafe, moravských katolících to není. Je to v tom, že je zde sice toho času práce, ale nepříliš dobře placené. Z ruk do úst se dá nějaký čas žít, ale těžko tak prožít celý život. Člověk pracuje aby žil a nežije aby pracoval. V listopadu 1989 byla naděje na život ani ne bohatší, ale svobodnější. A dnes, žijte s hypoteční oprátkou kolem krku s dvěma potomky 30 let. Smutno a nevlídně je v této zemi.
  Takže, pane Umlaufe, tak to vidím já.
  Morave

  OdpovědětSmazat
 23. Tož někomu napsané bylo příliš složité - vyznat se kdo je kdo a co je co. Zjednoduším: soudobý svět zná dvojí demokracii a dvojí diktaturu. Jedna demokracie je socialistická a druhá demokracie je kapitalistická. Ta socialistická je diktaturou proletariátu, ta kapitalistická je diktaturou kapitálu. Třetí možnost neexistuje. A volby v každém případě u nás vyhrála ta druhá demokracie a druhá diktatura. Zeman, jako ekonom a ing. představuje v rámci toho druhého ale celkem pragmatické myšlení a konání, Drahoš simulaci transcendentna z titulu vědmátora a "akademika". Jenže Drahošovo šálení na prostý lid s rozumem neplatilo, dobře se však uplatnilo v kruzích zmítaných obrazoborností a exaltovaností. A tak vznikají ony pověstné příkopy v národě mezi občany- smrtelníky a akademiky - anděly.

  OdpovědětSmazat
 24. Nechci zpochybnit základní fakta, že prohrála pražská nafoukaná elita se svým pro ně špatně vyvoleným mimoněm.
  Ale z celého zbytečně dlouhého příspěvku čučí jiné elitářství z ranku levicových "vzdělanců" typu šabatovic
  klanu v čele s trockistou Petrem.A faktografická hodnota článku O. Chyb jak máku. Třeba podvodník a zloděj Bakala nebyl pánský kadeřník, ale pánský krejčí,
  stejně jako Vasil Bilak. Pozor, nedávat na saka.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.