Reklama

středa 7. února 2018

Ekonomické fórum v Davosu jako jedna z forem uplatňování konceptuální mociJaroslav Tichý
6. 2. 2018
Před krátkou dobou proběhla u nás zpráva o konání ekonomického fóra v Davosu, kterého se mimo jiné zúčastnil i nový český premiér A. Babiš. Na jeho závěr přijel i americký prezident D. Trump. Podívejme se tedy, tentokrát poněkud netradičně, na to, jaké místo zaujímá a jakou roli hraje Davoské fórum v praktickém uplatňování konceptuální moci při současném globální řízení světa.  
Účelem tohoto článku není tedy detailní popis struktury světové globální moci (jejíž řízení je mimochodem bezstrukturní), nýbrž shora uvedený cíl. 


Takže:
1. v čele světové globální moci stojí celkem 358 rodin z celého světa – které jsou v souhrnu často označovány jako globální prediktor.
2. v hierarchii pod ním jsou pak významné rodiny bankéřů a velkých průmyslníků, pokud někteří z nich neprorostli až do samého vrcholu světové globální moci;
3. v hierarchii pod nimi jsou exkluzivní globalistické kluby (Bilderberg, Římský klub, Výbor tříset a další).
V nich se scházejí „lidé, kteří k nim patří“, přičemž dostat se do takového klubu je jednak velmi složité, jednak k tomu je zapotřebí i určitých doporučení.
Ti, kdo se tam dostanou, se tam dozvědí informace určitého řádu, které potom předávají a používají při řízení (i svém podnikání, neboť znají dopředu vývojové trendy a některé záměry světového prediktora. Mají tedy proti naprosté většině ostatních značnou konkuren-ční výhodu). Řídí se podle získaných informací a fakticky tak napomáhají realizovat záměry globalizátorů, resp. světového prediktora.

4. V celkové hierarchii existují i nižší úrovně řízení a tedy i lidí, kteří se na těchto nižších úrovních řízení účastní, kteří ale nejsou členy v uvedených globalistických klubech. Těm je ale též třeba sdělit společné řídící úkoly. Nač se mají orientovat, a jakým směrem postupovat. Jaké úkoly jim jsou uloženy.

Proto vzniklo fórum v Davosu. Je určeno zejména pro představitele státní elity jednotlivých států, kteří se tam mohou setkat s některými mocnými lidmi tohoto světa, získat určité instrukce a dozvědět se tak například, jakým směrem se vydat se svým byznysem či jaký politický model je zapotřebí budovat ve svém státě tak, má-li odpovídat záměrům globalistů.
Nároky na pozvání jsou minimální. Zájemci si koupí lístek a jedou.

Účastníci davoského fóra
Účastníky davoského fóra jsou:
- zpravidla příslušníci státní elity USA (Mc Cain či jako byl Brzezinski apod.)
- politici z některých zemí světa, bankéři, velcí podnikatelé apod., kteří nepronikli do globalistických struktur a potřebují se orientovat na to, co dělat, aby se udrželi;
- představitelé různých zemí světa, které však nepatří ke spolutvůrcům světové politiky;

Opravdoví světoví političtí lídři se ale v Davosu objevují jen sporadicky, a to z titulu svých funkcí či s cílem přítomné shromáždění o něčem novém informovat.
Když tam přijel před několika lety Putin, tak celé davoské fórum svým vystoupením zahajoval.  Informoval přítomné o měnících se trendech ve světě, o tom, že Rusko bude opět mocným státem, bez ohledu na jejich vůli. Hovořil též o moderních úsporných technologiích a o potřebě šetrného zacházení se světovými surovinami.

Všichni byli v té době zafixováni na politiku amerických neoconů známou jako Pax americana, (známou svojí zdrojovou náročností – viz americká spotřeba surovin na úrovni 50 % celosvětových – při jejich 5%-nímu podílu na celkovém počtu obyvatel, 40 %ní podíl na roční produkci odpadů atd. Známou ale též i způsobem jejího násilného provádění v praxi). 

Přítomní nepochopili, že v danou chvíli Putin hovořil i za světového prediktora (a tudíž za globalisty, jejich zájmem je úspora nerostných zdrojů na Zemi, nikoliv jejich další plýtvání. (V některých otázkách se totiž Putin s globalisty shodne, ač Putin má odlišné představy od světových globalistů z hlediska celkového směrování a vyústění globalizace). Přítomní se pohybovali totiž především ve společnosti amerických neoconů a stejně jako tito neoconi i oni podléhali klamného dojmu, že jsou snad sami součástí globálních elit. (Z toho pak je odvozena i představa některých politiků u nás o jejich výjimečnosti, nepostradatelnosti, beztrestnosti, ať již páchají cokoliv, jen když budou podporovat americké neocony) či jejich zastánce v západní Evropě.

Zajímavosti z letošního davoského fóra
K zajímavostem z letošního davoského fóra patří především:
1/ Přítomnost a vyjádření ruského vicepremiéra Arkadije Dvorkoviče, který v Davosu řekl:
- „Vesnička Davos je malá a my se neschováváme. My jsme k dialogu připraveni. To v USA k dialogu připraveni nejsou, to Američané se schovávají před námi.“
- sankce nepovažuje za nejdůležitější na světě. Je třeba jednat o významnějších věcech pro svět, neztrácet čas jednáním o sankcích, které nejsou příliš významným problémem;
- pokud jde o možnost rozhovoru s prezidentem Trumpem, jeho statut mu nedovoluje, aby o to sám požádal.

V této souvislosti je třeba připomenout, jaká vznikla situace v USA, kde jsou v rámci antiruské hysterie odvoláváni a někdy i vyšetřováni úředníci, jejichž styk s představiteli cizích zemí (a tedy i Ruska) patří přitom k jejich běžným pracovním povinnostem. Věc došla tak daleko, že mnozí z nich se snaží riziko styku se zástupci Ruska na jakékoliv úrovni eliminovat na minimum, příp. ho omezit čistě na ekonomické záležitosti, což ovšem s výjimkou obchodníků jednajících jen o konkrétních podmínkách dodávek či hospodářské spolupráce dost dobře nelze. 

Celá situace dospěla v USA již tak daleko, že:
- američtí neoconi nevědí s kým si promluvit, jaké politické rozhodnutí přijmout, za co budou potrestáni. A tak raději nemluví s nikým, všem se vyhýbají a snaží se přijít na to, co a jak.
- nevědí, k čemu by mohlo vést jejich případné politické pomýlení, a proto politiku odsunují stranou a řeší jen ekonomiku.
Tím ale současně ukazují představitelé amerických neoconů, jaká je fakticky jejich pozice. Logickým následkem toho pak je slábnoucí vliv USA ve světě, neboť si tak samy podkopávají svoji autoritu.

2/ příjezd a vystoupení amerického prezidenta D. Trumpa na závěr letošního davoského fóra, přičemž z 8 bodů jeho vystoupení stojí za povšimnutí především:
- informace o zlepšení hospodářských výsledků dosažených USA za první rok Trumpovy vlády vč. prosazení daňové reformy; zvýšení atraktivnosti USA pro investory;
- opětovná výzva partnerům, aby investovali do své bezpečnosti (fakticky ovšem do nákupu amerických zbraní, které jsou ale využitelné zejména k podpoře amerických agresí ve světě, k ochraně jejich vlastních území před skutečnými hrozbami – viz migranti - jsou vesměs nepoužitelné);
- v otázce migrace - systém řetězové migrace (automatická návazná migrace ze strany rodinných příslušníků migrantů) je třeba nahradit systémem podle zásluh. Nově příchozí je tedy třeba vybírat podle jejich schopností, jimiž mohou přispět ekonomice USA. (O záměru zastavit příčin vzniku této migrace ze strany USA se však nezmínil).

Vystoupení premiéra A. Babiše na davoském fóru
Bylo nepochybně dobré, že si A. Babiš mohl na vlastní zkušenost ověřit, jak toto fórum probíhá, kdo se ho účastní, jak vypadají tamní jednání. A rovněž na jak úrodnou půdu padají projevy jednotlivých vystupujících.
Je přitom typické, že v dnešní době nikdo nechce řešit problémy komplexně, ač ví, že postupná salámová metoda proti zásadním řešením protlačovaným vedením EU a zcela neakceptovatelným občany EU příliš účinná nebude a být ani nemůže. Spíše působí dojmem, že zastánci této metody očekávají, že vše vyřeší v mezidobí čas. Ten však přitom pouze ztrácíme.  
Za dané situace, kdy vedení EU vůči členským zemím samo prosazuje masovou migraci zejména islámského obyvatelstva ze zemí 3. světa, jsou dotazy vznesené A. Babišem v jeho projevu:
- ohledně ochrany společných schengenských hranic či
- na důvody, proč EU vlastně vznikla, příp.
- na to, kam EU směřuje,
vcelku nadbytečné.
Vedení EU je prosazenými smlouvami vůči členským zemím EU jako je Lisabonská smlouva, EURO-MED či Agenda 2030 (a nyní připravovaný Dublin IV.) přece již dávno zodpovědělo. Je tedy třeba pohlédnout konečně reálné situaci do tváře a začít urychleně připravovat naši společnou obranu s dalšími zeměmi V4+.   

Jaroslav Tichý působí v Alianci národních sil

31 komentářů :

 1. Pravdu dite !
  Neocon's ztraci vliv, sebevedomi a politickou moc, na zaklade uspechu presidenta Trumpa (a jeho popularni agendy), - kteremu byli nepritelem.
  Delegati se strkali v Davosu jako skolaci, aby meli foto s nasim presidentem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Apsolut Honolulu zdravym tebe a vlastofku .Porad jebete ? Ja is moc ne ,to vis nejni to jako z amlada to to stalo za to ted to nestoji a tak zdar

   Smazat
 2. Kdo řídí EU7. února 2018 3:28

  Kdo řídí EU? Hloupá otázka. Je to přece Evropská komise, jejímž předsedou je od r. 2014 nevolený luxemburský opilec Jean Claud Juncker. Ten řídí kolegium komisařů, což jsou de facto resortní superministři. „Pod palcem“ má také Evropský parlament, který má za úkol schválit to, co vymyslí EK. Podle sociologických teorii každou společnost (tedy i EU) řídí elity. Elity se dělí na dvě skupiny:
  • Skrytá elita je tvořená lidmi ovládajícími síť globálního kapitálu. To jsou ti mocní, kteří mají peníze a bohatství. To jsou ti, kteří rozhodují, i když je nikdo nevolil. Představitelé Skryté elity v USA jsou Rockefeller a Rotchild. O Skryté elitě v Evropě není moc známo. Ale jsou to představitelé finančních kruhů, bank, fondů, většinoví akcionáři významných podniků a jiní zbohatlíci. Skrytá elita řídí Servisní elitu pomocí skupiny Bilderberg. Tato skupina úkoluje Servisní elitu na svých zasedáních, zase prostřednictvím k tomu vybraných lidí, které si zve ze zájmových zemí. Ti pak přenáší úkoly již na Servisní elity daných států. Z ČR se zúčastnilo těchto jednání několik pánů, kteří v daném okamžiku měli v ČR možnost ovlivňovat dění podle přání Skryté elity. Dnes tyto pány všichni zařazujeme do skupiny prodejných šmejdů a škůdců ČR. Jejich zásluhou je ČR v takovém strašném stavu, v jakém je dnes.
  • Servisní elita zabezpečuje pomocné a obslužné činnosti. Tvoří jí řídící špičkoví politruci, úředníci, novináři, právníci, drobní podnikatelé. Do této skupiny patří např. politruci Evropské komise nebo nechvalně známy starý superdinosaurus a nemtavý rakušácky havloid a pravdoláskař Šlafengern.

  OdpovědětSmazat
 3. 5:31 - Ten je zablokovan ! Tu pani by jebat chtel, ale ona nechce - tak jebe prof. z university - krasnou Spanelku (aktivistku.) Pozdrav vyridim !

  OdpovědětSmazat
 4. Pane Tichý pěkný článek ano je třeba se bránit se zeměmi V4+.

  OdpovědětSmazat
 5. Výborný, podnětný článek, přináší potřebnou osvětu (ovšem pro ty, kteří jsou schopni porozumět).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:58
   A co prosťáčci jako já, kteří porozumět neumí? Na ty kašlete, co, vy elito?!

   Smazat
  2. Anonym 11:12 - vy nejste prosťáček, vy jste zlý, vychytralý a navíc jedovatý zmetek.

   Smazat
  3. Ad 11:12 - samozřejmě nekašlu (ani se nepovažuji za elitu), ale jste to Vy sám, který se podceňuje. Jestliže nebudete rozumět násobilce, tak musíte počítat na prstech.

   Smazat
 6. Výborně. Je dobré, že se autor a stále více lidí zajímá a získává znalosti DVTŘ a KOB !

  OdpovědětSmazat
 7. Do hierarchie 1.globálního prediktora popř. 2. je potřeba ještě zařadit nejdůležitější světové církve a tajné spolky-např.Svobodné zednáře, Imumináty, Rosenkruciány.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kam zařadit Stranu etnických Slovanů?

   Smazat
 8. Není těch rodin náhodou jen 357?

  OdpovědětSmazat
 9. Začínám v tom mít zmatek:

  1) Kdo/co je to globální prediktor? Něco jako Duch Svatý? Nebo nějaký jiný kokot?

  2) Nová republika globálního prediktora podporuje nebo proti němu bojuje?

  3) Je Jaroslav Tichý totální magor nebo jenom lehce vyšinutý?

  -- Snažně prosím inteligentní spolučtenáře, aby věci vysvětlili nám pitomcům. -- Děkuji!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Domnívám se, že Globální Prediktor je podle Pjakina cosi jako Hybatel Dějinami a protože Pjakin vychází z kulturního okruhu pravoslaví, jde zjevně o Boha všemohoucího, na kterého věří on, ale ne já a mnoho dalších Čechů, Moravanů a Slezanů. V hierarchii pod Bohem je úzká skupina nejbohatších, kteří svou pozornost věnují tu jednomu aspektu, tu druhému, se zbytkem lidstva vedou setrvale pravý třídní boj, oni se i páří jen mezi sebou. Ale tito už nemohou být polnohodnotným Globálním Prediktorem, protože i přes své veliké bohatství nejsou všemocní. Stačí zavést spravedlivější přerozdělování ve společnosti a jsou v řiti ze dne na den. Leo

   Smazat
  2. Pan Tichý má pár dobrých myšlenek a pár blbých. Úplný magor to není.

   Smazat
  3. 11:14
   Děkuji upřímně za srozumitelnou repliku. Otázku, zda je více těch blbostí či naopak, necháme raději otevřenou, že?

   Leo 11:13
   A je Vám také známo, že tu pičovinu (DVTŘ, prediktoři etc.) si vymysleli zkrachovalí učitelé marxismu-leninismu, aby měli aý do penze nějakou živnost?

   - Pamatuji si ještě z 60.let, kdy u nás někteří stranicko-ideologičtí pracovníci pro sebe objevili teorii řízení - poté, kdy kybernetika přestala být buržoazní pavědou - a snažili se ji aplikovat na "budování socialismu" (teď nemám na mysli Radovana Richtu). Ze Stalinových pouček už toho moc vyždímat nešlo, takže se na novou vědu vrhli jak slepice po flusu. A výsledky???

   Jinak můj dojem je, že to pravoslaví tam hraje roli spíše jen ozdobného ornamentu. Oni koneckonců ani ti degenerovaní Habsburkové až na výjimky taky nebyli takoví pánbíčkáři, ale chápali, že chomout náboženství se při ukáznění lidí osvědčil. Josef II. v tom udělal na hvíli bordel (nemluvě o jeho bratrovi, který to s osvícenstvím přeháněl ještě víc!), který jeho následovníci (a k níže Metternich) s velikým úsilím museli zase odklízet.

   Smazat
  4. Pro pitomce 11:04.
   Dvě křídla globálního prediktora aneb kdo nám vládne a jak ho poznáme
   Starý Egypt ani historie jeho národa nejsou mou specializací. Následující přednáška ruského politického analytika Valerije Pjakina mě však natolik fascinovala, že jsem se rozhodl podělit se o zjištění i se čtenáři AE News. Tento článek je pokračováním článku Pozorovatelky O světové moci [1]. Valerij Pjakin v něm opět hovoří o Globálním prediktorovi, vysvětluje princip jeho vládnutí, složení týmu a další podrobnosti.

   https://aeronet.cz/news/dve-kridla-globalniho-prediktora-aneb-kdo-nam-vladne-a-jak-ho-pozname/

   Smazat
  5. Pro ignoranta 11:25
   Koncepce společné bezpečnosti (KSB)

   Základ lepší, dlouhodobě udržitelné společnosti.
   Návrh jednotné základny na kooperaci všech politických stran s cílem

   1. identifikace, hodnocení a řízení klíčových procesů = problémů(?) společnosti,

   2. zabezpečení plnohodnotné možnosti osvojení genetického potenciálu člověka a tím

   3. sestrojení podmínek na naplňování tvořivého potenciálu populace.   Více zde: http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/

   Smazat
  6. Pro 11:25 : Vše, co nám komunisté lhali o kapitalismu, je pravda.
   Už tomu článku rozumíte?
   (Pokud ani teď ne, vraťte se na základní školu, začněte od 1. třídy a nezapomeňte na kurs logiky pro začátečníky. Jarda B.

   Smazat
 10. =========================

  Pane Dr. Davide, děláte si srandu, že zařazujete podobné pitominy - nebo si tu potajmu děláte výzkum duševních poruch?

  ==============================

  OdpovědětSmazat
 11. Velmi dobrý článek od autora, který se pilně učí, aby pochopil a mohl výše uvedené vůbec napsat. Kdo se učí DVTŘ a KSB, ten už může takovéto články nejen psát, ale sám může podle úrovně svých vědomostí je i jemně zpřesňovat a vysvětlovat. Např. je dobré vědět, že globální prediktor netvoří 358 rodin, ale skupina potomků vládců starověké Atlantidy a skupina elitářských lidí z několika starých rodin (pozor, nikoli nutně židovských!). Netřeba udávat zdánlivě přesná čísla, když je nepřesná samotná metoda. Dále, Trump do Davosu přijel jako člověk vybraný Globálním prediktorem k transformaci USA jako formě eliminace nebezpečí, jímž se USA za dlouhé období pro svět staly. Současně se ale snaží v duchu politiky globálního prediktoru o zatlačování RF a zvláště Putina a jeho týmu v zájmu zachování globálního biblického systému nadvlády elit nad nevědomým davem. Z tohoto pohledu jsou jeho slova v Davosu zcela jasně pochopitelná - věřte nám, my jsme obnovili investiční přitažlivost (přitom USA jsou před finančním a v důsledku toho i socioekonomickým kolapsem navzdory Trumpově snaze o stabilizaci ekonomiky).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý bože!
   Tady se slejzaj magoři jako švábi na pivo!

   Smazat
  2. Globální prediktor, jak bylo správně v článku uvedeno, řídí bezstrukturně, což ale znamená, že k řízení využívá existujících státních, soukromých i nevládních institucí od ideového až k silovému. To věděl i ten, kdo pronesl, že k ráně se první uchýlí ten, komu došly argumenty, resp. že válka je pokračování politiky (vojenskou) silou...

   Smazat
  3. 12:43
   Bezstrukturní je očividně tvůj mozek. Takže co tam shora nalejou, to dole vyteče!

   Smazat
  4. Ad 12:48 - Pokud netušíte, o čem Vás Buffer se snažil poučit, tak neukazujte, jak Váš mozek funguje.

   Smazat
 12. O mentální úrovni některých "diskutérů" hovoří i jejich neschopnost koncipovat složitá souvětí s pádnou argumentací. Kdo disponuje vědomostmi, ten umí rozlišovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:46
   Kdo disponuje vědomostmi je disponent. Se schopností přemýšlet to často vůbec nesouvisí.
   "Pádná argumentace" - to máte od Aristotela nebo od Goebbelse?

   Smazat
  2. Ad 12:53 - Tak nevím, jestli někdo může mít vědomosti bez toho, aby uměl přemýšlet. Tato "pádná argumentace" Vám moc nevyšla!

   Smazat
  3. 15:37

   No vidíte, a přece je to možné, jak jasně ukazuje případ o přemýšlení se neúnavně, leč marně pokoušejícího "Buffera".

   Esenbáci tento druh "vědomostí" dobře vystihovali slovy "máme poznatky".

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.