Reklama

.

.

čtvrtek 4. ledna 2018

Kauza Vitásková - absurdní soud

Alena Vitásková před soudem
Zdeněk Jemelík
4.1.2018 blog autora

Dne 8. ledna 2018 začne Vrchní soud v Olomouci projednávat odvolání nepravomocně odsouzených z rozsudku Krajského soudu v Brně z 22.února 2016 v případu, ve svých počátcích veřejnosti známém jako „kauza Vitásková“ podle významné obžalované Aleny Vitáskové, tehdy předsedkyně Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ). Její role byla ovšem okrajová. Jednalo se především o stíhání osob, zapletených do vydání licencí na provoz fotovoltaických elektráren, vlastněných společnostmi Saša Sun s.r.o. a Zdeněk Sun s.r.o. z holdingu „slováckého miliardáře“ Zdeňka Zemka. K tomu došlo o silvestrovské noci r.2010, kdy Alena Vitásková a spoluobžalovaná Michaela Schneidrová ještě netušily, že budou někdy působit v ERÚ. Podle názoru orgánů činných v trestním řízení i podle právního názoru správního soudu byly licence vydány nezákonně, ale na tom se nepodílely.

Absurdní je již sama okolnost, že soud přijal obžalobu, v které byly „přifařeny“ k obžalovaným, s jejichž jednáním neměly nic společného a podstatná část dokazování se jich vůbec netýkala. Musely ale mařit čas a peníze účastí na monstrózním hlavním líčení, které trvalo od 2. června 2014 do 22. února 2016. Když neseděly v soudní síni samy, musely tam stejně mít obhájce. Od 22.února 2016 čekaly na zahájení odvolacího řízení, jehož zdržení je patrně způsobeno mimořádným objemem odvolání ostatních nepravomocně odsouzených. Jejich trestní stíhání bylo zahájeno v jarních měsících r.2013, žijí tedy „pod napětím“ již necelých pět let, což samo o sobě je krutým trestem. Pro nepřátele Aleny Vitáskové bylo její trestní stíhání záminkou k soustavnému napadání a vyvíjení tlaku na odchod z funkce. Usilovali o její vypuzení z ERÚ od samého počátku jejího působení. Mnohým vadila, protože vyvolala prověřování několika desítek podezřelých licencí fotovoltaických elektráren, zmařila zahájení obdobného subvenčního financování budování biometanových stanic a zejména zastavila každoroční zvyšování cen energií pro domácnost. Znechutila se tím různým vlivným lidem, kteří parazitují na penězovodech, spjatých s provozováním přenosové soustavy a obchodováním s energiemi a již se těšili na příjmy z „biometanového tunelu“.

Další absurditou je skutečnost, že výchozí příčinou vyvolání trestního stíhání byla neodpovědnost podřízených techniků subdodavatele výstavby fotovoltaických elektráren, kteří k žádosti o udělení licencí přiložili padělané revizní zprávy. Jejich existenci odhalil až na jaře roku 2011 místopředseda ERÚ Antonín Panák, který na základě tohoto zjištění podal trestní oznámení. Šel s tím přímo na protikorupční policii. Ta se pak neomezila na řízení proti padělatelům, ale začala kriminalizovat výše postavené odpovědné osoby až po jednatele investorských společností, z nichž žádný k padělání nedal pokyn, ani o něm nevěděl. V té době ještě nebylo známo, že na uvolněné místo předsedy ERÚ nastoupí Alena Vitásková a obecně se očekávalo, že je získá místopředseda ERÚ Blahoslav Němeček. Díky horlivosti Antonína Panáka tak nastala možnost, že by nového předsedu jeho kamarád dostal do maléru. Nepadl do pasti jen díky nečekanému rozhodnutí předsedy vlády Petra Nečase, který nechtěl svěřit řízení ERÚ nikomu z manažerů, kteří prokazatelně administrativně nezvládli solární boom let 2009-2010 a obklopovaly je pověsti o zkorumpovanosti. Domnívám se, že ani Antonín Panák netušil, jaké následky může mít jeho součinnost s policií. Pokud soudil, že by bylo na místě odebrat licence, vydané 31.prosince 2010, ERÚ měl pravomoc dosáhnout toho ve správním řízení ještě před nástupem Aleny Vitáskové. Jistě věděl, že nástroje trestního práva jsou ultima ratio.

Absurdní je i osud perfekcionalistky Michaely Schneidrové, kterou si přivedla Alena Vitásková a dosadila ji na neobsazené místo ředitelky licenčního odboru. Bývalé vedení připravilo rozhodnutí o povolení řízení o obnově licenčního řízení, na jehož konci mělo být odnětí licencí výše zmíněným elektrárnám. Každý věděl, že odebrání licencí vyvolá tuhý odpor Zemkova holdingu, který by byl jeho důsledky ohrožen krachem. Dotčen by byl i zájem úvěrující Commerzbank, která by se zřejmě nedočkala splacení úvěru a možná by vyvolala mezinárodní arbitráž kvůli poškození své investice. Úředníci, spjatí s bývalým vedením proto otáleli s podepsáním připraveného rozhodnutí. Když nastoupila Michaela Schneidrová, neznalá poměrů, přišla jejich chvíle: podsunuli jí rozhodnutí k podpisu, aniž by jí k němu přidali licenční spis.

Ale novopečená ředitelka se nějak ke spisu dostala. Po jeho prostudování seznala, že v případě odnětí licence by investoři cestou opravného prostředku patrně dosáhli jejího obnovení, což se později potvrdilo. Věděla ale, že pokud by se obnova licence nezdařila, byla by ohrožena sama existence investorského holdingu, který by se bránil všemi dosažitelnými právními prostředky. Případný prohraný spor s investorem by byl pro ERÚ, potažmo pro stát, finanční pohromou. Kromě toho věděla, že probíhá trestní řízení. Počítala s možností nezpochybnitelného odnětí licence, pokud by se prokázala trestnost vydání licencí. Proto návrh na povolení obnovy licenčního řízení zamítla. Jednala s péčí řádného hospodáře. Vyvolala ale hněv Antonína Panáka a stala se také předmětem zájmu protikorupční policie.

Žalobce se domníval, že se nechala ovlivnit osobní známostí s šéfem holdingu Zdeňkem Zemkem st., ale z dokazování před soudem vyplynulo, že k němu žádný vztah neměla. Nenašel se žádný důkaz o jejím prospěchu z rozhodnutí. Subjektivní stránka domnělého trestného činu nebyla prokázána.

Alena Vitásková byla ve funkci poměrně krátkou dobu a o problému s chomutovskými elektrárnami neměla tušení. V dané situaci si opatřila právní přezkum rozhodnutí Michaely Schneidrové, který vyzněl pro ni příznivě. Když ji ale policie předvolala jako svědkyni k podání vysvětlení a vyšetřovatel jí „off record“ napovídal, že předmětné elektrárny v den vydání licence nestály, nařídila provedení přezkumu rozhodnutí Michaely Schneidrové, který vedl k jeho zrušení. V obnoveném licenčním řízení ERÚ sice elektrárnám původní licence z 31.prosince 2010 odebral, ale nahradil je novými se stejným datem účinnosti. Ještě dříve jí ale policie také sdělila obvinění. Podezírala ji, že o záměru Michaely Schneidrové věděla a nezabránila mu, nebo k jeho uskutečnění dokonce dala pokyn.

Michaela Schneidrová propásla skvělou příležitost přihlásit se o postavení spolupracující obžalované a „utopit“ svou nadřízenou sdělením, že o jejím rozhodnutí věděla a souhlasila s ním, případně jí dokonce sama přikázala, aby tímto způsobem postupovala. Ale Michaela Schneidrová se za záda své nadřízené neschovala. Tím prokázala pevnost charakteru.

Vrcholem absurdity byl výrok předsedy senátu Aleše Novotného při ústním vyhlášení rozsudku, kdy prohlásil, že sice pro to nemá důkaz, ale přesto si myslí, že mezi paní obžalovanou a její podřízenou došlo před vydáním rozhodnutí k nějaké komunikaci, která správnost postupu Michaely Schneidrové potvrdila, a proto paní obžalované Aleně Vitáskové ukládá trest odnětí svobody v trvání osm a půl roku. Pan soudce se domníval, že bez souhlasu nadřízené by si Michaela Schneidrová nedovolila návrh na povolení obnovy licenčního řízení zamítnout. Neznám žádný jiný případ, kdy by soudce veřejně přiznal, že ukládá vysoký trest bez důkazů. Je to o to horší, že obsáhlé vyšetřování vedlo ke zjištění, že Alena Vitásková neměla z rozhodnutí Michaely Schneidrové žádný prospěch, čili nebyla prokázána subjektivní stránka trestného činu. Jako laik si myslím, že z gramatického výkladu výroku Aleše Novotného vyplývá, že přes veškeré úsilí orgánů činných v trestním řízení Alena Vitásková zůstala v postavení podezřelé a trest jí tedy neměl být uložen.

Pan předseda měl asi 22.února 2016 vůbec špatný den, protože kromě toho tvrdil, že se Alena Vitásková stala předsedkyní ERÚ na základě „nějakého jednání Jany Nečasové, dříve Nagyové“. Z dokazování takový poznatek nevyplývá a ani neodpovídá realitě: jmenování Aleny Vitáskové navrhl předsedovi vlády ministr obchodu a průmyslu a schválila je vláda jako kolektivní orgán jednomyslným hlasováním . Prohlášení pana soudce nelze chápat jinak než jako snahu dehonestovat paní obžalovanou jejím spojením s profanovanou osobou.

To nestačilo: Aleš Novotný se podivoval, proč si z úředníků starého vedení ponechala právě jen Michaelu Schneidrovou, která ve skutečnosti do úřadu přišla později než její nadřízená.

Z obou uvedených detailů jako laik vyvozuji, že rozsudek vydal soudce, který byl vůči Aleně Vitáskové silně podjatý a navíc k vyhodnocení výsledků dokazování přistupoval nedbale.

Absurdní mi připadá i rozhodování o výši trestu. Oběma obžalovaným dámám soud uložil trest odnětí svobody v trvání osm a půl roku, který převyšuje tresty všech obžalovaných, kteří se dle jeho úsudku podíleli na nezákonném postupu při vyžadování licencí. Úřednice, která vadné licence vydala, odešla od soudu s uznáním viny bez navýšení podmíněného trestu z jiného řízení. Ale Michaelu Schneidrovou, která nechtěla její bona fide selhání napravit, odsoudil senát Aleše Novotného ke krutému trestu. Bývalého ředitele licenčního odboru ERÚ, který proti odporu bývalého předsedy ERÚ vyjednal provedení licenčního řízení dne 31.prosince 2010 a s vydávající úřednicí její postup telefonicky konzultoval, senát Aleše Novotného zprostil viny, ačkoli žalobce pro něj žádal 10 let. Odpor proti návrhu na odnětí licencí a tím vyvolanému poškození investorů senát Aleše Novotného zřejmě považuje za daleko horší provinění než samo vydání vadných licencí a kroky, jež k němu vedly. Je-li rozhodnutí o trestu pro Michaelu Schneidrovou pochybné, sotva lze ospravedlnit výši trestu Aleny Vitáskové, v jejímž případě soud přiznal, že o jejím trestném jednání nemá důkazy.

Trapně absurdní je skutečnost, že celá honička za vydáním licence ještě před půlnocí 31. prosince 2010 byla zbytečná: později se ukázalo, že prosté včasné získání licence nezakládá samo o sobě nárok na získání nejvyšší výkupní ceny. Omylu podlehla i policie, která si neopatřila řádný znalecký posudek a jako pomůcku pro stanovení výše škody použila chybné odborné vyjádření.

Ovlivnění licenčního řízení trestným jednáním je nezpochybnitelným důvodem k odebrání licencí. Vrchní soud má tedy v rukou mocný prostředek, jak podpořit rozhodnutí správního soudu o odebrání licencí a vyvolat katastrofické následky pro investory. Ale odebrání licencí elektrárnám, které bezporuchově a bezúrazově dodávají do sítě proud již sedm let, by bylo korunou všech absurdit, jež se v tomto řízení vyskytují.

- - -

32 komentářů :

 1. Vivat havlistická demogracie

  OdpovědětVymazat
 2. Z výše uvedeného mi vyplývá, že v právním státě by měla policie proklepnout majetkové poměry soudce Aleše Novotného a jeho případné vazby na na majitele elektráren, případně jiné vlivné osoby, mající nějaký vztah k případu.
  Bohužel, asi už nežijeme v právním státě. Navíc, stále víc jsem přesvědčený, že kromě justice nám silně zahnívá i policie.
  Tady to neskončí dobře.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "asi nežijeme v právním státě?" Proč "asi"? To je přece jasné už ode dne, kdy Všašek Pravdoláska dostal zpět majetek, jehož ztrátu vykompenzoval soud v NSR jeho strýci Miloši v plné výši, takže jak je to? Vrátil snad Všašek NSR prašulky za již jednou zaplacený majetek? Cikán prodávající stejnou kobylu dvěma kupcům je proti tomuto ryzí charakter. Nebo, bych neplival jen na Všaška, ode dne, kdy knížepán Kódl Spáč, jemuž byl majetek na který neměl právo, předán soudem v ČR dle rakouských zákonů, přičemž knížepán do sdělovacích prostředků ležérně utrousil, že pochopitelně se to bez úplatku neobešlo. A VŠICI DRŽELI HUBU!! A tak bych mohl pokračovat. Včetně osobní zkušenosti. Ne pane, nežijeme v právním státě. Jen mě zaráží, že jste to zjistil až nyní. Blil bych, velebnosti.

   Vymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hlavně když odsuzují komunisty s jejich procesy. Bohužel oni nejsou lepší, jsou ještě horší.

   Vymazat
 4. žijeme vprávnim státu to nám tloukli pořád domí palice.Pokud bi sme bili bezprávni stát tak bich to bilo v médijich vtelevizi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taki sy to mislym.Je to fšecko jak má bít v demogracyjy.Eště ta tlupa Fiřt co to před Vitáskovou posejřila bi mněla dosvjetčit,že to jasně posejřila Vitásková!No neni to prdel ta demogracyja a pravná státkolonia?

   LOJZA z Loje

   Vymazat
  2. A zapomněl jsi dodat "kripl jak se patří" Lojzo z loje. Tak nepiš nic, když si z toho děláš prdel! Nutí tě někdo psát do diskuzí takový kraviny? Když se zamyslíš nad tou ženskou, kterou tahají ty prasata po soudech - ta musí mít úplně v prdeli nervy, pokud je nemá železný. Vždyť jí hrozí vězení! Všichni vědí, jak to všechno bylo, a to se nenajde ani jeden vodvaz s významnou sférou vlivu, aby tohle hnusný divadlo zarazil? To je tady každej tak posranej? To se každej tak strašně bojí vo koryto? Ale jak to, když žijeme v demokracii, máme svobodu projevu a právo na názor - tak proč se bojí? Každej je jen odpornej přizdisráč! Na co čekají? Až zase nasraný lidi vytáhnou do ulic, a oni se pak přiživí se svejma žvástama, jak proti tomuhle svinstvu bojovali, a jak museli bejt v konspiraci? Hnus! Tak nežvaň blbě - a vůbec - proč se k tomu diskutuje? Všichni víme, že současná politika a justice je smradlavá senkrůvna - a taková chuděra s tím musí bojovat. Stála jí ta funkce za to?

   Vymazat
 5. Tak vam Havel vzal i elektrinu

  OdpovědětVymazat
 6. Konečně jme se dočkali Havlistické komedie, která je stejně ubohá jako sám její velký tvůrce a podporovatel Havel I
  Václav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jako všechny jeho výtvory. Az budete chtít zvracet tak si od něj něco přečtěte.

   Vymazat
 7. Drahá paní Vitásková,
  sbalte rodinu a požádejte RF o politický azyl.*

  OdpovědětVymazat
 8. Paní Vitásková by byla skvělou kandidátkou na prezidentku. Bez váhání by měla můj hlas.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. :)) to už bychom měli obviněného premiéra i presidenta *

   Vymazat
  2. Vitásková jenom hájí jinou sionistickou verbež,nic jiného v tom není.

   Vymazat
  3. 11:59 podle sebe soudíš jiné?

   Vymazat
 9. Až se část našich soudců vyhází pro spoluúčast na privatizaci za hranou zákona a dobrých mravů, včetně účasti ve fotovoltaice a vlastníků "bezejmenných akcií", možná uvěřím ve snahu ostatních o očištění "Justiční mafie"! A je jedno, zda se bude jednat jen o jejich rodinné příslušníky. Takoví idioti snad nejsou, aby listiny vlastnili na svá jména.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Současný stav se nedá žádnou ústavní cestou změnit.

   Vymazat
  2. 13:27
   Naprosto souhlasím, je to to samé jako u posranců a senátorů. soudcovská mafie a tito další povedení volení si nyní volí své platy a své další výhody. Osud této země a obyvatel je jim šumafuk.
   Václav

   Vymazat
 10. Parafráze na K.H. Borovského. "Bože, kýž jsem soudcem, to je vyražení, koho chce, toho si vezme a dá do vězení." Víme, že občané zaplatí celkem přímo nebo přes daně 300 miliard Kč pro blaho elektrovoltaických baronů, = 30 tisíc Kč jeden každý včetně nemluvňat. Kdy budou souzeni ti, kdož toto uvalili na bedra Čechů, tedy je o tuto "sumičku" okradli. Proč jsou na tyto občany soudy "krátké"? Nebo nemají zájem soudit největší zloděje ve státě za celou jeho tisíciletou historii? Nebo platí, co obecně švitoří vrabci po celé zemi - že je vše - i "sloupy" státu - k mání za babku? Že žijeme v diktatuře kapitálu všichni vnímáme, víme, že peníze jsou nade vší jinou mocí a že čím kdo stojí výše, je sám větší korupčník a současně více zkorumpovaný. Tak funguje to, čemu někteří snad pro legraci říkají "demokracie". EUtotalita plně vyvrátila to, v co jsme bláhově v r. 1989 věřili - že kapitalistická totalita bude lepší, než ta socialistická. Policajti si střílí lidi hlava nehlava, pořádají honičky jako na divokém západě a vyrábějí další mrtvé - a co za to, no přece metál! Připadá mi směšné, že dnes by někteří chtěli soudit ty, kdož zastřelili prchající přeshraniční pašeráky a diverzanty a přitom jim nevadí, že jsou stejným způsobem dnes likvidováni lidé za dopravní přestupek! No samozřejmě ne u nás, ale vše v hypotetické zemi.

  OdpovědětVymazat
 11. Mimo lávku . Euromnichov se bude soudit s ČR , Madarskem a Polskem . Země které nechtějí přijmout lidi z Afriky a azie . Tohle by si nedovolilo Rusko s Brežněvem . Dnešním dnem jsem se utvrdil že jsme pod diktátem a už věřím ze pokud by bylo referendum , tak určitě končíme v EU . Naši legionáři bojovali a umîrali za vznik Československa . Těšil jsem se do EU , ale toto neni EU . Marcel

  OdpovědětVymazat
 12. Cinkaci dejte se do prace. Ten bordel je výsledkem vašeho úsilí.

  OdpovědětVymazat
 13. Podle dokumentů středozemní moře dnes na čt2 utíkají uprchlíci z afriky z nedostatků vody a to muži , ženy a děti . V dokumentu byly jen muži . Za vzor soužití nám dávají Marseille .
  Akorát jsem nevěděl že středomoří je i Nemecko a skandinávie kde směřují uprchlíci bez vody .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To byl odvar, co? Já to vydržel asi 2min. Taky mě tam dostala ta kocábka narvaná mladíkama, ženy a děti byly zřejmě v podpalubí. :-)

   Vymazat
 14. Pro celý spor je podstatné, kdy byly ony elektrárny uvedeny do provozu, protože to je určující pro stanovení výkupní cenu elektřiny. Jestli dostaly výkupní cenu roku 2010, protože byly v listopadu toho roku uvedeny do ZKUŠEBNÍHO provozu, tak je to proti zákonu a jedná se o podvod. Pokud dostaly cenu roku 2011, kdy byly v únoru zkolaudovány k TRVALÉMU provozu, pak je celá kauza o ničem, protože k žádné škodě nedošlo. Licence na tom nic nemění, v přiznané ceně nehraje roli.
  Tento klíčový fakt bohužel nikdo, kdo se zabývá kauzou Vitásková, zatím jasně neřekl. Kolik dostávají ony elektrárny za MWh? Je to cena z roku 2010 nebo z roku 2011?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jasně napsáno (http://www.novarepublika.cz/2018/01/ivan-novesky-proces-s-vitaskovou.html), že jde o nižší cenu a že tedy výpočet škod je o ničem, nula, nula, prd.

   Vymazat
  2. 18:10 No pak zbývá otázka, jestli je tomu tak od začátku, nebo jestli byla snížena až dodatečně, když se o tom začalo mluvit. Jestli od začátku, tak se mi moc nezdá, že by "orgány" byly až tak debilní a věnovaly se naprostému nesmyslu. I když dneska je možné všechno.

   Vymazat
  3. 18:10 Proč tedy pan Jemelík v článku píše, že by při revizi lincence mohli investoři žalovat stát o ušlý zisk? Pokud tedy dostali hned od začátku nižší cenu, tak by o nic nepřišli. Nějak to "nepasuje".

   Vymazat
 15. Havlíčku, Havle čeho jsme se to dožili, ještě že ji už v nebi. To bys jinak nepřežil.

  OdpovědětVymazat
 16. Za socialismu byla největší známá kauza, kauza Babinský, byl to jakýsi výrobce nábytku na Oravě. Tím jak štědře rozdával dárky měl pod palcem tehdejší soudce, funkcionáře, policii a kdoví ještě koho a využíval to k snadému životu. Tenkrát to byl vrchol korupce, dneska úplný břídil a příštipkář. Tehdy to bylo jen na Oravsku a dneska? Vše včetně politiků naprosto zkorumpované, do basy může jít každý naprosto suveréně, bez toho aby něco provedl. Stačí jenom zkřížit cestu těm zkorumpovaným grázlům a jedeš. Nikdy jsem klíčema nehrkal a ani nebudu, asi by si ti pitomci radši měli hodit mašli jak naletěli zlodějům a mocichtivým lumpům. Já se alespoň nemám za co stydět ani před sebou.

  OdpovědětVymazat
 17. V celém tom vyšetřování i postupu soudu jsou patrné manipulace, ne dost na tom, je tam i nepřehlédnutelná neschopnost, přímo hloupost jak policie, tak i soudu. Pokud jsem, a to jsem, přesvědčen o pravdivosti zde psaných článků. Ano, Alena Vitásková by byla důstojným kandidátem na kteroukoli vysokou ústavní funkci. Jenže občanské ovce volí podle mainstream propagandy, podle výskytu na obrazovce, podle vzhledu, nebo vůbec. Takže paní Vitásková při volbách do parlamentu samozřejmě propadla.

  OdpovědětVymazat
 18. V jednom rozhovoru pro PL řekla,že zná jména solárních zlodějů a těch kdo za nimi a celou touto mafií stojí,kdyby byla tak čistá jak se snaží vypadat tak by je dávno zveřejnila.

  OdpovědětVymazat