Reklama

.

.

čtvrtek 8. února 2018

Oběť novinářské štvanice? Jen první? RIP a dost

Radim Valenčík
8.2.2018  blog autora

Lidi, přemýšlejte! – A pokud chcete, aby se něco neopakovalo, požadujte zveřejnění celého TV záznamu.
Čerstvá zpráva. Takto vypadá štvanice:


BRÁNIL SVÉHO PREZIDENTA A ZEMŘEL

Dnes se uzavřela volební kauza z TOP hotelu. Zemřel novinář Karel Slezák, prostý člověk, který se snažil chránit kolegu. Možná ne úplně správně, asi neměl použít to, co uměl. Box.

Jenže se z něj stal lidský terč. Pro novináře a pro média, která brutálně celou dobu vystupovala proti kandidatuře prezidenta Miloše Zemana.

Karel Slezák, tento slušný chlap nevydržel tlak ze strany novinářů, že něco udělal špatně. Neudělal... Jen chránil kolegu a poté svou čest – byl 3 dny po události v TOP hotelu vyloučen ze Syndikátu novinářů ČR aniž by ho před vynesením verdiktu dne 30.ledna vyslechli. Nepřijali ho a tak šel do Mladé fronty DNES, že to je jinak a chtěl se veřejně bránit. To už nestihl a podlehl srdečnímu záchvatu.

Pan Karel Slezák je mrtev a jsem přesvědčen, že byl uštván médii. Proto vás, kterých se to týká a kteří jste se akreditovali na sledování výsledků prezidentských voleb dne 27. ledna do TOP hotelu, přestaňte prosím, zastavte, dokud je čas! Lidský život pana Karla Slezáka je příliš velká daň vaší nezvladatelné touze po diskreditaci a senzaci.

Jan Veleba

K tomu:
CO SE VLASTNĚ STALO PŘED TÝDNEM V PRAŽSKÉM TOP HOTELU?


Před týdnem, již po vyhlášení výsledků prezidentských voleb, došlo v modrém salónku TO-hotelu v Praze, kde slavili sympatizanti vítězného kandidáta, k velice nepěkné a odsouzeníhodné události. Dávno po skončení tiskové konference a odchodu pana prezidenta a jeho štábu (cca 15 členů) z prostoru novinářů, zkolaboval v modrém salónku – kam prezident ani nikdo z jeho štábu vůbec nevstoupil - jeden z novinářů, který tam, ač nezván a přes výslovný zákaz, pronikl z vedlejšího žlutého prostoru vyhraženého novinářům.

Náhodou jsem se vyskytoval nedaleko, proto jsem se postiženému novináři okamžitě snažil poskytnout první pomoc. Jako každý slušný občan jsem si vědom morální i zákonné povinnosti poskytnout osobě, která jeví známky vážné poruchy zdraví, bezprostřední pomoc. Držel jsem bezvládné a nereagující tělo novináře M. Rokytky v náruči a zajišťoval jsem především, aby se nezadusil; zejména jsem se obával, zda nedostal infarkt – tuto eventualitu nebylo možno bez odborného posouzení předem vyloučit.

Byl jsem přesvědčen, že k této pomoci kolegovi se chystají i přispěchavší novináři z vedlejší místnosti, když začali urychleně odstraňovat přehrazující stěnu. Bohužel, tomu tak nebylo.

Jejich prioritním a výhradním zájmem bylo dokumentovat tuto nečekanou událost a později ji výhodně zpeněžit! Nikdo z nich mi nepomohl. Opakovaně jsem tyto novináře žádal o pomoc, prosil jsem také, aby alespoň urychleně zavolali lékařskou záchrannou službu. Věřil jsem, že tak učinili; záchranka se však nedostavovala, zavolal jsem ji proto po cca 10 minutách ještě sám znovu. Na její centrále jsem s překvapením zjistil, že dosud nikdo z přítomných záchranku do TOPhotelu nevolal! Za neustálého natáčení jsem pokračoval v poskytování pomoci nadále sám.

Jako blesk se mi náhle vynořila vzpomínka na tragickou událost před lety, kdy po hodině marného oživování – včetně dýchání z úst do úst - zemřel přímo v mé náručí neznámý cizinec! Lékař byl totiž přivolán opožděně; okolo stojící oblečení čumilové, než aby doběhli zatelefonovat do blízké vesnice (mobily tehdy nebyly), raději dychtivě pořizovali lechtivé snímky krásné nahé studentky jakoby líbající (fakticky však umělé dýchání dávající) umírajícího ztepilého muže! Pouze vinou neochoty těchto paparazziů, jak potvrdil lékař, umřel před očima přítomné manželky a pěti dětí člověk! Dodnes mě mrazí, když si vzpomenu na tehdejší strašlivou bezmoc a současně obrovskou naštvanost a vztek, který mnou lomcoval.

Stejný pocit do mne vjel nyní a ještě více se umocnil, když po příchodu záchranářů se zběsilost tzv. novinářů zaznamenat co nejlukrativnější záběry, ještě více vystupňovala. Slétli se jako krvelační supi, aby ulovili nejsenzačnější snímky, pomoc postiženému kolegovi je vůbec nezajímala.. Navíc tato individua překážela záchranářům v jejich práci. Zdravotníci nás proto požádali o okamžité vyklizení prostoru, v čemž jsme jim vyhověli – navíc neměli novináři v tomto modrém prostoru co dělat, stejně se tam pobývali nikým nezváni a bez povolení, pouze se zde bez placení občerstvovali cizím jídlem a pitím, které si uhradili sympatizanti.

S odstupem času uznávám, že moje způsoby nebyly vždy zcela adekvátní nastalé krizové situaci a proto se omlouvám všem slušným novinářům, zejména těm, kteří bez váhání uposlechli našich proseb a výzev k okamžitému opuštění modrého salónku! Omluva patří také těm, kterých jsem se nechtěně a neúmyslně nějak dotkl.

Na druhé straně nevím, nakolik bylo těžké morální selhání a následující převážně provokativní chování některých novinářů přítomných v modrém salónku, kteří na naši žádost nereagovali, v souladu s etickým kodexem Syndikátu českých novinářů. Snažili jsme se jim zpočátku klidně vysvětlit, že je jejich chování vrcholně neetické a rezolutně jsme požadovali jejich odchod z modrého salónku; vysmívali se nám a neuposlechli, naopak neustále rozbíjeli oddělující stěnu, ohrožovali nás přístroji apod. Docházelo k nežádoucím střetům, v jednom případě došlo mezi dvěma novináři i k malému fyzickému konfliktu – celkem v něm padly asi tři rány.

Ostatní sympatizanti (většinou ve vyšším důchodovém věku) nacházející se v modrém salónku se do zmíněného dění vůbec nezapojili, navíc byli vůči výrazně mladším novinářům v početní menšině. K žádným otevřeným politickým sporům v tomto prostoru tedy nedošlo! Odmítám proto pochybné snahy o dodatečnou politizaci kauzy tzv. "incidentu ve štábu prezidenta republiky a útoku jeho ochranky na novináře" a její zneužívání k nejasným politickým cílům. Pravděpodobně se jedná o sofistikované účelové manipulace ze strany mainstreamových médií s pro mne nejasným záměrem.

Omlouvám se tedy novinářské obci, které jsem však dotyčné expresivní verbální výroky, úporně nyní znovu a znovu opakovaně rozšiřované některými masmédii, vůbec neadresoval! Byly totiž viditelně určeny konkrétním natáčejícím osobám v modrém salónku, jež sobecky odmítly poskytnout nezbytnou pomoc postiženému kolegovi! Těmito konkrétními jedinci, pro něž je honba za senzací přednější než pomoc při záchraně života kolegy, dosud hluboce pohrdám, tak, jako oni samotní povýšenecky pohrdají lidskými životy.

Dosud nevysvětlenou záhadou zůstává podezřelý fakt, že do dnešního dne se v žádných médiích neobjevily klíčové záběry od doby pádu novináře Rokytky na stupínek a po samotný příchod zéchranářů do modrého salónku!

Tento důležitý časový úsek byl přitom novináři průběžně pilně dokumentován, a to i přes moje verbální protesty! Že by snad byly tyto klíčové záběry náhle – na čísi pokyn kohosi zhora – ve všech kamerách a mobilech natáčejících novinářů jednotně smazány či vystřiženy? Tento dosud nikde nezveřejněný úsek přitom skrývá prapůvodní příčinu celého pozdějšího sporu s některými bezohlednými novináři. Dokud nebude celý a nesestřižený zveřejněn, nepůjdu do žádné předtočené debaty v médiích; nevěřím jim, že by mé event. vystoupení v nich opět následně tendenčně neupravily.

V posledních dnech cítím, že jsem proti své vůli vtahován do přípravy neznámého velkého konfliktu, kde hraju roli sice jen drobného kamínku, který však právě proto musí být exemplárně zcela zničen. Po probíhající dehonestaci mám být znemožněn společensky a zruinován finančně; pomalu se začínám obávat i o svůj život! Dokonce i případní podporovatelé jsou už předem varováni před spoluprací se mnou!

Jan Šolta
Můj pohled (z 29. ledna):

Pražská kavárna definitivně ztratila všechny ty, kteří respektují vlastnická práva a něco vědí o teorii vlastnických práv.

Takto stručně by se dalo komentovat to, co se událo v závěru oslav zvolení prezidenta v pražském TOP hotelu, podrobně viz např.:

https://www.novinky.cz/domaci/461804-policie-resi-potycku-v-zemanove-stabu-jako-vytrznictvi.html

Původně jsem se k této kauze vůbec nechtěl vyjadřovat, protože je to jen projev dohasínajících vášní po prezidentské volbě, která přes všechnu manipulaci skončila mnohem větším rozdílem hlasů, než se čekalo. Především však za mnohem významnější považuji dění související s přípravou na sjezd ČSSD 18. února, protože zde se nerozhoduje (a patrně ani nerozhodne) jen o budoucnosti této strany, ale to, co se bude dít, je významné a poučné zejména z hlediska zrání veřejného vědomí a sebevědomí. Proto se této problematice začínám systematicky věnovat, viz např. můj včerejší a dnešní článek:

http://radimvalencik.pise.cz/5408-predsjezdove-omyly-v-cssd.html

http://radimvalencik.pise.cz/5408-predsjezdove-omyly-v-cssd.html

Řada přátel mě však vyzvala, abych vyjádřil k dané kauze svůj názor. Když už jsem se na základě toho rozhodl něco napsat, tak bych upozornil na důležitý moment, kterého si zatím téměř nikdo nepovšimnul. Pochopitelně jsem neměl radost z toho, co se odehrálo. Mj. i proto, že mezi účinkujícími na straně hostů slavnosti byli někteří moji přátelé, kteří se nepředvedli v nejlepším světle.

Ovšem to, co předvedli tzv. "novináři", mě opravdu šokovalo. Chovali se jako nájezdníci, kteří se agresivně a silou snaží proniknout na cizí území a zde si zavést svoje pořádky. Z hlediska vlastnických práv něco naprosto nepřijatelného. To, že se snažili opakovaně využít více než "dobré" nálady některých účastníků oslavy a opakovaně provokovali, že to vše bylo zjevně předem připravené, to vlastně není ani tak důležité. Na takový přístup jsme si již zvykli. Ale takto porušovat vlastnická práva?

Ti, kteří tuto událost nadšeně sdíleli na FB a dalších sítí či médiích, mezi kterými se zásluhou Nory Fridrichové ocitla i ČT1 a jejích 168 hodin, si asi vůbec neuvědomili, že tím Pražskou kavárnu zcela odřízli od lidí s liberálním myšlením a liberální etikou. Chování, které nájezdníci vydávající se za novináře předvedli, je s liberálními principy, mezi kterými dominuje princip vlastnických práv naprosto neslučitelné.

To, že se podáním celého problému a jeho komentováním postaví proti liberálním základům naší společnosti i veřejnoprávní ČT, je další krok k jejímu konci. Dobře se na celý pořad podívejte:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/218452801100128/

Ano. Někteří hosté se na oslavě chovali pod vlivem alkoholu. To je neomlouvá, spíše naopak. Ale pod vlivem čeho se chovali a chovají tzv. novináři a ti, co takovéto chování podporují způsobem, kterým jej prezentují?

Svým způsobem však celá štrapácie přispěla k dozrávání veřejného vědomí a sebevědomí. A třeba poslouží i k širšímu pochopení a sdílení některých liberálních hodnot, které jsou pro normální fungování společnosti nezbytné.

32 komentářů :

 1. Autora i p.Velebu bych nejraději poslal k nám domů nebo jak se říká do p...... Jen bych chtěl vědět jak říkají tom co od voleb novináři a kdejací nýmandi píší o p. Drahošovi.Zatim nezemřel tak asi je to považováno za normální.Neni hold štvanici jako štvanici.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No chlubit se tím, že bydlím v něčí p...., tak to je silné kafe!
   Že by novináři psali o Drahošovi pravdu?! Tak tomu nevěřím, to mají zakázáno! A jak vůbec souvisí Drahoš s tím, že se novináři chovají jak hyeny??

   Vymazat
  2. Pane(17:18)nejste ale ani trochu objektivní.
   V.J.Horák

   Vymazat
  3. Pro 19.16
   Pana 17.18 jste zhodnotil moc slušně.Zasloužil by si jadrnější výrazivo.

   Vymazat
  4. 17:18
   jste holt fajnšmekr.Jo,to si někdo umí vybrat bydleníčko.A ten výhled...

   Vymazat
  5. Je to křivácký kolaborantský hajzl. Mělo to šlehnout jeho a ne toho férového pana Slezáka.

   Vymazat
 2. Prostě žijeme v odporném fašistickém režimu, který takto vraždí nepohodlné lidi. A násilnost nácků roste stále rychleji, jak už je zvykem, pokud jim v tom nikdo nebrání.

  OdpovědětVymazat
 3. Ta zdivočelá Pražská kavárna si nedá pokoj, dokud neucítí spálené lidské maso jako v Domě odborů v Oděse. Hlavně, že chtěli slušnost na Hradě a zaklínají se slušností od rána do večera a chovají se jako zdivočelá zvěř. To mi trochu připomělo smrt princezny Diany.Nezbývá než kondolovat pozůstalým Karla Slezáka. Budiž mu země lehká. Erik10

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen aby to maso nakonec nebylo jejich vlastní.

   Vymazat
 4. Jak říkal E.Beneš, jednou přijde doba , kdy fašisté se budou jmenovat jinak (mírumilovně), a budou si hrát naopak na ochránce demokracie. Poznáš je však po ovoci, ne dle falešné vývěsní tabule. Prezident jede na sjezd socanů, ale ty už nenajde ( čest pár vyjímkám). Najde jen sluníčkáře, kteří zradili svoji původní stranu. Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 5. Tak jinak. Kdyby se Slezák choval jako slušný občan, tak dnes tyto trapné diskuse nejsou. Že měl chatrné zdraví už před tím incidentem musí být jasné i volům na pastvě

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jinak asi podle vás. Ale ne jinak ale doopravdy se pan Slezák zachoval skvěle. Asi bude vaše morálka odjinud když schvalujete hyenistické chování tzv. novinářů. Být tam já, tak jim půjdu dát do držky taky.A to jsem dáma.Slušní občané jako vy jsou schopni odejít jinam i když někdo vedle nich umírá.Hlavně se nenamočit. Lidi jako vy jsou ostudou lidstva.

   Vymazat
  2. 18.31
   a je vidět,že Vám to jasné je.Že.

   Vymazat
  3. To znamená že je to jasné i tobě vole na pastvě 18.31? Pan Slezák se zachoval jako naprosto slušný a vzorný občan - škoda že už byl starý pán. Kdybych na jeho místě byl já, byla by reportáž o něčem jiném. O tom, co z těch novinářských kurev a jejich foťáků zbylo. A ty se začni chovat jako slušný a normální občan, a pokud to nedokážeš, nelez diskutovat mezi slušné a normální občany - jdi si mezi svý kámoše -voly na pastvě, kam patříš.

   Vymazat
  4. Račte prominout, ale jak má slušný člověk vykázat bandu neslušných z prostoru, kde nemá co dělat, když tito lidé na předchozí slušnou výzvu nereagují a chovají se jako vyhladovělá zvěř u krmelce?

   Vymazat
 6. 18:42 dámo, jsem toho názoru, že kdyby se p. Slezák místo toho praní s tím novinářem věnoval tomu postiženému alkoholem (mohl volat záchranku, či záchytku) udělal by užitečnější skutek. Novinář ale Slezák nebyl, když tak bývalá mlátičkam co si chtěla bouchnout

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Místo pindů, raději shánějte pro Dluhoše nějakou "valentinku", stačí možná růžové srdíčko.V.J.Horák

   Vymazat
  2. Nevychovanče 19.13 - ty nevíš, co tomu člověku bylo!!! Ono je jednoduché, označit každého za opilce, a dokonce, když se někdo snaží mu pomoci, aby se kolem seběhla smečka nadržených bulvárních polohovad, s cílem ulovit co nejskandálnější snímek. Zasloužili by zastřelit - namísto domluvy. Viz odporné hovado David Zápal z bulvární žumpy Super.cz, který psal a zveřejňoval denně odporné žumpovní články o Ivetě Bartošové, a novinářské hyeny ji fotili dokonce i v nemocnici, když byla napojena na přístroje. Až ji doštval pod vlak. A řeknu ti jedno - kdyby to byla moje žena, ten magor by skončil rozsekanej na cucky -to si piš. Český bulvár je to nejodpornější, co ve světě v této branži vůbec je. A Syndikát novinářů? Co to je? Namísto aby tomuto - letitému, akreditovanému, starému novináři poděkovali za to, že se toho člověka ujal a zastal, ještě ho vyloučí? A co takhle vyloučit úplně všechnu novinářskou sebranku z Novinky.cz? Za jejich odporné bulvární články, s nimiž nevybíravě uveřejňují i oběti tragedií, jistěže bez jejich vědomí. Kam až může člověk za peníze klesnout!! Vydržují si řadu externích provokatérů, kteří pod smyšlenými jmény sprostě provokují diskutující, což má přispět k jejich ještě větší nasranosti a tito blbečkové, na diskuzích závislí, to nedokážou prokouknout? Oni nevědí, že počty diskuzí, ty počty každodenních slintů, vydělávají těm darebákům, lumpům a šmejdům prachy? Že ty novinářské kurvy napíšou na objednávku a za honorář cokoliv? To je podle Syndikátu novinářů v pořádku? To není Syndikát novinářů, ale Syndikát prolhaných, a zprofanovaných kurev. Jak je možné, že dovolí svému komentátorovi Mitrofanovovi tak sprosté komentáře proti prezidentovi? Aby ho přirovnával k prošlému guláši, a k něčemu, co lidem zapáchá a tak podobně? I takový zmetek by zasloužil 7.35 namířit rovnou na komoru - to Syndikátu novinářů nevadí? Tady nežijeme už jenom v odporné, páchnoucí žumpě, odkud hovna vytékají ven všema směry. Přál bych ti jediné - aby se tvůj syn, nebo někdo tobě blízký ocitl ve zdravotní nesnázi - třeba zástava srdce - a nějaké kurvy namísto pomoci ho budou fotit, aby měli "umírajícího v přímém přenosu" -pro diskuzní sráče. Co uděláš???

   Vymazat
  3. Horáku seš jako vždy za kreténa. Já Drahoše nevolil. Ty prostě neuneseš, když má někdo jiný názor Skoč do zdi trapáku

   Vymazat
  4. Co udělá 19:13 nevím, znát woo-doo,tak mu to dopřeji.Tragedie lze nejlépe pochopit v rodině.

   Vymazat
  5. 19:13 Pan Slezák se zapojil, až když už byli přítomni záchranáři a jeho "kolegové" jim překáželi v práci. Pan Slezák měl žlutou novinářskou visačku, pokud jste si nevšiml. Jste tedy "toho názoru" naprosto blbého.

   Vymazat
  6. 19:13 Vy jste asi četl moc vylhaných blábolů z LžiDnes nebo jste jeden z těch retardů, co tam píší do diskuzí. V té době už tam byla záchranka, tak co by tam Slezák dělal? Konflikt vznikl nejenom kvůli novinářskému hyenismu, ale i proto, že novináři překáželi záchrance, která je požádala, aby to místo uvolnili. Proto taky tento moment záměrně není na žádném videu, které ty špíny zveřejnily. Přece sami sebe neusvědčí z vyprovokování konfliktu, že? Dokonce pan Šulc z LžiDnes vesele prohlašuje, že záchrance by nikdo soudný nepřekážel (jako by ty špíny měly soudnost), ale přitom jasně řekl, že u toho nebyl. Takže klasická demagogie LžiDnes.

   Vymazat
 7. Odešel bojovník za slušnost a svobodu.
  Nikdy to nevzdáme pane Slezáku.

  V poslední době jsme se toho o panu Slezákovi dozvěděli mnoho...!
  O panu ŠTVÁČOVI nic...?*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toho šmejda je třeba pojmenovat a do konce jeho kolaborantského života mu připomínat, že zavinil smrt slušného člověka.

   Vymazat
  2. ...každý má šanci nápravy.
   ...pojmenovat také plátek pro který pracuje
   popřípadě připomenout jaké články vypotil*

   Vymazat
 8. pan Slezák měl dát do držky Mitrofanovovi,Honzejkovi,Fendrychovi a dalším parodiím na novináře

  OdpovědětVymazat
 9. Jenže paparaziové nemají ponětí o mezích slušnosti, mají jen ponětí kolik vydělají. Titíž uštvali Dianu a řadu dalších, jsou to vlastně jen vrazi s fotoaparáty a s videokamerami, kteří se honí přes mrtvoly za senzacemi a penězi. V případě zmíněného konfliktu se ukázali současně jako nenažranci, kteří se dobývali doslova ke korytu. A takovou čeládku nám vychoval kapitalismus, EU a NATO!

  OdpovědětVymazat
 10. A TO NENÍ VŠECHNO - DODATEK A IDENTITA HYENY ZE LŽIDNES

  Tohle je důležité - Co si myslíte, že by se stalo, kdyby pan Slezák nic neudělal a ke konfliktu nedošlo? No vyšly by články s titulky jako:

  - Člen Zemanova štábu se opil a budil pohoršení
  - Zemanův muž se opil, zkolaboval a vymlouval se na cizí zavinění
  - V Zemanově štábu se opili a pak vulgárně nadávali novinářům

  Atp. To je evidentní. Celé by to bylo lživě zneužito proti Zemanovi, stejně jako lhali, že Zemanova ochranka napadla novináře, Zemanův štáb ap.

  štváč ze LžiDnes, který měl incident se Slezákem, je:

  ALEXANDER ŠULC ze LžiDnes

  Slezák se mu za to napadení omluvil, ale tento Šulc chtěl druhou omluvu (!) za to, že prý o něm lhal, že Slezáka vyprovokoval - což nebyla lež, Slezák to tak vyhodnotil. Bylo to na ČT.

  Ale pointa je pokrytectví Šulce a jeho nadřízené šéfredaktorky, kteří skutečně LHALI.
  - Šulc lhal, když ten incident popisoval, protože řekl, že se jenom zastal kolegy, ale na videu je vidět, že se vlamuje do těch dveří, které tam zavírají, a drží je rukou. A mluvil tam na Slezáka, nikoliv na toho druhého člověka, který sahal na kameru.
  - Skutečně drzou lež ale vypustila ŠÉFREDAKTORKA LžiDnes Naděžda Petrová, že "kolega Šulc se do redakce vrátil s oteklou tváří a lékař mu doporučil klidový režim a nosit krční límec." - To je prokazatelný blábol, na videu je vidět, že mu nic nebylo, Slezák ho skoro netrefil. Takže ty hovada lžou, kde mluví, uštvou člověka a ještě se po druhých se dožadují omluv.

  Tidehunter

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prosím kohokoliv, kdo má kontakty na dotyčné štváče a lháře ze LžiDnes - Alexandra Šulce a Naděždu Petrovou - aby je sem hodil do diskuze.
   Jediný kontakt šéfredaktora je tento:
   sefredaktor@idnes.cz

   Profil pana Šulce
   http://pravednes.cz/SulcAlexander.profil

   Kontakt na Šulce tam ale není. Tito gauneři si myslí, že mohou svobodně lhát, plivat a nenést za to žádnou zodpovědnost, protože od lidí v republice nic neuslyší. Myslím, že by měli slyšet, co jsou zač.

   Vymazat
  2. Předpokládám, že pan Šulc podal trestní oznámení na pana Slezáka, policie to již klasifikovala jako výtržnictví, tudíž se to bude vyšetřovat a bude-li vyšetřovatel korektní, vyžádá si všechny záznamy včetně TV a svědectví osob. Vše se zhatí, bude-li oznámení staženo, informuje nás někdo?

   Vymazat
  3. Díky
   že štváčovo jméno je také vidět.*

   Vymazat
 11. Policie, tajné zpravodajské služby a novináři
  jsou jedna parta
  pracující pro západní křesťanskou mentalitu.*

  OdpovědětVymazat