Reklama

pátek 23. února 2018

Mojmír Grygar: Politická prestiž a hrozba války

Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
23.2.2018
(volně navazuje na předchozí autorův text ZDE)
Platí lidská práva v Severní Koreji? Rétorická otázka – samozřejmě že neplatí, zejména ne v pojetí, jaké prosadily revoluce (francouzská a americká) popírající principy režimů založených na dědičných privilegiích a tuhé centrální moci. Ale lidská práva nejsou obecným a nadčasovým pojmem, mají konkrétní obsah, vztahují se k daným historickým a lokálním poměrům. Mají Spojené státy a jejich stoupenci brát při řešení dnešní krize v úvahu lidská práva 23 milionů obyvatel Severní Koreje?


Jinými slovy: mají je američtí stratégové považovat en gros za nepřátele, kteří musí být v případě války zničeni, zlikvidováni, zpopelněni? Situaci komplikuje také otázka lidských práv 50 milionů obyvatel Jižní Koreje, kteří by se v případě války nevyhnutelně stali terčem masivních vojenských úderů ze severu. Rozumnému řešení krize brání politická prestiž předáků Severní Koreje i Spojených států. Po nehorázných slovních přestřelkách mezi Kim Čong-ilem a Donaldem Trumpem by pro oba vrcholné představitele nebylo snadné nasadit najednou vlídnější tvář a sednout si za vyjednávací stůl. Diktátor má bezpochyby jiný manévrovací prostor než volený prezident: v žádném případě nemůže dát najevo slabost, na druhé straně však může za určitých podmínek rychle změnit názor – dokonce i ochotu k jednání může prezentovat jako své vítězství.

V obou případech Trumpovo heslo America first! má svůj zrcadlový obraz v heslu North Korea first! Uvážíme-li, co všechno tento režim přežil – válku na začátku 50. let, kdy ztratil 2 – 3 miliony obyvatel a utrpěl nevyčíslitelné škody; rozpad sovětského impéria; změnu ideologie, kdy marxismus nahradil čučche, princip naprosté soběstačnosti; hladomor 90tých let, kterému padlo za oběť 600 000 lidí; převratné změny v Číně – , vezmeme-li tedy v úvahu sedmdesát let trvající drama Severkorejců, pak jejich státu nemůžeme upřít tuhý život, schopnost zabetonovat se v obklíčení, vybudovat čtvrtou největší armádu světa, dosáhnout hospodářského růstu 3,9 %, uskutečnit první mírné zavádění principů volného trhu, který (snad) umožní vznik dosud neexistující střední třídy. Také způsob, jak se Severokorejci dostali k tajemství výroby atomové zbraně, vzbuzuje údiv i respekt. Byl to Kim Čong-il, syn zakladatele dynastie Kim Ir-sena a otec dnešního šéfa Kim Čong-una, kterému se podařilo v roce 2000 koupit jadernou technologii od mezinárodního strojírenského koncernu ABB. Nedivím se, že se o této neuvěřitelné věci taktně mlčí, protože u této mamutí transakce byl sám pozdější ministr obrany USA Rumsfeld.

Buď jak buď, existenci tohoto monstruózního státu nelze bagatelizovat, a pokud USA a okolní státy mohou něčím přispět k jeho pozitivním změnám, nemůže se tak dít s použitím výhrůžek a sankcí. Ve hře je paradoxní faktor – čím víc je režim vystaven hrozbám, tím víc se zatvrzuje, tím víc posiluje ideologii držitelů vojenské moci, tím víc občany nutí podřizovat své osobní zájmy příkazům shora. Nedovoluje-li režim žádné odchylné názory, neznamená to, že občany žene do stáda jen a jen byrokratická knuta a vojenská moc. Působí tu drastická historická zkušenost země: lidé si po generace pamatují hrůzy japonské okupace a americké války. Privilegovaná mocenská vrstva záměrně a obratně využívá tyto resentimenty k upevňování jednoty země odkázané jen a jen na své vlastní síly. Syndrom obklíčení je, jak známo z dějin, neobyčejnou sjednocující silou: lidé jsou ochotni k nejvyšším obětem a jejich předáci toto odhodlání využívají a zneužívají k upevňování vlastní moci. (Před několika dny jsem četl o pouličních válkách dvou pařížských gangů; nepřátelství mezi předměstskými tlupami nezletilých výrostků se dědí z generace na generaci; příčiny srážek bývají nicotné a skoro směšné, vezmeme-li v úvahu, že při nich teče krev a padají mrtví; všechny mívají jediný motiv – chránit „své“ teritorium, nedopustit, aby byla porušena čest tlupy a místa. Vím, že je těžké nacházet analogii v sociálně i geograficky odlišných oblastech a konfliktech, ale přece jen některé rysy a projevy nepřátelského jednání obyvatel sousedících komunit a teritorií mívají obecnou platnost.)

Trumpovo tvrzení, že nedopustí, aby tak zlotřilý režim, jakým je Severní Korea, ohrožovat území Spojených států, bychom mohli brát za bernou minci, kdyby existovalo reálné nebezpečí, že Kim Čung-il skutečně zamýšlí ostřelovat New York nebo Washington atomovými raketami. V Bílém domě a v Kongresu se už delší dobu vedou diskuse o tom, zda ten podivný mužík v Pchjongjangu je s to posuzovat věci aspoň s minimem rozvahy, nebo zda už zcela nepropadl šílenství – u diktátorů to nebývá tak nezvyklé. Nejsem si jist, zda představa o tom, že severokorejský diktátor už docela propadl chorobné mánii, nevychází spíš z mentality jeho sebevědomých nepřátel, nesnášejících žádný odlišný názor, natož pak provokační vychloubání po zuby ozbrojeného blázna. Také si dovedu představit, že všemocní politici a generálové na druhé straně zeměkoule by neslýchané urážky nejraději vyřešili jednou ranou – už je nebaví párat se nějakými slovními přestřelkami. Severokorejští vládci raket bezpochyby trpí větší nebo menší ztrátou soudnosti, ale toto zjištění platí z pohledu zvenčí – z vnitřní perspektivy jsou jejich činy včetně vojenských provokací a nabubřelé propagandy užitečné a funkční. Posílení vojenské moci, především však vlastnictví atomové zbraně, má odstrašující charakter. V říší přírody se některé druhy brání silnějším predátorům tím, že vylučují jed, který je před nimi chrání. Také severokorejští „šílenci“ vědí, že jejich přebujelá vojenská síla je chrání před útoky, a nejen zvenčí, ale i zevnitř, před vnitřní opozicí – je to mince o dvou stranách. Představa, že by se jim zachtělo ukázat svou sílu raketovým útokem proti Spojeným státům nebo Japonsku, je stejně absurdní, jako kdybychom jim přisoudili herostratovské přání sejít ze světa okázalou sebevraždou. Netrpí komplexem džihádistů.

Stará dobrá zásada hlásá, že moudřejší ustoupí. Nad každým, kdo jedná pudově – ať již proto, že ho mimořádné okolnosti zahnaly do kouta, nebo že z těch či oněch důvodů propadl nebezpečnému stihomamu –, má člověk širšího rozhledu, nedeterminovaný neblahými okolnostmi, převahu. Moudřejší člověk by měl mít proto iniciativu při řešení konfliktního stavu se zoufalým protivníkem, který všechno sází na jednu kartu a není s to se oprostit od svých vlastních démonů. Tím největším je touha po přežití a neomezená moc jako jeho záruka.

Trumpa omezuje fixní vize vrátit Americe starou slávu, kdy se jí nemohla vyrovnat žádná jiná velmoc a kdy o nadvládě a svrchovanosti vyvoleného amerického národa nikdo ve světě si netroufal zapochybovat. Rozumí se, že chvíle, kdy nový prezident chce svou Ameriku opět dosadit na první místo na jevišti dějin a světa, není zrovna vhodná k ústupkům, zejména když jde o takový obskurní a zlotřilý stát, za jaký považují Severní Koreu. Přesto nebo právě proto je na místě s nekonečnou trpělivostí hledat kompromisní, nenásilné, mírové východisko z nebezpečného konfliktu. Jaký zásadní důvod brání USA, Spojeným národům a všem zainteresovaným zemím zasednout za jednací stůl a zahájit se Severokorejci diplomatická jednání? Co brání politikům a vojákům ukončit konečně po sedmdesáti letech válku mezi Severem a Jihem mírovou smlouvou? Je prestiž zúčastněných zemí opravdu tak ohrožena, že se jejich mluvčí nemohou dohodnout na vzájemných ústupcích a kompromisu? V těchto dnech se v televizi promítají otřesné filmy z první světové války, kdy zákopová válka, která si vyžádala milionové ztráty, vedla velitele obou armád k závěru, že další prolévání krve nemá smysl, protože vojenské řešení konfliktu ztroskotalo. Řešení měli dohodnout politikové, ale ti z obav, že ztratí důvěru svých národů, nařídili generálům pokračovat v masakru. Nehrozí dnes něco podobného?

Nebudou se politici a stratégové do té míry cítit být vázáni svou prestiží, svými výhrůžnými slovy, že zapomenou na elementární lidská práva milionů lidí a bez váhání je poženou do nových jatek?

Zdeněk Zbořil, politolog a znalec korejské otázky, před časem navrhl konferenci 4 + 2 (Spojené státy, Čína a Rusko plus obě Koreje), která by urovnala dávno rozehranou a nedokončenou vojenskou partii v regionu, rozbořila by příkrov ledu bránící spolupráci členů rozděleného národa a zahájila novou politickou éru, éru porozumění a míru. Jací démoni brání uskutečnit tento plán, který by roku 2018 propůjčil aureolu příznivého dějinného obratu?


- - -

36 komentářů :

 1. Americký velvyslanec začal obcházet české presstituty:

  https://feedit.cz/2018/02/23/americky-velvyslanec-stephen-king-navstivil-sidlo-medialni-skupiny-mafra/

  OdpovědětSmazat
 2. kdo je větší gauner ? Severokorejský vládce, který žádnou skutečnou válku ještě nevedl, nebo demokratický představitel mocnosti, která vede jednu válku za druhou a má na kontě miliony mrtvých ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zločinecké a válkychtivé USA!23. února 2018 18:47

   17:52 - USA jsou největší říše zla, zločinecký váleční štváči, mezinárodní teroristy, kurvitka a a notorický lháři v jejich krátkých dějinách. Vyzbrojená vláda USA činí násilí a je nejzločinnější institucí, která kdy vládla na Zemi. Potlačuje svobodu a demokracii, kde se jen dá. USA stvořily terorismus požírající svět. USA nepřinášejí světu nic kromě zkázy. Američané nemají tušení, co válka je. Občanská válka let 1861–1865 byla na jejich pevnině poslední. Válka je však to, co USA dopřávají jiným. Jsou jedinou zemí, která použila jaderné zbraně proti lidským bytostem, a poté zničily bezpočet vlád, z nichž mnoho byly demokraciemi, a zničily celé společnosti – milion mrtvých v Iráku je jen zlomkem v porovnání s masakrem v Indočíně, který prezident Reagan nazval „vznešenou věcí“ a prezident Obama jej zhodnotil jako tragédii „výjimečných“. A nemluvil o Vietnamcích.
   USA za posledních 44 let napadly ve 22 válkách 18 zemí: V r. 1975 Západní Saharu po boku Maroka. Za odměnu získaly USA v Maroku voj. základnu. V r. 1979 Jemen, kde pomohly povstalcům ve prospěch Saúdské Arábie. V r. 1980 USA vojensky pomohly Iráku proti Íránu (válku s Iránem si začal Irák).
   Američani se chovají jako prasata. Není se čemu divit. Nestačí jim, že téměř vyhubili původní obyvatelstvo – indiáni. V zájmu své arogance a nenažranosti rozpoutali války, vměšují se do EU a teď si brousí zuby na Rusko, aby zatáhli Evropu do válečného konfliktu. Evropa se nechala vtáhnout do amerického protiruského tažení a nyní sklízí shnilé ovoce. „Humanitární intervence“ a „barevné revoluce“, sankce EU, vojenské provokace NATO, transatlantický „Drang nach Osten“, a nyní neví, jak z toho. Evropa se pod praporem EU stala nástupním územím Spojených států, které se podle potřeby – ekonomicky a v krajním případě i vojensky – má obětovat na oltář americké hegemonie.
   Dosavadní existence USA je založená na předstíraní demokracie a míru a obelhávání svých občanů! Vojenský průmysl USA slouží jenom k jeho ziskům! Proto USA administrativa klame svůj národ, když se ho snaží přesvědčit o reálné možnosti vést jadernou válku.

   Smazat
  2. Na ostrově Guam už testují bombardéry B52. Bombardovat se začne co nevidět. Původně k tomu chtěli využít 18. března kdy jsou v Rusku volby. Zapomněli ale na druhé kokolo olimpiády.Tak že vraždit s našimi velkými spojenci začneme až v dubnu.

   Smazat
 3. Otázkou je, zda současné návštěvy vysokých představitelů KLDR v Jižní Koreji při příležitosti olympijských her a jejich jednání s jihokorejským prezidentem, jsou "náhoda" nebo předem dohodnutá a připravená akce všech zainteresovaných stran.

  Roztleskávačky ze Severní Koreje, vzbuzující všeobecnou pozornost a nadšení, zpívající píseň o znovusjednocení obou Korejí, už jen celou atmosféru doplňují.
  L.S.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pěkně děfčata řvala a nevěděla kam s vočiskama, když je navštívil fakefýrer! - https://www.interez.sk/wp-content/uploads/2018/02/titkim-1.jpg

   Smazat
 4. Názor či návrh pana Zdeňka Zbořila je zcela správný!
  Od USA jako vedoucí světové mocnosti, musí světové společenství právem očekávat, že budou dodržovat zásady mezinár. práva vyjádřené Deklarací VS OSN k zásadám mezinár. vztahů a spolupráce mezi státy.
  Zejména pak: (1) zásadu nepoužití síly, (2) zásadu mírového urovnání sporů, (3) nevměšování, (4) spolupráce států a (6) zásadu svrchované rovnosti států.
  Tématika lidských práv je vnitřní záležitostí té které země a neměl by z ní být uměle fabrikován důvod k vyhrožování voj. silou, natožpak na jejím základě ospravedlňovat voj. agrese, jak to v posledních dekádách vidíme na US politice.
  Jinými slovy, pro urovnání situace na korejském poloostrově (a i jinde ve světě) by bohatě postačovalo, pokud by USA dodržovaly ty zásady (mezinár. práva), k jejichž dodržování se samy zavázaly. Leč které s takovou lehkostí hrubě porušují.

  OdpovědětSmazat
 5. Názor pana Grygara bude správný až tehdy, když veřejně a přesně popíše kauzalitu této situace. Nebyla to Korea kdo napadl USSA, ale naopak. Pod pláštíkem ochrany demográcie napadly USSA Koreu a vyvolaly genocidu obyvatelstva a zástupnou válku s ČLR a SSSR a to jenom pro udržení strategické pozice na hranici Ruska i Číny. Udělat to v té době SSSR v Panamě nebo Nikaragui tak II. světová neskončila. Takže za současný stav v Korei jsou zodpovědní USSmani a jejich zlotřilí satanističtí vládci. A pokud toto nebyla výchozí premisa článku, tak všechno ostatní je pouhý blaf odvádějící pozornost od viníka k oběti. Známý židosionistický trik pane Grygare, ale tentokráte nevyšel. V Korei není co řešit! Zotročené OSN musí vydat rezoluci pro okamžitý odchod USSmanů z Korei a garantuji, že do týdne se obě Koree dohodnou a do měsíce sjednotí (viz Německo). Ale to se nestane a hádejte proč? Pan Grygar vám to vysvětlí a logicky zdůvodní. Otázkou je zda pravdivě, faktograficky a morálně, ale to my už neovlivníme. Inu vrána k vráně......
  Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:30

   Co je to "židosionistický"? Je to snad nějaké stupňování přídavného jména sionistický?
   Až se mne žáci ve škole zeptaji, co to je - co ji mám říct?

   Smazat
  2. Kauzalita korejské války je taková, že severní komunisty vedená armáda napadla jižní a málem vyhrála. OSN tehdy schválila vyslat do Koreje armádu v čele v USA. Stalin z dosud ne ne zcela jasných důvodů tuto akci v RB OSN nevetoval. Vojska OSN (rozuměj USA) malém obsadila severní část Koreje, ale má pomoc komunistickému režimu přispěchala Čína se svým miliónem "dobrovolníků" a nakonec se fronty stabilizovala tam, kde jsou dnes a kde to všechno začalo.

   A ten "židosionismus" je jen vejšplecht antisemitského hovádka, které je většinou redakcí NR mazáno. Leo

   Smazat
  3. 20:40 Řešíš pýčoviny! Znamená to neizraelský sionisti, tedy neChazaři, anýbrž potomci Sefardů. Čili američtí židáci jakým byli např. Baruch či Morgentau, kteří měli zájem poškodit jak Německo, tak i uvrhnout do koloniální závislosti země východní a střední Evropy, nás nevyjímaje! V jejich plánu odsunu Němců byla obsažena dvojí škoda pro nás: 1. zemědělské na několik států rozdělené Německo by nestíhalo uživit početné přistěhovalce z východu a dostalo by se na pokraj hladomoru. 2. země zbavené schopné populace by upadly do zaostalosti (což se stalo) a navíc by se usnadnilo vítězství komoušských protibílých sil v těchto zemích (což ovšem se stalo taktéž). Jenže plán přeci jen hochům stoprocentně nevyšel! A to navzdory tomu že zavraždili Pattona a jiné velké muže bránící zájmy naší rasy! Totiž postavil se jim sám FDR, což nečekali a po něm i Churchill a proti realizaci té první části byl i sám Stalin! Proto byl tento zločinný plán realizován jen v té druhé části - tedy odsunem Němců z území ovládnutém Moskvou, protože s tím počítaly loutkové Kremlem dosazené vlády těchto zemí, jimž se hodila možnost odstranit tento poslední problém k nastolení rudé totality. Sám velký generál George Patton po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 své paní: „Z Berlína jsem byl smutný. Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám (namísto Sovětů).“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ A Ben Klassen k tomu napsal ve své knize Na kraji krvavé rasové války: "Mnoho realistických vojáků, jako generál Patton a jiní prozíraví bílí vůdci prohlásili, že jsme měli jedinečnou možnost zničit komunismus. Mohli jsme to skoncovat už v roce 1945 a vydat se přímo na Moskvu abychom vyčistili to hnízdo hadů. Avšak Židé kteří byli u moci si to nepřáli. Tajně zabili lidi jako byl Patton a umlčeli jiné navždy. Naplno začali s propagandou a rozšírili ideu, že "posvátnou rolí Ameriky je přebudovat rozpadlý svět", který oni pomáhali předtím zničit."

   Smazat
  4. Jak se začne s lidskými právy, tak to vždy "smrdí" podrazem SS. Co na to exministr Zaorálek, blábolící hlava.

   Smazat
  5. -- Leo 5:49 --

   Píšete:
   A ten "židosionismus" je jen vejšplecht antisemitského hovádka, které je většinou redakcí NR mazáno. Leo

   Odpovídám:
   Většinou není - ani ten vejšplecht, ani to hovádko.

   Smazat
  6. -- Leo 5.49 --

   Tak to vidíte, milý Leo, uběhlo dalších 6 hodin - a nemažou - a nedivím se: je tu těch sraček tolik a s takovou frekvencí, že se to ani nedá stihnout, takže je pohodlnější tvářit se, že jsem si toho nevšiml -

   Ti, kdo dřív měli svůj "židobolševismus" a "židovskou plutokracii", mají dneska "židosionismus" a "globalizátory" - ale jsou to pořád titíž - a pořád tu žijí s námi.

   Tvářit se, že tu svinskou verbež nevidíme, to nikam nevede!

   Smazat
  7. 18:42 Drž ten svůj špatně insekticidů našňupanej sosák, neb ti ho přetáhnu přes makovici že se ti pejzy kolem něj vobtočej a zalkneš se, ty parazite vobřezanej!

   Smazat
 6. America first. Před druhou světovou válkou totéž hlásal
  Adolf o Německu v každém svém projevu, akorat nevím jestli to tak výstižně formuloval jak Trumpit. Já si osobně myslím, že člověk který řekne, že jeho národ za každých okolností musí být first, tak to nemá v hlavě dobře srovnáno, podobně jak to nemají v hlavě srovnáno nadšení posluchači takového člověka. Co učí ty Emeričany ve škole? Proč tam vůbec 9 let do té školy děti chodí?

  OdpovědětSmazat
 7. Na čí strane pan Grygar stojí kdiž podporoval ve volbách kandidáta na rezidenta Drahoše a dovoluje si psát rubriky na Noví Republice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:24

   Pletete si autora Mojmíra Grygara s Jiřím Grygarem.

   Smazat
  2. 21:26 To je fuk, lump jako lumen, Žid jako Chazar ...

   Smazat
 8. pro 20:30!
  Nejsou židé jako Židé. Celosvětově je v tom zmatek úmyslně vytvářený židovskými vládci světa z volstrýtu (dle Jana Husa čti jak píšeš, piš jak slyšíš - nemohu za emerickou englištinu).
  Židí s velkým ž jsou etnikum, tvořené 12 původními kmeny, z nihž přežily a byly rozprášeny do jevropy (diasporou) pouze dva nevyvražděné a to JUDA a LEVI. Všichni ostatní tzv. židé jsou jiná etnika (chazaři, aškenázi), která vyznávají judaismus. No a sionisti jsou židé, kteří vyznávají kromě tory hlavně talmud a protokoly sionských mudrců (odporné čtení dostupné na netu). Navíc to židé komplikují ještě ideologicky těmi různými židovskými kongresy a jinými sektami.
  Pravdu o židech řekl nejznámější z nich Ježíš Nazaretský když jim pravil " vaši dědové a otcové lhali, vy lžete a vaši synové a vnuci budou lhát, což je zapsáno v bibli a je to dosud nejpřesnější charakteristika onoho ehm etnika(?) nebo ideologie.
  Inu Mojžíš je nenadarmo vláčel po Sinaji (pohoří velikosti Beskyd) přes 42 let, aby přes třetí generaci naformátoval indoktrinaci židů až na věky věků (amen).
  Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:29

   Vy jste koukám taky pěknej magor!
   A navíc jste mi - jak jste se tak pěkně rozjel - zapomněl odpovědět na otázku, co je to "židosionistický"!

   Smazat
  2. Anonymnímu 21:33 a asi i 20:40 (téže beztvářné osobě)!
   Na Váš dotaz znějící
   ""Co je to "židosionistický"? Je to snad nějaké stupňování přídavného jména sionistický? Až se mne žáci ve škole zeptaji, co to je - co ji mám říct? ""
   jsem odpověděl vyčerpávajícím způsobem a pokud jste něco nepochopil tak upřesňuji:
   Nejsou Židé jako židé či sionisti. Není v plánu majitelů zeměkoule, aby v tom měli gojímové jasno a proto existují i sionisté a to židovští i anglosasští a možná i utajení slovanští. Proto toto slovní spojení, které Vás tak vytočilo, ale na tomto vebu se zatím necenzuruje politická, ideová či etnická nekorektnost. Pokud mám volit mezi exaktností a korektností vybírám si zkratku do pekel (tedy pokud tomuto aforismu rozumíte). A ve svých 70-ti letech se již nebojím umřít. A jak jste na tom Vy, rádoby diskutére (dobrý námět na Váš článek a zviditelnění anonyma).
   s úctou k pravdě, marně ji hledající Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký

   Smazat
  3. 12:15

   Hledat pravdu - a ještě s úctou - v "Protokolech sionských mudrců", to jste si vybral opravdu dobrou zkratku - šťastnou cestu!

   Vaše slovní spojení mě nevytočilo, jen jsem se - vcelku zbytečně - pozastavil nad Vaší blbostí.

   Smazat
  4. poslední odezva na12:21
   V protokolech sionských mudrců pravdu nenalezne nikdo a ani já ji tam nehledal. Pokud toto vylhané tvrzení považujete za argument, pak je zbytečné házet perly sviním (mí žáci by mohli vyprávět). No a na své staré blbosti musím zapracovat, abych neumřel blbý. Nota bene pravdu možno (a nutno) hledat všude a celý život a není to lehké protože pravda není ani opak ani negace lži. (viz moje parafráze Ježišova citátu)
   Ďuro Trulo
   P.S: omlouvám se všem diskutujícím za to, že jsem se nechal zatáhnout trolem do takovéto trapné hádky, doufal jsem naivně, že jsem imunní. Takže sory!

   Smazat
  5. 17:19
   Zajisté - ten, kdo poukáže na to, že Vy tady chlístáte sračky o "majitelích zeměkoule", musí být trol, jak jinak!

   A mezi řečí zmíníte "Protokoly" - proč asi? Ž by snad proto, abyste lidi upozornil, že je nemají číst, protože jsou fabrikátem carské ochranky a po sto let četbou všech antisemitských kreténů?
   Nebo proto, abyste nenápadně poukázal na to jak jste znalý a vzdělaný?

   Do prdele jste mohl a měl jít už dávno - k tomu nebyla "poslední odezva" nutná!

   Trapný jste tu jedině Vy sám se svým idiotským blábolením o židech a nežidech.

   Smazat
  6. 18:26 Na lžidočekistickej xindl tvýho ražení platila, platí a vždy platit bude jen Ruská pravda! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/0_905a%D0%BB%D0%B41.png

   Smazat
  7. Díky 7:45!
   Jak říkal Jan Ámos Komenius. Poznání třeba předložit všem smyslům. Ten obrázek je prostě boží!
   Ďuro Trulo

   Smazat
 9. Tak to bude poslední válka pro americké hnusy KLDR nejsou primitivové s kalachama.

  OdpovědětSmazat
 10. Jó,spletl sem si krstní jména,omluva.

  OdpovědětSmazat
 11. Pokud budú usa tlačit na Severní Koreu tak nevím jestli se to bude líbit Číne,viď je to pobliž Čínske hranice.

  OdpovědětSmazat
 12. MOJMÍR GRYGAR
  na téma války napsal sérii vynikajících článků v Literárkách:

  http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/19029-jak-se-pipravuje-valka

  http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/19030-valky-z-milosti-boi

  http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/19040-vdy-pece-vyvolat-valku-je-tak-snadne

  http://literarky.cz/civilizace/89-civilizace/19095--nesnesitelna-lehkost-valky

  http://www.literarky.cz/komentare/ostatni/19289-esej-tah-na-vychod

  OdpovědětSmazat
 13. S TERORISTY SE NEVYJEDNÁVÁ !

  ...jestli že Amerika terorizuje
  již několik desítek let celý svět
  Kim Čong je jediný muž na světě
  který tohle pravidlo dodržuje*

  OdpovědětSmazat
 14. je to jednoduché - tlačia na Sev, Koreu - až sa rozpadne obsadia ju Juhokorejci a USA sa posunú zasa o kúsok ďalej - konečne sa splní ich sen, dostrelia ka Kamčatku z dvoch strán a Peking na dohľad

  OdpovědětSmazat
 15. K článku jen doplňuji, Při napadení Severní Koreje Amerikou budou Jihokorejci pouze neplánované vedlejší ztráty...

  OdpovědětSmazat
 16. Válkou není třeba v mediích hrozit - válka vždycky někde na světě byla, je, a bude. Je to udržováno uměle, bohužel vždy vydatně podporováno podplacenými domorodci té které napadené země. Jsou to války občanské - výrobcům zbraní, třaskavého, jedovatého, a dalšího bojového svinstva určeného k zabíjení lidí, to zajišťuje trvalý odbyt - vždycky někde. Zbraně dodávají vždy všem znepřáteleným stranám, jim je totiž fuk, jak se to svinstvo použije, hlavně že jdou kšefty. Vždyť už ani není zřejmý motiv všech těch rozpoutávaných bojů a lumpáren, faktem je, že bez vydatné podpory domácích obyvatel, kde je vždycky nejméně polovina nasraná na tu druhou polovinu, by si militarističtí impotenti ani neškrtli. Existují různé pakty a svazky a mezinárodní tribunály - ale pro občanské války neexistuje nic. Ty se považují za úpadek a věc daného národa, a dodávání zbraní do těch hloupých půtek se ještě vydává za akt ušlechtilosti.Otázka zní - proč jsou lidi všude tak blbí? Proč se tak snadno nechávají najímat a platit na zabíjení svých spoluobčanů?? Když byl u nás vyhlášen trest smrti i za pouhé schvalování atentátu na Heydricha, tudíž jsme všichni věděli, že vystříleny budou celé rodiny - proč ty statisíce udavačských dopisů od českých sviní a hyen, které gestapo dostávalo? Vždyť samotné gestapo bylo zděšeno, co jsou Češi za udavačské svině, a potom samozřejmě nad popravenými oběťmi pokrytecky lkali a plakali - je to všechno FUJTAJKSL! A světová politika z těchto lidských fujtajkslů těží, a vždycky jdou na jistotu. Kdyby měly války skončit, stačilo by málo -zničit všechny již vyrobené zbraně, a okamžitě zrušit výrobu zbraní! Všechny problémy řešit jako dřív - meče nebo klacky, a ať si to pitomci rozdají mezi sebou na kolbišti - k čemu ty miliony mrtvých? A proč se nad nimi tolik lká, když ukončit tohle svinstvo ve skutečnosti nikdo nechce? Pokrytectví je to obrovské - války jsou kšeft - zabíjení je kšeft - chudoba je kšeft - exekuce jsou kšeft - a dokonce i věznice a popravy jsou kšeft. I mučení dříve bylo kšeft - myslíte, že kati pracovali zadarmo? Tak proč se denně nad válečnými články rozčilovat? Není lepší jít někam na procházku, na pokec, a tak?

  OdpovědětSmazat
 17. 12:29!
  Zrušit výrobu zbraní a nebudou války? Ať si to rozdají hajzlové mečem či klackem? Copak meč není zbraň? Copak v popotopní kamenodobé pilivizaci se skoro nevymlátili klacky? Násilí je projevem strachu těch co ho páchají. A ti chytřejší ten strach přiživují a vytvářejí nebezpečí a nepřítele. Pak je úplně jedno čím se navzájem mastíte a vraždíte. Je totiž úplně jedno jestli vám děti podřežou před očima tupým dřevěným nožem nebo je uvidíte se rozpadat na kusy po ozáření neutrony. Akorát cena a účinnost nástrojů vraždění je nesouměřitelná, stejně jako důsledky jejich použití. Takže zbavit se strachu je zásadní problém lidstva, ale to vědí i vládci planety GP a snaží se lidstvo ovládnou ideově na 1. prioritě řízení (náboženstvím, rasismem, politikou, sociálními kastami). Proto mají monopol na informace (tedy na tu jejich jedinou pravdu) a pokusy o jiné infozdroje krutě likvidují (kazatelé na hranici, pálení knih, cezura vebových stránek).
  No je to marný, je to marný....
  Ďuro Trulo

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.