Reklama

pondělí 19. února 2018

Určeno p. Schwarzenbergovi

19. 2. 2018
Pane čestný předsedo TOP 09, Karle Schwarzenbergu,
vzhledem k tomu, že jsme asi stejně staří, chápu, že nám už paměť tolik neslouží, ale já na rozdíl od Vás nežiji v politice, ale ve starobním důchodu. Zmiňuji to proto, že Vy jako politik máte (měl byste mít) jisté předpoklady a možnosti fakta, kterými se snažíte vyburcovat svědomí veřejnosti, si buďto ověřit, nebo mlčet. Vy říkáte, že jste celý svůj život bojoval za lidská práva, ale pravdou, kterou máte indiskrétně skrytou ve štítě své (bývalé) strany, (Pravdu a lásku ...) se účelově, nebo už vzhledem ke svému stáří, zabýváte jen okrajově. Jinak byste nemohl vytrubovat do světa takové nesmysly, jakými jste reagoval na vyjádření názoru pana Roznera, člena SPD, který údajně pronesl kacířská slova, když o táboru v Letech řekl, že je to neexistující pseudokoncentrák.To je skutečně minimálně na pár roků do  „tepláků! Podobně také reagujete i na nicotné, nepřesně interpretované konstatování pana Okamury, předsedy SPD, který se zas pro změnu „těžce“ provinil tím, že se o táboru  v Letech vyjádřil, že tábor nebyl oplocený atd.  Hotová katastrofa!
      Jako letitému politikovi a především  celoživotnímu bojovníkovi za lidská práva Vám jaksi (zřejmě rovněž z důvodů stáří) uniká, že vyslovit svůj názor, byť je jiný než Váš, je také součástí demokracie a tudíž i  lidských práv. Jenže Vy jste se rozhodl, že výroky pánů z SPD jsou v rozporu s lidskými právy, že to tak nenecháte a jakkoli jde pouze o podstatu pravdy a ne popírání holocaustu a existence koncentráku v Letech, na pány hodláte podat trestní oznámení a budete požadovat odstoupení pana Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny (možná s cílem, dosadit tam lumpa Kalouska). To je zřejmě  jednodušší, než se cílevědomě pídit po pravdě a skutečnostech a vycházet z nějakých veřejně dostupných  zdrojů, které o táboře v Letech  informují.
      Jak jsem zmínil, máte svoje požehnaná léta a HOSIP je součást stáří. Říká se, že nevědomost hříchy nečiní, ale také by neměla škodit, což však ve Vašem případě neplatí, neboť Vy máte se svým postojem tendenci uškodit, resp. znemožnit svého politického soupeře na základě svých subjektivních či pomstychtivých závěrů. Takže  pane Schwarzenbergu, pro opravení Vašich nesmyslných a mylných, pokud ne zrovna úmyslných rozporuplných názorů na  tábor v Letech,  Vám ve stručnosti předkládám  část odborných, fundovaných a historicky podepřených hodnocení na události v Letech, kterými se bezostyšně snažíte dehonestovat své politické soupeře. Prosím čtěte:

    Především nutno říct, že z odborně historického  pohledu diskutovaný  tábor v Letech nebyl koncentračním táborem, ale táborem pracovním, později se pak stal   specifickým  sběrným táborem. Vězeňských pracovních táborů tohoto typu pro potřeby válečného hospodářství s lacinou pracovní silou bylo na území protektorátu velké množství. Většina z nich, na rozdíl od tábora v Letech, není dnes nijak pietně  označena. Koncentrační vyhlazovací tábor ve výlučné správě SS mimo dosah trestního zákona s dokonale zpracovaným státním teroristickým  systémem mučení, resp. cíleného usmrcování vězňů v rámci tzv. zvláštního zacházení – sonderbehandlung, s jednotným modelem vnitřní organizace a režimu, s typickým způsobem ostrahy objektů ostnatým drátem, event. elektrickým plotem, se strážními jednotkami SS-Totenkopfverbände na území protektorátu nebyl ani jeden. V tom případě nemohl být ani v Letech.Též Svatá země si obstarala posezení v duchu milovníka humanitárního bombardování..
     Vězeňský režim a organizace tábora v Letech byly nesrovnatelně volnější než v Dachau, Buchenwaldu, Mauthausenu, Sachsenhausenu, Ravensbrücku, Osvětimi (Auschwitz) a dalších ze 23 státních nacistických koncentračních táborů. Drastické a cílené mučení českých odbojářů v Mauthausenu však nelze stavět na roveň se šikanováním vězňů z řad Židů, cikánů a jiných živlů v Letech ze strany některých protektorátních četníků, i když obojí jednání bylo zavrženíhodné. Za celou dobu existence tábora v Letech nebyl žádný z vězňů zastřelen nebo ubit. Někteří dozorci tábora podle dokumentů jednali s cikány hrubě a okrádali je (za to byl dokonce první velitel tábora odvolán), jiní však vězňům také pomáhali. Z tábora v Letech se na základě dobrých pracovních výsledků i propouštělo, což v případě koncentračních táborů se dělo jen zcela výjimečně.
     Vězeňský pracovní tábor v Letech byl podle vědecké interpretace místem utrpení a lidských tragédií, ale nebyl místem holocaustu. Jím  se pro některé vězně z Let stal až koncentrační vyhlazovací tábor např. v Osvětimi (Auschwitz-Birkenau), kam je pražská německá kriminální ústředna poslala jednotlivě za trest či ve dvou hromadných transportech „asociálů“ (4. 12. 1942, 7. 5. 1943). Zbylí vězňové byli při likvidaci infekcemi zamořeného tábora v Letech odesláni do moravského cikánského tábora v Hodoníně nebo do donucovacích pracovních míst v Praze-Ruzyni či Pardubicích. Část vězňů, převážně etnicky necikánského původu, byla propuštěna na svobodu.
      K výroku předsedy SPD a místopředsedy Sněmovny pana  T. Okamury, že tábor nebyl oplocený, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé se tam mohli volně pohybovat, je pravda  taková, že oplocení tábora bylo dřevěné, místy s laťkovým plotem, ostraha vězňů při pracích mimo tábor  však byla minimální a proto docházelo ke snadným a častým útěkům vězňů. Údajně uprchla čtvrtina z nich!  I když pan poslanec Tomio Okamura neinterpretoval technické zabezpečení tábora v Letech přesně, v každém případě měl částečnou pravdu, že z důvodů nedostatečné ostrahy tábora docházelo k častým  útěkům vězňů. Jenže panu Okamurovi bylo také vloženo do úst konstatování, kterým popírá holocaust v táboře Lety. Nic, co by nasvědčovalo popírání holocaustu v Letech panem Okamurou řečeno nebylo, nicméně, jak svědčí  vyjádření historika, tábor v Letech  holocaustem nebyl. Co s tím uděláte, pane Schwarzenbergu?
     Zkuste se prosím zamyslet nad těmito skutečnostmi a pouvažovat, (jste-li toho schopen), zda výše uvedené skutečnosti mohou být důvodem k tomu, aby kolem vyjádření pana poslance Okamury, potažmo pana Roznera, byl vyvolán takový mediální poprask, notabene, aby na ně bylo ukazováno prstem, bylo podáváno trestní oznámení a na oba bylo poukazováno jako na nějaké politické gangstery, které je nutné potrestat, event. zbavit funkce místopředsedy Sněmovny?
     Chci věřit, že toto malé objasnění situace v táboře v Letech Vám postačí k tomu, abyste přehodnoti své osobní rozhořčení nad vyjádřeními pánů poslanců Okamury a Roznera, kteří jen vyslovili svůj názor, což byste měl jako  letitý zastánce lidských práv pochopit. Jsem zřejmě naivní když si myslím, že se k výše uvedenému vyjádříte, i když si myslím, že  vzhledem k Vaší popularitě, byste tak učinil měl.  Apropó, také by nebylo od věci zmínit účast Vašeho otce na chodu tábora, resp. využívání vězňů k pracím na jeho (Vašich) majetcích a pozůstalým se hluboce  a lidsky omluvit. Chápu, že to může být pro Vás poněkud tristní  a ponižující přiznat, že jste se trapně unáhlil a pány poslance naprosto bezdůvodně hrubě napadl a osočil, za  což byste se jim měl rovněž veřejně omluvit.
     V očekávání Vašeho brzkého a definitivního  ukončení (pro Vás zcela jistě) úspěšné politické kariéry v české havloidní politice, Vám k odchodu do knížecího  důchodu přeji  další plodná a spokojená léta na Vašich plodonosných majetcích.

S pozdravem
Jiří  B a ť a ,  důchodce

PS. Pro upřesnění sděluji, že jsem použil vyjádření pana profesora Jana Rataje, jednoho z nejpovolanějších historiků na dané téma, tedy tábora v Letech u Písku.(https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Tabor-v-Letech-ocima-profesora-Nebyl-mistem-holocaustu-Smrad-z-prasecaku-tam-necitim-Nekdo-schvalne-spini-nasi-zemi-452407). Zajímalo by mě, zda na základě  historických faktů, skutečností  a odborného pojednání (mj. některé viz výše), budete vůči profesoru Ratajovi postupovány stejně, jako pošetile postupujete vůči pánům Okamurovi či Roznerovi, tj. podávat trestní oznámení .

49 komentářů :

 1. „Tvrdé jádro fanatických havlistů korunovalo v Havlově knihovně Khárla Šláfenberga králem Pravdy a Lásky. Bez p*dele. Větší bizár jsem dlouho neviděl. Je to sekta. Aby ta fraška a kavárenská onanie byla dokonalá, tak nesměla chybět ani balkánská řeznice z Království náhradních srbských orgánů a „Života půlmilionu iráckých dětiček, které za invazi stály“ – masová vražedkyně Madla Albright z promítačky.“

  „Tak tohle je výkvět úchylů, kabinet zrůdiček... Dekadence jak má být a pěkně v rukou spícího Karla!“ píše jeden a druhý diskutující ho trumfuje: „Panoptikální a zoufalé zneužívání Havlova jména a dokonce kopie svatováclavské koruny lidmi, kteří by rádi škodili, ale nemají k tomu dostatečný potenciál...“

  „Vánoční oslava v Bohnické psychiatrické léčebně za spolupráce Jedličkova ústavu. To jsou normálně úchylové tyhle lidi, už vidím ta jejich utajená setkání někde v katakombách, jak tam obětují novorozeně při satanistickém rituálu…,“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Většina politiků patří do psychiatrické léčebny a bylo by pro společnost velmi výhodné, aby tam skončili co nejdříve.

   Smazat
  2. 7:48
   Už týden po hadráku bylo pozdě!

   Smazat
  3. Ano, zatím co v Letech byl tak "brachiálně tvrdý" režim, že část internovaných před ním utzekla dírama v plotě, jiní, jako Poserplína a Krvavá Madla/a další a další/, unikli s nacistického obludária a volně se pohybují mezi obyvatelstvem.

   Smazat
  4. O zneužití Havlova jména nemůže být řeči. Vše proběhlo v souladu s tímto jménem.

   Smazat
 2. Opet ti dva previti kalousek a slafenberg na poradu!

  OdpovědětSmazat
 3. Pane Baťo, ke konci vašeho článku vyzíváte pana Schwarnzenberga, aby se zkusil zamyslet. Sám přece musíte moc dobře vědět, že toto je věc nemožná.

  OdpovědětSmazat
 4. No jo rakouský dědek se opět podělal škoda že se ty šupáci dostaly do parlamentu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zde platí: zle matičko, zle.....
   Že se "knýže" nevyjádří k tomu, proč byl tento tábor zbudován, jako polomy na panství jeho příbuzných?
   V otázce navrácených majetků, mám naprostý klid v duši. Jako po r. 1948 vzal národ půdu církví, šlechticů atd. jednou si ji opět vezme zpět. Nebo si to "knýže" vezme do hrobu? To, co ho čeká, mu nezávidim.

   Smazat
  2. Divím se, že se starý prďola do této záležitosti plete. Pro Okamuru Romové za války nepracovali. Kdo ví, zda jim starý Schwarzenberg vůbec platil, aby mohli přežít. Vždyť on je vlastně nepřímo zabíjel. To je důkaz, jací vykutálení gauneři se po převratu ujali vlády.

   Smazat
  3. Půda byla zabavena pozemkovou reformou roku 1919. Poté už nikdo u nás nemohl vlastnit víc než 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha veškeré (lesy, rybníky). "Církevní" půda byla z této reformy vyňata, z důvodu, že byla po právní stránce považována za státní (doklad o tom je v parlamentní knihovně, kopii mám).

   Smazat
  4. Přečtěte si dekrety prezidenta Beneše z roku 1947 o znárodnění majetku Schwarzenbergů. A nakonec s účastí i těch socanů jim s havlisty majetek darovali? To se jim líbí - elitě národa podle novinářky Procházkové a dalších zmrdů.Ta novinářka si ani neuvědomuje, že v historii inteligence- to lepší stála vždy s lidem. Nakopal bych jí dp pr...e.

   Smazat
  5. Poserplína Šlafenberk20. února 2018 15:23

   Už aby toho Šlafenberka
   na krchov už táhla herka!
   Notoricky známa stará chrchlavá figurka, nemtoš, křivák a poserplína Šlafenberk není ani vystudovaný hajný. Je to jen obyčejný pošup, který max. dosáhl na certifikát z točení piva! A to ho ani k pivu nepustí, protože mu kape z nose a slintá z huby! No, kdyby si u nás díky Havlovi a Kalouskovi nenakradl restituce, tak z čeho by ta poserplína vlastně žila a chlastala. A kupovala si dennodenně hajzlpapír na tu svou děravou díru!
   • www.youtube.com/watch?v=VnqvEQTag74 (video)
   • www.svobodnenoviny.eu/aristokraticky-slovnik-karla-
   • www.svobodnenoviny.eu/kdyz-adoptovany-aristokrat-karel-schwarzenberg-zase-mluvil-ze-spani
   • www.novarepublika.cz/2018/01/schwarzenberg-za-pravdu-se-bijici.html?showComment=1515651018934#c2993805033584587275
   • www.svobodnenoviny.eu/komuniste-kradli-zde-se-podivejte-na-zazrak-o-kterem-se-nemluvi-a-media-mlci-jak-se-schwarzenberg-dostal-k-majetkum-v-nasi-zemi

   Smazat
  6. Zapomínáte na dobré vychování! Copak se takhle píše o starém, dementním, nedostudovaném lesákovi a špiónovi CIA, 5.koloně sudeťáků a Lichtensteina u nás, příteli dobračiska Bakaly? Že se nestydíte!

   Smazat
  7. 18:27 - Já se nestydím. A co Vy příteli?

   Smazat
 5. Tento posudek vznikl na základě požadavku ze strany Policie České republiky:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jak-to-bylo-doopravdy-s-taborem-v-Letech-Ziskali-jsme-klicovy-dokument-524661

  OdpovědětSmazat
 6. 23:36: Nejsem si tak jist, že se bude opakovat něco takového jako rok 1948. My se již toho nedožijem. Baba Vanga - rok 2070 Evropa komunistická, byla to bulharská věštkyně, která prý předpověděla pád berlinské zdi.
  Co hrozí ale během 10-15 let je pád ekonomické soustavy Západu - podle střízlivých ekonomů samozřejmě včetně emerických. Tento pád bude daleko horší než rok 1929, před kterým mimo jiné Emeričané též tak zuřivě půjčovali, jak to dělá celý svět nyní. Již v tomto roce poklesl přechodně Jones Dow index - co to je nevím. Kapitalisté podle něj žijí, to jest kradou a lžou. Předpovědi, že tato soustava krachne byli již i loni a jsou i pro tento rok, mělo by se to příhodit do roku 2040. Stejně jako před krachem burzy v roce 1929 zapadní země, především USSA nedělají nic. Ach jo, něco dělají - kupují zlato. Rotschild a jeho sebranka to jest Rockefeller /zbohatl mimo jiné také na podvodu, prodával naftu jako lék a zavedl Rockefellerovský pohled na medicínu - medicina stejně jako všechno v kapitalismu musí být získová - proto prodej léků, které nejsou nic než tzv. placebo/ a další majitelé bank si z krachem nedělají těžkou hlavu. Plebs ten krach ufinancuje - jako vždy. Nějací lidé asi umřou, ale přece Země je přelidněna. A ted to nejdůležitější ná závěr, což jsem nevěděl. Přičina toho budoucího krachu? Lidi tento krach přesvědčí, aby přijali bezhotovostní platbu. Pak již budou všichni jako ovce, jak vyšito. Všichni dostanou i čípy a pastýři budou asi moci kdy se jim to zlíbi i část ovec zlikvidovat. Mimochodem moje hypotéza o zavádění šlendrianu, což se stává nyni zcela normální, třeba ve škole - inkluse, snižující se nároky ve školách, včetně škol vysokých. Přičina je asi v tom, že lidé bez samodisciplíny nejsou schopni ani za nic bojovat, to jest ani se vzepřít tzv. elitám. Nezdá se Vám, že je opravdu nějaký rozdíl mezi generací, která prožila druhou sv. válku a nynější? Proslýchá se, že atomová válka je na spadnutí, ale nikdo s tím nic nedělá, nikdo neprotestuje. Proslýchá se, že Evropu čeká občanská válka s muslimáky, pořad se řeční, je nějaký výsledek? O ano, ve Francii zvolili Makarona a v Německu u vesla zůstane podle všeho Makrela. Kde jsou chlapci z oněch let - Bertolt Brecht.
  Jo, a ještě jsem chtěl dodat na adresu Schwanzenberga, on je pro obyčejný lid něco takového jako Trautenberk i ta jména jsou německá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:31 Pokud nějaká bába někde něco předpověděla, tak jedině proto, že ten kdo to naplánoval ji za to platí.

   Smazat
 7. Jak to bylo ve skutečnosti s táborem ví Karel sám nejlépe, když ho měli, tak říkajíc v rodině.
  A co se názvu, resp. určení tábora týká, od dětství do nás hustili, že koncentrák byl součástí konečného řešení. To znamená, že se v něm systematicky zabíjelo. Vězni v něm pouze čekali, než na ně přijde řada.
  V Letech, pokud jsem dobře sledoval, nikdo zabit nebyl. Ti mrtví zemřeli na různé nemoci a pracovní úrazy. Nikdo nebyl zastřelen popravčí četou, oběšen, zplynován ani sťat.
  A nyní jedno téma do pranice. Kdo někdy měl možnost navštívit cikánské gheto, kterých máme bezpočet, diví se jedinému. Že tam neřádí tyfus a úplavice stejně, jako v onom táboře v Letech.
  Pokud k tomu dojde, postavíme i tam cikánům nějaké monumenty?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane hricák, komunisté vychovali starší Romy během povinné vojenské služby základům osobní hygieny. Až ti staří Romové s autoritou vymřou, dočkáme se i tyfu s úplavicí.

   Smazat
  2. 6,32
   Já jsem chtěl jenom nepřímo poznamenat k výtkám na poměry v táboře kvůli nedostatku záchodů, že cikánům mohl asi někdo těžko bránit v tom, vykopat o několik děr víc a zbudovat tak počet latrýn přiměřený k počtu vězňů. Jenomže v tom byl asi kámen úrazu.
   Na vojně jsme také neměli hajzly z mramoru. Zvlášť, když jsme vyjeli do pole. Ale jámy se vykopaly a nějaká zástěna se také stloukla z prken. Občas trochu chlorového vápna a alespoň základy hygieny byly vytvořeny. Ale bylo to samozřejmě o práci.

   Smazat
  3. Tyfus a úplavice zatím ne, ale žloutenka je tam už trvalým jevem. To ostatní nejspíš taky přijde, jen co zdravotníci trochu poleví v pozornosti.

   Smazat
  4. Také syfilis:
   http://www.topky.sk/cl/10/1687865/Zahada-epidemie-syfilisu-v-Trebisove--Zavazne-obvinenia--urady-hrozbu-zlahcuju

   Smazat
 8. Pan Schwarzenberg se může nechat korunovat kde chce, může se nechat korunovat kým chce, může se nechat korunovat za přítomnosti koho chce a může se nechat korunovat králem čeho chce. Osobně mi utkvěl v paměti jeho výrok, před prezidentskou volbou v roce 2013, kdy prohlásil, že pokud ve volbě neuspěje, odejde z politického života. Když už pro nic jiného je pro mne pan Schwarzenberg obyčejný lhář i kdyby se nechal korunovat v Havlově knihovně, i kdyby jej korunoval kněz Ladislav Heryán i kdyby byla přítomna kdejaká Madla a i kdyby byl korunován zrovna králem pravdy. Já osobně jsem ze slavné korunovace viděl jen několik fotografií a na nich jednoho korunujícího šaška, kolem kterého statovalo asi sedm nebo osm kašparů, ze kterých vyzařoval dílem absolutní nezájem, dílem hrané nadšení a jednoho trůnícího korunovaného pajduláka s výrazem dementa. Kdo a proč se ještě někdo knížetem zabývá mi zůstává záhadou. František

  OdpovědětSmazat
 9. Ale tady přece nejde o nějaké dějinné nepřesnosti, kterých ve spojitosti s táborem v Letech dopustili Okamura či Rozner.
  Jde o samu SPD, která si dovolila do svého politického programu zakotvit cíl vystoupení ze zločineckého paktu NATO a byrokracií zbytnělé EU. Kdepak nějaká ta domnělá xenofobie!
  A právě toto je tím dědičným "hříchem" a důvodem, pro který je nutno SPD (a jejího představitele Okamuru) znemožnit. Aby se politický cíl jako ta květinka křehká neujal.
  Ta věc se netýká jen tohoto převážně spícího. V duchu obhajoby jejich euroatlantských "hodnost" to dělá celá naše politická a mediální havlérka.
  Od pokryteckého Schwarzenberga, ... až po Rychetského, který si taky musel přiložit své polínko pod kotel, z něhož vybublává jen nenávist k SPD a Okamurovi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, ale v druhém plánu jde i o ty dějinné nepřesnosti, jenomže jinak, v orwellovském smyslu.

   Např. na wikipedii je teď heslo 'Koncentrační tábor Lety', přestože to nikdy koncentrační tábor nebyl.

   Četníci v Letech jsou dnes jmenováni vždy jako 'čeští' četníci (podobně jako 'polské' koncentrační tábory), přestože říšská vláda od počátku protektorátu četnictvo kontrolovala a od 1. července 1942 četnictvo definitivně spadlo pod řízení velitele německé pořádkové policie u říšského protektora. Právě proto, že četnictvo bylo přinuceno pracovat pro nacistický režim, bylo v červnu 1945 nařízením Ministerstva vnitra rozpuštěno a nahrazeno SNB.

   I dnešní záměrné překrucování dějin stručně ale perfektně ve svém článku 'Autorita TGM, národ a Evropa', který je na tomto websitu 15. 2., podchycuje Prof. Dr. Stanislava Kučerová.

   Smazat
  2. Viz :
   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jak-to-bylo-doopravdy-s-taborem-v-Letech-Ziskali-jsme-klicovy-dokument-524661

   Expertiza Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd České republiky z roku 2006 na tehdejší vyžádání Policie České republiky.
   Je samozřejmě velká otázka, jestli by si toto policie ČR vyžádala i dnes a pak ještě jak nestranná by ta expertiza potom byla.

   Smazat
 10. Schwarzenberk je kurunovanej, ale vůl.

  OdpovědětSmazat
 11. Šláfenegr prostě myšlenku, že ten jejich rodinný koncentrák byl nějaký podřadný, neunese!

  OdpovědětSmazat
 12. To je přece pro naše pravdoláskaře a kavárenské kolaboranty Bruselu úplně fuk co řekl nebo neřekl pan Okamura. Pan Okamura je osobou pro diktaturu kapitálu, ve které žijeme, nepohodlnou, rizikovou až obtížnou a tak musí být likvidován. Kdyby nebylo nesmyslných keců kalouskovců o Letech, byly by jiné. Víte jak se cítí ti rozkrádači Česka ohroženi na své moci, kdyby - nedej bože - se prosadilo obecné referendům a kdyby Češi dostali práva podobná těm, která mají Švýcaři! To by také mohlo skončit pro retrogardu tím, že by se museli živit ne kradením, ale prací. A co může být pro zloděje horší! Neměli bychom na sebezbožňující se politruky pražské kavárny a jejich posluhy být tak krutí! Mají také rodiny, jako ten milion, co i jejich vinou žije pod hranicí chudoby.

  OdpovědětSmazat
 13. Schwarzenberg se dostává do schizofrenního postavení.Byl či nebyl v Letech KL/koncentrační tábor/.Pokud byl,tak se jeho otec podílel na otrockém využívání těchto "vězňů" za to měl být přísně potrestán.Pokud to ovšem ve smyslu všech opatření jaká byla v KL takto nebylo,měl by se on a celá ta banda lhářů řádně omluvit.Protože jsou však "pravdomluvní a plní lásky",tak to nikdy neudělají.

  OdpovědětSmazat
 14. http://svobodnenoviny.eu/soros-pozaduje-aby-eu-regulovala-socialni-site-v-udajnem-boji-proti-populismu/

  OdpovědětSmazat
 15. Vážení, když to zde čtu, všechny ty komentáře, ve kterých jsou zmínky třeba o balkanské řeznici - viz první komentář - opět mě napadá stejná myšlenka. No, uznejte nebyl ten minulý režim lepší, lidštější? Pouze neinformovaný hlupák nebo vychtralý lhář může tvrdit něco jiného.

  OdpovědětSmazat
 16. Otazníky socialismu u nás20. února 2018 15:34

  Jak to ti, dnes neustále pomlouvaní, mohli dokázat za socialismu u nás?
  Jak mohli soudruzi před r. 1989 vydržovat tak velikou armádu, která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to!
  Jak mohli zajistit práci všem svým občanům?
  Jak mohli zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?
  Jak mohli postavit továrny v každém městě?
  Jak mohli elektrifikovat a plynofikovat zemi?
  Jak mohli nastavět vodní a tepelné elektrárny?
  Jak mohli postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči?
  Jak mohli nastavět tolik bytů posměšně nazývaných králíkárny pro lidi, které ale dnes mají hodnotu milionů?
  Jak mohli zajistit levné nájmy?
  Jak mohli zajistit levné energie?
  Jak mohli zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních?
  Jak mohli vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami?
  Jak mohli vybudovat v obcích vodovody?
  Jak mohli vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody?
  Jak mohli vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase?
  Jak mohli postavit rekreační zařízení?
  Jak mohli poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma?
  Jak mohli postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení?
  Jak mohli vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice?
  Jak mohli stavět dálnice?
  Jak mohli vybudovat elektrifikované železniční tratě?
  Jak mohli zajistit levné autobusové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci?
  Jak mohli poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující?
  Jak mohli zajistit soběstačnost ve výrobě potravin?
  Jak mohli zajistit, že potraviny byly kvalitní?
  Jak mohli zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny?
  Jak mohli zajistit, že nebyli bezdomovci?
  Jak mohli dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů?
  Jak mohli poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky?
  Jak mohli vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání?
  Jak mohli zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně?
  Jak mohli toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet?
  Jak je možné, že neměli žádné dluhy?
  Jak je možné, že po jejich čtyřicetileté vládě nezbyla republika zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?
  P.S.: Otázky na současný stav, kdy po čtvrtstoletí vlády kapitalismu je majetek státu rozkraden, bezdomovci, loupeže a vraždy jsou běžným jevem a dluh dosahuje astronomické výše, raději nepokládám. Asi bych dostal odpověď, že za to mohou ti komunisté, kteří nahospodařili tak málo, že se to již podařilo rozkrást, vystačilo to pouze na čtvrt století rozkrádání. Že by se tenkrát nekradlo? Kradlo se, ale když tehdy někdo ukradl pytel uhlí, tak po „listopadu“ někdo ukradl celé doly, když tehdy někdo ukradl pytel cementu, tak po „listopadu“ ukradl celou cementárnu. Každá doba má své plusy a mínusy. Jenom se mi zdá, že plusových ubylo a minusových přibylo a den ode dne přibývá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Klobouk dolů a to bez dotací EU!

   Smazat
  2. Ale musíte uznat že jsme neměly tak bohaté a pracovité a schopné(všeho)elity......

   Smazat
  3. Co to všechno je proti tomu, když nebyly denně banány a mandarinky!

   Smazat
  4. Současné mandarinky se nedají jíst, nevím, co je to za hnus.

   Smazat
 17. "Spící kníže" se občas probere ze spánku a vyblafne nějakou zhovadilost. Jenže takových jako kníže je u nás víc, naposled to byl Rychecký. Pan Okamura jim musí být asi velmi nebezpečný, že po něm tak jedou. Chytají se každého slovíčka, co vyřkne a nejraději by ho upálili. Lítají za ním s "prdometem" a měří, jestli si upšoukl v souladu s demokracií a lidskými právy. Ale spousta lidí si to dovede přebrat.

  OdpovědětSmazat
 18. VĚNUJTE CHVILKU TOMUHLE ČLÁNKU Z ROKU 2013
  https://www.parlamentnilisty.cz/politika/vlada/Toto-se-nemelo-dostat-ven-Svedectvi-odkryva-sokujici-slova-Schwarzenberga-260756

  OdpovědětSmazat
 19. Proč ten dědek neotravuje v USA, nebo ve Švýcarku a Rakousku, když má jejich občanství, proč se narval do chudýho Česka, kde o něj nestojíme? Je to tím, že takovej ukoptěnej dědek by si tam ani neškrt a tady chrápe a blábolí už léta v parlamentu, neumí mluvit, koktá, šišlá, prská a blbým Čechum to nevadí, ještě ho za to platí?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, a fůra lidí ho volila a ještě dodnes vozí na autě nalepený jeho hnusný ksicht.

   Smazat
 20. 16:54
  Proč už netahne za udavačem Havlem,stejně už ten fašistickej kripl přesluhuje!!!!

  OdpovědětSmazat
 21. Každý tábor, kde se koncentrují lidé je tábor koncentrační i když ať je vyhlazovací nebo pracovní. V USA za války byly dokonce oplocené koncentrační tábory, kde se koncentrovali Japonci,kde se jim žilo vcelku dobře, měli dostatek stravy, zábavu, sport,rodiny byli pohromadě. Bohužel v tom koncentrovaném množství lidí byly i epidemie, na které Japonci umírali.Oni tam nebyli za trest,ale jako prevence před možným nebezpečím pro stát z jejich strany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takhle primitivně se to zodpovědět nedá. Podobné analagie mohou platit jedině ve chvíli, kdy daný pojem vzniká. Později už se jeho obsah více nebo méně mění.

   Příklad: v případě humanitární katastrofy se často problém řeší zřízením shromažďovacích táborů, které mívají uzavřený režim s velmi omezenými možnostmi pohybu. Přesto by nikoho nenapadlo jim říkat koncentrační.

   Ani např. pojem fašismus neoznačuje výlučně italský fašismus, podle Fasci italiani di combattimento, inspirovaný antickými fasces.

   Tábory v Říši byly různého stupně. Koncentrační byly jen některé.

   Smazat
 22. 19:08: Sledujete ten rozdíl jak to vysvětlil Vlaďa z Brna - 20:03? Rozdíl mezi Vámi a Laďou z Brna je kvalitativní. Jeden z Marxových zákonu je zákon o postupném přecházení kvantity do nové kvality /Marx to vzal zřejmě z Hegela/. To co charakterizuje validní názor je právě více informací. Ostatně kdybyste hrali např. šach, tak dobrý hráč od špatného se liší tím jedním - má více informací. Bohužel elitaři těží z toho, že lidi buď jsou opravdu liní informace o politice získat, nebo je nezískavají protože jsou hloupí a říkají, že stejně nic nezmění, anebo jsou tak zaneprázdnění, že na získávání těch informací nemají čas. Proto i volby vypadají tak jak vypadají a ve Francii lidé volí Makarona místo Le Penovou a v Emerice Trumpa místo Sanderse.
  Tímhle jsem Vás nechtěl urazit, pouze jsem napsal, že v otázce názoru na koncentrační tábor jste pochybil. Bohužel jste representoval podobný názor jak to dělají nyní politici. Uprchlíky je třeba příjmout, protože je to humanitární, Soukromé zdravotnictví je lepší než státní protože je soukromé, zlatá ruka volného trhu všechno zvládne apod. nesmysly na které skočí jak muchy na lep v neinformovaná drtivá většina /teprve po 2. světových válkách, krize v roce 1929 se přišlo na to, že je třeba zavést kapitalismus se státní kontrolou podle pana Keanese, což se nyní zrušilo - v 70 létech totiž, kdy se odešlo od Roosveltovy koncepce , která více méně přetrvávala i po druhé sv. válce a od ní se oodstoupilo, nejdříve opatrně, nyní máme situaci analogickou jako v roce 1929, kdy se rovněž zuřivě půjčovalo a stojíme před krachem, který bude daleko ničivější než tento rok. Jednou jsem slyšel v televizi jednoho politologa říkat velké kapitalistické moudro. Aby společnost měla nové, rozuměj žádoucí myšlení, musí uplynout 70 let - to budeme mít rok 2059. To už nikdo nebude vypisovat to co udělali komunisté za svého "hrůzného" režimu, již nikdo nebude totiž z té doby naživu, respektive bude jen zlomek těchto lidíí, kteří si budou pamatovat tento rok a roky před ním. Prý ze stejného důvodu se rovněž velké krachy objevují v kapitalistické ekonomice s frakvenci 70 let, přiletí jako Haleyova kometa /ta má návratnost k Zemi po 75 letech/.

  OdpovědětSmazat
 23. Socialismus je nakonec budoucnost. Ta lačnost a nenasytnost lidí je přirozený vývoj, který má ale své hranice. Normální je solidarita, rovnost, suverenita národů a vlastnosti takové, které vedou lidi k lepším zítřkům a a bezproblémovému životu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:39 - Takže od přirozenosti skrze normálnost k bezproblémovosti?

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.