Reklama

čtvrtek 4. ledna 2018

Symbolem českých luhů a hájů je osmička na konci zlomových letopočtů naší historie, nyní končících rokem 2018; od poslance Zahradníka, přes vraždu Jana Masaryka až k podvodu pěti kandidátů na prezidenta ČR


Břetislav Olšer
4.1.2018 Rukojmí
Historie v rukách hlupáků bývá někdy též hysterická, ani ne tak vlivem dějinných událostí, ale spíš její prezentací účelových politologů, pro které je hlavním úkolem zkreslovat skutečnosti. Proto volím jen pár příběhů, které se udály mimo sféru mé fantazie a z ní plynoucích fabulací…

Symbolem českých luhů a hájů je totiž osmička na konci historických letopočtů, zatím končících rokem 2018; rád bych uvedl z těchto dramatických období našich dějin pět příběhů a jeden nedokončený, zveřejněných nedávno na internetových novinách http://www.rukojmi.cz/

Rok 1918:

Zmatek kolem vzniku ČSR začal už koncem října 1918, kdy byla v Praze na nárožích zveřejněna nóta vídeňského ministra zahraničí hraběte Adrássyho prezidentu USA Wilsonovi o ochotě zahájit okamžitá jednání o příměří. Nóta byla přijata veřejností jako faktická kapitulace Rakousko-Uherska a stala se bezprostředním podnětem k vystupňování manifestací za zřízení samostatného státu.

Vládl poněkud zmatek a rozpaky; všichni chtěli samostatnost Československa, jen nevěděli, co bude chtít Masaryk, který zatím pobýval ve Washingtonu. Republiku nebo snad království či dokonce neutralitu…? A mezitím se 28. října 1918 před polednem shromáždil dav u sochy sv. Václava na Václavském náměstí, aby si vyslechl památná slova: “Jsme svobodní. Zde u stupňů pomníku českého knížete přísaháme, že chceme této svobody se státi hodnými, že ji chceme hájiti svými životy.“


Jaroslav Rošický, Josef Scheiner, Isidor Zahradník... Zdroj: Fefík


Tak zněl kratičký projev z úst překvapeného poslance – doktora Isidora Zahradníka, jehož někdo z nadšených Pražanů náhodně poznal na chodníku, zvedl na ramena manifestantů, kteří se s šokovaným filozofem a teologem vydali na pochod za samostatnost Československa. Kněz a od roku 1907 i říšský poslanec se v čele rozjásaného doprovodu dostal až na nádraží císaře Františka Josefa, dnešním Hlavním nádraží Praha, aby tamním zaměstnancům oznámil převzetí vlády Národním výborem.

A ještě stačil odeslat telegram: „Československý stát se právě před sochou sv. Václava prohlásil. Já jako zástupce železniční správy nařizuji, aby se znaky bývalého rakouského státu sňaly, úřadovalo se česky, provoz udržoval normálně a zastavil se dovoz vozů do Vídně a do Německa.

A tím se stal náhodný a po chodníku v klidu kráčející poslanec historicky první československým ministrem železnic. Knihovník řádu premonstrátů na Strahově a inspektor velkostatku v Hradištku u Štěchovic. Napřed byl agrárník, později poslanec za Republikánskou stranu československého venkova. Ministrem železnic ČSR však byl jen asi půl roku.


Masaryk 28. května 1918, když byl dotázán na shromáždění Čechů a Slováků v Chicagu na původ financí, jež byly potřebné k vybudování nového státu: „Revoluce, při níž by se předkládaly účty, byla by pro děti a ne pro rozumné lidi.“

Sám T. G. Masaryk o pár dnů později ve Washingtonské deklaraci vyhlásil samostatnost československého národa a 14. listopadu téhož roku jej i bez něho zvolilo Revoluční Národní shromáždění prvním prezidentem Československé republiky. Až 21. prosince 1918 se Masaryk vrátil triumfálně do Prahy, aby hned příští den pronesl na Hradě své první poselství k Národnímu shromáždění. Jeho moudrost by měla být pro dnešní politiky velmi poučná; napsal též velmi důležitou větu, která má trvalou platnost: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie…“ Vzpomínání na T.G. Masaryka…

To se už v Rusku bojovalo o carské zlato; hodnota pokladu byla odhadována na cenu kolem jedné miliardy rublů. Tedy mj. v cizích mincích a ve zlatých prutech. Zajímavá fakta jsou jako kamínky do mozaiky. V roce 1918 vstoupilo do československých legií v Rusku kolem 61 tisíc vojáků, padlo 4 112 českých legionářů. V té době se jednalo o nejlépe vycvičené a nejstatečnější vojáky v Rusku.

Proto vlády spojeneckých států (Francie, Velké Británie, USA a dalších…) plánovaly československé legionáře ponechat na Rusi a vytvořit z nich jádro intervenčních sil, které by zasáhly proti bolševismu. Plynulo to z toho, že Československé legie kontrolovaly velkou část Sibiře – konkrétně oblast okolo jižního Uralu a byly jedinou dobře organizovanou silou v Rusku. Velitelem protibolševických sil v té době byl český generál Jan Syrový, zároveň velitel celého Čs. armádního sboru v Rusku.

Rok 1938:

Nikdo z análních žurnalistů nepřizná, že jimi účelově nejvíc v tisku a televizi frekventovaným je pakt Ribbentrop-Molotov, a proradně přitom zamlčí, že napřed ta vůbec byla nejzrádnější Mnichovská dohoda, neboli Mnichovská zrada či Mnichovský diktát mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o odstoupení pohraničních území Československa Německu.

Byla sice formálně dojednána 29. září 1938 v Mnichově, avšak až poté byla ve všech jazykových verzích podepsána po půlnoci 30. září 1938, tedy dnes je 80.výročí tohoto aktu…Nejen však píšící demagogové o této dohodě záměrně lžou; filmový režisér Petr Zelenka, známý svým stupidním předvolebním klipem „Přemluv bábu“ z roku 2010, natočil posléze i nový film „Ztraceni v Mnichově“, který na základě příběhu jedné vědecké přednášky rozkrývá pohled Čechů na události mnichovské dohody.

Zelenka sám se prý snaží přinést alternativní pohled, spočívající především v tom, že tvrdí, že mnichovské události byly velkým vítězstvím české diplomacie a největším průšvihem celého „Mnichova“ byl kýčovitý mýtus, který kolem něj vznikl. Hovořil o tom s Danielou Drtinovou na DVtv.

German ambassador, Hans-Adolf von Moltke, Polish leader Józef Piłsudski, German propaganda minister Joseph Goebbels and Józef Beck, Polish Foreign minister ..


Zelenka šokuje, když odmítá, že by mnichovská dohoda byla tragédií. „Mnichov skutečně nebyl tragédií, bylo to velké diplomatické vítězství. A kdybychom jej dokázali pochopit tím tvůrčím, diplomatickým způsobem, tak bychom se z něj mohli radovat dodnes,“ dodává Petr Zelenka.

Podle něj se v roce 1938 ve skutečnosti Německu nikdo v Československu bránit nechtěl. „Byl to náš největší obchodní partner. Tady žily tři miliony našich německých spoluobčanů, takže by to byla i občanská válka, ještě k tomu,“ dodává. V rozhovoru pro ČT přidává další pecku odpovědí na otázku:

Říká se, že Češi si spíše připomínají své prohry než svá vítězství, byl-li ale Mnichov jednou z našich největších historických proher, proč podle vás po tomto tématu po revoluci nikdo nesáhl?

„Možná proto, že šlo o obrovské diplomatické vítězství. V říjnu 1938 se z problematického národa, zmítaného občanskou válkou, stala přijetím mnichovského „diktátu“ oběť německé expanze. Začali jsme vítězit v psychologické válce, ve které do té doby vítězil Hitler. Vedlejším ale zcela zásadním efektem bylo, že jsme o sedm let později neprohráli válku po boku Německa, jako Slovensko nebo Maďarsko, ale naopak stáli na straně vítězných mocností…“Chamberlain s Hitlerem; po návratu z Mnichova Chamberlain vzhlédl k davům a pronesl ještě větu: „Přátelé, toto je podruhé v naší historii, kdy byl z Německa na Downing Street přivezen čestný mír. Věřím, že to je mír pro naši dobu.“

(Nic o tom, že šlo o naši typickou vlastnost vyčůránků, co napřed dělali zbrojnici pro Hitlera a alibistickou akcí Anthropoid jsme pak nechali zastřelit jednoho Heydricha za tisíce vyvražděných civilistů v Lidicích, Ležácích či ve věznici Pankrác a jinde…)http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nedelame-si-legraci-Mnichovska-dohoda-z-roku-1938-byla-velke-vitezstvi-nasi-diplomacie-Mohli-jsme-se-z-ni-radovat-dodnes-rekl-znamy-cesky-umelec-404241

Marně jsem hledal v Lidových novinách další článek české afghánské muslimky Petry Procházkové, v němž by zmínila Mnichov nad ránem 30. září 1938. Ani vidu, ani slechu, za to před dvěma týdny v tom samém plátku zarputile psala o napadení Polska Sovětským svazem, tedy 17. září 1939, resp. skoro až rok po tragickém Mnichovu.

 

Je zde třeba však za „zapomnětlivou“ Procházkovou jen dodat, že ten jí poplivaný SSSR sice obsadil v letech 1921 až 1939 Polsko, ale pouze jím anektované území patřící tehdy Ukrajině. Záměrně lživě opomíná skutečnosti, které vedly k tomuto aktu… Rovněž nic o tom, že polský velvyslanec v Německu Józef Lipski byl již 20. září 1938, dokonce ještě před podepsáním Mnichovské dohody, té nejvíc kolaborantské, pozván Hitlerem do jeho sídla v Berchtesgadenu.

Všichni dnes o ní ale mluví málem jako o nejzrádnější úmluvě světa, což je přídomek, který si plně zaslouží Mnichovská dohoda podepsaná až 30. září 1938. Nebýt však dávno předtím podbízivé iniciativy ze strany Polska k nacistickému Německu, nebyl by ani Procházkovou zmiňovaný pakt Ribbentrop – Molotov. Byl to polský ministr zahraničí Józef Beck, jenž totiž podepsal smlouvu o přátelství s Hitlerem už počátkem roku 1934. Prospělo to nacistickému Německu dostat se z mezinárodní izolace, do níž upadlo po nacistickém uchvácení moci a požáru Říšského sněmu.

Rok 1948:

Podmínky následující americké lichvy byl jasný. Za každý půjčený dolar několik centů úroku; proto každý stát v programu Marshallův plán byl nucen odsuzovat komunismus a socialismus - což byl důvod, proč Československo tento plán odmítlo. Jan Masaryk ještě doufal, že plán přijmeme, avšak nejistý řekl:

„Pokud Evropu rozdělí na ovce a kozly a budou mi říkat, že jsem kozel, tak já se přirozeně za kozla zatím nepovažuji, takže pokud nebude nějaká jednotnost mezi státy, pak tedy to naše postavení bude velmi obtížné. Ale pokud jsem zahraničním ministrem, nemůže být nikdy diskuse o tom, že bychom se nějakým způsobem exponovali proti Sovětskému svazu…“


Čas oponou trhnul a už se ví dozajista, že za smrtí Jana Masaryka byla britská tajná služba SIS - Secret Intelligence Service. A hned se našly hlasy análních novinářských Petráčků a spol., že Jan Masaryk přece zradil ideály Západu, když se dal ke Gottwaldovi, a dostal tak zaslouženě, co proto; z okna Černínského paláce ho totiž patrně shodil úředník ministerstva zahraničních věcí Jan Bydžovský na příkaz britské tajné služby SIS. Bydžovský se k podílu na vraždě Jana Masaryka doznal v lednu 1950 poté, co byl pět měsíců vězněn.


Napsala o tom Václava Jandečková ve své nové knize "Kauza Jan Masaryk – nový pohled". Spisovatelka a badatelka ze Kdyně na Domažlicku dokončila knihu, v níž přináší nové informace o možném pozadí smrti politika Jana Masaryka. Jeho bezvládné tělo našli 10. března 1948 na nádvoří Černínského paláce v Praze. Mělo to vypadat jako sebevražda, ale podle archivů to byla vražda...

- - -

116 komentářů :

 1. Olsere, kdy bude II. díl? Můžeš znova lhát o roce 1968 a pak o 89tym, tak stejně jako lžeš o Marshall plánu a smrti J.Masaryka. Dobytek komunistickej lhal 40roků a ty i po 30 od jejich pádu. Já ti rozumím hlavně, že v tom není namočena Sovětská samoděržravost

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste velký humorista s nádechem absurdna. Dnes ovšem dost běžné. Vaše libovolná hra s dějinami a jejich výkladem přesně zapadá do postmoderny. Využijte toho, že móda zatím trvá. Ale všeho do času. Leo

   Smazat
  2. 20:15

   Otázkou je, zda po této nepřijde móda ještě horší. Uvidíme, co zavede Okamura, až bude ministrem školství.

   Smazat
  3. 20:27
   Horší móda se do Evropy žene z Afriky pod dohledem uASSackejch okupantů a eurohovnotny unie!!!!

   Smazat
  4. Leo ty novinkáři z Ledče, neser a vrať se na Seznam. Mám tě zaměřenýho a dáme humornou řeč na téma hra s dějinami.

   Smazat
  5. Do demokratického dobytka a genocidy občanů po roce 1989, která vypukla jako mor, má jakýkoliv jiný dobytek hodně daleko. Kromě anonymního dobytka 19.35 - ten je jasnej.

   Smazat
  6. Děkuji za ten článek, dobřže napsané,
   Libor Buček

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Pokud autor prvého příspěvku disponuje jen koprolálií a strádá pod tíhou pravdy, tak se s tím nedá až tak moc dělat, zralost na uzavřenou psychiatrii je zřejmá. Byl asi otřesen socializmem, zatím co 300 let zločinů kapitalismu se stamiliony lidských obětí mu plně vyhovuje.

   Smazat
  9. Nekoukals na Studnu nebo co? Přeci náš nejlepší kriminalista mjr. Zeman jasně prokázal nevinu toho studnaře!

   Smazat
 2. 19:35
  uASSacky okupanti lžou,vraždí a kradou od svýho výskytu na ukradenym kontinentě ty papundekle vygumovanej!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Ty si radši sprav ten tvůj ruϟϟáckej drek co mu řikáš klávesnice! Nedotahuje mu "R"! A pozor, u východních mongolců vypadá jinak než to naše civilizovaný! Hledej "P"! Jako Putler ...

   Smazat
 3. ja neviem, je vám tak strašné priznať že Mäsaryk vypadol z okna keď ho chcel otvoriť kvôli smradu, on sa totiž posral , čo potvrdzuje aj vyšetrovanie, hovno bolo na parapete, ak by ho boli vraždili, stráž ktorá bola vonku by ho počula, tá počula len buchnutie, žiaden krik, nič, a o celom večere a noci to mám od svojho otca ktorí sedel ako stráž vnútri pred kanceláriou prezidenta v uvedenú noc, komentár Rusov to sa nemalo stať, to si niekto odskáče... - no čo - všetci vtedy pili do nemoty, Klémo to mal rád ... inak v o vedľajšej miestnosti spal jeho komorník - a ani ten nič nezbadal, a ani nepočul samé hlúposti ....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a ty ses posral teď? Nech těch ubohých spekulací. Není to teď už jedno? Nenecháme ty, kteří už mají ten politickej humus za sebou, v klidu spát? My si tady v ČR žijeme jak v prasečáku, a měli bychom se zabývat tím, jak ven z hoven, a ne tím, co nás už dávno nepálí. A co je to Klémo? Tak jen si nech ty sračky pro svojí bábu.

   Smazat
 4. Docela věřím ze zabití Jana Masaryka britskou SIS z prostého důvodu. Komu to prospělo? Západ věděl, že ČSR ztratil, tak nešetřil životy k ušpinění. Proč by se Sověti "špinili", když moc měli? Trochu mi to připomíná pozdější akce CIA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Povolny, totéž se dá napsat o SSSR. Prospělo to SSSR, protože J. M byl poslední slušný ministr z předválečné éry a lid ho měl rád. J. M měl být zárukou demokracie v Gottwaldovské vládě, která byla vedena Moskvou. Povolny, proč by ho Anglie vraždila, když ČSR byla vedena Moskvou? A ještě, která tajná služba měla volný přístup do Černínského paláce? Britové určitě ne!

   Smazat
  2. 21:24- jste tak hloupý nebo navedený? Proč by nemohli Rusové odstranit J.M. "legální" cestou diskreditací nebo postupným odstavením moci? Taky věříte, že Němcova zabil Putin? Jste jen hloupý troll, snažící se. Většina Čechů je chytřejší než vaše propaganda.

   Smazat
  3. Rozjížděla se studená válka a ta měla také své oběti.Komunisté neměli důvod ničit člověka s přirozenou autoritou, který se nakonec postavil na stranu SSSR. Úloha některých agentů je popsána v knize Stewart Steven : Výbušnina. Jednu epizodu najdete i v knize Josefa Slánská: Zpráva o mém muži, kapitola Únos. Úsměvy politiků na setkáních Západ-Východ jsou dobré jen pro novináře, včetně těch s Michailem Gorbačovem. Politika je prováděna bez smyslu pro humor.

   Smazat
  4. Na cigaretových nedopalcích nalezených v popelníku v Masarykově apartmá, byly stopy po růži-barvítku na rty. J.M. měl poslední návštěvu ženu, přítelkyni, pravděpodobně svou milenku, která mu vyčetla, že se dal ke komunistům.

   Smazat
 5. 19:35 ten kdo lže seš tady ty. Běž si lehnout dementní strejdo, páč si pleteš SSSR a USA

  OdpovědětSmazat
 6. Děkuji panu Olšerovi za dobrý článek.
  A ten provokatér 19:35 by měl raději držet ústa, pokud nemá argumenty.

  OdpovědětSmazat
 7. Ohodnoťte Evropské Hodnoty:
  http://login.oursurvey.biz/dotaznik-11190

  OdpovědětSmazat
 8. Nevím co některým diskutérům na příspěvcích pana Honolulu vadí? Někdy jsou vtipné, někdy horší, ale můj dojem je, že je opravdu "světa znalý". A k příspěvkům některých (např.9:32)mohu jen říci na Váš sprostý text platí pořekadlo: "Na hrubý pytel, hrubá záplata". Toto platí i na sprosťáka 9:35, když neumíš být slušný,tak nepruď. V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Horáku, je to nesnášenlivost,animozita dvou dědků.

   Smazat
  2. Pane Horáku, občan USA Honolulu sem chodí rozbíjet diskuze., což je typická činnost trollí. Je agresivní, píše z cesty mimo téma článku, občas nadává a uráží spolubesedníky, po opakovaných výzvách svůj styl nezměnil. A navíc, nestojíme o propagátora Trumpa, který se vybarvil jako bezcharakterní bakterie, nedodržující slovo. Možná redakce NR má proti němu ještě dalších věci, mně by tohle na vymazávání jeho příspěvků bohatě stačilo.

   Smazat
  3. 21:20-To je Váš názor, bez podpisu! Postaví se za něj NR?

   Smazat
  4. Povolný, a vy jste nadšenej, když vám ten americkej exulant nadává hurvínku, ve své podstatě Čechy nenávidí, což trčí z každýho jeho slova, a má neskrývanou radost, když často píše, že nás zahubí "migranti" - že je světa znalý? To je každý vandrák, který se vydá ( musel vydat?) na cesty. Pravda je, že ne každý vandrák umí ťukat do klávesnice,a ne každý je drzý, jak náš diskuzní exulant. Ten doopravdy předvádí, co jsou američani za drzouny. Vůbec nebere na nic, a na nikoho ohledy. Co my tady se znalostí světa? My máme svých problémů dost.

   Smazat
  5. 22:52

   To nic, u Povolnýho to je jen spontánní solidarita blbečků. On za to vlastně nemůže.

   Smazat
  6. 22:52-zkuste jej pochopit. Po 50ti letech emigrace se snaží psát česky. Po 50ti letech ovšem myslí americky. "Náš" zdejší troll pobyl v USA jen 6 let a jak nadával sprostě. Všem. Honolulu je hádavý z podstaty komunikace přes PC. To nejsou osobní dopisy. Nevím, možná v osobním kontaktu byste byl překvapen jeho kulturností a vzdělaností. Nevím, jen tuším. Zkuste být prvý, kdo podá ruku. PS.já ty jeho nadávky nevnímám v domnění, že nejsou pro mne.

   Smazat
  7. Pane Povolný, Honolulu je ukázkový rozvraceč diskuzí. Otravný, drzý a sprostý. Reakce diskutérů jsou na něj už alergické. Jediný, kdo se té kreatury zastává, jste vy.

   Smazat
  8. Pane Povolný pusťte je z hlavy, když chybí tolerance, nejde rozumně diskutovat.VJ.Horák

   Smazat
  9. 17:57

   Ne, že by to bylo důležité, ale když už se k tomu stále vracíte: mluvit o toleranci zrovna v souvislosti s člověkem, který se tu podepisuje "Honolulu" je vzhledem k jeho chování směšné.

   Vždyť je to trapný, samolibý pologramotný pablb, jehož největší předností je, že "má antickou knihovnu".
   Chudák, který se všude cpe, bez ohledu na to, o čem je článek.
   Karikatura sebe sama.
   Tajtrlík, který zásadně oslavuje nějakou virtuální blíže neurčenou (zápecníci?) skupinu hlupáků.
   Ten že je "světa znalý"?! Nebuďte směšný!

   Že by to, jak někdo nahoře soudí, dělal schválně, aby "rozbil diskusi" (beztak tu skoro žádná není), se mi moc nezdá. Rozvrací je jen tím, jak je pitomý - a daří se mu to JENOM PROTO, že najde dost podobných pitomců, kteří na to skočí jak slepice po flusu...
   Je bezohledný, arogantní a autistický. Všechno symptomy zoufalé osamělosti a asi i stárnutí.
   - Vezměte si jen ty neustálé přihlouplé pubertální řeči o "censorovi"!

   To, že na něj vůbec někdo reaguje - podrážděně nebo jinak - je úplně nadbytečné. Bpohužel ale veliká část publika NR je taková. Proč - to nevím.

   Na druhé straně to, že je Vám osobně sympatický nebo že trochu jednoduchý a popletený pan Povolný vyzývá k pochopení, je úplně v pořádku, ale je to naprosto marginální - a nikomu by to nemělo vadit.

   Smazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. 20:38
  Los debilos originalos.....aneb NÁVRAT IDIOTA Z PAPUNDEKLOVA V PŘÍMÉM PŘENOSU!!!!:-))))

  OdpovědětSmazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 13. 20:58
  Zrzavej sabesdekl trumpeta je jednom požírač hamburgerů a megachlastac Coca-Coly,jinak je jen k smíchu stejně tak jako ty,papundekle vygumovanej!!!!!:-))))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pořád lepší jak ty, tedy kapka z vobřezanýho nakaženýho vohonu tohodle šábesdekla! - https://ic.pics.livejournal.com/lorddreadnought/76765949/23186/23186_1000.jpg

   Smazat
 14. 21:18
  Ty a vývoj???
  Teď jsi mně rozesmál ty premrelo prvoku kříženej se slintajicim blabolem....To je vrchol uASSackyho vývoje!!!!:-))))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajeď šelomí pšouku, co se pravidelně vysouvá z lejnolíhně škarednýho kremelskýho židočekisty s krysím xichtem :D:D:D

   Smazat
 15. Smrt Jana Masaryka byla doslova dýka vražená do vlády Klementa Gottwalda. Pamatuji ,že i rodiče tvrdili tehdy že Jana Masaryka mají na svědomí komunisté.Po této dlouhé době ,ale tvrdím, proč by to dělali?

  OdpovědětSmazat
 16. Smrt Jana Masaryka byla doslova dýka vražená do vlády Klementa Gottwalda. Pamatuji ,že i rodiče tvrdili tehdy že Jana Masaryka mají na svědomí komunisté.Po této dlouhé době ,ale tvrdím, proč by to dělali?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proc by komuniste vrazdili nekoho kdo byl s nimi a dokonce v jejich vlade .Je to logicky blbost .

   Smazat
 17. 21:20.. t.j. to hlavni - propagator Trumpa ! Jinak pises blbiny a lzi ty Sorosuv hemeroide !
  LONG LIVE TO PRESIDENT TRUMP !

  Uvedomujete si , ze Trumpovci maji ted moralni povinnost zavirat ty vase praseci rypaky, tak jak jste umlcovali nas. Vy jste se nepoucili z dejin Weimarske republiky, nebo jste tak TUPI, ze nedokazete naji podobnost.
  Jdu se pozvracet, nad vami vy "Demorkate" ! Vy jste opravdu hnusni a sebedestruktivni !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to je LONG LIVE TO PR.....? To nedává žádnej smysl, blbe. Ani anglicky neumíš chcíplino z papundeklu! Když už tak LONG LIVE THE PRES....LONG LIVE THE KING. Když chceš ohromovat angličtinou, tak se jí nauč pořádně, šašku!

   Smazat
  2. Když už musí do toho vrazit jméno Trump, tak se urcitý člen THE vypouští, je to správně: LONG LIVE PRESIDENT TRUMP. To TO tam nepatří, ale to by ten Eméričan musel umět korektně anglicky, což on zjevně neumí, jen ze sebe dělá šaška s nějakou Pidgin English.

   Smazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak sem nelez ty sprosté prase! Trump žere jak prase a proto je prase a pro nej volili zase jen americký prasata jako jsi ty. I když, kdyby ho tam jarmulkáři nechtěli, tak by tam nebyl.
   Oni totiž američtí presidenti nejsou voleni, jsou dosazováni svými obřezanými pány. Což ostatně Trump dokázal svou poslušností k nim.

   Smazat
  2. 21:54

   Zalez - prase nevobřezaný!

   الله أكبر

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 22:45-neboj, možná si rád dáš přišít předkožku.

   Smazat
 19. 21:54
  Ty dementodebilitou posedlej skrete,Trumpeta je celosvětově leda vysmivanej debil,kterej lže pokazdy,když otevře tu prolhanou uASSackou lzitlamu!!!!!
  A teď táhni na chodník a zalez do papundeklu ty trotle nesvepravnej!!!!!

  OdpovědětSmazat
 20. Tomu hnusnýmu zelenkovi zaplatit lístek do funkčního Terezína. Velké vítězství pro 380000 našich spoluobčanů.

  OdpovědětSmazat
 21. Jak souvisí vaše odporné příspěvky s textem článku? Psát články pro čtenáře, jako je diskuzní smečka,která sem z velké části přelézá z novinek, je opravdu házení perel sviním. Když se potřebujete častovat oplzlými nadávkami a urážkami, namísto diskutování a uplatňování názorů k textu článku, najděte si nějakou diskuzní platformu pro duševní mrzáky.Proč tady nadáváte na amerického prezidenta? O něm není v článku ani slovo. Smečko ubožáků! Melete každý den stejné sračky! Vám je úplně jedno, o čem jsou články - ty ani nečtete, ale lezete se sem zbavovat svých frustrací vy diskuzní masturbanti!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:00

   A Vy sem, pane, chodíte číst články?

   Redakci NR ty kraviny NR moc nevadí, sem tam něco alibisticky vymažou; hlavně, že Počet zobrazení do 31. 12. 2017 ukazuje
   51 709 448

   Je otázkou pro mediální odborníky, čeho vlastně tyhle servery, které z velké části opisují jeden od druhého, vlastně chtějí dosáhnout - resp. co očekávají, že docílí?

   Smazat
  2. 23:08- Mediální odborníci se již snaží. Čas od času bývám "nepřipuštěn" komentář odeslat. Nevíte co s tím?

   Smazat
  3. 23:22

   Vážně? To je ale strašná škoda, že jsou čtenáři ochuzeni o Vaše myšlenky.

   Smazat
  4. 23:00 To sedí od placeného trotla který nenávidí tento server a všechny co jsem chodí. A každý den tu sprostě nadává.

   Smazat
  5. 23:31- znáte to? Napřed "zavřou" hubu mně a Vy se neozvete....

   Smazat
  6. 0:01

   Nevím nač narážíte.

   Máte pocit, že každý, kdo otevře hubu, má co říct?

   Smazat
  7. 0:05-nemohu za Vaši nevědomost historie, tak se někdy nedivte a vzpomeňte.

   Smazat
  8. 0:25

   Obávám se, že jste si něco nepřesně zapamatoval a hrajete si na chytráka.
   Navíc, koukám, máte velké potíže s češtinou.

   Smazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ---------

   Tak bestseller je tady - Michael Wolff: "Fire and Fury"

   Očekávání, že s Trumpem bude daleko věší sranda než by byla s Hillary, se naplňují měrou vrchovatou:

   https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/04/trump-lawyers-book-steve-bannon-white-house

   ---------

   Smazat
  2. 0.40 je opravdu brilantni prispevek triviality ,prskajici nenavisti k jinemu nazoru.Navic uroven slovniku je mimo diskuzi .Dost se blizici kanalu .Asi to bude souviset s urovni vzdelani tohoto pana .


   P

   Smazat
 23. Tanky a samopaly není potřeba, stačí Sorošova eurokomise a jsme v prd..i.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A přitom jak málo by bejvalo stačilo a kde mohla bývala Evropa dnes být, kdyby tehdá v čele Polska nestali tupí bekouni, ale nějací skutečně inteligentní lidé! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:52

   Zítra ráno bude kniha o tom vašem presidentovi blbečků na trhu. Hollywood už si jistě zajistil práva. Proslýchá se, že debílek bude ve filnu hrát sám sebe.

   Smazat
  2. -------------------

   A ještě pár podrobností před rozedněním:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_and_Fury

   A malá ukázka:

   http://nymag.com/daily/intelligencer/2018/01/michael-wolff-fire-and-fury-book-donald-trump.html

   -------------------

   Smazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:04

   Lidi už se smát nepřestanou - protože tak děsivej vůl jako Trump se nerodí každý den!

   "...Shortly after 8 p.m. on Election Night, when the unexpected trend — Trump might actually win — seemed confirmed, Don Jr. told a friend that his father, or DJT, as he calls him, looked as if he had seen a ghost. Melania was in tears — and not of joy.

   There was, in the space of little more than an hour, in Steve Bannon’s not unamused observation, a befuddled Trump morphing into a disbelieving Trump and then into a horrified Trump. But still to come was the final transformation: Suddenly, Donald Trump became a man who believed that he deserved to be, and was wholly capable of being, the president of the United States. ..."

   A tak se ten blbec stal presidentem proti své vůli..... A teď neví co s tím !!!
   ... Lepší scénář ještě v Hollywoodu neměli.

   Smazat
 26. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:20

   Tak už se bobečku nerozčiluj. Za to jak jsi blbej přece nemůžeš.

   Smazat
  2. Pane Honolulu my Vas jeho blahorodi radi vidime ,vzdyt se nam starate o ctivost a tim i rostou nase preference v zahranicnim kapitalovem svete ,hlavne s pritelem Trumpem ktereho obdivujeme vice nezli Vase ctena velikost . nashledanou u Labuti ,pritel Jena z redakce

   Smazat
  3. V redakci Nové republiky používají českou diakritiku, falšující pablebe.

   Smazat
  4. 15:01 To není vůbec jistý! Ono celý to vo týhle "republice" je blamáž! Realita je taková, že židobolševik david sní o tom, že se stane rudým komisařem jako jeho příbuzní v Rusku před 100 lety! A že to on a jemu podobná svoloč by rozhodovala koho ovládat a koho rovnou "mazat"! Tak to je. Jenže my se jimtu postavíme jináč! My jsme poučený z dějin! Totiž kdyby jeho Výsost Imperátor jednal s jeho předchůdci tak jak s nimi jednali už pozdě bohužel jeho generálové a atamani za občanské války, tak by ani žádná nebyla! U každýho druhýho gaunera rudýho nosatýho - ať to byl Parvus, Zederblum, Bronstein nebo Džugašvili čteš v životopise "utekl z vyhnanství"! Pak se většina objevila někde na západě jako "exulanti"! Kdyby je carská ochranka vhodila zaživa do pecí lokomotivy hned po prvním zatčení, bylo by po problému a navíc jako bonus by zlevnila i přeprava na Transsibiřské magistrále ...

   Smazat
 27. AUTORE OLSERE ! Nevite nahodou co se stalo s nejslavnejsim novinarem v Cesku LIBOREM STEJSKALEM ?
  Toho znal cely svet a hlave emigranti. On se uplne stratil. Take byl umlcen nejakym "demokratem" ?

  OdpovědětSmazat
 28. Ty vemeno jednokulkove Libor Stejskal ktery ma svuj post v Erektzu v Israhelu a delal censora na strankach ceskych novin mozna dnes troubi na roh ci fujaru s klobrcem cernym a vrchcabem osoupanym s pekne dlouhejma pejzama ,casem se i vyhrebelcuje aby z nej vypadaly vsechny odpadky za posledich 10 mesicu . Tot zprava pro tebe tajemniku Trumpa Generalissima. Nehledas nahodou take jeho kamose co napsal ted tu knihu o tom ze Trumpova rodina delala protizakonne veci? Myslim Bannona Prochcaneho. Zde videti tvou blbost prevelikou ubohy smiro Hovnocuci

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 30. Tak jsem zase chtěl nějakou informaci, dozvěděl jsem se, že se Jan před skokem posral. Jaký lid, takové dějiny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaký Ruda, taký text.

   Smazat
  2. Kreativní demokrat napíše, že Jan Masaryk se statečně bránil, když ho ruský agent vyhazoval z okna. V případě, že vyhazovačem byl britský agent, napíše se, že se Masaryk posral.

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Díky pane Olšere za zajímavý článek.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 33. Velmi dobré - mohu snad dodat ke smlouvě Ribbentrop-Molotov: Diplomacie SSSR usilovala v r. 1939 o uzavření smlouvy o vzájemné pomoci při napadení Hitlerovým Německem s Velkou Británií. To, že Británie hovory do nekonečna protahovala a vedla záměrně nekompetentními diplomaty využilo Německo a smlouvu o vzájemném neútočení SSSR nabídlo. Tak Británie zmařila poslední možnost odvrátit válku. Prostě v imperiální politice Západu byl plán, jak přes obětování ČSR a Polska (vzdor smlouvám o vzájemné pomoci) navést Hitlera do války proti SSSR a jak pak poražené SSSR si kolonizovat. Naštěstí byl Stalin mazanější než Chgamberlein a Churchill. Mnichovská dohoda nebyla zdaleka jen zločinem na ČSR, ale přímo tvůrcem 2. světové války. Proto její všechny oběti nejsou jen obětmi nacistického Německa, ale také ostatních signatářských zemí Mnichovské dohody: tedy také Velké Británie, Francie, Itálie. To, že nakonec stály V. Británie a Francie na straně vítězů je odpovědnosti za ty desítky milionů mrtvých nezbavuje. Samozřejmě také Itálie a těch zemí, které se ve válce přidaly na stranu Hitlera - Maďarsko, Chorvatsko, Slovensko, banderovská Ukrajina, Španělsko, Finsko. (Ponaučení si z toho vzali jen Finové, kteří vyhlásili neutralitu!)
  První nacistou v Evropě velkého formátu byl polský maršálek Pilsudski, který v r. 1919 vtrhl s vojsky do rodícího se SSSR a okupoval, devastoval a masově vyvražďoval původní obyvatelstvo Běloruska a Ukrajiny. Tato okupace Polskem trvala až do porážky Polska Německem v několikadenní válce v září 1939, pak se území vrátilo do správy SSSR a tato hranice, stanovená již v r. 1919 ve Versailles trvá dodnes.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. První nacista? Tak spíš to byl hlupák! A jeho nástupci lautr to samý - jakej pán, takje krám tu platí zcela. Kde mohla bývala Evropa bejt, kdyby v čele Polska nestali tupí bekouni, ale nějací skutečně inteligentní lidé! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
 34. Samozřejmě o smrti Jana Masaryka kolují různé spekulace, nevím, co o tom vypovídá archiv britské špionáže. Masaryk byl "Člověk" pro dnešní populaci skoro nepředstavitelně křehký, lidský, "obyčejný" v tom pravém smyslu. Nicméně žil ideou svého otce o pravdě a spravedlnosti, nebyl zatížen opratěmi kapitálu, jako soudobí politici. Štvanice, které se proti němu po Únoru 1948 rozpoutaly z tehdejší "pražské kavárny" a ze Západu byly tak neskonale nelidské (stejně jako dříve proti K. Čapkovi po Mnichovu), že byly pro Masaryka neúnosné svou nezměrnou křivdou. Sebevražda by byla tedy logická, i když právě jeho otec ji jako řešení neuznával. Podobné dnešní štvanice "české kavárny" - vcelku kvalifikovaný to sbor nové podoby neonacismu, který má nakročeno na noci dlouhých nožů, i jen té křišťálové - proti Zemanovi padají na neúrodnou půdu, Zeman je z jiného těsta a svým odoláváním dokazuje dobrou kondici. Tak tedy na Zemana!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já celkem souhlasím, nicméně jako myslícímu člověku mi připadá výška oken na smrt malá a vzdálenost skoku vejká. Nikdo tu neuvedl možnost nějaké drogy, při které si dotyčný myslí, že létá. Nezdá se mi, že by ho někdo vystrčil, smrt vypadá jako vlastním přičiněním, ovšem ne jako sebevražda.

   Smazat
 35. Proč zemřel J. Masaryk se nikdy nedozvíme. Vždy to budou jenom spekulace. Pravda a důvod jsou pohřbeny s jeho ostatky. Ať odpočívá v pokoji.

  OdpovědětSmazat
 36. Jan Masaryk by dopadl stejně, jako jeho matka,měl to v genech,takže "blázinec" by ho určitě neminul.

  OdpovědětSmazat
 37. Článek pana Olšera jako vždy kvalitní, jenom mi vadí hádky dementů pod článkem, za to ale pan Olšer nemůže. Veškerá anglosaská politika je směrována na zničení Slovanů, ty veškeré oblbovací tanečky okolo, to je jenom kouřová clona meloucí dokola o možnosti ztráty svobody a demokracie. Jak můžeme ztratit něco co tu nikdy po sametovým pšouku nebylo, to tedy opravdu nevím.

  OdpovědětSmazat
 38. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 39. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 40. Tak napotřetí:

  Chtěl jsem původně ten film skouknout, ale tohle mi bohatě stačilo (i 10min z toho)... :
  https://video.aktualne.cz/dvtv/zelenka-mnichovska-zrada-je-to-tragicky-mytus-dohoda-byla-di/r~dbc0849273d811e58f1e002590604f2e/

  jinak doporučuji:
  https://www.csfd.cz/film/6901-mir-podle-mnichovske-dohody/prehled/

  A ještě doplňuji: zmíněný režisér Zelenka není "český umělec", jak nám vemlouvají titulky.
  Je to umělec "česky mluvící". Nějakým nedopatřením. Skutečné Čechy, tak jako všichni ti umělcové z Prahy, on nenávidí.

  OdpovědětSmazat
 41. Do 1989 bylo vše západní špatné a z SSSR dobré.
  Po r.1989 je vše z RF a ČLR špatné a západní je O.K. Z toho vyplývá, že si máme dělat to co vyhovuje ČR a ne si nechat "radit" od "demokratů", kteří mají jediný zájem "namastit si kapsu".

  OdpovědětSmazat
 42. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 43. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 44. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 45. 18:31 = typicky FLASINETAR ! Stale stejna slova !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Ahá, a ty budeš ten čtvrtej tady! -http://i.miufa.ru/u/pic/35/bbe76c496911e3ac8ad090f3284aaa/-/17.png

   Smazat
 46. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 47. No a vidíte sami - tady tomu hnoji, těm ukázkám lidské duševní zmrzačenosti, se zde přezdívá "diskuze" - v životě nikdy a nikde jsem takové svinstvo jako "diskuze" nezažil. Důkaz, že lidé jako takoví už úplně zblbli, a ti nejblbější z blbých lezou diskutovat, aby se přesvědčili, že v tom blbství nejsou sami. Diskuze na internetu - je nejhorší denucinance intelektu a inteligence. A potom tady někdo čvachtá, že já diskuze nenávidím a nenávidím diskutující - čvacht - čvacht - bože, jak k tomuhle od shora dolů může někdo zaujmout jiné stanovisko, než že je to ukázka hnusu, blbství, a duševní zmrzačenosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:23

   A to je všechno?
   Uděláte něco pro to, aby se to změnilo (k lepšímu)?

   Smazat
  2. Cílem je rozbít rozumnou diskusi. Vulgarity mají odradit rozumné diskutující od účasti v diskusi, později i od četby NR.

   Smazat
 48. Dobrý článek ale pro řešení současného marazmu bezvýznamný. Jsem také starý polovzdělaný dědek ale sprostotu diskutujících nechápu.

  OdpovědětSmazat
 49. 23:32 - Ja ji chapu ! Za tim je flustrace a nenavist, nicim jinym nepodlozena, nez neuspesnosti v zivote.
  Za tim je zavist, at uz je ohledne cehokoliv a komplexy menecennosti.

  A cenzor ten bojuje proti "ideologii" a informacim, ktere mu nesedi a sprostarny toleruje.

  OdpovědětSmazat
 50. Cenzore proc jsi smazal odpoved tomu oslovi - 19:23 , ktery stale vola Boha ?

  OdpovědětSmazat
 51. Zmkni UNTERMENSCH!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajeď už zpátky nudný Šelomí náckoprde! Tvůj pravidelněj KáGeBáckej vypouštěč měl svátek! Už jsi mu popřál, lejnere putleryči? - http://iks2010.info/?p=128679

   Smazat
 52. 7:58
  Zmlkni rektosigmoideani spojení uASSacky tlamoprdelni okupantsky lzidodrzky!!!!

  OdpovědětSmazat
 53. 10:09 Mluvíš se svým fýrerem? - https://ic.pics.livejournal.com/lorddreadnought/76765949/23186/23186_1000.jpg

  Laješ mu že ti furt nepořídil tu klávesnici s "R", co? :D:D:D

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.