Reklama

úterý 9. ledna 2018

Proč potřebujeme Zemana!

Jaroslav Tichý
9. 1. 2018   CzechFreePress |
 

Blíží se u nás prezidentské volby, před jejichž konáním jsou zveřejňovány různé názory na toto téma, jakož i k jednotlivým kandidátům na tento úřad. Učiním tak rovněž, přičemž se pokusím mimo jiné zareagovat na některé dotazy či připomínky některých našich spoluobčanů k vyjádřením prezidenta M. Zemana v jeho dobíhajícím funkčním období. Předesílám přitom, že jako ANS podporujeme v blížících se prezidentských volbách M. Zemana do funkce prezidenta ČR. A pojďme si alespoň v krátkosti říci proč.

Ačkoliv ne ve všem musíme vždy s prezidentem souhlasit (otázka přijetí EURa, naše vojenské mise v zahraničí a jejich velmi sporná účelnost, zápal pro cizí montovny či pro zřizování jiné nekvalifikované práce u nás – viz Amazon, pro naši další účast v EU příp. pro naši účast v NATO, představa o tom, jak úhrada Kč 100,- denně ty /nej/chudší spoluobčany nezabije apod.), je třeba postavit si vždy a hlavně správně žebříček priorit a podle nich též posuzovat. Ten žebříček musí nutně vycházet z našich národních zájmů, mám tím na mysli zájmy naprosto převažující většiny našich spoluobčanů, jakož i naší země. A to bez ohledu na to, zda byly tyto zájmy již oficiálně formulovány či nikoliv, zda si je většina našich občanů dokáže sama dostatečně uvědomit a zformulovat či ne. Navíc je snadné posuzovat věci bez znalosti okolností a jejich mezinárodních souvislostí, za nichž byla určitá stanoviska prezidenta vyřčena. Toho bych se chtěl sám vyvarovat.

Protože prezident zastupuje náš stát především navenek, zastavme se nejprve u našich vnějších národních zájmů. Takže:

1. M.Z. se rozhodně staví proti přílivu mimoevropských migrantů do naší země, jakož i proti kvótám stanovujícím nám bez ohledu na náš názor počty migrantů, které máme přebírat a starat se o ně, byť jsme sami žádné migranty do Evropy nezvali (původně mělo přitom jít o samé vysoce kvalifikované pracovníky, bez nichž se naše ekonomika v dohledné době neobejde, jak se tvrdívalo, byť realita je dle očekávání diametrálně odlišná) a byť jsme na rozdíl od západoevropských zemí nikdy v zahraničí žádné kolonie neměli.. Je přitom třeba ocenit prezidentovy názory na způsob řešení migrace formou pomoci zemí EU přímo v domovských zemích migrantů.

2. M.Z. je i proti další hrozbě, kterou je naše zatažení do války USA/NATO s Ruskem, ačkoliv zde lze spatřovat rozpor v jeho jisté podpoře naší účasti v NATO a v našich zahraničních misích v rámci této organizace. Krom toho lze dost obtížně zajistit pomoc v domovských zemích migrantů, pokud tam bude probíhat válka s agresí USA, příp. členských zemí NATO, někde i s naší účastí. Postrádáme též jasné stanovisko M.Z. jako vrchního velitele ozbrojených sil k převelení části naší armády pod velení Bundeswehru či k účasti našich vojáků v Pobaltí za účelem údajného „odstrašení“ Ruska, byť je to v přímém rozporu s ustan. čl. 1 zakládací (washingtonskou) smlouvy NATO.

3. M.Z. velmi silně podporuje naši ekonomickou spolupráci se zeměmi všech azimutů, tj. i s Ruskem a s Čínou, neboť zejména euro-asijský prostor je ekonomickým prostorem budoucnosti. Jeho konkrétní ekonomická diplomacie je všeobecně známá, ač bude zapotřebí zaměřit ji více na podporu přímého prodeje našich finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou do zahraničí, a to bez německých a dalších překupníků, resp. prostředníků. Nespatřujeme přitom žádnou výhodu pro ČR v „lákání“ dalších investorů k nám za účelem zavádění dalších montoven či otrocké práce u nás, nýbrž v zajištění dostupného financování pro naše české podnikatele a v podpoře naší české ekonomiky a v jejím opětovném rozvoji.

4. M.Z. patří mezi několik málo představitelů států, s nimiž jednají všichni rozhodující světoví státníci (Rusko, Čína, USA, Německo). Je ve světě již značně známou osobností. Za situace, kdy dochází ve světě k velkým pohybům, kdy budou překreslovány i mapy s hranicemi některých zemí apod. je se svými kontakty a přehledem pro ČR a její obyvatele nenahraditelný. Bez ohledu na to, zda si to všichni lidé u nás uvědomují či nikoliv. Od lidí pracujících proti českým národním zájmům ať již z našich daní či od zahraničních chlebodárců tento názor nelze ovšem rozumně očekávat, právě naopak. Ano, tady se skutečně štěpí naše společnost, a to na ty, kteří sledují (třeba i podvědomě) naše národní zájmy a na ty, kteří pracují vědomě proti nim. A prezident M. Zeman je představitelem té první, většinové skupiny. Krom toho není s ohledem na mezinárodní situaci ani vhodný čas k tomu, aby zase přišel někdo do funkce „se učit“. Takových jsme již zažili po r. 1989 dost a z důsledků jsme se dosud nevzpamatovali.

Většina z ostatních kandidátů na prezidenta nemá a ani nemůže mít správnou a komplexní představu o výkonu této funkce, což objektivně vzato vyplývá z jejich odlišné startovní čáry. Relativně nejblíže z nich má k tomu s ohledem na předchozí praxi M. Topolánek, za jehož premiérování však došlo (kromě velkých korupčních kauz) především ke schválení Lisabonské smlouvy, která založila pro ČR a její obyvatele současné problémy s migranty. Lisabonskou smlouvu tehdy jeho vláda prosazovala i proti názoru tehdejšího prezidenta V. Klause. Současné billboardy s tvrzením, že M. Topolánek není ani kývač ani vítač, na této skutečnosti již nic nezmění. Neměl jím být tehdy ve funkci premiéra. Dotyčný patří i mezi hlavní viníky hanebně nízké úrovně mezd, platů a důchodů u nás, která způsobila nejen obrovské každoroční odlivy peněz z ČR, nýbrž i propady v příjmech na účtech zdravotního a sociálního pojištění a připravila tak pro ČR téměř neřešitelný problém při řešení dopadů přicházející průmyslové revoluce 4.0 a v jiných zemích uvažované výplaty měsíčního garantovaného příjmů. Stačí si připomenout jeho tehdy neutuchající starost o to, že nejsme z hlediska nízké úrovně mezd stále ještě dost nízko a tedy dostatečně „konkurenceschopní“ v tehdy jím prosazovaném „závodě ke dnu“.

Další otázkou hodnou zřetele je to, že někteří z dalších prezidentských kandidátů nabízejí pouze protizemanovskou rétoriku, příp. se snaží stylizovat do jakéhosi klonu V. Havla, a ještě k tomu po sezóně. Evidentně tedy nemají ani vlastní vizi, natož nějaký konkrétní program. Budou to tedy jen programoví kývači. Poslední skupina kandidátů nedostala pak zatím výraznější šanci projevit se.

Prezidentský úřad není jen funkcí. Prezident má především iniciovat, prosazovat a hájit národní zájmy své země a v tomto smyslu zastupovat i svoji zemi navenek.

Z hlediska českých národních zájmů a souvisejícího žebříčku priorit jsou tedy nutně na prvních místech otázky míru, naší bezpečnosti, naší ekonomické spolupráce se světem, a to nikoliv z pozice kolonie, což vytváří předpoklady ke zlepšování ekonomické situace našeho státu a jeho občanů.

Položme si proto otázku, který z kandidátů na prezidenta ČR v dalším funkčním období je schopen nejlépe takovou funkci zastávat. A dejme si na ni každý po zvážení i sám odpověď. Je to v našem nejvlastnějším zájmu a blízká budoucnost nám všem to potvrdí.

Při snaze o objektivní pohled na činnost prezidenta ve stávajícím období a na zodpovězení některých věcných připomínek občanů bych chtěl dále konstatovat, že:

- prezident M. Zeman překvapivě nedal podnět k našemu vstupu do AIIB (Asijské infrastrukturní investiční banky), byť dobu, kdy jsme mohli patřit mezi její zakládající členy s hlasovacím právem, jsme (tak jako obvykle) již propásli. Je to přitom záležitost našeho národního zájmu, přičemž země jako V. Británie, Francie, Německo a další členské země EU jejími členy již dávno jsou. Velmi úzce to souvisí s potřebou stanovení a uplatňování našich národních zájmů, které v případě ČR zcela absentují na rozdíl od dalších členských zemí EU. Na to jsem již upozorňoval v sérii článků na téma českých národních zájmů;

- nyní se ukazuje i další příležitost k podobnému podnětu M.Z. v reakci na návrh polského premiéra Morawieckého předneseného při jeho nedávném jednání s maďarským premiérem Orbánem v Budapešti, který směřuje k založení vlastní Investiční rozvojové banky zemí V4. Ačkoliv v dnešní složité době bude velmi záležet na podmínkách souvisejících se zřízením takové banky, s členstvím a rozhodováním v ní, jakož i s jejím teritoriálním zaměřením, by tento návrh neměl zůstat ze strany prezidenta M. Zemana bez povšimnutí, zvláště za situace, kdy prezident Zeman podporuje setrvale investiční rozvoj v oblasti naší domácí infrastruktury.

Takové a podobné otázky vnímám jako témata k diskuzi o úkolech prezidenta republiky a o míře jejich plnění a schopnosti zastávat tuto funkci.

Oproti tomu přesný překlad jistého výrazu z angličtiny do češtiny uvedený prezidentem ve sdělovacích prostředcích mne na rozdíl od některých milovníků posezení v pražských kavárenských zařízeních ponechal zcela v klidu, byť bych sám o přesný překlad v daném případě směrem k veřejnosti neusiloval.

Problém v daném případě ale spočívá v něčem jiném, a to v tom, že:

- jde o kritiku prezidenta za každou cenu a

- kritici na více než na podobné připomínky nemají. Přesto by ale chtěli řídit tento stát a poučovat nás všechny o tom, co smíme a co ne.

Samo o sobě to nicméně dává představu o duševní úrovni a schopnostech jejich autorů a následných reproduktorů.

Prezident má i své povinnosti směrem dovnitř státu. Mezi ně patří i jeho role po parlamentních volbách až do jmenování nové vlády. Zde lze rozhodně ocenit jeho snahu o stabilizaci zemi cestou ustanovení vlády s důvěrou a jeho odmítání snah některých údajně demokratických stran, které usilují o torpedování jeho snahy s cílem vyvolat nové volby s představou, že v nich získají více hlasů než v těch říjnových, kdy nebyly spokojeny s výsledky voleb. Bez ohledu na to, že je zapotřebí, aby nová vláda co nejdříve začala naplno pracovat, neboť bude muset řešit mnohé problémy, a to vč. těch, které s sebou přináší průmyslová revoluce 4.0, na což tímto opakovaně (leč zatím marně) upozorňujeme. To jsou již otázky vnitřních českých národních zájmů.

V této souvislosti chci připomenout některým občanům, že prezident nemá výkonnou moc v řízení státu, jeho kompetence jsou vymezené. Prezident může pouze iniciovat některé kroky vlády či dávat podněty poslancům při projednávání zákonů. Někdy se setkáváme s kritikou ze straně některých občanů, jak a proč prezident „nezařídil“ to či ono. K jejich stesku lze říci pouze to, že pláčou na špatném hrobě. Tím správným místem jsou především jejich hlasy zvolení poslanci, a z jejich stran případně vzniklá vláda. A jejich činnost je třeba ze strany občanů průběžně kontrolovat, a to po celé volební období. Vtip je totiž v tom, že ač byla uvedena v život přímá volba prezidenta, nebyly legislativně dotaženy a uzákoněny tomu odpovídající kompetence prezidenta. To by mohl být třeba i námět pro nově se tvořící koalici, čímž by mohla odbourat mnohé námitky méně úspěšných stran v parlamentní opozici.

Krom toho nelze přejít bez povšimnutí ani setrvalé útoky mainstreamu na prezidenta s cílem ho dehonestovat v očích našich občanů a tedy voličů. Z reakcí občanů je nicméně zřejmé, že mají vlastní rozum a těmto pokusům mainstreamu většinou s přehledem odolávají. Svalovat to na mentální zaostalost našeho venkova či „málo vzdělaných“ voličů není na místě. Důvody spočívají v něčem zcela jiném, především pak v tom, že:

- nemalou roli v tom hraje velmi nízká úroveň mainstreamových (dnes již spíše propagandistických než sdělovacích) prostředků, neschopných nastolit skutečná témata;

- hlavním důvodem, proč tomu tak je, je ale to, že mainstreamové prostředky rozhodně nesledují a neprosazují české národní zájmy. Pokud ano, musely by samy již dávno iniciovat veřejnou debatu minimálně nad právě naznačenými tématy českých národních zájmů a nad předpoklady jednotlivých prezidentských kandidátů naše národní zájmy hájit. A takovou debatu moderovat a ne ovlivňovat podle pokynů svých často skrytých chlebodárců.

- hůře se prosazuje lež, než pravda. Mainstreamové propagandistické prostředky se tak dostávají do argumentační nouze, pokud si lidé pamatují něco z nabytého vzdělání a z historie. Toto štěstí a výsadu mají spíše starší lidé, těm mladým jsou již ve školách i v mainstreamu předkládány překroucené dějiny vlastní země, vtloukána víra ve vlastní nemohoucnost, v potřebu být slouhou těch „vyspělých na Západě“, v tzv. evropské hodnoty, aniž by někdo řádně rozebral, co dnes ve skutečnosti znamenají při postupně narůstající dominanci islámských migrantů v zemích západní Evropy atd.. To není žádným důkazem o neznalosti či neinformovanosti starších občanů, právě naopak;

- místo toho se zabývají provozováním akce Antizeman, a to až do prezidentských voleb.

Nelze se pak vůbec divit tomu, proč se M. Zeman takových debat nezúčastní. Mainstreamové prostředky (na rozdíl od většiny z našich občanů) dosud nepochopily, že témata, jež jsou mainstreamové prostředky schopné nastolit, jsou hluboko pod úroveň skutečné (byť třeba teprve budoucí) hlavy státu. A naprosto „podpásově“ vedené rozhovory s některými kandidáty, jak jsme toho byli nedávno svědkem v pořadu s P. Hannigem vedeném p. Veselovským s jediným cílem vyřadit dopředu i další kandidáty, kteří nevyhovují představám televize DVTV nebo ČT a jejich loutkovodičů, nesmyslnost účasti na takových debatách jen potvrzují. Taková média je třeba ze strany politiků hájících české národní zájmy bojkotovat.

Aniž bych tedy chtěl jakkoliv snižovat osobní kvality dalších prezidentských kandidátů či na ně jakkoliv osobně útočit, je zřejmé, že naše země a její občané, kteří hájí české národní zájmy, potřebují svého Zemana, což za současné mezinárodní situace platí více než dvojnásobně. A to i přes některé připomínky, které můžeme jako občané po právu k němu mít. A nic na tom nemění to, zda si to uvědomují všichni naši občané či nikoliv. Žijeme-li ještě v demokratickém státě, podstatné bude, když si to před nadcházející volbou uvědomí alespoň jejich většina. Při svém rozhodování by měli občané přihlédnout každopádně i k tomu, jakým přínosem budou pro ně a pro tuto zemi jiní kandidáti na postu prezidenta, a možné přínosy jednotlivých kandidátů porovnat, aby ve snaze o výběr ideálního prezidenta nedocílili nakonec pravého opaku. K tomu se lze dobrat i neúčastí na volbě. Voliči protikandidátů žádnými perfekcionisty totiž nebudou.

Proto poté, kdy jsme vzali v potaz všechna uvedená fakta, jakož i současnou nebývale složitou mezinárodní situaci, došli jsme v ANS k jednoznačnému závěru ohledně podpory p. Miloše Zemana na funkci prezidenta ČR v letošních lednových volbách. Název tohoto článku tedy nebyl zvolen náhodou, právě naopak, neboť nejlépe vystihuje skutečný stav věci. Vyzýváme touto formou k jeho podpoře i naše příznivce.

- - -

60 komentářů :

 1. Vazeny pane presidente Zemane !
  Zorganizujte nejakou akci proti vasim mediim a CENZORUM, nebo znici existenci ceskeho statu !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, to by Zemča měl udělat, on ten Cenzór je totiž omnipotentní. Jak otevřu dveře nebo flasku piva, vyskočí Cenzór a smázne moje neocenitelné příspěvky, pacholek jeden rafinovanej!

   Smazat
 2. Tichy ! Ti co chteji valku s Ruskem jsou presne ti, kterym vase kavarna leze do prdele a ti co nenavidi presidenta Trumpa (a Zemana !)

  OdpovědětSmazat
 3. Starej se o "zpivajiciho" sabesdekla volotrku z papundeklova!!!!:-)))

  OdpovědětSmazat
 4. Ve skole na Smichove nam lhali v dejepisu o Nacistech ! Oni vubec neprohrali valku ! Oni jsou ted u cenzoru a znasilnuji mozky ceskym obcanum a pletou pro ne chomout a oprate.

  OdpovědětSmazat
 5. Pro Zemanovy obdivovatele s krátkou pamětí:

  --- iDnes, 15. března 2008 12:50 ---

  Poslanec Michal Pohanka už rok drží Topolánkovu vládu při životě. A to spolu s kolegou Milošem Melčákem, s nímž odešel z ČSSD jako zrádce. Nyní v rozhovoru poprvé otevřeně přiznává, že to udělal po poradě s Milošem Zemanem. A že se za ním jezdí pravidelně radit, jak má hlasovat.

  Michal Pohanka:
  "Tady bych chtěl zejména ocenit podporu, která se nám dostala od bývalého předsedy ČSSD a expremiéra Miloše Zemana. Protože bez něj bychom tady toto nezvládli, on v těch nejtěžších momentech byl takovou naší podporou, kterou jsme velmi kvitovali. To byla ta základní podpora."

  iDnes: Nezvládli byste to bez Zemana? Takže bez něj by neexistovala ani Topolánkova vláda? Zeman vás přemlouval, abyste ji podpořili?

  Michal Pohanka:
  "My jsme se rozhodli a to rozhodnutí jsme s ním konzultovali. S informacemi o neveselé situaci v ČSSD jsme se mu svěřili, on nás vyslechl a samozřejmě toto rozhodnutí vzniklo na základě nás tří. Brali jsme to jako určité řešení povolební situace."

  iDnes: Zdá se, že epicentrem české politiky není pražská Malá Strana, nýbrž Zemanova chalupa na Vysočině.

  Michal Pohanka:
  "My tam s kolegou Milošem Melčákem jezdíme opakovaně, snažíme se vidět s Milošem Zemanem pravidelně. Konzultujeme s ním aktuální věci. Dá se říct, že jsme v pravidelném kontaktu."

  iDnes: Jak často dojíždíte na konzultace?

  Michal Pohanka:
  "Zhruba jednou za čtrnáct dní, jednou za měsíc. Vždy probereme aktuální politickou situaci. On nám velmi výrazně pomáhá zorientovat se v některých věcech, společně formulujeme stanovisko. Třeba před volbou prezidenta jsme s ním tuto situaci velmi důkladně rozebírali."


  Všimnětě se, že "zrádce zrádců" (z lánské schůzky) Milan Chovanec už prohlásil, že Miloše Zemana podporuje.

  Pevné charaktery se (nejen) v české politice vždycky cení!

  Kokotko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No když to psali na I Děs,tak to MUSÍ BEJT PRAVDA!:-D

   Smazat
  2. 18:12

   Jasně kámo! Je vidět, že ti to pálí!

   Ať žije Miloš Zeman, Jan Kubice, NATO - a nikdy jinak!

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 7. Zeman prezidentem nebude!!! Po jeho opětovném demokratickém zvolení voliči, se zjistí formální pochybení při volbě, která bude neplatná. Ne díky jemu ale jeho protikandidátů, kteří švindlovali s podpisy atd.. Potáhne se tento problém do doby, kdy bude Zeman na tom zdravotně ještě hůře než nyní.Jelikož mu mándát končí, převezme jeho funkci předseda senátu a to už je pro skupinu těch co nás řídí přijatelné.A na jak dlouho je vcelku jedno, hlavně když tam nebude Zeman.Nebudeme přeci v brzku vyhazovat prachy na nové volby. To je názor, co?

  OdpovědětSmazat
 8. Ad 18.09. Obdivuhodné konfabulace. Přece to museli vyvrhelové lidské společnosti nějak vysvětlit, aby si u Topolánka zasloužili své korupné. Proč máme co věřit někomu, kdo se zachoval s takovou absencí charakteru, jako pánové Melčák a Pohanka, vlastizrádci, lidé, kteří mají hlavní podíl na okradení občanů ČR o více jak 150 miliard Kč!!! Ti si musí vysloužit pochvalu od svého chlebodárce, který mj. i kandiduje na prezidenta.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:32

   Možná jste přehlédl, že ta výpověď je 10 let stará?

   Zeman nic, Zeman je frajer, Pohanku ani Melčáka nikdy v životě nepotkal....
   Nakonec by ještě někdo řekl, že vrána k vráně sedá......

   Kokotko

   Smazat
  2. 18:39-už víte, kdo ty dva zaplatil a čím? Komu to prospělo?

   Smazat
  3. 19:11

   A že by to mohli být nezištní charakterní blbci - jako jste třeba Vy - to Vás podle všeho ani nenapadlo, že?

   Kokotko

   Smazat
  4. Kokotko, nezištní blbci v politice? Znám jediného, Zemana, proto má můj hlas!

   Smazat
 9. Že Chovanec je jako korouhvička a spolu s ním i jiní, to nás nemusí ani tak moc zajímat, ato neznamená, že by se nějaký jiný kandidát dokázal domluvit s největšími státníky světa, tak jako Zeman. Buďme rádi, že jej máme, protože nikdo z kandidátů na něho nemá ani omylem a naše země by se stala už jen zase průměrným malým státečkem, který má ambice pouze sloužit velmocím, ato i jen těm na evropské úrovni a řešit jejich problémy za ně.Tak to by se ty ostatní loutky, které si hrají na prezidentské kandidáty, pak možná i přetrhly. V tom by byli dobří, ale to je tak to jediné. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jiří Paroubek potvrdil, že se ozývají hlasy, že by to mohla být práce bývalého předsedy sociálních demokratů Miloše Zemana:

   "Mně se na to lidé ptají a já si myslím, že tady určitá propojenost prostě existuje už díky těm veřejným vyjádřením Miloše Zemana na podporu obou pánů."

   ČESKÝ ROZHLAS 16. ledna 2007


   Milý Karle z Plzně,
   Zeman je čistý jak lilium - z Vaší řeči je jasné, že i kdyby se hrabal v hovnech (což v se případě Melčáka a Pohanky stalo), bude vonět jak fialka.

   Jen díky němu může být naše země velíká - bez něj je hovno! Líp jste to ani vyjádřit nemohl...

   Kokotko

   Smazat
  2. 18:50, bravo, rozežeňte zdejší bandu nevzdělanou a hloupou. Prof.Ing.Drahos DrSc je nejvhodnější kandidát na funkci prezidenta. Volí ho celá intelektuální elita. Ne jako tito zakomplexovaní, nevzdělaní rusofilni rasisté s nízkým IQ.

   Smazat
  3. 21:47 Jo to bude jen dobře když ho budou volit jen nadčlověci. Tolik kolik dostal váš kraďousek v Čechách mu stačí.

   Kokotko nech Zemana napokoji to je náš Český president.

   Smazat
  4. 23:12

   Ale ano, ať si klidně je (beztak na presidentovi moc nesejde). Klaus byl daleko horší. Přesto není třeba si Zemana idealizovat. Jako politika ho např. Jiří Paroubek jasně převyšuje.

   Kokotko

   Smazat
 10. No, netvrdil bych, že Zemana potřebujeme, ale lepšího, bohužel, nemáme.
  Jistě, na ozdobu by se lidí našlo dost. Ale někoho, kdo se před Bruselem neposere, nenechá se uplatit, ani zastrašit, tak takových v politice věru mnoho nemáme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:49

   Každý jen trochu myslící člověk snad chápe, že daleko víc než my Zemana potřebuje Zeman nás.
   Jsou ale mezi námi tací, kteří k němu vždycky budou vzhlížet s posvátnou úctou. To je JEJICH problém. A jen ať si to klidně užijí. (Takhle nějak kdysi ruský mužík věřil, že ruský car nic neví o tom, jak ho bojar trápí!)

   Smazat
  2. 18:53-právě, že již víme, kteří bojaři nás trápili a trápí...proto potřebujeme cara k vedení!

   Smazat
  3. 18,53
   Za prvé, nejsem si jistý, že Zeman o druhé volební období až tak moc stojí. Stál o to při první volbě a hodně o to stál, když ho socani potopili. Ale dnes na mne působí dojmem člověka, který splnil, co si předsevzal a dnes už je mu to tak trochu fuk.
   Za druhé, jak jsem napsal výš, my nepotřebujeme jmenovitě Zemana, ale rozhodně nepotřebujeme, právě nyní, Drahoše, Topolánka, nebo Horáčka. Je vcelku jedno, zda by nás prodali za vlídné slovo, třicet stříbrných z Bruselu. Výsledek pro nás by byl stejný.

   Smazat
  4. 18:49
   Musím uznat že jsi dopravdy asi vystudoval inkluzivní školu. Proč by asi pan president Zeman potřeboval více nás než my jeho? On by si mohl v klidu užívat odpočinku na který už má naproti tobě nárok. V dnešní době my potřebujeme jeho více než on nás. Ale on je pravý zeman a ty jsi pravý blb.
   Václav

   Smazat
  5. 19:50

   SVATÁ PROSTOTO - !

   Smazat
  6. Václave, opravím Vás, platí pro 18:53.

   Smazat
  7. Pane Povolný, Vaše připomínky a komentáře čtu a velmi si jich vážím. Ale proč jste nenavrhl jiného mandanta na presidenta, který by byl volitelný. Já sám nejsem žádný zarputilý volič a obdivovatel pana Zemana, ale volím vždy to co si myslím že je nejlepší. A to ne pro mne. Už nejsem žádný mladík. Ale své vlasti a dějin si vážím.
   Václav

   Smazat
  8. Václave, koho bych navrhoval? Vy, já, Zeman a většina si své vlasti a dějin váží! Problém je v té menšině(potažmo v nás), která momentálně vládne nám!

   Smazat
 11. Jiří Paroubek 2014:

  "...Zeman se Šloufem sledovali vždy jen svůj osobní politický zájem. Přiznám se, že pro takovéto typy machiavelistických politiků nemám žádné porozumění ani sympatie. Vlastně i tehdy, když tu a tam M. Zeman v poslední době hájí správnou věc, vím, že to nevyvěrá z jeho idealismu. Ale vždy z nějakého konkrétního zájmu.
  Je mi Šloufa se Zemanem opravdu upřímně líto."

  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/domaci-politika/jak-bylo-se-vznikem-topolankovy-vlady

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Paroubku strč si své kecy někam. Ty jsi tak blbý,že jsi předal vedení strany hovadu Sobotkovi a najednou děláš chyrého. Na pana presidenta Zemana nemáš a děláš chytrého. Táhni už za svým komplicem Sobotkou.
   Václav

   Smazat
  2. 19:39

   Václave,

   Vy se svou pitomostí blížíte takzvanému "Honolulu" - oslovujete tu někoho, jehož přes tři roky starý článek jsem tu citoval. Pokud se považujete za inteligentnějšího a schopnějšího než je Jiří Paroubek, nikdo Vám nebrání dokázat to slovem i skutkem. Start se Vám tedy ale dvakrát nevydařil.

   Kokotko

   Smazat
  3. 19:44-znáte to staré židovské? Nic nevyhazovat,vždy se to bude hodit! I vytržené z kontextu. Které organizace jste součástí? Mohu hádat? Nemohu!

   Smazat
  4. Kototko, myslím, že přezdívka kterou jsi si sám bez nucení navrhl je výstižná a tímto končím diskusi s ignorantem jako jsi ty.
   Václav

   Smazat
  5. 19:54

   Takže nadávkám Vy říkáte diskuse, Václave?
   Zajímavé...

   Kokotko

   Smazat
  6. 20:00
   Někdo nadává????
   Já to vidím spíš tak,že potrefena husa zakejhala:-)

   Smazat
 12. Žádného Zemana na funkci prezidenta nepotřebujeme.
  Funkce prezidenta považuje řadu Čechů oprávněně za monarchistický přežitek.Zrušme funkci prezidenta ČR !

  OdpovědětSmazat
 13. Vážení diskutující, mlátíte prázdnou slámu. Nepochybujte o tom, že prezidentem se znovu stane Miloš Zeman. Kardinální je ovšem jiná otázka - psal jsem o ní už před pěti lety, po prvníc volbě M. Zeman, pak asi před rokem k diskuzi, zda bude znovu kandidovat, a píšu o ní právě teď znovu - kdo bude kandodovat a kdo bude prezidentem PO ZEMANOVI! Za 5 let nastane teprve ten správný mazec! Tka šetřte síly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:30 Na to je lehká odpověď vlastenec Okamura.

   Smazat
 14. Dobrý rádci stali se zrádci.
  Rycheckému nezdá se býti v kondici
  nevolte ho píší dobří katolíci a Klaus vzhlédl se v toho vola topola.
  Zrada Milouši žádná předvolební paráda a ze zrádců se stala k urnám dlouhá řada.*

  OdpovědětSmazat
 15. 19:44 - kokotko ty KOKOTE Z ELEPHANTA ! Tobe - mentalne superiorni nick honolulu je systematicky mazan.
  Aby smrady jako jsi ty, nezachvatil nevylecitelny komplex inferiority.

  CENZORE ! Ty dobytku ! Nizkou uroven prispevku jsi zavinil TY, TY, a znovu TY !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zůstaňte laskavě v diskusním prostoru za oceánem. Kdybyste vy a vám podobní zvolili Hillary, mohlo být dnes Rusko na lopatkách a bylo by po problémech s ekonomikou. Vyřešil by se i zdejší problém s nezpůsobilou populací - Zemanovych voličů.

   Smazat
  2. 21:53-vtipné, jakož i jiné Vaše příspěvky. Čas ukáže.

   Smazat
 16. Vazeny pane presidente Zemane !
  Zde je duverna informace !
  Merkerova z Berlina byla na obede u Sobotky a kdyz dojedla MATZO-BALL polevku, tak se pratelsky naklonila k Sobotkovi a rika.
  "-isn't there any other part of the matzo
  you can eat ?"
  A on ji prinesl peprnou klobasku a tim padem prisel o karieru !
  To bylo napsano na nasem internetu. Ja to zde pouze opisuji ! (Abych nasral cenzora !)

  OdpovědětSmazat
 17. 20:58
  Už jsi naučil to zrzavy tupý hovado zpívat vohone z papundeklova???!!!:-)))

  OdpovědětSmazat
 18. Kvituji jako rozumné zhodnocení nabízených kandidátů na prezidenta. Vychází mi to stejně. Zemanovy názory jsou známé a předvídatelné a jeho volba pomůže i k určité politické stabilitě.

  OdpovědětSmazat
 19. Zeman zvolen nebude. V 2.kole se vsichni spolci proti nemu. Pokud nebude mit vetsinu v 1.kole, tak konci. A to mit bohuzel nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohudík. A to je naše naděje. Nejlépe, kdyby zdejší rasisté nešli vůbec k volbám, tím se zvýší šance.

   Apropos, já mám přátele v Argentině. Kdyby zde mělo k něčemu dojít, stěhuju se tam. Zdejší geneticky odpad nelze zregenerovat, musí se vyměnit. Celá východní Evropa.

   Smazat
  2. 23:48 Jen se odstěhujte všichni a Čechy nechte žít v Čechách. A k volbám půjdeme neboj.

   Smazat
  3. Když se vám České občanství nelíbí ,tak se ho vzdejte a běžte kam chcete !

   Smazat
  4. Zeman je jen ubohá, vyžraná atrapa moskevského satrapy - jako kdysi Gottwald. Zakomplexovaný, mstivý a frustrovaný synek opuštěné samoživitelky, podobný ožralému panchartu Gottwaldovi, opuštěný svým synem a obdařený doma dvěma pussys, držený za koule Putinem, likviduje (po vzoru Klause) svoji dceřinnou partaj i lůzovitou malomocnou sockovitou třídu, (která si ho hovniválsky dovalila na hrad), jako použitý nepotřebný kondom na cestě za Ural a záměrně provokuje islamisty k okupaci Evropy v zájmu Ruska a Izraele. Skončí stejně bídně, jako jeho buranský vzor, včetně vyhazovu z Maus-olea. Z toho Maus-olea ho bude vyhazovat stejná nesvéprávná lůza, která si ho tam uložila a která teď blije do éteru podle jeho taktovky. Ohání se Švédskem, (kde by mu však nedali ani asyl, ani sociální dávku).

   Smazat
 20. 1:53 ! BINGO - vystihl jste to, jenze vy by jste byli v tuto dobu uz mrtvi a ja bych nemel koho drazdit.

  OdpovědětSmazat
 21. Vážení diskutující, svým článkem jsem chtěl jednak v rámci omezených možností zhodnotit pro a proti ve věci znovu zvolení M. Zemana prezidentem ČR a současně i reagovat na různé připomínky některých spoluobčanů na Internetu. Především ale upozornit na zcela nesouměřitelné porovnávání, pokud někteří nevidí či vidět nechtějí hájení českých národních zájmů prezidentem M. Zemanem a srovnávají je např. s přesným překladem onoho výrazu z angličtiny vyčítaného prezidentovi. Jako kdyby nechápali, že teď jde o daleko vážnější a podstatnější věci a přitom o nás o všechny. A brzký vývoj situace to též potvrdí. Jako kdyby neviděli či nechápali, že někteří další adepti na funkci prezidenta mají jediný zájem, a to M. Zemana z funkce prezidenta odstranit. Lhostejno, který z nich. Proč? Protože všichni kandidáti s programem anti-zeman hájí cizí zájmy proti našim národním zájmům. Tedy bojují proti zájmům většiny z nás. Soustřeďme se proto na meritum věci a nechtějme být nyní perfekcionisty se svými námitkami vůči některým záležitostem, které někteří M. Zemanovi namítají. Ve svém článku se o některých z nich zmiňuji. Je třeba si přitom sestavit významově správný žebříček priorit. Voliči těch, kteří hájí cizí zájmy proti těm našim českým, sami perfekcionisty zcela určitě nejsou a ani nebudou. A důsledky neschopnosti některých z nás odlišit podstatné od méně podstatného či dokonce nepodstatného a promítnout ji v prezidentské volbě by bylo kardinální chybou, kterou bychom poznali velmi rychle po volbách, avšak pozdě k provedení korekce naší volby. Pokud můj článek alespoň trochu k včasnému zamezení takového pochybení některých voličů přispěje, splnil své poslání. S pozdravem Vám všem J. Tichý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaký český zájem? Vy zde v této nemáte na nic nárok, vážený. Vy máte znát své místo a zavřít ústa.
   My chceme oživit tuto bažinu novými lidmi a zbavit se podobných jako jste vy. A to hlavní: už nikdo nepojede na návštěvu do Moskvy. S Rusem se příště budeme bavit jen zpoza hledí kulometu.

   Smazat
  2. 0:04 Zpoza hledí kulometu?? A pročpak tak ostře, pane? Buďme rádi, že jsme zadobře s Ruskem. To, kdyby chtělo, nás "smete" jedna dvě. ,-)

   Smazat
 22. Dnes jsem četl, že předseda komunistů Filip doporučuje členské základně volit Zemana.
  Na Parlamentních listech jsem objevil tuto sérii skřeků
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=TwliMFbHfQU
  Řezník - Každej Komouš
  Už se může takto vykřikovat, což může být jen krůček činům. Rád bych slyšel, co na to Zeman?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsou dva kandidáti na presidenta, Miloš Zeman a stádo chazarských importérů imigrantů, cíleně likvidujících Evropu. Nechápu, čemu nerozumíte?

   Smazat
 23. Zeman brzdí plnou integraci ceska v moderni globalni mufticulturni global Afroeurope.Chalif Drahos al Prague Islam Alahu akbar.

  OdpovědětSmazat
 24. FUCK OFF DRAHOS!!!!!:-D

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.