Reklama

sobota 24. února 2018

Otevřený dopis, adresovaný panu prezidentovi České republiky


24. 2. 2018

Vážený pane prezidente,

tento rok bude rokem závažných rozhodnutí pro náš stát, a to s obrovskými dopady nejen pro jeho obyvatele, nýbrž i pro národ jako takový. Má být totiž projednána a podepsána smlouva Dublin IV. a následně i smlouva OSN tzv. Globální kompakt.
Naprosto převažující většina národa má oprávněné obavy o další existenci našeho státu, jazyka, kultury a způsobu života. Má obavy z plánované islamizace Evropské unie a tedy i ČR. Na rozdíl od zemí západní Evropy jsme však neměli nikdy žádné kolonie, vždy jsme žili jen ze své vlastní práce, ze které navíc spíše profitovali ještě i cizí. Nevidíme tedy sebemenší důvod k tomu, abychom k nám zvali masově migranty z jiných zemí.


Dle dostupných informací má být smlouva Dublin IV. projednávána na nejvyšší úrovni v červnu t.r.., přičemž tato smlouva mj.:
a/  omezí zodpovědnost prvních států za migranty a přenese ji na jiné státy EU, tedy i na ČR;
b/  k tomuto účelu zřizuje trvalý alokační mechanismus, který má fungovat permanentně a rozdělovat rovnoměrně migranty do všech členských zemí EU, a to i nad rámec dosud stanovených kvót, tedy i do ČR;

c/  umožní rozložit narůstající počty migrantů legálně rozdělovat mezi všechny členské země EU, včetně těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají. Tito migranti budou tak přednostně přerozdělování do čtyř zemí (V4), které zatím přijaly nejméně migrantů. Jednou z přednostních destinací pro migranty se tak stane i ČR;

d/  obsahuje i tzv. reformu evropského azylového práva s tím, že cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu. Migranti budou tak zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země. Jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky.

To znamená, že členské země (a tedy i ČR) budou muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí).

Dále to znamená, že budeme muset předat evropské agentuře pro azyl a neziskovkám pravomoci k povolování pobytu migrantů na našem území. Tyto „instituce“ tak mají nahrazovat rozhodování vlád jednotlivých členských zemí EU.

Podle dalších navrhovaných smluvních dokumentů má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,-, tj. cca 21.000 Kč. Dojde tak k obrovskému jednostrannému a ničím nezdůvodněnému zvýhodňováni migrantů oproti českým občanům a nejvíce seniorům, kteří si na důchod platili celý život. Rozdíly budou doslova propastné.
Na podzim r. 2018 má být v návaznosti na smlouvu Dublin IV. projednána na půdě OSN a následně i podepsána smlouva pod názvem Globální kompakt k migraci, a to mezi OSN a Evropskou komisí, která hodlá uzurpovat si právo podepsat tuto smlouvu za členské země EU jako akt společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a to i bez jejich souhlasu. 

Podle této smlouvy:
a/ má vzniknout občanům třetích zemí právo na migraci a to z kategorie občanských práv;
b/ státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, by se tímto krokem měly vzdát úplné kontroly svých vlastních státních hranic. Organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky;
c/ podpisem této smlouvy Evropskou komisí by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem.  

Význam a dopady na další vývoj v jednotlivých zemích z titulu obou shora uvedených smluv si uvědomují představitelé některých zemí, a proto vyjádřili nesouhlas s takovým postupem na úrovni Výboru stálých zástupců – jedná se o Polsko a Maďarsko. Od smlouvy Globální kompakt již odstoupily USA, dále pak Dánsko a Švýcarsko. K nim se dle posledních zpráv přidalo i Maďarsko.

S ohledem na uvedené skutečnosti obracíme se tímto na Vás, vážený pane prezidente, jako na nejvyššího představitele našeho státu, s žádostí:

a/ ponechat si řešení shora uvedené agendy v plném rozsahu ve svých rukou;

b/ odmítnout podpis smlouvy Dublin IV.;

c/ vyjádřit zásadní nesouhlas s případným vytvářením finančního tlaku na ČR ze strany vedení EU v této souvislosti, a to včetně zvážení účinných protiopatření ze strany našeho státu;

d/ vyjádřit zásadní nesouhlas s tím, aby jakýkoliv orgán EU podepisoval za ČR Globální kompakt či jiný typ smlouvy a odstoupit od smlouvy Globální kompakt podobně, jak to již učinily shora uvedené země.

Nepochybujeme o tom, že tímto dopisem vyjadřujeme zájem většiny obyvatel našeho státu, a to i nad rámec Vašich voličů v nedávné prezidentské volbě, neboť jde nyní o vše. Schyluje se k recidivě Mnichovské smlouvy z r. 1938 (o nás bez nás) a je jistě v zájmu nás všech již poučených historií této recidivě a tím i nejhoršímu pro náš stát Vaším osobním zásahem a naší podporou zabránit.

Praha 21. 2. 2018
 
S pozdravem

Ing. Jaroslav Tichý / Aliance národních sil, www.aliancens.cz
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / Aliance národních sil a České mírové fórum
Petr Schnur, MA / České mírové fórum, www.ceskemiroveforum.com
Miroslav Starý / Aliance národních sil a Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz/
PhDr. Zdeněk Soukup / Platforma evropské civilizace, www.platformaec.cz
Ing. Karel Janko / Česká strana národně socialistická, www.csns2005.cz
Ing. Ivan Kratochvíl / Českoslovenští vojáci v záloze za mír, www.csvvz.cz
Ludvík Adámek / Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, www.obcane2011.eu
Ing. Marie Paukejová / Jihočeská růže, www.jihoceskaruze.estranky.cz
JUDr. Ogňan Tuleškov / České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz
Martin Marcikán / Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz
JUDr. Karel Hais / Český ombudsman, www.ceskyombudsman.webgarden.cz
Zdeněk Chytra / Freedom for Europe / www.facebook.com/groups/wtoreality
PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / historik
Ing. Jiří Oberreiter / ekonom zahraničního obchodu

83 komentářů :

 1. Plný souhlas.hned by to chtělo všelidové referendum.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:33 Souhlasím s vámi, ale abychom se nedivili ? Když si vzpomenu, kolik lidí ( s holým pozadím ) nadšeně horovalo pro vstup, tak jsem z toho celkem v rozpacích.

   Smazat
  2. 11:01 Ti lidé vstupovaly do jiné eu teď rádi z diktatury vystoupí.

   Smazat
  3. 11?15 Věřte, že bych byl velice rád. Budeme v to doufat.

   Smazat
  4. - vystoupit z EU a NATO,
   - vyhlásit neutralitu,
   - spolupracovat s Ruskem a ostatními státy BRICS.

   Smazat
  5. Tady už nestačí slova,ba ani president. Už je pozdě na jakékoliv dohody

   Smazat
  6. Referenda se nedočkáme ! Je proto nutno odstartovat petiční akci spojenou s veřejnou demonstraci ! IHNED !

   Smazat
  7. 23:04

   Pane Toubo, neblázněte, dyk je skoro půlnoc a venku mrzne!

   Kokotko

   Smazat
  8. Vřele doporučuji NESPOLÉHAT na pana Babiše ! To my musíme masově do ulic a vytvořit petici ! Optimálně by se o to měla postarat SPD ! Momentálně je to jediná důvěryhodná strana !

   Smazat
  9. Plně s dopisem souhlasím.

   Smazat
  10. Kde či jak je možné dopis podepsat??Děkuji.Brigit

   Smazat
  11. Nelze než plně souhlasit-proč si brát do naší vlasti ty kdo jako otroci pracovali pro Francii, Anglii atd.? Ať si je živí ty země, které rabovali kolonie a využívali místní jako levnou prac. sílu.

   Smazat
 2. Odkaz na tento dopis je nutno rozeslat všem svým známým. Mnoho lidí ani netuší, co se na náš národ chystá.

  OdpovědětSmazat
 3. Plný souhlas, snad se Babiš pochlapí a nestane se dalším "sobotkou", nyní již v delší řadě premiérů. Jinak se totiž neitegrovatelní stanou stejnou součástí naší země jako jsou dnes již v mnoha zemích západní Evropy. Budou ve všech městech vznikat stále se rozšiřující a nová gheta těchto lidí, bude se zvětšovat zločinnost, ale ne o procenta, nýbrž mnonásobně (Švédsko má nyní přes 20 krát více znásilnění než v 80. letech 20. století). Dnes jsou původní Evropané v takto "postižených" státech už tak "otupělí", že je pro ně normální večer nevycházet, nejezdit hromadnou dopravou a nebo neslavit vánoce, apod. Tomuto my musíme zabránit, sláva Orbánovi... Babiši odkryj karty! Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proboha živého! Vždyť ten gauner Babiš byl 4 roky ve vládě s tím posraným Sobotkou a náramně si rozuměli, tak co o něj očekáváte ??!!

   Smazat
  2. 11:02 - Karle z Plzně, Babiš už odkryl karty. Vybarvil se. Nechce vystoupit z EU! Nechce referendum o vystoupení z EU! Přeci si nevypustí rybník (dotace) na Eura!

   Smazat
  3. 11:02 Je možné, že ta vládní taškařice slouží k tomu, že během chaosu to někdo podepíše a Babiš a spol. budou říkat, my to nikdo nechtěl. Sobotka před odchodem tuším podepsal dokument o sjednocení dávek pro migranty, který nikdo nechtěl, ale nikdo tomu nestačil zabránít.

   Smazat
 4. Souhlasím, je nutné zorganizovat protesty a nejen v Praze, ale i v okresních městech. SPD má všude své zástupce

  OdpovědětSmazat
 5. Jiří Jírovec24. února 2018 11:31

  Při vší úctě k podepsaným: Argument, že jsme nikdy neměli kolonie a nemáme tedy žádné závazky vůči tomu, co se děje kolem nás, je směšný. ČR je součástí světa, který v koloniální politice dál pokračuje.

  Cožpak sami nevysáváme bohatství od těch slabších? Kdo bude jednou léčit nebo vykonávat kvalifikovanou práci třeba na Ukrajině? Co jednou uděláme s několika desítkami tisíc lidí, které teď potřebují naše podniky? Budeme je násilně vracet zpátky?

  Od té doby, co Havlův mozek pohltila sláva, Česko ochotně podporovalo všechny války (Afghanistán, Irák, Sýrie, Kosovo). Ani vám, signatářům dopisu, nejde slovo válka přes pysky.

  Ještě horší je, že se štítíte slova člověk. Dublinská dohoda se netýká migrace jako takové. Vaše tvrzení, že "zakládá právo na migraci" je důkazem toho, že jste návrh Dublinu IV ani nečetli.

  Právo na migraci kdysi razila Svobodná Evropa - člověk přece má právo žít tam, kde chce.

  Dublin IV je dokladem toho, že si EU uvědomuje, že ve světě existuje určitý počet lidí, kterí mají, na základě současných kriterií, právo na asyl. Jde tedy o další pokus o vytvoření mechanismu, který by zjednodušil rozhodování.

  Pokud ČR taková kriteria uznává, musí se podílet na důsledcích jejich uplatňování. To je ta solidarita, kterou EU od nás požaduje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nu, já nevím pane Jírovče. Dle mého názoru jste účelově ohnul fakta, ale i historii.
   Kolonizace, to znamená přepadení, násilné obsazení zemí a žítí po staletí z otrocké práce a drancování surovin jak to činil západní svět.
   To, že jsou u nás pracovníci z velmi chudých zemí a my jejich práci využíváme, je věc která by se jistě dala nazvat vykořisťováním (což se ale týká i našich občanů), ale i tak to je přece úplně něco jiného než kolonie.
   Ti lidé k nám přišli dobrovolně a šli za lepším.
   To se věru o obyvatelích kolonii říci nedá.
   Heriot.

   Smazat
  2. Nedával jste pozor, pane Jírovče! EU nám chce DIKTOVAT, koho a kolik musíme přijmout!

   Smazat
  3. 11:52 - To bruselská EU chce diktovat!

   Smazat
  4. Pane Jírovec.
   Vždyť naše republika je Německou kolonii,takže co si usmyslí v Německu,naše republika musí činit.
   Jenže,je rozdíl v této migraci a migraci,jakou jste prožil sám.

   Smazat
  5. 11:31 Promluvil kanadský chemik, emigrant, obdivovatel Kalouska

   Smazat
  6. Áno každý si môže vybrať kde chce žiť, ale nech sa stará sám o seba a nech nečaká od nikoho nič.

   Smazat
  7. Jírovec, Jírovec...

   to je přece ten pacifista, který by nejraději
   kompletně odzbrojil všechny občany,
   jen proto, že zbraně dokáží zabíjet...

   Nedávno tady zase měl článek v reakci na střílení v USA, při vší úctě k jeho věku,
   je to pomatenec,
   bohužel je jich dost i v ČR, aby postupně zlikvidovali legálně držené zbraně a občané tak byli vydáni na pospas muslimským vetřelcům,
   což je už realita v Německu, kde musí blbí
   občané žádat i o tzv. malý zbrojní průkaz
   k držení pepřového spraye a poplašňáku.

   A pokud píše o asylu, tak jistě ví, jak to probíhá v Kanadě a nikoliv tady v Evropě,
   kde jsou hranice otevřeny a hrnou se sem
   analfabeti ze všech koutů Afriky, jen proto,
   že jsou informováni o tom, že Německo bere každého.
   Tak zklidni hormony, Jírovče.

   Smazat
  8. Jírovec si jaksi nechce připustit,
   že imigrační vlna nevznikla náhodou, ale po jasném pozvání A.Merkel,
   zvané též Královna převaděčů.

   Tito "uprchlíci" byli skutečně uprchlíci v momentě, kdy opustili svou vlast a uchýlili se do, nejčastěji, sousedního Turecka.
   Žili v táborech, zaopatřeni po všech stránkách a to již celé měsíce a dokonce roky.
   Místo, aby nastoupili do armády a bránili svou vlast, stali se dezertéry a teprve po výzvě
   německé kancléřky se jich najednou vydalo statisíce na pochod...
   Mladí, dobře živení, dobře oblečení,
   mnozí i s barevnými transpartenty a fotem
   mama Merkel.
   Blbí Němci, zpracováni domácí propagandou,
   je ještě vítali na nádražích pod dojmem,
   že tito vetřelci utekli ze Sýrie v dešti kulek a bombardování, zatímco realita je jiná.

   Doporučuji každému, kdo má sklony k vítačům,
   aby navštívil kterékoliv německé město,
   kde se tato nadřazená verbež roztahuje
   a domácí pospíchají kolem se sklopenými hlavami...
   Je pozdě, milánkové.

   Smazat
  9. Pan Jírovec tvrdí, že každý má mít právo žít kdekoli na světě. Pak nutně musí mít právo žít ve kterémkoli městě, vesnici, kdekoli mimo, zřejmě ve kterémkoli objektu. Budiž. Ptám se ovšem, pokud má využívat externality, zda se také má podílet na alespoň jejich reprodukci, jestli se má být schopen a ochoten živit? To navíc platí pouze do té míry, že oblast, kterou ráčí exploatovat, nevyčerpala civilizační únosnost. Pan Jírovec příliš neozřejmuje, že jeho "migrace" do Kanady měla také jisté podmínky, neozřejmuje například, že podmínkou mohlo být doosídlení za polárním kruhem. O podmínkách nabytí občanství Kanady se také nezmiňuje a velikost jejího teritoria ponechává zcela stranou. Ostatně, jak se Kanada zachovala k našim i nenašim cikánům, máme zajisté v paměti. Když už má každý mít právo žít kdekoli na světě, že?

   Smazat
  10. Pan Jírovec je poněkud zmatený (jemně řečeno). Moc dobře víme, co se do Evropy v rámci migrační vlny dostává, zcela neintegrovatelní muslimští migranti, pro které jsme my, ateisté či křesťané jen podřadný odpad - to tedy v lepším případě. V tom horším se pak jedná o vojáky Islámského státu, kteří v Evropě utváří spící buňky, připravené kdykoli, třeba i koordinovaně zaútočit. My zde nemáme zájem o muslimské no-go zóny, ani o nenávistný islám, který považuje ženu za bytost podřadnou, hodnoty menší, než velbloud. Takoví pomatenci, jako jste Vy, pane Jírovec, jsou už naštěstí v této zemi v znatelné menšině, s podobnými názory a v kontextu toho, co se v dnešní době ve světě děje už dnes patříte se svými pomatenými názory spíše na psychiatrii.

   Smazat
  11. No to se vám povedlo já bych žil radši v zemi kde chrání hranice a národní zájmy. Jako ve většině normálního světa pana Jírovce už odmítám číst jen další havloid v řadě.

   Smazat
  12. Čím dál více lidem se otevírají oči, přestali věřit všudypřítomné propagandě EUrohujerů a začali si uvědomovat, že v současné době je největším ohrožením jejich zájmů právě lžidohumanisty velebený Brusel. Tito farizejští velebitelé demokracie přitom nejsou ve svém jádru větší demokraté než já, na rozdíl ode mne však předstírají opak. Ostatně předstírání šlo těmto lidem vždy velice dobře. Neomarxisté se na rozdíl od svých pokrevních předchůdců, bolševiků, kteří vládli pomocí teroru, snaží získat to co chtějí po dobrém, tedy pomocí masivního nasazení psychologické manipulace a propagandy. Jestliže však dojdou k závěru, že se touto cestou již dále nedostanou, nelze vyloučit, že se opět pokusí o změnu formy vlády a dosáhnout svých cílů po zlém.

   Nezapomínejme, že komunistický režim svou formu vlády nazýval „lidovou demokracií“, která se vymezovala proti demokracii „buržoazní“. I oni o sobě tedy tvrdili, že jsou demokraté. Neomarxisté by mohli zavést podobný režim například pod názvem „humanistická demokracie“, kde by si mohli voliči vybírat z pečlivě vybrané nabídky stran „humanistické fronty“, která by se vymezovala proti soudobé „demokracii lůzy“.

   Smazat
  13. Pan Jirovec to napsal dobre. Tecka a Cechackove zase breci... nic noveho od zbabelcu ...

   Smazat
 6. Body b), c) a d) jsou srozumitelné.

  Jak si ale má president - a) - ponechat v rukou "v plném rozsahu" něco, co v rukou nemá?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:35 "Když se chce, všechno jde..."
   - potřebné úsilí a prostředky k dosažení nějakého cíle se vždycky najdou, existuje-li k tomu dostatečně silná motivace

   Smazat
  2. 11:55

   A tím jste chtěl říct co??
   Že si president má osvojit práva, která mu Ústava nedává?

   Smazat
  3. 12:08 Samozřejmě, v krizové situaci ano...
   Prezident Beneš také musel, v krizové situaci, dle svého svědomí a vědomí, v případě přijetí Mnichovské dohody rozhodnout sám. Svým rozhodnutím v podstatě "obešel" tehdejší Parlament a neměl je podložené Ústavou nebo zákonem.

   Smazat
  4. Velitel ozbrojených sil ČR / a nelze zapomenout na nedělitelnou velitelskou pravomoc/ má právo, v případě ohrožení Republiky postupovat tak, aby byla bezpečnost Republiky i občanů zajištěna. Samozřejmě, pokud se tak rozhodne, předpokládá se, že se bude radit i s jinými. Což samozřejmě předpokládá, že se nebude jednad o lidech typu Komedianta a Pěnice.

   Smazat
 7. Poslední šance!
  Škoda, že to trvalo tak dlouho, než ta migrační nebezpečí začíná snad brát někdo vážně!!! Na to, co skrývá např. tzv. EUROMED, alias Barcelonský proces psali někteří již před několika lety! Nyní je už opravdu za minutu 12… Orgány EU svým chováním jasně říkají, že jim jde o to, zbavit evropské státy (zejména ty malé) možnosti rozhodovat o své budoucnosti a de facto je kolonizovat. A Dublin IV a přistoupení k OSN Agendě 2030 (sem patří i Global compact) je už jen novodobou Mnichovskou zradou na evropských národech, která má tyto zločiny legalizovat!
  Jestli v tomto okamžiku naší poslední šance politici zklamou a národy se nevzepřou, je se svobodou a evropskou civilizací konec! A mírovou cestou se z toho nikdo ven nedostane. EU je nereformovatelná, takže se nelekejme strašáků, že bez EU nemůžeme existovat. Byrokratický moloch EU k ničemu nepotřebujeme, stačí vyjednat bilaterální dohody s těmi, co budou mít zájem! A ten bude velký.
  24.2.2018 J.A. Slyšel

  OdpovědětSmazat
 8. ...."Má obavy z plánované islamizace Evropské unie..."

  Ta zmíněná islamizace byla dávno naplánována a nyní
  je už prováděna pod různými pláštíky:

  Napřed se jedná o uprchlíky, pak o osoby hledající ochranu, pak o klimatické uprchlíky, pak o imigranty.

  Ano, imigranti je správně, lépe řečeno ekonomičtí imigranti, vyznavači Alláha, z větší části negramotní,
  prosazující ve svých hostitelských zemích práva,
  spojena s touto vírou - mnohoženství, manželství s nezletilými,halal stravu ad.

  Osoby a organizace v ČR, souhrnně označované jako vítači, mají podporu nejen finanční- a proto to vlastně dělají, ale i širokou podporu mediální.
  Kapacity pro příjem těchto vetřelců jsou již připraveny, včetně logistického zázemí.

  KDO sleduje zahraniční media, hlavně ta německá,
  tak tomu jistě neušlo, že jsou zmíněny pouze Polsko
  a Maďarsko, jako výrazní odmítači přerozdělování
  a nikoliv ČR, nebo Slovensko...
  Tedy země, v nichž mají rozhodující moc vítači, ať už se to někomu líbí, nebo ne.
  A prezident má příliš malé pravomoci, aby na tomto faktu cokoliv změnil...
  Tečka !

  OdpovědětSmazat
 9. Toto je velmi naléhavé. Je třeba jednat okamžitě!!!! Je třeba informovat spoluobčany, naléhat na politiky, kteří říkají, že jsou proti Dublinu IV, ale nic proti tomu nekonají. Globální kompakt je největší podvod na obyvatelích Evropy. Schvalovali by takovouto smlouvu občané Německa, Francie a jiných států, jejichž politici nám tyto smlouvy vnucují, kdyby jejich důchod činil 8000,-Kč měsíčně, ale povinný příspěvek na migranta činil 21 000,-Kč? Z čeho mají čeští důchodci nebo postižení, zaplatit nájem, léky, byt, energie, pobyt v domově důchodců, pokud se tam po letech uvolní místo, z čeho mají Češi zaplatit pohřeb?!!! Žádám, aby našim europoslancům a politikům byl okamžitě na zkoušku snížen plat na 8000,-Kč měsíčně, aby se vžili do reality a začali konečně uvažovat a hájit naše práva. Žádám také, aby premiér Babiš při zdůvodňování odmítání migrantů ze strany České republiky, prohlásil v EU důrazně, že Česká republika nikdy žádné kolonie neměla, že Česká republika nikdy bezdůvodně žádnou válku nezahájila a aby řádně a důrazně obvinil státy, které v posledních letech rozpoutaly války ve světě, aby tyto státy nesly zodpovědnost za svá zvěrstva a nepřenášely je na mírumilovné a členstvím v EU zchudlé státy. Je to pravda, mnoho obyvatel České republiky se má v současném režimu hůře než před rokem 1989, potažmo před vstupem do EU.
  Je absurdní, že několik posledních let se v EU řeší migrace a problémy obyvatel EU se ignorují. K čemu je taková Evropská Unie? Jak ji mohou někteří naši ubozí politici obhajovat? Jistě, oni ignorovali Benešovi dekrety, nakradli si, kde mohli. Oni těch 8000,-Kč se kterými tisíce lidí musí vyjít každý měsíc, utratí za jeden oběd. Je smutné a do nebes volající, kam až jsme se v této zemi dostali, kam až jsme klesli. Stydím se za naše politiky a je mi smutno, že někteří naši lidé jim ve volbách dávají hlas.
  Žádám také, abychom jako občané byli lépe informováni o jednáních v Bruselu. Žádám o přímé přenosy z jednání a o řádné internetové stránky, kde je možné se o veškerých jednáních a usneseních detailně informovat. Až do této doby jsme NIKDY nebyli řádně informováni, naopak vždy jsme byli postaveni před hotovou věc. Žádám také o nastavení pravidel pro Europoslance a zástupce České republiky v EU, a nařídit jim povinnost informovat občany o jednáních v EU, o projednávaných návrzích, které se týkají České republiky a Českých občanů o povinnost konzultovat s Českými občany jejich rozhodnutí a zodpovídat za své činy. V této souvislosti požaduji dodatečné potrestání ex-premiéra Sobotky. Jeho podepsání smlouvy v EU den před jeho odchodem hodnotím jako zločinecký, mstivý a neúctyhodný čin vůči obyvatelům České republiky. Ten chlap České republice pouze škodil.
  Apeluji na naše politiky, aby konečně začali jednat ve prospěch občanů České republiky.
  Již jsem to zde dříve zmínila, ale požaduji potrestání Hermana za jeho okrádání Českého státu v kauze Lety. A televizní stanice by již měly přestat s různými vysvětleními ohledně této kauzy. Pravda je pouze jedna, již na těchto stránkách byla zveřejněna. Snad se najde nějaký inteligentní politik, který by ji na základě historických důkazů divákům jednou provždy vysvětlil, aby se zabránilo lživým obviněním za strany Hermana, Schwarzenberga a jim podobným. Jak je možné, že tito dva ještě nebyli potrestáni a že nadále škodí Českému národu?!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Teda - vy toho požadujete! Jak vás může bavit číst takové nesmysly, nebo dokonce sledovat nějaké bláboly ze sjezdů těch mluvících hlav? A co takhle občas něco dobrého uvařit, upéct, jít na pokec někam s kámoškama, na procházku s vnoučatama, něco pěkného a zábavného si přečíst, a udržovat se ve dobrém duševním zdraví a v pohodě? Myslíte, že vaše permanentní nasranost u počítače, a váš strach, a vaše podlomené duševní zdraví něco vyřeší? Občan a jeho názor vždycky je - a vždycky byl - to poslední, které ty dobře placené, impotentní kašpary v politice zajímá.

   Smazat
  2. Kdybyste lidi volili do parlamentu komunisty, nebylo by proč o něco žadonit.

   Smazat
  3. 12:11 jistě, strč hlavu do písku a buď si jist, že první kolmjdoucí ti sebere šrajtofli, další všechny klíče a poslední tě nakopá do prdele.

   Smazat
 10. Správný nasrávací článek. Tak to má být. Už to leckde čtu po několikáté, a v průběhu posledních dvou let se to opakuje. O migrantech, o válce, o chudobě, o nemocech, - viz africký mor, který bude mít za následek nejspíš vybití všech domácích chovů vepřů, a pak zázračně z ČR odejde, ostatně v žádné jiné zemi kolem ČR se nevyskytuje. Ale český počítačový lid už je apatický, než aby se konečně zdravě nasral, a zmohl se na víc, než jen k diskuzím ( občas je to přerušeno volební kampaní, připomínající brod hnojem, nebo štvanicí na Babiše) a tak dále. Opice u internetu musí být udržovány v nasranosti, strachu - pozitivní a radostné články by měly za následek, že opice budou šťastné, optimistické, budou chodit ven zpívat a tancovat, a na politiku budou srát. Přestanou číst všechny ty zhovadilosti, a mediální smečky půjdou na dlažbu. A to se nesmí - to oni nedopustí. Tečka.

  OdpovědětSmazat
 11. Zde je opice u internetu - JA - a prohlasuji, ze 12:11 & 12:06 jsou dva apaticti osli, kteri neznaji dosah toho co se na ne chysta a zlehcuji thema !

  ------------------------------------------------------

  Jirovce z teho mluvi "liberalni" Ottawa ! PAMATUJ ! O tom, kdo bude zit v Cesku , nebo nebude rozhoduji pouze Cesi !

  Ti vasi hlupaci v Ottawe me mentalne DRAZDI ! Kdyz padla jizni Afrika, tak Kanada odmitla prijmout mnoho Cechu z JAR a ti museli odjet do Australie ci, zap. Evropy a ted TY se zastavas barbaru - (po vzoru Ottavi) !
  Prestehuj se knam, my jsme zde na jihu daleko
  chytrejsi !

  OdpovědětSmazat
 12. Cesi, vase zeme je v takovem nebezpeci, jako kdyz se na ni sapal Hitler !

  OdpovědětSmazat
 13. Vase Praha dopadne tak, jako Johannesburg !
  Copak nemate dost prikladu kolem sveta, jak spatne nasilna integrace konci ?
  Nedejte si nic od nikoho diktovat a hledte si toho, co je ve vasem zajmu ! Poslete Merkerovou babu destruktivni do rite ! Jednejte tak, jak jedna president Trump ! Orban ! Polsko - a vubec vsechny zeme, ktere rozhoduji sami za sebe !

  OdpovědětSmazat
 14. AT ZIJE pan Jaroslav Tichy a pani Vladimira Vitova !
  A vsichni ti, kteri jsou na jejich strane !
  Po vzoru Ameriky je treba postavit IMMIGRACNI office, ktery bude rozhodovat o tom, kdo je pro vasi republiku benefitem a kdo neni.
  Do cela officu je treba jmenovat ceske vlastence a pana Ticheho s pani Vitovou !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No - a ke všemu jsi tady chyběl ty -exulante! Už jsem skoro brečel, jestli jsi třeba náhodou už nezdechnul. Ty tvoje kraviny a sračky by tady chyběly. Zas už hrozíš Čechům a taháš si u toho ptáka? Zas už máš z toho nehoráznou radost, jak strašně dopadneme, jak nás budou vraždit, a tak dál bla bla bla? Ty holt jsi blbec, jak má bejt, nemá vůbec smysl se s tebou zabejvat. Kdy jsi šoustal naposled - asi tak dvacet let - ne? Nebo ještě déle? Tak si zajdi potahat péro do hampejzu, a vyser se na strašnej osud Čechů. My už ho unesem - už jsme zvyklí. I bez tebe. Ty jsi raději zdrhnul, ty hrdino, a to tady ještě takovej hnus, humus a senkrůvna, jako dnes, nebyly - proč jsi zdrhnul tenkrát? Nebo nemáš na hampejz, ti tví Američané ti platí mizernej důchod? No co bys taky chtěl za to svoje vandrování po světě. Nebo tě víc než hampejz vzrušuje tady to žvanění? Neustále hrozit, nadávat, pošklebovat se a strašit? Asi už jsi úchylnej. Vlez nám na záda ty przniči diskuzí - i když máš skoro pravdu - občas jsou diskuze taky takovej verbální hampejz.

   Smazat
  2. 13:30 Zeptám-li se průměrného Čecháčkaa, zdali má rád přírodu, s vysokou pravděpodobností bude jeho odpověď kladná. Zeptám-li se ho, zda sympatizuje s politikou nacistické strany, pravděpodobně se okamžitě ohradí, že samozřejmě nikoliv a navíc se bude patrně cítit mojí otázkou poněkud dotčený. Zachoval se zkrátka jako každý slušný a dobře vychovaný blb! Já nyní dotčeného přivedu do ještě větších rozpaků, neboť se ho dotáži, pročpak nesympatizuje s politikou nacistické strany?
   Hledí na mě nechápavě, jako na největšího pitomce, ale nakonec mu to nedá a odpoví, nyní již značně podrážděně, něco v tom smyslu, že nacistická politika je přece odpovědná za utrpení desítek miliónů lidí!

   Smazat
 15. Postavte kazdeho vitace pred soud za ohrozeni existence zeme ! VASI ZEME - kterou drzite pravoplatne od koku 450 A.D. (Vase deditstvi po Markomanech a Qvdech, kteri odesli sami na svoji zadost do Lusitanie.)

  OdpovědětSmazat
 16. 13:30 Bez do hajzlu - ci Johannesburgu se presvedcit !

  OdpovědětSmazat
 17. Moje odpoved na cokoliv je vzdy zablokovana ! To se vam to KECA , kdyz mate monopol na "informace'

  OdpovědětSmazat
 18. 90 % vseho - VZDY REALITY ! - se k vam vubec nedostane !
  U vas je takoba cenzura, ze stari Bolsevici a kovani Hitlercici by vam mohli zavidet !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty si přeješ začmoudit republiku ?
   Co jsi to za Čecha ?

   Smazat
 19. A pres veskerou cenzuru - PROHRAVATE informacni valku a lide se pridavaji k nam na stranu faktu a reality !
  Vase utopie a pohadky o Cervene Karkulce maji stejnou hodnotu !

  OdpovědětSmazat
 20. HLUPACI v cenzure se me snazi naucit auto-cenzuru a je jsem na ni alergicky.
  40 tisich belochu bylo zavrazdeno v JAR na zaklade kulturni nesnasenlivosti / integrace , ale Portugalci rikaji 70 tisic.

  Vas to nezajima, presto, ze vam to hrozi - vy se radej hadate o tabor v Letech !

  OdpovědětSmazat
 21. Proc si myslite, ze nas oblibeny president Trump stavi plot na jizni hranici a planuje i plot s Kanadou. (Neeee - to neni kvuli Jirovcovi) T.j. kvuli invazi,
  nechtenych !

  OdpovědětSmazat
 22. NEDEJTE SE, pane Tichy a vy take ne pani Vitova !
  Vas nazor je spravny a postaven na realite !
  Je velke stesti pro narod, ze na hrade je presidentem Zeman !
  Kdyby tam byl nejaky vitac, tak by jste tam meli VOLA !

  OdpovědětSmazat
 23. RETARDE - 13:30 - Margaret Singana ti posila obraz tvych budoucich spoluobcanu !
  WE ARE GROWNIG (na YouTube) !

  Ty rad snupas v osobnim zivote ty 'kadrovaku', tak te informuji, ze jsem tam zil a pracoval (Zululand) na prikaz vlady JAR - nejakou dobu ! A ze je to tam vse stejne stovky let. Kvuli zmetkum jako jsi ty, se Afrika stehuje k vam
  bye bye.

  OdpovědětSmazat
 24. 14:16
  Nejsem znalcem poměrů v Mexiku, ale dovoluji si pochybovat, že jsou na úrovni těch co míří do Evropy.

  OdpovědětSmazat
 25. Cílem unijního projektu do budoucna je zrušení státní suverenity, bohužel, o tom nás nikdo neinformuje nebo jen popírá, i když je to evidentní. Nedělá se to s jasnou a předem formulovanou vizí, ale postupně salámovou metodou.

  OdpovědětSmazat
 26. Nejhorší je, že český souhlas ani nebude potřeba, protože tu máme Lisabon, kde k tomu stačí nejspíš pouhá nadpoloviční většina.

  OdpovědětSmazat
 27. 14:44 - mate pravdu, ale mimo Mexicanu (20%) je
  vsech jinych (80 %), vcetne Arabu a Africanu.
  Nejnebezpecnejsi kriminalni gang na svete je MS-13 ze Salvadoru a ti jsou mezi 80 % take.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu 15:13

   Nejnebezpečnější kriminální gang (WAP) sídlí ve State Department, Pentagonu a White House.

   Smazat
 28. ICE = Immigration and Custom Enforcement - jsou nasazovany proti MS-13 ze Salvadoru. T.j. velmi nebezpecne zamestnani ! Plat jejich agentu je $ 61 600 rocne. Vetsinou jsou to vybrani policajti.
  ICE depotovala 400 000 nezadoucich ze zeme v roce 2017.

  Obcanum se to libi, protoze potrebuji klid a bezpecne ulice. Bez kriminality se zde zije dobre !.

  OdpovědětSmazat
 29. Jednak podporuji názor pana Jiřího Jírovce.
  Dále jsem proti přechodu k diktatuře, cituji z dopisu
  „S ohledem na uvedené skutečnosti obracíme se tímto na Vás, vážený pane prezidente, jako na nejvyššího představitele našeho státu, s žádostí: a/ ponechat si řešení shora uvedené agendy v plném rozsahu ve svých rukou;“
  Pisatelé dokonale ignorují parlament a tím i demokratické zřízení. Dále si pisatelé
  osvojují možnost mluvit za většinu obyvatel. I v tom vidím nebezpečí pro demokratický systém v ČR. Jestli se nepletu, je tam patnáct podpisů. Tedy cituji z dopisu
  „vyjadřujeme zájem většiny obyvatel našeho státu,“
  Proti snaze o diktaturu místo demokracie je třeba zasáhnout. Autoři petice jsou
  vysoce kvalifikovaní a vzdělaní lidé, ví, co dělají.
  Milan Honusek (podepisuji se, anonym je kluzké hovno)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svůj příspěvek jsem publikoval i na mém fb. Nejdříve mi byl zablokován, po diskusi s cenzory byl uvolněn. Níže připojuji mail od cenzorů. Držet hubu, držet krok.

   Následující odkaz mi byl nejdříve zablokován. Po něco protestech mi byl uvolněn, níže mail od cenzorů.

   Naše odpověď

   Dnes

   Ještě jednou děkujeme, že jste nám o tomhle příspěvku dal vědět. Znovu jsme se na něj podívali a došli jsme k tomu, že naše zásady komunity neporušuje. A proto jsme ho obnovili. Omlouváme se za potíže a ceníme si času, který jste věnoval tomu, abyste nás kontaktoval a my to mohli napravit.

   Smazat
 30. Pane Honusku, píšete nesmyslné kraviny!

  1. Pro setrvání v EU je jen 43 procent Čechů!
  https://zpravy.idnes.cz/studie-globsec-mladi-visegrad-cesi-evropska-unie-f6a-/zahranicni.aspx?c=A180202_133329_zahranicni_ert

  2. Co se týče "ignorace" parlamentu - v tomto případě se jedná o smlouvy PREZIDENTSKÉHO TYPU!!!!

  3. PODPISŮ JE POD DOPISEM MNOHEM VÍCE A STÁLE PŘIBÝVAJÍ.
  https://www.aliancens.cz/single-post/2018/02/24/OTEV%C5%98EN%C3%9D-DOPIS-ADRESOVAN%C3%9D-PANU-PREZIDENTOVI-OHLEDN%C4%9A-DUBLINU-IV-A-GLOB%C3%81LN%C3%8DHO-KOMPAKTU

  Takže se jděte se svýma kecama o diktatuře bodnout! A i když jste se podepsal, vaše vyjádření stejně svědčí o tom, že jste kluzké h---o.

  VK

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, pane Honusku, a pokud jste si nevšiml, pod dopisem jsou podpisy předsedů spolků a dvou malých politických stran - tudíž se nejedná o pouhé jednotlivce, ale o zástupce větších skupin.
   Tolik na vysvětlenou, vy kluzkej "demokrate".

   Za toto svoje vyjádření: "Proti snaze o diktaturu místo demokracie je třeba zasáhnout." byste se měl stydět!!!! Vy jste HROZBA DEMOKRACIE!

   VK

   Smazat
 31. VK 21:28

  -- Podporuji Milana Honuska (21:26) a Jiřího Jírovce (11:31).

  -- Jediným z podepsaných, kterého mohu brát vážně, je Petr Schnur. To je ale pochopitelně můj osobní názor, který nikomu nechci vnucovat - a už vůbec ne vulgárním a útočným způsobem, jak to děláte Vy. Domníváte se snad, že sprosté nadávky dodají Vašim slovům větší váhu?
  -- Ohánět se "spolky" a "politickými stranami" (21:38) je dost chabý pokus, podíváme-li se na jejich volební výsledky.

  OdpovědětSmazat
 32. Vážený pane VK. Jak se podle vás slučuje s lidskou morálkou to, že na někoho plivnete a jste tak podělaný, že se bojíte představit. Lidská společnost se nebojí diskuse. Ale měla by se bát těch, kdo nejsou morálně schopni se postavit za svůj názor. Je pro Vás jen žumpa s odpadem, drahá VK.
  Zdraví Mgr. Milan Honusek, CSc., jaderný fyzik v důchodu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:12

   Anonymita se pro některé lidi stala normou. Tuto normu se snaží vnucovat i ostatním. Své "právo" vystupovat považují dokonce za záruku svobody. To je varovná výpověď o morální úrovni naší společnosti.

   Nová republika si dala do záhlaví boj proti hospodářskému a sociálnímu marasmu. Akceptováním anonymity ovšem přispívá k marasmu mravnímu. Doufám pořád ještě, že ne záměrně.

   Smazat
 33. Co jsem napsal vulgárního? Použil jsem jen slova samotného M. Honuska!
  A co si vůbec dovolujete hovořit o lidech, kteří dopis podepsali, že je neberete vážně!

  A to, že souhlasíte s J. Jírovcem a M. Honuskem je opravdu velmi ale VELMI smutné. Protože oba dva píší naprosté nesmysly. A pokud někdo na někoho plive, pak právě jaderný fyzik v důchodu a anonym 21:16 na autory dopisu. A jako vrchol všeho anonym 21:16 vyzývá k tomu, že by se proti autorům dopisu mělo zasáhnout, protože údajně chtějí diktaturu místo demokracie! To je opravdu NEUVĚŘITELNÉ! A JEŠTĚ MÁTE TU DRZOST KÁZAT O MORÁLCE!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jó. napadat někoho bez toho, aby se představil. Lidská společnost snad najde nějaký způsob odsouzení morálního téhle sprosté břečky. Milan Honusek, představuji se Vy jedna amorální svině. Tak označuji všechny posrané bojících se odpovědi na své řeči.

   Smazat
  2. 23:21-"amorální svině"-proto máte za titulem "jadrný fyzik"?

   Smazat
  3. Občan Honusek tím, že uvádí svou odbornost jaderného fysika a všechny tituly, zřejmě
   chce zvýšit váhu svého názoru. Fysika je ovšem obor exaktní, tedy ze své podstaty natolik jednoduchý, že správné myšlenkové postupy lze ověřovat pravidly pouhé formální logiky. Tak tomu není v politickém rozhodování, v sociologii ani filosofii. Občan Honusek zcela ignoruje, že prosazuje rozhodnutí, které je ve svých důsledcích zcela nevratné, jeho důsledky nelze predikovat a především, netýkají se jeho generace, jeho osobně, ale široké vrstvy lidí, kteří nemají možnost jakkoli se jeho důsledkům vyhnout, ale především, chce rozhodovat o dědictví předků s třeba i katastrofálním dopadem na budoucí generace. Ano, to je typické pro přímočarý, takřka lineární způsob myšlení techniků, najmě i technologů moci. Obsedance panstva, které vyžaduje pod každý komentář všelijaké ty "podpisy" je primitivní v tom, že chce logiku a váhu myšlenky opírat o ze své podstaty náhodnou skupinu písmen, což je pro názor schopný vyjádřit podstatné, zcela bezvýznamné. Leda by se jednalo o renomovaného myslitele. Nevidím důvod se domnívat, že by jim byli například pánové Kopecký či Honusek. Možná se natolik přeceňují. Zdravím, JiH

   Smazat
 34. Nikde zde nevidím možnost, přidat svůj podpis a souhlas s výše uvedeným dopisem panu prezidentovi.

  Může mi někdo poradit, prosím..?
  Děkuji.
  Jaroslav Homola

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:21
   Žádný takový dopis neexistuje - to je celé předčasný apríl.

   Smazat
  2. Zde jsou aktualizovány podpisy.... podpis je možné zaslat na adresu aliancens@centrum.cz

   https://www.aliancens.cz/single-post/2018/02/24/OTEV%C5%98EN%C3%9D-DOPIS-ADRESOVAN%C3%9D-PANU-PREZIDENTOVI-OHLEDN%C4%9A-DUBLINU-IV-A-GLOB%C3%81LN%C3%8DHO-KOMPAKTU

   Smazat
 35. Potřebujete půjčku z jakéhokoli důvodu? Pokud ano, je to úvěrová společnost, která je připravena vám sloužit k vaší spokojenosti, platí nyní @ Lapo.financialgroup01@outlook.com nebo Lapo.financialgroup@gmail.com za dostupnou půjčku s 2 % úroků na soukromé a družstevní účely, bez zpoždění, bez potíží, platí pouze a dostanete půjčku!
  Paní Franca
  Čekáte na vaši naléhavou odpověď!
  Lapo.financialgroup01@outlook.com
  Lapo.financialgroup@gmail.com
  Whatsapp Phone: +14422355726

  OdpovědětSmazat
 36. Potřebujete půjčku z jakéhokoli důvodu? Pokud ano, je to úvěrová společnost, která je připravena vám sloužit k vaší spokojenosti, platí nyní @ Lapo.financialgroup01@outlook.com nebo Lapo.financialgroup@gmail.com za dostupnou půjčku s 2 % úroků na soukromé a družstevní účely, bez zpoždění, bez potíží, platí pouze a dostanete půjčku!
  Paní Franca
  Čekáte na vaši naléhavou odpověď!
  Lapo.financialgroup01@outlook.com
  Lapo.financialgroup@gmail.com
  Whatsapp Phone: +14422355726

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.