Reklama

.

.

úterý 23. ledna 2018

Jediné multikulturní místo na Zemi


Patrick Ungermann
23. 1. 2018
Skutečný obsah pojmu multikultura nabízí netušené obzory. Pojďme tomu přijít na kloub: Každá kultura, která jakkoli prožila (prožívá) kmenovou – národní, náboženskou i civilizační samostatnost, vytvořila a dál tvoří pro svou obec soustavu mravních hodnot, zákonů, povinností a práv v širším smyslu slova. Pokud sesypeme takové svébytné kultury v podobě jejich nositelů do jedné země, může v horším případě dojít ke zmatkům až k mnohačetné tragédii. Proč? Poněvadž se tam každý sebevědomý nositel té které kultury bude snažit chovat po svém. Britové ve své zemi nedávno odhalili na 9 000 žen a dívek s provedenou ženskou obřízkou, která je v Británii 30 let mimo zákon. Čemu se divit? Tohle je přeci rovněž multikultura. Starší zkušená žena s pověstnou autoritou sedne (v rámci zkracujícího se světa) v černé Africe do letadla, v Londýně vystoupí a pověstným taxíkem dojede na iniciační večírek, kde v rámci pravidel jedné z kultur uvede určené dívky do světa žen onou obřízkou.

Ke kultuře tolik sledovaného radikálního šíření islámu zase patří touha vymýtit pokušení včetně jiných věr. To, co my nesporně vidíme jako nesnášenlivost, se zde často vnímá jako odpověď na urážku cti, kterou může „napravit“ nejen vražda nebo zmrzačení či oslepení „ze cti“. Ze smlouvy, kterou chalífa Omar uzavřel s poraženými, vyplývá, že my, křesťané, nesmíme v krajinách ovládaných muslimy stavět nové kostely a kláštery, nesmíme si opravit zchátralé chrámy Páně, nesmíme se veřejně hlásit ke své víře a už vůbec ji nesmíme šířit. Budeme muset muslimům uvolnit místo, pokud ho budou chtít obsadit. Nebudeme se smět ozbrojit, nebudeme smět ukazovat naše náboženské symboly a knihy v přítomnosti muslimů, nebudeme v přítomnosti muslima hovořit hlasitě, ani nebudeme v jeho přítomnosti používat světlo. Své zesnulé nebudeme pohřbívat v blízkosti muslimského pohřebiště. A nakonec něco z architektury: nebudeme stavět vyšší domy, než jsou ty muslimské. Sama tato „smlouva“ mezi vítězným chalífou s jeho následovníky na straně jedné a poraženými domorodci na straně nešťastné vyjadřuje z pohledu evropského liberalismu ten nejkrajnější náboženský šovinismus, o jakém kdy bylo slyšet a jaký měl kdy odvahu se uplatnit v praxi. Už z mravního hlediska není možné častovat se přídomky svobodný, demokratický, tolerantní, respektující… a neohradit se proti jakkoli plíživému provádění Omarovy smlouvy. Její nebezpečně nadřazenecká povaha a také skutková podobnost v mnoha bodech připomínají Norimberské zákony z 15. září 1935. Ty měly před Židy ochránit německou krev a čest.

Uplatňování Omarovy smlouvy nabízí skutečným Evropanům nejtemnější ponížení a neustále se opakující i sílící pogromy. Pokud budou přicházející muslimští teroristé ve velkém hubit křesťany (obrovská spousta Evropanů) a přesvědčovat o své pravdě nebo vybíjet zdejší ateisty – neznabohy (a to je další veliký zástup Evropanů), nabyde náboženské vraždění rozměru katastrofy srovnatelné se zatím poslední náboženskou válkou – válkou třicetiletou.

Vezměme v potaz, že ve skutečně mnohokulturní zemi není prakticky možné řídit se jedněmi zákony (každá kultura má ty své). V Británii například žádají protestující muslimové zavedení právní soustavy Šaríja. Uvažujme o jednoduché právní situaci: Jak za stavu spolupůsobení jednoženství a mnohoženství zastřešit jednotné dědické vypořádání? Krom toho znám kulturu s polyandrií - s mnohomužstvím. Navíc v různých kulturách je různé pojetí toho, co dědí syn (nejstarší, druhorozený a tak dále) a co dědí dcera. Různé nároky se kladou už na zapracování věna do předmanželských smluv. Najednou vidíme, že multikultura přeci není to, že někteří pijí černý čaj s mlékem, druzí čaj zelený. Že jedni jedí vepřové a hovězí a další nikoli. To jsou jen dílčí návyky a doporučení, za kterými stojí veliká soustava práv a povinností daná tou kterou kulturou. Kdybychom praktický výkon kultur omezili na „neškodné“ dílčí návyky, myslím si, že hluboce kulturní lidé by se v nadkulturní - bezkulturní společnosti cítili stísnění a nějak divně zmáčknutí.

Multikultura je, že v jednom panelovém domě vedle sebe (nad a pod sebou) přebývá deset různých právních řádů, deset různých pojetí svobody a kázně, deset různých způsobů rodinného života (včetně pojetí pochval a trestů), deset různých požadavků na šíření náboženství, zkrátka deset různých pojetí toho, co je dobře a co špatně a tady už nelze vyžadovat či vynucovat obecně platnou spravedlnost, cokoli obecně „lidskoprávního“. Kdykoli budeme usilovat o to, sestrkat kultury pod jedny směrnice, přestává multi (mnoho) a začíná uni (ujednocení). Unifikace není vytouženou mnohostí, nýbrž jakoukoli jednotou na úkor mnohosti.

Jistě je nesmysl hovořit o tom, že protiváhou multikulturalismu je izolace. Za prvé: izolovaní lidé neexistují. Nejen proto, že člověk – společenský tvor – v každém případě (i v těch nejneschůdnějších podmínkách) dříve či později vykřeše spolu s dalšími lidmi spolupracující obec. Nakonec i duchovní vývoj lidských bytostí je ucelený proces a po etapách nebo prostřednictvím géniů působí všude na všechny. Takzvané mnohokulturní způsoby (mluvím o těch šířených tržní globalizací) vlastně málo odpovídají potřebám doma zažitých kultur. Šíří je zpravidla různé unie: politické, obchodní, vojenské. Často je šíří jako plošná pravidla bez kulturní nadstavby, jako směrnice od zeleného stolu úředníka nebo člena zájmové skupiny. Tady už pojem mnohokultura nezřídka úplně ztrácí význam, poněvadž se na něm mnoho kultur nepodílí.

Chybné pojetí mnohokulturního soužití předpokládá, že konzumní globalizace nadělá z věřících vlažné věřící, z vlastenců vlažné vlastence a z emancipačního procesu jakoby autonomismus na způsob mnohojazyčného vyjádření téže jednotné správy. Pozorně si uvědomme příběh nedokončené babylónské věže. Za žádných okolností není možné vyrobit konzumní jednotu lidstva, která by na základě ohromného soustředění síly a vůle opanovala vše. Takový projekt se bortí už v zárodku, poněvadž už jeho zárodek je chybný. Na druhou stranu v prožívané mnohosti při pokorné touze dotazovat se po zákonitostech života v těle i mimo tělo leží základy víry, která dává smysl.

Je vůbec na světě nějaké místo, kde lze žít multikulturně? Ano, tím místem je právě celý svět. Jen tam je dostatek prostoru pro domovy a jejich kultury. Jen tam, v té velikosti, mají dostatek soukromí. A každá košatá svébytnost potřebuje hájemství, čili soukromí. Jediným poctivě mnohokulturním organismem může být široký svět planety Země. To ovšem na sebe nesmíme útočit a neměli bychom se „hlásit do klubu“, co škrtá (často od onoho zeleného stolu) spousty místních pravidel, ke kterým došly společnosti po staletích houževnatého vývoje.

Jistě najdeme země, kde (po staletích neklidu) dospěli moudří a citliví lidé k prospěšnému soužití dvou i více vyznání, dvou i více národů a snad také civilizací nebo jinak pojatých kultur. Předpokladem je, že našli jiné silné pojítko, které všichni pokládají za přirozené. Ve čtvrtém čísle Salesiánského magazínu z předloňského roku píše sestra Michaela Kubíčková o Albánii. I o tom, jak se muslimští Albánci (70%) modlili za bezpečnou cestu papeže po Albánii. Svatý otec nenavštívil jen tamní pravoslavné a katolické křesťany (30%). Na mši a setkání s božím člověkem se přišlo podívat i mnoho muslimů. Sestra Michaela odpozorovala, že vzájemná náboženská úcta vyvěrá z přesvědčení, že v obou případech jde o bratry Albánce. Tož, těšme se na bližního, který řekl: Buď svůj a nezapomeň, že jsme oba lidé. Těšme se na shovívavého bratra člověka.

Pokud zrovna nemluvíme o bozích lesů, luk a hájů (byť i jejich přítomnost mohou lidé pociťovat), ale o Bohu Hospodinovi – vládci celého vesmíru, lze dojít z lásky čistě k tomu přesvědčení, že od Boha je ta víra, která bere za účastníky boží slávy veškeré lidské bytosti. Protože jsme všichni od Boha, jsme všichni bratři a sestry. A je krajně nepřípustné vraždit pro víru v Boha bratra nebo sestru. Zbožná víra tedy nevede k vraždě, ale jde proti vraždě! A tahle myšlenka povede ke sblížení daleko spíš, než organizovaný i nahodilý příliv cizinců za spoluúčinkování zákonem zakázané nenávisti.

78 komentářů :

 1. Už samo slovní spojení multi a kultura je náramná blbost. Současná doba se vyznačuje spojováním nespojitelného. Já bych to přirovnal k něčemu jako byla "velká kulturní revoluce v Číně", kde byly v rámci této revoluce ničeny všechny kulturní tradice a v rámci toho i lidské životy.A blbý zbytek světa téměř po padesáti létech kopíruje to co kdysi sám v Číně odsuzoval.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No ona multikultura a spolužití různých ras funguje drahně let v USA. Ale pozor! Tam jsou stanoveny nařízení a hlavně zákony, kterými se musí všichni občané kolektivně řídit a respektovat je. Ať je to Mohemedán, Mexičan a nebo nějaký přivandrovalec Honolulu.Tam si jsou všichni před tamními zákony naprosto rovni a tresty za jejich porušení jsou velmi tvrdé. Ať tam někdo zkusí nějakou šáriu a se zlou se potáže.Přijde li k nám zbýdačelý imigrant, který bude vděčný za mou pomoc v jeho bezvýchodné situaci, rád mu pomohu. Ale živit mladého namyšleného Afričana s mobilem, který doma nechá celou rodinu a UNICEF živí jeho děti, zatím co on dělá bordel v Evropě, tak to pardon.

   Vymazat
  2. 15:29, USA možná v Queensu nebo Californii apod., jinak je to většinou lehce segregované. Z tohoto pohledu je multikulturní prostředí i na Blízkém Východě, segregované v klanech. Pravé multikulturní je třeba Brazílie. Multikulturní prostředí je i ve větších ruských městech.
   Ale ve všech jmenovaných státech platí jen jeden právní řád. Přesněji, vychází z jednoho centrálního zákoníku, většinou je jím ústava.

   Vymazat
 2. Kdyz se podivate do dejin, tak EXPANZE Islamu je neuveritelne kruta a pomerne rychla !
  622 A.D. padla Mecca !
  624 A.D. padla Medina a Badr !
  Jeruzalem 638 !
  Damascus 635 !
  Cela Palestina 634 !
  Heliopolis a cely Egypt padl 640 !
  Alexandria vsak az 643 !
  Cairo 670 ! Tripoli 647 ! Kartago 698 !
  Magreb (cely) 670 !
  Utok na Evropu zacal 711 A.D. ! Ve stejnem roce 711, padl Lisabon a Cordoba ! Toledo padlo v roce 712 ! Narbonne 715 A.D. Toulose 721 A.D. a az v roce 732 prislo k bitve v POINTIERS kde Islam byl zastaven !
  MILLIONY mrtvych Evropanu ma Islam na svedomi.

  Ve stejnou dobu, kdy se Islam siril na zapad , tak se siril i na sever a Stredozemnim morem ! Kypr padl 649, Rhodes 634, Kreta az 825 !
  A tak jde pokracovat ve stovkach nazvu expanze !
  nick honolulu
  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Hononolulu, vy už tady, prosím, takové komentáře nepište.

   Děkuji.

   Vymazat
  2. 13,59
   A něco novýho bys nám nenapsal papundekle????.-DDDD

   Vymazat
  3. Moudrý Brouk Pytlík23. ledna 2018 14:28

   Pane Honolulu, souhlasím s Vámi. A toho havloidního skřeta z pražské havlárny ze 14:13 si ani nevšímejte. To je jen jakýsi nezdařený blbeček!

   Vymazat
  4. A zastavení Osmanů u Vídně a zahájení osvobozování Evropy do roku 1918...

   Vymazat
  5. 14,23
   Ty se starej o okupanty v uASS,který to stejně mají všechno na svědomí a nehraj si na profesora dějepisu!

   Vymazat
  6. 14:13 me se komentare od Honolulu libi, zato ty jsi zbytecny

   Vymazat
  7. 14,44
   No jo,idiot idiotovi rád naslouchá!!!!.-D

   Vymazat
  8. to 14:44

   Z jakého důvodu jsem zbytečný? Pojďme o tom spolu diskutovat.

   Vymazat
  9. Kdo rozumí a má zájemo dějiny, musí s p.Honolulu souhlasit. Osobní nenávist je sviňa.)pro 14:13 a 14:20).V.J.Horák

   Vymazat
  10. Honolulu se naučil slušnosti. Neuráží, neponižuje, nepovyšuje se. Honolulu. takto dobrý. Ale ty tvoje informace si na internetu taky vyhledám. No, když mi je připomeneš, dobrý.

   Vymazat
  11. Pan Honolulu určitě ví,že majitelé velkých peněz vymysleli po pádu komunismu náhradu a to ve formě neomarxismu s diktaturou tzv humanistů,má to té menšině umožnit

   VLÁDU MENŠINY NAD VĚTŠINOU

   a to za využití teroru islamistů,která za ně buide masakrovat tzv nevěřici!
   To ještě většina nezpozorovala a proto bude volit teror s následky,které všichni ostatní vidí v EU,kde už to je jako státní doktrína.

   Vymazat
  12. 14.13
   Sundej trencle,aby všichni viděli kdo jste!

   Vymazat
 3. Pojem multikulturní není zas tak nic neobvyklého. Třeba v Sýrii vedle sebe žili, více, méně v klidu, muslimové, křesťané i židé. Násilí a podněcování k násilí neposuzovat podle náboženské příslušnosti. Kriminální trestnou činnost trestat pouze jako takovou. Nikoho neprotěžovat, nikomu neházet klacky pod nohy. Jakmile určím nějakou "utiskovanou menšinu", zakládám fašismus. Pak už je jenom otázkou času, kdy té skutečně utiskované většině bouchnou saze a začne tu menšinu skutečně utiskovat.
  Rovnost před zákonem a stejný metr pro všechny. Pak je multikulturalismus možný.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím.

   Vymazat
  2. vladimír hricák Není to možné náboženský fanatici se nepřizpůsobí a mluví o tom veřejně dnes je tu dokonce takové video.

   Vymazat
 4. Zdeptejte barbary psychicky ! Nasijte si na bundy znaky Krizaku - mate 4 moznosti ! (Mladi Americane to delaji.)
  Noste medailonek spanelske kralovny ISABELLI I. (Castilske), ktera vyhnala barbary ze Spanelska.
  (Vladla mezi lety 1474-1504 !)
  ZBROJTE - valka vas nemine !
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Honolulu, prosím Vás za všechny zde, už komentáře tohoto typu nepište.

   Děkuji.

   Vymazat
  2. 14.19 Pane náboženský, už tady, prosím, nikoho v diskusi neomezujte. Jistě si najdete na internetu vašemu srdci blízký prostor, kde si budete moci navzájem žehnat a modlit se k vašemu 666, či jak svoji Šelmu nazýváte.

   Vymazat
  3. Modrý Brouk Pytlík23. ledna 2018 14:39

   14:19 - Pane Honolulu, souhlas s Vámi. Třeba ti havloidi, sluníčkáře, pravdoláskaře, dobroseri a jinou verbež z pražské kavárenské havlérky vypráskat na smetiště dějin. Aby už více neopruzovali český lid!

   Vymazat
  4. 14:19 drz hubu, zbytecny hnupe
   Cesi by te meli ztrestat za vlastizradu

   Vymazat
  5. Z jakého důvodu klasifikujete mé jednání jako vlastizrádné?

   Děkuji předem za odpověď.

   Vymazat
  6. 14:19 běž do prdele e za mě nemluv, flaškoidní kavárno !

   Vymazat
  7. No -abyste se z toho Honoloula nepodělali vy sprosťáci! Proč tomu diskutujícímu anonymovi 14.19 tak sprostě nadáváte? To si přezdíváte "demokrati?" Hovno jste demokrati. Diskuzní otrapové jste. Až zas Honolulu vypadne z formy, což dělá často, a bude vám nadávat hurvínci, a že nás stejně všechny umučí, a že nás stejně všechny čeká válka a podobné sračky - taky se vám to bude šíleně líbit? Copak lze pochopit, že tento člověk, původem Čech, naši zem přímo nenávidí? Teď je z něj Američan, leze denně diskutovat na český web, jen aby se poškleboval - on má radost z toho, že se českým lidem nedaří, že naši politici jsou svině, a to z něj čiší na sto honů. Tak se z něj poserte, ale přestaňte nadávat někomu, kdo dává přednost seriozním diskuzím. Ještě aby sem lezl jeden Afričan, jeden Číňan, jeden Vietnamec, jeden Ukrajinec, jeden Rumun - zkrátka hafo cizinců - a budou i diskuze multikulturní. Sranda. Multikulturalita se vám nelíbí, ale z honolula se můžete podělat.

   Vymazat
  8. At žije náš předni bojovník proti neomarxismu
   pan HONOLULU vlastenec z Ameriky!

   Je tojak všicni víme diktatura prý humanistů,kterou nám tu cpou kafouni z pražské kakárny.
   Začnete studovat a to hned kníhu s návodem na vaše vražděni,aby jste včas mohli včas než vám podřežou hrdla přestoupit na islam!

   At žiji samopalnici IS,které na hradě přivíta náš Drahoušek poté co dostali na dekel od strejdy PUTINA!!

   Vymazat
  9. Pane Honolulu jsme tu ve většině štastni,že pomáháte alespon vašimi komentáři kopnout do zadku teroristy A TO TAK SILNĚ a tak daleko,že je ani GOOGLE nenajde!

   Vymazat
 5. 14:13..Copak mate proti dejinam ?
  Co se vam nelibi - to zatajite ? Nic, se na nich neda zmenit !
  Zduvodnete vase cenzurovani !
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Píšete jednostranně a svět a ani dějiny černobílé nejsou. Každý člověk např. ví, že také mnohé dnes samostatné arabské státy byly relativně donedávna buďto přímo koloniemi západních zemí, nebo v těchto zemích západní země prosazovaly svou politiku. Prezentovat účelově historii jak to děláte vy, není na webu NR místo.

   Ještě jednou Vás proto pane Honolulu vyzývám, abyste již podobné komentáře nepsal a v pokoji pouze četl zdejší informace.

   Moc děkuji.

   Vymazat
  2. 14.42 Pane náboženský, prosím vás, abyste příště jenom četl zdejší diskuse, jako sledujete v Čt a v "Bakalosdělovadlech" kavárenskou pravdu a investigace HAVLÉRKY, a neomezoval nikoho při uplatňování svobody slova a názoru na internetu.

   Děkuji vám za pochopení...

   Vymazat
  3. 14:42 nepis sem, hovado havlisticke

   Vymazat
  4. to 14:42

   Prosím o zdůvodnění, proč bych již neměl na tomto webu psát komentáře, abych se mohl k Vašem názoru vyjádřit.

   Moc děkuji.

   Vymazat
  5. 14:42 ty můžeš tak akorát vyzývat loutku Dluhoše a ten svůj hnojomet si nechej pro i-hnoje!

   Vymazat
  6. Anonyme 14.42 - už jste se poučil? Už vidíte na vlastní oči, co sem leze za sebranku z novinek diskutovat? To je nejhorší smečka diskutérů, jsou to magoři, závisláci, na diskuzích jsou přilepeni denně 24 hodiny jako hráči na automatech. Honolulu je sem přilepený také, a už mu tady stokrát domlouvali, aby se sral do amerických poměrů, a ne do českých, kterým nerozumí, všechno marné. Je to psychopat, který nenávidí Čechy, všechno české, ale denně leze na české diskuze, aby nám to tady připomněl. A jak vidíte, sympatizanti z novinek se můžou posrat, protože jste si dovolil ho požádat, aby na české diskuze nelezl. Všimněte si, jak vás ta sebranka sprostě uráží - hned si můžete udělat představu, co je to za ksindl. Myslíte si, že tihle lidé můžou být normální? Sprostí nevychovanci! Napsal jste všechno slušně a diskuzní sebranka vás napadá sprostě. Kdekoho umravňujou a napomínají. Hnusní důchodci, dřepí to denně u počítače, do práce to nechodí, a myslí si, že tady mají nějaké právo napomínat lidi, jejichž názor neštymuje s tím jejich. Vyprdněte se na to - neházejte perly sviním. Ať se s honolulem podělají - mimochodem individuum vystupující zde jako brouk pytlík, mu nadával vždycky - teď je z něj naopak sympatizant - to jsou obraty - co? Na historii samozřejmě není nic špatného, ale žádný údaj nelze ověřit, každý zde blábolí co chce, a proč k tomuto článku blafat o historii?

   Vymazat
 6. Ano, multikulturně MUSÍME fungovat pouze v rámci tohoto světa, pokud platí VE SVÉM DOMÁCÍ PÁN, VETŘELEC I HOST KMÁN. Nikdo nikoho nenutí, aby u nás žil a PRACOVAL po našem, za NÁMI stanovených podmínek! NIKOMU PROTO NEMÁ BÝT BRÁNĚNO VRÁTIT SE PO UHRAZENÍ ZÁVAZKŮ U NÁS MU VZNIKLÝCH do svého ke svým, kde může vzývat které čerty chce, mlátit do zvonů, nebo hulákat z minaretů a nejíst či jíst vepřovou, nebo lidskou. či hovězí pečínku. JÁ PÁN, TY PÁN, ALE POUZE KAŽDÝ VE SVÉM, U SEBE A U SVÝCH V JEJICH ZEMI. Jinde MUSÍ být respektováno DOMÁCÍ právo a zvyky. VČETNĚ PRÁVA na VÝLUČNOST domácích a jejich PRÁVA VYKOPNOUT DRZÉ CIZÁKY, kteří to nebudou respektovat, až po donucení či po zastřelení včetně, atd. Muslimové ať určují pravidla ve svých zemích, jinde ať se přizpůsobí, nebo ať táhnou odkud se vetřeli s holými košilatými zadky, ja se vetřeli. Mobilní telefony se kterými se vetřeli, nebude-li je nutné zabavit k úhradě nákladů na deportaci, si mohou odněst... Alláh, budiž jeho jméno nastatisíckrát pochváleno, buď i s nimi. Amen.

  Totéž musí platiti i pro jiná náboženství, katolickou vyžíračnou sektu nevyjímaje.

  OdpovědětVymazat
 7. 14:20... kde jsi byl tak dlouho "cesky" Mugabe ?

  Mugabe, ty BABOONE ! Kdyz jsem zil v JAR, tak jsem byl poslan na praci do zapadni Rhodesie ! Projekt se jmenoval WANKIE (Tomasetse.)
  Mistni kmen NDEBELE poziral svoje sousedy !
  Oni veri, ze kdyz sezerou chytreho, tak budou chytri take ! Ty, ty "cesky" lidozroute jsi urcite sezral opici zo utekla ze ZOO a ted mas nasledky.
  nick HONOLULU !

  (Proc po me tolik lidi stale chce, abych
  nepsal realitu ? A zadaji o to slusne , coz me udivuje a desi ! Co se stalo ?)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Honolulu, toho katolického kůlů v plotě si nevšímejte. Je to zatím pokus o novou verzi trollingu. Píše jenom za sebe, možná za svého čerta. Medikolog.

   Vymazat
  2. Moc Vás prosím, nepište již nadále na tomto webu tyto Vaše bludy.

   Moc děkuji.

   Vymazat
  3. 14,39
   Tebe by nesežral žádnej Zulukafr
   ani jinej dementál ani za ZLATÝ PRASE,VYGUME SMRADLAVEJ NESVÉPRÁVNEJ!!!!!.-DDDDD

   Vymazat
  4. 14:45 chcipni vlastizradny zmrde

   Vymazat
  5. 14:45 jdi zrat hovna co ti sere do hlavy Drahos, vlastizradny zmrde, patris na sibenici za vlastizradu

   Vymazat
  6. Proč by nepsal, vždyť je to vtipné i když
   trochu nadnesené. Chce to je úsměv.V.J.Horák

   Vymazat
  7. 14:52 Drahosovo hovno, tebe nezerou ani cervi

   Vymazat
  8. Drahousova hovna 14:45 zde cenzoruji

   Vymazat
  9. 14:58
   A tebe by nežral ani sto let tuhej prapedek tvoji nesvprávn potracen kurvovopice,Hovnodolní zjeve!!!!!:-)))))
   A o tom pokizdechlým untermensch Hovnolulu papundekl nemá cenu mluvit!!!!!!:-)

   Vymazat
 8. 14:45 Expanze Islamu je z knih od prof. dejin na nasich universitach , tak proc tomu rikate bludy ?

  -------------------------------------------------------

  14:42..T.j. prekvapeni ! Dr. Medikolog z
  Akt. CZ je zde ! Vitam vas a jsem rad, ze se nekdy ozvete !
  (Pssst, vsiml jste si, ze to vyhravame vsude na svete ? Svet zacina inklinovat k realite ! T.zn., ze k nam !)
  nick honolulu


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Píšete jednostranně a svět a ani dějiny černobílé nejsou. Každý člověk např. ví, že také mnohé dnes samostatné arabské státy byly relativně donedávna buďto přímo koloniemi západních zemí, nebo v těchto zemích západní země prosazovaly svou politiku. Prezentovat účelově historii jak to děláte vy, není na webu NR místo.

   Ještě jednou Vás proto pane Honolulu vyzývám, abyste již podobné komentáře nepsal a v pokoji pouze četl zdejší informace.

   Moc děkuji.

   Vymazat
 9. už tady nebudu psát!

  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 10. 14:52 "cesky" Mugabe ty lidozroute !
  Ty zacinas KOKTAT ! Ty spojujes anglictinu a afrikanstinu dohromady ! Kafr je nadavka
  v afrikanstine ! A Zulu je v anglictine ! Nejen by ti nikdo v JAR nerozumel, ale tobe neni rozumet ani v cestine. Co to parad meles o papundeklu ? Ty me delas mozol na mozku, ty "cesky" lidozroute, abych pochopil co chces rict !
  (Priprav si nejake nadavky na vecer. Povinnosti me volaji k akci, ale vecer se vsak vratim, at se zasmeji, ty Baboone. (Baboon = becuansky pavian.)
  (U nas je 9:15 A.M.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 11. Současný vpád islámu do Evropy má na svědomí nenažraný, bezohledný a pro naši holou existenci extrémně nebezpečný kapitalismus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdeže,to vymysleli majitelé velkých peněz ---MENŠINA-- ve formě neomarxismu diktaturz humanistů.

   BOJI SE TOTIŽ,ŽE BUDOU POSTAVENI PŘED SOUD PODOBNÝ NORIMBERSKÉMU

   a jejich biliony jim budou zabaveny,aby přestali vyvolávat třeti světovou válku a nepřetržité války na muslimanech,aby je nahnali komplet s celou Afrikou na krk brzy i ignorantským českým domorodcům,kteřina to přimo čekají a tvrdi,že je nastěhuji do pražské kakárny,kde jich vezmou kafounisté ke svým manželkám!

   Vymazat
 12. 15:00 NENAPSAL jsem prispevek 15:00 ! To napsal nick Brouk Pytlik, stoupenec Berniho Sanderse..
  Hillary mu zabavila stranickou kasu !
  Zblaznili se oba dva !
  Psat sem budu, protoze jsem Cesko nasmeroval spravnym smerem . Coz je radost.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A také si, Baboon, sám poděkoval...

   Vymazat
 13. 15:04.. Kolonialismus nema nic spolecneho
  s expanzi Islamu !
  A ja vas vyzivam, aby jste nediktoval nekomu, co nekdo muze a nemuze rici !
  Ty vase hloupe despoticke feudalni manyry si schovte pro Middle East a nepopirejte dejiny, nebo vase prohresky proti civilizaci budu studovat intenzivne a zavalim Cechy informacemi o vasem barbarizmu !
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 14. Osvědčený recept: nasrat do všeho Pánaboha - ono to pak vypadá tak oduševněle.....

  OdpovědětVymazat
 15. Az budu mit vice casu, tak napisi, jak se Islam snazil dostat pres KAVKAZ a jak dopadl !
  (Abych vam udelal "radost" !)
  Ale ted uz opravdu koncim , mam povinosti !
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
 16. 15:35
  U se tëšíme až budeš psát ze záhrobí,tam v deš mít mooooře času papundekle!!!!!!:-)))))

  OdpovědětVymazat
 17. Zavři zobák hňupe 16,03!
  Chci číst Honolulu tak jako další.
  Jirka

  OdpovědětVymazat
 18. 17:18
  Tak táhněte jinam a voba vy negramoti Made in uASS,tady jsou Čechy a ne okupovaný Makrelistán!!!!!

  OdpovědětVymazat
 19. Moc tomu nerozumím, ale dnes jedna rozumná paní vyprávěla v TV historii před pádem Říma. Nevím, kdy to bylo natočeno, zda před kolonizací Evropy muslimy či již v jejím průběhu. Ale tehdy promísení kultur Keltských, Galských, Germánských, Syrských atd. s kulturou římskou Římany možná obohatilo, ale přispělo také k pádu této říše, aspoň kalendářně záhy zanikla.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:32- Nejsem občan ani sympatizant nástupců "Říše římské", které vznikají vždy násilně. Nás by měla zajímat spíše tragedie znásilnění "Britanie", než triumf císaře! Tato nová říše EU zanikne, až se rozhádá "triumvirát" USA,Němci a Frantíci.

   Vymazat
  2. 19:00
   Máte to v hlavě (nebo kde) pomotané.

   Vymazat
  3. 19:04- asi jste nesledoval(pozorně) díl v TV o kterém mluví 17:32. Nebo Vám unikly souvislosti, pokud jste 17:32.

   Vymazat
 20. 17:31 - Ty nemas pravo v Ceske republice vubec byt, ty zasmradla opice !
  Nezavisly novinar.

  OdpovědětVymazat
 21. Tak - připadají vám ( nahodilým čtenářům) tyhle diskuze normální? Že tady společně diskutují k námětu článku rozumní, vychovaní a slušní lidé? Nebo sprostá, nenávistná, zapšklá smečka dementních, uslintaných starců - bez ohledu, jestli se to k článku vůbec hodí ( oni to stejně nečtou) lezou diskutovat, protože nemají nic jiného, čím by se zabavili, vykecávají se denně o tom stejném, žvaní pořád totéž, až se začnou navzájem sprostě napadat, urážet a hádat. Tak prosím vypadají dnes diskuze - kam začne lézt smečka dementů ze serveru novinky, odtud se našup vytratí úroveň. Dříve zde byly slušné a věcné příspěvky, diskutovaly i ženy - teď? Jen křupani s poklopcem. Sprostí, hnusní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18;30 18;49
   Opakujete se jako kolovrátek vy dvě jelita,který si """ myslí""",že jsou Gut-Jarkovsky!!!!

   Vymazat
 22. Sprosťáku a nevychovanče 17.18 - tak táhni za honolulem! Není nic snadnějšího. On ti tady napíše, kde ho najdeš, a můžeš táhnout za ním. Možná bydlí ve stanu, ale to by ti tak nevadilo - ne? Seš do něj zažranej natolik, že svým spoluobčanům tady sprostě nadáváš ty srabe - táhni za ním, a můžete se spolu vy dva střelení dědkové vykecávat od rána do večera. Alespoň nepoleze na český web každý den jak štěnice, když bude mít čecháčka u sebe - bude ti nadávat hurvínku - ale tobě se to zdá být roztomilý - ne?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:49

   "Honolulu" je hloupé primitivní užvaněné hovado podobně jako velká část anonymů a jakákoli diskuse je tu naprosto nadbytečná. Jde jim o jediné: provokovat a producírovat se. Kdo jim na to skáče, dělá jim radost.

   Kokotko

   Vymazat
  2. Pecka! Napsal jste to Kokotko přesně.

   Vymazat
  3. Ubožák Korotko už neběhá po dvoře jakokvokajici slepice,ale píše

   Q,Q,Q

   Vymazat
  4. A co děláš ty -duševní mrzáku 19.56? Ty neběháš po dvoře jako praštěnej pták, ale dřepíš u počítače celý dny a píšeš pořád stejný sračky a zvratky. Tak nech na hlavě, a nepiš o nikom, že je ubožák. On taky o tobě nepíše, že jsi diskuzní zmrd.

   Vymazat
  5. 22 25

   Kokotko tu děla paseku svou absenci přiměřené yntelygence.Když nenavidite blbce,tak ti Kokotko doporučuji nečumět do zrcadla!

   Vymazat
  6. 17:47
   Doporučuje mongoloidní ynteligent,kvůli kterýmu byl jeden čas zavřenej i zrcadlovej sál na Petříně!!!!!;-))))

   Vymazat
 23. Evropu též po 800 let hájila před musulmany Východořímská (byzantská) říše, což bylo důležité zvlášť v raném středověku, kdy ostatní Evropské státy nebyly příliš centralizovány či neexistovaly.Viz Wikipedia.
  Evropa se Byzanci "odměnila" IV. kruciátou kdy r.1204 dobyla a zničila její hl.město Konstantinopol. Byzanc se sice časem obnovila ale díky neustálým útokům z křesťanského Západu i muslimského východu r. 1453 definitivně podla do rukou Osmanským turkům.

  OdpovědětVymazat
 24. S vizí multikulturalismu je to podobné, jako když například vezmeme deset dobrých různých chutných koláčů, rozmixujeme na malé kousky a smícháme dohromady. Namísto deseti dobrot dostaneme jeden nechutný blivajz na poblití.

  OdpovědětVymazat