Reklama

.

.

sobota 20. ledna 2018

OTEVŘENÝ DOPIS: PROČ VÁS NEVOLÍM, PANE DRAHOŠI!

Václav Vlk
20. 1. 2018  PravýProstor
Tak se nám po prvním kole prezidentské volby udělalo jasno. Buďme sobě upřímní, do zveřejnění výsledků prvního kola se vlastně nejednalo o volby, ale o casting na Zemanova vyzyvatele. A tak jste se stal Zemanovým vyzyvatelem Vy. Musím se přiznat, že jako zástupce té hloupější a venkovštější části národa jsem o Vás ještě před několika měsíci ani neslyšel. Protože se Vám od vyhlášení kandidatury dostalo značné mediální podpory, logicky jsem usoudil, že se po prvním kole volby stanete pravděpodobným vyzyvatelem prezidenta.


Začal jsem se tedy před nedávnem o Vaši osobu detailně zajímat a sledovat rozhovory s Vámi. A přiznám se, že doposud z toho chytrý nejsem. Máte za sebou poměrně velkou finanční podporu, máte podporu médií, máte podporu řady lidí z veřejného a uměleckého prostředí, trochu nepřesně označeným znovunalezeným pojmem „kavárna“. Máte dnes dokonce podporu volebních týmů poražených kandidátů. To znamená hodně, říkal jsem si, za tím Drahošem bude stát velká myšlenka, když oslovila tolik lidí.

No, hledám tu myšlenku dodnes. Zatím bohužel s negativním výsledkem. Na základě toho, co jste zatím kde řekl, nedokážu totiž udělat žádné závěry. Snad jen to, že v některých Vašich výrocích a konání jsou pozoruhodné logické rozpory, jako je Vaše spolupořádání konference na téma multikulturního soužití s islámem, tzv. výzva vědců, vítání tzv. imigrantů, pak že nechcete žádné kvóty, o dva měsíce později Vám už přerozdělování nevadilo. V poslední době pak nakonec negace tohoto výroku. Trochu se v tom ztrácím. Pane profesore, možná mě teď napadnete, řeknete že to přece není vůči sobě v rozporu a že máte názory pořád konzistentní, já pak o vás šířím nepravdy, jako ostatně spousta jiných příznivců Vašeho soupeře a rozvracečů stávajícího evropského pořádku.

Musím se omluvit. Protože nemám takové vzdělání jako Vy, a protože pocházím z jiného prostřední, jak jsem řekl, nejsou takové věci pro mne samozřejmé, tudíž musím toto jednání podrobit důkladnému rozmyslu. Předně: když už jste takovým odborníkem na multikulturní soužití, jistě je Vám také známo, jak takové multikulturní soužití v Západní Evropě dnes vypadá. Nebudeme si nic nalhávat, viděl jsem to, viděli to mnozí jiní. A právě ty mnohé pak urážíte označováním za xenofoby, protože se nechtějí podílet na dovozu nájezdníků do Evropy. Ne, neříkejte nic, nazývejme věci pravými jmény. Ještě před nedávnem jste se vrátil k výzvě vědců a obhajoval ji, protože podle Vás se tehdy jednalo o migraci lidí z válkou postižených zemí. Připomínám, že to byl rok 2015. Každý si mohl přečíst například na stránkách německého spolkového ministerstva vnitra, jak to s těmi tzv. uprchlíky bylo.

Dostáváme se k jádru problému. Samozřejmě že také u nás stalo několik politováníhodných excesů, jak uvádíte ve výzvě. Staly se proto, protože občané mají strach. Proč mají strach? Protože informace o skutečném stavu jsou jim utajovány. Když pak někdo poukazuje na fakta, dokonce uvedená na oficiálních stránkách ministerstev některých západoevropských zemí, je dokonce ostrakizován a označován za xenofoba. A tzv. elita národa místo toho, aby byla občanům příkladem, snažila se je uklidňovat a říci skutečnou pravdu, se akorát na krizi zviditelňuje, podepisuje přiblblé výzvy, a ještě uráží vlastní národ.

Pane Drahoši, zaměňujete příčinu za následek, zamyslete se nad tím. Dále k tomuto problému. Hájil jste přijímání tzv. imigrantů, pak jste dokonce prohlásil, že nějakých 2600 migrantů dle kvót není problém. Na poslední chvíli zas že je nechcete, ale že chcete být solidární. A že prý byste ekonomické migranty vracel. Nebudu teď rozebírat nesmyslnost Vašeho posledního prohlášení. Dle mého názoru je vstup do cizí země bez cestovních dokladů všude na světě zločin. Zločinec musí být potrestán, jeho vrácením jsme mu v podstatě zaplatili polovinu výletu a další takové nájezdníky tím nejen neodrazujeme, ale naopak podporujeme. Tak bude vypadat v reálu to Vaše takzvané řešení krize.

K prohlášení Vašich příznivců, že prý znáte její řešení, se tedy stavím značně kriticky. K těm deklarovaným kvótám. Myslíte si, že nás netrkne nesmyslnost Vašich tvrzení? Na jednu stranu chcete prověřené uprchlíky, na druhou stranu se nebráníte přerozdělování uprchlíků v rámci EU. Jak ale potom může naše republika vědět na základě čeho byl tzv. uprchlík přijat třeba ve Španělsku? O tom, jak probíhá azylové řízení si nebudeme dělat žádné iluze. Jak si tedy přestavujete spolupráci a solidaritu se zeměmi, které nejen že nejsou schopny zajistit bezpečnost svých občanů, svoji územní integritu a ochranu svých hranic, ale hlavně k tomu nemají ani vůli? Pokud jste toto myslel vážně, běžte prosím ve vlastním zájmu vyhledat odbornou lékařskou pomoc! Pane Drahoši, lidé jako Vy se pořád rozčilují, že pro společnost je problém přijmout pár migrantů. Není. Problém je pro společnost přijmout pár migrantů na příkaz EU. To je otázka suverenity nebo vazalství, nikoliv otázka humanity nebo xenofobie. Nevím, jestli takové věci chápete, dáváte ale najevo že ne.

Dle svých vyjádření byste nevypisoval referendum o vystoupení z EU, nebo byste nejmenoval vládu, ve které by byli zastoupeni komunisté. To je taková ošemetná věc. Problém je totiž velmi vágní formulaci prezidentovy úlohy. V současné době mainstream a blok Vašich příznivců říká, že role prezidenta je prý velmi omezená. Zcela pochopitelně, když je prezidentem někdo nepohodlný. Takové pojetí však znamená, že dva předcházející prezidenti svoje pravomoci vlastně překračovali, to je ale věc jiná. Z informací na Vašem webu je patrné, že Vy se kloníte k omezenější formě. Přitom byste ale odmítl jmenovat řádně demokraticky zvolenou vládu.

Co to tedy v takovém případě znamená?
 Je vidět, že ne současný prezident, ale Vy si ohýbáte zákony dle své potřeby. Pane Drahoši, máte plná ústa slovy o demokracii, přitom si s demokracií velmi nebezpečně zahráváte!

Ještě krátkou dobu před začátkem prvního kola voleb jste se nechal slyšet, že prý ruští agenti budou ovlivňovat prezidentské volby, pak jste to tvrzení dokonce zopakoval. Pane Drahoši, to jste řekl něco moc odporného. Vy nejste ten, kdo něco takového může komentovat a už vůbec ne v čase prezidentských voleb. Něco takového mohou tvrdit jen určené bezpečnostní složky, které zasahování cizích zpravodajských složek na našem území monitorují a vyhodnocují. A ty se od vašeho výroku distancovaly. Nebo máte snad jiné informace? Odkud víte, že dojde k takovému zasahování?

Jedno vysvětlení mne napadlo okamžitě. Pokud by si Putin přál nahlodávat naši společnost zevnitř, jak mnozí tvrdíte, nemohl by si logicky přát nic jiného než Vaše vítězství ve volbách. Pokud byste se nějakou stěží uvěřitelnou náhodou opravdu stal prezidentem, jak byste to ruské vměšování tedy vysvětlil? Ale teď vážně. Snažit se získat alespoň morální vítězství zpochybňováním voleb tímto způsobem je opovrženíhodné. Měl byste si ale také připomenout, že v naší zemi je šíření takové nepodložené poplašné zprávy trestným činem. A dále. Na svém webu jste předložil seznam údajných dezinformačních webů s odvoláním mimo jiné na BIS. Ta ale žádný takový seznam nevede a od vašeho vyjádření se distancovala. Pane profesore Drahoši, nejen že jste se prohřešil proti etice citování zdrojů, ale ještě jste se dopustil bohapusté pomluvy! Vy, Já ani žádný jiný občan nemá právo hodnotit co to jsou dezinformační weby a které to jsou!

Když už jsme u těch bezpečnostních složek. Na vašich stránkách jsem si povšiml zajímavé nejasnosti. Máte prý negativní lustrační osvědčení a dokonce dobrozdání, že na vás nikdy nebyl evidován žádný spis u StB. Pokud jste ale strávil nějaký čas u zahraničních vědeckých institucí, samozřejmě jste musel se StB absolvovat pohovor. Ne, nelekejte se. Já Vás z ničeho neobviňuji, jenom se zajímám o tuto nejasnost. Dokonce i kdyby to byl pouhý pohovor bez uzavření jakékoliv formy spolupráce, byl by zaprotokolovaný a na Vaše jméno by byl v každém případě spis. Kde tedy ten spis je? A pokud ten spis není, to znamená, že v minulosti přestal být, kdy se tak stalo a proč?

Pane Drahoši, Vy byste se tedy rád stal prezidentem. Víte Vy vůbec co má takový prezident za povinnosti? Není to jen nějaké kladení věnců a přijímání státních návštěv. Uznávám, na tyto činnosti byste se možná hodil, dokonce i s těmi falešnými brýlemi vypadáte docela seriózně. Jenže povinnosti prezidenta nejsou jen kladení věnců a rozdávání státních ocenění. Mimo jiného je to velitel ozbrojených sil a jako takový musí mít u nich respekt. Mohou také, nedej bože, nastat situace kdy bude muset udělat vážné rozhodnutí, udělat ho rychle, na základě svých vědomostí a převzít za toto rozhodnutí zodpovědnost. Musí to být tedy nejen moudrá a vzdělaná, ale i silná a rozhodná osobnost.

Podívejme se, jak se zatím na veřejnosti projevujete Vy. Když jste při vyhlášení výsledků prvního kola voleb postoupil do duelu se současným prezidentem, bylo na vás vidět silné vzrušení. Pochopitelně, jak by ne. Dokonce jste dostal velmi bojovnou náladu a povzbuzen úspěchem vyzval prezidenta ke konfrontaci. Přiznám se, že mne tato scéna velmi pobavila. Vzpomněl jsem si na scénu z jednoho z filmů o boxeru Rockym. Skutečně to vypadalo, jako když čerstvý šampion vyzve po vítězství v posledním zápase k duelu úřadujícího mistra světa. Vy jste vyzval opravdu těžkou váhu. Tedy, nikoliv jen doslova, ale i se vším všudy. Nemusím Vám doufat připomínat, že tento matador mnoha politických soubojů a skvělý řečník Vás vyškolí asi jako Vy byste vyškolil studenta prvního ročníku. Tedy, sice jsem ve vašem životopise nenašel zmínku o tom, že byste měl nějakou pedagogickou činnost, ale k habilitačnímu řízení jste ji jistojistě mít musel, že? No, tak máme asi nějakou představu. Co si budeme povídat, v debatách, které jsme zatím viděli, jste nevypadal příliš přesvědčivě, ruku na srdce. Přesto jste měl jedinečnou šanci získat určitou počáteční psychologickou výhodu. Stačilo ho donutit, aby Vás on vyzval k duelu. Mohl byste poukázat na jeho počáteční neochotu jít do debat. Jeho výzvu byste pak mohl snadno voličům předložit jako jeho slabost a nejistotu. Teď to vypadá, jako by hradní pán blahosklonně vyslechl zprávu o loupežníku, který mu dělá nepořádek v podhradí. Skutečně epicky také vypadá Vaše obhajoba u Vašich stoupenců: Drahoš vyzval Zemana k duelu a ten výzvu zákeřně přijal! Nu, nedá se nic dělat, nezačal jste právě nejlépe. Ještě jste do kolbiště ani nevkročil a už prohráváte. To nebylo moc chytré. Pane Drahoši, jste chemik a profesor. Nemůžu si dovolit Vás vinit z hlouposti. Ne, to určitě nejste. Zato jste ale ukázal, že ve vašem jednání vítězí emoce nad chladnokrevným uvažováním. Takový luxus si ovšem prezident nemůže dovolit. Jak byste se chtěl racionálně rozhodovat, kdybyste se někde v nějakém jednání dostal do úzkých, nebo kdybyste musel udělat vážné rozhodnutí?

Pane Drahoši. Můžu Vás zcela ujistit, že po shrnutí všech těchto faktů a po zralé úvaze nad Vašimi dosavadními projevy, jste zcela nevolitelný do funkce prezidenta republiky. Nemáte k tomu žádné potřebné morální, kvalifikační ani sociální předpoklady. Vaše dosavadní volební kampaň byla postavená pouze na lži a manipulaci. Já vím, zdaleka ne vše, co byl řečeno házím na Vaši hlavu. V tomto souboji ostatně nejde vůbec o Vás a pana Zemana, ale o to, co vy dva reprezentujete. Je to střet dvou názorových proudů, ke kterému dnes dochází všude v západní civilizaci. Vy v tomto boji hrajete pouze úlohu, no jak bych to tak řekl… Lenin vymyslel jeden velmi přiléhavý termín. V tomto boji se hraje bez pravidel a téměř vše je dovoleno, jak si můžeme už léta všímat. Třeba ohlupováním nejmladších voličů, kteří ještě nemají životní zkušenosti. Jsou přesvědčováni o tom, že mladí a vzdělaní volí toho a toho. Není to žádná novinka, něco takového jsme zažili ve 30. letech, v 50. letech, dokonce také před nedávnem. A kde byli ti mladí a chytřejší voliči z minulých prezidentských voleb v čas loňských parlamentních voleb? Ukázalo se, že ideály, za které byli ochotní se tehdy bít, se po několika letech staly naprosto marginálními. Co se stalo? Tehdy osmnáctiletí, dvacetiletí voliči už dospěli a nechtějí už se sebou nechat manipulovat. A tak musí síly, které za Vámi stojí, znovu oslovit nejmladší voliče, už nejen na středních ale už i na základních školách. Učí je tam nové, jen lehce modifikované ideologii a to, koho mají volit. Takto Vy si představujete demokracii a zdravou občanskou společnost, kterou Vy prý nechcete rozdělovat, ale naopak stmelovat? Před několika dny padl také mýtus o tom, že prý Vás volí vzdělanější část národa. Osobně nevím, na jakém základě je postaven takový výrok. Volby jsou tajné, něco takového tvrdí pouze předvolební průzkumy agentur. Ruku na srdce, kde, kdo, s kým a proč dělá takové průzkumy? Pokud jsem všiml, v Brně je více vysokoškolsky vzdělaných lidí v poměru na počet obyvatel než v Praze, a přesto jste tam první kolo voleb nevyhrál. Pokud nebudeme brát výroky některých vašich podporovatelů jako: no jo, Brno, Moraváci, venkované, znamená to, že problém je v něčem úplně jiném. V čempak asi? Každý čtenář ať o tom přemýšlí sám.

Pane Drahoši. Podle Vás si nemáme co sami o sobě rozhodovat. Prý že jsme náchylní na různé dezinformace a populisty. V poslední době jste však králem všech dezinformátorů a populistů Vy! Věřte mi, že takovéto výroky chápeme já a spousta dalších občanů jako hlubokou urážku. My jsme národem Husa, Komenského a Havlíčka. Naučili jsme se jako národ docela přežít i bez takzvaných elit. Přežili jsme dokonce i v dobách, kdy se od nás tyto elity odvrátily. Naučili jsem se přemýšlet sami, aniž by nám kdo nadiktoval o čem. Naučili jsme se, že ne všechno, co se nám předkládá za pravdu, je pravdou. Bez ohledu na naše formální vzdělání umíme používat takzvaný „selský rozum“. Máme to prostě za ty věky v krvi. Jsme také velmi učenliví. Dokážeme se rychle orientovat i v současném, rychle se měnícím světě. Pokud nám v tom má někdo pomoci, není to jen inteligentní, ale hlavně skutečně vzdělaný a moudrý učitel. Nikoliv taková prolhaná, falešná ikonka jako jste Vy!

S pozdravem Váš nevolič
Václav Vlk
V Praze, 17. ledna 2018

zdroj:

26 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. --- Donutil jsi mne "aktualizací" mého Windows 10 odinstalovat pět mých bojových simulátorů MMO, všechny, Trumpe. Takže: Já nemám, Ty nemáš. A věc ještě není vyřešena, samozřejmě.

   Vymazat
 2. Souhlas s článkem nevolič drahoše.

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud vyhraje Drahoš volby , tak určitě pujde Kalousek na finance . Majitelum hypotéky zrušení odpis z úroků . Dělá to jednu splátku za rok .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Otevrenej nebo zavrenej ten dopis, kus papiru je k cemu?
   Proc neorganizovat OTEVRENE demonstrace...

   Vymazat
  2. Na ty je potreba KRAZ. Ovsem.

   Vymazat
  3. Ns co demonstrace? Budou volby, to je větší páka než demonstrace.

   Vymazat
 4. V případě že tenhle Marťan zvítězí, chci rozpad státu a samostatnou Moravu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bydlím v Čechách a rád se k vám připojím, ale jenom připomenu, jak vypadala po předchozích volbách oranžová Morava. Jak ten šmejd, v čele se Zaorálkem a Sobotkou volila. Musíme se těch prolhaných tureckých sviní zbavit společně! Kdyby Sobotka nenadělil Bakalovi OKD, včetně bytů, tak jste ten prolhaný sajrajt volili pořád!

   Vymazat
  2. NESMÍ VYHRÁT
   PŘESVĚDČUJTE OKOLÍ
   PŘECE NENÍ MOŽNÉ,ABY ROZUMNÝ A SOUDNÝ ČLOVĚK S MINIMEM PUDU SEBEZÁCHOVY VOLIL DRAHOŠE

   Vymazat
  3. 0:01 Jé, odtrhněte se třeba hned.

   Vymazat
  4. plny souhlas s vami vyhnat moravaky z praglu a vyhlasit samostatne čezke kralovstvi kde bude dostatek bytu po naplavach z moravy a moravaci budou mit konečně z vesnickeho brna velkoměsto gotwaldu sobotku zemanu drahoušu zvoralku tupolanku čunku nečasu a jeho černoprdelni partaje už mame plne zuby a jako premii vam přibalime zcela sadarmo koblihu z jeho faltinkem

   Vymazat
  5. I já a myslím,že nás tu je víc než dost,aby se to prakticky provedlo.....

   Vymazat
  6. 8:44 Bez těch moraváku bychom pošli hlady. Kdo by na vás dělal? Dejte si mokrý hadr na hlavu a sklidněte hormon.

   Vymazat
 5. havloid a pravdoláskař Drahoš21. ledna 2018 0:45

  STOP DRAHOŠOVI A IMIGRANTŮM!
  PRO MĚ JE DRAHOŠ ZCELA NEVOLITELNÝ DO FUNKCE PREZIDENTA REPUBLIKY!
  NEMÁ K NÍ ŽÁDNÉ POTŘEBNÉ MORÁLNÍ, KVALIFIKAČNÍ ANI SOCIÁLNÍ PŘEDPOKLADY!
  • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=193567
  • www.vlasteneckenoviny.cz/?p=195022
  • http://pravyprostor.cz/otevreny-dopis-proc-vas-nevolim-pane-drahosi
  • www.novarepublika.cz/2018/01/odhaleni-natvrdo-kdo-voli-jiriho.html#more
  • www.novarepublika.cz/2018/01/martin-rulf-chybicka-se-vloudila-pane.html#more
  • www.novarepublika.cz/2018/01/otevreny-dopis-proc-vas-nevolim-pane.html#more
  • www.novarepublika.cz/2018/01/na-kdyby-se-nehraje-je-dulezite.html?showComment=1516156007334#c2441282598583215756
  Havloid a pravdoláskař Drahoš je prázdny sud na antizemanovské hlasy! Je to taková prolhaná, falešná ikonka! Kdyby se lidé rozhodli volit Drahoše, kdyby Drahoš vyhrál nad Zemanem a kdyby se naplnily všechny prognózy, pak už žádné kdyby nebude. Případná éra s prez. Drahošem znamená konec české státnosti, národní identity, existence a svébytnosti ČR! Také kdo volí Drahoše, ve skutečnosti volí arcizloděje Kalouska za budoucího premiéra, volí poserplínu Šlafengerna jako mentálního guru, volí celou TOP09 vč. Kroměřížské výzvy. A jako třešničku k tomu také volí Drahošovy poradce z Evropských hodnot, Petra Koláře a Jakuba Jandu!

  OdpovědětVymazat
 6. Pane Václave Vlku klobou dolů, máte moji naprostou důvěru. Lépe bych to nenapsal.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 7. Krásně napsáno pane Vlku, jen se obávám, že je to tak trochu házení perel sv....m.

  Vsadím boty co by Vám Drahoš odpověděl (mám ho pod drobnohledem) - "je mi líto, že mi nerozumíte, budete asi zklamaný životem, frustrovaný nebo závistivý člověk".
  Tak jak to podala národu jeho Kudláková zde -
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Eva-Drahosova-uctuje-s-temi-kteri-hani-jejiho-manzela-Chudaci-Zrejme-nestastni-lide-kterym-zivot-nevysel-Zavidi-nenavidi-520867 a on zase jinak zde v povedeném sestřihu od 7,30min - https://www.youtube.com/watch?v=Xq72a8uLz20

  Obávám se pane Vlku, že nemáte tušení s jakým všehoschopným monstrem máme co dočinění.
  To vše pod rouškou dééémokracie.

  OdpovědětVymazat
 8. Ja jakoz to mene inteligentni nyni studuji pilne Gingis Khana. On to v podstate delal podobne. Rozmlatil vsechno a pak je zachranoval a michal ruzne miniaturni narody v Mongolsku podle (sve potreby).
  Mel mnoho Drahousu kteri mu to pomahali michat a za to dostavili 50 konkubin 1000 vojaku a pozemky. Ty konkubiny museli byt krasavice z porazenych narodu jinak to bylo cizolozststvi a na to byl trest smrti ale z cizinkou to bylo v poradku(muslimove) .

  Proc pak to dela dr Drahous??

  Byla to zajimava kniha, ani nevim jestli se Mongolove meli potom dobre ci pouze elity. Ale obchod kvetl jen nevim ..kdo bral profit???

  Zajimava kniha napsal ji jaky si McLynn ..on je z me rodiny!!!!. Doporucuji precist, velice poucna .

  Brouk Mc Pytlik

  OdpovědětVymazat
 9. Chudák byl asi podroben vzdělávání bez ohledu na vrozenou inteligenci.

  OdpovědětVymazat
 10. Pravdou je, že demokracií se neohání jenom Drahoš, ale celá slavná kavárna. Na druhou stranu, pokud si lidi demokratickou většinou někoho, nebo něco vyberou, máte velký problém se tomu podřídit. V každém případě si odmítáte připustit svojí zásadní vinu na tomto výběru. Protože existují pouze dva důvody "špatné" volby.
  1) Buď obhajujete neobhajitelné
  2) Nebo to lidem nedokážete srozumitelně vysvětlit
  Obojí je vaše vina.A aby jste tomu nasadil korunu, po "špatné" volbě lidi urážíte. Obecně je nazýváte hlupáky, nebo ještě jadrnějšími přívlastky.
  Pokud chceme ještě mluvit o demokracii, musíme si nejdřív zopakovat co to vlastně demokracie je. Je to způsob vlády prostřednictvím námi volených zástupců. Ti pak musejí plnit vůli demokratické většiny, ať jsou sami třeba jiného názoru. Tak že pokud by většina lidí hlasovala pro vystoupení z EU, NATO, nebo v dalších zásadních problémech současné doby, je vaším úkolem to lidem rozmluvit, nebo se jejich vůli podřídit. Ale rozhodně ne tuto vůli ignorovat, nebo sabotovat.
  A pokud s tím vy, ale i kdokoliv jiný máte problém, nelezte do politiky.

  OdpovědětVymazat
 11. drahouš jako milouš je mi šumi fuki o řizene migraci zoufalych lidiček z jine planety rozhoduje korporarni fašističti kapitalisti kteři křiči z plnych plic že chtěji nove otroky když ti staři zlenivěli a je jich nedostatek ne nějakej pomatenej milouš či drahouš ti dva jen bojuji o zlate korytko na pražskem hradě přestože většina si mysli že bojuji za ně

  OdpovědětVymazat
 12. Naprostý souhlas s myšlenkami autora ve výše uvedeném článuku.
  Kývač Bruselu, obdivovatel Soroze a multikulti - jinak řečeno: vítač, je nevolitelný!
  Zeman znovu!

  OdpovědětVymazat
 13. Pane Vlku,
  velmi pěkně napsané.
  Morave

  OdpovědětVymazat
 14. Pro p.Vlka,plna pravda.V roce 1980 se nam se ženou na devizak podařilo vycestovat do Holandska.Před cestou i po navratu jsme byli na pohovoru u STB.V r.2014jsem se dozvěděl že muj spis nebyl ještě skartovan.Takže kde jsou spisy p.Drahoše?Volim jako minule p,Zemana.

  OdpovědětVymazat
 15. Pane Vlku, moc krásně jste to napsal, shrnul, podložil argumentama, proč by se lidi neměli nechat zblbnout a měli by volit srdcem a hlavně tak, aby se naše děti cítili v naší zemi bezpečně. Vážím si pana prezidenta Zemana, i s jeho lidskými chybami, kdo z nás je dokonalý? Podpořím ho znovu. jsem ráda, že mluví upřímně a nahlas říká, že není normální zmasakrovat si naši zemi islámem. Přestože on sám o tom nerozhoduje, je důležité, aby někdo v jeho postavení toto nahlas lidem řekl, protože opravdu už jsme si začali připadat jak bezcitní xenofobové a rasisti, jen proto, že nechceme, aby to tu vypadalo jako všude kolem v Německu, Francii atd. Děkuji za Váš otevřený dopis.

  OdpovědětVymazat