Reklama

pondělí 5. února 2018

Před sjezdem ČSSD: Politika stará a nová

Radim Valenčík
5. 2. 2018   blog autora
 

Původně jsem chtěl tento článek zařadit až na příslušné místo seriálu o vize (což také, až nastane čas) udělám. Z hlediska blížícího se sjezdu ČSSD se mně však zdá aktuální. Mj. i proto, že v předsjezdové diskusi se často vyskytují názory typu: "Program máme dobrý, ale neumíme ho dobře marketingově podat." Takový názor svědčí o naprostém nepochopení toho, o co jde. Strana, která v zaujímá v současném politickém spektru v návaznosti na svůj historický vývoj takové místo jako ČSSD, má dvě možnosti:

- Zůstat v zajetí staré politiky a zaniknout jako nevýznamná.

- Vydat se cestou nové politiky, pokračovat ve stylu politiky, na základě které vznikla, vyrovnat se selháními, kterými v důsledku setrvačného přístupu podlehla.

Jinými slovy: Buď vyklidí politický prostor, který ji nabízí perspektivu, nebo jej obsadí.


Konkrétní příklad politiky založené na podpoře vývoje veřejného vědomí a sebevědomí

Součástí srozumitelného výkladu problematiky, která není jednoduchá k pochopení, protože jednak překračuje rámce setrvačného vidění reality a jednak má řadu vzájemně provázaných aspektů, je její přenesení do polohy konkrétního příkladu. Proto se v následující části pokusíme co nejsrozumitelněji ukázat, jak by to šlo.

Rozdíl "staré" a "nové" politiky

Budeme uvažovat politický subjekt (například politickou stranu, ale mohlo by jím být i politické hnutí nebo názorová platforma v nějaké straně či spojení názorových platforem více stran), který se jako první krok realizace svého komplexně pojatého programu rozhodl získat většinovou společnost pro realizaci plně zásluhové a plně uzavřené nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění. Na tom je založen jeho program pro krátké a střednědobé období; dlouhodobý program pak spočívá v získání veřejnosti pro uskutečnění celého komplexu reforem, které vyústí v přechod ke společnosti založené na produktivních službách, které přispívají k nabývání a uchování lidského kapitálu.

V programu politického subjektu "starého typu" by orientace na zavedení postgraduální nadstavby byla formulována jako jedna z priorit (závazků vůči voličům, slibů) přibližně takto:

"Podpoříme změny v oblasti využití možností dobrovolného prodloužení doby výdělečného člověka, odstraníme stávající nedostatky. Umožníme, aby se každému, kdo oproti hranici 65 pracuje déle a případně na základě vlastního rozhodnutí nepobírá plný důchod, odváděl prostředky zpět do penzijního systému, zvedl důchod dle očekávané délky dožití o takovou částku, jakou do systému přispěl, s výjimkou odvodu na solidární základ systému. Tj. zavedeme takovou nadstavbu nad současným systémem penzijního pojištění, ve které vše, čím do ní člověk přispěje na základě toho, že bude vykonávat výdělečnou činnost, dostane po odvodu částky určené k posílení solidárního základu systému dle pojistné matematiky zpět formou doživotní renty. Tím zajistíme dlouhodobou stabilitu celého penzijního systému a otevřeme cestu k jeho postupné reformě, která podpoří člověka v tom, aby na základě racionální volby své celoživotní dráhy měl základní jistotu ve své práci, aby ji mohl vykonávat v souladu se svými zájmy a aby mu k prodloužení jeho plnohodnotného života pomáhal systém kvalitní zdravotní péče."

K tomu by mohla být přiložena tabulka propočtů, objasněny některé detaily, například:
- jak to souvisí s možností zvýšení kvality zdravotní péče, proč by její poskytovatelé (resp. zprostředkovatelé zdravotních služeb) byli motivováni k tomu, aby se člověk mohl co nejdlouhodoběji uplatňovat na profesních trzích;

- jakou podporu a od koho by měl člověk při projektování své dráhy celoživotního uplatnění v různých fázích svého života,

- jak to souvisí s kvalitou vzdělání a celoživotního vzdělání,

- jak velký by byl odvod na posílení solidárního základu a proč je tento odvod významný i potřebný pro všechny účastníky systému.

Takto by to vyznělo v rámci "staré politiky", v případě "politického subjektu starého typu". Politický subjekt nového typu by v dané oblasti postupoval zcela jiným způsobem:

1. Oslovil by ty, kteří alespoň částečně chápou, o jak významný krok při prosazení nadstavby nad současným penzijním systémem přibližně takto:  "Nebude to jednoduché, ale s naší podporou nezbytnou úpravu, tedy vytvoření funkční nadstavby současného penzijního systému, společně prosadíme. K tomu, abychom všechny ty, kteří chápou, o co v dané oblasti jde, jsme připraveni vyvíjet nezbytné aktivity."

2. Provozoval by webové stránky, kde o dané problematice a jejím širším významu, i všem co s touto problematikou souvisí, informuje. Stránky jsou otevřené přehledně vedené a vše obecně dostupné veřejné diskusi.

3. Každému, kdo by přístup k výše tematizované reformy podpořil, by pomohl aktivně se zapojit k jejímu objasňování a podpoře s ohledem na jeho znalosti, míru zájmu, místo, kde působí.

4. Sledoval by aktuální dění, reakce institucionálního systému, politických subjektů, veřejnosti, zahraničí na aktivity, které vyvíjí, vyhodnocoval by je a informoval o svých aktivitách veřejnost.

5. Upozorňoval by na širší kontext dané problematiky, na jeho "zlomový význam", předpovídal by snahy o zablokování jak nezbytných změn, tak i diskuse k možnostem, které se těmito změnami otevírají. Identifikoval by příčiny těchto snah a přesvědčivě předvídal další vývoj. Vše tak, aby co nejvíce napomohl probouzení, zrání a dozrávaní veřejného vědomí a povědomí jako nejvyšší hodnotě, kterou ta či ona země disponuje.

6. Trvale by se snažil o co nejužší spolupráci s odbornou sférou (tedy těmi, kteří si osvojili skutečné řemeslo dělání teorie v dané oblasti či oblasti, která s ní souvisí).

7. Trpělivě by hledal spojence v politické oblasti.

8. Trpělivě by komunikoval s institucionální sférou zodpovědnou za správu a změny systému penzijního pojištění, identifikoval by případní selhání této sféry, resp. konkrétních zodpovědných osob a informoval o nich veřejnost.

9. Rovněž tak by hledal možnosti odborné a politické spolupráce v zahraničí, a to zejména v těch zemích, s nimiž máme obdobnou historii a ke kterým máme blízko jak ve smyslu vzdálenosti, tak ve smyslu kulturním, historických tradic, zeměmi, které řeší obdobné problémy jako naše země.


Poznámka pod čarou (4. 2. 2018):

Po rutinérech staré politiky patrně nelze očekávat pochopení toho, o co jde. Dál budou usilovat o "osvícenější" politiku starého typu založenou na čachrářství a handlování s očekáváními, které do nich v nouzi výběru nejlepší z nejhorších variant občané vložili. Proto také sjezd ČSSD 18. 2. 2018 nic nevyřeší, bude překryt Zemanovou hrou, od které si nic moc přínosného neslibuji. V lepším případě to skončí jen menším zklamáním. Veřejnost má staré politiky dost a ani Zeman svou autoritou není schopen oživit trup, kterému chybí duch.

Odlišnost staré a nové politiky je zcela zásadní v následujícím:


- Stará politika něco nabídne jako lákadlo pro voliče, zpravidla až tehdy, když se blíží volby. A doufá, že na politickém trhu na základě dobrého "marketingové zpracování" lákadla získá hlasy, s nimiž pak její rutinéři mohou handlovat. Proto má zájem jen o to, co je líbivé a co si nevyžaduje podrobnější výklad, přesvědčování těch, kteří chtějí jednoduchá řešení. A také nikdy nenarazí na konflikty s prosazováním toho, o co jde. Proto šíbři staré politiky nikdy nepochopí, o co ve společnosti jde. Nikdy se nesetkají s odporem institucionálního systému v prosazování správného a perspektivního, protože se k tomu ani nikdy nedostanou. Z nevážně míněných slibů se snadno ustupuje a zdůvodnění se vždy najde.

- Nová politika od samotného počátku, nezávisle na volbách, vidí jako svou prioritu probouzení, zrání a dozrávání veřejného vědomí a sebevědomí. Ti, kteří se na ni podílejí, se také od počátku setkávají s bariérami jak prosazení toho, co se navrhuje, tak i samotného procesu objasňování toho o co jde. To těm, kteří dělají nov ou politiku, umožňuje identifikovat příčiny bariér a postupně odhalovat to, o co ve společnosti jde, jaké jsou příčiny současných problémů.

Stará politika, tím, že se nesnaží to, o co jde prosazovat, nezávisle na výsledku voleb, se vůbec nedostává do kontaktu s příčinami současných problémů. Nevidí je a nechápe je. Nová politika naopak začíná vrstvu po vrstvě odhalovat, jak jsou problémy provázány a jaké síly působí proti změnám. Tyto příčiny lze rozlišit přibližně na dva typy:

- Pasivní, resp. prvotní bariéry, které jsou dány setrvačným viděním reality, neschopností překročit meze vžitého a zažité, dané životními stereotypy, skepsí vyplývající z mnohonásobných životních zklamání.

- Aktivní, resp. indikované bariéry, které jsou spojeny s ochranou stávajících forem parazitování na neřešení problémů, na selhávání institucionálního i politického systému společnosti. Ti, kteří získali výsadní postavení právě tím, že zneužívají selhávání společenského systému, zpravidla velmi dobře cítí, co je ohrožuje. Proto i zdánlivě nevinné kroky, to, co je ve své podstatě pozitivním příspěvkem k řešení problémů, rozpoznají a jsou schopni aktivně bránit jeho prosazení. Tím ovšem obnažují celý zájmový propletenec toho, o co dnes jde, Proto jen vytrvalá politická síla může takové bariéry prolomit, musí se ovšem opírat o proces vyzrávání společenského vědomí a sebevědomí a současně tento proces podporovat jako hlavní oblast svého politického působení.

- - -

  

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5424-pred-sjezdem-cssd-politika-stara-a-nova.html

24 komentářů :

 1. Sociální demokratická strana nebyla nikdy sociální ani demokratická protože kdyby to tak bylo vypadala by jinak. Jenom Zemanovi se podařilo jí trochu k tomu přiblížit a hned byla skoro na vrcholu. Nevidím v jejich partaji žádného takového ba naopak hodně přiblblých podrazáků.

  OdpovědětVymazat
 2. ČSSD vytunelovali havloidi a jak říká Zimola, je ve stádiu klinické smrti.
  Asi by bylo lepší založit novou středolevicovou stranu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. strana plna pomatenych komunistu ktera bojuje proti pomylenym komunistu je vlastně spolkem ubohych komediantu ktere husak vyhodil od koryta nic vic a nic meně

   Vymazat
 3. Jestli soc.dem (tedy ti kteří ji chtějí kočírovat) pokladádá protinárodní program za dobrý tak jim není pomoci. Připomínají mi zloděje který vykradl krám a instaloval nové zboží a říká že chce pokračovat v tradicích, ale zákaznici chtějí něco úplně jiného.

  OdpovědětVymazat
 4. Je to o nabídce a poptávce.
  Takže jaká je poptávka? Chceme levicovou pronárodní, protiunijní, protimigrantskou, sociálně solidární stranu.
  Je to tak těžké?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není!

   Miroslav Povolný neděle 4. února 2018 21:27

   "Jeden nápad bych měl. Zjistil jsem, že v každé straně se do čela časem dostanou JINOVĚRCI s CIZÍMI pasy. Tomu se dá zabránit vytvořením ETNICKÉ strany, což ústava nezakazuje. Navrhuji stranu etnických Slovanů (SES) a protože jsem solitér nabízím k projednání možností můj mail
   -- miroslavpovolny@seznam.cz --
   ke korespondenci mimo NR.
   Snahu mám, ostatní je na vás."

   Vymazat
 5. Řada dnešních "analytiků" sedí dnes u lůžka pacientova, zatímco tento vesele hopsá v masce Chovance, Haška nebo Zimoly.
  Vedle Radima Valenčíka patří k nim i Alexandr Mitrofanov, Jakub Patočka nebo Lukáš Jelínek. Dělicí čára mezi "optimisty" a "pesimisty" je iluzorní - není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

  "Dogmatismus není hyenismus - živí se mršinami myšlenek, ale sám si je usmrcuje."

  Slova Gabriela Lauba o dogmatismu lze aplikovat i na svrchu zmíněné pisatele diagnóz či nekrologů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když jsem viděl tu krysu Chovance poskakovat okolo Zemana, dělalo se mi nevolno.

   Vymazat
 6. Socdem s krevnatým, dobře živeným pražským funkcionářem Hamáčkem v čele, spolehlivě dopluje na druhý břeh řeky Styx

  OdpovědětVymazat
 7. Jo, docela srozumitelná charakteristika toho, co lze a co nelze od soc.-dem. očekávat (to druhé ovšem daleko pravděpodobněji!).
  A že proč nelze?
  Vidí snad kdo v dnešním vedení té partaje osobnost, která by autora Valenčíka i jen pochopila? Natožpak jeho způsob uvažování v celé šíři celospolečenských aktuálních témat rozvinula? ...
  Souhlasím s tím, že po jejich sjezdu lze opět očekávat ono konstatování - Vanitas vanitatum ..
  Jakoby ani oni nebyli obdařeni pudem sebezáchovy.

  OdpovědětVymazat
 8. Sociální demokracie se natrvalo odepsala restaurací kapitalismu. Pomohla zbohatnout Bakalovi a zlodějům největšího kalibru. Spáchala to nejhorší, co mohla lidem udělat. Nedovedu si představit, co horšího ještě může napáchat. Snad nás poslat do války s Ruskem, což by se jim hodilo.

  Pane docente, vraťte se do KSČM, když už jste dychtivý se nějak politicky angažovat. Morálně se aspoň očistíte a můžete dožít jako čestný člověk, který nikomu nebude ubližovat. Pusťte se do pamětí a napište knihu o tom, co by levice měla dělat, aby se postavila na nohy. Socany už nechte být, ať zmizí na smetišti dějin.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky se divím docentovi, že plýtvá energií, ale je vidět, že akademici jsou vždycky ti poslední, kterým dojde, že domeček z karet se sesypal.

   Vymazat
  2. Nevím, zda by to bylo správné řešení. Je KSČM ještě komunistickou stranou?

   Vymazat
 9. ČSSD musí:
  1. Zvolit Chovance předsedou.
  2. Poslední zhasne.

  OdpovědětVymazat
 10. Tahle partaj je odepsaná stala se z ní 2 team top09 a její hejtman se veřejně přihlásí k pravdoláskařům tak je třeba je poslat do kytek.

  OdpovědětVymazat
 11. Ten základní problém je, že vedení uchvátili v soc. dem. Chazaři, a proto ten příklon k Havlistům za Sobotky, Sobotka je Chazar a tak do vedení prosazoval své pokrevní bratry a vybil kolem sebe nechazarskou oposici. Ve vedení soc. dem. zůstal jen jeden oponent a zastánce “strany mírného pokroku v mezích zákona” a to Foldyna a víte proč? On nebyl zlikvidován jen proto, protože je Chazar, podle mě jsou to ale se Zimolou jediné dva možní nástupci po Sobotkovi, jen s tím, že Zimola by mohl vybít Sobotkovce, Foldyna to zase neudělá, protože to jsou většinou jeho pokrevní bratři. Viděli jste, za koho u prezidentských voleb kopala Źidovka Buzková? Za Kalouskovce. Copak ji to není trapné na konci svého života se takto odkopat a ukázat, že u sociální demokracie byla ne kvůli svému přesvědčení, ale kvůli tomu, aby mohla stranit svým pokrevním bratřím. Kdo tenkrát podrazil Zemana, když kandidoval poprvé na prezidenta v soc. dem.? No přece chazarská parta v soc. dem., té byl milejší Chazar Klaus jako prezident, než předseda vlastní strany. Sobotkovskou Chazarskou partu ted´ bude reprezentovat u voleb právě Hamáček, pokud ho zvolí, tak to je konec soc. dem, a strana bude pokračování v sebevražedné Sobotkovsko - chazarské politice v soc. dem. a podpory různých chazarských Bakalů a chazarské mafie na ukradení českého lithia apod.

  OdpovědětVymazat
 12. Ta strana bude ještě hodně lidmi nenáviděná, jsou to pokrytci a mafiáni, lháři zakrytí líbivými hesly. Všichni nebo skoro všichni jich už máme dost. Hesla propadla, zůstala jen moci a peněz chtivá parta.Čím jsou sociální a čím demokratičtí? Sobotka -demokrat? Kradokrati. O lidi a jejich životní úroveň jim nejde a nechápou, že to lidé už pochopili. Zavřete krám!

  OdpovědětVymazat
 13. Soc.dem. by pomohla jen defenestrace na vidle.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebo hluboká jáma a hodně vápna.

   Vymazat
 14. Mají ten sjezd dobře připravený,připravovali se na to pomalu rok po volbách,nic nedělali s vedením,tak to musí být rachot !!!!!,navíc ví,že strany končí,to poznali sami na sobě,když se posunuli k 5%,takže mají rozum,přejmenují se na HNUTÍ a budou i příkladem KSČM,totiž bude se už brzy jednat o tom,že strany nás ve vedení státu nemohou zastupovat,protože je to NEDEMOKRATICKÉ,uvědomte si to,je nutné toto ihned začít projednávat v parlamentě.....to,co ty strany o páru členech tady předvádějí,to je FAŠISMUS a né demokracie,vždyď ani ti študentíci neví čí jsou,vždyď vy jste je odnaučili,že nebudou technici na práci,ale technici na řízení,...přitom máte plné huby Batě,kapitalistů,podnikatelů a čert ví čeho,vy je v těch školách učíte mé,aby něco uměli,ale aby neuměli vůbec nic,to je ten Drahošovizmus,který se nenaučil nic jiného než kradnout kolegům myšlenky,práci a vynálezy,poté je vydávat za své....bohudík jsou ještě mezi námi lidé,co toto znají víc než dobře,celou tu zlodějskou politiku kolem toho,proto je pokrok jaký je,protože takový zloděj samozřejmě nemůže ani vědět,co s tím.....někdo řekl ať jde dělat zpět vědce...chachachahihihiekrbilek.....

  OdpovědětVymazat
 15. z radoby socanu se stali nevolitelni fanaticky evrohujeři - za všechny prachy - větši než ti co sedi ve vudcově hlavnim stanu v bruseli vice netřeba rozepisovat

  OdpovědětVymazat
 16. Politika stará - jít s babišem. Politika stará - nejít s babišem. Politika nová - jít s babišem. Politika nová - nejít s babišem. Socdem mimo jiné zdecimovalo to, že šla s babišem a také to, že nešla s babišem. Je to těžká rada co si s tím teď počít. Kdyby bylo na mne, jako že není, radila bych od babiše dál a nepodporovat. Je lepší se vnitřně popasovat sám se sebou, vygenerovat někho, kdo pomalu navrátí alespoň částečně prokaučovanou důvěru, raději pomalu, ale na solidním základě. Kdysi tahle strana nebyla nic a pak smetla klause. Tak teď znovu pěkně od začátku a ukázat, jestli je strana životaschopná a jestli jediné co jí zůstalo je, že semete sama sebe, a to definitivně. Držím Vám palce, tedy vlastně tedy tomu, koho ještě neznám. Můj instinkt ale říká, že to ale nebude mrouskání s babišem.

  OdpovědětVymazat
 17. A co když se nám socani rozštěpí na bolševiky a menševiky ?
  K tomu je vždycky potřeba nějaký sjezd.
  Aby se pak zase nestřílelo z Aurory !
  A kdo nakonec zaplatí Altnerovi za Lidový dům !
  Zeman ?

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.