Reklama

čtvrtek 1. března 2018

Co kdyby to, co řekl pan Okamura, řekl někdo jiný, třeba nějaký pan Třasořitka z ČSSD?


Jiří Baťa
1. 3. 2018
Pan Tomio Okamura řekl něco, co by zřejmě za hluboké totality znamenalo něco jako protistátního, protirežimního, nedemokratického a možná že by za to snad byl postaven i před soud. Podotýkám, že by tomu tak možná bylo, kdyby to řekl za vlády komunistů, někdy v padesátých letech. Pan Okamura to ale řekl v r. 2018, tedy v době, o které jeho kritici velkohubě prohlašují, že jsme v „hluboké demokracii,“ ale poněkud zapomínají, že v demokracii platí lidská práva, mezi které patří i právo na svobodu slova, svobodné vyjádření názoru.


Co řekl pan Okamura jiného, než svůj osobní názor na tábor v Letech? Otázka tedy je ne co řekl, ale komu vadí to, co řekl? Lze postoje kritiků k vyjádření pana Okamury chápat stejně, jako proslulý filozof Francois Maria Arouet, alias Voltaire když řekl památná slova: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat“!
    Zopakujme si, co vlastně pan Okamura na adresu tábora v Letech tak strašného, odsouzeníhodného řekl:

V táboře nebyl nikdo nikdy zabit – lidé umírali v důsledku staroby a chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života.“
Výrok, ke kterému lze jen připomenout, že není zcela přesný, ale je v souladu  s historikem, profesorem Janem Ratajem, jednoho z nejpovolanějších historiků na dané téma, tedy tábor v Letech u Písku.
Pokud jde o Lety, bude dobře si ujasnit, co tu chceme budovat. Mýtus  o romském koncentráku je podle dostupných informací lež. Byl tu pracovní tábor pro osoby, které se vyhýbaly řádné práci včetně Čechů a Němců z protektorátu. Internováni nebyli na základě etnika, ale cikánského způsobu života, to znamená, že poctivě pracující Romové tu nebyli.“
I v tomto případě jde jen o nepřesně interpretované skutečnosti, protože ve své podstatě má pan Okamura jednoznačně pravdu.
Oběti v táboře rozhodně nebyly oběti jakéhokoli holokaustu. Naopak srovnávání je neúctou ke skutečným obětem holokaustu, ať už Romů nebo Židů, ve skutečných koncentračních táborech. Samozřejmě platí, že jakékoli násilí na lidech odmítám a odsuzuji,“ řekl také pan Okamura. I zde však platí, že pan Okamura, kromě formulace vyjádření, neřekl nic jiného, než co uvádí jmenovaný pan profesor Rataj, resp. historické záznamy z Akademie věd z r. 2006. Navíc je také historiky prokázáno, že v táboře v Letech nebyl ani holocaust, ani koncentrační tábor v pravém slova smyslu. Pan Okamura naopak odsuzuje jakékoli násilí na lidech.

     Suma sumárum, nejde o nic jiného, než tzv. „hon na čarodějnice“, resp. pokud vezmeme v úvahu i vyjádření poslance Roznera (SPD) o pseudokoncentráku,  pak půjde zřejmě o „hon na čaroděje“. Skutečnost, že se SPD pana Okamury dostala do parlamentu, strana, která prosazuje přímou demokracii, ale také bojuje za obecné referendum, že hájí jiné zájmy, něž jiné „demokratické“ partaje, to jsou důvody, proč je proti němu , potažmo SPD veden tento politický teror. Pro lepší názornost není od věci si také připomenout, jak na „pobuřující“ vyjádření pana Okamury reagovali jeho odpůrci a kritici (a to nejsou zdaleka všichni):

- Miroslav Kalousek, TOP 09 :  „To není zdaleka otázka jenom Romů. Popírání jakékoli genocidy nebo její relativizace či zlehčování, je hanebnost na úrovni zločinu a je nesmírně nebezpečná pro demokracii.“
To je fakt ten správný člověk, který může mluvit o hanebnostech, uf!  Ten by si měl ne zamést, ale odbagrovat před vlastním prahem!
- Michaela Marksová Tominová, ČSSD: „Na nedalekém hřbitově je masový hrob dětí z Letů. Je jich okolo stovky. Každé z nich tam má jméno, datum narození a datum úmrtí. Naprostá většina zemřela v zimních měsících, následkem tyfové epidemie. Takže na zimu hlad a nelidské podmínky. Pan Okamura by se tam měl zajet podívat a vzdát jim úctu. Více netřeba dodávat.“
Možná by nebylo od věci, kdyby si tam třeba zajela sama paní Marksová.
- Martin Kupka, ODS: Tomio Okamura svůj populismus dovedl daleko za hranu slušnosti. Za voličské hlasy je ochoten zjevně udělat cokoli - třeba i popírat historické skutečnosti. Zlehčovat zvrhlosti a násilí nacistické moci vykonané na romském etniku v celé  Evropě stejně jako na dalších skupinách obyvatel - to by mělo autorovi takových výroků vynést červenou kartu“.
Pan Kupka by ještě měl specifikovat zvrhlosti a násilí nacistické moci, vykonané na romském etniku konkrétně v táboře v Letech, aby tak potvrdil nepravosti, které vyjádřil pan Okamura.
- Vojtěch Filip, KSČM :  Výrok pana Okamury neodpovídá historické pravdě. Pracovní tábor v Letech nechal zřídit pan Schwarzenberg pro likvidaci polomů ve svých lesích a práce tam byla těžká.“
Názor osobně nesdílím, neboť kromě prací v lese se ostatní nezakládá na pravdě.
- Karel Schwarzenberg,TOP 09: To je něco skutečně nehorázného. Víte, mě se to osobně dotýká, poněvadž jsem tam v okolí strávil dětství. Pamatuji si to. V zahraničí by ho za to vyloučili ze sněmovny, což u nás ani není možné. To je opravdu taková nehoráznost. Kolik dětí tam zemřelo... Hrůza. Na příštím zasedání sněmovny s tím musíme něco udělat.“
O práci vězňů v polomech jeho otce se nepamatuje, protože o tom pan Okamura nemluvil, ale jinak si toho pamatuje víc než dost, když potřebuje!
- Jiří Dienstbier, ČSSD : Je to daleko za hranou. Užívá stejnou rétoriku jako stoupenci nacismu vůči holokaustu jako celku. Slušní lidé by se od autorů podobných odporných výroků měli jasně distancovat. Okamura už poněkolikáté prokázal, že do slušné společnosti nepatří.“
Když už pan Dienstbier zmiňuje slušné lidi jen doufám, že se mezi ně sám nepočítá!
- Daniel Herman, KDÚ-ČSL Autenticky  jsem neslyšel, co pan Okamura řekl. Každopádně co se týká koncentračního tábora v Letech, stačí se podívat na hřbitov v nedalekých Miroticích. Tam jsou desky se jmény obětí a mezi nimi je i mnoho malých dětí. Takže tvrdit o táboře, že to byl pouze pracovní tábor a že tam lidé umírali na základě vyčerpání a podobně? Mám konkrétní svědectví, že tam ty děti skutečně zabíjeli. Je to něco strašlivého. Myslím, že je třeba podívat se na historická fakta. Nechci však komentovat výroky někoho jiného. Historická fakta mluví sama za sebe...“.
Má-li pan Herman konkrétní svědectví, že se tam děti zabíjeli, proč jej nepředloží veřejnosti? Možná by je přivítal i pan profesor Rataj nebo historický ústav  AV ČR?

      Tolik pokrytectví se jen tak nevidí. Všichni jmenovaní šmahem a tvrdě odsoudili výroky pana Okamury, přičemž ani jeden z nich nepoužil, nezmínil nebo neodkázal na nějaké fakta a důkazy z titulu historických materiálů, které  o táboře v Letech podávají dostatečné svědectví nejen jaký tábor to byl, ale které de facto potvrzují výroky pana Okamury. Pakliže např. pan Herman připomíná, že „Myslím, že je třeba podívat se na historická fakta.... Historická fakta mluví sama za sebe...“, pak má (zcela mimořádně) pravdu v tom, že dříve, než všichni kritici pana Okamury něco vyřknou, by se měli napřed přesvědčit, jaké jsou fakta a skutečnosti. Přímo do očí bijící je vyjádření Karla  Schwarzenberga, který licoměrně, až téměř lítostivě konstatuje, že cituji: „... mě se to osobně dotýká, poněvadž jsem tam v okolí strávil dětství. Pamatuju si to!“  Tak on si to sice údajně pamatuje, ale celou dobu o tom mlčel. Pak nějaký Okamura připomene události v Letech, pan kníže, osvícený duchem svatým, se náhle rozpomene a je zděšený, co se tam strašného v době jeho dětství, událo! Aby toho nebylo málo, chce ještě na pana Okamuru podávat trestní oznámení!
     Nezbývá než znovu zopakovat, že pan Okamura řekl svými slovy to, co je jinými slovy formulováno v historických dokumentech, resp. jak se k věci tábora v Letech vyjádřil pan profesor Rataj. Na tom není nic špatného a už vůbec ne žalovatelného. Má-li se někdo chytit za nos, tak v první řadě jeho falešní, pokrytečtí kritici! A pokud někdo poukazuje na morálku, tak by ji měli projevit hlavně kritici pana Okamury tím, že se mu, resp. jim oběma  veřejně omluví! lidovky.cz/hanebnost

41 komentářů :

 1. I tenhle pán má pravdu:

  https://vk.com/video400813730_456239408

  A pak realita:

  Londýn:

  http://pravyprostor.cz/islamsky-londyn-utecte-skryjte-se-ohlaste-to/#comment-640945

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Baťa jen zpřesnění, výňatek: "Podotýkám, že by tomu tak možná bylo, kdyby to řekl za vlády komunistů, někdy v padesátých letech."

   Důležitá oprava: "...kdyby to řekl za vlády
   komunistů v NÁRODNÍ FRONTĚ společně s ČSS a ČSL"!

   Politika z poválečného období:

   Národní fronta Čechů a Slováků bylo sdružení:
   "politických stran (později byly do něj přijaty i další organizace), které bylo založeno za účelem převzetí řízení státu po druhé světové válce. V podstatě se jednalo o nejdéle fungující politickou koalici na území Československa."

   Seznam složek Národní fronty České socialistické republiky:

   KSČ
   Československá strana socialistická
   Československá strana lidová
   Česká odborová rada
   Český svaz žen
   Svaz družstevních rolníků
   Socialistický svaz mládeže ČSR
   Česká organizace ČSTV
   Svaz československo-sovětského přátelství
   Svaz pro spolupráci s armádou
   Český svaz protifašistických bojovníků
   Československý červený kříž
   Svaz požární ochrany ČSR
   Český svaz spotřebních družstev
   Český svaz výrobních družstev
   Český svaz bytových družstev
   Svaz invalidů v ČSR
   Česká vědecko-technická společnost
   Socialistická akademie ČSR
   Česká mírová rada
   Český svaz stavebních inženýrů
   Český svaz novinářů
   Polský svaz kulturně osvětový v ČSSR
   Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti
   Svaz českých filatelistů
   Český svaz chovatelů drobného zvířectva
   Český svaz včelařů
   Český rybářský svaz
   Český myslivecký svaz
   Český ovocnářský a zahrádkářský svaz

   Seznam složek Národní fronty Slovenské socialistické republiky:

   Komunistická strana Slovenska
   Strana slobody
   Strana slovenskej obrody
   Československý červený kříž
   Československý svaz tělesné výchovy
   Slovenská mierová rada
   Slovenská odborová rada
   Slovenská vedeckotechnická spoločnosť
   Slovenský poľovnícky zväz
   Slovenský rybársky zväz
   Slovenský zväz bytových družstiev
   Slovenský zväz filatelistov
   Slovenský zväz chovateľov
   Slovenský zväz filmárov
   Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
   Slovenský zväz spotrebných družstiev
   Slovenský zväz včelárov
   Slovenský zväz výrobných družstiev
   Slovenský zväz záhradkárov
   Slovenský zväz žien
   Socialistická akademie
   Socialistický svaz mládeže
   Svaz československo-sovětského přátelství
   Svaz pro spolupráci s armádou
   Zväz družstevných roľníkov
   Zväz invalidov SSR
   Zväz požiarnej ochrany SSR

   Ramón

   Smazat
 2. To, že se jedná pouze a jenom o "Hon na čarodějnice", snad musí pochopit i dement. Díky bohu, za pořady pana Soukupa, které se zabývají mnohem důležitějšími a pro společnost mnohem závažnějšími problémy, než je tato uměle vyvolaná fraška. Nechci zpochybňovat tu hroznou dobu, která byla, ale věřím pevně, že se za tímto uměle vyvolaným skandálem skrývají především paraziti,kteří toto mají ve skutečnosti úplně na háku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:53
   Možná se nám zde rodí nový Prahou nepřijatelný, tzn. volitelný kandidát pro Českou republiku?
   Nebojí se jít proti proudu pražských, chameleonských fanatiků i když se mezi nima musí, den co den pohybovat. A čelí tím mnoha výhružkám, jak sám uvádí ...

   Smazat
  2. někomu se náramě hodí do krámu, že očerňuje pořád pana Okamuru,
   ať se chytí za nos " ti slavný kníže" Hemnan, Kalousek a další......
   jsou tu závažnější problémy!!!!!!

   Smazat
  3. 18:18

   Okamura je tak blbej, že je opravdu zbytečné ho ještě očerňovat!

   Smazat
  4. 18,21 zato ty jsi chytrolín ,trubko P)

   Smazat
 3. Je to obvyklá technika skandalizace osoby tím, že bez ohledu na skutečné znění výroku v jeho smyslu, obsahu a uvažovaných souvislostech, je spuštěn pokřik, který autorovy podsouvá všechno myslitelné negativní, co lze ze samotného tematu odvodit. Lze si všimnout nejoblíbenějšího - nemravné, nemorální, vylhané, utrpení, děti ..., trestní oznámení. V článku je skvělou ukázkou pan Kalousek. Jak dlouho to této bezcharakterní družině vyžírků bude ještě procházet? Takhle budu nucen volit Okamuru stejně, jako jsem byl nucen volit Zemana.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. opravuji překlep - autorovi

   Smazat
  2. dokud budou mít z 90% slovo ČESKÉ TELEVIZI
   neboli politickém oblbovadle

   Smazat
  3. To 23:10
   Ono by to až tak moc nevadilo, pokud by se toho okamžitě nechytala policie a soudy, které by se měly spíše chytat všech řečí o zlodějinách, korupci, ale tam mlčí.

   Smazat
 4. Okamuru je třeba skandalizovat, porostou mu preference. Lid už má těch prolhaných šmejdů plné zuby a Hermann si může jezdit za Possertem za své a na sjezdech landsmanschaftu vystupovat jako ten, co ho voliči poslali do pr...e.

  OdpovědětSmazat
 5. Tam u obce Lety
  budou konat slety.
  A vsadím se o cokoli
  že nebudou to Sokoli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:41 Vsadím se o cokoli, že žádné slety se tam konat nebudou. Až doputují nekřesťanské peníze za zbytečně zlikvidovaný prasečák do správných kapes, neštěkne po Letech ani pes. Tedy pokud nevznikne potřeba dalších státních peněz pro nějaký spolek PRD ("Přátelé Romských Duchů"), který bude po desetiletí plánovat a organizovat výstavbu důstojného památníku.

   Smazat
  2. O nic jiného nejde, než zrušit prasečák. Pak budeme více zavislý na dovozu masa a o to jde. Každý stát si chrání svůj trh, jen ČR ne.
   Těším se na reakce!

   Smazat
  3. 14.53 Jde o mnohem, mnohem víc. Např. nevíme kdo jsou majitelé inkasující cca půl miliardy za cca stomilionový PRASEX... Po likvidaci PRASEXU koupí státní pozemky lacino majitel okolního prostoru, kde chtěl už po plyšáku vybudovat exkluzivní lovecký prostor pro bohaté lovce/bouchaly - nejenom z celé Evropy... svého času toho byly plné Čimelice. Nějaký "PAMÁTNÍK" za naše, ke kterému jednou za rok svezou novináře, politikáře a pár autobusů smavé klaky, zase rok zvěř nepoplaší... a lidé tam nemají důvod chodit... většinou, jako já, jenom projedou po státní ke Žďákáči či obráceně... a jestli je ta komedie neštve, nezajímá je... a dále humbuk vymýšlení přenosu německé viny na jejich české oběti... a z toho "oprávněné" vydírání Českého národa průmyslem "romokaustu" (holokaust je výlučně "pieta" židovského utrpení POD NĚMECKOU NADVLÁDOU A ZCELA A VÝLUČNĚ V NĚMECKÉ REŽII).

   Smazat
 6. A to teď bude téma Nové republiky až do Silvestra?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:19 proč se ptáte? Nějak vám to nevyhovuje?

   Smazat
  2. 0:19
   Ptám se proto, že tahle hovadina je tu už podesáté. Mám snad mít pocit, že to je to, co rozhoduje o budoucnosti země? Že v naší společnosti neexistuje vážnější téma než Lety a Okamura?

   Smazat
  3. 0:50 vy nechápete kdo a proč tou kartou "Lety" hraje? Tu HRU neradno ignorovat, protože právě úspěch či neúspěch takových her o budoucnosti země rozhoduje.

   Smazat
  4. 0:50 Tohle vysvětlete těm, co se pustili do Okamury, aby neprošla Babišova vláda. Každá lež a svintsvo se jim hodí.

   Smazat
  5. 0:59

   TOHLE o něčem rozhoduje? To jste vážně úplně na hlavu padlej?! To přece naopak slouží jedinému: odpoutávat pozornost od skutečných problémů.

   Proč mě ta hra má zajímat (nemluvě o zoufale blbě napsaném článku pana Bati)? Je to jenom nekončící onanie vypočítaná na hloupost lidí. Když Okamura neumí mluvit o důležitějších věcech, ať jde do háje!

   Člověk, který začal svou politickou kariéru pokusem kandidovat na premiéra je prostě obyčejný pitomec. Že mu to lidi žerou, je sice smutné, ale na tom nic nezměním.
   Tato země potřebuje pořádné osobnosti a ne takovéhle kašpárky!

   Smazat
  6. 1:04

   Babiš není pitomec, aby se opíral o Okamuru.

   Smazat
  7. to 1:08
   svatá prostoto ! Víte co jste v první větě napsal ? Asi ne, právě odpoutávání pozornosti o skutečných problémů rozhoduje o naší budoucnosti.Ale to vy nejste schopen pochopit, raději odpoutáváte pozornost od skutečných diskutovaných problémů. Je to účel, že !

   Smazat
 7. ANC (African National Congress), vydal smernice a narizeni , ze vse co je v rukou belochu bude konfiskovano bez nahrady a pro Evropu tyto smernice budou vyzadovany od roku 2030 ! AT ZIJE OKAMURA ! Ktery je na strane belochu !

  OdpovědětSmazat
 8. S údivem jsem četl maturitní otázky z češtiny, zkoumající schopnost maturantů porozumět jednoduchému sdělení. Už se nedivím. Z těch, co reagovali na Okamurovo jednoduché sdělení, by tu maturitu neudělal nikdo. Všichni se rozhořčovali nad něčím, co vůbec neřekl. Řečeno slovy klasika: "Pláčou dobře, ale na špatném hrobě".

  OdpovědětSmazat
 9. Mno nic jsem rád že jsem pana Okamuru volil nebojí se říci pravdu. A slinty pravdoláskařů si můžou strčit někam.

  OdpovědětSmazat
 10. Samozřejmě, že kriminalizace Okamury kriminálníky má své důvody: POTŘEBU SPROVODIT ZA SVĚTA OBECNÉ REFERENDUM, JAKO NĚCO KRAJNĚ NEBEZPEČNÉHO DIKTATUŘE KAPITÁLU. TO REFERENDUM STRAŠÍ KAPITÁL JAKO LIDOVÁ ARMÁDA. PROSTĚ BY SE OBČANÉ MOHLI VYMKNOUT Z POD KARABÁČE A TŘEBA SI I MOHLI ODHLASOVAT ZNÁRODNĚNÍ BANK, KTERÉ BYLY OBČANŮM UKRADENY A S TÍM I ROČNĚ KOLEM 100 MILIARD KČ!! Pravda je pro kapitalismus krutá, proto ji tak cupují, jako standardu na pražském Hradě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:33
   Diktatura kapitálu už se třese před českým obecným referendem!! Už brzy přijde znárodnění bank - jako ve Švýcarsku.........

   Smazat
  2. 10:33 to už je na specielní vyšetření u psichiatra.

   Smazat
  3. Pane 11:34: Vi "psichiatra", a ani psichologa nepotřebujeti, vi naučit se kapavku čeština.

   Smazat
 11. Štvanice proti lidem za něco, co řekli, nebo dokonce ani vůbec neřekli a neudělali, aby byla poškozena jejich pověst, a bylo možné je vyřadit z veřejného života, se pomalu stává v Evropě normou.

  Začalo to už tou "politickou korektností", děje se to proti našemu prezidentovi, proti Okamurovi, a všude po Evropě. Viz ve Francii Marine Le Pen.

  Nejhorší je, že tyto fašistické metody razí tzv. "demokratičtí politikové" a novináři. Toto je teprve začátek. Bude to mnohem horší, než za reálného socializmu.

  Dobře si zapamatujte, kteří politikové se takto chovají a NEVOLTE JE.
  PB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:50

   Správně, všichni jděte volit blbce Okamuru! Do Senátu, do Evropského parlamentu a na Hrad!

   Smazat
  2. Proč urážíte pana Okamuru? Tady je názorně vidět co jste za typ člověka. Nechtějte vědět,co si o vás myslím.

   Smazat
  3. 10:54 co si oněm myslí, je to cyp.

   Smazat
 12. 10:54 Sám jste blbec.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:10
   Nemůžu vyloučit, že jsem skutečně blbec - jenže naštěstí nikam nekandiduju a nikoho neoblbuju prázdnejma kecama jako blbec Okamura!!

   Smazat
 13. herman je ten pravy co nelže třeba to čislo s jeho stričkem tak to bylo na světove urovni už jen co si striček odvezl v kufru těch metalu to neměl ani maršal malinovski a že prošel od moskvy vitězně až do berlina

  OdpovědětSmazat
 14. Nedemokratický blok je ten pravý, co může volat, chyťte zloděje, ato "an blok". Je zbytečné se, o těchto lidech a půlce poslanců a vedení ČSSD, vůbec bavit, nechme je už jen vyhnívat. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 15. .....celá kauza zapadá do současné snahy "přepisovat dějiny". V celé kauze exceluje strana KDU-ČSL, strana, která byla v každé Československé vládě(s vyjímkou let 2010-2013), říkalo se za mých mladých let "kolaborovali s každou" vládou. Pan Bartošek je při obviňování Okamury bez sebe zlostí, je doslova "na mrtvici". Pro svoji stranu dělá Bartošek medvědí službu, SPD na tom může jenom vydělat. Z čeho mají lidovci takový strach???....z vyšetřování přemrštěné ceny?.....jen tak dál černoprdelníci, příští Parlament už bude i bez vás.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:56 Moje řeč. Jen více takových "poctivých, uvědomělých soudruhů" jako je Bartošek a po příštích volbách už bude sněmovna OK.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.