Reklama

sobota 3. února 2018

Bitva u Stalingradu - zásadní zlom ve válce


3. 2. 2018
Spisovatel, Svjatoslav Rybas (1946), spisovatel životopisného žánru, autor 26 publikací, ruský veřejný činitel; v češtině vyšly jeho monografie o Stalinovi, Gromykovi, letos výjde česky kniha Mnichov – Benešovo proroctví.
ZH: Proč se stal Stalingrad lekcí historie. Co má symbolizovat, když většina nejmladší generace u nás, ale třeba i ve Francii již skoro vůbec neví o co šlo a o co jde. Nejkrajněji, že Stalingrad byl jedním z pobočníků Napoleona nebo že šlo o přítele Vladimíra Putina?
Po odražení německého útoku a po jeho rozdrcení pod Moskvou, po rozprášení Hitlerovy rychlé války „blitzkriegu“ proti SSSR, vyvstal před Německem problém rezerv („nafta – krev války"). Po úspěchu pod Moskvou se vrchní velitel Stalin dopustil několika chyb.


ZH: O jaké chyby šlo? 

Tak například Stalinova idea rozsáhlého nástupu vedla pouze k vyčerpání nepatrně nasbíraných rezerv; Kerčenská operace skončila vzdáním se Sevastopolu; prolomení nástupu ve směru Charkov vedlo k obklíčení a zabití téměř 240 tisíc lidí. Situace na jihu SSSR se stala velmi kritickou. Německé ozbrojené síly protrhly sovětskou obranu na doteku Brjanského a Západního frontu a k polovině června 1942 nastoupily k řece Volze. Získaly celé území Donbasu, pronikly do Rostovské oblasti a nastoupily na Kavkaz. 7.července se přiblížily k Voroněži, 17. července ke Stalingradu. Na jaře 1942 procházela linie fronty 500 km od Stalingradu a více než 600 km od Kavkazu. A 4.srpna 1942 dobyla německá vojska Vorošilovsk (Stavropol). Již 8.srpna byly zničeny a vyřazeny z provozu naftařské kombináty Majkopu, 20. srpna padl do rukou Hitlera Krasnodar. Opakovalo se strašlivé léto roku 1941, ožila německá strategie rychlé války a sovětská – válka vedoucí k vyčerpání – ztrácela perspektivu. Ztráta Stalingradu znamenala pro sovětské velení téměř stoprocentní přístup k Uralu.

ZH: Co by tento úder znamenal?

Kdyby Němci získali Kavkaz, naftu z Grozného a z Baku a překročení řeky Volhy, po které kromě nafty šla i nákladní auta, potřebná pro „kaťuše“ z Iránu, Němci by mohli sami přejít ke strategii vyčerpání sovětské strany. Získali by nové zdroje, mohli vybudovat obranu na severu a přejít k převzetí získaných území.

Připomenu, že v souladu s informací generála Wagnera „ pohonné hmoty pro operaci ´Blau´stačí pouze do poloviny září“ (´Blau´- název operace v kavkazkém směru). Doba wehrmachtu tím byla limitována na malý kousek území. Hitler 23.července vydal směrnici číslo 45, ve které určil obsadit Majkop, Grozný a Baku a zorganizovat úder ve směru Stalingrad. Zničit sovětská vojska v této oblasti, okupovat město a obsadit pozemní komunikace mezi Volhou a Donem. Stalingrad byl pro Němce důležitým bodem aby ubránili své severní křídlo.

ZH: Můžete tyto faktografické údaje trochu zlidštit; k čemu tehdy národ vyzývala inteligence, konečně téměř všichni duchové národa? Procestoval jsem velkou zemi křížem krážem. Pamětnici mi dokládali zvěrstva Velké války.
Populárními novinami byl za války mezi obyvatelstvem a vojáky list „Krasnaja zvezda“. V něm se 19.července 1942 objevily verše Konstantina Simonova – plné bezpříkladné nenávisti proti hroznému nepříteli, který rozséval po celý uplynulý rok na dobytém území SSSR smrt a ničení. Šibenice a upalování obyvatelstva ve stodolách – to byl masový jev – kterým Němci měnili zemi ve spálenou. Simonovovy verše vyšly po titulem: „Zabij ho.“ Byly v nich otřesný projev „posledních dní“ živých lidí: „ (...) Tak zabij ho, byť jenom jednoho! /Zabij ho, co nejdříve! / Kolikrát jej jenom spatříš, tolikrát jej zabij!“

O několik dní později – 24.července byl zveřejněn ve stejných novinách článek Ilji Ehrenburga: „Zabij!“: „ My jsme pochopili, že Němci nejsou lidé. Od této chvíle slovo ´Němec´je tím největším prokletím (...) Jestliže necháš Němce , žít , Němec oběsí ruského člověka a zneuctí ruskou ženu.(...) Zabij, snažně tě o to prosí dítě. Zabij Němce! – To křičí rodná země. Nestřílej vedle. Nenechej utéct Zabij!“

ZH : ( V roce 1953 jsem jako učeň Odborného učiliště pracovních záloh ČKD Stalingrad spolu se Slovákem Vilo Caunerem, z Plaveckého Čtvrtku doprovázel Prahou jako ´hosteska´ Ilju Ehrenburga. Byl u toho i i český básník Vítězslav Nezval. Básnil ve Zpěvu míru...I o Stalingradu. Oba nám kladli na srdce – abychom nikdy nezapomněli na Stalingrad a na Lidice. Nemohu pominout!)
Jak to bylo potom?


V Rostově na Donu, napsal vrchní velitel J.V. Stalin 24.července 1942 vlastní rukou rozkaz číslo 227: „Ani o krok dozadu!“ Maršal A. Vasilevský poznamenal, že šlo v danou chvíli v rozkazu číslo 227 „ o jeden z nejdůležitějších dokumentů válečných let.“

Útok Němců na Stalingrad začal masivním německým leteckým útokem 23.srpna 1942. Zahynulo při něm kolem 40 000 lidí. Přesto zůstalo město na živu. Fungovala výroba elektrické energie, v Dzerdžinského traktorovém závodě vyjížděly z pásů tanky a střelivo. Pokus 6. německé armády maršála Fridricha Pauluse zničit město masivním úderem, se nesetkal se žádoucím výsledkem. Němci dobyli severní okraj a byli zastaveni. Nyní město rozprostírající se v šířce 6 – 8 km a v délce 60 km byl o sevřeno půlkruhem německých vojsk. Spojení s týlem se mohlo obehrávat jenom přes řeku Volhu. Ve městě zůstaly dvě armády – 62. Armáda v centru města na 64. Armáda na jeho jihu. Byli však odřezány jedna od druhé. Zdálo se, že že Němci tento úzký pás probijí.

ZH: Nemožné se stalo možným; o čemž později Stalin řekl, že Moskva byla hlavou a Stalingrad srdcem, bylo tomu tak?

Zkušený vojevůdce Georgij Žukov byl 28.srpna 1942 pozván do Kremlu. Stalin mu sdělil, že hrozí německé obsazení Stalingradu a okupace Kavkazu. V zástoupení Nejvyššího hlavního velitele byl Žukov poslán do „oblasti Stalingradu“. Současně s ním tam byly převeleny tři armády. Boje v ruinách nabyly nový charakter, odehrávalo se neskutečné - v součinnosti pěchoty, tanků a letectva a dalších nastupujících vojsk. Aby bylo zabráněno dalšímu bombardování byly přesunuty sovětské pozice nablízko německým, na dosah ručním granátům. Tak nastala situace v níž nebylo možné bombardovat, střílet z kanónů a minometů, což by ohrožovalo vlastní pozice. Probíhal boj o každý dům, poschodí domu, o každou chodbu. Protivníci chytali jeden druhého za hrdlo. Začal boj muže proti muži. Němci dobyli jižní a cetrální okresy města a vztyčili vlajku s hákovým křížem na poničené budově městského výboru KSSS. Boje se rozvinuly v okolí Mamajevovy mohyly. Byla dobyta 14.září 1942. Téhož dne byla přes Volhu přepravena 13. gardová divize A.A. Rodimceva , v prvních dnech desetitisícová divize ztratila tři tisíce vojáků. Za týden osm tisíc. Nakonec z ní zůstalo 320 bojovníků. Chrabrost byla neskutečná. Ve Stalingradě zahynuli nebo byli raněni četní synové nejvyššího stranického a státního vedení SSSR.

Když Němci nedokázali plně kontrolovat západní břeh řeky Volhy, došel jim dech. Strategická bitva dospěla do finálního stádia.

Ze Stalingradu byl spatřen hořící Říšský sněm.


ZH: Vaše vize historika a člověka?

Jsem hluboce přesvědčen, že dříve nebo později bude městu vráceno jeho vítězné jméno – Stalingrad. Stalingrad – to je lekce historie.

Otázky kladl: Zdeněk Hrabica

Foto autor rozhovoru a jeho archiv

P.S. Počet obětí a těžce zraněných na obou stranách Stalingradské bitvy – 500 000 Němců (a Rumunů, Maďarů a Italu na německé straně) 1 100 000 Rusů; bitva se odehrála od 17.července 1942 do 2.února 1943.

25 komentářů :

 1. Z hrdinství těchto lidí se tají dech.

  OdpovědětSmazat
 2. Klaním se lidské mentalitě posvátného národa.

  Omlouvám se
  školy nemám
  Nemohu však souhlasit že koncem druhé světové války byl poražený fašizmus.
  Druhá světová válka byla jen vyhranou bitvou
  ve válce svaté tisícileté.
  Jsem přesvědčený že Hitler v klidu dožil v ústraní
  a maloval do své smrti obrazy.
  Katolická církev ve spolupráci s Americkou armádou
  zachraňovali fašistické oficíry po celém světě
  Nikdy se nevzdali myšlenky na Římskou veleříši
  EU jen další z projektu Vatikánu *

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, ale snad už se nad nimi smráká.

   Smazat
  2. Vatikánští flanďáci jsou odpadlíci od Boha, satanisté stejní jako masonci z USA! Jediný skutečný Řím je ten Třetí! Jak napsal
   Platonov: USA vznikly jako epicentrum židozednářské civilizace. Tato země se formovala hlavně pod vlivem židovských živlů a slovy W. Sombarta byla „emanací židovského ducha“. Všechny síly zla, brutality, rozvratu a rozkladu, které jsou vlastní židozednářské civilizaci, se v historii USA uskutečnily nejúplněji a nejdůsledněji. Aby skrylo své zločinné plány před lidstvem, vytváří světové zákulisí propagandistické mýty, jejichž cílem je překrucovat historická fakta. Hlavním takovýmto mýtem je mýtus o „holocaustu Židů za druhé světové války“. Jsou podnikány pokusy podat věc tak, že hlavní obětí byli nikoli Slované, ale Židé. Podle výpočtů historiků za války podle maximalistických odhadů zahynulo ne více než 1,5 mil. Židů. Propagandisté holokaustu a především sionistické kruhy tento počet zečtyřnásobili, když rouhačsky uváděli počet šesti miliónů zemřelých Židů. Z kořenů staré slovanské civilizace vyrostl strom, jehož každá větvička se natáhla vlastním směrem. Je nutné vzít v potaz, že národům slovanské civilizace připadl obtížný historický úkol – být baštou, která stojí v cestě silám světového zla v nejširším smyslu tohoto slova – západní a osmanské agresi, fašismu, sionismu.

   Smazat
  3. L. H. Lehmann

   Vatikánská politika za druhé světové války

   Přeložil K. V. Vít

   Tiskové a nakladatelské družstvo "Blahoslav" v Praze, 1947

   Obsah:
   Autor
   Úvod
   Tendence před I. světovou válkou
   Tendence po I. světové válce
   Římskokatolická církev a II. světová válka:
   Habeš
   Španělsko
   Itálie
   Německo
   Československo
   Rakousko
   Francie
   Japonsko
   Spojené státy
   Vatikán si myje ruce

   Smazat
 3. Kdyby to meli zazit amici,tak se seserou !

  OdpovědětSmazat
 4. Dekuji SSSR,ze oddalili o 27 let kokotinu s jmenem kapitalismus !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :)))
   ..nikdo se s fotrem nehádal jako já
   Z partaje kam sem vstoupil na truc
   mě vyškrtli...těžko najít lepší lustrační osvědčení...
   Z odstupem času
   musím dát tatínkovi za pravdu
   Splnilo se čím nás strašil*

   Smazat
  2. Souhlas. Kéž by nás ho opět zbavili - zejména toho liberálního.

   Smazat
 5. Prosím, mohl by někdo toho hlupce honilulana mazat?

  OdpovědětSmazat
 6. k 19:08
  Pane vy musíte být hodně frustrovaný že?

  OdpovědětSmazat
 7. Nebýt rudé armády , tak tu určité nejsme . Pražské jaro muselo být nádherné . Kdyby vyšlo , tak místo normalizace by se konal návrat sudetských Němců .
  Pokud by nás Sověti nechali jít cestou s lidskou tváří , tak by se zhroutil celý východní blok . Německo je bez Rusů ale Američané zůstávají na věčné časy . :-)

  OdpovědětSmazat
 8. Dědu spasiba ti za pabjedu !

  OdpovědětSmazat
 9. Ano měli by vrátit jméno Stalingrad a hlavně vyhrály Sovětští vlastenci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nic takového nikdy neexistovalo. Je to stejné jako pojem "habsburští vlastenci" nebo "osmanští vlastenci" či "EUropští vlastenci"! Profesor V. Machanč, ruský pravoslavný historik a publicista napsal, že režim v stalinském SSSR byl mnohem horší než ten Hitlerův v Německu, tedy že ruský voják pomohl ve WWII. zvítězit většímu zlu. "Proč?" - ptá se profesor a současně odpovídá: "Rusko by prohrálo válku s libovolným Německem: monarchistickým, demokratickým či fašistickým. Nicméně ani jedno z toho Německo nebylo. Ono bylo nacistické a prohrát s ním si Rusko dovolit nemohlo, protože by přestalo existovat jako národ. Proto zvítězilo. A nezvítězili v ní mladí komunisté, Stalinovy děti, ale staří vojáci vychovaní ještě v tradičním duchu pravoslaví či islámu!" Tedy de facto bývalí vojáci Impéria z WWI. a jim proto patří všechen vděk ...

   Smazat
  2. 9:42 Takovým kecům věří jen slaboduchý havloid jako ty.

   Smazat
  3. 11:54 Kerý z těch anti-russkejch cour si vylít ze smrdutý prdele, co, šmejde židoputlerskej? - http://s014.radikal.ru/i327/1502/5c/e94f785585aa.jpg

   Smazat
  4. 11:54 Když to ty hovno ze zdechliny komoušskýho debila vypadlý píše ruský Profesor historie, tak na tom asi něco bude! Havel nebyl ani pravoslavnej ty slaboduchej scestný skřeky vydávající rudý lejno! A věřej tomu hlavně Rusové - ti věřící! A ne putlerofský židočekistická neruská slota!

   Smazat
  5. Celkově vyhrál sice SSSR, ale Rusové byli poraženým národem ve WWII - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
 10. Stalingrad , tento název měl velké odhodlání a hlavně sílu .
  Kdysi se tak jmenovala část Karviné .
  Byl to hrdý název . Dnes je to Karviná šest po Drahošovsku šustka :-)

  OdpovědětSmazat
 11. 20:59 - samozrejme, ze me mazou a fanaticky. Ty Neo-nacisticky primate, ktery si stezuje na Nacisty.
  Jak nekdo rekne neco, co se nehodi - tak okamzite smazat.
  Prusvih je v tom, ze je casto mazano i neco neskodneho napr. ze zemepisu.

  Mate mnozi z vas v sobe neco abnormale podradneho - ne-Evropskeho. Proto vas NIKDO nema rad !
  A nedelejte si illuze, ze Rusove se na vas divaji jinak a lepe, nez svet vy VYCURANCI.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mam to tady nechat zavrit? Honolulu, uz mam dost toho ze te mazou

   Smazat
 12. Vzpomněl jsem si na úryvek z básně S.K.N. "Holota která řve vlast a myslí na trůny, kšefty a chlast". To byla ta pohadráková holota. Ta dnešní holota už se naprosto odkopala a vlast už pro ně nic neznamená!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pro dnešní generaci vlast nic neznamená, protože jim to generace jejich rodičů dovolila, anžto vůbec nepochopili, o co se hraje, že rozklad národního povědomí je brutální militantní záměr, nikoliv "osvícenství" západu..propaganda si pohrála s námi všemi, dnes už to řada z nás i našich dětí pochopila, ale vlak už se rozjel a bude těžké ho zastavit..

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.