Reklama

sobota 24. února 2018

Jen tumpachový hlupák nepochopí, proč Češi po mnoha potupných zradách Západu v čele s USA během Protektorátu Böhmen und Mähren nezabránili komunistickému puči 25. února 1948…

Břetislav Olšer
24.2. 2018      Rukojmí
Jasný vzkaz těch dávných let: Už si nenecháme srát na hlavu. A tento ponižující stav tři roky po zničující válce způsobilo bez skrupulí šest zásadních důvodů, jak jsem je již nedávno připomněl na stránkách internetových novin Rukojmi.cz, přičemž bylo nezbytné řešit napřed jejich příčiny a až poté z nich vygenerovat důsledky…
České pohraniční pevnosti:
Co se dělo před zradou západních mocností v Mnichově, když už tehdy v očekávání 2. světové války se Československo připravovalo na svoji obranu? Celkem mělo být na hranicích postaveno 1 276 těžkých a 15 463 lehkých bunkrů, pevností a tvrzí. Z důvodu nákladné investice, kterou si předválečné Československo nemohlo dovolit, byl projekt rozpracován na více jak 10 let. Náklady by dosáhly skoro jedenáct miliard korun. Suma na tehdejší dobu astronomická.
Do odstoupení pohraničí se stihlo proinvestovat pouze jednu pětinu částky. Postaveno tak bylo jen 226 pevností, mělo stát i 17 tvrzí, z plánovaných 15 463 objektů lehkého opevnění se podařilo dokončit necelých 10 tisíc, vydaných nakonec bez jediného výstřelu. Dne 23. září 1938 byla mobilizace, povoláno bylo 1 250 000 mužů do zbraně. Pevnosti obsadili sudetští Němci, které ještě dnes Daniel Herman, dokonce na postu bývalého ministra kultury Česka, oslovuje na sjezdech Landsmanšaftu jako "milé krajany"...

Rád bych zde opět připomněl Edvarda Beneše, když prorocky řekl: „Tato válka bude hrozná. Nakonec se u nás s Němci budou bít všichni, muži, ženy. Ale budeme se bránit do posledního dechu. Já zůstanu se svou vojenskou družinou stále u vojska. Ale budu ustupovat s vojskem jen po jistou dobu. Až se budeme muset zastavit, území už dál neopouštět a bít se až k smrti, to já jako prezident republiky nesmím být zajat. Zůstanu s těmi, kteří se budou bít doopravdy až do poslední chvíle, a padnu s nimi.“
Slova se však vedou, činy ovšem ne vždy odpovídají nastalé skutečnosti; o týden později jsme totiž byli donuceni po Mnichovské dohodě hraniční bunkry a obranné objekty odevzdat nacistům. „Máme doma hodně kolaborantů a náš průmysl je největším a nejhorlivějším dodavatelem zbraní do Německa. S tím je potřeba něco rychle udělat!“ řekl Jaromír Smutný, důvěrník prezidenta Beneše. A tak se také dělalo…

Londýnský alibismus Edvarda Beneše:
Nastala totiž další životní dimenze Beneše, tedy reakce psychicky znaveného politika, který sbalil "svých pět švestek", vlastní národ odevzdal na zlatém podnose Hitlerovi, aby sám uprchl do teplíčka Londýna. Tam se statečně pěkně za vodou postavil do čela exilové československé vlády. A přes protesty domácího odboje, tedy toho národa nechaného jím v hrůze Protektorátu Böhmen und Mähren, naplánoval v Anglii akci na Heydrichovu likvidaci – Anthropoid. Musel se přece nějak rehabilitovat za své plané řeči o svém válečnickém odhodlání a dokázat Spojencům odhodlanost a bojeschopnost Čechoslováků.
Nechal se údajně zlomit jen s podmínkou, že Francie a Británie odvolají své podpisy na Mnichovské dohodě, což se též stalo, ale obyvatelům v již několik let fungujícímu Protektorátu Böhmen und Mähren to bylo platné jako mrtvému zimník… Nejhorší bylo, že šlo jen o osobní účty Moravce, který se chtěl Heydrichovi pomstít na popravu svých kamarádů - českých generálů a vojáků; nepřipustil si, že každý voják jde do vojny s vědomím, že může padnout; to si však nemohly říct stovky českých civilistů, kteří byli umučeni následkem atentátu v rámci akce Anthropoid...
Naši generálové a exilová vláda se poplácávali po zádech, jak zachránili čest údajného kolaborantského Československa, kdy tak hrdinsky zlikvidovali strůjce židovského holocaustu, přičemž Heydrich s vyvražďováním židů plynovými komorami a krematorii neměl prakticky nic společného. Vše toto začalo i bez Heydricha v čele s hlavním vykonavatelem Adolfem Eichmannem… http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla
Novým zastupujícím říšským protektorem se totiž stal právě Kurt Daluege, který s Hermanem Frankem jako odplatu za Heydrichovu smrt vypálili české vesnice Lidice a Ležáky. Během Daluegeho vlády si Frank upevnil postavení do té míry, že byl fakticky nejmocnějším úředníkem v protektorátu, když byl jmenován německým státním ministrem pro Čechy a Moravu (Deutscher Staatsminister für das Protektorat) a byl povýšen do hodnosti SS-Obergruppenfuhrer und General der Polizei v Praze…
Vyhlazené Lidice a Ležáky, vraždy na Pankráci:

„Bylo to strašné, když přišli a pažbami pušek vyráželi dveře, noc opravdové hrůzy. V každém okně bylo vidět světlo, ačkoliv normálně by všude byla tma, protože se vypínala elektřina. Nahnali nás do budovy školy. Staré ženy a děti plakaly, když je uprostřed noci vzbudili. Ráno nás odvezli ve dvou nákladních autech. Byla to noc." Vzpomíná Anna Nešporová, pamětnice hrůz z Lidic…Lidičtí muži starší 15 let byli shromažďováni ve sklepě a chlévě Horákova statku. Všechny cennější věci, koně, dobytek, zemědělské stroje apod., byly shromažďovány a odváženy do sousedního Buštěhradu. Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny gymnázia.

Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi (proti odraženým střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve skupinách (zprvu po pěti, pak po deseti) na přilehlou zahradu a tam stříleni. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny…

Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi (proti odraženým střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve skupinách (zprvu po pěti, pak po deseti) na přilehlou zahradu a tam stříleni. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny…
A pak přišlo časné odpoledne 24. června, kdy obklíčilo Ležáky 150 mužů pardubické roty 20. záložního policejního pluku „Böhmen“ pod vedením gestapa. Němci shromáždili obyvatele Ležáků i z okolí, kde se právě zdržovali, a odvezli je do pardubické vily Zámeček, kde policejní pluk sídlil a za heydrichiády popravoval. Následně domy vyrabovali, a kolem páté zapálili; všech 33 obyvatel starších 15 let bylo po deváté hodině večer zastřeleno u Zámečku.
Vypálení Ležáků, podobně jako Lidic, v roce 1942 přišlo jako trest za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Všichni obyvatelé osady Ležáky byli popraveni, přežily jen dvě dívky, které nacisté poslali do Německa na převýchovu. Nacisté ztrestali vesnici proto, že podle zjištění gestapa měli parašutisté odtud udržovat vysílačkou spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Všechny naložili a odvezli je do Pardubic. V Pardubicích je postříleli a v krematoriu pak spálili. V Pardubicích v Zámečku se najdou sloupy, jak k nim byli uvazováni a jak je tam stříleli. Pět lidí střílelo do každého jednotlivce…
Proč bychom chtěli směřovat na Západ a k USA, které jen účelově vybombardovaly před koncem 2. sv. války naši republiku...? (že by humanitárně?)

Heč, budeme se vdávat za Toma a Jerryho… České lepé děvy, těšte se; opět k nám přijedou američtí osvoboditelé, jako kdysi do Plzně?
Jak psal v roce 1945 v Československu tehdejší tisk: „Vojáci USA u nás bojovali v rytmu swingu“; lidé je hostili pivem, Američané na oplátku rozdávali cigarety, čokoládu, konzervy a silonové punčochy a získali si obdiv hlavně paní a dívek svým dokonalým vybavením a skvělým zásobováním..." Pro USA byla zkrátka i 2. sv. válka velkým byznysem…
Mezitím Sověti, co přišli od Leningradu, Stalingradu a Kursu přes Duklu a celé Československo, měli 27 milionů padlých, z toho na 13 milionů vojáků. Kolik svých mrtvých amerických vojáků během téže války? Děsivě moc, něco přes 400 tisíc… Opravdu, jasné počty a argumenty. A kolik padlo amerických či sovětských vojáků při osvobozování Československa? Opět jsou zde zcela neoddiskutovatelná fakta: asi 110, slovy - sto deset - amerických vojáků proti téměř 150 tisícům Rudoarmějců…
Občané Chebu měli jen pár roků po skončení hrůzostrašné války v živé paměti, když jejich město americká letadla napadla 25. března 1945 a zničila i obytné domy v dnešní Žižkově, Havlíčkově, Riegrově a Palackého ulici. Při náletu bylo zabito na 800 osob, včetně mnoha politických vězňů. (Kdepak mají asi pomník?) Americké bomby zasáhly tábor, ve kterém byli u Chebu koncentrováni. Přes 70 francouzských antifašistů a nezjištěný počet sovětských zajatců při tom zahynulo.
Další velký nálet spojenců postihl Cheb 8. dubna 1945. Bylo při něm zničeno nejen nádraží, důležitý dopravní uzel, ale v troskách skončila odhadem asi třetina Chebu. Přestože již 18. dubna 1945 překročila americká vojska u Trojmezí české hranice a do Chebu to měla jen několik desítek kilometrů, o dva dni došlo k bombardování chrámu sv. Mikuláše v Chebu. Podle dobových svědectví po lidech, kteří chtěli lokalizovat vzniklý požár kostela, bylo údajně stříleno z palubních zbraní bombardéry doprovázejících amerických stíhaček...
Plzeň po spojeneckém náletu USA dva týdny před koncem války.,..Plzeň byla díky Škodovým závodům jedním z nejdůležitějších měst v Československu. Proč se však, pouhých dvacet dní po vyhlášení poválečného Košického vládního programu, 25. dubna 1945, stala plzeňská Škodovka terčem jednoho z posledních spojeneckých náletů, si lze jen těžko vysvětlit jinak, než jako snahu oslabit český poválečný průmysl. Několik set amerických bombardérů tehdy svrhlo přes pět tisíc tříštivých, fosforových a zápalných bomb, 29 objektů závodu bylo úplně zničeno, 21 velmi těžce poškozeno a 33 poškozeno těžce...
1945 – 25. dubna byla Škodovka těžce zasažena náletem 8. americké letecké armády; škody byly vyčísleny na dvě miliardy korun
Závod byl bez proudu, komunikační spoje prakticky neexistovaly. V té době, těsně před koncem války, nacisté nemohli z Plzně odvézt již ani šroubek pro frontu. Přesto byl tento průmyslový gigant fakticky zničen. Předtím (17. dubna 1945) americké bomby zabíjely v dělnických čtvrtích Škvrňany a Karlov, které byly téměř zničeny, fakticky zničeno bylo plzeňské seřaďovací nádraží.Byl to cílený a logický záměr proti strategické orientaci ČSR na SSSR v poválečném období. Americký generál Patton, když si později prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: „Dobrá práce, jsem spokojený!“ řekl sám veliký Patton, že konferenci v Jaltě a její rozdělení světa mazaně převezl...Pak přišlo totiž to „jediné a správné“ osvobození, když se 97. Infantry Divisions a 16. Armored Division vydaly směrem na Plzeň, v jejíchž ulicích se americké tanky objevily 6. května 1945 kolem 8. hodiny ranní. Jak to popsal plzeňský pamětník J. GROUŠL: „Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci, aby 6. 5. 1945 vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil celou Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble).
A Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. května 1945 výzvu „Na pomoc bojující Praze“. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo Plzeňany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo.Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně totiž zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni a americké vojenské velení v Plzni nařídilo, že jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně, její ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den… Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky, Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. – Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že zajatým německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. – Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci….Po americkém bombardování Prahy…
Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684): „Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…“ Přitom vláda ČSR byla v Košicích již 5. dubna 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi… http://www.rukojmi.cz/clanky/2096-nesmime-k-nam-pustit-nikoho-o-nemz-nevime-kdo-je-co-je-a-proc-chce-k-nam-rekl-po-nice-ministr-vnitra-chovanec-nemyslel-pane-zidku-na-pohranicni-straz-po-krachu-schengenuJak se Morgentauův plán změnil na ten Marshallův:
Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace byla strašlivá. K tomu ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce. Nejhorší situace byla v Německu. Miliony Němců dostávali pouze skrovné příděly k hladovění. Umíraly desítky tisíc lidí. Úmrtnost mezi německými dětmi stoupla desetkrát proti předválečné úrovni.Životní podmínky v roce 1947 byly považovány za horší, než v roce 1945. Průměrný příděl kalorií byl 1040 denně (norma je přes 2000 kalorií), z toho pocházela podvýživa nejhorší v poválečném Německu; takový příděl potravin odpovídal množství, jež dostávali vězni v nacistických koncentračních táborech. Kdo jinému jámu kopal, sám do ní pak spadl, aneb Boží mlýny mlely pomalu, ale jistě, přesto se stal zázrak; ekonomický…Marshall upíral pozornost k hospodářské situaci válkou zničené Evropy. Do Evropy, kde byly desítky milionů lidí bez práce a nálety zničená města. Uvědomoval si, že politická stabilita jde ruku v ruce s prosperujícím hospodářstvím. Nebylo možné do nekonečna posílat do Evropy nazdařbůh peníze, aniž by existovala nějaká širší koncepce...Napřed však v nastalé poválečné studené válce Spojenci dodržovali naoko tzv. Morgentauův plán na totální likvidaci Německa, aby už nebylo schopné vést třetí světovou válku. Cíl? Zničení německého zbrojního průmyslu, poté odstranění a zničení dalších klíčových odvětví, která jsou základem pro vojenskou sílu; bylo demontováno 1500 nejlepších továren a odvezeno ze země. Až si USA uvědomily sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR, přestože byl vykrvácen ve 2. sv. válce nejen ekonomicky, ale i psychicky; 27 miliony zabitých ruských občanů, proti cca 420 tisícům zahynulých obyvatel Spojených států...Tak se Morgentauův plán změnil na ten Marshallův, oficiálně Plán evropské obnovy (European Recovery Program), přijatý Kongresem USA v dubnu 1948 s ohledem na sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR. Cíl byl pokrytecký a jasný; pomoci poválečné Evropě. Proto snad totálně zničené Německo, jehož dluh z válečných reparací tvořilo 200 procent hodnoty jeho hrubého domácího produktu, nemuselo platit ani marku; nám např. nikdy nezaplatilo reparační povinnosti ve výši asi 360 miliard předválečných korun a ještě drze nás Němci požádali, abychom jim „předali bezplatně do vlastnictví“ palác na Malé Straně, v němž sídlilo velvyslanectví SRN.Varování ministra zahraničí Jana Masaryka: „Pokud Evropu rozdělí na ovce a kozly a budou mi říkat, že jsem kozel, tak já se přirozeně za kozla zatím nepovažuji…“Podmínky výše zmíněné americké lichvy byl jasný. Za každý půjčený dolar několik centů úroku; proto každý stát v programu Marshallův plán byl nucen odsuzovat komunismus a socialismus – což byl důvod, proč už opět Československo tento plán odmítlo. Jan Masaryk ještě doufal, že plán přijmeme, avšak nejistý řekl:„Pokud Evropu rozdělí na ovce a kozly a budou mi říkat, že jsem kozel, tak já se přirozeně za kozla zatím nepovažuji, takže pokud nebude nějaká jednotnost mezi státy, pak tedy to naše postavení bude velmi obtížné. Ale pokud jsem zahraničním ministrem, nemůže být nikdy diskuse o tom, že bychom se nějakým způsobem exponovali proti Sovětskému svazu…“ Jan Masaryk se narodil 14. září 1886 jako třetí dítě profesora pražské filozofické fakulty Tomáše Masaryka a jeho ženy Charlotty Garrigue. Kromě hudebního talentu zdědil Jan po matce také dispozice k psychické labilitě. Nebyl v tom sám. Také jeho sourozenci museli během svého života vyhledávat odbornou psychiatrickou pomoc. Mladší syn Tomáše G. Masaryka byl přesto mužem mnoha talentů, ale zároveň i nevyrovnaná a psychicky labilní osobnost. Politická funkce, kterou přijal, jej nakonec zničila.
Jan se po nevydařeném manželství s dcerou amerického multimilionáře, filantropa a rodinného mecenáše Masarykových Charlese Cranea těšil pověsti playboye; jako „Američan“ měl s příklonem k východní velmoci zpočátku problém: nedoprovázel například Edvarda Beneše na historické cestě do Moskvy v prosinci 1943. Aby si udržel místo ministra zahraničí i v takzvané košické vládě, učinil ovšem na konci války obrat o 180 stupňů.
V klíčovém rozhovoru s Klementem Gottwaldem 21. března 1945 reagoval na slova vůdce komunistů, že „teď musíme zahraniční politiku naprosto a bez výhrad přizpůsobit politice sovětské“ slovy, že to chápe, je o tom hluboce přesvědčen, protože „nejužší spolupráce zahraničněpolitická se Sověty musí se stát naším nezměnitelným základním kamen pro budoucnost“. Své ministerstvo ale neřídil, to činil jeho komunistický zástupce Vladimír Clementis ve funkci státního tajemníka.
Masaryk se rozhodl setrvat ve vládě, která vznikla komunistickým pučem 25. února 1948, aby pomohl vytvořit zdání, že je tato vláda legitimní. Nestraníkem byl v Gottwaldově vládě i ministr obrany Ludvík Svoboda; (8. prosinec 1941 bylo datum, kdy se pod jeho vedením začal organizovat v Buzuluku 1. československý samostatný polní prapor, první samostatná československá jednotka na území Sovětského svazu. v Buzuluku vznikla Svobodova armáda…)

Atmosféra v únoru 1948
Atmosféra v únoru 1948...

Když za smrtí Jana Masaryka byla britská tajná služba SIS – Secret Intelligence Service:

Čas oponou trhnul a už se ví dozajista, že za smrtí Jana Masaryka byla britská tajná služba SIS – Secret Intelligence Service. A hned se našly omluvné hlasy análních presstitutů, že Jan Masaryk přece zradil ideály Západu, když se dal ke Gottwaldovi, a dostal tak zaslouženě, co proto; z okna Černínského paláce ho totiž patrně shodil úředník ministerstva zahraničních věcí Jan Bydžovský na příkaz britské tajné služby SIS. Bydžovský se k podílu na vraždě Jana Masaryka doznal v lednu 1950 poté, co byl pět měsíců vězněn.Výsledek obrázku pro foto jan masarykVýsledek obrázku pro jan masaryk foto
Jan Masaryk, zavražděn; z okna Černínského paláce ho shodil úředník ministerstva zahraničních věcí Jan Bydžovský na příkaz britské tajné služby SIS; jeho bezvládné tělo našli 10. března 1948 na nádvoří Černínského paláce v Praze. Mělo to vypadat jako sebevražda, ale podle archivů to byla vražda…

54 komentářů :

 1. Je mi z těchto zmrdských přepisovačů historie jakým je soudruh Olšer k zblití. Právě takoví prolhaní zmrdi jako on nám ukradli v únoru 1948 naši zemi, potom 40 let terorizovali národ a zdecimovali naši zemi tak, že jsme se z toho ani po 30 letech nevylízali a stále zaostáváme za západem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Živočichu 20:16, protiargumenty nemáte, jinak byste je předložil. A protože vás pravdivé informace ukrutně bolí, nezmůžete se na nic více, než si vyplachovat hubu žumpou, a to je charakteristickým znakem všech velmi hloupých gaunerů. Smažte se ve své zlobě. Přející.

   Smazat
  2. Je to hodně jednostranné, uvedená fakta jen poloviční fakta, ale relativně správná. Jako bych četl nějakou historickou revue za komárů. S tím rejpnutím do Beneše komanče dokonce předstihl, až takhle tvrdě jsme to na škole podané neměli.. To se mu to žvaní skoro třičtvrtě století po válce, hotovej maršál.

   Zaujal mě ten Masaryk. Za komárů jsem to nějak nezachytil, jsa ještě hodně mlád a těsně po převratu se objevila verze o jakémsi Bondarenkovi. Olšer skutečně věří přiznání člověka po půlroční base v r.1950?

   Smazat
  3. 20:16
   ....to není náhoda, že tady tato lidská hyena vždy jako první vije na měsíc.

   Smazat
  4. právě Jana Masaryka měly za co zlikvidovat právě západní (a nikoliv ruské, což se nám dnes snaží vtloukat do hlavy) tajné služby (pokud to nebyla prostá sebevražda, když si uvědomil, co spískal), protože právě on samojediný umožnil Gottwaldovi zrekonstruovat vládu demokratickou a ústavní cestou, kdyby Masaryk svoje ministerské křeslo položil, vláda by padla

   Smazat
  5. Také se mi příčí jeho přijetí termínu puč pro únorové události. Zbytečně tím degraduje zbytek textu.

   Smazat
  6. 20:16 Jo dnešní zmrdi nám chtěj ukrást i ten stát .

   Smazat
  7. Co myslíš - ty zmrde co ses vyzvracel hned dvacet minut po dvacáté hodině - že v článku není pravda - to, že americké svině už po konci války a kapitulaci Německa zde v naší zemi rozmlátili co se dalo, roztřískali Škodovku a řadu nádraží, a pozabíjeli spoustu civilistů, žen a dětí? Že těm americkým odporným desperátským sviním není nic svatého, a trvá to dodnes?Že jsou to zabijáci, i jejich kultura, filmy a umění je zvrhlé, úchylné a zabijácké, všechno, v čem se patlají a co přijde do světa z Ameriky je zvrhlé a úchylné, přesto jim spousta filcek asi jako jsi ty, leze do zadků?

   Smazat
  8. Jako u nas v 68 v Madarsku 56 se zapad vzdy snazil rozdmychat protesty a tezit z krvavych nasledku ,masakry a zatykani policie , pred tim fasistu atd...
   Dela to vsude jinde ...Dodnes.
   J.Masaryk si poustel rad /churchilovsky/ hubu na spacir. Tak kdyz se vratil z Moskvy prohlasil : Jel jsem do Moskvy jako clen svobodne vlady a vratil se jako Stalinuv pohunek. Ale proc tak strasne a osudove J.M. visel na tom, byt ve vladach? I v tech nespravnych jak prohlasil. Slusni lide rezignovali v takovych i mensich pripadech...
   Do Moskvy nemusel, mohl v pokoji resignovat , nemusel byt pohunkem Stalina atd.
   Byl k tomu nejak nucen zapadem ?
   Chteli z nej mit sveho agenta ?
   A Stalin se to dozvedel?
   Tak nas Usaci osvobozovali bombardovanim a masakry ...Ale jen z dalky aby se jim neco nestalo , porad jeste fasisti u nas strileli...Co jineho umi ? Na rozdil od rusu..
   Dnes jde take o masove slucovani nejen rodin , ale dokonce celych haremu, vesnic a vsech znamych , kteri se vydavaji za pribuzne...
   Jde o masovy presun vyprazdneni Stredniho Vychodu a Afriky...Je to obrovska akce..Celej zapad je do toho zapojen..

   Smazat
  9. 21:58, sebevražda se mi nezdá, i když byl psychicky labilní. Ne tímto způsobem; vyskočit z okna skoro nahý. Ale na druhou stranu, představa, že jeden chlap dovleče takového strejce k oknu a vyhodí ho ven... jsou tam viditelné stopy? Nechce se mi to vyhledávat.

   22:10, únor byl v podstatě pučem, ano. Tomuto způsobu převzetí moci se tak říká. Pokud by r.1989 v ulicích pochodovaly ozbrojené grupy, byl by to taky puč. Jenže generální stávka 27.11.1989 to opravňuje nazvat vznešeně "revolucí".

   Smazat
  10. Moc by mi zajímalo kolik ti je let. Já to pamatuju a je to přesně boužel tak a to do písmene. A to tam nepíše, jak Angláni vyčítali Benešovi v době jeho exilu, že se u nás nic neděje a mělo by se do toho "vlastenecky" šťourat. Tak byl stvořen Antropoid a vypáleny Lidice, Ležáky, popraveny tisíce českých vlastenců v Kobylisích. Tak si přečti trochu literaturu a hlavně se ptej ještě žijících, kteří ovšem měli na politiku jiný pohled, než ty. A jsem ráda, že je zmiňován i Morgentauův plán, je to výživná útlá knížečka, která tady vyšla před pár lety. Půjčuji ji jen proti podpisu. Jsou tam i písemné dokumenty, takže nemůže být řeči o tom, že to jsou kecy.

   Smazat
  11. 1948 nebyl žádný převrat, obyčejní lidé nechtěli politiku I.republiky. A v současné době to platí stejně, lidé nechtějí politiku ODS,ČSSD, KDU-ČSL aj. Co jim to přináší, nic! Chudých jsou plné ulice a bohatí chudým nevěří.

   Smazat
  12. O:27 dobrej souhrn

   Smazat
  13. Jen tumpachový hlupák může označit vítězství pracujících v roce 1948 za puč. T

   Smazat
  14. To se moc mejlíš! Naopak překvapil pravdivostí popisu událostí - zejména nesmyslností atentátu na Heydricha coby osobní Moravcovy pomsty a taky popisem toho co ve skutečnosti byl tzv. Morgentaův plán! Američtí židáci jakým byli Baruch či Morgentau měli zájem poškodit jak Německo, tak i uvrhnout do koloniální závislosti země východní a střední Evropy, nás nevyjímaje! V jejich plánu odsunu Němců byla obsažena dvojí škoda pro nás: 1. zemědělské na několik států rozdělené Německo by nestíhalo uživit početné přistěhovalce z východu a dostalo by se na pokraj hladomoru. 2. země zbavené schopné populace by upadly do zaostalosti (což se stalo) a navíc by se usnadnilo vítězství komoušských protibílých sil v těchto zemích (což ovšem se stalo taktéž). Jenže plán přeci jen hochům stoprocentně nevyšel! A to navzdory tomu že zavraždili Pattona a jiné velké muže bránící zájmy naší rasy! Totiž postavil se jim sám FDR, což nečekali a po něm i Churchill a proti realizaci té první části byl i sám Stalin! Proto byl tento zločinný plán realizován jen v té druhé části - tedy odsunem Němců z území ovládnutém Moskvou, protože s tím počítaly loutkové Kremlem dosazené vlády těchto zemí, jimž se hodila možnost odstranit tento poslední problém k nastolení rudé totality. Sám velký generál George Patton po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ A Ben Klassen k tomu napsal ve své knize Na kraji krvavé rasové války: "Mnoho realistických vojáků, jako generál Patton a jiní prozíraví bílí vůdci prohlásili, že jsme měli jedinečnou možnost zničit komunismus. Mohli jsme to skoncovat už v roce 1945 a vydat se přímo na Moskvu abychom vyčistili to hnízdo hadů. Avšak Židé kteří byli u moci si to nepřáli. Tajně zabili lidi jako byl Patton a umlčeli jiné navždy. Naplno začali s propagandou a rozšírili ideu, že "posvátnou rolí Ameriky je přebudovat rozpadlý svět", který oni pomáhali předtím zničit."

   Smazat
 2. Jestli byl v této republice v minulém století puč, tak to byl jedině listopad 1989.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak, tak.

   Smazat
  2. Pamatuji na Tigrida, když v r. 93 při předvolební debatě na dotaz občana: Proč stále říkáte, že únor 48 byl puč. když každý soudný člově ví, podle tehdejší ústavy, že to neni pravda. Odpověděl: No my víme, že to nebyl puč a bylo to podle ústavy, ale pro nás je z taktických důvodů výhodnější to nazývat pučem.

   Smazat
  3. Přesně tak. Holt významy slov se dnes mění jako v tom Orwellově románu.

   Smazat
  4. Puč bejvá většinou za podpory armády, tak nevím o jakým puči to mluvíš.

   Smazat
 3. Opakování (podrazů západu vůči Česku) matka moudrosti, pardon, hlouposti. A je úplně jedno, jestli ten západ nám něco sepsal a uložil před 80 roky (a nebo nově právě před pár dny) v Mnichově a nebo tvoří naši budoucnost (o nás bez nás) v Bruselu. Historie se bude (bohužel) opakovat, protože tu máme mnoho kolaborantů, kterým je jedno, jestli se tu bude mluvit německy nebo arabsky. Kolaboranti jsou zpravidla velmi flexibilní a přizpůsobí se jakémukoliv pánovi. Mlčící většina jako vždy zapláče.

  OdpovědětSmazat
 4. Dne 23. září 1938 byla mobilizace, povoláno bylo 1 250 000 mužů do zbraně. "Pevnosti obsadili sudetští Němci, -"
  Co asi značí poslední věta?

  OdpovědětSmazat
 5. Do Edvarda Beneše si kdekdo rád kopne, ale víte, co je zajímavé? Že v jeho době do něj nikdo nekopal. Tedy kromě vyložených zrádců. Asi se to lépe, než to dělal on, dělat nedalo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nasraný na Beneše byli všichni, kteří byli připravení jít bojovat a to bylo více jak 1,5 milionů chlapů. Tenkrát ještě nenapomádovaných, nebyli oblečeni v outlukách, měli dokonce i své pohlaví a nestyděli se za něj. Pod okny Hradu mu řvali - dejte nám zbraně, dali jsme si na ně! Tak co to meleš.

   Smazat
  2. 9:18 Přesně tak co budou dělat napomádovaní bezpohlavní supermani dělat až je pošlou na východní frontu.

   Smazat
 6. Je třeba vnímat události po II. světové válce i s ohledem na proměnlivé vztahy západních mocností, nejdříve i s Německem a Polskem, vůči SSSR, kýženému zdroji nerostného a jiného bohatství. Hitlerův neúspěch ve válce s Ruskem odsoudil Německo k likvidaci a k rozdělení. Pro USA (hlavně), Anglii, Francii, přestalo mít cenu. V tom všem se musela odvíjet Benešova čsl. politika. Určitě hodně, hodně kompliková situace. Její posuzování vždy podléhá aktuálním zájmům současného politického vedení.

  OdpovědětSmazat
 7. Benes byl v nemozne pozici diktatem pratel fasistu...
  Ale vynahradil to odsunem sudetskych fasistu..Neni vubec predstavitelen co bychom byli dnes pod bicem Germanu. Tedy ti co by prezili...
  SIS na rozkaz Churchilla a mam dojem bez vedomi nasi vlady , dostala prikaz odstranit Heydricha a pocitalo se s Hitlerovou pomstou a s urychlenim konce Ceske populace. Ktere zapocalo dohodou britu a fasistu v Mnichove. Zachranili nas paradoxne Frank a nadsene jasajici Groupie , slibujici vecnou lasku demontracemi vernosti Risi. Take prumysl by utrpel a tak jsme byli docasne usetreni.
  Britove meli zamer po vybiti rusu a fasistu stred Evropy snando okupovat . Totez se deje zase dnes./EU/.
  I s pomoci Sudetaku,kterym dali prvni a posledni v Mnichove, a kteri jiz neexistuji ani jeden z nich se nenarodil v Cesku , jsou to 100% germani.
  Rozvracenim a masakry si pak prislusnost CSR zcela znicili. Pomerne hodne jich zilo na severu cech, kdyz se ale spravedlivym a demokratickym vysetrovanim zjistilo, ze se niceho protistatniho nezucastnili.
  Sam jsem jicgh znal hodne, vetsinou cesky neumeli...
  To se ale dnes nesmi pripustit.Samozrejme...
  Dle pravidla , co se nehodi to se zahodi...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Historie ma tisice tvari , ale hysterie tez.
   Jeden pohled z mostu a na most.
   Chysta se dalsi rijnova revoluce v USA ?
   Mnozstvi revolucionaru se do USA mezitim nastehovalo.
   Utoky se podobaji tem v Rusku ale jsou zde rozdily. Tisice atentatu na vysoke uredniky cara i na cara , provadeli lide s ideou se obetovat za lepsi zitrek pro vsechny . To se jim neda uprit.
   Zatimco bolsevici se skryvali v zahranici , kde na ne Ochranka nemohla, a dostavali stedre vyplaty od gruzincu /jako Stalin, Kamo a spol/, aby mohli strasne podnecovat proti carovi , ale v uplnem Bezpeci..Jak je zvykem..Svrhnout cara ze svycar , brat miliony zlatych marek od nepratel Ruska, tak bojovali "obetovali " se za nas lepsi zitrek. Tam se nestrilelo ani nepopravovalo ani nezaviralo na dlouha leta do vezeni...Inu bolsevi, predvoj..
   Potom vypukli na lid udesny peklo. Aby dal co germani a lupici poskytovali predtim..
   A uplne bezpeci navrch.

   Smazat
 8. V USA morduji zakerne , male casto a zbabele
  , male deti .Maji daleko lepsi zbrane a policie se diva zasadne jinam. Uz dlouho..
  Ideologie neni videt. Ale zrejme je to udesny boj za totalni odzbrojeni ovci pred porazkami...
  Coz se celkem zdarilo jinde.
  Boj v celem svete vsech vlad za lidska prava mensin je neuprosny. Ale velmi falesny a plny podvodu fanaticko-ideologickeho puvodu .
  V Lisabone se ustanovilo, ze vetsina populace vice hlasu v Demokraticke EU.Mene lidi min hlasu. Pomer zhruba 10 :1. Kdyz prijde na demokracii neni se mozne zmylit. jedni a ty sami maji vzdy navrch.
  Ale v tu ranu vyritila se na nas Ideologie utlaku mensin a jejich z toho duvodu ZVYHODNENI. Herky Jerky.
  Ale kdyz prislo na to ,ze CR , Madarsko, Slovensko , Polsko a jine staty jsou dnes v EU velice male MENSINY , najednou to nevadi a jejich Prava ta Lidska i kdyz velice Mensinova se ignoruji...A zavadeji ty Prava velice Nelidsky a normalni zivot masakrujici...
  Nechod s pany Vasku na led a s jejich sluhama uz vubec ne. Vasek se sklouznul do zlatych uloupenych pokladu a lid ted lamou o zivot...
  Podbaby s uklady. A hrozby.
  Plakaty s Rudym paratem a textem : Zachvati-li te , Zahynes. Jsou zase aktualni...V demokracii neni na vybranou. jednou te zachvati fasista, potom zase komunista , dale zase demokrat a nema to konce...
  A rijnova revoluce se blizi...
  Burzousti to usilovne tlaci tim smerem , jako vzdy. A marxisti se radujou ,zase bezpecne ubytovani v zahranici...
  Ostatne jako vzdy...

  OdpovědětSmazat
 9. 21:49 špičkoví kolaboranté jsou o krok napřed, už učí svoje děti čínštinu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kolaboranté? Myslite, že se Číňani budou učit česky?

   Smazat
 10. Jak už někdo tvrdil dříve,USA věděli,že Československá republika bude pod správou SSSR,tak se snažili rozbombardováním omezit rozvoj naší republiky.Celá studená válka západu proti východu,měla bránit rozmachu socialismu,aby západ nepřešel k SSSR.Také šlo o přímé podrývání socialismu pomocí agentů,tisku,vysílačů.

  OdpovědětSmazat
 11. Jo, jo. Ten dobytek komunistickej, kdyby se tenkrát(únor48) nesral do této republiky mohlo být zde v čechách blaze. Nasrat všem komunistům do kožichu a ruvnou střílet, bando bolševická...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebojte, už se i tady v Česku etabluje čínský komunistický systém, který vybudoval hospodářský zázrak ve své zemi a díky své produktivitě si skupuje aktiva v celém světě (i tom americkém). Počítám, že vás z toho trefí šlak. Řekl jste si o to :-)

   Smazat
 12. 11:06
  Ty svině kolaborantská havlokurvo smradlavá,viset budeš za koule a nebude to dlouho trvat,potrate opičí kurvy!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený 11:O6. Kdybyste prožil 2. světovou válku, věděl byste, že byla dílem velkokapitálu, dílem imperialismu nejen Německa a Itálie, ale také Francie a V. Británie. Že cílem Francie a Anglie (ale především Německa) byla pokračující snaha z jimi prohrané intervenční války proti vznikajícímu SSSR po r. 1918, snaha po kolonizaci Ruska - ty báječné zdroje prostě nedávají kapitálu spát již třetí století. A národy Evropy si dobře uvědomily, že nebýt SSSR, nebyla by vyhraná 2. světová válka. A s touto pravdou se posunulo vnímání, že svět by mohl být nejen kapitalistický, ale také socialistický. Podívejte se, jak silné byly komunistické strany Franci a Itálie! A že válkou, zaviněnou Západem posilnily i komunistické strany států střední a východní Evropy, bylo jen logické. A tam začal ten zápas - na Západě potlačení levice a protlačení diktatury kapitálu, na východě obráceně - potlačení pravice a nastolení diktatury proletariátu. Podívejte se i na to, jak masově byly znárodňovány i v pravicové Británii některá hospodářská odvětví. Poválečná levicová orientace Evropy pramenila z 2. světové války, kterou zavinil a dopustil i s miliony mrtvých kapitálismus, který z ni chtěl jen profitovat!

   Smazat
  2. 12:05, máte snad dojem, že hospodyně, která prožila válku, pokud ještě vůbec žije, ví anebo věděla něco o velkokapitálu?

   Smazat
  3. Hospodyně možná ne, ale dělníci zcela určitě.

   Smazat
  4. Tak si všímám - ten tvůj zkurvenej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch hnědejch polobotkách se asi musel dost hřát přízní velkejch rudejch soudruhů co? Taky si se asi těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a náhle do toho přikvačil ten vandrák chrchlavej v ošuntělých džínách a vytahaným svetru a udělal ti pořádnej rejhanec přes plány, co? To se frustrátskej smrade nedivím že z toho máš celoživotní trauma - Havel v každý větě:))) Tvůj fotr z toho asi zdech, co? Uchlastal se bez svý funkcičky, estaban jeden zkurvenej ... snad ho budeš záhy následovat!

   Smazat
 13. Pane Olšere !

  Opět chaotický článek, jaký bych od zkušeného novináře nečekal.
  Únorový komunistický puč ? Opravdu ? A co to tedy bylo v listopadu 89 ?

  Kopání do presidenta Beneše, který zachránil český a slovenský národ před vyhlazovací Hitlerovou válkou a přihlížejících "spojenců" ? Za koho vlastně kopete ?
  Myslíte, že bychom tady ještě dnes mluvili česky ? Nebo si fakt myslíte, že by nás přišli vojensky podpořit ti vaši "spojenci " ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to myslíte vážně, že president Beneš zachránil český a slovenský národ před vyhlazovací Hitlerovou válkou a přihlížejících "spojenců" ? Vždyť vy jste ten článek vůbec nečetl; ani o 27 milionech ruských obětí, zatímco USA jich měli cca 400 tisíc ? O jakých spojencích to mluvíte, které bych měl dle vás pozvat, aby nás podpořili...Jste jako tavič a jeho babička; tavič taví železo a babička ta ví hov.o...

   Smazat
  2. 11:57 Je potřeba zmínit, že čs odboj v protektorátu byl proti atentátu na heydricha, protože si uvědomoval, že způsobí smrt tisíců nevinných lidí. Byla to akce naplánovaná shora.

   Smazat
 14. Samozřejmě by bylo možné polemizovt s řadou tvrzení, FALZIFIKUJÍCÍCH HISTORII - ale jedno hned v úvodu O TOM, ŽE TO BYL BENEŠ, KDO "DODAL" ČSR na zlatém podnose Německu! TO PŘECE BYL ZÁPADNÍ IMEPRIALISMUS , FRANCIE A V. BRITÁNIE, DALADIER A CHAMBERLEIN, KDOŽ SE SPOJILI S HITLEREM A NACISMEM A MUSOLINIM A FAŠISMEM PROTI NÁM A DODALI S PODLÉZAVOSTÍ jim vlastní NĚMECKÉMU a potažmo světovému KAPITÁLU A HITLEROVI NA ZLATÉM PODNOSE ČSR!!! Válečný konflikt s Německem, ve kterém bychom zůstali osamoceni, by způsobil vyhubení ne 300 tisíc občanů ale nejméně 3 milionů - a NAVÍC BY DNES HISTORICI PŘISLUHUJÍCÍ KAPITÁLU PSALI O TOM, ŽE VÁLKU JSME VYVOLALI MY!!! JAK DLOUHO ODOLÁVALO POLSKO a jeho spojenecký Západ NĚMECKU? 3 TÝDNY! JAK DLOUHO ODOLÁVALA SLAVNÁ MAGINOTOVA LINIE A FRANCIE s podporou Británie? MYSLÍM, ŽE ANI NE 3 MĚSÍCE!... SNAHA PŘEVÁDĚT VINY DRUHÝCH NA BENEŠE, TAKÉ V OTÁZCE R. 1948 JE FALŠOVÁNÍ HISTORIE V ZÁJMU SOUDOBÉ PODOBY EUNACISMU. Soudobé potřebě imperialismu. Proto i to falšování proti dnešnímu Rusku, které jediné si zachovalo čest na EVROPSKÉ FRONTĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY. PROTO I TA SOUDOBÁ POTŘEBA ZÁPADU VÉST VÁLKY A VYVOLAT 3. SVĚTOVOU VÁLKU. ANTIHUMANISMUS, TOŤ VŮDČÍ HESLO SOUDOBÉHO ZÁPADU! A jásot kolem válečné výroby a transportu migrantů do EU jako "zboží" svého druhu posluhy panující oligarchie jen dosvědčují, kdo je na Západě Pánem!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mýlíte se v jednom, Hitler by na nás pravděpodobně nezaútočil - v té době na to něměl. Žádná blesková válka by se nekonala.
   Proto ten psychický propagandistický tlak na přijmutí kapitulace za každou cenu. U nás se poté německá armáda konečně řádně vyzbrojila. Takže Beneš nás skutečně předhodil na zlatém podnose.
   Six

   Smazat
  2. 12:17 kde berete tu jistotu, ze by ten vrahoun hitloš nezautocil a ze na to nemel? Na rozdíl od vas, ten 11:50 predlozil argumenty, vy jenom spekulujete, obvinujete, a odsuzujete, to je ubohé.

   Smazat
  3. 12:30
   asi neumíte číst, nebo každý názor odlišný od vašeho je spekulace, obviňování..

   Jediná věc co je neznámá, jak rychle by se němcům podařilo přesvědčit polsko a rakousko, aby na nás zaútočili z boku. A poláci by toho šli s radostí. Jak by za této situace vypadala zrada francie a británie v očích jejich lidí a odezva světa. A co by udělalo Rusko, které nám bylo ochotno pomoci.
   Němci sami na nás v té době neměli a můžete si o tom snít jak chcete.

   Docela jsem o tuto problematiku kdysi zajímal, tedy názor mám a kupodivu odlišný od oficiální schválené "pravdy". Nu dokazovat nic nehodlám. Možná by stačilo použít rozum, proč bylo použito takového nátlaku, jen abychom se vzdali. Když podle vás nás mohli převálcovat asi během pár dní. Ale kde nic není, rozum nenajdeš....
   Six

   Smazat
  4. 12:30, to jsou jen takové jeho plodné úvahy. On si neuvědomuje, že my jsme ani zdaleka nebyli v pozici Polska, kde se Hitlerova agrese brala jako agrese. Naopak, všichni by nás označili za válečné štváče, včetně Polska, které vtrhlo na naše území 24 hodin po Mnichovu.

   Pán asi neví, že Česko bylo zabodnuté do nepřátelského německého prostředí a tedy okolo celé hranice by se muselo bojovat. Nemluvím o letectvu - kde bylo naše oproti Luftwafe? Dva a půl milionu Skopčáků jako pátá kolona, třetina obyvatel.

   My jsme se přeci nechystali na takovou válku. Nás byla jen desetina oproti vyzbrojenému fanatickému Německu. Od presidenta Beneše by to byla naprostá nezodpovědnost, hnát národ do války v takové konstelaci.

   Ale všechno by se dalo, i tohle, všichni bychom zahynuli, vše by bylo zničeno, jenže co by z toho vyvodily dějiny? Naši "věrní spojenci", připosraní jako dětská plena po průjmu, by nás označili za magory, co rozpoutali válku. Dodnes se to říká o Srbech.

   Smazat
  5. --- odpověď pro 15:48

   Smazat
 15. Velmi zajímavý příspěvek k tématu:
  http://www.janyr.eu/index.php/54-vitezny-unor

  Zdeňka Radičová

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdeňka Radičová 12:16

   Ano, paní Radičová, na tento už jsem upozornil pod sousedním článkem.

   K tomu mi pak jeden pamětník napsal:

   -- "Jak kdybych slyšel jeho pana otce. Mluvil jsem s ním těsně před jeho emigrací a i tehdy mi potřeboval vysvětlit, že ČSSD je v tom nevině, a že všechno trápení světa zavinil Beneš. Také Mnichov pro něho nebyl zahájením "tažení na Východ", ale jenom problém tzv. Sudet, jak nazýval nejen Deutsch-Böhmen a Sudetenland, ale i Süddeutsch Mähren a Böhmerwaldgau. Jablko nepadlo daleko od stromu."

   Smazat
  2. Solidnější pohled než zde Olšer či na ji ném místě Pithart nebo Janýr (o nebožtíku Grušovi snad raději ani nemluvě) nabízí JIŘÍ MALÍNSKÝ:

   http://casopisargument.cz/2018/02/25/unorova-tragedie/

   Smazat
 16. https://www.youtube.com/watch?v=fRqr6L4Z9cU&t=94s https://www.youtube.com/watch?v=Ee81HjgjqkE

  OdpovědětSmazat
 17. Pane Olšere, tak hloupý odsudek prezidenta Dr. Edvarda Beneše bych byl od vás nečekal. Řešení, které přijmul bylo až neuvěřitelně prozíravé. Díky aktivitám jeho a jeho spolupracovníků v londýnském exilu byl československý stát obnoven v plném rozsahu s nejmenšími možnými lidskými, vlastně i politickými a hospodářskými ztrátami. Navíc londýnský exil do značné míry kompenzoval „mnichovskou zradu“. Můj otec, co mobilizovaný voják prvního pohraničního sledu byl z těch mnoha, kteří chtěli bojovat a odmítali kapitulaci. Demobilizován byl víc jak tři měsíce po Mnichovu. Po porážce Polska, Francie atd. atd. postupně a nerad uznal, že řešení předurčené EB bylo správné. Vím, že můžete tvrdit, jak Wehrmacht a Luftwafe roku 1938 nebyly zdaleka tak silné jako při polské akci ... Pokud nejste analfabet, stačí když posoudíte možnosti tehdejší Čs. protivzdušné obrany s možnostmi bombardovacího letectva tehdejší Luftwafe. Takové a další analýzy měl EB i ze zahraničních zdrojů k dispozici. Z jednotky, do které byl můj otec mobilizován všichni příslušníci německé národnosti během jediného týdne dezertovali. Byla to téměř třetina početního stavu. Za svůj odsudek politiky druhého prezidenta RČS byste se měl omluvit. Jsem z těch, který by postup podle vašeho zřejmě nepřežil. To se vám to, po 80ti letech z pohodlíčka poválečného období, to se vám to machruje, že? Pamětník a český utečenec ze Sudet.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. Na německou vojenskou mašinerii, vyzbrojenou za židobankéřské peníze z USA, v té době nikdo neměl. Nějaký vojenský odpor by byla obyčejná sebevražda. Vše záleželo na postoji západu, a ten jak známo zradil. Nejprve nás a pak i sebe. Mylně se domnívali, že se wehrmacht po Polsku vrhne na SSSR. Jenže mnohými tak vysmívaná diplomacie SSSR a hlavně Hitlerova touha po pomstě za Versailles, obrátila jeho hordy právě na ně.
   Mimo jiné, já tento moment považuji za klíčový. Rusko by tento brzký vpád neustálo, západ by stále mlčel a víceméně by Hitlera v tomto podporoval.
   Pak už by jsme mohli jen těžce uvažovat o přežití nejen nás Čechů ale i Slovanů obecně.
   Beneš byť pro mně jako pravicový politik, byl také strůjcem politiky buržoasie proti pracujícím, ale v mezinárodním formátu byl nad všemi. Jinak, co za okupace mohl či nemohl, už nezáleželo na jeho vůli. Musel se pohybovat mezi politikou západu, i v nejhorších chvílích ostře protisovětskou a mezi "přáteli". Nechci říci že za to, že Praha je Prahou a my jsme přežili, musíme děkovat jen Benešovi, ale ten se na tom podílel nejvíc.
   Altman - ročník 1938

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.