Reklama

čtvrtek 1. února 2018

Retro: Hybridní válku nevede Putin, ale liberálové

Zbyněk Passer

Zbyněk Passer
1.2.2018 zdroj
S pobavením jsem čekal, kdo první spojí výsledek českých parlamentních voleb s Vladimírem Putinem, který - dle nyní už striktně globalizovaných liberálních světonázorů - ovlivňuje vše od počasí na vaši dovolené, růstu rajčat ve vašem skleníku a výsledků všech voleb, které nedopadnou dle očekávání liberálních strážců hodnot, pravd, lásek atp.


Popravdě jsem čekal Gabala, Jandu, Štětinu, Macháčka, Fendrycha, nebo Taberyho. Dost mě zklamalo, že druhdy střízlivý a na liberála velmi rozumný komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk cítil potřebu ujmout se za militantní liberály pravidelné orwellovské Pětiminutovky nenávisti ve svém čtvrtečním textu Jak prohráváme hybridní válku na iHned.cz. Analýza liberální neschopnosti sebereflexe by vydala na knihu, tak jen stručně:

Liberalismus společenský - na rozdíl od ekonomického - se nejenom přežil, on už je ve své stávající, zcela přepjaté podobě pro občany škodlivý. Opsal kruh od nesvobody zpět k nesvobodě.

Na své cestě přinesl nejen západní společnosti mnoho dobrého. To skončilo nejpozději v šedesátých letech dvacátého století. Namísto, aby se liberálové spokojili s vykonanou prací, snažili se své pozice udržet přepínáním svých agend vysoko nad rovnovážný stav (tak vznikla positive affirmation), nastolování agend nových (radikální gender), nebo vysloveně škodlivé jednání, mající za následek opak zamýšleného (otravné vynucování akceptace nekontrolovatelně bujícího cirkusu LGBT, jemuž brzy nebudou stačit písmena abecedy.)

Ze stejného ranku je i vynucování si nekritického souhlasu s polistopadovým diskurzem (nejen) ČR a zbožštění jeho představitelů. Nabízím stručně shrnutí nejrozšířenějších liberálních omylů:

1) Češi považovali NATO v době vstupu ČR za obranný pakt proti zlu v duchu studené války, přičemž ani útok NATO na Jugoslávii většině z nás oči neotevřel. Ne tehdy a ne včas. Válka v Jugoslávii byla neskutečnou prasárnou proti Srbsku. Vnitřní démoni nenávisti byli aktivně buzeni zvnějšku (stejně jako v mnoha jiných případech, např. Írán 1952, nebo nejnověji ukrajinský Majdan). Většina Čechů se dnes stydí za české liberální politiky, kteří účast v této ostudné válce posvětili. Ti, kterým to nestačilo, otevřela oči druhá válka proti Iráku, která stála život mj. stovky tisíc iráckých civilistů. I ta stála na usvědčené lži - jen se tentokrát nejmenovala Srebrenický masakr, ale irácké ZHN. Na obou válkách geopoliticky významně vydělaly jen Spojené státy. Nejpozději tehdy si většina Čechů uvědomila, že NATO nejen, že není pakt obranný, ale že je a vždy bude v naprostém vleku americké zahraniční politiky. NATO má vznešenou myšlenku, ale jeho činy jsou v kontradikci k ní, bohužel. Nic z výše uvedeného není vinou, ani naopak zásluhou Vladimíra Putina. Vše je jen a pouze důsledkem tvrdé a účelové americké zahraniční politiky, které se podařilo konečně dostat pod kontrolu vzpurný Balkán, toto měkké břicho Evropy, přes které byla po staletí ohrožována. Že by nyní americké jednotky, dislokované nejen v Kosovu, nevěděly o islamistické vojenské činnosti na Balkáně, je k smíchu. USA na Balkáně nejsou proto, aby chránily mír Evropy, ale aby Evropu držely za koule (kdyby nějaké měla).

2) Pochyby o členství v Evropské unii: Dnešní podoba EU je na hony vzdálená Evropskému hospodářskému společenství svobodných národů Evropy, které sloužilo ke zjednodušení byznysu a od nějž občané čekali odbourání bariér v zaměstnávání, cestování, usazování se na území členských států. Tyto obrovské benefity EHS, ES a konečně EU přinesla. Jenže namísto užitečného nástroje lidí se je začala snažit ovládat. Nikdo soudný si nikdy nepřál nevolené a přitom nadřazené mocenské centrum v Bruselu, které by stálo v cestě výkonu svrchované moci národních vlád a parlamentů, volených občany. Ale bohužel přesně to se stalo a stále se to zhoršuje. V Bruselu vědí, že jdou špatnou cestou, ale jejich reakcí je ještě "více Evropy", což je buď naprosté nepochopení podstaty problému, nebo jeho povýšené ignorování. Být proevropský nutně neznamená být prounijní a obráceně. Všichni milujeme Schengen a štvou nás hraniční kontroly a celní deklarace. Zároveň ale chceme sami rozhodovat, kdy a jak hranice potřebujeme více, nebo méně chránit. Nikdo soudný nerozporuje výhody hospodářské spolupráce a nutnosti evropských institucí slaďovat kvalitativní a technické standardy. Zároveň si ale nepřejeme, aby tyto instituce měly národům nadřazenou moc zákonodárnou, exekutivní i nástroje k jejich vynucování v oblasti politické, společenské, finanční, či vojenské.

Nástroje typu společná měna, společná armáda, nebo zahraniční politika evropských komisařek a komunistek Ashtonové a následně Mogheriniové jsou přesně tím, co už Evropané nechtějí. Nelze nikdy dosáhnout shody v žádné z výše uvedených oblastí mezi všemi národy Evropy, ale zároveň nesmí být ani jednomu – byť malému- národu diktováno. Evropu může koordinovat pouze Rada ministrů a pouze na konsensuální bázi, nikoliv hlasováním prostou většinou. Češi nejsou euroskeptici, ani nechtějí zrušit výhody, plynoucí že spolupráce národů Evropy. Jen už ztrácejí naději, že je unie tím pravým nástrojem. Češi si už nejsou jistí, zda EU slouží Evropanům, nebo Evropané EU. Že je schopná sama sebe upozadit zpět na úroveň EHS. Nic z toho znovu nesouvisí s Vladimírem Putinem. Neschopnost a neochota Evropské unie se reformovat může Putinovi konvenovat, ale Junckera a spol. za ručičku nevodí. Znovu se jedná o naprostou neschopnost liberálů podrobit kritice a hledat řešení v tak důležité otázce, jako je správná míra spolupráce svobodných národů Evropy. Je snazší odsoudit EUskepticismus (neplést s euroskepticismem!) jako Putinův nástroj rozkladu nerozborné jednoty dělníků, rolníků a pracující inteligence Svazu evropských socialistických republik.

3) Hybridní válka. Sám pojem hybridní války je naprosto k smíchu. Liberálové vedou proti světu brutální „hybridní“ válku masových rozměrů nejpozději od první světové války. Jejími nástroji jsou (dnes už) globalizovaná média, synchronizovaně tlačící do lidí v jeden okamžik na celém světě tu samou lež, v níž si vzájemně poskytují alibi a zdání kreditu. Neméně nebezpečné jsou ideologicky nátlakové a diverzní organizace, eufemicky nazývané neziskové, jejichž financování, koordinace, plánování a exekuce akcí (OSF, Oxfam ad.) si nezadají s leckterou větší rozvědkou. Primárními nástroje této války jsou:

a) systematické budování a udržování lží a umělých konstruktů prostřednictvím masových liberálních médií. Kritiky, na toto upozorňující, liberálové neúnavně ostrakizují a nálepkují ve snaze znevěrohodnit je a tím i jimi přinášené protiargumenty.

b) odvracením pozornosti občanů k marginalitám mediální podporou popkultury a sledování sportu, vaření, módy a dalších běžných oblastí života, uměle povýšených na zbožštělé umění. Chléb a hry. Po dvou seriálech, pořadu o vaření a sportovním přenosu následují krátké zprávy, pravidelně předkládající nepodstatné, či umělé problémy a nereflektující skutečné dění. Občan však nabyl dojmu, že zájmu o věci veřejné a z něj vyplývající informovanosti učinil zadost. Nelze se pak divit, kolik takto uvědomělých soudruhů hovoří jako kniha, všichni stejně, dle nastavené oficiální mediální linie.

c) Podvrácením školství, zaměřeného na výkon a znalosti a jeho nahrazení inkluzivním systémem, kde pod vlajkou snižování standardů, aby je zvládali a stíhali i ti méně bystří, přichází drastický pokles vzdělanosti a s tím související schopnosti kritického myšlení. To je nahrazeno nulajedničkovým systémem, důsledně vymáhaných a naopak trestaných hodnot a antihodnot, kde demarkační linie vedou po uměle vytvořených azimutech multikultury, genderu a všeobjímající inkluze. Hloupým, ideologicky zpracovaným a vystrašeným občanům se snadněji vládne. Kupodivu, ani tragický stav západního školství není dílem ďábelsky se chechtajícího Vladimíra Putina, ale beze vší pochyby je prací generací kulturním marxismem infikovaných liberálů a jejich Dlouhého pochodu (nejen vzdělávacími) institucemi, které pevně ovládají nejpozději od sedmdesátých let minulého století.
Je smutné, že nic z toho si intelektem nadaní liberální komentátoři neuvědomují, či uvědomit nechtějí. A tak namísto sebereflexe raději malují obraz třídního nepřítele a chtějí, abychom kolem něj povinně mašírovali a plivali na něj. Bedlivě sledují, kdo si dost neuplivl.

A nemohou se vynadivit, že se děje pravý opak, než o co se snaží. Nechápou, že každá vypjatá propaganda budí i přesně opačné vášně, už z principu.

Proto mladí Íránci milují americkou popkulturu. Čechoslováci obdivovali USA, líčené bolševickou propagandou jako sídlo všeho zla. Češi volí Babiše, na nějž nedůvěryhodní a odvaření konkurenti jako Miroslav Kalousek dští oheň a síru. Že právem, nehraje roli. Výsledkem je opak.

A zde se dostáváme k jádru nářků nad „nedostatečnou“ nenávistí Čechů k centru všeho zla - Rusku - a Vladimíru Putinovi, který, soudě podle vystrašených komentářů, ovlivňuje snad i průběh stolice liberálních novinářů.

Vykreslování obrazu Ruska jako nepřítele, jednostranný výběr pouze špatných zpráv (Rusko = chudoba, korupce, politické vraždy a útlak opozice) a přesně opačný přístup u administrativy a politiky Baracka Obamy otravovaly po léta mnoho kriticky smýšlejících lidí, kteří si stejný přístup pamatují z dob, kdy Rudé právo a ČST líčily SSSR jako bezchybný obraz ráje, zatímco v USA panovala chudoba, bezdomovectví, lidem nebyla zajištěna zdravotní péče a sociální služby atd.

Nic nového se tedy neděje. Jsme v centru palby všesměrné propagandy, v níž liberální prozápadní diskurz rozhodně nezaostává a nástroje mu nechybí – vždyť ovládá téměř všechna média hlavního proudu. Hybridní válka je nesmysl a ví to každý, kdo umí sečíst 1+1. Což už se asi zanedlouho taky nebude moci, protože i matematika prý podle profesorky matematiky na Illinoiské univerzitě Rochelle Gutierrezové podněcuje k rasové nenávisti.

Autor je podnikatel a bývalý komunální politik
Článek vyšel v říjnu 2017

20 komentářů :

 1. Odchod z EU naše jedina naděje řikáte /a také z NATO/. Poslanec Blaha, ANO, parlamentní debata: dotace z EU - prostředek k našemu zotročení. Babiš: odchod z EU by byla katastrofa. Kdo si myslíte řiká pravdu? Mně se stále zdá, že s tím Babišem to bude jako s Trumpem, který též toho svého času mnoho řekl. Skutky utekly. Zdalo se mi před jeho volbou, že to tak bude, a myslím si, že jsem měl pravdu. Pravdu budu mít zřejmě i s Babišem. No uznejte sami, může velkokapitalista udělat něco pro dělný lid? Zajimavé, že Okamura chce vystoupit z EU. Že by to byl neinformovaný blb, neuvědomující si, že by se jednalo o katastrofu pro naši republiku? V jednom pořadu na Svobodném radiu jsem ho slyšel říkat, že ti co říkají totéž co Babiš nemají pravdu. Myslím si, že Babiš se svým imperiem je bytostně zainteresovan na setrvání v EU. A teď filosofická úvaha radoby filosofa:
  Všichni kolem jak šilení pracují na tom, aby by ti nejbohatší byli ještě bohatší. Ti nejbohatší potom neví nakonec kudy kam a způsobí válku. To již udělali dvakrát - obě světové války. Nejsme my náhodou všichni vinní tomu, že jsou světové války? Všichni se snažíme aby peníze se koncentrovaly v rukou psychopatů, kterým je lidský život šumafuk /nám, těmto snažícím se neinformovaným idiotům televizní pořady podávají vysvětlení druhé světové války - původcem byl Adolf Hitler, no bodejť by to bylo jinak, když psychopati vlastní media/. Uslyšíte třeba v televizi nebo v radiu, nebo v novinách takové údaje jako: počet bezdomovců, rozložení bohatství ve světě - 1% vlastní tolik co 80 procent lidí, uslyšíte, že jedna miliarda žije za jeden dolar denně a podobné další hrůzy? Televize a radio /noviny nečtu, ale tam to bude totéž/ jsou kapitalistickou, tedy antikomunistickou propagandou. Co si mají lidé o komunismu zapamatovat: zřízení ve kterém byly gulagy - v televizi se reklamují knihy o gulazích - to je jen jeden příklad. Připoustím, že vládnoucí psychopatické elity toužící po válce s Ruskem nedisponují empatii, protože jako celek naše civilizace se o život zajímá bohužel nedostatečně. O co se zajímá, o čem píšou noviny? - O slávě, a především o penězích. Pro kapitalisty život to jsou čísla, manipulace s ními, díky této manipulaci jim tluče rychleji srdce. Život, kde on je? Na chvíli večer po návratu domů. Válku nakonec způsobují lidé bez empatie, kterým jsou cizí literární díla, filmy, která pojednávájí o lidském utrpení, o lidském snažení udělat tento život přijatelnějším. A to je bohužel i naše chyba, že ve vedení i tohoto státu /zde nemyslím Zemana/ jsou takoví lidé. Neslyšíte náhodou velmi často kolem sebe: k volbám nejdu, protože stejně nic nezměním. Neslyšíte říkat totálně neinformované lidí - volím Drahoše, ať je na hradě nějaká změna, dosavadní president - to je ten za kterého se musím stydět za hranicemi státu - pije becherovku a užívá sprosté výrazy v přímém přenosu. Těmto lidem ale vůbec nedošlo, ti co jim tohleto říkají mimo hranice naši země se o tom dozvěděli z medií, která jsou vlastněna zmíněnými psychopaty. Myslíte že Bakala je člověk s empatii? Stejná verbéž je vlastníky cizich medii - třeba v USSA - tam jsoou media výhradně v soukromých rukou. Ostatně jak jsme blbí svědčí výsledek nedávných voleb. Hlupáci volili Zemana - sdělení kavárny. Ono to bylo přesně naopak. Hlupáci volili Drahoše. Představte si, že to bylo až 48 procent lidí z voličstva - 66 procent lidí šlo volit. Potom co jsem si to přečetl, to co jsem napsal, dopsal bych ještě jedno. Největší chybou naši západní civilizace je že je založená na sobectví. Co toho budu mít a co mně to zajímá /když se jedná o něco, co se netýká bezprostředně mého života/ jsou otázky z nejčastějších. Pokusy o reformu - Kristus - selhal.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč to tak natahujete 14:01, jak 2 000 slov.

   Smazat
  2. To, že pro některá individua je problém text delší než SMS, vypovídá o těžké degeneraci mladší populace. Neschopnost udržet pozornost, natož pochopit podstatu a smysl ukazuje, že situace se vzdělaností současné generace je tragická. Mladí mají chytré mobily, počítače, notebooky, tablety, ledničky, bas celou domácnost, leč sami jsou naprostu blbí. Prostě DD-čka = Digitální Dementi. Klasik by řekl :"Budoucnost patří mladým. A dobře jim tak !" Tragickou budoucnost, kterou zákulisní elity připravili pro současné a příští pokolení, si možná i zaslouží.

   Smazat
  3. K jednoduchému sdělení stačí inteligentovi jednoduchá věta. Řekněte mi, prosím pěkně, proč tolik slov navíc? Jaký to má smysl?

   Smazat
  4. 14:01 - vy mi s těmito ubohými frázemi hrozně připomínáte politruky minulého režimu. Člověče, je na čase, abyste začal používat vlastní hlavu a neplácal, jak tu předvádíte, samé pitominy.

   Smazat
  5. "Budoucnost patří mladým. A dobře jim tak !" - Nakonec jste se dokázal vymáčknout stručně, tedy málem, vlastně to byl JENOM citát. Tak u toho raději zůstaňte.

   Smazat
 2. 14:01
  Keci v kleci,celej Venzl Havel a jeho nic neříkající slátaniny!!!

  OdpovědětSmazat
 3. Zamysleme se nad naším směřováním. Bez pochopení cíle, který v tuto chvíli není náš, se staneme jen "zneužitou" skupinkou lidiček. Stačí se zamyslet a dohledat v encyklopedii, co je to stát, vlastenectví, šlechetnost, pravdomluvnost atd.
  Dějiny se opakují. Před třiceti lety bych nevěřil, kolik se v této zemi najde demagogů a válečných štváčů. Vědí Ti lidé, s čím zachází? Spousta z nich je naprosto stejná, jako kdysi byli fanatičtí svazáci a komunisté, kteří měli svého nepřítele na západě. Doporučuji si poslechnout toto:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ten-vas-prezident-to-je-jako-co-zeman-je-v-eu-povazovan-za-neco-nepochopitelneho-duel-europoslancu-z-bruselu-42193?seq-no=20&dop-ab-variant=&source=article-detail

  ABC

  OdpovědětSmazat
 4. Že se ten "západ" nestydí, tak se zesměšňovat. Na jedné straně jen urážky a výsměch z těch zaostalých mužíků a pak přiznání že jsou to vlastně oni, ti "mužíci".

  OdpovědětSmazat
 5. Ale má pravdu.Myšlení se u nás zakazuje.Jediný obrhajzl rozhoduje co bude a jak bude, jen dnes už jenom větší polovina je proti tomu. Bohužel komunisty v minulosti odnaučena vzít do ruky zbraně a zarazit to.Odhlásil jsem rozhlas a televizi nyní čekám z čím na mne vlétnou. Kdyby to udělala ta větší polovina, tak už by konečně stím musel někdo něco dělat.
  lada

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1. února 2018 14:43

   Já jsem koncesionářské poplatky ČT a ČRo, odhlásil ihned toto pondělí po urážkách nás a prezidenta v debatě "u něho doma v Událostech".
   Borek a parta čtyř kok*tů, "publicistů z Prahy".

   Smazat
  2. "Kdyby to udělala ta větší polovina,..." - "Neexistuje větší a menší polovina" - rozčílil
   se vždycky náš učitel matematiky. Vy asi patříte do té větší poloviny lidí, kteří to nechápou. sck

   Smazat
 6. Putin umožnil znovuzvolení Zemana. Rusko se podílelo svými radioelektrinickými prostředky na rušení Drahošova naslouchátka, pomocí kterého měl být Drahoš dirigován svým řídícím štábem ze zákulisí předvolebních debat. Toto rušení způsobilo, že nebyl schopen v reálném čase samostatně sestavit souvislou větu. Putin pomohl Trumpovi, ale i Zemanovi, je to jasné :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby jen to. Putin zajistil přepojení Drahošova naslouchátka do Zemanova štábu, takže Drahoš breptal, co mu zemanovci našeptali.
   J. Hruška

   Smazat
 7. Mezinárodní arbitráž zrušila rozhodnutí MOV o údajném státním dopingu Rusů a rozhodla o vrácení 9 medailí, které byly odebrány. A na našem mediálním dvorečku klid. Když odebírali medaile, tak to bylo na titulu třeba 2 dny a teď má akorát Idnes takový zastrčený titulek o Tichonovi, kde nikdo neví, kdo to je, tak proč by na to klikal. Už žádné Putin nedopoval svoje sportovce, ani Rusové nejsou podvodníci apod, což jsme se mohli v opačném gardu dočíst donedávna palcovými titulky. Ta naše Koukalová zlatá mlčí jak zařezaná, jindy kvákala už hodinu poté, co se něco takového otisklo. Tak předpokládám, že v čété to bude otvírák, protože to je skutečně bomba. Ne významem, ale ve vztahu k tomu, jak se tady hnojilo tou původní zprávou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:12 souhlas také čekám omluvy i od MOV a WADA.

   Smazat
 8. Přece jen se jednou ukáže, že čím hůře, tím lépe - aspoň pro přiblížení sociální revoluce. Zdá se, že konstrukt diktatury kapitálu, STŘEDNÍ TŘÍDA, je řešení jen dosti krátkodobé, snad ještě na pár desetiletí, ale když ta dnešní důvěřivá a politicky nevzdělaná mládež pochopí, že z nich nejen Baťové, ale ani Bakalové, Kelneři.... nebudou, tak bude ryk, povyk, majdan a sociální revoluce. Jiné cesty není, Babišové, kteří vědí ten konec, se snaží obrousit nenažranost kapitálu sociálním programem, ale všeho do času - Babiše oligarchu sežere oligarchie.
  Ad Koukalová: proč neběží? Dopovala?! Tak sedí v koutku!

  OdpovědětSmazat
 9. Ten pán má pravdu,tomu by mělo být dopřáno mluvit a šířit své názory (pokud je nezmění) častěji a všude.

  OdpovědětSmazat
 10. " Společenský liberalismus " je hrobem lidstva.Nastolil takové agendy,které jdou proti "přirozenosti" lidí.A tyto agendy liberalismus postupně rozšiřuje a přitvrzuje.A bude to horší a horší.Hlavně útočí na tradiční rodinu a tradiční způsoby vzdělávání.Proto ta podpora LGTB,průvodů leseb a homosexuálů a inkluze.Proto to neskutečné množství "studentů tzv.společenských věd"
  Proto podpora migrace.
  A je nutno si položit otázku ...KOMU TO VŠE SLOUŽÍ ??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:46 KOMU TO VŠE SLOUŽÍ samozřejmě 1% boháčům usa které chce udělat z Evropy chalífát a ten poté poštvat na Rusko.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.