Reklama

čtvrtek 1. února 2018

Analýzy Jakuba Jandy z Evropských hodnot jsou i podle odborníků jen žvásty


1.2.2018  PravýProstor

Jakub Janda je jedním z nejhorlivějších a zároveň nejhorších facebookových komentátorů politického dění. Denně vyplodí několik unikátních příspěvků, které se snaží prezentovat jako odborné analýzy. Práce mladíka, který se představuje jako zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty ale mají podle odborníků s vědeckou prací pramálo společného.


Skupina odborníků, kteří působí na působí na Fakultě sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky, podrobila Jandovy výplody podrobné analýze. Píší v ní:

Jako vědci a vysokoškolští pedagogové zabývající se bezpečností vítáme na těchto stránkách nedávno otevřenou diskusi o bezpeč-nostních hrozbách a o tom, jak vznikají. Způsob, jakým je vnímání hrozeb utvářeno ve veřejné diskusi, je třeba podrobovat důslednému kritickému zkoumání. Zvlášť pokud se tak děje pod rouškou nárokované odbornosti.

Nárokovaná odbornost dodává jakémukoliv argumentu ve veřejné diskusi na váze. Pokud je ale tento argument výsledkem procesu z odborného hlediska pochybného, zaslouží si být jako takový odkryt.

V dříve uveřejněném komentáři poukázal jeden z nás na to, že nedávno zveřejněná studie think tanku Evropské hodnoty o výhledu vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí ČR, obsahující pouze katastrofické scénáře, navíc s absurdně vysokými pravděpodobnostními hodnotami, není odbornou studií, ale projevem ideologie, který připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti (neurčitým a nejistým) budoucím hrozbám.

Maskované ideologické projevy ve spojení s oslňující mediální (sebe)prezentací jsou pro vystupování Evropských hodnot příznačné. Byť se jejich úsilí “bránit liberální demokracii” může na první pohled jevit chvályhodné, zvolené způsoby bohužel pouze přispívají k neutěšenému stavu veřejné debaty o bezpečnosti.

 

Na metodě záleží


Nutno předeslat, že činnost Evropských hodnot považujeme za problematickou ne proto, že nesdílíme jejich názory. Jako badatelé máme různé hodnoty a pohledy na svět, které se do našeho výzkumu nějak promítají. Používáme často odlišné vědecké přístupy a metody, které, jak věříme, nás vedou k poznání společnosti (a mohou tak přispět ke kompetentnějším i citlivějším veřejným politikám). Sdílíme ale základní představu o tom, co je výzkum solidní: systematický, kritický, poctivý v zacházení s daty a transparentní. Takový výzkum je časově náročný, uznávaným odborníkem se člověk nestane přes noc a výsledky jeho práce jsou zpravidla potvrzovány ustáleným mechanismem kolektivního odborného přezkoumání (peer review).

Evropské hodnoty jsou v mnohém přímou antitezí této sdílené představy. Díky tomu jsou schopny zaplavovat veřejnou debatu obrovským množstvím „expertních studií“, vyznačujících se interpretací striktně na základě (neokonzervativní) ideologie a často nedostávajících základním etickým standardům jako přiznávání cizího autorství analytických závěrů, jejichž kompiláty nezřídka vydávají za vlastní výzkum. Tento “výzkum” přitom slouží k posílení legitimity jejich dalších příspěvků do veřejné debaty v podobě komentářů apod.

S metodou si přitom hlavu nelámou. Ze strukturované kolektivní rozvahy, kterou slibuje “osvědčená metoda” Delphi, se například při psaní výše zmíněných katastrofických scénářů stává pouhá anketa, ve které byly osloveny dva tucty náhodně seskládaných odborníků (z různých oblastí, hlavním tématům scénářů jako je migrace a radikalizace často vzdálených) o číselné odhady pravděpodobnosti komplexního vývoje. Na kritiky je poté přesouváno břemeno dokazování, že kalamita je zcela vyloučena a (rozsáhlá) preventivní opatření jsou proto zbytečná.

Nezřídka se odvolávají na tvrdá data sesbíraná renomovanými výzkumnými institucemi, která nicméně podrobují ideologické a účelové interpretaci. Příkladem mohou být závěry učiněné z nedávného výzkumu STEM. Protože 31,5% dotázaných věří, že rozšíření NATO bylo porušením slibu danému Moskvě a protože to samé tvrdí prokremelské zpravodajské portály, vyplývá z toho – údajně –, že propaganda šířená Kremlem je „zjevně“ účinná. Zcela upozaděny zůstávají výsledky v nesouladu s a priori zaujatou argumentační pozicí – například že pouze 4,5% dotázaných vnímá Spojené státy jako vážnou hrozbu pro ČR.

Ideologicky i odborně zkreslenou interpretací trpí také výstupy v oblasti extremismu. Hlavní devízou Evropskými hodnotami ambiciózně navrhovaných přesnějších definic extremistických výkladů islámu se zdá být podpora tvrzení, že v podobě ISIS čelíme zatím nejextrémnějšímu islámu vůbec. Samotné definice ale čerpají pouze z úzké výseče odborné literatury a nejsou odvozeny za pomoci logického postupu, díky čemuž selhávají v uplatnění na konkrétní případy. Například, představitelem islamismu je zde jakési abstraktní Muslimské bratrstvo, jehož skutečné odnože působící v praktické politice se ale definici již vymykají. Podobně ideologicky podbarvený je i předpoklad přímé vazby mezi islamistickou idelogií a radikalizací, který pomíjí mnohými odborníky zdůrazňovanou sociální rovinu radikalizačních procesů.

Samostatnou kapitolou je stigmatizace části argumentačního prostoru pomocí konceptů jako dezinformace, propaganda a „hybridní hrozby“. V podání Evropských hodnot se přitom dotýká i pozic, které jsou v západní odborné debatě legitimně a nezřídka dlouhodobě vyjadřovány, například pochybností o věrohodnosti závazku ke kolektivní obraně NATO. Ti, kdo nesdílejí například vysvětlení Evropských hodnot týkající se asertivní ruské zahraniční politiky a mezi jejími příčinami nacházejí třeba i necitlivé kroky činěné Západem, jsou tak nezřídka označováni za agenty Kremlu nebo přinejmenším naivní oběti ruské propagandy. Z hlediska “strategické komunikace”, jíž jsou Evropské hodnoty propagátorem, je podobná stigmatizace téměř jistě kontraproduktivní.

Nejde nám, zdůrazňujeme znovu, o kritiku názorů na důležitá společenská témata. Naše kritika směřuje ke stírání hranic mezi ideologií a odborností a je hodnotová pouze potud, pokud ukazuje na maškarádu, ve které jsou tyto názory představovány jako výsledky seriózního výzkumu. Názorně toto stírání odkrývá reakce Evropských hodnot na kritiku jejich návrhu reformy azylového a imigračního systému EU na stránkách migraceonline.cz. Byť tato kritika přesvědčivě poukázala na to, že autoři postrádají základní orientaci v dané problematice a jejich návrh je v rozporu s našimi mezinárodními závazky a stávající evropskou legislativou v oblasti uprchlictví, byla Evropskými hodnotami označena prostě za odlišný, byť stejně platný názor.

Za lepší veřejnou debatu


Bez hodnot do debaty o politických otázkách vstupovat nelze. Nárok na odbornost v ní ale musí být podepřený seriózním výzkumem nebo praktickými zkušenostmi v dané oblasti, díky němuž mohou odborná tvrzení stavět na pevných základech a být zasazována do širších souvislostí.

Evropské hodnoty jsou jen jedním, byť krajním příkladem, kam až může stírání hranic ideologie a odbornosti ve veřejné debatě dojít.

Jak tomuto stírání vzdorovat? Díl břemene spočívá na sdělovacích prostředcích, které by i v éře infotainmentu a věčného hladu po „mluvících hlavách“ měly zkoumat zdroje nárokované odbornosti stejně jako jejich diváci, posluchači a čtenáři.

Díl ale spočívá i na nás samotných. Jednou z příčin viditelnosti Evropských hodnot je totiž nečinnost značné části akademické obce zabývající se politicky relevantními tématy, která může být motivována pracovním vytížením, ale i neochotou k společenské angažovanosti.
To je třeba změnit, a budeme se snažit vyjít v tomto příkladem.

Jan Daniel, Ondřej Ditrych, Jan Ludvík, Dagmar Rychnovská, Michal Smetana, Benjamin Tallis, Tomáš Weiss a Jakub Záhora

Autoři působí na Fakultě sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky.

Pětadvacetiletý Jakub Janda kromě hříchů z mládí, kdy účinkoval v pornofilmu pro homosexuály, vešel ve známost jako politický komentátor a zástupce ředitele think tanku Evropské hodnoty. Podle skutečných expertů tedy jeho práce nemá s odbornou analýzou nic společného.
Jak vidno, odborníci Jandovi vytýkají, že není schopen kritického přístupu k problematice, ale pouze si vybere argumenty, které se mu hodí a ty následně prezentuje jako odborný text. Podle expertů se ale jedná spíše o ideologicky podbarvené katastrofické úvahy.

Další velkou výtkou je pak skutečnost, že v textech Evropských hodnot jsou často cizí myšlenky vydávány bez přiznání autorství za vlastní. To je pro Jandu, který byl během studia sám usvědčen z plagiátorství, příznačné. Za analytika se tak vydává pětadvacetiletý maturant z gymnázia s bakalářským titulem ze soukromé vysoké školy, jehož odbornost je přinejmenším pochybná.

Nejhorší je přístup Evropských hodnot k uprchlické problematice.
Jako experti mají být oslovováni lidé z nesouvisejících oborů jejichž názory jsou následně prezentovány jako expertní stanovisko. Pokud naopak Janda s některými názory nesouhlasí, označí je za propagandu nebo je zcela ignoruje.

Je opravdu s podivem, kterak si bývalý pronoherec vydobyl své místo na slunci a erární peníze na dobré živobytí. Žvásty, kterými nás dnes a denně krmí, kdy dle něj již pomalu ruské tanky stojí na Václaváku a my se můžeme bránit jen přijetím tisíců uprchlíků již snad nemohou bavit nikoho. Ale Jakub Janda se tím i přesto velmi dobře živí.


- - -

53 komentářů :

 1. Takovýto fanatický hovnošťouch může vypotit zase jen sračky. Navíc je to slizký rypák, ale za to už nemůže.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakub Janda a Radko Hokovský, vyhledávají udavače "krysy" a dávají návod mladým lidem, jak nahlásit spoluobčana s jiným názorem. To jsou vlastizrádní chcípáci. "FAŠISTICKÉ HODNOTY-EH".

   Odkaz návodu k udavačství svých sousedů:

   http://www.evropskehodnoty.cz/nekoncime-teprve-zaciname-budte-u-toho-s-nami/


   Chceme Česko, které je sebevědomou a pevnou součástí Západu. Nikde jinde garanci svobody a bezpečnosti nezískáme. Chceme 100 let od vzniku republiky a samostatného demokratického státu oslavit v rámci silné a sebevědomé občanské společnosti, ne si toto výročí připomenout jen jako něco ztraceného.

   Naše země je plná sebevědomých lidí, kteří nehodlají dalších pět let mlčet. Aby pozitivní energie vycházející z rozumných kandidátů nevyčpěla stejně jako v roce 2013, rozhodli jsme se na Vás obrátit s nabídkou zapojit se.

   Jsme nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.

   V rámci našeho programu Kremlin Watch se věnujeme rozkrývání ruského vlivu a dezinformací v Česku. Se vzdělávacím programem „Žiju v demokracii“ pak vyjíždíme do českých regionů diskutovat zejména s mladými lidmi o důležitosti zodpovědného občanství pro udržení liberálně demokratických principů, na kterých stojí svoboda naší země.

   Nezakládáme žádné politické hnutí nebo stranu. Chceme začít dávat dohromady lidi, kterým není lhostejná česká demokracie, a chtějí ji tak bránit proti kolaborantům, dezinformátorům a extremistům.

   Pokud byste se chtěli zapojit do diskuzí ve Vaší obci nebo se připojit k rozkrývání sítě českých dezinformátorů a extremistů online, nechte nám na sebe prosím kontakt. Děkujeme.

   Smazat
  2. 11:15 - vy mi s těmito ubohými frázemi hrozně připomínáte politruky minulého režimu. Člověče, je na čase, abyste začal používat vlastní hlavu a neplácal, jak tu předvádíte, samé pitominy.

   Smazat
  3. Politruci vyjíždějí školit a ohýbat mladé stromky. Občas i nějakého toho mladého buzíka poznat. Záslužná to činnost kuřbuřtů z Eurohovnot.

   Smazat
  4. Nielen Kallerghi... (pozorovateľ | 31.01.18 18:52) www. Zvedavec
   "...že rebe Emanuel Rabinovič již na mimořádném zasedání evropských rabínů v Budapešti 12. ledna 1952 prosazoval zdokonalený Rothschildův plán:
   „Cíl, k němuž jsme v průběhu tří tisíc let tak pevně směřovali, je již na dosah. S jistotou mohu slíbit, že než uplyne deset let, naše rasa zaujme ve světě místo, jež jí náleží. V něm bude každý Žid králem a každý gój otrokem. (Bouřlivý potlesk.) Po blížící se třetí světové válce otevřeně ukážeme naši totožnost s rasami Asie a Afriky. S jistotou mohu konstatovat, že dnes se rodí poslední pokolení bílých dětí; bílé ženy musí žít s muži tmavých ras, bílí muži s černými ženami… Náš vynikající intelekt nám umožňuje bez potíží vládnout světu národů s tmavou kůží. … Náboženství už nebudou a ani existence duchovních nebude pro naší vládu představovat nebezpečí. … “"

   http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/lit... , str. 31

   Smazat
  5. Serešovitá devíza hovnošťoucha Džandy je jeho natržená nechutná špinavá řiť.

   Smazat
  6. Václav Dvořák1. února 2018 13:04
   11:15 - vy mi s těmito ubohými frázemi hrozně připomínáte politruky minulého režimu. Člověče, je na čase, abyste začal používat vlastní hlavu a neplácal, jak tu předvádíte, samé pitominy.
   Sdíleno veřejně

   Profilová fotka uživatele Alabaj CH
   Alabaj CH
   Dvořáku,vy radši nic neříkejte balamutíte lidi a Váš souverěrec David také,ale váš skutečný záměr je znám vy dokumentaristo...
   2. 3. 2015
   Profilová fotka uživatele Chaim Yehuda Du Pont
   Chaim Yehuda Du Pont
   +Alabaj CH Máte pravdu ten Dvořák je neznalý věci,na žida je velmi hloupý a nechápu za koho mluví. Četl jsem některé jeho články a to je tedy prázdnota.....
   13. 4. 2015
   Profilová fotka uživatele Václav Dvořák
   Václav Dvořák
   He he he
   Přeložit
   13. 4. 2015
   Profilová fotka uživatele Chaim Yehuda Du Pont
   Chaim Yehuda Du Pont
   +Václav Dvořák Pěkně vás vypiskali dokumentaristo, to víte lidi už začínají intuitivně cítit co je dobré a co špatné. Konec triků Dvořaku....
   14. 4. 2015
   Profilová fotka uživatele Martin Hodek
   Martin Hodek
   +1
   .........pane soudruhu Dvořáku,vy musíte být ale opravdu vůl jako lev.Blbej,dementní a ještě lhář a fabulant.
   15. 4. 2015
   Profilová fotka uživatele Chaim Yehuda Du Pont
   Chaim Yehuda Du Pont
   Ohlou větev nenarovnáš.
   15. 4. 2015
   Profilová fotka uživatele Václav Dvořák
   Václav Dvořák
   +Martin Hodek Milý příteli Hodku, děkuji moc za pochvalu. Zdravím vás. Václav Dvořák
   15. 4. 2015
   Profilová fotka uživatele Martin Hodek
   Martin Hodek
   .mě neděkujte.......poděkujte SÁM

   Co dodat, využíváte články druhých a fakta Vám vadí? Jak zde píše jeden diskutér - jenom mlátíte prázdnou slámu ...

   Vy hajíte Gayporno - umělce Jakuba JANDU?

   Smazat
  7. Jeho ůroveň je úroveň béčkového porna.Prostě fuj.

   Smazat
 2. Hovorite zde o tom ptakokurbovi?Je to asi buzerant jak tak vypada ,pozor na nemoce oni maji natrzene pozadi a veterinarni nemoce z lejn

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naše dezinformační systémy zjistily, že vaše počítačová síť je zdrojem neobvyklého provozu. Účelem této stránky je zkontrolovat, zda požadavky odesíláte skutečně vy, a ne ruský troll.

   Důvod:

   Tato stránka se zobrazí, pokud cenzor automaticky zjistí, že z vaší počítačové sítě přicházejí požadavky, které se zdají být v rozporu se Smluvními podmínkami. Blokování ukončíme krátce poté, co tento provoz ustane! Chcete-li mezitím nadále používat naše služby, vyplňte výše uvedený test CAPTHA i s vaším jménem, přijmením a R.Č.

   Tento nežádoucí provoz může způsobovat škodlivý názor, plugin prohlížeče nebo skript určený k automatickému odesílání požadavků. Pokud používáte sdílené síťové připojení, požádejte o pomoc administrátora – příčinou může být jiný počítač se stejnou adresou IP. Další informace

   Někdy se může test CAPTHA zobrazit v případě, že požadavky odesíláte velmi rychle nebo používáte některé výrazy charakteristické pro dezinformace z Kremlu.
   JAKUB JANDA - RADKO HOKOVSKÝ - EH

   "Takto máme nakročíno!"
   GEORGE ORWELL

   Smazat
 3. Kde to žiju? Homosexuální pornoherec Janda si založí think tank. Mele nesmysly, které jsou hojně citovány v médiích a nyní jsou již i podrobovány vědeckému rozboru. V normální neúpadkové společnosti by si o individuum typu Jandy nikdo neopřel ani kolo a každý by jím opovrhoval.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moje babička vždy říkávala : Drzé čelo je lepší než poplužní dvůr.
   P.S. pro naši mládež.Poplužní dvůr je historické pojmenování vrchnostenského neboli panského dvora, jehož součástí byla půda náležející panstvu. Název poplužní je odvozen od již nepoužívané měrné jednotky popluží.
   Minimální rozloha poplužního dvora byla právě jedno popluží, tedy 15 až 60 hektarů, které bylo definováno jako plocha, kterou lze obdělat s pomocí jednoho spřežení a jednoho pluhu. Ke dvoru patřily další budovy a pozemky. Poplužní dvory se postupně změnily ve statky.František

   Smazat
  2. 7.28 S pluhem a spřežením se musí tvrdě pracovat, musí se něco umět,... kdežto kecat ala Janda NIC Z TOHO NEVYŽADUJE. To vám potvrdí každý komediant, který se musí alespoň naučit text (kterému nemusí vůbec věcně rozumět...) a choreografii... Obdobně jako Janda je na tom i nějaký ROZUMEK... kterého výtečně živí oikofobie a melaninofilství (=odvozenina od melaninu - kožního barviva, můj volně použitelný novotvar volně k použití).

   Smazat
  3. ...drzé čelo a žádné morální zábrany...

   Smazat
  4. Jako správný pornoprostitut se JAnda nechává vydržovat v "neziskovce". Nebylo by příhodnější věnovat tuto část státního rozpočtu na charitu či investicí do zdravotnictví a označit ty placené ze zahraničí za "cizí agenty". MM

   Smazat
 4. No vědecky rozebírat Jandu? To promiňte. Snad psychiatricky. Toto opravdu není můj problém.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chápu vás že se nechcete zajímat. Nicméně je to problém nás všech, tedy i vás. Když si myslíte že se vás to netýká, budiž. Velmi rychle se to však může týkat vašich dětí, případně vnuků. A to už by měl být i váš problém.

   Smazat
  2. 8:25
   Ale 7:17 napsal, že by ho měli spíš zkoumat psychiatricky. Tedy se zajímá. Rozumím, že chtěl sdělit, že zmínky o jandovi mu udržují pozornost, zatímco by zasloužil věčné zapomnění.

   Smazat
  3. 8.25 A o co se mám u Jandy zajímat? Řekněte mi, co proti němu mám dělat? Já ho ignoruji. Ignoroval jsem(se spoustou dalších lidí v této zemi) výzvy Svěráka, Kolářové... na podporu Drahoše. No vidíte a jak to dopadlo. Oni tito nadlidé by měli pocítit naše opovržení, nezájem, ignoraci, měli by poznat, že národ je nebere, nereagovat na ně, oni už dávno nejsou to, co si o sobě myslí, že jsou. Já opravdu nebudu s nějakým Jandou diskutovat nikdy a o ničem! Toto by měl být základ, na kterém se pak může stavět dál. Jistě, stále platí to ,,Lidé bděte".

   Smazat
  4. Ale ukazovat jak velký je teplouš Janda pitomec a svině by se mělo neustále. Hodně lidí nemá čas ověřovat informace a "veřejnoprávní" stoka jim toho exhibujícího buzíka vnucuje jako kdovíjakého experta. Přitom je to jen ojro-hovnota.

   Smazat
 5. Gauner.Nový ministr vnitra doufám už ty gaunery vyhodil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě je potřeba je odříznout od veřejných peněz!!!!

   Smazat
 6. Někdo platí odborníkům za posuzování žvástů nespravedlivě svéprávných individuí. Jiným odborníkům by měl někdo zaplatit za posouzení duševního zdraví těchto odborníků, pro podivný předmět jejich zájmů. Dávat prostor pornojandovi a odborníkům, kteří ho podporují reklamou, bez ohledu na to, že je negativní, je škodlivé pro lidstvo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby odborníci alespoň neupozornili na naprostou zcestnost Jandových výplodů, nakonec by byl našimi skvělými médii trvale za odborníka označován sám. A ještě by se výplody jeho chorého mozku nakonec vnucovaly našim dětem jako to jediné správné sluníčkové ...

   Smazat
 7. Myslím, že jakákoli reakce na toho pornohňupa je jeho spruha do jeho dalšího konání. Nezaslouží si ani kop do řiti.

  OdpovědětSmazat
 8. Dnes ráno hlásila stanice frekvence 1, že prezident Zeman rozděluje slovenskou společnost. Tak už bude náš pan prezident brzy stejně mocný, jako prezident Putin, který je nejmocnějším mužem světa, když podle presstitutů a marionet ovlivňuje vše.

  OdpovědětSmazat
 9. Jediny řešení,zrušit všechny tzv."neziskovky"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč rušit? Postarat se, aby byly neziskové doopravdy a nedávat jim ani korunu. Aby konali a páchali dobro jenom ve svém volném čase a za své, poctivou prací řádně vydělané a zdaněné peníze.

   A POTOM SE UVIDÍ, KOLIK Z DOBROSERŮ JSOU PRAVÍ FILANTROPOVÉ A FILANTROPKY...

   Smazat
  2. Kolik dáváme na neziskovky ročně v Kč1. února 2018 10:51

   Člověk v tísni, o.p.s. (249 628 650), Organizace pro pomoc uprchlíkům (46 786 527), Sdružení pro integraci a migraci (30 079 876), Poradna pro integraci (22 973 418), InBáze (10 565 144), Multikulturní centrum Praha (23 611 803), META - Sdružení pro příležitosti migrantů (21 042 731), Centrum pro integraci cizinců (25 969 612), Evropská kontaktní skupina o.s. (31 227 714), Poradna pro občanství, obč. a lidská práva (50 547 441), Slovo 21, z.s. (25 148 073), Sdružení občanů zabývajících se emigranty (7 016 246), MOST PRO, o.p.s. (6 004 237), La Strada CR, o.p.s. (1 169 596), Lačhe Čhave (nedohledáno), AMIGA, z.s. (nedohledáno), Charita ČR (nedohledáno v stovkách milionů Kč).
   Jak z výše uvedeného vyplývá, je už dnes z naších chudých daňových kapes vydáváno více jak půl miliardy korun pro event. potřeby zajištění případných příchodších uprchlíků, alias imigrantů do ČR. Zajímá se vůbec někdo z vlády, z politiků, NKÚ a jiných orgánů, jak „odpovědně“ je s těmito (našimi) penězi nakládáno, kam jsou investovány a jaké jsou příjmy těch, kteří v těchto organizacích těžce (nepochybně až vysílením padající) pracují? To na jedné straně.
   Na druhé straně se i nadále nedostávají peníze na léky, léčebné procedury, zdravotní pomůcky, organizují se sbírky peněz (viz např. Tří královská a celá řada dalších akcí), sběr víček od PET lahví, charitativní akce a nevím co ještě na těžce nemocné, nevyléčitelné děti, zdravotně postižené a celou řadu jiných sociálně postižených spoluobčanů. Na tyto všechny se musí vybírat mezi občany, zatímco sta miliony korun jde pro někoho, kdo tu ještě ani není, resp. pro ty kteří se na tom jako pijavice bezostyšně (na ministerské úrovni) přiživují. To už nezmiňuji naše „poněkud více než je zdrávo bohaté spoluobčany - miliardáře“, kteří by rovněž mohli na tyto účely nějakým tím miliónkem přispět. Mohli, ale nepřispějí. Tedy až na jednu vzácnou výjimku. Tou je prezident Miloš Zeman, který i když není miliardář, celý svůj plat dává Klokánku!

   Smazat
  3. Pane, číslo, které uvádíte, že se dává peněz na podporu příchozím ze zahraničí, musíte redukovat o náklady na "organizaci" této pomoci, hlavně personální náklady. Vlastně se zdá po bilanci, že tyto organizace, žebravé řády - nadace vznikají, aby se dobře poměl především řídící aparát a jejich rodiny. To je moc výhodný džob a ještě si lidé myslí, že to dělají z lásky a z vlastního do nadací přispívají. Podívejte se na bilanci některé této organizované žebroty: přidělené peníze + dobročinné dary - náklady na řídící aparát IT, kanceláře, cestovné za rekreací a co pak zbývá na pomoc "migrantům"?! Proto i od nás utíkají - naštěstí ti "praví", neb jim bydlení a příjmy, jaké mají standardně české rodiny, jsou málo.

   Smazat
  4. Zveřejnit plat Š . Pánka a ostatních šéfu neziskovek .

   Smazat
 10. Studenou válku si přejí západní elity aby odvedli pozornost od svých neúspěchů a mohli zavést cenzuru. O to se tady snaží také Jakub Janda. Dávejme si pozor.

  http://www.epshark.cz/clanek/216/hybridni-valku-nevede-putin-ale-liberalove

  OdpovědětSmazat
 11. Článek jistě erudovaný a pravdivý, ale zcela zbytečný. Každý průměrný čtenář internetových servrů dávno ví, že je Janda sebestředný blbec.

  OdpovědětSmazat
 12. The article is very good, I like it very much.Here I learned a lot, then I will pay more attention to you.I am impressed by the quality of information on this website .
  abcya | brainpop

  OdpovědětSmazat
 13. Tento nedospělý honibrk má za sebou taková "esa", jakými jsou Kolář (mám dojem, že je taky buk), Rouček (u něho ty pochybnosti mám také) a Fuhle (as taky) a kolem sebe celou partu nedospělých amrdolů-"analytiků" z mickeymouse university Masarykovy v Brně. Bez těch eurofilcek a bez amerického buka Shapira by byl nula.

  OdpovědětSmazat
 14. CELA to jejich "UNIVERSITA" produkuje takove hlouposti, ze uz ted ma reputaci indoktrinacniho ustavu, pro samostatne nemyslici.

  Nejlepsi odbornik na mezianarodni vztahy v Cesku je byvaly president Klaus.
  On je casto ve svete a vi, od koho co ocekavat !
  Janda je -nula- a ke vsemu jeste nejaky pervert.

  Kdyz zde radila IRMA (Hurrican 10.9.2017), tak z toho byl obvinen president Putin !
  To neni vtip ! Putin "poprasil" IRMU hlinikem z letadla a "nasmerovali" ji na Floridu.
  To se u nas psalo. (Pane Putine , kde mam strechu od garaze ? Hmmm ?)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moudrý Brouk Pytlík1. února 2018 11:02

   To je ale změna u Tebe, HOVNOluláčku. Takže ty už nebydlíš jako bezdomovec v papundeklové chatrče, ale už v lepším: Teď bydlíš v garáži. Tu ti dohodil Tvůj kámoš Trumpeta? Teda, jsi fakt dobrý!

   Smazat
  2. Vzdy jsem varoval:
   po oprave garaze on s ezase ukaze a hle ,je tu. Jeho snad budou muset zastrelit jako naseho dedecka ,nechtel zcepenet.

   Smazat
 15. Mno nic tenhle politruk má jen jednu pravdu a je ztráta času číst jeho slinty.

  OdpovědětSmazat
 16. Takže nám odborníci řekli,že ani dlouhá stáž v pornoprůmyslu z vás neudělá analytika. Rozum musí být v hlavě, a ne v hlavičce. Teď ještě zkuste, aby to náš proslavený řiťopich pochopil. To bude fuška, je-li to při jeho inteligenci vůbec možné.

  OdpovědětSmazat
 17. 11:02... Brouku Pytliku, umrel by jsi zavisti, kdyby jsi videl moji uzavrenou communitu za electronickym plotem a zdi. T.j. pouze pro nas representacni Republikany. Tvuj socialni odpad -
  Sandersovi snilkove - tam nemaji co delat.
  A nevyzvidej - jsi osizen prirodou , zbitecne by jsi se trapil ty zavistlivy nedochudce ! -
  Ty FEEBLE - MINDED SCHMUCKU, za ktereho se stydi Tvoje nabozenska obec.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:07
   Ty ZBYTEČNEJ žváste z papundeklova,každej,kdo uvidí ten tvůj bordel a humus,filcky,nekázeň by neumřel,ale smíchy by se poch...l!!!!:-))))

   Smazat
 18. RAMAJA - Glenys Lynne,
  stara jihoafricka pisen na oslavu opice - Brouka Pytlika na YouTube.
  Venuje nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 19. Prezenta si neváží , dokonce ho špiní .
  Hlavně že Jandové místo vojny prochází pornoklistýrem . A ovlivňují mládež .

  OdpovědětSmazat
 20. Seznam dezinformačních webů, vytvořený homo prostitutem Jandou, přece používal kdekdo, dokonce i Drahoš se s ním dost oháněl. Vloni zase na základě Jandova seznamu rušily některé firmy reklamy na webech, které v seznamu uvedl. Takže u pražské kavárny je Janda nejspíš brán za skutečného experta a jeho názory jsou v této komunitě brány za bernou minci. Jsou to právě ti, kdo o sobě tvrdí, že jsou elity, nositelé té jediné pravdy, jejichž je Janda jakýmsi mluvčím...

  OdpovědětSmazat
 21. ... a kolik centimetrů mají ty éévropské hodnoty?

  OdpovědětSmazat
 22. 17:28
  Mosejó se optat v lejnolahvárenský havlobanderovský žompě,tam sou toho vědoucí:-)))

  OdpovědětSmazat
 23. Nasazení pornoherce nejhrubšího zrna do vedoucí funkce Evropských hodnot je cíleným záměrem kulturních liberálů a má nabourávat "tradiční společenskou slušnost" a naleptávat vnímání slušné,kulturní společnosti.
  Kolo by si o něj člověk neopřel a přesto má tento nedouk a morální dno mediální prostor a podporu .
  Jindy kritická média /vůči tzv."sprosťárnám presidenta Zemana/ se vůči Jandovi tváří,jako k mravní čistotě.
  Pan Janda je tzv. OVERTONOVO OKNO které má naše lidi pomalu navyknout na to že ve společnosti budou prosazováni jedinci se stále horším a horším společenským kreditem.Tito lidé jsou totiž snadno ovladatelní a za peníze udělají cokoli.

  OdpovědětSmazat
 24. 1. února 2018 19:34 Souhlasím.

  Hlavně do NR nevkládejte fakta, pan editor Dvořák, to považuje za pitominy od bývalých politruků!

  Celý jeho výstup zde i s pitominama:

  -------------------------------------------------------

  Odpovědi

  Anonymní 1. února 2018 11:15

  Jakub Janda a Radko Hokovský, vyhledávají udavače "krysy" a dávají návod mladým lidem, jak nahlásit spoluobčana s jiným názorem. To jsou vlastizrádní chcípáci. "FAŠISTICKÉ HODNOTY-EH".

  Odkaz návodu k udavačství svých sousedů:

  http://www.evropskehodnoty.cz/nekoncime-teprve-zaciname-budte-u-toho-s-nami/


  Chceme Česko, které je sebevědomou a pevnou součástí Západu. Nikde jinde garanci svobody a bezpečnosti nezískáme. Chceme 100 let od vzniku republiky a samostatného demokratického státu oslavit v rámci silné a sebevědomé občanské společnosti, ne si toto výročí připomenout jen jako něco ztraceného.

  Naše země je plná sebevědomých lidí, kteří nehodlají dalších pět let mlčet. Aby pozitivní energie vycházející z rozumných kandidátů nevyčpěla stejně jako v roce 2013, rozhodli jsme se na Vás obrátit s nabídkou zapojit se.

  Jsme nevládní odborná instituce bránící liberální demokracii.

  V rámci našeho programu Kremlin Watch se věnujeme rozkrývání ruského vlivu a dezinformací v Česku. Se vzdělávacím programem „Žiju v demokracii“ pak vyjíždíme do českých regionů diskutovat zejména s mladými lidmi o důležitosti zodpovědného občanství pro udržení liberálně demokratických principů, na kterých stojí svoboda naší země.

  Nezakládáme žádné politické hnutí nebo stranu. Chceme začít dávat dohromady lidi, kterým není lhostejná česká demokracie, a chtějí ji tak bránit proti kolaborantům, dezinformátorům a extremistům.

  Pokud byste se chtěli zapojit do diskuzí ve Vaší obci nebo se připojit k rozkrývání sítě českých dezinformátorů a extremistů online, nechte nám na sebe prosím kontakt. Děkujeme.

  -------------------------------------------------------

  Václav Dvořák 1. února 2018 13:04

  11:15 - vy mi s těmito ubohými frázemi hrozně připomínáte politruky minulého režimu. Člověče, je na čase, abyste začal používat vlastní hlavu a neplácal, jak tu předvádíte, samé pitominy.

  -------------------------------------------------------

  Vystavil Václav Dvořák v 5:51:00

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:15 Běž jsi ty svoje žvásty havloidních západních sluhů tapetovat jinám. A tvoji liberální demokracii jsi nechej a nikomu ji nevnucuj nikdy ji nebudu uznávat.

   Smazat
  2. Zálohování před cenzurou na NR:
   -------------------------------------------------

   Václav Dvořák1. února 2018 13:04
   11:15 - vy mi s těmito ubohými frázemi hrozně připomínáte politruky minulého režimu. Člověče, je na čase, abyste začal používat vlastní hlavu a neplácal, jak tu předvádíte, samé pitominy

   ------------------------------------------------


   Václav Dvořák 3. února 2018 22:25
   Vaší hloupé poznámce moc nerozumím. To, že nenávidíte Novou republiku nechápu také. O jakých politrucích mluvíte? Nejste trochu zmetený?

   -------------------------------------------------


   Václav Dvořák4. února 2018 1:13
   Bože, co jsem komu udělal, že mne trestá? Kam zmizela logika toho anonyma v 23:59? Kde nechal rozum? Vždyť ten jeho text nelze brát ani jako urážku.

   -------------------------------------------------

   Co dodat pane editore Václave Dvořáku, dokumentaristo? Celá má rodina volila M. Zemana!

   -----------------------------------------------

   Smazat

 25. You can definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart. facebook login in

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.