Reklama

.

.

středa 17. ledna 2018

Prezidentská kampaň a rozdělený svět

Vlastimil Podracký
17. 1. 2018
Prezidentští kandidáti nejsou nějací hráči o ztrátu kytičky. Zeman a Drahoš reprezentují rozdělenou Západní civilizaci. Stejný příkop je v USA, v Británii, Polsku, Maďarsku, vlastně do nějaké míry všude. Proto tolik nenávisti a štvaní. Každý z nich reprezentuje jiný svět. Drahoš reprezentuje globální chápání epochy, je aktivistický, ideologický, chce měnit svět na lepší, multikulturní a otevřený, prý západní. Zeman reprezentuje lidové konzervativce, kteří žijí doma ve své zemi, mají zde své rodiny a zaměstnání, svět je víceméně zajímá jen na nějakých turistických cestách a mají obavy o osud domácího prostředí.Migrační krize


Rozdíl v myšlení je nejlépe viditelný na vzájemném nepochopení problému migrace. Všimněme si, co podepsal profesor Drahoš (zkráceno) ve výzvě akademiků:

"...Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti.... Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu.  Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí.... Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy,.... Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.“

Profesor Drahoš žije v globalistické bublině, nemá strach z migrantů a zřejmě nemá strach ani z páté kolony cizinců žijících v Evropě. On nevidí NO-GO zóny v západních městech, nevidí zločinnost, která u nás zatím není, a nechápe, že lidé nechtějí dopadnout jako Francie. Nezajímá ho, co bude tady s migranty, kam půjdou, jak se budou chovat, jak budou obtěžovat okolí, zajímá ho radikalizace společnosti, která je proti globalistickému trendu. Pan Drahoš nežije doma, žije ve svém ideologickém multikulturalistickém světě a řeší globální problémy. Pokud budou obtíže s migranty, ochrání ho jeho postavení a peníze, ale normální občané budou trpět. Jeho solidarita je falešná, protože je nástrojem jak sem migranty dostat a multikulturní společnost vytvořit. Zajímá ho solidarita s migranty nikoliv s našimi lidmi. Solidarita skutečná by měla být na místě nebo v uprchlických táborech v Turecku, v zemi stejné kultury. Tady přece žádní muslimští migranti být nemusí! Poskytli jsme útočiště uprchlíkům z Balkánu a jsme ochotni opět poskytnout útočiště lidem stejné kultury, kteří se snadno integrují a nejsou s nimi problémy. Profesor Drahoš takovou eventualitu vůbec nepředpokládá. Plní tedy nějaké aktivistické ideologické zadání.

Prezident Zeman je národní konzervativec. Žil s normálními lidmi celý život, naposled 8 let na Vysočině. Dobře ví, jak smýšlí. Dovede s nimi mluvit jejich jazykem a řešit jejich záležitosti. Určitě si dovede představit uprchlické tábory a jejich problémy, ale to asi není to nejhorší. Daleko horší je vytváření muslimských menšin postupným prostoupením muslimským obyvatelstvem, které se neintegruje. Země západní Evropy jsou toho příkladem, každý to ví a zná. Proto migranty zásadně odmítl.

Profesor Drahoš si nedovede představit toto odlišné smýšlení jinak než ruský vliv nebo populismus sdělovacích prostředků. Skutečné problémy nechápe a celému paradigmatu buď nerozumí nebo rozumět nechce.


Obhajoba národních zájmů


Obhajoba národních zájmů není možná z pozice vazala. Není možno plnit poslání evropské integrace a přitom nebýt závislý. Jaké potom vlastně člověk zájmy plní? Evropské nebo české? Vždyť to v souladu vždy není. Prezident Zeman vytvořil nezávislou pozici a stýká se s celým světem. V podstatě nedělá nic jiného, než ostatní, když jde o obchod. Nikdo nikdy neudělá vše správně a prezident Zeman jistě chyboval v mnoha věcech, jeho zjev není IN, vyvolal zbytečné kauzy a přehnal svoje poklonkování vládcům Východu. Ale prezident Macron byl v nedávné době také v Číně a také nemluvil o lidských právech. Kritika prezidenta Zemana, že směřuje zemi na východ, je nesmysl. Je to jen jedna z propagandistických lží. Samostatný nezávislý stát se musí stýkat se všemi velmocemi. Rusko nelze vynechávat. Nedělá to nikdo.

Profesor Drahoš bude prý směřovat zemi na západ. Bude jezdit do Bruselu? Co tam bude dělat? Jen se klanět a přijímat pokyny? Naše podnikatele v Rusku nepodpoří? Ale globalista nebude nikdy hájit národní zájmy, je ideologicky zaměřen jinak, problémy jeho rodné země jsou až na druhém či jiném dalším místě.


Sdělovací prostředky


Profesor Drahoš ve své výzvě píše: „Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.“ Ale sdělovací prostředky přece musí říkat pravdu! Když je teroristický útok, nemají snad o něm referovat, aby nevznikl strach? To už chce sdělovací prostředky úkolovat a informace zamlčovat. Nikdo přece žádné jiné informace, než realitu nevysílal, nikdo si přece nevymýšlel víc, než se stalo.

Ale ohledně sdělovacích prostředků může být jiná obava. Globalistické a europeistické cíle se zadrhávají. Vidíme to všude. V USA, Polsku a Maďarsku viditelně zvítězily národní konzervativci. Naše globalistické sdělovací prostředky nemohou přijít na jméno ani prezidentu Trumpovi, o Polsku a Maďarsku nemluvě. Vyrovnané informace už dávno nejsou. Boj mezi globalistickou ideologií a resistencí proti tomu, která vyprovokovala národní konzervatismus, zasahuje i nás. Boj našich dvou kandidátů na prezidenta je toho důkazem. Globalisté straší daleko více než sdělovací prostředky v případě migrantů. Straší Ruskem. Putin už může za všechno, cokoliv se nepodaří, má na svědomí on. Globalistické neúspěchy se přece musí na někoho svést.


Závěr: Nová konfliktní linie


Příkop mezi globalismem a národním konzervatismem je dominantní. I když se už projevoval dříve, teprve migrační krize donutila mnohé aktéry se vyslovit a tím svoji příslušnost k dané skupině odkrýt. Hlavní částí tohoto konfliktu je otázka demokracie. Ve všech nadstátních útvarech, ať už je to EU nebo prostě jen otevřený svět, demokracie nemůže existovat, protože ta je bytostně spojena s existencí politicky uzavřeného státu s jeho institucemi. Otevřená společnost je společností, kde vládnou světoví oligarchové. Jeden takový chce dokonce v Praze založit univerzitu s námětem otevřené společnosti. Co může prosazovat? Bude jen vymývat mozky mladým lidem, aby se vzdali svého státu, svých institucí, které chrání jejich svobodu a umožňují jim rozhodovat o svém osudu.

Kandidát globalismu nemá v podstatě co říct. Neřekne přece, že předáváním pravomocí Bruselu ztratíme jako národ rozhodování sami o sobě. Neřekne přece, že přijímáním migrantů se tu vytvoří neintegrovatelné menšiny muslimů, jejichž činnost můžeme vidět v západních městech. Pokud mluví o evropské kultuře a cestě do Evropy, potom samozřejmě k tomu NO-GO zóny a terorismus patří, bez toho už dnes Evropa není. Nejdeme přece do staré dobré Evropy, ale do té dnešní.

Kandidát globalismu nemá kladný program, to co přináší je problematické a určitě ne přínosné a tak může jen strašit a vyhraňovat se proti druhým, pomlouvat je a rozmazávat jejich selhání. To možná pan Drahoš nedělá, ale určitě straší Ruskem, za každý neúspěch může Putin, jako kdysi za komunistů za všechno mohli zlí západní imperialisté. Je to jen odvádění pozornosti k zástupným problémům a vytváření strachu.

Národně konzervativní kandidát dobře ví, že samostatný stát je jen ten, který obchoduje s celým světem, není závislý na obchodě s jedním státem nebo oblastí. Musí tedy být zadobře i s jinými státy a obchod rozprostřít. Ale hlavně nesmí dovolit, aby demokraticky zvolené orgány předaly pravomoci EU, aby stále mohli rozhodovat občané, protože to je jediná záruka, že nedojde k diktatuře a cizí nadvládě.

71 komentářů :

 1. (Omlouvám se, že NÁSLEDUJÍCÍ TEXT nenavazuje na poměrně zdařilou analýzu pana Podrackého.
  Jednak osvětluje v obecné rovině důležitý aspekt nastávající volby. A navíc ukazuje, že - a proč - Jiří Drahoš nemůže tak automaticky počítat s hlasy ostatních anti-zemanovců. - Než si autora vygooglujete, zkuste odhadnout, kdo to může být.)

  " ... Chápu i ty, kteří si říkali, že „kdokoliv je lepší než Zeman“. Sám mám potíže s některými jeho postoji a s mnoha jeho výrazy. Takže svým způsobem rozumím těm, kteří volili kohokoliv jen ne Zemana. Chápu je, ale nezávidím jim rozhodování v druhém kole.

  Ani oni a ani já již nemůžeme volit srdcem. Ale pak je určitě lepší volit hlavou než břichem. KDOKOLIV TOTIŽ NENÍ LEPŠÍ NEŽ Zeman.

  A proč mi pan Kdokoliv tak vadí? PROTOŽE JE SCHOPEN ŘÍCI A UDĚLAT COKOLIV. A to cokoliv, které vnímám u pana Drahoše se týká rozhodujících otázek budoucnosti naší země a zejména toho, co většina našich lidí nechce. Zemanův protikandidát by klidně podpořil přijetí eura a řekl o nás, že jsme nemocní, když do své země nechceme pustit nepřizpůsobivé cizince.

  V příštích letech půjde o všechno a budeme vystaveni obrovskému tlaku. Když jde o osud naší země tak si nemůžeme dovolit udělat cokoliv. A PREZIDENTEM NEMŮŽE BÝT KDOKOLIV. "

  Kokotko

  OdpovědětVymazat
 2. Z Drahošova případného zvolení se budou radovat nejen ti SKUTEČNĚ důležití (kmotři, kteří ho financují), ale i celý ten příšerný kompars těch, kdo sami sebe za důležité POVAŽUJÍ, složený z dnešních českých charakterových typů jako Václav Moravec, Jiří Pospíšil, Daniel Herman, Zdeněk Svěrák nebo Jan Hrušínský (nejmenovaným se omlouvám).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...a hlavně Míra Kalousek, který se už těší, jak bude na Hradě šedou eminencí, tak jako je v ,,demokratickém bloku" v parlamentu, tak jako v TOP za nastrčeným Pospíšilem, tak jako...Každopádně volba Drahoše Kalouska ještě více posílí, dodá mu na vážnosti, úctě a respektu. Tak jako i těm výše jmenovaným.

   Vymazat
  2. 4:43

   Václav Moravec po setkání s Milošem Zemanem netouží. Třeba se úplně obyčejně bojí?

   https://byznys.lidovky.cz/moravec-nechce-moderovat-prezidentskou-debatu-mohl-bych-byt-hromosvodem-pro-kritiku-ct-rekl-i05-/media.aspx?c=A180116_215133_ln-media_ELE

   Vymazat
  3. Buzeranti mají strach z opravdových chlapů

   Vymazat
  4. 8:18 A "opravdoví chlapi" se dnes poserou před polonahou negerkou:))))

   Vymazat
  5. 8,29
   A on se někdo před tím banderovskonegerským zjevem posral???!!!!

   Vymazat
  6. 9:43 No vypadalo to tak! Rozhodně měl Zeman na vítězství v 1. kole! Stačilo jediný: vyslat do místnost na monitoring zvěda, kterej by to prošel a nenápadně zjistil situaci. Třeba někoho z ochranky s detektorem kovů (kvůli případnýmu kvéru). A kdyby ten zjistil že je tam femenfena, moh Zemanoj před dveřma pošeptat - "skočí na vás femenfenka!". A Zeman moh vzít dovnitř jen jednu tu gorču s pokynem zachovat se jako ta Chujlova gorča! Teda femenfence dát maximálně před kozy ruku a bránit jí případně uštědřit Zemanoj facana, viz tu! - http://media-cdn.sueddeutsche.de/image/sz.1.1643396/940x528/femen-putin-hannover-merkel.jpg?v=1365434337

   A to hlavní čím by Miloš dal šach mat: na femenfenku se měl otočit, široce se usmát a udělat nikoliv kapří hubu jako jeho vzor, ale aligátora! To přeci umí! -
   https://www.novinky.cz/domaci/290129-zeman-desi-lidi-predvadenim-aligatora.html


   Po takovým výkonu by dostal 50% a práglkafilerka by šla do lejen v prvním kole

   Vymazat
  7. 10,20
   Tu banderovskonegerskou pindu měli už dávno zlikvidovat spolu s PUSSYNKAMA!.-DDDD

   Vymazat
  8. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  9. 10:51 To by neposloužilo Zemanoj! Ale kdyby udělal na ní toho aligoše, tak by se lekla až by zbledla! A na pře bal by odnášeli jí místo Miloše. Chyba! Mohlo to bejt vyhraný ...

   Vymazat
 3. Pan Podracký v sobě nezapře konservativce. Proto je jeho teze jednoduchá: globalismus kontra národní konservatismus. Zůstává, jako většina autorů, na povrchu, u jevové stránky problémů.

  Předkládám jinou jednoduchou tezi:
  Studená válka nikdy neskončila, naopak zuří s rostoucí silou. A má-li být šance na uchování míru zachována, NESTAČÍ Z NATO VYSTOUPIT, je nutné je ROZPUSTIT. -- Znáte snad někdo v Evropě politika, který to prosazuje??

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 4:54 kdyby jste znal historii lidstva,tak by jste
   nepředkládal vaší jednoduchou tezi.Vás mrzí,že naše generace si uživá ten luxus,který žádná jiná generace nezažila a žijeme si přes 70 let relativně v míru a to dík i organizaci,ze které navrhujete vystoupit a zrušit ji? Celosvětový mír a ráj na zemi,hmm ve vaši tézi jste opomenul,že lidé jsou různi.Ztratou"brzdy" kterou navrhujete rozpustit a zrušit by se studená válka lehce změnila v horkou dík lidským zmetkům.A že jich je viďte.

   Vymazat
  2. Diky NATO byla ve světě vedena řada válek se zeměmi, které neohrožovaly NATO.Z těch 70 let cca polovinu doby držela NATO (alespoň pokud jde o nás) na uzdě Varšavská smlouva. V současné době se NATO připravuje na válku proti Rusku, které rovněž nijak NATO neohrožuje. Za žádný mír jim nevděčíme.Leda tak za perspektivu konce života na této zemi.To by byl jediný důsledek války s Ruskem.

   Vymazat
  3. 17. ledna 2018 8:23 http://www.euserver.cz/Articles/1099-200-let-terorismu-usa-prehledny-seznam-vsech-americkych-valecnych-zlocinu-teroru-a-valek.aspx
   A že jich je viďte vy pomatený znalče historie, nejste vy Goebels?

   Vymazat
  4. Anonymní 17.ledna 2018 8:23

   Vyslovil jsem se pro rozpuštění NATO (4:54) a ptám se, podobně jako předřečníci (8:52 a 9:31), kterým válkám NATO zabránilo?

   Mimochodem: slyšel jste už o organizaci Gladio a víte jak fungovaly a fungují tajné služby zemí NATO, především USA, Velké Británie a Francie? Víte, jak vznikl "Islámský stát", kdo ho podporoval a dále podporuje?

   Vymazat
  5. Podle všeho pisatel /Anonymní 17.ledna 2018 4:54/ oceňuje skutečnost, že - jak říká - "žijeme RELATIVNĚ V MÍRU" a že tíže válek od založení NATO v drtivé míře jde na konto zemí rozvojových ("zaostalých"), nedostatečně demokratických (jako Jugoslávie), ideologicky zbloudilých (jako Vietnam nebo Korea), polodivokých a "necivilizovaných (jako Afgánistán nebo Irák).

   Možná právě tito lidé, kteří jsou zabíjeni, mrzačeni, olupováni, zotročováni a jinak ponižováni, jsou podle pisatele právě oni "lidé různí" aneb "LIDŠTÍ ZMETCI"???

   Na tomto typu humanismu se shodují lidští zmetci, počínaje Václavem Havlem a konče těmi, kteří se podepisují "Honolulu"
   nebo podobně.

   Vymazat
 4. Velmi zajímavé komentáře a vyprávění nabízí rozhovor s Petrem Cimbálem:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Akademik-nevolic-Drahose-sdelil-co-mu-provedli-v-CT-a-jak-se-tam-smali-Zemakove-smrti-Snad-ma-narod-rozum-doufa-520371

  Ukázka:
  ".....ještě než jsem odešel ze studia, jsem slyšel pana moderátora vyprávět anekdotu. O tom, kterak se jeho známý, dobrý křesťan, kajícně po večerech omlouvá Bohu za to, že si navzdory své víře ze srdce přeje, aby ten Zeman už konečně umřel a to vtělené zlo z Hradu odešlo.
  Nesmál jsem se.
  A připomněl, že Zeman je jedním z mužů listopadu 1989, a jako osobnost ho měl ve velké úctě třeba Karel Kryl a mnozí další. Ne, tak to prý nebylo, u Kryla vyloučeno. Škoda jen, že je to takto slovo od slova zachyceno v posledním Krylově rozhovoru..."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jestliže je pan Zeman zlo tak ten pán není dobrý křesťan, ale ztělesněná blbost. Takovéto názory jsou ale velice nebezpečné, protože vyhrocují nepřiměřeně situaci a mohou být návodem pro nějakého magora. Ne že by o nic nešlo, ale je třeba chápat, že jde jenom o politiku. Například ve sportu to každý nakonec uzná. Nenechme se vyprovokovat k nesmyslné nenávisti a zůstaňme křesťany a především lidmi. Jak správně říká Zeman, řiďme se zdravým rozumem a všechno dobře dopadne, dodávám já. Aottj.

   Vymazat
  2. To, že ČT ovládla nejsmradlavější žumpa, by se ještě dalo pochopit. To je dáno režimem.

   Ale to že jsou to až takoví hlupáci, bez nadhledu, uzavřeni v malém společenství jediného pohodlného dobře placeného názoru, to je opravdu až neuvěřitelné.

   Pro nás naštěstí, protože jen díky jejich tuposti ještě mají demokraté šanci.

   Vymazat
  3. Na DVTV nemaj inteligentní novináře. Stejně jako SPO nemaj inteligentního a pravdomluvnýho předsedu! -
   https://video.aktualne.cz/dvtv/senator-veleba-odesel-veselovskemu-ze-studia-nedokazal-vysve/r~be9928e0fb8711e7afac0cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&redirected=1516198544

   Kdo to patil, kdo to platil! No přeci tenhle šábesdekl! - https://ic.pics.livejournal.com/lorddreadnought/76765949/23186/23186_1000.jpg

   Co je na tom, ať přiznaj, ne? V čem je problém?

   Vymazat
 5. no - podobne ale s predstihom sme dopadli na Slovensku. Lenže rýchlo všetkým dokleplo, keď vybral si pán nový prezident poradcov, kým vlastne je, a koho zastupuje. No privatizérov a špekulantov. Tí potrebujú poistiť svoje imanie a čerta im záleží na plebse. Ste na rázcestí. Na Slovensku je predsa len trocha iná situácia. Napriek tomu, že je v parlamente kopa strán, je to vlastne jedno, ľavica pravica, nič z toho. Holý pragmatizmus doby. Ale -ako hovorí náš rodák - zrazu sa vynárajú kostlivci typu Mikloš a Dzurinda a vykrikujú a majú priestor v tlači, že majú návod ako odstrániť Fica od moci. Tak ako kedysi odstránili Mečiara ktorý nechcel pustiť VSŽ do cudzích rúk a nechcel likvidovať cukrovary a predávať pivovary - uverili sme jeho sľubom o švajčiarskych dôchodkoch, výsledok ? - nemáme ani VSŽ,ani cukrovary, pivovary a ani svetové dôchodky - po rokoch práve Fico upravil dôchodky a znížil krivdy napáchané tým slávnym duom - ale sú tu opäť. Je to náhoda? Nie - hlasy ktoré požadujú rovnaké potraviny, potravinovú sebestačnosť, smelšiu politiku voči svetu, menej montovní, zmeniť školstvo - bez katolíckych škôl, vylúčiť ich z financovania štátu, - znížiť vplyv montovní, nedotovať neposiate polia - a sme na tom rovnako, Poliaci, Maďari, Češi, Slováci ... dokonca aj bývalá NDR. u vás je potreba zmeniť vládu tak, ako sa podarilo v Poľsku, Maďarsku, u nás, a na Slovensku a dookola udržať tento trend vládnutia, a o tom to je...

  OdpovědětVymazat
 6. Brusel se bude snažit prosadit Dublin IV, Sociální kompakt a omezit svobodu slova (boj proti dezinformacím) A tady bude Zeman určutľ hájit naše zájmy
  a bude proti tomu protestovat, zatímco Drahoš bude servilní, nebo bude i přitakávat. Takže navzdory všem chybám v klíčových otázkách ČR vs EU bude Zeman mnohem lepší. Volím Zemana!

  http://www.epshark.cz/clanek/364/proc-volim-zemana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 6:21 = PŘEKOPÍROVÁNO (i s chybami!) z komentáře podepsaného "Senil 17.1.2018 5:46" v Lidovkách (pod článkem o tom, že Moravec nechce moderovat diskusi kandidátů).

   UKÁZKA JAK DNES ČTENÁŘI (I Nové Republiky) "DISKUTUJÍ"!! Bravo!

   Vymazat
 7. Podrackého světodějně se tvářící povídání je poučné čtení: ukazuje, jak upachtěně dnešní český maloměšťák vysvětluje politiku a dějiny ("epochu").

  S nedávnými omentáři některých mladších autorů - Ivo Šebestíka (1) nebo Davida Martínka (2) se ovšem vůbec nemůže měřit.

  (1) http://casopisargument.cz/2018/01/15/ocekava-se-duel-samostatne-koncepce-s-naprogramovanou-antikoncepci/
  (2) https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Totalni-zmena-pred-kterou-stojime-Vlada-Babise-a-ti-kteri-kradli-a-znici-kazdeho-Konec-rozbijeni-naseho-statu-Vazny-text-o-tom-co-nastava-515009

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Každej mluví, jak mu zobák narost. Nejsme tu snad na přehlídce recitací. Všechno již bylo 1000 x řečeno a stále se nic neděje.

   Vymazat
  2. Jan Kopecký17. ledna 2018 6:39
   „Podrackého světodějně se tvářící povídání je poučné čtení: ukazuje, jak upachtěně dnešní český maloměšťák vysvětluje politiku a dějiny ("epochu").
   S nedávnými omentáři některých mladších autorů - Ivo Šebestíka (1) nebo Davida Martínka (2) se ovšem vůbec nemůže měřit.“

   Podíval jsem se na doporučenou četbu Martínka. Ten článek probírá mnoho témat a je asi 20x delší, než ten Podrackého. Ten Podrackého, je ještě navíc speciálně zaměřen na Drahoše. Takže trochu srovnávání nesrovnatelného.
   Nechápu, jak můžete v těchto srovnáních označit Podrackého článek za „světodějně se tvářící, atd“. On správně pojmenovává, že probíhá boj mezi globalismem a národním konzervatismem. V jeho premisách nevidím žádné chyby. Ale v premisách např. Martínka, vidím chyby:

   „(Komunisté) Jako partaj se vehementně profiluje a zabývá ochranou domácího prostředí… Odmítáním globalizace a diktátu korporací.“
   Není to pravda. Komunisté jsou silně proEUropští. Problémy chtějí řešit globálně, nebo alespoň celoevropsky, bez ohledu, že to znamená národní ohrožení.

   „Je nutné je nejprve vzájemně rozeštvat. Ono se to už děje. Napětí mezi SPD a Piráty je viditelné. A škodlivé a zbytečné.“
   Tyto dvě strany jsou naprosto nesourodé, nikoliv někým rozeštvané. Pouze SPD je ten nový vítr směrem k ochraně národních zájmů a demokracie, Piráti jsou silně proEUropští vítači, bez ohledu na to, že to pro nás znamená ohrožení demokratických způsobů, či dokonce národní existence.

   Nechci hanět Martínka, je to velká práce, co napsal, ale nechápu to urážení Podrackého. P.K.

   Vymazat
 8. Pane Kopecký, nepřekvapuje mě, že jste vůbec nepochopil, že pan Podracký věc popisuje a anylyzuje jen ze zase trochu posunutého pohledu, než Vámi jmenovaní a preferovaní autoři.
  A všechny ty popisy situace se pro otevřeného a přístupného čtenáře docela dobře doplňují. Což asi Váš případ nebude.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak jste mi to pěkně vysvětlil. V tom, že je jiný, se dokonce shodneme. Jenom já tomu jinému úhlu říkám pohled maloměšťáka.
   A maloměšťák má ke kapitalismu osobitý vztah. Morální kýč mu zakrývá reálné společenské vztahy. Proto dějiny nechápe, ale mistruje.

   Podívejte se třeba na stránku Jiřího Drahoše (krátká videa s proslovy jeho podporovatelů) a možná začnete alespoň přibližně tušit, o čem mluvím.

   Vymazat
  2. Víte, já jsem to nechtěl rozvádět, protože náte svůj elitářský svět, který tak strašně potřebujete.
   Naopak, naprosto rozumím, o čem mluvíte, ale vy máte ke kafilérce mnohem blíž než si připouštíte. Nic totiž není černobílé. A hlavně, 'mistrovat' se dá nejen maloměšťácky, ale i elitářsky. Elitáři jsou mi stejně protivní, jako vám maloměšťáci. A bohužel, to je právě váš úhel pohledu.
   Kdybyste nebyl takový elitář musel byste uznat, že na maloměštáctví nic špatného není, pokud se do něj člově neutíká a neuzavíráa se v něm. Tak jako se vy uzavíráte a omezujete ve svém elitářství.

   Už zase jste mě svojí bezbřehou ignorancí vtáhl do polemiky, kterou jsem nechtěl, vás už mám dávno vyřešeného.

   Vymazat
  3. 12:43

   Samozřejmě, že způsobů mistrovat dějiny je víc. Mýlíte se ale, pokud to interpretujete(?) jako "elitářský" útok na maloměšťáky coby jedince, coby příslušníky sociální, profesionální, příjmové, etc. vrstvy.
   Jde o kritiku (pokus o porozumění) způsobu myšlení, společenského vědomí. Pokud ten "jemný" rozdíl nevnímáte (a Vaše vyjádření, že "mě máte vyřešeného" tomu silně nasvědčuje) a inklinujete postupně k "unaveným" resp. agresivním reakcím, a navíc mi podsouváte elitářství, černobílé vidění, a čertví, co všechno ještě, je to pak je to ovšem těžké - "řeč jako rozprávka", říkala tomu stařenka.

   -- Do maloměšťáctví se člověk "neuzavírá" (patrně jste to ale takto nemyslel?), protože to není věc individuální mentality nebo "nátury". Jde o jeden z typů společenského vědomí, který patří k rozporuplné občanské (tržní, měšťanské alias buržoasní) společnosti. To, že tato společnost NENÍ SCHOPNA své bytostné rozpory vyřešit, věděli a velmi precizně analyzovali už Hegel a Marx. Není schopna - a tím tvrdošíjněji a zoufaleji se o to bude dál pokoušet - tím, že rozpory bude ignorovat nebo popírat nebo bagatelizovat.

   Má smysl pokoušet se vysvětlovat Vám něco o dialektice? Co myslíte? (Nemůluvě o tom, že se to sem jednoduše nevejde.)

   -- Jedna věc je pro maloměšťáka (nemám na mysli Vás, aby bylo jasno) charakteristická: nesnáší ve své blízkosti (domácnosti ke které pro něj patří i veřejná sféra) nic nesrozumitelného. V tom byl charakteristický hlavně biedermeier, jehož různé reinkarnace vídáme i dnes kolem sebe hodně často. K tomu patří taky hypertrofovaná potřeba mít věci úhledně uspořádané. Změna a konflikt jej neurotizují - s klinicky mnohokrát popsanými následky. (namátkou: Charles Dickens, Oscar Wilde, Franz Kafka, Jaroslav Hašek, Karl Kraus, Milan Kiundera...)

   -- Na rozdíl od Vás si netroufám vynášet tu osobní soudy, zda nebo jak moc inklinujete k tomu, uzavřít se (zabetonovat) ve vlastním názoru na svět.

   (Pokud Vás marxistický přístup unavuje nebo nudí, omlouvám se, že jsem obtěžoval.)

   -------

   A závěrem jenom skromný dotaz: nestálo by za to, odpustit si osobní útoky? Od toho tu přece máme "Honolulu" a četné další podobné idioty.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  5. Raději jen stručně, prý podle Britských vědců jsou tyto dny nejdepresivnější v roce.

   Inu, pane Kopecký, mně je opravdu jedno, jaký guláš máte v hlavě, ale dokázal jste napsat větu:
   "Podrackého světodějně se tvářící povídání je poučné čtení: ukazuje, jak upachtěně dnešní český maloměšťák vysvětluje politiku a dějiny (epochu)."

   Nemíním zkoumat šíři (hloubkou bych to nenazval) vašeho vzdělání, jenom jsem zareagoval, zprvu velice střízlivě, na vaši pomýlenou větu.
   A netroufám si polemizovat s dalšími a dalšími vašimi pomýlenými větami a už vůbec ne, že by to s vámi k něčemu kloudnému mohlo dospět.

   Vymazat
 9. národ se na*ral. Už jste zapomněli, jak to řešil před Druhou světovou válkou? Jak to řešil před první světovou válkou, za Rakouska-Uherska, ve středověku???
  Máte se na co těšit.

  OdpovědětVymazat
 10. Článek dobře popisuje o co jde a proto musí vyhrát Zeman.

  OdpovědětVymazat
 11. Vitásková zproštěna obžaloby! Největší svinstvo justice a solárních baronů neprošlo. Co myslíte, neměla by jít do parlamentu? Ukázala, co je zač, pacovala pro lidi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to mám dneska svátek!!
   Ten soudce Vitáskovou zprostil a 2 miliardářští synové jdou každý na 6let a 9 měsíců do vězení za podvod.
   Šlo o podvod s kolaudací antedatovanou aby měli nárok na solární dotace.

   To mi připadá až neuvěřitelné, že justice pořád ještě funguje!

   Vymazat
  2. 11:18 12:30

   To je fajn, že máte důvod k radosti - ale to nepatří sem, ale pod jiný článek:
   http://www.novarepublika.cz/2018/01/podivuhodny-soud-kauza-vitaskova-cekani.html

   Vymazat
 12. NATO a ochránce míru. No to je fakt na palici. Je to největší zločinecká organizace v historii lidstva. Žádná skupina zvrhlých parazitů v historii lidstva nemá za sebou takovou rozsáhlou genocidu. To nejsou miliony ale víc jak miliarda lidí kterým různým způsobem zapiřčinily smrt a dalším neskutečné utrpení.

  OdpovědětVymazat
 13. Stačí se jen podívat, kdo podporuje Drahoše. jsou to muslimové, sluníčkáři, Kalouskové a Hermanové, známí herci a zpěváci, kteří se nikdy neprocházeli po no go zóně na západě EU, ale vždy jen ve vybrané společnosti a tzv. "lepších" čtvrtích velkých měst EU, kde jim nic nehrozí a navíc jsou ještě často pod policejní ochranou. Tito rádoby elity národa a VIP vrstvy, kteří ve své bublině plus konvertité, "neziskovky" a "sluníčka", každý ze svých rozličných důvodů,chtěně či nechtěně zničujících pro naši zemi, si přejí za prezidenta kandidáta pražské kavárny. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:30

   Ano, stačí se podívat na rozložení hlasů v obcích jako Šernošice, Dobřichovice nebo Všenory:
   https://volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2110&xobec=539139
   https://volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2110&xobec=539198
   https://volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2110&xobec=539856

   Vymazat
  2. 11:33 pane Kopecký, tak tyto obce bych nebral jako objektivní vzorek, magoři z ČT se nerozpakovali operovat rodištěm Drahoše, kde na plnou čáru zvítězil v 1. kole :-)

   Vymazat
  3. 12:16
   Nejde přece o "objektivní vzorek" (čehokoli) ale o ilustraci k předcházejícímu příspěvku o ""lepších" čtvrtích", jak byste si byl při pozornějším čtení mohl všimnout.

   Vymazat
 14. Nechci hodnotit Drahoše, i když informace o něm jsou každopádně pro mě osobně jako pro voliče jenom negativní. Jedno je ale jasné, Drahoš by byl jediným možný prezident, který by mohl vyzdvihnout (konečně po těch letech!) pana Miroslava Kalouska do křesla pozici premiéra české vlády. Vážení voliči, nespěte proto a běžte k volbám volit Drahoše, aby se Kalousek konečně dočkal. Nadto ho má ráda i pražská kavárna a všechny strany, kde působil !!!

  OdpovědětVymazat
 15. Vasi slunickari a VITACI jsou BLBY, jako
  kolotocovi kone !
  NEEXISTUJE nikde na svete mirove souziti prudce odliznych kultur !
  Americka mesta maji tak nebezpecne ctvrte, jako jsou napr. v Johannesburgu ! (Hillbrow, Berea a dalsi) !

  Vych. Chicago 4000 mrtvych za jeden rok !
  Vasi vitaci jsou detinsky naivni hlupaci a vas ceka VRAZDENI , zmatky a zivot za vysokymi zdmi a elektrickymi ploty, jako posledni ctvrte belochu na severu Johannesburgu !

  Vitaci uprednostnuji sen pred skutecnosti a realiste, skutecnost pred snem.
  Vitace patri ZATKNOUT A IZOLOVAT jako roznasece smrtelne leprosi.
  Tento nazor neni theorie , ale vlasni zkusenosti z Africkych a Americkych mest !
  A stojim pevne za timto nazorem
  nick HONOLULU !  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:11 = kolovrátek

   Vymazat
  2. 12:15 možná kolovrátek, ale píšící pravdu...

   Vymazat
 16. Cela America je rasove a kulturne polarizovana ! Je to muj domov vetsi casti meho zivota a MAM AMERIKU RAD, ale to neznamena, ze jsem slepy a nevnimam kriminalitu v nekterych ctvrtich.
  Tato kriminalita neni zapricinena chudoubou, ale predatorskymi geny nekterych kultur a ras !
  Rozdil mezi Evropou a Amerikou je ten, ze Americane se tomu dokazi postavit a Evropane NEEE ! (Maji tradici divokeho zapadu a jsou ozbrojeni !)

  Dopadnete spatne, protoze jste poseroutkove a vas Drahos patri do ustavu pro slabomyslne !

  PROC ten "vedec" Drahos, nesedne na letadlo a nejde se projit po nekterych mestech v JAR, nebo po mestech v Americe, jako je uz zminene vych. Chicago , (podobnych mist mohu vyjmenovat 20.)
  nick HONOLULU
  - Cesi volte Zemana a ne Drahose vitace !

  OdpovědětVymazat
 17. 12:15 POLIB MI PRDEL ty privilegovany vykale chraneny cenzurou.
  Ty cizokrajny exoticky orangutane z prazske "kavarny" !
  Ty Baklavu a Kus-Kus zerouci poloopice - tahni do Afriky ! Na Hillbrow se budes citit dobre.
  Kdyz nedokazes vyvratit realitu, tak zavri rypak !
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 18. Honolulu ano tak má vypadat příspěvek bez nadávek. Všude na světě jsou dobří, špatní a zvrhlý paraziti. Sám píšete jak to vypadalo v JAR a jak to je teď. Vše také záleží na režimu ve státě. Z komoušů tady nebyl a ani nikde na světě ideál ale cikáni nebyly tak zvrhlý jak jsou dnes. Nepatřím k bývalým ani současným komunistům ale to co tady zavedla euroatlantická civilizace je katastrofa. Sám víte že se tomu nejde moc bránit jak to bylo v JAR. Ovšem jak dostane někdo zákonnou možnost žít na úkor jiného tak je to základ k zvrhlému parazitizmu až k degeneraci. Přeji Vám aby také u Vás zvítězily myšlenky lidskosti.

  OdpovědětVymazat
 19. 12:37 SVINAKU !
  Zavri hubu ! JA BUDU MLUVIT !

  Cesi, ja mel luxusni apartment na Hillbrow v Johannesburku a moje ctvrt byla oblibena spisovateli, umelci, basniky, musikanty, prudce elegantnimi a silne atraktivnimi hereckami a maliri, kteri malovali travu modrou a chodili v nocnich kosilich, ktere si sami malovali. Zadna kriminalita tam nebyla !
  Nebe na zemi a porad nejaka sranda.

  Po padu Apartheidu (rasove a kulturni oddelenosti), prestala tect voda a svitit elektrika , jezdit vytahy a splachovat zachody . Cernosi - prislo jich 5 millionu srali do sacku a hazeli sacky do ulice a kdyz prisly deste, tak reka hoven tekla z Hillbrow dolu do Centra JHB.
  Hillbrow cely spadl !
  JAR ma 50 vrazd denne, t.j. 18 000 rocne. Nezamestnanost je 65 % a infrastruktura je znicena. Posledni belosi ziji za ploty a draty na severu JHB !
  A vase Praha a Brno dopadnou stejne, protoze mate u vas VYSOKE % ultra tupanu !
  Oportunistickych spinavcu, ktery prodaji svoje deti na JATKY, ktere pro vas utopiste chystaji, za jejich docasnou karieru !
  Muj nazor je ukotven v tom, co jsem zazil a videl !(At uz to byla Afrika ci Amerika.)
  nick HONOLULU

  VAZENY PANE PRESIDENTE ZEMANE ! POSLETE KAZDEHO VITACE NA HILLBROW A KDYZ NEPOJEDE TAK DO PRDELE !
  Vladni / hradni rada nick honolulu z jihozapadni Floridy, duchodce v cekarne pred branou nebeskou ! !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:19 = kolovrátek se usilovně točí ... tak už ho proboha někdo pochvalte!

   Vymazat
 20. 12:53 - Pane t.j. rasova VALKA za ucelem zniceni bile arijske rasy a hlavne Slovanu !
  Nic noveho, ZNAME DEJINY !
  Dejiny nas ale take uci, ze je treba v zajmu zachovani civilizace ZAUTOCIT A BOJOVAT, vsemi prostredky na zachvani kultury a nasi rasove skupiny.
  nick honolulu
  (Koncim panove pro dnesek povinnosti volaji !)

  OdpovědětVymazat
 21. 13,33
  Zavři hubu ty zavšivenej,zamindrákovanej přemřelej trumpetohuliči z papundeklova!!!!!.-DDDD

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Náhodou, pan Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Vymazat
 22. 14,25
  Je sto stejnej genetickej vodpad a sračka májová jako ty mamrde vzniklej šu...ím cihly kamenem!!!!!.-DDDDD
  Ani ta nafukovací panna tě ty humusáku z hulibrkova nechce,raději odletěla to teplejch krajin k JandoPutnovi!!!!.-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Furt prdíš, lejnere putleryči? Těm skřekům není stejně rozumět, lžidonegerskej mongoloidní rudej blekotale. D:D:D Ahá, už vím, ty budeš ten čtvrtej tady! - http://i.miufa.ru/u/pic/35/bbe76c496911e3ac8ad090f3284aaa/-/17.png :

   Vymazat
  2. 15:42
   Teď mi volal kolega doktor,že prej na obličejove a čelistni chirurgii mají jednoho smradlavyho mamrda v tesilkach,má prej roflakanej ksicht baseballovou pálkou....prej to vzniklo tak,že při dýmce míru v gay baru říkal při výkonu PornoJandovi místo HONOLULU...KARAKAS!!!!!:-DDDD
   Ten uASSackej kripl si spletl města!!!!!:-))))

   Vymazat
  3. 16:06 Ta to bude tenhle! - https://ic.pics.livejournal.com/lorddreadnought/76765949/23186/23186_1000.jpg

   Jo a sprav si ten tvůj ruϟϟkej drek co mu řikáš klávesnice! Nedotahuje mu "R"! A pozor, u východních mongolců vypadá jinak než to naše civilizovaný! Hledej "P"! Jako Putler ...

   Vymazat
  4. Tady je bez deklu!(ten vpravo) - Ukaž mu ji, za dopadení ho čeká odměna! -
   https://img.znak.com/152096.jpg

   A na tebe zas zbyde jen rozbor prdů zdechlejch komoušskejch gerontů, co?)))

   Vymazat
  5. Tady je bez deklu!(ten vpravo) - Ukaž mu ji, za dopadení ho čeká odměna! -
   https://img.znak.com/152096.jpg

   A na tebe zas zbyde jen rozbor prdů zdechlejch komoušskejch gerontů, co?)))

   Vymazat
  6. 16:47
   Nauč se jména měst ty HAVLOSRRRRRACKO S ROZBITOU HULIHUBOU,SMRDÍS VIC,NEŽ TEJDEN STAREJ PLAVACEK VE VLTAVĚ!!!!!:-))))

   Vymazat
  7. 16:57 Nežikej nežikej šelomí prde! Ten smrad jde z tvá dršky po vypití přídělu sibířský jedovatý pěny do koupele!:D:D:D
   Ale já ho vyvanu! jsem totiž antiperspirant na všechny šelomí prdy tam kde nemaj co smrdět - tedy v naší zemi!:)

   Vymazat
  8. oprava: z tvý (tlamoprdele)

   P. S.: Koukám byl u tebe v lejngruně kremelský resident - opravář! Tak to využiješ doufám až budeš psát o ruϟϟáckých vrazích žen a dětí na Donbasu!

   Vymazat
 23. To je ale švanda! Jak se diskutéři ( převážně novinková smečka) mohou posrat! Někdo prostě zvolenej bude, a už aby to bylo, aby ta směšná mediální šaškárna skončila. Hlavní sranec zase zprostředkovávají mediální kurvy - co si budem vyprávět. To, co předvádějí, je nějaké decentní, nestranné chování hodné novinářů? Vůbec ne! Kdejaká podplacená kurva si může dnes v mediích vřeštět co chce, sprostě nadávat prezidentovi, zkrátka cokoliv. V tom mediálním a občanském kurvinci už máme světovej primát. Tohle nikde jinde není, jenom trapnej šaškov ČR - kdysi tvrdě proruskej, dnes tvrdě prozápadní - prostě od pankejtu k pankejtu a nadoraz! Tady to nikdy nebude jiné! Pro okolní svět jsme významná země asi jako díra po granátu, je tady lautr hovno, o co by někdo mohl mít zájem. Snad jen naládovat sem odpadky a platit nám za jejich likvidaci, a naládovat sem světovej lidskej odpad, kterej se poflakuje po Evropě, a nám budou platit za jeho "integrování" Takto nám platí EU už déle než dvacet let za "integraci" cikánský havěti, kdyby nám za to neplatili, po cikánech by ani pes neštěk, ale takto se na jejich "integraci" velice dobře živí celá řada sprostých a drzých parazitů. Jsme naprosto nedůstojná, hloupá, páchnoucí žumpa, už nemáme ani kvalitní kulturu, literaturu, umění - už nic. Nic nemůžeme nabídnout - a to, co předvádí politická havěť? Proč tedy lezli k volbám? Proč se nechali volit? Když nechtějí účast na vládě - tak proč? Neuznávají vítěze voleb - tohle jsou demokrati? Taková pakáž! Totéž s prezidentem. Drahoše do toho někdo tlačí, a někdo to dobře platí, platí mediím, a všem těm zmrdům, kteří ho glorifikujou. Prostě potřebujou do čela týhle stoky nějakou gumu, která sem nechá strčit americkou základnu, navozit odpad skutečnej i lidskej, která všechno odkejve - jako Havel. A to Zeman nesplňuje - to už odzkoušeli. Denně stejný přitroublý články, a přitom je jasný, že Drahoše někdo tvrdě prosazuje, dokonce jsou nasraní i ti ostatní kandidáti, kteří k tý šaškárně dělali jasný křoví -jakýsi kompars, a Drahošovi ve druhým kole hlas nedají. Všichni to prokoukli - kromě smečky diskusních troubů! Furt budou skřehotat a hádat se! Boha! Kdy už tohle skončí? A o čem se bude psát pak? No - o čem? O Čapím hnízdě - aha! Taky vděčný tema pro diskuzní roury.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejlépe píše pan Honolulu! Má přehled a moudrost věku. Mnoho zažil, mnoho zlých opic zabil či zabít musel a myslím že ještě zabije! Ale ňáký taky muší nechat mě, že lejnere putlerýči z 14:41!:)))

   Vymazat