Reklama

pondělí 22. ledna 2018

Jiří Drahoš: Nejsem vítač běženců, je to lež! Tvrdí dnešní kandidát na prezidenta ČR, přitom se sám před třemi roky podepsal pod petici vítačů; může být tento profláknutý lhář důvěryhodnou hlavou našeho státu?

Břetislav Olšer
22.1. 2018   Rukojmí
Kandidát na prezidenta Česka akademik Jiří Drahoš sice dnes tvrdí, že není vítač migrantů, přitom nedávno byl signatářem petice na jejich podporu. Srdceryvně v ní stojí psáno:
„O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů...“ dnes by pan Drahoš zapřel nos mezi očima; kdepak je dnes? Ticho po akademické pěšině...

Čeští vědci však v petici mluvili až o důsledku, aniž by jako špičky české vzdělanosti pomysleli napřed na příčinu běženecké invaze do Evropy. Vskutku vědecké jednání, plné smysluplnosti, nebo snad jen plané kecy, jak se zviditelnit "Výzvou proti strachu a lhostejnosti"? Ve společném prohlášení v petici společně odmítli vyvolávání strachu a nenávisti v souvislosti s přílivem uprchlíků do Evropy...

Zde je tento pamflet i s chlupama: Vědci proti strachu a lhostejnosti, petice sepsána v roce 2015:

Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.

Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci.

Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

Výzvu již v roce 2015 podepsalo 3499 vědců a vědkyň:


Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Univerzita Hradec Králové

Prof. Jan SokolFakulta humanitních studií UK

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita

Prof. Jaroslav Miller, MA, PhD Rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Prof. Ing. Petr Moos, CSc ČVUT

Prof. RNDr. Jan Palous, DrSc. Astronomicky ustav, v.v.i. CAV

Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. Ústav politologie, FF UK

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. Psychologický ústav AV ČR

Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky, 2. LF UK

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. ÚMG AV ČR

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. Orientální ústav AV ČR

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě

PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha

RNDr. Jiří Grygar, CSc. Fyzikální ústav AV ČR

Prof. Miroslav Petříček, Dr. FF UK

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. Český egyptologický ústav FF UK

Prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc. AV ČR

prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. Ústav Dálného východu, FF UK

Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček , MSc CVUT FEL

Doc. Dr. phil. Pavel HimlFHS UK

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze

PhDr Pavel Dubec, PhD FF UK

Prof.Ing. Ivan Stibor, CSc. Technická univerzita v Liberci

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Univerzita Karlova v Praze a UOChB AV CR

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. Fakulta sociálních věd UK

Prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc. ČVUT Fakulta strojní

Prof. Pavel JungwirthÚOCHB AV ČR

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. FSV UK a AV ČR

Ing., RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D. PřF UK

Prof. Martin C. PutnaFHS UK

Prof. PhDr Eva Hajičová, DrSc Univerzita Karlova v Praze

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Filosofický ústav AV ČR

Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. FAMU

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Lékařská fakulta v Plzni UK

Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., MAE Ústav jaderné fyziky AVČR

Zobrazit všechny podpisy akademiků

(Podpis vyjadřuje postoj jednotlivce, nikoli celé instituce.)
Výzvu již podpořilo 9568 osob:

Jiří Závozda, MUP, Rada ČT

Petr Prokop Siostrzonek, převor kláštera

Fedor Gálsociolog, prognostik, publicista

Alena Gajdůšková, poradkyně předsedy vlády

Jiří Šesták, Ph.D. senátor PČR

Ota Filip, spisovatel

Václav Malý, biskup

Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, o.p.s.

Miloslav Vlk, teolog, kardinál, emeritní arcibiskup pražský

Dan Přibáň, filmař a novinář

Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády

Jan Rejžek, kritik, publicista, překladatel

Jarmila Balážová, tisková mluvčí Jiřího Dienstbiera

Miroslav Poche, poslanec Evropského parlamentu

Jan Bartošek, místopředseda sněmovny

Kristýna Zelienková, poslankyně

Tomáš Petříček, politický analytik

Dalibor Špok, soukromý psycholog

Kateřina Mahdalová, šéfredaktorka www.datovazurnalistika.cz

Dana Drábová, státní úředník

Marek Polanecký, programový ředitel ASEAN FF

František Bublan, senátor

Michael Kocáb, hudební skladatel, exministr

Petra Prochazková, muslimsko-česká novinářka z Afghánístánu a Ukrajiny

Ladislav Karpianus, scenárista, spisovatel

David Smoljak scénárista a publicista

Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

Tomáš Holub, generální sekretář ČBK

Jana Adamcová, poradkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ

Pavel Kačírek, film. režisér

Petr Lužný, SOS dětské vesničky, národní ředitel

Pavla Jazairiová, nezávislá publicistka

Marek Fischer, voják

Jan Hřebejk, režisér

Václav Marhoul, filmový režisér

Lukáš Hunčovský, voják v AČRZobrazit všechny podporovatele na webu www.vyzvavedcu.cz

Zveřejněno 17. srpna 2015

Web design a vývoj: Martin Vancl

Kontakt: vyzvavedcu@gmail.com facebook twitter

Organizátoři: Lukáš Novák Anna Vanclová, Martin Blažek

© 2015 Lukáš Novák, Martin Vancl, Anna Vanclová and Martin Blažek

Kdoví, jak mluví všichni tito petenti dnes, po desítkách atentátů v celé Evropě během uplynulých let se stovkami mrtvých…? Že by zase chystali nějakou jinou petici, třeba na ochranu nevinných Evropanů před mírumilovným islámem…? Zatím však máme jinou a výše zmíněnou peticii; v této výzvě lze číst jména géniů – vědců i vědkyň (gender je gender) se všemi tituly, pod nimi jsou jména těch občanů, co s nimi souhlasí, ovšem bez jediného titulu.

Je přece nutné rozlišit, kdo je kdo…Who is Who…? Pikantní na tom všem je navíc fakt, že každý z akademiků připsal ke svému jménu dva i tři a víc svých mnohdy i „plzeňských“ titulů a postů, aby se vědělo, že nejsou žádná ořezávátka, a že jim český plebs nebude nic diktovat svými protesty proti invazi běženců, jichž se na hranicích Evropy tísní už na milion osob rozličného ražení.

Ovšem, mnohem pikantnější na této exhibici je fakt, že k tomu, aby představili svoji vědeckou osobnost, nebylo jim stydno zaplácat petici svými docenturami, profesurami. inženýrstvím a doktoráty různých věd či jiných sfér. Že si je svojí prací zasloužili?

Pokud jsem osobnost, nemusím se před všemi chlubit mnohdy i cizím peřím a natřásat se přitom jako kohout na smetišti. Proč tedy nikdy neuváděli žádný titul ve vědních oborech světové špičky jako např. Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Kaplan, Křižík, Einstein, Röntgen, Pasteur, Fleming, Edison, Heyrovský a další bezkonkurenční osobnosti lidstva? Všichni též podepsali ve svých životech řadu peticí a výzev, viz. Einstein a Milada Horáková, o jejíž život objevitel teorie relativity bojoval.

A bez zvýraznění svých titulů; byl docentem, doktorem věd, profesorem, ředitelem Fyzikálního ústavu císaře Viléma (Wilhelma) a během této doby obdržel Nobelovu cenu a učinil objevy, které nejvíce otřásly světem. Stačila jen jeho obchodní známka „Albert Einstein“. Podobné výčty by se daly zopakovat u všech výše vzpomenutých géniů... Dostávat něco za nic je amorální…

Proč nikdo z výše prezentovaných vědátorů se nepodepíše pod petici pro změnu na téma, proč bylo 20. století obdobím dobrovolným bořením všech možných bezpečnostních zdí a plotů, s přidanou hodnotou jásotu nad konečně nabytou svobodou a volností, a proč je 21. století věkem největšího stěhování národů a opětovným nyní z rozkazu stavěním plotů z ostnatých drátů, vysokých zdí a jiných zábran, jež nepřipustí svobodný příchod lidí na útěku před děsivými válkami, proč nezmíní, kdo za jejich bídu může a ukázat na konkrétní viníky?

Že není možné odmítat uprchlické kvóty, co k nám míří z Bruselu? Proto se ptám:http://www.rukojmi.cz/clanky/304-panove-putno-romancove-gale-haliku-novaku-blazku-horejsi-a-dalsi-zachranci-sveta-coz-tak-jit-prikladem-lidskosti-a-vzit-si-k-sobe-pro-zacatek-naplnovani-vasi-vyzvy-do-najmu-kazdy-cca-deset-bezencu

Objevila se jako reakce rovněž petice proti imigraci, kterou sepsal exprezident Václav Klaus. Dokument vyzývá vládu ČR k zajištění vnitřní bezpečnosti a vnější nedotknutelnosti hranic státu, rovněž k využití policie a armády… K petici se připojily už tisíce lidí a podpořil ji z Číny i Miloš Zeman; protiimigrační iniciativu svého předchůdce přivítal slovy: „Tato iniciativa obsahuje stejné myšlenky, jaké já říkám celou dobu… Myslím si, že v tomto s Václavem Klausem souhlasím.” http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/362-protiimigraci-cz-vyzva-obcanu-ceske-republiky-vlade-a-parlamentu-cr

Klaus volá po odmítnutí kvót pro přerozdělování uprchlíků nebo dodržování platných smluv v azylové politice a odmítnutí nátlaku na jejich změny, které by usnadnily další imigraci. Bývalý prezident byl prvním signatářem iniciativy, kterou mohou lidé podpořit na webových stránkáchwww.protiimigraci.cz. Přišel s iniciativou, která by byla protiváhou nedávné výzvy českých vědců k toleranci vůči uprchlíkům. „Říkali mi, prosím vás, udělejte něco, aby nezůstala jenom ona výzva našich kvazivědců a kvaziakademiků,“ uvedl.


A máte tady Drahošem taktéž vítaný Dublin 2.0, co je zločinným pokusem o autoritativní bruselské překreslení celé Evropy islámskou kulturou. Nečekejme, až bude situace stejná jako v Německu nebo ve Švédsku, odmítněme výhrůžku z dokumentu, že země, které nebudou přijímat migranty, přijdou o dotace z EU. Dotace z EU jsou zdrojem korupce v ČR a jejich zrušení bude pouze pozitivním projevem pro ozdravění veřejných zakázek a veřejných rozpočtů v ČR. Bez pozornosti mainstreamových médií dochází k největší migrační reformě v dějinách Evropy a minimálně alternativa o tom nesmí mlčet..http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/5091-soud-za-uprchlicke-kvoty-aneb-legalizace-ekonomickych-imigrantu-po-bruselsku

Inu, je otázka, zda prof. Drahoš je skutečně vítačem migrantů, nebo zda jako budoucí prezident Česka jen bohapustě lže. Odpověď nejlépe dáte svýmhlasem při druhém kole prezidentských voleb…

PS: Miloš Zeman doslova řekl, přičemž mířil zejména na uprchlíky z Blízkého východu a Afriky: "První věta zní: Nikdo vás sem nezval. Druhá věta: Když už tady jste, tak musíte respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do vaší země. Třetí věta: Když se vám to nelíbí, běžte pryč."

54 komentářů :

 1. homouši měli v Lucerně slezinu. A veřejně se tam teplili.

  https://www.novinky.cz/domaci/461240-kazdy-hlas-muze-rozhodnout-burcoval-drahos-na-konci-kampane-v-lucerne.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak šli v 1 kole prezidentských voleb všichni po křesle prezidenta a po krku Miloše Zemana, tak jsou teď až na jednoho všichni nejlepší kamarádi a opět jdou po krku Miloši Zemanovi, tentokrát již společně. Společně taky budou říkat jnak mají lidi volit, jako kdyby ti neměli svůj rozum. Dokazují tak jen svoji nekonečnou hloupost a ubohost.

   Smazat
  2. Jo pan Drahoš, to je muž pevných postojů:

   https://ok.ru/video/610657700597

   Smazat
 2. Nějak mi nedošlo jak mám na něco reagovat když tam není čas zveřejnění příspěvku proto reaguji na příspěvek PS: Miloš Zeman doslova řekl, přičemž mířil zejména na uprchlíky z Blízkého východu a Afriky... Co na tom vyjádření Miloše Zemana je asi někomu nepochopitelné, kde je nějaká brzda v češtině, že neporozumíte jasnému vzkazu, proboha že už bychom byli v Babylóně? Tak blbí už snad nejsme, nebo jó?

  OdpovědětSmazat
 3. Drahoš je kraďousková onuce, která mněla zastavit Babiše.Ale proto, že jsou hloupí maňásci, druhou volbu na premiera nedostanou.Žádný fiala vítač henlainovců se konat nebude. Nech dopadnou volby jak hcou.
  lada

  OdpovědětSmazat
 4. Kudrnatí kavárníci ztrácí nervy!
  OTOČILI O STO OSMDESÁT STUPŇŮ!
  kormidelníci RSE mají bláto na hřišti!!!
  A to Zeman ještě nerozbalil housle, aby jim zahrál.

  http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/karel-hvizdala-debaty-v-televizi-precenujeme--1782276

  OdpovědětSmazat
 5. Vsechny co to podepsali do vezeni

  OdpovědětSmazat
 6. Drahoš je jenom kontrolní balónek, pokud vyhraje tak potom bude následovat, (protože se blbci nechali zmanipulovat) manipulace k následným volbám (předčasným) kde vyhraje Kalousek pak už to všechno půjde kýženým směrem a nikdo už nebude držkovat. Až si pak budete stěžovat tak už bude pozdě. Aottj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. houbelec - žádný nový volby (to riskovat nebudou) - odstranění kobliháře a poslanci za jeho partaj přeběhnou ke kradlousoj a fialce - holt koryto je koryto - vic telička - ten zmetek od kobliháře utek a chce za to že nechcem u nás opice na nás uvalit sankce
   Vaska

   Smazat
 7. Fandim Ovarku pred Zelem
  Cim vic do nej pere hovnokavarna tim je mi sympatictejsi

  OdpovědětSmazat
 8. Nevíte prosím někdo kdy přijde želé
  do duelů ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dis pravdu, taky jsem si vsim, media informuji i lzi ale jeste nerekli kdy pobezi debaty
   Nechteji aby se o debatach vedelo

   Smazat
 9. Tak drahoš přišel do debaty na TV Noe a chtěl bych říkat lidem my to zvládneme a ne je strašit jako Zeman. Tyhle makrely slinty jsi může strčit někam. Všichni víme jak to západ „zvládá". Pryč s vítačem drahošem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na tv Noe koukají akorát biskup Holub s manželkou a dětma.

   Smazat
  2. Noe sledují katolíci a další pánbíčkáři. Já dodnes myslel, že HOSTIE se dělají z mouky a z vody... NE Z ŽELÉ!

   Smazat
  3. 8:35 Dobrý rozesmál jste mě.

   Smazat
 10. Páni akademici by se měli držet svých vědních oborů, v nichž jsou snad skutečně autoritami, a neměli by vnucovat své názory ostatním ve věcech, o kterých toho vědí právě tolik, jako kdejaký Pepek Vyskoč ze Zlámané Lhoty u Kotěhůlek. Býti akademikem neznamená rozumět všemu. Bohužel se často ukazuje, že naopak praktickým věcem životním rozumějí minimálně. No a to, zda chci mít za souseda někoho, s kým jsem v mládí cvrnkala kuličky, nebo radši podivína, který pětkrát denně zvedá zadnici k nebi, to je jedna z těch praktických životních věcí. A když už tak mají strach, abychom snad nechovali k někomu nenávist, ráda bych jim připomněla, že to je emoce, kterou zakázat nelze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co naše umělecká a kulturní garnitura? Neměla by se taky už konečně soustředit na umění? Akademici alespoň rozumí svému oboru ale naši současní umělci už neumí ani svůj obor ale pořád žvaní a žvaní, radí nám, kritizují nás a snaží se nás přetvářet k jakému si obrazu svému. Dnes mají volnost tvorby a jak ji využívají? Z umělců za komunistů milovaných národem, Svěrák, Menzel, Kolářová se stali staří zapšklí a protivní starci a ti mladí na sebe upozorňují pouze svými aférami v bulváru. Jinak herci jsou dnes pouhými odříkávači textů. Každý si dnes může veřejně vyjádřit svůj názor. Ale to neznamená, že musí být automaticky ten jedině správný, jak si někteří myslí a nepřipustí k němu ani diskusi. Když nesouhlasíte, jste u nich okamžitě xenofob, nacionalista, ruský šváb, buran, nebo dokonce nějaká ta svině. Když dnes vidím, co uměleckého, politického a lidského odpadu u nás sežralo veškerou moudrost a jsou svým způsobem u moci(ovládající všechny sdělovací prostředky), je mi z toho zle. M.R.

   Smazat
  2. Umělci... mnoho trubců se lehkoživí v oborech, kde je málo skutečných umělců. Ovšem "chucpiči" (mistři chucpe) o těch, kteří jejich zmetky a opičárny za umění neuznávají, žvaní jako o buranech a nevzdělancích, kteří UMĚNÍ NEROZUMÍ...

   Stejně jako o lidech myslících, chápajících faleš v Drahošových "BASových" žvástech...

   Smazat
 11. Pan Drahoš tvrdil, že se nemůže účastnit debat, protože pojede na venkov. Byl však v Brně se svou kamarilou a teď v Praze v Lucerně, předtím v Plzni. To je venkov?
  Wir schaffen das nicht. Nikde to nezvládají. Ve Francii je vyhlášen již třetím rokem stav pohotovosti (état d'urgence) jako při nějaké živelné katastrofě. Ať nám pan kandidát ukáže, kde v Evropě imigraci zvládají a mají z ní obyvatelé radost a stát prospěch.
  Z jakých peněz bude platit připrchlíky? Bude prohlubovat státní dluh? Půjde to na úkor starých lidí, kteří pro tutu zemi pracovali celý život? Kdo bude připrchlíky ošetřovat a léčit a na čí náklady, když je nedostatek lékařů? Kde budou bydlet, když naši mladí lidé nemají zajištěno bydlení?
  Opisuje od Horáčka, Merkelové a nakonec i od pana Zemana. Měl by v debatách vždy odpovídat první, aby nepapouškoval myšlenky pana Zemana.

  OdpovědětSmazat
 12. Vy "VEDCI", jste ze sebe udelali svymi podpisi absolutni IDIOTY !
  Zvednety ty vase docasne privilegovane zadky a lette se podivat na HILLBROW v Johannesburgu - kdysi muj domov !

  Jste skudci Evropy, civilizace a hlavne Ceska ! Kazete utopie, ktere nemaji nic spolecneho s realitou, vy otitulovani HLUPACI !
  Jsem nick HONOLULU, ktery zacinal posrpnovou emigraci v Jizni Africe ! (A zazil jsem destrukci a valku v Angole, Mosambique a po padu Rhodesie jsem se prestehoval do Ameriky... Vy dobrosraci jste rakovina kazde zeme !

  TAHNETE z universit , nebo v budoucnu budou university zruseny kvuli vam ! My si budeme pamatovat vase jmena !

  PROC, PROC, si neoverite v praxi - ty vase theorie ?
  Jste politicky korektni prizdisraci , kteri lezou do zadnice Merkerove a tato politicka prostituce bude jednou zaplacena lidskymi zivoty !
  A zato jste vy zodpovedni vy - "profesori" !
  nick honolulu !

  (Proc se nezamyslite nad duvodem stavby plotu ? V Madarsku, Makedonii, v Americe a v Israeli ?)

  OdpovědětSmazat
 13. Bretislave Olsere - HLIDEJ a zaloz ten TEN SEZNAM ! Protoze ke konfrontaci prijde ! Tu nechceme my , ale bude nam vnucena ! Ja to videl a zazil ! Evropa bude mit takove "radosti", jako Afrika !
  (Casto na ni myslim.)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy, coby Evropan vyklouz, a běloch, jste měl z Hillbrow kam zdrhnout dále... do USA; zbývá vám i Austrálie, Oceánie... ALE MY, EVROPANÉ NÁRODNÍM PATRIOTISMEM, NEMÁME KAM ZDRHAT.

   V rámci boje s africkým morem prasat nařídili postřílet až 90% ČERNÉ ZVĚŘE, KDYŽ NEJDE O INVAZNÍ DRUH. INVAZNÍ DRUHY ŽIVOČICHŮ NAŘÍDILA EU ZCELA LIKVIDOVAT!

   Kvóty chápu jako kolik kdo zastřelí při pokusu o útěk, a recykluje s prasečími zdechlinami v kafileriích,z repatriačních POCHODŮ ŽIVOTA z bílé Evropy do mešitáren a do barevna.

   Kafilerní moučku doporučuji posílat do Afriky jako krmivo pro dobytek NE ZDARMA, ALE ZA REŽIJNÍ CENY.

   Smazat
 14. "Profesori" vy OSLI !
  Nagooglujte !
  GOOGLE IMAGES a potom HILLBROW !
  Nebo na internete Johannesburg crime !
  To stejne chystate pro Prahu !


  OdpovědětSmazat
 15. Co řešíte, rasisti Chazaři staví armádu proti Rusku a staví ji z "podřadných" národů.

  OdpovědětSmazat
 16. A Grygar je taky pekne hovado, ale vitajici

  OdpovědětSmazat
 17. Zeman je neporazitelný. Drahoš může vyhrát jenom podvodem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To bohužel může, melouny dostal.

   Smazat
 18. Herci byli vždy proti lidem. Bylo tomu tak za Rakouska, za První republiky, za okupace, za socialismu a nyní rovněž nám předvádějí komedii jak všichni bojovali proti komunistům a přitom jsme je viděli hrát do roztrhání těla ve všech filmech produkovaných za socialismu a dnes a denně je vidíme ve filmech natočených do roku 1989. Nyní nám herci předvádějí největší pokrytectví jaké je vůbec možné, poučují nás o tom co si máme myslet a co máme dělat a přitom jsou to nic jiného než komedianti, kteří v životě nic pořádně nevytvořili jenom šaškuji na prknech, které jak oni tomu říkají znamenají svět. Přitom dodnes nejsou schopni se sami uživit a platíme je z našich daní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Herci a herky (=hérečky) z nikláčků chudáků sledujících frašky a komedie netloustli, ale ze "sponzorských darů" šlechty a zbohatlíků z měst i z venkova ti nejinteligentněji pochlebujících a nejasertivnějších z komediantů dosáhli dobrého zabezpečení... je jiná otázka, zda si zahospodařili na stáří, nebo zda po nich po jejich smrti alespoň pes štěkl... Pravda, jejich psi po nich upřímně truchlili... po většině z nich asi jediní. Protože pes je skutečný přítel člověka... i lumpa či skety.

   Smazat
  2. 3:37 Ale oni chudinky za komunistů hráli neradi, oni hráli z donucení

   Smazat
  3. Co se divíte, přetvářka je způsob jejich života.

   Smazat
  4. V archivech C+K policie ve Vídni se dokonce našly dokumenty, že J.da Cimrman byl konfidentem tajné policie. V době kdy jezdil s kočovnou divadelní společností po vlastech českých podával zprávy o náladách venkovského obyvatelstva. Toto nám Svěrák tají! ÚSTR by to měl prošetřit.

   Smazat
  5. 10:00 Jednou budou komedianti tvrdit totéž o současné době.

   Smazat
 19. Když říkají,že Zeman rozděluje,ale jak nám spojil mediální a umělecké prostituty proti sobě,je zarážející.
  Drahoš nepřišel ani na Barrandov,kdyby nepřišel na Primu,nebo ČT,tak by to udělal lépe,jinak to nebude procházka růžovým sadem.

  OdpovědětSmazat
 20. Drahoš původně tvrdil, že bude vyjíždět za voliči až do konce voleb, proto nemá čas se účastnit všech debat. A najednou, když spatřil Zemana na Nově, tak urychleně kampaň ukončil včera v Praze a prej se speciálně připravuje na debaty. No, to leda že by mu implantovali nějaký hodně nabušený čip. On, jako vědec, přece musí vědět, že připravovat se tři dny před zkouškou je trošku pozdě. To už by měl jenom ladit formu a odpočívat. To si fakt myslí, že když tam vybalí, kde se Zeman spletl a co kde řekl špatně, že to bude mít nějaký úspěch? Žalobníčky nemá nikdo rád. Zeman bude mít na každou jeho poznámku hodinovou odpověď, že pane profesore.

  OdpovědětSmazat
 21. Tady je pekny clanek

  https://aeronet.cz/news/investigativni-bomba-letiste-ruzyne-a-sprava-uprchlickych-zarizeni-se-potaji-chystaji-na-1-migracni-vlnu-v-cr-ceske-kontraktorske-firmy-zahajily-rekonstrukce-budov-a-staveb-suz-za-ucelem-rozsireni/

  OdpovědětSmazat
 22. Snad nás i neziskovky začnou přesvědčovat, že nechtějí ubytovávat doktory a inženýry ze stř. východu a Afriky.
  Nakonec jsme to my co je vítáme! Drahoši Drahoši ty jsi jak dubnové počasí.

  OdpovědětSmazat
 23. Doufejme, že bude po zásluze potrestán

  OdpovědětSmazat
 24. Je mi vas lito, Drahosovi otroci

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže kvůli nim budou trpět všichni.

   Smazat
  2. Ad 7:59: článek - bomba. Ze zdánlivě nesouvisejících skutečností posledních dní dává dohromady příběh o začátku 100. výročí České republiky. Příběh, který nevznikl teď a náhodně, ale v pečlivé režii. Lze jen doporučit k přečtení.

   Smazat
 25. U všech kontrolovaných výzkumných pracovišť (FZÚ, FGÚ, MBÚ a SSČ) byly zjištěny nedostatky v přípravě akcí, v oblasti zadávání veřejných zakázek, realizaci akcí, plnění podmínek poskytnutí dotace a v účetnictví.

  Zjištěné skutečnosti ukazují, že se Akademii věd ČR nepodařilo v rámci systému poskytování institucionálních prostředků na stavební akce a na pořízení nákladné přístrojové techniky vytvořit dostatečné mechanismy pro zabezpečení hospodárného a efektivního užití těchto prostředků.

  https://nku.cz/assets/kon-zavery/K13006.pdf

  kdopak ze to vedl tuto akademii?

  OdpovědětSmazat
 26. Podepsal pětici vítačů .
  A dnes ještě lže jako jeho číré brejle . Jeho
  kamarád kandidoval s čírem :-)
  Marcel

  OdpovědětSmazat

 27. 17. srpna 2016:
  Islámský duchovní Samer Shehadeh: Češi prostě nechápou, co je to islám

  http://www.rozhlas.cz/plus/interviewplus/_zprava/islamsky-duchovni-samer-shehadeh-cesi-proste-nechapou-co-je-to-islam--1641950  23.1.2018:
  Policie obvinila z terorismu a přímé účasti v teroristické organizaci tři Čechy. Je mezi nimi bývalý pražský imám Sámer Shehadeh,

  https://www.novinky.cz/krimi/461256-policie-obvinila-tri-cechy-vcetne-byvaleho-prazskeho-imama-z-terorismu.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10,50
   Ten geneticky modifikovanej fousatej kripl patří do sprchy.....bez vody!!!!!!!

   Smazat
 28. Hezké, ale pozdní je zjištění petitentů, že tato společnost "ztrácí" lidskost. Jakoby společnost založená na vykořisťování měla v sobě vůbec nějakou lidskost. Hrabivost, sobectví, lži, loupež, války, to vše jsou nevyléčitelné symptomy kapitalistické společnosti. Jakým kritickým myšlením, jímž se ohánějí ti "vědci" se ve skutečnosti řídí, když nevidí neřešené a neřešitelné rozpory společnosti v níž žijí? To je akademická bída a vyprázdnění pojmu "kritické myšlení". T

  OdpovědětSmazat
 29. Je neuvěřitelné kolik těchto " profesorů a egyptologů" je a žije ve své hluboké naivitě, neuvědomujíc si, že svým pouze jednostranným vzděláním a naprostou nevědomostí o lidech různých kultur a ideologií, mohou způsobit katastrofu celé země a světadílu. Bohužel nejsou první a jediní, stejné se již dělo v mnoha státech světa a dělo se to hlavně tam, kde lidé ve své pýše a sebejistotě nic takového nečekali. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 30. vítač vehementně vítal ale prý vítač není, asi si to tak nějak rozmyslel, a nikdo ho nemá rád, nikdo s ním tu hru nechce hrát, všechno to jsou dezinformace toho druhu jako že můj nos mezi mýma očima je dezinformace, zejména pak ta ruská nebo jiná slovanská na východě od německa...já vám chlapci řeknu, jestli toho štvaní nenecháte, opravdu moc špatně dopadnete, vy to možná ještě netušíte, ale blížíte se mílovými kroky. Budete chodit kanálem, a když ne, radši si vemte pláštěnky.

  OdpovědětSmazat
 31. Nebojte se, společně to zvládnem!
  Mám takový dojem, že to už tu jednou bylo. A jak to dopadlo? No přece všichni víme, že v Německu to zvládli levou zadní. Teď je jich o 2 miliony víc a všichni jsou nadšení. Jen ti Němci to jaksi nechtějí pochopit.

  Proto je třeba si porovnat SLOVNÍ PROKLAMACE A SKUTEČNOST!

  Paní Merkel a pan Drahoš mají stejný názor. Emigrantům to vyhovuje. Jen národ je jaksi neuvědomělý, teda asi malá část národa.

  OdpovědětSmazat
 32. SOUHLASÍM, ŽE BYCHOM SE NEMĚLI ODVRACET OD NEŠTĚSTÍ CIZÍCH NÁRODŮ, ALE PŘEDEVŠÍM BYCHOM JE NEMĚLI AGRESÍVNÍMI VÁLKAMI DO NEŠTĚSTÍ PŘIVÁDĚT. TÍM BYCHOM SVĚTU NEJVÍCE PROSPĚLI. JENŽE BYCHOM POŠKODILI NAŠE PÁNY, DIKTÁTORY KAPITÁLU, TAKŽE JSOU VĚCI JINAK: NEJDŘÍVE JAKO VÁLEČNÍ ZLOČINCI MUSÍME VRAŽDIT, ROZBÍJET STÁTY, ROZVRACET MĚSTA, RODINY PRO TUČNÝ ZISK ZBROJAŘŮ A MILITARISTŮ A PAK JAKO DOBRODINCI JE MÁME ZACHRAŇOVAT. TOŽ TO JE POLITIKA NEJCIVILIZOVANĚJŠÍHO ZÁPADU. NA VĚDÁTORY ČI POLITRUKY KULTURY MOC NEVĚŘÍM, JSOU VE SVÉ MYSLI ZATÍŽENÍ SEBESTŘEDNOSTÍ. KDYBY HLASITĚ VOLALI PO MÍRU, NEMUSÍ PÍPAT O CHARITĚ PRO TY, NA JEJICHŽ NEŠTĚSTÍ NESOU TAKÉ VINU!

  OdpovědětSmazat
 33. Mně se moc libí ta namyšlenot "my vědci a vědkyně".... máme patent na rozum a na pravdu. Jen kdybyste občané věděli, kolik je "vědců" podfukářů a plagiátorů, kteří dříve končili v odpadových koších za své podvody a dnes jsou slavní - sami pro sebe. Skutečného vědce charakterizuje skromnost, pracovitost, nejen kritičnost k druhým, ale též sebekritičnost. Jenže skutečných vědců je u nás jako šafránu, na jednoho asi tak 5 univerzit a 5 dalších vysokých škol.

  OdpovědětSmazat
 34. Referendum by Drahoš nepodpořil pro možnost ovlivňovat lidi propagandou. Jenže propaganda má vždy dvě strany: pro a proti. A je na občanovi, aby se seznámil s názory obou stran. Stejné přece platí o volbách, tam je ovlivnění propagandou stejné jako v referendu. Tedy snad zakázat i volby, protože občané jsou nevyzpytatelní! Takže i volby prezidenta. Kdo by kdy slyšel o nějakém Drahošovi, kdyby nebyly přímé volby prezidenta? Nula by zůstala na "politickém nebi" nulou. Tak proč pan Drahoš kandidoval do voleb, které nemohou být fér proto, že v nich působí propaganda kandidátů. A na tu propagandu pan Drahoš k dnešnímu dni vyčerpal 50 milionů Kč, celý povolený limit! Co se mohlo za ty promrhané peníze pořídit rozumných věcí, třeba pro nemocné děti. Pane Drahoši, nestydíte se vyhazovat peníze, navíc cizí, na propagandu své osoby? Jen abyste ukojil svoji namyšlenost a zaskvěl se na pomyslném nebi? Vědci sluší skromnost a sebekritičnost, hujerství, které předvádíte, sedí politrukům!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.