Reklama

sobota 3. února 2018

Česká duše


Marie L. Neudorflová
Marie L. Neudorflová 
3.2.2018 - diskusní večer Česká duše. Jazzová sekce, Valdštejnská 10, Praha 1, 29.1.2018, 18 hodin. (S Lenkou Procházkovou a Marií Neudorflovou).

Definice duše: Nějakou přesnou definici nelze vytvořit. V naší civilizaci je duše většinou chápána jako nehmotná substance, spojená s člověkem jako jednotlivcem, ovlivňovaná a spojována s jeho myšlením a činy (duše čistá, hříšná, černá, nemocná, zlomená, zatracená) a obvykle také s formou posmrtného života. To však neodpovídá tomu, co si představujeme o duši kolektivní, o duši národa.A přeci se o duši národa může právem mluvit. V optimálním případě je abstraktním a sdíleným výsledkem zkušeností národa získaných společnou existencí, úsilím, společnou obranou jak jeho existence, tak úrovně a všeho, co s ní souvisí. Součástí jsou i sdílené hodnoty a dlouhodobé pozitivní ideály. Jejich stopa je v duších většiny jednotlivců národa, přenášená mýty, vyprávěním, krásnou literaturou, znalostí historie, které tvoří vědomé i nevědomé společné duchovní pouto sounáležitosti a zodpovědnosti za minulost, přítomnost i budoucnost. Klíčovou roli hraje sdílený jazyk a péče o něho.

Do duše národa patří hlavně všechny pozitivní hodnoty zděděné z minulosti a patří do ní i vědomí povinnosti o tyto hodnoty pečovat, ať již jsou duchovní či materiální, rozmnožovat je a předávat je dalším generacím. Do duše národa patří také rány, které národ utržil v zápase o svou existenci a důstojnost. Jsou varováním, že nepřátelé národa, který si chtějí podřídit, zcizit jeho bohatství, ponížit jeho důstojnost i existenci, začnou pustošit jeho duši – prznit jazyk, plenit hodnotnou kulturu, ničit vazby s pozitivní minulostí, narušovat společnou identitu a pocit sounáležitosti, svádět vzdělanější elity do služeb vetřelců, a tím vším znemožňovat péči o úroveň národa, o společnou duši. Příkladů takovéto situace existuje v historii bezpočet. Současná situace našeho národa do ní také patří a není to v historii poprvé. Tyto zkušenosti a věrnost našich předků duši svého národa i za cenu nejvyšší, musí být zdrojem vážného poučení. V zájmu zachování duše českého národa, v zájmu zachování a rozvíjení všeho cenného, co tvoří jeho podstatu, je potřeba znalostí i mravní statečnosti a někdy obrany i železem.

V současné době je duše českého národa rozkládána téměř všemi zmíněnými způsoby, a její obsah vyprazdňován a nahrazován morální a duchovní prázdnotou a materialistickou náplní neoliberálních hodnot redukujících lidi na pracovníky a zákazníky, bavené upadlou kulturou. Většina lidí cítí, že něco podstatného není v pořádku, ale jsou desorientování ve světě zavaleným umělými problémy, materialismem, nepodstatnými informacemi, lží a planými sliby. Ne svou vinou má většina mladších lidí nejasno o své identitě, o ceně svého jazyka, o cenně a bohatství své vlastní kultury, historie, o všem, co tvoří cenný obsah duše národa. Ne, že by zhasly všechny zdroje její podstaty, ale je nejvyšší čas je vědomě sílit a křísit ty, které jsou ve smrtelném ohrožení. Znalost naší kultury, historie i osobní statečnost a péče o náš jazyk jsou klíčem k úspěchu.

Ohrožená dobrá čeština, používaná našimi předky téměř dva tisíce let, byla od středověku pěstovaná vědomě a s láskou. Jan Hus, Petr Chelčický a Jan Amos Komenský a mnozí další si byli vědomi hodnoty, krásy a ceny češtiny pro úroveň lidí. Její schopnost předávat vše cenné z generace na generaci je věčná, je kořenem duše národa, počínaje mýty, pověstmi, osvícenou náboženskou literaturou, později hodnotnou krásnou a historickou literaturou, vědeckou literaturou.

O duši českého národa začali pečovat naši velikáni od konce 13. století s důrazem na pravdu a neohroženou kritikou všeho lživého, co mocenské vrstvy předkládaly obecnému lidu k věření. Obranu duše národa viděli již tenkrát v respektu pro pravdu poznanou, v poctivém vzdělávání lidí. Někteří svou statečnost, jako Jan Hus, Jeroným Pražský a další, zaplatili životem. Tím vtiskli české duši na věky pečeť závaznosti. Češi byli první v Evropě, kteří si uvědomovali cenu své národní identity, a nejen v konfrontacích s expansivními a moci chtivými Němci. Čeština, v době reformace byla respektovaným jazykem v celé Evropě. Stala se symbolem náboženské tolerance, úrovně lidí, a úsilí o trvalý mír v Evropě snahami českého krále Jiřího z Poděbrad. Jen chorobně mocní tohoto světa záludně připravovali zkázu české zemi, jejímu lidu i duši. Po dokonání zvrácených činů se duše českého národa na dvě stě let schoulila ke své podstatě, k českému jazyku, kterému znásilněný a zotročený lid zůstal věrný, a předával kusá svědectví o své dávné slávě a svobodě z generace na generaci.

A tato věrnost k jazyku a troskám dávného dědictví se stala inspirací pro ty, kteří z lidu pocházeli, kteří jej milovali dostali a možnost vzdělání. V důsledku osvícenských myšlenek a praskajícího sevření absolutní moci katolické církve a feudálního řádu, se čeští obrozenci okamžitě chopili příležitosti a začali urputně pracovat na vzkříšení českého jazyka, umlčené reformační historii a pozvednutí poníženého národa. Myšlenky a osobnosti české reformace se staly významným zdrojem víry a inspirace, že se celý národ zapojí do iniciativy ke svému povznesení. A tato víra se ukázala jako více jak oprávněná a přinesla národu úžasné pozitivní výsledky. Ponížená duše českého národa potřebovala jen málo svobody, aby svou silou a bohatstvím inspirovala národ k houževnaté práci pro svou obrodu a úroveň, ke svému zdravému sebevědomí a sebeúctě.

Proces jejího mrzačení a znovu vzkříšení se v důsledku mocenských hrátek v Evropě opakoval do konce 20. století ještě třikrát. V jiné, ale stejně nebezpečné podobně se její ponížení opakuje v současnosti po čtvrté. Cesta k obraně její celistvosti a plnému životu vede opět přes návrat k těm zkušenostem, osobnostem a hodnotám, které nám ukázaly cestu k jejímu ozdravění a vzepětí v minulosti.

- - -


33 komentářů :

 1. Co btak napsat,že 8 395 132 DUŠIČEK občanů voličů opuštěných politickou třidou Šmejdů se chzystá vytvořit skutečnou duši národa a bude tvořit dál

  NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ,

  který si politická třida odmitá dát do svých bobkových listyů i když ty dušičky vyhrávají jedny volby za druhými a za chvili tu nebude nikdo,koho by měli ještě porazit!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co tak to po sobě přečíst a opravit?! Co tak dát místo prokalamcí link na onen zázračný NPOV?!

   Vymazat
  2. Máte samozřejmě pravdu 10.18
   a omlouváme se,za naše HVzV přispivatele předem!
   NP program v první versi sorosovskou cenzurou na jednom z prý alternativnich webů vymazán komplet!
   Řekli jsme našim sympatizantům,že maji střilet a tohned a na opravy záměru neni čas.
   Zkusime jim to řici,ale víte oni jsou jen obyčejni mužici a ví sámčert jestli poslechnou...

   Vymazat
  3. HVzv vám 10.18 vyslovuje pochvalu ,jste prvni kdo se zajimá.
   NP visel krátce zde na NR,ale zdejši web neni uzpůsoben jeho vývoji,nebot byl ihned překryt horami zajimavých článků a proto připomináme,že stači dát do googlu slova Národni program občanů voličů a objevi se první dva body.

   Připomínáme ctěnému publiku,že už tyto body by potřebovaly vaši kritiku nebot první bod dává návod na změnu režimu z korporátní oligarchické tyranie ohnutých hřbetů a nízkých platů na normálni evropskou státnost a druhý dává návod jak OKAMŽITĚ A BEZ PRŮTAHŮ,uskutečnit naši novou občanskou přimou demokracii zdarma a to ihned!

   BODY MAJI NÁZVY NP Nr.1.a NP Nr.2.těšime se tu na vaši kritiku a hlavně na přispěvvky ,které budou nadávat a zdůvodnovat proč to nejde!

   Spěchejte než to bude cenzurou vymazáno.

   MŮŽEME SAMOZŘEJMĚ V TVORBĚ POKRAČOVAT PŘÁTELÉ A NEPŘÁTELÉ, OVŠEM DALŠI BODY JSOU JEŠTĚ HORŠI KLADIVA.

   Vymazat
  4. 11:06 Když jsem do googlu zadal vámi uvedené "Národní program občanů" nalezl jsem tam mj. článek p.Josefa Mrázka http://www.novarepublika.cz/2018/01/narodni-program-obcanu-volicu-jejich.html , ale Vámi avizované 2 body nP Nr.1 a NP Nr.2 ne. Udejte prosím přesný odkaz. Děkuji.
   L.S.

   Vymazat
  5. Děkujeme za váš zájem o Národni program.
   Zkuste sjet v diskuzi úplně nakonec,pan MRÁZEK tam dává hned prvni návrh NĚKOLIKA bodů a ty které jsme jmenovali jsou přesně 18.1.v 19.53 úplně na konci.

   Vymazat
  6. 12:55 Jedná-li se o těch 10 bodů, které uvádí ve svém článku p. Mrázek, tak prosazení řady z nich považuji za velmi podnětné a potřebné.
   Bohužel, v současnosti pro jejich prosazení zřejmě není u většiny občanů potřebná vůle a zájem. A nejen pro ně...
   Změny, které se odehrávají ve světě, nesou sebou pro nás naději, že dříve či později "přijdou" i k nám.
   A na to bychom měli být připraveni, jinak to u nás dopadne jako v roce 1989, případně ještě hůře...
   L.S.

   Vymazat
  7. Vážený pane L.S.

   V tomto okamžiku nás tu zajimaji odpovědi na první dva body Národního programu a zda jim rozumíte a jak.

   To,že občané voliči se ještě nenaučili za své peníze a dalši věci bojovat, víme a je zbytečné takové mantry šiřené režimem dookola opakovat.
   Nás tu zajimá pouze jedno

   NÁVRHY JAK TO JDE!

   Pokud se nebudou o zlepšeni své situace občané zajimat bude jejich rabováni a podváděni pokračovat!
   Jen se podivejte na ZÁKON O OBECNÉM REFERENDU,kterým si dělá politická třida ze svých voličů už více než čtvrtstoletí srandu a přeci je volena dookola na př.v ČSSD,jejíž členové nemají nic jiného na práci než volit svoje vedení a to přesto,že vidí jak ze všech sil rajtuje nepřetržitě na mrtvých oslech!
   Prosime, pokud budete chtit vratte se k bodům NP sdělte proč nejsou uskutečnitelné a co navrhujete,aby se uskutečnily!

   PŘESTANTE OPAKOVAT ZCELA NESMYSLNĚ SLOVA STARÝCH A ZNIČENÝCH OBČANŮ,KTERÉ REŽIM DEPTÁ A BUDE DÁLE TERORIZOVAT NEBOT NIKOHO NENAPADNE,ŽE SE MUSI BRÁNIT.

   Vymazat
 2. Proces jejího mrzačení a znovu vzkříšení se v důsledku mocenských hrátek v Evropě opakoval do konce 20. století ještě třikrát?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad TES - Co třikrát, ten přece stále pokračuje!

   Vymazat
 3. ano, ano, říká se tomu také egregor českého národa. Buďme rádi, že je tak silný. Není po světě moc národů, které vydržely to co češi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Češi, i když spojenci odzbrojeni a dáni Hitlerovi jako dar i s celým českým průmyslem a zemědělství, nikdy nesklonili hlavy. Byli jedním z nejpopravovanějších národů Evropy! Máme slavnou minulost a nikdy v moderních dějinách jsme nebyli agresory! Až teď nás tahají na imperiální mise NATO (Afghánistán, Pobaltí, podpora a vyzbrojování Saakašviliho Gruzie, banderovské Ukrajiny).

   Vymazat
  2. 10:23 pravdu píšete, jen doplňuji, že se Němcům za celou dobu okupace nepodařilo z Čechů dát dohromady žádnou bojovou jednotku, která by po jejich boku bojovala. Vládní vojsko museli Němci odsunout pro nespolehlivost z protentokrátu. Poslali je do Itálie a tam se Vladaři zapojili do vyzbrojení a podpory partyzánů. Heydrich - SS-3, šéf a zakladatel RSHA, Němec, byl poslán do protentokrátu proto, aby potlačil odboj. Takto významný nacista a představitel RSHA u nás byl nasazen proto, že jsme významně proti okupaci bojovali a odboj bylo třeba všmi prostředky potlačit. Jeho osoba osvědčuje náš národ jako národ aktivně zapojený do protinacistického boje.

   Vymazat
 4. Málo se vidí, že jeden z nejmocnějších způsobů, jak zničit národ a tím i jednotlivé lidi je odříznout je od skutečné kultury. Vidíme, že právě t.zv. vzdělanci jsou většinou funkčně negramotní - nedovedou si s užitkem přečíst náročnější beletrii, natož poezii. Tím jsou od minulosti odříznuti daleko spolehlivěji než přepsanými dějinami.
  J. Hruška

  OdpovědětVymazat
 5. Věříme, dokud se to nepříčí rozumu, doufáme, když nehrozí nebezpečí, milujeme, když nás nikdo neuráží, dáváme, pokud nám nic neubývá, povolujeme, kde se nám všechno líbí, trpíme, když to nejde jinak, patříme bohu, když nám nic jiného nemůže a nechce pomoci z nouze, a i tak jen se zdráháním...bližního neomlouváme, ale obviňujeme, nepřikrýváme, ale odkrýváme, nelitujeme ho, ale vysmíváme se mu, neučíme ho, ale týráme ho, hněváme se na něj, místo abychom se hněvali než sami na sebe...naše nepokojné a pyšné mysli chtějí všechny posuzovat, věci vytahovat, rozvíjet a přemílat, ty věci, které se nás netýkají... není jiné cesty než začít každý sám u sebe, nepolevit v touze vzdělání, po poznání pravdy, pracovat ku prospěchu vlastnímu a všech, a mít s bratrem slitování....Je-li na nás něco zlého, čemu nerozumíme, smiluj se nad námi a otevři nám oči, abychom prohlédli a uviděli, co máme dělat, a až to uvidíme, abychom to také vykonali (volně z myšlenek J.A.K.)

  OdpovědětVymazat
 6. Krásný článek.

  OdpovědětVymazat
 7. POZOR POZOR !!! Na Seznamu se snaží kavárníci vyvolat prosazení politiky do škol.Jaké a do škol ? První věcí po tzv. revoluci bylo zastavení činnosti polit. stran ve školách.Kdo bude politiku prosazovat a čí, které strany ? Umím si to představit. Slušný Drahoš , kalousek a heslo S Amiky na věčné časy a nikdy jinak .Co s tím uděla ministr školství?Nepřestanou blbnout naše děcka ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:02 Tak s tímhle musí bojovat rodiče dětí a vysvětlit jim jak se věci mají.

   Vymazat
  2. k porážce nepřitele tj občanů domorodců slouži

   ŠEST PRIORIT K OVLÁDÁNI SVĚTA

   Které najdete,když si dáte do googlu toto heslo
   Hned prvni prioritou je,že pokud chceš porazit svého nepřitele musiš zajistit ovládnutí jeho dětí!

   Vymazat
 8. Diskuse o duši patří zejména do sféry věřících, křesťanů. Já jsem materialistického smýšlení.Nevěřím na duši ani u sebe ani u nikoho jiného. Jsem přesvědčen, že až umřu, moje duše nevstoupí na nebesa. V našem státě nejde o nějakou jeho duši ale o materiální pojetí a fungování společnosti. Tím chci jenom říci, že odvolávání se na nějakou duši nás nespasí. M.R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:26

   Přesto však možná chápete, že slovo duše má (nejen tady) metaforický význam?
   Jsem odpůrcem veškerého národovectví, ale mám za to, že vztah lidí k vlastní zemi není zdaleka určen jen nějakými materiálními kritérii.
   To, že upozornění, že "nejen chlebem živ je člověk" pochází od populárního židovského reformátora, přece neznamená, že to mimo náboženský svět nemá platnost.

   Kokotko

   Vymazat
  2. seděl tam jak propíchlá duše, to co říká je bezduché, to dílo nemá žádnou duši, na mou duši to je blbost, je to duševní mrzák, jako když na duši pohladí,...nevidím, že by tady autorka vyprávěla něco o duši vstupující na nějaká nebesa, jen říká, že národ spojuje idea, obsah, a tím obsahem není hmotná hojnost, ale idea, která je národu vlastní, která je znakem jeho bytí ve skutcích, ke kterým ho dovedla pro práci na společném díle, za svobodnou spravedlivou společnost bez duchovního a hmotného útlaku. Moc pěkný článek.

   Vymazat
 9. 10:49... LZES ty PAPOUSKU !
  XXXII (32) -SS Frv Gren Division 'Bohmen-Mahren' byla ceska na strane Hitlera.
  V (5) SS Panzer Divizion 'Viking' mela Cechy ve svych radach a v Normandii hajili Cesi atlanticke pevnosi proti spojencum. (Tim myslim i Moravany a Slezany !)

  Gestapo v Praze si stezovalo v Berline, ze ma tolik udani Cechu proti Cechum, ze to neslo zvladnout a reagovat na to !

  V dnesni dobe mate fanatickou protidemokratickou CENZURU, ze mluvit o nejake ciste ceske dusi je srandovni IRONIE.

  Jste tak indoktrinovani, ze pripominate Sardinky v nalevu. VASE DUSE je ovladana cizim etnikem a krmena jejich fantaziemi a vy to hltate jako sluky korenena hovinka.

  A od vasich cenzoru, by se Naciste a Bolsevici mohli ucit ! - Vy NATERACI !
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty demagogu, zjisti si něco o těch hajzlech esesáckých, ty nemají s Čechy nic společného. Byla to (možná, nikdy ten název oficiálně nezískala) 31.Freiwilligen Panzer-Grenadier Division Böhmen-Mahren.Její jména a znak jsou jen předmětem spekulací. Vznikla 1. října 1944 v Fünfkirchenu (Maďarsko) z částí 23.Waffen-Grenadier-Division der SS Kama (chorvatská číslo 2). Zapojena do akcí v listopadu 1944, vytvoření mělo být dokončeno v Marburgu 1. března 1945. Byl do ní začleněn Polizei-Regiment Brixen. Vzdala se u Hradce Králové.

   velitel Brigadeführer Gustav Lombard, 10.01.44 - 4.??.45
   Brigadeführer Wilhelm Trabandt, 4.??.45 - 5.08.45

   Příslušníky divize byli tedy především Volksdeutsche z Chorvatska a zahraniční dobrovolníci. Žádné záznamy o Češích v ní nebyly nalezeny. Tak si strč ta své protičeské kavárenské plky do ..... - však víš kam. Sudeťáci v Hitelrovských armádách, v pomocných orgánech Gestapa, SD a houfy udavačů z nich rekrutované může nazývat Čechem jen debil

   Vymazat
  2. Ad nick - máte skoro pravdu, ale podívejte se na "své" vlastence v USA, na dlouhodobou ideologickou manipulaci us-občanů, krmených ideálem demokrácie a válečným vývozem svobod. Není o co stát!

   Vymazat
 10. Jste povestni ve svete, ze myslite 'stadovite' !
  Ze se vzdy pridavate k tem od kterych cekate vyhody -(napr. vas "vedec" Drahos a 47 % jeho hlupaku v narode.)
  nick honolulu

  TOCTE SE a VRCTE , VY zrezavele skripajici korouhvicky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravime vás pane Honolulu vy staré projimadlo,

   už jste si dal do hlavy JAKO VLASTENEC konečně se zeptat toho presidenta Trumfa,zda nám povoli dát do Ústavy to jedno slovo SOCIÁLNI STÁT jako našim sousedům,kteři prohráli válku a ted z toho slova zbohatli tak,že se nemohou vejít do tlustých mercedesů?

   STÁLE TU NEMÁME ODPOVĚD proč chcete zdemolovat našeho a vašeho oblibeného presidenta Trumfa a nic jste mu nenapsal o našem Národnim programu,který by mohl být jediný hrázi proti teroristickému islamu samopalniků IS,KTEŘI JEŠTĚ ŽIJI a pan president a vy by se pak nemuseli během krátké doby učit KORÁN nazpamět?

   Vymazat
 11. 16:12 - my si vynadame , ale nemazeme se vzajemne ! T.j. ten rozdil mezi nami a vami ! My neprekreslujeme dejiny a vy jste na to nejlepsi na svete -
  vy NATERACI !
  Vy sice nemate radi Hitlerciky, ale mate jejich
  cenzuru , ktera je fanatictejsi a pitomejsi nez meli oni.
  Takze je dnes uz vsechno jedno. Cas setrel zlo a nastoupilo jine zlo.
  honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Honolulu,

   my nemůžeme za to,že pana Babiše chtěji diversanti a diversantky v jeho vedení vyhodit do povětři, nebot pani Jourová tu cenzuru pro Němce a EU prý zorganizuje a ministr války podřidil naše vojsko prý i wehrmachtu!

   Vymazat
  2. Pane Honolulu,
   čim více nad tím přemýšlíme tím více se obáváme,že vy tam nebudete toho presidenta TRUMFA umět ochránit!
   Zatim co my tu máme NP Nr.9.které zni

   NE NEOMARXISMU A S NÍM SPOJENÉ DIKTATURY HUMANISTŮ

   pochybujeme tu vice a více,že vy víte co je NEOMARXISMUS, kterážto doktrina ohrožuje pana presidenta TRUMFA a možná on ani neví co to je a proto se neumi bránit!

   OTÁZKA NA VÁS K VĚCI! VÍTE VY CO TEN NEOMARXISMUS JE,?

   Dejte nám tu vědět že to víte,nebot toto zpřisaháni může našemu oblíbenému presidentovi Trumfovi nejen ublížit,ale dokonce i ho i s celou Amerikou zabit.

   Rozumíte tomu co jsme vám tu napsali?

   Vymazat
 12. 20:56 - ROZUMIME TOMU velmi dobre a vime od koho ceka naseho oblibeneho presidenta Trumpa nebezpeci.

  On vsak vyhrava jednu pozici za druhou ! Zatim posiluje a neo-marxiste NEJSOU ti nejhorsi (pro jejich sebedestruktivni chyby), co proti nemu stvou.
  Zde jsou nekteri daleko horsi a my zname jejich jmena.
  Volby to napravi.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 2:19 - proti vasemu oblibenemu presidentovi Trumpovi uz pisi i ceske noviny a vymysleji si moc osklive veci.
   Tady to je
   https://www.lidovky.cz/lichoceni-kremelskemu-kgbakovi-i-prani-penez-jak-ruske-tajne-sluzby-pomohly-trumpovi-g49-/zpravy-svet.aspx?c=A180203_121712_ln_zahranici_dv

   Volby to napravi? A jak to napravi?

   Vymazat
  2. Tak dobře,

   a nemohl by jste pane Honolulu uspořádat na té Floridě bál,kde by byli pozváni naši vlastenci a udělali by tam sbirku na uskutečnění

   VLASTENECKÉHO NÁRODNIHO PROGRAMU

   a zridilo by se konto na podporu našeho oblíbeného pana TRUMFA a k potírání našich novinářů,kteři si vymýšleji ošklivé věci.
   ohli bychom tak založit i presidentské Hnuti,které by při té bidě politické třidy Šmejdů,nebot ti budou rajtovat STÁLE na mrtvých oslech ,pořád mohlo zvitězit tak silně,že by strejda Putin konečně mohl dojet do bílého domu a koupit tam nějakou tu atomovou pumu či co,aby delnici v USA měli práci?

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.