Reklama

pondělí 29. ledna 2018

Nebezpečný občan Babiš


Miroslav Polreich
29. 1. 2018
Naše společnost se mění a to dokonce v souladu s celkovým světovým trendem. Tradice, na kterou jsme si v politickém uskupení zvykli, odchází. Nejenom u nás, ale v USA, Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku a vlastně pomalu všude. Starý zavedený systém se brání. Pochopitelně. Málo z nás (počítáno i se Zemanem) odhadlo vývoj a šance Trumpa, i když to není člověk k obdivování.


Byly jisté zákonitosti, které ke změně vybídly. Vytrácí se tradiční ideologie i její dělení společnosti. Je nesnadné to pochopit, a dokonce si tyto změny uvědomit. Nám k tomu má posloužit „čapí hnízdo“. Všichni však víme, že o něj vůbec nejde. Symbol změn zní „Babiš“. Kdysi jsme také měli symbol a byl to shodou okolností také Slovák. To však není podstatné. Všechny nové tendence jsou nebezpečné. Podívejme se proto na tuto naši českou kauzu trochu podrobněji a v různých souvislostech.

Mají několik nutných aspektů:

1. Politicko-právní

Již úvodní věty by měly napovědět, že společnost a dokonce globalizovaný svět se mění. Na našem písečku se objevilo ANO a snad trochu i Piráti. Nevadí, že ještě nejsou přesně ukotveni. Nemusí hledat svoje místo to je jim dáno, pokud budou mít vazbu na nový trend. Lidé sami mají cit, či jak se říkávalo, bývají těhotní změnou.

Jakákoliv aktivita má a musí mít politické pozadí. Říká se tomu politický boj. ANO vstupem do vládní politiky musí formovat svoji pozici. Vedoucí strukturu má stanovenou v silné a jednoznačné osobnosti. To obráží potřebnost situace a je jako taková chápána. Zde není co dodávat, je nutno s tím počítat a mít nároky k zabudování již stávající pozice do programu. Nebude to snadná cesta, ale nakročeno mají dobře. Dokonce jsou schopni nazývat věci pravými jmény. Tím myslím zlodějny, manipulovatelnost justice a policie a myslím, že nemají problémy vše doložit.

Piráti se objevili díky mladým lidem, kteří již nechtěli být zneužíváni pravdoláskaři, ani tendencemi vedoucími k nenávisti a hledání nepřítele. Ukotveni však nejsou. Zčásti z nezkušeností či zahleděním se do opozice jako faktoru hledajícím pravdu. To se snadno okoukne, což se děje, ale k seriosnímu přemýšlení to nestačí. Myslím, že mají ještě dlouhou cestu k osamostatnění. Věcné hodnocení případu Babiš by jim mohlo hodně napomoci.

Čapí hnízdo je nejenom jen zástupným problémem, věcně je to předně zanedbatelná záležitost z hlediska pohledu na Babiše či hnutí ANO, ale je to velmi závažná věc, pokud dle ní budeme posuzovat práci policie, státního zastupitelství a následně soudů. Jedná se o systém politického zneužívání a přímo manipulace. V našem případě dokonce odsouzení hodného politického boje „všichni proti“. Bohudík, tak uvažují na svoji odchodnou politici, ale strhnout lidi opět k poslušnosti se již nedaří.

Níže uvedu několik ilustrujících příkladů, i když nemám kapacitu ani obsáhlou dokumentaci předložit přehledný a vyčerpávající souhrn. Byly by to ale krásná témata pro diplomky studentů právnických fakult, pokud pedagogové by se je nebáli zadat. Předně je zcela nepochybně možno konstatovat, že celá kauza Babiš má nejenom politické pozadí, ale je jednoznačně vytvořena na politickou objednávku. Není to navíc ojedinělý případ. Další uvedu níže.

Jednoznačné stanovisko v tomto smyslu, ale předně na základě své právní erudice i zkušenosti má sám ministr spravedlnosti pan Pelikán. Přeložil jednoznačný důkaz. „Znám kalendář“. Tento případ, stejně jako řada ostatních se váží na běh času, přesněji data, ve kterých zpravidla probíhá politická událost – volby. Účelové načasování případů je mělo podstatnou měrou ovlivnit. A také se tak dálo. Údaje natolik jednoznačné, že jsou absolutně nezpochybnitelné, že jejich motiv sleduje politickou manipulaci. Ministr se vyjádřil zcela jasně a laický závěr pana Babiše, že vyšetřující orgány, státní zástupci, ale i soudy pracují na objednávku, nelze proto věcně napadat. Tvrzení samozřejmě není absolutní, ale vyloučit jeho oprávněnost nelze. Kdyby se jednalo o jediný prokazatelný případ, a čapí hnízdo to dosvědčuje, tak pravdu má pan Babiš. Případů však je celá řada. Zneužívají v nich své pravomoci vyšetřující orgány, státní zástupci, ale i soudy.

Ano, je možno si objednat stíhání a dostat někoho do vězení. Pan Sváček, soudce, hrubě pochybil. Česká justice znevažuje sebe sama a myslím, že to pan Sváček ví a pouze klame. Nemusí osočovat ministra spravedlnosti, že přes opakované výzvy, žádné adekvátní stanovisko nezaujal. Jak jsem výše uvedl, vyjádřil se naopak velmi přesně a k podstatě politického zneužití věci. Pan soudce si v mnoha obdobných případech může srovnat kalendář. Sám, ač soudce, využívá medií, aby bezdůvodně napadal podstatu celé věci a to dokonce formou, jako by nebyla ani vznesena. „Mlčící ministr“. To mu nestačí. Jde ve své lži dále s odvoláním se na bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou, která se prý zachovala obdobně, přestože její stanovisko, se neodvolávalo jen na běh času, ale i k meritu věci. Žádný trestně právní podnět neshledala a to na základě studia celé kauzy což pochybuji, že pan Sváček měl možnost udělat. Proti čemu cítil povinnost se tedy ohrazovat, když vlastně spis nestudoval a kalendář nezná. Nezvažoval tím sám hrubě soudní moc? Zná příslušné ustanovení § 80, a jako soudce ví, že zneužívání medií soudcem vytváří „nátlak“. Takový přístup soudce je podstatou schizofrenní situace v naší zemi a ne když věcný argument ministra o politickém načasování případu popírají všichni zainteresovaní politici jako by nebyl. Závěrečná výzva k uvedení jmen odsouzených neprávem (na objednávku) snad není ani myšlena vážně, svědčilo by to o neznalosti prostředí autora v oboru, nebo o politické zaslepenosti.

Pan Sváček, kterého neznám, v tom však není sám. I pan předseda Ústavního soudu pan Rychecký je sice lépe informovaný o právních větách ministra spravedlnosti a tím i o politické podstatě sporu a jejího zdůvodnění. Pokládal však za nutné veřejně upozornit pana ministra, že by se měl ve svých vyjádřeních směřujících k podstatě věci mírnit. Tím jen ve své jednoduchosti potvrdil, kde je jádro sporu a slabina zadání. Uchýlil se proto k vyhrůžce, tím svůj přístup vyvedl z posuzování otázek právních, ale i politických, kde se případ nachází, do oblasti mocenské a morální. Pavla Rychetského znám osobně velice dobře, až důvěrně, (více než by si jeden mohl přát) z hlediska právní erudice i morálních vlastností. Jeho přechod k politikaření není proto pro mne překvapující. Nedávno jsem se vyjadřoval velmi kriticky k působení jeho kolegyně dr. Janů u soudu u Haagském tribunálu. Nikdo z justice se k podobným podvůdkům nevyjádřil. (viz servery z 4.12. 2017).

2. Justiční a policejní.
Jenom stručné připomenutí jak jsou zapracovávány politické souvislosti se snahou o ovlivňování voleb.

Údajný agent StB a šéf lidovců v režii pana Jana Rumla. Dávný příklad, snadno zapamatovatelný, ale také správné nakročení k politické manipulaci krátce před volbami.

Kubiceho zpráva, jak se z vedoucího politika udělá dokonce pedofil, samozřejmě před datem voleb.

Naše „nezávislé“ bezpečnostní orgány však nejsou žádná ořezávátka a tak zorganizovaly dokonce útok na prezidentského kandidáta voleb USA mediálním zveřejněním Clintona jako agenta ruské zpravodajské služby, týden školeného dokonce v Praze v době jeho návratu ze studií v Londýně. To není žádný hoax, ale oficiální zpráva ředitele BISu pana Devátého s bulvárními titulky. Však vyšetřovací komise amerického senátu měla v Praze hodně práce jak ten podvod rozklíčovat.

Dnešní „ruské tendence“ ovlivňovat volby v USA a dokonce u nás, jak denně můžeme číst, jsou jenom břídilské projevy snahy, kterou naše současná bezpečnost dobře zvládá již dávno.

Volby prezidenta Havla měly také zajímavou režii. Prvé pod taktovkou Lidové strany ruku v ruce spolu s Komunistickou stranou (později ze zákona zločineckou organizací), zvolily disidenta Havla jednomyslně, bez problémů. Po vyzrání naší demokracie ty poslední volby Havla už byly s velkými problémy - většinou jednoho hlasu, kdy „nezávislá“ justice na dny volby musela zavřít opozičního poslance, i když k tomu měla dostatečný prostor měsíců před i po volbě, vybrat jiný den v kalendáři. Po prezidentských volbách obviněného poslance ihned propustila jako nevinného. Takže nám jeden člen justice „zvolil“ prezidenta na 5 let. Škoda, že to nikdo v souvislosti s trestně stíhaným Babišem nepřipomněl. Ani mladí Piráti se nezajímají, jak se dělá „skutečná“ politika. Snad někdy studenti práva, až budou vedeni ke kritickému myšlení, se budou moci složitostmi justice zabývat ve svých diplomkách.

Kvalifikace kandidátů na prezidenta dle pana náměstka Ministerstva vnitra pana Mlsny. Podmínky byly známé, podpisy občanů i zastupitelů. Dle dosavadní praxe i právní logiky mohli doporučit jen jednoho kandidáta. V zájmu „demokratizace“ Ministerstvo vnitra pod patronací soc. dem stanovilo nové podmínky, absurdní a nesmyslné, snad použitelné, kdybychom měli jinou ústavu a volili neomezený počet prezidentů.

Mělo to však faktický účel řada kandidátů pro druhé kolo, v antizemanovské linii se sjednotí, což se i v podstatě podařilo, pod heslem „všichni proti Zemanovi“, A snad někdo by to tak i pochopil a nechal se ovlivnit.

Laik se divil a i odborné autority to později odmítly. Pan náměstek, velmi nekvalifikovaný a manipulátor myslím, že úřaduje dál.

Babišovo hnízdo, ač staré od února 2006, vyvřelo kupodivu napovrch cestou anonymního udavače a později žádostí policie o vydání v předvolební týdny a to dokonce s vědomím, že i kdyby k vydání došlo, nastupuje volbou další imunita, která tuto žádost vynuluje. Chce mít někdo lepší důkaz politické objednávky v souvislosti s faktem, že věcně bude právně neúčinná a stane se jen součástí politické agitace. Naštěstí „národ“ není primitivní a tyto machinace prokoukl.

Právo má nejenom formu, ale i obsah, ale přesto si dovolím meritem věci se nezabývat. Udělali to a zveřejnili jiní dokonce v parlamentu (třeba dr. Válková) a nesmím ale opomenout i pana Jakuba Michálka mluvícího za Piráty, který se zastal vyšetřovatele s tím „že nemá indicie, že by vyšetřovatel pochybil a že je ne společnost, ale právě on terorizován“. Kalendář, na který upozornil ministr spravedlnosti opomenul a právní argumentace dr. Válkové asi mu je odborně, i účelovému jeho zájmu, vzdálená. Tam měl prostor podrobně a odborně všechny námitky zvážit, aby byl věcně v obraze, a teprve na tomto základě přijmou fundovaný závěr. Zůstal však překvapivě na úrovni nesnadno definovatelné Kalouskovy argumentace.

Přístup Pirátů byl pro mne největším zklamáním, jak snadno je možno se zařadit do politické kampaně manipulující volby a ignorovat fakta. Měli by si Piráti uvědomit, že být v opozici znamená mít předně pevný základ právě ve faktech a ne ve vykřikovaných frázích „v příštích volbách porazíme Babišovo ANO“. To nechte pro Kalouska. Piráti získali důvěru mladých lidí. Proč chtějí zestárnout tak rychle a tak strašným způsobem?

Uvedl jsem jen několik, ale podstatných příkladů o zneužívání vyšetřovacích orgánů a justice. Překvapivě však pan předseda Nejvyššího soudu pan Šámal, i pan Baxa a další zatloukají a cítí se dokonce snad i uraženi, když někdo se nad jejich práci zamyslí a nebo přímo upozorní na politické zneužití, což provedl i sám ministr spravedlnosti.

Musí snad existovat přehled o obrovských nákladech se specifikací osobní odpovědnosti, které stát hradí za vadné konání těchto institucí, aniž by byl dosud vytvořen systém náhradového řízení. Politické záměry mívají totiž i ekonomické dopady. A nebo soudci mají na mysli jen stávku za své „mizerné“ platy?

3. Morální aspekty

Politické zneužívání státních orgánů má vždy protispolečenský charakter. Jedná se o manipulaci s bezpečnostním a právním systémem. Příkladně jsem se snažil upozornit na problémy, které jsou mě známy a jsem proto schopen specifikovat jejich pochybení. Tyto věci nemají jen materiální hodnotu s právními dopady na účastníky řízení. Neméně závažná je stránka morálních dopadů. Zde škody nejsou měřitelné, ale mnohdy jsou i existenční.

Pro uvědomění „odborných“ pochybovačů s odvoláním se na jejich publikovaná stanoviska, ale i řady novinářů, viz hnědnoucí Právo, upozorním právě s akcentací na morální stránku věci ještě na dva případy. Jeden s širším dopadem a druhý s tragickým koncem.

Máme po desetiletí lustrační zákon, který je postaven na materiálech a informacích orgánů StB. Učinili jsme tyto dokumenty z produkce těchto orgánů, mnohdy i získávané pod hrozbou nouze či násilí, nezpochybnitelnou součástí našeho právního řádu. Pracovníci ÚSTRku s nimi pracují jako s písmem svatým. Nakonec instituci vedl nejdříve snaživý svazák minulého režimu (dnešní poslanec ODS vykroužkovaný stoupenci této „demokratické“ strany), a později lidovec, bývalý farář. Na těchto základech se vedly stovky soudních sporů, protože přímo existenčně ohrožovaly naše občany a bránily jim dokonce v zaměstnání. Je třeba v zájmu objektivity uvést, že soudy v těchto kampaních zpochybnily oprávněnost těchto dokumentů. Na jejich obranu vystupovaly jiné státní orgány, které hájily pravost dokumentů StB. Tyto, pro někoho tragické situace, kdy se občan musel bránit, platil daňový poplatník.

Nemusím snad zdůrazňovat hlubokou nemorálnost celé kampaně, která vlastně ani dnes nekončí. Upozornit na ni není však od věci. Jsme v rovině nejenom materiálního práva, ale i v jeho morálních vazeb.

Následující příklad je velice závažný, jak z politického hlediska, tak i tragických dopadů na integritu a zdraví vzácného člověka, který byl vyšetřujícími orgány, státní zástupkyní i soudem manipulován hrůzným odstrašujícím způsobem a držen v podstatě bez důvodně a bez soudu půl roku ve vazbě.

Měl jsem mladého, nadějného přítele, významného germanistu i básníka a unikátního znalce Ortenova díla. Nakonec jsme byli i rodáci a sousedé z Havlíčkova Brodu. Svůj politický život začínal odhodlaně v disentu. Byl proto policií zavírán a fysicky týrán. Stal se po Listopadu pedagogem a mladým vědeckým pracovníkem na Filozofické fakultě UK, ale také vážným konkurentem. Své odborné spory řešil jeho starší kolega tím, že na něj podal udání policii, že mu telefonicky vyhrožoval. Vyšetřovatelka a státní zástupkyně podala věc soudu (přestože se jednalo o slovo proti slovu). „in dubio pro reo“ se stalo neznámým. On se svojí dřívější zkušeností s policií to zcela oprávněně vzal jako opět policejní šikanu a zvůli, a nespolupracoval. Soudkyně dle zákona a spíše svého přístupu, ho dala do vazby do doby soudního jednání. A nyní začala šikana. Jednání dlouho nenařizovala, nařídila a onemocněla, celkem několikrát, případ byl dán poté jiné soudkyni, ta studovala spis nějakou dobu, a zatím stačila myslím otěhotnět. A mladý člověk, se zkušeností disidenta, seděl dále na Pankráci. Měsíce ubíhaly.

StBáci se k němu fysicky chovali špatně. Jeho a můj režim po Listopadu, zužme to raději na justici, ho deptal psychicky. To byla pro citlivého člověka újma daleko horší. Navštěvoval jsem ho ve vězení pravidelně, jako i mnozí přátelé z fakulty. Pozoroval jsem nepochybně, že jeho psychický stav se zhoršuje. Soud se stále nekonal. Přes námitky vězněného (nic jsem neproved, drží mne neprávem), jsme nakonec musili sáhnout k mimořádnému opatření – milosti pana prezidenta. Prezident Havel své rozhodnutí okamžitě vydal. Duše člověka, básníka a vědce, však byla již zničena. Nemohl se vrátit ke své práci. A již se nikdy nenašel. Vzal si život.

4. Ekonomická podstata

Těžko se mě přechází od hluboce citlivých záležitostí morálky k závažné otázce a pravděpodobně k podstatě celého sporu. Babiš, jak zní titul této úvahy je totiž velice nebezpečný. V čem? Je bohatý člověk, manažer a úspěšný. Politické okolnosti nejenom u nás, ale dnes již v okolním světě, jak jsem v úvodu naznačil, mu umožnili vystoupat v politice a pracovat jinak. Nesnadno tomu rozumět. Ne mnozí ho chápou a cítí v něm progres. Ano prezident Zeman. Ten má na to kapacitu. Ostatním je nebezpečný svým přímočarým myšlením a nárokem.

Nebezpečnost Babiše je někde jinde. Nemluví se o tom. Těch, kterých se to týká, si to plně uvědomují a musí proto být velmi aktivními protivníky. Mnozí ještě nedorostli chápání běhu světa tak tápou (Piráti). Babiš je podnikatel a světe div se – odvádí v české republice daně. Není to běžná záležitost. Tisíce jeho odpůrců podnikají zde, a peníze odvádějí v daňových rájích.

Povede-li Babiš vládu, zcela zákonitě ji nasměruje k zákazu umožnit podnikatelům čerpat státní zakázky, pokud odvádějí daně jinde. Je to těžko k pochopení? Bude to revoluce v podnikání, která se nelíbí ODS, TOP, nebo i ČSSD s.r.o., nebude-li schopna se zbavit současné kartelizované podstaty. Dosud se o tom nemluví, ale bude to zákonitý krok.

Policie, státní zástupci a nakonec i soudy jsou jenom dobře placeným prostředkem. Podstata a pozadí je v rukou někoho jiného a důvod, jak jsem právě uvedl, je pádný…

29 komentářů :

 1. ..k babišovi se nebudu vyjadřovat..s jeho záměry si nejsem jistý..ale jestli platí "že z pytláka je nejlepší hajnej"..tak budiš... ale s piráty jsem si jistej..jejich šéf s dredy,..to je mladší kníže s čírem....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Babiše podrazi Jourová,která přes komisi zavádí cenzuru v celé EU a dá se fotit se Sorosem a jeho synem!
   Rovněž ministr války,který hrál bolševického pořučíka v sovětském filmu,RADŠI DALEKO OD MOSKVY se bude ted vozit v panceřovaném autě,aby mu islamisti do něho trefili panceřovkou a teprve pak přestane šéfovi škodit pořizovánim našich fojáků WEHRMACHTU!

   Smazat
 2. Slyšel jsem to na půl ucha. Někdo by to měl vyhledat. Babiš se chystá posoudit evropské dotace, které nám režim prezentuje jako dary našemu lidu. Pověřil svou náměstkyni, aby mu připravila přehled o tom, kam odchází dividendy z podnikání cizinců v Česku. Možná, že na ty vzácné dary jsme Bruselu dali a on nám vrátil jen část, přičemž si někdo uloupl něco pro sebe.

  Prověřte to! Měli bychom vědět, o co jde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. viz zvedavec.org V letech 2010-2016 odešlo 7,6 % hospodářského výkonu v kap.příjmech na západ, zatím co opačným směrem z EU přišlo do ČR jen 1,9 % !!!

   Smazat
 3. Pane Polreich doporučte VŠEM stranám a hnutim,aby převzali do svých programů

  NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ.

  K čemu jinak jsou.

  Ne nadarmo byl už několikrát NPsorosovskou cenzurou dokonce na prý alternativním webu,.který slovně odsuzuje cenzuru ,ale nastoupí ze zálohy,aby zcenzuroval NP proto,že přes tento Národni program bylo vidět světlo na konci tunelů!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vysoce zajimavé na NÁRODNIM PROGRAMU je,že poprve v bodě NP Nr.2.dává návrh PŘIMÉ OBČANSKÉ DEMOKRACIE,kterou lze uskutečnit bez průtahuihm¨ihned nic stát nebude a dává možnost fugovat denně s účinkem,který je vážně úcty hodný!

   Smazat
  2. To jsou všechno bláboly Forgáče a několika naivků. Destero voliče, občanská společnost voličů, národní program voličů, Společnost voličů pro voliče...bla, bla, bla...
   Nic konkrétního. I Okamura má lepší vizi a program...

   Smazat
  3. 18:18
   Okamura má nepochybně lepší program: hrabat prachy.

   Smazat
 4. No konečně! Skončila předvolební mediální šaškárna, a okopávání prezidenta už začala být nuda. Teď se pro změnu bude zase okopávat Babiš. "Čapí hnízdo" se vrací?. A s ním množství vyvážených bla bla bla... a těch přitroublých žvástů na diskuzích! Diskuzní smečka už bez toho nedokáže žít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonym 29. ledna 2018 23:27, vítejte mezi diskuzní smečkou příteli.

   Smazat
  2. Ne my,ale diversantka Jourová chce svou podporou sorosovské cenzury pro celé EU pohřbít svého šefa,který je jeji šašek

   A PRÝ O TOM NEVÍ.!!!

   Smazat
  3. 23:27 Pravdoláskaři běž si číst politruka peheho a nám dej pokoj.

   Smazat
  4. 23:27 Přesně ve stejném stylu urážíte v posledních dnech většinu zdejších diskutujících téměř pod všemi články NR. Viz váš příspěvek 22:49 pod článkem p. Jaromíra Petříka. A tak vám zkopíruji moji odpověď : Z duše vás lituji, takový chytrý a skromný nežvanil a musí psát takovým hloupým ovcím. Něco vás asi hrozně štve,ale myslím si že my ( tj. diskutující na NR) to nejsme. Diskusi s vámi končím a vaše urážky nadále nečtu. Čus bambus.

   Smazat
 5. Pokud zmáčkne lidi co neplatí v ČR daně je to v pořádku.

  OdpovědětSmazat
 6. 23:27: Co kdybyste napsal kolik je Vám let? To by pro mně osobně byl největší přínos z Vašeho příspěvku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč vás to tak zajímá 23.33? Já ani nevím, jestli jste mužskej nebo ženská - u anonymů se to nepozná. A proč ten zájem o můj věk? Jste ženská a děsně jsem vás zaujal? Tak to jsem blažeností bez sebe. Jste mužskej, a chcete vědět, jestli jsem tím pádem pro vás na diskuzích rovnocenný sok? Ale s tím léta přece nemohou souviset. Pokud sám se účastním diskuze, vycházím z internetový publicistiky, a hlavně - z diskuzí k tomu všemu, a řeknu vám, to je teda tvrdá škola! Tvrdý samostudium současný společnosti. Spoluobčanů, o nichž jsem měl úplně jiné mínění. No nic, člověk se učí celý život. A můj příspěvek nemůže být pro vás přínosný, protože se o to nesnažím. Ani to nejde. Jen mám pravdu - tím jsem si jist. Jsou dvě temata, která přinášejí nejvíc diskuzních příspěvků ( kromě tragedií, vražd, nehod, a rakovin -ale to už je jiný level) a to jsou pokud jde o domácí scénu ( tedy ne Trump, Putin nebo Syrie) články podněcující kopání do prezidenta, a do Andreje Babiše. Dr Rath, Vítek Bárta, a další politici, kteří se znelíbili zlodějským a podvodnickým politickým matadorům a služebníci mafie - media - do nich kopala o sto péro ( a spolu s nimi pochopitelně i diskutéři) to už máme za sebou - to už je minulost, stejně jako Kubiceho zpráva, odstranění policejního prezidenta Lessyho a další ohromná řada svinstev. Teď je aktuální házení hovny na prezidenta a kopání do Babiše. Co jsem napsal nepravdivého?

   Smazat
  2. Pane Polreichu,
   uhodil jste hřebíček přímo na hlavičku! Všichni víme, že to tak je, ale Vy jste tyto případy manipulace a zneužívání moci jasně formuloval. Osud Vašeho přítele, který si vzal život, mě upřímně dojal, ale také ujistil o tom, že v tomto světě opravdu dobří lidé (v tom pravém slova smyslu)nemají mnoho šancí. Vždy je zašlape a zadusí nějaký - s prominutím - zmrd. Přemýšlím o tom, že odkaz na Váš článek pošlu předsedovi pirátů. Třeba se nad Vašimi slovy alespoň zamyslí. V. Kaňková

   Smazat
 7. Zcela laicky k věci: Není to náhodou podobné jako ve starém Římě: chléb a hry. Není Babiš náhodou ten chytrák, který pochopil, že aby byl u moci musi dát lidem především to první?

  OdpovědětSmazat
 8. Bude to mít Babiš ještě hodně těžké, ale na prezidentské volbě se potvrdilo, že národ není tak tupý, jak kalouskovic předpokládali. Slavný Drahoš ztratil po prvním kole asi 20% svých voličů, z toho co získal pro druhé musíme odpočítat polovinu, protože ti volili proti Zemanovi. Takže nakonec ten jeho zisk byl jenom kolem 1 milionu voličů, což není zase taková sláva. Myslím, že když založí hnutí, tak si ho Babiš namaže ne na chleba, ale na chips.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:16 Pochybuji, že Jiří Drahoš založí a v budoucnosti povede úspěšnou politickou stranu nebo hnutí. Předpokládá to hodně práce, politických a organizačních schopností a zkušeností, finančních prostředků, apod..
   Stahování králíka nebo zpěv na to panu Drahošovi zcela určitě stačit nebude...

   Smazat
 9. Účel světí prostředky. A že se sloupy státu dokonale samy odkopaly a předvedly koho jsou posluhou, to vědí všichni slyšící a vidící Češi. Proto volili v parlamentních i v prezidentských volbách tak, jak volili. A výsledky voleb pro sloupy republiky nedopadly dobře, všichni vidí - a o to zuřivěji vzpomínají svých kolegů z doby socialismus, neb se vidí v nich jako v zrcadle. Jinak na tu hysterii pražské kavárny dopadly volby pro národ dobře. Zeman versus 7 kandidátů na prezidenta 52:48 je úspěch. Babiš versus 6 "tradičních" politických stran 30:70 je rovněž úspěch.
  Občané by si měli dobře všímat, kdo destruuje náš stát, které jsou to partaje, kteří retrogardisté, kteří zaprodanci kapitálu. Babišovi by měl být dán prostor, aby předvedl se svoji vládou, co dokáže. A za 4 roky nechť je mu předložen účet. Sledujme, jak bude zkorumpovaná opozice nakládat s občansky pozitivními kroky vlády Babiše a pamatujme si, kdo bude pozitivní kroky blokovat - abychom i korektně mohli v dalších volbách ohodnotit opozici a poslat zaprodance kapitálu k čertu.

  OdpovědětSmazat
 10. Perfektní článek pane Polreich děkuji. Krásně nastaveno zrcadlo našim demokratickým, mocným a spravedlivým soudům, státním zástupcům, policií a všem, co se ohání demokracii a lidskými právy.

  OdpovědětSmazat
 11. Tuším, že se tu jedná jen o koryta. Babiš prostě chce obsadit koryta u kterých jsou jiné partaje a ty se semkly a nechtěji ho k těm korytům pustit. Lidem se vykládá o demokracii atd. Je ale fakt, že nyní se lidi musi oblbnout jinak, již to nejde po staru. No tak asi se něco málo udělá i s tou korupci zvýší se sociální bonusy, v EU se bude prosazovat neochotu přijmout uprchlíky, čili samy víceméně kosmetické upravy /kromě těch uprchlíků, když ale přijde na dělení chleba, tak vezmeme i ty uprchlíky protože z dotací netyje dělný lid ale kapitalisté, proto je jejich zájmem ty dotace dostávat a není v jejich zájmu z EU vystoupit. Vyjimka Polsko - tam se kapitalisté již začli lidi bát, tak začínají pomalu z EU odcházet. Jak liknavě se postupuje ve věci uprchlíků - viz jen dnešní 24-ka, člověk pochopí, že je to podobné jako třeba s uchlacholením Hitlera v roce 1938./. Myslíte si, že pán Babiš, miliardář má nějaké sociální smyšlení jiné, než ostatní miliardáři, že pro dělný lid udělá něco zlomového. Stejně jako Trump v USSA, neudělá pro dělný lid v podstatě nic. Naposledy pro dělný lid udělali něco osvícení vládcové - Marie Terezie a Franz Josef I a pak pravicový politik Bismarck - ten poslední ze strachu před sociálními bouřemi zavedl sociální stát. Takže dělný lidu, jak napsal jeden komentátor, který reklamoval knižku o nacistických kořenech začátku EU - zde na Nové republice - stále jsme v PRDELI a voliči naletěli panu Babišovi, tak jak naletěli v roce 1989 a desítku let po komunistickém puči - to jest po puči v roce 1989. Proč komunistický puč? - ono to byl puč provedený komunistickou nomenklaturou v jejím zájmu - ale to ví asi každý.

  OdpovědětSmazat
 12. Mimochodem dneska na 24-ce mě zarazil přístup ministra k aféře s lithiem. Pochopil jsem to tak, že něco tak nehorazného jak právo na těžbu tohoto kovu, kterou má dostat australská firma /která existuje a neexistuje - zase typická finta dnešních neoliberálních chytráků - stejně jako ty virtuální peníze/ se uskuteční???? Co chcete po spolku /ANO/, který se ani k takové zdálo by se samozřejmé věci neumí postavit tak jak velí spravedlnost.

  OdpovědětSmazat
 13. Pořád se někdo zaštiťuje Havlem. Stačí jeho třetí volba, kterou se porušila Ústava. Nikomu to nevadilo. Sládka nezdůvodně zadrželi, protože neměli "havlojdi" většinu v PS. To je svoboda a demokracie podle "pravdolásky".

  OdpovědětSmazat
 14. Vážený pane Polreichu, vážím si vašich vědomostí, přehledu, analytického myšlení a poučení, které vaše příspěvky přinášejí. Co se však týká nadějí vkládaných do A.B., jsem trochu skeptická. Přeci jen byl po 4 roky členem vládní koalice. Jeho výkon byl, promiňte, podle mého názoru, nulový, pokud pominu ve finiši funkčního období zavedení EET, které tak trochu vylilo z vaničky i dítě v podobě těch nejdrobnějších podniků. Patrně se věnoval hlavně svému byznysu. Mám věřit, že nyní začne pro naši vlast pracovat a bojovat jako o život? A paní Jourová a další eu poslanci za ANO - to je velmi problematická opora jak pro ČR, tak pro A.B. A sympatiemi k pirátům bych také šetřila; je to mladý výhon na stromu, který na štěstí pro nás, vypučel za našimi hranicemi. Stačí trošku zabrouzdat po internetu. A.Š.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. anonym,19:14
   Vážená,ten výrok o Pirátech,že naštěstí vypučel za našimi hranicemi ,to je sice pravda,je to světová organizace,ale světe,div se,vedená muslimem a v tom by byl čert,kdyby nenasákly jeho manýry.Co se týče Babiše,pokud mu nezačaly růst preference,tak to bylo v pořádku,neboť každý kvartál ušetřil,což se do té doby nikomu nepodařilo,ale najednou se těmi preferencemi stal nebezpečný,tak nastoupila kauza ČH a všichni společně proti Babišovi.Všichni ti popřevratoví šmejdi by měli jít od válu,možná by se ještě naučili makat za 12-15 tisíc měsíčně.

   Smazat
  2. 19:14 když jste v koalici, tak vám partneři moc nodovolí, abyste něco dobrého prosadil a zabodoval u voličů. Žárlivě si střeží svůj dvorek a klidně vlezou na váš a domluví se proti vám. Co se týče Jourové a eu poslanců to je jejích pokřivené svědomí. Do charakteru člověka nevidíte. Měli by je odvolat. Není možný se nechat zvolit a pak stranu-hnutí využít a opustit, ale post si ponechat.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.