Reklama

pátek 2. února 2018

Sociální sítě, fejky a kontrolované nevládní organizace: jak se ministerstvo zahraničí USA připravuje na volby v Rusku


Jevgenij Jemeljanov
2.2.2018 LivePolitika
S přibližováním se prezidentských voleb v Rusku v březnu 2018 se aktivizují pokusy zahraničních struktur, které dostávají finanční prostředky od ministerstva zahraničí USA, o ovlivnění médiálního prostředí a různých skupin společnosti v Rusku.


Americké úřady vyčlenily další tranši na práci s ruskými sociálními sítěmi. Tyto prostředky byly převedeny přes Ministerstvo zahraničních věcí USA, příjemcem byla organizace Kenjya Trusant Group. Celkem bylo v roce 2017 převedeno 118 972 dolarů (asi 7 milionů rublů), které mají být vyčerpány do 7. července 2018. Kenjya Trusant Group je dosti mladá struktura, vytvořená sloučením dvou společností v roce 2015. Nehledě na to, bylo pouze po linii ministerstva zahraničí USA na pětileté období (2016 až 2020) na její činnost vyčleněno více než 100 milionů dolarů. Hlavními klienty společnosti jsou americké vládní struktury většinou vojenského a zpravodajského zaměření a také ministerstvo zahraničí.

Na internetové stránce společnosti a také v různých personálních agenturách byla nalezena oznámení o najímání odborníků se znalostí ruského jazyka. Tito odborníci byli najímáni v době provádění transakcí z ministerstva zahraničí USA, což nám umožňuje spojit tato fakta v jedno. Najímaným specialistům byly předkládány specifické požadavky: mít přístup k materiálům s označením "Důvěrné" a "Přísně tajné", ale také absence problémů s absolvováním detektoru lži. Mezi služební povinnosti patří studium různých publikací, zejména pokud jde o sociální otázky, analýza dat agenturních sítí. A také zpracování informací pro podporu radioelektronické rozvědky.

Volné pracovní místo specialisty pro agenturní průzkum (HUMINT) bylo inzerováno 17. prosince 2017, ale následně byl inzerát odstraněn. Mezi povinnosti tohoto specialisty patří seznámení se s materiály médií a jejich interpretace na základě geopolitických, hospodářských a sociálních údajů a rovněž získávání dat z agenturní sítě, překladání do anglického jazyka různých materiálů z jazyka ruského.

Lze tedy konstatovat, že vláda USA prostřednictvím důvěryhodných a přidružených organizací shromažďuje informace zejména o sociálních problémech na základě publikací v sociálních médiích. Je zřejmé, že tyto informace mohou být použity k zesílení sociálního napětí v Rusku a také ke zpracování vhodných mechanismů k dosažení těchto cílů. Ovšem kromě bezprostřední práce s publikem ruského segmentu internetu, a to zejména v sociálních sítích, americké úřady, odpovědné za provádění zahraniční politiky a propagandy, spolupracovaly v posledních letech velmi aktivně s ruskými opozičními médii.

Například zpráva odborné poradní komise při ministerstvu zahraničí USA o podpoře veřejné diplomacie za rok 2016 přímo uváděla konkrétní fakta a formáty spolupráce mezi ruskými nezávislými médii a mediaholdingem Hlas Ameriky, který je pro ně americkou kanceláří, poskytuje přímé vstupy a připravuje speciální zprávy. Ve zprávě se uvádí, že materiály Hlasu Ameriky jsou vnímány jako důvěryhodné 65% respondentů, dotázaných sociologickou službou Gallup v Rusku v roce 2016. Tento výsledek byl o 9% vyšší než v předchozím roce. V podobě dalšího materiálu byla uvedena spolupráce mezi Hlasem Ameriky a televizním kanálem Dožď, schválená již v roce 2013. Poradní komise při ministerstvu zahraničí USA, podléhající prezidentovi, kongresu a ministerstvu zahraničí USA, je ve skutečnosti organizačním útvarem právě ministerstva zahraničí.

Ve zprávě je uvedeno, že ruská služba Hlasu Ameriky poskytuje živé vysílání a zvláštní zprávy televizním kanálům Dožď a RTVi. S odvoláním se na průzkum Gallupu v roce 2016 komise konstatuje, že důvěra Rusů k západnímu zpravodajskému vysílání se snižuje, avšak Hlas Ameriky výhradně své pozice posiluje. Jeho vysílání je považováno za důvěryhodné pro 65,4% respondentů v roce 2016 oproti 56,1% v roce 2015.

A dříve vládní Rada správců pro vysílání USA (BBG), když žádala o finanční prostředky na rok 2017, poukazovala na skutečnost spolupráce s ruskými médii Dožď a Echo Moskvy. Konkrétně jde o dohody o výměně a umístění obsahu, které byly realizovány například známým ruským liberálním televizním kanálem Dožď, přičemž byl výslovně určován formát společné práce bez vyhotovení smluv.

Je třeba poznamenat, že propagandistické struktury Rady správců pro vysílání USA (BBG), které byly nedávno v Rusku zahrnuty do seznamu médií - "zahraničních agentů", dostávají stále větší finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jen podle výsledků roku 2016 BBG, která řídí činnost Radia Svoboda, Hlasu Ameriky a televizního kanálu Současnost, vydala na programy v Rusku 21,7 milionu dolarů (nebo více než 1 miliardu rublů), což odpovídá 40% všech výdajů BBG v oblasti Eurasie.

Částky, vynaložené na provoz ruské kanceláře Radia Svoboda (4,3 milionu dolarů v roce 2016) a projektu Současnost (4,8 milionu dolarů), byly také výrazně navýšeny. Pokud budeme analyzovat příslušné zprávy amerických úřadů, předložené Kongresu, ukazuje se, že ze 170,7 milionu dolarů, určených na veřejnou diplomacii v regionu "Evropa a Eurasie", na vysílání v regionu bylo BBG odesláno 52 milionů dolarů. Je třeba poznamenat, že projekt Současnost je společným projektem, který realizují Radio Svoboda a Hlas Ameriky. Nehledě na existenci televizního vysílání, šíří se tento projekt v Rusku zejména prostřednictvím sociálních sítí.

Nejzajímavější je, že tato Rada správců pro vysílání USA se připojila k Britské korporaci pro vysílání (BBC), Deutsche Welle (DW) a France Medias Monde (FMM) a stala se sponzorem specializovaného portálu pro obcházení blokování v internetu bypasscensorship.org. Cíle a záměry společného projektu západních státních mediálních korporací jsou na samotné internetové stránce vyjádřeny velmi otevřeně a jednoznačně: "Zástupci útvarů těchto médií pro boj proti cenzuře mají v úmyslu podporovat rozvoj svobody internetu pro lidi, kteří žijí v zemích s represivními režimy, které se snaží zablokovat přístup k informacím a ohrožují svobodu projevu".

V systému americké Rady správců pro vysílání USA (BBG) jsou dvě specializované struktury - Úřad pro svobodu internetu a Nadace pro otevřené technologie, které obdrží v letech 2017-2018 25 milionů dolarů pro vývoj speciálních prostředků k překonání "autoritářské cenzury na internetu" v Rusku. A pro finanční rok 2016 bylo pro financování boje proti "cenzuře na internetu" přiděleno kongresem Úřadu pro boj s cenzurou na internetu asi 15 milionů dolarů.

Pro rok 2017, jak již bylo dříve napsáno na Life, byl kongresovým výborem pro dotace rozpočet BBG celkově zvýšen o více než 30 milionů dolarů a všechny položky, vyčleněné na Rusko, byly financovány ve větším rozsahu - a to i přes zjištěný pokles zájmu publika o zpravodajský obsah médií, která jsou ve skupině BBG. Profilový útvar rezortu prosazuje takové programové produkty, jako je Psiphon, který umožňuje prostřednictvím svého rozhraní (API) integraci VPN služby přímo do aplikace médií, řízených radou a také jejích partnerů.

Ovšem kromě práce přímo s řadou ruských médií a podporou obsahu vlastních médií (která se nadto dostala do seznamu "zahraničních agentů") se americké úřady snaží mít přímý vliv na ruský vzdělávací systém a na mládež vůbec.

Příkladem tohoto ovlivňování mohou být programy v rámci projektu "Harmonie", financovaného z amerického ministerstva zahraničí. Organizace působí v Arménii, Rusku, Bosně a Hercegovině, Gruzii a na Ukrajině. Poslání organizace spočívá ve vytváření silných globálních komunit podporováním občanské angažovanosti, mezikulturního vzdělávání a také stimulováním možností digitálního věku, přičemž cílovou skupinou jsou mladí lidé v rozvojových zemích se zvláštním důrazem na postsovětský prostor a Rusko.

Prostřednictvím specializovaného Úřadu pro kulturní a vzdělávací programy ministerstva zahraničí USA bylo také oznámeno spuštění programu návštěv zahraničních lídrů (IVLP) na rok 2018, v jehož rámci budou "lídři" v oblasti politiky, obchodu a médií, vybraní americkými ambasádami, na stáži ve Spojených státech. Je poznamenáno, že program je zaměřen na realizaci cílů zahraniční politiky USA a má financováním cest a profesní seberealizace lídrů z jiných zemí posílit jejich "pozitivní vztah vůči politice Spojených států". Uvádí se, že budoucí účastníci programu musí prokázat potenciál v oblasti politiky, médií, podnikání a občanské společnosti.

To vše se děje na pozadí prohlášení amerických činitelů, včetně velvyslance Spojených států v Rusku Jona Huntsmana, která mají popřít pokusy o ovlivňování vnitropolitického procesu v Rusku. Ovšem výše uvedené skutečnosti svědčí o opaku. Jiná věc je, že oficiální diplomatické instituce USA se přestaly zabývat nezastřeným utvářením skupin vlivu v ruské médiální a podnikatelské komunitě a také v rámci občanské společnosti, jako tomu bylo v 90. letech. Nyní se působí prostřednictvím hlavních struktur ve Washingtonu, které přímo financují jak vlastní média, provádějící propagandistickou činnost v Rusku, tak i aktivně pronikají do ruských sociálních sítí, spouštějí v nich specializované monitorovací a mediální projekty, rovněž rozšiřují technologické platformy a možnosti pro vysílání vlastních médií na internetu, aby obešly omezení uložená ruskou legislativou.

Přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

8 komentářů :

  1. https://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/#sionaci-cz-jpg1

    Nasi hosi vzdy je na ne spolehnuti

    OdpovědětSmazat
  2. Podle komentářů v jejich diskusích to vypadá, že jsou snahy západních sociálních inženýrů úspěšné. Společnost je tam rozdělena na těžce liberální (nemusí být voliči Navalného) a na těžce nacionální. Do toho reminiscence na socialismus. Společné mají to, že nenávidí Putina. Kritizují vše, i to, co je v Rusku pozitivni a co se daří. Je to komplikovaná společnost. Navíc tam je urputná snaha (zvenčí) zničit pospolitost národů, v níž zcela přirozeně po celá staletí žili. Rusové nejsou většinově přirození xenofobové. Teď se to začíná nebezpečně měnit.

    Putin naprosto nemá nic jistého. Zvolen bude jen tehdy, pokud půjde volit maximálně 30%, to je těch 70% jeho voličů, zbytek se voleb účastnit nechce. Ale i to se rychle mění, hodně naivních lidí uvěřilo Grudininovi, politickému nováčkovi. Jestli přepřáhnou uprostřed cesty, bude to jejich zkáza jako VŘSR. Ale i tak, jakou legitimitu má president D 25ti procenty?

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Neřekl bych, že pro býv. carské Rusko byla VŘSR zkázou. Tou přece byly dvě Rusku (a SSSR) vnucené světové, které je stály miliony lidských obětí. A nadvakrát rozvalenou ekonomiku. Zkázou byla i jim vnucená zahran. intervence a s ní spojená občanská válka. Tou také byla i pozdější partokracie trubců a pijavic (s rudou knížkou), která vyměnila zájem lidu obecného za blahobyt svůj. I tak éra sovětského režimu nebývale pozvedla jejich životní úroveň a úroveň jejich hospodářství. Ty reminiscence místních na tu dobu jsou proto docela pochopitelné, a ještě více byly před takovými deseti lety, kdy vrcholil (a naštěstí i končil) jelcinský rozval Ruska na kolonii USA a jim spřízněných spolupachatelů světového "dobra". Dnes již v Rusku tamním proamerickým (neo)liberálům pšenka tolik nekvete. A některým z nich již dokvetla docela.

      Smazat
    2. Pro rusko byla VRSR zkazou! Prestalo existovat. Z muziku se stali rovnopravni lide, stejne ze zen, ze zaostale feudalni zeme svetova velmoc, ktera prvni poslal do vesmiru jak druzici, tak ziveho tvora. Nebyt zahranicnich interveci spolu s obcanskou valkou a 2. svetove, Rusko by bylo lepsi nez ted Cina. Kam jsme to dopracovali my s nasi slavnou sametovou revoluci, z vyspele socialisticke zeme do bidy bananove republiky, ktera skoro nic nevlastni, jen velky statni dluh, ktereho se uz nikdy nezbavi.

      Smazat
    3. Ohledně událostí v Rusku roku 1917 jsou stohy knih a každá vede k jiným závěrům. Mohli bychom diskutovat celou věčnost a měli bychom o čem. Všeobecně však platí pravidlo, že během tíživé situace, kdy hrozí nebezpečí zvenčí, se nedělají převraty uvnitř. Důsledkem byla zničující občanská válka. Rusko je jednou z mála zemí, které to za nesmírných obětí ustály. V podobné situaci se ocitli třikrát.

      Reminiscencím na SSSR se také nedivím, jenže to už je dávno pryč a historie ukázala, že navzdory mnohým nesporným pozitivům se projekt nezdařil a bývalé impérium přišlo definitivně o své kolonie.

      R. 2012 demonstrovaly statisíce lidí v ulicích měst proti vládě. V řadách demonstrantů byla pestrá směska od komunistů přez liberály až po nacionalisty. Mládež i staří lidé. To svědčí o mnohém, pnutí ve společnosti je, a toho využívají podněcovači ze Západu. Největší Putinova zásluha je ve sjednocení národa a zde je také enormní tlak toto zničit. Není to ještě rok 1917, ale jakákoliv změna směru vnější politiky by mohla vést ke katastrofě nejen v Rusku. Všichni jestřábi čekají, až Rusko zeslábne. Nic nového pod sluncem.

      Smazat
  3. Neměla by RF obvinit usa ze zasahování do jejich voleb a dát jim sankce?

    OdpovědětSmazat
  4. Tak termíny: podpora veřejné diplomacie a mediaholding Hlas Ameriky jsou fakt boží. Ale to důležité: To si fakt ti broučci myslejí, že se jim ti potenciální lídři, které za drahé prachy vyberou v poskomunistických zemích a vycvičí jako opičky do cirkusu, vrátí zpět? Asi ne, i kdyby jim tady dali plat jako prezidentovi (chichichi), tak jim tam zůstanou a budou si tam Žít Amerika. A tak je to správné.

    OdpovědětSmazat
  5. Putin jim musí sakra ležet v žaludku, když proti němu vedou až takovou válku.

    OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.