Reklama

čtvrtek 8. února 2018

Schizofrenní pohled z Británie


Stanislav A. Hošek
8. 2. 2018
Český právní filosof Jiří Přibáň, působící již delší čas v Británii, poskytl Lidovým novinám komentář k nedávné prezidentské volbě u nás. Pan profesor ovšem nehodnotí jen prezidentské volby, ale vynáší soudy o celém demokratickém ústavním systému naší země a dokonce určil už i jeho konec. Začněme tedy od onoho konce, cituji: „Konec klasického parlamentního režimu první České republiky z let 1993 až 2017 nastal ve chvíli, kdy byly sečteny hlasy v podzimních sněmovních volbách, po nichž bylo jasno, že klasické politické strany utrpěly jasnou porážku. Přitom právě demokratické politické strany hrají v politickém systému důležitou roli, neboť právě skrze ně se přetavují potřeby voličů do zákonů“, konec citace.


Na vědce je to, podle mého soudu, poněkud zkratovité myšlení. Za prvé není jasné, co to je ten „klasický parlamentní režim“. V myšlení pana profesora to totiž není vůbec vysloveno. Na jedné straně říká, že je to systém, kde ve volbách kandidují demokratické politické strany a v tomtéž odstavci hovoří pouze o klasických politických stranách. Z čehož vyplývá, že jen klasické politické strany jsou, alespoň podle pana Přibáně, jedinými demokratickými stranami, což je naprostý nonsens, řečeno velice slušně. Ve smyslu celého našeho právního řádu Od roku 1993 byly demokratickými stranami minimálně všechny, které až do loňských říjnových voleb kandidovaly v některých volbách v naší zemi. Nechce se mi je počítat, ale jistě jich bylo snad kolem stovky, včetně třeba monarchistů a jiných exotik. A to nemluvím o tom, že jimi byly i ty, které sice nikdy nekandidovaly, ale vykazovaly činnost a byly kompetentním státním úřadem registrovány jako politické strany. To říkám velice ostře a rád bych znal argumenty, které můj názor vyvracejí. V ústavním systému ČR je proto demokratickou každá strana, která není soudně zakázána. Jiný výklad odporuje naší Ústavě, dovoluji si naopak tvrdit já.

A nyní k té klasičnosti parlamentního režimu, jehož konec pan profesor tak přesně určuje. Jelikož Jiří Přibáň označil za konec klasického parlamentního režimu chvíli, kdy byly proraženy klasické politické strany, tak je tím alespoň trochu definoval a lze si vyhodnotit, které to jsou. V říjnových volbách byly jasně poraženy KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a TOP09, jež byly ukázkově poraženy. Poněkud nezřetelná je pozice ODS, ale protože je druhou nejsilnější, tak ji osobně za poraženou nepovažuji. Z toho v mém způsobu myšlení plyne, že podle pana Přibáně je koncem klasického parlamentního režimu volební prohra oněch vyjmenovaných stran. K tomu nelze nic dodat a každý čtenář ať si o věci udělá svůj závěr.

Pro mne je základní myšlenkou pana Přibáně, kterou se nám snaží vnutit, tvrzení, že volební prohra vyjmenovaných stran je koncem demokratičnosti celého našeho parlamentního systému. Ta myšlenka se opírá o následující názor pana profesor, cituji: „Tím, že Zeman bezvýhradně převzal fašizoidní politiku SPD a symbolicky přizval Tomia Okamuru na pódium při vítězném prezidentském projevu, fakticky demonstroval konec demokratického étosu a otevřené pohrdání hodnotami, na nichž stála první Česká republika coby ústavní, demokratický a parlamentní režim“, konec citace.

K tomu citátu zatím jediná poznámka. Osobně sice nepovažuji vysokoškolsky vzdělané lidi ve společenských naukách za vědce, ale každý inteligentní člověk by ve svých tvrzeních měl dodržovat nějaká zásadní pravidla. Jedním z nich je nepoužívat nedefinovaných pojmů a už vůbec nezneužívat pejorativních slov, protože jsou pouze a jenom manipulativní. Fašismus je celkem definovatelný pojem a při vší úctě k panu profesorovi silně pochybuji, že by dokázal, že SPD je fašistickou stranou. Tím by totiž nejméně zpochybnil orgány činné v trestním řízení. Takže slovo fašizoidní je pouhou manipulací, spočívající ve vyvolávání negativních konotací, souvisejících s SPD. Tady si dovolím navíc připomenout, že jedním z nezpochybnitelných rysů fašismu je právě vyvolávání davové psychózy používáním podobných manipulací. SPD není a nemůže být fašistickou stranou, protože by byla zakázána. Slovo fašizoidní je nedefinovatelné, manipulativní a tedy pomluvou. Podle mne dokonce žalovatelnou.

Pan profesor se cítil povinován alespoň něco říct k výsledku prezidentských voleb. Zopakujme si co, cituji: „Největší a nejnebezpečnější vítězství Miloše Zemana tak spočívá v tom, že dokázal vnutit větší části společnosti obraz, v němž se místo sebevědomých a demokraticky smýšlejících občanů krčí ustrašení jedinci schoulení do jednoho davu, který se upíná ke svému vůdci jako k jedinému zachránci“, konec citace.

V této „moudrosti“ nám pan Přibáň neřekl nic nového, co bychom z tábora protizemanovců neslyšeli nesčetněkrát. Pro další úvahy ji ale bylo nutné ocitovat. Přesto se k citátu vyjádřím. Pan profesor se pouze připojil k onomu spektru cizineckých názorů, šířených u nás především Britskými listy, nebo absolventy poněkud profláknutých škol v USA. Cituji jej ale rovněž pro jeho poslední část, kde mluví o vůdci. Do politiky moderní doby slovo vůdce totiž přinesli fašisté. Že by to pan profesor nevěděl? A nebo právě, že to dobře ví!

Staronového prezidenta ovšem pan Přibáň kritizuje mnohem sofistikovaněji, to když píše, cituji: „Čím víc se prezident Zeman zapojoval v posledních pěti letech do ústavního systému, tím víc ho narušoval a nyní ho může paralyzovat a obcházet ještě víc, než jak to činil během prvního volebního období.“ Konec citace. Pokud je to názor zplozený hlavou pana Přibáně, pak by se měl poněkud přiblížit českým reáliím a nehledět na ně pouze z takové dálky. Pak by se mu možná doneslo, že Už byla provedena analýza,která prokázala, že předešlí dva prezidenti byli zatím „kreativnější“ ve „využívání“ Ústavy ČR.

Omlouvám se čtenářům, že nyní bude následovat velice dlouhý citát z rozhovoru s panem profesorem. Tady je: „Zemanova politika strachu vybičovaná v souvislosti s migrační krizí navíc tyto strany rozpoltila stejně jako celou společnost, takže dnes má každá z nich své zemanovsko-okamurovské křídlo a lidé jako Václav Klaus mladší nebo Milan Chovanec jen čekají na nejbližší příležitost, aby se dostali k moci a zpečetili definitivní převrat v oblasti politických hodnot a někdejších pravicových a levicových programů. Slabost liberálně konzervativních stran i KDU-ČSL jen potvrzuje celkový obraz dnešního Parlamentu, ve kterém se moc generuje a cirkuluje v koalici populistů a extremistů“. Omlouvám se hlavně zato, že kdybych tento citát uvedl hned jako první, mohl jsem si ušetřit celou tu práci na textu. Pan Přibáň se v něm totiž doslova vysvlékl. Nejenže není vědcem, není ani učencem, ale, jak se zdá, je pouhopouhým propagandistou a manipulátorem zastávajícím jeden názor a hledajícím proto pro něj alespoň nějaké odůvodnění.

Pan Přibáň není ale jenom člověkem určitého přesvědčení. On je daleko víc, což dokazuje závěr celého jeho komentáře v LN. Jistou naději vidí v Ústavě ČR. Podle něj, cituji: „Dosavadní parlamentní režim se zhroutil, ale demokratická ústava žije dál a dál stanovuje politikům určité mantinely. Teď se ukáže, zda prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), komunisté a Tomio Okamura budou chtít zničit českou ústavu. Na její obranu by se měli postavit soudci, policisté a představitelé dalších institucí, které jsou součástí státu. V neposlední řadě by Ústavu měli bránit také novináři.“. Konec citace.

Tady se naprosto zásadně s panem profesorem neshoduji. Je to právě naopak. Ústava ČR je dokumentem zakotveným v devatenáctém století a je naprosto nevyhovujícím pro století jedenadvacáté. Což zdaleka není její největší „nedostatek“. Ten hlavní spočívá v tom, že přece právě díky ní zanikají klasické politické strany a do demokratického parlamentu se dostávají politické strany nového typu. Při tom je dokumentem, alespoň podle pana profesora, hodným obrany demokracie u nás ač při tom dovoluje, aby v našem parlamentu působily údajně různé typy „nedemokratických“ stran. Poněkud zmatené na můj vkus.

Každý, kdo všechny ty nové strany předem odsuzuje, nebo alespoň onálepkuje jako extremistické, populistické, ba dokonce fašizoidní, zásadně sám Ústavu ČR zpochybňuje. Bojovně zanícená výzva pana profesora je tím jaksi mimo mísu. V mých očích potvrzuje jediné. Pan Přibáň se jasně staví do role ideologa skupiny, které se u nás dostalo, nevím proč, poněkud podivného označení „Pražská kavárna“, které v mých očích fakticky uráží slušné Pražany, kteří si rádi posedí v některé až světoznámé kavárně sídlící ve staré Praze.  

34 komentářů :

 1. Přibáň neví,která bije.Považuje se nepochybně za génia.A už ten titul právní filozof ledaco signalizuje!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I velmi vzdělaní lidé mohou mít velmi extrémní názory a sdílet krvavě utopické fantazie o „novém řádu“ a revoluci, ať nacionálně, nebo internacionálně socialistické. Zrovna tak Stalin i Mao měli plno svých „učenců“ doma i v zahraničí. Rozlišme proto vzdělání a vzdělanost. Zatímco vzdělání může být i ryze odborné, takže po světě dnes běhají miliony fachidiotů s nebezpečnými názory viz."Miroslav Povolný" na politiku i společnost, vzdělanost je občanská ctnost, která se musí pěstovat a souvisí s celkovou kultivovaností a civilizovaností v myšlení i chování. Negramotné společnosti nemohou být demokratické, ale to neznamená, že vědecky a znalostně vyspělé společnosti nemohou být totalitní a kulturně negramotné. Demokracie není schopna přežít tam, kde chybí zdravý rozum, onen sensus communis. Všimněte si, že je to rozum, který předpokládá ukotvení ve společenském životě, jak věděli již ve starém Římě nebo později američtí revolucionáři.
   Analogie je vždy velmi hrubá a nepřesná metoda, ať se jedná o právní argumentaci nebo sociální vědy. Antisemitismus a islamofobie mají společný kořen v odporu k tomu, kdo je považován za cizince. Avšak zatímco dějiny antisemitismu patří do „pomalých dějin“ Evropy kulminujících právě v holokaustu, islamofobie je relativně nový fenomén a přes všechny historické reference patří naopak do „rychlých dějin“ současnosti. Největší hrozba související se vzedmutou vlnou islamofobie spočívá ve vytvoření propasti a rozkolu mezi muslimy a ostatní evropskou populací, o což se mimo jiné snaží právě islamističtí radikálové i teroristé. Vidíte, jak lidé jako Konvička mají nakonec k islamistům blízko? Jeho „happening“ na Staroměstském náměstí, kam si přijel hrát na Islámský stát, tak možná odkryl tajné tužby jeho duše – v každém případě je to případ pro psychoanalytika. Islamistický terorismus tak funguje jako rozbuška potenciálně mnohem vážnějšího konfliktu, za který si ovšem Evropa může do značné míry sama tím, jak zavírala oči nad nenávistnou propagandou šířenou ze Saudské Arábie mezi druhou a třetí generací muslimů žijících ve Francii, Velké Británii nebo Belgii s pocitem sociálního a kulturního vyloučení. Toto je sociální a kulturní problém zcela jiné povahy a řádu, než jakým je tradiční evropský antisemitismus, i když v něm fungují některé společné xenofobní mechanismy.
   P.K.

   Smazat
  2. P.K. 20:30

   Souhlasím s Vámi, jen chci upozornit, že "tradiční evropský antisemitismus" je velmi komplexní fenomén - už svými mnoho staletí trvajícími proměnami - a spojitosti s jeho podobami mimo Evropu se neomezují na "xenofobní mechanismy". Např. Íránu má antisemitismus hluboké kořeny a má v lecčem více společného s jeho evropskými (od katolických až po nacistické) formami než s tím, jak vypadá v arabských zemích, kde převládají sunnité.

   To, co píšete o islamismu v evropských zemích, znamenitě analyzují zejména dva Francouzi:
   arabista Gilles Kepel a sociolog Olivier Roy, kteří přitom mají v mnohém zcela protichůdné názory (http://www.liberation.fr/debats/2016/04/14/olivier-roy-et-gilles-kepel-querelle-francaise-sur-le-jihadisme_1446226).

   Smazat
  3. Nokoliv "islamistický", ale islámský teror.
   Co je to za blbost, "islamistický"?
   Může být "křesťanistický", nebo "židovistický"teror?
   Nebo že by "budhovistický"teror?
   Přestaňte s tím politisticko-korektivistickým blábolením!!!!!

   Smazat
  4. P.K.-neutápíte se mezi vlastní tézí "pracujících idiotů"(lumpenproletariátu?) a vzdělaností "pražské kavárny"? Zkuste najít příčinu migrace (tok peněz a zájmů) místo bláta hozené na mne a pana Konvičku!

   Smazat
  5. 20:03 Drž ten svůj špatně insekticidů našňupanej sosák, neb ti ho přetáhnu přes makovici že se ti pejzy kolem něj vobtočej a zalkneš se, ty parazite vobřezanej! Ruská Pravda z tebe ty satany vymýtí! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/0_905a%D0%BB%D0%B41.png

   Smazat
  6. Můj milý PK 20:03, zřejmě jsem oním fachidiotem, když nechápu, v čem spočívá ona nebezpečnost postojů pana Povolného. Podle Vašeho „se musí pěstovat“ namísto třeba „musí být pěstována“ soudím, že buď jste mladší generace, nebo nedbáte příliš možností češtiny.
   Ke „slovanskému“ námětu pana Povolného. Nevím a asi málokdo víme, do jaké míry jsme nebo nejsme genetičtí Slované. Bez ohledu na svůj genofond se ovšem cítím Čechem po mateřském jazyku, výchovou a možná o to víc, že mí předci i já sám jsem z české „sudetské“ menšiny.
   Citem i rozumem se cítím povinen ctít a rozvíjet to dílo našich předků, které obhájili a které jsme podědili. Dovolím si současně tvrdit, že i to je mírou pevnějšího i méně pevného charakteru, slušnosti a také, jisté míry skutečné vzdělanosti. JiH

   Smazat
  7. 20:03


   Celý váš příspěvek jsou pouze výňatky z mouder
   p. Jiřího Přibáně pro E15, naleznete zde:


   http://student.e15.cz/q-a/jiri-priban-demokracie-neni-schopna-prezit-tam-kde-chybi-zdravy-rozum-1319576

   Smazat
  8. Anonymní8. února 2018 20:03
   Prosím, nepoužívejte značku P.K.
   Tato značka je zde již delší dobu používána jiným přispěvatelem.
   Vytváříte tak zmatky.
   Děkuji za pochopení . P.K.

   Smazat
  9. Příspěvek 20:03 je zřejmě pokračováním útoků na pana Povolného pod článkem „Jsem pro povinné přerozdělení “.
   Tam jsem tyto útoky kritizoval a vyvracel jejich opodstatněnost. Zřejmě zde pokračují pozměněnou formou, zdokonalenou o použití moji značky „P.K.“.
   Už jenom tato skutečnost (použití cizí značky) ukazuje na charakter tvůrce těchto příspěvků. P.K.

   Smazat
 2. Už se opakuji, ale je vůbec něco, co se nazývá "parlamentní demokracie" vůbec technicky možná? Za stavu, kdy si "hlídací psy" demokracie může kdokoliv koupit, a ti následně za svých třicet stříbrných vykreslí největšího lumpa, jako ztělesnění charakteru, a kdy 99% voličů nezná kandidáty osobně, jak je možno dosáhnout skutečně nejlepšího výběru?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možné by to bylo, kdyby se občané zajímali, kdo je vlastně zastupuje a občas by tam zašli na kontrolu nebo přátelské slovo.

   Smazat
 3. Volil jsem pana prezidenta Zemana a oproti tvrzení pana Přibáně se naopak považuji za sebevědomého a demokraticky smýšlejícího člověka.A to přinejmenším proto,že jsem se nenechal zmanipulovat právě lidmi,jako je pan Přibáň.Přeji mu v Anglii hodně úspěchů a nám přeji,aby tam hodně,hodně dlouho zůstal.Chybět nám nebude.

  OdpovědětSmazat
 4. Mám pocit,že ten pán žije na jiné planetě.Já jsem demokrat a vy všichni mne musíte poslouchat a obdivovat.Vy jste extremisté.Asi někomu přeskočilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nežije na jiné planetě, ale v Anglii, a to je dost větší bordel než tady.

   Smazat
 5. Lidé trvale žijící v cizině by neměli mít tady volební právo,že mají připomínky a prezentují své názory,je věc jiná.Také osočování a nasazování psích hlav od "krajanů",může být jen INFORMATIVNÍ-pokud vůbec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:14

   Jinými slovy: navrhujete, aby každému, kdo žije v zahraničí, byla odebrána občanská práva nebo jejich část? Na jakém základě by se tak mělo stát?

   Smazat
  2. Občanská práva do toho nepleťte - vy principielní provokatére. Vy víte moc dobře, o čem je řeč. Někdo, kdo žije trvale v jiné zemi, vůbec nemá mít právo krafat do poměrů v zemi kde nežije, přesto, že se tam narodil. Jak může volit nějaké politiky, když je nezná? Co je mu do osoby prezidenta země, kde nežije? Je to postavené na hlavu -schválně - protože se vychází z předpokladu, že všichni, kteří odtud odešli, jsou protičeská verbež, která bude vždy a za všech okolností volit proti zájmu českých občanů, ( také se to potvrzuje) těch, kteří neutekli, žijí zde a platí zde daně. Až budou ti, kteří žijí jinde, platit daně v ČR, pak ať eventuelně krafou do politických, formálních a věcných poměrů naší země.

   Smazat
  3. 19.16 možná by stačilo zrušení dvojího občanství

   Smazat
  4. 19:55

   1) Právně vzato:
   Nemůžete bez rozhodnutí státního orgánu občanovi republiky odebrat volební právo. K tomu směřovala moje otázka a Vy jste to nepochopil.

   2) V konkrétním případě:
   Jiří Přibˇaň se o dění v České republice intensivně zajímá, pobývá tu často, publikuje zde knihy a statě. Nemůžete mu tedy podsouvat, že kandidáty a politickou situaci v zemi nezná.
   To, jestli se mě nebo Vám či komukoli jinému nelíbí, co říká a píše, na věci nic nemění.

   3) Výraz protičeská verbež pouze osvětluje Váš charakter. Přesto bych si nedovolil nazvat Vás principiálním provokatérem. Tímto způsobem diskuse degradujete jedině sám sebe.

   Smazat
  5. Např. žiju 10 let v Itálii, beru tam plat, odvádím daně do italské státní kasy a CHCI KAFRAT DO DĚNÍ V ČR. To si snad děláš kozy!!

   Smazat
  6. Podle mého názoru by měli mít volební právo jenom ti, kteří prokáží, že platí v ČR daně a nebo zde pobírají důchod.

   Smazat
  7. 20:55 ač právně vzato je to z hlediska zákona v pořádku, fakticky je to z logického hlediska nelogické. Když zde někdo nechce žít a pracovat, nemá co krafat do dění. Neprincipiální mravouku. T

   Smazat
 6. Jiří Přibáň názorně předvedl, že i osoba s akademickým titulem může být "blbec"...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přimlouvám se za doplnění uvozovek o "právně filosofický ..."
   Volič-Vilč

   Smazat
  2. Není to blbec, je to havloid

   Smazat
  3. 21,16 - souhlas!

   Smazat
 7. Divím se proč vůbec tyto noviny uvedly tento rozhovor, nebo názor nějakého Přibáně. Uvedly to jen a jen proto, že souzní s těmi zaprodanci, podvodníky a politicky zkorumpovanými a neschopnými lidmi - rádoby demokraty.

  OdpovědětSmazat
 8. Zvláštní, jak emigranti trpí KOMPLEXEM SEBEZHANOBENÍ DEZERCÍ... a jako východisko, místo práce pro NÁŠ NÁROD A OTČINU, místo omluvy a odčinění svého sobectví, či zbabělosti, RADĚJI S.E.R.O.U. DO NAŠEHO VLASTNÍHO HNÍZDA Z "ČISTÉ" CIZINY... aby před cizáky vypadali hezkými. Ještě mají tu drzost, bez znalosti našich reálií, volit nám škodnou do parlamentu a za presidenta. Pochopitelně, sami si užívají na západě bezpečí před následky své volby... které nechávají vyžírat nás... a ještě nás chucpe mentorují. Mnohdy se vůbec nejedná o Čechy, ale jenom českojazyčné nečechy z Božího dopuštění kdysi narozené u nás, nebo i v cizině, z rodičů emigrovavších z Čech. KDE BEROU TU PENĚZOMĚNECKOU, ČI KOČOVNICKOU DRZOST!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bezvadně napsané. A přesné. Výstižné. Pravdivé. No comment.

   Smazat
  2. 20:27 sice poněkud drsně vyjádřeno, ovšem s plným pochopením děje, který ilustrují právě pan Přibáň, podobně pan Čulík, když se svou existencí svázali s mocenskou vrstvou státu se zcela jinou, ne vždy úctyhodnou tradicí, který navíc má nám protichůdné národními zájmy.

   Smazat
  3. 20:27 Trefné, a hezky česky.

   Smazat
 9. To je zas kus trotla ať si svoje rozumy nechá pro sebe žádné havloidy volit nebudeme.

  OdpovědětSmazat

 10. Já v souvislosti s p. Přibáněm vídávám termín krasoduch.
  myslím, že je celkem výstižný.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.