Reklama

pondělí 1. ledna 2018

Západ potvrzuje, že loajalita Polska byla bezcenná

Andrew Korybko
31.12. 2017   Zvědavec
Brusel právě bodl do zad Polsko, jednoho z nejvěrnějších členů EU, poté, co koalice proti této zemi zahájila trestní řízení podle článku 7 Smlouvy o Evropské unii, což dokazuje, že neochvějná loajalita Varšavy vůči Západu byla celou dobu bezcenná. Poláci tak mají důvod znovu zvážit, zda nenastal čas obnovit svůj dlouhodobě ztracený status velmoci v Evropě.

Mnoho Poláků bylo v šoku, když se dozvědělo, že Brusel začal sankcionovat jejich zemi, i když někde na pozadí své mysli věděli, že právě tohle bude pravděpodobný scénář. EU varovala Polsko již několik měsíců předem, že nebude tolerovat soudní reformu vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), a označila ji za „antidemokratickou“, a to navzdory stejným změnám, které jsou již zaváděny v mnoha západoevropských zemích. Vše, co chce strana PiS prosadit, je, aby soudci byli zodpovědní vůči lidem, nikoli jeden vůči druhému, a skoncovat s klikou z komunistické éry, která stále ovládá soudní dvory. To je klíčové v moderním kontextu, protože strana PiS se řídí ideologií eurorealismu, která se snaží zlepšit suverénní postavení Polska v EU, což je vize, která je přímo v rozporu s euroliberalismem Německa (hegemona EU), které si naopak přeje, aby byly všechny členské státy podřízeny nezvolené byrokracii v Bruselu.

Eurorealismus versus euroliberalismus

Tato záležitost je pro Polsko velmi naléhavá, protože předchůdci z Občanské platformy (PO) zaplnili soudy svými spojenci ještě předtím, než ztratili moc - tedy poté, co vládnoucí strana získala vůbec poprvé většinu hlasů v postkomunistických dějinách země ve volbách v roce 2015. Bývalým lídrem PO je současný předseda Evropské rady Donald Tusk, a právě on a jeho organizace jsou všeobecně považováni za zástupce Německa v Polsku. Strana PiS je oproti tomu spřízněná se stranou Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, s níž má společnou silnou víru v konzervativní ideologii eurorealismu. Již dlouho - od konce studené války - je euroliberalismus v Evropě na vzestupu, avšak celosvětová hospodářská recese v roce 2008 a migrantská krize v roce 2015 vyvolaly aktivity nejširších vrstev v celé střední a východní Evropě, což mělo za následek rychlý nárůst eurorealismu.

Vnitrozemské menší Maďarsko není strukturálně schopno ovlivnit jakoukoli větší změnu v EU, ale jeho mnohem větší visegrádský partner Polsko má poměrně lepší pozici, aby tak učinilo, a proto Budapešť předala ideologický „štafetový kolík“ Varšavě, aby vedla „Iniciativu tří moří“ („Intermarium“). Německo se cítí ohroženo strategickým partnerstvím Polska a Maďarska, a chápe, že obyčejní lidé střední a východní Evropy, kteří jsou v jejich područí, se obracejí k Berlínu zády, a s hrůzou sleduje, jak odmítají nebezpečný euroliberalismus, ohrožující jejich národní identity, a místo toho vítají eurorealismus, který je má ochránit. Nejsilnější projev tohoto trendu v praxi představují Polsko a Maďarsko a jejich naprosté odmítání přijmout do svých zemí byť jen jediného, násilně přemístěného migranta, který je civilizačně na jiné úrovni, zatímco jiný člen Visegrádské čtyřky - Česká republika - jich přijala jen tucet. V důsledku toho všem třem zemím vyhrožuje sankcemi Brusel, jednající na popud Berlína.

Motivace migrantů


Z výše uvedeného důvodu je mnoho lidí přesvědčeno, že trestní řízení podle článku 7 bylo proti Polsku zahájeno proto, aby byla tato země potrestána, neboť si dovolila vystupovat jako nejsilnější a nejotevřenější člen „Iniciativy tří moří“ proti relokačnímu schématu povinně přijímat určitý počet přemístěných migrantů v rámci EU, přičemž soudní reforma Varšavy byla použita jako vhodná výmluva. EU chce Polsko exemplárně potrestat, a to zvláště poté, co ji zcela ponížil nový předseda vlády Mateusz Morawiecki, který se na začátku tohoto měsíce zavázal, že znovu pokřesťanští Evropu, a zesměšnil „hodnoty“ bloku EU. V rámci probíhající barevné revoluce v zemi se po téměř dvou letech nepodařilo svrhnout vládu, a výsledek je kontraproduktivní, protože čelní představitelé a jejich příznivci odkryli spojení, které má hnutí - řízené stranou PO - s Německem a Georgem Sorosem, čímž ještě zesíliladomácí podpora.

Polsko vzdoruje

Vše, co nyní Polsko potřebuje, aby plně uplatnilo svůj potenciál regionálního vůdcovství, je nutnost reformovat soudnictví a předejít jakémukoli „ústavnímu převratu“, který by znemožnil straně PiS realizovat jejich historický volební mandát. A právě tohle prezident Andrzej Duda udělal ihned po oznámení o uplatnění článku 7 Smlouvy o Evropské unii. Aby prezident Duda ukázal, že se Polsko nenechá zastrašit, vzdorovitě podepsal ty „nejkontroverznější“ zákony, které předtím odkládal, čímž se země vydala na cestu, z níž „není návratu“. Varšava má formálně tři měsíce na to, aby reagovala na obavy Bruselu ohledně svých „protidemokratických“ opatření, je však velmi nepravděpodobné, že Polsko couvne. Další krok pro EU spočívá v tom, aby přiměla 22 z 28 členů k vydání oficiálního „varování“ Varšavě ještě předtím, než ji zbaví hlasovacích práv v bloku EU. Tyto bezprecedentní sankce však nelze uskutečnit bez konsenzu, a Maďarsko přísahalo, že se proti tomu postaví, ačkoliv se tak premiér Orbán dostane do křížku s německou barevnou revolucí právě před volbami, které budou příští rok.

Od sociologických komplexů ke geopolitickým souvislostem


Poté, co jsme si vysvětlili okolnosti, za jakých EU vůbec poprvé uplatňuje článek 7 Smlouvy o Evropské unii, je nyní na čase popsat reakci, kterou měl tento bezpříkladný krok v Polsku. Země je plná sociologických komplexů v důsledku své historie, přičemž nejnápadnější je instinktivní vyhýbání se odpovědnosti za všechny politováníhodné události, k nimž došlo během staletí. Jednou z podob, kterou na sebe tento komplex bere, je „ruská vina” - což znamená, že tento východní soused Polska je vždy označován za zlou hrozbu, která se neustále snaží Polsko oslabit, a proto je Rusko obviňováno ze všeho špatného, co se kdy v této zemi stalo, a následkem toho podléhá neustálému obviňování. Spojené státy obratně manipulovaly s tímto hluboce zakořeněným sentimentem v polské společnosti, aby urychlily začlenění země do NATO kvůli jejímu využití jako odrazového můstku proti Rusku. Důkazem je Strategie národní bezpečnosti Trumpovy administrativy, jejíž autoři poznamenávají, že „evropští spojenci a partneři [Washingtonu] zvyšují strategický dosah a poskytují urychlený přístup k základnám a právo na přelet letounů kvůli globálním operacím“.

Pokud jde o jiný projev tohoto sociologického komplexu, téměř všichni Poláci si vytvořili z konceptu, který nazvěme „zrada Západu“, součást své národní identity. Koncept spočívá v myšlence, že „západní spojenci zradili Polsko“ (článek v češtině zde na Zvědavci), neboť jej nechali napospas prudkému útoku fašistů v září 1939, přestože slibovali ochranu v případě, že je Hitler napadne. Až do tohoto okamžiku Poláci naivně důvěřovali Západu, což nebylo ve skutečnosti nic jiného, než radikální ideologická reakce na stejně extrémní názor o „ruské vině“, avšak touto „nevinnou“ ideou silně otřásl fakt, že jim Spojené království a Francie odmítly pomoci, a místo toho nechaly zemi léta trpět pod nacistickou okupací. Hitlerovi tak bylo umožněno, aby se rychle chopil díla a realizoval své „konečné řešení“ - nakonec vyhladil asi pětinu předválečné populace v Polsku a zřídil neblaze proslulé tábory smrti Auschwitz-Birkenau a Treblinka.

Ačkoli Poláci nikdy nezapomněli, kolik toho museli vytrpět kvůli zradě Západu, brzy našli způsob, jak „odpustit“ nebo alespoň ospravedlnit své válečné spojence kvůli tomu, jak přímo byla jejich země nucena podrobit se sovětskému komunismu. Tak znovu ožil koncept „ruské viny“, který trval staletí, a který zcela převážil nad nevraživostí, kterou většina Poláků cítila vůči Západu. Poláci proto velmi toužili zbavit se sovětské nadvlády, a hrdě se stali první nekomunistickou zemí ve východním bloku po jednáních v roce 1989 a následných volbách, které umožnily obyvatelstvu se zcela obrátit k Západu a zahájit proces, vztahujících se na jejich instituce. Po celou tu dobu však Poláci, mající sklony k emocionálnímu jednání, celkem vzato nikdy nepochopili, že by kterýkoli z těchto dvou komplexů byl řízen geopolitikou, místo toho je raději vnímali optikou emocí. Kdyby byli uvážlivější, potom by nebyli tak zdrceni tím, že je Západ podruhé zradil tím, že na ně uvalil sankce.

Skutečná zrada Západu

Komplexy „ruské viny“ a „zrady Západu“, které prostupují celou polskou společností, jsou kvůli geopolitice, nikoliv kvůli vlastní nenávisti Rusů nebo Západu vůči Polsku, což činí „zradu Západu“ani ne tak „zradou“, jako spíše využitím Polska. To samozřejmě není omluva toho, co se stalo, ale pouhé vysvětlení této „události“ v řádném kontextu, ačkoli totéž nelze říci o tom, co EU právě udělala Polsku. Uvalením sankcí na největšího, nejloajálnějšího a zcela uchváceného postkomunistického člena Evropské unie Západ tentokrát skutečně Polsko zradil. Všichni Poláci jsou naprogramováni tak, aby si mysleli, že Rusové jsou „špatní“ a jejich západní partneři jsou „dobří“, ale tento politický předsudek je nyní vyvrácen, neboť Brusel použil článek 7 Smlouvy o Evropské unii. Přestože mohla přetrvávat určitá podezření vůči k Západu již od „první“ zrady Západu, z velké části je nahradila „ruská vina“, jak bylo vysvětleno výše. Poláci mohli něco takového „očekávat“ od Ruska, ale většinu z nich ve skutečnosti ani nenapadlo, že by jejich západní „přátelé“ mohli vážně uvažovat o uložení sankcí proti nim.

Polsko a jeho lid dělali vše pro to, aby se vetřeli do přízně Západu, přičemž demonstrovali to, co lze přesně charakterizovat jako silný komplex méněcennosti, který se rozvinul v reakci na komplex nadřazenosti, který vždy měli vůči Rusům. Poláci byli tím hlavním „pátým sloupem“ během studené války, sehráli klíčovou úlohu při rozpadu komunismu i celého východního bloku, a následně přispěli k rozpadu Sovětského svazu svým vlastním geopolitickým způsobem. Avšak namísto toho, aby byli Západem „odměněni“, jsou nyní sankcionováni. Většina Poláků tomu bezvýhradně rozumí tak - ať už si to připouští nebo ne - že jejich partnerství s USA je především dáno společnou protiruskou zahraniční politikou obou zemí. To, že Polsko nakoupilo od Američanů rakety Patriot, je v podstatě úplatek, aby Washington zůstal na straně Varšavy během její „války“ s Bruselem. Z výše uvedeného vyplývá, že drtivá většina Poláků do určité míry věřila, že jejich vztah se západní Evropou je „upřímnější“. Tuto iluzi však na základě skutečné zrady Západu, k níž právě došlo, ztratili všichni, kromě nejdogmatičtějších euroliberálů, zapojených do barevné revoluce.

Na cestě ke statutu velmoci

Není pochyb o tom, že Poláci jsou vlastenci, a že je jim na základě historie vlastní myšlenka, že jejich zemi neustále obléhají zahraniční státy. A právě kvůli této jejich mentalitě lze vysvětlit, proč drtivá část obyvatelstva podporuje stranu PiS, která odmítá bruselský plán ohledně násilného přemístění civilizačně odlišných migrantů do jejich vlasti. A zatímco reforma soudnictví je mnohem více polarizující, skutečnost, že právě tato reforma vedla k přímému a povýšenému útoku proti polské suverenitě, vzbudila naději, že většinu „umírněných“ členů opozice v zemi udolá barevná revoluce za účelem obrany Polska před touto nespornou asymetrickou ofenzívou.

Jedna věc je, když je ​​člověk uveden v omyl a začne věřit, že je součástí „solidarity své doby“ a „jde ve šlépějích svých otců“, jinou věcí však je, když se lidé i nadále účastní zvenčí řízeného hnutí, které působí jako „pátý sloupec“ za účelem svržení vlády své vlastní země jménem Německa poté, co Brusel vydal jasné prohlášení o hybridní válce proti Polsku.

Nezáleží na tom, zda Poláci nenávidí PiS a co tato strana ztělesňuje. Když je národ vystaven útoku, Poláci tradičně spojují své síly, aby hájili svou zemi. V případech, kdy nechali domácí divize - s nimiž bylo manipulováno ze zahraničí - aby tomu zabránily, skončili tím způsobem, že ztratili nezávislost. Zatímco by mělo být považováno za samozřejmé, že určité části Poláků (především mládeži) mohl být vymýván mozek euroliberální ideologií v průběhu posledního čtvrtstoletí, jsou ve společnosti stále silně zastoupeny zřetelné civilizační typické rysy tradicionalismu, konzervatismu a zejména patriotismu, což znamená, že většina Poláků bude pravděpodobně stát při svých krajanech patriotech a budou společně protestovat proti vnějšímu nepříteli - Evropské unii. To neznamená, že Poláci jsou „protizápadní“, ale jsou jen proti totalitářství (v sovětském stylu), který právě EU začala ztělesňovat. Namísto toho, aby opustili EU a západní instituce, chtějí je reformovat prostřednictvím „Iniciativy tří moří“, aby více respektovaly národní svrchovanost a další hodnoty, které by měly zastupovat, jak se Poláci původně domnívali.

Dlouho očekávaný historický moment pro Polsko konečně nastal, a země je na začátku dlouhé kampaně, která povede k obnově statutu evropské velmoci tím, že se Polsko nejprve stane ideologickým vzorem na tomto kontinentu. Varšava uplatňuje principiální vedení ve středoevropském a východoevropském prostoru tím, že statečně odolává zastrašování ze strany Berlína a Bruselu, a v neposlední řadě (tentokrát je to nepochybně skutečné) byla zrada Západu onou pomyslnou červenou čárou, kterou bylo třeba překročit, aby bylo možné získat podporu společnosti pro učinění tohoto osudového kroku. Znepokojená menšina v zemi je pevně odhodlána mylně informovat ostatní a využít této události jako „odpalovací šňůry“, která povede k navýšení domácích destabilizačních operací, a Polsko ještě musí osvobodit svou zemi a region od silných ekonomických pout, která jej spojují s Německem. Nemůžeme proto očekávat, že to, co se Polsko snaží dělat, bude snadné, nebo že to přinese okamžité výsledky, ale místo toho bychom se měli všichni soustředit na skutečnost, že Varšava překročila Rubikon ve svých vztazích s Bruselem, a že už nic nebude mezi nimi stejné, jako předtím.


The West Proves That Poland’s Loyalty Was Worthless

70 komentářů :

 1. I západ se konečně přesvědčil o tom, co už dávno zjistili Češi (snad už v dobách husitských válek), že totiž Polák vám před nosem mává křížem a za zády si již chystá meč, aby vás probodnul. Tato proradnost nemá žádné meze.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Toto zistenie z článku nevyplýva.

   Smazat
  2. Autor článku se velice mýlí. Polsko vedené konzervativní vládou strany PiS nemá zájem vystoupit z EU, ale trvá na plnění toho, co před volbami strana PiS slibovala. Tedy žádný příjem uprchlíků a postupná reforma vedení komise EU v Bruselu. Navíc zvětšení bezpečnosti země hlavně z východní strany své hranice. A v tomto má podporu i jiných členských zemí EU.

   Smazat
  3. 22:28 Ne, to Vy se mýlíte, autor o vystupování z EU nic nepíše, čtěte pořádně.

   Smazat
  4. Dejiny a charakter Poľska, ako slovanského štátu je skôr na hanbu Slovanom. Dlhodobo trpia komplexom,,druhorodeného,,odtiaľ tá historická snaha expandovať na východ, neštitiac sa zákernosti, zničiť ,,prvorodeného,,a jeho odpoveď nazvať agresiou. Sú ako nezrelý puberťak, ktorý do každého zaryva a ak dostane po papuli, vykrikuje, akých má zlých susedov. Vrátane nás.

   Smazat
 2. Při letmé znalosti historie nevím, zda se statusu polské velmoci bát, nebo jí vítat. Zejména k nám nikdy moc přátelství Poláci neprojevili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. podrazili nás za Hitlera, podrazili nás i v r. 1968, jsou to holt kabrňáci

   Smazat
  2. vladimír hricák1. ledna 2018 16:58
   Bez velkého rozvažování a podezřívání, určitě neuškodí, mít doma schopnou armádu a znovuzavedenou alespoň několikaměsíční, povinnou vojenskou službu. P.K.

   Smazat
  3. 17:24 největší chyba byla, že jsme vše šmahem zrušili jakonepotřebné

   Smazat
  4. Anonymní1. ledna 2018 18:48
   Já jsem tak trochu konspirátor, takže se domnívám, že jsme k tomu byli dovedeni našimi západními přáteli, kteří nás cvičili v demokracii. Bylo v jejich zájmu, zlikvidovat naši soběstačnost a obranyschopnost, rozprášit zlatý poklad, rozdat průmysl. Tím se stát závislými a zadlužujícími se. Takto to udělali s celým východním blokem. To je profi technologie, nebylo úniku. Lidi si nechali všechno nabulíkovat.
   Dneska, když jsou občané již mnohem více informovaní, tak už by měla být možná cesta k nápravě. Jenom ji musíme vyžadovat. P.K.

   Smazat
 3. Západ zradil Polsko? Vše se odvíjí již hodně dlouho jen ve prospěch největšího světového parazita. Polské mentalitě to vyhovuje. Polák se jednou rukou modlí a druhou krade. Polsko je pro Slovany Trojský kůň. V tomto smyslu k ním patří ještě Chorvatsko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste skutečně humorista. No a nám velice vyhovují dobré vztahy se západními Slovany.

   Smazat
  2. 22:23 - promiňte, je bych rád upřesnění onoho "velice vyhovují dobré vztahy se západními Slovany" - tím myslíte posypovou sůl do pečiva? Nebo salmonelózní vejce? Nebo likvidaci českého zemědělství polskými dovozy? Nebo polské faráře v českých a moravských kostelech? Nebo toho vypaseného zakladatele pražského majdanu Paszynského? Nebo ty úžasné rady od paní Vášáryové?

   Smazat
 4. Polská loajalita je přeci protimluv a historie to potvrdila. Jejich vyznáním je dlouhodobě heslo "kam vítr, tam plášť"!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní1. ledna 2018 17:10
   Jsou něco, jako Kurdové. Půjdou s každým, kdo jim odkývne ideu Velkého Polska. P.K.

   Smazat
 5. Západ by měl mít stále na paměti, že za druhé světové války sami Poláci vyvraždili více židů než hitlerovci !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jsou myšleni polští židé, žijící na území Polska, spoluobčané polských nadlidí

   Smazat
  2. Pro západ je Polsko pouze nástroj prosazení jejich zájmů. Stejně jako ostatní země z bývalého východního bloku. Bohužel jsme na jejich vkus stále nepoddajní. Jako Slované jsme pro jejich elity a budeme i do budoucna opice na stromech. A svou naivitou a servilitou je v tom jen utvrzujeme. Sloužíme pouze jako odbytiště, nástupiště a případné území vhodne k obětování ve válečném požáru a jejich vlastní záchraně. Tuhle technologii zrady, kolonií a žití na cizí účet má vyspělý západ dobře propracovanou již několik století a vrůzných obměnách jí stále používá.

   Smazat
  3. Tady platí veskrze to co udává Platonov. Tedy že jde o komplot který komouši upekli se sionisty v době, kdy ještě Pepek Stalinů snil o sovětský jevrejský republice pod cedry! Chtěl tím hlavně odvýst pozornost od vlastních hnusných zločinů a vražd vlastního obyvatelstva a sionisté zase odvrátit pozornost od toho aktu popsaného výše generálem Pattonem! Jak již popsal už v roce 1945 generál Patton, šlo o víceméně špinavou zvěř, která zmírala ze zcela jiných příčin, a to ponejvíce právě vzniklých z nedostatku onoho insekticidu a nikoliv naopak jak tvrdí šoabajkaři. Ovšem hodně jich také reálně zemřelo násilím! A to převážně slovanským násilím! Zabili je Ukrajinci, Poláci, Chorvaté i Srbové - četnici, kozáci a další v uniformách všech barev. Ale to omlouvám a chápu, vím kolik slovanské krve měli jejich souvěrci na ruku ještě z dob teroru odrodilých polských pánů na pravoslavném rusínském lidu za tzv. Rzecz pospolity.

   Smazat
 6. Ano je to v historii Polska zapsané, dýka skrytá v kříži. Kdo nám vpadl po boku Hitlerova Německa do zad svou dýkou a po Mnichovu okupoval Těšínsko? Kdo se první paktoval s Hitlerem? Kdo první vpadl, drancoval, povraždil a okupoval SSSR? Velkopanský národ, za jaký se Poláci vydávají, nemůže být nikdy demokratický a ve spojení s kapitálem je to pak už jen výsměch.
  Ovšem pozor! I nás chce EU sankcionovat, protože se nechceme podbízet nepřizpůsobivým kolonistům ze zemí, v nichž jsme byli zapsáni jako váleční zločinci a okupanti.
  A prosím, v čem vidí Poláci své velmocenské postavení, víme - nacistická historie, ale v čem my vidíme že by mohlo být Polsko velmocí? V pěstování brambor a žita?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní1. ledna 2018 17:15
   „.. v čem my vidíme že by mohlo být Polsko velmocí? V pěstování brambor a žita?“
   Máte pravdu, že globální velmocí nemůže být. Ale lokální, středoevropskou ano. Ačkoliv to není ekonomický gigant, tak to může opřít o svou, v lokálním měřítku velikou vojenskou sílu. Zde máme co dohánět. A pokud se stále mluví, kdy už budeme dávat do armády ty dvě procenta, tak bychom také měli mluvit o tom, jak by měla naše armáda vypadat. Měla by především zajišťovat bezpečnost našeho území a ne za naše peníze sloužit USarmy v Afghanistánu a dalších oblastech jejich zájmu. P.K.

   Smazat
  2. 17:15 Polsko musíme respektovat jako středoevropskou "velmoc" především v tom, že jich je, oproti nám, 4x víc. A to už je dobrá strategická převaha. A navíc, jsou daleko ochotnější (než my) vzít do ruky zbraň a jít bojovat, pokud je na to někdo vhodně emocionálně namotivuje. Rozhodně bych je nepodceňoval!
   Jirka

   Smazat
  3. Poláci se budou muset rozhodnout . Nelze totiž na jedné straně bojovat s Bruselem a na druhé straně být i proti Rusku .

   Smazat
  4. Anonymní1. ledna 2018 17:44
   Jirko, my jsme v novodobých dějinách Poláky jako velmoc nikdy nerespektovali a vojensky jsme mívali navrch. Nelze je respektovat jako velmoc, když jsou zaostalejší. To počtem nedoženou. V tom bude mezi námi a Poláky, asi i nadále napětí. P.K.

   Smazat
  5. A kdyby nám přestali dovážet potraviny, chcípneme hlady. Polsko jich k nám dováží nejvíc. U nás už zemědělství neexistuje, a to, co je, zase spíše vyváží ven, než aby dodávalo na domácí trh.

   Smazat
  6. Pro 18:30 Vidíte, a právě ta historie i životní zkušenost nás učí, že ten největší omyl býva podcenění soupeře! Typickým důkazem toho je válka SSSR vs. Německo. Němci si tehdy také mysleli, že technologicky zaostalé Rusko zmáknou během jedné kampaně. Poměry sil v lidech měli Němci dokonce lepší, než je poměr našich sil oproti Polákům! A jak je Rusové nakonec spláchli! Rusové to samozřejmě nahnali lidma a trvající technologická převaha byla nakonec Němcům prd platná. Navíc, Polsko před II. sv. válkou a dnešní Polsko, to je dost podstatný rozdíl! "Díky" ní totiž získali Poláci třetí nejprůmyslovější oblast Německa - Slezsko. Proto pozor! - nepodceňovat!
   Jirka

   Smazat
  7. Anonymní1. ledna 2018 19:08
   „Rozhodně bych je nepodceňoval!“
   Naprostý souhlas. Proto jsem také jinde uvedl, že bychom to jejich vyzbrojování měli brát na vědomí a reagovat. Také je pravda, že naše ekonomické možnosti vůči okolním zemím spíše upadají, než aby připomínaly naši vyspělost za první republiky. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. P.K.

   Smazat
  8. Moje osobní zkušenost s Poláky. Zkuste si vyjet dál než na tržnici za hranicemi. Jezdíme tam k moři na dovolenou, projeli jsme celé Polsko až do Ruska. Nemají rádi hlavně Rusy a Němce, když zjistili, že jsme Češi, pustili nás i tam, kam se normálně nesmělo, třeba do kapitánské kajuty, točit kormidlem. V muzeích nám dávali knihy zdarma, nadšeni, že se někdo zajímá o jejich historii. Když jsme zastavili na rychlodráze, stavěli a ptali se, jestli nepotřebujeme s něčím pomoct. Rádi s námi diskutovali o historii a slovanství, mnohem více se hlásí i ke svým pohanským tradicím. Co se budování a infrastruktury týká, v mnohém bychom se od nich měli učit, jak dokáží využít dotace z EU na všem potřebné věci, ne hovadiny jako u nás. Potraviny mají velice kvalitní, Polák je náročný zákazník, sem ale sam. vyváží odpad, který by Polák nežral, stejně jako Němci. No když si jsme tak hloupí a pustíme si to sem... To je víc naše než jejich chyba. Mezi sebou jsou mnohem družnější, posedávají na schodech a klábosí s kolemjdoucími, zajímají se jeden o druhého. A mnohé mrzí, že u nás jim je zřetelně dáváno najevo určité lehké opovržení. I když mají své chyby, mám Poláky ráda. Však mi taky nejsme dokonalí.

   Smazat
  9. Anonymní2. ledna 2018 13:27
   Lidé se většinou spolu dohodnou. Ale bohužel, nemáme demokracii (praktikovaný liberalismus s demokracií nesouzní). Takže politika často chodí jinudy, neboť vliv na ni mají jiné síly, než běžní občané. P.K.

   Smazat
 7. I přes výše uvedené příspěvky, s nimiž souhlasím, nelze nepodporovat Polsko v jejich vzdoru vůči EU a Německu. Každý stát má právo na svou suverénní politiku a ne každý se chce stát zaprodanou poslušnou kolonií jako my.
  Dokonce si myslím, že by se ČR měla inspirovat a začít víc zvedat hlavu.
  Zradit Západ? Chtít být suverénním státem není žádná zrada, i když chápu, že Západ to tak vidí - léta byli zvyklí jen ovládat, drancovat, vykořisťovat a ještě za to čekají ponížené díky ... ne, ne ... pokud-lze soudit, je to naopak, to Západ v historii VŽDY zradil nás, protože má Východní státy za podlidi.
  Jít s nimi do seskupení - jedno jak ho nezveme - bylo od začátku nerovné partnerství pána a slouhy - a je potřeba se od směru, nastartovaného Západem, jednou provždy zřeknout - slovně i činy!!!
  V tomto POlsko podporuji a souhlasím.

  OdpovědětSmazat
 8. Nikdo není dokonalý, většina elit všech národů jsou šmejdi a morální odpad. Nicméně je potřeba pracovat s tím co je. Obyčejní poláci jsou lidé jako my a je dobré se spojit proti migraci ve formátu V4. Elitám se musí dát jednoznačně najevo, že řízenou migraci si nepřejeme a musí se tyto zrádné elity bát. Už mnoho elit u nás vítalo migranty a už otáčejí. Elity tak snadno nevyměníme to je generace, ale ani ony nemohou jít proti vůli národa. Mohou se pokoušet lidi oklamat a podvádět, ale je to vše dočasné pravda vyjde najevo. A ani sám Satan si nemůže dovolit chaos, kdy spadne vše. Je to nás - tvrdě odsuzujme řízenou migraci a multi-kulti a LGBT v myšlení i mluvě, pryč s tou hnilobou.

  OdpovědětSmazat
 9. Podívejte se na film VAŠIM MATKÁM,VAŠIM OTCUM a tam uvidíte,jak ty svině hrdinně posílali Židy k likvidaci z vlastní"dobré vůle"!!!!!!
  V Polsku ten film zakazovali vysílat,málem vypalovali i kina!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejdřív se podívej a pak nepindej!

   Smazat
  2. Nemusí se dívat -anonym 18.29 má naprostou pravdu!!! A ty to víš pindo 18.40 - ale budeš pindat za každou cenu, z principu. To je na diskuzích normál.

   Smazat
  3. Nepleteš si to s Ukrajinou?

   Smazat
  4. 18:29 Přesně tak. Lichvář nepotřebuje konkurenci a v tom případě nějaké souručenství jde stranou.
   Velci banksteři byli už dávno za vodou, kde navíc ještě finančně podporovali Hitlera v jeho boji proti komunismu. Nebýt jich, tak se Hitler nezmohl ani na luky a šípy. Vyzbrojit za tak krátkou dobu obrovskou armádu, navíc nadčasovými zbraněmi, muselo stát moc a moc dolarů.

   Smazat
  5. 20:09
   Dědek alkoholika a fetaka Bushe je tim správným příkladem!!!!!

   Smazat
 10. 19:07
  Když to tak všechno víš pust si Vecernicek,to je něco co pochopis!

  OdpovědětSmazat
 11. Není těžké přijít na to, že v tomto případu jsme s Poláky na stejné lodi.
  Jan Makovička

  OdpovědětSmazat
 12. Poláci jsou ve své zavilé nenávisti vůči Rusku pořád nepoučitelní. I před druhou světovou lezli germánům do zadku a ti se jim pak náležitě odvděčili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poláci obsadili Těšínsko , okamžitě zrušili České školy . Za rok přijeli Němci Karvinského starostu Karola Sliwku poslali do koncentráku . Rusko dorovnalo východ Polska a rozjela se Karyň . Západ jenom čuměl jak se slované vraždí . Škoda že slabé
   Rusko nemohlo zahnat toho malého skurvisyna až do Rýna

   Smazat
 13. Poláků, kteří protestují proti čistkám ultrakonservativní skupiny Kaczyński-ho, je hodně. Zdaleka ne všichni se nechají těmito katolickými fanatiky oblbnout.

  /GUARDIAN/:
  "Evropská komise ... nekritizuje Polsko jen za jeho chování. Snaží se zachovat korpus evropského práva, který se týká všech evropských občanů bez rozdílu. Pokud by Brusel v této věci proti Polsku nezasáhl, mohla by nastat situace, kdy řekněme Němec či Portugalec v Polsku jednoho dne bude obětí politicky ovládaného soudce. Celá EU by se pak začala rozkládat.

  Rozhodnutí Evropské komise zasáhnout proti Varšavě je sebezáchranným aktem, který brání zachování EU jako ekonomického a obchodního bloku, založeného na demokratických principech."

  https://blisty.cz/art/89300-proc-zasahuje-evropska-unie-proti-polsku-a-nikoliv-proti-jinym-nesvarum-v-evrope.html


  Již dříve (21. července 2017) stanovisko českých právníků:

  "Polská republika /Rzeczpospolita Polska/ a její národ jsou pro nás trvalou a neoddělitelnou součástí společenství národů střední a východní Evropy sdílejícího po staletí společný osud. Hrdinství polského národa za 2. světové války, jeho odpor proti diktátu bývalého Sovětského svazu i domácím totalitním praktikám, stejně jako jeho úspěšné obnovení státní svrchovanosti a nastolení demokratického systému a právního státu po roce 1989 bylo pro nás významnou a trvalou inspirací. V posledním roce jsme však u našeho blízkého souseda svědky vývoje, který ohrožuje samotnou podstatu principů, na kterých stojí demokratický právní stát. Po ochromení Ústavního tribunálu a podřízení veřejnoprávních médií momentální státně stranické politice v minulém roce dochází v těchto dnech k bezprecedentnímu útoku na nezávislost polského soudnictví. Přijaté zákony o Národní radě soudnictví, o obecných soudech i projednávaný zákon o Nejvyšším soudu, které umožňují výkonné i zákonodárné moci zcela zbavit soudní moc její nezávislosti, nepohodlné soudce zbavit mandátu a podřídit soudní moc politickému řízení, představují útok na samotné základy fungování demokratického právního státu.

  I při vědomí suverenity polského státu a respektu k ní, nemůžeme mlčet ke krokům, které ohrožují její samotný zdroj, kterým jsou nedotknutelné hodnoty evropské civilizace, humanismu a základních práv a svobod."

  https://www.usoud.cz/aktualne/spolecne-prohlaseni-k-situaci-v-polsku/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní1. ledna 2018 22:55
   Ona ta nezávislost soudnictví, zase nemůže být posvátnou krávou. Pokud se soudci stanou nezávislými na zákonech, nebo aplikují vlastní tvůrčí výklady zákonů, tak kdo je dá do latě? Oni sami mezi sebou? Asi těžko. Je třeba i přes ně mít kontrolu. P.K.

   Smazat
  2. 10:56
   Jak jste přišel na to, že soudce nikdo nekontroluje? Nebo kontroluje špatně a musí to dělat někdo JINÝ? A to bude kdo?

   Smazat
  3. Anonymní2. ledna 2018 11:06
   Soudce kontrolují zase soudci. Nevypočitatelnost soudních rozhodnutí, hovoří o jejich příliš subjektivním vysvětlování zákonů. Nehledě na vyloženě trestnou činnost mezi soudci. Její objasňování se vleče a je kolegy zametána pod koberec. Viz např. výňatek z tisku: „(soudce) Jelínek čelí společně s bývalým kolegou Josefem Knotkem obžalobě za to, že ovlivňovali výsledky několika trestních řízení. Za tuto korupci původně dostal tříletou podmínku, verdikt ale zrušil Nejvyšší soud a nařídil případ projednat znovu. Pravomocně byl Jelínek odsouzen v jiné věci, a to rovněž za korupční jednání.“
   Podle mého názoru, je toho v našem soudnictví hodně nezdravého. A vzhledem k tomu, že soudnictví, zvláště Ústavní soud, může mluvit do politiky, měla by být např. i odvolatelnost soudců. P.K.

   Smazat
  4. P.K. 11:06

   Nezodpovězena zůstává moje otázka:
   - Soudce bude kontrolovat a odvolávat KDO?
   - A na základě čeho - zákoů nebo politické libovůle?

   A prémiová otázka: jak byste upravil postavení a fungování Ústavního soudu? Možná jako Kaczynski - vybrat ty "správné lidi"?!

   Smazat
  5. Anonymní2. ledna 2018 14:05
   „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ Tak praví Ústava České republiky.
   Tito vykonavatelé moci, jsou odpovědni tomu lidu. Pokud ztratí jeho důvěru, má lid mít možnost je odvolat, např. prostřednictvím referenda. Vždyť soudy nejsou nějaká nebeská spravedlnost, ale spravedlnost držitelů moci.

   „A prémiová otázka: jak byste upravil postavení a fungování Ústavního soudu? Možná jako Kaczynski - vybrat ty "správné lidi"?!“
   To není specialita Kaczynského, každý kdo má ze zákona pravomoc dosazovat ústavní soudce, tak je vybírá dle svého subjektivního dojmu. Buď sám, nebo z těch, které mu jsou předkladateli nabízeni. Jak říkáte, vybírá ty "správné lidi". P.K.

   Smazat
  6. 15:06

   Jasně - moudrý panovník -- zvolený moudrým lidem --- ...

   Smazat
  7. --- a když nebudou "správně" soudit - šup! a moudrý lid je zase odvolá ----

   Smazat
  8. Anonymní3. ledna 2018 16:04
   Nabídl jsem řešení, vycházející z ústavy, Vaše plesknutí kravince, nic nenabízí. P.K.

   Smazat
  9. 16:29

   A dnes se to snad výběr soudců ústavou neřídí?

   Ano, nabídl jste řešení, jaké uplatňuje Kaczyński: kdo se mi nezamlouvá, soudcem nebude - Já = moudrý lid, který nejlépe rozpozná spravedlnost.

   A řeči o kravincích si laskavě příště nechte od cesty, vážený netrpělivý mudrci !

   Smazat
  10. Anonymní3. ledna 2018 16:36
   Už ta Vaše pleskání nebudu komentovat. Nechte na Polácích, ať si dají ten systém do pořádku. U nás by to potřeboval také. P.K.

   Smazat
 14. Ještě že Polsko a Maďarsko bojuje i za nás proti bruselu. Naše vlády to nedokáží říci narovinu jako oni.

  OdpovědětSmazat
 15. Naprosto nepochopitelné postoje některých komentátorů, dalo by se říci šovinistické, bez přemýšlení o tom, co sleduje ten druhý, bez empatie. Přece těm Polákům se jedná o to, aby nebyli slouhy Bruselu a Berlína - to má být špatné? První komentátor hned s šovinistickým postojem, že Polsku se jedná ve skutečnosti o Těšínsko, protože prý usiluje být velmoci - toto samozřejmě je fantasmagorie, která se objevuje u komentátorů pořadu na youtubu často - Polsko s atomovými zbraněmi a toto je třeba zkritizovat. Někteří komentátoři tu mají podobný náhled na věc jako svého času Britové na Německo - poštvejme jej na Sověty - Chamberlain - toto je hned první komentátor a řada dalších. Ti co nyní řídí politické dění v Evropě si nemohli nic lepšího přát - Devide et impera. A ještě jedno heslo, kterým se lidé jako první komentátor řídí Z cizího krev neteče. Nejvíce mě vždycky dopálí lidé, kteří hledí jen na to své políčko. Připomenu protestantského kněze v Německé III. říši. Přišli pro komunisty, nikdo se neozval, přišli pro židy, nikdo se neozval, nakonec přišli pro mně a také se nikdo neozval. A podle těch partikulárních zájmů, které jiným způsobem hájil i oslavovaný Churchill, dopadli Britové před 70 léty velmi špatně - štvali Hitlera na Východ a on nejdříve šel na Západ. Napsal jsem to dosti chaoticky, ale kdo má rozum a cit, to pochopí. Jinak ještě naokraj - jeden komentátor si myslí, že 2 procent z národního rozpočtu na zbrojení bude znamenat zrod armády. Ta 2 procenta pro které zajimavé horlí nejvíce pravicové strany, tedy lobbisté těch větších kapitalistů, jsou za účelem nákupu předražené výzbroje, stejně jako tomu je v případě Polska. Polsko v roce 1939 přestože válčí o 2 týdny déle než nejsilnější armáda Evropy - Francie /podle množství zbraní, které jsou špatně využity - např. tanky/, je v rychlem tempu poraženo Němci pro nekvalitní vojenské vedení /stejně jako Rusové během začátku války s Němci a pro špatné využití vojenské techniky - podobně jako Francouzi/.
  A ještě nakonec: Ještě v roce 1927 během sčitání lidu v naši republice byli na sporném území Těšínska převažujícím etnikem - běžte se podívat na hřbitovy, které svědčí nejlépe o tom, kdo zde žil v převažující většině před 100 lety a o to se jednalo Polsku při Anschlussu Těšínska v roce 1939. Československu bylo přiděleno Těšínsko nepříliš spravedlivou a zákulisně zmanipulovaným českými politiky /opět prachy - francouzských bank/ rozhodnutím velvyslanců ve Spa v roce 1921. Nyní kdyby na základě před sto léty asi spravedlivého etnického /Wilsonového/ nároku na těšínské uzemí Polsko požadovalo opět toto území, byl by to nesmyslný čin, protože nyní na tomto území podle posledního sčitání lidu žije 4OOOO Poláků a 56OOOO Čechů. Můj názor je ten: Půda patří těm kdo na ní pracují. Alsatz und Lothringen mělo patřit Německu a na Francii /uzemí obsadil nějaký Ludvík - Slunce?/. A ještě poslední: V roce 1938 jsme vlastnili armádu srovnatelnou s německou /letadel jsme měli méně/, nyní vlastníme pojízdný cirkus. A upozornění: šovininisté - seznamte se nejdříve s historii. Stejně tak by se měli třeba Poláci seznámit s faktem, že ze zajatých 4O-1OO tisíc sovětských zajatců ve Varšavské bitvě v roce 192O, nikdo nepřežil zimu /tak jsem to slyšel již ze dvou pramenů/. Jinak by pak vypadaly diskuse o Katyni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím, proč označovat za šovinisty pisatele, kteří upozorňují na agresivní akty Polska vůči Česku (Těšínsko) a Slovensku (Kysuce, Orava). Mezi polskými katolíky bylo a stále je dost "zapálených" pro Velké Polsko až po Moskvu. Proč to přehlížet? Tenhle polský imperializmus je vždy v historii přivedl pod špatné prapory.

   O hranice naší republiky s Polskem se vedly ozbrojené konflikty vícekrát: 1918 - italské legie obsadily Těšínsko a Ostravsko a v krátké zimní kampani prosadily zájem nové čsl. republiky - především zachování přímého železničního spojení v české části Slezska.

   Další epizodu tvořily polské tanky v Těšíně (březen 1939). Ruku v ruce a po dohodě s Hitlerem!

   A v roce 1945 se pohraniční spor se střílením opakoval. Do toho osobně zasáhl Stalin a pak už byl klid.

   Smazat
  2. omyl - bolo ich - červenoarmejcov 220 000 - nahnali ich do lágrov a zabíjali pri cvičení jazdy - domov sa vrátilo cca 20 000 - a tí rozprávali - preto Katyň -

   Smazat
  3. Ona ta polská příjmení často neplatila do kasiček katolíkům, ale "na templ" (synagogy).

   Takže Katyn byla co do krutosti i počtu ještě "umírněná" proti pachatelům polského Zázraku na Wisle. Nota bene, Oni Poláci i před Lžidimitriji zkoušeli dobýt Čínu přes Rusko... roztahovali se Ivanu Hroznému jeden čas i v Moskvě, než je se střelci vykopal na jimi oblíbený západ; oni i Ukrajinci za Chmelnického, když volili mezi tyrany, vybrali si toho hodnějšího a ČESTNĚJŠÍHO z Moskvy, než z Varšavy s našeptávači z tamní synagogy... HISTORIA MAGISTRA VITAE, dámy a pánové.

   Smazat
 16. Oprava, upřesnění k 2:38: V roce 1927 při sčitání lidu na Těšínsku převažujícím etnikem byli Poláci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To platilo po první světové válce. Dnes se v Jablunkově hlásí k polské národnosti jen 27% obyvatel. Tím nevylučuji u Čechů jejich ochotu přeběhnout. Samotná Ostrava je plná polských příjmení, jejichž nositelé polsky nemluví, jen rozumí. Tuto oblast počešťovali Češi z vnitrozemí. Drahošův otec přišel jako učitel z Vysočiny.

   Přechod mezi oběma blízkými národnostmi je snadný. Záleží na tom, kde se daří lépe. Za komunistů bylo Ostravsko prosperující částí Česka. Polistopadové vlády na osud této částí státu přímo sraly. Ano, včetně vlády našeho milovaného současného prezidenta. Stačí přejet na dálnici Bohumín a také blbec pozná, že v Polsku se žije lépe než u nás.

   Smazat
 17. Odpovědi
  1. Lehnout, prášky (na hlavu), teplé koupele ...

   Smazat
 18. Poláci nikdy nebyli a ani nikdy nebudou evropskou velmocí, je to jen jejich marný sen. Nedosáhnou hlavně pro svou hašteřivou povahu, která nedovede stmelovat, jen rozdělovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Netreba zabudnut, ze:
   Poliak, to neni narodnost,
   je to profesia.
   Za POLIAKA sa treba vyucit.

   Uz nasi dedovia, pradedovia hovorili, ze ked najdes na ceste capicu z poliaka, nezdvihni ju.
   Radsej po nej poskac, a tak ju odkopni prec.

   PS: Byvam v blizkosti PL hranice, viem co to je za narod.
   Ak by bolo mozne chytit certa, aj toho by chytili a predali.

   Smazat
  2. 13:40 Ale mohli bejt, to kdyby v čele Polska stáli místo bekovčíků nějací inteligentní lidé! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  3. 13:4O: Máte pravdu. Přiklad - liberum veto v poském parlamentu bylo přičinou dělení Polska. Napadá mně myšlenka, že pokud jsou poměry takové jak nyní, to jest liberálně kapitalistické objevují se ony sny o nějakých panstvích, velmocech, které se vždy zakladají na vlastnictví - jsou syceny lidmi kteří něco vlastní a chtěli by vlastnit ještě více. Ony ambice malých lidí, v tomto případě Poláků o jejich místě ve velmoci, jakou by mělo být Polsko jsou ještě navíc syceny třeba takovým člověkem jako je Emeričan Friedman, který tvrdí, že nyní se pod kuratelou USSA z Polska stane totéž co z Korey /to jest z Jižní Korey/ - tygr. A Friedman mele samozřejmě to, co vladní doktrina.
   Jinak nemáte pravdu v jednom - Polsko kdysi skutečně bylo velmoci - od Jagelonců /vítězství u Grunwaldu/ po Sobieskeho /zachrance Evropy před muslimy/.
   JInak jako velmoc bych si Polsko nepřal. Asi by Poláci to Těšínsko zabrali. Objektivně si přiznejme Polákům - polské menšině se dařilo po celých bezmála 1OO let v Československu a Česku dobře. S vyjimkou období před druhou světovou válkou, kdy dělníci v železárnách třineckých dostávali práci tehdy, když poslali děti do české školy - tak jsem to slyšel a četl. Poláci v krátkém období v roce 1939 si počínali jako v ostatním Polsku, to jest menšiny víceméně utlačovali a persekvovali i Čechy - odsunuli do vnitrozemí, to jest do protektorátu pro ně nepohodlné Čechy. Teď nemůžu posloužit údajem, jak to bylo se škoklstvím českým na tomto území. Jak jsem podotkl výše nynější zábor Těšinska Polskem by byl nesmyslný čin - 4O tisíc Poláků a 56O tisíc Čechů ve dvou okresech - Karvina a Frýdek Místek /poslední sčitání lidu/.

   Smazat
 19. Polaci jsou vekslaci, silne protirusky atd, takze je nemusim, ale proti EU jim fandim.
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
 20. 5:47: želbohu Vaše znbalosti připominají ČT. Mé doporučení - přečtěte si nějaký polský zdroj - pro vytvoření objektivního názoru - samozřejmě zdroj vydaný po roce 1989. Na něco tato nová doba je dobrá - na možnost sehnat poměrně snadno nekonformní názor. Přiměra: Reagan o sestřelení korejského letadla nad Sachalinem v roce 1983 - youtube, dojemný truchlivý projev. Skutečnost je vykreslena v knize Francouze Michaele Bruna - Drama nad Sachalinem, rok vydání 1997. Z knihy se dozvíte, že letadlo se zřítilo v blízkosti Japonska a Rusové je vůbec nesestřelili. Nad Sachalinem bylo sestřeleno více než deset amerických letadel. Blíže kniha. Jen jsem chtěl říci, že možná Váš názor se na těšínskou otázku změní stejně jako pohled na Reaganův truchlivý projev. Svého čásu jsem si přečetl pouze polovinu knihy Stalin od Američana Tuckera. V poslední době jsem četl knihu stejného názvu od Svjatoslava Rybase, Ottovo nakladatelství 2O15. Skvělá knižka. Knihu od Tuckera nicméně dočtu.
  Čím se vyznačují podle mně šovinisté? Asi takto. Hrají fotbal proti soupeři s toleranci faulů vlastního manšaftu ale s rigorosním potíráním faulů soupeře. Správný fotbalista hraje fair play, to jest je vnimavý pro fauly cizího i vlastního mužstva.
  11:48: Ano napsal jste to dobře. Toto území se vyznačuje národnostními převlekači kabátů. Polsko na území - jsem Polák, Německo - jsem Němec, vladne Česko /Československo/ - jsem Čech. Jak řekl jeden známý - národnost je věc volby.
  Jinak, abych byl zcela přesný. Polský pohled na sebe sama tedy na Polsko - v dějinách, zvláště nedávné doby - je bohužel hodně vedle a hodně vedle je také směřování nynějšího Polska, jeho protiruský postoj, a to nejen vládní postoj, ale postoj řadových obyvatel. Můj názor je ten, že jsme měli táhnout s Rusy - stejně jako Poláci. Nevím jestli bychom tak na tom prodělali ekonomicky. Rozhodně by na tom neprodělala Evropa. Ono ti Emeričané a s nimi i Němci by nebyli tak v kranflecích, jak jsou v nich dnes. Naše politická garnitura nestojí za nic, je slepá, stejně jako ta polská.

  OdpovědětSmazat
 21. 5:47: Ještě musím jednou vylepšit svou reakci na Váš komentář. V podstatě máte pravdu. Jediné co bych tvrdil to je to, že když po první světové válce se rozdělovaly země podle etnického principu, mělo připadnout Těšinsko Polsku, protože po této válce na tomto území převladajícím etnikem byli Poláci. Velvyslanci ve Spa v roce 1921 rozhodli o přidělení větší části sporného území Československu protože byli ovlivnění Francouzy a Francouzi československými politiky - ti byli vždy lepší než politici polští. Pojednávají o tom polské prameny - naposledy vydaný v Cieszynie - bohužel zpaměti nevím rok vydání, je tam řeč o Zaolziu - tak se jmenuje polsky část Těšínska, které leží na levém břehu Olzy. Myslím, že toto pojednání které je celkem dosti útlé a které jsem měl v ruce je objektivní.
  Jinak si myslím, že oč se jednalo v územním sporu to byly šachty a třinecké železárny, dále o bohuminsko-
  žilinskou železnici, čili jednalo se o prachy.

  OdpovědětSmazat
 22. 2O:12: Máte pravdu - lezli do zadku Němcům, jak jste to řekl /Beck jedná s Ribentropem/.
  Jinak na okraj Vaši poznámky: Oba státy - Polsko i naš stát, stejně jako Slovaci, kteří stejně udělali jen to samé co další státy - Madaři, Rumuni, Bulhaři - by si měli vzít ponaučení z dějin podle toho co řekl ten Japonec: Národy, které neznají dějiny se vystavují nebezpečí, že je prožijí znova - tak všechny tyto státy by měly jednat. Československo a Polsko byly západními velmocemi v roce 1938-39 podvedeny a nyní to vypadá zase tak, že budou podvedeny opět. Britanie jednala podle zásady Děl a panuj celá stáletí - zasahovala do dění v Evropě podle svých zájmů. Přesto naši tajtrlíci opět dělají stejnou chybu jako před druhou světovou válkou a přimkli se Západu, který má i správný název - zdá se že nad zapadní civilizaci skutečně slunce západá.
  Jinak ještě na okraj Ruska - Sověti byli ochotni s Hitlerem v roce 1938 bojovat, jenže Polsko a Rumuni nechtěli povolit přechod sovětských vojsk přes svá území do Československa ale co je ještě podstatnější ta Francie, ve kterou jsme tak věřili a ve které jsme se tak shlíželi před druhou světovou válkou, couvla od přislibu, který dala Sovětům předtím, že v případě konfliktu s Německem se postaví na straně Sovětského svazu - lepší bylo pro francouzské a britské kapitalisty nasměřovat Hitlera na Sovětský svaz. Dalo by se ještě dále psat na toto téma podrobněji. A ještě jedna poznámka: Rusko v první světové válce jako hlupák bojeje na straně spojenců a nic z toho nemá, bojuje jen proto, že car se tak zavázal. Francie a Britanie, bojují např. o své kolonie. Nakonec je třeba říci: Lidé čtěte! - ale s patřičným výběrem.

  OdpovědětSmazat
 23. Anonymní3. ledna 2018 10:56
  Každý stát má jiné zájmy. V některých zájmech se prolíná s některými jinými, v dalších zájmech, zase s dalšími jinými. Toho je využíváno k jejich vzájemnému rozeštvávání, silnějšími mocnostmi.
  Dá se očekávat, že s rostoucím uvědomováním si států střední Evropy, jejich vzájemné civilizační blízkosti, či potřeby větší spolupráce, budou sílit snahy mocných, nás rozeštvávat a některým nabízet výhody, když se k tomu připojí. Tomu lze čelit pouze demokracií a mravností, takže dost obtížně. Je to neustávající boj o vlastní zájmy, který nesmíme opomíjet, či se ho dokonce vzdát. P.K.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.