Reklama

.

.

středa 14. února 2018

Kauza Čapí hnízdo aneb Zákon nemůže ve všem suplovat morálku (1)

14.2.2014
Specifická analýza, hodnocení a předpověď (11063)

Každé provinění vůči zákonu vypovídá zároveň o morálním charakteru
1/ provinilce, avšak jakékoli záporné charakterové vlastnosti nemohou být vždy spojovány s porušením zákona.
 

Andrej Babiš odhalil v kauze Čapí hnízdo svůj morální charakter, ale nemusel nutně porušit zákon. Pokud chtějí orgány činné v trestním řízení v této kauze hovořit o porušení zákona, musely by nejprve spolehlivě prokázat buď to, že v době čerpání evropské dotace patřila Farma Čapí hnízdo stále pod holding Agrofert, anebo že s dotací nakládal kdokoli z holdingu Agrofert (případně obojí). Samotné vyvázání společnosti, jež se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, ze sdružení obchodních společností Agrofert a její pozdější zánik připojením k jiné společnosti (po vypršení pětileté dotační podmínky) spadající opět pod holding Agrofert není samo o sobě trestným činem, byť by farmu v rozhodné době spravovali příbuzní Andreje Babiše. Český trestní zákoník takovéto počínání přímo nezakazuje.

České státní zastupitelství přijalo anonymní oznámení o dotačním podvodu v listopadu 2015. Ve stejné době přijal oznámení (rovněž anonymní) Evropský úřad pro boj proti podvodům (European Anti-Fraud Office) známý pod francouzskou zkratkou OLAF (Office de Lutte Anti-Fraude, případně s doplněním příslušnosti k EU: Office Européen de Lutte Anti-Fraude). A tady začínají zajímavé souvislosti, jež by měly být taktéž předmětem vyšetřování.

Pokud pomineme, že se v obou případech jednalo o anonym (zřejmě jeden zdroj), tak první zajímavou souvislostí je, že celých sedm let (dotace byla přidělena v roce 2008) bylo vše v pořádku a nikdo zde porušení zákona nespatřoval. Další zajímavou souvislostí je načasování. Na konci roku 2015 (období anonymního oznámení) byl Andrej Babiš už téměř dva roky vicepremiérem české vlády a bylo zjevné, že se jeho hnutí ANO 2011 dostává v preferencích politických subjektů s výrazným náskokem do čela české politické scény (v listopadu 2015 vedlo hnutí ANO před druhou ČSSD přibližně již o sedm procentních bodů).

Posilování hnutí ANO mohlo být hlavní příčinou anonymního oznámení, a to právě s ohledem na zbývající čas do voleb do Poslanecké sněmovny (říjen 2017). V té době zbývaly do voleb necelé dva roky a v té době bylo také známo, že průměrná doba šetření a sepsání závěrečné zprávy ze strany OLAF je asi 21 měsíců. Jedná se tedy bezesporu o zajímavé načasování a tím i o otázku, s jakým cílem bylo anonymní oznámení vlastně podáno.

Další zajímavou souvislostí je žádost Policie ČR o zbavení poslanecké imunity poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka učiněná krátce před volbami do Poslanecké sněmovny. Policie ČR zahájila vyšetřování kauzy Čapí hnízdo na počátku roku 2016, ale teprve až po zhruba roce a půl žádala Poslaneckou sněmovnu o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, a to dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny (srpen 2017 – žádost o vydání, září 2017 – vydání poslanců, říjen 2017 – volby do Poslanecké sněmovny).

Podání žádosti krátce před volbami nebylo vůbec nutné, neboť vyšetřování mohlo pokračovat se zaměřením na osoby přímo spojené s Farmou Čapí hnízdo, a tedy na osoby přímo odpovědné za žádost o dotaci. Zde je na místě se ptát, proč Policie ČR jednala tímto podivným způsobem, kterým získala pouhé necelé dva měsíce na to, aby mohla přímo vyšetřovat dva zmíněné poslance. Pouhé dva měsíce ve vyšetřování, jež v té době trvalo již déle než půldruhého roku. Co bylo skutečným důvodem pro tento podezřelý policejní postup, kdy policisté ve svém dlouhém vyšetřování mohli ony dva měsíce počkat až na období po volbách? Bylo celkem jisté, že Babiš i Faltýnek své poslanecké mandáty obhájí. Chtěla snad Policie ČR se státním zastupitelstvím ovlivnit volby a naznačit voličům, že se nevyplatí volit hnutí ANO, protože jeho dva čelní představitelé jsou trestně stíháni? Po volbách a novém získání poslanecké imunity podala Policie ČR žádost znovu, což z pohledu policejních orgánů působí jako policejní komedie.

Vzhledem k tomu, že v současné době trvá vyšetřování kauzy déle než dva roky, je velmi pravděpodobné, že pádný důkaz o porušení zákona není stále k dispozici. Situaci nemění ani závěrečná zpráva OLAF, která je zavádějící až nekompetentní, jelikož spoustu věcí jen naznačuje a spíše si přeje, aby byl Andrej Babiš vinen z porušení zákona. Na druhou stranu odkrývá pochybení státních úředníků, což zřejmě nebylo účelem zprávy. Vždy je to dvojsečná zbraň: Pokud někdo účelově cílí na druhé, musí očekávat, že se uvedené věci mohou obrátit proti němu (vše uvedené může být použito proti řečníkovi nebo pisateli).

Výše uvedený text však nemění nic na tom, že se současný premiér v demisi Andrej Babiš zachoval vypočítavě. V roce 2013 se předseda hnutí ANO údajně vyjadřoval na sociální síti Twitter v tom smyslu, že Čapí hnízdo je jeho farma. To ostatně potvrdil ve svém proslovu v roce 2015 v dokumentu České televize nazvaném Matrix AB, kde zahraničním hostům řekl v anglickém jazyce toto: „Vítejte na Farmě Čapí hnízdo. Myslím, že je to nejlepší projekt, který jsem kdy vymyslel.“ (So welcome to the Stork´s Nest Farm. It is, I think, the best project I have ever invented.") Avšak ani tohle nemusí znamenat důkaz o porušení zákona. Andrej Babiš mohl zkrátka svým příbuzným nezištně pomoci vlastním nápadem, aniž by Farma Čapí hnízdo musela nutně patřit pod holding Agrofert, přičemž může tvrdit, že tím pádem nadneseně považuje Čapí hnízdo za své. V tomto případě by bylo potřebné prokázat, že se prvky Agrofertu podílely na realizaci projektu.

Ať tak či onak, je v jednání premiéra Babiše patrné, že se pravděpodobně jednalo o promyšlený záměr vyvázat společnost z holdingu Agrofert s cílem získat dotaci a později stejnou společnost zase získat zpět. To potvrzuje i počáteční mlžení Babiše o tom, kdo skutečně vlastnil Farmu Čapí hnízdo, kdy předseda hnutí ANO nechtěl prozradit své příbuzné, s nimiž se zcela určitě musel na postupu dohodnout, a odhalit tak propojení k němu samotnému.

Zásadní pro posouzení celé kauzy je, jaké podmínky a zákony platily v době poskytnutí dotace. Konkrétně se jedná o to, jestli v podmínkách pro udělení dotace bylo výslovně stanoveno, že není možné dotaci poskytnout střední nebo malé firmě, která do určité doby zpětně od podání žádosti patřila pod velkou společnost. Pokud by tato podmínka platila, bylo by ale divné, že ji úředníci při posuzování žádosti neprověřili.

V činnosti České televize zůstává otázkou, proč filmový štáb ČT (případně samotný kameraman) sledoval vládního politika několik měsíců, jak to doslova uvádí Česká televize na svém webu (Český žurnál – Matrix AB), a proč zveřejnění televizního dokumentu bylo učiněno právě v listopadu 2015, což bylo využito pro dobře načasované anonymní oznámení. Autoři dokumentu nemohou skrýt svou zaujatost vůči Babišovi a tím také svůj subjektivní názor na evropskou dotaci. Na dokumentu by nebylo nic divného, pokud by dříve či později, případně ve stejnou dobu byli Českou televizí sledováni také předsedové jiných parlamentních politických subjektů. Média mají v tomto ohledu mnohem lepší pozici než policejní vyšetřovatelé. Mohou se ve vhodných příležitostech a bez oficiálního nařčení pohybovat po boku politika neomezeně dlouhou dobu a opakovaně. Politik, jenž se nachází mimo své pracoviště, se obvykle chová uvolněněji a přirozeně ke své povaze, zvláště nemá-li videokameru či jiný záznamový prostředek přímo před obličejem. V této situaci pak může říci něco, co by za jiných okolností nevyslovil. A čím déle je politik videokamerou sledován, tím pravděpodobněji něco zajímavého utrousí. Z pohledu novinářů však záleží na tom, zda takové sledování činí pro veřejný zájem a s pokrytím více politických činitelů, anebo jen účelově proti vybraným osobám.

S ohledem na volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 je zjevné, že se Policie ČR prostřednictvím této kauzy zapletla do politických hrátek. S protahující se dobou vyšetřování kauzy Čapí hnízdo se orgány činné v trestním řízení dostávají do svízelné situace, jelikož tím ukazují, že jim chybí důkazní materiál pro předání případu k další instanci. Policie ČR se státním zastupitelstvím určitě nehodlá po tom všem případ odložit a bude se snažit vyšetřování protahovat, čímž bude pomáhat politické opozici působit proti hnutí ANO. Příslušné orgány činné v trestním řízení budou usilovat o to, aby byl případ na svém konci předán k soudu, ať je důkazní materiál v jakékoli podobě. Je totiž snazší svalit výsledek na soudní rozhodnutí, než přiznat vlastní pochybení nebo nedostatek důkazů. Ještě stále ale existuje možnost, že se podaří zajistit potřebný důkaz o porušení zákona (viz začátek textu).

Poznámka:
Částečný rozbor závěrečné zprávy OLAF je předmětem samostatného produktu, jenž je volným pokračováním specifické analýzy kauzy Čapí hnízdo.

Zpravodajské produkty související s politikem Andrejem Babišem:

 
 
1/ Morální charakter zahrnuje schopnost a ochotu člověka uznávat společenské normy, pravidla a zákony a zároveň ukazuje, jakou měrou člověk podřizuje své chování těmto hlediskům.
 
 
 
Zpravodajský produkt 11063
Specifická analýza, hodnocení a předpověď
© 2018 Agentura EXANPRO

22 komentářů :

 1. Je od začátku zřejmé, že problémy budou mít v prvé řadě ti statutární zástupci "Čapího hnízda", kteří se pod žádostí o dotaci podepsali, tj. žádali o evropské peníze. Na druhé straně zodpovědnost by měli nést i úřednicí, kteří dotaci odsouhlasili, aniž by si prověřili, zda je vše OK. Pochybuji, že by někde figuroval podpis A. Babiše, resp. p. Faltýnka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle hodnocení práva a MORÁLKY navrženého EXANPRO je KAŽDÝ KDO SE PODÍLEL NA ROZBITÍ REPUBLIKY A ROZKRADENÍ NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉHO NÁRODA po převratu 1989 A KDO SI TÍM NAHRABAL PRO SEBE ČI PRO SVÉ BLÍZKÉ, UPRAVUJÍCE SI ZÁKONY K VLASTNÍ POTŘEBĚ (změna ústavy, zrušení ochrany majetku ve státním a družstevním /=socialistickém/ vlastnictví, atd. atd.). A jejich kecací moralisté - odůvodňovači, pábitelé novodobé historie a překrucovači historie skutečné... KAM SE NA TUTO AMORÁLNÍ SEBRANKU HRABE NĚJAKÝ BABIŠ...

   UDAVAČ KALOUSEK A SPOL. DALŠÍCH POBOŽNÝCH UDAVAČŮ I CYNICKÝCH BEZVĚRCŮ nejenom z kavárny nečeských hauzírníků (podomních prodavačů "dobra") tají, že morálním je každé jednání SCHVALOVANÉ DANOU KOHESNÍ SKUPINOU či účelovou zájmovou skupinou. Tedy i lidožroutství, udavačství, vlastizrada, lupičství a dvojí metr... je pro ty, kteří z toho mají prospěch, morální. Za amorální považují vše, co jim nenese, nebo dokonce ohrožuje jejich ničemné "počestné podvodníkání"

   Takže kavárna a demoblok 4 jsou pro sebe sama navzájem vysoce morální. Podle toho ovšem byla vysoce morální i NSDAP a církve a vše, co konaly a páchaly... a co církve a "náboženské společnosti" konají a páchají a páchati budou... dokud jim to někdo nezatrhne, jako to zatrhli NSDAP ti, kteří chápou morálku jinak.

   Vymazat
  2. Bude těžké, ba nemožné dokázat Babišův zlý úmysl, podvodně vylákat z Evropské unie dotaci. V okamžiku přidělení dotací bylo vše čisté. Vždyť přece ...

   To, že mladí a příbuzní dostali darem či prodejem špatně fungující dceřinku Babišova impéria a na jejím základě vytvořili a realizovali projekt Čapí hnízdo a jako malá či střední firma na to konto požádali a získali evropskou dotaci, to je přece de jure i de facto čisté a v pořádku. A to i ze strany EU.

   To, že mladí a příbuzní nezvládali podnikání a obrátili se tedy na zkušeného příbuzného a úspěšného podnikatele Babiše s tím, že Čapí hnízdo chtějí prodat a zda by to nechtěl od nich přednostně koupit a provozovat, tak to také je právně i morálně čisté.

   Takže zbývá Babišovi, Faltýnkovi a mladým příbuzným dokázat zlý úmysl podvádět a švindlovat. Chci vidět ty policisty a státní zástupce, kteří si na tomhle případu uříznou hezký kus ostudy. A soudce, který s epokusí na objednávku Babiše a spol. odsoudit. :-D) Leo

   Vymazat
  3. Dlužno také popdotknout, že šéf OLAFu, který koncipoval zprávu o Čapím hnízdě, je v Bruseli trestně stíhaný, Je zvláštní, že potencionální kriminální živel může zastávat takovou pozici. Ale takových dacanů asi bude v Bruseli víc.

   Vymazat
 2. Nejprve bude potřeba DOKÁZAT porušení zákona!
  Pak je třeba DOKÁZAT, zda zákon porušil ANDREJ BABIŠ a nebo FIRMA AGROFERT.

  Z logiky vyplývá, že majitel Agrofertu je Andrej Babiš, takže je úplně jedno, kdo porušil zákon (pro laika).

  Tak se to prezentuje a laikovi to tak také připadá.

  Jenže skoro nikdo si neuvědomuje, že DLE LITERY ZÁKONA to tak jednoznačné není!

  Právníci (a hlavně obhájci obviněných) o tom ví své.

  OdpovědětVymazat
 3. Za všechno špatné v této zemi mohou Babiš a Faltýnek popř. ještě Gottwald a Putin. Ty co " milují" naši zem netřeba vzpomínat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V poslední době také Zeman a Okamura.

   Vymazat
  2. jednou mu postavi pomnik jak chudym bral a bohatym daval

   Vymazat
 4. jabych to viděl ne tak složitě jak se preluduje ve skutečnosti jde jen o to že se soudruzi miliardaři chytili do vlastni pasti ve sve jistotě že koupit se da všechno i ty soudy a policie což je určitě pravda ale musite byt současti mafife a ne jit proti ni

  OdpovědětVymazat
 5. Jen se divím, proč máme vládu a parlament, když policie má odborníky na vše a kontroluje rozhodnutí všech od vrátného po premiéra. Zrušme vše a nechme vládnout policii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Anonymní14. února 2018 9:46
   „Jen se divím, proč máme vládu a parlament, když policie má odborníky na vše … Zrušme vše a nechme vládnout policii.“
   To byste to pěkně osekal. Podle ústavy moc patří lidu a ten ji vykonává prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní. Demokratický systém by měl mít nástroje, aby se žádná z těchto mocí nevymknula z občanské kontroly.
   V kauze Čapí hnízdo, se do sebe pustila moc výkonná s mocí soudní. Podle mého názoru, si moc soudní uzurpuje příliš velký podíl na moci. Současně si také myslím, že Čapí hnízdo byl dotační podvod, jako mnoho a mnoho jiných. Argument, že se to řeší „jenom proto, že šel Babiš do politiky“ je v pořádku. Není nic špatného na tom, že občané chtějí, aby vykonavatelé jejich moci byli čistí. P.K.

   Vymazat
  2. 12:45
   Myslíte si, že Čapí hnízdo bylo podvod...myslet znamená nevědět a pak podle tehdy platných pravidel nešlo o žádný podvod. Retroaktivita zákonů ještě u nás není. Pokud se Babiš provinil, tak v rovině morálky, ale to na soud nestačí.

   Vymazat
  3. Anonymní14. února 2018 18:09
   Nechme to rozhodnout soudy, více pro to udělat nemůžeme. Jenom si vzpomínám na jeden detail, že když se sešla valná hromada toho Čapího hnízda, jehož akcionáři jsou neveřejní, neboť vlastní akcie na doručitele, či jak se to nazývá, tak z prezenční listiny mohli vyšetřovatelé zjistit, kdo tedy byl tím vlastníkem. A světe div se, tato listina se ztratila. Udělejte si sám závěr, já jsem si ho již udělal. P.K.

   Vymazat
  4. 12:45 Mýlíte se, že se "do sebe pustila moc výkonná s mocí soudní." Zatím v tom případu moc soudní není zapojena, jen moc výkonná napadla moc zákonodárnou. Takový případ ústava předpokládá a proto pro zákonodárce zavedla institut imunity. Bohužel tento základní fakt ignorují ti poslanci, kteří tvrdí, že "policie se přece nemůže mýlit" a bez zvážení všech faktů byli PŘEDEM rozhodnutí pro vydání Babiše a Faltýnka. Takoví poslanci měli být ihned vyloučeni z rozhodování pro předpojatost. Jenže požadovat na poslancích logiku je čirý idealismus. Tam vládnou ideologie a bezohledný konkurenční boj o koryta.

   Vymazat
 6. http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-capi-hnizdo-dorazi-li-godot-olaf-asi-se-budeme-divit-pzj-/tema.aspx?c=A171210_171854_pozice-tema_lube

  Názor člověka, který trochu rozumí dotacím.

  OdpovědětVymazat
 7. Čapí hnízdo je včerejšek!
  Dnes je Babiš na pořadu zas jako spolupracovník býv. StB.
  Bůhví, čím však bude v očích US ambasády a její tuzemské páté zítra? ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. František Opluštil Přesně už je únavné o tom číst.

   Vymazat
 8. Babiš se v otázce dotace pro budování kongresové haly zvané Čapí hnízdo zachoval "normálně", jako snad každý jen trochu vzdělaný člověk naší nejvyspělejší "civilizace". Kolik lidí u nás každý rok čerpá nejrůznější dotace z daní a tedy práce zaměstnanců v rámci plnění rozkazů z diktátorského centra v Bruselu?
  Zemědělské dotace na to, že prší či je sucho, zima nebo teplo, na neobdělanou půdu, na pěstování "biomasy" místo potravin? Kolik občanů ví, že také zemědělci od 55 r. berou dotaci na to, že práci pověsili na hřebík a nechali ji mladším - a ne špatnou. Který důchodce v 55 letech u nás dostává 16,5 tisíce Kč měsíčně za nic nedělání?
  Kapitalismus je o konkurenci, ale náš kapitalismus je o řízení z Bruselu, kolik čeho se může či nemůže vypěstovat, třeba na polích, nadojit od krav.... Dotace do vrcholového sportu, dotace divadel, výtvarného umění. Že by se podporovalo studium oborů u nás nedostatkových? Ne, potřebujeme archeology, aby přehrabovali všude tam, kde někdo potřebuje třeba postavit kadibudku! Potřebujeme zelené mozky, aby bránili v logické výstavbě a extenzívně ji prodražovali (rozuměj okrádali plátce daní -. tedy hlavně zaměstnance) nejen komunikací, ale také soukromé výstavbě domů na pozemcích kde skomírá vyhnilá stoletá lípa! Babiš se zachoval normálně, jako se chovají všichni kapitalisté a i nekapitalisté, když se jim naskytne možnost dostat peníze z druhých občanů. Takže je to kdo z koho.
  Babiš a Stb. Soud vlastně nerozhodl, zda je veden jako spolupracovník oprávněně ani neoprávněně. To je velice šalomounské řešení, bodejť. Co když se zase něco změní. A posluha kapitálu musí myslet na zadní kolečka.

  OdpovědětVymazat
 9. Jsem pro mensi zlo. Je unosnejsi byvaly clen Stb, nez byt nynejsi Sorosuv podpindosnik. Jako treba Kalousek a ostatni dvorni sasci.

  OdpovědětVymazat
 10. Ne každý je obeznámen se skutečností, že policie a soudy nekonají v souladu se zákonem navzdory tomu, že důkazů je dostatek. Na Babišově případu vidíme všichni, kdo všechno usilovně koná, ačkoli důkazy chybí.

  OdpovědětVymazat
 11. Vladimír Michálek natočil v roce 1998 film "Je třeba zabít Sekala".Naši "demokratičtí" politici si název filmu vypůjčili a přejmenovali.

  OdpovědětVymazat
 12. Mne zajímali "spoluporacovníci" Stb v dobách socíku. Dnes v kapitalismu mne zajímají spolupracovníci BIS a dalších podob Brteschneidrů. Asi budeme muset si zase počkat na nějakou hadrovou kontrarevoluci a nového Cibulku, aby dal k lepšímu novelizované seznamy fízlů. Ale už dnes vím, že budou bohatě zastoupena jména z pražské kavárny.

  OdpovědětVymazat