Reklama

.

.

úterý 6. února 2018

Srbové v Kosovu poprvé poražení


Patrick Ungermann
6. 2. 2018
Letos v únoru uplyne dvacet let od začátku zatím poslední války v Kosovu. Jejím výsledkem bylo uloupení dvou srbských okrsků (Kosova a Metohie) srbskému státu. Uloupení území a také vybíjení a jiné týrání původních obyvatel je na Kosovu otázkou nedávné minulosti i přítomnosti. Proto zločin neustále volá po potrestání viníků. Jestli opravdu chceme pochopit, co pro Srby znamená Kosovo a jeho opakovaná ztráta, je třeba cestovat v čase do gotické doby. Rád bych se s vámi na takovou výpravu vydal. Bude nebezpečná a skončí špatně. Odneseme si ale poznatek, že Kosovo je srbská Bílá Hora, Mnichov a protektorát zároveň.


V osmdesátých letech 12. století si Kosovo pole vymohl na Byzantské říši srbský vladař Nemaňa. O necelá dvě století později přebíral za cara Dušana srbský stát odkaz hynoucí Byzancie. Dušan vládl Srbům, Makedoncům, Albáncům a většině Řeků.

Srbský kníže Lazar byl původně jedním z Dušanových místodržících. Kolem jeho držav se po carově smrti osamostatnili jiní místodržící a od jihovýchodu doráželi Turci. Proto ani Lazar nemohl srbský stát jihovýchodně rozšiřovat. Turecké nebezpečí cítil jako bytostné ohrožení a snažil se posílit spojenecké vazby, jak jen to tehdy bylo možné. Měl dcery a provdával je za okolní srbské místodržící, kteří se už léta chovali jako samovládci. Doufal, že mu zeťové ve střetu se společným nepřítelem pomohou.

V Lazarově knížectví se slévaly tři Moravy, od Morav se země táhla k Drině, Sávě a Dunaji. Právě sem prchali vyděšení lidé, zvyklí na pustošivé výpady Turků. Uchýlili se sem i mnozí duchovní z vypleněných chrámů a klášterů a křesťanství vzrostlo do úpěnlivé prosby o záchranu vlasti a kultury. Ke starým chrámům valem přibyly nové.

Na severu se musel Lazar vypořádat s rozpínavostí Uher Zikmunda Lucemburského. Tady se spojil s bosenským králem Tvrtkem. Nakonec Maďary nevytlačil a v předvečer vpádu Turků si je naopak musel usmířit. Turci o sobě dávali vědět oddíly loupeživých hord. Deset let se Lazar připravoval je odrazit!

Turci zatím nepokořený Cařihrad (hlavní město Byzantské říše) chvatně obešli a dobývali pevnůstky mezi ním a Soluní ve snaze přetnout mezi oběma velkoměsty spojení. Bitva na řece Marici (1371) měla pro Slovany za cíl Turky z Balkánu úplně vypudit. Jenže spojené síly samovládců selhaly. Kdysi slavná Byzancie musela začít Turkům platit výpalné a posílat jim i pomocné jednotky k útokům proti jiným byzantským městům. V důsledku bitvy na Marici přišlo o státnost Bulharsko – podělili si ho Turci a Uhři. Uherskému králi nedošlo, že Turek bude napříště nepřítelem všeho křesťanského, že tady jde o střet a měření sil mezi civilizacemi, a že se bude nesmlouvavě islamizovat. Turci se zaměřili na ztékání byzantských klášterů, pak útočili na svobodné balkánské pány a poznali, že Lazarovo Moravské Srbsko je dovede vrhat zpátky. Sultán Murad se zatím od Lazara vracíval vypráskaný. Turci tehdy nehodlali kolonizovat. Snažili se jen plenit a zasévat strach, destabilizovat protivníka. To se nedařilo. Bohužel ale sultánovi lidé dobyli pevnost Niš.

Kníže Lazar svolával spojence, Vuka Brankoviče a krále Bosny Tvrtka. Přichvátal prý i oddíl Chorvatů. Sultán Murad sebral ohromné vojsko, do jehož čela stavěl proslulé vojevůdce. Tentokrát s sebou vzal oba své syny, Bajazita a Jakuba. Želbohu se k sultánovu vojsku museli přidružit i křesťanští vazalové. Nakonec na Kosovo pole, dějiště tajemné bitvy, jejíž důsledky ještě předčily naši bělohorskou porážku, nedorazil ani král Tvrtko, byť pověsti hovoří jinak. Poněvadž bosenský král dobýval něco v Dalmácii, poslal za sebe jen svého vojvodu. Takhle krátkozrace někteří Lazarovi pomocníci uvažovali. Bylo léto, blížil se den Svatého Víta – Vidovdan.

Tehdy se nebojovalo střelivem. Na blížící se šiky dopadly šípy, za skřípotu kopí a cinkotu mečů se vojska na poli promísila a vzplanul boj muže s mužem.

Vypravuje se, že když si do Prizrenu, slavného sídla, svolal Lazar velmože, sloužila se i mše a při ní došlo k té poctě, že srbský prapor císaře Dušana, který prý tkali a z nebe snesli sami andělé, směl nést Lazarův zeť, udatný Miloš Obilič a ne jiný Lazarův zeť, Vuk Brankovič ze starobylého rodu, jehož kořeny sahaly až k vladaři Nemaňovi. Říká se, že Brankoviče i jeho ženu, Lazarovu dceru Maru, domnělé přezírání urazilo. Říká se, že syn sultána Murada, Bajazit, se přestrojený do srbského kroje vloudil na prizrenskou mši, kde v úžasu hleděl na Milevu, zatím svobodnou knížecí dceru, a zneuznanému Vukovi Brankoviči téhož večera ve skrytu zahrad kolem Lazarova sídla nabídl výměnou za Milevu carskou vazalskou korunu. Prý sama Mara Lazarevna zaonačila Bajazitovu přítomnost. V každém případě Mileva milovala mladého bohatýra Milana Topličanina, po kterém, stále té noci, vrhl rozčilený Bajazit dýku, soka ale jen poranil na paži.

Uběhly dva týdny. Den před bitvou prý jakýsi Turek přinesl do srbského ležení list pro Miloše Obiliče od samotného sultána. A nesl ho tak okatě, že bylo snadné Turka objevit a zajmout. Předvedený před knížete Lazara vypověděl, že Obilič zradí a přidá se k protivníkovi. I tohle byla práce Mary Lazarevny, která ještě vyvolala hádku se sestrou Vukoslavou, Milošovou ženou, aby se oba vojvodové, Obilič a Brankovič, museli bít pro urážku na cti. Souboj s dřevci a mlatem se konal neprodleně. Obilič zvítězil, protivníci si museli podat ruce a usmířit se při hostině. Při téhle hostině kníže Lazar ovšem označil Miloše Obiliče za zítřejšího zrádce. Ve jménu své cti mohl chrabrý rek učinit jediné: O půlnoci poslal ženu Vukoslavu do Prizrenu s poselstvím, aby v případě porážky Srbů vypravila sličnou Milevu do Drinopole za Bajazitem, aby se Turkův hněv zmírnil. Sám potom, v doprovodu Milana Topličanina a jeho pobratima (nejbližšího přítele) Ivana Kazančiče, odcválal do tureckého tábora, předstíraje, že Muradovi jde vzdát hold a odevzdá mu své zbraně. V rozhodující chvíli se s panteří obratností vymrštil a Bajazitovu dýku, kterou schovával, vrazil sultánovi do hrudi. Murad zemřel na místě, Miloš Obilič padl v boji se sultánovými strážci, mladíkům Topličaninovi a Kazančičovi se podařilo prchnout a přežít i kosovskou bitvu 15. června (podle pravoslavného kalendáře) 1389. Topličanin se s Milevou už nikdy neshledal, nicméně stal se ochráncem andělské srbské zástavy pro dny poroby a pomsty. Tehdy malý houf Kazančičových jezdců s Milanem Topličaninem nechá prapor naposledy nad bojištěm – pohřebištěm zavlát, a pak se všichni tratí v horách, aby se z nich stali srbští blaničtí rytíři. Vuk Brankovič skutečně v rozhodující chvíli zradil a přešel na Turkovu stranu. Bajazit ho nenechal vychutnat si vítězství. Krátce po bitvě dal zrádce otrávit. Tolik jímavá pověst.

Paradoxně, Srbové bitvu vlastně neprohráli. Pobití Turků bylo tak veliké, že Bajazit nemohl v tažení Balkánem pokračovat. Jenomže, Bajazitovi nečinilo potíž z nepřeberných seldžuckých zásob postavit novou a další armádu. Naproti tomu Srbové takové možnosti neměli. Oni na kosovské pláni opravdu vykrváceli.

Středověk viděl v pohromě třídenního klání ponížení křesťanů. Novější věk ponížení a tragédii Srbů. My dnes, v časech a mezičasech opakujících se civilizačních střetů, můžeme uzřít obojí. Krásný lidový žánr junáckých písní rostl i před kosovskou pohromou. Ale pak se čas zastavil. Bylo to jako prodělání infarktu. Paměť národa se celá upnula ke smrti knížete Lazara, vévody Obiliče, k Brankovičově zradě. Čára života se přeťala. Srbové sami ji pak zpětně dotáhli až ke Kosovu a začali se zpěvem nových junáckých písní.

- - -

31 komentářů :

 1. Dobrý článek zas vím něco nového.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale jde jen o pověsti a epické zpěvy. Pravda o bitvě na Kosovu poli je trochu jiná. Král Lazar bitvu vyhrál, padl sultán Murad i jeho nejstarší syn Jakob. Sultánovi poradci, když viděli, že bitva je ztracená, poslali Bajazida (to jméno získal až po této bitvě) zpět k zálohám, aby zajistili, že aspoň jeden sultánův syn přežije. Turci byli pobiti, král Lazar zvítězil a rozpustil své vojsko. Branković odešel i se svou družinou domů (žádný zrádce). Král Lazar nechal sloužit mši jako dík za vítězství. Ale Bajazid (turecky Blesk) se zálohami vtrhl na bojiště, obklíčil srbské šlechtice u kostela, kde se konala mše a krále Lazara a jeho nejbližší zajal a nechal popravit. Takto je bitva zapsána v istanbulských archivech. Má blíž k pravdě než srbské epické písně. Z tureckých archivech jsou také dokumenty z prvního tureckého sčítání lidu na Kosovu a Metochiji. Jsou v nich zaznamenána jména mužských hlav rodin, které na Kosovu tehdy hospodařily. Všechna jména jsou slovanská, srbská, ani jeden Albánec. Kosovo je srbská pravlast, i tam se rodil srbský stát. Kosovo je Srbsko.

   Vymazat
 2. A na Čt mluví jinak,že Kosovo bilo hystoricki Albánske,viď to říkali na Čt a na tv Nova a ješte že to bilo demokraticki a humáne osvobozeno od komunistického Srbského režimu.Dokonce to viučují na schol školách.Pepek Vyskoč.

  OdpovědětVymazat
 3. Oj Kosovo Kosovo
  zemlja moja volena
  zemlja starých vitezov
  Lazara i Miloša

  youtube

  OdpovědětVymazat
 4. Pánové puste si na you tube : Kosovo Pole !

  Nemá to chybu . Přehled dějin Kosova , Nazpiváno Ruskými bratry .
  Marcel

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Evropu na cas zachranilo umrti Mahomeda II.
   Po kterem zpocal dobyvani Evropy Bayezid.
   Bayezid platil 40 tisic dukatu rocne Vatikanu aby drzel ve vezeni jeho bratra.
   Penez tak bylo dost na obranu
   Zapadni Evropa nikdy nemela zajem pomoci. Z Draculy udelali monster ale se Sterpanem III. dlouhy cas vzdorvali presile krvelacnych islamistu. Do 16. stoleti pad drzeli dnesni madarsko,.
   Oby toho nebylo dost Rakousko nenavidelo Slovany na jihu a predevsim Srby. A podobne jako dnes usaci na Rusko tak delali imperialni fasisti vse, aby Slovany vsude potlacili a vyhladili.
   Dnes je to UPLNE stejny !! Navic zapad pomaha .

   Vymazat
 5. Kde se ztratilo video Ukradené Kosovo- neví někdo? Před časem bylo na Youtube, dnes je fuč.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:53
   Video máš pod nosem, ty trdlo - na této stránce v levém sloupci.
   Bože, a já myslel, že takhle blbej je jen "Honolulu"!

   Vymazat
  2. Děkuji, ty chytráku, čtu tyto zprávy na telefonu v Androidu, žádný levý sloupec na něm nemám. Takže jsem schválně zapnul počítač, abych viděl i "levý sloupec" !!! To zaprvé, zadruhé, když jsem to video (tehdy) hledal, tak na Youtube byl jen prázdný černý obdélník a že video (tehdy) není dostupné. A zatřetí, dnes je opět přístupné na Youtube, ale s nadpisem Uloupené Kosovo (zakázaný dokument ČT). Takže tam proběhly nějaké čachry -no, chválabohu, že je zpět. A začtvrté: Možná bys se mohl zamyslet nad úslovím: "Podle sebe, soudím jiné". Na tvém místě bych se zastyděl - asi rychleji píšeš, než myslíš, že? Nemusíš odpovídat ...Prokeš Josef

   Vymazat
  3. 23:19
   Tvoje poděkování za pomoc beru na vědomí.

   Vymazat
  4. Stydíš se vystoupit z anonymity ? Takové "braní na vědomí" je trochu laciné, nemyslíš? J.P.

   Vymazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:59

   Pepku Pepku!
   I ty už jsi slepej jako patrona? Ten obrázek je vlevo hned vedle tvého hloupého výkřiku.

   Vymazat
  2. Pepku ahoj, taky čteš na telefonu, nebo seš jen nepozorný?

   Vymazat
  3. 23:31-čtu to na Lenovu a dotikáče su mrcha telefony že nekdy se mi písmenká zblázní.Pepek Vyskoč.

   Vymazat
  4. Ja to na telefonu nemam samozrejme taky zatimco na pocitaci v plne krase.Takze se necastujte blbcema kvuli blbinam boze .Staci co nam tady pisou havlovsky blazni.

   Vymazat
 7. Srovnání tragedie Jugoslávie a Bílé Hory je naprosto scestné. Ale srovnání s Mnichovem - ano to bych podpořil.Jugoslávie byla také přítelem západu a nepodrobovala se SSSR. A za to se ji západ odvděčil, stejně jako nám v při podepsání Mnichovské smlouvy. Jenom doufám, že i když se Jugoslávie rozdělila na několik samostatných států (u nás to bylo Čechy-Morava a Slovensko). Že nebude obsazena Srbská část jako jsme byli obsazeni my.

  OdpovědětVymazat
 8. 22:56 -- honolulu je zablokovan a nemuze se branit, tak si usetri pozornosti ty sprostoto ! Kdyby ti mohl odpovedet, tak by byl narcen z urazky. (Tvoje se nepocitaji samozrejme.)
  Do svazaneho se nekope, ty - (cenzurovano.)

  OdpovědětVymazat
 9. 3;02
  A tebe by měli zablokovat taky,zblblo prostatický!!!!

  OdpovědětVymazat
 10. Výklady historie bývají vždy pestré, jinak si vykládáme my, nekatolíci husitství a Bílou Horu, jinak si ji vykládají katolíci. Nic to nemění na faktu, že válka NATO pod velením USA proti Srbsku byla podporou islámismu proti křesťanům, byla podporou Talibanu a AlKajdy a nesla všechny znaky snahy o genocidu Srbů. To nám hodně, hodně ubralo na cti!

  OdpovědětVymazat
 11. Cenzore ty (cenzurovano) NEZAPOMEN smazat 22:56 !
  Vy zde nadavate i nekomu, kdo zde vubec neni !
  SPROSTACI, kteri si stezuji na sprostotu.

  OdpovědětVymazat
 12. 5:03 hned potom bude zavrena huba tobe ! Coz se ti vubec nebude libit a budes jecet jako podsvice.
  NEURAZEJ, kdyz nechces byt urazen ! Vas dvojity standart je to nejhorsi co existuje !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10;11
   Vystydni ty chcíplotino zmagořená!Vožralej jak cep a zvrací a zvrací,výkal papundeklovej!!!!!

   Vymazat
 13. Jena by nová evropa včetně s novými němci s námi ještě pěkně v souladu s tradicí nezacvičili, za podpory místní novinářské žumpy, která klidně oblažuje lidi svými sudety, které tak pro ně nemile udělaly z pana presidenta presidenta, a místo aby jim hned někdo nasadil želízka (kde jsou všichni ti aktivističtí státní zástupci, kde si válí šunky?), tak se nám dál budou smát do ksichtu mírnyksdýrnyks. Děsivé

  OdpovědětVymazat
 14. A kde je ten vas KADROVAK / politruk ? Ze to nevidi ?
  To je ten nejodporneji zivocich, co u vas existuje.
  (To ty, ty primitive, (5:03) ty jsi pouze nepodarena imitace.)

  OdpovědětVymazat
 15. Cenzore , zase dvojite meritko 10:27 ?
  Ze ti to projde primitive (10:27) ? Napis nam perverte o tvem vztahu s cenzorem. Ja to poreferuji Svetlonosi, ten zas bude slzet smichem.
  A nemas tam nejake lepsi nadavky ? Papundekl je uz nudny a nedava smysl - upadas mentalne ty imitatore Kadrovaka.

  OdpovědětVymazat
 16. 10:27 - musis dbat na to aby jsi byl v nadavkach a urazkach orginalni ! Ty se stale opakujes a stal jsi se prehlizenym FLASINETAREM !
  To je hrozna nuda s tebou primitive ! Radej jdu za zablokovanym svetlonosem , ten je daleko chytrejsi.

  OdpovědětVymazat
 17. 10:38
  Tvoje vyjadřovací schopnosti jsou úrovni lidoopů z rodu Australopitekus,zbyly jen kosti,který si s radostí prohlížela i pozdější opice...Babrák Onana!!!!
  Tak už to příbuzenstvo nezapírej ty vemeno z kachny!!!!;-))))

  OdpovědětVymazat
 18. 10:46 - sam jsi podprumer, tak si prestan lichot, ze jsi lepsi. Hltas kazde slovo od kazdeho emigranta a ovladas Encyklopedii nadavek a t.j. tak vse, Babraku !

  OdpovědětVymazat
 19. 14:13 Ty neovládáš ani to,chudáku zdegenerovaný čokovopice!!!!;-)

  OdpovědětVymazat