Reklama

.

.

úterý 23. ledna 2018

Nesouměřitelnost: Nejde o soutěž o nejsympatičtějšího dědu


Stanislav A. Hošek
23. 1. 2018
Europoslanec Jan Keller zavedl, alespoň pro mne, do společenských nauk pojem nesouměřitelnost. Při sledování současné předvolební kampaně jsem dospěl k názoru, že je to nejvýstižnější pojmenování pro druhé kolo prezidentské volby. K výkonu prezidentské funkce je nesporně zapotřebí vzdělání alespoň v některé disciplině společenských věd, tedy mít základní vědomosti o společnosti. Dále pak mít zkušenosti, dovednosti, nápaditost a další nezbytné prvky co nejvšestrannější schopnosti k výkonu nejvyšší státnické funkce.


Volba prezidenta je bez diskuse vždy výběrem nejvyššího státního úředníka.

Druhé kolo současné prezidentské volby nutí voliče rozhodovat se, zda do funkce nejvyššího úředníka státu zvolí vyšší kategorii politika, čili státníka, nebo nepolitika. V takové situaci musí v prvé řadě posoudit, zda na funkci prezidenta je vůbec bezpodmínečně zapotřebí určité odborné kvalifikace, nebo pouze jakési všeobecné charakterové kompetence k výkonu prakticky každé veřejné funkce. Na tomto místě chci jen poznamenat, že by si měl každý volič uvědomit, že volí představitele státu a není porotcem jakési pomyslné soutěže o Nejsympatičtějšího dědu.

Občan v nadcházejícím kole voleb je ve velmi těžké situaci. Musí se rozhodovat mezi nesrovnatelným. Nemá totiž možnost porovnávat chování, nadtož úspěšnost obou osobností, ve stejném oboru lidské činnosti. Při čemž by bylo pro volbu nejvýhodnější, kdyby volič, občan jenž se rozhodl výběru zúčastnit, mohl srovnávat dlouhodobě činné politiky, či dokonce státníky.

Volič se v druhém kole musí už rozhodovat mezi dosavadní činností státníka a na druhé straně vědce. Měl by proto v prvé řadě vzít v úvahu, jak zásadně rozdílná jsou prostředí dosavadní působnosti obou osobností. Zejména by voliči měli velice silně vážit, nakolik média, mnohá dokonce i jakým způsobem, zprostředkovávají veřejnosti prostředí politiky, zaujatě jednotlivého konkrétního politika a vedle toho vědeckou komunitu. Všichni, kdo se rozhodují srovnávat nesrovnatelné, si nakonec musí připustit, že mohou využít pro své rozhodování pouze a jenom nepolitických vlastností budoucí hlavu státu. Předně charakterových, minulého chování obecně a v mých očích především postojů a chování v předcházejícím režimu, takže ve skutečnosti jen hodnotit, jakýsi „celkový dojem“, nic víc a tedy nic nejen opravdu rozhodujícího pro výkon úřadu představitele státu, nadtož podstatného.

Bylo by ještě dobré, kdyby se voliči mohli rozhodovat alespoň podle zmíněných kriterií, čili volit mezi nesrovnatelným. Bohužel oni musí volit mezi oním nesouměřitelným, jak je uvedeno v titulku. Musí se totiž rozhodovat mezi činy a pouhými názory, či sliby budoucích činů. Tady cítím za povinnost jasně tvrdit, že každé právo musí být, alespoň v demokratické společnosti, vyváženo odpovědností. Právo volit tedy občanskou zodpovědností. V druhém kole voleb se totiž každý musí zodpovědně rozhodnout mezi tím co existuje, tedy skutečností, známou realitou a na druhé straně tím, co je pouze vyjadřováno a slibováno. Mezi praktickými výkony a jakousi vizí, navíc slibovanou naprosto bez reálných zkušeností v politické praxi, čili silně pravděpodobné, či až virtuální budoucnosti. Volič se fakticky prvoplánově rozhoduje mezi činy a pouhými slovy. V tom vnímám zásadní nesouměřitelnost pro jeho rozhodování.

Myslím, že dneska snad už se v naší zemi ani nemůže ještě vyskytovat občan, který by věřil předvolebním slibům, takže se jimi nebudu ani zabývat a nějak je rozebírat. Při rozhodování voličů ve druhém kole stojí proto, v mém myšlenkovém postupu, proti sobě na jedné straně znalost, poznání reality současné politiky a konkrétního státníka, který se v ní dlouhodobě pohybuje. Na opačném pólu pak víra, důvěra či nějak přece jenom odargumentovaný předpoklad, že občan-vědec bude se chovat určitým způsobem, tedy především že jeho činy státníka v budoucnu, nebudou v rozporu s jeho slovy coby pouhého občana nyní.

Souhrnně si troufám tvrdit, že voliči se musí zákonitě rozdělit pouze na dvě základní skupiny. Na ty, kteří vědí, poznali a rozhodli se pro skutečné činy. Proti nim je pak skupina, která věří, důvěřuje a více, či méně odůvodněně pouze předpokládá. Považuji toto dělení za skutečně objektivní sociologický jev. Jev, který je už sám o sobě druhou nesouměřitelností ve volebním procesu. Snahou srovnávat to co je, s pouhou vírou, důvěrou či vizí. Tady bych měl skončit. Jenže mi to nedá, abych k předložené objektivitě nepřidal svůj subjektivní pohled.

Nemám nic proti věřícím, ať věří v cokoliv, ale vím, že lépe se skoro vždycky rozhoduje těm, kteří vědí, znají a dovedou kriticky myslet. Nemám rovněž nic proti důvěře, ale používám ji ve svém životě jen vůči partnercei a nejbližším, které velice dobře znám. Skoro nikdy nekriticky nedůvěřuji veřejným činitelům a už vůbec nikdy politikům. Jednak proto, že ono prostředí znám, ale i proto, že právě v tomto oboru lidského konání bych každému občanovi doporučoval využívat spíše, mým dlouholetým životem osvědčenou, kritickou skepsi.

Když se na závěr chci vyjádřit k významu předpokládání pro svá rozhodování, dovolím si k tomu využít příkladu, prohlášení politika. Na první straně sobotního vydání deníku Právo poslanec za ČSSD se prezentuje vyjádřením, které bylo redakcí využito k bombastickému titulku, cituji: „Zeman vykládal Ústavu účelově, budu volit Drahoše“, konec citace. V mých očích jde o jednoznačný důkaz předpokladu, podpořený argumentem. Ten však u věci znalého člověka, případného voliče, diskvalifikuje politika v roli ústavního činitele, jímž poslanec má být. Zmíněný poslanec v mých očích jenom dokazuje, že na svou funkci ještě nedorostl, nebo, což je horší, používá ve veřejném prostoru k manipulaci s voliči falešného argumentu.

Kdyby byl skutečně tím, čím je formálně, pak by musel vědět, že nejen aplikace Ústavy musí být účelová, ale dokonce celá politická práce musí sledovat účel a zdaleka ne jenom jeden. Důležité je vždy pouze a jedině, k jakému účelu slouží, jestli třeba ku prospěchu nějaké menšiny, nebo co největší možné části obyvatelstva, či poklesle jen k zájmům vlastní strany či dokonce k osobní pomstě. Dovoluji si tvrdit, že každý ve funkci prezidenta bude Ústavu nejen vykládat účelově, ale většinou ji bude muset vykládat účelově, protože ona ze své podstaty neřeší každý detail. Kdyby byl pan poslanec alespoň trochu vůči občanům čestný a novináři Práva nebyli prvoplánově manipulátory veřejného mínění, pak by uvedená polopravda, horší lži, nikdy nespatřila světlo světa. Když už jsem se pustil do kritiky jednoho poslance, pak bych chtěl připomenout, že ke kvalifikaci ústavního činitele, jímž poslanec bezesporu je, patří i mimo jiné i znalost, že činy nejsou jen ústavní a ty ostatní. Ale že jsou ještě nejméně dva druhy - neústavní a protiústavní. Ústavní soud musí protiústavní okamžitě zrušit a u neústavních se také obvykle chová „účelově“, čili vydává nález podle toho, nakolik se hodlá v dané konkrétní věci podílet na mocenské hře v politickém prostoru.

Voliči Zemana se se znalostí věci rozhodují rozumem. Volič Drahoše se s nadějí rozhodují vším možným.

13 komentářů :

 1. Dost alarmující článek na zvědavci
  http://www.zvedavec.org/komentare/2018/01/7484-kdyz-vyhraje-drahos.htm

  OdpovědětVymazat
 2. Absolutně nepřijatelná politická indoktrinace dětí ve školkách a školách - informace z terénu

  https://leva-net.webnode.cz/products/absolutne-neprijatelna-politicka-indoktrinace-na-skolkach-a-skolach-ve-prospech-drahose-informace-z-terenu/

  OdpovědětVymazat
 3. Nemyslím si, že na kandidaturu prezidenta je dostatečné školní vzdělání ve společenských vědách. Stále zdůrazňujeme jako nedostatek, že kandidáti na poslance nemají víceletou průpravu v komunální politice. Tedy vzdělání a praxe dělá politika. Proto si také myslím, že volit do parlamentu zasloužilé doktory, sportovce, herce, hudebníky je více než scestné a podle toho také vypadá práce státní žvanírny z Valdštejna a kvalita jejich zprominutím "takyzákonů". Stejné by měl ovšem splňovat i kandidát na prezidenta, měla by to být politická osobnost. A to, že jsme si v ČR nedokázali vychovat politické osobnosti za 30 roků, je jistě pro cizinu velkým pobavením, aspoň tu kulturní, když ne civilizovanou. Tedy pokud nějaké osobnbosti rostly, tak je smečky politických slabingrů vždy zavčas zařízli. Takže přežili dva - Klaus a Zeman. A pak ti slabingři vytáhnou od mikroskopu a z laboratoře monstrum, lidu se představí jako kandidáta na supernobelovu cenu, nedozírného genia a zpropaguje se tato pohádka za 50 milionů a lidé, volte záchranu kapitálu!

  OdpovědětVymazat
 4. Pane Hošku, naprostý souhlas s Vašim článkem, akorát bych dodal, že místo Vámi zmiňovaných dvou voličských skupin, je tady ještě jedna. Sice nevýrazná, ale všehoschopná, je to ( doufám ) hrstka naprostých imbecilů, kterou hrdě zastupuje nějaký FERO FENIČ. Chci jen sdělit, že z takových ubohých hajzlů je mě na zvracení. Tento odpad podporuje Drahoše ? To je skvělá reklama.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Fenič má jiný motiv. Když zůstane Zeman prezidentem, tak podepíše zákon, který připravuje ANO a SPD o kontrole hospodaření České televize Nejvyšším kontrolním úřadem !!! A že se na té ČT Fenič pěkně napakoval ví každý.

   Vymazat
  2. "Na rohu ulice, vrah o morálce káže......." díky ,Karle Kryle.

   Vymazat
 5. O nás se míní, že jsme národem švejků - ale zrovna dobrý voják Švejk už tenkrát řekl, že ..."von se císař pán přeci nedá nahradit jen tak nějakým pitomou"... ale protože jsme nejspíš zpitoměli už všichni, asi je to konec konců jedno, kdo tady bude prezidentovat. Pro okolní svět je naše země významná asi jako díra po granátu, jen my si myslíme, že jsme kingové. Prdlajs! Vozí k nám odpad z celý Evropy, nalífrovali sem sklady pro celou Evropu, utáhli naši zem dálnicema, aby se po nich mohly producírovat kamiony s materiálem do skladů pro celou EU - přece si nezahnojí smradem z výfuků svoje země - ne? O trapné, nenávistné, a o to hloupější Čecháčky přece nikomu nejde. Když na to dojde, klíďo nám nedovezou potraviny, když jsme si tak úspěšně a zcela sami zlikvidovali potravinovou soběstačnost - a chcípneme hlady! A žízní! Voda přece už taky není naše, taky už ji politická havěť prodala - tak o co pořád jde? Být zde prezidentem, v týhle vyprodaný, vydrancovaný a zdecimovaný díře - to musí být odvaha! A k tomu se nechat zesměšňovat, urážet a okopávat od mediálních kurev, a nechat si sprostě nadávat od přitroublých spoluobčanů, kteří se nechají koupit a najmout na kdejaký svinstvo, a proti komukoliv - kdo by o to stál? O hnusné české protekční zbohatlické šmejdy, kteří jsou rozlezlí jak paraziti všude, o odporné celebrity, o odporný bulvár - kdo by o to stál? A proč? Upřímně - proč by měl kdo mít tak vehementní zájem lézt do naší prašivé a smradlavé protiobčanské politiky? Drahoše nechápu. Proč do toho leze? Proč nenechají Zemana na pokoji - když zatím tak hrdinně snáší všechny ty sračky!? Měli by mu dát na hlavu trnovou korunu - je to český mučedník.

  OdpovědětVymazat
 6. Na Novinky.cz vyvolal poprask článek o lavičce Václava Havla na Praze 6 (starosta z TOP 09). Diskuzní příspěvky stojí za přečtení!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Měli ještě přidat Lahvičku VH.

   Vymazat
  2. Na tomto neseriozním bulváru vyvolá poprask snad všechno anonyme 19.12 Oni potřebujou diskuze - provozovatel veškeré té špíny, počínaje zpravodajem Seznam.cz přes novinky, Super cz a stream a pod. zaměstnává hafo mediálních šmejdů,a ti všichni potřebují solidní prachy. Z reklam - zhovadilé nevyžádané informace, které poskakujou všude okolo článků, a úplně nejdojemnější je, když třeba vedle článku o chlapci, který vypadl z okna ( skočil pod vlak, zabil se v autě ..bla bla bla) poskakuje fialovej čůrák, nebo reklama na dryáky na zlepšení erekce, případně nestvůra s tlustým pupkem ( na hubnutí) to je všechno vrchol demence, bezcitnosti a nevkusu - ale čtenářům, dychtícím diskutovat, to nevadí. Rádi hltají mordy, tragedie, různé šoky a oplzlosti - novinky jsou ráj pro dementy a oplzlíky. A ta lavička za osmsetpadesát tisíc myslíte? No, jedna z mnoha zhovadilostí, ze kterých se jednou bude někdo zpovídat, a možná mezi tresty bude zase zavedeno čtvrcení za živa, nebo usmýkání koňmi ( škoda, že se toho my už nedožijem). Za spoustu zhovadilostí byla vyhozena spousta peněz - viz třeba ty blbé aqua parky -musí to mít každé město? Nestačily by plovárny a rybníky? Političtí šmejdi se naopak předhánějí, kdo vyhodí víc peněz! Na toto lidi přece platí daně, a nejen to, další daně platí z každého koupeného rohlíku! To se to potom rozhazuje panečku! Ale když lidi nic neudělají?? Jsou státy, kde by lidi takovou lavičku přes noc vykopali ze země, polili benzínem a zapálili, a dav kolem by řičel a raboval zbohatlíkům obchody a převracel auta -a ona by ty jejich politický kurvy přešla chuť vyhazovat prachy za podobný zhovadilosti. Ale u nás? Lid byl vypuzen i z hospod, kde to občas vřelo ( mazaný zákaz kouření) každý dřepí doma u počítače a nadává. To je všechno. Můžeme čekat klidně další zhovadilosti za spoustu prachů - tady v ČR ano. Musíme nějak dohonit ten kapitalizmus - a předhonit. V blbostech, hnusu, a hovadinách. Všem jsme jen pro smích. Myslíte si, že okolní svět z našich laviček nemá švandu, když na řadě jiných ( obyčejných) už umrzla spousta bezdomovců? To těm politickejm kurvám nikdo už neodpáře - co budou blekotat, až se z toho budou jednou zpovídat? Na koho to budou svádět - na Rusko?Jako paradox - z nádražních hal naopak vyházeli všechny normální lavičky, které tam byly vždy ( prý na nich sedali bezdomovci, kteří se tam chodili hřát v době mrazů) - cestující si nemají kam sednout ( v Plzni na hlaváku sedí na schodech) a za takovou blbost vyhodí třičtvrtě milionu - typická ČR!

   Vymazat
  3. 19:12 Viděl jsem reportáž v TV nabarvený soudek a prkýnko na červeno tak za 300 korun. A prý to stálo třičtvrtě milionu tak takovou blbost můžou vypravovat papouškům na střeše. Nějaký havloid jsi namastil kapsu.

   Vymazat
 7. Souhlas. Když vidím jak pan Drahoš předvádí v ČT jak cvičí a běhá, tak si myslím že si spletl výběrové řízení na pošťáka s volbou prezidenta.

  OdpovědětVymazat
 8. Mohl by být Drahoš rovnocenný partner, pokud by měl celý život hluboký zájem o politiku. Pokud tvrdí, že za svého působení v čele Akademie jednal s politiky, tak to je směšné. To politika nebyla, to bylo dohadování o financování. To by mohl každý ředitel Národního divadla tvrdit, že má předpoklady k prezidentství, protože jednal o financování kolosu o několika tisících zaměstnanců. Politické znalosti Drahoš evidentně nemá a už to nedožene. Myslím, že z těch, kteří propadli, politické znalosti několik kandidátů mělo. Ale holt nebyli vybráni.

  OdpovědětVymazat