Reklama

neděle 4. února 2018

Výzva k mezinárodní alianci proti cenzuře Internetu

World Socialist Web Site 
4.2.2018 domovské stránky WSWS
Dohoda o zásadách a úkolech aliance představuje výchozí bod pro rozvoj mezinárodní platformy, která by zamezila spiknutí vlád a korporací k cenzuře internetu a k destrukci demokratických práv. V mezinárodní alianci je nutně a nevyhnutelně zastoupeno široké spektrum různých názorů. Účast v alianci proto nemůže být spojena s jednou politickou linií nebo názorem.
Výzva k mezinárodní alianci proti cenzuře Internetu

Otevřený dopis mezinárodní redakční rady World Socialist Web Site (WSWS) na socialistické, levicové, progresivní a protiválečné weby, organizace a aktivisty.

Vláda USA zavedla v úzké spolupráci s korporacemi Google, Facebook, Twitter a jinými globálními technologickými koncerny cenzurní mechanismy na internetu, které zásadně a masivně omezují socialistické, progresivní a protiválečné weby. Podobné represivní metody používají i jiné kapitalistické vlády v Evropě a po celém světě. Tento nový cenzurní režim ruku v ruce s detailním monitorováním sítě, jehož cílem je ovládat to, co je na internetu čteno, psáno a diskutováno. Tato opatření, která zavádí spolek vlád, armád, tajných služeb a velkých technologických společností, jsou vážnou hrozbou pro právo na svobodu projevu a další základní demokratická práva.
Technologický rámec pro moderní policejní stát v kapitalistické éře 21. století je veden pod falešnou záminkou boje proti tzv. “falešným zprávám” či “ruskému vměšování”. V létě roku 2017 předložil WSWS jako první nezávislý web analýzu, jak společnost Google manipulovala a omezovala od dubna 2017 přístupy na tyto stránky ve svých výsledcích vyhledávání. Analýza WSWS vykázala pokles o téměř 70 procent čtenářů, kteří hledali web přes vyhledávání na Google. Z celkem 150 hlavních vyhledávacích odkazů, které byly k dispozici na Googlu do dubna 2017, po tomto datu celkem 145 klíčových odkazů nedávalo žádný výsledek vyhledávání. Následným šetřením i jiných nezávislých webů jako globalresearch.ca, consortiumnews.com, counterpunch.org, alternet.com, wikileaks.com a truthdig.org zaznamenaly podobný pokles čtenářů, kteří na tyto stránky šli přes vyhledávač Google. David North, šéfredaktor WSWS, napsal dne 25. srpna 2017 otevřený dopis na vedení společnosti Google.

Google - dej ruce pryč od mého internetu

Zavést cenzuru v takovém rozsahu znamená, že vznikla černá listina politicky nepohodlných webů. Z úpravy vyhledávacího algoritmu ve společnosti Google je zřejmý Váš záměr. Blokujete zprávy, které nejsou v linii Vaší společnosti a potlačujete veřejné mínění, s nimž nesouhlasíte. Vytvoření politicky motivovaného černého seznamu nespadá do pravomocí, které má Google ze zákona jako komerční firma. Zneužíváte svého mocenského monopolu moci a provozujete útok na svobodu projevu.

Proto Vás osobně a celou Vaši společnost vyzýváme, abyste zrušil černou listinu, na které se ocitl i náš web. A zastavte rovněž cenzuru všech levicových, socialistických, progresivních a antimilitaristických webů, které jsou znevýhodněny Vaší novou diskriminační politikou.
Google na tento dopis neodpověděl. Ale článek v New York Times z 26. září 2017 informoval o výsledcích analýzy dat WSWS a zde bylo uvedeno prohlášení společnosti Google, z něhož citujeme:  
“Vyhledávací algoritmus je podroben důkladným testům, aby bylo jisté, že jeho výsledky nejsou ovlivněné barvou pleti, či specifickými postoji v otázkách politiky, pohlaví, rasy nebo národnostního původu.”

Byla to jasná lež. Od té doby, co WSWS začal s analýzou manipulací skrze Google, tak vojensko-průmyslový a politický komplex vlád, armád, zpravodajských služeb a technologických společností se nikdy netajil se skutečností, že zpřísnil cenzuru na mezinárodní úrovni. Trumpova vláda zrušila v prosinci 2017 webovou neutralitu. Pak začaly vlády v Německu, Francii a dalších zemích stále ostřejší výpady proti svobodě projevu na internetu. Facebook představil změny na Newsfeeds a na diskuzních fórech a novou politiku příspěvků v lednu 2018, která omezila přístup k politickým zprávám. Toto opatření je zaměřené především proti levicovým webů a zakladatel Facebooku a jeho šéf Mark Zuckerberg v pokryteckém Newspeaku prohlásil, že tato opatření vedou k tomu, aby uživatelé “byli více v kontaktu a cítili se méně osamělí”.

Cenzura internetu představuje dalekosáhlé a bezprostřední ohrožení demokratických práv. Rozvoj internetu v 90. letech otevřel obrovské možnosti pro šíření informací a pro rozšiřování mezinárodní komunikace. Nicméně kapitalistické státy a bohatí oligarchové, kteří ovládají informační a komunikační technologií a kontrolují oblast umělé inteligence, začali represívně reagovat na rostoucí sociální nerovnost, na rostoucí nespokojenosti obyvatelstva a na zostřené mezinárodní napětí. Oligarchové změnili internet na nástroj vládního dohledu, diktatury, tvorbu zisku a války. 
 

Julian Assange, zakladatel občanské platformy WikiLeaks, poslal k on-line setkání Organizing Resistance to Internet Censorship organizovaném WSWS dne 16. ledna dopis, v němž napsal tato varovná slova.

Internet představuje revoluční krok vpřed pro schopnost lidí vzdělávat sebe i ostatní. Proces demokratizace, který z této skutečnosti vyplývá, otřásl samými základy současného establishmentu. Google, Facebook a jejich čínské protějšky jsou sociálně, logisticky a finančně integrovány do systému stávajících elit a mají za úkol obnovit prozatím ztracenou kontrolu nad veřejnou rozpravou.
Filmař a aktivista John Pilger, který také poslal zprávu do Webináře z WSWS, odsoudil manipulaci s výsledky vyhledávání a zavedení nových algoritmů jako “otevřenou cenzuru”. Řekl mimo jiné toto:
“Nezávislí novináři byli vyhozeni z mainstreamu; proto je WWW síť nejdůležitější zdroj pro důležitá odhalení a pro analýzy založené na faktech, což tvoří základ skutečné žurnalistiky.”
Vládnoucí třída vidí v internetu smrtelnou hrozbu pro jejich monopol na informace a na šíření propagandy, kterou potřebuje k vedení válek a k legitimizaci obscénní koncentrace bohatství a s ní spojené rostoucí sociální nerovnosti. Demokracie a volný tok informací je neslučitelný se současnou formou moderního kapitalismu. Osm miliardářů vlastní tolik bohatství jako nejchudší polovina světové populace, tj. asi 3,6 miliardy lidí. Oligarchie, která ovládá světovou ekonomiku, má strach z internetu, protože ten slouží jako platforma pro diskuze, výměnu informací a politické koordinaci mezinárodního boje proti kapitalistickému vykořisťování a imperialistickým válkám.

V roce 2017 používá internet kolem 3,8 miliardy lidí, což je přibližně 52 procent obyvatel Země. V roce 2005 to bylo pouhých 16 procent, tj. asi jedna miliarda obyvatel. Celkem 70 procent všech mladých lidí, tj. okolo 830 milionů – je nyní online, z nichž žije 320 milionů v Číně a Indii. Počet mobilních širokopásmových připojení se zvýšil z 1,7 miliardy v roce 2012 na více než 5 miliard v roce 2017 a největší nárůst je v Asii, v Africe, na Středním Východě a v Latinské Americe. Mezinárodní dělnictvo je dnes rozsáhlejší, je mnohem lépe zasíťováno a je více integrováno než kdy předtím. Tento fakt dává všem pracujícím světa potenciální politickou moc obrovského významu.

Všechny argumenty, které uvádějí obě hlavní americké strany, tj. Demokraté a Republikáni pro protěžování mainstreamových médií, k ospravedlnění cenzury internetu, ke kontrole informací a k plošnému sledování občanů, nejsou nic víc než lži. Cílem je vytvořit paranoickou atmosféru strachu, aby se mohla zrušit demokratická práva i právně závazné postupy.

Během slyšení v americkém Senátu 17. ledna tvrdil Clint Watts, bývalý americký armádní důstojník a Agent FBI:
“Méně vzdělané skupiny obyvatelstva v mnohých částech světa mají zejména prostřednictvím mobilních telefonů přístup do kyberprostoru a tím jsou náchylní k manipulaci ze strany teroristů a autoritativní osob skrze sociální média.”
Monika Bickertová, vedoucí oddělení pravidel na Facebooku, řekla Senátu přímo v orwellovském jazyku toto prohlášení:
“Hledáme stále nové možnosti a způsoby, jak odfiltrovat falešné zprávy a jak pomoci lidem najít ty autentické zprávy. Víme, že přesně toto oni sami chtějí.”
Spiknutí zvané “falešné zprávy” a argument o “ruském vměšování” je čistý podvod. Demokraté, Republikáni a propagandisté zavedených médií jako New York Times nebo Washington Post (který patří šéfovi Amazon Jeffu Bezosovi) předhazují opozičním webům přesně to, co dělají oni sami. Jejich specialitou je totiž šíření falešných zpráv.

Neexistuje lepší příklad než falešné obvinění z držení “zbraní hromadného ničení”, který byl použit v roce 2003 k ospravedlnění invaze USA v Iráku, která měla za následek více než milión obětí. Stejně tak vláda, která vede nikdy nekončící války, má umístěné v desítkách zemí operační jednotky pro svržení daných vlád a má vojáky všude na světě, nyní šíří zcela nepodložené tvrzení o “ruském vměšování” do americké politiky. Vládnoucí třída používá tyto vykonstruovaná obvinění ke kriminalizaci opozice a označuje zveřejnění kritických informací za zradu.

Imperialistické války jsou vždy doprovázeny politickými represemi. Jen několik týdnů po vstupu USA do 1. světové války v roce 1917 schválil Kongres “Zákon o Špionáži”, který byl použit k zatčení socialistických aktivistů a k deportaci radikálních imigrantů. Během Druhé světové války zabránila americká vláda socialistům šířit jejich tisk, odsoudila trockisty za použití tzv. “Smith Act” a poslala více než 100 000 amerických Japonců do internačních táborů. Když byli presidenti Johnson a Nixon konfrontováni s masivním odporem proti válce ve Vietnamu, tak zavedli tzv. Counter Intelligence Program (COINTELPRO), který špehoval nespočet obránců občanských práv a levicových aktivistů. Od roku 2001 zavedli Demokraté a Republikáni tzv. “Patriot Act” a “Fisa Act”, který umožnil masové a komplexní sledování obyvatel. Také zavedli a vybudovali celou síť tajných věznic, tzv. “Black Sites”, kde byli mučitelé CIA chráněni pod rouškou boje proti “terorismu”.

Americká armáda považuje demokratické působení sociálních médií jako závažnou hrozbu pro svou činnost. Ve strategickém dokumentu z US Army War College z 21. prosince 2016 se říká toto:
“Využití sociálních médií a rychlé šíření Informací (a dezinformací) ve vysoce digitalizovaných městech může mít hluboký dopad. 
Ve Spojených Státech vedla zveřejněná videa, která dokumentovala vraždy policie, k masovým protestům a ke vzniku politických hnutí.” 
V jiném dokumentu, který byl zveřejněn v dubnu 2017, varoval War College těmito slovy:
“Obyvatelstvo, které má chytré mobily a je připraveno dělit se s ostatními o dění v dané oblasti, je schopné dát celku obyvatel země zprávu o celku probíhajících událostí, a to v reálném čase.”
Rozsah nebezpečí by se neměl podceňovat. Nezávislý novinář Chris Hedges, který se podílel s Davidem Northem na online diskuzi WSWS a pro Truthdig.com, 21. ledna 2018 napsal toto:

Tato cenzura má globální rozměry. Tzv. “Netzwerkdurchsetzungsgesetz” zavedený německou vládou trestá sociální média za údajně nevhodný obsah. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že odstraní tzv. “Fake News” z internetu. Facebook a Instagram smazaly účty Ramzana Kadyrova, prezidenta Čečenska, protože je na sankčním seznamu USA. Kadyrov je zcela pochybný politik, ale Americká Unie Občanských Svobod poukazuje na to, že tento precedens opravňuje americkou vládu k účinné cenzuře webu. Facebook smazal ve spolupráci s izraelskou vládou účty více než 100 palestinských aktivistů. To je katastrofální vývoj směrem k orwellovskému světu “myšlenkové policie”, “novořeči” a “zločinů proti státu”. Facebook to hezky podává jako tzv. “De-Ranking” a “Counter Speech”.

Proti rostoucímu ohrožení demokratických základních práv je třeba klást odpor. To vyžaduje organizaci a koordinaci širokého spojenectví proti internetové cenzuře a dohledu. Za tímto účelem inicioval WSWS mezinárodní alianci socialistů, progresivních a protiválečných webů. Vítáme jejich účast a stejně jako účast jednotlivých aktivistů a novinářů, kteří jsou ochotni se spojit v odporu proti cenzuře Internetu. Aby byla tato aliance efektivní, musí souhlasit s řadou konkrétních pokynů. Mezi ně patří zejména:
 • Zajištění internetu jako platformy pro politickou organizovanost a pro volnou výměnu informací, kultur a různých úhlů pohledu, na základě principu, že obecný přístup k Internetu je základní právo, které je pro všechny dostupné a zdarma.
 • Nekompromisně trvat na úplné nezávislosti na internetu z hlediska kontroly vlád a soukromých společností.
 • Zákaz a kriminalizaci manipulací skrze vyhledávací algoritmy a dalších kroků skrze vlády a korporace. Sem patří i zákaz nasazení vyhodnocovacích týmů, které omezují nebo blokují přístup na webové stránky
 • Zásadní odpor k zneužití internetu pro účely umělé inteligence, která monitoruje uživatele webu.
 • Ukončení persekuce Juliana Assange a Edwarda Snowdena a plné etablování jejich občanských svobod.
 • Zasazovat se o to, aby obří internetové společnosti byly změněny na veřejné instituce. Pak nebudou vedeny soukromým ziskem a budou stát pod kontrolou veřejnosti. Tím je bude možno koordinovat na mezinárodní úrovni, aby poskytovaly nejvyšší možnou nabídku služeb.
 • Odpor k cenzuře Internetu a na obranu demokratických práv nemá smysl ve formě apelu na kapitalistické vlády, které slouží zájmům politických stran a jednotlivců, ale naopak proti nim. Tento boj má mezinárodní charakter a je proto zaměřen proti jakékoliv formě národního šovinismu, rasismu, a militaristickému imperialismu. Kdo se chce opravdu podílet na obrané demokratických práv, ten se pro tuto věc musí snažit mobilizovat pracující všech zemí.

V souladu s těmito zásadami by měla mezinárodní aliance přijmout následující úkoly:
 • Vést systematickou kampaň odhalující cenzuru webu ze strany vlád a korporací. Analýzy by měly být zveřejněny na internetu a na sociálních médiích, jakož i v tištěné podobě letáků a brožur.
 • Zvyšovat povědomí o ohrožení svobody projevu na internetu, podporovat se navzájem v šíření článků, videí, rozhovorů, grafiky a dalšího obsahu.
 • Organizovat setkávání a vytváření diskusních skupin zaměřených na boj proti cenzuře internetu na pracovišti, v sousedství a ve školách.
 • Společná mobilizace prostředků a zdrojů proto, aby se weby ohrožené státní cenzurou domohly zájmu veřejnosti.
 •  
Dohoda o zásadách a úkolech aliance představuje výchozí bod pro rozvoj mezinárodní platformy, která by zamezila spiknutí vlád a korporací k cenzuře internetu a k destrukci demokratických práv. V mezinárodní alianci je nutně a nevyhnutelně zastoupeno široké spektrum různých názorů. Účast v alianci proto nemůže být spojena s jednou politickou linií nebo názorem. Weby a organizace, které se účastní na práci aliance, mohou svou práci nadále dělat zcela nezávisle a svobodně. Náš web WSWS tvoří součást mezinárodního výboru Čtvrté Internacionály a bude zastupovat toto marxistické zaměření a program. Chceme mobilizovat mezinárodní a demokratickou veřejnost za vyvlastnění informačních technologií, které vedou k monopolu a ke kontrole internetu. WSWS zastává názor, že účinná obrana svobody projevu a dalších demokratických práv vyžaduje boj proti imperialistické válce, svržení kapitalismu a budování socialistické společnosti.


WSWS zdůrazňuje v boji proti cenzuře internetu, že je provozována kapitalistickými režimy a globálními nadnárodními společnostmi. Protiakce bude úspěšná jen tehdy, pokud se spojí všechny aktivní síly na mezinárodní úrovni. Proto je nutné všem pracujícím pomoci k vědomí a k obraně jejich třídních zájmů. Životní úroveň, pracovní podmínky, mzdy, atd. jsou neoddělitelně spjaty s bojem za demokratická práva. Bez přístupu k nezávislým informacím a sociálním médiím nebudou pracující v různých zemích schopni efektivně koordinovat společné úsilí. Volný přístup k internetu usnadní mezinárodní jednotu pracujících v globálním boji za socialismus, demokracii a rovnost. Redakce WSWS je přesvědčena, že odpor proti cenzuře Internetu je nezbytnou součástí obrany demokratických práv a proto najde podporu všech pracujících. Je to boj za jejich práva. Pracující nebrání svobodu projevu jen kvůli svým třídním zájmů, ale je to i naopak. Obrana svobody projevu znamená, že se tím brání všichni pracující bez rozdílu.

V práci a jednání Aliance se budeme se snažit přesvědčit ostatní o tomto programu, aby se prosadil revoluční a socialistický přístup v boji proti cenzuře a omezování internetu ze strany vlád a korporací. WSWS vyzývá všechny socialistické, progresivní a protiválečné weby, organizace a aktivisty na budování mezinárodní alianci progresivních a anti-válečných webů.

World Socialist Web Site, 25. ledna 2018

 

Zájemci o členství v Alianci mohou mailovat na endcensorship@wsws.org a aktivisté, kteří se chtějí podílet na činnosti Aliance, mohou vyplnit tento formulář.

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

65 komentářů :

 1. CENZURA ? T.jsou ti NEJVETSI GAUNERI a svine na svete !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Omyl - největší svině je cosi jako jsi ty. Drzí jako štěnice, všude se vnutí jak američtí agresoři a neplatí na ně vůbec nic. Napomínání, žádosti, aby svých hovadin zanechali a neotravovali neustále na diskuzích k NR, které zaplňují bezohledně jenom svými žvásty. Například ty - píšeš kraviny, články nečteš, a kam vlezeš, tam nikdo jiný už diskutovat nemůže, protože ty zabíráš celý diskuzní prostor, a diskuze kazíš. Čechy nenávidíš, nenávist čpí z každýho tvýho projevu - naopak, takový pitomce by vůbec na diskuze pouštět neměli. Vyhrožuješ, urážíš, nadáváš - kdy nás začnou vyvražďovat? Už jsi nám to dlouho nenapsal.

   Smazat
  2. A ještě něco - jak se vlastně opravdu jmenuješ? Pepík - nebo Franta? Přece jsi měl nějaký normální český jméno, než jsi odtud zdrhnul a stal se z tebe světoběžník. Nepiš tady, že se jmenuješ Nick Honolulu -to si z nás děláš prdel. Kdo by ti takový jméno dal? Na diskuzích k novinkám.cz byl několik let taky takovej magor. Psal z Floridy. Jiří Večerek - Florida. Taky nenáviděl Čechy jako ty. Byl často blokován, a vždycky na čas z diskuzí zmizel, a zase se objevil. Pak začal provozovat publicistiku web NR, Jiří Večerek - Florida zmizel z diskuzí k novinkám navždy, a objevil ses tady ty. Píšeš taky z Floridy. Taky nenávidíš Čechy - že by to byla podobnost čistě náhodná ty Američane z vysočan?

   Smazat
  3. Jsem pro to, aby se emigrantům odejmulo právo volit našeho prezidenta, senátory a poslance. Co mají ovlivňovat život v zemi, ve které nežijí? Proč nám mají kazit život? Honolulu je ukázkový pitomec a věrný vzorek emigrantů. Jeho existence a sprostá vlezlost jsou mým argumentem proti "právům" emigrantů.

   Smazat
  4. Nemám nic proti cenzuře honolula, když uráží a ponižuje český národ,je sprostý, ukazuje jakou si pomyslnou nadřazenost, ano pryč s ním! Ovšem vadí mi když tu napíšu naprosto slušný příspěvek, pravdivý, zakládající se na mé zkušenosti a jelikož přeci jen zachází za určité meze povolené redakcí NR prostě zmizí. Někdy je takový příspěvek vymazán po delší době, kdy je na něj už několik též slušných reakcí.I ty jsou vymazány.Stalo se vícekrát. Dnes se raději nepodepíšu...

   Smazat
  5. Zmizí ani šedivá větička po něm nezůstane.

   Smazat
  6. Honolulu a je divné že jste nás o tomto neinformoval Vy který víte všechno co Tramp podepíše a perfektně znáte DEKLARACI. Místo toho již více jak rok nadáváte že Vás někdo maže a on Vás maže Tramp a jeho kamarila.

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak nežvaň, a napiš, kdy už nás začnou vyvražďovat. Přece to píšeš často, a rád. Jsi přece informovanej, tak šup šup, ať se něco dozvíme, ještě vedle těch magorských žvástů a sprostých nadávek a urážek.

   Smazat
 3. Ano korporátní fašisté by chtěly cenzurovat co nejdřív odejít z eu.

  OdpovědětSmazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne - není blokován ani sabotován. My se sem dostáváme snadno, ale pokud jde o tebe, tak tebe zablokovali už všude. Jen zde byli k tvým žvástům, urážkám celého českého národa, a Čechů shovívaví, ale to skončilo. Nestojíme o to, aby nám zde, na našem webu, v zemi, kde my jsme doma, a kde musíme a budeme muset řešit svoje problémy, nadával sprostě nějakej odpornej exulant, kterej sem nepatří. Ty tady doma nejsi - starej se o Floridu, a nás nech na pokoji.

   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vidíš sám, jakej jsi trapák. Zas budeš žvanit jen ty? Jak se jmenuješ - to je tajný? Proč píšeš tu hovadinu Nick Honolulu? Jsi Jiří Večerek z Floridy, a na webu novinky.cz jsi byl navždy zablokován.Zalez a přestaň se chovat trapně. Proč nepočkáš alespoň, jestli ti někdo odpoví? Ne - jsi drzej jak štěnice - vykecáváš se sám v celém prostoru diskuzí - jedině to jsi pochytil od imbecilních Američanů -drzost, zpupnost, a lézt kamkoliv, třeba přes mrtvoly. Nikomu nenadávej nedomrdků ty střelený prase, a jdi už do hajzlu! S tebou se vůbec slušně diskutovat nedá - jen sprostě nadáváš a urážíš, a divíš se, že tě na diskuzích blokují? Jak může být někdo takový hajzl - inu, američan - co lze o nich říci slušného?

   Smazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak teď už ti konečně rozumím, už mi docvaklo, proč píšeš ty trotloviny anonyme 22.08. Pozdě - ale přece.

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jdi už do prdele zmrde americkej. Odlez z diskuzí, a dej nám pokoj. Did You understand?

   Smazat
 8. 22:08 = cizinec !
  To nenapsal nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Půl šesté odpoledne a ty nalitej jak žoch. Že se nestydíš.

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 14. jses blbej honolulu? ctenar 0;48 pise o obouch stranach takze ani ty neumis vymyslet nove nadavky i ty se stale opakujes

  OdpovědětSmazat
 15. Honolulu je divné že nevíte že Vás maže Tramp a obviňujete Dvořáka. Je potřeba vytvořit jiné možnosti než ty zvrhlíky z JUSEJ co chtějí zotročit celý svět.

  OdpovědětSmazat
 16. ...a co na to čeští piráti..?!?

  OdpovědětSmazat
 17. Skončíme jako na západě? Cenzura běží v Evropě na plné obrátky. Nejhůř je na tom Švédsko, tam vám hrozí vězení za to, že upozorníte, že migranti močí a kálí na ulici. V Británii skončíte ve vězení za nenávistný tweet. V Německu za to, že přirovnáváte islám k nacizmu. Návic tam postafili centrum které zastýxká za hate speech. V německu facebook musi sledovat a mazat příspěvky - má to nařízené od vlády. Snad takhle nedopadneme v Česku.
  http://www.epshark.cz/clanek/118/novodoba-totalita-na-zapade

  OdpovědětSmazat
 18. Vy opice skarede NEONACISTICKY / BOLSEVICKE jak to, ze jste smazali moje kamaradske vety, ve kterych jsem nastinil vasi mentalni diagnozu ? Hmmm ?

  Ten vas cenzor - to je KRETEN a jeho obeti jste VY, daleko vice nez ja !
  A honem si prilozte polenko at zapadnete do celku vy stadoviti urazlivi sprostaci !

  T.j. pozitek se s vami hadat - KDYZ jsem byl mlady a pracoval v bushi v Africe, tak jsem byl casto ze stromu zasypan hovinkami od opic. PRIPOMINATE MI MOJI ZASLOU SLAVU, vy slabomyslni primati !
  NICK HONOLULU -svetlonos !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A tady je důkaz - toho mizernýho exulantskýho zmetka nelze odstranit - ani z diskuzí. Prostě se toho zmetka nezbavíme, sprostě nadává, uráží, je mazán, druhý den vleze opět na totéž místo, a zas sprostě nadává a uráží a tak pořád dokola. Budeme muset požádat písemně D.Trumpa, aby ho nechal odstřelit. Proti této vši není žádná obrana možná.

   Smazat
 19. CENZORE ! Ty prirodou osizeny zmetku ! Tobe se sudicky pozvracely do kolebky a proto delas CENZORA, ty neuplatitelne, nesikovne nemehlo. A dej radej zpravit ten tvuj web ! Nejde se sem dostat !
  Ty sabotujes muj pozitek se hadat s Hurvinky a kadit jim mezi ideologicke jahody v jejich zahradce.
  nick honolulu
  A NEZAPOMENTE ve vzacne shode, demonstrovat vasi stadovitost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty zkurvená americká filcko - na tebe neplatí žádný deratizační prostředek - mazat tvoje žvásty není účinné. Do doby, než začal provozovat publicistiku web NR, jsi denně - pod všemi články - strašil na diskuzním fóru Novinek - cz., které začaly s publicistikou jako první, o několik let dříve. Psal jsi nenávistné sračky, přesně stejné jako píšeš tady, pod jménem Jiří Večerek -Florida. Byl jsi často blokován a zase ses vracel a zase jsi denně strašil pod všemi články. A pak najednou jsi z Novinek zmizel, a jsi denně na NR - zas ty samý sračky a žvásty, jsi mazán a zase se vracíš. Jsi hnusná veš - uvědom si to konečně. Odlez alespoň na půl roku, než se na tebe zapomene, tady je na tebe už každý alergický. Proto se podepisuješ Nick Honolulu, protože pod jménem Jiří Večerek tě známe, a i kdybys psal stokrát, že Florida je velká, jsi to ty! Nikdo jiný - to by bylo opravdu zajímavé. Kam by byl zmizel Jiří Večerek, který zrovna jako ty, psal o Johannesburgu, a vyžvejkával se z nenávisti k Čechům, akorát opatrněji, protože když byl zablokován, na diskuze se prostě nedostal.Pak tam vlezl opět, a opět to samé. Jsi Jiří Večerek! A nelži a přestaň nás oblbovat. Ani jednou jsi k dotazu neuvedl svoje pravé české jméno, které nutně musíš mít. Proč? Jen sprostě lžeš. NR nemá tak přísná pravidla, jako Novinky cz., a nelze se tě zbavit. Jsi lidská zrůda. Ty - a nikdo jiný než ty, se tady takhle nechová. Ano, byli tady i další sprostí zmrdi, ale ti toho nechali, když zjistili, že jejich zmrdoviny tady nezaberou, ale ty jsi nezničitelnej hajzl - exulantskej Čech - z Čecha Američan - co už může být horšího?

   Smazat
 20. CENZORE, ty mentalne zakrsla zrudo ! Ty NEmazes urazky a sprostarny ! Ty mazes slusneho nick honolulu, protoze ti ideologicky nevyhovuje ! - "kavarensky" smudlo !

  Cenzore mas vinu na tom, ze beze me slabomyslni Hurvinci v Cesku
  se stanou obeti vasi neo-feudalni slechty a potom placou z nedostaku ! Ty jsi nepritel naroda a fanaticky nepritel nasi svate Konstituce a ani NEDODRZUJES kostelni rad na NR ! (Ty potvoro skareda !)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu vždyť Vás maže z Tampova příkazu jeho kamarila. Když náhodou žerou hambáče tak Vám to projde a můžem si Vás vychutnat.

   Smazat
 21. CENZORE ty prostitute - NAHRB SE a ponizene popros Dvoraka, aby ti dovolil vytrit jeho zadek, za pochvalu a peti korunu, ty karikaturo chlapa.
  ZASNU, k cemu se nekdo propujci.
  nick honolulu
  (Ted mi napadlo ! Proc se nepodepisujete pod vase zvratky ? Hurvinci vysvetlete to !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli toho nenecháš ty zparchantělej zmetku, tak si pamatuj, že já osobně!!! stahnu všechny ty hnusný nadávky, aby byl autentický důkaz jaký jsi hajzl, a protože mluvím anglicky jako česky, požádám legislativu na Floridě, aby tě identifikovali a potrestali. Aby ti zablokovali přístup na počítač - to si vysloužíš, tak ti radím, abys s tím svinstvem a urážkama přestal. A jestli jsi psychicky nemocnej, jdi se léčit a přestaň s těma sprostotama, protože tvoje bláboly už nic jiného, než sprostoty není. Nemůžeme mít na tebe ohled, jestli jsi starej a nemocnej - a nebudeme mít na tebe ohled, tak to ber na vědomí. Stačí, když přestaneš lézt na český web, jmenovitě na web NR - kde tě nestačí administrátor mazat. Píšu ti to s plnou vážností. Jestli jsi procestoval celý svět, víš nejlépe, že svět je malý - nebude žádný problém tě najít a potrestat.

   Smazat
 22. A nyni pred odchodem na nase weby mi dovolte Hurvinci vam zahrat jihoafrickou pisen o opici.
  GENYS LYNNE - RAMAJA - urcite vas osvezi-,ze nejste sami.
  Na YouTube.
  bye bye
  nick honolulu vas svetlonos !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě chvíli se tady producíruj ty trapáku, ale už to dlouho trvat nebude, to si pamatuj. Pak už o tobě nikdy neuslyšíme. Svýma hovadinama a zvrhlostma budeš muset obšťastňovat jiné čtenáře, někde jinde, pokud ti to dovolí.

   Smazat
  2. 13:41 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Smazat
 23. Ja nejsem Jiri Vecerek, ty OSLE ! Je-li z Johannesburgu tak bych ho rad poznal a SLIBUJI TI, ze hned jak budu mit inspiraci se sem vratim.

  Prohravate informacni valku a vas monopol na manipiulovani s vasimi nevolniky. Proto jecite a nearikate .
  STAHUJ MOJE CLANKY ! Dostanu zase pochvalu.
  Vas verny prispevkar NICK HONOLULU - fuj CENZORE.

  OdpovědětSmazat
 24. SABOTUJETE moji radost se svami hadat !
  Zde se verejne dozaduji ! Okamzite, mi uvolnete pristup na NR ! To trva 1/2 nez odeslu 5 vet, vy nepratele nasi svate Konstituce. I s pouze polovinou mozku vypnuteho vas ideologicky zdeptam , kdykoliv se mi zachce , protoze jste nemehla nesikovana a PROHRAVATE INFORMACNI VALKU - Huuu, ha, ha, ha.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 25. CENZORI, vsude kolem sveta se vam hrouti vas monopol na znasilnovani mozku obcanu a vy vite, ze uz brzy budete NEPOTREBNI ! Pujdete na pracak a budete po zauceni prinosem pro splecnost na vasem novem zamestnani treba v uklidu nadrazi !

  Tak se nerozcilujte a nevstekejte , proti progressu a potrebam obcanu.
  nick honolulu - velmi oblibeny u ceskych obcanu !
  A NEMASTE ME se sprostarnama zacinate vy !

  OdpovědětSmazat
 26. Ty papundekle vzešlej se syfititickýho čokopotrata,zdechni,smrdíš zbytečně moc zlouho....jako celej ten uASSackej patvar!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vysmrádni rudej prde z tesilek tohodle šábesdekla! - https://ic.pics.livejournal.com/lorddreadnought/76765949/23186/23186_1000.jpg


   P. S.: Sprav si už to "R" konečně, ať ty tvý skřeky rudýho dementa začnou aspoň krapet dávat smysl.

   Smazat
 27. Aby bylo jasno ! Nikdy jsem nebyl na Novinkach a pana Vecerka z Vysocan neznam. Byl jsem na Aktualne CZ a vykopnut jako vsichni cesti vlastenci a nakonc vypadl i Stejskal, ktery se zaslouzil o slavu Aktualne CZ.
  Byl jsem na deniku CZ, ale koupili to Nemcori a s temi se nebavim, protoze jsou poplatni Merkerove.
  V pripade, ze Vecerek zazil pad Johannesburgu, tak ctete vse co rekl 3x ! Nebo budete NEINFORMOVANI cely zivot a bude vas to stat krk.
  nick honolulu - jdu ted hledat jiny clanek , kde poopravim vase scestne nazory.

  OdpovědětSmazat
 28. P O M O C - CENZORE ! 16:31 napsal "cesky" Mugabe !
  T.j. prece zakazano takhle psat ! Udam ho v Tallahasse na Floride u policajtu ! (A ti se poserou smichem.)
  Cenzore ty mas na vse dvojite meritko, ty jsi strasna hanba v republice ! Nezapomen stahnou muj prispevek.
  Ale ted uz musim jit - slibuji, ze se vratim, ZAUJME-LI ME nejaky clanek !(Nevite nahodou nekdo, co to je "COKO" - potrat ?)
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 29. No to budeš asi ty, honolulu. Zavolej na tohle číslo, určitě ti pomůže: +1 267-702-0447.

  Kdyby ne, zkus ještě tohle: +1 850-205-0189

  Pak dej vědět, jak to dopadlo.

  OdpovědětSmazat
 30. 16:46
  Ty nevíš a nechápeš vůbec nic ty lobotomická zombii z papundeklova!!!!!
  Mazej šábesdeklovi pro coca-colu a hambáče,bude je u těch jeho nekonečnejch výhrůžek a blábolů potřebovat!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zajeď šelomí pšouku, co se pravidelně vysouvá z lejnolíhně škarednýho kremelskýho židočekisty s krysím xichtem :D:D:D
   Expertům trvalo pět minut zjistit že jsi jen prd detekovatelný pouze spektrometrem umístěným v těsné blízkosti Putlerovy prdele! Takový a jiný olezlý a odulý putinovský agentský čechomužíky vodsad už brzo vypudíme, tak snad vám Putler poskytne nějakou tu asylovou kvótu na Sibíři! Tam budeš mít vlastní kyslik a možná i příděl jedovatý pěny do koupele!:D:D:D

   Smazat
 31. Jak se slučuje cenzura s demokracií? Co bylo křiku kolem cenzury u nás za socíku - která byla vedena naprosto stejnými "ideály", jako ta současná. Tehdy pod heslem "socialismus si rozvracet nedáme", dnes pod heslem "kapitalismus si rozvracet nedáme". Tak jsem zmatený. Už jsem měl podezření, když se začala demokracie věnčit přídomky, že jde jen o vtip bratří v triku. Samozřejmě, že to soudruzi docela bravurně zvládli autocenzurou výměnou za korupné, kapitálu se nějak ale nedaří, neb korumpovat všechny, co umí psát a číst a mají internet, na to by kapitál zkrachoval. A tak přece jen cenzura je to pravé ořechové v diktatuře kapitálu! Ovšem cenzura se dá dělat kapitálu i jinak, laciněji, třeba likvidovat ty všetečné pisálky!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No na druhou stranu - takový sajrajt jako je ten odpornej čechoameričan, by měl někdo zlikvidovat, jen odstraňovat z diskuzí je málo. Po odstranění hned vleze nazpátek s ještě odpornějšími nadávkami, tvrdí, že není Jiří Večerek, který léta denně opruzoval na novinkách, ale svoje český jméno ještě neprozradil. Píše samé sračky, odporné nadávky a urážky, všelijak lže a mlží, a podepisuje se jako Honolulu, protože si z nás dělá šoufky,a dokonce přiznává, že ho baví urážet a nadávat. Stejný, jako kdyby vrah přiznával, že ho baví vraždit. Stejnej odpornej magor, beztrestně ubližuje lidem urážkama. Mohlo by se říci "tak to nečtěte" - ale jak to? Jak k tomu přijdeme? To je stejné jako s těmi migranty. Tak my jsme tady doma, ale nebudeme číst, protože se zde producíruje ten hajzl, a lidi postižení migrantama, taky mají raději ustoupit - nikam nechodit, a tak podobně. Většina se musí podřizovat menšině? Proč? Nebudu chodit do nějakého parku, protože tam řádí vrah? Tak snad někdo chytí toho vraha do želez na medvěda, a nechá ho utratit - ne? Jak jinak se zbavíme podobných sráčů, než cenzurou a odstraňováním? Není jiný způsob. Podobně jak s adekvátními tresty. Protože ze sta tisíc lidí byl jeden neoprávněně potrestán rozsudkem smrti, tento se zrušil, a sto tisíc vrahů běhá po svobodě? Tato společnost je opravdu zmrzačená -kdo to celé zprostředkoval?

   Smazat
 32. Zlikvidovany pisalek honolulu byl umcen jako mistr
  Jan Hus.

  OdpovědětSmazat
 33. 18:20 - Umlcenim bylo ztraceno moralni pravo nadavat vsem radikalnim rezimum.
  pisalek honolulu to vyhral moralne.

  OdpovědětSmazat
 34. Cenzore jdu se modlit, aby jsi dostal Malarii a posral se v office u sefa ty inkvizitore.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jsi tak blbá svině, že na tebe by byla škoda i použít munici. Rozkopat ti čumák na fašírku a urazit obě hnáty, a měl bys po psaní sprostot a urážek, a ti hajzlíci, kteří ti tady fandí ( pravé české svině fandili i fašistům a zabijákům) nejsou hodni ani toho opovržení. Jedině si před nimi odflusnout - hurvínci, kteří budou vyvražděni, ale ještě si v tom libujou a potřebujou to číst znovu a znovu. Chorá smečka -duševní mrzáci.

   Smazat
  2. 18:35
   Ty rudá posranino budeš absolvovat kombinované kurzy létání a plavání svržením z helikoptéry do Jezera hrochů! Staneš se hroším lejnem! :D:D:D

   Smazat
 35. 18;35
  Ty havlobanderovský lejno,ty půjdeš první.....chcípáku věčně zlitej!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudocancy užgrynadanýho čechomužika! Sám chcípneš někde pod mostem jako každá podobná komoušská zdechlina neschopná života bez nafetování prdy svýho kreténskýho liliputního fýrera z Kremlu:)
   Vy mrdky rudé, co po vás zbude? Jen země zničené a národy chudé ...

   Smazat
 36. cenzore ze se na tu praci nevyseres.za par penez neustale neco mazat. jses na vozicku ze nechces delat neco jineho?
  si myslis ze kdyz neco vygumujes ze ti panicek prida penizky? cenzore jsi srab styd se sam pred sebou.ani zenskou nemas a musis si ho honit sam.jestli jses zenska tak to teda musis bejt pekna maskara.

  OdpovědětSmazat
 37. 18:35 Klidne nadavej a vyhrozuj, ale smir se tim , ze ti bude nadavano zpet !

  Nejhorsi vlastnost kterou mate, je vase dvojite meritko na sprostoty a urazky, a to vam prijde draho ! Ne ode me , ale od vasich obcanu.

  Ted, dnes jak uz vidite, cela republika je proti vam a za chvily budete rychle menit nazory. Protoze o ty "URAZENE HNATY" pujde vam a ne me.

  A kdyz chcete neco posuzovat, tak ctete vsechno nebo nic. Jinak nevite vo co kraci.

  OdpovědětSmazat
 38. Vy mazete slusne prispevky v obrovskem mnozstvi a sprostarny a utoky, ty nejhorsi, co jsem kdy cetl nechavate bez povsimnuti - kdyz se ztotoznuji s vasim programem proti narodu. A vase vyhrozovani je velmi smesne, at uz jde o nasili, ci cokoliv jineho.
  Strilet se NEBUDE, jedine zaduvkou ! Pro vas je vetsi trest jit na pracak a zivit se uzitecne a ne znasilnovanim a manipulovanim s mysli naroda.
  amen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já ti to řeknu asi tak: tohle celý vo tý "republice" je blamáž! Realita je taková, že židobolševik david sní o tom, že se stane rudým komisařem jako jeho příbuzní v Rusku před 100 lety! A že to on a jemu podobná svoloč by rozhodovala koho ovládat a koho rovnou "mazat"! Tak to je. Jenže my se jimtu postavíme jináč! My jsme poučený z dějin! Totiž kdyby jeho Výsost Imperátor jednal s jeho předchůdci tak jak s nimi jednali už pozdě bohužel jeho generálové a atamani za občanské války, tak by ani žádná nebyla! U každýho druhýho gaunera rudýho nosatýho - ať to byl Parvus, Zederblum, Bronstein nebo Džugašvili čteš v životopise "utekl z vyhnanství"! Pak se většina objevila někde na západě jako "exulanti"! Kdyby je carská ochranka vhodila zaživa do pecí lokomotivy hned po prvním zatčení, bylo by po problému a navíc jako bonus by zlevnila i přeprava na Transsibiřské magistrále ...

   Smazat
 39. Vas nejhorsi zivocich neni primitivni hulvat - 18:35 , s velkou hubou, ale ten ktery dostal titul KADROVAK !

  To bych rad vedel, kolik ten znicil zivotu vasich obcanu za totality. Jeho metody jsou ukazkove a presne podle naucene a vycvicene sablony, tech nejhorsich politruku. A takove zrudy mate mezi sebou. Co si myslite, ze z toho pro vas vzejde ?

  OdpovědětSmazat
 40. Jsou sice potřeba i kvetinove safe-space pro deti a matky, ale jsou také potřeba troll-space a pak samozrejme serious-space pro pravdivou a necenzurovanou diskusi...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.