Reklama

.

.

středa 24. ledna 2018

Politické školení i následná prověrka herce Vetchého


Lubomír Man
24.1.2018

Už nějaký čas sleduji duševní výtlačky herce Vetchého z oblasti politiky, a bylo by mi lépe, kdybych tak nečinil, protože když tak činím, nedokáži už pak s požitkem sledovat možná i dobré filmy a seriály, v nichž tento herec vystupuje. 

V úterý dopoledne internetovým Seznamem probleskl jeden z dalších výplodů jeho duševna, hlásající, jaká prý že je to prý chyba a nedomyšlenost demokracie, že se demokratických voleb, jakou je třeba i právě probíhající volba prezidentská, mohou účastnit i lidé, kteří se o politiku nezajímají. Což pak podle herce vede k tak kormutlivým koncům, jakým bylo Zemanovo zvolení prezidentem ve volbách minulých, a stejně smutný konec se prý může – bohužel - opakovat i ve volbách současných.

Kdoví, jaká to vichřice se proháněla hercovou hlavou, když tuto svou moudrost pronášel či ťukal do klávesnice. On totiž svým výrokem nejen prokázal, že cizí je mu nejzákladnější idea demokracie, hlásající, že vládnout má všechen lid a ne tedy jen nějaký segment toho lidu, např. jen lidé bohatí, nebo jen kováři, nebo jen vysokoškolsky vzdělaní, nebo politicky informovaní, mezi které se herec sám velmi samozřejmě počítá, ale učinil i další nepředloženost. Neponechal si tento výdobytek svého ducha sám pro sebe, jak činí tisíce dalších podobných politických novátorů a vynálezců, ale okamžitě s ním šel do světa, čímž se připravil o možnost stát se skrze mlčení filozofem. O své právě objevené výhradě vůči demokracii informoval totiž - ještě když byla žhavá - redakci Seznamu, která, což je pro dnešní média symptomatické, se mu za tento nesmysl nevysmála, ale okamžitě jej zveřejnila.Vždyť jde o názor veřejně známé osoby, že ano?

Poputujme však hercovou mysli dál. Chtěl snad svou výtkou na adresu demokracie naznačit, že by se ta část našeho občanstva, která prokazatelně nečte současný denní tisk, neposlouchá rozhlas a televizi a neklábosí o politice ani v hospodě, neměla voleb účastnit, protože právě ona je viníkem toho, že volby v České republice nedopadají tak ideálně a spravedlivě, jak by podle Vetchého a jeho duševně spřízněných souputníků dopadat měly?

Nejspíš ne. Jistě je natolik realista, že si dovede spočítat, že takovéto vydělení lidí o politiku se nezajímajících od těch do politiky zapálených je cosi spíš z oblasti sci-fi než skutečného života, ale v tom případě zapátrejme, proč tedy se svým steskem nad tím, že u nás mohou volit všichni, vůbec vystoupil? To snad proto, aby veřejnost upozornil na to, že on patří mezi ty politicky informované? Či aby tu veřejnost infikoval myšlenkou, že když budou mít cukání nevolit tak, jak volí on – politicky informovaný - prokáží se jako političtí analfabeti a proto přece jen svou původní volbu změní a zvolí totéž, co volí on?

Ale ať už platí to, či ono, všechno je to postaveno na hercově představě, že on patří mezi ty politicky informované. A tady já zvedám ruku a tvrdím pravý opak. Že totiž právě on politicky informovaný není. Protože kdyby informován skutečně byl, nemohl by za předpokladu, že je slušným člověkem, s čímž se ztotožňuji, být tak ukrutně fanatickým zastáncem politiky americké a současně tak nesmiřitelným odpůrcem politiky Ruska. A abych tento svůj názor dosvědčil, dovolil bych si, pane Vetchý, položit vám pár otázek:

Nepřišla vám nikdy na mysl myšlenka, že za situace, která v západním světě a tím pádem i u nás dnes panuje, je zcela možné, ba spíš pravděpodobné, ne-li dokonce zcela jisté, že ti, kteří se o politiku zajímají, což ve vaší představě nejspíš znamená, že poctivě louskají Lidové a Hospodářské noviny, Právo, MF DNES, Deník, Reflex, Respekt, a sledují zpravodajské relace ČT, Novy atd. jsou de facto politicky hůř informování, než ti, kteří takto informování nejsou, či dokonce se nenechají informovat vůbec, a namísto nasávání vědomostí z těchto lživých médií se třeba jen tak lenošivě opalují na louce? A to proto, že ti první tzv. informovaní jsou o téměř všech jevech a událostech informování lživě a de facto opačně, než odpovídá skutečnosti, čehož jsou ti na louce se opalující přece jenom ochráněni - a právě o tohle jsou na tom, pokud jde o informovanost, líp. Takže ti tzv. informování, mezi něž se s hrdostí počítáte, nejsou ve skutečnosti informováni, jsou dezinformování, čili obelháváni a nakonec i zcela obelhaní, a s mozkem vymytým ponecháni svému osudu. Ale samozřejmě nevědí o tom, jsou ve své nevědomosti šťastni a zdá se jim, že z oficiálních médií sají moudrost světa, i když z nich sají lží. Což z nich tedy činí lidi nikoliv informované, ale dezinformované.

Abych tento svůj názor jen tak nevypouštěl do větru, ale doložil jej i argumenty, rád bych vám, pane Vetchý, jakož i všem vašim názorovým druhům, položil těchto pár otázek, jejichž zodpovězení vám napoví, jste-li-li skutečně osobou politicky infromovánou, jak se až dosud domníváte, či je-li tomu naopak. Nu a protože politika domácí je ve značné míře odrazem politiky zahraniční a tu dnes určuje hlavně antagonismus mezi světem západním a Ruskem, půjde o otázky z této oblasti především.

Takže začínám:

1)  Víte, že při loučení s úřadem v r. 1961 varoval prezident D. Eisenhower americký lid před existenci a růstem vojenskoprůmyslového komplexu USA (dnes nazývaného vojenskobezpečnostní komplex), jako před největším nebezpečím, které před Amerikou stojí?

2)  Víte, že roční rozpočet tohoto komplexu dosáhl loni už výše jednoho bilionu dolarů a že jeho další růst, o nějž se samozřejmě co nejzápaleněji usiluje, závisí na množství a rozsahu válečných operací, jež USA ve světě vedou, i na množství a síle nepřátel, které si USA (resp.vojenskobezpečnostní komplex, protože dnes už obojí víceméně jedno jsou), ve světě i uměle vytvoří, aby jimi svůj rozpočet zdůvodnil?

3)  Víte, že až k osobnostnímu srůstu vojenskobezpečnostního komplexu USA se státem došlo v době vlády prezidenta Bushe ml., kdy se přední exponenti vojenskobezpečnostního komplexu Cheney a Rumsfeld stali členy vlády USA a dirigovali pak tu vládu tím směrem, který komplexu vyhovoval?

4)  Víte, že z celkového počtu 193 zemí v OSN vedených, mají USA své vojenské základny ve 150 zemích světa?

5)Víte, že americká vláda vložila do státního převratu na Ukrajině částku pěti miliard dolarů, což je rekordní částka z těch, které kdy do revolucí a převratů v cizích zemích kdy investovala?

6)  Víte, že jen v tomto novém století intervenovala vláda USA, a to ať už přímo vojensky, či svržením vlád nebo odstraněním jejich vůdců, v 18 zemích světa?

7)  Víte, že od roku 1994 platí pro provádění americké zahraniční politiky Wolfowitzova doktrína, hlásající, že: země, která pod kvalifikovaným vedením a s využitím domácích surovin dokáže vybudovat moc globální, na USA nezávislou, se pro USA stává zemí nepřátelskou, což prakticky znamená, že USA nemůže, dokud doktrína platí, navázat přátelské vztahy ani s Ruskem a ani s Čínou?

8)  Víte, že bývalý prezident USA Obama v interview pro stanici VOX charakterizoval 11. 2. 2015 současnou americkou zahraniční politiku těmito slovy: Celkovým směrem a celkovým cílem je svět, ve kterém bude Amerika pokračovat ve své vedoucí roli...Musíme mít nejsilnější vojenskou sílu a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co my potřebujeme, aby dělaly?

9)  Víte, že někdejší ředitel CIA William Colby prohlásil v r. 2014, že CIA vlastní každého, kdo v médiích něco znamená?

10)  Víte, že někdejší americký ministr zahraničí Henry Kissinger předloňského roku prohlásil, že CIA zorganizovaný ukrajinský Majdan je jen předehrou hlavního představení, které se má odehrát v Moskvě?

Nuže, těch otázek je 10. A já se vás, pane Vetchý dovolím zeptat, na kolik z těchto otázek jste odpověděl kladně, čili VÍM nebo ANO.

Pokud jste takto odpověděl na pět otázek, své tvrzení, že politicky informován nejste, odvolávám a omlouvám se vám za ně. Pokud jste ale kladně odpověděl jen na méně než polovinu položených, resp. jste kladně nedokázal kývnout ani na jednu z nich, jste polititicky neinformován a onen váš ideální požadavek, aby se voleb politicky neinformovaní lidé neúčastnili, platí i pro vás.

S pozdravem

Lubomír Man

73 komentářů :

 1. To je ale blb, ten Ondra. Proč krucinál se do takový špíny nechal natlačit?Co si od takových aktivit ti herci slibujou? Proč? Proč? A takový dobrý - až vynikající - herec to je. Jeden z mála - už patří ke garnituře starších herců, kteří opravdu své postavy vytvářejí,nejen deklamují a rozhazují rukama jak loutky, po americkém vzoru hereckých napomádovaných živých hloupých loutek. Dnešní naši mladí herci - jeden jako druhý protekční spratek - nestojí ani za zlámanou grešli, téměř nikdo už je nezná. Vidět nějaký český nový televizní seriál, plný těchto loutek - bez zvuku - nebylo by poznat, jestli jde o prostředí české nebo americké - tak hluboko už jsme klesli, že jsme pouhý plagiát jejich příšerné filmové a seriálové současné pakultury. I křestní jména našich protekčních mladých pimprlat jsou hodně často americká -jak jejich praštění rodiče z nich dělají trapáky. Ani Čech, ani Američan - ale Ondry Vetchého je fakt škoda. Proč se do toho plete? Proč nezůstane stát stranou? Co jako by se mu mohlo stát -nebyl by obsazován? No -člověk do toho nevidí, a třeba je to ve všech divadlech zase stejná špína, jaká byla v minulosti, a herci kvůli tomu vstupovali do KSČ.Panebože - proč se u nás v naší zemi leze pořád do stejné řeky?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V Praze draze platí se
   v uměleckých kruzích
   za slušný postoj k prezidentu
   dáš kůži v celých pruzích.

   Vymazat
  2. Jestli ho k tomuto jednání nenutí jeho židovský původ.....??....

   Vymazat
  3. Velmi hezké verše anonyme 18.49 - není jasné, zda je to originál nebo plagiát, ale připomíná to epigram našeho českého novinářského mistra K.H.Borovského. Ale jestli je to originál - kloubouk dolů! Velice výstižné -a asi pravdivé. Takže ty herce lze i chápat, zejména pak ty starší, fakt by si už neškrtli ( jako tenkrát dávno v režimu jiného -leč stejného blbství - paní Vlasta Fabiánová, Bohoušek Záhorský, Jiřina Šejbalová, Pepíček Kemr, Pepíček Bek, Karel Höger - a velká řada dalších. Zachovali si čest, ale obsazováni nebyli. A samozřejmě - vyhazov z divadla, krátkým dopisem, ale strašně ponižujícím. Za to všechno - za ty krásné role a vůbec. Ano, asi to bude hodně velký boj mezi lidmi tam, na těch prknech, která znamenají svět. A pud sebezáchovy je u někoho silný.

   Vymazat
  4. 19:10
   Nevím proč sem serete židovský původ. Židé nejsou muslimové! Jsou to normální občané, kteří nikoho neobtěžují svým náboženstvím (mimo určitých skupin). Jinak blců máme dost i v těch několika tisících rádoby křesťanů.
   Václav

   Vymazat
  5. 17:46 Ptáte se, proč? Největší vliv na jejich jednání má stádní pud. Nebo jak to vyjádřil odborník: "Základem jejich myšlení a projevu nejsou logické pochody v mozku, ale instinkty a emoce, jako u zvířat, primitivů z pralesa, nebo malých dětí na počátku vývoje inteligence." Nikdo z nich nedokáže rozumně argumentovat. Jen bučí tak, jak se bučet "má" podle nejhlasitějších volů. Opakují lži a fráze, až je sami považují za pravdu. A běda, kdyby někdo netáhl se stádem. Stádo by ho vyvrhlo a ušlapalo.
   Dokážete si představit, že by si naši umělci dovolili takovou politickou satiru, jako Němci v následující ukázce? Já tedy ne.
   https://www.youtube.com/watch?v=712oMasf11A

   Vymazat
  6. Toho samozvaného politruka Vetchého jsem docela uznával jako herce aneb komedianta. Ale těmi svýma politruckými postoji se může neslavně řádit mezi své kolegy - "velikány" jako jsou Daniela Kolářová a Brzobohatý ml.

   Vymazat
  7. Nesměšujte dohromady věci, které dohromady nepatří. Daniela Kolářová už nemá co ztratit, není obsazována, a stala se z ní zapšklá, ošklivá stařena, která nemá ráda ani mladší kolegyně. Mladej Brzobohatý, kterej neví, jestli má bejt Brzobohatý, nebo Gregor ( tedy - čím bude slavnější "na západě") je kapitola sama pro sebe, a kdyby jeho tatík mohl vstát z hrobu, na mladým by nejspíš neuschla krev. To je ještě neobouchanej blb. Ale Vetchýho nenazývej politrukem - proč? Ty jsi taky politruk? A co teda píšeš za politický sračky denně na diskuzích - vy všichni tady jste politrukové, jen jaksi na druhou stranu. A to je teda lepší - podle vás.Nechte všechno a všechny na pokoji - žijte, a nechte žít.Ale to vy novinkáři ( pardon diskutéři NR)vůbec neumíte. Jen pomlouvat, haštěřit se, nadávat, urážet. Připadáte si tím normální a správní? Vám tohle připadá správné? Ty pomluvy? Kdyby někdo sprostě napadal vaše děti a vnuky - to by bylo kraválu - a oni jsou dobří a správní?

   Vymazat
  8. A to, co napsal anonym 19.23 - jinak docela zajímavé, ale platí ve všech profesích a pro všechny lidi - nejen pro herce. Jestliže má kdokoliv příjem z nějaké činnosti, říká se tomu příjem ze "závislé" činnosti, a je tedy závislej doslova a do písmene. Zkuste si myslet, a říkat něco jiného, než si myslí a říká manažer někde v montážní hale - prakticky kdekoliv - a jste na ulici na to tata. Dnes můžete být v tomto dělném oboru větší vodvaz - protože práce pro makáče je dost. Ale i soukromník musí mít stejný názor jako jeho zákazník - to je zákon. A když budete dřepět za dobrý prachy v nějakém kanclu zabývajícím se nicotnostma, zkuste se zeptat, proč se tam dřepí nad nicotnostma - vsaďte botky, že se nezeptáte. V žádnej trafice s dobrým platem se nikdo nezeptá, proč se musí prdět doleva, a utírat si nudli pravým rukávem, a ne obráceně. Dělá se spousta kravin, ale nikdo se neptá proč, a o tom to celý je. Budeme je všechny zatracovat? Člověk musí být z něčeho živ, a nejen chlebem živ jest člověk, jak se říká - tak každej se chce "mít dobře" a herec? To je velmi zvláštní parketa, protože tak často ztvárňuje někoho jiného, že časem přestane být sám sebou, bez hraní nedokáže žít, a jinou práci dělat nemůže. Proto to mají nejtěžší, a proto taky každý převrat odserou nejvíc herci. Garnituru "tamtěch" vystřídají "tihle" a tamti už si nešktnou, proto se všichni přehrávají, a každý chce patřit mezi "tyhle".

   Vymazat
  9. 20:51 Nemáte tak docela pravdu. Dělník nebo úředník není "celebrita", která má možnost vystupovat veřejně a ovlivňovat svými názory další stádní typy. Proto je jejich zbabělost nebo mravnost daleko důležitější, proto je třeba o nich mluvit.

   Vymazat
  10. 21:22-ale má pravdu! Je přece omluvitelné, když dělník ohne záda před zaměstnavatelem, herec před ředitelem atd. Proto jsou odbory a tajné volby. Svobodní jsme my důchodci, tlachalové. Ostatní se musí rozhodovat v prioritách složitosti života. Už jsem zde uváděl jak Dejdar volil veřejně před 5ti léty Zemana a Stránský veřejně prohlásil, "ten si již neškrtne". Tyto svině vyřaďme z veřejného života a věřím, že hodně "závislých" nám pomůže!

   Vymazat
  11. ALEXANDROVEC CHCE NA PRAŽSKÝ HRAD!

   https://www.google.cz/search?client=tablet-android-lenovo&espv=1&ei=QOJoWr7DMcbSwAKJz524DQ&sjs=1&q=drahos+tanci+youtube&oq=drahos+tanci+y&gs_l=mobile-gws-serp.1.0.33i160k1.38680.43417.0.45172.4.4.0.0.0.0.132.426.1j3.4.0....0...1.1.64.mobile-gws-serp..0.3.293....0.bCVtWugT4LQ

   Shlédněte i odkaz vpravo, tančí po celém světě

   Vymazat
  12. Herci , feministky, islamisti a media/A kdo e vlastni ??/, maji spolecnou jednu vec. Pathologickou hysterii , byt stredem pozornosti za kazdou cenu a tak ovladat sve okoli. Potom jako ty ...
   Dominatrix v bordelech tak poskytuji "ulevy" svym masochistickym zakaznikum. Ti chteji byti "ovladani"...Mlaceni , icovani a plati velmi slusne Odmeny.
   V normalnim zivote to tak neni ale ti jmenovani nahore o to usiluji , aby vas mohli zmlatit a jeste daleko horsi veci, kazdy den 24 hod..

   Vymazat
 2. Děkuji pane Manne za vyjádření myšlenek nás, "starších", "nevzdělaných", "venkovanů", "lůzy", "komunistů" prostě všech "hlupáků" v této zemi.
  On není zdaleka sám z kulturního prostředí, kdo se takto vyjadřuje. Zřejmě u nich vládne diktát, něco jako novodobá normalizace, nebo se u nich snoubí hloupost s pokrytectvím, či je zdolal konzumní mor a vidina finančních odměn jim zatemnila mozky, či jsou to jen duševní prostitutky ochotny sloužit čemukoliv s vidinou vlastního prospěchu, těžko říci...
  Byl jsem velkým fandou filmu hlavně českého ale po
  mnohaletých jejich "vlasteneckých intervencích" jsem produkci těchto "VIP" vyřadil z české tvorby.

  Žil jsem v domnění, že šlo hercům i o popularitu, když už jim dnes nejde o kvalitní tvorbu, asi jsem se mýlil.
  Zřejmě spoléhají, že mladá generace už bude mít vymyté mozky natolik, že k nim bude vzhlížet s úžasem.
  No, pokud by měli být diváci tací, kteří svým hurónství v debatě prezidentů na Primě předvedli svoji inteligenci, potom nezbývá než pokondolovat UPŘÍMNOU SOUSTRAST A BŮH S VÁMI.

  OdpovědětVymazat
 3. Ten herecký křupan nemůže být informován ani pokud kladně odpoví na všech deset otázek. On je totiž pořád jen a jen hérec.
  Ti se umí tak leda přetvařovat, klamat a křivit. A aby zakryli své IQ tykve, tak jim jejich umělé sebevědomí káže se kastovat v duchu kavárenských géniů...
  Na víc ti klauni a bezduší kastráti nemají.
  J.C.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No -sice dáváte najevo svůj vztek, ale Ondra Vetchý takový křupan rozhodně není. Byl to dobrý kluk, a je dnes skvělý herec. Myslím, že za tím postojem některých, kteří přece nutně musí vědět, že svým postojem u obyčejných lidí ztratí sympatie, musí za tím něco být. Abychom zase nekřivdili.Ano, pokud jde o ty bezpáteřní mladé protekční trubce, kteří touží po bulvární slávě, přičemž se ještě nepoučili, že všechna sláva polní tráva, mají IQ tykve, jak zmiňujete, ale Ondřej Vetchý patří ke garnituře herců, kteří mají dobrou a tvrdou hereckou školu, a rozhodně nemají IQ tykve. Ti ještě uměli počítat s logaritmickým pravítkem, ti ještě znají Archimedův zákon a Pythagorovu větu. A Jsou dobří herci. My víme prdlajs co je za tím, a media tak jako tak manipulují s lidmi, zkreslují a lžou. Jednoho vykreslí jako boha, druhého jako čerta - a tupý lid jim věří.

   Vymazat
  2. Ondrášek nemůže být až zas tak chytrý, jak nám ho tu vykresluješ. Jeho vyjadřování k politice je notoricky proslavené jako hlouposti. Herec je to dobrý, jako občan polofašista, možná celý faším. Však on se ještě vybarví, až to jeho Drahoušek projede.

   Vymazat
  3. Kecy! Hloupé - typicky diskuzní. Nikdo se nevybarví, až bude po té skrz naskrz ubohé mediální šaškárně ( politická to ani tak není - jen mediální) život půjde dál, tak jako dosud. Žádný herec nemá zapotřebí a ani nikdo jiný, kdo se musí nějak živit, aby se sral do politiky, všechno toto je účelové. Do politiky se budou setrvale a vždy srát jen diskuzní politrukové. Namísto voleb prezidenta se pro ně najde jiné mediální sousto, ( třeba se s plnou parádou vrátí čapí hnízdo?) které zapříčiní stovky přitroublých diskuzí, a zas všechny ty důchodce přišije k počítačům. Možná až jaro je vyžene z jejich děr někam na zahrady a do lesa, a diskuzí bude mnohem méně, u počítačů vytrvají jen ti, co už nemůžou na nohy, a ti, kteří už jsou jako normální lidi odepsaní. Osamělci, bez zájmu, bez aktivit. Ti se čtením a žvaněním zbavují osamělosti a vyplňují čas, kterým jim zbývá do smrti - bohužel, hodně smutně.

   Vymazat
  4. 19:25
   To co jsem napsal, jsem nepsal ze vzteku, ale z důvodů jeho postoje k pletichářskému politizování. Ano, herec je dobrý, nebo alespoň byl, než mu jakási sláva stoupla do hlavy a nyní se projevuje nadřazeně, což se odráží v jeho přílišné afektovanosti.
   Všichni tihle rádoby herci se mají držet svého kopyta.
   V jeho případě vím o čem mluvím. Stačí mi, že můj příbuzný s ním párkrát spolupracoval při natáčení. Nestačil jsem se divit, co je to za vymatlaného namyšlence.
   J.C.

   Vymazat
 4. Dlouho jsem zvažoval a vrtalo mi hlavou, proč velká většina herců a hereček si stěžuje na to jak za bolševika nemohli to a jindy zase ono, jak je bolševik omezoval v jejich uměleckém rozletu, jak v nich ubíjel jejich nezměrný talent, jak je nutil účinkovat tendenčních a ideologicky zaměřených rolích. Myslím si, že trochu jsem tomu přišel na kloub, když jsem si přečetl jakési pojednání o jednom nejmenovaném herci, který nedostal vyznamenání jenom proto, že o bývalém prezidentovi Husákovi prohlásil, že je vůl. A tehdy mi to došlo. Ano, mnoho herců si tu demokracii představuje tak, že ačkoliv ještě nedávno s revoluční jiskrou v oku představoval pohraničníka na Drsné planině. Tak o několik let později vyzývá k občanské neposlušnosti.To by skutečně za bolševika možné nebylo. Spousta těch hereckých hvězd, stár a dokonce i megastár, které se mihnou v několika dílech nějakého nekonečně dlouhého stupidního seriálu si zase demokracii představují tak, že budou spílat našemu panu prezidentovi způsobem za který by se nestyděli ani oni pověstní dlaždiči. Samozřejmě nelze vynechat ani veleslavné režiséry, dokonce majitele Oskara, kteří nemohou příjít na jméno té lůze, co volila Zemana. To by skutečně za bolševika nemohli. Citovat jakéhosi Rejžka, či umělce z největších, sochaře Černého, když mluví o prezidentovi, nelze před 22. hodinou. To by asi za bolševika také nemohli. Když poslouchám projev pana HERCE Munzara a jeho češtinu, tak je to pohlazení po duši. Výrazivo a čeština některých komediantů je na úrovni žáka zvláštní školy. To za bolševika také nemohli, mluvit v rozhlase a televizi jako hotentoti. Herci a umělci o sobě rádi tvrdí, že byli vždy nositeli kultury a zachránci českého jazyka a vzory. Dnes, pokud by se před objednanou klakou prestitutů neopili, či nesjeli nečím více či méně kvalitním a neukázali tu náhodou bradavku či kalhotky, tak by po spoustě z nich pes neštěknul. To by za bolševika asi také nemohli. Tak asi jsem pochopil proč naši herecké avantgardě, možná by se lépe hodilo napsat komediantské šmíře, tolik ti bolševici vadili. František

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Do přisprostlých seriálů
   běhá sobě zahrát bard
   pak svému lidu rady králů
   udělí rád, je in, je smart.

   Vymazat
  2. Zkuste publikovat básně anonyme 18.56 - určitě byste byl úspěšný. Je to dobrý.A čtivý.

   Vymazat
  3. http://vymylimimozek.blog.cz/1801/pokrok

   Vymazat
 5. Ondra se angažoval již jako svého času mladý herec! Byl totož například viděn v čele davu zahýbajícího na Národní třídu... Svědků není málo! Tož tak...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jenže v tom davu tenkrát byla spousta pulců. Těm by se to dalo prominout.Ale nedá se to prominout tatíkům, kteří měli dobře ke čtyřicítce, doma děti a manželku, byt, auto, chatu, dobrou práci, hovno jim chybělo -přesto šli hulákat ty pouliční kraviny,¨zvonit, a blbnout. Proč? Co chtěli? Co si od toho slibovali?

   Vymazat
  2. 19:41 Třeba proto, abychom žili jako ve svobodné zemi a ne za plotem z ostnatého drátu.
   Aby naše děti mohly studovat školu, jakou chtějí i bez partajní knížky rodičů.
   Abychom mohli cestovat kdy chceme a kam chceme.
   Abychom mohli podnikat v čem chceme.
   Atd atd... Stačí?

   Vymazat
  3. Aha! Tak to jako že teď žijeme ve svobodné zemi? Pravda -na zeď sousedova domu i jinam můžeš načmárat sprejem, co tě napadne, a do diskuzí taky - konečně svoboda! A to jako že můžeme cestovat kam chceme ( tak jako dřív) jen že teď makáme dvanáctky, tak není čas, a makáme za byt a stravu - tak nejsou peníze. Spousta dětí včetně mně vystudovala bez členství svých rodičů - tupý žvást, buď vědomá lež, nebo o tom víš hovno a žvatláš. Začni podnikat jako hostinský - to je dnes nejlepší - bude ti do toho krafat každej, kdo má díru do prdele, a příslušníci ČOI tě budou špízlovat v převleku, co a jak děláš, a jestli to děláš správně. To, cos napsal, mi přesto stačí. K poznání, že ty jsi blbej jak daleko vidíš, a ještě za roh. Papa.

   Vymazat
  4. No, proč máš potřebo mě urážet netuším, ale posluž si.
   Mýho bráchu v osmdesátých letech nevzali na vysokou, protože ani jeden z rodičů nebyl v partaji.
   Cestovat můžeme, dřív jsme nemohli. Dneska si koupíš letenku kamkoliv a letíš. V osmdesátých letech to fakt nešlo.
   Jestli ty děláš za byt a stravu, je to tvoje volba. Já si na tu letenku na druhou stranu zeměkoule vydělám.
   Takže to, cos napsal ty, zas pro změnu stačí mě. Ale urážet tě nebudu, není to můj styl.

   Vymazat
  5. 20:20, 20:46
   No, trochu bezduché a jednoduché hodnoty v porovnání s tím, že jsme si tu vybudovali vyspělou a ekonomicky soběstačnou zemi, aniž bychom se museli servilně hrbit západním zemím, kteří nás v historii vždy zaprodali.
   Takže lítej si kam chceš, podnikej si v čem chceš, ale moc se neohlížej. Téhle sobecké době ses přizpůsobil dokonale a to ti zřejmě stačí.
   J.C.

   Vymazat
  6. Najdi si projev Havla na Václaváku z 89. Něco tam hlásal. Za pár let se to změnilo. Do dnes nevím, co byla pro něj lež a co pravda, a kdy se u něj význam slov zaměnil. V 89 a pár let poté nikdo nemluvil o kapitalismu! Václav Klaus to sám později přiznal, že toto slovo nahradili "tržním hospodářstvím". Na nedávném volebním sjezdu ODS 2018 Fiala prohlásil:
   „Občanská demokratická strana ctí tradice naší demokratické státnosti a republikánských principů. Váží si svobody a lidské iniciativy. Pracovitosti a osobní odpovědnosti. Ctí tradice naší kulturní, civilizační a politické příslušnosti k Západu. Hlásí se ke konzervativním pozicím, liberální ekonomice a principům kapitalismu, což se už mnozí i stydí vyslovit. My ne.“

   Toto měli jít říkat na Václavák v 89 všichni ti vyznavači pravdy a lásky a bylo by to dnes jinak.

   Takže si seřaďte fakta, a pak víte přesně proč kdysi začala "blbá nálada" a proč dnes "lůza" nerozumí "kavárně".

   Vymazat
 6. Pane Mane, při vší úctě, nemá i pan Vetchý právo vyjádřit svůj názor?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jistě, a nikdo mu to nebere. Tak jako Man má právo s ním vést polemiku.

   Vymazat
 7. To , že se nemají účastnit voleb lidé bez politických zkušeností? - To že řekl pan Vetchý, tomu nevěřím, že by byl rozumem tak vetchý. Pokud by neměli volit, co potom s kandidáty na politické funkce? To by pak nemohli kandidovat na prezidenta političtí amatéři, byť zdatní karbaníci, veksláci, možná i vědátoři, mdlí doktoři, na poslance známí ale ne slavní sportovci, šumaři, rýmaři, herci, mazalové a patlalové, šašci, švejci a cimmermanni. O tu srandu by chtěl pan Vetchý ochudit naši politickou scénu?!
  Ano, umělci historicky stáli na čele společenského pokroku - do r. 1990. Pak se stali, až na čestné výjimky, které jsou překřičeny, retrogardou, takovým reakčním sebráním, že by se ani zlomeček toho nenašel za protektorátu Böhmen und Mähren. Vidíte co dělá z lidí korupce! A vždycky se říkalo, že umělci tvoří nejlepší díla v nouzi. A já proč je třeba jen v televizi, filmu, divadle více než poskromnu umění, pokud za umění člověk nepovažuje glorifikaci válek, hromad mrtvých, invalidních dětí, zničené kultury, rozvrácené státy a výroba migrantů.

  OdpovědětVymazat
 8. Je to jednoduche. Kazdy jeden z nas, kdo chodi do divadla, do kina, nebo si kupuje jejich filmy, jim zvysuje zivotni uroven. Oni se staraji, aby jsme se meli hur. Tak proc jim pomahame?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. je to jednoduché - filmy těchhle kolaborantů, nebo koncerty, divadelní vystoupení zásadně nesleduju - nedám jím vydělat - akorát mi to kazej soudruzi z čt - tam platím koncesionářské poplatky - osobně doporučuju číst knihy
   Vaska

   Vymazat
  2. A mám kvůli tomu přestat chodit do divadla?

   Vymazat
  3. 19:23
   A proč ne. Já žádné koncesionářské poplatky neplatím, lživé čt a čro nesleduji a neposlouchám, a filmy si postahuji. Nač podporovat tyhle ultrabolševické pokřivence s propagandistickou rétorikou normalizačních let. Komu chtějí zase vnucovat ty své oplzlosti a urážky! Ať táhnou ke všem čertům.
   J.C.

   Vymazat
 9. Při vší úctě,učil se mluvit 3 roky,ale mlčet by měl celej život ten paumělec knížecí!

  OdpovědětVymazat
 10. No, ještěže ten (pře)vetchý mudrlant nestihl založit i celé hnutí, které by prosazovalo ono "zdokonalení" již i tak zdeformované a okleštěné demokracie!
  To už by bylo možno právně klasifikovat jako úsilí o potlačování ústavních práv a svobod širokých mas.
  Pravda mas ne dost dobře informovaných v duchu jeho vidění světa. Tedy, ne dost dobře promytých ze strany jemu blízkých goebbelsovských médií, "kulturních a vzdělávacích" institucí.

  OdpovědětVymazat
 11. Pan Ondřej Vetchý je podle mě výborný herec, avšak velice jednoduchý člověk. Přesně na něj pasuje pořekadlo, " Je silný jako býk a téměř tak chytrý ". Ono se to ale týká více lidí, kteří jsou něčím obdařeni a mylně se potom domnívají, že sežrali šalamounovo hovno. Hrát si na Zemana, na to má málokdo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to jsi na omylu. Vy tady diskutéři všichni kecáte, že media lžou a manipulujou s lidma, ale věříte jim na slovo. Co dnes mediální guru někde zveřejní, tomu lidi hned věří na slovo. Media je vaše nová církev - ne že my češi jsme nevěřící - my máme svoje kazatele -media. Denně nám vsugerovávají, co si máme myslet. Nevím, k čemu se Ondra připekl a proč, ( nikdo to neví) ale to je náhodou moc chytrej kluk!!! Nejen dobrej herec. Tak zas nepomlouvej, víš hovno, co za tím vším je. Kdyby nebylo herců - chodil bys žvanit do hospody? Tak buď v klidu a zkus přemejšlet.

   Vymazat
  2. OPAKOVANĚ
   se mi potvrzuje to, že by se měl každý,
   kdo je dobrý ve své profesi, věnovat své profesi.

   Ať už je to sportovec, divadelník, nebo ouřada.
   Stále jsme ale konfrontováni s tím, že se najednou objeví nějaká osoba, která nám byla kdysi dávno sympatická, např. Vašáryová,
   a najednou tomu už tak není...
   Zjišťujeme, že si ony veřejně známé osoby někdo jiný vybral, aby posílili postoje a názory tábora, s jehož názory nesouhlasíme.

   Tak nějak podobně byl vybrán, do nedávné doby zcela neznámý, jako prostý marketingový produkt člověk, který chce být novým prezidentem.

   A již první debata s tím současným ukázala,
   navzdory snahám svých poradců a desítkám milionů, věnovaných na jeho podporu,
   že na to prostě nemá...
   Nejen jeho ubohé reakce na jasné otázky,
   s kterými byl předem seznámen a svými loutkovodiči poučen, jak na ně odpovídat, ale především
   jasně negativně vypovídající řeč jeho těla :

   Křivé pokusy o úsměv, doplňující jeho falešné brýle ,jasná nejistota v tom, že si neudělal pohodlí v kožené lenošce, ale seděl v pozoru na samém okraji, zřejmě tím chtěl pouze naznačit, jaký je proti současnému prezidentovi junák.

   Pro mě odpudivé a divadelní, pokud snad přece jen bude zvolen, bude to vypovídat mnohem více
   o té současné mladší generaci, než si vůbec umíme představit.


   Vymazat
  3. Kdyby pan Vetchý trochu přemýšlel o dobách minulých tak by přišel na to, že za komunistů se nemohlo ledaco říkat, nebyla demogracie, dnes je "takydemogracie" a lidé jeho smýšlení odsuzují ty druhé, protože nechtějí dopustit aby byli stále ožebračováni od těch co přisáti na struky státu živí parazity společnosti, kteří jí nic nepřinášejí, naopak škodí. H.

   Vymazat
  4. 19.46 někdo ví , jak říkáš hovno, ty víš víc hoven , ale kvůli tomu se nemusíš rozčilovat

   Vymazat
  5. Nezlobte se na herce. Oni za ot nemohou. Jsou sugestibilní, zvyklí poslouchat režiséry, naučit se cizí texty apod. Vzpomeňte si na 50tá léta a na herce-zapálené svazáky. A že mezi nimi byla posléze slavná jména. Prohlédli až po letech. Tyhlety Ondrášky to teprve čeká.

   Vymazat
 12. vetchý už zrejme prevzal z usambasády prvú splátku, takže musí

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslíš, že si to s těma amíkama domluvil na splátky?

   Vymazat
 13. Vetchy nebo Vetchý, to je úplně jedno. Jako herec by mohl být za několik let opravdu náhradou za některého našeho dobrého herce. Neměl by se cpát do politiky. Vím, že je antikomunista, ale to už je dávno mímo misu. Nemá žádnou představu a jenom kecá. Ty nesmysly vypouští proto, že musí z něčeho žít a v Praze by to měl složité.

  OdpovědětVymazat
 14. Už dávno se nedívám na české filmy a o novější či nové ani nezavadím.
  Je to hnus co mezi lidi zasela ta kapitalistická "demokracie". Kdyby se jenom něco málo semlelo, tak tu máme "ukrajinu". Chystalo se to už před osmašedesátým a jen hlupák si může myslet že by to prošlo jen tak, bez mrtvých a pozavíraných, daleko víc jak po zásahu "varšavy".

  OdpovědětVymazat
 15. Je to chudák rozumu vetchého. Kašpaři, šumaři a kejklíři by měli být pro všechny. Aby tak bylo tak by se veřejně neměli vyjadřovat o politice. Pokud to nedokáži, tak do výroby. Lidi je tam málo, jak neustále slycháváme.

  OdpovědětVymazat
 16. Volby jen pro ty kteri maji stejne nazory .Super ,svazacke názory.Herci ale nejsou elitou naroda jak si radi namlouvaji .V demokracii jsme si aspon u voleb hošanci všichni rovni.A ted se Vetchy treba udav vzteky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já náhodou vím, že Vetchý, a spousta dalších herců k volbám vůbec nechodí. Prý není koho volit - nikomu nevěří, protože každý lže a krafe - asi jako se krafe na diskuzích. Nebo by měli volit ty mluvící hlavy, které občas žvatlají v parlamentu nebo v televizi? Ano, asi jste si všichni rovni - žádný herec vám to nebere. Tak, a teď se udav vzteky ty, Bagoune.

   Vymazat
 17. Já si myslím, že p. Vetchý může na převážnou většinu otázek ze článku odpovědět :"Ano, vím a s americkým postojem souhlasím ".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A že vy to víte tak přesně madam. A s jakým postojem souhlasíte vy - že jsem tak smělej? Takové, jako jste vy, bych postavil panu Vetchému tváří v tvář - tak, a teď mluv, a obhajuj svůj postoj, proč si myslíš to, co píšeš. Co byste blekotala? Když drbávaly drbny na schodištích, a pomlouvaly kdekoho ( a taky o každém všechno věděly) tak když ten pomlouvanej šel náhodou kolem, rychle utekly do bytu - proč asi? Pomlouvat za zády - to je česká národní vlastnost.

   Vymazat
  2. 20:18
   Omyl,pomlouvání,soustavný lhaní je výsada uASSackej poskoku, v tomhle přpadě komediantů a Dlouhoše s vetchým rozumem!

   Vymazat
  3. 1/ Píšu "myslím" ne "vím"
   2/ Souhlasím s takovým postojem, který odmítá přítomnost cizích vojsk na základnách po celém světě
   3/ Jestli bych blekotala-no to je dost možné. V krasořečnění jsem školená nebyla. Se svým postojem bych každého seznámila a dále nediskutovala. I s vámi diskusi končím tak, jako včera.
   4/ P. Vetchého nepomlouvám - to že se vyzná v politice vyplývá z článku, který uvádí jeho názory. To že by souhlasil s americkými postupy odvozuji z toho, že ze skupiny lidí, kde se p. Vetchý pohybuje, jsem nikdy žádnou kritiku těchto postupů neslyšela. Pa

   Vymazat
  4. 21:00 S logikou a argumenty na toho 21:00 nechoďte. Takoví lidé se neřídí rozumem, ale slepou vírou, že jejich idol se přece nemůže mýlit. Má zřejmě velkou zkušenost s "drbnami", nejspíš ho měly proč "drbat".

   Vymazat
 18. Vetchý je výborný herec a je jenom jeho škoda, že ze sebe, aniž si zřejmě je toho vědom, dělá hlupáčka. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 19. Pan Vetchý není sám. Je několik herců, spisovatelů, skladatelů atd., kterých si hluboce vážím. Naprosto nechápu, proč něco tak zvráceného, prolhaného a nenávistného, jako je tzv. demokracie, podporují. Opravdu moc by mě zajímalo, co je k tomu vede.

  OdpovědětVymazat
 20. Teda - vy jste typická smečka pomlouvačů! Jak svíčkový báby někde na schodištích. To jste chlapi? Jak se vám nelíbí ty sprostý pomluvy Zemana - ale do prdele - sami pomlouváte kdekoho, a pěkně hnusně! Víte hovno, co je na všem pravdy, Ondru Vetchýho nikdo neznáte osobně, ale pomlouvačný žvanění a drby, to by vám šlo. Že je placen nějakými američany - co je to za hnusnej drb? A kým vy jste placeni za to, že na diskuze píšete co píšete - Zemanem? Tak sklapněte! Je faktem, že chlapi dnes jsou strašně zženštilí! Dříve vymetali hospody, balili ženský, kouřili, pili pivo - a dnes? Chodí do obchoďáků nakupovat, doma vaří, pijou bylinkové čaje, čučí do internetu,z hospod nechali nadělat cukrárny, ani za to blbství - zákaz kouření v českých hospodách nebojovali. Žvatláte, i k blbým článkům o ženským orgazmu žvatlaj chlapi, k článkům "pro ženy" žvatlaj taky chlapi - drbou, pomlouvají. Jděte do prdele! S váma by to republika opravdu vyhrála. Vy byste bojovali s nepřítelem vařečkou a pomluvama.

  OdpovědětVymazat
 21. Ten vetchý blept stačilo napsat jednou větou 19:54.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To rozhodně nestačilo anonyme 20.0O - jedna věta stačí na sprostou, pomlouvačnou sračku -a to vám tady jde o sto péro! Jste diskuzní borci - banda svíčkových drben. Já v tom praxi nemám, a co píšu jako názor, se snažím nějak vyargumentovat. Jsem tak zvyklej ze školy. Ty jsi nejspíš od lopaty, a jdeš na to jako lopata. Vyštěknout urážku a vymalováno? Čus.

   Vymazat
 22. 20:12
  Na podporovatele Chčíra knížete,udavače Havla a Blekoty z AV stačí vetchá věta!!!;-)))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lituju, ale já neznám nikoho takovýho anonyme 20.19 - jsem totiž volný jako pták, ne v blázinci jako nejspíš ty. Tam jsou Chčírové, Blekotové, a další, o nichž píšeš? To musí bejt strašný.Ale ty se mezi nima vytratíš - blb jako blb. A k blbům patří i vetchý věty, jaký předvádíš ty -v tom s tebou souhlasím.

   Vymazat
  2. 20:37
   Kdyžje někdo vetchý na těle i na duchu,tak svojí nedovtipnost nemá dávat na odiv....tak jako Ty,blbe!

   Vymazat
 23. Ono vůbec z herecké branže fičí divný vítr jsou herci a dnes politici kteří v určité době hráli v rolích rudé komisaře pokud mne paměť neklame šlo o roli Korčagina kam vítr tam plášť

  OdpovědětVymazat
 24. Pane Mane, nepomyslel jste, že třeba antikomunista Vetchý zná těch vašich 10 otázek dobře a souhlasí s nimi? Někteří naši spoluobčané totiž s tou americkou globální nadvládou evidentně souhlasí ať to stojí i naši existenci. Činí tak možná i dobrovolně, jako ti svazáci v padesátých letech. Nám co to tak nevidíme zbývá je bojkotovat a koukat už jen na filmy z první republiky nebo socíku.

  OdpovědětVymazat
 25. Ať se jen herci míchají veřejně do politiky. Vychovají si celé zástupy diváků, kteří v nich vidí odporná prodejná monstra. Nejde jen o Vetchého, ale i o Svěráka, Trojana, Mátla, Issovou, Töpfera a další řiťolezce současného režimu. Když ty ksichty vidím, přepínám televizní kanál.

  OdpovědětVymazat
 26. No jo jen další zaplacený komediantský poskok tak ať jde k šípku a my půjdeme volit Českého presidenta Zemana.

  OdpovědětVymazat
 27. Takže ti lidé kteří tomu nerozumí,by neměli volit a tenhleten politický diletant se muže ucházet o prezidentské křeslo? Myslel jsem,že jste na tom rozumově o něco lépe.

  OdpovědětVymazat
 28. Vážený pane Mane, díky, skvělý článek k zamyšlení. Co říct k panu herci? Moudré české přísloví praví: "Chceš-li s vlky žíti, musíš s nimi výti". A tak když se hraje o změnu vládce (a tím i muže, který točí palcem hore - dole při rozdávání obolusu/šekelů/grantů, je třeba ve správnou chvíli pozdvihnout svůj rozhodný hlas. Dělají to i jiní mistři umění, jako pan ředitel Na Fidlovačce, který nějak geniálních genů svého otce nepobral. Nejspíš ten vetchý herec zná úsloví: "Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem", ale nedbá, hnán vyšším principem mravním....

  OdpovědětVymazat