Reklama

středa 10. ledna 2018

Znárodňování začalo aneb nové období prezidenta Putina aneb Rusko není závislé na liberálních posvátných kravách – porazí je kvůli zachování života národa a státu

Аleksandr Chalděj
Аleksandr Chalděj
10.1.2018  Zavtra, překlad ČeskéNárodníListy

Když chceš žít – buď schopen kontrolovat své peníze.
Moc v Rusku, ztělesněná prezidentem Vladimírem Putinem, stojí tváří v tvář potřebě zachovat ovládání klíčových procesů ve státě. Bez ohledu na to, jakou ideologii má vláda a jaké postavení má vládnoucí třída, jednou z nejdůležitějších podmínek pro tuto kontrolu je kontrola financí a jejich oběhu. Taková kontrola může být provedena různými způsoby, více či méně účinnými, avšak v každém případě je to nezbytné, a čím hůře funguje finanční systém, tím přímější a tvrdší vládní kontrola peněz by měla být. Toto je axiom, který nepotřebuje důkaz.


Jakékoli delegování pravomocí v oblasti financí, ve směru od vlády do soukromých bank, znamená delegování politické moci vlády bankéřům a v podstatě představuje neústavní jednání. Koneckonců, žádný článek ústavy neříká, že jednou z mocí je finanční moc – zejména, je-li získána za liberálního uspořádání státu a financí. A při podřízenosti finančního systému zahraniční moci, žije bankovní systém svým vlastním životem, čímž stát stojí pokaždé fait accompli (před hotovou věcí) – před příští finanční katastrofou.

Každý inženýr zná jednoduchou pravdu: čím je systém složitější, tím častěji se rozbíjí. To znamená, že je méně stabilní. To je důvod, proč je AK-47 mnohem lepší než M-16, protože má jen málo dílů - prostě je málo toho, co by se mohlo rozbít. Ze stejného důvodu je Mosinova puška lepší než Mauserova puška a jiné pušky. Stejný zákon funguje ve vztahu k jakémukoli systému, včetně finančního systému.Dva světy - dva systémy

V Rusku je dvoustupňový bankovní systému - nahoře centrální banka, dole komerční banky. Každý už zná historii nepodřízenosti centrální banky v jejích hlavních pravomocích vládě v Rusku. Koncepce ruské Centrální banky - je koncept Rothschildů, který všechny světové centrální banky nechal uspořádat podle principu jejich podřízenosti mezinárodním finančním institucím, na jejichž vrcholu stojí americký Federální rezervní systém USA (FED) a jeho hnacími řemeny jsou Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (World Bank – WB) s Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD). Ze strany MMF jsou naší Centrální bance určovány finanční instrukce, řízeny základní účetní závěrky, z nichž vyplývají nejzávažnějších finanční potřeby, jejichž nezbytnost je pak dokazována jakémukoliv ruskému prezidentovi. A skutečnost, že prezident může jmenovat šéfa centrální banky, a Duma jej pravidelně vyslechne a potvrzuje, nic nemění na tom, že naše Centrální banka není řízena a odpovědná Ruské federaci, ale Mezinárodnímu měnovému fondu. Ten určuje strategický kurs, přijatý největšími světovými soukromými bankami. Centrální banka, nezávislá ve finanční části své politiky na ruských orgánech, je první úrovní našeho bankovního systému.


Druhou úrovní bankovního systému v Rusku je sektor soukromých bank. Tento sektor není absolutně nezbytný pro ekonomiku, pro její rozvoj. Není náhodou, že v SSSR byl bankovní systém jednosektorový, všechny pobočkové banky byly součástí systému Státní banky SSSR a nevytvářely kapitál, ale vykonávaly zúčtovací funkce v zájmu podniků a obyvatelstva. Sem patřily operace přijímání vkladů od veřejnosti a podniků, půjček, ale proto, že vytváření zisku nebylo účelem jejich práce, procenta byla zanedbatelná ve srovnání s dnešní dobou. V sovětském systému byly veškeré investice z veřejného kapitálu a mohly být doplněny pouze příjmy ze zisku podniků. (Tento postup se nazývá podnikáním výstavbou - chozsposobom). Úvěry také většinou šly k pokrytí rozdílů v hotovosti v okamžicích mimořádných nákupů, jako surovin, rychloobrátkových položek, nebo v době výplat - to znamená k doplnění dočasného deficitu provozního kapitálu. Půjčka stavebním a průmyslovým podnikům byla poskytována za 1,5%. Za 2 - 2,5% obchodu a zemědělství. Sazba 3,5% již byla sankční. Nyní by to byl sen každého současného ruského podnikatele.


Takovýto obraz znamenal absenci základů pro existenci inflace. Ve spojení se státní kontrolou cen to bylo důvodem, že sovětští lidé se nesetkávali s problémem rostoucích cen, s výjimkou např. změny cenovky na salámu s 2,20 na 2,80, která byla „tragédií“, a cenovky na vodce z 3,62 na 4,20, která byla „důvodem revoluce“. Byla taková pozdní sovětská anekdota o vodce:

"Byly tam tři, a je tam osm - stále ještě to necháme.
Jestli ceny stoupnou více, uděláme to stejně jako v Polsku,
Jestli je znovu vyhodí, zase obsadíme Zimní!" 

A všichni se zasmáli - pochopili v zásadě nesmysl důvodu a jeho neodůvodněnost pro navrhované akce. Bylo to srovnání tohoto motivu a neodůvodněnosti akce, která byla principem vtipu.

Když se však v zemi změnila vládnoucí třída, bylo vytvořeno komerční bankovnictví k získání kapitálu ze vzduchu. Obohacení vládnoucí třídy tímto způsobem je nejdůležitější politický základ dominantního postavení liberálního hospodářského režimu v Rusku. Není náhodou, že bývalí pracovníci Komsomolu a strany byli v čele ruských obchodních bank, nebo stáli mezi hlavními zakladateli. Marže se přiblížila k normě ziskovosti obchodu a inflace a stala se nenahraditelným prvkem nové ekonomiky. Nedostatek peněz v komerčním bankovním sektoru se stal chronickým onemocněním, které bylo vytvořeno pro vysokou úrokovou sazbu z úvěrů, které zabíjely a zabíjí ekonomickou aktivitu v zemi. Navázání rublu na dolar, jeho kanibalistická existence a neschopnosti centrální banky půjčovat vlastní vládě jinak, než prostřednictvím spekulativního mechanismu mezibankovního úvěru, kdy centrální banka poskytuje úvěry komerčním bankám, a ty mají zase půjčovat reálnému sektoru – ty však dokonce jdou „hrát“ proti rublu do směnáren - to vše ruský finanční systém převrací v tuberkulózního pacienta, postupně umírajícího na nemocničním lůžku hospice.

Peněžní systém, který už stejně byl mimo kontroly moci, se začal definitivně zbavovat poslušnosti.

Tato situace dříve či později nemohla nedospět k tomu, že nejvyšší moc, zápasící uprostřed globální krize a geopolitická konfrontace za posílení kontroly nad procesy v zemi, jednoho dne stane před nezbytností - získat kontrolu nad finančním systémem. Je to v rozporu s liberálním dogmatem, ale pud sebezáchovy moc objektivně dotlačí - pokud chce přežít, bude muset centralizovat správu peněz a nakonec, v té či oné podobě, znárodnit bankovní sektor.

"Pouze znárodněním bank lze dosáhnout toho, že stát bude vědět, kde, jak a kdy se odlévají miliony a miliardy. A pouze kontrola nad bankami, nad hlavním sloupem a hlavním mechanismem kapitalistického oběhu, umožní navázat finanční systém na realitu, odstranit jeho spekulativnost. Umožní kontrolu celého ekonomického života, výroby a distribuce výrobků všeobecné spotřeby, umožní „regulaci ekonomického života“, která by jinak byla odsouzena zůstat ministerskou frází pro ohlupování obyčejných lidí. " * (V.I. Lenin - "Hrozící katastrofa a jak s ní bojovat").


Hrozící katastrofa a jak s ní bojovat

Katastrofa koloniálního finančního systému bojujícího za suverenitu Ruska již přišla. Tento systém se nemohl technicky nevyčerpat, dokonce i s formálním zachováním oddanosti liberálním zásadám svatosti práva na obohacování se ze vzduchu, komerční bankovní sektor v Rusku umírá rychlostí gangrény plazící se po noze.


Ruský bankovní systém se nachází ve "stabilním" stavu po třech letech poté, jak se zhroutilo více než 300 bank a ztratilo své licence, a na podporu zbývajících musel stát utratit 3,2 bilionu rublů.

Takové posouzení dala v pátek šéfka centrální banky Elvira Nabiullinová při setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ale nepomohlo to: "z 32 bank, které získaly státní podporu, pouze polovina oznámila skutečně zaznamenané zvýšení kapitálu, sdělila v prosinci vedoucího účetní komory Taťána Goliková. Každá druhá banka ztratila všechny přidělené peníze a pouze 4% je poskytly pro stanovené účely – jako půjčky na prioritní projekty v ekonomice."

"Nyní, podle centrální banky, je podíl problémových aktiv v celém bankovním systému 10%, neboli 5,3 bilionů rublů. Jedná se o úvěry, které patří do čtvrté a páté kategorie, což znamená žádné záruky splácení.

Přidáváte-li ty úvěry, které jsou poskytovány, ale s delikventností, pak podíl dosáhne 20-24% neboli 11 bilionů rublů, odhadla v červnu mezinárodní ratingová agentura S & P. ​​"

Ať už jste v duši jakýmkoliv liberálem, nepředvídat nadcházející katastrofu znamená, že jste ztratil instinkt přežití.


V zemi začalo plíživé znárodňování bank, a to i přesto, že nikdo tato slova neříká a nestanovuje takový úkol.


"Ruský bankovní systém, který v roce 2017 ztratil tři z pěti největších soukromých bank, se nachází ve stavu bezprecedentního stresu ve své historii.

S tímto závěrem přicházejí odborníci z „Rozvojového centra“ Vysoké školy ekonomické (VŠE), po analýze statistik centrální banky a výkazů významných úvěrových organizací.

Finanční systém Ruska obecně žije v podmínkách přebytku likvidity. Vzhledem k manipulaci s Rezervním fondem a Národním fondem sociální péče (které představují pro rozpočet tiskařský lis) vzniklo u bank značné množství převisu nabídky rublu nad poptávkou, a místo toho, aby byly převedeny na Centrální banku, jsou naopak umístěny jako volné peníze.

Podle ministerstva financí, za tři roky dosáhl objem emisí na krytí deficitu federálního rozpočtu 5,5 bilionu rublů, a přebytek likvidity v bankovním systému přesáhl do konce roku 2017 - 2 biliony rublů “.

"Problémy v ruském bankovním systému nejsou dílčí, ani ojedinělé, ale systémové," uzavírá Taťána Misichinová, zástupkyně ředitele „Rozvojového centra“ Vysoké školy ekonomické.

„Klidným“ způsobem jejich řešení by mohlo být zrychlení zdravého ekonomického růstu, zejména v soukromém sektoru. Podle VŠE by to vedlo k odpovídajícímu zvýšení klientské základny soukromých bank, velkých i středních, což by zabránilo jejich další vlně "úpadků".

Avšak takové charakteristiky neexistují: HDP ve třetím čtvrtletí zpomalil na 1,6%, a v následujícím nepřesahuje 0,5%, předpovídá VŠE. V základě jej poskytují hlavně těžba přírodních zdrojů a velké hospodářské stavby, jako „Síla Sibiře“ a Kerčský most.

Výsledkem je, že banky mohou pokračovat v „úpadcích“ a „proces znárodňování bankovního systému bude zřejmě nezvratný,“ předpovídá Misichinová. "

Slovo "bezprecedentní stres" liberální analytici používají, aby nemuseli použít slovo "nejhlubší systémová krize". Ale taková chytristika nepomáhá zakrýt nahotu liberálního krále - práva na politicky chráněnou lichvu v moderním světě.

Záměrně jsem citoval vyjádření liberálních pramenů, abych nebyl považován za předpojatého k tomu, co se děje.

Znamená to, že předěl udržitelnosti spekulativní finanční ekonomiky byl skutečně dosažen a už ohrožuje přežití státu. Stát je nucen reagovat - a tato reakce zdaleka není liberální.

Tři z pěti největších komerčních bank vstoupily do procesu znárodnění. Nyní jsou jim poskytnuty peníze, pak stát převezme jejich dluhy. Současně se snaží neporušovat výpočty a systém mezibankovních transakcí. Toto je počáteční fáze znárodnění. A to je jen začátek.

Nicméně, tato polovičatá opatření povedou k tomu, že bude třeba ochránit celý bankovní sektor, ve skutečnosti jej proměnit na jednosektorový systém. Ať už se do komerčních bank v krizi nalijí jakékoliv peníze, všechny je ponesou na měnový trh, a ne do reálné ekonomiky. Bez obrácení těchto toků nelze z krize vyjít. A bez znárodnění bankovního systému se tyto toky nerozmotají.

Znárodňování bankovního systému ve skutečnosti začalo jeho selháním a objektivní prohlubování znárodňování je nevyhnutelné. Proto bude pokračovat v příštím roce, a Vladimír Putin bude nucen vést tento proces dále - pokud bude usilovat řídit všechny klíčové aspekty života země a její ekonomiky, směrem ke zvýšení ruské státní suverenity, v průběhu akutní fáze geopolitické konfrontace se Spojenými státy a Evropou. Už nemohou zůstat zachovány žádné liberální posvátné krávy - v hubených letech budou poráženy v zájmu zachování národa a státu.


Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

55 komentářů :

 1. Kdo se odváží u nás znárodnit banky? Přitom to je největší parazit v naší vykrádané republice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Míříte příliš vysoko. Jsme neo-kolonie. Ani obrovské Rusko není v dnešním světě samostatným státem a o svou samostatnost vede neustálý tvrdý boj již celá tisíciletí. Teď Jsou nějaké šance zvětšit si manévrovací prostor, protože pax-amerikana byla dále neudržitelná i s jejím liberarismem. Liberarismus je nesmysl pro mimina - důkazů netřeba.

   Znárodnění bank, a velkých podniků a nízké platy státních zaměstnanců (aby demotivovalo chtivce a blázny honící se za pěnězi) a ponechání středních a malých podniků v soukromých rukou je optimální řešení řízení společnosti, plus základní příjem a mnoho různých škol s možností vzdělávání v každém věku, ale koncepčně propojených. Plánované hospodářství, ale pouze ve strategických parametrech. Lehké, ale jak přesvědčit obyvatelstvo, aby přestali být zcela zaslepení. Plus změna hodnot, ctili by se lidé, kteří by dokázali realizovat projekty, které by byli prospěšné všem a peníze by nic neznamenali a neposkytovali by žádnou společenskou prestiž, každý by měl jistý základní příjem a rozhodující by bylo dané slovo a porušení slova by znamenalo zavržení.

   Smazat
  2. máte naprostou pravdu.

   Smazat
  3. To: - Anonymní 10. ledna 2018 20:38
   Problémem je, že se u nás nenajde nikdo, žádný politik, který by se byť jen pokusil něc podobného navrhnout, natož realizovat.

   Smazat
  4. Ono je to poněkud problematické. Protože jsem všechno prodali (vodu, nerostné suroviny, banky, výrobní závody, výzkumné ústavy - ty pracují pro takzvaně v rámci nadnárodních korporací, ) takže jen něco málo hlavně to o co cizí kapitál nestál nám zůstalo. Převést toto pod státní správu na to není kapitál a jen tak to znárodnit to by znamenalo vystavit se soudním sporům, které by jsme zcela jistě prohráli.

   Smazat
 2. Velkolepý a pravdivý článek ! Znárodněním bank musí nastat obroda i našeho státu !! Bez toho budou z lidí pouze bezprávní otroci mezinárodního kapitálu !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aha, to jste vyčetl kde? V článku nějakého bolševika? 40 let se budoval ten váš spravedlivý svět a hle jak dopadl! Nejste schopni porozumět systému, jste příliš jednodušší, jste určeni pouze na výkon nez vás nahradí roboti. Pak k ničemu nebudete. Elita se konstituovala velice dávno, vykrystalizovala a jen oni mohou rozhodovat o tomto světě. Vy do něj zjevně nepatříte podobně jako neschopná sebranka na východ od hranic.

   Smazat
  2. To: Anonymní 10. ledna 2018 22:17
   Jo, jo, sebranka na východ od hranic. Zato ta vynikající "sqadra azura" na západ od hranic, nám již řádku let ukazuje jak na to. My teď ta naše ho*na házíme na východ, a ze Západu se nám vracejí na hlavu. Asi to bude tím, že je ta naše země kulatá.

   Smazat
  3. 22:17 neboj neboj, guillotiny už se brousí. I na tebe jedna čeká, ty (j)elito!

   Smazat
  4. Anonymní10. ledna 2018 22:17
   „Elita se konstituovala velice dávno ..“
   Ale ČNB byla předána do soukromých rukou až v devadesátých letech. To by mělo být revokováno, aby Vám to neznělo bolševicky. P.K.

   Smazat
  5. 22:17 ten 40 let budovaný spravedlivější svět, v méně rozvinuté části světa, pod hospodářským embargem, finančním a vojenským tlakem té, také díky drancování kolonií, rozvinutější západní části světa se nezhroutil, ale byl rozbit chamtivci, kteří se chtěli zmocnit a také se zmocnili celého hospodářství a tím i politické moci. Rozdíl je v tom, že z nezadluženého státu a nezadluženého obyvatelstva, kde nic nebylo ve vlastnictví cizí moci, kde výroba, věda, vzdělanost se rozvíjely bez nezaměstnanosti, bezdomovců, exekucí ..., za sociálních jistot a stability, máme stát co kolonii, drancovanou cizími vlastníky většiny národního hospodářství. Nikoli slepému a hlupákovi je to patrné bez čtení, na první pohled. A uvidíme, až opadne cyklus konjuktury, synku.

   Smazat
  6. 3:31, to je signifikantní obviňovat z vlastní neschopnosti toho úspěšnějšího. Taktéž je typické zobrazovat marasmus ekonomický i sociální minulého režimu v růžových barvách a tvrdit opak doufajíc, že už všichni zapomněli.

   Nejste schopni žít a prosperovat v kapitalismu, nejste schopni vybudovat socialistickou společnost. Tohle vše, prosperujici kapitalistická společnost se silným sociálním backgroundem je na západ od vás.

   Vy nejste scjpomi nic vyrábět ani pěstovat, bez Západu byste umřeli hlady.

   Smazat
  7. 8,15
   V tom případě se divím,že jsi ty havlodemente ještě v Čechách nezdechnul!!!!!

   Smazat
  8. 0:40 Rudocancy užgrynadanýho čechomužika! S flaškou samohonky běž radši brousit s cikánama kudličky někde pod mostem jako každá podobná komoušská zdechlina neschopná života bez nafetování prdy svýho kreténskýho liliputního fýrera z Kremlu:)
   Vy mrdky rudé, co po vás zbude? Jen země zničené a národy chudé ...

   Smazat
 3. Konečně resumé a doufám, že nezvratné a podepřené ruským lidem. Je třeba vymést audiášův chlév z Rusi do emeriky ať si liberalizují trilionové dluhy ve prospěch USsraelnihilistického capitálu.
  21.12.2112 Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :D. Ďuro Trulo Somarik Sprostučký, ano, to je u vašeho příspěvku ten správný nick.

   Smazat
 4. Perfekní analýza.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten clanek byl psan velice nejasne a rekl bych zmatene.!!!

   Jasna otazka dne: Kontroluje USA, Rotchild, FED ci kdo jiny Ruskou Centralni Banku??

   Jake jsou reservy v Ruskych bankach?? a jake jsou trendy??

   Soukrome banky , kolik % vkladu musi drzet v tresoru proti pujckam.

   To je v podstate jakou banky v Rusku maji balanci??

   Rusko historicky (za poslednich 200 let) melo spatne bankovnictvia nemyslim , ze maji moznost cokoliv rychle.
   Kdo vladne Ruskym bankam vladne Rusku.

   Mnoho lidi si mysli, ze FED = Rothild a ze MMF je hnaci sila FEDu coz je zmatene.

   A tak pisatel nemusel psat o vodce a podobne a trochu jasne a systematicky vysvetlit o co tam jde.

   Pripada mi , ze Ruske bankovnictvi , nema nyni snadnou posici a prezivaji , protoze Rusky narod ma velkou trpelivost a vydrz!!!

   Brouk von Pytlik
   Smazat
  2. Anonymní10. ledna 2018 21:29
   „Mnoho lidi si mysli, ze FED = Rothild … coz je zmatene.“
   Ono to zas tak zmatené nebude. P.K.

   Smazat
  3. Brouku, když začnete něco potit, mrkněte předtím třeba do Wikipedie. Samozřejmě, že rodina Rothschild je součástí globálního finančního systému - a JE TO TAK SPRÁVNĚ!

   Smazat
 5. No, nejsem ekonom, ani finančník. Ale ještě si letmo pamatuji období, kdy jsme měli státní banky a počínající privátní ekonomiku. Pokud budou nastaveny přísné kontrolní mechanizmy, možná to bude chvíli fungovat. Dlouhodobě to vidím ale neudržitelné. Lidi jsou totiž, obecně, neskutečný dobytek. Jakmile pocítí určitou volnost, resp. neúměru mezi výší trestu a možným ziskem, začnou krást.
  Jednou jsem někde četl, že je každý člověk prodejný. Je to jenom otázkou ceny. já bych k tomu dodal ještě času a příležitosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle sebe soudím Tebe. Naopak každý se rodí morálně v pořádku a děti lež velmi bolí (dokonce se rozbrečí) je to tlak na psychiku a svědomí. Přežití v nemorálně nastavené společnosti je postupně donutí trpět a jít proti svědomí. A velmi tomu pomáhá výskyt takových nemorálních zmetků jako jste vy pane.

   Smazat
  2. 20,45
   Kdyby jste měl pravdu, tak jsme dneska v komunismu. Katolíci mají své "nepokradeš", komunisti měli své: "Každý pracuje podle svých schopností a možností a vezme si podle svých potřeb". Ani u katolíků, ale ani u komunistů to nefungovalo. Proč?

   Smazat
  3. 20,45
   Zapomněl jsem dodat. Víte něco o genetice? Já jí zažívám dnes a denně "in natura". Jsme téměř dvacet let pěstouny. I když se snažíme a dosahujeme i dílčích výchovných úspěchů, v pubertě jsme nepříjemně často konfrontováni s neúprosnými zákony genetiky.
   Když jsme v této činnosti začínali, mysleli jsme si, že u dětí platí 20% genetika, 80% výchova. Dnes vám s klidným svědomím můžu napsat, že je to obráceně a ta procenta jsou možná ještě více zdrcující.

   Smazat
  4. Pravda nepodléhá vlastnictví. Pravda se odkrývá, objevuje. Ideologické lži, které předkládáte jenom potvrzuji popis, který uvedl. Ty ideologie mají židovský, satanský, lživý původ. Je to úplně jednoduché, když pojedete po silnici a v představě v popisu v mysli budete mít chybný popis rozcházející se skutečností (lživý) dojde k nehodě a bude to bolet. Proto je tolik utrpení, kvůli lži, nelze se rozcházet se skutečností, pak dojde k bolesti a ke smrti. Vyžaduje to úsilí a mít nezdravý základ společnosti, aby došlo k degradaci lidského potenciálu. Mozek není uzpůsoben ke lži, ale k přežití. U dětí to lze snadno vypozorovat, jak postupně upadají do spárů satana (lži) a vzájemného ubližování. Jenže se rodíme do neznáma a bez informační podpory z okolí nepřežijeme a tak jsou nové generace nuceny přijmou lež a utrpení, trvá to dlouho než dojde k prohlédnutí, alespoň u někoho. Nešiřte tuto lež, že lidé musí nebo budou krást, jsme svobodní a můžeme pomoci poznání si stanovit ve společnosti pravidla, která budou fungovat, ale chce to odvahu. Jistě morálně slabé bytosti existují a jejich hodně, ale netřeba ten virus rozšiřovat, naopak je potřeba pracovat na vyléčení, pokud tak nečiníme jsme sami morálním odpadem. Vývoj lidstva to je rozvoj morálky a její úpadek vede ke smrti.

   Smazat
  5. No vidíte Hricaku, uhodil jste kladívkem po hřebíku. V zemi, kdy vymysleli maximálně tak nový způsob zabíjení a kde je zlodějina, kromě alkoholismu, nejoblíbenějším národním sportem (jediný bez dopingu) pak si jistě umíte představit ty konce. Dávám bolševikovi maximálně rok, dva.

   Smazat
  6. 21:44 Crrrrrrr, budíček. Vzbuďte se. Rusko není bolševické už přes 20 let. Od doby, kdy Jelcin demokraticky rozstřílel "bolševický" parlament. Nebo si snad myslíte, že ruští miliardáři, kamarádi Medvěděva a Putina, jsou bolševici? Vládnou tam buržousti jako u nás. Jen se nechtějí nechat sežrat "našimi" buržousty, kteří si v idiotech jako jste vy pěstují nenávist ke všemu ruskému.

   Smazat
  7. 21:44 je nepochybně neznalý, propagandou desorientovaný, mentálně značně zaostalý jedinec. Obávám se, že tento stav mysli je stále častější u nastupující generace. Ta už netuší, že bolševikem se rozumí nositel určité ideologie, ta se domnívá, že bolševik je pouhá nadávka.

   Smazat
  8. 21,44
   Ty jsi normální guma. Pokud mluvím o genetice, nemám na mysli ani rasy, ani národy.
   Snaha si bezpracně pomoci je vlastní naprosto každému. Jediné, co lidi drží v nějakých mantinelech, jsou obavy z trestu a veřejného odsouzení, přičemž to druhé už dnes snad nikde nefunguje.
   Dám jeden příklad za všechny. Rakousko bylo v roce 1990 zemí, jako z pohádky. Všude čisto a pořádek, až to bylo ohromující. Proč lidé, kteří, alespoň v oné době, si doma nedovolili odhodit ani špačka od cigarety, se u nás chovali, jako dobytek? Vozili k nám do lesů pytle s odpadem, v hospodách se chovali, jako prasata a nerespektovali dopravní značky.
   Odpovím snadno. Protože u nás byly, a do značné míry ještě stále jsou, směšné tresty a téměř nulová vymahatelnost.
   Lidi se prostě takoví rodí. Někde hluboko v nás je zakořeněné "urvi co můžeš" a pokud trest nebude dostatečně odstrašující, budou krást až do konce své existence.

   Smazat
 6. Ackoliv se chova Putin slusne , kazdemu je jasne , ze chce vybudovat novy SSSR , novy a mozna vetsi!!!
  Nemyslim , ze v minulosti se chovalo SSSR k CSSR prilis slusne, ci kmadarsku ci Polsku, neb si pamatuji jasne SSSR invazi v 1968 pod mymi okny a postrileni 60 (nevinych) lidi v mem meste.

  Putin se chova slusne protoze musi!!! co bude delat az ziska SS pardon SSSR zpatky veskerou moc!!!

  Putin jako plukovnik NKVD myslim ,ze nema rad demokracii.

  Co mi zarucuje nove SSSR slusne chovani k sousedum??

  Mne by se libil svet kdy kazdy stat nemel vice nez 100.000.000 obyvatel a musel poslouchat hlasu ostatnich!!! coz by v pripade SSSR nefungovalo.

  Brouk von Pytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty seš opravdu Pytlík.

   Smazat
  2. Troll Pytlík tu zase tapetuje blbost, kterou sem dával už několikrát. Ten blb nereaguje na opbsah článku, on musí exhibovat svou trollí hloupost!

   Smazat
  3. Dobry pohled na vec. A prave proto se bojim , neb Nemecko a Japonsko se odstrihlo od Centralni Svetove banky a byla Druha Svetova!!
   Rusko ,ale asi nema druhou moznost. Ovsem pak padne taky Amerika Svetovemu systemu. Cina vse predela a mame universalni system od Orwela!!!

   Brouk von Pytlik

   Smazat
  4. A opět Pytlík perlí jako zřídlo hlouposti.

   Smazat
  5. Anonymní10. ledna 2018 20:53
   „Mne by se libil svet kdy kazdy stat nemel vice nez 100.000.000 obyvatel a musel poslouchat hlasu ostatnich!!!“
   To je legitimní názor. Ale někdy i 80M je moc, jindy 140M není příliš.
   My bychom měli něco takového vytvořit ve střední Evropě a být jedním z těch hlasů. P.K.

   Smazat
  6. 20:53 Měl bych dva dotazy:
   - Ve kterém že to městě bylo roku 1968 postříleno 60 lidí? Taková informace by určitě zajímala ÚSTR, který přes léta pátrání o ničem takovém neví.
   - Co si představujete pod pojmem "demokracie", kterou podle vás nemá Putin rád?

   Smazat
  7. Brouku von Pytliku, které je to prosím město, kde bylo "Rusy" postříleno 60 obyvatel? Dokonce pod vašimi okny! Jak víte, co má nebo nemá Putin rád? Pod vlivem čeho, proč a odkud to, neschopen diakritiky, blouzníte?

   Smazat
  8. 8:47 Blbeček trolíček, vezmi si tabletky a zalez do postele, pretože tie tvoje blúznivé klamstvá prekročili všetku mieru. Evidentne jedným z tých postihnutých si ty, ale na tom mozočku, čo ti hrká v lebeni, a je to následkom incestu v tvojej rodine a nie následkom nejakého blúznenia o represiách.

   Smazat
  9. Pravda o putlerizmu v ruském dokumentu! - https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=AYLJeG-YmXw

   Smazat
  10. Pytlík je také nestydatý lhář. Nevím o městě, v němž by bylo v 68ém roce postříleno 60 obyvatel. Stříleli v Liberci- v panice, kdy kdosi z lešení u radnice hodil na jejich auto cihlu, neb něco podobného. Obětí střelby a havárie tanku bylo dle ofic. údaje devět. Q.

   Smazat
 7. Tak trpasličí Voloďka se nám konečně vybarvil. Po fázi předstíraného liberalismu se prodrala na povrch jeho kryptobolševická podstata. Už vidím, jak se bude svět prát o znárodněné rublíky, aby mohl bolševikovi postavit novou sluneční elektrárnu, neboť sám to nesvede. Už vidím, jak neschopný státní finanční sektor zničí vše, co jim vybudovala Amerika. Nu což. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Podobný špás si krome Ameriky může dovolit maximálně tak Čína oplývající technologickou způsobilostí a vědeckou vyspělostí a ani ona se na tuto avanturu neodvážila. Bude nový SSSR, jen mnohem slabší a nakonec se Rusko rozpadne úplně a ani nebude třeba mrhatjadernym materiálem a raketami. Jejich soukromé banky neumějí hospodařit, v Rusku není jediný schopný ekonom a oni to hodí na hloupé státní úředníky, tomu říkám maso. Ani se mi nechce věřit, že to je pravda.

  Apropos. AK-47 je geniálně jednoduchý proto, že to je do posledního segmentu opajcnutá německá konstrukce útočné pušky StG44. Soudruzi se zmohli maximálně na osmikiloveho Špagina, kterého taktéž okopirovali. AK-47 zabila víc lidí, než kolik jich zahynulo během 3.sv.války.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prostuduj si něco o zbraních. StG 44 a AK 47 se sice podobají, ale to správné kouzlo se skrývá, jako téměř vždycky, pod povrchem.

   Smazat
  2. 21:25 o Rusku neví nic. Šíří mýty, co si vymysleli na SSSR v SS za McCarthyho. O jeho inteligenci a odbornosti hovoří nejen neznalost zbraní, o kterých tu "zasvěceně" žvaní, ale i detail, že podle něj byla WW3. FAkt ubohé.

   Smazat
  3. Vážení "specialisté" stačí vygooglovat pouhou wiki a tam se o této zbrani dočtete základní údaje.

   3.sv.valka samozřejmě nebyla, na tabletu jsou tato čísla těsně vedle sebe. Ale by nemáte argumenty, chytáte se hloupostí.

   Smazat
  4. 21,25 je česky a lidově řečeno debil.

   Smazat
  5. To: Anonymní 10. ledna 2018 22:15
   Ne nemáte pravdu, on není jen debil, ale také placený troll od GRU. Pozorneplést si to s ruskou tajnou službou, naše GRU znamená "Gay + Romancová + Úřad".

   Smazat
  6. 21:25-debile, když už jsi odborník nejen na banky, ale na všechno i na ty kvéry, tak nám popiš jak fungují, každý totiž je, jak už tu někdo napsal, uvnitř naprosto odlišné...

   Smazat
 8. Pytlíku nějak jste se změnil? To co jste napsal můžete říci kde se to stalo, že tam není dodnes poutní místo všech euroatlantických zvrhlých parazitů. Podívejte se na klanění u místa zavražděného studenta na Národní třídě. To skutečně nevíte, že toky všech peněz na světě jsou známy pár lidem a ti by mohly sdělit kdo financuje všechny ty mírotvorné akce po celém světě. Nebo si myslíte že celý svět má možnost žít jako v USA. Jediné co je na Vás zajímavé je to von.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. USA by podle mne by mohlo zit lepe, Cely svet by mohl zit lepe!!!, rekl bych jako USA.

   Proc tomu tak neni je spravna OTAZKA!!!

   System!!!! , ktery nyni kontroluje svet ma tuto metodu!!!: vsichni musi byt temer zebraci , jinak by neposluchali!!! a nemohli bychom je kontrolovat!!!
   Proto Cechy neprosperuji jako Nemecko a Nemecko dostava Araby, a cely svet musi byt zniceny a znovu vybudovany pomoci Ciny na stejnou uroven??? pod kontrolou SYSTEMU!!!
   Maji li PRAVDU??? mozna maji , mozna Napoleon mel pravdu a jemu podobny???? me no sabe amigo. Svet je ve strasne situaci a Americani na to kaslou a to je tragedie. Ted se nici Evropa a USA podle planu , ale USA se nechce nechat!!! a v tom je problem, tak se pisou anti USA clanky v tisku a delaji ekonomicke vlny.

   Moje rodina von Pytlik je velice roztahana:
   O'Pytlik, Mac Pytlik, Pytlikovic, Pytlikovski, Ben Pytlik a muj bratranec Pytlik de la Mancha

   Brouk von Pytlik

   Smazat
  2. Ty jsi takový nepovedený Ahaswer Pytlikstein, věčný tulák z Království Blbosti.

   Smazat
  3. 21:25 "Brouk von Pytlik" (česky: brouk z pytlíku) je lidový název poruchy, kdy se během puberty působením hormonů z "pytlíku" zastaví duševní rozvoj ("má brouka na mozku"). Někdy se tomu také říká "zastydlá puberta". Od přispěvatele je velmi roztomilé, že tuto diagnózu potvrzuje nejen svými příspěvky, ale pro jistotu i tím, jak jeho poruchu nazývá okolí.

   Smazat
 9. Já jsem se již vícekrát divil tomu, proč Putin nezasáhnul v mnoha negativních ekonomických jevech. Pak jsem ale zjistil, že to je trochu jinak. V RF, podle jejich Ústavy, má prezident "pod palcem" zahraniční politiku, zahraniční a vnitřní bezpečnost, s čím souvisí armáda a tajné služby a to je vše. Vnitřní ekonomiku má "pod palcem" vláda a Putin, jako prezident, ke každému jeho rozhodnutí v této oblasti, potřebuje souhlas vlády a naopak, vláda ke svým opatřením nepotřebuje souhlas prezidenta. No a předsedou vlády je momentálně jeden z největších liberálů Medvěděv. Takže on to Putin zas tak jednoduché nemá. Není to Stalin, aby měl absolutní moc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:11
   Ano máte pravdu, ale ne tak úplně. Putin není Klaus aby jeho něco urychleně měnil a teprve potom zajišťoval zákony. Putin pracuje naprosto systematicky. Kdyby byl takto postupoval Klaus mohli jsme se vyhnou vydrancování repubiky hloupými kuponovými privatizacemi.

   Smazat
  2. Jaká je pravda? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/1484799982_polit-05-089.jpg

   Smazat
 10. Finanční kapitál je kapitál v krystalické podobě. V něm je již zcela utajen zdroj bohatství plynoucí z lidské práce a tedy i jeho čistý parazitismus. Znárodnění bank je první nezbytný krok k odstranění vykořisťovatelského systému. T

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.