Reklama

.

.

pondělí 22. ledna 2018

Zákonodárci a právo

Zdeněk Jemelík
22. 1. 2018  blog autora

Sněmovna má za sebou rušné dny jednání o důvěře vládě Andreje Babiše a o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Všem bylo vše předem jasné: kdo nevěří na zázraky, neměl pochyby o tom, že vláda důvěru nedostane a páni poslanci budou vydáni. Kdyby se o těchto záležitostech jednalo bez rozpravy, výsledek by byl stejný jako po mnoha hodinách mlácení prázdné slámy, jež jsme mohli sledovat v přímém přenosu. Poslanci si to mohou dovolit: neodpovídají voličům za efektivitu využití svého času.


Přebujelá rozprava k oběma tématům bohužel odhalila pozoruhodně nízkou úroveň právního povědomí některých poslanců. Zarážející byla např. výtka zkušeného politika Zbyňka Stanjury ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, že nezastavil trestní stíhání Aleny Vitáskové, kterou právě Vrchní soud v Olomouci zprostil obžaloby. Pan poslanec by za dlouhou dobu svého působení v politice komunální i vrcholové už mohl mít základní vědomosti o pravidlech fungování justice. Proto překvapuje, že si jaksi nevšiml, že od doby, kdy se průběh procesu s Heliodorem Pikou denně projednával v kanceláři ministra včetně konzultací rozsudku, se poměry podstatně změnily. Ministr spravedlnosti by mohl vystoupit na podporu Aleny Vitáskové pouze stížností pro porušení zákona, ale tu může podat až proti pravomocnému rozsudku. Vrchní soud v Olomouci mu ale naštěstí neposkytl příležitost. Hypoteticky by mohl uvažovat o kárném řízení se soudcem Alešem Novotným, který vědomě uložil Aleně Vitáskové krutý trest bez ohledu na nedostatek důkazů. Kárný soud by ale jeho žalobě patrně nevyhověl, protože soudcovský komunita vnímá nezávislost justice jako právo dopouštět se přehmatů zcela beztrestně.

Pozoruhodný byl i názor horlivé bojovnice za nevydání pánů poslanců Babiše a Faltýnka, poslankyně Taťany Malé, že by se odsunutím jejich vyšetřování o čtyři roky asi nic nestalo. Samozřejmě by se stalo. Čím větší je časový odstup od činu k zahájení vyšetřování, tím je menší pravděpodobnost, že se věc podaří objektivně objasnit. Mimo to páni poslanci jsou jen dvěma jednotlivci v celé skupině obviněných. Policie by nemohla kvůli jejich nevydání odročit o čtyři roky celé řízení, ale vyšetřování v případě jejich vyjmutí ze souboru obviněných by bylo neúplné a mohlo by vést k nesprávným závěrům. Posléze je třeba připustit hypotetickou možnost uplatnění katastrofického scénaře, podle něhož by paní Monika Babišová byla odsouzena k nepodmíněnému trestu a její imunitou chráněný manžel by jezdil za ní na návštěvy do některé z ženských věznic. Andrej Babiš se ovšem navzdory horlení poslankyně Malé projevil jako chlap a hlasoval pro své vydání. Imunita by ale také svazovala ruce státnímu zástupci, který by nemohl po projednání podaných stížností proti sdělení obvinění případně rozhodnout o vrácení věci policii k došetření nebo dokonce k zastavení trestního stíhání. Čili nevydání by bylo ochranou – neochranou. Námitka poškození prestiže České republiky přítomností trestně stíhaného politika ve vládě by nevydáním k trestnímu stíhání nezanikla, neboť sdělení obvinění by nepozbylo platnost. Naopak nevydání pánů poslanců by zpochybnilo povahu České republiky jako právního státu, neboť by prozradilo nadřazení politické moci nad právo a spravedlnost.


Za pozornost stojí také způsob, jakým poslanci nakládali se zprávou OLAF. Spoléhajíce se na to, že nezáživný text se nestane masově rozšířenou četbou, někteří z nich ji vydávali za důkaz opodstatněnosti trestního oznámení proti Andreji Babišovi. OLAF se ale zabýval nabyvatelskou společností jako subjektem správního práva a dospěl k pochybnostem o jejím právu na získání subvence nikoli hlavně kvůli akcionářské struktuře, ale kvůli její nepřehlédnutelné ekonomické provázanosti s Agrofertem. Není zde nic, o co by se mohla opírat domněnka o trestné činnosti osobně Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Pokud je zde řeč o pochybení jednotlivců, pak se jednalo výlučně o manažery společnosti, což odpovídá skutečnosti, že operativní řízení akciové společnosti nevykonávají akcionáři, ale management. Zpráva by mohla posloužit jako popud k trestnímu stíhání předmětné akciové společnosti podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který ovšem v době přiznání dotace ještě neexistoval. Lze z ní vyvodit, že přiznáním dotace patrně došlo k správnímu deliktu, v jehož pozadí se může i nemusí skrývat trestné jednání. Nezbývá než poukázat na skutečnost, že ekonomická provázanost společnosti Farma Čapí hnízdo a.s. musela být zřejmá z předloženého projektu a měli ji také vidět auditoři, kteří využití dotace opakovaně zkoumali. Zdá se proto, že na správním deliktu mají svůj díl viny orgány státu, které žádost prověřily jen povrchně, což vyvolává otázku, zda akcionáři nemohli přijmout dotaci v dobré víře, že jejich společnost ji nabyla právem.


Samozřejmě tím není vyvráceno podezření, že předložením žádosti o dotaci a jejím přijetím byl spáchán trestný čin. Trestný čin ale páchá konkrétní jednotlivec, jehož osobní podíl a odpovědnost v řetězci jednání, vedoucího k protiprávnímu výsledku, musí být v trestním řízení řádně popsán a vyhodnocen. Ze zprávy OLAF v žádném případě nevyplývá, že se v daném případě trestného činu dopustil právě a jedině Andrej Babiš, když jeho osobní podíl nebyl zjištěn. Pokud jej někdo označuje za hlavního viníka, nakládá s ním podobně jako presstituti, kteří tvrdili, že Alena Vitásková je trestně stíhána za to, že připustila nezákonné vydání licencí elektrárnám rodinného klanu Zemků, když ve skutečnosti v době jejich vydání ještě nevěděla, že bude někdy působit v čele úřadu, jenž licence vydal. Napadá mě také srovnání s postavením obž. Shahrama Abdullaha Zadeha, který má být odpovědný za krácení DPH v objemu 2,5 miliard Kč v obchodování s pohonnými hmotami, když ve skutečnosti na zločinném jednání se účastnily desítky osob, které o jeho existenci neměly tušení a opačně ani on o jejich existenci nevěděl.


Nejzávažnější na zprávě OLAF je doporučení, aby tato dotace byla vyjmuta z dotačního programu. Prakticky to znamená, že se dodatečně stala čistým výdajem ze státního rozpočtu, čili dle presstitutů nákladem daňových poplatníků. Bylo by jistě na místě, aby Agrofert projevil velkorysost a příslušnou částku vrátil do státního rozpočtu. Výkřiky o zaplacení dotace z peněz daňových poplatníků budou poškozovat hnutí ANO v komunálních a senátních volbách.


Složitější je poměr ústavněprávně zakotveného institutu presumpce neviny a etického principu presumpce viny politiků v hlavách politiků. Nepřátelé Andreje Babiše považují presumpci neviny za balast a tvrdí, že vrcholový politik se za ni nesmí schovávat. Je jim dobrý každý prostředek k zastření jejich neúspěšnosti ve volbách, k smazání úspěchu hnutí ANO a k připravení Andreje Babiše o výsledek jeho osobního úspěchu. Proto se jej snaží vytlačit z vlády za každou cenu a jsou i ctižádostivci, kteří sní o tom, že v čele své pidistrany usednou do křesla předsedy vlády. Ve státě s vyspělou politickou kulturou a stabilizovaným právním prostředím by takové úvahy byly nezpochybnitelné. Je ale otázka, zda jsou oprávněné v zemi, v které prokazatelně dochází k opakovaným případům beztrestného zneužití orgánů činných v trestním řízení k ovlivnění veřejného života. Je také otázka, zda je správné po úspěšném politikovi žádat, aby se ve jménu nějakého „vyššího principu“ vzdal svého úspěchu a nechal si zničit kariéru, jak se to např. stalo Vítu Bártovi. Lidé, kteří vyvolali jeho trestní stíhání, by tak byli odměněni za svou ničemnost. Ve jménu stejného „vyššího principu“ byla Alena Vitásková pod nepřetržitým tlakem na resignaci, aby ji soud nakonec pravomocně zprostil obžaloby. Díky své osobní statečnosti zaplatila jen zdravím, ale plné odměny se jejím nepřátelům přece jen nedostalo. Je nezbytně nutné, aby stejným způsobem byl likvidován Andrej Babiš ?


Andrej Babiš v průběhu parlamentního „karnevalu řečnických úletů“ vyvolal nevoli opozice výrokem, že v této zemi si lze objednat trestní stíhání. Nemohu vyloučit, že se to může v ojedinělých případech podařit, ale je jisté, že se znalostí pravidel chování orgánů činných v trestním řízení a s použitím vhodného podnětu lze spustit trestněprávní mašinerii. Dostane-li policie trestní oznámení, které vypadá na první pohled věrohodně, je bezbranná: musí začít prověřovat. Výsledek tím není zaručen, ale lze se takto postarat vyhlédnuté oběti o pořádné potrápení. Případů využití této možností k ovlivnění veřejného života je více než dost. A lze se domnívat s pravděpodobností blízkou jistotě, že lidé, kteří oslovili PČR a OLAF v kauze Čapí hnízdo, věděli, co činí a počítali s tím, že se jim podaří ovlivnit výsledek parlamentních voleb a zastavit vzestupnou kariéru Andreje Babiše. Účelovost jejich jednání je zřejmá, ovšem ve věci viny či neviny nelze činit jakékoli předběžné závěry bez znalosti obsahu obvinění.


Pokud v této souvislosti opozice napadá hnutí ANO a jmenovitě ministra Roberta Pelikána, že tyto poměry jsou důkazem jejich neúspěchu v řízení resortu spravedlnosti, nemají pravdu: k zneužívání orgánů činných v trestním řízení docházelo také již za dřívějších vlád. Bujení nešvaru je umožněno tím, že původcům nepřístojností se nikdy nedostalo spravedlivého trestu. Je na čase, aby smířlivost společnosti vůči takovým jevům skončila.
   

21 komentářů :

 1. Zdechovský jednal o Dublinu IV a má následující informace
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zdechovsky-jednal-o-Dublinu-IV-a-ma-nasledujici-informace-520634To o tom Zdechovským anonyme 22.39 - je názor k článku? Proč se diskutující vyžvatlávají dost často o něčem jiném, a články úplně ignorují, nebo píšou jen odkazy semhle tamhle? Na novinkách ne ( většina je na NR novinkářů) protože by si vyplácali své dva příspěvky na pitominy, ale na NR to dělají pořád. Buď se mezi sebou hádají o kraviny, nebo si píšou odkazy ( jak tak lozí po internetu celé hodiny, vždycky něco vylozí) ale názory k článku? Ani náhodou.A tenhle článek je o tom, že Drahoš odmítl účast v debatě, ten mazanej posera. Asi si myslí, že už má prezidentskej úřad v kapse.Zdechovského sliby, že nepodpoří Dublin IV na mě nepůsobí věrohodně. V dalších souvislostech. Přesněji, nevěřím mu ani za mák.V tomhle jsou lidovci mistři, následně vždy najdou důvod, proč svoje sliby porušili.
  Anonymní21. ledna 2018 23:35
  A proč tady pod článkem o účasti Zemana v TV programu blábolíte o Mitrofanovovi? Smečka magorů - vám je úplně šumafuk co se na NR píše. Články nejspíš nečtete - jen je zneužíváte ke svému žvanění. Škoda že už se nechodí žvanit do hospod. Tohle vám hospody nenahradí. Já toho mám dost, jdu si zalozit pod sprchu a potom hurá do kavárny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to 11:11
   To co jste napsal je přesně to co druhým upíráte a za to je káráte. Člověče, vy jste snad mdlého rozumu řečeno slušně.

   Vymazat
  2. 11:11 Hele kavárníku myslíš když vaše havloidní média zatloukají pravdu že se to lidi nedozví tady jsi špatně miláčku.

   Vymazat
  3. že se na toho blba nevybodnete. Jenom blbě kecá. Strchu dostává možná v práci , kde mu šef dává skotské střiky.

   Vymazat
  4. 11:11
   Doktore Davide, máte zde případ. Lozil sem a tam, až vylozil po nohou na strom, dolů neuměl slozit. Tak to vzal šipkou na hlavu a nyní nám zde lozí po internetu a plácá něco o magorech. Vemte si ho k přešetření, ať nás již neruší.
   Ps. Má rád sprchu a kavárnu.
   Děkuji za slušné diskutující.

   Vymazat
  5. Zdechlina opět zakvákal. Všichni mimo mne jsou hlupáci. Jenom já genius Zedechlina I.KUDČSL to myslým dobře s toouto provincii EU. Ta kreatura když otevře hubu tak to za to stojí.

   Vymazat
 2. Dorý a poučný článek děkuji.
  lada

  OdpovědětVymazat
 3. Moudří mužové vždy mluvili o parlamentu jako o parlamentní žvanírně a nic se od té doby na meritu věci nezměnilo. A že justice není nezávislá a je propojena se zájmovými skupinami je z dosavadní praxe zřejmá bez nutnosti dokazování.

  OdpovědětVymazat
 4. Nesouhlasím s názorem, že diskuze k Čapímu hnízdu a vydání poslanců k trestnímu stíhání byla neužitečná. Jasně ukázala, že nežijeme v právním státě. Výše uvedený rozbor to kvalifikovaně dokresluje. PK2

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:12
   To vykládej těm co seno žerou!!
   Ten právní stát - to má být jako vtip? Nebo jsi tak blbý.

   Vymazat
 5. Doufám že se Babiš očistí a bude premiér a zlikviduje naše společné nepřítele „demokratický blok".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní22. ledna 2018 12:58
   „Doufám že se Babiš očistí a bude premiér a zlikviduje naše společné nepřítele „demokratický blok".“
   Našim společným nepřítelem jsou jak ti, kteří směrovali státní finance do spřátelených kapes, tak i ti kteří si pro tyto peníze přišli rovnou. P.K.

   Vymazat
  2. P.K V této situaci musíme podpořit Zemana+Babiše nebo kraďouskovci jsou daleko horší. Pokud se tu dostanou migranti tak můžeme zapomenout že něco změníme u voleb. To budou nový voliči top09 atd. Taky jste volil SPD jako já tak pokud vyhraje drahoš fiala nebo kraďousek bude premiér tak zlikvidují Babiše i SPD. A budeme definitivně v loji.

   Vymazat
  3. Anonymní22. ledna 2018 14:53
   Už jsem zde několikrát uvedl, že volím Zemana. Drahoš je cesta k řízenému rozvratu země (ale ty jeho piruety, jsou fakt dobrý:-). V dané situaci také upřednostňuji premiéra Babiše, před Kalouskem, Fialou, nebo Bělobrádkem.
   Ale to tvrzení 12:58 mi přišlo trochu zavádějící.

   Vymazat
  4. Pokračování 15:23 P.K.

   Vymazat
 6. jen tak pro zajímavost - asi před rokem jsem četl že někde u Náchoda postavili něco jako hotel za peníze z eurosojuzu - to je sice v pořádku ale v tom ubytovacím zařízení začali provozovat nevěstinec - no a nikde jsem se nedočetl že by za to někoho stíhali
  Vaska

  OdpovědětVymazat
 7. Tak už konečně konec srandy,konec ročního handrkování,konec pitomostí a začněte konečně makat páni poslanci nebo posranci?Zatím jste za naše peníze předvedli velice špatné divadlo ,které jste odkoukali od našich uměleckých,hereckých elit nebo jelit?tipu Vašárková,Novotný,Štěpánová,Kolářová,trpící Rusofóbijí za podpory fašistické elity našeho národa Kocába,Štětinu.Je jen otázka,zda jste zatím nezapoměli naco jsme vás tam šoupli, za tak skvělé peníze.Mám dojem že to nevíte a proto běžte k čertu a vemte si vašeho Hurvínka Drahoše sebou,nějak se mu zamotávají špagáty.

  OdpovědětVymazat
 8. „Nejzávažnější na zprávě OLAF je doporučení, aby tato dotace byla vyjmuta z dotačního programu. …. Bylo by jistě na místě, aby Agrofert projevil velkorysost a příslušnou částku vrátil do státního rozpočtu.“
  To jsou půvaby té justice. Proč má být dotace se zpětnou platností, vyňata z dotačního programu? Nejspíš proto, že nesplňuje zadání, o čemž věděli všichni. Čeští i bruselští úředníci. Ovšem potopen má být jenom Babiš a oni, pobírači půlmilionových platů se z toho mají bez následků vyvléknout. Proto se v tom nehodlají více rýpat a rádi by to vyřešili dobrovolným Babišovým vrácením dotace.
  Nejspíš to udělá, neboť jistě ani on se nehodlá rýpat ve stovkách dotačních titulů, které v minulosti pobral a ve kterých by se jistě také našla řada dalších „omylů“.

  Je třeba si ujasnit, že justice není něco nadpozemsky zjeveného, nýbrž že to je třetí pilíř politické moci. Tak je třeba k ní také přistupovat a požadovat nad ní demokratickou kontrolu. Neboť zdrojem státní moci je lid a vykonává ji prostřednictvím těchto tří pilířů (moc zákonodárná, výkonná a soudní). Je-li pilíř prohnilý, potřebuje rekonstrukci. To je požadavek SPD – Tomio Okamura, uzákonit odvolatelnost a trestní odpovědnost soudců. Také zrušit volbu soudců, s právem vykonávat funkci na doživotí. P.K.

  OdpovědětVymazat
 9. Jo-jo-jo !!!! Zajeďte si do Bohdašína u Teplic nad Metují.Dědina 10 chalup,lufťáku a nic.Ale mají tak perfektní radní,kteří pochopili že tato dědina potřebuje nádraží,bezbariové,na evropské úrovni za evropské dotace.Stálo to hodně,co hodně,mnoho,co mnoho,více peněz.Má to však jednu malou ,ale opravdu malou vadu.On tam totiž nestaví žádný vlak.Ale hlavní je že v ramci těchto dotací se v Teplicích postavil velký,zateplený,tenisoví areál,který byl postaven pro Teplické občany,pro sportovní využití.Podotýkám že velká část obyvatel maká ve Faudeu /hovorově místní automobilka/a ostatní jsou většinou na podpoře,chodíc makat do lesa na dřevo za peníze na ruku,pro přilepšení/nedivím se/.Takže ,otázka páni radní je?Kdo tak vlastně pořád ,neustále,pernamentně chodí ťukat do toho míčku?Končím ,dále nepíši,protože mě jede vlak z Bodašína a průvodčí volá"naskakujte,nestavíme".No a tak si tady žijeme????!!!!!!!!????????!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To mi připomíná pomníky díkuvzdání EU za dotace na stavby silnic, které nikam nevedou. To je velice legrační. Obec požádá o dotaci na malý obchvat cca 800 m, aby stovky traktorů, buldozerů, náklaďáků nejezdily lidem doslova těsně kolem obýváků a ložnic, dotaci dostanou, i povolení ke stavbě. Ale odvolá se nějaký zelený šíbr, že viděl kdysi dávno na jaře, jak v místě plánované stavby po cestě pro povozy teče čůrek a dokonce, že si tam jednou hrály děti a stavěly rybníčky - a projekt se zařízne. Tak co s penězi. Postaví se silnice z obce za humna, prostě jen tak, kdysi tam vedla cesta pro vozy i pěší do sousední vesnice. A na hranici katastru stop. Ostatně proč také, když do té sousední vsi vede už desetiletí silnice - jinudy. Prostě jeden kazisvět stačí otrávit život na desetiletí desítkám rodin a ještě se mu podaří podpořit prošustrování peněz. A jsou to zelení, hnědí, nebo dokonce černí? Ti mají dnes pré.

   Vymazat
 10. Pane Jemelíku, jste příliš zdvořilý, když žvanění a nesoudný sbornárodní tyátr ve Valdštejnu označujete za jednání! A když ČÉTÉ takovou šou sboru exhibicionistů vysílá, tak se nedivme, že soudní lidé chodí méně a méně k volbám, třeba do senátu i pod 17 %! Kdyby to byla aspoň komedie, ale to je sborové vystoupení dementia praecox a "není se čemu smát", jak říká můj 3letý vnuk. Potěší snad někdy pan Kubera, dříve Jandák. Prosím, imunita toho blázince je na jejich mozek i těla? Jinak bych doporučoval hlídku zřízence z psychiatrie, aby si neublížili na prknech, která jsou pro ně "Světem".

  OdpovědětVymazat