Reklama

středa 10. ledna 2018

Proč potřebujeme Zemana


Jaroslav Tichý
10. 1. 2018

Omlouvám se, že je zde článek dvakrát. byl mi zaslán přímo a zařadil jsem ho na ráno, kolega Dvořák ho současně převzal z jiného webu, kvůli komentářům ho nemažu. red. I.D.
Blíží se u nás prezidentské volby, před jejichž konáním jsou zveřejňovány různé názory na toto téma, jakož i k jednotlivým kandidátům na tento úřad. Učiním tak rovněž, přičemž se pokusím mimo jiné zareagovat na některé dotazy či připomínky některých našich spoluobčanů k vyjádřením prezidenta M. Zemana v jeho dobíhajícím funkčním období. Předesílám přitom, že jako ANS podporujeme v blížících se prezidentských volbách M. Zemana do funkce prezidenta ČR. A pojďme si alespoň v krátkosti říci proč.
Ačkoliv ne ve všem musíme vždy s prezidentem souhlasit (otázka přijetí EURa, naše vojenské mise v zahraničí a jejich velmi sporná účelnost, zápal pro cizí montovny či pro zřizování jiné nekvalifikované práce...


u nás – viz Amazon, pro naši další účast v EU příp. pro naši účast v NATO, představa o tom, jak úhrada Kč 100,- denně ty /nej/chudší spoluobčany nezabije apod.), je třeba postavit si vždy a hlavně správně žebříček priorit a podle nich též posuzovat. Ten žebříček musí nutně vycházet z našich národních zájmů, mám tím na mysli zájmy naprosto převažující většiny našich spoluobčanů, jakož i naší země. A to bez ohledu na to, zda byly tyto zájmy již oficiálně formulovány či nikoliv, zda si je většina našich občanů dokáže sama dostatečně uvědomit a zformulovat či ne. Navíc je snadné posuzovat věci bez znalosti okolností a jejich mezinárodních souvislostí, za nichž byla určitá stanoviska prezidenta vyřčena. Toho bych se chtěl sám vyvarovat.
Protože prezident zastupuje náš stát především navenek, zastavme se nejprve u našich vnějších národních zájmů. Takže:
1. M.Z. se rozhodně staví proti přílivu mimoevropských migrantů do naší země, jakož i proti kvótám stanovujícím nám bez ohledu na náš názor počty migrantů, které máme přebírat a starat se o ně, byť jsme sami žádné migranty do Evropy nezvali (původně mělo přitom jít o samé vysoce kvalifikované pracovníky, bez nichž se naše ekonomika v dohledné době neobejde, jak se tvrdívalo, byť realita je dle očekávání diametrálně odlišná) a byť jsme na rozdíl od západoevropských zemí nikdy v zahraničí žádné kolonie neměli.. Je přitom třeba ocenit prezidentovy názory na způsob řešení migrace formou pomoci zemí EU přímo v domovských zemích migrantů.
2. M.Z. je i proti další hrozbě, kterou je naše zatažení do války USA/NATO s Ruskem, ačkoliv zde lze spatřovat rozpor v jeho jisté podpoře naší účasti v NATO a v našich zahraničních misích v rámci této organizace.  Krom toho lze dost obtížně zajistit pomoc v domovských zemích migrantů, pokud tam bude probíhat válka s agresí USA, příp. členských zemí NATO, někde i s naší účastí. Postrádáme též jasné stanovisko M.Z. jako vrchního velitele ozbrojených sil k převelení části naší armády pod velení Bundeswehru či k účasti našich vojáků v Pobaltí za účelem údajného „odstrašení“ Ruska, byť je to v přímém rozporu s ustan. čl. 1 zakládací (washingtonskou) smlouvy NATO. 
3. M.Z. velmi silně podporuje naši ekonomickou spolupráci se zeměmi všech azimutů, tj. i s Ruskem a s Čínou, neboť zejména euro-asijský prostor je ekonomickým prostorem budoucnosti. Jeho konkrétní ekonomická diplomacie je všeobecně známá, ač bude zapotřebí zaměřit ji více na podporu přímého prodeje našich finálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou do zahraničí, a to bez německých a dalších překupníků, resp. prostředníků. Nespatřujeme přitom žádnou výhodu pro ČR v „lákání“ dalších investorů k nám za účelem zavádění dalších montoven či otrocké práce u nás, nýbrž v zajištění dostupného financování pro naše české podnikatele a v podpoře naší české ekonomiky a v jejím opětovném rozvoji.
4.  M.Z. patří mezi několik málo představitelů států, s nimiž jednají všichni rozhodující světoví státníci (Rusko, Čína, USA, Německo). Je ve světě již značně známou osobností. Za situace, kdy dochází ve světě k velkým pohybům, kdy budou překreslovány i mapy s hranicemi některých zemí apod. je se svými kontakty a přehledem pro ČR a její obyvatele nenahraditelný. Bez ohledu na to, zda si to všichni lidé u nás uvědomují či nikoliv. Od lidí pracujících proti českým národním zájmům ať již z našich daní či od zahraničních chlebodárců tento názor nelze ovšem rozumně očekávat, právě naopak. Ano, tady se skutečně štěpí naše společnost, a to na ty, kteří sledují (třeba i podvědomě) naše národní zájmy a na ty, kteří pracují vědomě proti nim. A prezident M. Zeman je představitelem té první, většinové skupiny. Krom toho není s ohledem na mezinárodní situaci ani vhodný čas k tomu, aby zase přišel někdo do funkce „se učit“. Takových jsme již zažili po r. 1989 dost a z důsledků jsme se dosud nevzpamatovali.
Většina z ostatních kandidátů na prezidenta nemá a ani nemůže mít správnou a komplexní představu o výkonu této funkce, což objektivně vzato vyplývá z jejich odlišné startovní čáry. Relativně nejblíže z nich má k tomu s ohledem na předchozí praxi M. Topolánek, za jehož premiérování však došlo (kromě velkých korupčních kauz) především ke schválení Lisabonské smlouvy, která založila pro ČR a její obyvatele současné problémy s migranty. Lisabonskou smlouvu tehdy jeho vláda prosazovala i proti názoru tehdejšího prezidenta V. Klause. Současné billboardy s tvrzením, že M. Topolánek není ani kývač ani vítač, na této skutečnosti již nic nezmění. Neměl jím být tehdy ve funkci premiéra. Dotyčný patří i mezi hlavní viníky hanebně nízké úrovně mezd, platů a důchodů u nás, která způsobila nejen obrovské každoroční odlivy peněz z ČR, nýbrž i propady v příjmech na účtech zdravotního a sociálního pojištění a připravila tak pro ČR téměř neřešitelný problém při řešení dopadů přicházející průmyslové revoluce 4.0 a v jiných zemích uvažované výplaty měsíčního garantovaného příjmů. Stačí si připomenout jeho tehdy neutuchající starost o to, že nejsme z hlediska nízké úrovně mezd stále ještě dost nízko a tedy dostatečně „konkurenceschopní“ v tehdy jím prosazovaném „závodě ke dnu“.
Další otázkou hodnou zřetele je to, že někteří z dalších prezidentských kandidátů nabízejí pouze protizemanovskou rétoriku, příp. se snaží stylizovat do jakéhosi klonu V. Havla, a ještě k tomu po sezóně. Evidentně tedy nemají ani vlastní vizi, natož nějaký konkrétní program. Budou to tedy jen programoví kývači. Poslední skupina kandidátů nedostala pak zatím výraznější šanci projevit se.
Prezidentský úřad není jen funkcí. Prezident má především iniciovat, prosazovat a hájit národní zájmy své země a v tomto smyslu zastupovat i svoji zemi navenek.
Z hlediska českých národních zájmů a souvisejícího žebříčku priorit jsou tedy nutně na prvních místech otázky míru, naší bezpečnosti, naší ekonomické spolupráce se světem, a to nikoliv z pozice kolonie, což vytváří předpoklady ke zlepšování ekonomické situace našeho státu a jeho občanů.
Položme si proto otázku, který z kandidátů na prezidenta ČR v dalším funkčním období je schopen nejlépe takovou funkci zastávat. A dejme si na ni každý po zvážení i sám odpověď. Je to v našem nejvlastnějším zájmu a blízká budoucnost nám všem to potvrdí.
Při snaze o objektivní pohled na činnost prezidenta ve stávajícím období a na zodpovězení některých věcných připomínek občanů bych chtěl dále konstatovat, že:
- prezident M. Zeman překvapivě nedal podnět k našemu vstupu do AIIB (Asijské infrastrukturní investiční banky), byť dobu, kdy jsme mohli patřit mezi její zakládající členy s hlasovacím právem, jsme (tak jako obvykle) již propásli. Je to přitom záležitost našeho národního zájmu, přičemž země jako V. Británie, Francie, Německo a další členské země EU jejími členy již dávno jsou. Velmi úzce to souvisí s potřebou stanovení a uplatňování našich národních zájmů, které v případě ČR zcela absentují na rozdíl od dalších členských zemí EU. Na to jsem již upozorňoval v sérii článků na téma českých národních zájmů;
- nyní se ukazuje i další příležitost k podobnému podnětu M.Z. v reakci na návrh polského premiéra Morawieckého předneseného při jeho nedávném jednání s maďarským premiérem Orbánem v Budapešti, který směřuje k založení vlastní Investiční rozvojové banky zemí V4. Ačkoliv v dnešní složité době bude velmi záležet na podmínkách souvisejících se zřízením takové banky, s členstvím a rozhodováním v ní, jakož i s jejím teritoriálním zaměřením, by tento návrh neměl zůstat ze strany prezidenta M. Zemana bez povšimnutí, zvláště za situace, kdy prezident Zeman podporuje setrvale investiční rozvoj v oblasti naší domácí infrastruktury.  
Takové a podobné otázky vnímám jako témata k diskuzi o úkolech prezidenta republiky a o míře jejich plnění a schopnosti zastávat tuto funkci.
Oproti tomu přesný překlad jistého výrazu z angličtiny do češtiny uvedený prezidentem ve sdělovacích prostředcích mne na rozdíl od některých milovníků posezení v pražských kavárenských zařízeních ponechal zcela v klidu, byť bych sám o přesný překlad v daném případě směrem k veřejnosti neusiloval.
Problém v daném případě ale spočívá v něčem jiném, a to v tom, že:
- jde o kritiku prezidenta za každou cenu a
- kritici na více než na podobné připomínky nemají. Přesto by ale chtěli řídit tento stát a poučovat nás všechny o tom, co smíme a co ne.
Samo o sobě to nicméně dává představu o duševní úrovni a schopnostech jejich autorů a následných reproduktorů.
Prezident má i své povinnosti směrem dovnitř státu. Mezi ně patří i jeho role po parlamentních volbách až do jmenování nové vlády. Zde lze rozhodně ocenit jeho snahu o stabilizaci zemi cestou ustanovení vlády s důvěrou a jeho odmítání snah některých údajně demokratických stran, které usilují o torpedování jeho snahy s cílem vyvolat nové volby s představou, že v nich získají více hlasů než v těch říjnových, kdy nebyly spokojeny s výsledky voleb. Bez ohledu na to, že je zapotřebí, aby nová vláda co nejdříve začala naplno pracovat, neboť bude muset řešit mnohé problémy, a to vč. těch, které s sebou přináší průmyslová revoluce 4.0, na což tímto opakovaně (leč zatím marně) upozorňujeme. To jsou již otázky vnitřních českých národních zájmů.
V této souvislosti chci připomenout některým občanům, že prezident nemá výkonnou moc v řízení státu, jeho kompetence jsou vymezené. Prezident může pouze iniciovat některé kroky vlády či dávat podněty poslancům při projednávání zákonů. Někdy se setkáváme s kritikou ze straně některých občanů, jak a proč prezident „nezařídil“ to či ono. K jejich stesku lze říci pouze to, že pláčou na špatném hrobě. Tím správným místem jsou především jejich hlasy zvolení poslanci, a z jejich stran případně vzniklá vláda. A jejich činnost je třeba ze strany občanů průběžně kontrolovat, a to po celé volební období. Vtip je totiž v tom, že ač byla uvedena v život přímá volba prezidenta, nebyly legislativně dotaženy a uzákoněny tomu odpovídající kompetence prezidenta. To by mohl být třeba i námět pro nově se tvořící koalici, čímž by mohla odbourat mnohé námitky méně úspěšných stran v parlamentní opozici.
Krom toho nelze přejít bez povšimnutí ani setrvalé útoky mainstreamu na prezidenta s cílem ho dehonestovat v očích našich občanů a tedy voličů. Z reakcí občanů je nicméně zřejmé, že mají vlastní rozum a těmto pokusům mainstreamu většinou s přehledem odolávají. Svalovat to na mentální zaostalost našeho venkova či „málo vzdělaných“ voličů není na místě. Důvody spočívají v něčem zcela jiném, především pak v tom, že:
- nemalou roli v tom hraje velmi nízká úroveň mainstreamových (dnes již spíše propagandistických než sdělovacích) prostředků, neschopných nastolit skutečná témata;
- hlavním důvodem, proč tomu tak je, je ale to, že mainstreamové prostředky rozhodně nesledují a neprosazují české národní zájmy. Pokud ano, musely by samy již dávno iniciovat veřejnou debatu minimálně nad právě naznačenými tématy českých národních zájmů a nad předpoklady jednotlivých prezidentských kandidátů naše národní zájmy hájit. A takovou debatu moderovat a ne ovlivňovat podle pokynů svých často skrytých chlebodárců.
- hůře se prosazuje lež, než pravda. Mainstreamové propagandistické prostředky se tak dostávají do argumentační nouze, pokud si lidé pamatují něco z nabytého vzdělání a z historie. Toto štěstí a výsadu mají spíše starší lidé, těm mladým jsou již ve školách i v mainstreamu předkládány překroucené dějiny vlastní země, vtloukána víra ve vlastní nemohoucnost, v potřebu být slouhou těch „vyspělých na Západě“, v tzv. evropské hodnoty, aniž by někdo řádně rozebral, co dnes ve skutečnosti znamenají při postupně narůstající dominanci islámských migrantů v zemích západní Evropy atd.. To není žádným důkazem o neznalosti či neinformovanosti starších občanů, právě naopak;
- místo toho se zabývají provozováním akce Antizeman, a to až do prezidentských voleb.
Nelze se pak vůbec divit tomu, proč se M. Zeman takových debat nezúčastní. Mainstreamové prostředky (na rozdíl od většiny z našich občanů) dosud nepochopily, že témata, jež jsou mainstreamové prostředky schopné nastolit, jsou hluboko pod úroveň skutečné (byť třeba teprve budoucí) hlavy státu. A naprosto „podpásově“ vedené rozhovory s některými kandidáty, jak jsme toho byli nedávno svědkem v pořadu s P. Hannigem vedeném p. Veselovským s jediným cílem vyřadit dopředu i další kandidáty, kteří nevyhovují představám televize DVTV nebo ČT a jejich loutkovodičů, nesmyslnost účasti na takových debatách jen potvrzují. Taková média je třeba ze strany politiků hájících české národní zájmy bojkotovat.
Aniž bych tedy chtěl jakkoliv snižovat osobní kvality dalších prezidentských kandidátů či na ně jakkoliv osobně útočit, je zřejmé, že naše země a její občané, kteří hájí české národní zájmy, potřebují svého Zemana, což za současné mezinárodní situace platí více než dvojnásobně. A to i přes některé připomínky, které můžeme jako občané po právu k němu mít. A nic na tom nemění to, zda si to uvědomují všichni naši občané či nikoliv. Žijeme-li ještě v demokratickém státě, podstatné bude, když si to před nadcházející volbou uvědomí alespoň jejich většina. Při svém rozhodování by měli občané přihlédnout každopádně i k tomu, jakým přínosem budou pro ně a pro tuto zemi jiní kandidáti na postu prezidenta, a možné přínosy jednotlivých kandidátů porovnat, aby ve snaze o výběr ideálního prezidenta nedocílili nakonec pravého opaku.  K tomu se lze dobrat i neúčastí na volbě. Voliči protikandidátů žádnými perfekcionisty totiž nebudou.
Proto poté, kdy jsme vzali v potaz všechna uvedená fakta, jakož i současnou nebývale složitou mezinárodní situaci, došli jsme v ANS k jednoznačnému závěru ohledně podpory p. Miloše Zemana na funkci prezidenta ČR v letošních lednových volbách. Název tohoto článku tedy nebyl zvolen náhodou, právě naopak, neboť nejlépe vystihuje skutečný stav věci. Vyzýváme touto formou k jeho podpoře i naše příznivce.

8. ledna 2018
J.T.
30 komentářů :

 1. Fandim presidentu Zemanovi ! To vse co zde pise autor jsem vedel uz pred 2 lety ! V pripade, ze znovu neco ve volbach zjebete vy nedochudcata, tak budete mit z Prahy Zululand ! (Ale vy stejne nevite co to znamena.)
  Pro omezeny rozhled vam nezbiva nic jineho nez brat moje slova vazne a volit presideta Zemana !
  AT ZIJE PRESIDENT ZEMAN !
  Health, prosperity and success to president Zeman.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Papundekl je zde a hned nadává a rozdává své slabomyslné fantasmagorie. Všechno ví, všechno zná nejlépe, je to stejný génius jako jeho idol Trump, kterému 100% personálu wajthausu neřekne jinak nez Fucking Moron (zjebanej debil).
   Rofl.

   Smazat
  2. Honolulu
   Buďte pozdraven!
   Budu volit Zemana!

   Smazat
 2. V pripade, ze pro celkovou obcanskou degeneraci, by jste zvolili Drahose , tak mi dovolte vam predstavit vasi novou vladu !
  Na YouTube
  Zambezi Express.

  OdpovědětSmazat
 3. Zeman sem Zeman tam , dejiny se nedelaji v Cechach, ale v Cine , Bruselu, v Moskve, v USA.

  Muze Zeman zachranit Cechy?? prinest ivestice do ekonomie??? pochybuji. Cesi dostanou jen co Brusel Cechum milostive da.

  OdpovědětSmazat
 4. Drahos for předseda Spolkoví zemně Chechia.

  OdpovědětSmazat
 5. Každému racionálně uvažující osobě je jasné že nezáleží zda je budoucí president, ať je to Zeman nebo nekdo jiný, vítač či nevítač. Brusel nás kulturně obohatí mozkovými chirurgy, jadernými fyziky a raketovými konstruktéry bez ohledu zda to úřadující president a česká vláda schvaluje nebo ne. Konec konců, nejsme v tom sami, tento úděl čeká všechny státy EU které zatím odolávají nátlaku a hrozbám Bruselu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 4:48 Tak to není pravda Polsko a Maďarsko jasně řekly že nikoho nevezmou a nikdo je nedonutí islamizovat svoje země a proto potřebujeme Zemana. Nic není ztraceno zatím tu ve velkém množství nejsou.

   Smazat
 6. Proč president potřebuje nás.

  Drazí spoluobčané,
  obracím se na vás z žádostí o podporu v následujících volbách.
  Díky politickému vlivu a pevných charakterových vlastností jenž jsem vnesl do života politické scény snížila se rozvodovost Českých rodin.
  Konečně jsme dokázali společnou snahou navrátit suverenitu naší země a zajistili jsme nedotknutelnost naší ústavy.
  Nebudu vás zdržovat tím co jsme všechno vykonali, mnoho nás teprve čeká.
  Můj program znáte stejně dobře jako mě, který
  jsem věnoval svůj život službě státu a občanům.
  Proto prosím pro lepší budoucnost našich potomků,
  jděte k urnám a vraťte mně co si zasloužím.
  President této země*

  OdpovědětSmazat
 7. Zemana na Hrad a tunel do Jerusalema aby nemusel letadlem kdyz bude ohmatavat Natahnihnatu. Bez Zemana se neda zit je to nase chlouba on to vzdy zaridi dle prani te vyssi spolecnosti zocelene holokolo.Tak jako slouzil pri schvalovani bombardovani Jugoslavie tak jako s Vencou rozdelili Ceskoslovensko dle prani CIA (ono se lepsi ovlada hejno blbecku nezli velky stat se statniky v cele ,ze?)Debil co zvani na 1 miste nahore mozna vi jak sere negger v rokli ale nevi nic o souvislostech v politice . Bohuzel takovi magori voli a davaji silu do rukou onech sycaku kteri vedi co cini . Viz v USA Evangelisty ,nejvlivnejsi prozidovska sebranka nabozenskych fanatiku a pro ty Trump dohodl onu zmenu Jerusalema .Pro ty a pro zidy se kterymi zbohatl a pro Pentagon ktery potrebuje ty strasne biliony rocne pro sve potreby tj nekonecne vyzbrojovani prevraty a dalsi lahudky. Zdravi te Hovnocuci
  nejlepsi novinar na svete Libor Censor Stejskal .
  PS strasne se mi po Tobe stejska prijed sem v Telce bunkr 335/we 567 patro 6 postel vpravo

  OdpovědětSmazat
 8. Obávám se, že všechny tyto kladené otázky jsou jen fiktivní, protože jako president s jeho pravomocemi, nic nezmůže. Maximálně může mobilizovat obyvatelstvo, ale vzhledem k tomu, že sdělovcí prostředky jsou privátní, případně ovládané pravdoláskaři, vždy to vyzní jako pouhé rozeštvávání. Žádný novinový plátek není objektivní, vždy jen prosazuje nějaký názor šéfredaktora a tej je za to placen. Občas například zabrousím na Pravda.sk, tam je Dubček svatý i když byl fanatickým zastáncem KSS. Přitom je tento server příkladnou baštou pravdoláskařů na Slovensku, o to je to srandovnější, že je silně zabarven slovenským nacionalismem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...má obrovský politický vliv..zákulisní.
   Kdyby Milouš na místo kolaborace s církví svoji energii věnoval lidem, bylo by to poznat*

   Smazat
  2. 5:32

   ... zákulisní ... jak ukázala jeho slavná akce s pány Melčákem a Pohankou. Nepamatuji si, že by mu za to Topolánek poděkoval.
   To jak si rozumí s Jaroslavem ("Dominikem") Dukou také o něčem vypovídá.

   Smazat
 9. ...a tento slavný den
  státním svátkem v kalendáři byl potvrzen.
  Na Moravě vyšli v krojích lidových
  v Čechách se symboly v klopách státních znaků prastarých
  Pyšni na svou zemi
  jenž štěstí je ji lidem dáno každé ráno*

  OdpovědětSmazat
 10. To že president s jeho pravomocemi nic nezmůže? To je přesně to se nám jeho odpůrci snaží naroubovat do hlavy. On naplňuje Masarykovo heslo "Nebát se a nekrást". Na to aby se nebál nepotřebuje žádné pravomoce, stačí zdravý selský rozum spojený s inteligencí a politickými zkušenostmi. Na to že nekrade a nemá ani jiné škraloupy. si stěžoval už mafián Mrázek shánějící na objednávku svého času, kompromitující materiály na politické špičky. Říkal rezignovaně "Já na něho nemůžu nic sehnat". A i kdyby toto bylo to jediné dobré co Zeman pro tuhle republiku udělal, tak v době kdy se ostatní "Nebojí si nakrást" je to známka zdravého sebevědomí a dobrý příklad pro normální a obyčejné lidi. Proto ho budu opět volit a po tom co pro tuto republiku za první volební období udělal, s daleko větším přesvědčením než poprvé. Aottj.

  OdpovědětSmazat
 11. V našem systému sice nemá prezident pravomoci k přímému formování zahraniční, nebo vnitřní politiky. Ale dokáže, pokud chce, v mantinelech jeho ústavních pravomocí, na tyto obory působit nepřímo. Třeba tím, že jmenuje, nebo naopak nejmenuje vládu složenou z určitých lidí, zastávající určité názory. I když se to samozřejmě neobejde bez křiku těch, kteří mají monopol na pravdu. Pouze svou pravdu. Funkce prezidenta u nás tudíž sice nemá váhu, jako třeba ve Francii, USA, nebo Rusku, ale i tak nějakou váhu má. Vyklizením dalšího pole vítačům by jsme urychlili odchod do řitě, kde stejně jednou, díky naší inklinaci k Bruselu, skončíme.Ale proč zrychlovat tempo, nota bene bez boje?
  Mám k Zemanovi spoustu výhrad, ale ze současné nabídky je jediný, kdo jasně a srozumitelně definuje vůli značné části populace. To, že všichni ostatní omítají násilím vnucované kvóty ještě neznamená, že k nám migranti nakonec nedojdou. Vyjádření Zemanovo odpůrců na mne dělá dojem, že sice kvóty odmítají, ale dobrovolně by migranty přijali. Zvlášť, když jim za to Brusel slíbí nějakou tu trafiku. A lidem se to nějak zdůvodní...

  OdpovědětSmazat
 12. Také mám k Zemanovi spoustu výhrad, ale ze současné nabídky je nenahraditelný. Náš největší problém přece je, ubránit se té bruselské muslimské imigraci. On je jiný, ostatní kandidáti, kromě pana Haniga, jsou jasní vítači. Tak to uvidí doufám i většina Čechů. Jedinou obavu mám, že dnes se už nestačí stavět protimigransky jen verbálně jako Zeman, ale chce to činy. Ve volbách poslanců jsme to opět neprokázali. Neslouží náhodou to Zemanovo řečnění proti mainstreamu jen k upouštění našeho přetlaku?

  OdpovědětSmazat
 13. Kdyby tu nebyl Zeman, ale Drahoš, tak už jsme tady byli obohaceni několika tisíci uprchlíky,ale protože hlas lidu byl masivně proti, tak za podpory Zemana k tomu nedošlo. Vzpomeňme radar. Masové demonstrace a stejně nebýt toho, že to Američan sám odpískal, tak by tu radar stál. Klaus se proti němu nijak nevyjadřoval, takže vláda dál vesele prosazovala jeho stavbu. Z tohoto hlediska je úloha prezidenta významná. Zaštiťuje, nebo měl by, případ od případu hlas lidu. Zeman si zatím vede dobře, i když jeho neutuchající láska k židovskému státu je komická a podpora Duky je mi záhadou, jinak nemám výhrady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem docela zvědavý, jak si Drahoš - pokud vyhraje - poradí s Babišem.
   Nefandím nikomu, jen si myslím, že zabránění zvolení Schwarzenberga už jako zásluha o stát úplně stačí.

   --Přiznejme si ale, že Schwarzenberg ve skutečnosti NIKDY REÁLNOU ŠANCI VYHRÁT NEMĚL! - Největším výkonem jeho party byla likvidace Fischera v prvním kole, do čehož investovali veškerou svou energii. Jeho tehdejší otevřený útok na Edvarda Beneše působil (nejen na mě) jak úmysl, takříkajíc "řízená demolice". To, že mu jeho poradci tuto pitomost nedokázali rozmluvit také o čemsi svědčí.
   A to, že to Schwarzenbergovi adoranti nepochopili nesvědčí o jejich politické intuici. V tom se ovšem od adorantů Zemanových moc neliší.

   Teď už toho ale Miloš Zeman v případě svého zvolení, ovšem kromě funkce baviče, moc nenadělá - a nejspíš ani nezkazí. Pár lidí si zajásá, pár si jich zanadává; svět se nezboří.

   Kokotko

   PS: Podporu ANS Miloš Zeman jistě velice ocení. Není nad to, mít vlivné přímluvce.

   Smazat
 14. otazkou neni ktery a jaky hlavni otazkou je na co neni-li na dvě proslule sluvka na nic a naho--

  OdpovědětSmazat
 15. oproti husakovy nymandi ten zvladl presidentovani i generalniho tajemnika ajn cvajn levou zadni a moc dobře věděl proč vyhazoval neschopne či lepe řečene schopne všeho mezi nimy i soudruha zemana či adorovaneho dupčeka

  OdpovědětSmazat
 16. Budu ho volit, ale bez iluzí. -V zemi, kde se vládne stále jen "v mantinelech", kde vládne reálně ČNB, kde se poslušně plní přikázání 4.říše z Bruselu, zatím není ani záblesk naděje na jedinou rozumnou věc, totiž přimknutí se k Maďarsku a Polsku na státnické úrovni ve věci migrantů... Zeman je navíc zcela zbytečně antikomunista. Místo, aby si ze socialismu vybral to nejlepší,a ono obhajoval, je obhájcem nadnárodního kapitálu, takže si moc nepomůžeme jeho zvolením. Bohužel, mladí jsou shrábnuti projektem Piráti a vymýván jim mozek. Jdu Zemana volit, ale do další budoucnosti našeho národa on významně nezasáhne, bude se muset vygenerovat někdo jiný,nějaká šikovná štika, milující tento náš národ,která přijde na to, jak se dostat Bruselu na kobylku.

  OdpovědětSmazat
 17. Zemana volíme proto, že ostatní kandidáti jsou o třídu a více horší než Zeman. Protikandidáty Zemana nevolíme také proto, že jsou již předem zkorumpováni kapitálem, neb jejich účty plní miliony ti nejbohatší kapitalisté a nejen Česka. Jsou tedy předem zavázáni plnit přání svých "chlebodárců".
  Padáme ze soumraku do TEMNA a tento pád by mohl Zeman aspoň přibrzdit.
  Kéž by Zeman vyhrál již v 1. kole a nemuseli jsme se za 14 dnů zase štráchat do urnového háje a prodlužovat současné ubohé výlevy protikandidátů rozumu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu....

   Smazat
  2. Máte pravdu,proč chodit s jednou věcí na stejné místo dvakrát,když tam mohu jít pouze jednou a ušetřím mnoho času...

   Smazat
 18. IDEÁLNÍ KANDIDÁT JE MOŽNÝ POUZE VE VOLBCH NA ZCELA OPUŠTĚNÉM OSTROVĚ, KDYŽ je na jeho pláž vyvržen jediný uprchlík. Sám se demokraticky navrhne, sám se demokraticky zvolí, sám si demokraticky odhlasuje DŮVĚRU, a demokraticky osvíceně (Sluncem i Měsícem) POVLÁDNE, DOKUD TAM USA NEZTRATÍ NĚJAKOU BOMBU kvůli údajnému potlačování opozice... To přeci vidí každý Kalousek, že kde opozice není, tam není proto, že je potlačována a diskriminována... tak je jí třeba pomoci. Kdosi tam vylodí v přímém televizním přenosu osm černých nezletilých civilistů s patnáctiletou žoldnéřskou praxí a donutí toho bělocha tu černou menšinu věřících Prorokových živit, šatit a financovat. Od čeho také ELOHÍM stvořil ty Gójim?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takže ani v těchto našich prezidentských volbách nemá Český národ k prezidentu Zemanovi alternativu!

   Smazat
  2. 14:38 Tak to úrčitě! Zeman je jen ubohá, vyžraná atrapa moskevského satrapy - jako kdysi Gottwald. Zakomplexovaný, mstivý a frustrovaný synek opuštěné samoživitelky, podobný ožralému panchartu Gottwaldovi, opuštěný svým synem a obdařený doma dvěma pussys, držený za koule Putinem, likviduje (po vzoru Klause) svoji dceřinnou partaj i lůzovitou malomocnou sockovitou třídu, (která si ho hovniválsky dovalila na hrad), jako použitý nepotřebný kondom na cestě za Ural a záměrně provokuje islamisty k okupaci Evropy v zájmu Ruska a Izraele. Skončí stejně bídně, jako jeho buranský vzor, včetně vyhazovu z Maus-olea. Z toho Maus-olea ho bude vyhazovat stejná nesvéprávná lůza, která si ho tam uložila a která teď blije do éteru podle jeho taktovky. Ohání se Švédskem, (kde by mu však nedali ani asyl, ani sociální dávku).

   Smazat
 19. Nevím jestli ten příspěvek z 5:01 je presidentův a nebo provokace, což se dá snadno ověřit, ale ani mi to za to nestojí. Pokud to je provokace, vezměme pisatele za slovo a běžme pana presidenta podpořit ve volbách ať má provokatér radost ze své hloupé medvědí služby. Aottj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...nejsem provokatér,
   jen jsem se zasnil jaké by to bylo mít upřimného lidového prezidenta.
   Jestli bude Milouš znovu zvolený
   myslím že bude po zkušenostech z těchto voleb nejpoučenější člověk v republice...
   Nikomu zvolení za presidenta nebudu přát nebo nepřát předem*

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.